Εφαρµογή του Μοντέλου Μάθησης µε Συνθετικές Εργασίες στη ιδασκαλία Μαθήµατος ERP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφαρµογή του Μοντέλου Μάθησης µε Συνθετικές Εργασίες στη ιδασκαλία Μαθήµατος ERP"

Transcript

1 Εφαρµογή του Μοντέλου Μάθησης µε Συνθετικές Εργασίες στη ιδασκαλία Μαθήµατος ERP Βασίλης Χ. Γερογιάννης, Παναγιώτης Θ. Φιτσιλής, Αστέριος Ι. Φανίκος Τµήµα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων, ΑΤΕΙ Λάρισας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο άρθρο παρουσιάζεται ένα παράδειγµα εφαρµογής του µοντέλου µάθησης µε συνθετικές εργασίες (Project-Based Learning - PBL) στη διδασκαλία προπτυχιακού µαθήµατος Πληροφοριακών Συστηµάτων ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP). Πρωτεύων σκοπός της εφαρµογής του µοντέλου PBL στα πλαίσια του συγκεκριµένου µαθήµατος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να βελτιώσουν τις γνωστικές, τις συνεργατικές και τις µεθοδολογικές - τεχνικές τους δεξιότητες σε σύγχρονα συστήµατα ERP µέσα από την ενεργό τους συµµετοχή σε µία σειρά από διαθεµατικές εργασίες. Τα πλεονεκτήµατα της εφαρµογής της µεθόδου PBL είναι δύο: το πρώτο είναι η δυνατότητα που παρέχεται στους φοιτητές να αυξήσουν τη γνώση τους σχετικά µε τα συστήµατα ERP συµµετέχοντας σε οµάδες έργου και συνεργαζόµενοι στη µελέτη περιπτώσεων που ανταποκρίνονται σε πραγµατικά προβλήµατα σύγχρονων επιχειρήσεων. Το δεύτερο είναι η ευκαιρία που προσφέρεται στους φοιτητές να εφαρµόσουν στην πράξη τη θεωρητική γνώση που έχουν αποκτήσει σε θέµατα πληροφοριακών συστηµάτων και τεχνικές διαχείρισης έργων, µέσα από οµαδικές εργασίες. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ ΙΑ: Μάθηση µε συνθετικές εργασίες, Συστήµατα ιαχείρισης Επιχειρηµατικών Πόρων, Εκπαίδευση στη ιοίκηση και ιαχείριση Έργων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το µοντέλο µάθησης µε συνθετικές εργασίες (ΜΣΕ) αποτελεί µία ευρέως διαδοµένη εκπαιδευτική προσέγγιση, ιδιαίτερα κατάλληλη για την οργάνωση και τη διδασκαλία µαθηµάτων ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) καθώς και µαθηµάτων διοίκησης (Reeves & Laffey 1999, Janeck & Bleek 2002, Strand Norman et al. 2004). Ως εργαλείο διδασκαλίας και µάθησης το µοντέλο ΜΣΕ προσφέρει στους εκπαιδευόµενους δυνατότητες να αναπτύξουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις εµπειρίες τους µέσα από δραστηριότητες που ενισχύουν την εµπειρική µάθηση. Συνεργαζόµενοι σε οµαδικές εργασίες και αντιµετωπίζοντας περίπλοκες καταστάσεις σε πραγµατικά προβλήµατα οι εκπαιδευόµενοι αποκτούν γνωστικές και διαπροσωπικές δεξιότητες. Πρακτικά Εργασιών 3 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική της Πληροφορικής» Α. Τζιµογιάννης (επιµ.) Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005

2 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Η ΜΣΕ µπορεί να συνδυαστεί τόσο µε την παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας των διαλέξεων καθώς και µε την πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο. Εν τούτοις µεταθέτει την έµφαση από την παραδοσιακή δασκαλο-κεντρική προσέγγιση προς την µαθητοκεντρική διδασκαλία και τη συνεργατική µάθηση. Η ΜΣΕ βασίζεται στη δηµιουργία και την αξιολόγηση συνθετικών εργασιών (projects) µικρής ή µεγάλης διάρκειας. Μία τυπική υλοποίηση της µεθόδου εκτείνεται χρονικά στη διάρκεια ενός τυπικού προπτυχιακού διδακτικού εξαµήνου (14 εβδοµάδες) και καταλήγει µε το τελικό αποτέλεσµα του έργου (παραδοτέο) το οποίο µπορεί να είναι ένα προϊόν λογισµικού, µία τεχνική αναφορά ή µία πολυµεσική παρουσίαση. Με βάση το τελικό παραδοτέο θα γίνει και η τελική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων της εργασίας της κάθε οµάδας έργου (Druit 1995, Moursund 1999). Οι προπτυχιακοί φοιτητές συνήθως στερούνται εργασιακής εµπειρίας, οπότε καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία χρήσης του µοντέλου ΜΣΕ είναι ο βαθµός στον οποίο οι συνθήκες συνεργατικής µάθησης µε συνθετικές εργασίες προσοµοιώνουν τις πραγµατικές εργασιακές συνθήκες και τις διαδικασίες των σύγχρονων επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε αντικείµενα εφαρµογής µεθόδων της διοίκησης και τεχνικών των νέων τεχνολογιών (Kay et al. 2000, Shtub 2001). Η φύση της εργασίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις αλλάζει και µετατίθεται σταδιακά, από τις προσωπικές, σταθερές αναθέσεις αρµοδιοτήτων, σε εργασίες οµαδικές και σε αυτόνοµα έργα πεπερασµένης διάρκειας που έχουν συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα και συνδέονται µε συγκεκριµένα παραδοτέα (Siegel 2000). Οι σύγχρονες επιχειρήσεις περιµένουν από τους εργαζόµενούς τους να διαθέτουν εξειδικευµένες γνώσεις σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα (domain specific knowledge), παρέχουν σε αυτούς συνεχή επιµόρφωση και ενηµέρωση στις νέες τεχνολογίες ενώ, ταυτόχρονα, απαιτούν από αυτούς να κατέχουν αυξηµένες κοινωνικές, συνεργατικές δεξιότητες και, κατά περίπτωση, ηγετικές ικανότητες. Η ΜΣΕ αποδεικνύεται λοιπόν ως χρήσιµη και αποδοτική µέθοδος στην προετοιµασία προπτυχιακών µαθητών για να αντιµετωπίσουν τις αυξηµένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, όπου οι δυνατότητες διαρκούς ενηµέρωσης αλλά και οµαδικότητας στην εργασία κρίνονται ως απαραίτητα εφόδια. Το άρθρο περιγράφει την εφαρµογή της ΜΣΕ στο µάθηµα Προγραµµατισµού Επιχειρησµατικών Πόρων (Enterprise Resource Planning - ERP) του Τµήµατος ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων ( Ε) του ΑΤΕΙ Λάρισας. Το τµήµα Ε έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη του θεωρητικού υποβάθρου αλλά και των δεξιοτήτων των φοιτητών σε θέµατα που αφορούν στη ιοίκηση και ιαχείριση Έργων (Project Management - PM). Το πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος περιλαµβάνει 8 εξάµηνα και προσφέρει µαθήµατα που καλύπτουν, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, τις εννέα γνωστικές περιοχές της Ε, όπως αυτές έχουν ορισθεί από το Project Management Institute των ΗΠΑ στο Project Management Body of Knowledge (PMBOK, 2004), δηλαδή τα αντικείµενα της διαχείρισης της ολοκλήρωσης (integration management), του αντικειµένου των εργασιών (scope management), του κόστους (cost management), της ποιότητας (quality management), των ανθρώπινων πόρων (management of human resources), της επικοινωνίας (communication management), του

3 ιδακτική της Πληροφορικής κινδύνου (risk management), καθώς και της διαχείρισης των προµηθειών ενός έργου (procurement management). Η διαθεµατική φύση των συστηµάτων ERP καθώς και η απαίτηση του µαθήµατος από τους φοιτητές να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων και να µπορούν να εφαρµόσουν τη σύγχρονη τεχνολογία για να βελτιώσουν τις λειτουργίες τους καθιστούν το αντικείµενο των συστηµάτων ERP ως ιδιαίτερα κατάλληλο για διδασκαλία µε ΜΣΕ (Joseph & George 2002). Οι λειτουργίες των συστηµάτων ERP αντανακλούν αντίστοιχες λειτουργίες συγκεκριµένων επιχειρηµατικών διαδικασιών τις οποίες και υποστηρίζουν µε τα µέσα που προσφέρει η σύγχρονη πληροφορική τεχνολογία. Ως εκ τούτου τα συστήµατα ERP προσφέρονται για τη διδασκαλία αντικειµένων που άπτονται του χώρου της διοίκησης αλλά και των νέων τεχνολογιών (Lederer-Antonucci 1999, Becerra-Fernadez et al. 2000, Joseph & George 2002). Στη σχετική βιβλιογραφία εµφανίζονται αρκετές µελέτες οι οποίες προτείνουν τη χρήση των συστηµάτων ERP για τη διδασκαλία µαθηµάτων τόσο στο χώρο της διοίκησης όσο και στο χώρο των νέων τεχνολογιών (Watson & Schneider 1999). Επίσης στη βιβλιογραφία προτείνονται διδακτικές µέθοδες που εστιάζουν στην πρακτική ενασχόληση των εκπαιδευόµενων µε θέµατα που ενισχύουν και υποστηρίζουν την ανάπτυξη ιδιαίτερων τεχνικών δεξιοτήτων, π.χ. ενδιαφέρον παρουσιάζουν διδακτικές µέθοδες που βασίζονται σε τεχνικές προσοµοίωσης (Parush et al. 2002). Το παρόν άρθρο ασχολείται µε το πρόβληµα της διδασκαλίας συστηµάτων ERP και των σχετικών εννοιών της επιστήµης της διοίκησης από µία διαφορετική οπτική γωνία. Η προσέγγιση που προτείνεται αφορά στην επιλογή της κατάλληλης παιδαγωγικής µεθόδου για τη διδασκαλία ενός µαθήµατος συστηµάτων ERP. Ως καταλληλότερη επιλέγηκε η ΜΣΕ λόγω της συνάφειάς της µε τις απαιτήσεις του χώρου των συστηµάτων ERP καθώς και των αρχών της διοίκησης και διαχείρισης έργων, που αποτελεί και το αντικείµενο σπουδών του τµήµατος Ε. ΕΠΙΛΟΓΗ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ERP Οι µαθησιακοί στόχοι ενός µαθήµατος ERP αντιστοιχούν σε γενικές δεξιότητες που σχετίζονται µε την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστηµάτων ιοίκησης (Watson & Schneider 1999, Hawking et al. 2001) και περιλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, τεχνικές γνώσεις αλλά και διαπροσωπικές δεξιότητες (ISCC ). Εν τούτοις, η συστηµική ολοκλήρωση που προσφέρουν τα ERP τα διαφοροποιεί ουσιαστικά από τα υπόλοιπα πληροφοριακά συστήµατα. Ένα σύστηµα ERP ενοποιεί και ολοκληρώνει τις περισσότερες από τις επιχειρηµατικές διαδικασίες διευκολύνοντας, τόσο τη ροή όσο και την ταυτόχρονη-κοινή χρήση των πληροφοριών. Αποτελείται από ένα αριθµό λειτουργικών τµηµάτων (modules), κάθε ένα από τα οποία υποστηρίζει τις λειτουργίες και προσφέρει επιχειρηµατικές λύσεις σε ένα αντίστοιχο υποσύστηµα µιας σύγχρονης επιχείρησης (Kumar & Van Hillegersberg 2000, O Leary 2002). Τυπικά συστήµατα ERP, όπως τα συστήµατα SAP, ORACLE, Baan και Peoplesoft, περιλαµβάνουν τµήµατα για οικονοµική διαχείριση, υποστήριξη παραγωγής, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, διοίκηση και διαχείριση έργων κ.λπ. Εποµένως, ένα µάθηµα EPR δίνει στους

4 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο εκπαιδευόµενους την ευκαιρία να αποκτήσουν τη συνολική εικόνα µίας επιχείρησης και των διαδικασιών της καθώς και του τρόπου µε τον οποίο αυτές συνδυάζονται και ολοκληρώνονται (Joseph & George 2002, Richtermeyer & Bradford 2003). Αναφορικά µε τις τεχνικές γνώσεις, οι κύριοι µαθησιακοί στόχοι ενός µαθήµατος ERP είναι να προσφέρει στους εκπαιδευόµενους την ικανότητα να (Watson & Schneider 1999, Joseph & George 2002): περιγράφουν τις αρχές λειτουργίας των συστηµάτων ERP, θέµατα αρχιτεκτονικού σχεδιασµού και να κατανοούν σχετικά µοντέλα επιχειρηµατικών διαδικασιών κατανοούν και εφαρµόζουν διαδικασίες για την αναπαράσταση, ολοκλήρωση, αξιολόγηση και τον ανασχεδιασµό επιχειρηµατικών µοντέλων κατανοούν τον τρόπο µε τον οποίο τα συστήµατα ERP επηρεάζουν τις επιχειρηµατικές διαδικασίες και τη διαδικασία του ανασχεδιασµού τους εµβαθύνουν σε θέµατα που αφορούν στις σχέσεις των επιχειρήσεων µε πελάτες και προµηθευτές, στη µέτρηση της επιχειρηµατικής απόδοσης, στη δηµιουργία επιχειρηµατικών στρατηγικών και, τέλος εξοικειωθούν µε σύγχρονες εφαρµογές και συστήµατα ΤΠΕ. Η εφαρµογή των συστηµάτων ERP επιτρέπει τη χρήση τεχνολογίας σε πραγµατικά επιχειρηµατικά περιβάλλοντα. Εποµένως, εκτός από τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις, ένα µάθηµα ERP οφείλει να παρέχει στους εκπαιδευόµενους ευκαιρίες να βελτιώσουν τόσο τις διαπροσωπικές - συνεργατικές τους δεξιότητες όσο και τις ικανότητες επικοινωνίας. Επιπλέον, η διαθεµατική φύση των συστηµάτων ERP απαιτεί από τους εκπαιδευόµενους να µπορούν να εφαρµόσουν στην πράξη συγκεκριµένες δεξιότητες που σχετίζονται µε την ικανότητα συστηµατικής εφαρµογής τεχνικών επίλυσης προβληµάτων, την κριτική σκέψη και τη λήψη αποφάσεων (Hawking et al. 2001). Το µεγάλο αυτό φάσµα µαθησιακών στόχων µας οδήγησε στην επιλογή της ΜΣΕ ως ενδεδειγµένης µεθόδου για τη διδασκαλία του µαθήµατος ERP στο 7 ο εξάµηνο του προγράµµατος σπουδών του τµήµατος Ε. Σκοπός ήταν η διδασκαλία των βασικών αρχών και εννοιών των συστηµάτων ERP µέσα από τη συνεργασία των εκπαιδευόµενων σε οµάδες έργου και τη µελέτη ρεαλιστικών περιπτώσεων που απαντώνται στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, το µάθηµα των συστηµάτων ERP λειτούργησε ως χώρος για τη συστηµατική εφαρµογή και ενίσχχυση των δεξιοτήτων και γνώσεων που έχουν ήδη αποκτήσει οι φοιτητές σε τεχνικές ΤΠΕ και Ε. Με βάση τα παραπάνω, το διδακτικό µας µοντέλο βασίζεται σε 4 άξονες: ανάπτυξη τεχνικών γνώσεων, µέσα από τη χρήση ενός πλήρους συστήµατος ERP, εφαρµογή µεθοδολογιών της διαχείρισης έργων στην πράξη, µε βάση τις αρχές και τεχνικές του PMBOK, βελτίωση συγκεκριµένων τεχνικών δεξιοτήτων των φοιτητών, µε την εκτέλεση περίπλοκη και απαιτητικών εργασιών σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ανάπτυξη διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, µέσα από συνθήκες οµαδικής εργασίας.

5 ιδακτική της Πληροφορικής ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Το µάθηµα των συστηµάτων ERP διδάσκεται στο τµήµα Ε του ΤΕΙ/Λ από το εαρινό εξάµηνο του 2002 και διαρκεί 14 εβδοµάδες. Ο αριθµός των εργασιών που ανατίθενται στους φοιτητές ποικίλει και εξαρτάται από τον αριθµό των φοιτητών που επιλέγουν το µάθηµα. Το µάθηµα επιλέγεται συνήθως από την πλειονότητα των φοιτητών (περί 60 κάθε φορά), οπότε ο αριθµός των εργασιών που δίδονται ανά εξάµηνο είναι περί τις 15. Κατά την πρώτη υλοποίηση του προγράµµατος δόθηκαν στους φοιτητές 40 εργασίες για να επιλέξουν το θέµα µε το οποίο επιθυµούσαν να ασχοληθούν. Η θεµατολογία σχεδιάστηκε έχοντας ως κύριο γνώµονα τη δυνατότητα λειτουργικής διάσπασης κάθε θέµατος σε στοιχειώδεις εργασίες, ώστε να διευκολυνθεί η ανάθεση ρόλων στα µέλη της οµάδας που θα αναλάµβανε το κάθε θέµα. Έτσι επιλέχθησαν εργασίες προς την κατεύθυνση πολυδιάστατων επιχειρηµατικών προβληµάτων που αντιστοιχούν σε αντίστοιχα λειτουργικά τµήµατα (modules) των συστηµάτων ERP. Για παράδειγµα, επιλέχθησαν θέµατα από περιοχές όπως ο προγραµµατισµός παραγωγής, η διαχείριση αποθεµάτων, ο προγραµµατισµός απαιτήσεων υλικών, η πρόβλεψη παραγωγής και πωλήσεων, η διαχείριση πελατών, η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, η οικονοµική διαχείριση κ.λπ. Οι φοιτητές κλήθησαν να προτείνουν λύσεις, επιλέγοντας και εφαρµόζοντας στην πράξη τις λετουργίες του συστήµατος SAP R/3 και υλοποιώντας διαφορετικές επιχειρηµατικές αποφάσεις και σενάρια. Η διάσταση αυτή της ολοκλήρωσης των διαδικασιών και των πληροφοριών προσεγγίστηκε στην πράξη µέσα από τη δηµιουργία και επίδειξη από τους φοιτητές απλών εργασιακών ροών (workflows) Βασικός παράγοντας για την επιτυχία του µοντέλου ΜΣΕ είναι η συµµετοχή του κάθε φοιτητή στην οµαδική εργασία. Ζητήθηκε από τους φοιτητές να επιλέξουν το θέµα που θέλουν να ασχοληθούν, µε βάση την πρότερη εµπειρία τους, τις προτιµήσεις και το υπόβαθρό τους. Επίσης τους ζητήθηκε να σχηµατίσουν µικρές οµάδες έργου (4-5 ατόµων) προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της ανεξαρτητοποίησης (freeriding) που ελλοχεύει σε µεγάλες, ασύνδετες οµάδες έργου (Strong & Anderson 1990). Οι περιορισµοί που πρέπει να τηρούνται από τα µέλη της κάθε οµάδας παρουσιάστηκαν στους φοιτητές από την αρχή του έργου. Κάθε οµάδα επέλεξε ένα µέλος της ως project manager, ενώ 3-4 µέλη ορίστηκαν ως υπεύθυνοι για τις επιµέρους εργασίες του έργου (project tasks). Ένα από τα µέλη της οµάδας ανέλαβε να κρατά τις σηµειώσεις των συναντήσεων έργου (project meeting minutes). ύο από τους φοιτητές (ένας εκ των οποίων ήταν ο project manager) ανέλαβαν να παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα του έργου. Από τις οµάδες έργου που σχηµατίστηκαν ζητήθηκε να ετοιµάσουν µία εισαγωγική αναφορά στην οποία να αιτιολογούν την επιλογή του θέµατος καθώς και τις αναθέσεις που επέλεξαν να γίνουν στα µέλη της οµάδας. Κατά την πρώτη του υλοποίηση, το µάθηµα ενισχύθηκε µε διαλέξεις, πειράµατα και πρακτική εξάσκηση στα εργαστήρια, καθώς και τακτικές συµβουλευτικές συναντήσεις µε κάθε οµάδα έργου ξεχωριστά. Ο σκοπός των διαλέξεων του µαθήµατος, που η καθεµιά είχε διάρκεια 2 ώρες την εβδοµάδα, ήταν διπλός. Αρχικά, παρουσιάστηκε στους φοιτητές το βασικό τεχνικό υπόβαθρο σχετικά µε τα συστήµατα ERP, έγινε µία γενική

6 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο θεώρηση των επιχειρηµατικών διαδικασιών µέσα από το πρίσµα των ERP, αναπτύχθηκαν θέµατα σχετικά µε τον προγραµµατισµό και την υλοποίηση τέτοιων συστηµάτων σε επιχειρήσεις και παρουσιάστηκε η αρχιτεκτονική και οι λειτουργίες του συστήµατος SAP R/3. Κατά δεύτερο λόγο, συζητήθηκαν και συµφωνήθηκαν οι κανόνες, η δοµή καθώς και θέµατα που αφορούν στον κανόνες διοίκησης και υλοποίησης κάθε έργου. Στο πλαίσιο αυτό ζητήθηκε από τους φοιτητές να παρουσιάσουν και να συζητήσουν µε τους υπόλοιπους συµφοιτητές τους τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν σε θέµατα συνεργασίας στα πλαίσια της κάθε οµαδικής εργασίας, ενώ τους δόθηκαν και γενικές οδηγίες-συµβουλές σε θέµατα διοίκησης έργου. ύο επιπλέον ώρες την εβδοµάδα αφιερώθηκαν στη γνωριµία των φοιτητών µε το σύστηµα SAP R/3, µέσα από φροντιστηριακές-εργαστηριακές ασκήσεις. Ως µέρος της εργασίας τους, ζητήθηκε από τις οµάδες έργου να εκτελέσουν αντιπροσωπευτικά επιχειρηµατικά σενάρια workflows στο εργαστήριο Η/Υ, λειτουργώντας στην εικονική επιχείρηση IDES ( Internet Demonstration and Evaluation System ) του συστήµατος R/3. Η εικονική επιχείρηση IDES προσοµοιώνει το περιβάλλον ενός εικονικού διεθνούς οµίλου εταιρειών µε θυγατρικές εταιρίες σε διάφορες χώρες. Η IDES περιλαµβάνει έτοιµα επιχειρηµατικά σενάρια που έχουν σχεδιαστεί κατά τρόπο ώστε να αντικατοπτίζουν πραγµατικές απαιτήσεις των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η έλλειψη βέβαια κατάλληλου διδακτικού υλικού (π.χ. ένα πλήρες διδακτικό εγχειρίδιο στα Ελληνικά), σε συνδυασµό µε την πολυπλοκότητα του αντικειµένου των συστηµάτων ERP και τη δυσκολία, πολλές φορές, εξεύρεσης τεχνικής υποστήριξης καθιστoύν ιδιαίτερα προβληµατική την διδασκαλία του µαθήµατος. Την πρώτη φορά που επιχειρήσαµε τη διδασκαλία του, βασικός στόχος ήταν µόνο η εξοικείωση των µαθητών µε τις βασικές έννοιες των συστηµάτων ERP και µε τη γενική αίσθηση ενός τέτοιου συστήµατος στο εργαστήριο. Τις επόµενες φορές που διδάχθηκε το µάθηµα, η προσοχή µας στράφηκε περισσότερο προς την κατεύθυνση των επιχειρηµατικών διαδικασιών, µε στόχο να παρουσιαστεί το πώς ένα σύστηµα ERP υποστηρίζει τις διαδικασίες µίας επιχείρησης και να δοθεί στους φοιτητές η δυνατότητα να αποκτήσουν εµπειρίες εκτελώντας αντιπροσωπευτικά workflows. Παρόµοιες δυσκολίες έχουν καταγραφεί και σε ανάλογες προσπάθειες άλλων ιδρυµάτων (SAP for MIT 2001; Richtermeyer & Bradford 2003). Προχωρώντας προς την ίδια κατεύθυνση, τις επόµενες φορές, ζητήθηκε από τους φοιτητές να προσοµοιώσουν πραγµατικά επιχειρηµατικά σενάρια και να προσαρµόσουν τη λειτουργικότητα του συστήµατος SAP στις ανάγκες εικονικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, ζητήθηκε από τους φοιτητές να προσαρµόσουν επχειρηµατικές διαδικασίες χρησιµοποιώντας τα εργαλεία διαχείρισης εργασιακών ροών (workflow tools) του συστήµατος SAP. Η επιλογή να δοθεί αυτή η διάσταση στο µάθηµα έγινε διότι: το σύστηµα IDES προσφέρει παραδείγµατα εργασιακών ροών σε µορφή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους µαθητές ως υλικό µελέτης, ο ανασχεδιασµός επιχειρηµατικών διαδικασιών παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον για τους φοιτητές τµηµάτων διοίκησης

7 ιδακτική της Πληροφορικής οι εργασιακές ροές µπορούν να οριστούν µε συστηµατικό τρόπο, χρησιµοποιώντας το υποσύστηµα Επιχειρηµατικών Εργασιακών Ροών του SAP (SAP R/3 Business Workflow), το οποίο και επιτρέπει στους φοιτητές να ορίσουν εργασιακές ροές µε γραφικό τρόπο, χωρίς να προαπαιτεί προγραµµατιστικές δεξιότητες. Για την καλύτερη επικοινωνία µεταξύ καθηγητών, υπευθύνων έργου και εκπαιδευόµενων επιλέχθηκε να χρησιµοποιηθεί το περιβάλλον ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης που λειτουργεί στο ΤΕΙ/Λ ( ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Από τους υπεύθυνους έργου ζητήθηκε να παρουσιάσουν µία ενδιάµεση και µία τελική αναφορά προόδου ταυτόχρονα µε τα αντίστοιχα παραδοτέα. Οι αναφορές προόδου περιελάµβαναν την πρόοδο του έργου σε σχέση µε το αρχικό χρονοδιάγραµµα, την ανάθεση των εργασιών σε µέλη της οµάδας, τα «πρακτικά» των εσωτερικών συναντήσεων καθώς και σηµειώσεις αναφορικά µε τη διαχείριση των κινδύνων. Η δηµιουργία των απαραίτητων κινήτρων για συµµετοχή των εµπλεκοµένων στο έργο αποτέλεσε ιδιαίτερο µέληµα κατά το σχεδιασµό του εγχειρήµατος. Η βαθµολογία της εργασίας απετέλεσε το 70% της συνολικής βαθµολογίας του µαθήµατος, µε τις τελικές εξετάσεις να συµµετέχουν κατά 25% στη διαµόρφωση του τελικού βαθµού και την παρακολούθηση του µαθήµατος κατά 5%. Τονίστηκε στους φοιτητές η σηµασία της ενεργούς συµµετοχής τους στην οµαδική εργασία, συµµετέχοντας στις συναντήσεις της οµάδας, προσφέροντας ιδέες, ετοιµάζοντας τα παραδοτέα κ.ο.κ. Επιπρόσθετα, η εξοικείωση µε το σύστηµα SAP R/3 και ο βαθµός κατανόησης των διαδικασιών αποτύπωσης επιχειρησιακών ροών εργασίας (business workflows) στο σύστηµα SAP, έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση της τελικής βαθµολογίας. H αξιολόγηση του κάθε έργου δεν ήταν αποκλειστική ευθύνη των διδασκόντων αφού: Στο τέλος του µαθήµατος, κάθε µέλος της οµάδας αξιολογούσε τη συµµετοχή των υπόλοιπων µελών της οµάδας του Αµέσως µετά την τελική παρουσίαση, µία κριτική επιτροπή αποτελούµενη από πέντε φοιτητές αξιολογούσαν την παρουσίαση που έγινε έκαναν τις όποιες προτάσεις έκριναν για την παρουσίαση που παρακολούθησαν καθώς και όποιες συστάσεις θεωρούσαν απαραίτητες σχετικά µε το έργο στο σύνολό του. Τέλος, υπάρχουν αξιόπιστες ενδείξεις ότι οι διαδικασίες που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου βοηθούν τους εκπαιδευόµενους να κατανοήσουν βασικές έννοιες των συστηµάτων ERP, να αποκτήσουν την αίσθηση της λειτουργίας της πληροφοριακής υποδοµής σε µία επιχείρηση καθώς και να αποκτήσουν τεχνικές δεξιότητες στο χειρισµό συστηµάτων ERP. Συγκεκριµένα: Η µέση βαθµολογία των φοιτητών στις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος βελτιώνεται περί το 3.5% ανά εξάµηνο Οι φοιτητές εµπλέκονται διαρκώς πιο ενεργά στο SAP R/3. Στην τελευταία υλοποίηση του µαθήµατος µε ΜΣΕ, στο 95% των έργων χρησιµοποιήθηκαν τα εργαλεία εργασιακών ροών του SAP για την περιγραφή των σεναρίων, ενώ στην αρχική υλοποίηση το αντίστοιχο ποσοστό έργων ήταν µόνο το 37% του συνόλου.

8 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι διαδικασίες της διαµορφωτικής αξιολόγησης (formative evaluation) του µαθήµατος πραγµατοποιούνται κάθε εξάµηνο σπουδών σε συνεχή βάση, καθώς οι διδάσκοντες προσπαθούν να διατηρούν κατά τη διάρκεια του εξαµήνου συνεχή επικοινωνία µε τους υπευθύνους των οµάδων (πρωτίστως) αλλά και µε τα µέλη της κάθε οµάδας. Τα αποτελέσµατα της διαµορφωτικής αξιολόγησης του µαθήµατος, κατά την πορεία της υλοποίησής του έως τώρα, έδειξαν ότι πρέπει να υιοθετηθούν ορισµένες πρακτικές επιλογές που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω βελτίωσή του, π.χ. διαπιστώθηκε η ανάγκη µείωσης των ωρών της θεωρητικής διδασκαλίας και αύξησης των ωρών της πρακτικής ενασχόλησης στο εργαστήριο µε το SAP R/3. Επιπλέον, διαδικασίες συνολικής αξιολόγησης του µαθήµατος (summative evaluation) πραγµατοποιούνται στο τέλος κάθε εξαµήνου σπουδών, όπου κάθε φορά παρουσιάζεται στους φοιτητές το ίδιο ερωτηµατολόγιο. Η ανάλυση των υποβληθέντων απαντήσεων από την πλευρά των φοιτητών παρουσιάζει ορισµένα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα: Η πλειοψηφία των φοιτητών δέχεται ότι η οργάνωση του µαθήµατος είναι επαρκής (57%), οι στόχοι του µαθήµατος ικανοποιούνται (58%) και ότι το µέγεθος της εργασίας που επιτελούν είναι υψηλό (82%). Οι φοιτητές αξιολογούν το µάθηµα ως αρκετά δύσκολο (65%). Πιστεύουν ότι ένα διδακτικό εγχειρίδιο σε συστήµατα ERP δεν θα τους βοηθούσε σηµαντικά (69%), ενώ θεωρούν απολύτως απαραίτητη την επιπρόσθετη βιβλιογραφία και το υλικό από σχετικούς δικτυακούς τόπους (85%). Πιστεύουν ότι γενικά η αξιολόγησή τους πραγµατοποιείται µε δίκαιο τρόπο (59%). Είναι γενικά ευχαριστηµένοι από τις διαδικασίες της συλλογικής και συνεργατικής µάθησης σε οµάδες (79%) και από την πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο µε το σύστηµα SAP R/3 (68%). Η συνεργασία τους µε τα άλλα µέλη της οµάδας προσδιορίστηκε ότι συνεισφέρει περισσότερο από κάθε άλλο µέσο στην επίτευξη των στόχων του µαθήµατος (63%). Οι φοιτητές αναγνωρίζουν ότι η πιο σηµαντική ικανότητα που απέκτησαν είναι το να συνεργάζονται παραγωγικά και µεθοδικά σε περιβάλλον οµάδας (86%) και επιπρόσθετα θεωρούν ότι η εργασία σε οµάδες βελτίωσε την πράξη τις γνώσεις τους στο αντικείµενο της Ε (76%). Αυτοαξιολογούν τις επιδόσεις τους στη χρήση του SAP R/3 ως ικανοποιητικές (53%) και το βαθµό κατανόησης των επιχειρηµατικών διαδικασιών ως επαρκή (56%). Θεωρούν ότι το µάθηµα συντελεί σηµαντικά στην ανάπτυξη βασικών τεχνικών γνώσεων (86%). Αναφορικά µε ορισµένα ποιοτικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή της µεθόδου ΜΣΕ στο συγκεκριµένο µάθηµα µπορούµε να σηµειώσουµε τα ακόλουθα: Οι φοιτητές συµµετέχουν πιο ενεργά στις µαθησιακές δραστηριότητες, γεγονός που αποδεικνύεται κυρίως από το µεγάλο ποσοστό των φοιτητών που παρακολουθούν τις διαλέξεις του µαθήµατος. Από την αρχή του κάθε εξαµήνου οι φοιτητές

9 ιδακτική της Πληροφορικής εµπλέκονται σε οµαδικές εργασίες και κατανοούν τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της οµάδας όπου µετέχουν. Οι φοιτητές εφαρµόζουν στην πράξη πληροφοριακά εργαλεία της Ε (π.χ. MS Project, Primavera Planner) και αντίστοιχες τεχνικές (PERT/CPM). Αποκτούν τεχνικές γνώσεις αναφορικά µε τα συστήµατα ERP και δείχνουν περισσότερο ενδιαφέρον στο να ασχοληθούν και στη συνέχεια µε αντίστοιχα θέµατα. Το συµπέρασµα αυτό τεκµηριώνεται από το γεγονός ότι περίπου το 7.5% των φοιτητών στο επόµενο και τελικό (8ο) εξάµηνο σπουδών επιλέγουν ένα αντικείµενο σχετικό µε τα συστήµατα ERP ως θέµα της πτυχιακής τους εργασίας. Η γενική αξιολόγηση του µαθήµατος δείχνει ορισµένα θετικά στοιχεία αναφορικά µε την παιδαγωγική αξία και την αποτελεσµατικότητα της µεθόδου ΜΣΕ ως µέσο για τη βελτίωση των συνεργατικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των φοιτητών. Πολλοί από αυτούς υιοθετούν µια «επαγγελµατική» θεώρηση για τη µελέτη τους. Πολλοί αλλάζουν τις αρχικές τους (λανθασµένες) θεωρήσεις και την αρνητική τους διάθεση αναφορικά µε τη δουλειά και τη συνεργασία µε άλλους συναδέλφους τους σε οµάδες. Η πλειοψηφία από τους φοιτητές, για παράδειγµα, πριν από το συγκεκριµένο µάθηµα συνεργάζονταν µόνο µε φίλους - συναδέλφους της αρεσκείας τους. Τώρα µαθαίνουν ότι η επιλογή των µελών µιας οµάδας εργασίας γίνεται µε βάση ρόλους και αρµοδιότητες. Η πλειοψηφία επίσης των φοιτητών εφαρµόζει στην πράξη και µαθαίνει νέες επικοινωνιακές δεξιότητες και τεχνικές. Οι αυξηµένες απαιτήσεις επικοινωνίας του µαθήµατος καλύπτονται, σε ένα βαθµό, από τη χρήση της ασύγχρονης πλατφόρµας τηλεεκπαίδευσης e-class. Στατιστικά στοιχεία της χρήσης των υπηρεσιών επικοινωνίας του e-class (συζητήσεις, αποστολή µηνυµάτων, δηµοσίευση κειµένων) δείχνουν ένα σταθερά υψηλό βαθµό χρησιµοποίησης της πλατφόρµας για τους σκοπούς του µαθήµατος. Τέλος, η τρέχουσα επιδίωξη και η ερευνητική δράση των διδασκόντων προσανατολίζεται προς την αξιολόγηση του τρόπου σύνθεσης των οµάδων εργασίας µε σκοπό την υιοθέτηση ορισµένων βέλτιστων πρακτικών για το σκοπό αυτό. Κατά την πιο πρόσφατη υλοποίηση του µαθήµατος διαπιστώθηκε ότι η σύνθεση των οµάδων εργασίας έχει σηµαντική επίδραση στην αποτελεσµατικότητα και στην ποιότητα των παραδοτέων και, εν τέλει, στην εργασία της κάθε οµάδας. Για παράδειγµα, οι διοικητικές γνώσεις και ικανότητες του υπευθύνου της κάθε οµάδας είναι καθοριστικές για το τελικό αποτέλεσµα της εργασίας. Στρατηγική επίσης κατεύθυνση των διδασκόντων είναι να προωθηθούν οριζόντιες συνεργατικές δράσεις και µε άλλα µαθήµατα του προγράµµατος σπουδών, προς όφελος των φοιτητών, των καθηγητών αλλά και του τµήµατος συνολικά. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Becerra-Fernadez I., K. E. Murphy & S. J. Simon (2000), Enterprise resource planning: integrating ERP in the business school curriculum, Communications of the ACM, Vol. 43(4), Druit R. (1995), The constructivist view: a fashionable and fruitful paradigm for science education research and practice, in L. P. Steffe & J. Gale (Eds.), Constructivism in Education, Hillsade, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

10 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Hawking P., Shackleton P. & A. Ramp (2001), IS 97 model curriculum and enterprise resource planning systems, Business Project Management Journal, 7(3) Janeck M. & W. G. Bleek (2002), Project-based learning with CommSy, Proceedings of the Conference on Computer-Supported Collaborative Learning, (CSCL 2002), University of Colorado, Boulder, CO, USA Joseph G. & A. George (2002), ERP, learning communities, and curriculum integration, Journal of Information Systems Education, 13(1), ISCC99 (1999), Information systems centric curriculum, Kay J., Barg M., Fekete A., Greening T., Hollands O., Kingston J. H. & Crawford K. (2000), Problem-based learning for foundation computer science courses, Computer Science Education, 10(2), Kumar K. & Van Hillegersberg J. (2000), ERP: experiences and evolution, Communications of the ACM, 43(4), Lederer-Antonucci Y. (1999), Enabling the business school curriculum with ERP software experiences of the SAP University Alliance, Proceedings of the IBSCA 99, Atlanta Moursund D. G. (1999), Project-based learning using information technology, International Society for Technology in Education (ISTE) O Leary D. E. (2002), Enterprise Resource Planning Systems, Cambridge University Press Parush A., Hamm H. & Shtub A. (2002), Learning histories in simulation-based teaching: the effects on self-learning and transfer, Computers & Education, 39, PMBOK (2004), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK), PMI Standard Committee, PMI Institute Reeves T. C. & Laffey J. M. (1999), Design, assessment and evaluation of a problem based learning environment in undergraduate engineering, Higher Education Research and Development, 18(2), Richtermeyer S. & Bradford M. (2003), PeopleSoft on campus: benefits of incorporating ERP systems into business curricula, PeopleSoft White Paper Series, Peoplesoft SAP for MIT (2001), SAP 4.6 Basic Skills,, Massachusetts Institute of Technology (Edition 2.00), Shtub A. (1999), Enterprise Resource Planning (ERP): the dynamics of operations management, Kluwer Academic Publishers Siegel G. (2000), Management accountants: the great communicators, Strategic Finance, Dec., Strand N., Rose A. M. & Lehmann C. M. (2004), Cooperative leaning: Resources from the business disciplines, Journal of Accounting Education, 22, 1-28 Strong J. & Anderson R. (1990), Free-riding in group projects: control mechanisms and preliminary data, Journal of Management Education, 12(2), 61-67

11 ιδακτική της Πληροφορικής Wegner E. (1998), Communities of practice: learning, meaning and identity, Cambridge University Press Watson E. & Schneider H. (1999), Using ERP systems in education, Communications of the Association for Information Systems, 1(9)

Συστηµατική εφαρµογή του µοντέλου µάθησης µε συνθετικές εργασίες στη διδασκαλία προπτυχιακού µαθήµατος ΤΠΕ

Συστηµατική εφαρµογή του µοντέλου µάθησης µε συνθετικές εργασίες στη διδασκαλία προπτυχιακού µαθήµατος ΤΠΕ 212 2 η Πανελλήνια ιηµερίδα µε διεθνή συµµετοχή «ιδακτική της Πληροφορικής» Συστηµατική εφαρµογή του µοντέλου µάθησης µε συνθετικές εργασίες στη διδασκαλία προπτυχιακού µαθήµατος ΤΠΕ ρ. Βασίλης Χ. Γερογιάννης

Διαβάστε περισσότερα

Συστηµατική Εφαρµογή του Μοντέλου Μάθησης µε Συνθετικές Εργασίες στη ιδασκαλία Προπτυχιακού Μαθήµατος ΤΠΕ

Συστηµατική Εφαρµογή του Μοντέλου Μάθησης µε Συνθετικές Εργασίες στη ιδασκαλία Προπτυχιακού Μαθήµατος ΤΠΕ Συστηµατική Εφαρµογή του Μοντέλου Μάθησης µε Συνθετικές Εργασίες στη ιδασκαλία Προπτυχιακού Μαθήµατος ΤΠΕ ρ. Βασίλης Χ. Γερογιάννης, ρ. Παναγιώτης Θ. Φιτσιλής Τµήµα ιοίκησης και ιαχείρισης Έργων, ΑΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00

Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής. Περιγραφή μαθήματος. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Παρασκευή 17:00-20:00 email: gpalegeo@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της Πληροφορικής" εννοούμε τη μελέτη,

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ

ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ ηµιουργία Πολυµεσικής Εφαρµογής: Μια ιδακτική Προσέγγιση για το Μάθηµα «Εφαρµογές Πολυµέσων» ΤΕΕ Αγγέλαινα Σοφία, Μίχα Γεωργία 1 ο ΤΕΕ Άργους sangelaina@sch.gr, miha_georgia@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε)

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Τεχνολογίες Πληροφορίας & (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Η αξιοποίηση των σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση και τη µάθηση Πώς οι ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων

Αξιοποίηση Διαδραστικού Πίνακα στη. Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1283 Αξιοποίηση Διαδραστικού πίνακα στη διδασκαλία Συναρτήσεων - Γραφικών παραστάσεων Σ. Παπαδημητρίου Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, ΥΠΔΒΜΘ, sofipapadi@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΕ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης. ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Αίθουσες Τηλε-εκπαίδευσης ρ. Κώστας ιαµαντάρας Καθηγητής Τµήµα Πληροφορικής Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Οι φοιτητές αντί να παρακολουθούν τα µαθήµατα µε

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου

Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Μοντέλο Μεικτής Μάθησης για τα Μαθηματικά της Γ Λυκείου Ηµερίδα Μαθηµατικών: «Γεωµετρία - Ανάλυση, Αρµονική Αλληλεπίδραση για την Επίλυση Μαθηµατικών Προβληµάτων» Θεσσαλονίκη 2 Απριλίου 2011 Ελληνογαλλική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος

ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014. Παρουσίαση του Τµήµατος Πανεπιστήμιο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2013-1014 Παρουσίαση του Τµήµατος http://dit.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων

Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1/10 2/20 3/15 4/10 5/20 6/20 7/10 /105 Συνολο Ανάλυση και Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων ΕΞΕΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9

Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 1 Συστήµατα Τηλεκπαίδευσης: Γενική επισκόπηση Επισηµάνσεις Διάλεξη 9 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή 2 Τηλεκπαίδευση Χρήση της τηλεµατικής τεχνολογίας (τηλεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch»

Εργαστηριακή Εισήγηση. «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Εργαστηριακή Εισήγηση «Οι μεταβλητές στη γλώσσα προγραμματισμού Scratch» Σαρημπαλίδης Ιωάννης Καθηγητής Πληροφορικής, Γενικό Λύκειο Πεντάπολης johnsaribalidis@yahoo.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ To προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ (CAD) Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις ,5 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 2702002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 o ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ενημερωτικό Φυλλάδιο Αθήνα, Οκτώβριος 2016 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Πληροφοριακά

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης. Σοφία Ασωνίτου Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Οµαδικές Εργασίες Σπουδαστών και ιδακτικές Πρακτικές Βελτίωσης Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 20/2/2013 1 Περιγραφή της έρευνας Ερευνητικό υπόβαθρο Επιτυχηµένη Οµάδα Τι σηµαίνει; Ερευνητική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας.

Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Προγράµµατα σπουδών πληροφορικής στην ανωτάτη εκπαίδευση και χρήση των τεχνολογιών ΤΠΕ ραστηριότητες του τµήµατος Πληροφορικής του ΤΕΙ Αθήνας. Χρήστος Σκουρλάς Τµήµα Πληροφορικής Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες:

Σχέδια Δράσης Πεδία: Τομείς: Δείκτες: 1 Σχέδια Δράσης Πεδία: 1. Εκπαιδευτικές διαδικασίες. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Τομείς: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο. 2. Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio)

Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Πέρα από τις Παραδοσιακές Μορφές Αξιολόγησης: Δημιουργικές Εργασίες (Projects) Φάκελος Επιτευγμάτων Μαθητή (Portfolio) Δρ Γιώργος Γιαλλουρίδης, ΕΔΕ Εκπαιδευτική Ημερίδα ΥΠΠ - ΠΚ Σκοπός Προσδοκώμενο αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ600 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ, ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ600 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ, ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κ600 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ, ΜΑΝΘΟΣ ΝΤΕΛΗΣ και ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια)

ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ (Σχέδια Μαθήµατος, Εκπαιδευτικά Σενάρια) ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα» Μάθημα: Εκπαίδευση, Κατάρτιση, Αγορά Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας

Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Ο ρόλος του προσωπικού της εκπαίδευσης στη διασφάλιση ποιότητας Προφίλ απαιτούμενων προσόντων και ικανοτήτων του υπεύθυνου ποιότητας και των εκπαιδευτών σε έναν εκπαιδευτικό οργανισμό IDEC Α.Ε. 25.09.2013

Διαβάστε περισσότερα

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή,

το σύστηµα ελέγχει διαρκώς το µαθητή, Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Ένας νηπιαγωγός, προκειµένου να διδάξει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας το λεξιλόγιο των φρούτων Σωστό και λαχανικών που συνδέονται µε τις διατροφικές συνήθειες µας, δε ζητάει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης

Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Από Θεωρίες Μάθησης σε Περιβάλλοντα Μάθησης Εργαστήριο Εκπαιδευτικής & Γλωσσικής Τεχνολογίας http://hermes.di.uoa.gr/ S.C.A.L.E. Μαρία Γρηγοριάδου A.L.M.A. Οµότιµη Καθηγήτρια SemanDix Τµήµα Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αναπνευστικό σύστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ

Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ The Best and Brightest World-class education It s closer than you think Bachelor in Computer Engineering Mnxανικός Η/Υ www.ait.gr/bsc Σκέψου από τώρα... Τις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση

Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση 2011 2012 Οδηγός Επιμόρφωσης για τη Φυσική Αγωγή: Επιμόρφωση Νηπιαγωγών & Εκπαιδευτικών ΠΕ11 Α & Β φάση Επιστημονικό Πεδίο: Σχολική & Κοινωνική Ζωή Ανδρέας Γ. Αυγερινός Συντονιστής για τη Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα PETALL. Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα PETALL Πανευρωπαϊκές Δραστηριότητες για την Εκμάθηση Γλωσσών Πρόταση διεξαγωγής σεμιναρίου σε εθνικό επίπεδο Τίτλος σεμιναρίου Ανακαλύψτε το δικό σας μονοπάτι μέσω της εργασιοκεντρικής διδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική. Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών: Συνύπαρξη και παιδαγωγική πρακτική Τάσος Μικρόπουλος Ιωάννα Μπέλλου Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Πληροφορική και ΤΠΕ Η Πληροφορική και οι Τεχνολογίες της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) Τμήματος «Διοίκησης Επιχειρήσεων» Πάτρας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Μαθήματα Τα ΠΠΣ περιλαμβάνει πενήντα ένα (51) μαθήματα, οργανωμένα ως εξής: Είκοσι τέσσερα (24) μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος

Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Βασικές Αρχές Ψηφιακής Τεχνολογίας: Πρακτικές ιδέες για τη διδασκαλία ενός θεωρητικού μαθήματος Πάσχου Αικατερίνη 1 katpas@sch.gr 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, 2 ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας Περίληψη Το μάθημα Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στόχος της ΜΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ θα είναι η επέκταση, ενίσχυση και ποιοτική αναβάθμιση των παρεμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2720 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έβδομο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 12 1/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 12 1/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς

Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Συνεχής επιμόρφωση χωρίς φραγμούς Ζούμε στην περίοδο όπου η διαρκής επιμόρφωση έχει γίνει απαραίτητη. Τόσο οι προσωπικές όσο και οι επαγγελματικές ανάγκες για γνώσεις και επαγγελματικά εφόδια, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΙ ΠΑΡΑΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΑΕΛΟΥ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΙΕΥΤΙΟΥ : ριτήριο : εδομένα A. ΙΑΤΙΕΣ ΙΑΝΟΤΗΤΕΣ ιαχείριση της τάξης (π.χ. τήρηση κανονισμών, ενέργειες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης

«Παρουσίαση Κατεύθυνσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Παρουσίαση Κατεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών» Χίος, Δεκέμβριος 2013 Εισαγωγή Η Διοίκηση Λειτουργιών (operations management)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013

Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας. Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Παρακολούθηση Διδασκαλίας στη βάση του Δυναμικού Μοντέλου Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας Μαργαρίτα Χριστοφορίδου 28 Νοεμβρίου 2013 Σκοπός τη σημερινής παρουσίασης: αναγνώριση της παρατήρησης ως πολύτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες με την υποστήριξη των ΤΠΕ Καθηγητής T. A. Μικρόπουλος Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες ως γνωστικά εργαλεία στην υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1207002 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ

Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το εργαλείο γνώσης της μανθάνουσας ΜΚΟ Το ερωτηματολόγιο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί σε όλη την οργάνωση, σε ένα τμήμα σε μια συγκεκριμένη δράση ή ομάδα εργασίας. Είναι σημαντικό να διασαφηνιστεί σε πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ - ΒΑΣΙΚΑ ΜΟDULES ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ TRAIN Module 5: Μαθησιακή Συµβουλευτική Monika Tröster / Adelgard Steindl German Institute for Adult Education

Διαβάστε περισσότερα

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου

Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου ΣΕΝΑΡΙΟ «Προσπάθησε να κάνεις ένα τρίγωνο» Άθροισµα γωνιών τριγώνου, γωνίες ισοπλεύρου, ισοσκελούς τριγώνου και εξωτερική γωνία τριγώνου στην Α Γυµνασίου Ηµεροµηνία: Φλώρινα, 6-5-2014 Γνωστική περιοχή:

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία Λειτουργικών Συστημάτων με χρήση Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Πληροφορικής. Σ. Φίλου Β.

Διδασκαλία Λειτουργικών Συστημάτων με χρήση Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Πληροφορικής. Σ. Φίλου Β. Διδασκαλία Λειτουργικών Συστημάτων με χρήση Εικονικών Μηχανών στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Πληροφορικής Σ. Φίλου Β. Βασιλάκης Τι είναι οι Εικονικές Μηχανές Μια εικονική μηχανή (virtual machine)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. Υποχρεωτικής επιλογής (Κατεύθυνσης) ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ακαδημαϊκή Μονάδα: Τομέας: Εργαστήριο/Σπουδαστήριο/Κλινική: Τίτλος Μαθήματος / Θέμα Εργασίας: Κωδικός Μαθήματος: Τύπος Μαθήματος: ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Διοίκηση Ανθρώπινων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης. Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου - Μάστερ (MA) στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας. Όραμα και στόχοι του τμήματος 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MANAGEMENT Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η κατάρτιση των ανέργων υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και

Διαβάστε περισσότερα

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας

240 ιοικητικής Επιστήµης και Τεχνολογίας Οικονοµικού Παν. Αθήνας ΣΠΟΥ ΕΣ 2009 1 Οδηγίες χρήσης Η Εισαγωγή Τα Θέµατα Τα Μόρια Μηχανογραφικό Σχολές - Βάσεις ΕΠΑΛ Μεταπτυχιακά Ανοικτό Πανεπ. ΙΕΚ Κολέγια Στο Εξωτερικό Υποτροφίες Επαγγέλµατα Σχετικά 240 ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ Ρέθυμνο, 12 Αυγούστου 2013 Δεύτερη Αναγγελία Η Ελληνική Επιστημονική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική (BSc & MSc)

Πληροφορική (BSc & MSc) ς Πληροφορική (BSc & MSc) www.nup.ac.cy ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική BSc in Applied Informatics Περιγραφή Προγράμματος Στόχος του Προπτυχιακού Προγράμματος στην Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα