ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 45011"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ

2 ΓΕΝΙΚΑ: Η διαδικασία για την Πιστοποίηση των τουριστικών καταλυμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Π.Δ. 43/2002 και 337/2000, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Η Τουριστική Επιχείρηση, της οποίας τα αρχιτεκτονικά σχέδια έχουν εγκριθεί με τις προδιαγραφές των Π.Δ. 43/2002 & 337/2000, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν, εξετάζεται στους κάτωθι τομείς, προκειμένου να της χορηγηθεί το Πιστοποιητικό : 1 Α. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Π.Δ. 43/ 2002, 1 Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΕΔΑΦΙΑ Α ΚΑΙ Β ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Π.Δ. 337/ 2000 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΔΑΦΙΑ Α ΚΑΙ Β ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Π.Δ. 337/ Α. ΈΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Π.Δ. 43/ Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ Γ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Π.Δ. 337 /2000 ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΔΑΦΙΟ Γ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Π.Δ. 337/ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Η ΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Οι κανονισμοί Πιστοποίησης έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ώστε να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου αυτών οι επιχειρηματίες και να γνωρίζουν το πλαίσιο βάση του οποίου θα γίνεται η διαδικασία της κατάταξης. Προ της επιθεώρησης του καταλύματος για την κατάταξή του ενημερώνεται εγγράφως η επιχείρηση, από την αρμόδια Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α. για την ημερομηνία του ελέγχου, τα ονόματα των αξιολογητών και τα απαιτούμενα έγγραφα ή στοιχεία χρειάζονται ώστε να τεκμηριώνεται ό,τι 2

3 βαθμολογείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα πδ 43/02 και 337/2000 όπως ισχύουν σήμερα. Κατά τον έλεγχο πρέπει να παρίσταται ο υπεύθυνος δ/ντής της επιχείρησης ή άλλο πρόσωπο επιλογής της επιχείρησης που θα παρέχει στους επιθεωρητές τα έγγραφα που απαιτούνται και τεκμηριώνουν τα βαθμολογούμενα κριτήρια. Η προς κατάταξη επιχείρηση έχει δικαίωμα να ενημερώσει την αρμόδια Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α. αν επιθυμεί την εξαίρεση κάποιου εν των επιθεωρητών. Ο επιχειρηματίας που αιτείται την κατάταξη ενημερώνεται ότι υπάρχει Κώδικας Δεοντολογίας του Επιθεωρητή που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού, τον οποίο γνωρίζουν και σέβονται όλοι οι επιθεωρητές, υπογράφοντας παράλληλα και υπεύθυνη δήλωση αμεροληψίας που τηρείται στο ΑΡΧΕΙΟ προσωπικού της Π.Ε.&Ε.Α. Το πιστοποιητικό κατάταξης ή το σχετικό έγγραφο ενημέρωσης της επιχείρησης με τα ευρήματα του ελέγχου και την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται αυτή, χορηγείται /αποστέλλεται από τη Δ/νση Π.Ε.& Ε.Α. Η επιχείρηση μετά τον έλεγχο δύναται να ζητήσει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου. Αν η επιχείρηση έχει διαφορετική γνώμη για το αποτέλεσμα του ελέγχου δύναται να υποβάλλει ένσταση στην Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α., η οποία εξετάζεται από την Επιτροπή Πιστοποίησης, στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των φορέων. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Οι επιθεωρητές που διενεργούν τον έλεγχο για την κατάταξη του καταλύματος είναι απαλλαγμένοι από οποιεσδήποτε εμπορικές οικονομικές ή άλλες πιέσεις ή δεσμεύσεις, που μπορεί να επηρεάσουν την τεχνική τους κρίση. Δεν συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα που ενδέχεται να διακυβεύσει την εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία της κρίσης τους και της ακεραιότητάς τους, σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες πιστοποίησης των τουριστικών καταλυμάτων και των ελέγχων που εκτελούν. Καλύπτουν τα κριτήρια που έχουν τεθεί στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Φορέα Πιστοποίησης για την Ποιότητα και αξιολογούνται επιπρόσθετα για τη διαδικασία κατάταξης σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτό (πολυετή εμπειρία, συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης και επιμόρφωσης σχετικά με τα πρότυπα πιστοποίησης κλπ). Είναι υποχρεωμένοι να υπογράψουν δήλωση αμεροληψίας και ανεξαρτησίας. Κατά τον έλεγχο πρέπει να έχουν το σωστό για την μοριοδότηση κωδικοποιημένο έντυπο καθώς και ό,τι άλλο στοιχείο ή πληροφόρηση για την επιχείρηση είναι απαραίτητο για την διενέργεια του ελέγχου. 3

4 Μετά το πέρας του ελέγχου πρέπει να ενημερώνουν τον επιχειρηματία για το αποτέλεσμα και το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Ανάλογα τη δυναμικότητα του καταλύματος, την κατηγορία του ( πχ ξεν/χείο 5 αστέρων ή 4 αστέρων, ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ή επιπλωμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια 3 κλειδιών κλπ) ή τον γενικότερο προγραμματισμένο όγκο δουλειάς ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Π.Ε.&Ε.Α. συντονιστής του κλιμακίου ελέγχου αποτελούμενο από επιθεωρητές ή εκπαιδευόμενους επιθεωρητές. Σε περιπτώσεις που το προς κατάταξη κατάλυμα έχει αυξημένη δυναμικότητα πχ πάνω από 100 κλίνες με αρκετές εντός αυτής λοιπές εγκαταστάσεις (πχ αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, πολλά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κλπ) ο Προϊστάμενος της δ/νσης Π.Ε.&Ε.Α. ορίζει περισσότερα του ενός κλιμάκια ελέγχου για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση του ελέγχου. Ακολούθως αναλύεται η διαδικασία της κατάταξης του καταλύματος : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 1. ΚΑΤΑΤΑΞΗ Ο έλεγχος για την κατάταξη του καταλύματος ξεκινά εφόσον αποσταλεί το αίτημα του επιχειρηματία στην Δ/νση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς και ακολουθεί τα εξής στάδια: Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Οι επιθεωρητές εξετάζουν σύμφωνα με την κατηγορία του καταλύματος : Α. Εάν η επιχείρηση διαθέτει τις ελάχιστες υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές που καθορίζει το Π.Δ. 43/2002 ( αστέρια), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Β. Εάν η επιχείρηση διαθέτει τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις εξοπλισμού και υπηρεσιών για όλες τις κατηγορίες κλειδιών ενοικιαζομένων δωματίων και ενοικιαζομένων διαμερισμάτων καθώς και ενοικιαζομένων δωματίων και επιπλωμένων διαμερισμάτων(μικτή μορφή) κατά την παρ. 1 4

5 α, β, και γ, του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Εάν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο ότι υπάρχουν ελλείψεις στα ανωτέρω, ενημερώνεται ο επιχειρηματίας για την συμπλήρωση των ελλείψεων και οι επιθεωρητές δεν προχωρούν στην μοριοδότηση του καταλύματος κατά το παράρτημα Γ του Π.Δ. 43/2002 και το άρθρο 2 παρ 1 α,β,γ του Π.Δ. 337/2002 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. Σε κάθε περίπτωση οι επιθεωρητές συντάσσουν έκθεση ελέγχου, όπου αναφέρονται με σαφήνεια και λεπτομερώς οι ελλείψεις και τεκμηριώνεται η διαδικασία. Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Οι επιθεωρητές διενεργούν τη μοριοδότηση του καταλύματος ακολουθώντας τις προδιαγραφές που έχουν ήδη τεθεί στα παράρτημα Γ του Π.Δ. 43/2002 και το άρθρο 2 παρ 1 α, β, γ του Π.Δ. 337/2000 και καταγράφουν το αποτέλεσμα αυτής. Διαπιστώνεται αν η επιχείρηση συγκεντρώνει τις καθορισθείσες βάσεις των κριτηρίων κάθε κατηγορίας προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση για την αντίστοιχη κατάταξη σε «αστέρι» ή «κλειδί». Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν συγκεντρώνει τα προβλεπόμενα για την κατηγορία που αιτείται μόρια, κατατάσσεται με βάση την διενεργηθείσα βαθμολόγηση. Παράλληλα πραγματοποιείται και ο έλεγχος κατ απαίτηση του προτύπου ΕΝ 45011, για τη διαπίστωση εφοδιασμού με τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά καλής λειτουργίας ή ασφάλειας υλικών/ μέσων της επιχείρησης. Για την διενέργεια του ελέγχου αυτού χρησιμοποιείται το ειδικό κωδικοποιημένο έντυπο «Παράρτημα Ελέγχου Υλικών και Μέσων λειτουργίας» που υπόκειται στον έλεγχο του Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. Εάν κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστωθούν ελλείψεις κάποιων πιστοποιητικών /δικαιολογητικών δύναται να προταθεί προθεσμία υποβολής αυτών, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 10 ημέρες. Γ. ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Με το πέρας του ελέγχου ένα αντίγραφο των ευρημάτων της επιθεώρησης που αφορά στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β και Γ (λειτουργικές προδιαγραφές και βαθμολογούμενα ) του Π.Δ. 43/2002 και τα κριτήρια κατάταξης της παρ. 1 α,β,γ, του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000, καθώς και του παραρτήματος ελέγχου υλικών και μέσων λειτουργίας της επιχείρησης, μπορεί να δοθεί στον επιχειρηματία, εφόσον ζητηθεί, από το κλιμάκιο των 5

6 επιθεωρητών ή να λάβει το αντίγραφο η επιχείρηση από την Δ/νση Π.Ε.& Ε.Α. Μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων επιθεωρήσεων και την επιστροφή των επιθεωρητών στην έδρα της Δ/νσης Πιστοποίησης, καταγράφονται τυχόν συμπληρώσεις στις εκθέσεις ελέγχου με τα εξής περιεχόμενα: 1. Σκοπός επιθεώρησης Έλεγχος καταλύματος για κατάταξη καταλύματος σύμφωνα με τα ΠΔ 43/2002 ή 337/ Τόπος και χρόνος ελέγχου 3. Σύνθεση ομάδας επιθεωρητών 4. Υπεύθυνος Επιθεωρημένης μονάδας( εφόσον ορίζεται) 5. Προτάσεις που αφορούν στη χορήγηση ή μη του αντίστοιχου Πιστοποιητικού από την Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α. Μετά την υποβολή των σχετικών εκθέσεων από τους επιθεωρητές (εντός το αργότερο 15 ημερών από την πραγματοποίηση του έλεγχου) συνοδευόμενων από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης των μοριοδοτουμένων κριτηρίων αποστέλλεται στον επιχειρηματία σχετικό κωδικοποιημένο έγγραφο ενημέρωσης που αναφέρει : τα ευρήματα του ελέγχου, το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει το κατάλυμα, την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται το κατάλυμα, τις ενδεχόμενες ελλείψεις, το χρονικό διάστημα προς πραγματοποίηση των συμμορφώσεων που υποδεικνύονται. Προγραμματίζεται δε επανέλεγχος από τη Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α προς διακρίβωση πραγματοποίησης αυτών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Η πρωτότυπη έκθεση και το σχετικό έγγραφο ενημέρωσης της επιχείρησης με τα ευρήματα του ελέγχου, δεόντως υπογεγραμμένα τηρούνται στο ΑΡΧΕΙΟ της Δ/νσης Π.Ε.&Ε.Α. Αντίγραφο του εγγράφου ενημέρωσης της επιχείρησης, με ευθύνη του επιχειρηματία υποβάλλεται στην οικεία Π.Υ.Τ. και καταχωρείται στο φάκελο ΑΡΧΕΙΟΥ της επιχείρησης. Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου κάθε επιχείρησης διαβιβάζεται στην Δ/νση Επιθεώρησης για τον προγραμματισμό της Επιτήρησης. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από την Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α, στην περίπτωση παραπόνων/καταγγελιών που αφορούν στις ποιοτικές υπηρεσίες των καταταγέντων καταλυμάτων, στην κατηγορία τους ή εφόσον ζητηθεί εγγράφως από τον επιχειρηματία. Δ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Ο επιχειρηματίας για την χορήγηση του Πιστοποιητικού κατάταξης σε αστέρι ή κλειδί υποβάλλει το σχετικό αίτημα για την χορήγηση του 6

7 πιστοποιητικού κατάταξης στη Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α. με το αντίγραφο του καταθετηρίου για το αντίστοιχο ποσό για την κατάταξη. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος της επιχείρησης σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές των Π.Δ. 43/2002 και 337/2000(παρατήματα Β και Γ του 43/2002, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000 ) υπογράφεται το Πιστοποιητικό από τον Γενικό Γραμματέα και κοινοποιείται από την Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α αρμοδίως για τις περαιτέρω ενέργειες. 2. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Μετά τη χορήγηση του πιστοποιητικού Ποιότητας δηλ την κατάταξη της επιχείρησης στο αντίστοιχο αστέρι ή κλειδί η Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α. αποστέλλει αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου και του χορηγούμενου πιστοποιητικού στη Δ/νση Επιθεώρησης. Με ευθύνη του εκάστοτε Δ/ντή της προγραμματίζεται επανέλεγχος και επαναξιολόγηση της επιχείρησης, εντός χρονικού διαστήματος τουλάχιστον ενός (1) έτους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η πιστοποιημένη επιχείρηση διατηρεί τις προδιαγραφές της κατηγορίας στην οποία έχει καταταχθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 43/2002 και 337/2000. Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω ακολουθούνται οι διαδικασίες περί κυρώσεων που περιγράφονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3190/2003. Η Δ/νση Επιθεώρησης υποχρεούται για τον ορθό προγραμματισμό της επαναξιολόγησης των επιχειρήσεων που πιστοποιήθηκαν με βάση τη διάρκεια λειτουργίας αυτών. Δηλαδή να πραγματοποιεί την επιτήρηση στα καταλύματα που λειτουργούν τη θερινή ή χειμερινή περίοδο αντίστοιχα, αξιολογώντας και καταγράφοντας τα αποτελέσματα του ελέγχου και συγκρίνοντας αυτά με την αρχική αξιολόγηση της επιχείρησης ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση για τα ευρήματα του ελέγχου τη Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α Για τον ως άνω επανέλεγχο της επιτήρησης έχουν συνταχθεί και χρησιμοποιούνται τα αντίστοιχα για κάθε κατηγορία καταλύματος έντυπα, (με διαφορετική κωδικοποίηση από αυτά της κατάταξης). Δίνεται ιδιαίτερη σημασία: α) στη διαχείριση παραπόνων (παράγραφος 15 του προτύπου ΕΝ 45011) και εξετάζονται τα φυλλαδίων παραπόνων που τηρούνται απαραίτητα από την επιχείρηση, το βιβλίο εντυπώσεων των πελατών, η ιστοσελίδα με τις παρατηρήσεις και σχόλια των πελατών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες του καταλύματος αλλά και το γενικότερο λειτουργικό επίπεδο αυτού β) στην καλή χρήση του σήματος ποιότητας (πιστοποιητικό κατάταξης) που χορηγήθηκε στην επιχείρηση (δηλ. έλεγχος εντύπων και διαφήμιση της 7

8 επιχείρησης προς την αγορά). Η μη καλή χρήση του πιστοποιητικού αποτελεί λόγο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το ισχύον εκάστοτε νομοθετικό πλαίσιο για τα τουριστικά καταλύματα. Μετά την υποβολή των σχετικών εκθέσεων από τους επιθεωρητές αποστέλλεται στον επιχειρηματία από τη Δ/νση Επιθεώρησης σχετικό κωδικοποιημένο έγγραφο ενημέρωσης που αναφέρει : τα ευρήματα του ελέγχου, το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει το κατάλυμα, και η διατήρηση ή μη της κατηγορίας στην οποία είχε καταταχθεί το κατάλυμα, Αντίγραφο της έκθεσης επανελέγχου κοινοποιείται στη Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α. η οποία και χορηγεί σχετικό αντίγραφο, εφόσον ζητηθεί ή απαιτηθεί από τον επιχειρηματία. Η Δ/νση Επιθεώρησης διατηρεί Αρχείο τόσο των προς επαναξιολόγηση επιχειρήσεων όσο και των ήδη επανελεγχθεισών με τα ευρήματα του ελέγχου. ΕΝΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΩΝ Οι επιθεωρητές για την πραγματοποίηση των ελέγχων (κατάταξη & επιτήρηση) χρησιμοποιούν τα κατάλληλα έντυπα που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές των διατάξεων των Π.Δ. 43/2002 και 337/2000 και του παραρτήματος ελέγχου υλικών και μέσων λειτουργίας της επιχείρησης κατ απαίτηση του προτύπου ΕΝ 45011, και έχουν σημανθεί με μοναδικό για κάθε έντυπο ελέγχου κωδικό, έτσι ώστε κάθε έντυπο να είναι μονοσήμαντο και να αντιστοιχεί σε κάθε τύπο ελέγχου. Τα έντυπα που χρησιμοποιούνται ελέγχονται κατά διαστήματα και επικαιροποιούνται από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης της Ποιότητας με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα κριτήρια του πρότυπου της Διαπίστευσης και την ισχύουσα τουριστική νομοθεσία. Για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ποιότητας χρησιμοποιούνται τα έντυπα που αναφέρονται στο κεφάλαιο «έντυπα Ελέγχου» του Εγχειριδίου Ποιότητας και υπόκεινται στο έλεγχο του Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. Το περιεχόμενο των εντύπων αναφέρεται αναλυτικά και απαριθμείται στον Κεντρικό Κατάλογο (MASTER FILE) που τηρείται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης της Ποιότητας και αποτελεί ελεγχόμενο έγγραφο από τη Διαπίστευση Κάθε τροποποίηση του εντύπου ελέγχου ή αλλαγή ή απόσυρσή του πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του Υπεύθυνου Διασφάλισης της Ποιότητας και μετά από τις σχετικές οδηγίες και ενημέρωση που έχει λάβει από τον τεχνικό υπεύθυνο. Οφείλει να δημιουργήσει το νέο έντυπο το οποίο και θα διανεμηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους στην διαδικασία για την κατάταξη με την προβλεπόμενη σήμανση που θα την διαφοροποιεί από την προηγούμενη με σαφήνεια για να αποφεύγονται συγχύσεις και να μην διαταράζεται η διαδικασία του ελέγχου. 8

9 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΑ «ΑΥΤΟΚΑΤΑΤΑΧΘΕΝΤΑ» Ο έλεγχος για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών πραγματοποιείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα με τα οριζόμενα το άρθρο 16, παρ. 1 του Νόμου 3190/2003 (καταλύματα που έχουν καταταχθεί και με το σύστημα της «αυτoκατάταξης») και ακολουθεί τα εξής στάδια : Α. Έλεγχος των υποχρεωτικών λειτουργικών προδιαγραφών των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σύμφωνα με το παράρτημα Β του άρθρου 9 του Π.Δ. 43/2002, ή των ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων εξοπλισμού και υπηρεσιών των ενοικιαζόμενων δωματίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα εδάφια α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/ 2000 και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια α και β της παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000. Β. Έλεγχος των βαθμολογούμενων κριτηρίων των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, σύμφωνα με το παράρτημα Γ. του άρθρου 9 του Π.Δ. 43/2002, των ενοικιαζόμενων δωματίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 337 /2000 και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο γ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η ανωτέρω διαδικασία ελέγχου είναι ότι τα τουριστικά καταλύματα διαθέτουν τις απαιτούμενες από το νόμο τεχνικές προδιαγραφές της κατηγορίας στην οποία έχουν καταταγεί και έχουν εφαρμοσθεί τα αρχιτεκτονικά σχέδια. Για τα τουριστικά καταλύματα που έχουν καταταγεί σε αστέρια με το σύστημα της «αυτοκατάταξης» ( άρθρο 16 του ν. 3190/2003) επειδή γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτό ( παρ 5 του άρθρου 7 του πδ 43/2002) ότι καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της κατηγορίας στην οποία έχουν καταταγεί, ο έλεγχος με σχέδια θα πραγματοποιείται μόνο για τα μοριοδοτούμενα τμήματα του καταλύματος από τους επιθεωρητές. Για τα μη κύρια καταλύματα ο έλεγχος πραγματοποιείται σύμφωνα με την διαδικασία της παρ 2 του άρθρου 16 του ν. 3190/2003 Τα έντυπα ελέγχου συντάσσονται και διανέμονται στους επιθεωρητές από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Όλο το προσωπικό του Ε.Ο.Τ. που εμπλέκεται και έχει ενταχθεί στη Διαδικασία για την ταξινόμηση και κατάταξη των κύριων και μη, τουριστικών καταλυμάτων, χρησιμοποιεί πάντα τα εγκεκριμένα από τον 9

10 υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας έντυπα ελέγχου. Οι επιθεωρητές αφού συντάξουν τη σχετική έκθεση καταγράφουν τις παρατηρήσεις και διαπιστώνουν τη βάση των προαπαιτούμενων προδιαγραφών της κατηγορίας στην οποία έχουν καταταγεί τα καταλύματα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον έλεγχο ότι το τουριστικό κατάλυμα δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των παραρτημάτων Β και Γ του Π.Δ. 43/2002 και της παρ 1 α, β, γ, του άρθρου 2 του Π.Δ. 337/2000, που έχει καταταγεί, ο επιθεωρητής οφείλει να διατυπώσει εγγράφως την πρόταση για κατάταξη της επιχείρησης σε κατηγορία με βάση τη βαθμολόγηση που πραγματοποιήθηκε. Η έκθεση αυτή ελέγχου υποβάλλεται ταυτόχρονα στην Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α. και κοινοποιείται αρμοδίως προκειμένου σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3190/2003 να γίνει η νέα κατάταξη του καταλύματος. Η Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α. έχοντας την έκθεση ελέγχου της οριστικής κατάταξης χορηγεί το νέο Πιστοποιητικό στην επιχείρηση με την αντίστοιχη κατηγορία του καταλύματος. Παράλληλα η Δ/νση Επιθεώρησης η οποία έχει την ευθύνη της επαναξιολόγησης και του επανελέγχου της επιχείρησης για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης και διατήρησης ή μη, προς τις απαιτούμενες προδιαγραφές, θα δρομολογήσει τις διαδικασίες για την επιτήρηση. Η Δ/νση Επιθεώρησης διατηρεί Αρχείο τόσο των προς επαναξιολόγηση επιχειρήσεων όσο και των ήδη επανελεγχθεισών με τα ευρήματα του ελέγχου. Τα προς επαναξιολόγηση καταλύματα ελέγχονται με τα ειδικά έντυπα ελέγχου, που έχουν συνταχθεί για κάθε κατηγορία καταλύματος, με μέριμνα του Υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας και τα οποία υπόκεινται σε έλεγχο από το Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.. Οι πρωτότυπες εκθέσεις ελέγχου καταχωρούνται στο ΑΡΧΕΙΟ της Δ/νσης Επιθεώρησης. Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο της έκθεσης επανελέγχου γνωστοποιείται στη Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α η οποία χορηγεί στον επιχειρηματία σχετικό αντίγραφο εφόσον ζητηθεί ή απαιτηθεί. Η Δ/νση Επιθεώρησης υποχρεούται για τον ορθό προγραμματισμό της επαναξιολόγησης των επιχειρήσεων που κατατάχθηκαν, με βάση τη διάρκεια λειτουργίας αυτών, Αξιολογεί και καταγράφει τα αποτελέσματα του ελέγχου συγκρίνοντας τα με την αρχική αξιολόγηση της επιχείρησης ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση για τα ευρήματα του ελέγχου τη Δ/νση Π.Ε.&Ε.Α. Σε περιπτώσεις καταγγελιών από πελάτες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του καταλύματος οι οποίες ενδεχομένως έχουν ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία της κατάταξης του καταλύματος σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών (πχ σύνθεση πρωινού) διενεργείται έκτακτος έλεγχος από την Δ/νση Επιθεώρησης και στη συνέχεια ενημερώνεται η αρμόδια Δ/νση 10

11 Π.Ε.&Ε.Α. για τις περαιτέρω ενέργειες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Επισήμανση: -Όλα τα ανωτέρω διενεργούνται πάντα από τον Φορέα Πιστοποίησης λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο της τουριστικής νομοθεσίας που σχετίζεται με τους όρους και τις διαδικασίες κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της διαδικασίας επικαιροποιούνται από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας τόσο τα έντυπα ελέγχου όσο και κάθε άλλο σχετικό με τον έλεγχο έγγραφο. 11

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 209 21 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4014 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστη ριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μη εδώδιμα φυτικά προϊόντα 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5 Επάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69

31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 31.7.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 227/69 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 809/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα