: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1α : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 2 : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων Πίνακας 3 : Υπόδειγμα Αιτήματος Χρηματοδότησης Πίνακας 4 : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι Πίνακας 5 : Όρια Νομικών Δεσμεύσεων 2013 Πίνακας 6 : Όρια πληρωμών ΜΠΔΣ Πίνακας 7 : Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 Πίνακας 8 : Όρια πληρωμών ΔΕΚΟ 2013 Πίνακας 9 : Κωδικοί Φορέων Ειδικών Φορέων ΠΔΕ Πίνακας 10 : Κωδικοί χωροταξικής κατανομής έργων ΠΔΕ Πίνακας 11 : Κωδικοί Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (περιόδου ) Πίνακας 12 : Υπόδειγμα διαβιβαστικού υποβολής προτάσεων Πίνακας 13 : Αρμόδιοι Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων - Στοιχεία Επικοινωνίας Πίνακας 14 : Γλωσσάρι - Συντομογραφίες

2 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 1α: ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΔΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:..... ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:.. (τα ποσά σε ευρώ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΣ ΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΗΜΕΝΟΣ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΕΧΡΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ α/α ΠΔΕ MIS ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΣΜΟΣ ΣΜΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2015) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) 1 ΣΑ 2 3 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γενικές οδηγίες Α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΦΟΡΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ή ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π.) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης και αποτελεί την πρόταση του Φορέα για το ΠΔΕ έτους 2013 για έκδοση όλων των Συλλογικών Αποφάσεων Β) Στο τέλος των γραμμών κάθε ΣΑ ο Φορέας μπορεί να συμπληρώσει μία γραμμή σημειώνοντας "ΛΟΙΠΑ" αντί τίτλου έργου και εκεί να προβλέψει ανάγκες που εκτιμά ότι απαιτείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΣΑ για έργα που δεν έχει καταγράψει αναλυτικά παραπάνω Γ) Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Παράρτημα 9 Στήλες: (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ (2) Συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ (3) Είναι αύξουσα αρίθμηση των έργων (4) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΠΔΕ (ενάριθμο) (5) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΕΣΠΑ (MIS) (6) Συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου στο ΠΔΕ (7) Συμπληρώνεται η χωροταξική κατανομή του έργου σύμφωνα με τον Πίνακα Χωροταξικής Κατανομής (συνημμένο της παρούσας Εγκυκλίου) (8) Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου στο ΠΔΕ (9) Συμπληρώνεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου στο ΠΔΕ (10) Καταχωρούνται οι πληρωμές του έργου μέχρι το τέλος του 2012 (11) Είναι η διαφορά της στήλης (10) από τη στήλη (9), που αποτυπώνει τους πόρους που απαιτούνται από το ΠΔΕ για την ολοκλήρωση του έργου (12) Καταγράφονται όλες οι ανειλημμένες νομικές ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ για το έργο μέχρι το τέλος του 2012 (13) Είναι η διαφορά της στήλης (10) από τη στήλη (12) που αποτυπώνει όλες τις εκκρεμείς δεσμεύσεις για το έργο (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ). Τα ποσά συμπληρώνονται με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο βιβλίο του μητρώου δεσμεύσεων (14) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 1ο τρίμηνο 2013 (15) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2ο τρίμηνο 2013 (16) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 3ο τρίμηνο 2013 (17) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 4ο τρίμηνο 2013 (18) =(14)+(15)+(16)+(17) = σύνολο νέων νομικών δεσμεύσεων που προγραμματίζονται να αναληφθούν το 2013 (19) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2014 (20) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2015 (21) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2016 (22) =(18)+(19)+(20)+(21) = σύνολο δεσμεύσεων και ανηλημμένων υποχρεώσεων (23) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 1ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (24) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (25) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 3ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (26) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 4ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (27) =(23)+(24)+(25)+(26) = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους (28) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2014 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2014 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους (29) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2015 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2015 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους (30) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2016 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους (31) =(27)+(28)+(29)+(30) = ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΠΔΣ ( ). (32) Καταγράφεται ο τελικός δικαιούχος (φορέασς υλοποίησης) του έργου (33) Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις * Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε πίνακα 9 Παραρτήματος Σημείωση: Στις προτάσεις των Φορέων για αναθεώρηση του προγράμματος, για τα τρίμηνα που έχουν παρέλθει θα αναγράφεται α) αντί για τις προγραμματισμένες δεσμεύσεις που θα αναληφθούν αυτές που έχουν αναληφθεί και β) για τις προγραμματισμένες ανάγκες (πιστώσεις) οι πραγματοποιημένες πληρωμές

3 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 1β: ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΔΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:..... ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:.. (τα ποσά σε ευρώ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΣ ΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΗΜΕΝΟΣ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ΣΥΝΟΛΟ ΜΠΔΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΕΧΡΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΙΣΜΟΣ ΣΜΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ( ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γενικές οδηγίες Α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΦΟΡΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ή ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π.) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης και αποτελεί την πρόταση του Φορέα για το ΠΔΕ έτους 2013 για έκδοση όλων των Συλλογικών Αποφάσεων Β) Σε ξεχωριστή γραμμή (μετά από κάθε γραμμή ΣΑ) ο Φορέας μεταφέρει τα στοιχεία της γραμμής του αναλυτικού Πίνακα 1Α, στην οποία υπό την ένδειξη "ΛΟΙΠΑ" έχει προβλέψει ανάγκες που εκτιμά ότι απαιτείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΣΑ για έργα που δεν έχε Γ) Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Παράρτημα 9 Στήλες: (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ (2) Συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ (3) Συμπληρώνεται ο αριθμός των έργων της Συλλογικής Απόφασης (4) Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ (5) Συμπληρώνεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ (6) Καταχωρούνται οι πληρωμές των έργων της ΣΑ μέχρι το τέλος του 2012 (7) Είναι η διαφορά της στήλης (5) από τη στήλη (6), που αποτυπώνει τους πόρους που απαιτούνται από το ΠΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων της ΣΑ (8) Καταγράφονται όλες οι ανειλημμένες νομικές ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ για το έργο μέχρι το τέλος του 2012 (9) Είναι η διαφορά της στήλης (6) από τη στήλη (12) που αποτυπώνει όλες τις εκκρεμείς δεσμεύσεις για το έργο (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ). Το επόμενο έτος οι στήλες συμπληρώνονται εκ μεταφοράς από την αντίστοιχη (10) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 1ο τρίμηνο 2013 (11) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2ο τρίμηνο 2013 (12) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 3ο τρίμηνο 2013 (13) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 4ο τρίμηνο 2013 (14) =(10)+(11)+(12)+(13) = σύνολο νέων νομικών δεσμεύσεων που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2013 (15) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2014 (16) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2015 (17) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2016 (18) =(14)+(15)+(16)+(17)= σύνολο δεσμεύσεων και ανηλημμένων υποχρεώσεων των έργων της ΣΑ για το διάστημα (19) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 1ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (20) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (21) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 3ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (22) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 4ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (23) =(19)+(20)+(21)+(22) = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑ έτους (24) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2014 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2014 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους (25) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2015 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2015 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους (26) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2016 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους (27) =(23)+(24)+(25)+(26) = ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑ F63ΜΠΔΣ ( ). (28) Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις * Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε πίνακα 9 Παραρτήματος Σημείωση: Στις προτάσεις των Φορέων για αναθεώρηση του προγράμματος, για τα τρίμηνα που έχουν παρέλθει θα αναγράφεται α) αντί για τις προγραμματισμένες δεσμεύσεις που θα αναληφθούν αυτές που έχουν αναληφθεί και β) για τις προγραμματισμένες ανάγκες (πιστώσεις) οι πραγματοποιμένες πληρωμές

4 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:.. ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:..... ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:..... ΜΗΝΑΣ:. (τα ποσά σε ευρώ) Συλλογική Απόφαση (Κωδικός) Όριο πίστωσης Φορέα Κωδικός Τίτλος έργου έργου Εγκεκριμένος προϋπ/μός έργου Ανάληψη υποχρέωσης (εγκεκριμένη πίστωση έργου) Ημερομ. Ανάληψης υποχρέωσης (έκδοση ΣΑ) Κατανομή ΤτΕ Αριθμός εγγράφου πιστοποίησης υποχρέωσης Ημερ/νία εγγράφου πιστοποιημένης υποχρέωσης Τίτλος εγγράφου πιστοποιημένης υποχρέωσης Ποσό πιστοποιημένης υποχρεωσης Υπολειπόμενη προς διάθεση πίστωση Αριθμός Αντικείμεν τιμολογίου ή ο Ημ/νία ισοδύναμου Τιμολογίο τιμολογίου εγγράφου υ Ποσό Αριθμός Είδος τιμολογίου ή ΑΦΜ παραστατικ Ποσό Ημ/νία παραστατικ Εκκρεμείς άλλου Αναδόχου ού Πληρωμής Εξόφλησης ού Δεσμεύσεις ισοδύναμου πληρωμής πληρωμής εγγράφου Απλήρωτες Υποχρεώσεις Ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης Εκκρεμείς Οφειλές <=90 ημερών από 1-30 από από Ληξιπρόθεσμες Οφειλές >90 ημερών Σχόλια ημέρες ημέρες ημέρες (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) ΣΑ σύνολο ΣΑ ΣΑ σύνολο ΣΑ ΣΑ σύνολο ΣΑ σύνολο Ειδικού Φορέα σύνολο Φορέα ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΧΓΡ/ΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 Γενικές οδηγίες: Το βιβλίο συμπληρώνεται και τα στοιχεία τηρούνται απο τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Φορέα Χρηματοδότησης (αρμόδιο τμήμα για το ΠΔΕ) που υποχρεούται να εκδίδει αναφορές σε μηνιαία βάση Τα ποσά αρθροίζονται σε επίπεδο ενάριθμου, ΣΑ, σύνολο ειδικού Φορέα και σύνολο Φορέα Συμπλήρωση στηλών: (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ (2) Συμπληρώνεται το τριμηνιαίο όριο πίστωσης του Φορέα. Το άθροισμα όλων των πιστώσεων της στήλης (6) δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο (3) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΠΔΕ (ενάριθμο) (4) Συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου στο ΠΔΕ (5) Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου (6) Συμπληρώνεται η εγκεκριμένη τριμηνιαία πίστωση του έργου που είναι και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση) (7) Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης της ΣΑ που ενέκρινε την πίστωση του έργου (8) Συμπληρώνεται το ποσό κατανομής στο έργο (9) Καταγράφεται ο αριθμός του εγγράφου με το οποίο παραλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένες εργασίες έργων ΠΔΕ (π.χ. λογαριασμοί έργων, εντολές πληρωμής ή παρόμοια παραστστατικά) (10) Καταγράφεται η ημερομηνία του εγγράφου με το οποίο παραλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένες εργασίες έργων ΠΔΕ (π.χ. λογαριασμοί έργων -εντολές πληρωμής ή παρόμοια παραστστατικά) (11) Καταγράφεται συνοπτικά ο τίτλος του εγγράφου παραλαβής πιστοποιημένων εργασιών που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (12) Καταγράφεται το ποσό των πιστοποιημένων εργασιών που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (13) = (6) - (12) (14) Καταγράφονται ο αριθμός του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου (15) Καταγράφεται ο τίτλος του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου (16) Καταγράφονται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου (17) Καταγράφεται ο ΑΦΜ του αναδόχου ή πιστωτή (18) Καταγράφεται το συνολικό ποσό του τιμολογίου (συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και του ΦΠΑ) (19) Καταχωρείται ο αριθμός του παραστατικού πληρωμής (20) Καταχωρείται το ποσό πληρωμής (21) Αναγράφεται η ημερομηνία εξόφλησης (22) Καταχωρείται το είδος του παραστατικού πληρωμής (π.χ. χρηματικό ένταλμα, εντολή μεταφοράς κ.λ.π.) (23) Προκύπτει από την διαφορά των ποσών των στηλών (12) και (20) και αφορά υποχρεώσεις για αγαθά και υπηρεσίες που έχουν παραληφθεί ανεξάρτητα εάν τα τιμολόγια ή τα ισοδύναμα έγγραφα έχουν παραδοθεί. (24) Προκύπτει από την διαφορά των στηλών (20) και (18) και αφορά τις υποχρεώσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί τιμολόγιο αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής. (25) Καταχωρείται η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης όπως προκύπτει από τη συμβατική υποχρέωση. Στη περίπτωση που δεν υπάρχει καταχωρείται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου (26) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1-30 ημέρες (27) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για ημέρες (28) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για ημέρες (29) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 90 ημέρες έχουν καταστεί δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές (30) Καταγράφονται πιθανά σχόλια ή παρατηρήσεις για τη συγκεκριμένη εγγραφή Σημειώσεις Οι γραμμοσκιασμένες περιοχές δεν συμπληρώνονται Οι στήλες (13), (23), (24), (26), (27),(28), (29) υπολογίζονται * Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε πίνακα 9 Παραρτήματος

5 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Σ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:.. ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:..... ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:..... ΑΙΤΗΜΑ ΜΗΝΟΣ:. Ποσά σε χιλ. Κωδικός Σ.Α. Εγκεκριμένο Όριο Πιστώσεων Σ.Α. έτους 2013 Αδιάθετα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων προηγουμένων ετών Χρηματοδότηση έτους 2013 από έως Σύνολο διαθεσίμων του φορέα Πληρωμές έτους 2013 από έως. Αδιάθετο υπόλοιπο διαθεσίμων του φορέα Ενάριθμο Τίτλος έργου Προτεινόμενη κατανομή Ποσό αιτήματος χρηματοδότησ ης Παρατηρήσ εις Έτους Τρέχοντος τριμήνου (1) (2α) (2β) (3) (4) (5)=(3) + (4) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) (10) (11) (12) σύνολο ΣΑ σύνολο ΣΑ γενικό σύνολο Οδηγίες για τη συμπλήρωση των στηλών (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ (2) Συμπληρώνεται το εγκεκριμένο όριο πιστώσεων για το σύνολο της ΣΑ, σε επίπεδο έτους και τρέχοντος τριμήνου (3) Συμπληρώνεται για τις Σ.Α. που έχουν έργα Ν.Π.Δ.Δ. - ΔΕΚΟ - Α.Ε. του Ελληνικού Δημοσίου - Περιφερειακών Ταμείων κλπ. (4) Συμπληρώνεται αθροιστικά η χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι τη στιγμή υποβολής του αιτήματος (5) Είναι το άθροισμα των αδιάθετων υπολοίπων και της χρηματοδότησης μέχρι τη στιγμή του αιτήματος (για τις Σ.Α. που έχουν έργα Ν.Π.Δ.Δ, ΔΕΚΟ, Α.Ε., Περιφ. Ταμείων ) (6) Καταχωρούνται οι πληρωμές μέχρι τη στιγμή του αιτήματος. Στις περιπτώσεις έμμεσων πληρωμών αναφέρονται οι πραγματικές πληρωμές και όχι οι κατανομές της ΤτΕ (7) Είναι η διαφορά των πραγματοποιημένων πληρωμών με το σύνολο των διαθεσίμων του Φορέα (8) Καταχωρείται ο κωδικός του έργου που διαθέτει λογαριασμούς προς πληρωμή από τη χρηματοδότηση (9) Καταχωρείται ο τίτλος του έργου που διαθέτει λογαριασμούς προς πληρωμή από τη χρηματοδότηση (10) Καταχωρείται το ποσό που αναμένεται να κατανεμηθεί στο συγκεκριμένο έργο από την χρηματοδότηση που ζητείται (11) Καταγράφεται το ποσό του αιτήματος χρηματοδότησης για τη ΣΑ (12) Καταγράφονται τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις Τα κελιά με τη συγκεκριμένη γραμμογράφηση δεν συμπληρώνονται * Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Πινακα 9 του Παραρτήματος

6 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Α.: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ*: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ *Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια Γενικά Στοιχεία ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

7 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στοιχεία ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Αναφέρονται συνοπτικά : τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Αναφέρονται συνοπτικά : η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του, την τεκμηρίωση στη λογική κόστους / οφέλους)

8 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας. Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του έργου στο περιβάλλον περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα. Αναφέρονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου) ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρών δελτίο έκανε την απαραίτητη διερεύνηση και βεβαιώνει το ΥΠΑΑΥΜΔ ότι το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν δύναται να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα το οποίο να συγχρηματοδοτείται. Επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, από την οποία προκύπτει η μη δυνατότητα ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

9 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - Προεκτιμόμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών - Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ 2013 ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Q1 Q2 Q3 Q4 ΣΥΝΟΛΟ 2012 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Έργα υποδομής Έργα περιβάλλ. χώρου Κτιριακά Εξοπλισμός Εγκαταστάσεις Άλλα ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΕΤΗ ΚΟΣΤΟΣ

10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Νέο έργο / Εγκατάσταση Διαμόρφωση-Ανάπλαση Βελτίωση- Επέκταση Αναστύλωση Εκσυγχρονισμός Μελέτη Τεχνική Στήριξη Εξοπλισμός Έντυπα -Προβολή-Προώθηση Άλλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΕΣ Μελέτη Σκοπιμότητας Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Τεχνικές Προμελέτες Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Μελέτες εφαρμογής Τεύχη Δημοπράτησης Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Οικοδομική Άδεια Άλλες.. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΑΡ. ΑΠΟΦ.) ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου; Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης ΝΑΙ Αρ. Απόφασης ΟΧΙ Αγορά οικοπέδου Απαλλοτριώσεις Αναδασμός Άλλος Άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιος :

11 Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που υφίστανται (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο (συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου) Τίτλος / Τίτλοι Πρόγραμμα / Προγράμματα ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης ΚΩΔ. Έργου Φορέας Υλοποίησης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Τελικό κόστος έργου Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που σχεδιάζονται ή προτείνονται (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα)

12 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών, Νομών, Δήμων να αναφέρετε: τη μορφή της συνεργασίας (Αναφέρεται η μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ): τους Φορείς που συνεργάζονται : Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ / ΝΟΜΑΡΧΙΑ / ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Χωροθέτηση Ωφελούμενοι Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Νομοί, Δήμοι που σχετίζονται με το έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου. ΥΠΟΕΡΓΑ Α/Α ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 5 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων

13 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 8.1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ..

14 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ * ΟΡΙΟ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ Βουλή των Ελλήνων 0,00 0,00 Εσωτερικών 51,00 51,00 Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλ/κής Διακυβ. 4,00 16,00 Οικονομικών 5,00 17,00 Εξωτερικών 11,00 11,00 Εθν. Αμυνας 9,00 14,00 Ανάπτυξης, Ανταγωνιστ., Υποδομ., Μεταφ. κ Δικτύων 1.605, ,00 Περιβάλλοντος, Ενέργειας κ Κλιμ. Αλλ. 50,00 50,00 Παιδείας κ Θρησκ., Πολιτισμού κ Αθλητισμού 449,00 280,00 Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης κ Πρόνοιας 95,00 280,00 Υγείας 65,00 161,00 Αγρ. Ανάπτυξης κ Τροφ. 34,00 112,00 Δικαιοσύνης, Διαφ. κ Ανθρ. Δικ. 4,00 12,00 Δημόσιας Τάξης κ Προστασίας του Πολίτη 20,00 20,00 Τουρισμού 34,00 110,00 Ναυτιλίας 50,00 190,00 Μακεδονίας κ Θράκης 4,00 16,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 2.490, ,00 Αποκ. Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου 82,00 150,00 Περιφέρεια Πελοποννήσου 37,00 81,00 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 29,00 30,00 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 16,00 39,00 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 42,00 116,00 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 13,00 33,00 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 29,00 83,00 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 40,00 50,00 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 86,00 273,00 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 65,00 212,00 Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης 21,00 61,00 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 42,00 141,00 Περιφέρεια Ηπείρου 29,00 100,00 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 13,00 41,00 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 63,00 110,00 Περιφέρεια Θεσσαλίας 21,00 68,00 Περιφέερια Στερεάς Ελλάδας 42,00 42,00 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 105,00 110,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 460,00 950,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.950, ,00 * ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ = ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ βάσει ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

15 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΔΕ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ - ΜΠΔΣ Προϋπολογισμός ΠΔΕ 2014 Προϋπολογισμός ΠΔΕ 2015 Προϋπολογισμός ΠΔΕ ποσά σε εκ. ευρώ 2016 Προϋπολογισμός ΠΔΕ ΦΟΡΕΙΣ Συγχρ/μενο ΠΔΕ Εθνικό ΠΔΕ Σύνολο Συμ/χή % Συγχρ/μενο ΠΔΕ Εθνικό ΠΔΕ Συγχρ/μενο ΠΔΕ Συγχρ/μενο ΠΔΕ Βουλή των Ελλήνων 2,00 2,00 0,03% 2,00 2,00 0,03% 2,00 2,00 0,03% 2,00 2,00 0,03% Εσωτερικών 132,00 15,00 147,00 2,15% 130,00 12,00 142,00 2,12% 130,00 12,00 142,00 2,12% 130,00 12,00 142,00 2,12% Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλ/κής Διακυβ. 65,00 1,00 66,00 0,96% 55,00 1,00 56,00 0,84% 50,00 1,00 51,00 0,76% 50,00 1,00 51,00 0,76% Οικονομικών 11,00 2,00 13,00 0,19% 8,00 1,00 9,00 0,13% 8,00 1,00 9,00 0,13% 8,00 1,00 9,00 0,13% Εξωτερικών 6,00 4,00 10,00 0,15% 6,00 2,00 8,00 0,12% 6,00 2,00 8,00 0,12% 6,00 3,00 9,00 0,13% Εθν. Αμυνας 13,00 3,00 16,00 0,23% 10,00 2,00 12,00 0,18% 10,00 2,00 12,00 0,18% 10,00 2,00 12,00 0,18% Ανάπτυξης, Ανταγωνιστ, Υποδομών, Μεταφ. & Δικτύων 2.863,00 419, ,00 47,91% 2.896,00 397, ,00 49,15% 2.934,00 396, ,00 49,70% 2.975,00 393, ,00 50,27% Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 350,00 20,00 370,00 5,40% 350,00 10,00 360,00 5,37% 340,00 10,00 350,00 5,22% 330,00 10,00 340,00 5,07% Παιδείας & Θρησκ., Πολιτισμού & Αθλητισμού 460,00 134,00 594,00 8,67% 460,00 105,00 565,00 8,43% 460,00 106,00 566,00 8,45% 450,00 104,00 554,00 8,27% Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης κ Πρόνοιας 545,00 35,00 580,00 8,47% 520,00 20,00 540,00 8,06% 505,00 20,00 525,00 7,84% 480,00 20,00 500,00 7,46% Υγείας 30,00 15,00 45,00 0,66% 30,00 15,00 45,00 0,67% 40,00 15,00 55,00 0,82% 30,00 20,00 50,00 0,75% Αγρ. Ανάπτυξης κ Τροφ. 430,00 10,00 440,00 6,42% 416,00 8,00 424,00 6,33% 400,00 8,00 408,00 6,09% 415,00 8,00 423,00 6,31% Δικαιοσύνης, Διαφ. & Ανθρ. Δικαιωμάτων 5,00 1,00 6,00 0,09% 5,00 1,00 6,00 0,09% 5,00 1,00 6,00 0,09% 5,00 1,00 6,00 0,09% Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 55,00 6,00 61,00 0,89% 55,00 5,00 60,00 0,90% 50,00 5,00 55,00 0,82% 54,00 4,00 58,00 0,87% Σύνολο Τουρισμού 10,00 10,00 20,00 0,29% 14,00 8,00 22,00 0,33% 12,00 8,00 20,00 0,30% 12,00 8,00 20,00 0,30% Ναυτιλίας 22,00 14,00 36,00 0,53% 22,00 12,00 34,00 0,51% 22,00 12,00 34,00 0,51% 22,00 12,00 34,00 0,51% Μακεδονίας & Θράκης 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03% Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 1.000,00 160, ,00 16,93% 1.020,00 100, ,00 16,72% 1.025,00 100, ,00 16,79% 1.020,00 100, ,00 16,72% Σύνολο 6.000,00 850, ,00 100,00% 6.000,00 700, ,00 100,00% 6.000,00 700, ,00 100,00% 6.000,00 700, ,00 100,00% Συμ/χή % Εθνικό ΠΔΕ Σύνολο Συμ/χή % Εθνικό ΠΔΕ Σύνολο Συμ/χή %

16 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 7:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2013 ποσά σε εκ. ευρώ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 130,00 60,00 190,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 130,00 60,00 190,00 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 140,00 18,00 158,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 70,00 6,00 76,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 70,00 12,00 82,00 ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 110,00 12,00 122,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 80,00 8,00 88,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30,00 4,00 34,00 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 170,00 22,00 192,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 60,00 10,00 70,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 60,00 8,00 68,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 50,00 4,00 54,00 ΑΙΓΑΙΟΥ 90,00 12,00 102,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 50,00 4,00 54,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 40,00 8,00 48,00 ΚΡΗΤΗΣ 90,00 10,00 100,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 90,00 10,00 100,00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 270,00 26,00 296,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 70,00 6,00 76,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 200,00 20,00 220,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 160, ,00

17 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΔΕ 2013 ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ σε χιλ.ευρω 2013 ΔΕΚΟ ΣΥΓΧΡ/ΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ , ,00 ΔΕΠΑΝΟΜ , , ,00 ΔΕΠΟΣ 0,00 ΕΓΝΑΤΙΑ ,00 0, ,00 ΕΑΣ ΑΒΕΕ 0,00 ΕΑΧΑ 0, , ,00 ΕΟΜΜΕΧ 0,00 0,00 ΕΛΟΤ 0,00 ΕΡΤ 0,00 ΕΠΠ (Πάτρας) ΘΕΜΙΣ 3.000, ,00 ΚΕΔ 5.000, ,00 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ , , ,00 ΟΑΣΑ , , ,00 ΟΣΕ ,00 0, ,00 ΟΣΚ , , ,00 ΟΠΕ 0, , ,00 ΟΠΕΠ 0,00 0,00 0,00 ΟΛΠ 5.000, ,00 ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 0,00 0,00 ΤΡΑΜ 5.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,

18 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΔΕ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε. Γ. ΔΑΣΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Γ.Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Γ.Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Γ.Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦ. & ΔΙΚΤΥΩΝ Ε. Γ. ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) Γ.Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γ.Γ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ.Γ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Γ.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΓΔΟΣΥ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γ.Γ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γ.Γ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Γ. ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ Γ.Γ. ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Γ.Γ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Γ. ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

19 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Ηπείρου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Θεσσαλίας ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΔΕ Αποκεντρωμένη ΔιοίκησηΠελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Περιφέρεια Αττικής Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Σημείωση Η κωδικοποίηση των Περιφερειών βασίστηκε σε γεωγραφικά χαρακτηριστικά

20 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 01 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 02 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 03 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 04 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 05 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 06 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 07 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 08 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 22 ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ INTERREG IV/C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 05 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 06 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 07 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 08 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ 09 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ 11 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 12 ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 13 INTERACT 14 ESPON 15 URBACT 23 ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 01 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 02 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 03 ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 04 ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 05 ΑΤΤΙΚΗ 24 ΕΣΣΑΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΣΑΑΛ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ) 01 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.)

ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Ι ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΡΗΤΗ - ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Α.: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ*: Συµπληρώνεται ο τίτλος του έργου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1030 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας: 101 87 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ.

Προγραμματισμός Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) Ιανουαρίου Ιουλίου 2015. 1. Περιβάλλον υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων του ΙΝ.ΕΠ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Aθήνα, 24/12/2014 Αρ.πρωτ. 11380 Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών (Με την ευθύνη ενημέρωσης των Εποπτευόμενων Φορέων τους) Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014

Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 1 Π.Δ.107/2014 ΦΕΚ 174 Α/28-08-2014 Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΛΑΕΚ 1-25) ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΑΣΦ: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθμ.πρωτ: 55119/8.7.2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ]

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7 /201 5. [Απόφαση 21 /201 5 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ] ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΚΗΜΔΗΣ Τμήμα Βάσεων Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013»

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΔΙΜΕΡΗΣ Ε & Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑKΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 Δημήτριος Γ. Σιούφας ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣHΣ 1974-2011 ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣHΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΘΗΝΑ 2012 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

(ΠΑΑ 2007-2013) ΜΕΤΡΟ 313 ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα