Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ."

Transcript

1 Δ Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 Μάιος 2016

2 1 Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 1.1 Γενικά Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, εφεξής Εταιρεία, καθορίζει στόχους και πολιτικές ως προς τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις, ανάλογους με τους κινδύνους που αναλαμβάνει και το περιβάλλον λειτουργίας της. Σε αυτά τα πλαίσια, η Εταιρεία έχει καταρτίσει και εφαρμόζει διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων οι οποίες αποτυπώνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της, αλλά και Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΕΔΑΚΕ), η οποία αποσκοπεί στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της επάρκειας των κεφαλαίων της για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει στο μέλλον. Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας είναι υπεύθυνα για το σχεδιασμό, την έγκριση, την εφαρμογή και την περιοδική επαναξιολόγηση της ΕΔΑΚΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρεία παντός είδους κινδύνων καθώς και για την παρακολούθησή τους σε τακτική βάση. Tο Διοικητικό Συμβoύλιο έχει επίσης την τελική ευθύνη για την παρακολούθηση της Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της πολιτικής και των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, σε συνεργασία με τους υπευθύνους των τμημάτων που εμπλέκονται στη διαδικασία παρακολούθησης των κινδύνων από τους οποίους λαμβάνει αναφορές σε τακτική βάση. Τα σημαντικότερα τμήματα που εμπλέκονται στη διαδικασία παρακολούθησης των κινδύνων, κατά τα ανωτέρω, είναι τα ακόλουθα: - Τμήμα συναλλαγών spot αγοράς - Τμήμα συναλλαγών παραγώγων και διεθνών αγορών - Τμήμα υποστήριξης εργασιών (Back office) - Τμήμα Μηχανογράφησης Συμμετοχή στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων έχουν επίσης η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, ο Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ο Εσωτερικός Ελεγκτής της εταιρείας. 2

3 Στα πλαίσια της παρακολούθησης των κινδύνων, ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων: - είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση και εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών και ρυθμίσεων που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της Εταιρίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3606/2007 και ν. 4261/2014, καθώς και τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013, σε συνεργασία με τους υπευθύνους των τμημάτων που εμπλέκονται στη διαδικασία παρακολούθησης των κινδύνων, από τους οποίους λαμβάνει αναφορές σε τακτική βάση. - παρακολουθεί συστηματικά την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, διαδικασιών και ρυθμίσεων που εφαρμόζει η Εταιρία σχετικά με τη Διαχείριση των Κινδύνων και προβαίνει σε εισηγήσεις προς τη Διοίκηση, εάν το κρίνει σκόπιμο, για τη βελτίωση των διαδικασιών αυτών. - μεριμνά ώστε η Εταιρία να διαθέτει την απαραίτητη μηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, εποπτεία και τήρηση εφαρμογής των διαδικασιών για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκειάς της και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που συνέχονται με τη λειτουργία της. - βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με το σύνολο των ελεγκτικών μηχανισμών της Εταιρείας και ιδίως με τα τμήματα Εσωτερικού Ελέγχου και Κανονιστικής Συμμόρφωσης καθώς και με το Τμήμα Παροχής Πιστώσεων αλλά και τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. - σε συνεργασία με το Λογιστήριο και την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια έχει την ευθύνη για την τήρηση της Διαδικασίας Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΕΔΑΚΕ) της Εταιρίας, του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας και της πολιτικής αποδοχών. - έχει την ευθύνη για την υποβολή γραπτών εκθέσεων και προτάσεων στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική βάση και τουλάχιστον μία φορά ετησίως, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2/452/ «Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΠΕΥ», ενώ σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση ενημερώνεται άμεσα όταν προκύψουν καταστάσεις που απαιτούνται διορθωτικά μέτρα 3

4 1.2 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 31/12/2015 Η Εταιρεία υποβάλλει σε τριμηνιαία βάση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στοιχεία για την κεφαλαιακή της επάρκεια. Η εταιρεία πρέπει να διαθέτει ίδια κεφάλαια, τα οποία να είναι ανά πάσα στιγμή ίσα ή μεγαλύτερα των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων που υπολογίζονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, ενώ βάσει της ίδιας διαδικασίας υπολογίζεται ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας. Ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2015 υπολογίστηκε στο 21,00%, σε σχέση με το ελάχιστο 8% που απαιτείται, όπως απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα (τα ποσά σε χιλ ) : Κίνδυνος Ελάχιστες Κεφαλαιακές απαιτήσεις a. Πιστωτικός 1, b. Αγοράς 1.32 c.25% Παγίων εξόδων προηγούμενου έτους Σύνολο Απαιτούμενου Κεφαλαίου (max{(a+b),c} 1, Κατηγορίες κινδύνου Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος συγκέντρωσης Ως πιστωτικός κίνδυνος νοείται ο κίνδυνος ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην Εταιρεία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσμα. Ως κίνδυνος συγκέντρωσης, νοείται ο κίνδυνος που προκύπτει από ανοίγματα έναντι μεμονωμένων αντισυμβαλλομένων, ομάδων συνδεδεμένων αντισυμβαλλομένων και αντισυμβαλλομένων στον ίδιο οικονομικό τομέα ή στην ίδια δραστηριότητα και συνδέεται με μεγάλα έμμεσα πιστωτικά ανοίγματα. 4

5 Η Εταιρεία έχει διαμορφώσει διαδικασίες και πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση των παραπάνω κινδύνων, στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου. Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά κύριο λόγο από την παροχή πιστώσεων (margin) και πιστώσεων διημέρου, τις συναλλαγές πελατών επί κινητών αξιών και παραγώγων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό και τη διαχείριση διαθεσίμων. Σε καθημερινή βάση παρακολουθούνται οι χρηματοδοτήσεις και η κατάσταση των ανοικτών θέσεων της Εταιρείας καθώς και τα ρευστά διαθέσιμά της, προκειμένου, με κατάλληλο χειρισμό και αυξομειώσεις των παρεχομένων από την Εταιρεία και των παρεχομένων σ' αυτήν πιστώσεων, να εξασφαλίζεται επάρκεια ιδίων κεφαλαίων. Για τη μείωση και αντιστάθμιση των κινδύνων που προκύπτουν από την παροχή πιστώσεων (margin και διήμερη πίστωση) από την Εταιρεία, το μοντέλο παροχής πιστώσεων στηρίζεται στην γενική αρχή κατά την οποία η πίστωση δίδεται μόνον κατόπιν σχετικής έγγραφης σύμβασης μεταξύ της Εταιρείας και πελάτη και εφόσον ο τελευταίος παρέχει στην Εταιρεία αντίστοιχη εξασφάλιση της πίστωσης, επί της οποίας συνίσταται νόμιμο ενέχυρο («Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας»). Περαιτέρω, για την παροχή πίστωσης αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων πελατών με βάση τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά χαρακτηριστικά του πελάτη, βάσει σχετικού ερωτηματολογίου που υπογράφεται από τον πελάτη πριν τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης. Σε πραγματικό χρόνο παρακολουθείται ο αναλαμβανόμενος πιστωτικός κίνδυνος ανά πελάτη, βάσει της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/675/ και λαμβάνεται μέριμνα ώστε αφενός το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας να αποτελείται μόνο από αποδεκτές αξίες, όπως ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις της εποπτεύουσας αρχής, αφετέρου η διασπορά των χαρτοφυλακίων να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ισχύοντος εποπτικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Τα χρηματοδοτικά ανοίγματα της Εταιρείας και ιδίως των συνδεδεμένων μεταξύ τους πελατών παρακολουθούνται καθημερινά. ενώ περιοδικά ελέγχεται και η συνολική έκθεση της Εταιρείας σε μεμονωμένους τίτλους για λογαριασμούς πελατών πίστωσης. Όσον αφορά τους κινδύνους από συναλλαγές επί κινητών αξιών τοις μετρητοίς, σε περίπτωση που πελάτης προβεί σε αγορά χωρίς να έχει προκαταβληθεί το τίμημα ή χωρίς να υφίσταται το επαρκές 5

6 χρηματικό υπόλοιπο και δεν έχει συνάψει με την Εταιρεία σύμβαση παροχής πίστωσης, εάν δεν εξοφλήσει το τίμημα της αγοράς των μετοχών την Τ+2 ημέρα (Τ η ημέρα διενέργειας της συναλλαγής), η Εταιρεία προβαίνει σε αναγκαστική εκποίηση στο Τ+ 3 σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο πιστωτικός κίνδυνος. Επιπλέον, σε πραγματικό χρόνο παρακολουθούνται οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις ανοιχτές θέσεις πελατών παραγώγων, από τις συναλλαγές πελατών σε ξένες αγορές και πελατών διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων, η Εταιρεία διαθέτει συστήματα παρακολούθησης των χαρτοφυλακίων και της θέσης των πελατών σε πραγματικό χρόνο προκειμένου να διαπιστώνονται στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα περιπτώσεις υπερβάσεων των εκάστοτε τεθέντων ορίων, όπως ενδεικτικά, ανώτατο όριο πίστωσης, ανώτατο όριο αγοραστικής δύναμης, διάρθρωση χαρτοφυλακίου, margin calls στην αγορά αξιών ή παραγώγων. Υπό καθημερινή παρακολούθηση τελούν τέλος τα ανοίγματα της Εταιρείας σε τραπεζικά ιδρύματα και άλλα αντισυμβαλλόμενα μέρη, έτσι ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η ορθολογιστική διασπορά των κεφαλαίων της Εταιρείας με σκοπό την αποφυγή των συγκεντρώσεων, σε συνδυασμό με τις στρατηγικές επιδιώξεις και τις ευρύτερες συνεργασίες της εταιρείας Κίνδυνος αγοράς (market risk) Ο κίνδυνος αγοράς αφορά τις μεταβολές τιμών και αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων και τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις τους στην αξία των θέσεων που κατέχει η Εταιρία για ίδιο λογαριασμό στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της. Στα πλαίσια της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς η εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες για τη συμπερίληψη χρηματοπιστωτικών μέσων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της. Για τη δραστηριοποίηση του ίδιου λογαριασμού της εταιρείας και την επακόλουθη υπαγωγή στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών κατά τα ανωτέρω, απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το οποίο και δύναται να θέτει ποιοτικούς περιορισμούς και όρια για τη διαχείριση των θέσεων του χαρτοφυλακίου ενώ ορίζει και Υπεύθυνο για τη διενέργεια των συναλλαγών. 6

7 Επιπλέον, οι συναλλαγές που διενεργεί η εταιρεία για ίδιο λογαριασμό και οι θέσεις που κατέχει, παρακολουθούνται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνου, τόσο σε σχέση με τα όρια που έχει θέσει η Διοίκηση όσο και σε σχέση με τη συνολική ρευστότητα της εταιρείας, ώστε να διασφαλίζεται ότι ανά πάσα στιγμή η εταιρεία πληροί τις υποχρεώσεις της περί ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνου παρακολουθεί και εξετάζει όλους τους επιμέρους κινδύνους που μπορεί να προκύπτουν από την διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό, όπως τον κίνδυνο θέσης, τον κίνδυνο συναλλάγματος, τον κίνδυνο διακανονισμού / παράδοσης και αντισυμβαλλόμενου, τον κίνδυνο βασικού εμπορεύματος Λειτουργικός κίνδυνος (operational risk) Ως λειτουργικός κίνδυνος, νοείται ο κίνδυνος επέλευσης ζημιών που οφείλεται είτε στην ανεπάρκεια είτε στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών προσώπων και συστημάτων είτε σε εξωτερικά γεγονότα. Ειδικότερα, για την Εταιρία συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο: α) ο λεγόμενος νομικός κίνδυνος και ιδίως, ο κίνδυνος αστικής ευθύνης της Εταιρίας προς καταβολή αποζημιώσεων σε τρίτους, β) οι περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της εταιρίας, γ) η δυσλειτουργία των συστημάτων ασφαλείας εργατικού δυναμικού και των εργασιακών πρακτικών, δ) η διακοπή της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστημάτων πληροφορικής, ε) η μη εφαρμογή ή η λανθασμένη εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών και στ) βλάβη σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας. Η εταιρεία διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες για την διαχείριση και ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κινδύνου, περιλαμβανομένου του κινδύνου που απορρέει από γεγονότα με χαμηλή συχνότητα και σοβαρές επιπτώσεις. Σε αυτά τα πλαίσια, η εταιρεία επιδιώκει την ελαχιστοποίηση της συμμετοχής του ανθρώπινου παράγοντα στα συστήματά της και ειδικά σε τυποποιημένες διαδικασίες με μεγάλο πλήθος συναλλαγών, ενώ έχει θεσπίσει διαδικασία πρόσβασης στις εμπορικές εφαρμογές που χρησιμοποιεί. 7

8 Η εταιρεία παρακολουθεί την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία της μηχανογραφικής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής, τη διαμόρφωση και ασφάλεια των συστημάτων και την ασφάλεια των δεδομένων, ενώ λαμβάνει καθημερινά όλα τα απαραίτητα αντίγραφα ασφαλείας των ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο, που πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας που έχει θέσει η εταιρεία στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, ανίχνευση, καταστολή κακόβουλου λογισμικού. Οι server και οι υπολογιστές της Εταιρίας προστατεύονται από ιούς και από κακόβουλες παρεμβάσεις μέσω κατάλληλων εφαρμογών (anti-virus, firewalls κλπ), ενώ χρησιμοποιείται σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους της εταιρείας. Ιδιαίτερα ο χώρος του dealing room και του computer room διαθέτουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφαλείας. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει σύστημα UPS για τη διασφάλισης της συνέχισης των εργασιών της σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης. Η Εταιρεία έχει καταρτίσει σχέδιο αντιμετώπισης κατάστασης έκτακτης ανάγκης, που διασφαλίζει την ικανότητά της να συνεχίζει τη λειτουργία της και να περιορίζει τις ζημίες, σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της δραστηριότητάς της, ενώ περαιτέρω έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάλυψη ζημιών που ενδέχεται να υποστεί, μεταξύ άλλων, λόγω πυρκαγιάς, καιρικών φαινομένων, κακόβουλων ενεργειών κ.α.. Επιπλέον, η εταιρεία μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών της. Ο εσωτερικός ελεγκτής στα πλαίσια των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων του, παρακολουθεί και αξιολογεί την σωστή και συνεχή εφαρμογή και τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας έτσι ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις μη εφαρμογής ή λανθασμένης εφαρμογής των εσωτερικών διαδικασιών και να λαμβάνονται εγκαίρως διορθωτικά μέτρα. Τα επιμέρους Τμήματα της Εταιρείας είναι λειτουργικά ανεξάρτητα μεταξύ τους, ώστε να αποφεύγονται επικαλύψεις που καθιστούν ευχερή την απόκρυψη στοιχείων, την κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων πελατών και, εν γένει, τη διενέργεια μεμπτών ή και ποινικά κολάσιμων πράξεων. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για την κατάλληλη και άμεση διερεύνηση ενδεχόμενων παραπόνων και καταγγελιών. Προς τούτο, έχει ορίσει Υπεύθυνο Παραπόνων, ο οποίος έχει την ευθύνη της εφαρμογής της σχετικής πολιτικής της εταιρείας. 8

9 Όλες οι χρηματικές συναλλαγές της εταιρείας (εισπράξεις πληρωμές από και προς πελάτες, πληρωμές σε προμηθευτές κλπ) γίνονται κατά κανόνα μέσω τραπεζικών καταθέσεων. Κατ εξαίρεση μπορεί να γίνει είσπραξη ή πληρωμή μετρητών από το ταμείο της εταιρείας, μόνο έως ένα συγκεκριμένο όριο που ορίζεται από τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας. Η εταιρεία διασφαλίζει το διαχωρισμό των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών, που κατέχει η εταιρεία, από τα περιουσιακά στοιχεία της ίδιας της εταιρείας, καθώς και τη διάκριση των περιουσιακών στοιχείων των πελατών της μεταξύ τους, έτσι ώστε να προκύπτει πάντοτε με σαφήνεια ο δικαιούχος των κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικών μέσων και να αποκλείεται η χρησιμοποίηση από την εταιρεία ή τρίτα μη δικαιούμενα πρόσωπα των κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικών μέσων των πελατών της Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναμίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρείας. Η εταιρεία διαχειρίζεται τις καθαρές ανάγκες της σε χρηματοδότηση, με βάση τις εκάστοτε τρέχουσες και μελλοντικές της ανάγκες. Τελούν υπό διαρκή παρακολούθηση οι πιστώσεις και η κατάσταση των ανοικτών θέσεων της Εταιρείας, καθώς και τα ρευστά διαθέσιμά της, προκειμένου, με κατάλληλο χειρισμό και αυξομειώσεις των παρεχομένων από την Εταιρεία και των παρεχομένων σ' αυτήν πιστώσεων, να εξασφαλίζεται επάρκεια κεφαλαίων στην Εταιρεία. Για την αντιμετώπιση των αναγκών της σε χρηματοδότηση και ενδεχόμενων κρίσεων ρευστότητας, η εταιρεία έχει συνάψει με συνεργαζόμενες τράπεζες συμφωνίες με τις οποίες προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης άντλησης κεφαλαίων για την κάλυψη πάγιων και έκτακτων αναγκών. Ετησίως και με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο που καταρτίζει η εταιρεία, εξετάζονται εναλλακτικά σενάρια σχετικά με τις θέσεις ρευστότητας, ενώ διενεργείται προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σε σχέση με τις μελλοντικές ανάγκες της εταιρείας σε ρευστότητα. Βάσει των ανωτέρω υπολογίστηκε ότι η ρευστότητα της εταιρείας κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα για το επόμενο έτος. 9

10 1.3.5 Κίνδυνος Κεφαλαίων Ως κίνδυνος κεφαλαίων θεωρείται ο κίνδυνος δυσμενούς μεταβολής των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας. Η εταιρεία υπολογίζει το ύψος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της σύμφωνα με το Μέρος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας δεν εμπεριέχουν καινοτόμους τίτλους και υβριδικά κεφάλαια. Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια της εταιρείας την ανέρχονταν σε 3, χιλ. ποσό που υπερβαίνει το ελάχιστο επίπεδο που ορίζεται στο άρθρο 10 του ν. 3606/2007, ενώ σε κάθε περίπτωση, καλύπτουν το σύνολο των κινδύνων που αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει η εταιρεία. Το ύψος και σταθερότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας παρακολουθείται και μέσω του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, ο οποίος υπολογίζεται ανά τρίμηνο Κίνδυνος υπερβολικής μόχλευσης Ως Κίνδυνος υπερβολικής μόχλευσης θεωρείται ο κίνδυνος που απορρέει από την υπερβολική μόχλευση των κεφαλαίων της εταιρείας που ενδέχεται να οδηγήσει σε ζημιές ή σε υπό πίεση αναπροσαρμογές της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού. Η Εταιρεία εξαιρείται από τον υπολογισμό του δείκτη υπερβολικής Μόχλευσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013, σε κάθε περίπτωση όμως ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί το δείκτη και μεριμνά ώστε να κινείται σε υψηλά επίπεδα. Ο δείκτης ορίζεται ως ο λόγος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων προς το σύνολο ανοιγμάτων ενεργητικού εκτός αυτών που έχουν αφαιρεθεί από το ίδια κεφάλαια. Με ημερομηνία 31/12/2015 ο δείκτης υπερβολικής μόχλευσης υπολογίστηκε στο 26,62%. 10

11 1.3.7 Άλλοι κίνδυνοι (Κίνδυνος κανονιστικής συμμόρφωσης, στρατηγικής, φήμης, εξωτερικοί κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από το θεσμικό, οικονομικό, επιχειρηματικό περιβάλλον) Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διαχείριση άλλων κινδύνων στους οποίους ενδέχεται να εκτεθεί, όπως ο κίνδυνος κανονιστικής συμμόρφωσης, στρατηγικής, φήμης, ή κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από το θεσμικό, οικονομικό, επιχειρηματικό περιβάλλον. Σε αυτά τα πλαίσια, διαθέτει ανεξάρτητες υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, για τον εντοπισμό των κινδύνων που προέρχονται από ενδεχόμενη μη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που υπέχει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον Κανονισμό Λειτουργίας της και τη διατύπωση προτάσεων για τη διόρθωση τυχόν αδυναμιών. Παρακολουθούνται τα δημοσιεύματα στον Τύπο ή στο διαδίκτυο, έτσι ώστε να εντοπίζονται τυχόν δημοσιεύματα που αφορούν την εταιρεία και να λαμβάνονται μέτρα σε περίπτωση αρνητικής δημοσιότητας. Επίσης εφαρμόζονται όλες οι προβλεπόμενες πολιτικές και διαδικασίες για την προστασία του πελάτη, όπως προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, έτσι ώστε να προλαμβάνεται ή να επιλύεται κάθε είδους πρόβλημα με τους πελάτες χωρίς να πλήττεται η φήμη της εταιρείας. Επιπλέον, η Εταιρεία παρακολουθεί τις εξελίξεις στο θεσμικό, οικονομικό, επιχειρηματικό περιβάλλον για τον εντοπισμό πιθανών επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν στη λειτουργία της. 2 Πεδίο Εφαρμογής Οι πληροφορίες του παρόντος δημοσιοποιούνται με βάση του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, και αφορούν την ανώνυμη εταιρεία ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, με έδρα την Αθήνα. Η Δυναμική συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Attica Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ με ποσοστό 45%. Με την έννοια των συγγενών εταιρειών η Δυναμική Χρηματιστηριακή ενοποιεί στις οικονομικές της καταστήσεις την Attica Finance με την μέθοδο της καθαρής θέσης. Η ανωτέρω συμμετοχή αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας για σκοπούς υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας. Η Attica Finance Α.Ε.Π.Ε.Υ ανήκει στον όμιλο της Attica Bank. Δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Στοχεύει, στην διεύρυνση των υπηρεσιών της, στην μεγέθυνση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) που έχει ιδρύσει και σε δραστηριοποίηση σε έργα στον τομέα της ενέργειας. 11

12 Η εταιρεία δημοσιοποιεί τις παρούσες πληροφορίες στα πλαίσια του Κανονισμού (Ε.Ε) αριθ. 575/2013, και βάσει της σχετικής πολιτικής συμμόρφωσης που έχει υιοθετήσει. 3. Ίδια Κεφάλαια Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ,72 και αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,36 έκαστη. Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε πενήντα έτη (50) από την καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Τα εποπτικά ίδια κεφάλαια υπολογίζονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, σύμφωνα με τον οποίο τα ίδια κεφάλαια υπόκεινται σε εποπτικές προσαρμογές όπως η αφαίρεση της λογιστικής αξίας των άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων, και της αξίας συμμετοχής σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 469 του Κανονισμού. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις που προκύπτουν από προσωρινές διαφορές εφόσον είναι μικρότερες του 10% των Ιδίων Κεφαλαίων σταθμίζονται. Η Εταιρεία υπολογίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος για όλες τις προσωρινές διαφορές με βάση τη μέθοδο της πλήρους υποχρέωσης (liability method) και με τον εκάστοτε φορολογικό συντελεστή. Παρατίθεται πίνακας με την διάρθρωση των Ιδίων Κεφαλαίων της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΕΠΕΥ στις 31/12/2015 (τα ποσά σε χιλ ). ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 31/12/2015 Μετοχικό κεφάλαιο καταβεβλημένο 6, Κέρδη εις νέον (2,560.81) Αποθεματικά Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων 4, Στοιχεία που αφαιρούνται από τα Ίδια Κεφάλαια Λοιπά άυλα πάγια (90,39) Τοποθετήσεις σε στοιχεία ιδίων κεφαλαίων σε οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα στα οποία η εταιρεία έχει σημαντική επένδυση (1.430,49) Σύνολο Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων για τον Υπολογισμό του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 3,

13 4. Ύψος Κεφαλαιακών απαιτήσεων Η Εταιρεία βασιζόμενη στα προβλεπόμενα στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υπολογίζει τα αναγκαία ίδια κεφάλαια για την κάλυψη των κινδύνων που αναλαμβάνει στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ως εξής : Α. Πυλώνας Ι Ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις / Υπολογισμός Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας Η εταιρεία χρησιμοποιεί την Τυποποιημένη Μέθοδο για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο, τα προβλεπόμενα στον τίτλο IV του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 για τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς, ενώ δεν υπολογίζει επιβάρυνση για τον λειτουργικό κίνδυνο βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Αντ αυτού για τον υπολογισμό του συνόλου των κεφαλαιακών της απαιτήσεων λαμβάνεται υπόψη το 25% των παγίων εξόδων του τελευταίου έτους, το οποίο συγκρίνεται με το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεων που έχουν υπολογιστεί για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. Β. Πυλώνας ΙΙ- ΕΔΑΚΕ Η εταιρεία στα πλαίσια του Πυλώνα ΙΙ, εφαρμόζει Διαδικασία Αξιολόγησης Επάρκειας Εσωτερικού Κεφαλαίου (ΕΔΑΚΕ) με την οποία καθορίζονται στόχοι ως προς τις κεφαλαιακές της απαιτήσεις ανάλογα με τους κινδύνους που αναλαμβάνει και το περιβάλλον λειτουργίας της, ενώ περιγράφονται οι διαδικασίες, μέτρα, αρχές και κανόνες που έχουν τεθεί στα πλαίσια της παρακολούθησης και αξιολόγησης της επάρκειας των κεφαλαίων της. Παράλληλα προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η εταιρεία θα εξακολουθήσει να διαθέτει επαρκή κεφάλαια σε περίπτωση που επέλθουν ακραίες καταστάσεις, διενεργούνται stress σενάρια λαμβάνοντας υπόψη πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω διαδικασίας, η εταιρεία εκτιμά ότι διαθέτει ανά πάσα στιγμή επαρκή κεφάλαια σε σχέση τους κινδύνους που αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει στο μέλλον βάσει του μεγέθους της, της πολυπλοκότητας των εργασιών της και του επιχειρηματικού σχεδίου που έχει καταρτίσει, λαμβάνοντας υπόψη και ενδεχόμενες ακραίες καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσει. Οι συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς την 31 η Δεκεμβρίου 2015 απεικονίζονται στην παρ. 1.2 του παρόντος. 13

14 5. Πιστωτικός κίνδυνος 5.1 Δημοσιοποιήσεις πληροφοριών για τον πιστωτικό κίνδυνο Ορισμοί Μία απαίτηση εντάσσεται στην κατηγορία «ανοιγμάτων σε καθυστέρηση» όταν έχει παρουσιαστεί καθυστέρηση αποπληρωμής της για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών και μικρότερο του έτους Περιγραφή των προσεγγίσεων και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της αξίας των ανοιγμάτων και των προβλέψεων Η Εταιρεία εξετάζει συστηματικά αν υπάρχουν βάσιμες και αντικειμενικές ενδείξεις ότι μία απαίτηση έχει υποστεί απομείωση της αξίας της. Για το σκοπό αυτό διενεργεί σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων έλεγχο απομείωσης της αξίας των απαιτήσεών της, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τη μεθοδολογία που περιγράφονται στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και σχηματίζει ανάλογες προβλέψεις. Μία απαίτηση έχει υποστεί απομείωση όταν η λογιστική της αξία είναι μεγαλύτερη από το αναμενόμενο ανακτήσιμο ποσό της. Το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο της παρούσας αξίας των εισπράξεων και της παρούσας αξίας από την ρευστοποίηση τυχόν καλυμμάτων ή εξασφαλίσεων σε περίπτωση αδυναμίας του αντισυμβαλλόμενου να αποπληρώσει την υποχρέωσή του. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Εταιρεία δε θα μπορέσει να εισπράξει όλα τα οφειλόμενα ποσά σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους μιας απαίτησης, σχηματίζεται πρόβλεψη για την απομείωση της αξίας της απαίτησης. Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του ανακτήσιμου ποσού της απαίτησης και με το ποσό αυτό επιβαρύνονται τα αποτελέσματα. Η Εταιρεία, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προβαίνει σε διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων - επειδή βάσιμα εκτιμά ότι αυτές είναι ανεπίδεκτες είσπραξης - έναντι των σχετικών προβλέψεων που έχουν ληφθεί, με σκοπό την απομείωση της αξίας τους Συνολικό ποσό ανοιγμάτων Σύμφωνα με την Τυποποιημένη Προσέγγιση, για τον υπολογισμό των ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου, απαιτείται η κατάταξη των ανοιγμάτων σε κατηγορίες ανοιγμάτων και προτείνεται η χρήση συγκεκριμένων συντελεστών στάθμισης, που διαφοροποιούνται αναλόγως με την κατηγορία στην οποία ανήκουν τα ανοίγματα καθώς επίσης και την πιστοληπτική τους διαβάθμιση. 14

15 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες των ανοιγμάτων της Εταιρείας και τα αντίστοιχα σταθμισμένα ποσά με βάση την Τυποποιημένη Μέθοδο και με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2015: (τα ποσά σε χιλιάδες ) Κατηγορία Ανοίγματος (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών Απαιτήσεις έναντι ιδρυμάτων (ληκτότητα μικρότερη των 3 μηνών) Απαιτήσεις έναντι πελατών λιανικής Λοιπές κατηγορίες Ανοιγμάτων Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις που δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια Φορολογικές Αναβαλλόμενες Απαιτήσεις (< του 10% των Ιδίων Κεφαλαίων) Απαιτήσεις σε καθυστέρηση Άνοιγμα Σταθμισμένο Άνοιγμα Ελάχιστη Κεφαλαιακή απαίτηση , , , , , , ΣΥΝΟΛΑ 11, , , Γεωγραφική κατανομή ανοιγμάτων Οι κατηγορίες των ανοιγμάτων της Εταιρείας και τα αντίστοιχα σταθμισμένα ποσά με βάση τη γεωγραφική τους κατανομή παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Για την ανάλυση της γεωγραφικής κατανομής των ανοιγμάτων η διάκριση έγινε μεταξύ ανοιγμάτων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και εκτός του ευρωπαϊκού χώρου. Κατά τα ανωτέρω, η γεωγραφική κατανομή των ανοιγμάτων της Εταιρείας με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2015, είχε ως εξής: 15

16 (τα ποσά σε χιλιάδες ) Κατηγορία Ανοίγματος (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών Απαιτήσεις έναντι ιδρυμάτων (ληκτότητα μικρότερη των 3 μηνών) Απαιτήσεις έναντι πελατών λιανικής Λοιπές κατηγορίες Ανοιγμάτων Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις που δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια Φορολογικές Αναβαλλόμενες Απαιτήσεις (< του 10% των Ιδίων Κεφαλαίων) Απαιτήσεις σε καθυστέρηση Σύνολο ανοίγματος Σύνολο Σταθμισμένου Ανοίγματος , , , , , , Ελλάδα Ευρώπη Εκτός Ευρώπης , , ΣΥΝΟΛΑ 11, , , , Ανάλυση ανοιγμάτων ανά κλάδο Οι κατηγορίες των ανοιγμάτων της Εταιρείας και τα αντίστοιχα σταθμισμένα ποσά ανά κλάδο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. Για την ανάλυση των ανοιγμάτων ανά κλάδο η διάκριση έγινε μεταξύ ανοιγμάτων προς ιδρύματα και ανοιγμάτων προς ιδιώτες. Κατά τα ανωτέρω, η κατανομή των ανοιγμάτων της Εταιρείας ανά κλάδο με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2015 είχε ως εξής: (τα ποσά σε χιλιάδες ) 16

17 Κατηγορία Ανοίγματος (Ποσά σε χιλιάδες Ευρώ) Απαιτήσεις έναντι κεντρικών κυβερνήσεων και κεντρικών τραπεζών Απαιτήσεις έναντι ιδρυμάτων (ληκτότητα μικρότερη των 3 μηνών) Απαιτήσεις έναντι πελατών λιανικής Λοιπές κατηγορίες Ανοιγμάτων Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις που δεν αφαιρούνται από τα ίδια κεφάλαια Φορολογικές Αναβαλλόμενες Απαιτήσεις (< του 10% των Ιδίων Κεφαλαίων) Απαιτήσεις σε καθυστέρηση Σύνολο ανοίγματος Σύνολο Σταθμισμένου Ανοίγματος , , , , , , Ιδρύματα Ιδιώτες , , , , ΣΥΝΟΛΑ 11, , , , Ανάλυση ανοιγμάτων με βάση τη ληκτότητα τους Ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων με βάση την εναπομένουσα ληκτότητά τους παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα: Κατάσταση Οικονομικής θέσης της 31/12/2015 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) (τα ποσά σε χιλιάδες ) 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σύνολο Έως 3 μήνες 3-12 μήνες 1-5 έτη Πάνω από 5 έτη Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (ιδιοχρησιμοποιούμενα) 2, ,42 Άυλα περιουσιακά στοιχεία ,39 17

18 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1, , ,20 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ,06 Επενδύσεις σε συγγενείς 1, ,49 Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση Απαιτήσεις από πελάτες χρηματιστήριο 2, , ,88 0 Λοιπές απαιτήσεις 2, , ,87 Χρεόγραφα ,23 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα πελατών 1, , ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 13, , , , Ανάλυση επισφαλών ανοιγμάτων και των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση ανά γεωγραφική περιοχή Ανάλυση των επισφαλών ανοιγμάτων και των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση κατανεμημένα κατά γεωγραφικές περιοχές με ημερομηνία 31/12/2015 παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: (τα ποσά σε χιλιάδες ) Κλάδος δραστηριότητας Σε καθυστέρηση Επισφαλή Πελάτες λιανικής / λοιπά ανοίγματα Σύνολο Προβλέψεων Επισφαλών πελατών Ποσό επιβάρυνσης αποτελεσμάτων χρήση 2015 Ελλάδα 2, Πελάτες λιανικής / λοιπά ανοίγματα Ευρώπη Πελάτες λιανικής / λοιπά ανοίγματα Εκτός Ευρώπης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ετήσια συμφωνία της κίνησης των προσαρμογών της αξίας απαιτήσεων και των αντίστοιχων προβλέψεων 18

19 Η ετήσια συμφωνία της κίνησης των προσαρμογών της αξίας απαιτήσεων και των αντίστοιχων προβλέψεων παρουσιάζεται στον κάτωθι πίνακα: (τα ποσά σε χιλιάδες ) Διαγραφή επισφαλών Υπόλοιπο απαιτήσεων Προβλέψεις Υπόλοιπο Κατηγορία Ανοίγματος χρήσης 2014 στη χρήση 2015 χρήσης 2015 χρήσης 2015 Απαιτήσεις κατά πελατών λιανικής (0,00) 37, Τυποποιημένη μέθοδος Η εταιρεία υπολογίζει τις ελάχιστες κεφαλαιακές της απαιτήσεις για τον πιστωτικό κίνδυνο σύμφωνα με την Τυποποιημένη Μέθοδο, όπως ορίζεται στο Τρίτο Μέρος, Τίτλος ΙΙ, Κεφάλαιο 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. Για την εφαρμογή της τυποποιημένης προσέγγισης χρησιμοποιούνται οι πιστοληπτικές αξιολογήσεις αναγνωρισμένων Εξωτερικών Οργανισμών Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Π.Α) (Fitch Ratings, Standard and Poor s Rating Services, Moody s Investor Service),. Κατηγορίες ανοιγμάτων για τις οποίες χρησιμοποιούνται Ε.Ο.Π.Α είναι τα ανοίγματα κατά ιδρυμάτων. Η αντιστοίχιση των εξωτερικών διαβαθμίσεων των ΕΟΠΑ σε τις βαθμίδες πιστωτικής ποιότητας που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 γίνεται σύμφωνα με την πρότυπη αντιστοίχιση των εποπτικών αρχών. Οι αξίες των ανοιγμάτων πριν και μετά τη στάθμιση ως προς τον κίνδυνο, σύμφωνα με τις αξιολογήσεις αναγνωρισμένων Ε.Ο.Π.Α. με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2015 απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: (τα ποσά σε χιλιάδες ) Κατηγορία Βαθμίδα Πιστωτικής Ποιότητας Άνοιγμα Σταθμισμένο άνοιγμα απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων 20% 3.97 απαιτήσεις κατά ιδρυμάτων 150% , ,

20 6. Τεχνικές μείωσης κινδύνου Γενική πολιτική της εταιρείας είναι το ύψος των παρεχόμενων πιστώσεων, να μην ξεπερνά την ικανότητα εξόφλησης των πελατών. Για το λόγο αυτό εφαρμόζονται πολιτικές για την αντιστάθμιση και μείωση του πιστωτικού κινδύνου μέσω της λήψης εξασφαλίσεων. Τα είδη εξασφαλίσεων που λαμβάνει η εταιρεία συνίστανται στα χαρτοφυλάκια ασφαλείας των πελατών. Η αποτίμηση των χαρτοφυλακίων ασφαλείας διενεργείται καθημερινά με τις τρέχουσες αγοραίες τιμές, ενώ η διασπορά τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του ν. 4141/2013 και της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/675/ Το χαρτοφυλάκιο ασφαλείας αποτελείται από τις αποδεκτές αξίες που ορίζονται στις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τον Κανονισμό Πιστώσεων της εταιρείας. Η Εταιρεία για τον υπολογισμό των ανοιγμάτων από λογαριασμούς πελατών margin και διήμερης πίστωσης, χρησιμοποιεί την Αναλυτική Μέθοδο Χρηματοοικονομικών Εξασφαλίσεων, σύμφωνα με την οποία αναπροσαρμόζεται η αξία του ανοίγματος με βάση την αξία της εξασφάλισης και την μεταβλητότητα τόσο του ανοίγματος όσο και της εξασφάλισης και υπολογίζεται η «πλήρως προσαρμοσμένη αξία ανοίγματος». 7. Κίνδυνος αγοράς Η εταιρεία υπολογίζει κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον κίνδυνο αγοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τρίτο Μέρος, Τίτλος ΙV του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. Η εταιρεία αποτιμά σε καθημερινή βάση τις θέσεις του χαρτοφυλακίου συναλλαγών με τις τρέχουσες αγοραίες τιμές και υπολογίζει τον ειδικό και γενικό κίνδυνο θέσης του ίδιου χαρτοφυλακίου. Με ημερομηνία 31/12/2015 η έκθεση σε κίνδυνο αγοράς της εταιρείας παρατίθεται στον πίνακα κατωτέρω: (τα ποσά σε χιλιάδες ) Κίνδυνος Αξία Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Κίνδυνος Θέσης Κίνδυνος Συναλλάγματος (<2% ΙΔΙΩΝ ΚΕΦ.) Κίνδυνος Διακανονισμού Αντισυμβαλλόμενου Κίνδυνος Βασικού 0 0 Εμπορεύματος 8. Λειτουργικός κίνδυνος 20

21 Η εταιρεία εξαιρείται από την επιβάρυνση λειτουργικού κινδύνου στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας βάσει του άρθρου 95 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. Αντ αυτού για τον υπολογισμό του συνόλου των κεφαλαιακών της απαιτήσεων λαμβάνεται υπόψη το 25% των παγίων εξόδων του τελευταίου έτους, το οποίο συγκρίνεται με το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεων που έχουν υπολογιστεί για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία αξιολογεί και διαχειρίζεται το λειτουργικό κίνδυνο, ο οποίος σχετίζεται με τις δραστηριότητές της, περιλαμβανομένου του κινδύνου που απορρέει από γεγονότα με χαμηλή συχνότητα και σοβαρές επιπτώσεις εφαρμόζοντας πολιτικές και διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω. 9. Ανοίγματα υπό τη μορφή μετοχών που δεν περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών Η εταιρεία έχει προβεί σε στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις με την συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο άλλων εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα η Δυναμική Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ, συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Finance ΑΕΠΕΥ όπως περιγράφεται στο κεφ.2 «Πεδίο Εφαρμογής» της παρούσας, ενώ συμμετέχει επίσης στην εταιρεία «CONTRACT A.E.E.Δ με ποσοστό 5%. Η συμμετοχή μας στην ανωτέρω εταιρεία με ημερομηνία 31/12/2015 αποτιμήθηκε στα Η αποτίμηση διενεργήθηκε με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 12. Πολιτική Αποδοχών Η εταιρεία στα πλαίσια των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 575/2013, δημοσιοποιεί τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική και πρακτική αποδοχών που υιοθέτησε για τις κατηγορίες εκείνες του προσωπικού των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου της εταιρείας. Υπεύθυνο για την θέσπιση, εφαρμογή και ετήσια αναθεώρηση της πολιτικής αποδοχών είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Η Εταιρία δεν συγκροτεί Επιτροπή Αποδοχών διότι δεν είναι σημαντικό ίδρυμα από πλευράς μεγέθους, εσωτερικής οργάνωσης και φύσεως, εύρους και πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της για λόγους εφαρμογής της νομοθεσίας περί ελάχιστων απαιτήσεων, δεδομένου ότι θεωρείται εταιρεία περιορισμένης άδειας (δεν έχει αδειοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών αναδοχής και διαπραγμάτευσης για ίδιο λογαριασμό). 21

22 Κατόπιν αξιολόγησης ως προς τον βαθμό επίδρασης των δραστηριοτήτων του προσωπικού στο προφίλ κινδύνου της εταιρείας το Διοικητικό Συμβούλιο ενέταξε στην πολιτική αποδοχών, τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Προϊσταμένους Διευθυντές Διευθύνσεων ή, κατά περίπτωση, επικεφαλής τμημάτων Συναλλαγών spot αγοράς, Παραγώγων και διεθνών αγορών, Διαχείρισης χαρτοφυλακίου, Παροχής Συμβουλών, παροχής πίστωσης καθώς και πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα ελέγχου. Κατά τη διαμόρφωση των αποδοχών των προσώπων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ του κινδύνου, η Διοίκηση της εταιρείας μεριμνά ώστε: - οι αποδοχές που συμφωνούνται να συνάδουν και να προάγουν την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και να μην ενθαρρύνουν την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων από την εταιρεία - οι αποδοχές που συμφωνούνται να είναι σύμφωνες προς την επιχειρηματική στρατηγική, τους στόχους, τις αξίες και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας. - να μην προβλέπονται αμοιβές κατώτερες των προβλεπόμενων στις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας - οι αποδοχές που συμφωνούνται να αποθαρρύνουν τη σύγκρουση συμφερόντων - οι μεταβλητές αποδοχές που τυχόν συμφωνούνται να δύνανται να αναστέλλονται εν μέρει ή πλήρως όταν δεν ικανοποιούνται οι προβλεπόμενοι στην κείμενη νομοθεσία δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας. - οι υπογραφόμενες συμβάσεις να μην προβλέπουν ρυθμίσεις που ανταμείβουν την αποτυχία, όπως ενδεικτικά να μην προβλέπουν πληρωμές σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης πέραν των οριζόμενων από την κείμενη νομοθεσία. - οι υπογραφόμενες συμβάσεις να προβλέπουν ότι το προσωπικό απαγορεύεται να χρησιμοποιεί προσωπικές στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου ή ασφάλιση συνδεδεμένη με αμοιβή ή ευθύνη για να καταστρατηγούνται οι ρυθμίσεις της πολιτικής που έχει θεσπιστεί. Οι συνολικές αποδοχές διακρίνονται σε σταθερές και μεταβλητές. Σταθερές θεωρούνται οι αποδοχές οι οποίες δεν συνδέονται με τις επιδόσεις του προσωπικού και καταβάλλονται μηνιαίως. Μεταβλητές αποδοχές θεωρούνται οι πρόσθετες πληρωμές ή παροχές, οι οποίες εξαρτώνται από τις επιδόσεις του προσωπικού ή από συμβατικούς όρους. 22

23 Για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μεταβλητές/έκτακτες αμοιβές δύναται να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Για τα λοιπά πρόσωπα των οποίων οι ενέργειες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της εταιρείας, οι μεταβλητές αμοιβές, κατά κανόνα ορίζονται ως ποσοστό επί εσόδων της εταιρείας, που προέρχονται από υπηρεσίες στην παροχή των οποίων συμμετέχει ο υπάλληλος συνήθως εξαρτώνται από την αξία των συναλλαγών πελατών για λογαριασμό των οποίων ο υπάλληλος μεσολαβεί ή τους οποίους έχει συστήσει στην εταιρεία. Για τον καθορισμό των μεταβλητών αμοιβών, η εταιρεία δεν θέτει ποσοτικούς στόχους πωλήσεων, στο προσωπικό δηλ. οι μεταβλητές αμοιβές δεν συνδέονται με επιδόσεις και στόχους για το προσωπικό αλλά με τα έσοδα που λαμβάνει η εταιρεία και σχετίζονται με τις υπηρεσίες τις οποίες παρέχει το μέλος του προσωπικού. Ως προς την αναλογία μεταξύ σταθερών και μεταβλητών συνιστωσών του συνόλου των αποδοχών, η μεταβλητή συνιστώσα δεν υπερβαίνει το 100% της σταθερής συνιστώσας για κάθε υπόχρεο Σε κάθε περίπτωση, οι μεταβλητές αποδοχές θεωρούνται οικειοθελείς παροχές της εταιρείας και καταβάλλονται προσωρινά με την έννοια ότι η εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να διακόπτει ή να ανακαλεί την καταβολή τους. Ειδικότερα, η εταιρεία δικαιούται να αναστέλλει πλήρως ή εν μέρει την καταβολή πρόσθετων αποδοχών όταν δεν ικανοποιούνται οι απαιτούμενοι από τη νομοθεσία δείκτες (κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας κλπ.) ή όταν η οικονομική της κατάσταση επιδεινώνεται σημαντικά, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις κατά τις οποίες καθίσταται αβέβαιη η ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων της, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Πρόσθετες παροχές, όπως πιστωτικές κάρτες, κινητά τηλέφωνα, πρόσθετες συνταξιοδοτικές δύνανται να παρέχονται, κατά περίπτωση, με απόφαση της Διοίκησης ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, εφόσον οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ρευστότητας της εταιρείας το επιτρέπουν. Λόγω του μεγέθους, της πολυπλοκότητας και της φύσης της εταιρείας και δεδομένου ότι η εταιρεία δε διαθέτει μετοχές της στο ευρύ κοινό, δεν καταβάλλει μέρος των μεταβλητών αποδοχών σε μετοχές ή παρόμοια στοιχεία της ίδιας της εταιρείας. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται πληροφορίες που αφορούν τις αποδοχές που καταβλήθηκαν το προηγούμενο οικονομικό έτος, 2015, κατανεμημένες σε αποδοχές ανώτερων διοικητικών στελεχών 23

24 και αποδοχές λοιπού προσωπικού οι ενέργειες των οποίων έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της εταιρείας και υπόκεινται στην πολιτική αποδοχών: (τα ποσά σε χιλιάδες ) Αριθμός Δικαιούχων Σταθερές αμοιβές οικ. έτος 2015* Μεταβλητές αμοιβές* οικ. έτος 2015 Ανώτερη Διοίκηση Λοιπά Πρόσωπα * Περιλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές Οι μεταβλητές αποδοχές που καταβλήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, και στις δύο κατηγορίες προσώπων αποτελούνται από μετρητά καθώς επίσης και από λοιπά στοιχεία πρόσθετων παροχών όπως πιστωτικές κάρτες. Κατά το 2015 αποχώρησε ένας υπάλληλος που εντάσσεται στη πολιτική αποδοχών (το ποσό αποζημίωσης έχει συμπεριληφθεί στις σταθερές αμοιβές του ανωτέρω πίνακα). 24

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων.

Στρατηγικές και διαδικασίες για τη διαχείριση κινδύνων. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου της Εταιρίας THETIS CAPITAL Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ιούνιος 2014 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες :

Οι βασικές αρχές διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων είναι οι ακόλουθες : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ,ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΤΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Φεβρουάριος 2010 1 Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

31/12/2008 (credit risk)

31/12/2008 (credit risk) Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ)

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Κ. 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ.

Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. Υ Ν Α Μ Ι Κ Η Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α Κ Η Α. Ε. Π. Ε. Υ. ΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Μάρτιος 2011 1 Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31.12.2014 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Τα παρόντα στοιχεία δημοσιοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους. ( δημοσιοποιούμενες

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 Πολιτική Αποδοχών ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 1 1. ΓΕΝΙΚΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Wealth Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει θεσπίσει «Πολιτική Αποδοχών», στα πλαίσια συμμόρφωσης με την απόφαση 8/459/27.12.2007 της

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013

ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 Σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ.

ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α. Ε. Π. Ε. Υ. ORANGE PARTNERS Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΕΠΕΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΔΑΚΕ) σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Αδείας ΕΚ 1/13/28-6-1994 =========================================================== Δραγατσ αν ίου 6 Α θήνα 10559 Τηλ: 210.33.67.700 - Fax:21033.12.324 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ

Αθήνα 13/02/2017. Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Αθήνα 13/02/2017 Δήλωση της Εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» για το έτος 2016, κατ άρθρο 435 παρ. 1, σημείο ε του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού Ε.Ε. 575/2013 (Άρθρα 431 έως 451) και το Ν.4261/2014 (Άρθρα 80 έως 88) Ημερομηνία Αναφοράς: 31/12/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το όγδοο μέρος του Κανονισμού 575/2013/ΕΕ, το ν. 4261/2014 και τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/ απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σύμφωνα με την υπ αριθμ. 9/459/27.12.2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31/12/2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2012 Με βάση την απόφαση του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 9/572/23.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε

Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε Δημοσιοποίηση στοιχείων Πυλώνα ΙΙΙ για τη χρήση που έληξε 31.12.2013 Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας Συν. Π. Ε. 1 / 6 Κεφαλαιακή Επάρκεια και Αναλαμβανόμενοι Κίνδυνοι Α. Το παρόν κείμενο αποτελεί τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 9/459/27.12.2007 ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ηµεροµηνία αναφοράς 31/12/2008 µε βάση τα.λ.π.) 1 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88)

Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα ) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) Δημοσιοποίηση πληροφοριών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 575/2013 (άρθρα 431 451) και πολιτική συμμόρφωσης με βάση τον Ν. 4261/2014 (άρθρα 80 88) 1.Πεδίο εφαρμογής των απαιτήσεων δημοσιοποίησης 1.1 Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με τις Αποφάσεις 9/459/2007, 9/572/23.12.2010 και 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και το Ν.4261/2014

Διαβάστε περισσότερα

Argus Stockbrokers Limited

Argus Stockbrokers Limited Argus Stockbrokers Limited ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 31/12/2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, 105 64 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 33.64.300, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ Χρηµατιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Επάρκεια, τους κινδύνους και τη διαχείριση αυτών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MEGATRUST ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ, ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016)

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Εισαγωγή Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η GMM Global Money Managers Ltd (εφεξής η «Εταιρεία»), οφείλει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια

Συνοπτική Παρουσίαση Κεφαλαιακής Επάρκειας της Εταιρείας σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π Ημερομηνία αναφοράς 31/12/2008. Εποπτικά Ιδια Κεφάλαια Δημοσιοποίηση πληροφοριών Εποπτικής φύσεως Της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» σε εφαρμογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΕUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (άρθρα 80 έως 87) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 EUROXX Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον

Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της 31.12.2016 σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88). 1. Εισαγωγή Η εταιρία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 Απρίλιος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ... 2 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 28/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου

AΠΟΦΑΣΗ 28/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου AΠΟΦΑΣΗ 28/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα : Τροποποίηση της απόφασης 8/459/27.12.2007 (ΦΕΚ Β/2456/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Εσωτερική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.

EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ. Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12. EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποιήσεις με βάση την απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 9/459/27.12.2007 όπως ισχύει ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31.12.2011 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με το άρθρο 3 της

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου

Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Μάθημα: Διαχείριση Ρίσκου Ενότητα 1: Διαχείριση Ρίσκου Διδάσκων: Συμεών Καραφόλας Τμήμα: Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ

AΠΟΦΑΣΗ 26/606/ του Διοικητικού Συμβουλίου Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ AΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 9/459/ 27.12.2007 (ΦΕΚ Β/ 2457/31.12.2007) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Δημοσιοποίηση από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΙΙΙ Β1.Διάρθρωση Ιδίων Κεφαλαίων 1 2 3 4 5 Β2. Κεφαλαιακή επάρκεια 1 Συνοπτικές πληροφορίες για το είδος και τα κυριότερα χαρακτηριστικά όλων των κατηγοριών ιδίων κεφαλαίων καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Στόχοι και πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011

ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΗΛΙΑΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας μας, τους κινδύνους που αναλαμβάνει, καθώς και τη διαχείρισή τους.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά αναγνωριζόμενα) 1.1.1*** εκ των οποίων:

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ι.Χ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 9/459/27.12.2007 & 9/572/23.12.2010 ΤΟΥ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝΑΠΟΦΑΣΗ 26/606/22.12.2011 ΜΑΪΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ02Α ΚΑΙ Γ02Β: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η σκίαση αφορά τις γραμμές οι οποίες δεν θα συμπληρώνονται από τα πιστωτικά ιδρύματα.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις , τους κινδύνους που Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια της ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. στις 31.12.08, τους κινδύνους που αναλαµβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δηµοσιοποιούµενες σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη

Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή της απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 1. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31-12-2016 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/31.01.2017 Θέμα: Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ)

Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) 25 Φεβρουαρίου 2011 Έκθεση Εσωτερικής Διαδικασίας Αξιολόγησης Κεφαλαιακής Επάρκειας (ΕΔΑΚΕ) Ι. Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Νόμος 3601/2007 (ΦΕΚ Α 178/18.2.2007) «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31-12-2015 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αρ. Αδείας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΑΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2014

ΕΔΑΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2014 ΕΔΑΚΕ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2014 Magna Trust 1 Προς ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 Αρ. Πρωτ. :100/15 Κύριοι, Με την παρούσα υποβάλουμε: 1. ΕΔΑΚΕ 2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ της εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Πολιτική (στο εξής «η Πολιτική Αποδοχών») καταρτίζεται και υιοθετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν

Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν Δημοσιοποιήσεις με βάση τον Κανονισμό ΕΕ 575/2013 εναρμονισμένες με τις σχετικές κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως ισχύουν ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 1. Εισαγωγή Στο κείμενο που ακολουθεί περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον

Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Δημοσιοποίηση πληροφοριών της BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. της 31.12.2015 σύμφωνα με τον Κανονισμό 575/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88). 1. Εισαγωγή Η εταιρία ΒΕΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΙΒ18 ΙΒ20: ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1. Γενικά Τα υποδείγματα ΙΒ18-ΙΒ20 συμπληρώνονται από τα όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύονται από τη ΤτΕ. Τα υποδείγματα περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.

S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12. S.I.L.K. CAPITAL PARTNERS ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠOΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 9/459/27.12.2007 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : 31-12-2012 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 SILK CAPITAL PARTNERS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 28.2.2015 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή

2 Άρθρο 1 Υποχρέωση δηµοσιοποίησης πληροφοριών 1. Οι πληροφορίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας Απόφασης δηµοσιοποιούνται από τις Επιχειρήσεις Παροχή Α Π Ο Φ Α Σ Η 9/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «ηµοσιοποίηση από τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών εποπτικής φύσεως πληροφοριών σχετικά µε την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΕ 575/2013 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4261/2014 (ΑΡΘΡ.80-88) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: 31-12-2016 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017 ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αρ. Αδείας :

Διαβάστε περισσότερα

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Κεφαλαίων Απαιτήσεων Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 24,61%

Εποπτικά Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Κεφαλαίων Απαιτήσεων Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 24,61% Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ, τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή τους, δημοσιοποιούμενες σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα