Πολιτικές Διαχείρισης της µειονοτικής παρουσίας στην ελληνική εκπαίδευση

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πολιτικές Διαχείρισης της µειονοτικής παρουσίας στην ελληνική εκπαίδευση 1923-2000"

Transcript

1 Πολιτικές Διαχείρισης της µειονοτικής παρουσίας στην ελληνική εκπαίδευση Κωστής Τσιούµης Κατά το τελευταίο τέταρτο του 19 ου αιώνα το ρεύµα του ροµαντικού ελληνικού εθνικισµού και οι υποστηρικτές του στο ελληνικό κράτος υποστήριξαν την προσπάθεια διεύρυνσης του κράτους προς όλες τις κατευθύνσεις. Η περίοδος αυτή είναι η περίοδος επίσης κατά την οποία καταβλήθηκε προσπάθεια συγκρότησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος και προσαρµογής του στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Κατά την περίοδο αυτή το ενδιαφέρον για την παρουσία µειονοτήτων υπήρξε περιορισµένο. Το τοπίο στην ελληνική εκπαίδευση άλλαξε αισθητά µε την ένταξη των Βόρειων Επαρχιών στο Ελληνικό Κράτος. Οι «Νέες Χώρες» Ήπειρος, Μακεδονία και Θράκη περιλάµβαναν σηµαντικό αριθµό «ξενόφωνων», όπως ονοµάστηκαν, κατοίκων, οι οποίοι δεν είχαν την ελληνική ως µητρική γλώσσα, ανεξάρτητα από την εθνική τους ένταξη 1. Η τελευταία εξάλλου εξαρτήθηκε από τις ιστορικές τους αναφορές. Οι αντίστοιχες πολιτικές υπήρξαν απόλυτα συµβατές µε τις αντιλήψεις της εποχής που δεν είχαν χώρο για άλλες γλώσσες πέρα από την ελληνική. Ουσιαστικά το βασικό ζητούµενο υπήρξε η προώθηση της εθνικής, γλωσσικής και πολιτισµικής οµοιογενοποίησης, η οποία περνούσε µέσα από το νηπιαγωγείο και το δηµοτικό σχολείο 2. Γι αυτόν το λόγο ο Δηµήτρης Γληνός στην εισηγητική έκθεση των νοµοσχεδίων της εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1913 έριξε ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση των «ξενόφωνων» από το νηπιαγωγείο 3. Συγκεκριµένα θεωρούσε απαραίτητο τα παιδιά στους ξενόφωνους συνοικισµούς να εκπαιδεύονται για 2 χρόνια στο νηπιαγωγείο, έτσι ώστε να µαθαίνουν από τη µικρή αυτή ηλικία «εις το οµιλείν ελληνικήν». Είναι προφανές, βεβαίως, ότι στο σηµείο αυτό η εθνική στόχευση υπερτερούσε, καθώς τα παιδιά αυτά δεν είχαν ως µητρική την ελληνική γλώσσα 4. Βασικό εργαλείο υπήρξε το εγχειρίδιο για «τις γλωσσικές ασκήσεις για το νηπιαγωγείο των Ξενοφώνων που εκδόθηκε το Οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι φορείς του εκπαιδευτικού συστήµατος υπήρξαν διχασµένοι στο δίπολο καθαρεύουσα-δηµοτική, αν και υπήρξε προφανές ότι η χρήση της καθαρεύουσας καθιστούσε ακόµη πιο δύσκολη την εκµάθηση της ελληνικής από τους «ξενόφωνους» µαθητές 6.Από τη δεύτερη δεκαετία του 20 ου αιώνα οι επιθεωρητές δηµοτικής Καθηγητής Α.Π.Θ. Παιδαγωγική Σχολή. 1 (Ηλιάδου Τάχου Σ. 2006, 4-35) 2 (Τσιούµης Κ ) 3 (Μπουζάκης Σ. 1994, ) 4 (Κωστόπουλος Τ. 2000, ) 5 (Χαρίτος Χ. 1996,198) 6 (Γούναρης Β. 1997, 91, Μιχαηλίδης 2003, 265)

2 εκπαίδευσης επισήµαιναν τα ελλείµµατα του εκπαιδευτικού µηχανισµού, την έλλειψη καλών δασκάλων, µεθόδου και µέσων 7. Η κατάσταση αυτή επιτάθηκε από τη συµµετοχή σηµαντικού αριθµού δασκάλων στις πολεµικές αναµετρήσεις. Αυτό το οποίο, σε κάθε περίπτωση, φαίνεται να υπολόγιζαν λιγότερο ήταν ο βαθµός προσέγγισης του ίδιου του κράτους προς τις µειονοτικές οµάδες. Στο επίκεντρο αυτών των ζυµώσεων βρίσκεται η οµάδα των σλαβόφωνων που αποτελούσε στρατηγικά την σηµαντικότερη οµάδα, όπως έχουν δείξει οι έρευνες τις τελευταίας εικοσαετίας 8. Οι άλλες οµάδες µέχρι την άφιξη των προσφύγων φαίνεται να παρουσιάζουν µικρότερο ενδιαφέρον λόγω της αριθµητικής δύναµης, όσο και λόγω της περιορισµένης κατά κανόνα γεωγραφικής τους εξάπλωσης. Μετά το 1923 οι προσπάθειες διευθέτησης του ζητήµατος εντείνονται. Το 1923 συγκροτείται επιτροπή αφοµοίωσης των ξενόφωνων υπό το Γ. Φεσσόπουλο και µε τη συµµετοχή όλων των συναρµόδιων υπουργείων. Από την παιδαγωγική σκοπιά πιο συµβατές προς την ψυχολογία απόψεις υπήρξαν οι ρηξικέλευθες για την εποχή απόψεις του Καραχρίστου που µιλούσαν για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, για να γίνει πιο κατανοητή η διδασκαλία της ελληνικής 9. Το 1926 ο διευθυντής του Διδασκαλείου Φλώρινας, Γερακόπουλος έγραψε βιβλίο για τη διδασκαλία στους ξενόφωνους 10. Το έτος 1923 αποτελεί σταθµό για την πορεία του ζητήµατος, γιατί εκτός από την άφιξη των προσφύγων σηµατοδοτεί και την παρέµβαση της Κοινωνίας των Εθνών στα εκπαιδευτικά ζητήµατα των µειονοτήτων 11. Πρακτικά αυτό σήµανε την προσπάθεια να κερδηθεί η «έξωθεν καλή µαρτυρία» για την πολιτική απέναντι στους σλαβόφωνους και τους µουσουλµάνους Τσάµηδες, ενώ δεν επηρέασε ουσιαστικά τη διαχείριση της εκπαίδευσης των άλλων οµάδων. Όπως έχει ήδη επισηµανθεί το κριτήριο της εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής της χώρας αποτέλεσε βασικό γνώµονα για τη διαχείριση της εκπαίδευσης των µειονοτικών πληθυσµών. Έτσι 12 : Αν η µειονότητα ήταν λαός χωρίς κράτος (Αρµένιοι, Ισραηλίτες), αφηνόταν να αναπτύξει δικό της εκπαιδευτικό σύστηµα. Αν η χώρα είχε αναλάβει υποχρεώσεις απέναντι σε συγκεκριµένες τρίτες χώρες µε διεθνείς συνθήκες, τότε οι χώρες αυτές µπορούσαν να αναπτύξουν δικό τους µειονοτικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 7 (Ηλιάδου-Τάχου Σ. 2006, 80-83, Τσιούµης Κ. 2008, 77, Καραµποτ Φ., , Μιχαηλίδης Ι. 2003,265) 8 (Μιχαηλίδης Ι. 2003, Κωστόπουλος Τ. 2000) 9 (Δαµανάκης ) 10 (Ηλιάδου-Τάχου Σ. 2006, 75) 11 (Διβάνη Λ. 1995, 78) 12 (Τσιούµης Κ. 2008,17)

3 Αν η οµάδα αποτελούσε απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας, τότε επιλεγόταν η λύση της αφοµοίωσης προκειµένου τα παιδιά να έλθουν σε επαφή µε τον κυρίαρχο ελληνικό πολιτισµό. Σηµαντικό µέσο θεωρείται η επιβολή. Αυτά τα οποία προτάθηκαν ήταν η τετραετής φοίτηση σε νυχτερινές σχολές ως τα 40, η υποχρεωτική φοίτηση να είναι ως τα 14, σε κάθε χωριό να υπάρχει νηπιαγωγείο και πλήρες δηµοτικό µε µαθήµατα πολιτισµού και να ιδρυθούν και σύλλογοι. Πολλοί επέµειναν στη χρήση της δηµοτικής και στην απλοποίηση τόνων και ορθογραφίας. Οι επιθεωρητές επέµεναν στην ανάγκη «εξελλήνισης» των ξενόφωνων και θεωρούσαν ότι βασικό εργαλείο ήταν το αναγνωστικό βιβλίο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ο επιθεωρητής µειονοτήτων, Κ.Στυλιανόπουλος, αφού επισκέφτηκε τη Μακεδονία, επισήµανε ότι σηµαντικό ρόλο µπορούσαν να παίξουν το καλό εκπαιδευτικό υλικό και οι καλοί δάσκαλοι. 13 Η διατύπωση αυτή ήταν εύλογη όµως ούτε υλικό έφτασε σ αυτά τα σχολεία και οι καλοί δάσκαλοι υπήρξαν περιορισµένοι. Τα Διδασκαλεία έπαιξαν έναν πολύ σηµαντικό ρόλο στη διαχείριση του ζητήµατος των ξενόφωνων, καθώς προετοίµασαν αρκετά συστηµατικά δασκάλους, οι οποίοι διοχετεύτηκαν ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1930 στα σχολεία αυτά 14. Η διαχείριση του προγράµµατος των µειονοτικών σχολείων των Ισραηλιτών, των Αρµενίων, των Τσάµηδων και των Μουσουλµάνων της Θράκης απασχόλησε περιορισµένα το ελληνικό κράτος, καθώς δεν υπήρχε σοβαρό διακύβευµα για τα εθνικά συµφέροντα της χώρας.το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών αρχών περιορίστηκε κυρίως στο ζήτηµα της απόρριψης της γλωσσικής διδασκαλίας της ελληνικής σε κάποια ισραηλιτικά σχολεία της Θεσσαλονίκης 15. Το ουσιαστικότερο πρόβληµα που δηµιουργήθηκε κατά την περίοδο του µεσοπολέµου ήταν η απαγόρευση της φοίτησης παιδιών ελληνικής υπηκοότητας σε ξένα σχολεία από τον Γεώργιο Παπανδρέου 16. Το µέτρο αυτό έπληξε κατά κύριο λόγο τις οµάδες των Ισραηλιτών και των Αρµενίων που επέλεγαν συστηµατικά να στέλνουν τα παιδιά τους σε τέτοια σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Κατά τα άλλα το γεγονός ότι τα σχολεία αυτά είχαν χαµηλές αναλογίες διδασκόντων-διδασκοµένων και καλές συνθήκες εκπαίδευσης φαινόταν βολικό για τους παράγοντες διοίκησης της εκπαίδευσης, το ενδιαφέρον των οποίων έτεινε να περιοριστεί σε διοικητικής φύσης ζητήµατα Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη/ Αρχείο Ελ.Βενιζέλου/173/251, Στυλιανόπουλος προς Βενιζέλο, ( Μπουζάκης Σ. 1998β, Ηλιάδου-Τάχου Σ. 2006, ) 15 Γ.Α.Κ./Ι.Α.Μ./Α.Γ.Δ.Μ./Φακ.60, Επιθεωρητής Δηµοτικών Σχολείων Θεσσαλονίκης προς Γενικήν Διοίκησιν Μακεδονίας, (Μπουζάκης Σ. 1997, (Τσιούµης Κ. 1998)

4 Ιδιαίτερη περίπτωση αποτέλεσε κατά την περίοδο του Μεσοπολέµου το ζήτηµα της εκπαίδευσης των Μουσουλµάνων Τσάµηδων της Ηπείρου. Η οµάδα αυτή, αλβανόφωνη και ισλαµικής πίστης, έγινε γρήγορα εργαλείο στα χέρια της αλβανικής πολιτικής που από τη µια αναζητούσε ένα αντίβαρο στην ελληνική παρουσία στη Βόρεια Ήπειρο, προκειµένου να αντισταθµίσει αυτό το δεδοµένο, και από την άλλη πλευρά να αξιοποιήσει τις ασάφειες και τις παλινωδίες της ελληνικής πολιτικής, τόσο στο ζήτηµα της οριστικής παραµονής της οµάδας αυτής στην Ελλάδα, όσο και στη διαχείριση των περιουσιακών της ζητηµάτων 18. Αν και ουσιαστικά το ζήτηµα των Τσάµικων περιουσιών στην ευρύτερη Ήπειρο υπήρξε ο βασικός λόγος διενέξεων µεταξύ Τσάµηδων και Ελληνικού Κράτους, γεγονός παραµένει ότι ο τρόπος διαχείρισης της συγκεκριµένης οµάδας την οδήγησε από νωρίς σε ψυχική αποστασιοποίηση από την Ελλάδα. Ο έντονα αγροτικός χαρακτήρας της κοινωνίας των µουσουλµάνων Τσάµηδων δεν τους οδήγησε σε αυξηµένο ενδιαφέρον για την ίδρυση δικών τους µειονοτικών σχολείων, κάτι που δεν απασχόλησε επαρκώς ούτε τη γειτονική Αλβανία που ενδιαφερόταν γι αυτούς 19. Αν και δεν είναι δυνατό να πιστοποιηθεί αν ενδεχόµενο ενδιαφέρον για την ίδρυση µειονοτικών σχολείων αποθαρρύνθηκε, πρέπει να τονιστεί ότι η έλλειψη έντονων αιτηµάτων για την ίδρυση µειονοτικών σχολείων επέτρεψε στους αρµόδιους εκπαιδευτικούς παράγοντες να εντάξουν, χωρίς προσκόµµατα, τη συγκεκριµένη οµάδα στην ελληνόφωνη εκπαίδευση. Η κίνηση αυτή ωστόσο αποδείχτηκε σε µεγάλο βαθµό αναποτελεσµατική, γιατί τόσο το στερεότυπο του εκπαιδευτικού κόσµου ότι οι µουσουλµάνοι δεν επιθυµούσαν εκπαίδευση, όσο και η εµµονή στην αποκλειστικά ελληνόφωνη διδασκαλία δεν κατόρθωσε να πείσει παιδιά και οικογένειες 20. Η παραδοσιακή µουσουλµανική κοινωνία της περιοχής εξέφραζε επίσης σοβαρές αντιρρήσεις για την κοινή φοίτηση αγοριών και κοριτσιών στο σχολείο και έτσι, παρά τα κίνητρα που χρησιµοποιήθηκαν, το ελληνικό σχολείο δεν κατόρθωσε να αποκτήσει σηµαντική απήχηση. Οι προτάσεις που έκανε ο επιθεωρητής µειονοτήτων, Κωνσταντίνος Στυλιανόπουλος, το 1931, για δίγλωσση διδασκαλία στο νηπιαγωγείο και για χρήση της αλβανικής γλώσσας στο δηµοτικό σχολείο 21 δεν εισακούστηκαν παρά µόνο αργά και εν µέρει µε την πρόσληψη 5 δασκάλων της αλβανικής γλώσσας σε συγκεκριµένα χωριά της περιοχής, µέτρο που διατηρήθηκε και κατά τη δικτατορία του Μεταξά. Η αποτελεσµατικότητά τους όµως υπήρξε αµφισβητήσιµη. Σε ότι αφορά τη διαχείριση της εκπαίδευσης των σλαβόφωνων το βασικό πρόβληµα ήταν ότι οι αδυναµίες διαχείρισης του αναλυτικού προγράµµατος, παρά το γεγονός ότι οι 18 (Διβάνη Λ. 1995, , Μαντά 2004) 19 (Κραψίτης 1992,78, Τσιούµης Κ. 2008, 44) 20 (Τσιούµης Κ. 2008, 45-46, Διβάνη Λ. 1995, ) 21 ΙΑΜΜ/ΑΕΒ/173/58, Κ. Στυλιανόπουλος προς Ελ. Βενιζέλο, Αθήναι

5 εκπαιδευτικοί είχαν σχετική επιµόρφωση, και βέβαια η στάση των τοπικών κοινωνιών, κάποιες από τις οποίες είχαν παραδοσιακές σχέσεις µε τη βουλγαρική εθνική και εκπαιδευτική κίνηση. Οι θεσµικές πρωτοβουλίες που λήφθηκαν δεν απέκτησαν ουσία, καθώς δεν υλοποιήθηκαν, όπως και η διδασκαλία του Abecedar, η οποία υπονοµεύτηκε από την αρχή 22. Η εκπαίδευση της µουσουλµανικής µειονότητας στην ουσία αντιµετωπίστηκε ως εκπαίδευση µιας οµάδας έξω από το κράτος. Το ελληνικό κράτος αναγνώρισε τυπικά τα εκπαιδευτικά δικαιώµατα της συγκεκριµένης οµάδας και απέφυγε, κατά κανόνα, την ανάµιξη στα εκπαιδευτικά της ζητήµατα. Με αυτό τον τρόπο θέλησε να αποφύγει αντιδράσεις της ίδιας της µειονότητας και της Τουρκίας για καταπίεση και καταστρατήγηση των δικαιωµάτων των µουσουλµάνων. Αυτό βέβαια σήµανε στην πράξη ότι η µειονοτική εκπαίδευση έγινε ως το 1936 σχεδόν αποκλειστικά τουρκική καθώς στα περισσότερα σχολεία διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας δεν υπήρχε και, όταν υπήρχε, ήταν απλώς γλωσσικό µάθηµα. Το σύνολο των βιβλίων έρχονταν από την Τουρκία, οι συνθήκες υποδοµής ήταν κακές, η ποιότητα των δασκάλων χαµηλή, η οργάνωση των σχολείων πολύ περιορισµένη, η συµµετοχή και η χρηµατοδότηση του κράτους σχεδόν µηδενική. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσµα να υπάρχει ένα ξεχωριστό εκπαιδευτικό σύστηµα µε βασικό πόλο αναφοράς το Τουρκικό Προξενείο 23. Απολογιστικά, µέχρι και το Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, οι ελληνικές πολιτικές διαχείρισης της µειονοτικής παρουσίας κινήθηκαν περισσότερο µε βάση το κριτήριο των διεθνών σχέσεων της χώρας. Έτσι, ακολουθώντας κανείς την τυπολογία του Ιωάννη Πυργιωτάκη 24, θα µπορούσε να υποστηρίξει ότι οι πολιτικές αυτές κινήθηκαν µε βάση το µοντέλο της αφοµοίωσης σε σχέση µε τους σλαβόφωνους και τους µουσουλµάνους Τσάµηδες, µε βάση το εθνικό µοντέλο σε σχέση µε Αρµένιους, Ισραηλίτες και ρουµανίζοντες Βλάχους, ενώ για τους µουσουλµάνους της Θράκης υπήρξε εµφανές ότι επιφυλάχθηκε, σ αυτήν τη φάση, η λύση του διαχωρισµού. Μετά από το Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο τα πράγµατα άλλαξαν. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέµου, η αφοµοιωτική διαδικασία και η προώθηση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας δε γνώρισαν ιδιαίτερη επιτυχία για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Έτσι από το 1945 και µετά οι επιθεωρητές δηµοτικών σχολείων διαπίστωναν µε απογοήτευση ότι υπήρχε µεγάλος αριθµός ξενόφωνων µαθητών 22 (Κάραµποτ Φ. 1997, , Μιχαηλίδης Ι. 1999, ) 23 (Τσιούµης Κ. 1994, ) 24 Πυργιωτάκης Ι. 2000, Κατά τον Ιωάννη Πυργιωτάκη το αφοµοιωτικό µοντέλο καλεί τα παιδιά να προσαρµοστούν στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και αναλαµβάνει ταχύρρυθµα µαθήµατα γλώσσας και δε λαµβάνει υπόψη την κουλτούρα τους. Το εθνικό µοντέλο από την άλλη, προετοιµάζει τα παιδιά για να ζήσουν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον. Αυτό είναι της χώρας ή οµάδας αναφοράς. Το µοντέλο του διαχωρισµού τέλος προβλέπει χωριστά σχολεία για τις µειονότητες, υποχρηµατοδοτούµενα και υποβαθµισµένα.

6 (σλαβόφωνων, τουρκόφωνων,, βλαχόφωνων, αρβανιτόφωνων) 25 και πρότειναν τα ίδια µέτρα µε την προηγούµενη περίοδο για να ενισχύσουν την αφοµοίωση 26. Πρακτικά δεν υπάρχουν δεδοµένα τα οποία να πιστοποιούν ότι η κατάσταση τα πρώτα µετεµφυλιακά χρόνια βελτιώθηκε αισθητά σ αυτόν το χώρο, αν και το επίπεδο των δασκάλων είχε βελτιωθεί αισθητά µε την εκπαίδευσή τους στις Παιδαγωγικές Ακαδηµίες. Παιδαγωγικά κυριαρχούσαν οι απόψεις του Ν.Εξαρχόπουλου που δεν άφηναν χώρο για τις µειονοτικές γλώσσες. Η προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης στα σχολεία της ελληνικής περιφέρειας και ιδιαίτερα της παραµεθόριας ζώνης εξαρτήθηκε σε µεγάλο βαθµό από τη στάση των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ανέλαβαν το βάρος της προσπάθειας προσέλκυσης των αγροτικών οικογενειών στο σχολείο και της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας. Σύµµαχοί τους κατά τη δεκαετία του 1950 και του 1960 υπήρξαν οι δοµές κοινωνικής πρόνοιας, που ανεξάρτητα από το εάν εξυπηρετούσαν αφοµοιωτικές σκοπιµότητες, λειτούργησαν ενισχυτικά για τις αγροτικές οικογένειες στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν τον επιούσιο 27. Είναι γνωστό ότι µέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960 διατηρήθηκαν µαθήµατα σχετικά µε την προσέγγιση των ξενόφωνων. Ως τελευταία προσπάθεια για τη διαχείριση του ζητήµατος των σλαβόφωνων καταγράφεται η πολιτική της δικτατορίας µε σκοπό να «εξαφανίσει» τη σλαβοφωνία µε µια ποικιλία µέτρων, όπως η ίδρυση και η ενίσχυση των εθνικών αγροτικών νηπιοτροφείων, η χορήγηση υποτροφιών για τη φοίτηση σε τεχνικές σχολές στον Πειραιά και η αποµάκρυνση µαθητών από τις εστίες τους για σπουδές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 28. Η λήξη της συζήτησης για το ζήτηµα των σλαβόφωνων µετά από το 1974 δε σήµανε βεβαίως τη δια µαγείας επίλυση των προβληµάτων. Η σλαβοφωνία συνέχισε να υπάρχει µε τάσεις συρρίκνωσης (Γιαννησοπούλου 2000, Καρακασίδου 1997), εξαιτίας τόσο της βελτίωσης της σχέσης του αγροτικού πληθυσµού µε το χώρο της εκπαίδευσης, όσο και της εσωτερικής και εξωτερικής µετανάστευσης προς διάφορους προορισµούς. Ο εκπαιδευτικός κόσµος γνωρίζει ότι και στη δεκαετία του 1970 όσο και στη δεκαετία του 1980 εµφανιζόταν πληθυσµός δίγλωσσων µαθητών τόσο στο νηπιαγωγείο όσο και στο δηµοτικό σχολείο. Ένα αυτόνοµο κεφάλαιο για τη διαχείριση τη µειονοτικής παρουσίας στη µειονοτική εκπαίδευση αποτελεί ο χώρος της µειονοτικής εκπαίδευσης. Η µειονοτική εκπαίδευση γνώρισε σοβαρά πλήγµατα σε επίπεδο υποδοµών όσο και ανθρώπινου δυναµικού κατά την περίοδο της κατοχής και του εµφυλίου. Οι ισορροπίες κατά τη διάρκεια της επίµαχης αυτής 25 (Τσιούµης 2010, ) 26 (Ηλιάδου-Τάχου Σ. 2006, Κωστόπουλος 2000, 229) 27 (Τσιούµης Κ. 2002, 916, Κωστόπουλος 2000, ) 28 (Κωστόπουλος 2000, , Νικολαϊδης 2011)

7 περιόδου άλλαξαν, αναδεικνύοντας ακόµη περισσότερο ως καθοριστικό παράγοντα των εξελίξεων το Τουρκικό Προξενείο. Η προώθηση της ελληνοτουρκικής φιλίας κατά το πρώτο µισό της δεκαετίας του 1950 έφερε σηµαντικές αλλαγές και παρεµβάσεις στο χώρο της µειονοτικής εκπαίδευσης. Η αρχική προσπάθεια στις αρχές της δεκαετίας του 1950 να στηριχτεί η µειονοτική εκπαίδευση έδωσε τη θέση της σε επίθεση ελληνοτουρκικής φιλίας, που είχε ως αποτέλεσµα µια σειρά µέτρων των ελληνικών αρχών όπως: η ίδρυση του Γυµνασίου Τζελάλ Μπαγιάρ (1952) και η έκδοση νόµων για τη λειτουργία του ( ), η ψήφιση του ΝΔ3065/54 περί «τουρκικών σχολείων» και η ανάληψη υποχρέωσης για την έκδοση αναλυτικού προγράµµατος γι αυτά, που υλοποιήθηκε τελικά το Το σηµαντικότερο µέτρο όµως υπήρξε ο διορισµός 100 περίπου δασκάλων της ελληνικής γλώσσας από το Ελληνικό Δηµόσιο που βελτίωσε την ποιότητα διδασκαλίας της ελληνικής καθώς οι νέοι δάσκαλοι ήταν κυρίως απόφοιτοι Παιδαγωγικών Ακαδηµιών 29. Το ελληνικό κράτος διέθεσε επίσης ένα σηµαντικό ποσό για τα µειονοτικά σχολεία, αντίφαση όµως υπήρξε το γεγονός ότι από το 1952 έδωσε τη δυνατότητα χρηµατοδότησης των µειονοτικών σχολείων από την Τουρκία. Η ίδρυση του Τζελάλ Μπαγιάρ έδωσε τη δυνατότητα να «µεταφυτευτεί» η νέα τουρκική αντίληψη για την εκπαίδευση στη Θράκη και να δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός παραγωγής µειονοτικών δασκάλων µε µοντέρνες ιδέες. Οι εξελίξεις στο Κυπριακό υπονόµευσαν βέβαια την ελληνοτουρκική φιλία και η νέα κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή µετακινήθηκε προς πιο επιφυλακτικές θέσεις 30. Έδωσε λοιπόν έµφαση στη θρησκευτική εκπαίδευση ενισχύοντας τα ιεροσπουδαστήρια και αύξησε τον έλεγχο στη µειονοτική εκπαίδευση 31. Μετά από την κυβερνητική µεταβολή που πραγµατοποιήθηκε στην Τουρκία το Μάιο του 1960 εξαιτίας του πραξικοπήµατος του στρατηγού Gursel, το κλίµα στα ελληνοτουρκικά διαφοροποιήθηκε 32. Οι ελληνικές αρχές κινήθηκαν στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ελληνοµάθειας ως µέσο βελτίωσης της σχέσης των παιδιών µε το ελληνικό κοινωνικό γίγνεσθαι αλλά και ως µέσο ελέγχου της µειονοτικής εκπαίδευσης. Από τα βασικά µέτρα που πάρθηκαν αυτήν την περίοδο ήταν η βελτίωση της ελληνοµάθειας των µειονοτικών µαθητών, η εξέταση της ελληνοµάθειας των µειονοτικών δασκάλων, έτσι ώστε να απορρίπτονται όσοι δεν είχαν καλή επίδοση σ αυτήν.για τη διαχείριση της σχετικής πολιτικής ιδρύθηκε το 1959 και αναθεωρήθηκε το 1962 το Συντονιστικό Συµβούλιο Θράκης στο οποίο συνεργάζονταν όλες οι «συναρµόδιες» υπηρεσίες (Τσιούµης Κ. 2006, ) 30 (Τσιούµης Κ. 2006, , Μαυροµµάτης Γ. 2008, ) 31 ( Ηλιάδης Χρ. 2005, 84-86) 32 (Τσιούµης Κ. 2006, ) 33 (Ηλιάδης Χρ. 2005, 24-25)

8 Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας των Συνταγµαταρχών αναλήφθηκε µια σειρά πρωτοβουλιών στα µειονοτικά ζητήµατα µε αµυντικό κυρίως προσανατολισµό. Η δικτατορία κατέβαλε προσπάθεια να προχωρήσει σε έναν συγκερασµό των πολιτικών Μεταξά µε τις πολιτικές των συντηρητικών κυβερνήσεων της µετεµφυλιακής περιόδου. Προχώρησε έτσι σε έντονα αφοµοιωτικές πολιτικές στο χώρο σλαβόφωνων µε στόχο την άµεση καταπολέµηση των σλαβικών διαλέκτων και υιοθέτησε πιο επιθετικές πολιτικές σε σχέση µε τους µουσουλµάνους παγιοποιώντας πολιτικές διακρίσεων από τη µια και υιοθετώντας µια έντονα εθνοκεντρική πολιτική στο εκπαιδευτικό επίπεδο, Σ αυτά τα πλαίσια εντάχθηκαν τα Παιδαγωγικά Συνέδρια των Δασκάλων της Ελληνικής, η ίδρυση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας για την ανάληψη της εκπαίδευσης των µειονοτικών δασκάλων και για τη διαχείρισή της σ ένα περισσότερο «ελληνοπρεπές» πλαίσιο 34. Στην πραγµατικότητα λοιπόν η δικτατορία των Συνταγµαταρχών επιχείρησε να εδραιώσει µια λογική καχυποψίας απέναντι στους µειονοτικούς δασκάλους και ένα κλίµα παρακολούθησής τους απ τους πλειονοτικούς 35. Μετά από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο (1974) τα πράγµατα άλλαξαν οριστικά για τα µειονοτικά µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η αποχώρηση του τελευταίου µεγάλου ρεύµατος Ελλήνων από την Τουρκία ανέτρεψε οριστικά την αριθµητική ισορροπία µεταξύ των µειονοτήτων και η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραµανλή υιοθέτησε πιο αντιτουρκικά µέτρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι στους νόµους 694 και 695/1977 που ισχύουν ως σήµερα για τη µειονοτική εκπαίδευση επαναλαµβάνεται αρκετές φορές ο όρος της αµοιβαιότητας 36 και αυτό είναι ενδεικτικό για την αλλαγή του κλίµατος που εκφράστηκε και µε συγκεκριµένες επιλογές στη διαχείριση της µειονοτικής εκπαίδευσης. Στη δεκαετία του 1980 σηµειώθηκε µια ακόµη σηµαντική µεταστροφή που προσδιόρισε την πορεία της µειονοτικής εκπαίδευσης. Μετά από το πραξικόπηµα του 1980 στην Τουρκία από το στρατηγό Kenan Evren και την ανακήρυξη του Τουρκοκυπριακού Ψευδοκράτους της Βόρειας Κύπρου 37 η ελληνική κυβέρνηση πήρε περαιτέρω πρωτοβουλίες για την «ελληνοποίηση» της µειονοτικής εκπαίδευσης, τόσο µε την ίδρυση ελληνικών δηµόσιων γυµνασίων στα ποµακικά χωριά όσο και µε την ίδρυση ελληνόφωνων νηπιαγωγείων σε αµιγώς µουσουλµανικά χωριά. Η διατήρηση των διοικητικών διακρίσεων από την εποχή της δικτατορίας όξυνε ακόµη περισσότερο τα πνεύµατα στην περιοχή, µε αποτέλεσµα η σχέση της µειονότητας µε το ελληνικό κράτος να φτάσει σε οριακό σηµείο κατά την περίοδο (Παναγιωτίδης Ν. 1995, 80-82, Aarbakke V. 2000, , Μαυροµµάτης Γ.2008, , Τσιούµης Κ. 2010, ) 35 (Τσιούµης Κ. - Πεντέρη Ε. 2012, , Μαυροµµάτης Γ. 2008, ) 36 (Μπαλτσιώτης Λ. 1997, , Παναγιωτίδης Ν. 1996, , Τσιούµης Κ. 2010, 153) 37 (Τσιούµης Κ. 2010, , Τρουµπέτα Σ. 2001, 54)

9 1990. Η κρίση στο Αιγαίο το Μάρτη του 1987 δυσκόλεψε τα πράγµατα και εµφανίστηκε στο προσκήνιο ο Αχµέτ Σαδίκ ο οποίος κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση τόσο στο εσωτερικό όσο και στα διεθνή φόρα. Η δεκαετία του 1990 σηµατοδοτήθηκε από την άρση των διοικητικών διακρίσεων, στην οποία προχώρησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το 1991, και από την προσπάθεια να ορθολογικοποιηθούν τα πράγµατα στη σχέση της µειονότητας µε το ελληνικό κράτος. Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1990 έγινε προσπάθεια συγγραφής και χρησιµοποίησης βιβλίων που είχαν γραφτεί στην Ελλάδα για τη διδασκαλία της τουρκικής γλώσσας. Η µεγαλύτερη αντιπαράθεση προκλήθηκε µεταξύ µειονότητας και Υπουργείου Παιδείας για το αναγνωστικό της Πρώτης Δηµοτικού µε συγγραφέα το Στράτο Ζεγκίνη 38. Οι οπαδοί των ανεξάρτητων µειονοτικών συνδυασµών και των ιδεών του Αχµέτ Σαδίκ το έκαψαν σε κεντρικά σηµεία των πόλεων. Διαφορετική τροπή πήραν τα πράγµατα µετά την καθιέρωση πλαφόν 3% σε όλη την επικράτεια στον ελληνικό εκλογικό νόµο για την είσοδο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σταδιακά οι µειονοτικοί πολιτευτές επανήλθαν στα ελληνικά πολιτικά κόµµατα και οι σχέσεις µειονότητας και ελληνικής πολιτείας εξοµαλύνθηκαν σε κάποιο βαθµό. Ουσιαστική όµως αλλαγή στο χώρο αυτό σηµειώθηκε από το 1995, όταν ξεκίνησε µια σειρά αλλαγών µε βασικότερη την καθιέρωση ειδικού ποσοστού 0,5% επί του συνόλου των εισακτέων για την εισαγωγή των µουσουλµανοπαίδων στα ελληνικά Πανεπιστήµια 39. Με βάση τη ρύθµιση αυτή κάτι περισσότερο από 200 µειονοτικοί µαθητές µπορούσαν να εισαχθούν στα ελληνικά Πανεπιστήµια, ποσοστό ωστόσο που κατά το πρώτο διάστηµα δεν καλύφθηκε και οι περισσότεροι µειονοτικοί µαθητές κατευθύνονταν για σπουδές στην Τουρκία. Μια πολύ σηµαντική εξέλιξη που συνέβαλε σ ένα βαθµό στο να κινηθεί το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα προς µια αλλαγή παραδείγµατος υπήρξε η αξιοποίηση του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης της Ευρωπαϊκης Ένωσης για την καταπολέµηση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού αποκλεισµού. Από το άρχισαν να υλοποιούνται τα ακόλουθα Προγράµµατα ειδικού σκοπού µε στόχο την αναβάθµιση της εκπαίδευσης συγκεκριµένων οµάδων 40. Συγκεκριµένα: 1.Το Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Μουσουλµανοπαίδων» µε αρχικό στόχο την αλλαγή των βιβλίων για τη διδασκαλία των ελληνόγλωσσων µαθηµάτων του µειονοτικού εκπαιδευτικού συστήµατος στη Θράκη. 38 (Στάθη Π., 66) 39 (Τσιούµης Κ. 2010, 155) 40 (Νικολάου Γ. 2005, )

10 2. Το Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων» µε στόχο την ένταξη των παιδιών Roma στο σχολείο. 3.Το Πρόγραµµα «Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών» µε στόχο την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών των Παλιννοστούντων και των Αλλοδαπών και τη συνεκπαίδευσή τους µε τα παιδιά της πλειονότητας. 4. Το Πρόγραµµα «Παιδεία Οµογενών» µε στόχο τη βελτίωση του επιπέδου της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό. Ήδη από το 1980 στον ελληνικό χώρο άρχισε να αυξάνεται το ενδιαφέρον για τη διαχείριση της πολυπολιτισµικότητας εξαιτίας της άφιξης ενός σηµαντικού αριθµού ελληνοπαίδων από τη Γερµανία. Υιοθετήθηκαν µέτρα που είχαν εφαρµοσθεί εντός και εκτός Ευρώπης, όπως οι Τάξεις Υποδοχής (1980) και τα Φροντιστηριακά Τµήµατα (1982) καθώς και ξεχωριστά Σχολεία Αποδήµων. Τα τελευταία, είτε ως σχολεία Αποδήµων είτε ως Σχολεία Παλιννοστούντων επικρίθηκαν ως σχολεία που «γκετοποιούσαν» τους µαθητές 41. Ο θεσµός των Τάξεων Υποδοχής ανανεώθηκε µέσα στη δεκαετία του 1990 και το 1996 µε το νόµο 2413/1996 ιδρύθηκαν τα «Διαπολιτισµικά Σχολεία» στα οποία δόθηκε η δυνατότητα µε βάση αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων να προσαρµόζουν το Αναλυτικό Πρόγραµµα στις ανάγκες των µαθητών τους 42. Τα Μεγάλα Διαπολιτισµικά Προγράµµατα κινήθηκαν µε αρκετά υψηλή χρηµατοδότηση στην κατεύθυνση της ανάπτυξης δράσεων για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, για την ανάπτυξη ερευνών και εκπαιδευτικού υλικού και για την προώθηση καλών πρακτικών σε σχέση µε τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας,, σε σχέση µε τη διδασκαλία της µητρικής γλώσσας, σε σχέση µε την ανάπτυξη σχέσης σχολείουοικογένειας-κοινότητας κ.α 43. Η λειτουργία των Προγραµµάτων αυτών επέτρεψε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα να µετατοπιστεί προς το Διαπολιτισµικό Εκπαιδευτικό Παράδειγµα, χωρίς όµως να παραγνωρίζει κανείς το ρόλο των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και άλλων επιµορφωτικών µηχανισµών. Σηµαντικό ρόλο έπαιξαν και καλές πρακτικές εκπαιδευτικών της πράξης που υιοθέτησαν αυτήν τη φιλοσοφία. Η έκδοση των νέων βιβλίων στη δεκαετία του 2000 στην πραγµατικότητα επικύρωσε αυτήν την αλλαγή 44. Βεβαίως έχει ασκηθεί σε πρόσφατα άρθρα έντονη κριτική στα προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης ότι δηλαδή κινούνται σε µια κατεύθυνση αφοµοίωσης 45. Η 41 (Μάρκου Γ. 2001, 64-65, Νικολάου Γ. 2000, 60-62) 42 (Νικολάου Γ.2000, 65-69, Δαµανάκης Μ. 1998, 81-83) 43 (Νικολάου 2005, 181) 44 (Ευαγγέλου Οδ. 2007, 179, Gropas R.- Triantafyllidou A., 414) 45 (Gropas R. - Triantafyllidou, 414)

11 αλήθεια είναι ότι οι πρωτοβουλίες αλλαγής του πλαισίου δε διαφοροποίησαν ουσιαστικά τη µονοπολιτισµική πραγµατικότητα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα και οι παρεµβάσεις στο ζήτηµα των Ελλήνων Roma βελτίωσαν τη σχέση της οµάδας µε το σχολείο, πολλά όµως µένουν ακόµη να γίνουν. Ουσιαστικότερο στίγµα φαίνεται να άφησε η Μεταρρύθµιση στη µειονοτική εκπαίδευση στη Θράκη που συνέβαλε σε ουσιαστικές αλλαγές στην εξέλιξη της εκπαίδευσης: καλύτερες επιδόσεις των παιδιών στην ελληνική γλώσσα, στροφή προς την ελληνόγλωσση δευτεροβάθµια εκπαίδευση, σηµαντικό ρεύµα προς την ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση κ.α 46. Οι αλλαγές αυτές ολοκληρώθηκαν µε την κατάργηση της Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδηµίας της Θεσσαλονίκης και την αντικατάστασή της µε την Κατεύθυνση Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης 47. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση της µειονοτικής παρουσίας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα µεταπολεµικά θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι οι πολιτικές κινήθηκαν αφοµοιωτικά για τους ξενόφωνους µε κάποιες πρακτικές που θα µπορούσαν να εκληφθούν ως πρακτικές ενσωµάτωσης. Η de facto διαχωριστική πρακτική στο χώρο της µειονότητας της Θράκης εµπλουτίστηκε από κάποιες επιλογές ένταξης που υπονοµεύτηκαν από την εξέλιξη του Κυπριακού και τη µικροπολιτική διαχείρισή της υπόθεσης χωρίς να κατανοείται η µακροπρόθεσµη προοπτική των εξελίξεων. Η προσπάθεια µετάβασης από το 1980 και µετά, κυρίως όµως µετά από το 1995, προς το διαπολιτισµικό εκπαιδευτικό παράδειγµα, παρά την οικονοµική στήριξή του, δε φάνηκε να έχει ουσιαστικές βάσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα µε αποτέλεσµα να µην αγγίζει πολύ ουσιαστικά το µέσο δηµόσιο σχολείο. Οι αλλαγές στηρίχθηκαν κυρίως στο ζήλο των εκπαιδευτικών παρά στη συνέπεια της διοίκησης. Προς επίρρωση του παραπάνω ισχυρισµού ήρθε και η πρόσφατη αναίρεση ενός από τα πιο ενταξιακά µέτρα των τελευταίων ετών της Κατεύθυνσης Μειονοτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικές Εκπαίδευσης του Α:.Π.Θ. για την παραγωγή µειονοτικών δασκάλων από τη σηµερινή ελληνική κυβέρνηση. Βιβλιογραφία Aarbakke V. (2000), The Muslim Minority in Greek Thrace,DPhil Dissertation, University of Bergen. Γούναρης Β 1997: «Σλαβόφωνοι της Μακεδονίας: Η πορεία της ενσωµάτωσής τους στο ελληνικό εθνικό κράτος » σε Τσιτσελίκης Κ.-Χριστόπουλος Δ. (1997), Το 46 (Φραγκουδάκη Α. 2008, ) 47 Η κατεύθυνση µειονοτικής εκπαίδευσης άρχισε να λειτουργεί από το ακαδηµαϊκό έτος , µετά από πρωτοβουλία του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, έτσι ώστε οι µελλοντικοί δάσκαλοι των µαθηµάτων των µειονοτικών σχολείων που γίνονται στην ελληνική γλώσσα να εκπαιδεύονται σε ένα Πανεπιστηµιακό Τµήµα της χώρας, ενταγµένοι πλήρως στο πρόγραµµά του.

12 Μειονοτικό Φαινόµενο στην Ελλάδα. Μια συµβολή των κοινωνικών επιστηµών, Κριτική, Αθήνα., Gropas R -Τriantafyllidou A. (2011): Greek education policy and the challenge of migration: an intercultural view of assimilation, Race Ethnicity and Education, 14:3, Δαµανάκης Μ. (1998), Εκπαίδευση Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών Μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισµική Προσέγγιση, Gutenberg, Αθήνα. Δαµανάκης Μ., «Παιδαγωγικός Λόγος και Εθνικός Άλλος στην περίοδο του Μεσοπολέµου», Επιστήµες Αγωγής,τ.2, 2011: Διβάνη Λ. (1995), Ελλάδα και Μειονότητες. Το σύστηµα Διεθνούς Προστασίας της Κοινωνίας των Εθνών, Νεφέλη, Αθήνα. Ευαγγέλου Οδ. (2007), Διαπολιτισµικά Αναλυτικά Προγράµµατα,Οδυσσέας, Αθήνα. Ηλιάδης Χρ. (2005), Η εθνική ταυτότητα της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης και η εκπαιδευτική πολιτική. Μελέτη αρχειακών πηγών , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Ηλιάδου-Τάχου Σ. (2006), Η εκπαιδευτική πολιτική του ελληνικού κράτους στη Μακεδονία στο πλαίσιο του Μακεδονικού Ζητήµατος, Gutenberg, Αθήνα. Κάραµποτ Φ. (1997): «Σλαβοµακεδόνες και Κράτος στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου», Ίστωρ 10, Αθήνα: Κάτσικας Χρ.-Πολίτου Ε. 1999, Εκτός Τάξης το Διαφορετικό.Gutenberg, Αθήνα Κωστόπουλος Τ. (2000), Η απαγορευµένη Γλώσσα. Κρατική Καταστολή των Σλαβικών Διαλέκτων στην Ελληνική Μακεδονία, Μαύρη Λίστα, Αθήνα. Κωφός Ε. (2008), σε Κωφός Ε.-Στεφανίδης Ι. (2008), Μακεδονικές Ταυτότητες στο Χρόνο, Πατάκης, Αθήνα, Μάρκου Γ. (2001), Εισαγωγή στη Διαπολιτισµική Εκπαίδευση, Αθήνα. Μαυροµµάτης Γ. (2008), Εθνικισµός και Ιστορία Εκπαιδευτικής Πολιτικής: Η περίπτωση των Θρακιωτών Μουσουλµάνων Μειονοτικών, Διδακτορική Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα. Μιχαηλίδης Ι. (2003), Μεταναστεύσεις Σλαβόφωνων Πληθυσµών ( ), Κριτική, Αθήνα. Μιχαηλίδης Ι. (1999): «Μειονοτικές Ευαισθησίες και εκπαιδευτικά προβλήµατα: Ηπερίπτωση του Abecedar» σε Τσιτσελίκης Κ.(1999) (επιµ.), Γλώσσες Αλφάβητα και Εθνική Ιδεολογία στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, Κριτική, Αθήνα, Μουσιάδου Ν. Τσιούµης Κ.(2002), «Στοιχεία για την εκπαιδευτική κατάσταση στο Νοµό Δράµας κατά την περίοδο », Πρακτικά Δ Επιστηµονικής Συνάντησης «Η Δράµα και η Περιοχή της.ιστορία και Πολιτισµός», ΔΕΚΠΟΤΑ, Δράµα Μπαλτσιώτης Λ. (1997): «Ελληνική Διοίκηση και Μειονοτική Εκπαίδευση στη Θράκη» σε Τσιτσελίκης Κ.-Χριστόπουλος Δ. (1997), Το Μειονοτικό Φαινόµενο στην Ελλάδα. Μια συµβολή των κοινωνικών επιστηµών, Κριτική, Αθήνα, Μπουζάκης Σ. (1994), Εκπαιδευτικές Μεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα. Πρωτοβάθµια και Δευτεροβάθµια Γενική και Τεχνικοεπαγγελµατική Εκπαίδευση, Gutenberg, Αθήνα. Μπουζάκης Σ. (1997), Γεωργιος Παπανδρέου Ο πολιτικός της Παιδείας. Τόµος Α, Νικολαϊδης (2011), Προφορική Ανακοίνωση σε Ηµερίδα, «Τα Παιδιά της Φρειδερίκης», Φλώρινα, Απρίλιος. Νικολάου Γ. (2000), Εκπαίδευση και Ένταξη Αλλοδαπών Μαθητών στο Δηµοτικό Σχολείο, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα. Νικολάου Γ. (2005), Διαπολιτισµική Διδακτική, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα. Παναγιωτίδης Ν (1995), Μουσουλµανική Μειονότητα και Εθνική Συνείδηση, ΤΕΔΚ Νοµού Έβρου, Αλεξανδρούπολη. Πυργιωτάκης Ι. (2000), Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα. Στάθη Π., «Τα σχολικά βιβλία», Σύγχρονα Θέµατα,τ.63,1997:

13 Τσιούµης Κ. (1994), Η Μουσουλµανική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης και οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (Ιστορία-Πολιτική-Παιδεία), Διδακτορική Διατριβή, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. Τσιούµης Κ. (2001) : «Προβλήµατα εκπαίδευσης µειονοτήτων κατά το Μεσοπόλεµο: Η περίπτωση των Μουσουλµάνων Τσάµηδων της Θεσπρωτίας», Πρακτικά ΚΑ Πανελλήνιου Ιστορικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη Τσιούµης Κ. (2002): «Θεσµοί Προσχολικής Εκπαίδευσης και Κοινωνικής πρόνοιας στη Μεταπολεµική Ελλάδα», Πρακτικά Συνεδρίου «Ψυχοπαιδαγωγική Προσχολικής Ηλικίας», Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστηµίου Κρήτης, Ρέθυµνο. Τσιούµης Κ. (2006), Η Μουσουλµανική Μειονότητα Πολιτικοδιπλω-µατικές Διεργασίες και Εκπαιδευτική Πολιτική, Αντ.Σταµούλης, Θεσσαλονίκη Τσιούµης Κ. (2008), Μειονοτικές Οµάδες στην Ελλάδα ( ), Ζυγός, Θεσσαλονίκη. Τσιούµης Κ. (2010), Λεπτές Ισορροπίες. Μειονοτικά Ζητήµατα και Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων στη Μεταπολεµική Ελλάδα, Αντ.Σταµούλης, Θεσσαλονίκη. Τσιούµης Κ. Πεντέρη Ε. (2011): «Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών της Μειονοτικής Εκπαίδευσης-Το περιεχόµενο των Παιδαγωγικών Συνεδρίων των Δασκάλων της Ελληνικής Γλώσσας », Συνέδριο Εκπαίδευση και Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών. Θεωρητικές και Ερευνητικές Προσεγγίσεις, Πεδίο, Αθήνα, Φραγκουδάκη Α. (2008): «Η Θράκη αλλάζει: Επίµετρο σχόλιο για τις προοπτικές και τα εµπόδια» Δραγώνα Θ/Φραγκουδάκη Α. (2008), Πρόσθεση και όχι Αφαίρεση, Πολλαπλασιασµός και όχι Διαίρεση, Μεταίχµιο, Αθήνα.

Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1

Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1 Η εκπαίδευση της μειονότητας: δομή και θεσμικό πλαίσιο Νέλλη Ασκούνη 1 Η μειονοτική εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα σύνολο σχολείων που λειτουργούν μόνο στην περιοχή της Θράκης, έχουν ειδικό καθεστώς και απευθύνονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 5: Η διαχείριση της εκπαιδευτικής ετερότητας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 1: Η πολυπολιτισμικότητα στην κοινωνία και στο σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διπλωματικές εργασίες (Τα υπογραμμισμένα θέματα αφορούν εργασίες που έχουν υποστηριχθεί)

Α. Διπλωματικές εργασίες (Τα υπογραμμισμένα θέματα αφορούν εργασίες που έχουν υποστηριχθεί) Επέβλεψε και πιβλέπει Α. Διπλωματικές εργασίες (Τα υπογραμμισμένα θέματα αφορούν εργασίες που έχουν υποστηριχθεί) 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων.

2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 2006-2007 Διαπολιτισμική ανάγνωση του εκπαιδευτικού υλικού για την διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πρόγραμμα μουσουλμανοπαίδων. Η γλωσσική εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network

Σύνολο δεικτών. Δημιουργήθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στο πλαίσιο του έργου DARE-Net Desegregation and Action for Roma in Education Network ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Πτολεμαίων 29Α, 6 ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ REMACO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧEIΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -1- 1. ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2. ΣΚΟΠΟΣ & ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 4. ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 5. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση

Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Επιμορφωτικό Σεμινάριο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 21-22/3/2014, Λευκωσία 16-17/5/2014, Λεμεσός Διδάσκοντας την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στη Δημοτική Εκπαίδευση Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Ομότιμη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΜΟΣ Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΜΟΣ Β ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Βραχυγραφίες...13 Εισαγωγή: Οι µουσουλµάνοι της Ελλάδας την περίοδο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 Βραχυγραφίες...13 Εισαγωγή: Οι µουσουλµάνοι της Ελλάδας την περίοδο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 Βραχυγραφίες...13 Εισαγωγή: Οι µουσουλµάνοι της Ελλάδας την περίοδο 1821-1912.15 ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο Πρώτο: Γεωγραφική κατανοµή και πληθυσµιακή δύναµη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κογκίδου ήµητρα Χαιρετισµός στην ηµερίδα του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. ΦΥΛΟ, ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Κατά τα δύο προηγούµενα ακαδηµαϊκά έτη το Α.Π.Θ. προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία ημάση ιαπολιτισμική Εκπαίδευση την Ελλάδα

Μαρία ημάση ιαπολιτισμική Εκπαίδευση την Ελλάδα ΠΕΓΑ - Νέες τεχνολογίες και πρόσβαση στον πολιτισμό και την τοπική ιστορία για άτομα με αναπηρίες. Η περίπτωση των ατόμων με προβλήματα όρασης. Μαρία ημάση ιαπολιτισμική Εκπαίδευση την Ελλάδα Μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΣΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 1ο Σχέδιο Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: Ολιγόλεπτο Θέµατα: 3 ΘΕΜΑ 1ο Ο Β Παγκόσµιος πόλεµος και οι µεταπολεµικές σχέσεις Ελλάδας-Αλβανίας ΠΗΓΗ Το πώς έβλεπε η αλβανική

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος)

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (18ος αιώνας- Μεσοπόλεμος) Ενότητα 12: Η Παιδαγωγική στα Διδασκαλεία (20ός αι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές

Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Α. Στατιστικά Στοιχεία για Αλλοδαπούς και Παλιννοστούντες Μαθητές Τα ποσοτικά στοιχεία που ακολουθούν δίνουν µια συγκεντρωτική εικόνα των αλλοδαπών και παλιννοστούντων που φοιτούσαν στα δηµόσια σχολεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα)

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) Ενότητα 11: Ελληνική πραγματικότητα και διεθνής εικόνα Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Το προσφυγικό ως ανθρωπιστικό ζήτημα»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Το προσφυγικό ως ανθρωπιστικό ζήτημα» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «Το προσφυγικό ως ανθρωπιστικό ζήτημα» «Διδάσκοντας αλλοδαπούς μαθητές στο Εσπερινό Γυμνάσιο Βόλου» Απόστολος Ν. Ζαχαρός Διδάκτωρ Θεολογίας Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Eπιμορφωτικό σεμινάριο

Eπιμορφωτικό σεμινάριο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Επιστ. υπεύθυνη: Ζωή Παπαναούμ Υποδράση: Εξ αποστάσεως επιμόρφωση Eπιμορφωτικό σεμινάριο 3

Διαβάστε περισσότερα

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70

(γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και. συµπεριφοράς) ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε. 70 Προβλήµατα διγλωσσίας ίγλωσση εκπαίδευση (γλώσσα και σχολική αποτυχία γλώσσα και µαθησιακές δυσκολίες προβλήµατα συµπεριφοράς) Σαλτερής Νίκος ρ. Πολιτικής Επιστήµης και Ιστορίας Σχολικός Σύµβουλος Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11 Για την ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Ημερίδα. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνία, σχολείο ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Έργο: Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Επιστημονική υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ζωή Παπαναούμ Ημερίδα Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα)

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) Ενότητα 10: Μοντέλα εκπαίδευσης μειονοτήτων Αναστασία Κεσίδου

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 7: Ρατσισμός και σχολείο Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ: ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΤΟΠΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς

Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Η προσχολική εκπαίδευση και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα και στις ελληνικές κοινότητες της διασποράς Α. Σύντοµη ιστορική διαδροµή Η ελληνική προσχολική εκπαίδευση γεννιέται και αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό.

Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια. Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος. του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό. Δομές Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια 1 Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Ηγεσία: ο ρόλος του Διευθυντή μέσα από το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο Δρ. Αργύριος Θ. Αργυρίου Διευθυντής Εκπαίδευσης Περιφερειακής ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Θέσεις της Γ.Σ.Ε.Ε προς το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ H Γ.Σ.Ε.Ε υλοποιώντας την κοινωνική της δέσµευση για διαρκή διάλογο για τα θέµατα της εκπαίδευσης, συµµετέχει ενεργά στον εθνικό διάλογο για την παιδεία

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης

Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Περιεχόμενα 1. Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

H διγλωσσία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα

H διγλωσσία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα H διγλωσσία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα Ασπασία Χατζηδάκη Πανεπιστήμιο Κρήτης aspahatz@edc.uoc.gr Ποιοι είναι οι -εν δυνάμει- δίγλωσσοι μαθητές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα; (1/4) (1) Παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ)

1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΕΑΠ) Γ. Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 1. Η Επιτροπή Αποκατάστασης Προσφύγων (ΕΑΠ) 1 Η Ελλάδα ζήτησε τη συνδρομή της Κοινωνίας των Εθνών, προκειμένου να αντιμετωπίσει την περίθαλψη των προσφύγων την αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου

φιλολογικές σελίδες, ιστορία κατεύθυνσης γ λυκείου Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα Δ. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων και η ελληνοτουρκική προσέγγιση (σελ. 160-162) 1. Η αποζημίωση των Ανταλλάξιμων Σύμβαση Ανταλλαγής προβλέπει την αποζημίωση των προσφύγων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Ηλικία Θέση εργασίας Μόνιμος Αναπληρωτής ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α. Δημογραφικά χαρακτηριστικά 1. Φύλο Άνδρας Γυναίκα 2. Ηλικία 22 30 31 40 41 50 51 + 3. Χρόνια υπηρεσίας 1 5 6 15 16+ 4. Σημειώστε τα πτυχία που κατέχετε Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Πολιτισμός και σχολικές πρακτικές: αναζητάμε τη σχέση τους, προβληματιζόμαστε και κρίνουμε.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Πολιτισμός και σχολικές πρακτικές: αναζητάμε τη σχέση τους, προβληματιζόμαστε και κρίνουμε. Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Το σεμινάριο αυτό Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης

Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Περιεχόμενα 1. Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ: ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 2 ΣΥΝΟΨΗ Σε 800 ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και με τον μεγαλύτερο μαθητικό πληθυσμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο

διαθέτει πτυχίο Τµήµατος Φιλολογίας µε εξειδίκευση στη Γλωσσολογία αλλά πτυχίο Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για την αξιολόγηση των φακέλων των ενδιαφερόµενων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ. 602/3/10394/04-02-2013 για τρεις θέσεις (Α,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 9: Η μειονοτική εκπαίδευση στη Δυτική Θράκη Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Έθιμα γάμου διαφορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Έθιμα γάμου διαφορετικών πολιτισμικών κοινοτήτων Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Εθνολογικό Μουσείο Θράκης «Αγγελική Γιαννακίδου» 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης Έθιμα γάμου διαφορετικών

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης

Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Ερευνητικό Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα δημόσια σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Κύπρου» 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

www.themegallery.com LOGO

www.themegallery.com LOGO www.themegallery.com LOGO 1 Δομή της παρουσίασης 1 Σκοπός και στόχοι των νέων ΠΣ 2 Επιλογή των περιεχομένων & Κατανομή της ύλης 3 Ο ρόλος μαθητή - εκπαιδευτικού 4 Η ΚΠΑ στο Δημοτικό & το Γυμνάσιο 5 Η Οικιακή

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

πρώην Σοβιετική Ένωση που φοίτησαν σε σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο νοµό Θεσσαλονίκης

πρώην Σοβιετική Ένωση που φοίτησαν σε σχολεία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο νοµό Θεσσαλονίκης ΠΡΟΛΟΓΟΣ H παρούσα µελέτη του Χρήστου Τουρτούρα είναι προϊόν µιας επίπονης και πολύχρονης έρευνας του συγγραφέα στο πλαίσιο της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής στο Παιδαγωγικό Τµή- µα ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση του Εκπαιδευτικού μας Συστήματος» Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Κοδριγκτώνος 33, 5ος όροφος ΤΚ 10434, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Β' Αναθέσεις Μαθημάτων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μία χρόνια πάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο» Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διδάσκοντας την Ελληνική ως δεύτερη γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Επαγγελματικές Προοπτικές. Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση. Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Επαγγελματικές Προοπτικές Επιστημόνων Κοινωνικής Πολιτικής στην Εκπαίδευση Καθηγητής Ιορδάνης Ψημμένος, Πρόεδρος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Καθηγητής Βασίλειος Χατζόπουλος, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 3: Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας Αναστασία Κεσίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα)

ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΕ 800 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (κοινωνικοποίηση διαπολιτισμικότητα) Ενότητα 9: Μετανάστευση και διαπολιτισμική εκπαίδευση Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Ευάγγελος Κελεσίδης Δάσκαλος (ΠΕ70) Έτος γέννησης 1963 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος Αλεξανδρείας 68 546 45 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 851 117 (οικ), 6947838389

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ «Πας μη Έλλην βάρβαρος» Αυτή η αντίθεση παρόλο που προβάλει ως προαιώνια, εμφανίζεται κατά τον 5 ο αιώνα και παγιώνεται μόνο μετά τη νίκη των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2003

Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση. Αθήνα 2003 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ινστιτούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές στην ελληνική εκπαίδευση Μέρος Β, Αναλυτικά στοιχεία Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα»

«Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Σεμινάριο Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή «Η ειδική αγωγή στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Τμήμα: ΞΑΝΘΗΣ 2 ΜΑΙΟΣ 2010 1 Περιεχόμενα: Περίληψη..σελ. 3 Εισαγωγή:...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ. Κ. Κακαζιάνη Μαρίνα, 697345566 κ. Διαμαντοπούλου. Μάθησης και Θρησκευμάτων Αρ. Πρωτ. 33 Ημερ.: 18/4/2011 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 2. Πρόεδρο της Βουλής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3. Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ στο µάθηµα Γενικής Παιδείας ιστορία νεότερη και σύγχρονη ΑΘΗΝΑ 2000 Οµάδα Σύνταξης Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΕΑΠΗ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά στην προσχολική εκπαίδευση ΕΞΑΜΗΝΟ: Ε (2015 2016) ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ος κύκλος (Μαθήματα 1-3): Περιεχόμενο και βασικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ελλάδα. Ασπασία Χατζηδάκη Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Η εφαρμογή της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ελλάδα. Ασπασία Χατζηδάκη Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης Η εφαρμογή της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ελλάδα Ασπασία Χατζηδάκη Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης aspahatz@edc.uoc.gr Η προσέγγιση της Δ.Π. σύμφωνα με τον Νόμο 2413/96 (1/3) «Σκοπός της διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης»

ΠΡΑΞΗ «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» ΠΡΑΞΗ «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» Ευαγγελία Τρέσσου Καθηγήτρια ΠΤΔΕ,ΑΠΘ Επιστημονική υπεύθυνη έργου Η Πράξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών Ν 2817/00 Άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ 78Α' /14.3.00) Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες Διαγράμματα Eικόνες... 13. Πρόλογος... 17. Εισαγωγή... 21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝEΑ ΕΠΟΧH ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡAΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΗΣ

Πίνακες Διαγράμματα Eικόνες... 13. Πρόλογος... 17. Εισαγωγή... 21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝEΑ ΕΠΟΧH ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡAΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΗΣ Περιεχόμενα Πίνακες Διαγράμματα Eικόνες... 13 Πρόλογος... 17 Εισαγωγή... 21 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΝEΑ ΕΠΟΧH ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡAΚΤΗΡΙΣΤΙΚA ΤΗΣ Η Νέα Εποχή και τα χαρακτηριστικά της... 31 Μια νέα εποχή... 31 Η παγκοσμιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ»

«ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ» «ΤΟ ΚΑΝΑΡΙΝΙ ΠΟΔΗΛΑΤΟ» ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΛΕΛΕΚΗΣ ΖΗΣΗΣ ΝΟΥΒΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΙΜΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΥΠΟΘΕΣΗ Ένας νεαρός δάσκαλος ο Άρης, αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ EΝΤΑΞΗΣ

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΤΡΟΠΟΣ EΝΤΑΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο του εορτασμού των 180 χρόνων από τη δημιουργία του Πανεπιστημίου μας, το E- Learning του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με το Μουσείο Ιστορίας του ΕΚΠΑ σχεδίασαν και προσφέρουν δωρεάν το e-learning

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήµατος σε Επίπεδο Σχολικών Μονάδων Στατιστική απεικόνιση των σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον

ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ. Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥΡΚΙΑ Αξιολογώντας το παρελθόν και το παρόν, προβλέποντας το μέλλον ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΕΝΑ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «Το ευρωπαϊκό big-bang, η απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών

Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών Πηγή: Δημάκη, Α. Χαϊτοπούλου, Ι. Παπαπάνου, Ι. Ραβάνης, Κ. Φύλο και διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών: μια ποιοτική προσέγγιση αντιλήψεων μελλοντικών νηπιαγωγών. Στο Π. Κουμαράς & Φ. Σέρογλου (επιμ.). (2008).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΑΔΑ: 45Ο19-9Ω2. Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΕΡΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΜΗΜΑ A Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ----- Ταχ. Δ/νση: Αν. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα