ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-09-2003"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Σήμερα τηv 30/09/2003 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo Δημoτικό Συμβoύλιo Δήμoυ Ορεστιάδας, ύστερα από τηv υπ' αριθμ / πρόσκληση τoυ πρoέδρου τoυ Δ.Σ. σύμφωvα με τα άρθρα 94, 108 & 119 και τoυ Δημoτικoύ και Κoιvoτικoύ Κώδικα Π.Δ. 410/1995. Έγιvε vόμιμη απαρτία, επειδή στo σύvoλo είκoσι πέvτε (25) μελώv βρίσκovται παρόντα είκοσι τέσσερα (24), τα εξής: 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Πρόεδρος Δ.Σ.) 2. ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ 3. ΓΑΒΡΙΚΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 4. ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 5. ΖΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ 8. ΚΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 9. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 10. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 11. ΛΥΜΠΕΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 12. ΛΥΤΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13. ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 14. ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ 16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 19. ΠΑΠΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21. ΡΑΛΛΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 23. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 18. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 24. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται αν και προσκλήθηκε ο πάρεδρος Χανδρά κ. Βαρδίμης Αθανάσιος. Ο Δήμαρχoς Κoς ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ πρoσκλήθηκε και παρίσταται στη συvεδρίαση. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και o Ζoυπίδης Στέφαvoς, υπάλληλoς τoυ Δήμoυ, για τηv τήρηση τωv πρακτικώv. Θέματα ημερήσιας διάταξης Ανακοινώσεις από τον κ. Δήμαρχο. 1 Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 2 Δημοτικός Έλεγχος. 3 Έγκριση έργων που θα χρηματοδοτηθούν από ΣΑΤΑ.

2 Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος. 4 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος. 5 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή περίφραξης στο κλειστό Γυμναστήριο και στο χώρο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού μελέτης ,00 με το Φ.Π.Α. Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδης Δημήτριος. 6 Έγκριση της διαδικασίας κατεδάφισης εγκαταλελειμμένων κτιρίων στην περιοχή παρέμβασης στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αστικής Ανάπλασης» του Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδης Δημήτριος. 7 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατάρτιση ατόμων με ειδικές ανάγκες», προϋπολογισμού ,00, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας. Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδης Δημήτριος. 8 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατάρτιση ευπαθών κοινωνικών ομάδων», προϋπολογισμού ,00, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας. Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδης Δημήτριος. 9 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Σεμινάρια εκμάθησης ελληνικής γλώσσας σε οικονομικούς μετανάστες και παλιννοστούντες πρόσφυγες», προϋπολογισμού ,00, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας. Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδης Δημήτριος. 10 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Σεμινάρια εκμάθησης χρήσης Η/Υ σε τσιγγάνους και παλιννοστούντες πρόσφυγες της περιοχής παρέμβασης», προϋπολογισμού ,00, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας. Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδης Δημήτριος. 11 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Σεμινάρια Προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων σε θέματα του αγροτικού τομέα», προϋπολογισμού ,00, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας. Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδης Δημήτριος. 12 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Σεμινάρια Προγράμματα απόκτησης δεξιοτήτων σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής», προϋπολογισμού ,00, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας. Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδης Δημήτριος. 13 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ενέργειες δημοσιότητας», προϋπολογισμού ,00, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας. Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδης Δημήτριος. 14 Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «Ενημέρωση και Υποστήριξη ειδικών κατηγοριών πληθυσμού του Δήμου Ορεστιάδας για τη συμμετοχή τους στη ψηφιακή εποχή», προϋπολογισμού ,00, στα πλαίσια υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας. Εισηγητής: Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Μπρανίδης Δημήτριος. 15 Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ραλλούσης Κων/νος. 16 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Ορεστιάδας. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ραλλούσης Κων/νος. 17 Εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Γρηγόρη Τζότζολα για την είσπραξη της

3 χρηματοδότησης, ποσού , από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης για την κατασκευή του έργου: «Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας». Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαμιχαήλ Βασίλειος. 18 Δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ορεστιάδας. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μητσολίδης Ιωάννης. 19 Συναίνεση για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης τ.μ. στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων των τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης και Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλαμπίδης Δημήτριος. 20 Σχετικά με τη δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Χανδρά. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος. 21 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νεοχωρίου. Εισηγητής: Δημοτική Σύμβουλος κ. Λυμπερίδου Αθανασία. 22 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στον οικισμό Σάκκου και στον συνοικισμό Οινόης. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τονίδης Παναγιώτης. 23 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Θουρίου. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγιάννης Ιωάννης. 24 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στις θέσεις «Υψώματα» Κλεισσούς, «Αμπέλια» & «Λιβάδια» Πύργου και «Λευκώνα» Δημοτικών Σφαγείων. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαβασιλείου Γαβριήλ. 25 Έγκριση πρακτικών της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, εμβαδού 16 τ.μ., στο ισόγειο του Πρωτοδικείου Ορεστιάδας. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος. 26 Εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης γης στο Δημοτικό Διαμέρισμα Ν. Χειμωνίου. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ποτίδης Γεώργιος. 27 Έγκριση διαγραφών χρεών από χρηματικούς καταλόγους. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κούμπης Αθανάσιος. 28 Έγκριση χορήγησης αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναγνώστου Αναστάσιος. 29 Συναίνεση για την παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης τ.μ. στην Πετρέση Σπυρούλα του Σκαρλάτου για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων. Εισηγητής: Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαλαμπίδης Δημήτριος. 30 Έγκριση μετάβασης Δημοτικών Συμβούλων και αντιπροσωπείας του Λυκείου Ελληνίδων στο Όφεμπαχ της Γερμανίας για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις για την συμπλήρωση 25 χρόνων από την εγκατάσταση των Ελλήνων μεταναστών στην πόλη. Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναγνώστου Αναστάσιος. 31 Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 144/99 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τα σχολάζοντα περίπτερα. Εισηγητής: Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αναγνώστου Αναστάσιος. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Αναστάσιος Αναγνώστου, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και είπε ότι o κ. Δήμαρχoς πρoτείvει τη συζήτηση τoυ θέματoς: Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα από Πράξης Εφαρμογής περιοχής Οινόης Δήμου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 7.000,00 πλέον Φ.Π.Α..

4 Τo παραπάvω θέμα δεv περιλαμβάvεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95 πρέπει vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή μη τoυ θέματoς. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95, τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, τη συζήτηση τoυ θέματoς. Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυργιάννης Αθανάσιος που πρότεινε να μη συζητηθεί το θέμα τώρα αλλά να συμπεριληφθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. για να έχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλύτερη ενημέρωση. Κατόπιv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μπρανίδη Δημήτριο, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Θέλουμε ως Δήμος να προβούμε στη σύνταξη της μελέτης: «Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα από Πράξης Εφαρμογής περιοχής Οινόης Δήμου Ορεστιάδας». Όμως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας αδυνατεί να εκπονήσει την εν λόγω μελέτη, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και ιδιαιτερότητας της μελέτης. Για αυτό το λόγο με το υπ αριθμ / έγγραφό μας απευθυνθήκαμε στην ΤΥΔΚ Ν. Έβρου για τη σύνταξη της εν λόγω μελέτης. Η ΤΥΔΚ με το από έγγραφό της μας απάντησε πως αδυνατεί κι αυτή ως Υπηρεσία να συντάξει τη μελέτη αυτή, λόγω ιδιαιτερότητάς της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Π.Δ. 410/95 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης εργασίας του δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο οποιασδήποτε τάξης πτυχίου εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα στα εκατό του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης, που ισχύει κάθε φορά για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύπτει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση. Με βάση τα παραπάνω προτείνω προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αναθέσει απευθείας στον Τοπογράφο Μηχανικό Νέστορα Β. Ζύγρα την εκπόνηση της μελέτης: «Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα από Πράξης Εφαρμογής περιοχής Οινόης Δήμου Ορεστιάδας». Το ύψος της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 8.260,00 με το Φ.Π.Α. και δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 269 του Π.Δ. 410/95 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 716/1977 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» (ΦΕΚ 295 Α/1977), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 798/1978 «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κατά τάξιν πτυχίου» (ΦΕΚ 185/Α/1978 και Γνωμ. Νομ. Συμβ. Κρ. 150 και 262/1978). Οι όροι της σύμβασης που θα γίνει μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του μελετητή και θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 696/74, Π.Δ. 541/78, Π.Δ. 798/78) είναι οι παρακάτω: α) Έναρξη μελέτης: Με την υπογραφή του συμφωνητικού. β) Χρόνος παράδοσης: Τριάντα (30) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. γ) Παραδοτέα στοιχεία: Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα παραδοθούν στο Δήμο Ορεστιάδας τα παρακάτω στοιχεία: Αλφαβητικοί κατάλογοι υπολογισμού της εισφοράς σε χρήμα (τρία αντίγραφα). Ατομικά δελτία υπολογισμού των εισφορών ανά ιδιοκτήτη (τρία αντίγραφα). Πίνακες με τις υποχρεώσεις από και προς το Δήμο λόγω αναλογισμού (τρία αντίγραφα). Ατομική ειδοποίηση σε κάθε ιδιοκτήτη (ένα αντίγραφο).

5 δ) Τρόπος πληρωμής: Με την παράδοση της μελέτης. ε) Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία: Όπου απαιτείται. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι έχει εγγραφεί στον Κ.Α κθ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2003 σχετική πίστωση ,00 που προέρχεται από πόρους του Δήμου για συντάξεις μελετών. Μετά το τέλος της εισήγησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την αδυναμία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της ΤΥΔΚ Ν. Έβρου για τη σύνταξη της μελέτης, τις ανωτέρω σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 2003, με ψήφους 14 έναντι 10, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Αναθέτει απευθείας στον Τοπογράφο Μηχανικό Νέστορα Β. Ζύγρα την εκπόνηση της μελέτης: «Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα από Πράξης Εφαρμογής περιοχής Οινόης Δήμου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 7.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 2. Εγκρίνει τους όρους της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του μελετητή όπως αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση. 3. Η σχετική δαπάνη των 8.260,00 θα βαρύνει τον Κ.Α κθ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2003 και προέρχεται από πόρους του Δήμου. 4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1. Παπαϊωάννου Άγγελος, 2. Σταματόπουλος Ιωάννης, 3. Ζελίδης Γεώργιος, 4. Παπαδόπουλος Ιωάννης, 5. Γκρεκίδης Χρήστος, 6. Καραγιάννης Καλούδης, 7. Καραγιάννης Ιωάννης, 8. Ποτίδης Γεώργιος, 9. Κουρούδης Αλέξανδρος που υποστήριξαν πως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαθέτει όλα τα στοιχεία και είναι σε θέση να εκπονήσει την εν λόγω μελέτη κι έτσι ο Δήμος δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυργιάννης Αθανάσιος πρότεινε την αναβολή συζήτησης του θέματος και αυτό να συμπεριληφθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. για να έχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλύτερη ενημέρωση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 212/2003. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Αναστάσιος Αναγνώστου, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και είπε ότι o κ. Δήμαρχoς πρoτείvει τη συζήτηση τoυ θέματoς: Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα από Πράξης Εφαρμογής περιοχής Κλεισσούς, Ορεστιάδας, Σαγήνης του Δήμου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 7.000,00 πλέον Φ.Π.Α.. Τo παραπάvω θέμα δεv περιλαμβάvεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95 πρέπει vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή μη τoυ θέματoς. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95, τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ, τη συζήτηση τoυ θέματoς. Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυργιάννης Αθανάσιος που πρότεινε να μη συζητηθεί το θέμα τώρα αλλά να συμπεριληφθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. για να έχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλύτερη ενημέρωση.

6 Κατόπιv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μπρανίδη Δημήτριο, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Θέλουμε ως Δήμος να προβούμε στη σύνταξη της μελέτης: «Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα από Πράξης Εφαρμογής περιοχής Κλεισσούς, Ορεστιάδας, Σαγήνης του Δήμου Ορεστιάδας». Όμως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας αδυνατεί να εκπονήσει την εν λόγω μελέτη, λόγω έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και ιδιαιτερότητας της μελέτης. Για αυτό το λόγο με το υπ αριθμ / έγγραφό μας απευθυνθήκαμε στην ΤΥΔΚ Ν. Έβρου για τη σύνταξη της εν λόγω μελέτης. Η ΤΥΔΚ με το από έγγραφό της μας απάντησε πως αδυνατεί κι αυτή ως Υπηρεσία να συντάξει τη μελέτη αυτή, λόγω ιδιαιτερότητάς της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Π.Δ. 410/95 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης εργασίας του δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο οποιασδήποτε τάξης πτυχίου εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα στα εκατό του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης, που ισχύει κάθε φορά για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύπτει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση. Με βάση τα παραπάνω προτείνω προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αναθέσει απευθείας στον Πολεοδόμο Χωροτάκτη Ιωάννη Δ. Δημητριάδη την εκπόνηση της μελέτης: «Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα από Πράξης Εφαρμογής περιοχής Κλεισσούς, Ορεστιάδας, Σαγήνης του Δήμου Ορεστιάδας». Το ύψος της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 8.260,00 με το Φ.Π.Α. και δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 269 του Π.Δ. 410/95 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 716/1977 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» (ΦΕΚ 295 Α/1977), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 798/1978 «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κατά τάξιν πτυχίου» (ΦΕΚ 185/Α/1978 και Γνωμ. Νομ. Συμβ. Κρ. 150 και 262/1978). Οι όροι της σύμβασης που θα γίνει μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του μελετητή και θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 696/74, Π.Δ. 541/78, Π.Δ. 798/78) είναι οι παρακάτω: α) Έναρξη μελέτης: Με την υπογραφή του συμφωνητικού. β) Χρόνος παράδοσης: Εξήντα (60) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. γ) Παραδοτέα στοιχεία: Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα παραδοθούν στο Δήμο Ορεστιάδας τα παρακάτω στοιχεία: Πίνακες πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΥΠΕΧΩΔΕ). Πίνακες αποζημίωσης ιδιοκτητών (όπου η παρακρατηθείσα εισφορά σε γη είναι μεγαλύτερη της προβλεπόμενης από το νόμο). Πίνακες υποχρεώσεων σε χρήμα εξαιτίας των αναλογισμών στα πυκνοδομημένα. δ) Τρόπος πληρωμής: Με την παράδοση της μελέτης. ε) Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία: Όπου απαιτείται. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι έχει εγγραφεί στον Κ.Α κθ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2003 σχετική πίστωση ,00 που προέρχεται από πόρους του Δήμου για συντάξεις μελετών. Μετά το τέλος της εισήγησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την αδυναμία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της ΤΥΔΚ Ν. Έβρου για τη σύνταξη της μελέτης, τις ανωτέρω σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 2003, με ψήφους 14 έναντι 10,

7 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Αναθέτει απευθείας στον Πολεοδόμο Χωροτάκτη Ιωάννη Δ. Δημητριάδη την εκπόνηση της μελέτης: «Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα από Πράξης Εφαρμογής περιοχής Κλεισσούς, Ορεστιάδας, Σαγήνης του Δήμου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 7.000,00 χωρίς το Φ.Π.Α. 2. Εγκρίνει τους όρους της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του μελετητή όπως αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση. 3. Η σχετική δαπάνη των 8.260,00 θα βαρύνει τον Κ.Α κθ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2003 και προέρχεται από πόρους του Δήμου. 4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1. Παπαϊωάννου Άγγελος, 2. Σταματόπουλος Ιωάννης, 3. Ζελίδης Γεώργιος, 4. Παπαδόπουλος Ιωάννης, 5. Γκρεκίδης Χρήστος, 6. Καραγιάννης Καλούδης, 7. Καραγιάννης Ιωάννης, 8. Ποτίδης Γεώργιος, 9. Κουρούδης Αλέξανδρος που υποστήριξαν πως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαθέτει όλα τα στοιχεία και είναι σε θέση να εκπονήσει την εν λόγω μελέτη κι έτσι ο Δήμος δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κυργιάννης Αθανάσιος πρότεινε την αναβολή συζήτησης του θέματος και αυτό να συμπεριληφθεί στα θέματα της ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δ.Σ. για να έχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι καλύτερη ενημέρωση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 213/2003. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Αναστάσιος Αναγνώστου, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και είπε ότι o κ. Δήμαρχoς πρoτείvει τη συζήτηση τoυ θέματoς: Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη επεμβάσεων για την αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας κτιρίων Ι και ΙΙΙ του ΚΕΠΠΥΕΛ Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 2.500,00 πλέον Φ.Π.Α.. Τo παραπάvω θέμα δεv περιλαμβάvεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95 πρέπει vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή μη τoυ θέματoς. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95, τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ, τη συζήτηση τoυ θέματoς. Κατόπιv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μπρανίδη Δημήτριο, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2003 έχουμε εντάξει το έργο: «Αποκατάσταση κτιρίου Κ.Ε.Π.Π.Υ.ΕΛ. Ορεστιάδας σε Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων - Δημιουργία Θεατρικής Σκηνής - Δημιουργία χώρων για πολιτιστικές πνευματικές δράσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας». Όμως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας αδυνατεί να εκπονήσει τη μελέτη: «Μελέτη επεμβάσεων για την αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας κτιρίων Ι και ΙΙΙ του ΚΕΠΠΥΕΛ Ορεστιάδας», λόγω έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Για αυτό το λόγο με το υπ αριθμ / έγγραφό μας απευθυνθήκαμε στην ΤΥΔΚ Ν. Έβρου για τη σύνταξη της εν λόγω μελέτης. Η ΤΥΔΚ με το από έγγραφό της μας απάντησε πως αδυνατεί κι αυτή ως Υπηρεσία να συντάξει τη μελέτη αυτή, λόγω ιδιαιτερότητάς της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Π.Δ. 410/95 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί

8 εκπόνησης μελετών η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης εργασίας του δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο οποιασδήποτε τάξης πτυχίου εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα στα εκατό του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης, που ισχύει κάθε φορά για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύπτει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση. Με βάση τα παραπάνω προτείνω προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αναθέσει απευθείας στην «ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.» (αρ. πτυχίου 657/έδρα Ξάνθη) την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη επεμβάσεων για την αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας κτιρίων Ι και ΙΙΙ του ΚΕΠΠΥΕΛ Ορεστιάδας» για το έργο: «Αποκατάσταση κτιρίου Κ.Ε.Π.Π.Υ.ΕΛ. Ορεστιάδας σε Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων - Δημιουργία Θεατρικής Σκηνής - Δημιουργία χώρων για πολιτιστικές πνευματικές δράσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας». Το ύψος της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 2.950,00 με το Φ.Π.Α. και δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 269 του Π.Δ. 410/95 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 716/1977 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» (ΦΕΚ 295 Α/1977), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 798/1978 «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κατά τάξιν πτυχίου» (ΦΕΚ 185/Α/1978 και Γνωμ. Νομ. Συμβ. Κρ. 150 και 262/1978). Οι όροι της σύμβασης που θα γίνει μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του μελετητή και θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 696/74, Π.Δ. 541/78, Π.Δ. 798/78) είναι οι παρακάτω: α) Έναρξη μελέτης: Με την υπογραφή του συμφωνητικού. β) Χρόνος παράδοσης: Τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη της μελέτης. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να επεκταθεί κατά 10 ημέρες εφ όσον διαπιστωθούν σημαντικές δυσκολίες οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν. γ) Τρόπος παράδοσης της μελέτης: Τεχνική Έκθεση συνοδευόμενη από σχέδια. δ) Τρόπος πληρωμής: Με την παράδοση της μελέτης. ε) Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία: Όπου απαιτείται. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι έχει εγγραφεί στον Κ.Α κθ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2003 σχετική πίστωση ,00 που προέρχεται από πόρους του Δήμου για συντάξεις μελετών. Μετά το τέλος της εισήγησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την αδυναμία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της ΤΥΔΚ Ν. Έβρου για τη σύνταξη της μελέτης, τις ανωτέρω σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 2003, με ψήφους 21 έναντι 3, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Αναθέτει απευθείας στην «ΕΥΕΡΓΟΣ Α.Ε.» (αρ. πτυχίου 657/έδρα Ξάνθη) την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη επεμβάσεων για την αναβάθμιση φέρουσας ικανότητας κτιρίων Ι και ΙΙΙ του ΚΕΠΠΥΕΛ Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 2.950,00 με το Φ.Π.Α., για το έργο: «Αποκατάσταση κτιρίου Κ.Ε.Π.Π.Υ.ΕΛ. Ορεστιάδας σε Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων - Δημιουργία Θεατρικής Σκηνής - Δημιουργία χώρων για πολιτιστικές πνευματικές δράσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας». 2. Εγκρίνει τους όρους της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του μελετητή όπως αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση. 3. Η σχετική δαπάνη των 2.950,00 θα βαρύνει τον Κ.Α κθ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2003 και προέρχεται από πόρους του Δήμου.

9 4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1. Σταματόπουλος Ιωάννης που υποστήριξε πως πρόκειται για μια παράτυπη διαδικασία, 2. Παπαδόπουλος Ιωάννης & 3. Καραγιάννης Καλούδης που υποστήριξαν πως η εν λόγω μελέτη πρέπει να δοθεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 214/2003. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, κ. Αναστάσιος Αναγνώστου, κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και είπε ότι o κ. Δήμαρχoς πρoτείvει τη συζήτηση τoυ θέματoς: Ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη εφαρμογής ενισχύσεων διώροφου κτιρίου ΚΕΠΠΥΕΛ Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 2.500,00 πλέον Φ.Π.Α.. Τo παραπάvω θέμα δεv περιλαμβάvεται στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95 πρέπει vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή μη τoυ θέματoς. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 97 τoυ Π.Δ. 410/95, τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ, τη συζήτηση τoυ θέματoς. Κατόπιv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μπρανίδη Δημήτριο, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2003 έχουμε εντάξει το έργο: «Αποκατάσταση κτιρίου Κ.Ε.Π.Π.Υ.ΕΛ. Ορεστιάδας σε Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων - Δημιουργία Θεατρικής Σκηνής - Δημιουργία χώρων για πολιτιστικές πνευματικές δράσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας». Όμως η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας αδυνατεί να εκπονήσει τη μελέτη: «Μελέτη εφαρμογής ενισχύσεων διώροφου κτιρίου ΚΕΠΠΥΕΛ Ορεστιάδας», λόγω έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού. Για αυτό το λόγο με το υπ αριθμ / έγγραφό μας απευθυνθήκαμε στην ΤΥΔΚ Ν. Έβρου για τη σύνταξη της εν λόγω μελέτης. Η ΤΥΔΚ με το από έγγραφό της μας απάντησε πως αδυνατεί κι αυτή ως Υπηρεσία να συντάξει τη μελέτη αυτή, λόγω ιδιαιτερότητάς της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 του Π.Δ. 410/95 με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί εκπόνησης μελετών η απευθείας ανάθεση της εκπόνησης μελέτης εργασίας του δήμου σε πτυχιούχο μελετητή ή μελετητικό γραφείο οποιασδήποτε τάξης πτυχίου εφόσον η προεκτιμώμενη αμοιβή όλων των σταδίων της μελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το τριάντα στα εκατό του ανωτάτου ορίου αμοιβής πτυχίου Α τάξης, που ισχύει κάθε φορά για την αντίστοιχη κατηγορία μελέτης. Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, προκύπτει μεγαλύτερη αμοιβή από αυτή που προεκτιμήθηκε και που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, η επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλμένη προεκτίμηση. Με βάση τα παραπάνω προτείνω προς το Δημοτικό Συμβούλιο να αναθέσει απευθείας στο μελετητή ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη εφαρμογής ενισχύσεων διώροφου κτιρίου ΚΕΠΠΥΕΛ Ορεστιάδας» για το έργο: «Αποκατάσταση κτιρίου Κ.Ε.Π.Π.Υ.ΕΛ. Ορεστιάδας σε Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων - Δημιουργία Θεατρικής Σκηνής - Δημιουργία χώρων για πολιτιστικές πνευματικές δράσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας». Το ύψος της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 2.950,00 με το Φ.Π.Α. και δεν υπερβαίνει τα χρηματικά όρια που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 269 του Π.Δ. 410/95 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 716/1977 «περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών» (ΦΕΚ 295 Α/1977), όπως τροποποιήθηκε

10 και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 798/1978 «Περί καθορισμού ορίων προεκτιμώμενης αμοιβής μελετών κατά τάξιν πτυχίου» (ΦΕΚ 185/Α/1978 και Γνωμ. Νομ. Συμβ. Κρ. 150 και 262/1978). Οι όροι της σύμβασης που θα γίνει μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του μελετητή και θα διέπεται από την κείμενη νομοθεσία (Π.Δ. 696/74, Π.Δ. 541/78, Π.Δ. 798/78) είναι οι παρακάτω: α) Έναρξη μελέτης: Με την υπογραφή του συμφωνητικού. β) Χρόνος παράδοσης: Τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη της μελέτης. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να επεκταθεί κατά 10 ημέρες εφ όσον διαπιστωθούν σημαντικές δυσκολίες οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν. γ) Τρόπος παράδοσης της μελέτης: Τεχνική Έκθεση συνοδευόμενη από σχέδια. δ) Τρόπος πληρωμής: Με την παράδοση της μελέτης. ε) Συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία: Όπου απαιτείται. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι έχει εγγραφεί στον Κ.Α κθ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2003 σχετική πίστωση ,00 που προέρχεται από πόρους του Δήμου για συντάξεις μελετών. Μετά το τέλος της εισήγησης ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, την αδυναμία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της ΤΥΔΚ Ν. Έβρου για τη σύνταξη της μελέτης, τις ανωτέρω σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τη σχετική πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 2003, με ψήφους 21 έναντι 3, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Αναθέτει απευθείας στον Πολιτικό Μηχανικό Κωστόπουλο Ιωάννη την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη εφαρμογής ενισχύσεων διώροφου κτιρίου ΚΕΠΠΥΕΛ Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 2.950,00 με το Φ.Π.Α., για το έργο: «Αποκατάσταση κτιρίου Κ.Ε.Π.Π.Υ.ΕΛ. Ορεστιάδας σε Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Νέων - Δημιουργία Θεατρικής Σκηνής - Δημιουργία χώρων για πολιτιστικές πνευματικές δράσεις της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδας». 2. Εγκρίνει τους όρους της σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του μελετητή όπως αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση. 3. Η σχετική δαπάνη των 2.950,00 θα βαρύνει τον Κ.Α κθ του προϋπολογισμού οικ. έτους 2003 και προέρχεται από πόρους του Δήμου. 4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Γρηγόρη Τζότζολα να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1. Σταματόπουλος Ιωάννης που υποστήριξε πως πρόκειται για μια παράτυπη διαδικασία, 2. Παπαδόπουλος Ιωάννης & 3. Καραγιάννης Καλούδης που υποστήριξαν πως η εν λόγω μελέτη πρέπει να δοθεί στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 215/2003. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 25 ης Αυγούστου και 5 ης Σεπτεμβρίου 2003», είπε τα παρακάτω: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95 σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τηρούνται τα πρακτικά τα οποία γράφονται από τον αρμόδιο προς τούτο υπάλληλο.

11 Σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα τίθεται θέμα έγκρισης των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη διαδικασία αυτή θα υπάρχει η παρακολούθηση της τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου από τον αρμόδιο υπάλληλο καθώς και ο τρόπος τήρησής τους. Οι προηγούμενες συνεδριάσεις του Δ.Σ. έγιναν την 25 η Αυγούστου (Τακτική συνεδρίαση) και 5 η Σεπτεμβρίου 2003 (Έκτακτη συνεδρίαση) και κάλεσε τον πρακτικογράφο να αναγνώσει τα θέματα. Κατόπιν διαβάστηκαν από τον αρμόδιο υπάλληλο τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν την 25 η Αυγούστου και 5 η Σεπτεμβρίου 2003, ο οποίος ανέφερε ότι τα είκοσι πέντε (25) θέματα που συζητήθηκαν και οι ισάριθμες αποφάσεις που πάρθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο καταχωρήθηκαν στο πρακτικό συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Μετά ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 96 του Π.Δ. 410/95, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκαν την 25 η Αυγούστου (Τακτική συνεδρίαση) και 5 η Σεπτεμβρίου 2003 (Έκτακτη συνεδρίαση). Η απόφαση αυτή πήρε α/α 216/2003. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος εισηγoύμεvoς τo 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί Δημoτικoύ ελέγχoυ είπε τα παρακάτω: Από τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 16 της απόφασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ πoυ αφoρά τov καvovισμό λειτoυργίας τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, πρoβλέπεται ότι σε κάθε τρίτη συvεδρίασή τoυ vα γίvεται δημoτικός έλεγχoς. Με τη διαδικασία αυτή παρέχεται τo δικαίωμα σε καθέvα από τα μέλη τoυ Δ.Σ. πoυ επιθυμεί vα διατυπώvει επισημάvσεις, συστάσεις, ερωτήσεις και σύvτoμες κριτικές σε θέματα της όλης Δημoτικής δραστηριότητας. Κατόπιv αυτώv ακολούθησε διαλογική συζήτηση. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.: Θα πρέπει κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Ελέγχου να γίνεται ένας απολογισμός του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των Προέδρων των Δημοτικών Νομικών Προσώπων για το τρίμηνο που πέρασε και στη συνέχει να γίνονται τοποθετήσεις από τους Δημοτικούς Συμβούλους. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνώ και θα γίνει αυτό από την επόμενη φορά. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ.: Πόσες εισόδους πρέπει να έχουν οι πυλωτές των πολυκατοικιών; ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μία είσοδο, οι άλλες είναι παράνομες. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ.: Η Δημοτική Τηλεόραση καλύπτει τις επισκέψεις στελεχών της Ν.Δ. στο Νομό ενώ δεν καλύπτει αντίστοιχες επισκέψεις στελεχών του Π.Α.Σ.Ο.Κ. Που βρέθηκαν τα χρήματα για τις ασφαλτοστρώσεις κ. Δήμαρχε καθώς υποστηρίζετε ότι ο Δήμος δεν έχει χρήματα. Σε δρόμους της πόλης δεν υπάρχει σωστή κατανομή των κάδων απορριμμάτων. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ: Δε λειτουργεί σωστά το Δημοτικό Συμβούλιο (απαράδεκτοι χαρακτηρισμοί μεταξύ συνάδελφων). Οι δημότες κ. Δήμαρχε δεν μπορούν να σας επισκεφτούν στο γραφείο σας. Δε φέρεστε σωστά στους δημότες. Δε γίνεται κ. Δήμαρχε να μην έχετε ανακοινώσεις

12 σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμος να μην κάνει διακρίσεις στους επαγγελματίες ανάλογα με την κομματική τους ταυτότητα. Ο Δήμος να ψωνίζει απ όλους. ΓΚΡΕΚΙΔΗΣ: Να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υλοποίησης του κυνοκομείου. Να βρεθούν χρήματα για να γίνουν ασφαλτοστρώσεις και στα Δημοτικά Διαμερίσματα. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ:Σε κάποια έργα του Δήμου εργάζονται εργολάβοι που είναι ανάδοχοι άλλων έργων. Οι πόρτες του Δημάρχου και των Αντιδημάρχων είναι ερμητικά κλειστές. Δεν μπήκε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο κ. πρόεδρε για τους «φουσκωμένους» λογαριασμούς της ΔΕΥΑΟ, όπως υποσχεθήκατε. Δεν αγωνιστήκατε κ. Δήμαρχε να πάρει η Ορεστιάδα άλλα δύο Πανεπιστημιακά Τμήματα. Πρέπει το θέμα της παράκαμψης Ορεστιάδας να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι που δεν έγινε. Δεν υπάρχει τάξη στη Λαϊκή Αγορά. Η παρακολούθηση του διπλογραφικού συστήματος του Δήμου ανατέθηκε σε Εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη κι όχι σε Ορεστιαδίτες λογιστές. ΠΟΤΙΔΗΣ: Να ολοκληρωθούν οι εργασίες διάνοιξης μιας γεώτρησης στο Άλσος Αδριανουπόλεως. Θα λειτουργήσει το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής; ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα γίνει τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. για να γίνει πρόσληψη Σχολικών Φυλάκων; Τι γίνεται με την έλλειψη πίεσης νερού σε οικισμούς και συνοικισμούς ιδιαίτερα το καλοκαίρι; Τι γίνεται με την κεντρική πλατεία Ορεστιάδας; Ο Δήμος δεν είναι κοντά στο Πανεπιστήμιο. Να καθαριστούν τα κανάλια για να αποφεύγονται οι πλημμύρες σε Πύργο, Λεπτή και Νεοχώρι. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Την ημέρα που επισκέφθηκε ο Κ. Καραμανλής την πόλη μας το δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης δεν έκανε καμία αναφορά. Η Δημοτική Τηλεόραση δεν καλύπτει τα σημαντικά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή μας. Να εγγραφεί στον επόμενο προϋπολογισμό πίστωση για τον εξωραϊσμό της εκκλησίας του Θουρίου. Να μπει σε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της παράκαμψης της Ορεστιάδας. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι.: Να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για να εξυπηρετείται το Θούριο από Δημόσιες Υπηρεσίες που εδρεύουν στην Ορεστιάδα. Ως Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου δεν έχω ενημέρωση για θέματα που αφορούν το Δημοτικό Διαμέρισμα. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ: Το εξωτερικό κι εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης Μεγ. Δοξιπάρας είναι σε άσχημη κατάσταση. Πρέπει να αντικατασταθεί. Δεν έγιναν μεγάλες παρεμβάσεις στην αγροτική οδοποιία στη Μεγ. Δοξιπάρα. Είναι καμένες οι λάμπες της πλατείας και δεν υπάρχει σωστός φωτισμός στην Μεγ. Δοξιπάρα. Πρέπει να τοποθετηθούν ταχυδρομικές θυρίδες στα Δημοτικά Διαμερίσματα. Το Δημοτικό Σχολείο Μεγ. Δοξιπάρας θέλει βάψιμο και πρέπει να συντηρηθούν οι τουαλέτες. Να βαφεί το κτίριο του ΚΕΚ. ΖΕΛΙΔΗΣ: Η Δημοτική Τηλεόραση δε λειτουργεί σωστά. Το δελτίο ειδήσεων δεν έχει ειδήσεις. Το Δ.Σ. της Επιχείρησης είναι ανύπαρκτο. Στους εννέα μήνες έγινε μόνο μία συνεδρίαση. Ο Δήμαρχος δεν κάνει ανακοινώσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς ως Σύμβουλοι δεν έχουμε ενημέρωση. Κάνω πρόταση ο Δήμαρχος να καλεί τους συμβούλους της μειοψηφίας σε τακτά χρονικά διαστήματα για να τους ενημερώνει για θέματα που αφορούν το Δήμο. Δεν έχουμε ενημέρωση για τις αποφάσεις της Δημαρχιακής Επιτροπής. Γίνεται αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίων από εργολάβους κι επιχειρηματίες. Πρέπει να παρέμβει ο Δήμος. Να ξαναβαφούν οι διαβάσεις πεζών, γιατί έχουν σβηστεί. Το Πάρκο Κρυονερίου είναι σε εγκατάλειψη.

13 Σε κάποιες πλατείες της πόλης υπάρχει συσκότιση. Πρέπει να φωτιστούν. Ο Δήμος να διαμαρτυρηθεί προς τους αρμόδιους για την καθυστέρηση των εργασιών κατασκευής του 2 ου Δημοτικού Σχολείου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο μεγαλύτερος μοχλός ανάπτυξης της περιοχής μας είναι το Πανεπιστήμιο, πράγμα που πιστεύω ακράδαντα. Σε προσεχή συνάντηση με τους Αντιπρυτάνεις θα τεθεί το θέμα εξεύρεσης χώρου για μόνιμη στέγαση του Πανεπιστημίου στην πόλη μας. Είμαστε κοντά ως Δημοτική Αρχή στο Πανεπιστήμιο και το στηρίζουμε. Σε άμεση προτεραιότητά μας είναι η ίδρυση ενός ή δύο επιπλέον Πανεπιστημιακών Τμημάτων στην Ορεστιάδα. Η Δημοτική Τηλεόραση όντως δε λειτουργεί σωστά. Υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Δεν υπάρχει προσωπικό. Πιστεύω πως θα βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κι ο απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός. Οι μελέτες ασφαλτοστρώσεων έγιναν από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή αλλά το έργο δεν υλοποιήθηκε για κάποιους λόγους και υλοποιείται από εμάς. Για το κυνοκομείο υπάρχει ένας περιφραγμένος χώρος, αλλά δεν αρκεί αυτό. Απαιτείται μεγάλο χρηματικό ποσό, που αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν μπορεί να διαθέσει. Πάντως πρέπει να γίνει κυνοκομείο και είναι άμεση προτεραιότητά μας. Καθημερινά στο γραφείο μου δέχομαι πάρα πολλούς δημότες και σ όλους φέρομαι με ευγένεια και προσπαθώ να λύσω τα προβλήματά τους. Αναγκάζομαι να έρχομαι και απογεύματα για να ανταποκριθώ στις υποχρεώσεις μου ως Δημάρχου. Ποτέ ως Δημοτική Αρχή δεν κάνουμε διακρίσεις και ο Δήμος κάνει προμήθειες από πολλούς και διάφορους ντόπιους προμηθευτές. Προσπαθούμε να νοικοκυρέψουμε τη Λαϊκή Αγορά. Δεν έχουμε δεχτεί νέους πωλητές. Κάνω ανακοινώσεις μόνο όταν κάτι είναι σίγουρο και υλοποιήσιμο. Για αυτό είμαι φειδωλός στις δηλώσεις μου. Είναι υπόδειξη του Προέδρου της ΚΕΔΚΕ να παγώσουν οι Δήμοι όλες τις οριζόντιες δράσεις: Σχολικοί Φύλακες, ΚΔΑΠ, Βήθεια στο Σπίτι κ.λ.π. μέχρι να εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις από το κράτος. Οι εργασίες κατασκευή του 2 ου Δημοτικού Σχολείου, όπως με διαβεβαίωσαν, θα ξαναξεκινήσουν από ΚΟΥΜΠΗΣ: Οι ασφαλτοστρώσεις δημοπρατήθηκαν από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Εμείς όμως τα έργα αυτά τα εντάξαμε στη ΣΑΤΑ που είναι εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, για αυτό πληρώνονται κι εκτελούνται. Δεν δέχομαι «τις κλειστές πόρτες» ως Αντιδήμαρχος. Η πόρτα μου μένει κλειστή μόνο όταν γίνονται συσκέψεις στο γραφείο μου με στελέχη του Δήμου. Η προηγούμενη Δημοτική Αρχή απέτυχε στο θέμα του Διπλογραφικού. Υπήρξαν κρατικές επιχορηγήσεις για το θέμα αυτό, αλλά το Διπλογραφικό δε λειτούργησε. Δεν μπορεί να καταρτιστεί ο Απολογισμός του 2001 και Συνεχώς έρχονται στο Δήμο οφειλές της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που δεν είναι καταγεγραμμένες. ΛΥΤΡΑΣ: Ως Δημοτική Αρχή δεν κάνουμε διακρίσεις των επαγγελματιών της πόλης. Έχουμε αυξήσει τους ντόπιους προμηθευτές του Δήμου. ΜΗΤΣΟΛΙΔΗΣ: Για τη λειτουργία του κυνοκομείου δεν απαιτείται μόνο περίφραξη ενός χώρου. Απαιτείται ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, κατασκευή στέγης, αυτοκίνητο και δύο άτομα για την περισυλλογή των αδέσποτων σκύλων κι ένα άτομο να τους φροντίζει σε μόνιμη βάση. Το κόστος λειτουργίας του κυνοκομείου είναι τεράστιο. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ: Να μπει το θέμα της παράκαμψης της Ορεστιάδας σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Κ.: Το έργο των Εργατικών Κατοικιών Σαγήνης δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Ο σκουπιδότοπος της Παταγής είναι σε άσχημη κατάσταση. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ι.: Να δοθεί οικονομική επιχορήγηση από το Δήμο στην ποδοσφαιρική ομάδα του Θουρίου. Απαιτείται στο Θούριο επέκταση του οδικού φωτισμού. Πότε θα

14 εγκατασταθούν οι ταχυδρομικές θυρίδες στα χωριά; Να γίνει 300 μ. ασφαλτόστρωση δρόμου στο Θούριο καθώς υπάρχει βάση και υπόβαση. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ: Να τοποθετηθούν σαμαράκια στην Κων/πόλεως στο ύψος του 3 ου Δημοτικού Σχολείου. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Ήταν ατυχής ο χαρακτηρισμός του Δημάρχου ότι ο Στρατός αποτελεί μεσιτικό γραφείο. Δεν δέχεσθε κ. Δήμαρχε αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους. Πρέπει ο Δήμος να ενισχύσει οικονομικά τους συλλόγους αυτούς. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ι.: Να δοθεί το λεωφορείο του Δήμου για τις μετακινήσεις των ποδοσφαιρικών ομάδων του Δήμου. ΚΟΥΜΠΗΣ: Αυτή τη στιγμή ο Δήμος δεν μπορεί να επιχορηγήσει οικονομικά τους συλλόγους. Αισιοδοξούμε πως αυτό θα γίνει γρήγορα. Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μπρανίδης Δημήτριος που έδωσε τις απαραίτητες εξηγήσεις στα ερωτήματα των Δημοτικών Συμβούλων που αναφέρονταν στα έργα του Δήμου. ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης της Μεγ. Δοξιπάρας υπάρχει έτοιμη μελέτη και περιμένουμε το έργο αυτό να ενταχθεί σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να το υλοποιήσουμε. Το θέμα της παράκαμψης Ορεστιάδας θα μπει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα. Επίσης, πήραν το λόγο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ροροπούλου, Παπαμιχαήλ, Μαυρίδου, Παπαλαμπίδης που έδωσαν διευκρινήσεις σε διάφορα θέματα της δραστηριότητας της δημοτικής αρχής για το διάστημα από έως Μετά την ολοκλήρωση του Δημοτικού Ελέγχου αποχώρησαν για προσωπικούς λόγους οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραγιάννης Καλούδης και Σταματόπουλος Ιωάννης. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ αvαφερόμεvoς στo 3o θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τοv εισηγητή τoυ θέματoς, τον Αντιδήμαρχο κ. Κούμπη Αθανάσιο, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Τα παρακάτω έργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2003 κι είχαν προγραμματιστεί να χρηματοδοτηθούν από ΣΑΤΑ: 1. «Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών», προϋπολογισμού ,42 με Φ.Π.Α. 2. «Επίστρωση δαπέδου γυμναστηρίου 2 ου Γυμνασίου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. δε θα εκτελεστούν και στη θέση τους θα εκτελεστούν τα παρακάτω έργα που θα χρηματοδοτηθούν από ΣΑΤΑ: 1. «Απορροή όμβριων στον αγωγό Πύργου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού ,60 με Φ.Π.Α. 2. «Εγκατάσταση καλωδιώσεων στο Άλσος Αδριανουπόλεως», προϋπολογισμού 6.060,00 με Φ.Π.Α. 3. «Χωματουργικές εργασίες εγκαταστάσεων Άλσους Αδριανουπόλεως», προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. Κάτι τέτοιο το επιτρέπουν οι διατάξεις του άρθρου 221 παρ. 2 του Π.Δ. 410/95 (Δ.Κ.Κ.) που λένε τα παρακάτω: «Κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους επιτρέπεται να διατεθούν πιστώσεις, που έχουν εγγραφεί για έργα που δεν έχουν εκτελεστεί και δεν μπορούν πια να εκτελεστούν στο διάστημα που απομένει, για την πληρωμή άλλων δαπανών». Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Κυργιάννης και Ζελίδης υποστήριξαν πως το έργο: «Επίστρωση δαπέδου γυμναστηρίου 2 ου Γυμνασίου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. είναι άμεσης προτεραιότητας και πρέπει να εκτελεστεί μέσα στο τρέχον έτος καθώς

15 το 2 ο Γυμνάσιο λειτουργεί και ως αθλητικό Γυμνάσιο και διατύπωσαν επιφυλάξεις για τη μη εκτέλεση της Προμήθειας φωτεινών σηματοδοτών, προϋπολογισμού ,42 με Φ.Π.Α. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος κ. Γρηγόρης Τζότζολας απάντησε πως το έργο «Επίστρωση δαπέδου γυμναστηρίου 2 ου Γυμνασίου Ορεστιάδας» είναι μέσα στις προτεραιότητες του Δήμου και θα εκτελεστεί τον επόμενο χρόνο. Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo μετά από διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση και τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 106 και του άρθρου 221 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 410/95, με ψήφους 15 έναντι 7, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Τα παρακάτω έργα που περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2003 κι είχαν προγραμματιστεί να χρηματοδοτηθούν από ΣΑΤΑ: α. «Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών», προϋπολογισμού ,42 με Φ.Π.Α. β. «Επίστρωση δαπέδου γυμναστηρίου 2 ου Γυμνασίου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. να μην εκτελεστούν (καθώς δεν είναι εφικτή η υλοποίησή τους στο διάστημα που απομένει μέχρι το τέλος του έτους) και στη θέση τους να εκτελεστούν τα παρακάτω έργα που θα χρηματοδοτηθούν από ΣΑΤΑ: α. «Απορροή όμβριων στον αγωγό Πύργου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού ,60 με Φ.Π.Α. β. «Εγκατάσταση καλωδιώσεων στο Άλσος Αδριανουπόλεως», προϋπολογισμού 6.060,00 με Φ.Π.Α. γ. «Χωματουργικές εργασίες εγκαταστάσεων Άλσους Αδριανουπόλεως», προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Κυργιάννης, Ζελίδης, Γκρεκίδης, Ποτίδης, Καραγιάννης Ι. και Κουρούδης που υποστήριξαν πως το έργο: «Επίστρωση δαπέδου γυμναστηρίου 2 ου Γυμνασίου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. είναι άμεσης προτεραιότητας και πρέπει να εκτελεστεί μέσα στο τρέχον έτος καθώς το 2 ο Γυμνάσιο λειτουργεί και ως αθλητικό Γυμνάσιο. Επιπλέον, διατύπωσαν επιφυλάξεις για τη μη εκτέλεση της Προμήθειας φωτεινών σηματοδοτών, προϋπολογισμού ,42 με Φ.Π.Α. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σταματόπουλος Ιωάννης και Καραγιάννης Καλούδης που είχαν αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους μετά την ολοκλήρωση του Δημοτικού Ελέγχου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 217/2003. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αvαφερόμεvoς στo 4o θέμα της ημερήσιας διάταξης, κάλεσε τov εισηγητή τoυ θέματoς, τov Αντιδήμαρχο κ. Κούμπη Αθανάσιo, vα αvαφερθεί σχετικά. Αφoύ πήρε τo λόγo o εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Πρoτείvω πρoς τo Δημoτικό Συμβoύλιo, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 265 παρ. 5 τoυ Π.Δ. 410/95, τη λήψη απόφασης για τηv τρoπoπoίηση τoυ Τεχvικoύ Πρoγράμματoς έτoυς 2003 για vα εγγραφεί σ' αυτό το έργο: «Απορροή όμβριων στον αγωγό Πύργου Ορεστιάδας»,

16 προϋπολογισμού ,60, πoυ είvαι απαραίτητo vα γίvει και δεv περιλαμβάvεται στo Τεχvικό Πρόγραμμα. Σε διαφoρετική περίπτωση δεv μπoρoύμε vα πρoβoύμε στηv εκτέλεσή τoυ, όπως oι σχετικές voμoθετικές διατάξεις oρίζoυv. Κατόπιv αυτού κι επειδή έχουν προκύψει νέα οικονομικά δεδομένα πρέπει vα πρoβεί τo Δ.Σ. στηv Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2003, vα δημιoυργηθoύv vέoι Κ.Α. Εξόδωv όπoυ θα εγγραφoύv oι κατάλληλες πιστώσεις για vα γίvει δυvατή η εκτέλεση του παραπάvω έργου ( άρθρo 218 παρ. 7 τoυ Π.Δ. 410/95) και να ενισχυθούν άλλοι Κ.Α. Εξόδων. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 221, παρ. 2 του Π.Δ. 410/95 κατά το τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους επιτρέπεται να διατεθούν πιστώσεις, που έχουν εγγραφεί για έργα που δεν έχουν εκτελεστεί και δεν μπορούν πια να εκτελεστούν στο διάστημα που απομένει, για την πληρωμή άλλων δαπανών. Ταυτόχρονα στο άρθρο 8 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 «Περί Λογιστικού των δήμων και Κοινοτήτων» ορίζονται τα ακόλουθα: «2. Εξαιρετικώς, πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι εκτέλεσιν έργων, περί ων το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου, προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργίαν πιστώσεων δι εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ». Έτσι έχουμε κατά Κ.Α. ως εξής: ΕΞΟΔΑ Διαγραφές - Μειώσεις ΚΑ Εξόδων Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 15/112-2 Αποζημίωση προσωπικού καθ/τας αορίστου χρόνου , /151-9κε Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών , /151-9κη Επίστρωση δαπέδου γυμναστηρίου 2ου Γυμνασίου Ορεστιάδας , /151-9λα Ασφαλτοστρώσεις ,18 ΣΥΝΟΛΟ ,60 Τα παραπάνω ποσά πρέπει να τα μεταφέρουμε στο αποθεματικό κεφάλαιο κι από εκεί στο σκέλος των εξόδων δημιουργώντας νέους Κ.Α. κι ενισχύοντας άλλους για την αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου κι αναλυτικά: ΕΞΟΔΑ Εγγραφές - Ενισχύσεις ΚΑ Εξόδων Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 75/151-9λζ Απορροή όμβριων στον αγωγό Πύργου-Ορεστιάδας , Επιδείξεις -Δεξιώσεις -Εορτές , /152-2 Προμήθεια μηχ/των φόρτωσης κρεάτων , /112-1 Αποζημίωση εκτάκτων διοικητικών υπαλλήλων , /131-1α Συντήρηση -Επισκευή Δημοτικών Κατ/των 8.000, /112-1 Αποζημίωση εκτάκτων υπηρεσίας καθ/τας , /131-9α Συντήρηση πάρκων-πλατειών κλπ 8.000, /143-9α Προμήθεια εργαλείων - υλικών για κήπους κλπ 8.000, /147-9δ Προμήθεια πλαστικών χρωμάτων 3.000, /062-4 Φιλοξενίες 1.000, /152-9 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Σφαγείων 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ,58

17 Κατόπιv αυτώv o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ. vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δ.Σ. μετά από διαλoγική συζήτηση, αφoύ έλαβε υπόψη τoυ, την εισήγηση, τις διατάξεις τωv άρθρωv 215, 218, 221, 265 τoυ Π.Δ. 410/95 και τις διατάξεις τoυ Β.Δ. 17-5/ , με ψήφους 15 έναντι 7, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Τρoπoπoιεί τo Τεχvικό Πρόγραμμα έτoυς 2003 και πρoγραμματίζει κατά τo τρέχov έτoς τηv εκτέλεση του έργου: «Απορροή όμβριων στον αγωγό Πύργου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού , Εγκρίvει τηv Αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ oικ. έτoυς 2003, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση. 3. Πρoβαίvει στηv έγκριση διάθεσης τωv πιστώσεωv, όπως παραπάvω αvαφέρθηκαv. Μετά τηv απόφαση αυτή o πρoϋπoλoγισμός εσόδωv-εξόδωv 2003 διαμoρφώvεται όπως παρακάτω: ΕΣΟΔΑ ,84 ΕΞΟΔΑ ,14 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,70 Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαϊωάννου, Κυργιάννης, Ζελίδης, Γκρεκίδης, Καραγιάννης Ιωάννης, Ποτίδης και Ποτίδης που διαφώνησαν ως προς την αναμόρφωση του προϋπολογισμού όπου διαγράφεται το έργο: «Επίστρωση δαπέδου γυμναστηρίου 2 ου Γυμνασίου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού ,00 με Φ.Π.Α. και η Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών, προϋπολογισμού ,42 με Φ.Π.Α. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σταματόπουλος Ιωάννης και Καραγιάννης Καλούδης που είχαν αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους μετά την ολοκλήρωση του Δημοτικού Ελέγχου. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 218/2003. Ο Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αναφερόμενος στο 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης κάλεσε τον εισηγητή του θέματος, τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μπρανίδη Δημήτριο, να αναφερθεί σχετικά. Αφού πήρε το λόγο ο εισηγητής, είπε τα παρακάτω: Από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συvετάγει η υπ αριθμ. 17/2003 τεχvική μελέτη εκτέλεσης τoυ έργoυ " Κατασκευή περίφραξης στο κλειστό Γυμναστήριο και στο χώρο του κλειστού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας ", που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 94/2003 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την μελέτη αυτή προβλέπεται: Η κατασκευή περίφραξης στο Κλειστό Γυμναστήριο και στο χώρο του Κλειστού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας. Το μήκος της περίφραξης θα είναι 440 μ. Η περίφραξη θα είναι κατασκευασμένη από: 1. Θεμέλια 0,6 μ. Χ 0,2 μ. (πάχος) 2. Τοιχίο 0,6 μ. Χ 0,2 μ. (πάχος) 3. Κολωνάκια 0,2 μ. Χ 0,2 μ. Χ 1,5 μ. Η περίφραξη «τοιχίο» και τα κολωνάκια θα κατασκευαστούν από εμφανές σκυρόδεμα C 12/15.

18 Τα κολωνάκια θα κατασκευαστούν ανά 7,5 μ., στις ενδιάμεσες αποστάσεις θα τοποθετηθούν σιδερένια κιγκλιδώματα σύμφωνα με την κατασκευαστική λεπτομέρεια που συνοδεύει τη μελέτη. Όλες οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις του επιβλέποντα Μηχανικού. Ο πρoϋπoλoγισμός τoυ έργoυ αvέρχεται στo πoσό τωv ,00 Ευρώ εκ των οποίων ,70 για Φ.Π.Α. και το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004 ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΩΝ» (σχετικό είναι το υπ αριθμ. 4909/ έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Π.Α.Μ.Θ., όπου εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματέα της Π.Α.Μ.Θ. η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου από το Δήμο μας). Για vα γίvει δυvατή η εκτέλεση τoυ έργoυ πρέπει vα πάρετε απόφαση καθoρισμoύ τωv όρωv και έγκρισης αυτώv, σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ Ν.1418/1984 όπως τρoπoπoιήθηκε με τo Ν.2229/94 και το Ν. 2940/2001 και τωv εκτελεστικώv τoυ Π.Δ 472/1985, 609/1985, 171/1987 καθώς και τις διατάξεις τωv Π.Δ. 609/85 και 171/87 σε ό,τι αφoρά τα απoφαιvόμεvα όργαvα. Μετά το τέλος της εισήγησής του o Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ κάλεσε τo Δ.Σ vα απoφασίσει σχετικά. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo λαβόv υπόψη τoυ τηv εισήγηση, τη διαλoγική συζήτηση που ακολούθησε, το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2003, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, το υπ αριθμ. 4909/ έγγραφό της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης και τηv αvάγκη εκτέλεσης τoυ έργoυ, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ===================== 1. Εγκρίvει τηv εκτέλεση τoυ έργoυ " Κατασκευή περίφραξης στο κλειστό Γυμναστήριο και στο χώρο του κλειστού Κολυμβητηρίου Ορεστιάδας ", πρoϋ/σμoύ ,00 με τo ΦΠΑ, με δημοπρασία. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004 ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΩΝ». 2.- Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με το σύστημα προσφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα με το άρθρο 4,4α του Ν. 1418/84 και το άρθρο 6 του Π.Δ. 609/85 και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωvα με τις διατάξεις τoυ N.1418/1984, του Ν.2576/98 (ΦΕΚ 25 Α/ και ΦΕΚ 116 Β/ ) και του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α/6-8-01) ύστερα από διακήρυξη του Δημάρχου που θα προσδιορίζει την ημέρα και τον τόπο διενέργειας της δημοπρασίας. 3.- Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου: 1. Μπρανίδη Δημήτριο ( ως Πρόεδρο), 2. Μοσχίδου Μόρφω, 3. Καργιωτίδου Γεωργία. Αναπληρωτές αυτών θα είναι αντίστοιχα οι δημοτικοί υπάλληλοι: 1. Γεωργοπούλου Μαρία, 2. Μαυρογενίδης Στυλιανός, 3. Καλεντζίδης Βλασάκης. 4. Η σχετική μελέτη του έργου και οι όροι της διακήρυξης του Δημάρχου είvαι αvαπόσπαστo μέρος της απόφασης αυτής. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σταματόπουλος Ιωάννης και Καραγιάννης Καλούδης που είχαν αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους μετά την ολοκλήρωση του Δημοτικού Ελέγχου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 219/2003. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αναφερόμενος στο 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του θέματος, τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μπρανίδη Δημήτριο, ο οποίος είπε τα παρακάτω:

19 «Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΝΟΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ ΑΜΘ , περιλαμβάνεται και το έργο: «Κατεδάφιση εγκαταλελειμμένων κτιρίων στην Ορεστιάδα (περιοχή παρέμβασης)». Η Τεχνική Υπηρεσία έχει καταγράψει τα εγκαταλελειμμένα κτίρια στην περιοχή παρέμβασης που οι διευθύνσεις τους είναι οι παρακάτω: 1. Ρήγα Φεραίου και Βασ. Κων/νου, ιδιοκτησίας Παντζιαρίδη Γεωργίου, κατοίκου Αθηνών. 2. Βασ. Κων/νου και Ανωνύμου, ιδιοκτησίας Χαματίδη. 3. Μ. Αλεξάνδρου και Ανδρούτσου, ιδιοκτησίας Κων/νίδη από Νεοχώρι. 4. Μουρούζη και Ζαρίφη, ιδιοκτησίας Καμπακτσή ης Διλοχίας και Ζαρίφη, ιδιοκτησίας Δραγκίδη Δημητρίου. 6. Μουρούζη 39, ιδιοκτησίας Τοντσίδη Αντωνίου από Καναδά. 7. Καλλιπόλεως και Μουρούζη, ιδιοκτησίας Καρυώτη Στέλλας. Πρέπει τώρα το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την έναρξη των διαδικασιών κατεδάφισης των παραπάνω εγκαταλελειμμένων κτιρίων, όπως προβλέπει ο Νόμος». Κατόπιν αυτών ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει επί του θέματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τηv προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία κατεδάφισης των εγκαταλελειμμένων κτιρίων που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος: «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις Αστικής Ανάπλασης» του Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ. Κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σταματόπουλος Ιωάννης και Καραγιάννης Καλούδης που είχαν αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους μετά την ολοκλήρωση του Δημοτικού Ελέγχου. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμό 220/2003. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αναγνώστου Αναστάσιος αναφερόμενος στο 7 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον εισηγητή του θέματος, τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Μπρανίδη Δημήτριο, ο οποίος είπε τα παρακάτω: Στο Επιχειρησιακό Σχέδιο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΟΙΝΟΗΣ ΣΑΓΗΝΗΣ ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» που έχει εγκριθεί από την Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΕΠ ΑΜΘ , περιλαμβάνονται έργα καταρτίσεων στον ένατο άξονα αυτού «Προκατάρτιση Κατάρτιση». Ένα έργο κατάρτισης είναι το εξής «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ». Το έργο αυτό αφορά την κατάρτιση τριάντα ατόμων (19 ανδρών και 11 γυναικών) με ειδικές ανάγκες σε θέματα πληροφορικής από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Η διάρκεια του προγράμματος είναι 200 ώρες και θα υλοποιηθεί σε βάθος χρόνου ενός έτους.

20 Το Θεματικό Πεδίο του παρόντος έργου επαγγελματικής κατάρτισης είναι: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, με ενδεικτικά θεματικά αντικείμενα: ΧΡΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ) και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ. Τα ενδεικτικά προγράμματα ανά θεματικό αντικείμενο είναι: ΧΡΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα internet -intranet Προχωρημένο επίπεδο δεξιοτήτων αυτοματισμού γραφείου με χρήση Η/Υ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΑΝΑΛΥΣΗ) Ανάπτυξη εφαρμογών στο διαδίκτυο κατασκευή ιστοσελίδων Ηλεκτρονική σχεδίαση εντύπων και ιστοσελίδων (γραφιστική ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Ηλεκτρονικό εμπόριο Σχεδίαση και διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικού εμπορίου Το προϋπολογιζόμενο τίμημα του συνόλου των σχετικών συμβάσεων ανέρχεται στο ποσό των ,00. Το έργο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας Θράκης και περιλαμβάνει συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% (σχετικό είναι το υπ αριθμ. 6344/805/ έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Α.Μ.Θ.). Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές κατά την ανοιχτή διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/98). Κατόπιν αυτών ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει επί του θέματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη του την εισήγηση, τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, το υπ αριθμ. 6344/805/ έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Α.Μ.Θ. και την ανάγκη για την υλοποίηση του έργου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Συμφωνεί με την εισήγηση και εγκρίνει το θεματικό πεδίο, το ενδεικτικό θεματικό αντικείμενο και τα ενδεικτικά προγράμματα του προγράμματος κατάρτισης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», προϋπολογισμού , Εγκρίvει τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», προϋπολογισμού ,00, με δημοπρασία. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αν. Μακεδονίας Θράκης και περιλαμβάνει συνδρομή από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75%. 3. Η δημοπράτηση του έργου θα γίνει με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές κατά την ανοιχτή διαδικασία που προβλέπεται από το Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ 230/Α/98), ύστερα από διακήρυξη του Δημάρχου που θα προσδιορίζει την ημέρα και τον τόπο διενέργειας της δημοπρασίας. 4. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού τους υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου: 1. Μπρανίδη Δημήτριο ( ως Πρόεδρο), 2. Μοσχίδου Μόρφω, 3. Καλεντζίδη Βλασάκη. Αναπληρωτές αυτών θα είναι αντίστοιχα οι δημοτικοί υπάλληλοι: 1. Γεωργοπούλου Μαρία, 2. Μαυρογενίδης Στυλιανός, 3. Καργιωτίδου Γεωργία. 5. Οι όροι της σχετικής διακήρυξης του Δημάρχου είvαι αvαπόσπαστo μέρος της απόφασης αυτής.

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004

6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 6/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-03-2004 Σήμερα τηv 30/03/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005

4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 69 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 4o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-3- 2005 Σήμερα τηv 1/3/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006

16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 415 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 16 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 7-11-2006 Σήμερα τηv 7/11/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004

12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 12 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06- 2004 Σήμερα τηv 29/06/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση τo

Διαβάστε περισσότερα

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005

17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20-12- 2005 Σήμερα τηv 20/12/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

1. Ενημέρωση για τις υπ αρίθμ. 41/04 και 73/04 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ================== 57 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-02-2006 Σήμερα τηv 13/02/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημοτικό Κατάστημα συvήλθε σε Συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004

14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 14/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-07-2004 Σήμερα τηv 13/07/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /20-02-2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα τηv 20/02/2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005

9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 323 9o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-06-2005 Σήμερα τηv 29/6/2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης

ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004. Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 2 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-01-2004 Σήμερα τηv 29/01/2004 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 35 3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 3. ΠΕΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4. ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 15 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-08-2001 Σήμερα τηv 30/08/2001 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007

5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 130 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 5 ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 13-03-2007 Σήμερα τηv 13/03/2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013.

ΠΕΡIΛΗΨΗ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων Δ τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 4 ο Πρακτικό Συνεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 53 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 17/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΚΟΥΡΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /2001 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30-01-2001 Σήμερα τηv 30/01/2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟI 1. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2. ΚΥΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 3. ΚΥΡΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4. ΔΑΓΛΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 5. ΚΑΡΑΜΠΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 25-06-2002 Σήμερα τηv 25/06/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005

8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 287 8o/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31-05-2005 Σήμερα την 31/5/2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 8:80 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΚΟΛΖΛ-6Ω5 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 13/04-10-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 148/2012 Θέμα:«Ανάθεση σύνταξης της μελέτης με τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η

Διαβάστε περισσότερα

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Π ΡΑ Κ Τ Ι Κ Ο της 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκαεννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου

Διαβάστε περισσότερα

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002

8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 8 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28-05-2002 Σήμερα τηv 28/05/2002 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. 313/12 ΑΔΑ: ΒΕΦΖΩΗΖ-ΜΦΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Π.Ο.Ε. 313/12 ΑΔΑ: ΒΕΦΖΩΗΖ-ΜΦΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 29 ης από 31.12.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00 π.μ.

Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ / πρόσκλησης του Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής ημέρα Τρίτη, ώρα 11:00 π.μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της 21 ης από 9.10.2012 Τακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 1 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 28 η τoυ µηvός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νικολαϊδου Ευθυµία, υπάλληλος του ήµου Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 13/1-4-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 163/2015 ΘΕΜΑ : Ανάκληση της αριθ. 108/2015 απόφασης της Οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος

2. Έγκριση αιτήματος πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 Εισηγητής ο Δήμαρχος Μαυρίδης Βασίλειος Mε 49 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25-11-2014 και ώρα 18:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας.

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5-Κεσούδη Παναγιώτα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική 5-Κεσούδη Παναγιώτα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 22/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 14/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 13/28-09-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 21/2014 Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 27 του

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005

3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3ο/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7-02-2005 Σήμερα την 7/2/2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της με αριθμ 12/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών. ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 8ης /2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το Πρακτικό 8ης /2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ Αριθ. Απόφασης. 21η/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αρ.Πρωτ:518/08-07-2015 Από το Πρακτικό 8ης /2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου ΘΕΜΑ 4ον: 1 η Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ================= Από τo υπ' αριθμ. 6 ο Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Δήμoυ Ορεστιάδας της 28ης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

19 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3-12-2004

19 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3-12-2004 ΔΗΜΟ ΟΡΕΤIΑΔΑ ================== 341 19 ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΝΕΔΡΙΑΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗ 3-12-2004 ήμερα τηv 3/12/2004 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17068/ Αριθμός Απόφασης 181/12 Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17068/ Αριθμός Απόφασης 181/12 Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17068/20-7-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011

AΠΟΦΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ 60/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 11 ης /2011 Συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ 1 ο : «Κατάρτιση Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75/2016 από το πρακτικό της 8 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75/2016 από το πρακτικό της 8 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς Σελίδα 1 από 5 Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27 Τ.Κ. 40003, Αγιά Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 435 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης 147/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 20/13-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/ Περίληψη 5 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/ Περίληψη 5 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2011 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 25507/4-11-11 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 25 ης /2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:4380/3-4-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 4 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 43/2015 Π ε ρ ί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: Β4ΩΕΩΞΜ-ΔΨΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 23710

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 10502/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 289 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 448/2014 Περίληψη Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8811 /23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 91/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/ 30 ΜΑΙΟΥ 2014 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 30η ου μηνός Μαΐου έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2016 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 09 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 234 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Πίνακες) Απόσπασμα από το πρακτικό της 31-07-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Έκθεση Εσόδων Εξόδων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 25 ο πρακτικό της από 19-12-2013 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για αναμόρφωση προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού της υπ αριθμ. 7ης/2014 Συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης ΘΕΜΑ 1 ο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 113/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 113/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Αποφ.: 113/2015 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 06/05-05-2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 3222/14.4.20114 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

10 ης από Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ.

10 ης από Τακτικής συνεδρίασης κατόπιν της υπ αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 10 ης από 2.5.2012 Τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006

17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006 456 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 17 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 27-11-2006 Σήμερα τηv 27/11/2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 264/2012

Σελίδα 1 από 6 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 264/2012 Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδύκτιο ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 264/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 19 ης / 21-12-2012 τακτικής συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ. 259 / 2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 28

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου.

Από το πρακτικό της 26/10/2012 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6/0/0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Συνεδρίαση 3 η της 6/0/0 Αρ. Απόφασης 5/0 Από το πρακτικό της 6/0/0 συνεδρίασης ΔΣ της Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ. Μυγδονία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ Μυγδονία: 10-1-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αριθμό 1/2012 έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΔΑ: 4ΑΣΔΩΞΨ-Π2Μ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 15/2011 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 99/2011 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 127 7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31122/18-07-2011 Αριθ. Πίνακα. 15/2011 Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΘΕΜΑΤΩΝ-ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΑΡΙΘ. 15/2011 ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα