: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ": Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι"

Transcript

1 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1α : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 2 : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων Πίνακας 3 : Υπόδειγμα Αιτήματος Χρηματοδότησης Πίνακας 4 : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι Πίνακας 5 : Όρια Νομικών Δεσμεύσεων 2013 Πίνακας 6 : Όρια πληρωμών ΜΠΔΣ Πίνακας 7 : Περιφερειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2013 Πίνακας 8 : Όρια πληρωμών ΔΕΚΟ 2013 Πίνακας 9 : Κωδικοί Φορέων Ειδικών Φορέων ΠΔΕ Πίνακας 10 : Κωδικοί χωροταξικής κατανομής έργων ΠΔΕ Πίνακας 11 : Κωδικοί Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (περιόδου ) Πίνακας 12 : Υπόδειγμα διαβιβαστικού υποβολής προτάσεων Πίνακας 13 : Αρμόδιοι Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων - Στοιχεία Επικοινωνίας Πίνακας 14 : Γλωσσάρι - Συντομογραφίες

2 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 1α: ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΔΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:..... ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:.. (τα ποσά σε ευρώ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΠΔΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΣ ΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΗΜΕΝΟΣ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΕΧΡΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ( ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ α/α ΠΔΕ MIS ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΣΜΟΣ ΣΜΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 2015) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) 1 ΣΑ 2 3 ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ ΣΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γενικές οδηγίες Α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΦΟΡΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ή ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π.) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης και αποτελεί την πρόταση του Φορέα για το ΠΔΕ έτους 2013 για έκδοση όλων των Συλλογικών Αποφάσεων Β) Στο τέλος των γραμμών κάθε ΣΑ ο Φορέας μπορεί να συμπληρώσει μία γραμμή σημειώνοντας "ΛΟΙΠΑ" αντί τίτλου έργου και εκεί να προβλέψει ανάγκες που εκτιμά ότι απαιτείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΣΑ για έργα που δεν έχει καταγράψει αναλυτικά παραπάνω Γ) Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Παράρτημα 9 Στήλες: (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ (2) Συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ (3) Είναι αύξουσα αρίθμηση των έργων (4) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΠΔΕ (ενάριθμο) (5) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΕΣΠΑ (MIS) (6) Συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου στο ΠΔΕ (7) Συμπληρώνεται η χωροταξική κατανομή του έργου σύμφωνα με τον Πίνακα Χωροταξικής Κατανομής (συνημμένο της παρούσας Εγκυκλίου) (8) Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου στο ΠΔΕ (9) Συμπληρώνεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου στο ΠΔΕ (10) Καταχωρούνται οι πληρωμές του έργου μέχρι το τέλος του 2012 (11) Είναι η διαφορά της στήλης (10) από τη στήλη (9), που αποτυπώνει τους πόρους που απαιτούνται από το ΠΔΕ για την ολοκλήρωση του έργου (12) Καταγράφονται όλες οι ανειλημμένες νομικές ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ για το έργο μέχρι το τέλος του 2012 (13) Είναι η διαφορά της στήλης (10) από τη στήλη (12) που αποτυπώνει όλες τις εκκρεμείς δεσμεύσεις για το έργο (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ). Τα ποσά συμπληρώνονται με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο βιβλίο του μητρώου δεσμεύσεων (14) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 1ο τρίμηνο 2013 (15) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2ο τρίμηνο 2013 (16) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 3ο τρίμηνο 2013 (17) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 4ο τρίμηνο 2013 (18) =(14)+(15)+(16)+(17) = σύνολο νέων νομικών δεσμεύσεων που προγραμματίζονται να αναληφθούν το 2013 (19) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2014 (20) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2015 (21) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για το έργο το 2016 (22) =(18)+(19)+(20)+(21) = σύνολο δεσμεύσεων και ανηλημμένων υποχρεώσεων (23) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 1ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (24) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (25) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 3ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (26) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 4ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (27) =(23)+(24)+(25)+(26) = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους (28) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2014 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2014 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους (29) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2015 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2015 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους (30) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες του έργου για πληρωμές εντός του 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2016 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους (31) =(27)+(28)+(29)+(30) = ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΠΔΣ ( ). (32) Καταγράφεται ο τελικός δικαιούχος (φορέασς υλοποίησης) του έργου (33) Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις * Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε πίνακα 9 Παραρτήματος Σημείωση: Στις προτάσεις των Φορέων για αναθεώρηση του προγράμματος, για τα τρίμηνα που έχουν παρέλθει θα αναγράφεται α) αντί για τις προγραμματισμένες δεσμεύσεις που θα αναληφθούν αυτές που έχουν αναληφθεί και β) για τις προγραμματισμένες ανάγκες (πιστώσεις) οι πραγματοποιημένες πληρωμές

3 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 1β: ΕΤΗΣΙΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΔΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ... / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:..... ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:.. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:.. (τα ποσά σε ευρώ) ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΟΣ ΝΟΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΗΜΕΝΟΣ Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q ΣΥΝΟΛΟ ΜΠΔΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΜΕΧΡΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΩΝ ΙΣΜΟΣ ΣΜΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΜΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ( ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΛΟΙΠΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Γενικές οδηγίες Α) Ο πίνακας συμπληρώνεται ανά ΦΟΡΕΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) ή ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ κ.λ.π.) σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Φορέα Χρηματοδότησης και αποτελεί την πρόταση του Φορέα για το ΠΔΕ έτους 2013 για έκδοση όλων των Συλλογικών Αποφάσεων Β) Σε ξεχωριστή γραμμή (μετά από κάθε γραμμή ΣΑ) ο Φορέας μεταφέρει τα στοιχεία της γραμμής του αναλυτικού Πίνακα 1Α, στην οποία υπό την ένδειξη "ΛΟΙΠΑ" έχει προβλέψει ανάγκες που εκτιμά ότι απαιτείται στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΣΑ για έργα που δεν έχε Γ) Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Παράρτημα 9 Στήλες: (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ (2) Συμπληρώνεται ο τομέας της ΣΑ (3) Συμπληρώνεται ο αριθμός των έργων της Συλλογικής Απόφασης (4) Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ (5) Συμπληρώνεται ο προτεινόμενος προϋπολογισμός των έργων της ΣΑ (6) Καταχωρούνται οι πληρωμές των έργων της ΣΑ μέχρι το τέλος του 2012 (7) Είναι η διαφορά της στήλης (5) από τη στήλη (6), που αποτυπώνει τους πόρους που απαιτούνται από το ΠΔΕ για την ολοκλήρωση των έργων της ΣΑ (8) Καταγράφονται όλες οι ανειλημμένες νομικές ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ για το έργο μέχρι το τέλος του 2012 (9) Είναι η διαφορά της στήλης (6) από τη στήλη (12) που αποτυπώνει όλες τις εκκρεμείς δεσμεύσεις για το έργο (κάθε είδος δέσμευση όπως σύμβαση, λογαριασμοί, εκκρεμείς υποχρεώσεις κλπ). Το επόμενο έτος οι στήλες συμπληρώνονται εκ μεταφοράς από την αντίστοιχη (10) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 1ο τρίμηνο 2013 (11) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2ο τρίμηνο 2013 (12) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 3ο τρίμηνο 2013 (13) Καταγράφονται οι νέες νομικές δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 4ο τρίμηνο 2013 (14) =(10)+(11)+(12)+(13) = σύνολο νέων νομικών δεσμεύσεων που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2013 (15) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2014 (16) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2015 (17) Καταγράφονται οι νέες δεσμεύσεις που προγραμματίζονται να αναληφθούν για τα έργα της ΣΑ το 2016 (18) =(14)+(15)+(16)+(17)= σύνολο δεσμεύσεων και ανηλημμένων υποχρεώσεων των έργων της ΣΑ για το διάστημα (19) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 1ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (20) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (21) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 3ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (22) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 4ου τριμήνου 2013 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 =ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (23) =(19)+(20)+(21)+(22) = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΑ έτους (24) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2014 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2014 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους (25) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2015 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2015 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους (26) Καταγράφονται οι προγραμματιζόμενες ανάγκες των έργων της ΣΑ για πληρωμές εντός του 2016 = ΑΝΩΤΑΤΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ εντός του 2016 = ΕΤΗΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΡΓΟΥ έτους (27) =(23)+(24)+(25)+(26) = ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΑ F63ΜΠΔΣ ( ). (28) Καταγράφονται πιθανές παρατηρήσεις * Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε πίνακα 9 Παραρτήματος Σημείωση: Στις προτάσεις των Φορέων για αναθεώρηση του προγράμματος, για τα τρίμηνα που έχουν παρέλθει θα αναγράφεται α) αντί για τις προγραμματισμένες δεσμεύσεις που θα αναληφθούν αυτές που έχουν αναληφθεί και β) για τις προγραμματισμένες ανάγκες (πιστώσεις) οι πραγματοποιμένες πληρωμές

4 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:.. ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:..... ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:..... ΜΗΝΑΣ:. (τα ποσά σε ευρώ) Συλλογική Απόφαση (Κωδικός) Όριο πίστωσης Φορέα Κωδικός Τίτλος έργου έργου Εγκεκριμένος προϋπ/μός έργου Ανάληψη υποχρέωσης (εγκεκριμένη πίστωση έργου) Ημερομ. Ανάληψης υποχρέωσης (έκδοση ΣΑ) Κατανομή ΤτΕ Αριθμός εγγράφου πιστοποίησης υποχρέωσης Ημερ/νία εγγράφου πιστοποιημένης υποχρέωσης Τίτλος εγγράφου πιστοποιημένης υποχρέωσης Ποσό πιστοποιημένης υποχρεωσης Υπολειπόμενη προς διάθεση πίστωση Αριθμός Αντικείμεν τιμολογίου ή ο Ημ/νία ισοδύναμου Τιμολογίο τιμολογίου εγγράφου υ Ποσό Αριθμός Είδος τιμολογίου ή ΑΦΜ παραστατικ Ποσό Ημ/νία παραστατικ Εκκρεμείς άλλου Αναδόχου ού Πληρωμής Εξόφλησης ού Δεσμεύσεις ισοδύναμου πληρωμής πληρωμής εγγράφου Απλήρωτες Υποχρεώσεις Ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης Εκκρεμείς Οφειλές <=90 ημερών από 1-30 από από Ληξιπρόθεσμες Οφειλές >90 ημερών Σχόλια ημέρες ημέρες ημέρες (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) ΣΑ σύνολο ΣΑ ΣΑ σύνολο ΣΑ ΣΑ σύνολο ΣΑ σύνολο Ειδικού Φορέα σύνολο Φορέα ΕΤΗΣΙΟ ΟΡΙΟ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΧΓΡ/ΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 Γενικές οδηγίες: Το βιβλίο συμπληρώνεται και τα στοιχεία τηρούνται απο τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Φορέα Χρηματοδότησης (αρμόδιο τμήμα για το ΠΔΕ) που υποχρεούται να εκδίδει αναφορές σε μηνιαία βάση Τα ποσά αρθροίζονται σε επίπεδο ενάριθμου, ΣΑ, σύνολο ειδικού Φορέα και σύνολο Φορέα Συμπλήρωση στηλών: (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ (2) Συμπληρώνεται το τριμηνιαίο όριο πίστωσης του Φορέα. Το άθροισμα όλων των πιστώσεων της στήλης (6) δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτό το όριο (3) Συμπληρώνεται ο κωδικός του έργου στο ΠΔΕ (ενάριθμο) (4) Συμπληρώνεται ο τίτλος του έργου στο ΠΔΕ (5) Συμπληρώνεται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του έργου (6) Συμπληρώνεται η εγκεκριμένη τριμηνιαία πίστωση του έργου που είναι και η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δημοσιονομική δέσμευση) (7) Συμπληρώνεται η ημερομηνία έκδοσης της ΣΑ που ενέκρινε την πίστωση του έργου (8) Συμπληρώνεται το ποσό κατανομής στο έργο (9) Καταγράφεται ο αριθμός του εγγράφου με το οποίο παραλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένες εργασίες έργων ΠΔΕ (π.χ. λογαριασμοί έργων, εντολές πληρωμής ή παρόμοια παραστστατικά) (10) Καταγράφεται η ημερομηνία του εγγράφου με το οποίο παραλαμβάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πιστοποιημένες εργασίες έργων ΠΔΕ (π.χ. λογαριασμοί έργων -εντολές πληρωμής ή παρόμοια παραστστατικά) (11) Καταγράφεται συνοπτικά ο τίτλος του εγγράφου παραλαβής πιστοποιημένων εργασιών που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (12) Καταγράφεται το ποσό των πιστοποιημένων εργασιών που έχουν παραληφθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (13) = (6) - (12) (14) Καταγράφονται ο αριθμός του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου (15) Καταγράφεται ο τίτλος του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου (16) Καταγράφονται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου ή του ισοδύναμου εγγράφου (17) Καταγράφεται ο ΑΦΜ του αναδόχου ή πιστωτή (18) Καταγράφεται το συνολικό ποσό του τιμολογίου (συμπεριλαμβανόμενων των κρατήσεων και του ΦΠΑ) (19) Καταχωρείται ο αριθμός του παραστατικού πληρωμής (20) Καταχωρείται το ποσό πληρωμής (21) Αναγράφεται η ημερομηνία εξόφλησης (22) Καταχωρείται το είδος του παραστατικού πληρωμής (π.χ. χρηματικό ένταλμα, εντολή μεταφοράς κ.λ.π.) (23) Προκύπτει από την διαφορά των ποσών των στηλών (12) και (20) και αφορά υποχρεώσεις για αγαθά και υπηρεσίες που έχουν παραληφθεί ανεξάρτητα εάν τα τιμολόγια ή τα ισοδύναμα έγγραφα έχουν παραδοθεί. (24) Προκύπτει από την διαφορά των στηλών (20) και (18) και αφορά τις υποχρεώσεις για τις οποίες έχει παραδοθεί τιμολόγιο αλλά δεν έχει εκδοθεί αντίστοιχος τίτλος πληρωμής. (25) Καταχωρείται η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης όπως προκύπτει από τη συμβατική υποχρέωση. Στη περίπτωση που δεν υπάρχει καταχωρείται η ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου (26) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για 1-30 ημέρες (27) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για ημέρες (28) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για ημέρες (29) Καταγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων για τις οποίες έχει παρέλθει η ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησης και παραμένουν ανεξόφλητες για πάνω από 90 ημέρες έχουν καταστεί δηλαδή ληξιπρόθεσμες οφειλές (30) Καταγράφονται πιθανά σχόλια ή παρατηρήσεις για τη συγκεκριμένη εγγραφή Σημειώσεις Οι γραμμοσκιασμένες περιοχές δεν συμπληρώνονται Οι στήλες (13), (23), (24), (26), (27),(28), (29) υπολογίζονται * Για τη συμπλήρωση των κωδικών Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε πίνακα 9 Παραρτήματος

5 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Σ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ:.. ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ*:..... ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ*:..... ΑΙΤΗΜΑ ΜΗΝΟΣ:. Ποσά σε χιλ. Κωδικός Σ.Α. Εγκεκριμένο Όριο Πιστώσεων Σ.Α. έτους 2013 Αδιάθετα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων προηγουμένων ετών Χρηματοδότηση έτους 2013 από έως Σύνολο διαθεσίμων του φορέα Πληρωμές έτους 2013 από έως. Αδιάθετο υπόλοιπο διαθεσίμων του φορέα Ενάριθμο Τίτλος έργου Προτεινόμενη κατανομή Ποσό αιτήματος χρηματοδότησ ης Παρατηρήσ εις Έτους Τρέχοντος τριμήνου (1) (2α) (2β) (3) (4) (5)=(3) + (4) (6) (7) = (5) - (6) (8) (9) (10) (11) (12) σύνολο ΣΑ σύνολο ΣΑ γενικό σύνολο Οδηγίες για τη συμπλήρωση των στηλών (1) Συμπληρώνεται ο κωδικός της ΣΑ (2) Συμπληρώνεται το εγκεκριμένο όριο πιστώσεων για το σύνολο της ΣΑ, σε επίπεδο έτους και τρέχοντος τριμήνου (3) Συμπληρώνεται για τις Σ.Α. που έχουν έργα Ν.Π.Δ.Δ. - ΔΕΚΟ - Α.Ε. του Ελληνικού Δημοσίου - Περιφερειακών Ταμείων κλπ. (4) Συμπληρώνεται αθροιστικά η χρηματοδότηση που έχει δοθεί μέχρι τη στιγμή υποβολής του αιτήματος (5) Είναι το άθροισμα των αδιάθετων υπολοίπων και της χρηματοδότησης μέχρι τη στιγμή του αιτήματος (για τις Σ.Α. που έχουν έργα Ν.Π.Δ.Δ, ΔΕΚΟ, Α.Ε., Περιφ. Ταμείων ) (6) Καταχωρούνται οι πληρωμές μέχρι τη στιγμή του αιτήματος. Στις περιπτώσεις έμμεσων πληρωμών αναφέρονται οι πραγματικές πληρωμές και όχι οι κατανομές της ΤτΕ (7) Είναι η διαφορά των πραγματοποιημένων πληρωμών με το σύνολο των διαθεσίμων του Φορέα (8) Καταχωρείται ο κωδικός του έργου που διαθέτει λογαριασμούς προς πληρωμή από τη χρηματοδότηση (9) Καταχωρείται ο τίτλος του έργου που διαθέτει λογαριασμούς προς πληρωμή από τη χρηματοδότηση (10) Καταχωρείται το ποσό που αναμένεται να κατανεμηθεί στο συγκεκριμένο έργο από την χρηματοδότηση που ζητείται (11) Καταγράφεται το ποσό του αιτήματος χρηματοδότησης για τη ΣΑ (12) Καταγράφονται τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις Τα κελιά με τη συγκεκριμένη γραμμογράφηση δεν συμπληρώνονται * Για τους κωδικούς Φορέων και Ειδικών Φορέων ΠΔΕ βλέπε Πινακα 9 του Παραρτήματος

6 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ (Τ.Δ.Ε.) ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Σ.Α.: ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ*: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΔΕ *Στην έννοια του έργου περιλαμβάνονται και η μελέτη, υπηρεσία, ενέργεια Γενικά Στοιχεία ΕΡΓΟΥ ΦΟΡΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΡΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΟΥ

7 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ στοιχεία ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Αναφέρονται συνοπτικά : τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στα μετρήσιμα δεδομένα) ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Αναφέρονται συνοπτικά : η σκοπιμότητα του προτεινόμενου έργου, οι ανάγκες τις οποίες σκοπεύει να καλύψει, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του, την τεκμηρίωση στη λογική κόστους / οφέλους)

8 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ (Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις στην απασχόληση, όπως η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ή η διατήρηση θέσεων εργασίας. Αναφέρονται συνοπτικά οι τυχόν επιπτώσεις που αναμένεται ότι θα έχει η υλοποίηση και λειτουργία του έργου στο περιβάλλον περιγραφικά ή ποσοτικοποιημένα. Αναφέρονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναμένεται να προκύψουν ανάλογα με το είδος του έργου) ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η Υπηρεσία που συνέταξε το παρών δελτίο έκανε την απαραίτητη διερεύνηση και βεβαιώνει το ΥΠΑΑΥΜΔ ότι το έργο που προτείνεται να χρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δεν δύναται να ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα το οποίο να συγχρηματοδοτείται. Επισυνάπτεται η σχετική αλληλογραφία με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, από την οποία προκύπτει η μη δυνατότητα ένταξης σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

9 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - Προεκτιμόμενο κόστος έργου κατά ομοειδείς ομάδες δαπανών - Φάσεις και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ & ΚΟΣΤΟΣ 2013 ΟΜΑΔΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Q1 Q2 Q3 Q4 ΣΥΝΟΛΟ 2012 ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Έργα υποδομής Έργα περιβάλλ. χώρου Κτιριακά Εξοπλισμός Εγκαταστάσεις Άλλα ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΣΕ ΕΤΗ ΚΟΣΤΟΣ

10 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Νέο έργο / Εγκατάσταση Διαμόρφωση-Ανάπλαση Βελτίωση- Επέκταση Αναστύλωση Εκσυγχρονισμός Μελέτη Τεχνική Στήριξη Εξοπλισμός Έντυπα -Προβολή-Προώθηση Άλλο ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΕΣ Μελέτη Σκοπιμότητας Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση & Αξιολόγηση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) Τεχνικές Προμελέτες Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Μελέτες εφαρμογής Τεύχη Δημοπράτησης Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Οικοδομική Άδεια Άλλες.. ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ (ΑΡ. ΑΠΟΦ.) ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του έργου; Εάν ΟΧΙ σημειώστε με Χ τον τρόπο απόκτησης ΝΑΙ Αρ. Απόφασης ΟΧΙ Αγορά οικοπέδου Απαλλοτριώσεις Αναδασμός Άλλος Άλλος τρόπος, να αναφέρετε ποιος :

11 Εάν πρόκειται για απαλλοτριώσεις, να αναφέρετε σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που υφίστανται (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο υφιστάμενο έργο (συνέργεια & συμπληρωματικότητα μεταξύ έργων υπάρχει όταν η λειτουργία ή τα αποτελέσματα του καθενός είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα αποτελέσματα του άλλου, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας του άλλου) Τίτλος / Τίτλοι Πρόγραμμα / Προγράμματα ΚΩΔ. Συλλογικής Απόφασης ΚΩΔ. Έργου Φορέας Υλοποίησης ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Τελικό κόστος έργου Συνέργεια και συμπληρωματικότητα με άλλα έργα που σχεδιάζονται ή προτείνονται (Συμπληρώνεται όταν το προτεινόμενο έργο είναι σε συνέργεια ή συμπληρωματικότητα με άλλο έργο που προτείνεται στο ίδιο ή σε άλλο πρόγραμμα)

12 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ - ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Σε περίπτωση που πρόκειται για έργο συνεργασίας μεταξύ των Περιφερειών, Νομών, Δήμων να αναφέρετε: τη μορφή της συνεργασίας (Αναφέρεται η μορφή της συνεργασίας (δηλαδή, προγραμματική σύμβαση, σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας, συμπολιτεία, κ.λπ): τους Φορείς που συνεργάζονται : Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ / ΝΟΜΑΡΧΙΑ / ΔΗΜΟΣ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Χωροθέτηση Ωφελούμενοι Στη δεύτερη στήλη θα αναγραφούν οι Περιφέρειες, Νομοί, Δήμοι που σχετίζονται με το έργο. Στην τρίτη στήλη θα σημειωθούν με Χ αυτοί στους οποίους βρίσκεται το έργο, και στην τέταρτη, αυτοί των οποίων οι κάτοικοι θα ωφεληθούν από την υλοποίηση του έργου. ΥΠΟΕΡΓΑ Α/Α ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 1 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 2 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 3 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΤΛΟΣ 5 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Συμπληρώνεται σε περίπτωση ύπαρξης υποέργων

13 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 8.1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΟΡΕΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΝΟΜΑ / ΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ..

14 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ * ΟΡΙΟ ΝΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ Βουλή των Ελλήνων 0,00 0,00 Εσωτερικών 51,00 51,00 Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλ/κής Διακυβ. 4,00 16,00 Οικονομικών 5,00 17,00 Εξωτερικών 11,00 11,00 Εθν. Αμυνας 9,00 14,00 Ανάπτυξης, Ανταγωνιστ., Υποδομ., Μεταφ. κ Δικτύων 1.605, ,00 Περιβάλλοντος, Ενέργειας κ Κλιμ. Αλλ. 50,00 50,00 Παιδείας κ Θρησκ., Πολιτισμού κ Αθλητισμού 449,00 280,00 Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης κ Πρόνοιας 95,00 280,00 Υγείας 65,00 161,00 Αγρ. Ανάπτυξης κ Τροφ. 34,00 112,00 Δικαιοσύνης, Διαφ. κ Ανθρ. Δικ. 4,00 12,00 Δημόσιας Τάξης κ Προστασίας του Πολίτη 20,00 20,00 Τουρισμού 34,00 110,00 Ναυτιλίας 50,00 190,00 Μακεδονίας κ Θράκης 4,00 16,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 2.490, ,00 Αποκ. Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου 82,00 150,00 Περιφέρεια Πελοποννήσου 37,00 81,00 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 29,00 30,00 Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 16,00 39,00 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 42,00 116,00 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 13,00 33,00 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 29,00 83,00 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 40,00 50,00 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 86,00 273,00 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 65,00 212,00 Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης 21,00 61,00 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας 42,00 141,00 Περιφέρεια Ηπείρου 29,00 100,00 Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 13,00 41,00 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 63,00 110,00 Περιφέρεια Θεσσαλίας 21,00 68,00 Περιφέερια Στερεάς Ελλάδας 42,00 42,00 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 105,00 110,00 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 460,00 950,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.950, ,00 * ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ = ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ βάσει ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΔΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

15 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΔΕ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ - ΜΠΔΣ Προϋπολογισμός ΠΔΕ 2014 Προϋπολογισμός ΠΔΕ 2015 Προϋπολογισμός ΠΔΕ ποσά σε εκ. ευρώ 2016 Προϋπολογισμός ΠΔΕ ΦΟΡΕΙΣ Συγχρ/μενο ΠΔΕ Εθνικό ΠΔΕ Σύνολο Συμ/χή % Συγχρ/μενο ΠΔΕ Εθνικό ΠΔΕ Συγχρ/μενο ΠΔΕ Συγχρ/μενο ΠΔΕ Βουλή των Ελλήνων 2,00 2,00 0,03% 2,00 2,00 0,03% 2,00 2,00 0,03% 2,00 2,00 0,03% Εσωτερικών 132,00 15,00 147,00 2,15% 130,00 12,00 142,00 2,12% 130,00 12,00 142,00 2,12% 130,00 12,00 142,00 2,12% Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλ/κής Διακυβ. 65,00 1,00 66,00 0,96% 55,00 1,00 56,00 0,84% 50,00 1,00 51,00 0,76% 50,00 1,00 51,00 0,76% Οικονομικών 11,00 2,00 13,00 0,19% 8,00 1,00 9,00 0,13% 8,00 1,00 9,00 0,13% 8,00 1,00 9,00 0,13% Εξωτερικών 6,00 4,00 10,00 0,15% 6,00 2,00 8,00 0,12% 6,00 2,00 8,00 0,12% 6,00 3,00 9,00 0,13% Εθν. Αμυνας 13,00 3,00 16,00 0,23% 10,00 2,00 12,00 0,18% 10,00 2,00 12,00 0,18% 10,00 2,00 12,00 0,18% Ανάπτυξης, Ανταγωνιστ, Υποδομών, Μεταφ. & Δικτύων 2.863,00 419, ,00 47,91% 2.896,00 397, ,00 49,15% 2.934,00 396, ,00 49,70% 2.975,00 393, ,00 50,27% Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής 350,00 20,00 370,00 5,40% 350,00 10,00 360,00 5,37% 340,00 10,00 350,00 5,22% 330,00 10,00 340,00 5,07% Παιδείας & Θρησκ., Πολιτισμού & Αθλητισμού 460,00 134,00 594,00 8,67% 460,00 105,00 565,00 8,43% 460,00 106,00 566,00 8,45% 450,00 104,00 554,00 8,27% Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης κ Πρόνοιας 545,00 35,00 580,00 8,47% 520,00 20,00 540,00 8,06% 505,00 20,00 525,00 7,84% 480,00 20,00 500,00 7,46% Υγείας 30,00 15,00 45,00 0,66% 30,00 15,00 45,00 0,67% 40,00 15,00 55,00 0,82% 30,00 20,00 50,00 0,75% Αγρ. Ανάπτυξης κ Τροφ. 430,00 10,00 440,00 6,42% 416,00 8,00 424,00 6,33% 400,00 8,00 408,00 6,09% 415,00 8,00 423,00 6,31% Δικαιοσύνης, Διαφ. & Ανθρ. Δικαιωμάτων 5,00 1,00 6,00 0,09% 5,00 1,00 6,00 0,09% 5,00 1,00 6,00 0,09% 5,00 1,00 6,00 0,09% Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη 55,00 6,00 61,00 0,89% 55,00 5,00 60,00 0,90% 50,00 5,00 55,00 0,82% 54,00 4,00 58,00 0,87% Σύνολο Τουρισμού 10,00 10,00 20,00 0,29% 14,00 8,00 22,00 0,33% 12,00 8,00 20,00 0,30% 12,00 8,00 20,00 0,30% Ναυτιλίας 22,00 14,00 36,00 0,53% 22,00 12,00 34,00 0,51% 22,00 12,00 34,00 0,51% 22,00 12,00 34,00 0,51% Μακεδονίας & Θράκης 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03% 1,00 1,00 2,00 0,03% Αποκεντρωμένες Διοικήσεις 1.000,00 160, ,00 16,93% 1.020,00 100, ,00 16,72% 1.025,00 100, ,00 16,79% 1.020,00 100, ,00 16,72% Σύνολο 6.000,00 850, ,00 100,00% 6.000,00 700, ,00 100,00% 6.000,00 700, ,00 100,00% 6.000,00 700, ,00 100,00% Συμ/χή % Εθνικό ΠΔΕ Σύνολο Συμ/χή % Εθνικό ΠΔΕ Σύνολο Συμ/χή %

16 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 7:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2013 ποσά σε εκ. ευρώ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΔΕ ΕΘΝΙΚΟ ΠΔΕ ΣΥΝΟΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 130,00 60,00 190,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 130,00 60,00 190,00 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 140,00 18,00 158,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 70,00 6,00 76,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 70,00 12,00 82,00 ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 110,00 12,00 122,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 80,00 8,00 88,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 30,00 4,00 34,00 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 170,00 22,00 192,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 60,00 10,00 70,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 60,00 8,00 68,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 50,00 4,00 54,00 ΑΙΓΑΙΟΥ 90,00 12,00 102,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 50,00 4,00 54,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 40,00 8,00 48,00 ΚΡΗΤΗΣ 90,00 10,00 100,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 90,00 10,00 100,00 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 270,00 26,00 296,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ 70,00 6,00 76,00 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 200,00 20,00 220,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 160, ,00

17 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΔΕ 2013 ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ σε χιλ.ευρω 2013 ΔΕΚΟ ΣΥΓΧΡ/ΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 0,00 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ , ,00 ΔΕΠΑΝΟΜ , , ,00 ΔΕΠΟΣ 0,00 ΕΓΝΑΤΙΑ ,00 0, ,00 ΕΑΣ ΑΒΕΕ 0,00 ΕΑΧΑ 0, , ,00 ΕΟΜΜΕΧ 0,00 0,00 ΕΛΟΤ 0,00 ΕΡΤ 0,00 ΕΠΠ (Πάτρας) ΘΕΜΙΣ 3.000, ,00 ΚΕΔ 5.000, ,00 ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ , , ,00 ΟΑΣΑ , , ,00 ΟΣΕ ,00 0, ,00 ΟΣΚ , , ,00 ΟΠΕ 0, , ,00 ΟΠΕΠ 0,00 0,00 0,00 ΟΛΠ 5.000, ,00 ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. 0,00 0,00 ΤΡΑΜ 5.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , ,

18 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΚΩΔΙΚΟΙ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΔΕ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΔΕ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε. Γ. ΔΑΣΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Γ.Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Γ.Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Γ.Γ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Γ.Γ. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Γ.Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓ/ΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦ. & ΔΙΚΤΥΩΝ Ε. Γ. ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΣΔΙΤ) Γ.Γ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Γ.Γ.ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Γ.Γ. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Γ.Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΓΔΟΣΥ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γ.Γ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γ.Γ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Γ.Γ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Γ. ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Γ.Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ Γ.Γ. ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ.Γ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Γ.Γ. ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Γ. ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Γ.Γ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Γ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

19 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑ ΦΟΡΕΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Περιφέρεια Ηπείρου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Περιφέρεια Θεσσαλίας ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΔΕ Αποκεντρωμένη ΔιοίκησηΠελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Πελοποννήσου Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής Περιφέρεια Αττικής Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Σημείωση Η κωδικοποίηση των Περιφερειών βασίστηκε σε γεωγραφικά χαρακτηριστικά

20 ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 01 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 02 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 03 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 04 ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 05 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 06 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 07 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 08 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 22 ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ INTERREG IV/C ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 05 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 06 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 07 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 08 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ 09 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ 11 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 12 ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 13 INTERACT 14 ESPON 15 URBACT 23 ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΚΕΛΟΣ 01 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 02 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ-ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 03 ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 04 ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ 05 ΑΤΤΙΚΗ 24 ΕΣΣΑΑ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 01 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΣΑΑΛ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ) 01 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,18 Μαρτίου 2015 ΑΠ: 30435 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ εκτιμήσεων πληρωμών 2015 & προβλεπόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επίσπευση ιαδικασιών Χρηµατοδότησης των ηµιτελών έργων Ε.Π. Γ ΚΠΣ.

ΘΕΜΑ: Επίσπευση ιαδικασιών Χρηµατοδότησης των ηµιτελών έργων Ε.Π. Γ ΚΠΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013 Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αρ. πρωτ. 5548 / Ε-453 ιεύθυνση ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων

Ο Υπουργός Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Α : Εκτιμήσεις και προβλέψεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Πίνακας Α : Εκτιμήσεις και προβλέψεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - - 7 - - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας Α : Εκτιμήσεις και προβλέψεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2016 Πίνακας Β : Εκτιμήσεις κατανομής επιχορηγήσεων/χρηματοδοτήσεων 2016 Πίνακας Γ : Δαπάνες Προγράμματος Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 4ΑΛ3Κ-6Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ: 2/31585 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΠΡΟΓΡΑΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ469-9Ε8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη:

ΑΔΑ: ΒΛ469-9Ε8. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού. Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΠΡΟΓΡΑΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προγραµµατισµός πιστώσεων Π Ε 2013 συγχρηµατοδοτούµενων έργων.

Θέµα: Προγραµµατισµός πιστώσεων Π Ε 2013 συγχρηµατοδοτούµενων έργων. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Αθήνα, 24 Απριλίου 2013 Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αρ. πρωτ. 18168 / Ε- 2053 ιεύθυνση ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- Εθνικοί πόροι Τεχνικό Δελτίο Έργου (Τ.Δ.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1 : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΔΕ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Αυγούστου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 24689 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές».

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός ανώτατου ορίου εκλογικών δαπανών ανά υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο και ανά συνδυασμό για τις περιφερειακές εκλογές». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13703 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ

Κεφάλαιο 1. ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Κεφάλαιο 1. ΣΧΕΔΙΑ ΝΟΜΟΥ Ε Ι Σ Η Γ Η Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Για τον Απολογισμό του Κράτους οικονομικού έτους 2010 Προς Τη Βουλή των Ελλήνων Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές Έχω την τιμή να καταθέσω προς κύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας

Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών Σχετικό: το με αρ. πρωτ. 12718/16-9-2010 έγγραφό μας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Aθήνα, 6 /2/2012 Αρ.πρωτ. 1226 Προς: Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς Θέμα: Υποχρεωτική Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ.A. 10852 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ T.A. 27 10183 ΑΘΗΝΑ 213-1364734, FAX: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 27760 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 3 10 3 3 20 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ Δωμάτια 73 173 173 119 49 587 Κλίνες 147 365 352 217 92 1.173 Μονάδες 3 2 19 29 10 63 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: Β4Θ6Ν-4ΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραµατσούκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013.

ΝΟΜΟΣ 4343/2015. Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ 4343/2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.4343 ΦΕΚ Α 146/13.11.2015 Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.A. Αριθµ. Πρωτ.: 534 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/

/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/ 1 223858/Β1/2016,ΦΕΚ-4331/Β/30.12.2016 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική (από ) αποστολή κειμένων για δημοσίευση στο ΦΕΚ με χρήση προηγμένης ψηφιακής Υπογραφής.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρεωτική (από ) αποστολή κειμένων για δημοσίευση στο ΦΕΚ με χρήση προηγμένης ψηφιακής Υπογραφής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ. Γ59231 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση: Καποδιστρίου 34 Ταχ. Κώδικας: 104 32 Πληροφορίες:Φαϊλάδης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/

ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/ 1 ΓΔΟΕΣ/4/28-λθ/2017,ΦΕΚ-4315/Β/11.12.2017 Ανάθεση αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ τον ν. 4270/2014 επί των δαπανών που διενεργούνται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2010 Αριθ. Πρωτ.: 3397/Δ1.1155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013

Διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του προγράμματος κινητικότητας των άρθρων 90 και 91 του ν. 4172/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Aθήνα, 13 /11 /2013 Αρ.πρωτ. 12315/Φ.234.03 Προς: Δ/νσεις Διοικητικού & Δ/νσεις Εκπαίδευσης Όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : 4ΙΚΧΚ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ 4ΙΚΧΚ-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αν. Καραματσούκης

Διαβάστε περισσότερα

«Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.. 189/95 (ΦΕΚ

«Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» και του Π.. 189/95 (ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος Τµήµα Β Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αρ. Πρωτ.: Μαρούσι, ΠΡΟΣ : Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Πίνακας Αποδεκτών) της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 εκεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 13 εκεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 211-212

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων των Επισήμων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων των Επισήμων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1977 13 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111967/Δ2 Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη, εκπαιδευ τικών Δ.Ε. στην Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΦ-Ν0Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΦ-Ν0Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΑΙΦ-Ν0Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 180. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 180. ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8 Ιουνίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 23378 ΓΕΝ. ΔΙΕΥ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας

Δ2/4728/ Απόφαση Υπ. Παιδείας 1 Φ1 Εκπαιδευτική Νομοθεσία Δ2/4728/14-01-2013 Απόφαση Υπ. Παιδείας Αυτοδίκαιη ένταξη των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις νέες περιοχές μετάθεσης Αποφασίζουμε Α. Εντάσσουμε αυτοδίκαια τους

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

(Ηλεκτρονική αποστολή) Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Αθανάσιος Γκαγιωγιάκης

(Ηλεκτρονική αποστολή) Δ/ΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ Πληροφορίες: Αθανάσιος Γκαγιωγιάκης ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01-06-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. πρωτ. 1469/60184 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ηλεκτρονική αποστολή)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ I: Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες

Α. ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ ΔΑΣΩΝ ΑΝΕΥ ΔΑΣΑΡΧΕΙΩΝ I: Συγκρότηση συνεργείων επιφυλακής στις ως άνω συνολικά 103 υπηρεσίες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Ενδεικτικιί περιγραφή μέτρων πρόληψης λαθροϋλοτομιών (ανήκει στην αριθμ. 135445/413/29.01.16 εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης & Προστασίας & Αγροπεριβάλλοντος) Α. ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΚΑΙ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι - 23 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1α : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 2 : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή.

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός για κάθε εκλογική περιφέρεια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου εκλογικών δαπανών για κάθε υποψήφιο βουλευτή. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Απριλίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15085 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ I ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΔΙΜΗΝΟ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2011-2010 ΕΤΟΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΔΟΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ - ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Κ. Αρβανίτης, Κ. Σιδηρόπουλος Τηλ. : 210-3742020/22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας. Μαρούσι, 7-12-2010. Αριθ.Πρωτ. 154927/Γ7. Βαθμός Προτερ. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22 Απριλίου 2016 ΑΠ: 43850 ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ εκτιμήσεων πληρωμών 2016 & προβλεπόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)».

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Βασ. Σοφίας 15-106 74 Αθήνα Υπηρεσία Διοίκησης Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103385122-126-127 Φαξ : 2103385199 Email: dioikisi@gsco.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος Τµήµα Β Ταχ. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αλεξανδρούπολη 20/03/2013 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΝΕΡΓΙΑΣ 2010-2012 Σύνολο ΧΩΡΑ Α. Μ. Θ. Κ. ΜΑΚ ΘΕΣ/ΚΗ Υπ. Κ. Μ Δ. ΜΑΚ Πληθυσμός Εργάσιμης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.:6179/634

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, Α.Π.:6179/634 Αθήνα, 4-6-2010 Α.Π.:6179/634 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα Πληροφορίες : Μακρυνιώτη Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 2014-2020 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 2020 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ εκτιµήσεων πληρωµών 2013 & προβλεπόµενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠ Σ του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ εκτιµήσεων πληρωµών 2013 & προβλεπόµενων δαπανών στο πλαίσιο του ΜΠ Σ του Προγράµµατος ηµοσίων Επενδύσεων Αθήνα, 26 Ιουλίου 2013 ΑΠ:32882/ Ε3828 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΚΑΕ Δαπάνες με Πρόβληματα Νομιμότητας

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΚΑΕ Δαπάνες με Πρόβληματα Νομιμότητας ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤA ΚΑΕ ΚΑΕ Δαπάνες με Πρόβληματα απόρριψης ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ξ0899 1.200,00 1.200,00 Ξ1231 1.248,12 172,53 Ξ1329 2.311,17

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

«ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» «ΕΝΔΥΣΗ & ΥΠΟΔΗΣΗ - ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» Αφορά Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης, καθώς επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜ.ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ.ΠΡΟΓΡΑΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜ.ΕΠΕΝΔ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 44.696.639.659,03 40.990.667.740,13 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΣΠΑ 214-22 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού, Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ Ε ΒΜ) 214-22 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 214 22 ΡΑΣΗ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Μονάδες 1 0 0 1 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Οικίσκοι 0 0 0 0 0 Θέσεις 216 0 0 105 321 Μονάδες 1 1 2 0 4 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΑΣΟΥ Οικίσκοι 0 0 0 0 0 Θέσεις 303 195

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ ΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟ Α 47.180.281.037,09 43.730.351.532,41 ΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat

Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη (1) (2) = (1) X 140 Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Λογιστικό έτος: 2011 Οργανική Μονάδα Έδρα Τοπική Αρμοδιότητα ΔΙΓΕΑΠ Εκμεταλλεύσεις Δαπάνη Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας κat Θράκης Κομοτηνή 467 65.380,00 ΔΑΟΚ Δράμας Δράμα ΠΕ Δράμας 100 14.000,00 ΔΑΟΚ

Διαβάστε περισσότερα