Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών"

Transcript

1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η Σημασία της Διαδικτυακής παρουσίας ενός δήμου για την τουριστική του προβολή. Η περίπτωση της Ιεράπετρας. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Άρτεμις Παντελή Α.Μ. : 1262 Επιβλέπων: Μάνος Περακάκης Καθηγητής Εφαρμογών 2014

2 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CRETE SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMERCE & MARKETING The Importance of Web Presence of a municipality for tourism promotion. The case of Ierapetra. DIPLOMA THESIS Student : Artemis Panteli R. N. : 1262 Supervisor : Manos Perakakis 2014

3 Υπεύθυνη Δήλωση : Βεβαιώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Άρτεμις Παντελή 3

4 4

5 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Ο.Τ.Α. ( Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) αποτελούν τους επίσημους κυβερνητικούς εκπροσώπους μιας περιοχής. Οι Ο.Τ.Α πέρα από τους διοικητικούς στόχους που θέτουν για την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής, θέτουν και στόχους που αφορούν την τουριστική προώθηση της περιοχής. Οι οργανισμοί τουριστικής προώθησης προορισμών έχουν έναν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση και την οργάνωση ενός τουριστικού προορισμού. Οι οργανισμοί τουριστικής προώθησης πρέπει να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθούν, έχοντας ως γνώμονα τις νέες τάσεις τουριστικής προώθησης καθώς επίσης και το δυσμενές παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Τα social media λόγω της οικονομικής τους φύσης αλλά και λόγω της μεγάλης απήχησης κερδίζουν καθημερινά όλο και ισχυρότερη θέση στη διαδικασία τουριστικής προώθησης ενός προορισμού. Η παρούσα πτυχιακή έχει ως στόχο να διερευνήσει την διαδικτυακή παρουσία των 325 δήμων της χώρας με σκοπό την τουριστική τους προώθηση καθώς και τη χρήση των social media για τον σκοπό αυτό. Στη συνέχεια αναλύεται εκτενώς η διαδικτυακή παρουσία του δήμου Ιεράπετρας και ιδιαίτερα η παρουσία του στα social media με σκοπό να φανεί κατά πόσο αποτελεσματική ή μη είναι η διαδικτυακή τουριστική στρατηγική που ακολουθεί. Με βάση τα δευτερογενή στοιχεία, θα συλλέξουμε πληροφορίες που θα χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε μια λίστα κριτηρίων όπου θα αποτελείται από τα social media που χρησιμοποιεί ο εκάστοτε δήμος, για την τουριστική του προώθηση, καθώς και την απήχηση που έχουν στο κοινό ( likes, fans, φωτογραφίες ). Στη συνέχεια βάση των κριτηρίων αυτών, θα αναλύσουμε κατά πόσο αποτελεσματική είναι η χρήση των social media από τους δήμους και ποιοι από αυτούς κάνουν τη σωστότερη χρήση των διαδικτυακών μέσων για την τουριστική τους προώθηση. Αφού παρουσιαστεί η διαδικασία της έρευνας, ακολουθούν τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της έρευνας που στόχο έχουν να αποτελέσουν χρήσιμες συμβουλές για τη σημασία της σωστής χρήσης των social media και της γενικότερης διαδικτυακής παρουσίας, στους εμπλεκόμενους με την τουριστική προώθηση προορισμών αλλά και σε άλλους ερευνητές που ενδιαφέρονται για το θέμα. Λέξεις Κλειδιά : social media marketing, Ο.Τ.Α, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τουριστικός προορισμός, Facebook, marketing τουριστικών προορισμών, δήμος, Ελλάδα 1

6 ABSTRACT The local authorities are the official government representatives of a region. These authorities apart from having administrative goals for tha social and economic devlepment of an area, they also set some goals for the tourism development of the area. One of the most important economic resourses of Greece is tourism. As a result every destination should try to be an attractive tourism destination. DMOs play a crucial role in the promotion and management of a tourism destination. Because of the rapid growth of the Internet and web applications as a medium of information and communication, the process of promoting a tourism destination is orientatedto be more web-based. DMOs should redefine their marketing strategies, following the latest tourism marketing trends and also they should take into consideration the global economic crisis. Due to the fact that social media have a costeffective nature and a huge impact on people s daily life, they are gaining a more and more powerful position. The present study aims to investigate the web presence of the 325 municipalities of Greece in order to promote their tourism activity and also investigate the usage of the social for this purpose. Moreover the web presense of the municipality of Ierapetra is being analyzed as wellas its presense on the social media in order to promote Ierapetra as a tourism destination. Based on the secondary data, he wil create a list of criteria which will consist of the social media platforms that each municipality is using for tourism promotion reasons. Also this list will consist of the number of fans, photos, likes, that every municipality has. Afterwards, based on this list we will try to explain how effective the usage of the social media is from municipalities and which municipalities are using all these web services in the most effective way for destination marketing. After the presentation of the methology of this research, the results wil me presented in order to be used as advice for DMOs and their destibation marketing strategies. Furthermore the results will be information for academic researcers who are interested in the use of the social media in destination marketing. Key Words : social media marketing, egovernment, tourist destination, Facebook, marketing tourist destinations, municipality, Greece 2

7 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή Εισαγωγή Η περίπτωση της Ιεράπετρας Η δομή της Πτυχιακής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο : Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και θεσμικό πλαίσιο τουρισμού Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρώπη και η Ελληνική πραγματικότητα Βέλτιστα παραδείγματα πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Χρήση των Social Media από κυβερνητικούς οργανισμούς - social media e- government Θεσμικό πλαίσιο τουριστικής πολιτικής στην Ελλάδα από τις Περιφέρειες και την τοπική Αυτοδιοίκηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο : Τουρισμός και Διαδίκτυο. Η παράλληλη εξέλιξη τους Από το web 1.0 στο web 2.0. Η εξέλιξη και οι βασικές διαφοροποιήσεις Η εξέλιξη στο web Η επιρροή του διαδικτύου στο τουρισμό Νέα εποχή διαδικτύου, νέα εποχή τουρισμού : web travel ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο : Μίγμα ηλεκτρονικού μάρκετινγκ για την τουριστική προβολή Προβολή Τουριστικού Προορισμού (Destination Tourism) Place Branding Εμπλεκόμενοι Φορείς Ο Ρόλος του ΟΤΑ στη Χρήση των Μέσων Επίσημος ενημερωτικός πληροφοριακός ιστοχώρος δήμου VS Επίσημος τουριστικός ιστοχώρος Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης - Search Engine Optimization (SEO) Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media) Social Media Marketing Ιδανικά social media για την τουριστική προβολή Facebook Ποιες οι διάφορες μεταξύ Facebook Profile και Facebook Page ; Το Facebook σαν εργαλείο τουριστικής προώθησης ενός προορισμού Twitter Το twitter ως εργαλείο τουριστικής προώθησης ενός προορισμού YouTube Το YouTube ως εργαλείο τουριστικής προώθησης Photo- sharing ιστοσελίδες (Flickr Pinterest Instagram) Pinterest Instagram Μετρήσεις Αποτελεσματικότητας Online Reputation Management Web analytics : Στοιχεία ανάλυσης για την επισκεψιμότητα ενός ιστοχώρου

8 4.23. Seo metrics : Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης Social media metrics - Μετρικές στα κοινωνικά μέσα Brand Awareness ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ο : Η περίπτωση της Ιεράπετρας Γενικά στοιχεία για την πόλη της Ιεράπετρας Η τουριστική παρουσία της Ιεράπετρας Ανάλυση επισήμων διαδικτυακών πυλών δήμου Ιεράπετρας Επίσημη τουριστική διαδικτυακή πύλη δήμου Ιεράπετρας Ανάλυση παρουσίας δήμου Ιεράπετρας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο...σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης Μεθοδολογία Έρευνας Περιορισμοί Έρευνας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο : Αποτελέσματα Ξεχωριστή διαδικτυακή παρουσία για σκοπούς τουριστικής προώθησης Χρήση των social media πλατφορμών από τους ελληνικούς δήμους Τύπος του Facebook προφίλ και ημερομηνία εγγραφής Καταμέτρηση facebook funs Διαχωρισμός προφίλ με βάση το περιεχόμενο και είδη δημοσιεύσεων Η περίπτωση του" Visit Ierapetra " ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο : Συμπεράσματα - Προτάσεις ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α. Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία Β. Ελληνική Βιβλιογραφία Γ. Ηλεκτρονικές Πηγές

9 ΛΙΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διάγραμμα Web site τουριστικής προβολής... σελ. 108 Διάγραμμα Χρήση social media από τους ελληνικούς δήμους.. σελ. 110 Διάγραμμα 7.3 Τύποι Facebook προφίλ και ημερομηνία εγγραφής.. σελ. 113 Διάγραμμα 7.4 Κατάταξη δήμων βάση τον αριθμό των funs.. σελ. 115 Διάγραμμα Διαχωρισμός προφίλ με βάση το περιεχόμενο και είδη δημοσιεύσεων..σελ

10 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ θερμά τον Κ. Περακάκη Μάνο για την στήριξη, βοήθεια και καθοδήγηση σε όλη τη διαδικασία εγγραφής της πτυχιακής μου, τον Κ. Νίκο Τριχά για τις πολλές διευκρινίσεις και τη βοήθεια του στη συλλογή βιβλιογραφίας μου καθώς Κ. Βενιτουράκη Μαρίνο για τις χρήσιμες πληροφορίες που μου έδωσε και τη βοήθεια που μου πρόσφερε κατά τη διάρκεια της πτυχιακής μου εργασίας. Τέλος ευχαριστώ πολύ την οικογένεια μου για την αμέριστη συμπαράσταση της σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Αφιερώνεται στους γονείς μου 6

11 7

12 1. Εισαγωγή 1.1. Εισαγωγή Καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο ωριμάζει και οι εφαρμογές του βελτιώνονται όλο και περισσότερο, δίνεται πλέον μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση συναλλαγών ανάμεσα σε δημόσια ιδρύματα και κυβερνήσεις ( χώρων, περιφερειών και δήμων ), Ο τουρισμός όντας βασικός οικονομικός πυλώνας κάθε χώρας και όντας αντικείμενο χιλιάδων μελετών, θεωρείται πρωτεργάτης στη χρήση του διαδικτύου και των δυνατοτήτων του. Η οποία εξέλιξη γνωρίζει το διαδίκτυο έχει άμεσο αντίκτυπο και στο τουρισμό, έτσι η εξελικτική τους πορεία θεωρείται παράλληλη. Επίσης ο τουρισμός ως φυσική πλατφόρμα ανταλλαγής δεδομένων και εμπειριών ανάμεσα στους ανθρώπους έχει υιοθετήσει τη φιλοσοφία του web 2.0 καθώς και τις εφαρμογές αυτού. Η γενικότερη στρατηγική τουρισμού, πρέπει να προβάλλεται και να αναλύεται μέσα από μια καλά στημένη ιστοσελίδα, σε συνδυασμό με μια σωστά οργανωμένη και κατάλληλα στοχοποιημένη «καμπάνια» σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) και με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό που αποκαλείται «Προβολή Τουριστικού Προορισμού» (Tourist Destination). Στην προώθηση ενός τουριστικού προορισμού πολλοί μπορούν να θεωρηθούν εμπλεκόμενοι φορείς και ο κάθε ένας από αυτούς έχει ένα ξεχωριστό και εξέχοντα ρόλο σε αυτό που ονομάζουμε τουριστική προβολή ενός προορισμού. Το μάρκετινγκ μέσω διαδικτύου είναι πλέον η κυρίαρχη μέθοδος και μορφή στρατηγικής του μάρκετινγκ, λόγω κυρίως της απότομης αύξησης και ταχύτατης εξάπλωσης του διαδικτύου και των social media παγκοσμίως. Το βασικό εργαλείο του social media μάρκετινγκ είναι όλες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης που μπορούν να αξιοποιηθούν στην στρατηγική τουριστικής προώθησης ενός προορισμού. Το ερώτημα λοιπόν που δημιουργείται είναι, ποια από τα social media είναι κατάλληλα για την προώθησης ενός τουριστικού προορισμού. Βασικό κομμάτι της οποιαδήποτε στρατηγικής και καμπάνιας μάρκετινγκ είναι η μέτρηση αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας μιας τέτοιας στρατηγικής. Η συλλογή, ο έλεγχος και η ανάλυση δεδομένων μιας στρατηγικής μάρκετινγκ, συνθέτει τη διαδικασία μελέτης αποτελεσματικότητας για το διαδίκτυο. 8

13 1.2. Η περίπτωση της Ιεράπετρας Η Ιεράπετρα είναι η τετάρτη μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης. Βρίσκεται νότια του νομού Λασιθίου στην παραλιακή πλευρά της περιοχής και αποτελεί τη νοτιότερη πόλη της χώρας. Θεωρείται ένα μοντέρνο αστικό κέντρο με βασική ασχολία των κατοίκων της τη γεωργία και τον τουρισμό. Χαρακτηρίζεται επίσης από πλούσιο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο. Ο τουριστικός σχεδιασμός για την προβολή της Ιεράπετρας χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα μέσα και μεθόδους που διαθέτει το μάρκετινγκ και το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ. Η χρήση των σύγχρονων μέσων προβολής, γίνεται πάντα σε συνδυασμό με τα παραδοσιακά μέσα προβολής έτσι ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έτσι ο δήμος Ιεράπετρας μέσω της ειδικής υπηρεσίας που έχει συστήσει για την τουριστική προώθηση της περιοχής ( συνεργασία ΤΕΙ Κρήτης με Δήμο Ιεράπετρας ), δραστηριοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχοντας δημιουργήσει ξεχωριστούς επίσημους λογαριασμούς στο κάθε ένα από αυτά. Χρησιμοποιώντας παλιές ( φυλλάδια, τουριστικές μπροσούρες, κτλ ) και νέες ( ιστοσελίδα, web εφαρμογές, social media ) τεχνικές προώθησης, ο δήμος Ιεράπετρας συνδυάζοντας όλες τις τεχνικές σε μια παράλληλη πορεία, στοχεύει στη καθιέρωση της Ιεράπετρας ως έναν ανταγωνιστικό τουριστικό προορισμό Η δομή της Πτυχιακής Η παρακάτω πτυχιακή αποτελείται από 8 κεφάλαια εκ των οποίων τα 4 πρώτα αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τι σημαίνει, πως προέκυψε καθώς και ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο του τουρισμού. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η παράλληλη εξελικτική πορεία του τουρισμού και του διαδικτύου και πως αυτοί οι δύο κλάδοι αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοεξαρτώνται. Αναφέρεται επίσης πώς από το web 1.0 περάσαμε στο web 2.0 καθώς και στην εξέλιξη σε travel 2.0 σε ότι αφορά τον τουρισμό. Στη συνέχεια το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην εκτενή αναφορά για το μείγμα διαδικτυακού μάρκετινγκ που ως στόχο έχει την τουριστική προβολή ενός προορισμού. Αναφέρονται όλα τα μέσα διαδικτυακού μάρκετινγκ, γίνεται ανάλυση των social media και ποια από αυτά θεωρούνται κατάλληλα για την τουριστική προβολή ενός προορισμού. Στο 9

14 ίδιο κεφάλαιο επίσης αναφέρονται και οι παράμετροι μέτρησης αποτελεσματικότητας μιας στρατηγικής online μάρκετινγκ. Έπειτα το πέμπτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην Ιεράπετρα και στις μέχρι στιγμής ενέργειες τουριστικής προβολής της πόλης. Αναλύονται εκτενώς όλες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στις οποίες δραστηριοποιείται, έχοντας δημιουργήσει επίσημους λογαριασμούς σε διάφορα από αυτά. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, το δείγμα και ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για τη συλλογή των στοιχείων. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας δίνοντας έτσι με ολοκληρωμένη εικόνα για την διαδικτυακή δραστηριότητα των δήμων της χώρας αλλά κα για την παρουσία της Ιεράπετρας. Τέλος στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας που έχουν ως στόχο να παρουσιάσουν τα βασικά σημεία-κλειδιά, σύμφωνα με τα οποία θα χαρακτηριστεί μια καμπάνια τουριστικής προώθησης πετυχημένη, καθώς επίσης και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα και μελέτη σχετικά με το θέμα της διαδικτυακής παρουσίας διάφορων κρατικών φορέων. 10

15 2. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και θεσμικό πλαίσιο τουρισμού. Καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο ωριμάζει και οι εφαρμογές του βελτιώνονται όλο και περισσότερο, δίδεται πλέον μεγαλύτερη έμφαση στη βελτίωση συναλλαγών σε δημόσια ιδρύματα και κυβερνήσεις (χώρων, περιφερειών και δήμων). Ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι η χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας, για ευκολότερη πρόσβαση σε κυβερνητικές πληροφορίες και υπηρεσίες από πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς. Επίσης, εξασφαλίζει παροχή δημοσίων υπηρεσιών σε πολίτες, επιχειρήσεις, εργαζόμενους του δημοσίου τομέα καθώς και θεωρείται μέσο συναλλαγής μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. Υπό την έννοια αυτή, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θεωρείται μια νέα μορφή διακυβέρνησης. Προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των κυβερνητικών υπηρεσιών. Εξασφαλίζει τη διαφάνεια που επιζητούν οι πολίτες, παρέχοντας τους πρόσβαση σε περισσότερες κυβερνητικές πληροφορίες και δημόσια έγγραφα. Τέλος διευκολύνει τις συναλλαγές τόσο εντός κυβερνητικών οργανισμών όσο και ανάμεσα σε διαφορετικές κυβερνήσεις. Στόχος της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη χρήση της δημόσιας πληροφορίας. Οι τύποι υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης διακρίνονται σε 2 βασικές κατηγορίες, από τη δημόσια διοίκηση προς τα αλλά μέρη και ανάμεσα σε διοικητικούς φορείς. Από τη δημόσια διοίκηση προς τα αλλά μέρη διακρίνονται οι εξής κατηγορίες : 1. Διοίκηση προς τους πολίτες ( goverment to citizen G2C ) 2. Διοίκηση προς επιχειρήσεις ( goverment to business G2B ) 3. Διοίκηση προς εργαζόμενο ( goverment to employee G2E ) Αντιστοίχως ανάμεσα σε διοικητικούς φορείς διακρίνονται οι εξής κατηγορίες : 1. G2G ( goverment to goverment- National) σε εθνικό επίπεδο 2. G2G ( goverment to goverment - International) σε διεθνές επίπεδο 11

16 Εμπλεκόμενα μέλη στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης θεωρούνται : οι περιφέρειες, οι Ο.Τ.Α (οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ) Α' και Β' βαθμού, τα ΚΕΠ, η κεντρική διοίκηση με τους εποπτευόμενους φορείς, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες. (Turban et al., 2008:365) Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) ονομάζονται τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που το κάθε ένα έχει συσταθεί σε συγκεκριμένη περιφέρεια της Ελλάδος με σκοπό την επίλυση και διοίκηση τοπικών ζητημάτων. Τα όργανα τους εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία από τους δημότες της περιοχής. Κάθε Ο.Τ.Α έχει ορισμένη έδρα, έκταση και πληθυσμό. Βάση της τρέχουσας διοικητικής διαίρεσης οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικρατείας, με εξαίρεση το Άγιο Όρος, υπάγεται ταυτοχρόνως στη διαδικασία δύο Ο.Τ.Α : ενός πρωτοβάθμιου που ονομάζεται δήμος και ενός δευτεροβάθμιου που ονομάζεται περιφέρεια. Η σημερινή μορφή των Ο.Τ.Α είναι αποτέλεσμα του νομού Καλλικράτης ( κυβέρνηση Γεωργίου Παπανδρέου, Ν3852/2010) ο οποίος συνενώσει κάποιους Ο.Τ.Α και κατάργησε τις νομαρχίες, αντικαθιστώντας τις ως δευτεροβάθμιους Ο.Τ.Α δηλαδή περιφέρειες. (http://el.wikipedia.org/wiki/%ce%9f%cf%81%ce%b3%ce%b1%ce%bd%ce%b9% CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF_%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA% CE%AE%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BF% CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82) Άλλο ένα αποτέλεσμα του νομού Καλλικράτης είναι και η νομιμοποίηση της δημιουργίας επίσημης ιστοσελίδας για κάθε δήμο της ελληνικής επικρατείας. Πιο συγκεκριμένα ο νόμος ορίζει " Ο δήμος διαθέτει επίσημη ιστοσελίδα. Σε αυτήν πέραν από όσα ειδικότερα αναφέρονται στον παρόντα νόμο, αναρτώνται σε κάθε περίπτωση όλες οι αποφάσεις των οργάνων του,σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία. Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορούν να ορίζονται ειδικότερες τεχνικές και άλλες προδιαγραφές ως προς την σύνθεση, το περιεχόμενο, την προσβασιμότητα και γενικότερα τη δημιουργία, συντήρηση, ανανέωση και λειτουργία του δήμου ". ( Εφημερίς της Κυβερνήσεως, 2010:1817) Παρακάτω θα αναλυθεί πως προέκυψε η έννοια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ποια η πλέον κατάσταση σε Ευρώπη και Ελλάδα. 12

17 2.1. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Ευρώπη και η Ελληνική πραγματικότητα Το διεθνές περιβάλλον τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών ( ΤΠΕ) θεωρείται εντελώς ανταγωνιστικό. Ο ρόλος των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στην οικονομία αλλά και στην καθημερινή ζωή των πολιτών αυξάνεται σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χρήση του διαδικτύου και των εφαρμογών του από νοικοκυριά και απλούς πολίτες σημειώνει τεράστια άνοδο σε σχέση με το παρελθόν. Οι επιχειρήσεις πάντα αναγνώριζαν την αξία και τις δυνατότητες του διαδικτύου πολύ πιο άμεσα. Πλέον όμως γίνεται μια σοβαρή και οργανωμένη προσπάθεια εισαγωγής των ΤΠΕ στις δημόσιες υπηρεσίες, κυρίως για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Η στρατηγική της Λισσαβόνα αποτελεί μια συμφωνία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να ενώσουν τις δυνάμεις τους και τις προσπάθειες τους έχοντας ένα κοινό σκοπό. Σκοπός είναι να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταγωνιστικότερη και η πιο δυναμική πηγή γνώσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Να αναπτυχθεί μια οικονομία που θα χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη κοινωνικής συνοχής, σεβασμό προς το περιβάλλον και πλήρη απασχόληση. Έτσι, το Μάιο του 2000, η ευρωπαϊκή επιτροπή συνεδρίασε στη Λισσαβόνα προετοιμάζοντας το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως το 2010 και έγινε γνωστό ως " Στρατηγική της Λισσαβόνα ". Στόχοι της στρατηγικής, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας καθώς και βελτίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προσώπου. Πέραν από αυτούς τους στόχους όμως, υπάρχει και η εισαγωγή της τεχνολογίας και γι αυτό το λόγο τον Ιούνιο του 2000 ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία e-europe η οποία προσδιόριζε την τεχνολογική στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάραυτα, η εν λόγω πρωτοβουλία δεν φάνηκε να έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε μια πενταετή e-προσπάθεια. Σαν αποτέλεσμα αυτού, η Ευρωπαϊκή ένωση παρουσίασε τη στρατηγική i2010 η οποία κινείται γύρω από τρεις βασικούς άξονες, την αγορά, τις επενδύσεις και την ποιότητα ζωής. Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας i2010 παρατηρείται μια έντονη προσπάθεια στροφής προς το διαδίκτυο και υλοποίησης όλων των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. Συγκεκριμένα γίνεται έντονη προώθηση εννοιών όπως e-health, e-learning και e-bussiness. (Σούρλα, 2009) 13

18 Η υποδομή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί αρκετά και βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο έχοντας βέβαια πάντα περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ως διαδικτυακή πύλη δημόσιας διοίκησης θεωρείται η πύλη των ΚΕΠ ( κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών ) στην οποία παρέχεται ένας τεράστιος όγκος υπηρεσιών. Διάφορα δικαιολογητικά βρίσκονται πλέον σε εκτυπώσιμη μορφή καθώς επίσης παρέχεται και η δυνατότητα online επιβολής αιτήσεων για ορισμένο αριθμό υπηρεσιών. Σαν δίκτυο, υπάρχει το εθνικό δίκτυο δημόσιας διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Αποτελεί έργο του Υπουργείου Εσωτερικών και καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας. Παράλληλα αποτελεί τη βασική υποδομή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη χώρα. ( Γιανναντωνάκης, 2008) 2.2. Βέλτιστα παραδείγματα πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης Σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν εντοπιστεί αξιοσημείωτες προσπάθειες για παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες και προς επιχειρήσεις μέσω χρήσης εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Παρακάτω θα αναλυθούν 3 χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων προσπαθειών από ΗΠΑ, Ασία και Ελλάδα. ΗΠΑ- Διαδικτυακή πύλη κομητεία Montgomery (http://www.montgomerycountymd.gov/index.aspx) Η ιστοσελίδα της κομητεία Montgomery των ΗΠΑ, δημιουργήθηκε το 2002 και αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή πύλη της κομητείας. Θεωρείται μια από της καλύτερες σελίδες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχοντας στο βιογραφικό της 13 βραβεία, μεταξύ άλλων, καλύτερη ιστοσελίδα, περιεχομένου, διαδραστικότητας και ευκολίας κατανόησης. Η ιστοσελίδα προσφέρει πλούσιο πληροφοριακό υλικό, χορήγηση άδειας ποδηλάτων, πληρωμή φόρου ακίνητης περιουσίας, πληρωμές προστίμων, αιτήσεις για διάφορα αιτήματα πολιτών καθώς και αναφορές για διάφορα τοπικά προβλήματα. Ασία - Διαδικτυακή πύλη Daegu - Νότια Κορέα ( Η ιστοσελίδα της πόλης Daegu στη Νότια Κορέα δημιουργήθηκε το 1997 από την αρμόδια δημοτική αρχή της Daegu. Η πύλη παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για το δήμο και τη 14

19 λειτουργία του, forum ανταλλαγής απόψεων πολιτών καθώς και ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα (GIS) με το οποίο μπορούν να αναζητούν ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, σχολεία, μεταφορικά μέσα και αλλά. Ακόμη παρέχονται πληροφορίες για τους αλλοδαπούς πολίτες της πόλης καθώς επίσης και διαθέσιμες φόρμες για δημόσια έγγραφα όπως πιστοποιητικά εγγραφής αλλοδαπών και παράτασης διαμονής. Ευρώπη-Ελλάδα-Διαδικτυακή πύλη δήμου Ηρακλείου Κρήτης ( https://www.heraklion.gr/) Η επίσημη διαδικτυακή πύλη του δήμου Ηρακλείου Κρήτης είναι οργανωμένη σε 3 επίπεδα όπου στο κάθε ένα από αυτά αναλύονται και παρουσιάζονται διαφορετικά είδη πληροφοριών. Ένα επίπεδο που αφορά την πόλη, το δεύτερο επίπεδο το δήμο και τέλος ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται. Στο πρώτο επίπεδο παρουσιάζονται γενικές πληροφορίες για την πόλη αλλά και ειδικές. Καλύπτει θέματα που αφορούν τόσο το πολίτη όσο και τον επισκέπτη της πόλης. Στο δεύτερο επίπεδο οι θεματικές ενότητες αφορούν αποκλειστικά θέματα του δήμου. Στο τρίτο επίπεδο προσφέρονται ηλεκτρονικές υπηρεσίες τόσο σε πολίτες όσο και σε επιχειρήσεις και στοχεύει στην άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών. Επιπροσθέτως διατίθεται και forum έκφρασης απόψεων πολιτών και επισκεπτών για διάφορα θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Τέλος υπάρχουν θέματα επικαιρότητας αλλά και ενημέρωσης για θέματα που αφορούν ειδικές ομάδες πολιτών όπως αλλοδαποί, νέοι, ηλικιωμένοι, άνεργοι και άλλες επιχειρήσεις. (Σουρλά, 2009) 2.3. Χρήση των Social Media από κυβερνητικούς οργανισμούς - social media e-government Τα τελευταία χρόνια το διαδίκτυο αλλά και πιο συγκεκριμένα οι web 2.0 εφαρμογές, έχουν μετατρέψει τους χρήστες από παθητικούς σε ενεργητικούς χρήστες, έχοντας πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχουν πιο ενεργά αλλά και να διαμοιράζονται υλικό μεταξύ τους. Σε αυτή τη διαδικασία πήραν κατευθείαν μέρος οι επιχειρήσεις και στη συνέχεια με τη σειρά τους κυβερνήσεις και κυβερνητικοί οργανισμοί, θέλησαν να εισάγουν τις νέες αυτές εφαρμογές στη στρατηγικής τους. Η πιο διαδεδομένη ομάδα web 2.0 εφαρμογών είναι σαφώς τα social media. Στην αρχή οι κυβερνητικοί οργανισμοί έκαναν χρήση των social media σε προεκλογικές καμπάνιες αλλά στη συνέχεια συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον τους, στη χρήση των social media, ως μέρος της γενικότερης online στρατηγικής τους. 15

20 Παρακάτω θα παρουσιαστούν κάποιες από τις βασικές κατηγορίες εφαρμογών web 2.0 και πως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν από τους κυβερνητικούς οργανισμούς, αποτελεσματικά. 1. Blogs με κοινωνικό χαρακτήρα : Μέσω των blogs δίνεται η δυνατότητα στην εκάστοτε κυβέρνηση ή κυβερνητικό οργανισμό να αποκτήσει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο και πιο άμεσο. Τα blogs χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά στο να δημιουργηθούν ανοιχτές συζητήσεις με τους πολίτες για θέματα που προβληματίζουν και αφορούν την κοινωνία. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω των σχολίων και οφείλεται στη φύση των blogs. 2. RSS : Το Rss είναι ένας απλός τρόπος προώθησης πληροφοριών σε εγγεγραμμένους χρήστες, επεκτείνοντας με αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα ενημέρωσης πολιτών από τους κυβερνητικούς οργανισμούς παρέχοντας αυτοματοποιημένες κοινοποιήσεις και συνεχόμενα ανανεώσιμο υλικό υψηλού ενδιαφέροντος. 3. Podcasting - Photosharing -Video sharing εφαρμογές : Οι εφαρμογές podcasting ( ήχοςεικόνα- βίντεο) παρέχουν στους κυβερνητικούς οργανισμούς εναλλακτικούς τρόπους για να παρουσιάσουν και να μεταδώσουν συνθήματα τους, για να χτιστούν σχέσεις εμπιστοσύνης χρησιμοποιούν διαλλακτικές μεθόδους. Αποτελεσματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ζωντανή αναμετάδοση κυβερνητικών συζητήσεων, έκτακτες ανακοινώσεις και άλλες χρήσεις ανάλογα τις ανάγκες και τους σκοπούς. Οι εφαρμογές διαμοιρασμού φωτογραφιών (photosharing ) με τη δυνατότητα σχολίων βοηθούν και αυτές σε μια αύξηση αναγνωρισιμότητας και βελτίωσης της εικόνας των υπηρεσιών που προσφέρονται. Τέλος τα videos ( videosharing ) μπορούν και αυτά με τη σειρά τους να φανούν χρήσιμα σε κυβερνητικούς οργανισμούς. Η χρήση μπορεί να είναι καθαρά διαφημιστική ή για να εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς σκοπούς, online επικοινωνία και ευαισθητοποίηση σε μείζονα ζητήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η NASA η οποία χρησιμοποιεί επιτυχώς το Youtube για να αναλύσει τους λόγους για τους οποίους οι ΗΠΑ πρέπει να συμμετέχουν στην εξερεύνηση του διαστήματος. 4. Social networking - Κοινωνική Δικτύωση : Η κοινωνική δικτύωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά από κυβερνητικούς οργανισμούς συνδυάζοντας τη γνώση της οργάνωσης και σχεδιασμού του κυβερνητικού σχεδιασμού με στόχο την οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με κεντρικό άξονα τους πολίτες. Ο κάθε κυβερνητικός 16

21 οργανισμός μπορεί να συμμετέχει στις ήδη υπάρχουσες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως είναι το facebook, ή να δημιουργήσει της δικές τους ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Από τα πιο χαρακτηριστικά παράδειγματα θεωρείται το GovLoop, το οποίο δημιουργήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση και πλέον στο δίκτυο ανήκουν πάνω από ομοσπονδιακοί, κυβερνητικοί υπάλληλοι, ακαδημαϊκοί και επιχειρήσεις. ( Dadashzadeh, 2010) Ο υπεύθυνος της social media στρατηγικής ενός κυβερνητικού οργανισμού πρέπει να στοχεύσει σε 4 βασικά στοιχεία για να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη παρουσία στο κόσμο των social media. Πρώτα από όλα πρέπει να οριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι υπάλληλοι των κυβερνητικών οργανισμών θα χρησιμοποιούν τα social media και πως θα τα διαχειρίζονται λόγω της "ελεύθερης" φύσης των social media και της πιο " κλειστής" φύσης των κρατικών οργανισμών ίσως προκύψουν προβλήματα. Δεύτερον, θα πρέπει να οριοθετηθούν οι ευθύνες και τα δικαιώματα των οργανισμών καθώς και οι κανονισμοί χρήσης των social media, τόσο από τους πολίτες όσο και από τους διαχειριστές. Στη συνέχεια κάθε social media πρωτοβουλία πρέπει να εξυπηρετεί έναν καλά σχεδιασμένο στόχο ο οποίος θα είναι προσανατολισμένος προς της σωστή κατεύθυνση και θα έχει τη δυναμική να βελτιώσει τις ανάγκες επικοινωνίας των δημοσίων οργανισμών. Τέλος πρέπον θεωρείται ο ορισμός παραμέτρων επιτυχίας και τρόποι μέτρηση τους. Σε αυτό το σημείο καλό είναι να σημειωθεί πως σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις οι κυβερνητικοί οργανισμοί δεν μπορούν να ορίσουν το κοινό στο οποίο απευθύνονται, θα πρέπει να απευθύνονται σε όλους. Γι αυτό το λόγο και η υιοθέτηση των social media από κυβερνητικούς οργανισμούς πρέπει να είναι απόλυτα προσεκτική και οργανωμένη. Συμπεραίνοντας λοιπόν, τα social media βοηθούν στην ανταλλαγή πληροφορίας ανάμεσα στο κοινό και αξιοποιούν την συλλεκτική ευφυΐα των χρηστών του διαδικτύου ως προς όφελος του εκάστοτε κυβερνητικού οργανισμού. Σημαντικό τους πλεονέκτημα είναι η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων που προσφέρουν καθώς και χρόνο. Το πιο βασικό όμως σημείο των social media είναι η επικοινωνιακή δύναμη που έχουν και ο τρόπος με τον οποίο την χρησιμοποιούν, κάνοντας έτσι τη συμμετοχή του κοινού να αυξηθεί. Αυτό είναι ο βασικός και απώτερος σκοπός του κάθε κυβερνητικού οργανισμού, η συμμετοχή του κοινού στα κοινά. Εξάλλου όπως χαρακτηριστικά έχει ειπωθεί η καλύτερη κυβέρνηση είναι αυτή που μας μαθαίνει πως να διοικούμε τους εαυτούς μας. ( Dadashzadeh, 2010) 17

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις

Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Ομάδα Ο.Π.Α.Π.Σ. Eρευνητική εργασία Β Λυκείου με θέμα: Κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση, νέα εργαλεία, νέες προοπτικές, νέες προκλήσεις Βαρσάμης Παναγιώτης, Μπέρμπεης Γιάννης, Πλατής Σωτήρης, Τσαγγαίος

Διαβάστε περισσότερα

Liveschool Marketing Services

Liveschool Marketing Services Liveschool Marketing Services Περιεχόμενα Βελτιστοποίηση website SEO... 3 Social media design & creation... 4 Social media management... 4 Διαγωνισμοί Facebook... 5 Google Adwords... 5 Facebook Ads...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές

Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Κοινωνικά Δίκτυα & Καλές Περιβαλλοντικές Πρακτικές Αγγελική Καραματσούκη karamaag@gmail.com Πράσινες Ιδέες 22/10/2014 Γνωριμία 2 Αγγελική Καραματσούκη Πτυχίο Νοσηλευτικής, Πτυχίο Πληροφορικής Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα

Ηλεκτρονική Διαφήμιση. Αντωνιάδου Όλγα Ηλεκτρονική Διαφήμιση Αντωνιάδου Όλγα Διαφήμιση στο διαδίκτυο Το διαδίκτυο είναι αναμφισβήτητα ένα τεράστιο πεδίο προώθησης και διαφήμισης υπηρεσιών και προϊόντων. Η ποσότητα της πληροφορίας που διακινείται

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Σειρά Σεμιναρίων 2013 «Ηλεκτρονικό εμπόριο η επιχείρηση στη νέα ψηφιακή εποχή» Οδηγός Ηλεκτρονικού Επιχειρείν Δρ. Μάρκος Κουργιαντάκης Διδάκτορας Τμ. Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing

Social Media. Chapter 2 Social Media Marketing Social Media W Chapter 2 Social Media Marketing p.1 Τι είναι το Social Media Marketing Πρόκειται για ένα νέο marketing, που απευθύνεται σε ένα νέο καταναλωτή. Ζούμε σε μια εποχή που η τεχνολογία αλλάζει

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους

Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης. Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Σεµινάριο - εργαστήριο κατάρτισης γυναικών στo πλαίσιο του Έργου ΕΜΜΑ Το διαδίκτυο στην υπηρεσία µιας επιχείρησης Χρήση διαδικτύου & socialmedia ως εργαλεία διαφήµισης χαµηλού κόστους Εισηγητής: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing Presentation

Social Media Marketing Presentation ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 14451 Μεταμόρφωση Αττικής Τηλέφωνο: 210 211 7676 E-mail: socialmedia@ksd.gr Social Media Marketing Presentation Σκοπός Το e-word-of-mouth είναι ο πιο αποδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα

10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα 1 10 λόγοι να φτιάξω ιστοσελίδα Γιατί η επιχείρησή σας χρειάζεται να έχει παρουσία στο διαδίκτυο? 2 1. Η εταιρική σας ιστοσελίδα είναι ανοιχτή στον κόσμο 24 ώρες την ημέρα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA

Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA Εισαγωγη στα SOCIal MEDIA ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔιοΙκηση, ΟργΑνωση και ΠληροφορικΗ για Μικρο-MεσαΙες ΕπιχειρΗσεις 14/5/2014 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Εισαγωγή Κοινωνικά δίκτυα, αναπόσπαστο κομμάτι

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.

Τουρισμός 20 2.0. Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα. Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Τουρισμός 20 2.0 Η επόμενη μέρα του Τουρισμού, σήμερα Καθηγητής Δημήτρης Γκρίτζαλης Πρόεδρος Δ.Σ., Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. Μια «συνηθισμένη», καθημερινή πια, ιστορία επιλογής προορισμού ρ διακοπών Το

Διαβάστε περισσότερα

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1

/ citybeez.gr @ citybeez.gr. citybeez.gr - Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης 1 / citybeez.gr @ citybeez.gr 1 Τι είναι το citybeez.gr Το citybeez.gr είναι μια διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα προηγμένης επαγγελματικής προβολής, αποστολής στοχευμένων προσφορών σε πραγματικό χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΜΠΑΝΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ηλεκτρονικές Καμπάνιες σελ. 1 Από πού ξεκινάω; Τι υπάρχει γύρω μου; Αφού έχετε αποκτήσει ενεργή παρουσία στο

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Internet Business Hellas

Internet Business Hellas Internet Business Hellas Περιεχόμενα Εισαγωγή email marketing IBNEWSLETTER Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Επικοινωνία Εισαγωγή email marketing «Το μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνίσταται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ì ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ»

οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» οµάδα 57 Ζαφειριάδης Δηµήτρης Μπατσούκας Δηµήτρης Case Study Intel Εργασία για «Πληροφοριακά Συστήµατα Μάρκετινγκ» Τι είναι Πολιτική Προβολής µέσα από το διαδίκτυο ; Ο όρος αναφέρεται στην διαφήµιση (προώθηση)

Διαβάστε περισσότερα

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640

Internet Marketing. www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Internet Marketing www.webkey.gr info@webkey.gr 694 8888 640 Τι είναι το Internet Marketing? To Marketing είναι η διαδικασία η οποία συνδέει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία με τον καταναλωτή. Το Internet Marketing

Διαβάστε περισσότερα

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση»

«Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» «Από την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ψηφιακή Σύγκλιση» ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠ ΚΤΠ Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Στο πλαίσιο του ΕΠ ΚτΠ ο Δήμος Ηρακλείου σχεδίασε και υλοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο.

Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Your key to success Η ERMIA Hotels & Resorts είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό χώρο. Διατηρώντας τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, επικεντρωνόμαστε στην αύξηση των πωλήσεών σας, στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ

Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Η Δράση της Ψηφιακής Εμπιστοσύνης και το Σημερινό Σχολείο ΑΡ. ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΙΤΥΕ Το περιβάλλον Διαδίκτυο Ψηφιακό οικοσύστημα Σχολείο Εκπαιδευτικοί Γονείς. Η ανάγκη Τα παιδιά χρειάζονται ποιοτικό ψηφιακό

Διαβάστε περισσότερα

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία.

Πως ξεκίνησε. Το 2012 θα βρισκόμαστε στο εξωτερικό με παγκόσμιο domain που ήδη είναι έτοιμο προς λειτουργία. Πως ξεκίνησε 2004: Η ιδέα αφορούσε στη προώθηση των απαιτήσεων της τήρησης της νομοθεσίας 2007: Στη συνέχεια ήταν η προώθηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης 2011: Σήμερα αποτελεί μια ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός Σας εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες απευθείας κρατήσεις! + + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης Online Reservation Platform Online Πλατφόρμα ξενοδοχειακών κρατήσεων Travel Guide

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ SOCIAL MEDIA MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Καλύψτε το χαμένο χρόνο και ξεπεράστε τον ανταγωνισμό επενδύοντας στα Social Media!

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ MOBILE MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/6/2013 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ DP STUDIES Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Mobile Marketing και αυξήστε την ανταγωνιστική σας θέση & τις πωλήσεις σας! ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 8: Search Engine Marketing Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΧΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ...είναι να διερευνηθεί κατά πόσο γίνεται χρήση των Social Media στο πολιτικό μάρκετινγκ στην Ελλάδα και ποια είναι η σχέση της χρήσης αυτών των μέσων με την πολιτική συμπεριφορά... Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009

Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Social Media και Επικοινωνία Φεβρουάριος 2009 Το Ινστιτούτο Επικοινωνίας είναι φορέας μη κερδοσκοπικός. Στους στόχους του περιλαμβάνεται η συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και την ανάδειξη κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ σελ. 1 Κατανοώντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο Τι είναι; Ο όρος ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) αφορά στις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ S P R I N G S C H O O L ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 3-8 Μαΐου 2015 Ξενοδοχείο Caravia Beach, Κως Οργάνωση: Μονάδα Ευρωπαϊκού Τουρισμού/ Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet (Πανεπιστήμιο Αθηνών) Υποστηρικτές:

Διαβάστε περισσότερα

+ Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο

+ Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο + + Πρόταση Προβολής επιχειρήσεων εστιάσης στο διαδίκτυο Η εταιρεία µας δηµιούργησε µια ολοκληρωµένη πρόταση για την παρουσία και προβολή της επιχείρησης στο διαδίκτυο. Μακροπρόθεσµος στόχος αυτής της

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 3. Facebook Marketing. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate Social Media in your marketing?

Chapter 3. Facebook Marketing. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate Social Media in your marketing? Chapter 3. You have been invited by Paperplane. Add an RSVP note: (optional) Will you integrate in your marketing? Yes No Maybe Learn all you need to know inside. 3 p.1 Το facebook είναι o δημοφιλέστερος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών

Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς. Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης Οι υπηρεσίες και ο ρόλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου στη δομούμενη Κοινωνία της Γνώσης Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Δ/ντης Διεύθυνσης Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών

Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Ετήσια πανελλήνια έρευνα Ελλήνων on-line καταναλωτών Καινοτομία στις Πωλήσεις μέσω Internet Social Media Καθ. Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) Γιώργος Μανής Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τι είναι οι Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 2011 Ισχύει από 01.05.2011 31.12.2011 1. Περιγραφή Υπηρεσίας Η υπηρεσία Πλοηγός, που παρέχεται µέσω του ιστοχώρου www.ploigos.gr, παρέχει δωρεάν γεωγραφική πληροφόρηση και πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER

Περιεχόμενα. Τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης IBNEWSLETTER Περιεχόμενα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ... 2 Τμήμα Υποστήριξης (Help Desk and Client Support)... 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Εισαγωγή Email marketing... 3 Σχετικά με το IBNEWSLETTER... 3 Μεθοδολογία... 4 Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by

Οδηγός LinkedIn. «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by Οδηγός LinkedIn «10 συμβουλές επέκτασης της επιχείρησης σας, χρησιμοποιώντας το LinkedIn» Provided to you by 2 Οδηγός Linkedin, πώς να βοηθήσετε την επιχείρηση σας χρησιμοποιώντας το Ο ποιο κάτω οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ EMAIL MARKETING & SMS MARKETING ΗΡΑΚΛΕΙΟ 31/5/2014 Δυνατότητα Παρακολούθησης και εξ' Αποστάσεως Αξιοποιήστε αποτελεσματικά το Email Marketing και το Sms Marketing και αυξήστε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 6: Internet Marketing Βλαχοπούλου Μάρω Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media

Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media Οικονομική Προσφορά Διαχείριση Social Media 2015 Η εταιρία μας Η Moving up είναι μια εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα των ολοκληρωμένων μορφών επικοινωνίας και διαφήμισης.όποιο και αν είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση Τύπου. Ετήσια Έρευνα των Ελλήνων Χρηστών Κοινωνικής Δικτύωσης. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ανακοίνωση Τύπου. Ετήσια Έρευνα των Ελλήνων Χρηστών Κοινωνικής Δικτύωσης. Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ανακοίνωση Τύπου Ετήσια Έρευνα των Ελλήνων Χρηστών Κοινωνικής Δικτύωσης Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ολοκληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στρατηγικοί Εταίροι

Οι Στρατηγικοί Εταίροι Εταιρική Παρουσίαση ΗΕπιχείρηση Η «Αμφιτρίτη ΚΟΙΝΣΕΠ» είναι υπό σύσταση Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης (σύμφωνα με το Ν. 4019/11) και έχει ως σκοπό την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans...

Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Online(?) Communities Management...σε ανοιχτή επικοινωνία με τους fans... Γιάννης Π. Τριανταφύλλου διευθυντής μάρκετινγκ Online? Ή... Community What? Τι σημαίνει κοινότητα για σας;...ας κάνουμε την άσκηση...

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11

Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 1 Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα Εφ.Πληροφορικής E εξάµηνο Πληροφοριακά Συστήµατα Marketing(Case Study) Ομάδα 10: Δαρατζίκης Ιωάννης 47/11 Μπάκας Βασίλειος 48/11 2 Internet Marketing: Ορισµός Το Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ VIRAL MARKETING ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Έννοια του marketing Το μάρκετινγκ (marketing) αποτελεί πια ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing). 1 Εισαγωγή στο Internet Marketing 1.1. Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε. 1.2. Εξοικείωση µε τα εργαλεία βελτιστοποίησης των µηχανών αναζήτησης. 2 Μάρκετινγκ µηχανών αναζήτησης (Search Engine Marketing).

Διαβάστε περισσότερα

Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr

Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr Ο νέος, διαφορετικός τρόπος να βρίσκεις προσωπικό. www.jobmeup.gr 2 Είμαστε εσύ. Σκεφτόμαστε και λειτουργούμε με βάση τις δικές σου ανάγκες, τα δικά σου θέλω, τις δικές σου απαιτήσεις. Με το δικό μας τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ

Γ Σ Α Τ Σ Ρ Τ Ο Ρ ΝΟ Ν ΜΙΚΕ Κ Σ Ε Δ ΙΑΔ Α ΡΟ Ρ ΜΕΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ - Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ Νοέμβριος 2014 H ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ Προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε διαδρομές που στηρίζονται στην τοπική ταυτότητα και στο γαστρονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Παρουσίαση. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές. Κοινωνική Δικτύωση

Εταιρική Παρουσίαση. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές. Κοινωνική Δικτύωση Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες διαδικτύου και εφαρμογές Εταιρική Παρουσίαση Ιστοσελίδα: http://www.webgift.gr Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2810225611 Ε-mail: info@webgift.gr Κοινωνική Δικτύωση Facebook

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλυση ιστοσελίδων εταιρειών δερμοκαλλυντικών προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» Καμπουρογιάννη Ευγενία (6638)

«Ανάλυση ιστοσελίδων εταιρειών δερμοκαλλυντικών προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» Καμπουρογιάννη Ευγενία (6638) «Ανάλυση ιστοσελίδων εταιρειών δερμοκαλλυντικών προϊόντων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης» Καμπουρογιάννη Ευγενία (6638) Επιβλέπων Καθηγητής: Γιαννάς Πρόδρομος ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 Παρουσία τριών ελληνικών εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών

Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Καταγραφή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου B-C στην Ελλάδα: Αντιλήψεις και συμπεριφορά των on-line καταναλωτών Υπ. Διδ. Κ. Φραϊδάκη Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου-ELTRUN Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network).

Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Καλαμάτα, 2015 Το Διαδίκτυο Ως Διαδίκτυο (Internet) ορίζεται το παγκόσμιο (διεθνές) δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών (international network). Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr

Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr Μελέτη Περίπτωσης (case study) spitishop.gr Μελέτη Περίπτωσης spitishop.gr Περιεχόμενα Μελέτης Γενικές πληροφορίες εταιρίας Ανάλυση ανταγωνιστών Στρατηγικές προώθησης της εταιρικής ταυτότητας στο Web H

Διαβάστε περισσότερα

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno.

www.rethymno.gr Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης Τηλ: 28313 41310 e-mail: mathinos@rethymno. Ο Δήμος Ρεθύμνου στην Ψηφιακή Εποχή Έργα Τεχνολογιών Πληροφορικής& Επικοινωνιών με γνώμονα την βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη Τμήμα Πληροφορικής Λ. Κουντουριώτη 80, τ.κ. 74100, Ρέθυμνο Μαθηνός Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας

Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας Χαρακτηριστικά ιστοσελίδας COSMOS4U Web Site Pro Χαρακτηριστικά Επιπλέον Δυνατότητες Προφίλ Εταιρίας Παρουσίαση της εταιρίας σας με φωτογραφικό υλικό και κείμενα. Τήρηση προδιαγραφών και χρήση λέξεων κλειδιά

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager

Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων. e-commerce Project Manager Αναλυτική περιγραφή διδακτικών ενοτήτων e-commerce Project Manager Ακαδημαϊκό Έτος 2015 2016 1. Intro to e-commerce Μάθετε σε αυτή την ενότητα τις βασικές έννοιες και αρχές του e-commerce και αποκτήστε

Διαβάστε περισσότερα

Maison La Meloise - Chagny, Γαλλία. Kαλύτερo εστιατόριo στον κόσµο σύµφωνα µε το TripAdvisor

Maison La Meloise - Chagny, Γαλλία. Kαλύτερo εστιατόριo στον κόσµο σύµφωνα µε το TripAdvisor Maison La Meloise - Chagny, Γαλλία Kαλύτερo εστιατόριo στον κόσµο σύµφωνα µε το TripAdvisor Madame Marigoula (µε καταγωγή απ την Πόλη) Θεία του ιδιοκτήτη του Maison La Meloise - Chagny, Γαλλία Master Chef

Διαβάστε περισσότερα

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα»

«Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» «Μελέτη των δυνατοτήτων ανάπτυξης προσωποποιημένων ηλεκτρονικών ξενοδοχειακών υπηρεσιών στην Ελλάδα» Ονοματεπώνυμο: Κοντακτσή Νίκη Σειρά: 10 Επιβλέπων Καθηγητής: Καρδαράς Δημήτριος Δεκέμβριος 2014 Τουρισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ηλεκτρονικό Εμπόριο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Αναπτύσσοντας ένα Ηλεκτρονικό Κατάστημα Ηλεκτρονικό Εμπόριο Θέματα Προσδιορισμός επιχειρηματικού μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

STATE OF DIGITAL LEADERSHIP 2014

STATE OF DIGITAL LEADERSHIP 2014 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ELTRUN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠIΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2014 ΠΟΣΟ DIGITAL ΕΙΝΑΙ ΤΟ MARKETING ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ; Ενώ οι περισσότερες πρωτοπόρες στον κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής

Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής Πτ. Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ Msc Πληροφορικής ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η τεχνολογία μας έχει μαγνητίσει και σαγηνεύσει τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή Τέτοια καθημερινά παραδείγματα μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM)

BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) BUSINESS GROWTH Web Facility Management (WFM) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δημιουργούμε τον Ιστότοπο-Website σας ή το Ε-Shop σας Ενθέτουμε στοχευμένο περιεχόμενο (Content Marketing) Σας προβάλλουμε

Διαβάστε περισσότερα

GREEKGUIDE.COM OUR EXPERIENCE. YOUR TRIP. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM

GREEKGUIDE.COM OUR EXPERIENCE. YOUR TRIP. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΣΕΛ. 3 // ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΤI EINAI; To GREEKGUIDE.COM είναι ένα ισχυρό τουριστικό brand που στεγάζει κάτω από την ομπρέλα του: Website Ταξιδιωτικά mobile apps για

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις έρευνες

Σύμφωνα με τις έρευνες Το Διαδίκτυο αλλάζει τις δυνατότητες για πληροφορίες υγείας Σύμφωνα με τις έρευνες Οι ασθενείς: επιθυμούν να έχουν οι ίδιοι περισσότερο έλεγχο και ρόλο - 80% των χρηστών του Internet, ψάχνουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. Διοίκηση Επιχειρήσεων. Β Εξάμηνο -Παραδόσεις ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων Β Εξάμηνο -Παραδόσεις 1 Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοηθεί από τους σπουδαστές η σημασία της Διοικητικής Επιστήμης στην λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing H bclever σας προσκαλεί στο Σεμινάριο με Θέμα: Social Media Marketing Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,45% θα διεξαχθεί στο Μαρούσι Πλάζα στην αίθουσα Auditorium την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications

MOBILE & TABLET APPLICATION FOR HOTELS Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Create now your application and get a unique tool for your hotel. Targeted Mobile Applications Branch of 3ds group / www.3ds.gr 50% των αναζητήσεων από κινητά, καταλήγουν σε αγορά 17% των ταξιδιωτών αναζητούν

Διαβάστε περισσότερα

Social Media και Επιχειρηματικότητα

Social Media και Επιχειρηματικότητα Social Media και Επιχειρηματικότητα Γιάννης Νάνος Σύμβουλος Επιχειρήσεων Εκπαιδευτής Ενηλίκων Υποψήφιος Διδάκτορας Εφαρμ. Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας Εξωτερικός Συνεργάτης Διατμηματικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project

Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project Οδηγός καταγραφής διαδικτυακού project Σε αυτό το έγγραφο θα βρείτε δομημένες σε ερωτηματολόγια & φόρμες όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η OXO WEB SERVICES για να σας προτείνει μια λύση που θα ταιριάζει

Διαβάστε περισσότερα

Social Media White. Chapter 1. Corporate Blogging

Social Media White. Chapter 1. Corporate Blogging Social Media White Papers u Τι είναι ένα blog Η λέξη blog προέρχεται από σύντμηση της έκφρασης web log. Τα blogs ξεκίνησαν σαν απλά προσωπικά ημερολόγια, έχουν όμως μετεξελιχθεί στην καταγραφή και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως:

Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Ο Πρόεδρος και Συνιδρυτής της Microsoft, Bill Gates, είχε πει προσφάτως: Στον 21ο αιώνα θα υπάρχουν δυο ειδών επιχειρήσεις: Αυτές με παρουσία στο Internet και αυτές που θα έχουν βάλει ΛΟΥΚΕΤΟ! Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Your Brand + = SOCIAL MEDIA PRESENTATION

Your Brand + = SOCIAL MEDIA PRESENTATION Your Brand + = Your Brand Επιτακτική κρίνεται πλέον η ανάγκη για την παρουσία κάθε εταιρίας που θέλει να θεωρεί τον εαυτό της σύγχρονο στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Όλο και περισσότερες εταιρίες κατευθύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα

Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης. Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Θέμα Πτυχιακής Εργασίας Η Επίδραση της Κινηματογραφικής Εικόνα στη Δημιουργία Τουριστικής Κίνησης Ονόματα Φοιτήτριας Μαρίνα Πατούλα ΜΑΙΟΣ, 2014 Εισαγωγή Αναφερόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r

w w w. e m p h a s i s. c o m. g r w w w. e m p h a s i s. c o m. g r Η emphasis είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ARTION και έχει σαν αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών marketing. Κύριο συστατικό της emphasis αποτελεί η βαθιά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα : Η περίπτωση του Ηρακλείου

Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα : Η περίπτωση του Ηρακλείου Οι έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα : Η περίπτωση του Ηρακλείου Μοχιανάκης Κωστής Προϊστάμενος πληροφορικής επικοινωνιών Δήμου Ηρακλείου Μέλος της επιτροπής Ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ Μέλος του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων

φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων φιλοξενία & διαχείριση ιστοσελίδων για Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Internet Marketing κατάλογος προϊόντων & υπηρεσιών 2015 Πακέτα φιλοξενίας - Περιγραφή Cloud Hosting - Κατοχύρωση ονόματος - Οικονομικό START

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων στις Επιχειρήσεις Αγγελιδάκη Ιωάννα ΕΒΕΧ Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, 30 Απριλίου 2014 Ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησής μου?

Διαβάστε περισσότερα

Μια κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Ο έξυπνος τρόπος για να Συνδεθείτε, να Μοιραστείτε και να Συνεργαστείτε

Μια κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Ο έξυπνος τρόπος για να Συνδεθείτε, να Μοιραστείτε και να Συνεργαστείτε Elgg.com (http://elgg.com/index.php) Μια κορυφαία πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Ο έξυπνος τρόπος για να Συνδεθείτε, να Μοιραστείτε και να Συνεργαστείτε Χαρακτηριστικά (http://elgg.com/features.php) Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές

Το διαδίκτυο στην Ελλάδα: Εμπόδια και Προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσσου 11, 117 42 Αθήνα,, TηλT ηλ.: 210 92 11 200 10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou sou

Διαβάστε περισσότερα