Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ενέργειας. Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ενέργειας. Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής"

Transcript

1 Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

2 1. Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν /2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, παρά το γεγονός ότι επέρχονται αποσπασµατικές και µικρές αλλαγές Χαµένη ευκαιρία: Το προσχέδιο νόµου που εισηγήθηκε η ΡΑΕ τον Ιούλιο του 2002 περιελάµβανε ολοκληρωµένη µείζονα αναµόρφωση της αγοράς Περαιτέρω, η νέαοδηγία54/2003/εκ καθιστά αναγκαία νέα τροποποίηση του νόµου για τον ηλεκτρισµό Ωστόσο, ο Ν. 3175/2003 παρέχει εξουσιοδοτήσεις ώστε µε τους νέους Κώδικες και τους Κανονισµούς να επέλθει σηµαντική πρόοδος για την αγορά Σε αυτόν τον στόχο αποβλέπει η πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα

3 2. Τι είναι ο Κώδικας ιαχείρισης και Συναλλαγών Ονόµος 3175/2003 θέτει τους κανόνες δικαίου και παρέχει συγκεκριµένες εξουσιοδοτήσεις για έκδοση κανονιστικών πράξεων Οσχεδιασµόςτηςνέαςαγοράςηλεκτρισµού έγινε από το νόµο Μετά τη ψήφιση του νόµου η συζήτηση αφορά στην εφαρµογή του Ο Κώδικας ιαχείρισης και Συναλλαγών είναι Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ Ακολουθούνται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του νόµου 3175/2003 Πρόκειται για σύνολο διατάξεων που καθορίζουν τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του νόµου και δεν θέτουν νέους κανόνες δικαίου Περαιτέρω λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κώδικα αποφασίζονται κατά το νόµο 2837/2001 απότηραε Ο Κώδικας πρέπει να είναι αντικείµενο συνεχούς βελτίωσης και προσαρµογής γιατί αποτελεί τη ρύθµιση της αγοράς

4 3. Περιεχόµενα του νέου Κώδικα 1. Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός 2. Προετοιµασία Κατανοµής Φορτίου 3. Κατανοµή Φορτίου σε πραγµατικό χρόνο 4. Μέτρηση Παραγωγής και Κατανάλωσης 5. Εκκαθάριση Αποκλίσεων 6. Μηχανισµός ιασφάλισης Επάρκειας Ισχύος 7. Λειτουργία, συντήρηση, ανάπτυξη και χρήση Φυσικού Συστήµατος, και σύνδεση Χρηστών

5 4. Βασικοί στόχοι νέου Κώδικα 1. Άρση του αδιεξόδου της Ηλεκτρικής Αγοράς, λειτουργία της ανεξάρτητης ρύθµισης και διαχείρισης του συστήµατος 2. Προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή και δραστηριοποίηση προµηθευτών 3. Απουσία κάθε ασύµµετρης ρύθµισης στον Κώδικα, εκτός εάν προβλέπεται στο νόµο 4. Ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού, χωρίς στρεβλώσεις από τη µονοπωλιακή διάρθρωση της αγοράς, µε δυνατότητα διαχείρισης του επιχειρηµατικού κινδύνου για νεοεισερχοµένους, αλλά και αποφεύγοντας κερδοσκοπικές συµπεριφορές 5. Πλήρης Συµβατότητα µε την Νέα Οδηγία 2003/54/ΕΚ για την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, όµως ο νόµος σε άλλα θέµατα δεν καλύπτει ορισµένες απαιτήσεις της νέας Οδηγίας 6. Συγχρονισµός µε τους στόχους για την ανάπτυξη της αγοράς και των καταναλώσεων φυσικού αερίου.

6 Γενικές Αρχές

7 6. Αρµοδιότητες και Συµµετέχοντες ΥΠΑΝ: Αλλαγή Νοµοθεσίας ή Κωδίκων ΡΑΕ ΕΣΜΗΕ ΑΕ ιαχειριστής Συστήµατος και Αγοράς Εποπτεία Παρακολούθη ση Ρύθµιση λεπτοµερειών εφαρµογής ΑΓΟΡΑ: Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΥΣΤΗΜΑ: Σύµβαση Σύνδεσης Χρηστών Αποκλειστική Κυριότητα Συστήµατος ιαιτησία Κυρώσεις Παραγωγοί Προµηθευτές Πελάτες

8 7. Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ιαχειριστής και Λειτουργός ο ΕΣΜΗΕ Εγγραφή στο Μητρώο Συµµετεχόντων Παραγωγοί, κάτοχοι άδειας παραγωγής Μονάδων εγγεγραµµένων στο Μητρώο Κατανεµόµενων Μονάδων Προµηθευτές, κάτοχοι άδειας προµήθειας οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το φορτίο των πελατών, εισάγουν και εξάγουν Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες, Επιλέγοντες Πελάτες που επιλέγουν να προµηθεύονται ενέργεια από το Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας προς ίδια χρήση. Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Με την εγγραφή στο Μητρώο Συµµετεχόντων, οι Συµµετέχοντες συνάπτουν σύµβαση µε τον ιαχειριστή του Συστήµατος, ηοποίατους παρέχει το δικαίωµα ναλαµβάνουν πληρωµές και την υποχρέωση να εξοφλούν χρεώσεις που προκύπτουν από τις συναλλαγές στα πλαίσια του Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

9 8. Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τι περιλαµβάνει Μέσω αυτού διενεργούνται όλες οι χρεώσεις και πιστώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα εν περιλαµβάνει τις οικονοµικές συµφωνίες και συµβάσεις µεταξύ των παραγωγών, προµηθευτών και πελατών. Αυτές συνάπτονται ελεύθερα εκτός του Συστήµατος Συναλλαγών Από τι αποτελείται Ηµερήσιο Ενεργειακό Προγραµµατισµό: συναλλαγές για τη συνολική ενέργεια που καταναλώνεται ανά ηµέρα. Εκκαθάριση Αποκλίσεων: εκκαθάριση διαφορών και υπηρεσιών για την εξισορρόπηση του συστήµατος Μηχανισµό ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος: µέσω του οποίου εξασφαλίζεται η κάλυψη µέρους του κόστους κεφαλαίου της παραγωγικής ισχύος Χρεώσεις για µη συµµόρφωση, τέλη για ισοσκέλιση των λογαριασµών προσαυξήσεων

10 9. Εποπτεία-Πληροφόρηση Παρακολούθηση Συστήµατος Συναλλαγών. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος παρακολουθεί καθηµερινάτηλειτουργίατου Συστήµατος Συναλλαγών και τηρεί ανάλογα αρχεία και στατιστικά στοιχεία. Εποπτεία Συστήµατος Συναλλαγών. Η ΡΑΕεποπτεύειτην άσκηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων του ιαχειριστή του Συστήµατος και των κατόχων αδειών στο πλαίσιο του Συστήµατος και της Αγοράς και αποφασίζει σχετικά µε λεπτοµέρειες εφαρµογής του Κώδικα. Ο ιαχειριστής του Συστήµατος ενέχει υποχρέωση τήρησης διαφάνειας και παροχής πληροφοριών. Η υποχρέωση πληροφόρησης τελεί υπό την επιφύλαξη τήρησης της αρχής της εχεµύθειας.

11 10. Επίλυση ιαφορών και Εξέλιξη του Κώδικα Φιλική ιευθέτηση ιαφορών, τα Μέρη οφείλουν να διαπραγµατεύονται µε καλή πίστη και σύµφωνα µε τα συναλλακτικά ήθη για την διευθέτηση της διαφοράς. Θεσπίζεται µηχανισµός φιλικής διευθέτησης διαφορών. ιαιτησία, σε περίπτωση µη επίλυσηςτηςδιαφοράςµέσω της διαδικασίας φιλικής διευθέτησης, η διαφορά επιλύεται µε διαιτησία που διεξάγεται κατά το νόµο από τη ΡΑΕ. Περαιτέρω ένδικα µέσα παραµένουν στη διάθεση όλων. Εγχειρίδια εφαρµογής του Κώδικα (τεχνικού χαρακτήρα που χρησιµεύουν ως οδηγοί για τις λεπτοµέρειες εφαρµογής) ηµοσίευση τυποποιηµένων οικονοµικών συµβάσεων για τη διευκόλυνση των συναλλαγών και των νεοεισερχοµένων υνατότητα βελτίωσης, επέκτασης και προσαρµογών µε νεότερες Υπουργικές Αποφάσεις Βάση για την ανάπτυξη παράλληλων χρηµατιστηριακών και τραπεζικών προϊόντων

12 Παρουσίαση της λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

13 11. Λειτουργία Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Προηγούµενη Ηµέρα Ηµέρα Κατανοµής Ηµέρα Υπολογισµού Πληρωµές Εκκαθάριση Συναλλαγών ΗΕΠ Χρεώσεις Παραγωγοί Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός SMP P Οριακή Τιµή Συστήµατος Q Εισαγωγείς Αποδεκτές Προσφορές ηλώσεις Φορτίου Κατανοµή σε πραγµατικό χρόνο Εντολές Κατανοµής προσαρµογές στο Πρόγραµµα ΗΕΠ Υδροηλεκτρικά και ΑΠΕ Προσφορές Έγχυσης ηλώσεις Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων ηλώσεις Μη ιαθεσιµότητας Εντολές Κατανοµής και Επιβεβληµένες Μεταβολές Παραγωγής Προµηθευτές Εξαγωγείς Άντληση Πληρωµές/ Χρεώσεις Αποκλίσεων Εκκαθάριση Αποκλίσεων Υπολογισµός Αποκλίσεων Μετρούµενης και Προγραµµατισµένης Παραγωγής (χωρίς τις Επιβεβληµένες Μεταβολές Παραγωγής) και εκκαθάριση στην Οριακή Τιµή Αποκλίσεων Πληρωµές/ Χρεώσεις Αποκλίσεων εδοµένα Μετρήσεων

14 Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός ΗΕΠ

15 12. Βασικά Στοιχεία ΗΕΠ Ηµέρα Κατανοµής: Ηµέρα φυσικής παράδοσης ηλεκτρικής ενέργειας, οι οικονοµικές συναλλαγές της οποίας έχουν ολοκληρωθεί την προηγούµενη της Ηµέρας Κατανοµής Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Συµµετέχοντες ΗΕΠ Προµηθευτές, Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες, Εξαγωγείς (Εκπρόσωποι Φορτίου) Παραγωγοί, Εισαγωγείς Υποχρεωτική συµµετοχή στον ΗΕΠ Παραγωγοί για έγχυση της ενέργειας που παράγουν Προµηθευτές και Αυτοπροµηθευόµενοι Πελάτες για απορρόφηση της ενέργειας που καταναλώνεται στην Ελλάδα υνητική συµµετοχή στον ΗΕΠ Προµηθευτές και Πελάτες για εισαγωγές και Προµηθευτές για εξαγωγές Αντλητικές Μονάδες αναφορικά µε την λειτουργία άντλησης εν προβλέπονται στον ΗΕΠ µακροχρόνια συµβόλαια συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

16 13. Ηµερήσιος Ενεργειακός Προγραµµατισµός Παραγωγοί Εισαγωγείς ΥΗΣ ΑΠΕ Προσφορές Έγχυσης (Euro/MWh/Hour) ηλώσεις Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων ηλώσεις Μη ιαθεσιµότητας ηλώσεις Φορτίου (MWh/Hour) συνολικά ανά κατηγορία Πελατών Βεβαίωση Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης Προσφορές Έγχυσης (Euro/MWh/Hour) Σύνδεση µε πίνακα εσµεύσεων ιασυνδέσεων SMP P Q Οριακή Τιµή Συστήµατος Προσφορές Έγχυσης (Euro/MWh/Hour) Προσφορές Έγχυσης (MWh/Hour) για υποχρεωτικές λειτουργίες Αποδεκτές Προσφορές ηλώσεις Φορτίου (Euro/MWh/Hour) συνολικά ανά κατηγορία Πελατών Βεβαίωση Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης Προσφορές Έγχυσης συνολικά για όλες τις ΑΠΕ από τον ιαχειριστή (MWh/Hour) Εκκαθάριση Συναλλαγών ΗΕΠ Πληρωµές Χρεώσεις Προµηθευτές Εξαγωγείς Άντληση

17 14. ήλωση Φορτίου Μορφή και διαδικασία ηλώσεις Φορτίου υποβάλλονται από Εκπρόσωπο Φορτίου και αφορούν απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από Μετρητή Πελάτη ή ηλεκτρική ενέργεια προς εξαγωγή. Περιεχόµενο ηλώσεων Φορτίου για την επόµενη ηµέρα κατά τη βούληση του Συµµετέχοντος Μη Τιµολογούµενες ηλώσεις για κατανάλωση στην Ελλάδα, οι οποίες δηλώνουν την ποσότητα ενέργειας για κάθε Περίοδο κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής που προτίθεται να απορροφήσει κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου Τιµολογούµενες ηλώσεις για εξαγωγές και άντληση, οι οποίες περιλαµβάνουν ζεύγη τιµών - ποσότητας ενέργειας για κάθε Περίοδο κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής που προτίθεται να απορροφήσει κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου, αναλόγως της τιµής ηλεκτρικής ενέργειας Προθεσµία υποβολής, 48 ώρες πριν από την Λήξη Υποβολής ηλώσεων, δυνατότητα αντικατάστασής τους 5 φορές Υποχρεωτική υποβολή ηλώσεων Φορτίου σε συσχετισµό µε την εκπροσώπηση των Πελατών

18 15. ήλωση Φορτίου έλεγχος Συνέπειες µη Υποβολής ήλωσης Φορτίου Ο ιαχειριστής αναλαµβάνει την υποχρέωση να υποβάλλει ήλωση Φορτίου για του Πελάτες του εκπροσωπεί ο µη συνεπής Εκπρόσωπου Φορτίου, έχοντας διερευνήσει την δυνατότητα να αναλάβουν την υποχρέωση αυτή άλλοι Εκπρόσωποι Φορτίου και καταγγέλλει τη Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Για Μη Υποβολή ήλωσης Φορτίου, ο ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει µε χρηµατικό ποσό τον Εκπρόσωπο Φορτίου Μη κατάθεση Βεβαίωσης Κάλυψης Χρηµατικών Υποχρεώσεων, η οποία πρέπει να υποβάλλεται από Εκπρόσωπο Φορτίου ταυτόχρόνα µε τη ήλωση Φορτίου, δεν προκαλεί χρέωση χρηµατικού ποσού αλλά επιτρέπει την καταγγελία της Σύµβασης Συναλλαγών από τον ιαχειριστή του Συστήµατος Βεβαίωση κάλυψης χρηµατικών υποχρεώσεων Βεβαίωση της δυνατότητας καταβολής του αντιτίµου της ενέργειας της ήλωσης Φορτίου από τον Εκπρόσωπο Φορτίου λαµβάνοντας υπόψη τον Συντελεστή Προσδιορισµού Κάλυψης. Οι τιµές του Συντελεστή Προσδιορισµού Κάλυψης καθορίζονται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος για κάθε Περίοδο Κατανοµής κάθε Ηµέρας Κατανοµής του επόµενου Έτους Αξιοπιστίας ώστε να προσεγγίζουν κατά την αναµενόµενη µέση τιµή των οριακών τιµών του Συστήµατος κατά τις ίδιες Περιόδους.

19 16. Προσφορά Έγχυσης Μορφή και ιαδικασία Προσφορές Έγχυσης υποβάλλονται από Παραγωγούς και Εισαγωγείς Προσφορές Έγχυσης για την επόµενη ηµέρακατάτη βούληση του Συµµετέχοντος υπό ρυθµιστικούς περιορισµούς Ζεύγη ποσοτήτων ενέργειας και τιµής (Βαθµίδες της Προσφοράς Έγχυσης), οι οποίες διακρίνονται: Τιµολογούµενες Προσφορές Έγχυσης για κάθε Κατανεµόµενη Μονάδα Παραγωγής Τιµολογούµενες Προσφορές Έγχυσης για Εισαγωγές Ο µέγιστος αριθµός Βαθµίδων είναι δέκα (10) Οι τιµές ενέργειας στις διαδοχικές Βαθµίδες είναι µονοτόνως µη φθίνουσες Μη Τιµολογούµενες Προσφορές Έγχυσης για ΑΠΕ και υποχρεωτική παραγωγή υδροηλεκτρικών (από τον ιαχειριστή του Συστήµατος) Προθεσµία υποβολής, 48 ώρες πριν από την Λήξη Υποβολής ηλώσεων, δυνατότητα αντικατάστασής τους 5 φορές

20 17. Προσφορά Έγχυσης Βασικοί Κανόνες Ρύθµισης Οι Προσφορές Έγχυσης υποβάλλονται υποχρεωτικά και χωριστά για κάθε Μονάδα Παραγωγής Υποχρέωση του Παραγωγού να υποβάλλει Προσφορά για το σύνολο της καθαρής ισχύος της Μονάδας σύµφωνα µε τα στοιχεία του Μητρώου Κατανεµόµενων Μονάδων Ητιµή ενέργειαςκάθεβήµατος πρέπει να είναι µεγαλύτερη από το λειτουργικό κόστος, µε εξαίρεσητοπρώτοβήµα, που δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 30% της ενέργειας εν εφαρµόζεται το κάτω όριο για εισαγωγές και υδροηλεκτρικά Ητιµή ενέργειαςκάθεβήµατος πρέπει να είναι µικρότερη ή ίση ενός διοικητικά καθοριζόµενου ανώτατου ορίου τιµής Η προσφορά έχει χαρακτήρα οικονοµικό και όχι τεχνικό και αντιστοιχεί στην επιχειρηµατική τακτική και στάθµιση ρίσκου του παραγωγού

21 18. Προσφορά Έγχυσης - έλεγχος Συνέπειες µη ΥποβολήςΠροσφοράς Έγχυσης Παραγωγός ο οποίος δεν υπέβαλλε αποδεκτή Προσφορά Έγχυσης δεν έχει δικαίωµα να πληρωθεί για ποσότητα ενέργειας που τυχόν θα εγχύσει στο Σύστηµα Για Μη Υποβολή Προσφοράς Έγχυσης, ο ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει µε χρηµατικό ποσό τον Παραγωγό Έλεγχος κάτω ορίου τιµής µέσω του ελέγχου των Τεχνικοοικονοµικών ηλώσεων Έλεγχος σχετικά µε την υποχρέωση προσφοράς για όλη τη διαθέσιµη παραγωγήµέσω του ελέγχου των ηλώσεων Μη ιαθεσιµότητας µονάδας

22 19. ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων Υποβάλλεται Υποχρεωτικά από κάθε Παραγωγό Κάθε ήλωση Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων παραµένει σε ισχύ έως την αντικατάστασή της από νεότερη από κάθε Παραγωγό Περιεχόµενο ηλώσεων Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων Περιλαµβάνει στοιχεία αναφορικά µε τατεχνικάχαρακτηριστικά στοιχεία της Μονάδας και των οικονοµικών µεγεθών της, τα οποία υπόκεινται στον έλεγχο του ιαχειριστή του Συστήµατος και της ΡΑΕ Καµπύλη Μεταβλητού Κόστους Θερµικών Μονάδων από την οποία υπολογίζεται το Ελάχιστο Μεταβλητό κόστος της Μονάδας. Οι ηλώσεις περιλαµβάνουν µέχρι δέκα βήµατα ζευγών ποσότητας ενέργειας και µεταβλητού κόστους παραγωγής. Η τιµή ενέργειαςκάθε βήµατος πρέπει να είναι µικρότερη της ιοικητικά οριζόµενης τιµής Συνέπειες µη Υποβολήςήµη Αποδοχής ήλωσης Τεχνοοικονοµικών Στοιχείων, ο ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει µε χρηµατικό ποσό τον Παραγωγό Έλεγχος από ΕΣΜΗΕ και ΡΑΕ

23 20. ήλωση Μη ιαθεσιµότητας Μονάδας ηλώσεις Μη ιαθεσιµότητας Μονάδων Παραγωγής Επιτρεπτές µόνο σε περίπτωση βλάβης και για τεχνικούς λόγους, ο Παραγωγός υποβάλει ήλωση Ολικής ή Μερικής Μη ιαθεσιµότητας, πλήρως αιτιολογηµένη Μπορεί να αφορά Περιόδους Κατανοµής της Ηµέρας Κατανοµής ή Ηµέρες Κατανοµής Συνέπειες µη Αποδοχής ήλωσης Μη ιαθεσιµότητας Μονάδων, ο ιαχειριστής του Συστήµατος χρεώνει µε χρηµατικό ποσό τον Παραγωγό Σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας είναι υποχρεωτική η υποβολή ηλώσεων Μη ιαθεσιµότητας και έλεγχος αυτών

24 21. Οριακή Τιµή Συστήµατος για κάθε ώρα Εµβαδά αριστερά της ευθείας φορτίου αντιστοιχούν σε δηλώσεις φορτίου που εξυπηρετούνται /MWh Μη τιµολογούµενη ήλωση Φορτίου Οριακή Τιµή ΑΠΕ MWh Εµβαδά κάτω από την τιµή ισορροπίας εισπράττονται από τους παραγωγούς Φορτίο Οι χρεώσεις και πιστώσεις γίνονται στην οριακή Τιµή του Συστήµατος

25 22. Επίλυση ΗΕΠ & Πρόγραµµα ΗΕΠ Επίλυση ΗΕΠ µέσω γραµµικού προγραµµατισµού που ελαχιστοποιεί τη δαπάνη για την αντιστοίχηση του Φορτίου προς απορρόφηση µε το Φορτίο προς έγχυση Επιλύεται ταυτόχρονα για όλες τις ώρες της επόµενης ηµέρας, λαµβάνονται υπόψη περιορισµοί ανόδου και καθόδου φορτίου Μονάδων, διαχείρισης υδάτινων λεκανών Η Επίλυση ΗΕΠ προσδιορίζει Την Οριακή Τιµή τουσυστήµατος για κάθε ώρα της Ηµέρας Κατανοµής, η οποία αντιστοιχεί στην υψηλότερη τιµή βαθµίδος Προσφοράς Έγχυσης που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ Το Πρόγραµµα ΗΕΠ, το οποίο περιλαµβάνει το Πρόγραµµα Φόρτισης Μονάδων και εξυπηρέτησης των Τιµολογούµενων ηλώσεων Φορτίου

26 23. Εκκαθάριση Συναλλαγών ΗΕΠ Κάθε Προσφορά Έγχυσης κατά το τµήµα που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ εισπράττει στην Οριακή Τιµή του Συστήµατος Κάθε ήλωση Φορτίου που εντάσσεται στο Πρόγραµµα ΗΕΠ πληρώνει στην Οριακή Τιµή του Συστήµατος Ασφάλεια συναλλαγών: Οι χρεώσεις και πιστώσεις των Λογαριασµών των Συµµετεχόντων ολοκληρώνονται αυθηµερόν Προµηθευτής που τυχόν παρουσιάζει έλλειµµα στον λογαριασµό του διαγράφεται από τον ΗΕΠ και άλλοι προµηθευτές αναλαµβάνουν τους πελάτες τους Αυτοπροµηθευόµενος Πελάτης ή Εξαγωγές που τυχόν παρουσιάζουν έλλειµµα στον λογαριασµό τους δεν τροφοδοτούνται Μέσω χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος διασφαλίζεται η άµεση κάλυψη τυχόν ελλείµµατος των συναλλαγών

27 24. Χρονοδιάγραµµα ΗΕΠ D-3, 12:00pm: Οι Συµµετέχοντες µπορούν να υποβάλουν Προσφορές Έγχυσης, ηλώσεις Φορτίου και Τεχνοοικονοµικές ηλώσεις για την Ηµέρα Κατανοµής D. D-1, 12:00pm: Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Προσφορών και ηλώσεων, περιλαµβανοµένων των ηλώσεων Μη ιαθεσιµότητας. D-1, 12:30pm: Ο ιαχειριστής κάνει αποδεκτές τις ηλώσεις Φορτίου και Προσφορές Έγχυσης. Ταυτοχρόνως λήξη προθεσµίας για την κατάθεση Βεβαίωσης Κάλυψης Χρηµατικών Υποχρεώσεων από τους Εκπροσώπους Φορτίου. D-1, 13:30pm: Υποβολή ήλωσης Φορτίου από τον ιαχειριστή ή άλλους Εκπροσώπους Φορτίου για τους Πελάτες Εκπροσώπου Φορτίου ο οποίος δεν υπέβαλε Βεβαίωση Κάλυψης Χρηµατικών Υποχρεώσεων D-1, 14:00pm: Κατάρτιση Προγράµµατος ΗΕΠ και Υπολογισµός Οριακής Τιµής Συστήµατος. D-1, 15:00pm: Υπολογισµός Χρεώσεων και Πιστώσεων των Συµµετεχόντων και αποστολή Κατάστασης Αρχικής Εκκαθάρισης D-1, 16:00pm: Υποβολή Αντιρρήσεων από τους Συµµετέχοντες D-1, 17:00pm: Απόφαση ιαχειριστή επί των αντιρρήσεων και αποστολή Κατάστασης Τελικής Εκκαθάρισης D-1, 18:00pm: Ολοκλήρωση τραπεζικών Συναλλαγών και εξόφληση οφειλών

28 25. Ρυθµιστικές Αρχές Σχεδιασµού Ενιαία Τιµή Εκκαθάρισης (Uniform Pricing) Υποχρεωτική Συµµετοχή των Παραγωγών στην Αγορά (no withholding) ηλώσεις Φορτίου υποχρεωτικές µόνο ενέργεια, όχι τιµή (mandatory one-side bidding) Προσφορές έγχυσης χωριστά κατά µονάδα Κατώτερο και ανώτερο όριο στις τιµές των προσφορών έγχυσηςισχύοςπαραγωγής(floor and cap) Προσφορές έγχυσης οικονοµικού και όχι τεχνικού χαρακτήρα (self commitment) εφεδρείες/επικουρικέςεκτόςηεπ Απουσία διµερών συµβολαίων µε φυσική παράδοση, όπως και σήµερα, όµως ελεύθερες οι διµερείς οικονοµικές συµβάσεις Η Οριακή Τιµή του Συστήµατος αποκαλύπτει την πραγµατική οριακή αξία της ενέργειας δυνατότητα ανάπτυξης χρηµατιστηριακών προϊόντων

29 26. Σχόλια για τις οικονοµικές συναλλαγές Μέση ετήσια ΟΤΣ Προσφορά Μονάδας στο Μεταβλητό της Κόστος ΟΤΣ /MWh Πλεόνασµα για την αποπληρωµή του κεφαλαίου 8760 ώρες Καµπύλη ιάρκειας ΟΤΣ Για κάθε τιµή η καµπύλη δείχνει πόσες ώρες το χρόνο η ΟΤΣ είναι µεγαλύτερη η ίση της τιµής αυτής Αν κάποιος ως παραγωγός και ως προµηθευτής έχει όλη την αγορά, η τιµή ΟΤΣ δεν επηρεάζει τα οικονοµικά του Αν εµφανιστεί ανεξάρτητος ηλεκτροπαραγωγός, και ο προµηθευτής έχει όλη την αγορά, τότε συµφέρει η Μέση Ετήσια ΟΤΣ να ευθυγραµµίζεται µε τη µέσηείσπραξήτουαπότατιµολόγια πώλησης σε πελάτες Αν ο νέος ηλεκτροπαραγωγός έχει και πελάτη, τότε µε κατάλληλη σύµβαση διαφορών παρακάµπτει τον ΗΕΠ και την ΟΤΣ Κύρια µέριµνα του νέου παραγωγού είναι να εντάσσεται στον ΗΕΠ!

30 Κατανοµή Φορτίου

31 27. Κατανοµή Φορτίου Πρόγραµµα ΗΕΠ: Εντολές σε παραγωγούς των οποίων οι προσφορές εντάχθηκαν στον ΗΕΠ ηλώσεις Φορτίων Προµηθευτών Συµβόλαια Επικουρικών Υπηρεσιών και Εφεδρείας του ιαχειριστή Πρόγραµµα ΗΕΠ: Εντολές σε παραγωγούς των οποίων οι προσφορές δεν εντάχθηκαν στον ΗΕΠ αλλά µπορούν να προσφέρουν Ενέργεια Εφεδρείας Αρχικό Πρόγραµµα Κατανοµής Πρόβλεψη Φορτίου από τον ιαχειριστή Ελάχιστο Κόστος Ωριαίο Πρόγρα µµα Κατανο µής

32 28. Πρόγραµµα κατανοµής φορτίου Καταρτίζεται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος µετά το τέλος του ΗΕΠ και αφορά στην επόµενη ηµέρα εδοµένα: Πρόγραµµα ΗΕΠ Πρόβλεψη φορτίου από τον ιαχειριστή του Συστήµατος και ενηµερωµένα δεδοµένα λειτουργίας του Συστήµατος και των Μονάδων Παραγωγής, καθώς και οι περιορισµοί του Συστήµατος Μεταφοράς Πληροφορίες που οφείλουν να παρέχουν οι Συµµετέχοντες Προγραµµατίζονται: Η παροχή ενέργειας για την κάλυψη του Φορτίου, από τις Μονάδες οι οποίες συµµετέχουν στον ΗΕΠ Η παροχή Εφεδρείας Ενέργειας, από τις Μονάδες οι οποίες συµµετέχουν στον ΗΕΠ και από Συµβεβληµένες Μονάδες (µε Συµβάσεις εφεδρείας και Συµβάσεις Ψυχρής Εφεδρείας) Η παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, από τις Μονάδες οι οποίες συµµετέχουν στον ΗΕΠ και από Συµβεβληµένες Μονάδες Η επίλυση του Προγράµµατος Κατανοµής γίνεται µε µεθοδολογία ανάλογη αυτής της επίλυσης του Προγράµµατος ΗΕΠ και λίγο πριν την Ηµέρα Κατανοµής εφαρµόζεται το ίδιο κριτήριο βελτιστοποίησης Ειδοποίηση Παραγωγών για το Πρόγραµµα Κατανοµής που τους αφορά

33 29. Κατανοµή Φορτίου σε πραγµατικό χρόνο Έκδοση, καταγραφή και διαχείριση Εντολών Κατανοµής σε πραγµατικό χρόνο Περιλαµβάνονται Εντολές για: Παροχή ενέργειας Παροχή εφεδρείας ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών Εντολές για τον τρόπο λειτουργίας των Μονάδων Παραγωγής Οι Εντολές Κατανοµής εκδίδονται βάσει του Προγράµµατος Κατανοµής, το οποίο επιλύεται ξανά σε περίπτωση σοβαρής µεταβολής των συνθηκών ιαχείριση τυχόν έκτακτων καταστάσεων Καταγραφή της πραγµατικής διαθεσιµότητας των Μονάδων Ηλεκτρονικό σύστηµα καταγραφής και παρακολούθησης του Συστήµατος σε πραγµατικό χρόνο

34 Μετρητές και Μετρήσεις

35 30. Αντιστοιχία Εκπροσώπων Φορτίου και Μετρητών Εκπρόσωποι Φορτίου Πελάτης 1 Προµηθευτής 1 Προµηθευτής 2 Προµηθευτής 3 % % Κατηγορίες Μετρητών Μετρητής ΥΤ Μετρητής ΜΤ Αθροιστ. Μετρητής ΧΤ ιασύνδε ση Τα στοιχεία του Πίνακα ενηµερώνονται καθηµερινά µε βάση Τιςδηλώσειςτων προµηθευτών και πελατών Τις συµφωνίες κατανοµής µετρητή Τη συνεργασία µε τον ιαχειριστή του ικτύου Τα δικαιώµατα στις διασυνδέσεις Ο Πίνακας χρησιµεύει: Στην υποβολή και τον έλεγχο των ηλώσεων Φορτίου Στον Μηχανισµό Επάρκειας Ισχύος γιατί µε βάση αυτόν υπολογίζεται η ηµερήσια υποχρέωση για τις Σ Ι.

36 31. Μέτρηση παραγωγής και φορτίου Οι Μετρητές που χρησιµοποιούνται για την εφαρµογή του Κώδικα: Εντάσσονται σε Κατηγορίες Μετρητών Καταχωρούνται στο Μητρώο Καταχωρηµένων Μετρητών Καθορίζονταιοιαρµοδιότητες και οι ευθύνες των ιαχειριστών του Συστήµατος και του ικτύου Τηρείται Πίνακας Αντιστοίχησης Μετρητών και Εκπροσώπων Μετρητών. Υποβάλλονται ηλώσεις εκπροσώπησης Μετρητών Φορτίου από τους Εκπροσώπους Φορτίου Οι µετρήσεις υποβάλλονται σε πιστοποίηση και εκτίµηση, τηρούνται σε ειδικό αρχείο και χρησιµοποιούνται για την εκκαθάριση των αποκλίσεων.

37 Εκκαθάριση Αποκλίσεων

38 32. Ορισµοί για την Εκκαθάριση Αποκλίσεων Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας σε MWh που προσδιορίζεται από Εντολή Κατανοµής για έγχυση στο Σύστηµα, και της ποσότητας ενέργειας που µετρήθηκε για την ίδια Περίοδο Κατανοµής στο Μετρητή της Μονάδας του Συµµετέχοντα µε το Σύστηµα ή το ίκτυο ή στους Μετρητές ιασυνδέσεων που εκπροσωπεί ο Συµµετέχων, και Β) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας σε MWh, που µετρήθηκε για την ίδια Περίοδο Κατανοµής στους Μετρητές Φορτίου ή στους Μετρητές ιασύνδεσης που εκπροσωπεί ο Συµµετέχων, και της ποσότητας ενέργειας που δηλώθηκε στη ήλωση Φορτίου ενός Συµµετέχοντα, όπως εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ για µία Περίοδο Κατανοµής. Ως Επιβεβληµένη Μεταβολή Παραγωγής σε MWh µίας Κατανεµόµενης Μονάδας για µία Περίοδο Κατανοµής, ορίζεται η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας που δηλώθηκε στην Προσφορά Έγχυσης για την Κατανεµόµενη Μονάδα και όπως αυτή εντάχθηκε στο Πρόγραµµα ΗΕΠ για την Περίοδο Κατανοµής και της ποσότητας ενέργειας όπως την προσδιορίζει Εντολή Κατανοµής για έγχυση στο Σύστηµα για την Περίοδο Κατανοµής.

39 33. ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ιοικητική διαδικασία (όχι αγορά αποκλίσεων) µε γνώµονα τη διάταξη του νόµου Ενιαία τιµή διευθέτησης αποκλίσεων Όµως έτσι ώστε να προάγεται η διαθεσιµότητα των µονάδων Το κόστος να επιµερίζεται σε αυτούς που προκαλούν τις αποκλίσεις Η τιµή να αντανακλά κατά το δυνατόν κοστολογικά στοιχεία Το συνολικό κόστος διευθέτησης να ελαχιστοποιείται Υπολογισµός Αποκλίσεων Φορτίου Έγχυσης ή Απορρόφησης χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα Κατά ήλωση Φορτίου και Μετρητή Κατά Μονάδα Παραγωγής Κατά ιασύνδεση Λαµβάνεται υπόψη περιθώριο ανοχής στον υπολογισµό των ποσοτήτων ενέργειας των Αποκλίσεων Προσφοράς Ζήτησης και Επιβεβληµένων Μεταβολών

40 34. ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Καθορισµός Οριακής Τιµής ιευθέτησης Αποκλίσεων για τις Αποκλίσεις Προσφοράς-Ζήτησης, που αντανακλά την υψηλότερη τιµή ενέργειας που απαιτήθηκε για την διευθέτηση των Αποκλίσεων Προσφοράς Ζήτησης κατά Περίοδο Κατανοµής Υπολογίζεται κατ αναλογία του Μηχανισµού Επίλυσης ΗΕΠ, λαµβάνοντας υπόψη την πραγµατική διαθεσιµότητα των Μονάδων και την πραγµατικό φορτίο που απορροφήθηκε. Καθορισµός της Τιµής Εκκαθάρισης των Επιβεβληµένων Μεταβολών Παραγωγής σύµφωνα µε το λειτουργικό κόστος κάθε Μονάδας Οικονοµική εκκαθάριση των Αποκλίσεων, έτσι ώστε το κόστος να επιµερίζεται κατά το δυνατόν στον υπαίτιο της απόκλισης

41 35. Λογαριασµοί ιαχειριστή Ο ιαχειριστής τηρεί τους παρακάτω Λογιστικούς Λογαριασµούς: (Λ-A) Λογαριασµός Εκκαθάρισης ΗΕΠ, ο οποίος επίσης περιλαµβάνει επιµέρους Λογαριασµούς Εκκαθάρισης ΗΕΠ χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα (Λ-Β) Ειδικός Λογαριασµός Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης ΗΕΠ σχετικά µε την κάλυψη τυχόν ελλειµµάτων στο πλαίσιο των συναλλαγών ΗΕΠ (Λ-Γ) Λογαριασµός Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβληµένων Μεταβολών Παραγωγής, ο οποίος επίσης περιλαµβάνει επιµέρους Λογαριασµούς Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβληµένων Μεταβολών Παραγωγής χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα (Λ- ) Λογαριασµός για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Εφεδρείας Ενέργειας, ο οποίος επίσης περιλαµβάνει επιµέρους ΛογαριασµούςγιατιςΕπικουρικέςΥπηρεσίεςκαιτιςΥπηρεσίες Εφεδρείας Ενέργειας χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα (Λ-Ε) Λογαριασµός Αποθεµατικού σχετικά µε τηνκάλυψητυχόν ελλειµµάτων στο πλαίσιο των συναλλαγών για την Εκκαθάριση Αποκλίσεων

42 36. Λογαριασµοί ιαχειριστή Ο ιαχειριστής τηρεί τους παρακάτω Λογιστικούς Λογαριασµούς: (Λ-ΣΤ) Λογαριασµός Μηχανισµού ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος, ο οποίος επίσης περιλαµβάνει επιµέρους Λογαριασµούς Μηχανισµού ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα (Λ-Ζ) Λογαριασµός Χρεώσεων Μη Συµµόρφωσης, ο οποίοςπεραιτέρω διαχωρίζεται για κάθε κατηγορία µη συµµόρφωσης, οι οποίες προβλέπονται στο Άρθρο 21, το Άρθρο 31, το Άρθρο 33, το Άρθρο 39 και το Άρθρο 227, και ο οποίος επίσης περιλαµβάνει επιµέρους Λογαριασµούς Χρεώσεων Μη Συµµόρφωσης χωριστά για κάθε Συµµετέχοντα (Λ-Η) Λογαριασµός για το Κόστος Χρήσης του Συστήµατος (Λ-Θ) Λογαριασµός για το κόστος των υποχρεώσεων για τις Μονάδες που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του ν. 2773/1999 (Λ-Ι) Λογαριασµός για το κόστος των Υπηρεσιών ηµοσίου Συµφέροντος (Λ-ΙΑ) Λογαριασµός ιοικητικών απανών του ιαχειριστή του Συστήµατος (Λ-ΙΒ) Λογαριασµός για την Κατανοµή της Ικανότητας Μεταφοράς των ιασυνδέσεων

43 37. Λογαριασµοί Προσαυξήσεων Ο ιαχειριστής τηρεί επίσης τον Λογαριασµό Προσαυξήσεων (Λ-ΙΓ), ο οποίος αποτελείται από τους εξής δευτεροβάθµιους λογιστικούς λογαριασµούς: ΛΠ-1: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό Χρηµατοοικονοµικής Κάλυψης ΗΕΠ ΛΠ-2: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Παραγωγής - Ζήτησης και Εκκαθάρισης Επιβεβληµένων Μεταβολών Παραγωγής ΛΠ-3: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό για τις Επικουρικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Εφεδρείας Ενέργειας ΛΠ-4: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό Αποθεµατικού ΛΠ-5: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό Μηχανισµού ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος ΛΠ-6: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό για το Κόστος Χρήσης του Συστήµατος ΛΠ-7: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό για το κόστος των υποχρεώσεων για τις Μονάδες που αναφέρονται στα άρθρα 35 και 36 του ν. 2773/1999 ΛΠ-8: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό για το κόστος των Υπηρεσιών ηµοσίου Συµφέροντος ΛΠ-9: Προσαυξήσεις για το Λογαριασµό ιοικητικών απανών του ιαχειριστή του Συστήµατος. Ανάκτηση του κόστους Επικουρικών Υπηρεσιών και Ειδικών Κοινών Ταµείων µέσω του Λογαριασµού Προσαυξήσεων µε πληρωµές κατ αναλογία της ενέργειας που απορροφάται από το Σύστηµα

44 38. Εγγυήσεις από Συµµετέχοντες Ασφάλεια Συναλλαγών: Εκτός των µέτρων που προβλέπονται για τους Συµµετέχοντες στη Σύµβαση Συναλλαγών Κάθε Συµµετέχων προσκοµίζει εγγυήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη ιαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων και τους Λογαριασµούς Προσαυξήσεων. Η υποχρέωση παροχής εγγύησης εκπληρώνεται είτε µε τηνκατάθεση εγγυητικής επιστολής είτε µε την κατάθεση ποσού σε ειδικό λογαριασµό που τηρεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος είτε µε κάθε άλλο νόµιµο τρόπο στον οποίο συναινεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος. Με απόφαση της ΡΑΕ καθορίζεται Πίνακας Ποσών Εγγύησης κατά κατηγορία Συµµετεχόντων. Το ποσό εγγύησης κάθε κατηγορία καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το µέγεθος της δραστηριότητας που αναµένεται να αντιστοιχεί στην κατηγορία αυτή και συντελεστή χρηµατοπιστωτικού κινδύνου ο οποίος προσδιορίζεται αντιστρόφως ανάλογα µε το µέγεθος της δραστηριότητας του Συµµετέχοντα και τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητας αυτής. Το ύψος του ποσού της εγγύησης καθορίζεται πριν από την εγγραφή του Συµµετέχοντα στο Μητρώο Συµµετεχόντων µε απόφαση της ΡΑΕ

45 Μηχανισµός ιασφάλισης Επαρκούς Ισχύος

46 39. Βασικές Αρχές Οι Εκπρόσωποι Φορτίου έχουν από το νόµο την υποχρέωση να προσκοµίζουν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους ικανοποιητικές εγγυήσεις σχετικά µε τη διασφάλιση επαρκούς ισχύος παραγωγής πλέον εφεδρείας. Κατά το νόµο, ο τρόπος καθορίζεται στον Κώδικα ιαχείρισης Επελέγη ένας τυποποιηµένος τρόπος εγγύησης, ώστε να επιτυγχάνονται συγχρόνως πέντε στόχοι: 1. Οι εγγυήσεις να είναι εµπορεύσιµες ώστε να διευκολύνεται η ανάπτυξη ανταγωνισµού και να µειώνεται το κόστος 2. Από οικονοµικής πλευράς οι εγγυήσεις να συνδέονται µε τους µηχανισµούς της ηµερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 3. Το σύστηµα εγγυήσεων να είναι δίκαιο ως προς τον επιµερισµό της υποχρέωσης σε κάθε εκπρόσωπο φορτίου 4. Ο µηχανισµός εγγυήσεων να είναι αυτόµατος-µηχανογραφηµένος και να διοικείται εύκολα από τον ΕΣΜΗΕ 5. Ο µηχανισµός εγγυήσεων να είναι επαρκής ως προς την απαίτηση ασφάλειας ανεφοδιασµού και να αντανακλά το επιθυµητό επίπεδο περιθωρίου εφεδρείας όπως αυτό καθορίζεται από την εκάστοτε ενεργειακή πολιτική

47 40. Μελέτη Επάρκειας Ισχύος Σκοπός της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος είναι η πρόβλεψη σχετικά µε την µελλοντική επάρκεια του συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε κριτήριο την ικανοποίηση των αναµενόµενων αναγκών της χώρας. Η Μελέτη έχει πενταετή χρονικό ορίζοντα και εκπονείται σε κυλιόµενη ετήσια βάση από τον ιαχειριστή του Συστήµατος, σύµφωνα µε λεπτοµερείς προδιαγραφές που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Με τη Μελέτη τεκµηριώνεται τυχόν ανάγκη διενέργειας διαγωνισµών από τον ιαχειριστή του Συστήµατος για τη σύναψη Συµβάσεων ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ Ι) µε νέες µονάδες παραγωγής και προσδιορίζεται το µέγεθος ισχύος που συµβολαιοποιείται µέσω των Σ Ι. Με βάση τη Μελέτη και άλλες σχετικές πληροφορίες ο ιαχειριστής του Συστήµατος καθορίζει κάθε Έτος Αξιοπιστίας τους Συντελεστές Επάρκειας Ισχύος, οι οποίοι εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. Οι Συντελεστές αυτοί χρησιµοποιούνται στον προσδιορισµό της υποχρέωσης επάρκειας ισχύος των Εκπροσώπων Φορτίου. Έτος Αξιοπιστίας: Η χρονική περίοδος από την 1η Οκτωβρίου ενός ηµερολογιακού έτους έως την 30η Σεπτεµβρίου του επόµενου ηµερολογιακού έτους.

48 41. Υποχρέωση απόδειξης διαθεσιµότητας ισχύος Για κάθε Ηµέρα Κατανοµής, η Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος των Προµηθευτών υπολογίζεται ως η αιχµή ζήτησης των Πελατών τους κατά το προηγούµενο Έτος Αξιοπιστίας, προσαυξηµένη µε τον Συντελεστή Επάρκειας υναµικού Παραγωγής. Οι Πελάτες του Προµηθευτή κατά την Ηµέρα Κατανοµής προσδιορίζονται σύµφωνα µε τον Πίνακα Αντιστοίχησης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου. Η ίδια υποχρέωση υπολογίζεται για τους Αυτοπροµηθευόµενους Πελάτες και τις Εξαγωγές. Κάθε Εκπρόσωπος Φορτίου, για κάθε Ηµέρα Κατανοµής κατά την οποία εκπροσωπεί ολικά ή µερικά πελάτη/µετρητή, υποχρεούται να προσκοµίζει εγγυήσεις διαθεσιµότητας επαρκούς ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες να καλύπτουν την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος του. Η προσκόµιση εγγυήσεων διαθεσιµότητας ισχύος έχει την έννοια της κατάθεσης από τον Εκπρόσωπο Φορτίου επαρκούς αριθµού Σ Ι σε ειδικό αποθετήριο, για τη συγκεκριµένη Ηµέρα Κατανοµής.

49 42. Μηχανισµός απόδειξης διαθεσιµότητας ισχύος Αποδεικτικά ιαθεσιµότητας Ισχύος (Α Ι) Τύπος: 1 MW για 1 Μονάδα και για 1 Έτος Αξιοπιστίας Εκδίδονται από Παραγωγούς, χωριστά για κάθε Μονάδα και για το σύνολο της ισχύος της Μονάδας και αφορούν σε µελλοντική διαθεσιµότητα ισχύος Καταχωρούνται σε ειδικό µητρώο που τηρεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος Ειδικές προϋποθέσεις πέραν της άδειας παραγωγής για νέες µονάδες Ειδικές ρυθµίσεις για υδροηλεκτρικές µονάδες Συµβάσεις ιαθεσιµότητας Ισχύος (Σ Ι) Τύπος σύµφωνα µε τονκώδικα: Συµπλήρωση των κενών στοιχείων του Α Ι από Εκπρόσωπο Φορτίου, υπογραφή από τον Εκπρόσωπο Φορτίου και κατάθεση σε ειδικό αποθετήριο που τηρεί ο ιαχειριστής του Συστήµατος Αντισυµβαλλόµενοι: Εκπρόσωπος Φορτίου και Παραγωγός Μεταβίβαση χωρίς εµπόδια σε άλλο Εκπρόσωπο Φορτίου Πλήρης αποδέσµευση από οικονοµικές συµφωνίες

50 43. Μηχανισµός απόδειξης διαθεσιµότητας ισχύος Κάθε Έτος Αξιοπιστίας, ο ιαχειριστής του Συστήµατος προσδιορίζει την πραγµατική διαθεσιµότητα των Μονάδων (πραγµατικά διαθέσιµη ισχύ), µε βάση τις ηλώσεις Μη ιαθεσιµότητας και την ανταπόκριση των Μονάδων στις Εντολές Κατανοµής κατά τα προηγούµενα Έτη Αξιοπιστίας. Οι Συµβάσεις ιαθεσιµότητας Ισχύος αποδεικνύουν τόση διαθεσιµότητα ισχύος, όση η πραγµατική διαθεσιµότητα που µετράται από τον ιαχειριστή του Συστήµατος για τη Μονάδα και όχι τη συµβατική διαθεσιµότητα που αναγράφεται στη Σ Ι (1 ΜW). Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης απόδειξης επάρκειας ισχύος κάθε Εκπροσώπου Φορτίου, πρέπει το σύνολο της πραγµατικά διαθέσιµης ισχύος των Σ Ι που έχουν κατατεθεί από τον Εκπρόσωπο Φορτίου στο αποθετήριο να καλύπτει την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος του.

51 44. Μηχανισµός απόδειξης διαθεσιµότητας ισχύος Οι Παραγωγοί και οι Εκπρόσωποι Φορτίου δύνανται να συνάπτουν ελευθέρως εµπιστευτικές οικονοµικές συµφωνίες που αναφέρονται στις Συµβάσεις ιαθεσιµότητας Ισχύος. Αντίστοιχα, κατά τη µεταβίβαση Συµβάσεων ιαθεσιµότητας Ισχύος σε νέο Εκπρόσωπο Φορτίου, επιτρέπεται η σύναψη εµπιστευτικών οικονοµικών συµφωνιών, που σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να επηρεάσουν το κύρος των Σ Ι ή της µεταβίβασης αυτών. Ο Κώδικας τυποποιεί εθελοντική Σύµβαση ιαφορών για τις οικονοµικές συµφωνίες. Τίθενται αυστηρές προϋποθέσεις ώστε µια νέα µονάδα παραγωγής που δεν έχει ακόµα κατασκευασθεί να είναι επιλέξιµη ως προς την έκδοση Α Ι και έτσι ο επενδυτής να µπορεί να εξεύρει χρηµατοδότηση από προµηθευτές (µέσω της οικονοµικής συµφωνίας που θα συνάψει παράλληλα µε την Σ Ι) Απαιτείται πέραν την άδειας παραγωγής και άδεια εγκατάστασης και τεκµηρίωση της τεχνικής και χρηµατοδοτικής ετοιµότητας

52 45. Παράδειγµα οικονοµικών συναλλαγών /MWh ΟΤΣ του ΗΕΠ Ποσά που επιστρέφει ο παραγωγός στον προµηθευτή ως αντάλλαγµα της προ αγοράς του Σ Ι Εγγυηµένη Τιµή 8760 ώρες Ο Προµηθευτής πληρώνει: 1. Τίµηµα αγοράς Σ Ι 2. Εγγυηµένη Τιµή Ενέργειας Ο Παραγωγός καλύπτει 1. Κόστος κεφαλαίου 2. Κόστος λειτουργίας Ο Παραγωγός γίνεται επιλέξιµος για έκδοση Α Ι για νέα µονάδα παραγωγής ΟΠροµηθευτής, αντί να εξεύρει Σ Ι την τελευταία στιγµή προαγοράζει το Α Ι της νέας µονάδας συνάπτοντας τη Σ Ι και προκαταβάλλοντας µέρος του κόστους επένδυσης στον παραγωγό Ταυτόχρονα, συνάπτει τη συµφωνία διαφορών (one-way CfD ή Call option) σύµφωνα µε την οποία ο προµηθευτής θα αποκτήσει το πλεονέκτηµα της σταθερής τιµής ενέργειας, την οποία προσφέρει σε πελάτες Στην οικονοµική συµφωνία προβλέπονται ποινικές ρήτρες για διαθεσιµότητα ισχύος

53 Προαγορά Σ Ι από τον ιαχειριστή Συστήµατος

54 46. Προαγορά Σ Ι από τον ιαχειριστή Με βάση την Μελέτη Επάρκειας Ισχύος και µόνον όταν διαπιστώνεται µελλοντικός κίνδυνος ανεπάρκειας ισχύος, που δεν αναµένεται να καλυφθεί από επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες των Παραγωγών, ο ιαχειριστής του Συστήµατος δύναται κατόπιν διαγωνισµού να προβαίνει σε προαγορά Σ Ι, οι οποίες αντιστοιχούν σε νέες Μονάδες. Η προαγορά Σ Ι γίνεται για λογαριασµό των µελλοντικών προµηθευτών και πελατών, στους οποίους ο ιαχειριστής οφείλει να µεταβιβάσει τις Σ Ι το συντοµότερο δυνατόν. Η προαγορά παρέχει την ελάχιστη απαιτούµενη ασφάλεια εσόδων για τις νέες Μονάδες και έτσι διευκολύνει την χρηµατοδότησή τους, ενώ δεν παρέχει καµιά κάλυψη για τον επιχειρηµατικό κίνδυνο που συνδέεται µε τα ίδια κεφάλαια της επένδυσης. εν παρέχεται σύµβαση αγοράς της ενέργειας που θα παράγεται από τις νέες µονάδες, αλλά απλώς µερική κάλυψη της ανάκτησης τµήµατος του επενδυτικού κόστους. Έτσι, δεν στρεβλώνεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ διασφαλίζεται η επέκταση του παραγωγικού δυναµικού.

55 47. Προαγορά Σ Ι από τον ιαχειριστή Η κάλυψη λαµβάνει τη µορφή εγγύησης σχετικά µε τα έσοδα της νέας µονάδας στο πλαίσιο του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού, στον οποίο η νέα Μονάδα συµµετέχει κατά τρόπο ισότιµο µε άλλες µονάδες. Η νέα Μονάδα υποχρεούται να προσφέρει στο µεταβλητό της κόστος και εισπράττει στην ΟΤΣ. Αν οι εισπράξεις από τον ΗΕΠ υστερούν του ποσού της εγγύησης ο ιαχειριστής καταβάλλει τη διαφορά και ανακτά το ποσό µέσω του αντίστοιχου λογαριασµού προσαυξήσεων. Εφόσον η Μελέτη Επάρκειας Ισχύος διαπίστωσε την έλλειψη ισχύος και οι νέες µονάδες που καλύπτονται από προαγορά Σ Ι είναι επακριβώς όσες απαιτούνται, ο όλος σχεδιασµός διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει πρόβληµα ανάκτησης του επενδυτικού κόστους µέσω του ΗΕΠ και εποµένως ο ιαχειριστής του Συστήµατος δεν θα χρειασθεί να καταβάλλει πληρωµές στον νέο παραγωγό. Ο µόνος κίνδυνος για τον µηχανισµό αυτόν, είναι η τυχόν επέκταση (χωρίς τις Σ Ι) του παραγωγικού δυναµικού της επιχείρησης µε δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Ο κίνδυνος αυτός πρέπει να αποφευχθεί µε κατάλληλη ρυθµιστική παρέµβαση, ώστε να µην επιτραπεί η επέκταση της δεσπόζουσας θέσης.

56 48. Πώληση Σ Ι από τον ιαχειριστή του Συστήµατος Σε κάθε περίπτωση η εφαρµογή της τυποποιηµένης Σύµβασης ιαφορών ως υποκείµενης της Σ Ι, εφόσον το επιθυµεί ο Παραγωγός, θα διευκολύνει την πώληση της Σ Ι γιατί την καθιστά έτσι πιο ελκυστική. Για το λόγο αυτό η τυποποιηµένη Σύµβαση ιαφορών συνοδεύει κάθε Σ Ι το οποίο έχει τυχόν προαγοράσει ο ιαχειριστής όταν αυτό πωλείται. Προκειµένου να διευκολύνει τη µεταβίβαση των Συµβάσεων ιαθεσιµότητας Ισχύος, ο ιαχειριστής του Συστήµατος προβαίνει σε πλειοδοτική πώληση των εξής Σ Ι: Σ Ι τις οποίες του εµπιστεύονται Παραγωγοί προκειµένου να µεταβιβασθούν προς άλλους προµηθευτές µε τους καλύτερους όρους Σ Ι τις οποίες τυχόν έχει προαγοράσει ο ίδιος ο ιαχειριστής του Συστήµατος Για κάθε Σ Ι που δηµοπρατείται ο Παραγωγός ορίζει κατώτερη τιµή πώλησης. Προβλέπονται δηµοπρασίες Σ Ι είτε σε ατοµική βάση είτε οµαδικάότανοισ Ιείναιτυποποιηµένες. Οι εισπράξεις από τη δηµοπράτηση των Σ Ι µεταφέρονται εξ ολοκλήρου στους αντίστοιχους Παραγωγούς.

57 Φυσικό Σύστηµα

58 49. Φυσικό Σύστηµα Χρήση, σύνδεση και επέκταση Οι περισσότερες ρυθµίσεις του νέου Κώδικα προέρχονται από τον προηγούµενο Κώδικα ιαχείρισης. Έγιναν περιορισµένες προσαρµογές ώστε να είναι συµβατές µε τις νέες ρυθµίσεις για την αγορά. Περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για: Τη λειτουργία και συντήρηση του Συστήµατος Τον προγραµµατισµό Ανάπτυξης του Συστήµατος Τη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων Χρηστών Τις Μετρητικές ιατάξεις Τη σύνδεση στο Σύστηµα και τη χρήση του Συστήµατος Η κατάρτιση της ΜΑΣΜ (Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς) και η υλοποίηση των σχετικών έργων ανάπτυξης του Συστήµατος ρυθµίζονται στο νέο Κώδικα. Προβλέπονται µέτρα ώστε να µην παρουσιάζεται η σηµερινή καθυστέρηση στην εκτέλεση της ΜΑΣΜ.

59 ΕΣΜΗΕ: Ο ρόλος του κλειδί

60 50. Ρόλος του ανεξάρτητου ιαχειριστή Συστήµατος Αναβάθµιση του ρόλου του ΕΣΜΗΕ: ανεξαρτησία από ΕΗ, µέσα σε ανθρώπινο δυναµικό και υποδοµή, προµήθειες Κρίσιµος ρόλος για τον ανταγωνισµό καιτηνορθήλειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Πρόσβαση στο Σύστηµα στους Παραγωγούς, προµηθευτές και αυτοπροµηθευόµενους Λειτουργεί τον ΗΕΠ, εκκαθαρίζει τις συναλλαγές Κατανέµει το φορτίο, λειτουργεί τις διεθνείς διασυνδέσεις Εξισορροπεί το Σύστηµα, διευθετεί τις αποκλίσεις, εκκαθαρίζει τις αναγκαίες για την εξισορρόπηση του Συστήµατος συναλλαγές ενέργειας. Συνάπτει συµβόλαια για την παροχή επικουρικών Υπηρεσιών Υποβάλει δηλώσεις φορτίου για τις ΑΠΕ, και προµηθεύει του Πελάτες που αδυνατούν να βρουν Προµηθευτή ιαχειρίζεται τους Λογαριασµούς Προσαυξήσεων Αγοράζει Πιστοποιητικά ιαθεσιµότητας Ισχύος µε διαδικασία δηµοπρασίας ΗΡΑΕεποπτεύεικαιρυθµίζει λεπτοµέρειες εφαρµογής

61 Η ΡΑΕ πιστεύει ότι το νέο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συνοδευόµενο και µε αντίστοιχα µέτρα στον τοµέα του φυσικού αερίου, διασφαλίζει την οµαλή µετάβαση στον ανταγωνισµό αλλά και την επάρκεια ισχύος Απαιτείται όµως ταχύτητα και αποφασιστικότητα για τις σχετικές επιλογές. εν υπάρχει χρόνος για περαιτέρω καθυστερήσεις, επείγει η ανάπτυξη του ανταγωνισµού και η διασφάλιση νέων επενδύσεων

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Επισκόπηση των Κωδίκων σύµφωνα µε τηνπρόταση της ΡΑΕ Π. Κάπρος, Πρόεδρος ΡΑΕ Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 375/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου νόµου για την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας

Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Εκτίµηση εξελίξεων µετά τον Ν. 3175/2003 Θετική εξέλιξη η θέσπιση του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 28-2-2005 Προτάσεις της ΡΑΕ επιτυγχάνουν αποδεκτό Σχέδιο Κωδίκων χωρίς συµβιβασµούς στην Κοινωνική τους

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πρόταση της ΡΑΕ για το νέο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικα. ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Σχέδιο Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3175/2003 Αθήνα, Μάρτιος 2005 2 Πίνακας Περιεχοµένων ΤΜΗΜΑ I...19 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013. Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 285/2013 Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1528/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση

Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Πρόταση Τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου αναφορικά με την άντληση Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 71, παρ. 4Β, του ΚΣΗΕ η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑ III ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ Άρθρο 61 Αντικείµενο ιαδικασίας Κατανοµής 1. Αντικείµενο της ιαδικασίας Κατανοµής είναι ο προγραµµατισµός της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των διαγωνισµών εκχώρησης δικαιωµάτων Υπολογισµός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισµός ιασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εµπορίου** Χρέωση Χρήσης Συστήµατος (*) Μονάδα Άρθρου 9 Ν. 3468/06 Σύµφωνα µε το Ν. 3468/06 Συµβεβληµένη

Διαβάστε περισσότερα

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το

γ) Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας που προβλέπεται στο άρθρο 141, ο ιαχειριστής Μ Ν να υποβάλει Προγράµµατα Ανάπτυξης Συστηµάτων Μ Ν, σύµφωνα µε το Άρθρο 237. -Χρονοδιάγραµµα Μετάβασης στο καθεστώς του παρόντος Κώδικα 1. Εντός δέκα (10) ηµερών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος Κώδικα, ο ιαχειριστής Μ Ν συνάπτει µε τους Συµµετέχοντες Παραγωγούς από

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.1 5 Οκτωβρίου 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 150/2017 Καθορισµός τιµών ρυθµιστικών παραµέτρων για την εφαρµογή της Μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 18/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ V ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Άρθρο 149 Αντικείµενο διαδικασίας διαχείρισης µετρητών και µετρήσεων Στο τµήµα αυτό καθορίζονται τα δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007. Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 311/2007 Τροποποίηση Κανονισµού Προµήθειας Πελατών Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος

Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος Οριακή Τιμή Ελληνικού Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος & Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις

ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις ΤΜΗΜΑ II ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Γενικές διατάξεις Άρθρο 10 Σκοπός Σκοπός του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού («ΗΕΠ») είναι η ελαχιστοποίηση της συνολικής δαπάνης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ VI ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 167 Ορισµοί 1. Ως Απόκλιση Παραγωγής-Ζήτησης ορίζεται κατά Συµµετέχοντα και κατά Περίοδο Κατανοµής: Α) Η διαφορά µεταξύ της ποσότητας ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Λειτουργίας της Αγοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Λειτουργίας της Αγοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας i ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 1 Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1 Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειάς Α.Ε. (εφεξής «Λειτουργός της Αγοράς») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεων του βάσει του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Ιανουαρίου 2010, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ

Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ Κωστή Σακελλάρη, Ειδ. Επιστήµων ΡΑΕ Μίλτο Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρο ΡΑΕ «Ελληνική Ενεργειακή Αγορά: Προοπτικές και προκλήσεις» I. Στόχο Απελευθέρωση Αγορά Ηλεκτρική Ενέργεια II. Συνθήκε Ελληνική Αγορά το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Π. 5-ΗΛ/Β/οικ. 8311 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΚ 655/Β/17.5.2005 /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ.Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ

ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ 16 Μαρτίου 2005 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΩ ΙΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ο ενιαίος Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης

Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης. «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης «Κώδικας Προµήθειας σε Πελάτες» Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: α) τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» σε συνδυασµό µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ IV ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΕ ΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 115 ιαθεσιµότητα, Ετοιµότητα και Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ή Εφεδρείας Ενέργειας 1. Ως ιαθεσιµότητα Παροχής Επικουρικών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2. 2 8 Μαρτίου 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 392/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 4.3 5 Μαΐου 2017 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1.0 1.2.2012 ΡΑΕ/56/31.1.2012 (ΦΕΚ Β 104/31.1.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «Λειτουργός της Αγοράς») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων και υποχρεώσεών του βάσει του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) ( ) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προς ΥΠΑΝ από Π. Κάπρο (ΡΑΕ) (20-5-2002) Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασµός 1. Εντός του Ιουνίου η ΡΑΕ καταθέτει στον Υπουργό Ανάπτυξης το σχέδιο Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασµού το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Συναλλαγών. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας Συναλλαγών ιαγράφηκε: Λειτουργίας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ιαγράφηκε: 1 1 Ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειάς Α.Ε. (εφεξής «Λειτουργός της Αγοράς») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007. «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 76/2007 «ηµοσίευση στοιχείων Συστήµατος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας»

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Ιανουαρίου 2010, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 15/2011 για τη χορήγηση Άδειας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ)

1. Αναγκαιότητα συμπλήρωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου - Σκοπός των Αποθηκευτικών Σταθμών (ΑΣ) Κ Υ Ρ Ι Α Σ Η Μ Ε Ι Α Τ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Τ Η Σ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ Α Ρ Χ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Π Ρ Ο Σ Τ Ο Υ Π Ε Κ Α Γ Ι Α Τ Η Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Σ Η Τ Ο Υ Θ Ε Σ Μ Ι Κ Ο Υ Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Υ Σ Χ Ε Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Σκέφθηκε ως εξής: 1. Αναφορικά µε το Μοναδιαίο Τίµηµα Πληρωµής Ισχύος Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 21.12.2005 Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέµα: Γνωµοδότηση της ΡΑΕ επί του καθορισµού Μοναδιαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ. Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΔΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Άρθρο 143 Αντικείμενο Διαδικασίας Εκκαθάρισης Αποκλίσεων Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων περιλαμβάνει τη διευθέτηση των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ- ΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και με το δ.τ. «ΑΔΜΗΕ Α.Ε.», η οποία εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Συστήματος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσημη έκδοση Μαΐου 2008, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του (Δ5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ Β 655/17-05-2005)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ. Απώλειες Συστήματος ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΧΡΕΩΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Απώλειες Συστήματος Η παραγόμενη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας μειώνεται κατά τις απώλειες Συστήματος (μεταφοράς) με το συντελεστή της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση Νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις».

Τροποποίηση Νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις». Τροποποίηση Νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α' 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-ρύθµιση θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις». Άρθρο 1 1. Το άρθρο 2 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής:

-ΕΠΕΙΓΟΝ- Μετά από διερεύνηση του θέµατος αυτού, η ΡΑΕ επισηµαίνει τα εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 04/02/2004 -ΕΠΕΙΓΟΝ- Προς : ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Υπόψη: κ. Α. Παπαθανασίου, ιευθύνοντος Συµβούλου Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Μαΐου 2007, µε ενσωµατωµένες τις τροποποιήσεις βάσει: του Ν.3426/2005, της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου

Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Οι νέες ρυθµίσεις στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας της Κύπρου Λευκωσία, 12 εκεµβρίου 2014 Κατερίνα Καραλή, Σύµβουλος ΡΑΕΚ 1 Ιστορικό Η ΡΑΕΚ, κατόπιν σχετικής µελέτης, κατέληξε ότι το µοντέλο Κοινοπραξίας

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής

Α. Τροποποίηση Άρθρου 57. Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών Κατανομής Προτεινόμενες Τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με την Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Α. Τροποποίηση Άρθρου 57 Άρθρο 57 Έκδοση Εντολών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Οκτωβρίου 2011, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ )

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011. Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β 655/ ) Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1286/2011 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. Διαχείρισης του Ελληνικού. Συστήματος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Έκδοση 2.5 Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ a/a ΕΚΔΟΣΗ ΚΔΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΗΝΑ, 24/4/2001 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π./ 5/ΗΛ/Β/Φ1/ /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μιχαλακοπούλου 80 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Αθήνα Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων

Εισαγωγή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των διαγωνισμών εκχώρησης δικαιωμάτων Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου 10 Ν. 3468/06 Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Συμβεβλημένη Μονάδα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Οκτωβρίου 2011, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

.: , FAX : ,

.: , FAX : , 85 115 26,.: 69 68 000, FAX : 77 01 209, E-mail: heron@terna.gr Θέμα: ημόσια διαβούλευση προτεινόμενων τροποποιήσεων του Κ Σ&ΣΗΕ 09-Απριλίου-2008 Κύριοι, Στα πλαίσια της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις ΕΗ στις προτεινόµενες τροποποιήσεις του Κ Σ & ΣΗΕ

Παρατηρήσεις ΕΗ στις προτεινόµενες τροποποιήσεις του Κ Σ & ΣΗΕ Παρατηρήσεις ΕΗ στις προτεινόµενες τροποποιήσεις του Κ Σ & ΣΗΕ Α) Συνολική αξιολόγηση των προτεινόµενων τροποποιήσεων Πρόταση της ΕΗ 1. Είναι µάλλον κοινή διαπίστωση ότι είναι αδύνατο να λειτουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Παρουσίαση Εγχειριδίου ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Γενικά Το Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου, εκδίδεται κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Πορεία της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας. Προτάσεις της ΡΑΕ για τη ηµόσια ιαβούλευση

Η Πορεία της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας. Προτάσεις της ΡΑΕ για τη ηµόσια ιαβούλευση Η Πορεία της Απελευθέρωσης της Αγοράς Ενέργειας Προτάσεις της ΡΑΕ για τη ηµόσια ιαβούλευση Θετικός Απολογισµός 1ου έτους 8 εκ. 2000 : Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας 19

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Ιανουαρίου 2010, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας Αικατερίνη Ν. Ηλιάδου. Ν. ικηγόρος Επικεφαλής Επιχειρησιακής Μονάδας Επεξεργασίας & Τεκµηρίωσης Αποφάσεων ΡΑΕ Αθήνα, 16 & 17 εκεµβρίου 2004 1 Ι..

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 515/2016 (α) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) (ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), ως ισχύει. (β) Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Οργάνωση της Ελληνικής Χονδρεμπορικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Αναστάσιος Γ. Μπακιρτζής Καθηγητής Α.Π.Θ. Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1290/2011 για τη χορήγηση Άδειας Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία «ROSEVELT

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Συστήµατος. και. Συναλλαγών Ηλεκτρικής. Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανεπίσηµη έκδοση Οκτωβρίου 2011, βάσει της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης για την έγκρισή του ( 5-ΗΛ/Β/οικ./8311/09-05-2005 - ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος

Κάτοχος αδείας προµήθειας Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό. Γιά την κατανάλωση των πελατών του: 17772,02 /MW-έτος Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής

ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Παραγωγής Ιταλία Βόρεια ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Μείωση με το συντελεστή απωλειών της αντίστοιχης ζώνης Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Σύμφωνα με το Ν. 3468/06 Σύμφωνα με τη σύμβαση Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο τρόπος καταµερισµού του δυναµικού (σε MW για κάθε ώρα του έτους) των ηλεκτρικών διασυνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

γγ) Τον καθορισµό και την τήρηση των προθεσµιών πραγµατοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρµόδιους ιαχειριστές. δδ) Τη δηµοσίευση των απαρ

γγ) Τον καθορισµό και την τήρηση των προθεσµιών πραγµατοποίησης των συνδέσεων και επισκευών από τους αρµόδιους ιαχειριστές. δδ) Τη δηµοσίευση των απαρ Νόµος 3426/2005 «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α' 309/22.12.2005) Άρθρο 1 1. Το πέµπτο εδάφιο του άρθρου 2 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286) αντικαθίσταται,

Διαβάστε περισσότερα

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015

EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 EU SUSTAINABLE ENERGY WEEK 15-19 JUNE 2015 Οι προοπτικές που δημιουργούνται με τη λειτουργία του νέου πλαισίου σχεδιασμού της ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο Ιούνιος 2015 Οι προοπτικές που

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη:

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Κατά την τακτική συνεδρίασή της στην έδρα της, στις 3 Νοεμβρίου 2016, και. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 413/2016 για τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στην εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 620/2016 Έγκριση των Ανταποδοτικών Τελών που αφορούν στην ανάκτηση του κόστους διεξαγωγής των Δημοπρασιών Πώλησης Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας για το έτος 2017, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh *****

Τουρκία Ιταλία Βόρεια Ιταλία Βόρεια Τουρκία. 1,41 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 0 /MWh ***** 1,41 /MWh ***** ΕΓΧΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υπολογισμός Απωλειών (*) Χρεοπίστωση Αποκλίσεων Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Ισχύος Τέλη διασυνοριακού εμπορίου Χρέωση Χρήσης Συστήματος (*) Μονάδα Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 115/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΠΙΝ

Διαβάστε περισσότερα

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ

O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ O ρόλος του ΕΣΜΗΕ στην ανάπτυξη Φ/Β Σταθµών ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς Πρόεδρος ιοικητικού Συµβουλίου, ΕΣΜΗΕ 1 Θέµατα της Παρουσίασης Ο ρόλος του ΕΣΜΗΕ ( ιαχειριστής Ελληνικού Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής

Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αρ. Πρωτ.: 1011/06-10-08 Προς: Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Θέµα : ηµόσια ιαβούλευση για τον Κώδικα ιαχείρισης του ικτύου ιανοµής Αξιότιµοι κύριοι, Στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4, 4.2 Προσθήκη νέας υποπαραγράφου ως εξής: «4.2.7 Μεθοδολογία Επιμερισμού του Έκτακτου Κόστους Κάλυψης στους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ

Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ Αποτελέσµατα ηµόσιας ιαβούλευσης της ΡΑΕ σχετικά µε την πρόταση της για µη συνυπολογισµό του ΕΦΚ για το φυσικό αέριο στο κόστος λειτουργίας των µονάδων παραγωγής µε καύσιµο το φυσικό αέριο Αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Τροποποιήσεις του Κώδικα ιαχείρισης του Συστήµατος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Εισαγωγή Κατά τη παράγραφο 1 του άρθρου 19 και την παράγραφο 1 του

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου

Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου Εγχειρίδιο ιαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προµηθευτών ικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Κατηγορίες Μετρητών ικτύου Οι µετρητές που µετρούν την έγχυση ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ)

Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Μηχανισμός Περιορισμού Χρηματοοικονομικού Κινδύνου του ΛΑΓΗΕ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) Τελική Πρόταση του ΛΑΓΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιάς, 18 Σεπτεμβρίου 2013 Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας

Κώδικας. ιαχείρισης του Ελληνικού. Συστήµατος Μεταφοράς. Ηλεκτρικής Ενέργειας Κώδικας ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ιαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής «ιαχειριστής Σύστήµατος») στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα