Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet"

Transcript

1 Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής στα πλαίσια του Έργου LA-GrBg-EnergyNet Ενεργειακό Θεματικό Δίκτυο ΟΤΑ της ελληνοβουλγαρικής διασυνοριακής περιοχής Απρίλιος 2014 ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή - Στόχος και Μεθοδολογία Σχεδίου Δράσης Εισαγωγή Οργάνωση Παραδοτέου ΣΔΑΕ Μεθοδολογία 8 Κεφάλαιο 2: Περιγραφή Δήμου Κομοτηνής Γενικά στοιχεία Δημογραφικά στοιχεία Πληθυσμιακή εξέλιξη και πληθυσμιακή σύνδεση Μορφωτικό επίπεδο Οικονομικά στοιχεία Πολιτιστικά Στοιχεία Κοινωνικές υποδομές Κλίμα Φυσικοί Πόροι Κλιματολογικά στοιχεία Φυσικό περιβάλλον Υποδομές / Δίκτυα Χρήσεις γης Χαρακτηριστικά κτιριακού τομέα 37 Κεφάλαιο 3: Καθορισμός γενικού στόχου ΤΕΣΔ Γενικός Στόχος ΤΕΣΔ Μακροπρόθεσμο Όραμα Πλαίσιο Ανάλυσης Περιορισμοί 4 7 Κεφάλαιο 4: Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης Μεθοδολογία συλλογής στοιχείων & προσδιορισμού εκπομπών CO Επιλογή συντελεστών εκπομπών: Πρότυποι συντελεστές (IPCC) ή Συντελεστές Ανάλυσης Κύκλου Ζωής (LCA Life Cycle Assessment) Ανάπτυξη μεθοδολογίας υπολογισμού εκπομπών CO Υπολογισμός ενεργειακών καταναλώσεων / εκπομπών CO Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός / εγκαταστάσεις Δημοτικός φωτισμός Καταναλώσεις στη Βιομηχανία Αγροτικός τομέας Μεταφορές Διαχείριση απορριμμάτων Διαχείριση Λυμάτων Τοπική ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ Τοπική παραγωγή θέρμανσης/ ψύξης Κατοικίες Κτίρια τριτογενή τομέα

3 Κεφάλαιο 5: Πρόβλεψη μελλοντικών ενεργειακών καταναλώσεων Δήμου Κομοτηνής 5.0 Μεθοδολογία Πρόβλεψης Δημοτικά κτήρια, εξοπλισμός/ εγκαταστάσεις Κτήρια, εξοπλισμός εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα Κατοικίες Δημοτικός δημόσιος φωτισμός Βιομηχανίες Μεταφορές Δημοτικός Στόλος Ιδιωτικές & Εμπορικές μεταφορές Διαχείριση απορριμμάτων Διαχείριση Λυμάτων Αγροτικός Τομέας Κεφάλαιο 6: Πρόβλεψη παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ Τοπική ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ Τοπική παραγωγή θέρμανσης/ ψύξης 91 Κεφάλαιο 7: Προσδιορισμός και αξιολόγηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Μεθοδολογία Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημοτικά κτήρια και εγκαταστάσεις Κτήρια, εξοπλισμός εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα Κατοικίες Δημοτικός Δημόσιος Φωτισμός Βιομηχανία Δημοτικός στόλος Δημόσιες Μεταφορές Ιδιωτικές & Εμπορικές μεταφορές Διαχείριση απορριμμάτων Διαχείριση Λυμάτων Αγροτικός τομέας Δράσεις ευαισθητοποίησης κατοίκων Φυσικό αέριο Τηλεθέρμανση Αποτίμηση δράσεων ΣΔΑΕ Δήμου Κομοτηνής Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 7.17 Εκτίμηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας ανά μέτρο σε ετήσια βάση Εκτίμηση του κόστους εφαρμογής των μέτρων Δείκτες αξιολόγησης των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Κεφάλαιο 8: Καθορισμός προτεραιοτήτων και χρονοδιαγράμματος εφαρμογής Καθορισμός προτεραιοτήτων των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας Καθορισμός χρονοδιαγράμματος εφαρμογής των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας 138 Κεφάλαιο 9: Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Δήμου Κομοτηνής 145 2

4 9.1 Δημοτικά κτήρια και εγκαταστάσεις Κτήρια, εξοπλισμός εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα Κατοικίες Δημοτικός Δημόσιος Φωτισμός Βιομηχανία Δημοτικός στόλος Δημόσιες Μεταφορές Ιδιωτικές & Εμπορικές μεταφορές Διαχείριση απορριμμάτων Διαχείριση Λυμάτων Αγροτικός τομέας Δράσεις ευαισθητοποίησης κατοίκων Φυσικό αέριο Τηλεθέρμανση Τοπική παραγωγή θέρμανσης/ ψύξης Συγκεντρωτικά στοιχεία ενεργειακών καταναλώσεων και εκπομπών CO2 για το έτος Αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 9.18 Εκτίμηση των συνολικών εκπομπών CO2 ανά σενάριο μέχρι το Κεφάλαιο 10: Πρόγραμμα Παρακολούθησης ΣΔΑΕ Δήμου Κομοτηνής Πρόγραμμα Παρακολούθησης ΣΔΑΕ 209 Βιβλιογραφία 218 3

5 Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή - Στόχος και Μεθοδολογία Σχεδίου Δράσης 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομμοτινής (ΣΔΑΕ), ή αλλιώς Τοπικό Ενεργειακό Σχεδίο Δράσης (ΤΕΣΔ), αποτελεί δράση του Προγράμματος με τίτλο «Ενεργειακό - «Energy Thematic Network of cross- border Greek and Bulgarian local authorities», με συμβολική ονομασία «LA-GrBg-EnergyNet». Σκοπός του έργου είναι να γνωρίζει ο Δήμος βάσει αξιόπιστων στοιχείων ποια είναι η υφιστάμενη συνολική ενεργειακή κατανάλωση και οι σημερινές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην περιοχή ευθύνης του, το βαθμό στον οποίο συμμετέχουν σε αυτές οι επιμέρους τομείς και χρήσεις, πως προβλέπεται να μεταβληθούν τα αντίστοιχα μεγέθη μέχρι το 2020, µε ποια μέτρα μπορούν να περιοριστούν η κατανάλωση ενέργειας και οι εκπομπές και ποιο είναι το προβλεπόμενο κόστος υλοποίησης αυτών των μέτρων. Η διαμόρφωση του ΣΔΑΕ/ΤΕΣ Δήμου Κομοτηνής δίνει την ευκαιρία στο ήµο να θέσει συγκεκριµένους ποσοτικούς στόχους, να καθορίσει τις προτεραιότητες και τα µέσα µε τα οποία οι στόχοι αυτοί θα υλοποιηθούν και τέλος να αναπτύξει ένα κατάλληλο σύστηµα αξιολόγησης της προόδου των δράσεων που έχει δρομολογήσει και των διορθώσωεν όπου χρειάζεται. Το ΣΔΑΕ του Δήμου Κομοτηνής θα υποστηρίξει τη συμμετοχή του Δήμου στο ευρωπαϊκό δίκτυο ΟΤΑ «Σύµφωνο των ηµάρχων» (Covenant of Mayors), αφού θα εξειδικεύσει και θα παρακολουθεί με συστηματικό τρόπο την εκπλήρωση της δέσμευσης του Δήμου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περιορισμό των εκπομπών των αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% έως το έτος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ (ΣΔΑΕ) Το Σχέδιο περιλαμβάνει τις εξής επτά (7) επιμέρους ενότητες παραδοτέων: 1. Καθορισµός γενικού στόχου ΣΔΑΕ 2. Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης 3. Πρόβλεψη μελλοντικών ενεργειακών καταναλώσεων και παραγωγής από ΑΠΕ. 4. Προσδιορισμός και αξιολόγηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας- Διερεύνηση της δέσμης δυνατών δράσεων και μέτρων- Ποσοτικοποίηση του αναμενόμενου περιβαλλοντικού οφέλους και κόστους- Ποσοτικοποιημένη στοχοθεσία του Τ.Ε.Σ.Δ και χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 4

6 5. Καθορισμός προτεραιοτήτων και χρονοδιαγράμματος εφαρμογής. 6. Κατάρτιση «Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ)» 7. Ανάπτυξη προγράμματος παρακολούθησης Ο καθορισμός του γενικού στόχου του ΣΔΑΕ Δήμου Κομοτηνής ορίζει το πλαίσιο της ανάλυσης και τους περιορισμούς που θα ληφθούν υπόψη κατά τον προσδιορισμό των βελτιωτικών δράσεων και μέτρων. Επίσης, καθορίζεται επακριβώς ο συνολικός στόχο της μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έως το 2020 και περιγράφεται το μακροπρόθεσμο όραμα του Δήμου Κομοτηνής στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι τομείς δράσεις προτεραιότητας, οι κύριες τάσεις και οι προκλήσεις που υπάρχουν σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης για τη μείωση των παραγόμενων εκπομπών CO2. Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης περιλαμβάνει την καταγραφή, όπου είναι εφικτό και εκτίμηση των υφιστάμενων ενεργειακών καταναλώσεων μέσα στα όρια του Δήμου Κομοτηνής. Μέσω των ενεργειακών καταναλώσεων υπολογίζονται οι αντίστοιχες εκπομπές CO2 σε βασικούς τομείς, όπως: κτήρια, εξοπλισμός/ εγκαταστάσεις και βιομηχανίες, μεταφορές, εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων), πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας, εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ (αιολική ενέργεια, υδροηλεκτρική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας). Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για το Δήμο Κομοτηνής προκειμένου να αποκτήσει μια πλήρη και τεκμηριωμένη εικόνα για την συνολική ενεργειακή κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας στην περιοχή του και το βαθμό συμμετοχής των επιμέρους τομέων/χρήσεων στην κατανάλωση και παραγωγή ενέργειας, δεδομένα που θα βοηθήσουν εν συνεχεία στον καθορισμό, στην ιεράρχηση και παρακολούθηση των απαιτούμενων δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η πρόβλεψη των μελλοντικών ενεργειακών καταναλώσεων του Δήμου Κομοτηνής εξυπηρετεί στο να υλοποιηθούν σωστά οι ακόλουθες τρεις εργασίες: Ακριβείς μετρήσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Ασφαλείς προβλέψεις των μελλοντικών εκπομπών. Εκτίμηση της δυνητικής μείωσης των εκπομπών με τη βοήθεια των μέτρων του Σχεδίου Δράσης του Δήμου. 5

7 Για την εκτίμηση των μελλοντικών ενεργειακών καταναλώσεων και των αντίστοιχων εκπομπών CO2 χρησιμοποιήθηκαν αξιόπιστα και εύχρηστα μοντέλα ηλεκτρονικά εργαλεία προκειμένου να εκτιμηθεί η μελλοντική εξέλιξη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Για την πρόβλεψη των εκπομπών CO2 για την περίοδο , καταρτ σιτηκαν δυο σενάρια βασιζόμενα στις διεθνείς εκτιμήσεις για: την εξέλιξη της τιμής του πετρελαίου - ενέργειας1, τους ετήσιους συντελεστές αύξησης της κατανάλωσης ανά τομέα με βάση τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία, τους ετήσιους συντελεστές αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά την τελική χρήση λόγω της βελτίωσης των υφιστάμενων τεχνολογιών, την εκτιμώμενη μείωση εκπομπών από Εθνικά μέτρα για το 2020, την εκτιμώμενη μείωση των εκπομπών μετά την εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων από το ΤΕΣΔ της Κομοτηνής. Επισημαίνεται ότι για την εκτίμηση των μελλοντικών ενεργειακών καταναλώσεων του Δήμου Κομοτηνής ελήφθησαν υπόψη οι υφιστάμενες ενεργειακές καταναλώσεις ανά τομέα - χρήση και η τρέχουσα παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης των προηγούμενων δύο ενοτήτων παραδοτέων: 8. Καθορισµός γενικού στόχου Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης (ΤΕΣΔ) Δήμου Κομοτηνής, 9. Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης του Δήμου Κομοτηνής. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω ενότητα πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη των μελλοντικών τοπικών ενεργειακών καταναλώσεων ανά τομέα- χρήση, οι οποίες εκπέμπουν αέριους ρύπους λόγω καύσης καύσιμων υλών, όπως είναι: Στα δημοτικά κτίρια και στις δημοτικές χρήσεις οδοφωτισμός, δημοτικά ΙΧ, φορτηγά, απορριμματοφόρα κ.λπ, Στον ιδιωτικό τομέα (κτιριακός τομέας, τομέας μεταφορών κ.λπ.) με χρονικό ορίζοντα το Επίσης, εκτιμήθηκε η μελλοντική μεταβολή των ενεργειακών καταναλώσεων στους προαναφερόμενους τομείς, εάν δεν ληφθούν ειδικά μέτρα για τη μείωσή τους. Η πρόβλεψη των μελλοντικών ενεργειακών καταναλώσεων, στηρίχθηκε στην αξιοποίηση στοιχείων ενεργειακών καταναλώσεων από τη ΔΕΗ, στην αξιοποίηση δημοσιευμένων στατιστικών στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ή άλλων εξειδικευμένων φορέων που έχουν συλλέξει παρόμοια στοιχεία και στην επεξεργασία αυτών με χρήση στατιστικών και υπολογιστικών εργαλείων που βοήθησαν στην μοντελοποίηση του προφίλ κατανάλωσης 1 Εκτιμήσεις βάσει της έκθεσης: «Europe Energy & Transport : Trends 2030 και βάσει της Έκθεσης της DG TREN «Scenarios on high oil and gas prices 6

8 ενέργειας ανά τομέα, δίνοντας την καλύτερη δυνατή προσέγγιση και πρόβλεψη των μελλοντικών καταναλώσεων. Επιπρόσθετα, κατά την πρόβλεψη των μελλοντικών ενεργειακών καταναλώσεων ελήφθησαν υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση ενέργειας, όπως είναι η πληθυσμιακή μεταβολή, η εξέλιξη των φαινομένων κλιματικής αλλαγής, η εξέλιξη των τεχνολογιών του ενεργειακού τομέα και η εφαρμοζόμενη ενεργειακή πολιτική (π.χ. χρήση φυσικού αερίου). Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε πρόβλεψη της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στη χωρική εμβέλεια του Δήμου Κομοτηνής με χρονικό ορίζοντα το Η πρόβλεψη της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ στα όρια του Δήμου, πραγματοποιήθηκε με αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων (έργα ΑΠΕ: ήδη αδειοδοτημένα, υπό αδειοδότηση, σε εκκρεμότητα, κ.λπ) από τις εξής πηγές : α) τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), β) το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, γ) τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό : Οδικός χάρτης για το 2050, όπως έχει δοθεί προς δημόσια διαβούλευση, δ) τις ισχύουσες χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις του Δήμου Κομοτηνής. Επίσης, κατά την πρόβλεψη της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ελήφθησαν υπόψη οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και η τάση αλλαγής της νομοθεσίας για την κατασκευή νέων κτιρίων σε ότι αφορά θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και παράγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. Τέλος, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται γραφικά και σε μορφή πίνακα όπου απεικονίζεται η ετήσια παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, προκειμένου στη συνέχεια να συνεκτιμηθούν - συμψηφιστούν με την ετήσια κατανάλωση ενέργειας, ώστε να υπολογισθεί το ποσό των εκπομπών βάσει της σταδιακής αντικατάστασης των συμβατικών μορφών ενέργειας από ΑΠΕ. Για τον Προσδιορισμό και την αξιολόγηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στους διάφορους τομείς και χρήσεις, με τελικό στόχο ο Δήμος Κομοτηνής να επιτύχει το στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση των εκπομπών CO 2 κατά 20%, έως το 2020, λάβαμε υπόψη την ανάλυση της υφιστάμενης και μελλοντικής κατάστασης σε σχέση με την τοπική ζήτηση και προσφορά ενέργειας, και στη συνέχεια προσδιορίσαμε και αξιολογήσαμε τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στους διάφορους τομείς και χρήσεις του Δήμου Κομοτηνής. Στη συνέχεια προχωρήσαμε στον καθορισμό των προτεραιοτήτων αναφορικά με τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και του αντίστοιχου χρονοδιαγράμματος εφαρμογής τους, μετά την ολοκλήρωση του προσδιορισμού και της αξιολόγησής τους. Στο πλαίσιο αυτό, μετά τον 7

9 προσδιορισμό και την αξιολόγηση των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και τον υπολογισμό των απαραίτητων δεικτών αξιολόγησης, καθορίζονται οι προτεραιότητες των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. 1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) του Δήμου Κομοτηνής, καταρτίστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του «Συμφώνου των Δημάρχων», χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα τυποποιημένα έντυπα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα Ι και ΙΙ αντίστοιχα. Στα πλαίσια του «Συμφώνου των Δημάρχων», το ΣΔΑΕ, είναι ένα στρατηγικό έγγραφο πολιτικής που εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, με στόχο την εξασφάλιση μακροπρόθεσμης πολιτικής δέσμευσης. Επίσης, μετατρέπει τη στρατηγική σε συγκεκριμένες δράσεις και επιμερίζει τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση των δράσεων, αποτελώντας στην ουσία ένα επιχειρησιακό μέσο. Τέλος, με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων σε ολόκληρη τη διαδικασία, από την επεξεργασία ως την υλοποίηση, το ΣΔΑΕ αποτελεί και εργαλείο επικοινωνίας με ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες. Για τις ανάγκες του έργου, συλλέχθηκαν τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά δεδομένα, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα των υπό μελέτη αντικειμένων. Συγκεκριμένα, αναπτύχθηκε κατάλληλος μηχανισμός για την ολοκληρωμένη αποτύπωση αναφορικά με την υφιστάμενη κατάσταση των ενεργειακών καταναλώσεων ανά τομέα χρήση και εν γένει του τοπικού ενεργειακού ισοζυγίου και την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ αλλά και από άλλα συμβατικά ή εναλλακτικά συστήματα εντός των ορίων του Δήμου Η αποτύπωση βασίσθηκε στη συλλογή και επεξεργασία: Δευτερογενών δεδομένων, κυρίως μέσω της έρευνας γραφείου (desk research). Στα δευτερογενή στοιχεία έρευνας συγκαταλέγονται όλες οι πρόσθετες πληροφορίες που προέκυψαν από υπάρχουσες πηγές (βιβλιογραφία, αρθρογραφία, νομοθεσία, αρχείο υπηρεσιών, πρόσφατες μελέτες και αξιολογήσεις, βάσεις δεδομένων, διαδίκτυο, στατιστικά στοιχεία κ.λπ.). Πρωτογενών δεδομένων (ποσοτικών και ποιοτικών), η συλλογή των οποίων πραγματοποιήθηκε μέσω έρευνας πεδίου (field work), η οποία συνίσταται από έντυπα απογραφής και καταγραφής των ενεργειακών καταναλώσεων σε διάφορους τομείς του Δήμου, όπως και από προσωπική επικοινωνία με τα στελέχη του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων. Στη φάση αυτή, η έρευνα γραφείου (desk research) και η έρευνα πεδίου (field work) έχει ως στόχο τη συγκέντρωση ενός σημαντικού όγκου πηγών πληροφόρησης και εξειδικευμένων 8

10 «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ στα πλαίσια του Προγράμματος Ενεργειακό στοιχείων αναφορικά με τις ενεργειακές καταναλώσεις του Δήμου για τον υπολογισμό των αντίστοιχων εκπομπών CO2. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα περιελάμβανε: α) καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων, β) αξιοποίηση σχετικών μελετών και ερευνών που έχουν εκπονηθεί καθώς και λοιπών πληροφοριών από το διαδίκτυο και λοιπές πηγές πληροφόρησης, γ) κείμενα, προγραμματικά έγγραφα και γενικότερα ζητήματα του θεσμικού πλαισίου που διέπει το υπό εξέταση αντικείμενο (ενεργειακή αποτελεσματικότητα, προώθηση ΑΠΕ, υιοθέτηση στόχων εξοικονόμησης, μείωση εκπομπής CO2) στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως, δ) αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα μέσα επικοινωνίας για τη διασφάλιση της ροής της πληροφορίας, όπως: συστήματαα που υποστηρίζουν την άμεση επικοινωνία των μερών (τεχνικές συσκέψεις, συνομιλία πρόσωπο με πρόσωπο, τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία), επιτόπια παρουσία, διαμοιραζόμενες εφαρμογές και κοινόχρηστα εργαλεία (ερωτηματολόγια, ενημερωτικά σημειώματα, αναφορές προόδου, πρακτικά συναντήσεων), κ.ά. Στρατηγικό Έγγραφο Πολιτικής ΣΔΑΕ Εργαλείο Επικοινωνίας Επιχειρησιακό Μέσο Το ΣΔΑΕ προσδιορίζει ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων, καλύπτοντας όλους τους βασικούς τομείς δραστηριότητας (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας), περιλαμβάνοντας: Στον δημόσιο τομέα: δημοτικά κτίρια και δημοτικές χρήσεις οδοφωτισμός, δημοτικά ΙΧ, φορτηγά, απορριμματοφόρα κ.λπ. Στον ιδιωτικό τομέα: (κτιριακός τομέας, τομέας μεταφορών κ.λπ. ) 9

11 Ειδικότερα, το ΣΔΑΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες: 1. Μακροπρόθεσμο όραμα και συνολική στρατηγική (Overall Strategy). Το ΣΔΑΕ αναφέρεται σε δύο ομάδες λειτουργιών, η μία έχει να κάνει με τις λειτουργίες του ίδιου του Δήμου και η άλλη με τις λειτουργίες όλης της κοινότητας (οι λειτουργίες του Δήμου παράγουν μέρος των συνολικών εκπομπών της κοινότητας, αλλά είναι ευκολότερο να αντιμετωπιστούν άμεσα και ως τούτου χρειάζεται μια ξεχωριστή ενότητα που θα περιγράφει τις ενέργειες του Δήμου). Τίθεται στόχος/χοι, ιδανικά ανά τομέα και ανά συγκεκριμένο έτος που όλοι μαζί συνθέτουν ένα ξεκάθαρο όραμα για τη δυνατότητα και το στόχο μείωσης των εκπομπών. 2. Κύρια Αποτελέσματα της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς (Baseline Emission Inventory). Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τα εξής : Τελική κατανάλωση ενέργειας: αναφέρεται στους τομείς που καταναλώνουν / ενέργεια /εκπέμπουν CO 2 και διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες : Ι. κτήρια, εξοπλισμός / εγκαταστάσεις και βιομηχανίες. Η εν λόγω κατηγορία περιλαμβάνει τις εξής υποκατηγορίες : - δημοτικά κτίρια και εξοπλισμός / εγκαταστάσεις - κτήρια, εξοπλισμός και εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά) - κατοικίες - δημοτικός δημόσιος φωτισμός - βιομηχανία ΙΙ. μεταφορές οι οποίες αναλύονται στις εξής υποκατηγορίες : - δημοτικός στόλος - δημόσιες μεταφορές - ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές Εκπομπές CO 2 ή ισοδύναμου CO 2 : συνοψίζεται η ποσότητα των θερμοκηπίων αερίων που εκπέμπονται ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης ενέργειας εντός του Δήμου. Τοπική ηλεκτροπαραγωγή και αντίστοιχες εκπομπές CO 2 ή ισοδύναμου CO 2. Εξετάζονται οι τοπικές εγκαταστάσεις / μονάδες που ανταποκρίνονται στα εξής κριτήρια: α)εγκαταστάσεις που δεν περιλαμβάνονται στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής θερμοκηπίων αερίων και β) εγκαταστάσεις / μονάδες με εισροή θερμικής ενέργειας έως και 20MW στην περίπτωση εγκαταστάσεων καύσης καυσίμων ή που παράγουν έως και 20MW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τοπική τηλεθέρμανση / τηλεψύξη συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας και αντίστοιχες εκπομπές CO 2 ή ισοδύναμου CO 2. Άλλες απογραφές εκπομπών. Καταγράφονται τα αποτελέσματα διαφόρων απογραφών εκπομπών που τυχόν έχει πραγματοποιήσει ο Δήμος. 10

12 3. Βασικά στοιχεία του ΣΔΑΕ (Sustainable Energy Action Plan). Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια περιλαμβάνει : Τον τίτλο του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Κομοτηνής Βασικά στοιχεία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και αναλυτικότερα : - τομείς και πεδία δράσης - βασικές δράσεις / μέτρα - αρμόδια υπηρεσία / άτομο ή εταιρία - υλοποίηση - εκτίμηση δαπανών ανά δράση / μέτρο - αναμενόμενη από κάθε μέτρο εξοικονόμηση ενέργειας - αναμενόμενη από κάθε μέτρο παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ - αναμενόμενη από κάθε μέτρο μείωση εκπομπών CO 2 ή ισοδύναμου CO 2 - στόχος εξοικονόμησης ενέργειας ανά τομέα - στόχος τοπικής παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ανά τομέα - στόχος μείωσης CO 2 ή ισοδύναμου CO 2 Η υλοποίηση του ΣΔΑΕ του Δήμου Κομοτηνής, εξετάζοντας την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση τοπικών ΑΠΕ, οδηγεί στην υπέρβαση του στόχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20 % έως το Στην συνέχεια, προχωρήσαμε στην ανάπτυξη ενός κατάλληλου προγράμματος παρακολούθησης της προόδου εφαρμογής του Τοπικού Ενεργειακού Σχεδίου Δράσης (ΤΕΣΔ) του Δήμου Κομοτηνής. Η τακτική παρακολούθηση και η επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης έχει σαν στόχο τη βελτίωσή του και την προσαρμογή του στα εκάστοτε πραγματικά δεδομένα. Στην κατεύθυνση αυτή, το Πρόγραμμα Παρακολούθησης του ΤΕΣΔ του Δήμου Κομοτηνής, απαντά στα ακόλουθα ερωτήματα: (α) Πώς μετράται η πρόοδος; Ο εντοπισμός των κατάλληλων δεικτών παρακολούθησης του ΤΕΣΔ βοηθά το Δήμο Κομοτηνής, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογεί κάθε φορά εάν βρίσκεται ή όχι στο σωστό δρόμο για την επίτευξη των στόχων του. Στο ΤΕΣΔ του Δήμου Κομοτηνής αναπτύχθηκε ένα κατάλληλο Πρόγραμμα Παρακολούθησης, στο οποίο προσδιορίζεται ένα σύνολο δεικτών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε δράσης. (β) Ποιος έχει την ευθύνη για την υλοποίηση; 11

13 Στην ανάπτυξη του Προγράμματος Παρακολούθησης του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κομοτηνής, σημαντικό ρόλο για την απρόσκοπτη υλοποίησή του παίζει η απόδοση των κατάλληλων αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων σχετικά με την ευθύνη υλοποίησης κάθε δράσης του ΤΕΣΔ στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που έχει τεθεί. Στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης του ΤΕΣΔ του Δήμου Κομοτηνής, ορίζονται ανά δράση, ο υπεύθυνος για την υλοποίηση της κάθε δράσης σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. (γ) Ποιες δράσεις προετοιμασίας απαιτούνται; Στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης του ΤΕΣΔ του Δήμου Κομοτηνής, ορίζονται ανά δράση, όπου απαιτείται, οι ενέργειες προετοιμασίας που απαιτούνται. Η ωρίμανση των δράσεων που περιλαμβάνονται στο ΤΕΣΔ και οι συνεπαγόμενες δράσεις προετοιμασίας αυτών δίνονται με σαφήνεια στο Πρόγραμμα Παρακολούθησης για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης υλοποίησής του. (δ) Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για την αναφορά της προόδου και τη μεταβολή του ΤΕΣΔ; Η επιτυχής υλοποίηση του ΤΕΣΔ Δήμου Κομοτηνής εξασφαλίζεται και με την κατάλληλη παρακολούθηση της προόδου υλοποίησής του, μέσω κατάλληλων εκθέσεων και αναφορών προόδου. Οι αναφορές αυτές, ορίζεται ότι θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, θα κοινοποιούνται κάθε φορά στο σύνολο των εμπλεκομένων (τοπικοί φορείς, πολίτες) για την άμεση λήψη αποφάσεων διορθωτικών ή προληπτικών ενεργειών, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την τήρηση των δεσμεύσεων από την πλευρά του Δήμου Κομοτηνής για την επίτευξη του στόχου περιορισμού των εκπομπών CO2 κατά 20% τουλάχιστον έως το Βάσει των οδηγιών του Συμφώνου των Δημάρχων ο Δήμος υποχρεούται να υποβάλει μία αναφορά υλοποίησης κάθε δύο (2) χρόνια μετά την υποβολή του αρχικού Σχεδίου Δράσης. 12

14 Κεφάλαιο 2. Περιγραφή Δήμου Κομοτηνής 2.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο Δήμος Κομοτηνής βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και είναι δήμος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με έδρα την Κομοτηνή. Με το Πρόγραμμα Καλλικράτης 2 συνενώθηκαν σε αυτόν οι παλιοί (Καποδιστριακοί) δήμοι Κομοτηνής, Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου. Η έκταση του νέου δήμου είναι τ.χλμ και ο μόνιμος πληθυσμός του ανέρχεται σε κατοίκους βάσει των προσωρινών αποτελεσμάτων της απογραφής του Ο Δήμος Κομοτηνής αποτελείται από τρείς (3) δημοτικές ενότητες, οι οποίες αντιστοιχούν στους τρείς (3) δήμους από τους οποίους προήλθε. 2 Ν.3852, ΦΕΚ Α 87/ : Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης 13

15 Συνορεύει βόρεια με τη Βουλγαρία, ανατολικά με τους δήμους Αρριανών και Μαρωνείας Σαπών, νότια με το Θρακικό Πέλαγος και δυτικά με το δήμο Ιάσμου. Ο δήμος Κομοτηνής κατέχει νευραλγική και κομβική θέση στον εθνικό γεωγραφικό και γεωπολιτικό χώρο, τις αναπτυξιακές πολιτικές και τους άξονες που διαμορφώνονται. Αναπτύσσεται επί του γραμμικού άξονα των αστικών κέντρων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Καβάλα, Δράμα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη) και είναι κόμβος των στρατηγικών αξόνων (διευρωπαϊκών δικτύων) της Εγνατίας και της καθέτου αρτηρίας προς Βουλγαρία και τη Βαλκανική ενδοχώρα. Επίσης βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τα σύνορα της χώρας με την Τουρκία. ΠΗΓΗ : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Κομοτηνής, 2011 Το αστικό κέντρο της Κομοτηνής εκτός από έδρα του δήμου, αποτελεί και πρωτεύουσα της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, καθώς και έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, μιας Περιφέρειας που μειονεκτεί σε επίπεδα ανάπτυξης και κατατάσσεται μεταξύ των φτωχότερων της ΕΕ. Οι δείκτες ευημερίας και υποδομής υπολείπονται σημαντικά όχι μόνο έναντι των ευρωπαϊκών, αλλά και του μέσου όρου της χώρας. Ωστόσο, οι προοπτικές ανάπτυξης του δήμου Κομοτηνής είναι σημαντικές, καθώς συγκεντρώνει μια σειρά πόρων αστικής ανάπτυξης (διοικητικό, εμπορικό, μεταποιητικό, πολιτιστικό κέντρο, έδρα Πανεπιστημίου) και σπάνιους περιβαλλοντικούς πόρους (δάση, υγροβιότοπους, ορεινούς όγκους κ.ά.). 14

16 2.2 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Πληθυσμιακή εξέλιξη και πληθυσμιακή σύνθεση Ο μόνιμος 3 πληθυσμός του δήμου Κομοτηνής βάσει των προσωρινών αποτελεσμάτων της απογραφής του 2011 ανέρχεται σε κατοίκους και συμμετέχει στο 59,65% του πληθυσμού της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και στο 11% του πληθυσμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όσον αφορά στο νόμιμο 4 πληθυσμό για τον οποίο υπάρχουν οριστικά αποτελέσματα από την απογραφή του 2011, ανέρχεται σε κατοίκους σημειώνοντας αύξηση στο διάστημα της τάξης του 5,15%. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι γίνεται λόγος για το νόμιμο πληθυσμό διότι υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για το 2001 οπότε υπάρχει δυνατότητα συγκρίσεων. ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2001 ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ,15 Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ,55 Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ,87 Δ.Ε. ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ,18 ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή Πληθυσμού 2001, 2011 Όπως παραστατικά αποτυπώνεται στο γράφημα, μόνο η δημοτική ενότητα Κομοτηνής σημειώνει την περίοδο πληθυσμιακή αύξηση που κυμαίνεται στο 12,55%. Στις δημοτικές ενότητες Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου καταγράφεται έντονη πληθυσμιακή συρρίκνωση που υπερβαίνει το 24% και φθάνει έως και το 30%. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ,00 10,00 0,00-10,00-20,00-30,00.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ.Ε. ΝΕΟΥ ΣΙ ΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Από πλευράς χωρικής συγκέντρωσης, ο πληθυσμός στο Δήμο Κομοτηνής δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, αντίθετα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού (87%) συγκεντρώνεται στη 3 Μόνιμος πληθυσμός : αφορά τον αριθμό ελλήνων και αλλοδαπών που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο 4 Νόμιμος πληθυσμός : αφορά δημότες που είναι άτομα με ελληνική υπηκοότητα και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα 15

17 δημοτική ενότητα της Κομοτηνής. Στις άλλες δύο δημοτικές ενότητες, Αιγείρου και Νέου Σιδηροχωρίου συγκεντρώνεται το υπόλοιπο 13% του πληθυσμού. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (2011) 7% 6% 87% Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ Δ.Ε. ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ Από πλευράς ηλικιακής σύνθεσης, ο πληθυσμός του δήμου Κομοτηνής χαρακτηρίζεται από το ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό (70,44%) παραγωγικού πληθυσμού (15-64 ετών) που ερμηνεύεται από τον αστικό χαρακτήρα του δήμου και την τάση προσέλκυσης και εισροής νέων ανθρώπων. Αντίθετα, ο παιδικός πληθυσμός (0-14 ετών) αποτελεί μόλις το 15,56% του συνολικού πληθυσμού και κυμαίνεται σχεδόν στα ίδια επίπεδα με τον πληθυσμό ηλικίας 65 ετών και άνω. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ (Πραγματικός Πληθυσμός) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΠΗΓΗ : ΕΛ.ΣΤΑΤ., Απογραφή Πληθυσμού

18 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΑΔΩΝ ΗΛΙΚΙΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (2001) ,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Γενικότερα, η δημογραφική φυσιογνωμία του δήμου στο σύνολό του κρίνεται ικανοποιητική γεγονός που τεκμηριώνει ότι η περιοχή δεν αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα και δυσκολία ως προς την ανανέωση του πληθυσμού της. Μάλιστα, το υψηλό ποσοστό παραγωγικών ηλικιών ευνοεί τις αναπτυξιακές προσπάθειες, δεδομένου ότι τα νεαρά άτομα διαθέτουν δημιουργική αντίληψη και ανταποκρίνονται περισσότερο θετικά σε καινοτομίες και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και ρίσκα, συγκριτικά με άτομα μεγαλύτερων ηλικιών. Ικανοποιητικοί είναι και οι βασικοί δημογραφικοί δείκτες. Στο σύνολο του δήμου ο δείκτης γήρανσης ανέρχεται σε 89,96, ενώ ο δείκτης νεανικότητας σε 15,56. Αντίστοιχα η τιμή του δείκτη εξάρτησης που αναδεικνύει τη σχέση μη ενεργού πληθυσμού με τον ενεργό πληθυσμό διαμορφώνεται στο 41,97. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 15,56 89,96 41, Μορφωτικό Επίπεδο Η εικόνα του δήμου ως προς το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού δεν κρίνεται ικανοποιητική, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είναι απόφοιτοι δημοτικού (33,50%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των ατόμων που εγκατέλειψαν το δημοτικό, αλλά και εκείνων που δε γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση (7,55% και 7,83% αντίστοιχα). 5 Δείκτης Γήρανσης: (πληθυσμός 65+ / πληθυσμό 0-14 ετών) Χ 100 Δείκτης Εξάρτησης: [(πληθυσμός 0-14 ετών) + (πληθυσμός 65+) / (πληθυσμό ετών) Χ 100 Δείκτης Νεανικότητας : (πληθυσμός 0-14 ετών) /(συνολικό πληθυσμό) Χ

19 ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6 ΕΤΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 7,83% 0,43% 10,19% 7,55% 2,41% 6,22% 33,50% 8,29% 23,57% ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ, ΜΑΣΤΕΡ ΑΕΙ -ΤΕΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ 3ΤΑΞΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΗ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΓΝΩΣΗ Πρόκειται για έναν πληθυσμό με χαμηλά τυπικά προσόντα και επίπεδο εξειδίκευσης δεδομένου ότι το 23,57% είναι απόφοιτη μέσης εκπαίδευσης, ενώ μόλις το 10,19% είναι πτυχιούχοι ανωτάτων και ανωτέρων σχολών. Οι κάτοχοι διδακτορικού και μάστερ αναλογούν μόλις στο 0,43% του πληθυσμού ηλικίας 6 ετών και άνω. 2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ως οικονομικά ενεργός πληθυσμός νοείται το άθροισμα των απασχολούμενων και των ανέργων. Βάσει της απογραφής του 2001 ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός του δήμου ανέρχεται σε άτομα και αντιπροσωπεύει το 40,4% του συνολικού πληθυσμού του δήμου, ποσοστό μεγαλύτερο από το αντίστοιχο σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (39,9%), αλλά μικρότερο εκείνου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (44%). Στο διάστημα ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός αυξήθηκε κατά 21,13%. ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝ. ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΠΑΣΧ- ΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΝΕΡΓΟΙ ΔΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΕ ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΔΕ ΝΕΟΥ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ, Απογραφή πληθυσμού 1991, 2001 Τις ίδιες αυξητικές τάσεις ακολουθεί και η απασχόληση που αυξήθηκε τη δεκαετία κατά 18,56%. Σημειώνεται όμως ότι η τάση αυτή ανατρέπεται με την εμφάνιση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και τα πρωτεία πλέον έχει η ανεργία που εκτινάσσεται στα ύψη. Από 7,9% το 1991 ανήλθε σε 9,8% το Σήμερα στην Κομοτηνή η ανεργία εκτιμάται σε 39%, καθώς η αποβιομηχάνιση έχει πλήξει την τοπική οικονομία. Από τα 99 εργοστάσια 18

20 που λειτουργούσαν έχουν απομείνει μόλις 10. Στο Νομό Ροδόπης η ανεργία αυξήθηκε από 10,9% σε 19,1% στο διάστημα , σχεδόν δηλαδή διπλασιάστηκε. ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% ΑΝΕΡΓΙΑ Η παραγωγική δομή του δήμου στηρίζεται κυρίως στον τριτογενή τομέα όπου απασχολείται πλέον του ήμισυ του πληθυσμού (51,58%). Η «τριτογενοποίηση» της οικονομίας ερμηνεύεται από τον αστικό χαρακτήρα της περιοχής και τη λειτουργία της πόλης της Κομοτηνής ως πρωτεύουσα του νομού και ως κέντρο υπηρεσιών και εμπορίου. Οι δύο άλλοι τομείς συμμετέχουν ισότιμα στη διαμόρφωση της απασχόλησης με τον πρωτογενή τομέα να απορροφά το 21,82% και τον δευτερογενή τομέα το 21,78% των απασχολουμένων. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (2001) 4,83% 21,82% 21,78% 51,58% ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΕ ΔΗΛΩΣΑΝ 19