ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ 10 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ )"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ 10 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α.» (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο σύμφωνα με τις από , , , , , , , , , , , , και αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ.) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΤ.ΕΚ.) (Συνεδρίαση 44/ ) Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της Ενότητας VI. του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή και τις διατάξεις του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Παραγώγων όπως εγκρίθηκαν κατά την υπ αριθμ. 556/ Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Την απόφαση 1 του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. «Κανόνες Εκκαθάρισης διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Xnet». 3. Την ανάγκη καθορισμού των δικαιωμάτων και λοιπών χρεώσεων της ΕΤ.ΕΚ. για την διαχείριση και λειτουργία του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, των χρεώσεων στην αγορά Παραγώγων του Χ.Α. και των χρεώσεων για τις διασυνοριακές συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Χnet. 4. Ότι ως ΕΤ.ΕΚ. νοείται για τις ανάγκες της παρούσας η ΕΤ.ΕΚ. ως Διαχειριστής του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή, ως Διαχειριστής του Συστήματος Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων και ως φορέας που διενεργεί την εκκαθάριση των διασυνοριακών συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω του Δικτύου Χnet. 1 Αποφασίζει τα ακόλουθα: ΜΕΡΟΣ Α 2 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 3 1. Δικαιώματα ετήσιας συνδρομής μελών της ΕΤ.ΕΚ. 1

2 1.1. Ανά τύπο μέλους ορίζονται τα παρακάτω ποσά ετήσιας συνδρομής. Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη 0 Γενικά Εκκαθαριστικά Μέλη 0 Συμμετέχοντες Ειδικού Τύπου Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται με την ενεργοποίηση του Μέλους με τη σχετική ιδιότητα στην ΕΤ.ΕΚ. ως εξής: I. Για το τρέχον τρίμηνο υπολογίζεται και τιμολογείται το αναλογούν ποσό του τριμήνου σε σχέση με την ημερομηνία ενεργοποίησης II. Στην αρχή του κάθε επόμενου τριμήνου τιμολογείται το αναλογούν ποσό, δηλαδή το ¼ της ετήσιας συνδρομής. 2. Δικαιώματα επί Χρηματιστηριακών συναλλαγών 2.1. Επί χρηματιστηριακής μεταβιβάσεως μετοχών, Δ.Α.Κ., ΣΧΠ μόχλευσης, ΕΛ.ΠΙΣ, δικαιωμάτων προτίμησης επί των ανωτέρω και επί τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κινητών αξιών της Αγοράς Αξιών του ΧΑ, τα δικαιώματα της ΕΤ.ΕΚ. καθορίζονται σε ποσοστό 0,02% επί της αξίας της χρηματιστηριακής συναλλαγής για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή πωλητή) Επί χρηματιστηριακής μεταβίβασης ομολόγων, ομολογιών ή επενδυτικών ΣΧΠ της Αγοράς Αξιών του ΧΑ, τα ποσοστά αυτά ορίζονται για την ΕΤ.ΕΚ. σε 0,005% επί της αξίας της χρηματιστηριακής συναλλαγής για κάθε συμβαλλόμενο (αγοραστή πωλητή) Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού δηλαδή την τέταρτη εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα διαπραγμάτευσης (Τ). Ειδικότερα για συναλλαγές επί ομολόγων και ομολογιών πραγματοποιείται την δεύτερη εργάσιμη ημέρα (Τ+2) μετά την ημέρα διαπραγμάτευσης Τ. Εναλλακτικά, και εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ, η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα. Η μηνιαία καταβολή χρεώσεων αφορά μόνο κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ Οι ανωτέρω υπό 2.1. και 2.2. χρεώσεις αφορούν κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ σε ευρώ ή άλλο νόμισμα Δικαιώματα για μεταθέσεις διακανονισμού 3.1. Τα Εκκαθαριστικά μέλη καταβάλλουν στην ΕΤ.ΕΚ, ποσό ενός ευρώ (1 ) ανά επιμέρους κίνηση, που διενεργούν στο Σύστημα Εκκαθάρισης και αφορούν σε κινήσεις μετάθεσης υποχρέωσης διακανονισμού σε άλλο Χειριστή. Δεν χρεώνονται μεταθέσεις προς Χειριστή που ταυτίζεται με το Μέλος Αγοράς Αξιών ΧΑ που εκτέλεσε την συναλλαγή. Επίσης δεν υπολογίζονται μεταθέσεις που ακυρώνονται Ειδικώς για το έτος 2010, τα Εκκαθαριστικά μέλη καταβάλλουν στην ΕΤ.ΕΚ. ανά επιμέρους κίνηση, που διενεργούν στο Σύστημα Εκκαθάρισης και αφορούν σε κινήσεις μετάθεσης υποχρέωσης διακανονισμού σε άλλο Χειριστή, ποσό σαράντα λεπτών του ευρώ (0,40 ) ανά επιμέρους κίνηση μέχρι και ποσό εβδομήντα λεπτών του ευρώ (0,70 ) από μέχρι

3 3.3. Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν και κινήσεις μετάθεσης διακανονισμού αλλοδαπών κινητών αξιών 8.Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν και κινήσεις μετάθεσης διακανονισμού κινητών αξιών που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ σε ευρώ ή άλλο νόμισμα Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού (Δ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. Η μηνιαία καταβολή χρεώσεων αφορά μόνο κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ Δικαιώματα για ενέργειες διάρθρωσης (διασπάσεις, συμπτύξεις) 4.1. Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. καταβάλλουν στην ΕΤ.ΕΚ, ποσό ενός ευρώ (1 ) για κάθε νέα εισαγωγή συναλλαγής προς διενέργεια διασπάσεων ή συμπτύξεων κατά την διαδικασία της διάρθρωσης συναλλαγών. Δεν χρεώνονται οι παραπάνω κινήσεις όταν διενεργούνται μέχρι τις 16:00 της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία συναλλαγής (Τ+1) Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν και κινήσεις διάσπασης/σύμπτυξης κατά τη διαδικασία διάρθρωσης συναλλαγών σε αλλοδαπές κινητές αξίες Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν και κινήσεις διάσπασης, σύμπτυξης κατά την διαδικασία διάρθρωσης συναλλαγών κινητών αξιών που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ σε ευρώ ή άλλο νόμισμα Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού (Δ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. Η μηνιαία καταβολή χρεώσεων αφορά μόνο κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ Δικαιώματα εντολών γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή Οι Χειριστές Σ.Α.Τ. καταβάλουν στην ΕΤ.ΕΚ., ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ) ανά εντολή γνωστοποίησης Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών που αφορά συναλλαγές σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ. Εξαιρούνται οι εντολές που αφορούν Λογαριασμό Εκκαθάρισης Διαμεσολαβητή (ΛΕΔ) Οι παραπάνω χρεώσεις αφορούν και κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ σε ευρώ ή άλλο νόμισμα Ειδικά για εντολές γνωστοποίησης Λογαριασμού Διακανονισμού Αξιών που αφορούν συναλλαγές επί αλλοδαπών κινητών αξιών που δεν διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ και πραγματοποιήθηκαν μέσω του δικτύου ΧΝΕΤ ισχύουν, συγκεντρωτικά για τις ανωτέρω εντολές, τα ποσά χρεώσεων όπως προσδιορίζεται ανά Αγορά στον «Πίνακα Α» που προσαρτάται στην παρούσα αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Ο «Πίνακας Α», τροποποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΤ.ΕΚ Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού (Δ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου 3

4 ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. Η μηνιαία καταβολή χρεώσεων αφορά μόνο κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ Δικαιώματα Ειδικών Οδηγιών Διακανονισμού Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. καταβάλλουν, ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ) ανά επιμέρους κίνηση, για όλες τις Ειδικές Οδηγίες Διακανονισμού που καταχωρούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ καταβάλλουν ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ) η κάθε πλευρά για κάθε κίνηση αυτόματης μεταφοράς υπολοίπων του ΛΕΔ στην συνδεδεμένη Μερίδα Επενδυτή του Διαμεσολαβητή σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περ. 5) στην παράγραφο του Κανονισμού Εκκαθάρισης Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. καταβάλουν ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ) ανά επιμέρους κίνηση, για όλες τις κινήσεις που γίνονται κατά αναλογία των άρθρων 6.1 και 6.2 στις περιπτώσεις συναλλαγών κινητών αξιών που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ σε ευρώ ή άλλο νόμισμα Τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. καταβάλουν ποσό πενήντα λεπτών του ευρώ (0,50 ) ανά επιμέρους κίνηση, για όλες τις κινήσεις που γίνονται κατά αναλογία των άρθρων 6.1 και 6.2 στις περιπτώσεις συναλλαγών επί αλλοδαπών κινητών αξιών που δεν διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ και πραγματοποιήθηκαν μέσω του δικτύου ΧΝΕΤ Η καταβολή της χρέωσης θα διενεργείται από τα Μέλη απολογιστικά την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία διακανονισμού (Δ+1) ή την τρίτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα εφόσον το Μέλος υποβάλλει σχετικό αίτημα σύμφωνα με τις διαδικασίες της ΕΤ.ΕΚ. Η μηνιαία καταβολή χρεώσεων αφορά μόνο κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του ΧΑ Χρήση Λογαριασμών - Εξαιρέσεις 7.1. Η καταβολή των παραπάνω χρεώσεων, εκτός της παραγράφου 1 που αφορά στην ετήσια συνδρομή, γίνεται μέσω των αντίστοιχων Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούν τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ., στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις διαδικασίες της Από τις προβλεπόμενες στα παραπάνω άρθρα 1, 2, 3, 4 χρεώσεις εξαιρούνται οι πρώην ΑΕΠΕΥ/Χειριστές Σ.Α.Τ. των οποίων έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας και έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά τα οριζόμενα στον ν. 3606/2007, από την ημερομηνία κοινοποίησης στην ΕΤ.ΕΚ. της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία ανακλείται η άδεια λειτουργίας ΑΕΠΕΥ/Χειριστή Σ.Α.Τ και τίθεται σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. 8. Εκπτώσεις για τους Ειδικούς Διαπραγματευτές Οι Ειδικοί Διαπραγματευτές θα λαμβάνουν εκπτώσεις ανά αξία (ISIN) για τα δικαιώματα εκκαθάρισης συναλλαγών της παραγράφου 2 του παρόντος Μέρους επί όλων των 4

5 μετοχών της Κατηγορίαs Κύριαs Αγοράς (πλην αυτών που ανήκουν στο δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap) μετά την τελική τους αξιολόγηση που θα διενεργείται μέσω της διαδικασίας που ορίζεται στην απόφαση 2 του ΔΣ του Χ.Α., όπως ισχύει, και σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα 23, 24 : Αξιολόγηση Επιστροφή ΑΑΑ 100% Υπόλοιπες 75% Από 1/1/2011 και προκειμένου να υπολογιστούν οι εκπτώσεις θα ισχύει ο ακόλουθος πίνακας: Αξιολόγηση Επιστροφή ΑΑΑ1 100% ΑΑΑ2 75% Η χρέωση της παρούσης παραγράφου εφαρμόζεται από 01/07/ Δικαιώματα αυθημερόν διακανονισμού (same day settlement) 25 Σε περίπτωση αυθημερόν διακανονισμού τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ καταβάλουν ποσό πενήντα ευρώ (50 ) έκαστο. ΜΕΡΟΣ Β ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΤ.ΕΚ. 1. Δικαιώματα εγγραφής προς την ΕΤ.ΕΚ Ετήσια Συνδρομή προς την ΕΤ.ΕΚ. Μη Εκκαθαριστικό Μέλος Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος Η ετήσια συνδρομή των Μελών της Αγοράς Παραγώγων και των Μελών της ΕΤ.ΕΚ. συνδέεται με τις παρακάτω άδειες χρήσης προγραμμάτων για σταθμούς εργασίας διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης αντίστοιχα: i) Για τα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων που δεν είναι Εκκαθαριστικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. η ετήσια συνδρομή συνδέεται με την άδεια χρήσης προγραμμάτων για τέσσερις (4) σταθμούς εργασίας διαπραγμάτευσης. Κάθε σταθμός εργασίας διαπραγμάτευσης περιλαμβάνει μία εφαρμογή για συναλλαγές και μία εφαρμογή για παρακολούθηση θέσεων. Οι εφαρμογές αυτές δύναται να είναι για συναλλαγές: DTW ή εφαρμογές διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API και για παρακολούθηση θέσεων: DCW ή εφαρμογές διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API. ii) Για τα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων που είναι Άμεσα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. η ετήσια συνδρομή συνδέεται με την άδεια χρήσης προγραμμάτων για σταθμούς εργασίας που περιλαμβάνουν: (α) Τέσσερις (4) εφαρμογές για συναλλαγές είτε DTW είτε εφαρμογές διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API. 5

6 (β) Έξι (6) εφαρμογές εκκαθάρισης. Εκ των εφαρμογών εκκαθάρισης μία είναι υποχρεωτικά DCW, ενώ οι υπόλοιπες πέντε είτε DCW είτε εφαρμογή διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API. Εάν το Άμεσο Μέλος εκκαθαρίζει συναλλαγές υπό την ιδιότητά του ως Ειδικός Διαπραγματευτής, δύο εκ των ως άνω εφαρμογών είναι υποχρεωτικά DCW. iii) Για τα Γενικά Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. η ετήσια συνδρομή συνδέεται με την άδεια χρήσης προγραμμάτων για σταθμούς εργασίας που περιλαμβάνουν τέσσερις (4) εφαρμογές εκκαθάρισης, εκ των οποίων δύο είναι υποχρεωτικά DCW και δύο είτε DCW είτε εφαρμογή διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API. Εάν το Γενικό Μέλος της ΕΤ.ΕΚ. είναι Μέλος της Αγοράς Παραγώγων, η ετήσια συνδρομή συνδέεται, επιπλέον, με την άδεια χρήσης προγραμμάτων που αφορά τις εφαρμογές συναλλαγών της ως άνω περίπτωσης (i). Εάν το Γενικό Μέλος εκκαθαρίζει συναλλαγές που διενεργεί υπό την ιδιότητά του ως Ειδικός Διαπραγματευτής, τρεις εκ των ως άνω εφαρμογών είναι υποχρεωτικά DCW. 4. Σε περίπτωση χρήσης εφαρμογών διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API, το Μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο Χ.Α. και την ΕΤ.ΕΚ., πέραν της προβλεπόμενης, κατά περίπτωση, ετήσιας συνδρομής, τις εξής συνδρομές: 300 Ευρώ ως κόστος εγκατάστασης για την υπηρεσία διασύνδεσης API και 175 Ευρώ ως μηνιαία συνδρομή για τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας. Η μηνιαία προμήθεια προπληρώνεται στην αρχή κάθε έτους σε αναλογία πενήντα τοις εκατό (50%) προς Χ.Α. και πενήντα τοις εκατό (50%) προς ΕΤ.ΕΚ. αντίστοιχα. Η χρέωση δεν επιβάλλεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών (δοκιμαστική περίοδος) από την αγορά της υπηρεσίας Για κάθε πρόσθετη άδεια χρήσης είτε εφαρμογής DTW, είτε εφαρμογής διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API για σταθμό εργασίας διαπραγμάτευσης, το Μέλος υποχρεούται να καταβάλλει ετησίως Ευρώ στο Χ.Α. και 850 Ευρώ στην ΕΤ.ΕΚ Για κάθε πρόσθετη άδεια χρήσης προγραμμάτων είτε εφαρμογής DCW, είτε εφαρμογής διασύνδεσης μέσω της υπηρεσίας API για σταθμό εργασίας εκκαθάρισης, το Μέλος υποχρεούται να καταβάλλει ετησίως Ευρώ στο Χ.Α και Ευρώ στην ΕΤ.ΕΚ. 7. Τα Μέλη που έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή σε Δικαιώματα Προαίρεσης σε δείκτη (index options) δικαιούνται 2 επιπλέον άδειες χρήσης για σταθμούς εργασίας διαπραγμάτευσης δωρεάν. Για κάθε επιπλέον του πρώτου δείκτη ανάληψη ιδιότητας Ειδικού Διαπραγματευτή σε Δικαιώματα Προαίρεσης σε δείκτη (index options), τα Μέλη που έχουν αποκτήσει την εν λόγω ιδιότητα δικαιούνται 1 επιπλέον άδεια χρήσης για σταθμούς εργασίας διαπραγμάτευσης δωρεάν. 8. Όροι ως προς την καταβολή των δικαιωμάτων και συνδρομών: i) Τα δικαιώματα εγγραφής καταβάλλονται άμεσα με την απόκτηση της σχετικής ιδιότητας Μέλους της Αγοράς Παραγώγων ή και της ΕΤ.ΕΚ. ii) Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται άμεσα με την ενεργοποίηση του Μέλους με τη σχετική ιδιότητα στην Αγορά Παραγώγων ή και στην ΕΤ.ΕΚ. και στη συνέχεια στην αρχή κάθε έτους. iii) Η καταβολή από το Μέλος των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής πρέπει να πιστοποιείται με απόδειξη του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο διενεργείται η κατάθεση από το Μέλος. 6

7 9. Χρήση κόμβων Σύνδεση με Δ.Χ.Σ.: i) Μέλος δύναται να αποκτήσει περισσότερους του ενός κόμβους (σύνδεση με Δ.Χ.Σ.) για την κάλυψη τόσο των τακτικών του αναγκών, όπως ενδεικτικά προς το σκοπό καλύτερης χρήσης των εφαρμογών του (load balancing), όσο και για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, όπως ενδεικτικά για την αντιμετώπιση προβλημάτων δυσλειτουργίας των συστημάτων του (Disaster Recovery site). Το Μέλος οφείλει κατά τη σχετική αίτησή του να δηλώνει εάν πρόκειται για χρήση κόμβου προς κάλυψη τακτικής ή έκτακτης ανάγκης. ii) Για τη χρήση κόμβου προς κάλυψη τακτικών αναγκών το Μέλος χρεώνεται ανά κόμβο με την ετήσια συνδρομή που αντιστοιχεί στην κτηθείσα ιδιότητά του όπως η συνδρομή αυτή ορίζεται στον παραπάνω υπό παρ. 2 Πίνακα (Ετήσια Συνδρομή προς την ΕΤ.ΕΚ.). Επίσης, ανά κόμβο χρεώνεται το Μέλος με το κόστος της υπηρεσίας API όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 4, εφόσον το Μέλος επιθυμεί να κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής για το σχετικό κόμβο. iii) Στην περίπτωση λειτουργίας κόμβου για χρήση εκτάκτων αναγκών (Disaster Recovery site) το Μέλος χρεώνεται με το ποσό των 100 EUR ανά αλλαγή (από Disaster σε Παραγωγή και αντίστροφα) ως κόστος αλλαγής ρυθμίσεων κόμβου» Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1. Γενικά 1.1 Οι προμήθειες της Αγοράς Παραγώγων αποτελούν προμήθειες υπέρ Χ.Α. και ΕΤ.ΕΚ. σε αναλογία τριάντα τοις εκατό (30%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα. 1.2 Οι προμήθειες καθορίζονται με βάση τα οριζόμενα στον «ΠΙΝΑΚΑ 1» 29, όπως εκάστοτε ισχύει, που προσαρτάται στην παρούσα Απόφαση αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα της. Ο «ΠΙΝΑΚΑΣ 1»,τροποποιείται, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. ή της ΕΤ.ΕΚ. 1.3 Οι υποχρεώσεις καταβολής των προμηθειών καθίστανται απαιτητές, αναλόγως του είδους της προμήθειας, κατά τους χρόνους που ορίζονται στην παρούσα απόφαση. 1.4 Η καταβολή των προμηθειών γίνεται: α. από τα Μέλη της ΕΤ.ΕΚ. β. μέσω των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούν στους Φορείς χρηματικού διακανονισμού που καθορίζονται από την Ε.Χ.Α.Ε. κατά τις διαδικασίες της Η ΕΤ.ΕΚ. μεριμνά για την είσπραξη των καταβαλλόμενων ως άνω ποσών προμηθειών ως και την απόδοση αυτών στο Χ.Α. βάσει της αναλογίας της παραγράφου Είδη προμηθειών Οι προμήθειες διακρίνονται σε: α. Προμήθειες συναλλαγών β. Προμήθειες ακυρώσεων-διορθώσεων συναλλαγών γ. Προμήθειες για μεταφορά θέσεων 7

8 δ. Προμήθειες για τις Συμβάσεις Πώλησης Μετοχών με Σύμφωνο Επαναγοράς (Stock Repos) και Αγοράς Μετοχών με Σύμφωνο Επαναπώλησης (Stock Reverse Repos) ε. Προμήθειες για τις Συμβάσεις Επαναγοράς (STRAs) στ. Προμήθεια για μεταβολές στα στοιχεία των κωδικών-λογαριασμών παραγώγων στο Σύστημα ζ. Προμήθεια για χρήση της Διαδικασίας Υποστήριξης Συναλλαγών 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. Οι προμήθειες συναλλαγών διακρίνονται σε: α. προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών β. προμήθειες λήξης Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) και άσκησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης (exercise-assign) 2. Ο υπολογισμός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών γίνεται από το Σύστημα σε καθημερινή βάση ανά συναλλαγή. 3. Ο υπολογισμός των προμηθειών λήξης και άσκησης γίνεται από το Σύστημα κατά το χρόνο λήξης ή άσκησης ανά ανοιχτή θέση. 4. Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών διακρίνονται σε: α. προμήθειες συναλλαγών πελατείας & διαπραγμάτευσης β. προμήθειες συναλλαγών διαπραγμάτευσης για κωδικούς Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών (MMSPOT & MMETF) γ. προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης. 5. Οι προμήθειες συναλλαγών, εκτός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης, καταβάλλονται αναλόγως του είδους τους ως ακολούθως: α. Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών καταβάλλονται την επομένη εργάσιμη ημέρα της ημέρας κατάρτισής τους με βάση τη διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού της σχετικής ημέρας. β. Οι προμήθειες λήξης και άσκησης ΣΜΕ και Δικαιωμάτων Προαίρεσης καταβάλλονται κατά την ημέρα διακανονισμού των απορρεουσών από τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως αυτή ορίζεται με βάση τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών παραγώγων. 6. Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης, όπως προκύπτουν ως προς κάθε ημερολογιακό μήνα, καταβάλλονται την πρώτη (1 η ) εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού μήνα που έπεται του μήνα αναφοράς. 1.1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΕΙΑΣ & ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Προμήθειες συναλλαγών πελατείας & διαπραγμάτευσης 1. Οι προμήθειες συναλλαγών πελατείας και διαπραγμάτευσης είναι οι προμήθειες με τις οποίες χρεώνονται οι συναλλαγές παραγώγων που έχουν καταρτιστεί για λογαριασμό πελατών των Μελών της Αγοράς Παραγώγων ή και για ίδιο λογαριασμό. 2. Το ύψος των προμηθειών συναλλαγών πελατείας και διαπραγμάτευσης καθορίζεται σύμφωνα με τον προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1». Ειδικά για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί μετοχών, το ύψος των παραπάνω προμηθειών 8

9 υπόκειται σε διαδικασία τριμηνιαίου επανυπολογισμού σύμφωνα με την υποπαράγραφο Η σχετική χρέωση σε κάθε περίπτωση γίνεται ανά συμβόλαιο. 4. Για πληροφοριακούς λόγους στον «ΠΙΝΑΚΑ 1» αναφέρονται και οι προμήθειες υπέρ Ε.Χ.Α.Ε., υπό την ιδιότητά της ως κεντρικού αποθετηρίου αξιών, αναφορικά με τις παραδόσεις υποκείμενων αξιών κατά τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων επί παραγώγων Διαδικασία Τριμηνιαίου Επανυπολογισμού των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών πελατείας & συναλλαγών διαπραγμάτευσης στα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών 1. Ειδικά για τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Σ.Μ.Ε.) επί Μετοχών το ύψος των προμηθειών του «ΠΙΝΑΚΑ 1» επανυπολογίζεται σε τριμηνιαία βάση σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία: α. Την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου (Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου) το Χ.Α. υπολογίζει και ανακοινώνει τη Μέση Τιμή Κλεισίματος κάθε υποκείμενης μετοχής κατά το διάστημα του προηγούμενου τριμήνου. β. Με βάση τη Μέση Τιμή Κλεισίματος της μετοχής, το Χ.Α. επανυπολογίζει το ύψος της προμήθειας κατάρτισης συναλλαγών πελατείας & διαπραγμάτευσης για τα ΣΜΕ επί της μετοχής για το τρέχον τρίμηνο. Συγκεκριμένα ως προμήθεια κατάρτισης συναλλαγών πελατείας & διαπραγμάτευσης για τα ΣΜΕ επί της υποκείμενης μετοχής ορίζεται για το τρίμηνο αναφοράς το ποσό που αντιστοιχεί, με βάση τα διαστήματα τιμών, στη Μέση Τιμή Κλεισίματος της μετοχής σύμφωνα με τον Πίνακα της υποπαραγράφου Οι προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών πελατείας & διαπραγμάτευσης κλιμακώνονται ως εξής: Πίνακας προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για ΣΜΕ επί Μετοχών βάσει της διαδικασίας τριμηνιαίου υπολογισμού 31 Χαμηλή Τιμή Υψηλή Τιμή Προμήθεια (σε ) (σε ) (σε ) 0,01 0,49 0,05 0,50 0,99 0,10 1,00 1,99 0,15 2,00 4,99 0,20 5,00 9,99 0,30 10,00 19,99 0,75 20,00 1, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ ΑΞΙΩΝ (MMSPOT & MMETF) 1. Οι προμήθειες συναλλαγών διαπραγμάτευσης για κωδικούς Ειδικού Διαπραγματευτή Αξιών (MMSPOT & MMETF) είναι οι προμήθειες με τις οποίες χρεώνονται οι συναλλαγές παραγώγων που έχουν καταρτιστεί από τα Μέλη της Αγοράς Παραγώγων για λογαριασμό Ειδικών Διαπραγματευτών Αξιών μέσω των σχετικών κωδικών αυτών. 2. Το ύψος των παραπάνω προμηθειών καθορίζεται σύμφωνα με τον προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1» (κατά τα οριζόμενα στη στήλη με τίτλο «ειδικό επίπεδο»). 9

10 3. Η σχετική χρέωση σε κάθε περίπτωση γίνεται ανά συμβόλαιο. 4. Για πληροφοριακούς λόγους στον «ΠΙΝΑΚΑ 1» αναφέρονται επίσης και οι προμήθειες υπέρ Ε.Χ.Α.Ε. αναφορικά με τις παραδόσεις υποκείμενων αξιών κατά τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων επί παραγώγων. 1.3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης (market making) 1. Οι προμήθειες συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης (market making) είναι οι προμήθειες με τις οποίες χρεώνονται οι συναλλαγές παραγώγων που έχουν καταρτιστεί από Ειδικούς Διαπραγματευτές (Παραγώγων) σε εκτέλεση των υποχρεώσεών τους ειδικής διαπραγμάτευσης επί εισηγμένων παραγώγων (εφεξής «συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης»). 2. Ο υπολογισμός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Ο υπολογισμός των προμηθειών λήξης ή άσκησης ως προς τις συναλλαγές ειδικής διαπραγμάτευσης γίνεται ανά συμβόλαιο ανά θέση σύμφωνα με τα οριζόμενα στον προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1». 4. Για πληροφοριακούς λόγους στον «ΠΙΝΑΚΑ 1» αναφέρονται επίσης και οι προμήθειες υπέρ ΕΤ.ΕΚ. υπό την ιδιότητά της ως κεντρικού αποθετηρίου αξιών αναφορικά με τις παραδόσεις υποκείμενων αξιών κατά τη λήξη ή άσκηση δικαιωμάτων επί παραγώγων Διαδικασία υπολογισμού των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης Ο υπολογισμός των προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης διενεργείται για κάθε Ειδικό Διαπραγματευτή ανά ημερολογιακό μήνα και αφορά στο σύνολο των καταρτισθεισών από αυτόν για το σχετικό μήνα συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης. Η διαδικασία υπολογισμού έχει ως εξής: Βήμα (1): Αρχική Χρέωση Υπολογίζεται η αρχική χρέωση επί των συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης του σχετικού μήνα. Ως αρχική χρέωση νοείται το χρηματικό ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο του συνολικού αριθμού συμβολαίων επί εισηγμένων παραγώγων, τα οποία απέκτησε ο Ειδικός Διαπραγματευτής συνεπεία των συναλλαγών του ειδικής διαπραγμάτευσης κατά το σχετικό μήνα, επί τη σταθερή χρέωση ανά συμβόλαιο, όπως αυτή ορίζεται με βάση τον προσαρτώμενο στην παρούσα «ΠΙΝΑΚΑ 1». Η χρέωση αυτή αποτελεί το άθροισμα των ημερήσιων χρεώσεων, όπως προκύπτουν για τον Ειδικό Διαπραγματευτή βάσει των καταρτισθεισών από αυτόν κατά το σχετικό μήνα συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης. Βήμα (2): Εκπτώσεις βάσει μηνιαίου όγκου συμβολαίων 1. Στο χρηματικό ποσό που υπολογίζεται με βάση το Βήμα 1 εφαρμόζεται έκπτωση βάσει του συνολικού μηνιαίου όγκου συμβολαίων επί εισηγμένων παράγωγων, τα οποία απέκτησε ο Ειδικός Διαπραγματευτής συνεπεία των συναλλαγών του ειδικής διαπραγμάτευσης κατά το σχετικό μήνα. 10

11 2. Τα ποσοστά εκπτώσεων επί της αρχικής χρέωσης διαμορφώνονται κλιμακωτά ανά εισηγμένο παράγωγο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας κλιμακωτών εκπτώσεων ανά επίπεδο συνολικού μηνιαίου όγκου ΣΜΕ στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap 32 Όγκος σε ΣΜΕ στο Δείκτη FTSE/ATHEX > Large Cap Ποσοστό Έκπτωσης για τον αντίστοιχο όγκο 25% 50% 75% 90% Δικαιώματα στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap Όγκος σε Δικαιώματα στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large > Cap Ποσοστό Έκπτωσης για τον αντίστοιχο όγκο 25% 50% 75% 100% ΣΜΕ στο Δείκτη FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη Όγκος σε ΣΜΕ στο Δείκτη FTSE/ATHEX > CSE Banking Index Ποσοστό Έκπτωσης για τον αντίστοιχο 0% 0% 0% 0% όγκο ΣΜΕ επί Μετοχών Όγκος σε ΣΜΕ επί Μετοχών > Ποσοστό Έκπτωσης για τον αντίστοιχο όγκο 25% 50% 75% 100% Δικαιώματα επί Μετοχών Όγκος σε Δικαιώματα επί Μετοχών > Ποσοστό Έκπτωσης για τον αντίστοιχο όγκο 25% 50% 75% 100% Τα ποσοστά εκπτώσεων για το προϊόν ΣΜΕ επί μετοχών θα ισχύουν μόνο όταν παύσει να είναι μηδενική η αρχική χρέωση. Βήμα (3): Πρόσθετες εκπτώσεις Οι εκπτώσεις αυτές εφαρμόζονται επί συναλλαγών ειδικής διαπραγμάτευσης του Ειδικού Διαπραγματευτή όταν οι σχετικές συναλλαγές αφορούν σε ΣΜΕ και Δικαιώματα Προαίρεσης επί της ίδιας υποκείμενης αξίας. 2. Τα ποσοστά έκπτωσης ανά υποκείμενη αξία αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. ΠΙΝΑΚΑΣ πρόσθετων εκπτώσεων για Ειδικούς Διαπραγματευτές σε ΣΜΕ και σε Δικαιώματα Προαίρεσης στην ίδια υποκείμενη αξία 34 Υποκείμενη ΣΜΕ Δικαίωμα Προαίρεσης Και τα δύο FTSE-ATHEX-Large Cap 0% 0% 5% ΕΤΕ 0% 0% 5% ΑΛΦΑ 0% 0% 5% ΟΠΑΠ 0% 0% 5% ΔΕΗ 0% 0% 5% ΟΤΕ 0% 0% 5% 3. Τα παραπάνω ποσοστά αθροίζονται με βάση το συνολικό αριθμό των ως άνω υποκείμενων αξιών για τις οποίες ο Ειδικός Διαπραγματευτής έχει αναλάβει ταυτόχρονα υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης σε ΣΜΕ και σε Δικαιώματα Προαίρεσης και το αποτέλεσμα που προκύπτει αφορά το συνολικό ποσοστό έκπτωσης. 11

12 4. Το συνολικό ποσοστό έκπτωσης που δύναται να λάβει το Μέλος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%). 5. Το συνολικό ποσοστό έκπτωσης εφαρμόζεται ανά ημερολογιακό μήνα στο χρηματικό ποσό που υπολογίζεται με βάση το Βήμα 2, για κάθε ένα ξεχωριστά από τα παράγωγα ΣΜΕ και Δικαιώματα Προαίρεσης ίδιας υποκείμενης αξίας και για τα οποία το Μέλος έχει αναλάβει υποχρεώσεις ειδικής διαπραγμάτευσης. Βήμα (4): Χρέωση Εντολών 1. Οι χρεώσεις εντολών αφορούν σε εντολές ειδικής διαπραγμάτευσης. Ο υπολογισμός των χρεώσεων εντολών διενεργείται για κάθε Ειδικό Διαπραγματευτή ανά ημερολογιακό μήνα και αφορά στο σύνολο των εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης που εισήχθησαν στο σύστημα από αυτόν κατά το σχετικό μήνα. 2. Η χρέωση αυτή αποτελεί το άθροισμα των ημερήσιων χρεώσεων, όπως προκύπτουν για τον Ειδικό Διαπραγματευτή βάσει των εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης που εισήχθησαν ως άνω από αυτόν κατά το σχετικό μήνα. 3. Οι ημερήσιες χρεώσεις εντολών διαμορφώνονται κλιμακωτά ανά εισηγμένο παράγωγο αναλόγως του συνολικού ημερήσιου αριθμού εντολών ειδικής διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρακάτω πίνακα: Πίνακας χρέωσης εντολών 35 ΣΜΕ στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap 36 Αριθμός Εντολών/ημέρα > Χρέωση ( ) ανά εντολή 0 0,02 0,05 Δικαιώματα στο Δείκτη FTSE/ATHEX-Large Cap Αριθμός Εντολών/ημέρα > Χρέωση ( ) ανά εντολή 0 0,02 0,05 ΣΜΕ στο Δείκτη FTSE/ Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικού Δείκτη Αριθμός Εντολών/ημέρα > Χρέωση ανά εντολή ΣΜΕ επί Μετοχών Αριθμός Εντολών/ημέρα > Χρέωση ανά εντολή 0 0,02 0,05 Δικαιώματα επί Μετοχών 37 Αριθμός Εντολών/ημέρα > Χρέωση ανά εντολή 0 0,02 0,05 4. Το χρηματικό ποσό που προκύπτει βάσει του ως άνω υπολογισμού προστίθεται στο χρηματικό ποσό, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό που διενεργείται βάσει του Βήματος 3. Βήμα 5 : Χρέωση συναγερμών 1. Ο υπολογισμός των χρεώσεων συναγερμών, όπως αυτοί ενεργοποιούνται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά εισαγωγής των σχετικών παραγώγων, διενεργείται για κάθε Ειδικό Διαπραγματευτή ανά ημερολογιακό μήνα και αφορά στο σύνολο των συναγερμών που ενεργοποιήθηκαν για αυτόν κατά το σχετικό μήνα. Οι χρεώσεις συναγερμών εφαρμόζονται ανά εισηγμένο παράγωγο ανάλογα με το συνολικό μηνιαίο αριθμό συναγερμών ειδικής διαπραγμάτευσης. Συγκεκριμένα ο υπολογισμός των χρεώσεων συναγερμών ανά εισηγμένο παράγωγο προκύπτει ως το γινόμενο του συνολικού μηνιαίου αριθμού συναγερμών επί την 12

13 τιμή που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο διάστημα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρακάτω πίνακα: ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap 39 Από Έως Πίνακας χρέωσης συναγερμών 38 Δικαιώματα στο δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap Χρέωση ανά συναγερμό Από Έως Χρέωση ανά συναγερμό , , , ,60 ΣΜΕ στο δείκτη FTSE/ ΧΑ.-ΧΑΚ Τραπεζικού Δείκτη Χρέωση Από Έως ανά συναγερμό , , ,50 ΣΜΕ σε μετοχές Δικαιώματα σε μετοχές 40 Από Έως Χρέωση ανά συναγερμό Από Έως Χρέωση ανά συναγερμό , , , , , , , ,30 2. Το χρηματικό ποσό που υπολογίζεται ως άνω προστίθεται στο χρηματικό ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό που διενεργείται βάσει του Βήματος Εκπτώσεις στα Μέλη Διαπραγμάτευσης Η έκπτωση αυτή αφορά τις προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών για λογαριασμούς πελατείας και διαπραγμάτευσης, αποκλειστικά σε προϊόντα ΣΜΕ και Δικαιώματα Προαίρεσης. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα υπολογίζεται ανά Μέλος Διαπραγμάτευσης η συνολική χρηματική απαίτηση προμηθειών, η οποία προκύπτει από το άθροισμα των ημερήσιων χρεώσεων κατάρτισης συναλλαγών και εφαρμόζεται έκπτωση η οποία προκύπτει κλιμακωτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρακάτω πίνακα: 41 Επίπεδο Έκπτωσης Ελάχιστη Απαιτούμενη Προμήθεια ( /μήνα) Ποσοστό έκπτωσης 0 0, ,99 0% , ,99 10% , ,99 20% , ,99 30% ,00 - Απεριόριστο 50% Οι επιστροφές λόγω των εκπτώσεων θα καταβάλλονται στα Μέλη Διαπραγμάτευσης. 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ-ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. Για τις ακυρώσεις συναλλαγών η προμήθεια ορίζεται ως εξής: 30 εφάπαξ χρέωση στο Μέλος που αιτήθηκε την ακύρωση ή ευθύνεται για την ακύρωση. 13

14 2. Για τις διορθώσεις ή ακυρώσεις συναλλαγών η προμήθεια ορίζεται ανά πράξη (trade) ως εξής: 10 ανά πράξη που διορθώνεται ή ακυρώνεται, ανεξάρτητα από τον αριθμό συμβολαίων της διόρθωσης. 200 ανώτατη χρέωση, εφόσον οι προς διόρθωση ή ακύρωση συναλλαγές προκύπτουν από μια εντολή ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΣΕΩΝ 1. Οι προμήθειες για μεταφορά θέσεων πελάτη (position transfer) κατόπιν αιτήματος Μέλους ορίζονται σε 88 ανά πελάτη, ανά Μέλος. 2. Σε περίπτωση αναγκαστικής μεταφοράς θέσεων πελάτη (position transfer) όπως ενδεικτικά στην περίπτωση παραίτησης από την ιδιότητα του εκκαθαριστικού Μέλους ή στην περίπτωση κατά την οποία η μεταφορά διενεργείται από Μέλος ως αναγκαστικό μέτρο επιβληθέν κατά Μέλους της ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων, οι προμήθειες για μεταφορά θέσεων ορίζονται σε 52,8 ανά πελάτη, ανά Μέλος. 4. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (STOCK REPOS) ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΠΩΛΗΣΗΣ (STOCK REVERSE REPOS) Οι προμήθειες στις εν λόγω συμβάσεις έχουν ως εξής: Προϊόν Τύπος Συναλλαγής Προμήθεια Stock Repos Μηνιαία Εκκαθάριση/Άσκηση 10% επί του εσόδου ανά πελάτη Stock Reverse Repos Συναλλαγή (για επενδυτές και Διαπραγματευτές ) 0,03% επί της αξίας συναλλαγής Συναλλαγή (για Ειδικούς Διαπραγματευτές) 0,015% επί της αξίας συναλλαγής Άσκηση Αγοραστή 0 Άσκηση ΕΤ.ΕΚ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 5.1. Ετήσιο κόστος υποστήριξης στις Συμβάσεις Επαναγοράς (STRAs) 1. Στις περιπτώσεις Συμβάσεων Επαναγοράς, οι οποίες έχουν εισαχθεί επί μετοχών, για τις οποίες ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί ειδική διαπραγμάτευση και οι οποίες υπάγονται στην Κατηγορία Κύριαs Αγοράς και δεν συνιστούν υποκείμενη αξία ή δεν συμμετέχουν σε δείκτη που συνιστά υποκείμενη αξία Παραγώγου, το ετήσιο κόστος υποστήριξης για τον Ειδικό Διαπραγματευτή Αξιών που ασκεί τη σχετική ειδική διαπραγμάτευση και κάνει χρήση των εν λόγω συμβάσεων, ανέρχεται, ανά είδος υποκείμενης μετοχής, σε χίλια ευρώ (1.000 ). Το ίδιο ετήσιο κόστος υποστήριξης των χιλίων ευρώ (1.000 ) ισχύει και για τον Ειδικό Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. που διενεργεί Συμβάσεις Επαναγοράς με υποκείμενη αξία μετοχές, οι οποίες υπάγονται στην Κατηγορία Κύριαs Αγοράς και δεν συνιστούν υποκείμενη αξία ή δεν συμμετέχουν σε δείκτη που συνιστά υποκείμενη αξία Παραγώγου και οι οποίες αποτελούν συνιστώσες των δεικτών που αναπαράγουν τα Δ.Α.Κ. επί των Μεριδίων των οποίων αυτός ασκεί ειδική διαπραγμάτευση

15 2. Το κόστος υποστήριξης περιλαμβάνει τις υπηρεσίες οργάνωσης και υποστήριξης της εκκαθάρισης, καθώς και εκπαίδευσης των στελεχών της εταιρίας για τη χρήση των εν λόγω συμβάσεων. 3. Το παραπάνω ποσό υπολογίζεται αναλογικά από την έναρξη των υποχρεώσεων του Ειδικού Διαπραγματευτή και την εισαγωγή των σχετικών συμβάσεων στο Σύστημα και μέχρι το τέλος του έτους Προμήθειες συναλλαγών Οι προμήθειες επί των Συμβάσεων Επαναγοράς είναι οι εξής: Τύπος Προμήθειας Κατάρτιση Συναλλαγής Προμήθεια Αξία Προμήθεια Αγοραστή Προμήθεια Συναλλαγής Πωλητή Έως ,50 0 Κατάρτιση Συναλλαγής με αυθημερόν (άμεση) παράδοση τίτλων στον αγοραστή Άσκηση Δικαιώματος Επαναγοράς ή Επαναπώλησης Άνω των 0,03% επί της αξίας της συναλλαγής 50 επιπλέον χρέωση στον αγοραστή Οι προμήθειες επί των Συμβολαίων Επαναγοράς που καταρτίζονται για την κάλυψη Ατελούς Συναλλαγής (Failed Trade) και εν γένει εκκρεμοτήτων στην εκκαθάριση είναι οι εξής: Τύπος Προμήθειας Κατάρτιση Συναλλαγής Κατάρτιση Συναλλαγής με αυθημερόν (άμεση) παράδοση τίτλων στον αγοραστή Άσκηση Δικαιώματος Επαναγοράς ή Επαναπώλησης Προμήθεια Πελατών/Διαπραγματευτών/Ειδικών Διαπραγματευτών Αξία Προμήθεια Αγοραστή Προμήθεια Συναλλαγής Πωλητή Έως Άνω των 0,04% επί της αξίας της συναλλαγής 50 επιπλέον χρέωση στον αγοραστή Προμήθειες μετακύλισης (ανανέωσης) θέσεων Οι προμήθειες για τη μετακύλιση (ανανέωση) θέσεων στις Συμβάσεις Επαναγοράς είναι οι εξής: Εάν πρόκειται για μετακύληση θέσεων στην ίδια σειρά στην οποία είναι ανοικτές οι προς μετακύλιση θέσεις, επιβάλλεται προμήθεια στον αγοραστή ποσού είκοσι πέντε ευρώ (25 ) Εάν πρόκειται για μετακύλιση θέσεων στη σειρά διαπραγμάτευσης του επομένου έτους ως προς τη σειρά στην οποία είναι ανοικτές οι προς μετακύλιση θέσεις, η μετακύλιση αντιστοιχεί με νέα συναλλαγή, οπότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των υποπαρ έως του παρόντος Μέρους. ανάλογα με την περίπτωση. 6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 15

16 6.1. Για μεταβολές στα στοιχεία των κωδικών-λογαριασμών παραγώγων του Συστήματος (υποσυστήματος παραγώγων ΟΑΣΗΣ) που διενεργούνται, κατόπιν αιτήσεως Μέλους, από το Χ.Α. και την ΕΤ.ΕΚ., για λόγους πέραν αυτών που προβλέπονται στην παράγραφο 3 (Προμήθειες για μεταφορά θέσεων) του παρόντος Μέρους, ενδεικτικά συνεπεία μεταβίβασης κωδικών-λογαριασμών μεταξύ Μελών, λόγω συγχώνευσης Μέλους δια απορροφήσεώς του από άλλο Μέλος, εξαγοράς Μέλους από άλλο Μέλος ή άλλων εταιρικών γεγονότων ή μεταβολών στην επιχείρηση ή τις υλικοτεχνικές υποδομές του Μέλους, το αιτούν τη μεταβολή Μέλος χρεώνεται κατ ελάχιστον με το ποσό των εκατό ευρώ (100 ) Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία το κόστος εργασιών των Χ.Α. και ΕΤ.ΕΚ. για τις αιτούμενες μεταβολές υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό, η σχετική χρέωση υπολογίζεται κατόπιν απόφασης των εντεταλμένων προς τούτο οργάνων του Χ.Α. και της ΕΤ.ΕΚ.. και καταλογίζεται στο Μέλος Η καταβολή του οφειλόμενου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ποσού πρέπει να γίνεται από το Μέλος την επομένη εργάσιμη της ημέρας κατά την οποία γνωστοποιείται σε αυτό από το Χ.Α. και την ΕΤ.ΕΚ. η συντέλεση των αιτούμενων μεταβολών. 6.4.Οι οριζόμενες στις παρ και 6.2. χρεώσεις ισχύουν και για την περίπτωση μεταφοράς θέσεων που διενεργείται αναγκαστικά από την ΕΤ.ΕΚ. λόγω υπερημερίας και καταλογίζονται σε κάθε περίπτωση στο υπερήμερο Μέλος. 7. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (stock repos) Ή ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΠΩΛΗΣΗΣ (stock reverse repos) ή ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (repurchases agreements) Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης μετοχών στην ΕΤ.ΕΚ. σε εκτέλεση υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις συμβάσεις πώλησης μετοχών με σύμφωνο επαναγοράς (stock repos) ή αγοράς μετοχών με σύμφωνο επαναπώλησης (stock reverse repos) ή συμβάσεις επαναγοράς (repurchase agreements), ως τέτοιων νοουμένων των συμβάσεων repos πάντως τύπου που εισάγονται στην Αγορά Παραγώγων και καταρτίζονται βάσει διμερών συμφωνιών, επιβάλλεται χρέωση ανά Μέλος ποσού εκατό ευρώ (100 ) το οποίο πρέπει να καταβάλλεται κατά το χρηματικό διακανονισμό της επόμενης συνεδρίασης της αγοράς παραγώγων του Χ.Α. 8. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ON BEHALF OF TRADING OBOT) 8.1. Η χρήση από Μέλος της Υπηρεσίας Υποστήριξης Συναλλαγών (On behalf of trading - OBOT) για αιτία μη οφειλόμενη σε τεχνική δυσλειτουργία του Δ.Χ.Σ., όπως ενδεικτικά λόγω δυσλειτουργίας στο εσωτερικό δίκτυο του Μέλους ή λόγω απουσίας του πιστοποιημένου διαπραγματευτή του, χρεώνεται με προμήθεια Η προμήθεια υπολογίζεται ανά εντολή του Μέλους που διαβιβάζεται προς εκτέλεση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Χ.Α. ή, εφόσον πρόκειται για καταχωρημένη στο Βιβλίο Εντολών εντολή του, που τροποποιείται ή ακυρώνεται από τις υπηρεσίες αυτές κατόπιν σχετικού αιτήματος του Μέλους. 16

17 8.3. Το ύψος της προμήθειας ανά εντολή κλιμακώνεται αναλόγως του αριθμού των συμβολαίων στον οποίο αυτή αφορά ως ακολούθως: Από 1 έως 10 συμβόλαια : 30 Από 11 έως 50 συμβόλαια : 20 Από 51 συμβόλαια και άνω : Ισχύς 9.1 Η παρούσα απόφαση ισχύει από Η παρούσα να δημοσιευτεί στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΧΑΕ 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ Α 44 Χρεώσεις εντολών γνωστοποίησης Λογαριασμού Χειριστή Α. Μετοχές, ETF, ADR, warrants και άλλα μετοχικά προϊόντα Αλλοδαπές Αξίες/Αγορές Αποθετήρια Χρέωση Καταβολή Χρέωσης Austria Belgium Canada France Germany Ireland Italy Netherlands Portugal Spain Swiss UK-LSE USΑ Australia Hong Kong Japan Denmark Finland Norway Sweden UK-LSE International Market in USD New Zealand South Africa OeKB Euroclear Belgium CDS Euroclear France CBF Euroclear UK&Ireland Monte Titoli Eurocelar Netherlands Euroclear Portugal Iberclear SIX SIS Euroclear UK&Ireland DTCC ASX HKEx JASDEC VP Euroclear Findland VPS VPC Euroclear Bank New Zealand CSD STRATE Singapore SGX/CDP 18 Β. Αξίες σταθερού εισοδήματος Ανά κινητή αξία, νόμισμα και πλευρά (αγορά/πώληση) Αλλοδαπές Αξίες/Αγορές Αποθετήρια Χρέωση Καταβολή Χρέωσης Austria Belgium Canada France Germany Ireland Italy Netherlands Portugal Spain Swiss UK-LSE USΑ Australia Denmark Finland Hong Kong Japan Νorway Sweden UK-LSE International Market in USD New Zealand Singapore South Africa OeKB Euroclear Belgium CDS Euroclear France CBF Euroclear UK&Ireland Monte Titoli Eurocelar Netherlands Euroclear Portugal Iberclear SIX SIS Euroclear UK&Ireland DTCC ASX VP Euroclear Findland HKEx JASDEC VPC VPS Euroclear Bank New Zealand CSD SGX/CDP STRATE Ανά κινητή αξία, νόμισμα και πλευρά (αγορά/πώληση) 18

19 1 Το προοίμιο της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 49/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 2 Το Μέρος Α της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 47/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 3 Ο τίτλος του Μέρους Α της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 49/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 4 Η υποπαρ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 85/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 5 Η υποπαρ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 49/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 6 Η υποπαρ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 7 Η υποπαρ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 8 Η πρώην υποπαρ της απόφασης καταργήθηκε με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 9 Το δεύτερο εδάφιο της υποπαρ προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 10 Η υποπαρ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 11 Η υποπαρ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 49/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 12 Η υποπαρ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 13 Η υποπαρ της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 14 Η παρ. 5 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 49/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 15 Η υποπαρ αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και η προηγούμενη υποπαρ αναριθμήθηκε σε Η υποπαρ 5.3 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 51/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 17 Η προηγούμενη υποπαρ καταργήθηκε και προστέθηκε νέα υποπαρ. 5.4 ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 18 Η παρ. 6. της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 49/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 19 Η υποπαρ της απόφασης προστέθηκε και η προηγούμενη 6.3. αναριθμήθηκε σε 6.4. με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 20 Η υποπαρ προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 59/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 21 Η υποπαρ. 7.1.της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 70/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 22 Η παρ. 8 της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 51/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 23 Η υποπαρ της απόφασης τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 54/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 63/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 24 Ο όρος «FTSE/ATHEX- Large Cap» αντικατέστησε τον όρο «FTSE/ATHEX- 20» με την υπ αριθμ. 79/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από Η παρ. 9 της απόφασης προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 60/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 26 Τα δικαιώματα εγγραφής μελών που προβλέπονταν στην παρ.1 καταργήθηκαν με την υπ αριθμ. 67/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 27 Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 προστέθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 63/ απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Τ.Ε.Κ. 28 Η παρ. 5 αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 67/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από Ο ενημερωμένος πίνακας δημοσιεύεται στο site _derivatives_fees_tables.pdf 30 Η περίπτωση β) της υποπαρ της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 70/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 31 Ο Πίνακας προμηθειών κατάρτισης συναλλαγών πελατείας για ΣΜΕ επί Μετοχών βάσει της διαδικασίας τριμηνιαίου υπολογισμού αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 67/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 32 Στον «Πίνακα κλιμακωτών εκπτώσεων ανά επίπεδο συνολικού μηνιαίου όγκου» ο όρος «FTSE/ATHEX- Large Cap» αντικατέστησε τον όρο «FTSE/ATHEX- 20» με την υπ αριθμ. 79/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από Το Βήμα (3) αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 75/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 34 Στον «Πίνακα προσθέτων εκπτώσεων για Ειδικούς Διαπραγματευτές σε ΣΜΕ και δικαιώματα Προαίρεσης στην ίδια υποκείμενη αξία» ο όρος «FTSE/ATHEX- Large Cap» αντικατέστησε τον όρο «FTSE/ATHEX- 20» με την υπ αριθμ. 79/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από Στον «Πίνακα χρέωσης εντολών» ο όρος «FTSE/ATHEX- Large Cap» αντικατέστησε τον όρο «FTSE/ATHEX- 20» με την υπ αριθμ. 79/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από Στον «Πίνακα χρέωσης εντολών» η κλίμακα για τη χρέωση εντολών για ΣΜΕ στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 85/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και εφαρμόζεται από Στον «Πίνακα χρέωσης εντολών» η κλίμακα για Δικαιώματα επί Μετοχών αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 85/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και εφαρμόζεται από Στον «Πίνακα χρέωσης συναγερμών» ο όρος «FTSE/ATHEX- Large Cap» αντικατέστησε τον όρο «FTSE/ATHEX- 20» με την υπ αριθμ. 79/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και ισχύει από Στον «Πίνακα χρέωσης συναγερμών» η κλίμακα στα ΣΜΕ στο Δείκτη FTSE/ATHEX- Large Cap αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 85/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και εφαρμόζεται από Στον «Πίνακα χρέωσης συναγερμών» η κλίμακα για Δικαιώματα επί μετοχών αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 85/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και εφαρμόζεται από Ο Πίνακας των εκπτώσεων αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 67/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 42 Η παρ. 3 της απόφασης αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 46/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 43 Η υποπαρ. 1 της παρ αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω με την υπ αριθμ. 63/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 44 Ο Πίνακας Α της απόφασης προστέθηκε με την υπ αριθμ. 51/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. και τροποποιήθηκε ως ανωτέρω σύμφωνα με την υπ αριθμ. 92/ απόφαση του Δ.Σ. της ΕΤ.ΕΚ. 19

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013]

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ [Τελευταία ενημέρωση 15/07/2013] Α.ΣυναλλαγέςστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών 1. ΠρομήθειεςΣυναλλαγώνστηνΑγοράΑξιώντουΧρηματιστηρίουΑθηνών. ΑξίαΣυναλλαγής Ποσοστό Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚH Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) Α. Συναλλαγές στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1. Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης

Διαδικασία Απόκτησης της Ιδιότητας Μέλους Διαπραγμάτευσης ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Διαδικασία για την απόκτηση της ιδιότητας Μέλους, την παραίτηση από την ιδιότητα Μέλους και άλλα θέματα Μελών» Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. (Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ» 1 (Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά τις από 12/3/2007, 11/6/2007, 27/8/2007, 31/10/2007, 17/12/2007, 17/3/2008, 21/4/2008,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αριστείδου 9, 105 59 Αθήνα τηλ.: 210 321 3928 Fax: 210 321 6810 email: info@petropoulakis.net www.petropoulakis.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι εναρμονισμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων»

«Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ΑΠΟΦΑΣΗ 1 «Χρεώσεις Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA

Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA Συµβάσεις Επαναγοράς προϊόν RA ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Αγορά Παραγώγων ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Οι συµβάσεις RA είναι προϊόντα που διαπραγµατεύονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Δημιουργία Νέας υποκατηγορίας στη Μη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου (Νεοαναπτυσσόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών επί Παραγώγων Έκδοση 2.1.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Συμβουλίου της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.» (ΕΤ.ΕΚ.) και την

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 392 / 26.7.2006 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Λειτουργία του Επικουρικού Κεφαλαίου Εκκαθάρισης Συναλλαγών και όρια εντολών των Μελών της αγοράς αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών Αφού έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/356/26.10.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τήρηση βιβλίων και στοιχείων κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3152/2003 και την υπ αριθμ. 1/304/10.6.04 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ 900Β/16.6.04 2 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ...15

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος

Κοινή Πλατφόρμα. Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος Κοινή Πλατφόρμα Συναλλαγών ΧΑΚ - ΧΑ Κοινή Πλατφόρμα Τόλια Αποστολίδου Διευθύνουσα Σύμβουλος 4 Οκτωβρίου 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ιστορικό 2. Βασικά Χαρακτηριστικά 3. Τρόπος Λειτουργίας Αγορά Λογαριασμοί

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013

Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Τίτλοι Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Athens Exchange Μάιος 2013 Περιεχόμενα Εισαγωγή Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών(Warrants) Η Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr

Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr Σίνα 23, Κολωνάκι, Τ.Κ. 10680 Aθήνα T: (+30) 210 3634417 (+30) 210 3619642 F: (+30) 210 3636791 info@mstr-law.gr www.mstr-law.gr ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 29 Απριλίου 2015 Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/12.7.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων

ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙO ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ATHENS EXCHANGE S.A. Αγορά Παραγώγων ΣΜΕ και ικαιώµατα επί Μετοχών: ιαχείριση Εταιρικών Πράξεων Επιµέλεια: ιεύθυνση Ανάπτυξης Εργασιών Σεπτέµβριος 2002 Λέκκα 23-25, 05 62 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual

Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Trade Direct Manual Παντελάκης Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ: Trade Direct manual Page 1 of 28 Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Περιεχόμενα Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και ΠΟΛ.1054/2.3.2015 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ MULTIPLE CHOISE ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Μόνο μία απάντηση είναι σωστή Συντάκτης: Ρηγούτσος Παναγιώτης 1. Ποιο από τα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi.

Άρθρο 1. Άρθρο 2. «ix. «xi. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/495/31.12.2008 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισµός Λειτουργίας του Συστήµατος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901 Β/16.6.2004).

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

onlinetrading.piraeus-sec.gr

onlinetrading.piraeus-sec.gr onlinetrading.piraeus-sec.gr Η νέα πλατφόρμα ΟnlineΤrading είναι σχεδιασμένη με βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις προσφέροντας δυνατότητες προσαρμογής σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/409/29.12.2006 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Άσκηση δικαιώματος εξόδου μετά το τέλος δημόσιας πρότασης Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 28 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Copyright. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ 2013. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και αποθήκευση ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα MSc in Accounting & Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Μάθημα: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Στάδια Διαδικασίας Συναλλαγών 1. Λήψη και διαβίβασή της εντολής του πελάτηεπενδυτή από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ H ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Α ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Α1) 1. Η τυπική απόκλιση της τιμής ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου αποτελεί μέτρο: (α) Αποδοτικότητας (β) Ρευστότητας (γ) Κινδύνου (δ) Κανένα από τα

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού,

Αναφορικά με την παραπάνω περίπτωση 1.1.α, διαβιβάζονται τα εξής: β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του λογαριασμού, Άρθρο 1 Πληροφορίες από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία και Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:Ω6ΝΕΗ ΤΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜATA: A -Β

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση.

Διαχειριστικός Όψεως. Αλλαγές των επιτοκίων (πιστωτικών και χρεωστικών υπολοίπων) μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση. (Ημερομηνία). Στο πλαίσιο εφαρμογής της από 18.07.2015 (ΦΕΚ Α 84) Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων», όπως

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης ΕΧΑΕ Ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής μας παρουσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης ΕΧΑΕ Ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής μας παρουσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Υπηρεσία Εκπαίδευσης / Πιστοποίησης ΕΧΑΕ Ποιοι είμαστε και ποιος είναι ο σκοπός της σημερινής μας παρουσίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 27/03/2012 Ο ρόλος των Χρηματιστηρίων (i) Σημείο συνάντησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ. ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΑΡΘΡΟ 1. Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009. Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/675/27.2.2014 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Παροχή πίστωση από Ανώνυμε Εταιρίε Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντα υπόψη: 1. Το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking

Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking Ειδικό Τιµολόγιο Υπηρεσιών Private Banking Τελευταία ενηµέρωση Αύγουστος 205 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Αχιλλέας Ζαπράνης ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Αχιλλέας Ζαπράνης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Περιεχόμενα Αναγκαιότητα, ιστορική αναδρομή,

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΑΚΕΤΟΥ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΩΡΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 21,331 18.79 400,809.49 16:41:21 20 JUMBO (ΚΟ) 101,117 5.00 505,585.00 11:19:01

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1094 ΕΤΟΣ: 2002 ΕΚ ΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ( 12) ΤΜΗΜΑ: B ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: «Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2009 Προς Το Διοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.» Ενταύθα ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (

Διαβάστε περισσότερα

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ NBG SECURITIES AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μιχαλακοπούλου 91 115 28 Αθήνα Τηλ. 210-7720000 Fax. 210-7720001 www.nbgsecurities.com Η NBG SECURITIES ΑΕΠΕΥ εποπτεύεται από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ /*** του Διοικητικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: Παροχή πίστωσης από Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ α) Το άρθρο 6 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων,

ΘΕΜΑ: «Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2014 ( ΦΕΚ Β' 276/10-02-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Δ12) ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Ή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ A) ΠΩΛΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης Ελάχιστο ποσό υπεραξίας ατομικής επιχείρησης = Ελάχιστη αξία μεταβίβασης μείον κόστος απόκτησης.

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ με απορρόφηση της ανώνυμης εταιρίας «ΔΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» από την «Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» Στην Αθήνα, την εικοστή έκτη (26η)

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1)

Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Κωδικός Εντύπου Υ8-01-010 Εξουσιοδότηση Δ.Σ. της Εταιρίας για Χρήστες «ΕΡΜΗΣ» (ΕΝΤΥΠΟ 1) Προς: Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Ημερομηνία Αίτησης: / / 200 Επωνυμία Εισηγμένης Εταιρίας: [ ] 1. Παρακαλούμε επιλέξτε:

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank.

Βασικό Τιµολόγιο. Τελευταία ενηµέρωση 14 Ιουνίου 2013. Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Βασικό Τιµολόγιο Τελευταία ενηµέρωση 4 Ιουνίου 203 Alpha Private Bank, Υπηρεσίες private banking από την Alpha Bank. Αµοιβές ιαχειρίσεως Ύψος Χαρτοφυλακίου 300.000 -.000.000.000.00-3.000.000 3.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 1/364/5.12.2005 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: Τρόποι κατανοµής και προσδιορισµού της τελικής τιµής διάθεσης µετοχών που διατίθενται µε δηµόσια προσφορά µεταξύ των διαφόρων κατηγοριών επενδυτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012

88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4515, 16.6.2015 Ν. 88(I)/2015 88(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ TOY 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΤΟΥΣ 2015 Στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΛ.1112/2013 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΛ.1112/2013 Θέμα: «Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ-107 Α)» Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις.

Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2992 (ΦΕΚ Α' 54 20.3.2002) Μέτρα για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και άλλες διατάξεις. Άρθρο 7 Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων

10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ. Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει. (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 10.- ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ OFF SHORE ΕΤΑΙΡΙΩΝ Ν.3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α 24-12-2002), όπως ισχύει (Άρθρο 15 ) Ειδικός φόρος επί των ακινήτων 1. Εταιρείες οι οποίες έχουν εµπράγµατα δικαιώµατα πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

Σε περίπτωση που Εκκαθαριστικό Μέλος επιλέξει να αποστείλει ως πρόσθετη ασφάλεια μετρητά, τότε θα πρέπει να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: ΠΡΟΣ : Μέλη και Θεματοφύλακες του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Μεταφορά χρημάτων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ΗΜΕΡ. : 28 Μαΐου 2015 Αρ. ΕΓΚ. : 07-2015,

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα