ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διοικητική δικαιοδοσία και διοικητικές διαφορές 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διοικητική δικαιοδοσία και διοικητικές διαφορές 1"

Transcript

1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. VII ΧΧΧVII ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Διοικητική δικαιοδοσία και διοικητικές διαφορές 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Έννοια, συνταγματικά θεμέλια και ιστορική εξέλιξη της διοικητικής δικαιοδοσίας... 1 Ι. Η διοικητική δικαιοσύνη ως μορφή ελέγχου της δημόσιας διοικήσεως.. 1 II. Οι τέσσερις μορφές ελέγχου της δημόσιας διοικήσεως. 2 ΙΙΙ. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος.. 2 IV. Ο διοικητικός αυτοέλεγχος 2 V. Ο έλεγχος του Συνηγόρου του Πολίτη... 3 VΙ. Ο δικαστικός έλεγχος από τη διοικητική δικαιοσύνη Οι όροι «διοικητική δικαιοσύνη» και «διοικητική δικαιοδοσία» 4 1. Ο δικαστικός έλεγχος ως νομικός έλεγχος Περί του όρου «διοικητική δικαιοσύνη» 5 3. Περί του όρου «διοικητική δικαιοδοσία»... 6 VΙΙ. Δικαιοδοτική λειτουργία ελεγκτική της διοικήσεως ε- κτός της ελληνικής εννόμου τάξεως VΙΙΙ. Συνταγματικά θεμέλια της διοικητικής δικαιοδοσίας 9 1. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του άρθρου 20 1 Συντ α. Το δικαίωμα δικαστικής προστασίας ως θεμελιώδες δικονομικό δικαίωμα.. 9 β. Το δικαίωμα σε πλήρη και αποτελεσματική προστασία... 10

2 X Περιεχόμενα γ. Τα όργανα της δικαστικής προστασίας. 11 δ. Φορείς και περιορισμοί του δικαιώματος Το σύστημα των άρθρων Συντ. 12 α. Το άρθρο 93 1 Συντ β. Το άρθρο 94 1 Συντ γ. Η διασταύρωση αρμοδιοτήτων του άρθρου 94 3 Συντ δ. Το άρθρο 95 1 Συντ ε. Το άρθρο 95 3 Συντ 16 ΙΧ. Ιστορική εξέλιξη της διοικητικής δικαιοσύνης Η περίοδος Η περίοδος Η περίοδος Η περίοδος Η περίοδος Η περίοδος Η περίοδος Η περίοδος από το 1975 ως σήμερα α. Η μεταφορά των διαφορών ουσίας στα τ.δ.δ β. Ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/ 1999) 23 γ. Η συνταγματική αναθεώρηση του ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Το διοικητικό δικονομικό δίκαιο. 25 Ι. Ορισμός ΙΙ. Δικονομικό και ουσιαστικό διοικητικό δίκαιο ΙΙΙ. Νομοθετικά και νομοτεχνικά προβλήματα Οι δύο δικονομίες για τις ακυρωτικές διαφορές και τις διαφορές ουσίας Η δυσκολία διακρίσεως διαφορών ουσίας και ακυρώσεως Τα προβλήματα των παραπομπών.. 28 ΙV. Πηγές του διοικητικού δικονομικού δικαίου Το Σύνταγμα Ο νόμος Το προεδρικό διάταγμα... 30

3 Περιεχόμενα XI 4. Το έθιμο Γενικές αρχές του διοικητικού δικονομικού δικαίου Το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η διοικητική διαφορά : Έννοια και διακρίσεις. 36 Ι. Εννοιολογικές προσεγγίσεις: Διαφορά και διοικητική διαφορά.. 36 ΙΙ. Οριακές περιπτώσεις ιδιωτικών ή διοικητικών διαφορών.. 38 ΙΙΙ. Γενικές παρατηρήσεις επί της διακρίσεως ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών. 44 IV. Εξαιρετικές περιπτώσεις διοικητικής διαφοράς επί διαταράξεως της εννόμου σχέσεως διοικητικού δικαίου εκ μέρους του ιδιώτη σε συμβατικές σχέσεις Η ΣτΕ 1622/2003 (Στ Τμήμα) Η ΣτΕ 1528/2004 (Στ Τμήμα) Η ΣτΕ 2087/2005 (Στ Τμήμα) Οι ανάλογες αποφάσεις του Αρείου Πάγου Οι ανωτέρω περιπτώσεις ως εξαιρέσεις του κανόνα V. Οι ανακοπές του Δημοσίου κατά ιδιώτη Οι συνήθεις περιπτώσεις Ανακοπή του Δημοσίου κατά διαταγής πληρωμής σε βάρος του. Η ΑΕΔ 18/ VI. Η διάκριση μεταξύ διαφορών ουσίας και ακυρώσεως Η ερμηνεία του άρθρου 94 1 Συντ. από το ΑΕΔ.. 49 α. Διαφορές που δεν πηγάζουν από διοικητική πράξη 49 β. Διαφορές από διοικητική πράξη Προς αναζήτηση ενός ουσιαστικού - λειτουργικού κριτηρίου διακρίσεως διαφορών ουσίας και ακυρώσεως 50 α. Τα χαρακτηριστικά των διαφορών ουσίας δεν είναι κριτήρια διαχωρισμού τους από τις διαφορές ακυρώσεως β. Προσβολή δικαιώματος ή εννόμου συμφέροντος. 51 γ. Πράξεις διακριτικής ευχέρειας και διαφορές ουσίας... 52

4 XII Περιεχόμενα δ. Χρηματικές διαφορές Πρόστιμα. 53 ε. Μια πρόταση νέων κριτηρίων από το ΣτΕ Ενδιάμεσο συμπέρασμα. 54 VIΙ. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις διαφορών ουσίας Φορολογικές διαφορές Διαφορές του άρθρου 7 ν. 702/ Διαφορές του άρθρου 1 2 ν. 1406/ Διαφορές του άρθρου 1 3 ν. 1406/1983 (ν. 2721/1999) Διαφορές του άρθρου 1 4 ν. 1406/1983 (ν. 3659/ 2008) Διαφορές από πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων (άρθρο 66 ν. 4055/2012) Ουσιαστικοποίηση των διαφορών ανεξάρτητα από την προσβολή δικαιώματος ή εννόμου συμφέροντος Άλλες διαφορές ουσίας.. 63 VIΙΙ. Ακυρωτικές διαφορές στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια Υποθέσεις του Διοικητικού Εφετείου 64 α. Διαφορές του άρθρου 1 1 ν. 702/ β. Διαφορές από αποφάσεις της ΡΑΕ (άρθρο 5 6 ν. 2733/1999) 64 γ. Διαφορές της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 25 περ. β ν. 3371/2005).. 65 δ. Διαφορές από αποσπαστές διοικητικές πράξεις στην προδικασία συνάψεως συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (άρθρο 47 4 ν. 3900/2010).. 65 ε. Διαφορές ιθαγενείας και αναγνωρίσεως αλλοδαπού ως πρόσφυγα του άρθρου 15 3 ν. 3068/ στ. Διαφορές του άρθρου 114 3, 5 ν. 1892/1990 Πρωτόκολλα κατεδαφίσεως και αποζημιώσεως σε δασικές εκτάσεις Ακυρωτικές υποθέσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου... 67

5 Περιεχόμενα XIII ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων και βασικές οργανωτικές αρχές της διοικητικής δίκης ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια 69 Ι. Σύνταγμα και ειδική νομοθεσία. 69 ΙΙ. Οι βαθμοί δικαιοδοσίας.. 69 ΙΙΙ. Οι διοικητικοί δικαστές.. 70 IV. Η Γενική Επιτροπεία (επί) της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων 71 V. Αρμοδιότητες των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Τα ασκούμενα ένδικα βοηθήματα Αρμοδιότητες του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αρμοδιότητες του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αρμοδιότητες του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αρμοδιότητα κατά τόπο. 73 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Το Συμβούλιο της Επικρατείας Ι. Ιστορικά στοιχεία 75 ΙΙ. Συνταγματική ρύθμιση ΙΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση.. 76 ΙV. Συγκρότηση Οργάνωση Αρμοδιότητα Η ρύθμιση Τα μέλη του Συμβουλίου της Επικρατείας: Πρόεδρος Αντιπρόεδρος Σύμβουλοι της Επικρατείας Πάρεδρος και Εισηγητές Κατανομή σε Ολομέλεια και Τμήματα Η Ολομέλεια: Σύνθεση Αρμοδιότητες 79 α. Σύνθεση της Ολομελείας (άρθρο 8 π.δ. 18/1989) 79 β. Αρμοδιότητες της Ολομέλειας (άρθρα Συντ π.δ 18/1989) Τα Τμήματα: Συγκρότηση-Σύνθεση-Αρμοδιότητες.. 80

6 XIV Περιεχόμενα α. Κατανομή υποθέσεων του ΣτΕ σε Τμήματα. 80 β. Συγκρότηση Τμημάτων. 81 γ. Σύνθεση Τμημάτων (άρθρο 10 π.δ. 18/1989) 81 δ. Τμήματα Διακοπών (άρθρα 11 π.δ. 18/ ΕσΚανΣτΕ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Ι. Νομοθετική ρύθμιση 83 ΙΙ. Αρμοδιότητες του ΑΕΔ ΙΙΙ. Συγκρότηση του ΑΕΔ.. 84 IV. Εκδικαζόμενα ένδικα βοηθήματα ενώπιον του ΑΕΔ.. 85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ Το Ελεγκτικό Συνέδριο. 85 Ι. Νομοθετική ρύθμιση.. 85 ΙΙ. Αρμοδιότητες. 85 ΙΙΙ. Σύνθεση.. 86 IV. Εκδικαζόμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου 87 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ Γενικές αρχές της διοικητικής δίκης και βασικοί δικονομικοί κανόνες 89 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Οι γενικοί δικονομικοί κανόνες του π.δ. 18/ Ι. Περιεχόμενο του δικογράφου Υπογραφή 89 ΙΙ. Ο αντίκλητος στην διαδικασία ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Προσδιορισμός του προσώπου Τρόπος διορισμού Σκοπός του διορισμού αντικλήτου Κοινοποιήσεις προς αυτόν. 94

7 Περιεχόμενα XV 4. Μεταβολές της διευθύνσεως του ασκούντος ένδικο μέσο ή του αντικλήτου του 94 ΙΙΙ. Τρόπος ασκήσεως του ενδίκου μέσου Η κατάθεση στο ΣτΕ Η άσκηση της εφέσεως Η άσκηση της αιτήσεως αναιρέσεως Η κατάθεση σε δημόσια αρχή. 98 α. Τρόπος καταθέσεως.. 98 β. Στοιχεία της πράξεως καταθέσεως 98 γ. Η πράξη καταθέσεως με ιδιαίτερο έγγραφο κατ άρθρο 19 7 π.δ. 18/ δ. Συνέπειες παρατυπιών κατά τη σύνταξη της πράξεως καταθέσεως στη δημόσια αρχή Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου (άρθρο 42 1 ν. 4055/2012). 103 ΙV. O ορισμός εισηγητή και δικασίμου. 103 V. Οι κοινοποιήσεις του δικογράφου και της πράξεως Κοινοποιούμενα έγγραφα και προθεσμία κοινοποιήσεως Πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η κοινοποίηση. 104 α. Επί αιτήσεως ακυρώσεως αα. Η ρύθμιση του θετικού δικαίου 104 ββ. Τα πρόβλημα της επιδόσεως προς τον αιτούντα β. Επί υπαλληλικής προσφυγής. 109 γ. Επί αιτήσεως αναιρέσεως δ. Η κοινοποίηση σε περίπτωση νέας ή περαιτέρω συζητήσεως της υποθέσεως. 109 ε. Μη εφαρμογή του άρθρου ν. 2386/ Νομολογία σχετικά με το άρθρο 21 π.δ. 18/ Θεραπεία της ελλείψεως κοινοποιήσεως κατ άρθρο 21 6 π.δ. 18/ Τρόπος διενέργειας των κοινοποιήσεων από την Γραμματεία του ΣτΕ Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου (άρθρο 42 2 ν. 4055/2012). 114 VI. Τα καθήκοντα του Εισηγητή του ΣτΕ Η σύνταξη της Εισηγήσεως 115

8 XVI Περιεχόμενα α. Η κυρίως Εισήγηση β. Η προεισήγηση (άρθρο 16 ΕσΚανΣτΕ) Προθεσμία καταθέσεως της Εισηγήσεως Συνέπειες της εκπροθέσμου καταθέσεως της Εισηγήσεως α. Οι παλαιότερες αντιφατικές ρυθμίσεις β. Η κατάργηση της αυτεπάγγελτης αναβολής της υποθέσεως λόγω μη (εμπροθέσμου) καταθέσεως της Εισηγήσεως Η δήλωση του Εισηγητή σχετικά με την ωριμότητα της υποθέσεως προς συζήτηση Η μη χορήγηση της Εισηγήσεως στους διαδίκους (άρθρο 17 ΕσΚαν ΣτΕ) Η χορήγηση αντιγράφων στους διαδίκους (άρθρο 18 Εσ.Καν.ΣτΕ) Δυνατότητες του Εισηγητή κατά τις 2 και 3 του άρθρου 22 π.δ. 18/ VII. Τα υπομνήματα των διαδίκων Ορολογία Το υπόμνημα του ιδιώτη διαδίκου πριν τη συζήτηση της υποθέσεως (Πρώτο υπόμνημα) Τα υπομνήματα μετά τη συζήτηση της υποθέσεως (Δεύτερο υπόμνημα). 125 VIIΙ. H έκθεση απόψεων της Διοικήσεως Η βασική υποχρέωση Συνέπειες μη αποστολής των απόψεων και του φακέλου Καθυστερημένη έκθεση απόψεων Δικονομικά ζητήματα 130 ΙΧ. Οι πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως Τρόπος ασκήσεως Η εφαρμογή του άρθρου 21 6 π.δ. 18/1989 επί προσθέτων λόγων Η προϊσχύσασα ρύθμιση σχετικά με το απαράδεκτο των προσθέτων λόγων επί αναβολής της υποθέσεως Κοινό δικόγραφο προσθέτων λόγων επί περισσοτέρων υποθέσεων.. 134

9 Περιεχόμενα XVII 5. Σχέση του δικογράφου των προσθέτων λόγων με το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο Ratio της περί προσθέτων λόγων διατάξεως Δικονομικά περαιτέρω ζητήματα Χ. Ο τρόπος παραστάσεως των διαδίκων στο ακροατήριο του ΣτΕ Επί υπαλληλικής προσφυγής Η παράσταση της Διοικήσεως Επί των λοιπών ενδίκων μέσων Παράσταση των ανεξαρτήτων αρχών Επί μη παραστάσεως της διοικήσεως στο ακροατήριο 139 ΧΙ. Ο αποκλεισμός της ερημοδικίας του άρθρου 28 π.δ. 18/ ΧΙΙ. Η πληρεξουσιότητα στην ακυρωτική δίκη Τρόπος παροχής της πληρεξουσιότητας 141 α. Επί φυσικού προσώπου αιτούντος 141 β. Επί νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 141 γ. Εκπροσώπηση της Διοικήσεως Άρθρο ν. 2386/ Αναδρομικότητα του πληρεξουσίου κατ άρθρο 27 2 π.δ. 18/ Παροχή πληρεξουσιότητας με συνυπογραφή του δικογράφου και αποκλεισμός ερημοδικίας κατ άρθρο 28 π.δ. 18/ Διάρκεια ισχύος του γενικού πληρεξουσίου Κρίσιμος χρόνος νομιμοποιήσεως - Άρθρο 27 6 π.δ. 18/ Πληρεξουσιότητα επί παραπομπής από αναρμόδιο δικαστήριο σε αρμόδιο κατ άρθρο 34 ν. 1968/ Η χορηγούμενη προθεσμία νομιμοποιήσεως Οι αμφιβολίες περί τη νομιμοποίηση. 150 α. Η ιστορία της ρυθμίσεως β. Η νέα ρύθμιση: Συνδυασμός άρθρων 27 3 και 33 3, 4 π.δ. 18/ Θάνατος του υπογράφοντος το δικόγραφο δικηγόρου Νομιμοποίηση σε αναρμόδιο Τμήμα του ΣτΕ - Ανασυζήτηση της υποθέσεως 153 ΧΙΙΙ. Η αίτηση επανασυζητήσεως της υποθέσεως (άρθρο 27

10 XVIII Περιεχόμενα 5 π.δ. 18/1989) Η ρύθμιση και η ratio της Η αίτηση επανασυζητήσεως ως ένδικο βοήθημα α. Εφαρμογή των άρθρων π.δ. 18/ β. Προθεσμία Ανωτέρα βία στο πρόσωπο του δικηγόρου ή του διαδίκου Έννοια «πληρεξουσίου» στο άρθρο 27 5 π.δ. 18/ Παρέμβαση στην αίτηση επανασυζητήσεως Περιεχόμενο της αιτήσεως και του υπομνήματος στην αίτηση επανασυζητήσεως της υποθέσεως Έννοια ανωτέρας βίας Συνταγματικότητα της ρυθμίσεως Συζήτηση και απόφαση επί της αιτήσεως επανασυζητήσεως 160 α. Αποχή του πρώτου σχηματισμού β. Απόφαση του δεύτερου σχηματισμού επί της αιτήσεως επανασυζητήσεως και της υποθέσεως. 161 XIV. Η αποδοχή της προσβαλλόμενης πράξεως ή αποφάσεως ως λόγος αίρων το παραδεκτό του ενδίκου μέσου XV. Η παραίτηση από το δικόγραφο ενδίκου μέσου Τρόπος παραιτήσεως - Χρονικό όριο παραιτήσεως Παραίτηση υπό όρους - Ανάκληση παραιτήσεως Συνέπειες παραιτήσεως Παραίτηση του Δημοσίου από προφανώς απαράδεκτες ή αβάσιμες αιτήσεις αναιρέσεως σε φορολογικές ή δασμολογικές υποθέσεις XVI. Ο θάνατος των διαδίκων στην ακυρωτική δίκη Θάνατος του αιτούντος ή διάλυση του νομικού προσώπου Θάνατος του καθ ου η προσφυγή ή η αίτηση αναιρέσεως 168 XVII. Κατάργηση της δίκης μετά από ανάκληση, ακύρωση και λήξη ισχύος προσβαλλόμενης πράξεως ή αποφάσεως Το περιεχόμενο του άρθρου 32 1 π.δ. 18/ Περιεχόμενο και ερμηνεία του άρθρου 32 2 π.δ. 18/ Έννοια του ιδιαιτέρου εννόμου συμφέροντος. 171

11 Περιεχόμενα XIX 4. Τρόπος επικλήσεως του ιδιαιτέρου εννόμου συμφέροντος Η ρύθμιση του άρθρου 32 3 π.δ. 18/ XVIII. Η συζήτηση στο ακροατήριο Οι βασικές αρχές Κατά προτεραιότητα συζήτηση (άρθρο 33 2 π.δ. 18/1989) Πρόσκληση για διόρθωση τυπικών παραλείψεων (άρθρο 33 3, 4 π.δ. 18/1989) Η αίτηση επιταχύνσεως του άρθρου 33Α π.δ. 18/ Η αίτηση προτιμήσεως του Υπουργού του άρθρου 62 ν. 4055/ ΧΙΧ. Η απόφαση του ΣτΕ Διάσκεψη, Ψηφοφορία Περιεχόμενο, Κοινοποίηση της αποφάσεως, Πρακτικό διασκέψεως, Δημοσίευση αποφάσεως Αίτηση ανακλήσεως προδικαστικής αποφάσεως ΧΧ. Τα τέλη συζητήσεως στο ΣτΕ Ο κανόνας του άρθρου 35 1, 3 π.δ. 18/ Καταβολή τελών επί παραπομπής υποθέσεως στο ΣτΕ Απαλλαγή από τα τέλη Συνέπειες μη καταβολής τελών κατ άρθρο 35 π.δ. 18/ ΧΧΙ. Η υποχρέωση καταβολής του παραβόλου Η βασική υποχρέωση και η κύρωση επί μη καταβολής Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 35 3 εδ. β και 4 π.δ. 18/ Απαλλαγή από το παράβολο Τύχη του παραβόλου μετά το τέλος της δίκης Καταβολή παραβόλου όταν η δημόσια υπηρεσία δεν λειτουργεί Απαλλαγή από τα τέλη και το παράβολο λόγω ένδειας κατ άρθρο 37 π.δ. 18/1989 Ευεργέτημα πενίας 187 α. Απαλλαγή από παράβολο και τέλη β. Ευεργέτημα πενίας 187

12 XX Περιεχόμενα ΧΧΙΙ. Έξοδα της διαδικασίας 189 ΧΧΙΙΙ. Δικαστική δαπάνη Υπόχρεος προς καταβολή της Περιεχόμενο και ύψος της δικαστικής δαπάνης Οι τέσσερις βασικές αρχές της ΟλΣτΕ 11/1999 (Συμβ.) ΧΧΙV. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων του ΚΠολΔ κατ άρθρο 40 π.δ. 18/ ΧΧV. Παραπομπή υποθέσεως από το ΣτΕ σε άλλο δικαστήριο Η ρύθμιση του άρθρου 34Α π.δ. 18/ α. Η εν συμβουλίω απόφαση για μέσα και βοηθήματα β. Η απόφαση για προφανώς απαράδεκτες ή αβάσιμες αιτήσεις αναστολής 194 γ. Η συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο Το πρόβλημα της παραπομπής από το ΣτΕ σε τακτικό διοικητικό δικαστήριο προ του άρθρου 34 ν. 1968/ Το περιεχόμενο του άρθρου 34 1 ν. 1968/ Η μεταβατική ρύθμιση του άρθρου 40 2, 3 ν. 1968/ α. Το περιεχόμενο των ρυθμίσεων 197 β. Ερμηνεία των διατάξεων από το ΣτΕ 197 αα. Διορθωτική ερμηνεία ως προς το χρονικό σημείο ενάρξεως του τετραμήνου ββ. Προσδιορισμός της έννοιας της εκκρεμούς υποθέσεως γγ. Η κήρυξη του άρθρου 40 2 ν. 1968/1991 ως αντισυνταγματικού Περιπτώσεις μη καταλαμβανόμενες από το άρθρο 34 1 ν. 1968/ Σχέση των άρθρων 34 1 π.δ. 18/1989 και 12 ΚΔΔικ Παραπομπή και νομιμοποίηση Υποχρεωτικότητα παραπομπής 202 ΧΧVI. Ομοδικία και συνάφεια στο ΣτΕ Η παλαιότερη νομολογιακή λύση Η νέα ρύθμιση του άρθρου 45 6 π.δ. 18/1989 (άρθρο 22 9 ν. 3226/2004).. 204

13 Περιεχόμενα XXI 3. Η ερμηνεία του άρθρου 45 6 π.δ. 18/1989 με την ΣτΕ 4/2004 (Διοικητική Ολομέλεια) ΧΧVII. Η πρότυπη δίκη του άρθρου 1 ν. 3900/ ΧΧVIIΙ. Κατ άλμα έφεση ή αναίρεση κατ άρθρο 2 ν. 3900/ ΧΧΙΧ. Αποδοχή ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων σε συμβούλιο (Άρθρο 34Β π.δ. 18/1989) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η γενική διαδικασία του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Ι. Ως προς την έννοια «γενική διαδικασία» ΙΙ. Έκταση εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 1 ΚΔΔικ) 210 ΙΙΙ. Δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Αντικειμενικά όρια της εξουσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων (άρθρο 2 ΚΔΔικ) Έκταση της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Βαθμοί δικαιοδοσίας Δέσμευση από αποφάσεις άλλων δικαστηρίων. 214 α. Δέσμευση από αποφάσεις άλλων διοικητικών δικαστηρίων 214 β. Δέσμευση από αποφάσεις πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων. 215 γ. Δέσμευση από αποφάσεις αλλοδαπών πολιτικών δικαστηρίων. 217 δ. Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δεδικασμένου 217 IV. Αρμοδιότητα των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων Καθ ύλην αρμοδιότητα. 217 α. Ο κανόνας κατά τον ΚΔΔικ β. Η εξαίρεση κατά τον ΚΔΔικ. 218 γ. Ειδικά ζητήματα σχετικά με τις χρηματικές διαφορές 218 δ. Κρίσιμος χρόνος για την περί αρμοδιότητας κρίση Κατά τόπον αρμοδιότητα 219 α. Ο κανόνας του άρθρου 7 1 ΚΔΔικ. 219

14 XXII Περιεχόμενα β. Εξαιρέσεις από τον κανόνα κατά τον ΚΔΔικ 220 γ. Εξαιρέσεις με νομοθετικές διατάξεις. 220 δ. Αρμοδιότητα επί αρχής εδρευούσης στην αλλοδαπή ε. Αρμοδιότητα επί πράξεων περισσοτέρων αρχών στ. Αρμοδιότητα στον δεύτερο βαθμό V. Διατήρηση Παρέκταση Κανονισμός αρμοδιότητας Διατήρηση αρμοδιότητας κατ άρθρο 8 ΚΔΔικ Απαγόρευση παρεκτάσεως αρμοδιότητας κατ άρθρο 9 ΚΔΔικ Κανονισμός αρμοδιότητας. 222 α. Ratio της ρυθμίσεως β. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 10 ΚΔΔικ. 223 γ. Τρόπος κινήσεως της διαδικασίας κανονισμού αρμοδιότητας 223 δ. Αρμόδιο δικαστήριο για τον κανονισμό αρμοδιότητας - Ένδικα μέσα - Κλήση διαδίκων 223 ε. Απαγόρευση εκδικάσεως της υποθέσεως μέχρι τον κανονισμό της αρμοδιότητας 224 VI. Παραπομπή υποθέσεως από τακτικό διοικητικό δικαστήριο σε άλλο Παραπομπή κατ άρθρο 11 ΚΔΔικ. 225 α. Διάκριση άρθρων 11 και 12 ΚΔΔικ β. Περιπτώσεις παραπομπής στο άρθρο 11 ΚΔΔικ γ. Τρόπος κινήσεως της διαδικασίας παραπομπής Αρμόδιο δικαστήριο. 225 δ. Δεσμευτικότητα και έλεγχος της παραπεμπτικής αποφάσεως 226 ε. Συζήτηση των παραπεμπόμενων υποθέσεων Παραπομπή λόγω αναρμοδιότητας κατ άρθρο 12 ΚΔΔικ 226 α. Αυτεπάγγελτος έλεγχος κατ άρθρο 12 1 ΚΔΔικ 226 β. Περιεχόμενο του άρθρου 12 παρ. 2 ΚΔΔικ. ως προς την έλλειψη αρμοδιότητας γ. Η μεταβατική διάταξη του άρθρου 29 4 ν. 2195/ δ. Υποχρεωτικότητα της παραπεμπτικής αποφάσεως 228 ε. Ένδικα μέσα κατά της παραπεμπτικής αποφάσεως 228

15 Περιεχόμενα XXIII στ. Έλεγχος προϋποθέσεων του παραδεκτού από το παραπέμπον δικαστήριο VII. Το πρόβλημα της ελλείψεως δικαιοδοσίας και τα άρθρα 9 4 ν. 1649/1986 και 41 ν. 3659/ Η ρύθμιση του άρθρου 12 2 εδ. α ΚΔΔικ Η ρύθμιση του άρθρου 9 4 ν. 1649/1986 (= 41 ν. 3659/2008). 230 α. Το περιεχόμενο της διατάξεως β. Ερμηνευτικά ζητήματα σχετικά με το άρθρο 9 4 ν. 1649/1986 (= 41 ν. 3659/2008) 231 γ. Σχέση άρθρων 9 4 ν. 1649/1986 και 29 3 ν. 2915/ VIII. Διαδικαστικές πράξεις εκτός έδρας 232 ΙΧ. Αποκλεισμός Αποχή Εξαίρεση δικαστών Αποκλεισμός δικαστού α. Γενική ένταξη στο σύστημα του ΚΔΔικ Εννοιολογικές διακρίσεις. 233 β. Οι τέσσερις λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 14 ΚΔΔικ γ. Αποκλεισμός λόγω συμφέροντος δ. Αποκλεισμός λόγω αναμίξεως ε. Αποκλεισμός λόγω συμπράξεως στην έκδοση πράξεως ή αποφάσεως. 234 στ. Αποκλεισμός λόγω συγγενείας Αποχή δικαστού α. Η δήλωση αποχής ως δέσμια δήλωση β. Λόγοι δηλώσεως αποχής γ. Τρόπος υποβολής της δηλώσεως αποχής δ. Αρμόδιο δικαστήριο Διαδικασία εκδικάσεως της δηλώσεως αποχής. 236 ε. Συρροή δηλώσεως αποχής και αιτήσεως εξαιρέσεως Εξαίρεση δικαστών. 237 α. Λόγοι εξαιρέσεως β. Τρόπος υποβολής της αιτήσεως εξαιρέσεως. 237 γ. Αρμοδιότητα Διαδικασία εκδικάσεως της αιτήσεως εξαιρέσεως δ. Απόφαση επί της αιτήσεως εξαιρέσεως 239

16 XXIV Περιεχόμενα Ε. κοινές διατάξεις για αποχή και εξαίρεση δικαστών 239 Χ. Οι διάδικοι κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας Ικανότητα διαδίκου Δικανική ικανότητα. 240 α. Δικανική ικανότητα φυσικών προσώπων β. Δικανική ικανότητα πτωχών Εκπροσώπηση νομικών προσώπων ενώσεων προσώπων ομάδων περιουσίας. 243 α. Εκπροσώπηση Δημοσίου β. Εκπροσώπηση ΝΠΔΔ 244 γ. Εκπροσώπηση Ανεξάρτητων Αρχών. 245 δ. Εκπροσώπηση ΝΠΙΔ Ενώσεων προσώπων Ομάδων περιουσίας Δικολογική ικανότητα 246 ΧΙ. Η πληρεξουσιότητα στη δίκη του ΚΔΔικ Τρόπος παροχής δικαστικής πληρεξουσιότητας Έννοια και είδη δικαστικής πληρεξουσιότητας. 248 α. Δικαστική πληρεξουσιότητα του ΚΔΔικ και του ΑΚ 248 β. Χρονικό σημείο για την περί εγκυρότητας κρίση της δικαστικής πληρεξουσιότητας 249 γ. Γενικό και ειδικό πληρεξούσιο δ. Μεταπληρεξουσιότητα ε. Χρονική διάρκεια και έκταση της πληρεξουσιότητας Χρονικό όριο νομιμοποιήσεως α. Το πλάσμα του άρθρου 28 1 ΚΔΔικ β. Χρονικό όριο υποβολής των στοιχείων της νομιμοποιήσεως γ. Η κλήση προς συμπλήρωση των στοιχείων της νομιμοποιήσεως του άρθρου 28 3 ΚΔΔικ. 252 δ. Χρονολογία των στοιχείων της νομιμοποιήσεως Συνέπεια μη νομιμοποιήσεως Δικαστικοί πληρεξούσιοι του Δημοσίου. 255 α. Επί μη φορολογικών υποθέσεων β. Επί φορολογικών υποθέσεων. 256 αα. Ο κανόνας του άρθρου 29 2 ΚΔΔικ 256 ββ. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις.. 256

17 Περιεχόμενα XXV 6. Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών διαδίκων. 257 α. Ο κανόνας β. Η εξαίρεση του άρθρου 27 2 ΚΔΔικ γ. Η περίπτωση των περισσοτέρων δικαστικών πληρεξουσίων (αναλογική εφαρμογή άρθρου 95 ΚΠολΔ) Λήξη της δικαστικής πληρεξουσιότητας 259 α. Ο κανόνας του άρθρου 31 ΚΔΔικ. 259 β. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις Παύση της δικαστικής πληρεξουσιότητας. 261 α. Οι τέσσερις τρόποι παύσεως της πληρεξουσιότητας στο άρθρο 32 1 ΚΔΔικ 261 β. Τρόπος ανακλήσεως της πληρεξουσιότητας και παραιτήσεως από αυτήν γ. Έγκυρες πράξεις μετά την παραίτηση του πληρεξουσίου προς αποτροπή κινδύνου 263 ΧΙΙ. Οι εκθέσεις στη δίκη του ΚΔΔικ Ορισμός της εκθέσεως Συντάσσοντα την έκθεση όργανα Ο κανόνας του άρθρου 44 1 ΚΔΔικ Χρόνος συντάξεως της εκθέσεως Αναγκαία στοιχεία της εκθέσεως Αποδεικτική δύναμη εκθέσεως Ποινικές ευθύνες Νομολογία σχετικά με τις εκθέσεις 266 ΧΙΙΙ. Τα δικόγραφα κατά τον ΚΔΔικ Αναγκαία στοιχεία του δικογράφου α. Ορισμός του δικογράφου β. Σύγκριση των άρθρων 45 επ. ΚΔΔικ με τα άρθρα 53 επ. ΚΦΔ γ. Κοινά αναγκαία στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα 267 αα. Είδος δικογράφου ββ. Αντικείμενο του δικογράφου γγ. Δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται το δικόγραφο δδ. Τόπος και χρόνος συντάξεως του δικογράφου 268 δ. Ειδικά περαιτέρω στοιχεία για φυσικά πρόσωπα αα. Όνομα Επώνυμο Πατρώνυμο.. 268

18 XXVI Περιεχόμενα ββ. Διεύθυνση κατοικίας και χώρου εργασίας. 269 ε. Ειδικά περαιτέρω στοιχεία για νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ομάδες περιουσίας αα. Επωνυμία Έδρα Όνομα, Επώνυμο, Πατρώνυμο αντιπροσώπου ββ. Διεύθυνση κατοικίας και χώρου εργασίας. 270 στ. Ειδικά στοιχεία για δικόγραφα του Δημοσίου Γνωστοποίηση διευθύνσεων και μεταβολών διευθύνσεων 270 α. Η αρχική γνωστοποίηση του άρθρου 45 2 ΚΔΔικ β. Η γνωστοποίηση των μεταβολών κατ άρθρο 45 3 ΚΔΔικ 271 γ. Μη δήλωση αρχικής διευθύνσεως Υπογραφή του δικογράφου 272 α. Τυπικές απαιτήσεις 272 β. Θεραπεία της ελλείψεως υπογραφής Συνέπειες ελλείψεων των δικογράφων κατ άρθρο 46 ΚΔΔικ 274 XIV. Οι επιδόσεις κατά τον ΚΔΔικ Γενικές διατάξεις 276 α. Συστηματική θέση των διατάξεων 276 β. Ορολογία γ. Τόπος και χρόνος της κοινοποιήσεως 277 δ. Επίδοση σε αργία ε. Άρνηση παραλαβής επιδοτέου εγγράφου στ. Επίδοση σε περισσοτέρους ζ. Πεδίο εφαρμογής των περί επιδόσεων διατάξεων του ΚΔΔικ Όργανα επιδόσεως Η παραγγελία προς επίδοση - Η ηλεκτρονική επίδοση 281 α. Πρόσωπο που δίδει την παραγγελία β. Τρόπος και περιεχόμενο της παραγγελίας Η επίδοση προς το Δημόσιο και τα άλλα ΝΠΔΔ (άρθρο 49 ΚΔΔικ) α. Ο κανόνας της επιδόσεως στον Υπουργό Οικονομικών 283

19 Περιεχόμενα XXVII β. Η επίδοση στις περιπτώσεις που το Δημόσιο δεν εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών γ. Το πρόβλημα της ισχύος του άρθρου ν. 2386/ δ. Επιδόσεις προς τα ΝΠΔΔ Επίδοση προς ιδιώτες στις συνήθεις περιπτώσεις α. Τόπος επιδόσεως β. Πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η επίδοση γ. Επίδοση σε περίπτωση απουσίας από την κατοικία (άρθρο 51 ΚΔΔικ). 288 δ. Νομολογιακές κατευθύνσεις σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 51 ΚΔΔικ αα. Γενική παρατήρηση 291 ββ. Ανάγκη μνείας της επιδόσεως στην κατοικία του προς ον αυτή. 292 γγ. Δεσμευτική η σειρά επιδόσεως δδ. Αντίθεση μεταξύ ΑΠ και ΣτΕ ως προς τη μνεία στο επιδοτήριο της ακριβούς ιδιότητος του συνοίκου ε. Επίδοση σε περίπτωση απουσίας από τον χώρο εργασίας (άρθρο 52 ΚΔΔικ). 293 αα. Συστηματική της διατάξεως ββ. Χρόνος και τόπος επιδόσεως. 293 γγ. Πρόσωπα προς τα οποία γίνεται η επίδοση Επίδοση προς ιδιώτες σε ειδικές περιπτώσεις. 295 α. Συστηματική της διατάξεως β. Επίδοση σε νοσοκομείο ή φυλακή. 296 αα. Επίδοση σε νοσοκομείο ββ. Επίδοση σε φυλακή. 296 γγ. Επίδοση σε αξιωματικούς δδ. Επίδοση σε φαροφύλακες και ναυτικούς 297 εε. Πλασματικό και πραγματικό τμήμα της επιδόσεως Επίδοση σε πρόσωπα γνωστής διευθύνσεως στην αλλοδαπή (Άρθρο 54 ΚΔΔικ) 298 α. Η ρύθμιση β. Προβλήματα συμφωνίας της πλασματικής επιδόσεως προς το Σύνταγμα 300

20 XXVIII Περιεχόμενα 8. Η θυροκόλληση του επιδοτέου εγγράφου (άρθρο 55 ΚΔΔικ) α. Περιπτώσεις επιτρεπόμενης θυροκολλήσεως β. Θυροκόλληση τη νύχτα γ. Τρόπος επιδόσεως με θυροκόλληση δ. Η πρόσληψη του μάρτυρα ε. Η έκθεση θυροκολλήσεως Η επίδοση σε πρόσωπο άγνωστης διαμονής α. Εφαρμογή του άρθρου 64 2 ΚΦΔ προ του νέου άρθρου 54 2 ΚΔΔικ β. Η ρύθμιση του άρθρου 54 2 ΚΔΔικ γ. Ερμηνευτικά ζητήματα εφαρμογής του άρθρου 54 2 ΚΔΔικ Η έκθεση επιδόσεως 307 α. Αναγκαία στοιχεία της εκθέσεως. 307 β. Η σημείωση στο επιδιδόμενο έγγραφο Συντέλεση της επιδόσεως. 312 α. Ο γενικός κανόνας του άρθρου 57 1 ΚΔΔικ. 312 β. Οι ειδικές περιπτώσεις πλασματικής επιδόσεως του άρθρου 57 2 ΚΔΔικ Η σχετική ακυρότητα ως έννομη συνέπεια των παραβάσεων των περί επιδόσεων διατάξεων 313 ΧV. Ο αντίκλητος κατά τον ΚΔΔικ Έννοια αντικλήτου Ο διορισμός του αντικλήτου α. Νομική φύση. 314 β. Τρόπος διορισμού αντικλήτου γ. Περιεχόμενο της πράξεως διορισμού Η «υποχρέωση» διορισμού αντικλήτου κατ άρθρο 58 1 εδ. α ΚΔΔικ Η εξουσία του αντικλήτου α. Έκταση εξουσίας 317 β. Διάρκεια εξουσίας Κύρος της επιδόσεως στον αντίκλητο θυροκόλληση XVI. Οι προθεσμίες κατά τον ΚΔΔικ Ορισμός και ratio των προθεσμιών στον ΚΔΔικ. 318

21 Περιεχόμενα XXIX 2. Διακρίσεις των προθεσμιών Αφετηρία της προθεσμίας Τρόπος υπολογισμού της προθεσμίας. 320 α. Ο πολιτικός υπολογισμός του άρθρου 60 1 ΚΔΔικ β. Προθεσμία σε ώρες 321 γ. Προθεσμία σε έτη δ. Προθεσμία σε μήνες ε. Προθεσμία σε εβδομάδες στ. Προθεσμία μισού έτους και μισού μήνα. 323 ζ. Προθεσμία αποτελούμενη από μήνες και ημέρες η. Υπολογισμός σε ημέρες Λήξη της προθεσμίας. 323 α. Ο βασικός κανόνας του άρθρου 60 1 ΚΔΔικ. 323 β. Αργίες γενικές 324 γ. Αργία των δικαστηρίων (3 η Οκτωβρίου) δ. Αργίες των Ενόπλων Δυνάμεων Περιφερειακές αργίες Ημιαργίες 324 ε. Η λήξη των καταχρηστικών προθεσμιών στ. Η εξαίρεση της ενηλικιώσεως προσώπου Ανατρεπτικός χαρακτήρας των προθεσμιών α. Προθεσμίες που αρχίζουν με επίδοση εγγράφου β. Προθεσμίες που αφορούν στις σχέσεις των διαδίκων Παράταση και διακοπή προθεσμίας α. Η παράταση προθεσμίας του άρθρου 61 2 ΚΔΔικ β. Διακοπή προθεσμιών λόγω διακοπής της δίκης 327 αα. Εννοιολογική διάκριση μεταξύ διακοπής και αναστολής προθεσμίας 327 ββ. Η διακοπή προθεσμίας του άρθρου 61 3 ΚΔΔικ. 328 γ. Αναστολή της προθεσμίας. 328 αα. Αναστολή κατά τον μήνα Αύγουστο. 328 ββ. Αναστολή προθεσμιών κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών γγ. Η εξαίρεση των φορολογικών διαφορών (άρθρο 25 ν. 3610/2007)

22 XXX Περιεχόμενα δδ. Αναστολή προθεσμίας για λόγους ανωτέρας βίας ΧVIII. Δικονομικές ακυρότητες κατά τον ΚΔΔικ Ορισμός Απόλυτη ακυρότητα α. Οι τρεις περιπτώσεις του άρθρου 62 2 (α) ΚΔΔικ β. Η πρόβλεψη από το νόμο γ. Διαδικαστική πράξη από αναρμόδιο όργανο 335 δ. Διαδικαστική πράξη κατά παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας Σχετική ακυρότητα Προϋποθέσεις παραδεκτού της αιτήσεως απαγγελίας σχετικής ακυρότητας. 337 ΧΧΙΙΙ. Η παρέμβαση στον ΚΔΔικ Κυρία παρέμβαση 339 α. Ορισμός Νομική φύση Ratio 339 β. Προϋποθέσεις του παραδεκτού της κυρίας παρεμβάσεως γ. Έννομα αποτελέσματα παρεμβάσεως 341 δ. Δέσμευση του κυρίως παρεμβαίνοντος από το δεδικασμένο. 341 ε. Τρόπος ασκήσεως κυρίας παρεμβάσεως Πρόσθετη παρέμβαση. 342 α. Ορισμός Καινοτομία έναντι του προϊσχύσαντος δικαίου - Νομική φύση 342 β. Προϋποθέσεις προσθέτου παρεμβάσεως Τρόπος ασκήσεως. 343 γ. Δικαιώματα του προσθέτως παρεμβαίνοντος κατ άρθρο ΚΔΔικ δ. Το άρθρο ΚΔΔικ ως προς τον τρόπο α- σκήσεως των παρεμβάσεων. 345 ε. Κοινές διατάξεις για τους παρεμβαίνοντες κατ άρθρο 114 3,4 ΚΔΔικ Η ανακοίνωση της δίκης (άρθρο ΚΔΔικ) ΙΧΧ. Ομοδικία κατά τον ΚΔΔικ Δυνητική ομοδικία κατ άρθρο 115 ΚΔΔικ 347

23 Περιεχόμενα XXXI α. Γενικός ορισμός και ratio β. Ενεργητική δυνητική ομοδικία κατ άρθρο ΚΔΔικ 348 γ. Παθητική δυνητική ομοδικία κατ άρθρο ΚΔΔικ δ. Η ομοδικία του άρθρου ΚΔΔικ 350 ε. Η κοινότητα εννόμου συμφέροντος των ομοδικούντων 352 στ. Σχέσεις ομοδικούντων στη δυνητική ομοδικία 352 ζ. Χωρισμός δικογράφου από τους διαδίκους κατ άρθρο ΚΔΔικ Αναγκαστική ομοδικία κατά τον ΚΔΔικ. 354 α. Έννοια και προϋποθέσεις αναγκαστικής ομοδικίας 354 αα. Διαφορά που επιδέχεται μόνο ενιαία ρύθμιση 354 ββ. Ισχύς αποφάσεως εκτεινόμενη κατά νόμο σε όλους τους ομοδίκους. 355 γγ. Κατά νόμο άσκηση ενδίκου βοηθήματος μόνο από κοινού δδ. Αδυναμία υπάρξεως αντίθετων αποφάσεων β. Η αντικειμενική ενέργεια των διαδικαστικών πράξεων των αναγκαστικώς ομοδίκων γ. Αντιφατικοί ισχυρισμοί των αναγκαστικώς ομοδίκων Η προσεπίκληση αναγκαστικώς ομοδίκου α. Έννοια και τρόπος ασκήσεως 359 β. Τρόπος συμμετοχής στη δίκη των αναγκαστικώς ομοδίκων γ. Συνέπειες μη συμμετοχής στη δίκη των αναγκαστικώς ομοδίκων δ. Άσκηση ενδίκων μέσων σε περίπτωση αναγκαστικής ομοδικίας Κοινές διατάξεις για την απλή και την αναγκαστική ομοδικία στον ΚΔΔικ 362 α. Καθ ύλην αρμοδιότητα 362 β. Ο αυτεπάγγελτος χωρισμός δικογράφου του άρθρου 121 2, 3 ΚΔΔικ αα. Η παλαιότερη ρύθμιση ββ. Η ρύθμιση του άρθρου 22 4 ν. 3226/

24 XXXII Περιεχόμενα ΧΧ. Η συνάφεια κατά τον ΚΔΔικ Προϋποθέσεις συμπροσβολής συναφών πράξεων Έννοια συνάφειας πράξεων και παραλείψεων Συνάφεια επί φορολογικής εννόμου σχέσεως Συνάφεια υλικών ενεργειών Καθ ύλην αρμοδιότητα επί συνάφειας Έλλειψη προϋποθέσεων συνάφειας Χωρισμός δικογράφου Συρροή προϋποθέσεων ομοδικίας και συνάφειας ΧΧΙ. Αντικειμενική σώρευση και συνεκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων Αντικειμενική σώρευση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων Συνεκδίκαση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων. 371 ΧΧΙΙ. Προδικασία της δίκης ουσίας του ΚΔΔικ Άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων. 371 α. Τρόπος ασκήσεως των ενδίκων βοηθημάτων β. Τρόπος ασκήσεως ενδίκων μέσων 372 γ. Η πράξη καταθέσεως Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου δ. Περαιτέρω υποχρεώσεις της γραμματείας. 373 ε. Απόρριψη, αποδοχή και παραπομπή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος σε συμβούλιο (άρθρο 126Α ΚΔΔικ) Ορισμός δικασίμου και εγγραφή στο πινάκιο 375 α. Ο ορισμός της δικασίμου β. Η εγγραφή στο πινάκιο Επίδοση δικογράφου και κλήσεως προς συζήτηση. 376 α. Η επίδοση του δικογράφου β. Η επίδοση της εγγράφου κλήσεως. 377 γ. Η προφορική κλήση του άρθρου ΚΔΔικ δ. Σύντμηση προθεσμιών Υποχρεώσεις της διοικήσεως α. Η υποχρέωση του άρθρου ΚΔΔικ. 379 β. Προθεσμία αποστολής φακέλου και απόψεων γ. Συνέπειες παραβάσεως της υποχρεώσεως της διοικήσεως αα. Πειθαρχικές συνέπειες

25 Περιεχόμενα XXXIII ββ. Ποινικές συνέπειες. 382 γγ. Δικονομικές συνέπειες 382 δδ. Δικαστικά επιβαλλόμενη χρηματική κύρωση σε βάρος της αρχής και του υπεύθυνου υπαλλήλου Το δικαίωμα προσβάσεως στα στοιχεία της δικογραφίας Πρόσθετοι λόγοι στον ΚΔΔικ Η αίτηση επιταχύνσεως ου άρθρου 127Α ΚΔΔικ ΧΧΙΙΙ. Η συζήτηση στο ακροατήριο Έκθεμα της συζητήσεως Η συνεδρίαση α. Έναρξη της συζητήσεως και προεκφώνηση των υποθέσεων 388 β. Εκφώνηση της υποθέσεως. 390 γ. Η «παράσταση» στο ακροατήριο με δήλωση 390 δ. Μέτρα τάξεως σε βάρος συγκεκριμένων προσώπων Η διεξαγωγή της συζητήσεως κατ άρθρο 134 ΚΔΔικ 392 α. Δυνατότητες του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση β. Δυνατότητες των μελών του δικαστηρίου, των πληρεξουσίων και των διαδίκων γ. Εγγυήσεις τηρήσεως της τάξεως Συζήτηση απόντος του διαδίκου Η αναβολή της συζητήσεως 394 α. Υποχρεωτική αναβολή β. Δυνητική αναβολή. 394 γ. Η αναβλητική απόφαση Η διακοπή της παραστάσεως του διαδίκου Συνεννόηση με αλλόγλωσσους, κωφούς, άλαλους και κωφάλαλους α. Συνεννόηση με αλλόγλωσσους. 397 β. Συνεννόηση με κωφούς, άλαλους και κωφάλαλους Τα υπομνήματα στη δίκη ουσίας Αξιόποινες πράξεις κατά τη συνεδρίαση ή τη διενέργεια διαδικαστικής πράξεως.. 401

26 XXXIV Περιεχόμενα 10. Θεραπεία τυπικών παραλείψεων κατ άρθρο 139Α. 401 ΧΧΙV. Διακοπή και επανάληψη της δίκης Διακοπή της δίκης 403 α. Ratio της διακοπής της διοικητικής δίκης β. Λόγοι διακοπής γ. Τρόποι διακοπής 407 δ. Η δικαστική διαπίστωση της διακοπής της δίκης ε. Ακυρότητα διαδικαστικών πράξεων μετά τη διακοπή της δίκης Η επανάληψη της διοικητικής δίκης α. Η επανάληψη κατόπιν δηλώσεως του ενδιαφερομένου. 409 β. Δικαιούμενα σε επανάληψη πρόσωπα γ. Αυτεπάγγελτη επανάληψη από το δικαστήριο δ. Η επανάληψη της δίκης κατά την δικάσιμο της υποβολής προφορικής δηλώσεως. 411 ε. Προσδιορισμός νέας δικασίμου. 411 στ. Μη παράσταση των ενδιαφερομένων στη νέα δικάσιμο ΧΧV. Κατάργηση της δίκης Οι περιπτώσεις καταργήσεως Τρόπος διαπιστώσεως της καταργήσεως Η παραίτηση από ένδικο βοήθημα ή μέσο. 413 α. Τρόπος παραιτήσεως. 413 β. Χρόνος παραιτήσεως. 414 γ. Έννομα αποτελέσματα παραιτήσεως. 415 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Γενικές δικονομικές αρχές της διοικητικής δίκης. 416 Ι. Έννοια και σημασία των γενικών δικονομικών αρχών ΙΙ. Η αρχή της ελεύθερης διαθέσεως του αντικειμένου της δίκης 417 ΙΙΙ. Η αρχή της δικαστικής αποφάσεως μέσα στα όρια της αιτήσεως (ne eat iudex ultra petita partium) IV. Η αρχή της περατώσεως της δίκης με πρωτοβουλία του διαδίκου που ασκεί το ένδικο βοήθημα.. 418

27 Περιεχόμενα XXXV V. Η αρχή της μέριμνας του δικαστηρίου για την πρόοδο της δίκης. 418 VΙ. Η ανακριτική αρχή VΙΙ. Η αρχή της συγκεντρώσεως 421 VΙΙΙ. Η αρχή της δημοσιότητας ΙΧ. Η αρχή της εγγράφου προδικασίας. 423 Χ. Η αρχή της προφορικής διαδικασίας στο ακροατήριο ΧΙ. Η αρχή της αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων. 424 ΧΙΙ. Η αρχή της ισότητας των διαδίκων. 425 ΧΙΙΙ. Η αρχή της εκατέρωθεν ακροάσεως των διαδίκων 427 ΧΙV. Η αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης Υποχρεώσεις των διαδίκων και κυρώσεις για τον ι- διώτη Πειθαρχικές ευθύνες του διοικητικού οργάνου Αποστολή αποφάσεως στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.. 430

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 ο /30-7-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 836/2012 ΘΕΜΑ: 95 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Παραίτηση από το ένδικο μέσο της αναίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ Αριθμός 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β 2422/24.12.2007) Προσδιορισμός των ελάχιστων αμοιβών των Δικηγόρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Κανονισµός λειτουργίας και εσωτερικής υπηρεσίας του Ειδικού ικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγµατος και αναπροσαρµογή του παραβόλου για την άσκηση αγωγής κακοδικίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 186 /ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ B. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Εισαγωγή... 23 Πορίσματα της θεωρίας και της νομολογίας... 24 I. Η αρμοδιότητα... 24 II. Περιορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ)

ΕΝΣΗΜΑ (αξία σε Ευρώ) 68 Α. ΕΠΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 1. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ ΤΝ & ΚΕΑΔ ΤΥΔ ΛΕΑΔΠΛ Μεγαρόσημο Δ.Σ.Λ Αναίρεση (προσδιορισμός) 18 15 10 15 10 Αναιρεσείων - αναιρεσίβλητος (προτάσεις) 18 15 10 15 10 Αιτών - καθού (προτάσεις)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: Μαρία Καρ. Μάρκου Ασ. Δικηγόρος Αθηνών 2 η Συνάντηση- Σημειώσεις Δικαιοδοσία τακτικών πολιτικών δικαστηρίων (άρθ. 1): 1) ιδιωτικές διαφορές (ύπαρξη ή ανυπαρξία έννομων σχέσεων και δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΝΕΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ - ΣΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17

9. Έννοια του κράτους... 11 10. Στοιχεία του κράτους... 12 11. Μορφές κρατών... 15 12. Αρχές του σύγχρονου κράτους... 17 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΝΟΙΑ, ΚΛΑΔΟΙ, ΠΗΓΕΣ 1. Τι είναι δίκαιο... 1 2. Θετικό και φυσικό δίκαιο... 2 3. Δίκαιο και ηθική... 3 4. Δίκαιο - εθιμοτυπία - συναλλακτικά ήθη... 3 5. Δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999

Συνήγορος του Καταναλωτή Νομολογία ΟλΑΠ 18/1999 ΟλΑΠ 18/1999 Παροχή δικηγορικών υπηρεσιών. Ευθύνη δικηγόρου για ζημία πελάτη. - Η παροχή δικηγορικών υπηρεσιών δεν υπάγεται στο ν. 2251/1994. Η ευθύνη των δικηγόρων για ζημία που προκλήθηκε κατά την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. Εισήγηση του Ιωάννου Α. Βαρότσου, δικηγόρου, στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων (ΔΣΑ) την 26.03.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. Εισήγηση του Ιωάννου Α. Βαρότσου, δικηγόρου, στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων (ΔΣΑ) την 26.03. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ Εισήγηση του Ιωάννου Α. Βαρότσου, δικηγόρου, στην Ένωση Ελλήνων Δικονομολόγων (ΔΣΑ) την 26.03.2013 Χαιρετισμοί, ευχαριστίες Είναι προφανές για το εκλεκτό ακροατήριο,

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ

O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ III O ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 3. Μέλη της Κοινότητας 4. Μητρώον µελών της Κοινότητας ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02]

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [02] ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [02.01.---] Γέσιου Φαλτσή Π. Η Ομοδικία εις την Πολιτικήν Δίκην Κουτσούκος Ν. Η Προσεπίκληση του Δικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ...1 1. Εισαγωγικά... 3 I. Έννοια - Βασικά χαρακτηριστικά - Νομική φύση της ανώνυμης εταιρίας...3 1. Έννοια... 3 2. Βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας... 3 α. Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Υποπαράγραφος ΣΤ.1. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υποπαράγραφος ΣΤ.1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 146Β του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας

Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας Νοµοθεσία Κωδικοποίηση ιατάξεων Νόµων για το Συµβούλιο της Επικρατείας *** Με το άρθρο 4 Ν.2479/1997 ορίζεται ότι: " 1.α. Οι προθεσµίες για την άσκηση των ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων ενώπιον του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014. (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Διαμεσολάβηση 1/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 1/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς Ι. Η καταγγελία 1)Κύριο *** *** *** *** 2) Διεύθυνση Oικονομικών d.oikonomikwn@cityofathens.gr 3) Τμήμα Eσόδων esoda@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών»

ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών» Αρ. πρωτ.: Δ.Ε.Δ. Β1 1018278 ΕΞ 2015/5.2.2015 Διευκρινίσεις σχετικά με τις επιδόσεις και τον χειρισμό δικαστικών προσφυγών κατά αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μαρία Καρ. Μάρκου, Δικηγόρος ΔΕΙΓΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΕΩΝ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Από τις αρκετές εκατοντάδες S.O.S ερωτήσεων που διαθέτουμε Όλες οι ερωτήσεις απαντούνται αναλυτικά από

Διαβάστε περισσότερα

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη

Τρόποι προσφυγής ενώπιον του ειρηνοδίκη Το να υπερασπίζεται κανείς τον εαυτό του ενώπιον της δικαιοσύνης είναι µια γενική αρχή που αναγνωρίζεται από την ιταλική έννοµη τάξη µε το άρθρο 24 του συντάγµατος. Κατά γενικό κανόνα, είναι απαραίτητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 )

ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) ΑΠΟΦΑΣΗ ( αριθμ: 358/2013 ) Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014 Αρ. πρωτ.: 2306 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θέμα: «Ανάκληση της από 24.05.2013 Απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. με θέμα «Επανάληψη της διαδικασίας ακρόασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2943 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 203 20010912 Τέθηκε σε ισχύ: 12.09.2001 Ημ.Υπογραφής: 12.09.2001 Τίτλος Εκτιση ποινών εμπόρων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. Α1' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 1349/2013 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1' Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Βασίλειο Λυκούδη, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Σίδερη, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα:

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΕΣΕΔΕ ΤΑΣΟΥ ΓΑΚΙΔΗ: Με το υπ αριθ. πρωτ. 94292/ΕΥΘΥ738/14.9. 2015 έγγραφό του (με θέμα: «Αντιμετώπιση θεμάτων λόγω κεφαλαιακών ελέγχων») ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις)

Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης. 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης. (γενικές προϋποθέσεις) Ταχύτητα και ποιότητα κατά την απονομή της Δικαιοσύνης 1. Λειτουργία Δικαιοσύνης (γενικές προϋποθέσεις) Επίλυση διαφορών, όχι νομοθεσία ούτε εκτέλεση νόμων. Υπάρχει ιδεατός ρυθμός λειτουργίας (ταχύτητα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος

Administrative eviction act and right to a prior hearing: observations on Naxos Court 27/2012 judgment. Αθανάσιος Παπαθανασόπουλος Πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής από δασική έκταση και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης του διοικουμένου: παρατηρήσεις επί της απόφασης 27/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου Administrative eviction act

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης.

ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ. Όσον αφορά τα διαδικαστικά δικαιώµατα, αυτά είναι π.χ. το δικαίωµα της προηγούµενης ακρόασης. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΙΙ ιοικητική δικονοµία: σύνολο κανόνων δικαίου που βοηθούν στην επίλυση διοικητικών διαφορών που πηγάζουν από τις διοικητικές πράξεις και εξετάζει την αρµοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 4/2015 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Αποτελούμενο από τους Δικαστές Άννα Κουσιοπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Κοζάνης, Αντωνία Βαρελά, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλεγόμενα του συγγραφέα στην α έκδοση... Πρόλογος Μιχ. Π. Σταθόπουλου

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Προλεγόμενα του συγγραφέα στην α έκδοση... Πρόλογος Μιχ. Π. Σταθόπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προλεγόμενα του συγγραφέα στην β έκδοση... Πρόλογος Μιχ. Π. Σταθόπουλου Προλεγόμενα του συγγραφέα στην α έκδοση... Συντομογραφίες... ΙΧ ΧΙΙΙ XVII Κεφάλαιο Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 11-09-2014 ΑΠ. 732/11 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Ορισμός Μελών της Ομάδας Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (Ο.Π.Π.Ε.) του Αναδόχου για το έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ στην Αναγκαστική Είσπραξη Τι προσέχουμε Λαζαρέτου Θεοδώρας Δρ Νομ., DEA de Droit Μόνιμη εκπαιδεύτρια των νέων ελεγκτών βεβαίωσης-είσπραξης Στις εργασίες της αναγκαστικής είσπραξης, όλα τα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποινικό δικονομικό. δίκαιο

Ποινικό δικονομικό. δίκαιο Σημειώσεις Πολιτικής Δικονομίας Βιβλίο: «Πολιτική Δικονομία» Κλαμαρής-Κουσούλης- Πανταζόπουλος Διαφορά Δικονομικού και ουσιαστικού δικαίο Αστικό δικονομικό Δίκαιο Ποινικό δικονομικό δίκαιο Διοικητικό δικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα

Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα Άρθρα Απόψεις Η πολιτική αγωγή στα τροχαία ατυχήματα Πρακτικά ζητήματα υπό Αντωνίου Αλαπάντα Προέδρου Πρωτοδικών Πειραιώς, Δ.Ν. Σημ. Το παρόν άρθρο αποτέλεσε εισήγηση το 5 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Καταργούνται οι διατάξεις του ισχύοντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας των άρθρων: 17 Α, 208, 211, 229, 231, 244, 245 παρ. 2, 251, 269, 270, 311, 472, 568 παρ. 2 εδ. γ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠ. ΚΑΙΣΑΡΗ δικηγόρος ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (μετά τις τροποποιήσεις των ν. 4057/2012 κ α ι 4093/2012) Κατ άρθρο Ερμηνεία Νομολογία ΤΟΜΟΣ A Α έκδοση Εκδόσεις ΝΟΜΟΡΑΜΑ.ΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες ΙΙ. Ευρεσιτεχνία Α. Γενικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Βασικές έννοιες 1. Βιομηχανική ιδιοκτησία (β.ι.)... 1 2. Κλάδοι β.ι.... 1 3. Δικαιώματα β.ι.... 1 4. Πνευματική ιδιοκτησία (π.ι.)... 2 5. Διανοητική ιδιοκτησία... 2 6. Εξέλιξη β.ι.... 2

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12.

1 2 3 4 5 10.00 12.30 6 7 8 9 10 10.00 12.30 11 12 13 14 15 12.30 16 17 18 19 20 10.00 21 22 23 24 25 10.00 26 27 28 29 30 12.30 31 32 12. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Άρθρο 1* Τµήµατα συνεδριάσεων. Αντικείµενο και συγκρότηση τούτων 1. Το ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, ενόψει του αριθµού των προβλεποµένων οργανικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.:1129 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΜΕΛΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης

Διαβάστε περισσότερα

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ..Ε.. Β1 1093475 ΕΞ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: Ως Π.. ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ατελώς (Άρθρο 30 του ν. 40: ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ (Κατ άρθρο 632 Κ.Πολ.Δικ) Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 6806 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11. ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Π1/273 Α Α : 4AΛ1Φ-0 ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας ιανοµής ΑΘΗΝΑ, 07-02 -11 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 3893221, 412 Τηλε/πο : 210 3302713

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ

LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ LEGAL INSIGHTS ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κυριακή Παππά Η συμμετοχή σε ένα δημόσιο διαγωνισμό είναι πιθανό να αποφέρει σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΞΕ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-ΞΕ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤO Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας... 1 Ι. Έννοια... 3 ΙΙ. Οι θεωρίες για την εξάρτηση Το κριτήριο της προσωπικής εξάρτησης... 5 ΙΙΙ. Ο χαρακτηρισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα

Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα Αριθμός 925/2002 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Ζ' Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Κάπο, Αντιπρόεδρο, Κωνσταντίνο Βαρδαβάκη, Στυλιανό Πατεράκη, Γεράσιμο Σιμόπουλο και Ρωμύλο Κεδίκογλου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 287/2011 (αριθ. έκθ. κατ. δικογράφου: /ΕΜ /..-..-2011) ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ασημένια Παλιαρούτη, Πρωτοδίκη - Αναπληρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ : 5 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Α. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Θεσμικό πλαίσιο Η σύσταση των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων Άρθρο 1 Στη δικαιοδοσία των τακτικών πολιτικών δικαστηρίων ανήκουν: α) Οι διαφορές του ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βιβλιογραφία... 25 1. Γενικά... 31 2. Φύση - αρχές... 35 3. Θεμελιώδεις έννοιες... 37 4. Έννομες σχέσεις - οικογενειακό δικαίωμα... 41 5. Δικαιώματα... 43 6. Δικαιώματα-καθήκοντα

Διαβάστε περισσότερα

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση:

- Η διάταξη του άρθρου 3 της Σύμβασης 74. - Η απόφαση του Δικαστηρίου της 18 ης Δεκεμβρίου 1996, Λοϊζίδου κατά Τουρκίας 31 - Ανάλυση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ: Γιώργου Παπαδημητρίου, Καθηγητού του συνταγματικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 9 Κεφάλαιο Πρώτο Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια

Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια Είσπραξη απαιτήσεων με τις διατάξεις του ν.4174/2013, όπως ισχύει. Δ/νση Πολιτικής Εισπράξεων Εύη Χατζηπαναγιώτου Διευθύντρια 1 Νέο Θεσμικό πλαίσιο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α 170,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25 ης Ιανουαρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Π Ι Ν Α Κ Α Σ Των κυριοτέρων προθεσµιών που αφορούν στη διενέργεια των γενικών βουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α 80)

Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4334/2015 (Α 80) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΗ, 22 Ιουλίου 2015, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Επείγοντα µέτρα εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α )

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΚΦΔ (ν. 4174/2013, όπως ισχύει μετά τον ν. 4223/2013 ΦΕΚ 287Α ) Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων Γ.Γ.Δ.Ε. Μ. Πρινιωτάκη Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011

Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Ειρηνοδικείο Αθηνών Αριθμός απόφασης 68/Φ76/2011 Περίληψη Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα Οφειλέτρια χήρα μητέρα δύο θηλέων ανηλίκων τέκνων, τα οποία φοιτούν στη μέση και πρωτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση αντιστοίχως,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ [1] Σύνταγµα της Ελλάδας [1975/1986/2001] ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑ Α Μορφή του Πολιτεύµατος [Άρθρο 2 παρ. 1]... 3 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΑΤΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ 2915 / 2001 ΚΑΙ 3043 / 2002 ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Βασίλειος Σταματόπουλος, Δικηγόρος, υ. Δ.Ν. Ο νόμος 2915/2001, όπως αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΚΑΤΛΙΔHΣ - ΚΟΝΤΙΑΔΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 77 79 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 34 ΤΗΛ..: (+ 30) 210 8814601 / 7211130 FAX: (+ 30) 210 8813847 / 7211643 Υπόθεση ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ]

www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] www.inlaw.gr Newsletter 4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πολιτική ικονοµία 3-67 [ 2 ] ΜΕΛΕΤΕΣ - ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΕΙΣ Πρωτοψάλτης Νικόλαος: Η αναγκαστική εκτέλεση και η λήψη ασφαλιστικών µέτρων εις βάρος αλλοδαπού ηµοσίου κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα

Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. ` Πολιτικό Τµήµα Αριθµός 1321/2004 ΤΟ ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ` Πολιτικό Τµήµα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους ικαστές: Στυλιανό Πατεράκη, Αντιπρόεδρο, Ανάργυρο Πλατή, Γεώργιο Βούλγαρη, ηµήτριο Κυριτσάκη και Αχιλλέα Νταφούλη,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου

Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου Σχέδιο Νόμου Μέρος Α Άρθρο 1 Σύσταση ενεχύρου στις περιπτώσεις των νόμων 3213/2003, 3691/2008, 4022/2011, 2960/2001 και των υπόχρεων του νόμου 2523/1997. 1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται περιοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ε Ν Σ Τ Α Σ Η ΚΑΤΑ Α ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Α ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Αρείου Πάγου: 953/2004, Τμ. Β/Ι Πηγή: ΕΕΔ 64/2005, σελ. 1000 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΘ ΥΛΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Ανωτέρα βία η οποία μπορεί να στηρίξει αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨΒΗ-Π1Ι Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 Α Α: ΑΝΑΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΝΟ. 3 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στον Πειραιά, σήμερα την 26 η Νοεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. του ΕΒΕΠ, συνήλθε σε συνεδρίαση, η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες. ΙIΙ. Αυτοτελείς διατάξεις τροποποίησης και συμπλήρωσης του Ν 2725/1999 ΠΡΟΛΟΓΟΣ...VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... IX ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος και Ευρωπαϊκές Συνθήκες [1] Σύνταγμα της Ελλάδος [1975/1986/2001]...3 [2] Συνθήκη της Λισσαβώνας για την τροποποίηση της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ "ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" ΑΡΘΡΟ ΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 211 (4) Απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 216

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Βιβλιογραφία... 29 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1. Έννοια κ.λ.π... 37 2. Σχέση με επιείκεια... 40 3. Σχέση με ηθική... 42 ΠΗΓΕΣ - ΙΣΧΥΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 2001-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών

Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών Οδηγός Νέων Δημοτικών Αρχών ΙΙI. Εποπτεία Έλεγχος στις Πράξεις και τα Όργανα των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ντορέττα Αλεξίου Δικηγόρος ΚΕΔΕ Δήμητρα Κουτσούρη τ. Γεν. Διευθύντρια Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

απορροφώσας και της απορροφώµενης τράπεζας και τη µε αριθµό 38385/25-6-2013 πράξη του συµβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Σελίδα 1 από 5 Αριθµός απόφασης 4595/2014 Αριθµός κατάθεσης ανακοπής 20220/2013 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟ ΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη ικαστή Πολυξένη - Μαρία Παπασαραντοπούλου, Πρωτοδίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

1. ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 07/03-03-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 135-07/03-03-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 1. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται: (α) για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 2512 Ετος: 1997. Όροι ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΜΕΛΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ

Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 2512 Ετος: 1997. Όροι ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΜΕΛΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΟλΣτΕ 2512/1997 Αρμ 1997.844 Δικαστήριο: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Τόπος: ΑΘΗΝΑ Αριθ. Απόφασης: 2512 Ετος: 1997 Όροι ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΜΕΛΗ-ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ θησαυρού: ΣΥΛΛΟΓΩΝ Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 72 η Απόφαση υπ αριθ. 2534/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 21ΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΩΡΩΝ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 117 ΠΡΟΒΛΕ ΠΟΜΕΝΑ ΔΙΩΡΑ Ιστορία της Δικαιοσύνης Δεοντολογία-Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012

Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο Αριθμός απόφασης 2/2012 Περίληψη Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων από διαφορές αποδοχών, επιδομάτων κ.λπ. είναι διετής Οι υπάλληλοι του δημοσίου τελούν

Διαβάστε περισσότερα