Välkommen till Philips värld! Registrera dig på för att få råd och

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Välkommen till Philips värld! Registrera dig på WWW.PHILIPS.COM/WELCOME för att få råd och"

Transcript

1 Super automatic espresso machine 4000 series Quick Instruction Guide HD8841 HD8842 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM Ελληνικά Dansk Nederlands Svenska Norsk Suomi Register your product and get support at

2 Välkommen till Philips värld! Registrera dig på för att få råd och SV uppdateringar om underhållet. I det här häftet återges kortfattat instruktionerna för kaffemaskinens korrekta drift och avkalkningsprocedur. Gå in på för att ladda ned den senaste versionen av bruksanvisningen (se modellnumret som anges på omslaget). Welkom in de wereld van Philips! Registreer u op de site om advies en updates te ontvangen over het onderhoud. In dit boekje zijn de instructies voor de juiste werking en de ontkalking van de machine in het kort beschreven. Raadpleeg de site om de laatste versie van de gebruiksaanwijzing te downloaden (gebruik het modelnummer op de omslag als referentie). Velkommen til Philips! Registrer deg på for tips og oppdateringer om vedlikehold av maskinen din. Dette heftet inneholder korte instruksjoner om korrekt bruk NO og avkalking av maskinen. Se for å laste ned den siste versjonen av bruksanvisningen (bruk modellnummeret på forsiden).

3 Tervetuloa Philipsin maailmaan! Rekisteröidy osoitteessa ja saat huoltoa koskevia neuvoja ja päivityksiä. Tässä opaskirjassa annetaan keittimen oikeaa käyttöä ja kalkinpoistoa koskevat lyhyet ohjeet. Täydelliset ohjeet löytyvät verkkosivustolta josta voit ladata käyttöoppaan viimeisimmän version (katso viitteeksi kannessa ilmoitettu mallinumero). Nederlands Svenska Suomi Norsk Velkommen til Philips! Registrer dig på for at få gode råd og DA opdateringer om, hvordan du vedligeholder din maskine. Denne brochure indeholder en hurtigguide til, hvordan du bruger og afkalker din maskine. Den komplette vejledning finder du ved at gå til og downloade den seneste version af brugsanvisningen (se modelnummeret på omslaget). Dansk Ελληνικά Καλώς ήλθατε στον κόσμο της Philips! Εγγραφείτε στην ιστοσελίδα GR WELCOME για να λαμβάνετε συμβουλές και ενημερώσεις σχετικά με την συντήρηση. Σε αυτό το βιβλιαράκι περιέχονται σύντομες οδηγίες για την σωστή λειτουργία και την αφαλάτωση της μηχανής. Συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου χρήσης (χρησιμοποιήστε τον αριθμό μοντέλου που φαίνεται στο εξώφυλλο).

4 SV INNEHÅLL SÄKERHETSANVISNINGAR... 6 FÖRSTA INSTALLATIONEN MANUELL SKÖLJNINGSCYKEL COFFEESWITCH - SPAKEN "ESPRESSO" ELLER "COFFEE" FÖRSTA ESPRESSON / LÅNG ESPRESSO MIN IDEALISKA ESPRESSO FÖRSTA KLASSISKA KAFFEN (CLASSIC COFFEE) MIN IDEALISKA KLASSISKA KAFFE (CLASSIC COFFEE) REGLERING AV KAFFEKVARN I KERAMIK SKUMMA MJÖLK VARMVATTEN AVKALKNING AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN RENGÖRING AV KLASSISK MJÖLKSKUMMARE VARNINGSSIGNALER (GULA) VARNINGSSIGNALER (RÖDA) UNDERHÅLLSPRODUKTER INHOUDSOPGAVE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 8 EERSTE INSTALLATIE HANDMATIGE SPOELCYCLUS KEUZEHENDEL ESPRESSO OF COFFEE EERSTE ESPRESSO / ESPRESSO LUNGO MIJN IDEALE ESPRESSO EERSTE NORMALE KOFE (CLASSIC COFFEE) MIJN IDEALE NORMALE KOFE (CLASSIC COFFEE) INSTELLING VAN DE KERAMISCHE KOFEMOLEN MELK OPSCHUIMEN HEET WATER ONTKALKING ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS REINIGING VAN DE ZETGROEP REINIGING KLASSIEKE MELKOPSCHUIMER WAARSCHUWINGSMELDINGEN (GEEL) ALARMMELDINGEN (ROOD) ONDERHOUDSPRODUCTEN NO - INNHOLD SIKKERHETSINDIKASJONER FØRSTE INSTALLASJON MANUELL SKYLLESYKLUS COFFEESWITCH - SPAK FOR VALG AV ESPRESSO ELLER COFFEE FØRSTE ESPRESSO / LANG ESPRESSO MIN FAVORITTESPRESSO FØRSTE KLASSISK KAFFE (CLASSIC COFFEE) MIN FAVORITT KLASSISK KAFFE (CLASSIC COFFEE) REGULERING AV KERAMISK KAFFEKVERN SKUMME MELK VARMT VANN AVKALKING AVBRYTELSE AV AVKALKINGSSYKLUSEN RENGJØRING AV KAFFEENHET RENGJØRING AV KLASSISK MELKESKUMMER VARSELSIGNALER (GUL) VARSELSIGNALER (RØD) VEDLIKEHOLDSPRODUKTER... 48

5 - SISÄLTÖ TURVAMÄÄRÄYKSET ENSIMMÄINEN ASENNUS MANUAALINEN HUUHTELUJAKSO COFFEESWITCH - ESPRESSO TAI COFFEE VALINTAVIPU ENSIMMÄINEN ESPRESSO / PITKÄ ESPRESSO OMA PARAS ESPRESSONI ENSIMMÄINEN KLASSINEN KAHVI (CLASSIC COFFEE) OMA PARAS KLASSINEN KAHVINI (CLASSIC COFFEE) KERAAMISEN KAHVIMYLLYN SÄÄTÄMINEN MAIDON VAAHDOTTAMINEN KUUMA VESI KALKINPOISTO KALKINPOISTOJAKSON KESKEYTYS KAHVIYKSIKÖN PUHDISTUS KLASSISEN MAIDONVAAHDOTTIMEN PUHDISTUS VAROITUSMERKIT (KELTAINEN) VAROITUSMERKIT (PUNAINEN) HUOLTOTUOTTEET Nederlands Svenska Norsk Suomi DA - INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER FØRSTE INSTALLATION MANUEL SKYLLECYKLUS COFFEESWITCH - GREB TIL VALG AF ESPRESSO ELLER COFFEE FØRSTE ESPRESSO/LANG ESPRESSO MIN FAVORITESPRESSO FØRSTE KLASSISK KAFFE ( CLASSIC COFFEE) MIN FAVORIT KLASSISK KAFFE (CLASSIC COFFEE) JUSTERING AF DEN KERAMISKE KAFFEKVÆRN SÅDAN SKUMMER DU MÆLK VARMT VAND AFKALKNING AFBRYDELSE AF AFKALKNINGSCYKLUSSEN RENGØRING AF KAFFEENHED RENGØRING AF KLASSISK MÆLKESKUMMER ADVARSELSSIGNALER (GUL) ADVARSELSSIGNALER (RØD) PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE Dansk Ελληνικά GR - ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΜΟΧΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ESPRESSO Η COFFEE ΠΡΩΤΟΣ ΕΣΠΡΕΣΟ / ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΣΠΡΕΣΟ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΜΟΥ ΕΣΠΡΕΣΟ ΠΡΩΤΟΣ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ (CLASSIC COFFEE) Ο ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΜΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ (CLASSIC COFFEE) ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΡΟΓΑΛΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ (ΚΙΤΡΙΝΟ) ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (ΚΟΚΚΙΝΟ) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 70

6 6 Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften SV - SÄKERHETSANVISNINGAR Maskinen är utrustad med säkerhetsanordningar. Det är hur som helst nödvändigt att noggrant läsa och följa säkerhetsanvisningarna och endast använda maskinen enligt instruktionerna för att undvika skador på personer eller saker till följd av olämplig användning av maskinen. Spara denna bruksanvisning för framtida bruk. Varningar Koppla maskinen till ett lämpligt vägguttag, vars huvudspänning överensstämmer med apparatens tekniska data. Koppla maskinen till ett jordat vägguttag. Låt inte elkabeln hänga fritt från bordet eller arbetsbänken och låt den inte komma i kontakt med varma ytor. Ställ inte maskinen, eluttaget eller elkabeln i vatten. Risk för elchock! Häll inte vätskor på elkabelns kontaktdon. Rikta inte varmvattenstrålen mot någon kroppsdel. Risk för brännskador! Vidrör inte varma ytor. Använd handtagen och vridknapparna. Ta bort stickkontakten från eluttaget efter att ha stängt av maskinen genom att trycka på strömbrytaren på maskinens baksida: - om det uppstår driftstörningar; - om maskinen inte används under en längre tid; - innan rengöring av maskinen. Dra i stickkontakten och inte i elkabeln. Vidrör inte stickkontakten med blöta händer. Använd inte maskinen om stickkontakten, elkabeln eller själva maskinen är skadade. Utför inga som helst ändringar eller modifieringar på maskinen eller elkabeln. Alla reparationer måste utföras av ett servicecenter som har auktoriserats av Philips för att undvika faror. Maskinen är inte avsedd för användning av barn som är under 8 år. Maskinen får användas av barn som är 8 år (eller äldre) om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller är under vuxnas uppsyn. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn om de inte är över 8 år och inte utan vuxnas uppsyn. Håll maskinen och dess elkabel utom räckhåll för barn som är under 8 år. Maskinen kan användas av personer med fysiska, mentala eller sensoriska funktionshinder eller med otillräcklig erfarenhet och/ eller kompetens om de tidigare har instruerats om hur man använder maskinen korrekt och är medvetna om tillhörande faror eller är under vuxnas uppsyn. Håll barn under uppsyn för att vara säker på att de inte leker med apparaten. För inte in fingrar eller andra objekt i kaffekvarnen. Försiktighetsåtgärder Maskinen är endast avsedd för hemmabruk och är inte lämplig för användning i miljöer såsom matsalar eller kök i affärer, kontor,

7 bondgårdar, eller i andra arbetsmiljöer. Placera alltid maskinen på en plan och stabil yta. Ställ inte maskinen på varma ytor, i närheten av varma ugnar, uppvärmningsanordningar, eller liknande värmekällor. Endast rostade kaffebönor får fyllas på i behållaren. Pulverkaffe, snabbkaffe, råa kaffebönor samt andra föremål kan skada maskinen om de läggs i bönbehållaren. Låt maskinen svalna innan du för in eller tar bort någon komponent. Värmeytorna kan fortsätta att avge värme efter användning. Fyll inte på vattenbehållaren med varmt eller kokande vatten. Använd endast kallt dricksvatten utan kolsyra. Använd inte slipmedel eller aggressiva rengöringsmedel vid rengöring. Det räcker med en mjuk trasa som har fuktats med vatten. Utför regelbundet avkalkning av maskinen. Om detta moment inte utförs kommer apparaten sluta att fungera korrekt. I detta fall täcks inte reparationen av garantin! Förvara inte kaffemaskinen vid temperaturer som understiger 0 C. Det vatten som finns kvar i uppvärmningsanordningen kan frysa och skada maskinen. Lämna inte vatten i vattenbehållaren om maskinen inte kommer att användas under en längre period. Vattnet kan förorenas. Använd alltid friskt dricksvatten vid användning av maskinen. Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften Elektromagnetiska fält Den här apparaten överensstämmer med alla tillämpliga standarder och bestämmelser som berör exponering för elektromagnetiska fält. Bortskaffande Symbolen som finns på produkten betyder att produkten lyder under EU-direktiv 2012/19/EU. Informera dig om det lokala sopsorteringssystemet och hanteringen av elektriska och elektroniska produkter. Följ lokala bestämmelser och hantera inte produkten som hushållsavfall. Ett lämpligt bortskaffande av gamla produkter hjälper till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och för människors hälsa. 7 Nederlands Svenska

8 8 Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN De machine is voorzien van veiligheidsinrichtingen. Toch is het noodzakelijk de veiligheidsvoorschriften beschreven in deze gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen en op te volgen om schade aan personen of zaken door verkeerd gebruik van de machine te voorkomen. Bewaar deze handleiding voor eventuele latere raadpleging. Let op Sluit de machine aan op een geschikt stopcontact, waarvan de hoofdspanning overeenkomt met de technische specificatie van het apparaat. Sluit de machine aan op een geaard stopcontact. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht af hangen en laat hem niet met warme oppervlakken in aanraking komen. Dompel de machine, de stekker of de voedingskabel niet onder in water: gevaar voor elektrische schokken! Mors geen vloeistoffen op de aansluiting van de voedingkabel. Richt de hete waterstraal niet op lichaamsdelen: gevaar voor brandwonden! Raak warme oppervlakken niet aan. Gebruik de handgrepen en de knoppen. Nadat de machine uitgezet is met de hoofdschakelaar op de achterkant, moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden: - in geval van storingen; - wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt; - voordat de machine wordt gereinigd. Trek aan de stekker en niet aan de voedingskabel. Raak de stekker niet met natte handen aan. Gebruik de machine niet als de stekker, de voedingskabel of de machine zelf beschadigd zijn. Breng op geen enkele wijze wijzigingen aan de machine of de voedingskabel aan. Alle reparaties moeten uitgevoerd worden door een door Philips erkende reparateur, om elk gevaar te voorkomen. De machine is niet bedoeld om gebruikt te worden door kinderen jonger dan 8 jaar. De machine kan gebruikt worden door kinderen van 8 jaar (en ouder) indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene. Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen uitgevoerd te worden, tenzij ze ouder dan 8 jaar zijn en onder toezicht staan van een volwassene. Houd de machine en de voedingskabel uit de buurt van kinderen die jonger dan 8 jaar zijn. De machine kan gebruikt worden door personen met verminderde fysieke, mentale, sensorische capaciteiten of zonder ervaring en/of onvoldoende bekwaamheid indien ze voorafgaand zijn ingelicht over het juiste gebruik van de machine en zich bewust zijn van de bijbehorende gevaren of onder toezicht staan van een volwassene. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen. Steek geen vingers of andere voorwerpen in de koffiemolen.

9 Waarschuwingen De machine is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet gebouwd voor gebruik in ruimten zoals kantines of keukens van winkels, kantoren, fabrieken of andere werkomgevingen. Plaats de machine altijd op een vlakke en stabiele ondergrond. Plaats de machine niet op hete oppervlakken, in de buurt van warme ovens, verwarmingsapparatuur of gelijksoortige warmtebronnen. Vul het reservoir altijd alleen met gebrande koffiebonen. Poederkoffie, oploskoffie, ongebrande koffie en andere voorwerpen die in het koffiebonenreservoir worden gedaan, kunnen de machine beschadigen. Laat de machine afkoelen alvorens er onderdelen in te plaatsen of uit te verwijderen. De verwarmende oppervlakken blijven na het gebruik nog warm. Vul het reservoir niet met warm of kokend water. Gebruik alleen koud niet koolzuurhoudend drinkwater. Gebruik voor de reiniging geen schurende poeders of agressieve schoonmaakmiddelen. Een zachte met water bevochtigde doek is voldoende. Voer regelmatig de ontkalking van de machine uit. Als u dit niet doet, zal het apparaat ophouden met goed te werken. In dat geval valt de reparatie niet onder de garantie! Bewaar de machine niet bij een temperatuur van minder dan 0 C. Het resterende water in het verwarmingssysteem kan bevriezen en de machine beschadigen. Säkerhetsanvisningar Veiligheidsvoorschriften Laat geen water in het reservoir staan als de machine een lange periode niet gebruikt zal worden. Het water zou vervuild kunnen raken. Gebruik altijd vers water wanneer de machine gebruikt wordt. Elektromagnetische velden Dit apparaat voldoet aan alle standaarden en toepasbare normen met betrekking tot de blootstelling aan elektromagnetische velden. Afdanken van het apparaat Dit symbool op het product geeft aan dat het product in overeenstemming is met de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Informeer naar het van kracht zijnde systeem voor gescheiden inzameling voor elektrische en elektronische producten. Volg de lokale regelgeving bij het afdanken van het product en zet het niet bij het huisafval. De juiste afdanking van oude producten helpt om negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. 9 Nederlands Svenska

10 10 Instruktioner Instructies FÖRSTA INSTALLATIONEN EERSTE INSTALLATIE MAX SV Öppna locket till vattenbehållaren. Til de deksel van het waterreservoir op. Ta bort vattenbehållaren med hjälp av handtaget. Haal het waterreservoir met behulp van de handgreep eruit. Skölj och fyll på vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till MAX-nivån. Spoel het waterreservoir en vul het met vers water tot het MAX niveau. Öppna locket till bönbehållaren. Til de deksel van het koffiebonenreservoir op. SV Häll långsamt i kaffebönorna i bönbehållaren. Gooi de koffiebonen langzaam in het koffiebonenreservoir. Sätt i kontakten i uttaget som finns på maskinens baksida. Steek de stekker in het contact aan de achterkant van de machine. Sätt in kontakten som sitter i motsatt ände av elkabeln i ett vägguttag. Steek de stekker aan het andere uiteinde van de voedingskabel in een stopcontact met de juiste spanning. Flytta strömbrytaren till "I". Zet de schakelaar op I. demo-läge. För att lämna demo-läget slår du av och på maskinen igen med strömbrytaren. på knappen SVTryck för att starta maskinen. Om du håller knappen nedtryckt i mer än 8 sekunder så går maskinen över i machine in het demo programma. Schakel de machine uit en weer in met de op de toets Druk om de machine aan te zetten. Door de toets voor meer dan acht seconden ingedrukt te houden, gaat de hoofdschakelaar om uit de demomodus te gaan.

11 Instruktioner Instructies 11 Nederlands Svenska en behållare under den SVStäll klassiska mjölkskummaren. Zet een kannetje onder de Klassieke Melkopschuimer. Tryck på knappen för att ladda kretsen. När cykeln har avslutats värms maskinen upp. om het vullen van het circuit te star- Druk op de toets ten. Na beëindiging van het proces begint de machine met de verwarmingsfase. SV Maskinen utför den automatiska sköljningscykeln. De machine voert een automatische spoelcyclus uit. Maskinen är redo för den manuella sköljningscykeln. De machine is klaar voor de handmatige spoelcyclus. MANUELL SKÖLJNINGSCYKEL HANDMATIGE SPOELCYCLUS ESPRESSO 2 1 SV Ställ en behållare under kaffemunstycket. Zet een kannetje onder de koffietuit. Försäkra dig om att spaken är i läget ESPRESSO. Controleer of de hendel in de ESPRESSO stand staat. Tryck på knappen Tryck på knappen för att välja funktionen förmalet kaffe. Tillsätt INTE förmalet kaffe.. Vatten börjar rinna ur maskinen. Druk op de toets voorgemalen koffie toe. Druk op de toets. De machine begint met water te verstrekken. om de functie voor voorgemalen koffie te selecteren. Voeg GEEN

12 12 Instruktioner Instructies 1 4 SV När flödet är slut, töm behållaren. Upprepa stegen 1-4 två gånger, gå sedan till steg 6. Leeg het kannetje na beëindiging Herhaal twee keer de handelingen van stap 1 tot stap 4; ga van de afgifte. vervolgens verder met stap 6. Ställ en behållare under den klassiska mjölkskummaren. Zet een kannetje onder de Klassieke Melkopschuimer. MAX SVTryck på knappen. På maskinen visas symbolen ovan. Tryck på knappen igen. Låt vattnet flöda tills symbolen "vatten saknas" visas. Druk opnieuw op de toets. op de toets. De machine geeft het hierboven afgebeelde symbool weer. Druk Verstrek water totdat het symbool voor "geen water" wordt weergegeven. Fyll sedan på vattenbehållaren igen upp till MAX-nivån. Vul na beëindiging het waterreservoir opnieuw tot het MAX niveau. COFFEESWITCH - SPAKEN "ESPRESSO" ELLER "COFFEE" KEUZEHENDEL ESPRESSO OF COFFEE Tack vare den innovativa CoffeeSwitch-teknologin gör den här maskinen det möjligt att brygga två typer av kaffe, genom att ändra bryggningstrycket med en enkel spakrörelse. Du kan öka trycket för en perfekt espresso eller minska trycket för en mildare klassisk kaffe (Classic Coffee). ESPRESSO COFFEE SV Dankzij de innovatieve technologie CoffeeSwitch kan de machine twee soorten koffie zetten door de afgiftedruk te variëren met een eenvoudig te gebruiken hendel. U kunt de druk verhogen voor een perfecte espresso of de druk verlagen voor een heerlijke normale koffie (Classic Coffee). Spaken måste vridas till det korrekta Espresso eller Coffee läget innan bryggning av dryck. De hendel moet in de juiste stand Espresso of Coffee gedraaid worden voordat er een drank gemaakt wordt.

13 FÖRSTA ESPRESSON / LÅNG ESPRESSO EERSTE ESPRESSO / ESPRESSO LUNGO ESPRESSO Instruktioner Instructies 13 Nederlands Svenska SVReglera kaffemunstycket. Försäkra dig om att spaken är i läget ESPRESSO. Tryck på knappen för att brygga en espresso, eller... Stel de koffietuit af. Controleer of de hendel in de ESPRESSO stand staat. Druk op de toets om een espresso te zetten of... För att brygga två koppar espresso eller lång espresso, tryck på önskad knapp två gånger i följd. Kaffebryggningen avbryts automatiskt när inställd nivå har uppnåtts, för att avbryta bryggningen tidigare, tryck på knappen. SṾ..tryck på knappen...druk op de toets för att brygga en lång espresso. om een espresso lungo te zetten. Om twee kopjes espresso of twee kopjes espresso lungo te zetten, moet tweemaal achterelkaar op de gewenste toets worden gedrukt. De koffieafgifte zal automatisch stoppen wanneer het ingestelde niveau is bereikt; het blijft echter mogelijk om de koffieafgifte eerder te onderbreken door op de toets te drukken. MIN IDEALISKA ESPRESSO MIJN IDEALE ESPRESSO trycka på knappen. Tryck ned och håll inne knappen tills symbolen "MEMO" visas. Obs! För att programmera lång espresso, tryck ned och håll inne knappen tills symbolen "MEMO" visas. Selecteer het gewenste aroma door op de toets te Opmerking: om een espresso lungo te programmeren, dient men de toets Houd de toets ingedrukt totdat op het display het MEMO icoon wordt weergegeven. drukken. ingedrukt te houden totdat op het display het MEMO icoon wordt weergegeven. SV Välj önskad arom genom att Maskinen är i programmeringsläge. De machine is bezig met programmeren.

14 14 Instruktioner Instructies OK Tryck på knappen för att lämna programmeringsmenyn. I så fall kommer dryckens utspäddhet inte att sparas. symbolen visas. SV Mängden kan sparas när Het product kan opgeslagen worden vanaf het moment dat het symbool wordt weergegeven. Vänta tills den önskade mängden kaffe har uppnåtts. Wacht tot de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt....tryck på för att avbryta. Sparad! Obs! För att avsluta programmeringen av lång espresso, tryck på knappen....druk op om het proces te stoppen. Opgeslagen! Opmerking: Om de programmering van espresso lungo te stoppen, druk op de toets. Het is mogelijk de programmering te verlaten door op de toets te drukken. In dat geval wordt de hoeveelheid product niet opgeslagen. FÖRSTA KLASSISKA KAFFEN (CLASSIC COFFEE) EERSTE NORMALE KOFE (CLASSIC COFFEE) COFFEE kaffemunstycket. Försäkra dig om att spaken är i läget COFFEE. Tryck på knappen SVReglera Coffee). för att brygga en klassisk kaffe (Classic Stel de koffietuit af. Controleer of de hendel in de COFFEE stand staat. Druk op de toets om een normale koffie (Classic Coffee) te zetten. MIN IDEALISKA KLASSISKA KAFFE (CLASSIC COFFEE) MIJN IDEALE NORMALE KOFE (CLASSIC COFFEE) SVVälj önskad arom genom att trycka på knappen. Selecteer het gewenste aroma door op de toets drukken. te Tryck ned och håll inne knappen tills symbolen "MEMO" visas. Maskinen är i programmeringsläge. Houd de toets ingedrukt totdat op het display het MEMO icoon wordt weergegeven. De machine is bezig met programmeren.

15 Instruktioner Instructies 15 symbolen visas. SV Mängden kan sparas när Het product kan opgeslagen worden vanaf het moment dat het symbool wordt weergegeven. OK Vänta tills den önskade mängden kaffe har uppnåtts. Wacht tot de gewenste hoeveelheid koffie is bereikt....tryck på...druk op för att avbryta. Sparad! om het proces te stoppen. Opgeslagen! Tryck på knappen för att lämna programmeringsmenyn. I så fall kommer dryckens utspäddhet inte att sparas. Het is mogelijk de programmering te verlaten door op de toets te drukken. In dat geval wordt de hoeveelheid product niet opgeslagen. Nederlands Svenska Du kan bara reglera inställningarna för kaffekvarnen medan kaffemalningen pågår. REGLERING AV KAFFEKVARN I KERAMIK INSTELLING VAN DE KERAMISCHE KOFEMOLEN SV Het is alleen mogelijk de instellingen van de koffiemolen aan te passen als de machine koffiebonen aan het malen is. Ställ en kopp under munstycket. Tryck på knappen för att brygga en espresso. Plaats een kopje onder de koffietuit. Druk op de toets om een espresso te zetten. Medan kaffemalningen pågår, tryck ned och vrid på vridknappen för reglering av kaffemalning, som är placerad i bönbehållaren, ett steg i taget. Terwijl de machine bezig is met malen, druk en draai de regelknop voor de instelling van de maalfijnheid in het koffiebonenreservoir één klik per keer. 1 2 SVFör mildare smak, välj grovmalning ( ). Selecteer een grove maling ( ) voor een mildere smaak. För starkare smak, välj finmalning ( ). Selecteer een fijne maling ( ) voor een sterkere smaak. Brygg 2-3 drycker för att känna skillnaden. Om kaffet är vattnigt eller flödar långsamt, ändra kaffekvarnens inställning. Verstrek 2-3 producten om het verschil te kunnen proeven. Indien de koffie waterig is of er langzaam uitstroomt, dient de instelling van de koffiemolen gewijzigd te worden.

16 16 Instruktioner Instructies Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av hett vatten. Använd endast det särskilda skyddsgreppet. SKUMMA MJÖLK MELK OPSCHUIMEN SV Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Gebruik alleen de speciale beschermende handgreep. Fyll en behållare med 1/3 kall mjölk. Vul een kannetje voor 1/3 met koude melk. Sänk ner den klassiska mjölkskummaren i mjölken. Steek de Klassieke Melkopschuimer in de melk. Tryck på knappen. På maskinen visas symbolen ovan. Druk op de toets. De machine geeft het hierboven afgebeelde symbool weer. 2 på knappen. På maskinen visas symbolen ovan. Tryck på knappen för att SVTryck starta ångflödet. Druk op de toets. De machine geeft het hierboven afgebeelde symbool weer. Druk op de toets om de stoomafgifte te starten. 1 Skumma mjölken genom att utföra försiktiga cirkulära rörelser med behållaren, flytta den samtidigt uppåt och nedåt. Schuim de melk op door met het kannetje kleine ronddraaiende bewegingen omhoog en omlaag te maken. SV När mjölkskummet har önskad konsistens, tryck på knappen för att avbryta utflödet av ånga och ta bort behållaren. Wanneer het melkschuim de gewenste dikte heeft bereikt, druk op de toets om de stoomafgifte te stoppen en neem het kannetje weg.

17 Risk för brännskador! I början av utflödet kan det förekomma små stänk av hett vatten. Använd endast det särskilda skyddsgreppet. VARMVATTEN HEET WATER Instruktioner Instructies 17 Nederlands Svenska SV Gevaar voor brandwonden! Aan het begin van de afgifte kan er wat heet water vrijkomen. Gebruik alleen de speciale beschermende handgreep. Ställ en behållare under den klassiska mjölkskummaren. Zet een kannetje onder de Klassieke Melkopschuimer. Tryck på knappen. På maskinen visas symbolen ovan. Tryck på knappen igen. Druk op de toets. De machine geeft het hierboven afgebeelde symbool weer. Druk opnieuw op de toets. att avbryta varmvattenflödet, tryck på knappen. SVFör Ta bort behållaren. Om de afgifte van heet water te beëindigen, druk op de toets. Haal het kannetje weg.

18 18 Instruktioner Instructies AVKALKNING 30 MIN. ONTKALKING - 30 MIN. När symbolen "START CALC CLEAN" visas måste en avkalkning utföras. Avkalkningscykeln tar ungefär 30 minuter. Om maskinen inte avkalkas så kommer den till slut att sluta fungera. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin. SV Varning: Använd enbart Saecos avkalkningsmedel. Denna produkt har utarbetats för att hålla maskinens prestanda på optimal nivå. Användning av något annat avkalkningsmedel kan skada maskinen och lämna rester i vattnet. Saecos avkalkningsmedel kan köpas separat. För mer information, se sidan som berör underhållsprodukter i denna bruksanvisning. Varning: Drick absolut inte av avkalkningsmedlet eller av bryggda drycker innan cykeln har avslutats. Använd absolut inte vinäger som avkalkningsmedel. Obs! Ta inte bort bryggruppen under pågående avkalkning. Wanneer het symbool START CALC CLEAN wordt weergegeven, is het nodig de ontkalking uit te voeren. De ontkalkingscyclus duurt ongeveer 30 minuten. Wordt deze handeling niet uitgevoerd, zal uw machine ophouden met goed te werken; in dat geval valt de reparatie NIET onder de garantie. Let op: Gebruik alleen de ontkalkingsoplossing van Saeco die speciaal ontworpen is om de prestaties van de machine te optimaliseren. Het gebruik van andere producten kan schade aan de machine veroorzaken en resten in het water achterlaten. De ontkalkingsoplossing van Saeco is los te koop. Voor nadere details, raadpleeg de pagina betreffende de onderhoudsproducten in deze gebruiksaanwijzing. Let op: Drink nooit de ontkalkingsoplossing en ook niet de tijdens de ontkalkingscyclus afgegeven vloeistof. Gebruik in geen geval azijn als ontkalkingsmiddel. Opmerking: Haal nooit de zetgroep tijdens de ontkalkingsproces uit de machine! SV Avkalkningscykeln (A) och sköljningscykeln (B) kan pausas genom att trycka på knappen. För att återuppta cykeln, tryck på knappen. Detta gör det möjligt att tömma behållaren, eller lämna maskinen utan uppsikt en kort stund. De ontkalkingscyclus (A) en de spoelcyclus (B) kunnen op pauze gezet worden door op de toets te drukken; om de cyclus weer verder te laten gaan, druk op de toets. Hierdoor kan men de kom legen of even weggaan.

19 Instruktioner Instructies 19 Nederlands Svenska SVTöm droppskålen och sumplådan. Leeg het lekbakje en de koffiediklade. Ta bort den klassiska mjölkskummaren från ång-/varmvattenröret. Haal de Klassieke Melkopschuimer van het stoom-/heetwaterpijpje. Tryck på knappen. Druk op de toets. Om du av misstag skulle trycka på knappen, tryck på knappen för att avbryta. I annat fall, gå till steg 5. SV Maskinen startar programmet. Als de toets per ongeluk is ingedrukt, druk dan op de toets om te stoppen. Ga anders verder met stap 5. De machine start het programma. Ta bort vattenfiltret "INTENZA+" (om ett sådant fanns) från vattenbehållaren och byt ut det mot det lilla vita originalfiltret. Haal het waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) uit het waterreservoir en vervang deze door het originele witte filtertje. CALC CLEAN SV Häll hela flaskan med avkalkningsmedel i vattenbehållaren. Doe de gehele ontkalkingsoplossing in het waterreservoir. Fyll vattenbehållaren med friskt dricksvatten upp till CALC CLEAN-nivån och sätt tillbaka den i maskinen. Vul het reservoir met vers water tot het CALC CLEAN niveau en plaats het in de machine.

20 20 Instruktioner Instructies SV Ställ en rymlig behållare (1,5 l) under både ång-/varmvattenröret och munstycket. Plaats een grote kom (1,5 l) onder het stoom-/heetwaterpijpje en onder de koffietuit. Tryck på knappen för att starta avkalkningscykeln. Maskinen låter avkalkningsmedlet rinna ut med regelbundna intervaller (under en tid på cirka 20 min). Druk op de toets om de ontkalkingscyclus te starten. De ontkalkingsoplossing wordt met regelmatige tussenpozen verstrekt (duur: circa 20 min). CALC CLEAN SV När denna symbol visas är vattenbehållaren tom. weergegeven, is het waterreservoir leeg. Wanneer dit symbool wordt Skölj vattenbehållaren och fyll på den med friskt dricksvatten upp till CALC CLEAN-nivån. Sätt tillbaka den i maskinen. Spoel het reservoir en vul het met vers water tot het CALC CLEAN niveau. Plaats het terug in de machine. Töm droppskålen och sätt tillbaka den. Leeg het lekbakje en plaats deze weer terug. Töm behållaren och sätt tillbaka den. Leeg de kom en plaats deze weer terug. SVTryck runnit ut helt kommer denna symbol att visas. Tryck på knappen för att avsluta avkalkningscykeln. på knappen för att starta sköljningscykeln. När vattenmängden som behövs för sköljningscykeln har Druk afgegeven, geeft de machine dit symbool weer. Druk op de toets om de ontkalkingscyclus te verlaten. op de toets om de spoelcyclus te starten. Wanneer het water dat nodig is voor de spoeling geheel is Obs! Om vattenbehållaren inte fylls upp till CALC CLEAN-nivån kan maskinen kräva en till sköljningscykel. Fyll på vattenbehållaren igen och sätt tillbaka den i maskinen. Upprepa från steg 14. Opmerking: Wanneer het waterreservoir niet tot het CALC CLEAN niveau gevuld wordt, kan de machine vragen een andere spoelcyclus uit te voeren. Vul het waterreservoir en plaats deze terug in de machine. Herhaal vanaf stap 14.

21 Instruktioner Instructies 21 Nederlands Svenska SV Maskinen värms upp och utför en automatisk sköljningscykel. Töm droppskålen och sätt tillbaka den. De machine warmt zich op en voert de automatische spoeling uit. Leeg het lekbakje en plaats deze weer terug. Ta bort det vita vattenfiltret och sätt tillbaka vattenfiltret "INTENZA+" (om detta fanns) i vattenbehållaren. Sätt tillbaka den klassiska mjölkskummaren. Verwijder het witte filtertje en plaats de waterfilter INTENZA+ (indien aanwezig) terug in het waterreservoir. Plaats de Klassieke Melkopschuimer terug. bryggruppen. För ytterligare anvisningar, se kapitlet SVRengör "Rengöring av bryggruppen". Reinig de zetgroep. Zie voor verdere aanwijzingen het hoofdstuk "Reiniging van de zetgroep". Maskinen är redo för användning. De machine is klaar voor gebruik. SV När avkalkningscykeln har påbörjats måste den fullbordas helt utan att maskinen stängs av. Wanneer men de ontkalkingscyclus heeft gestart, moet deze afgemaakt worden zonder de machine uit te zetten. AVBROTT I AVKALKNINGSCYKELN ONDERBREKING VAN DE ONTKALKINGSCYCLUS Om maskinen fastnar i avkalkningsläget kan du avbryta genom att trycka på on/off-knappen. Wanneer de machine zou blokkeren, is het mogelijk om de cyclus te verlaten door op de ON/OFF toets te drukken. Om detta inträffar, töm och skölj vattenbehållaren noggrant. Fyll den sedan upp till CALC CLEAN-nivån. Leeg in dat geval het waterreservoir en spoel het zorgvuldig af en vul het tot het CALC CLEAN niveau. Följ instruktionerna i kapitlet "Manuell sköljningscykel" innan du bereder några drycker. Volg de aanwijzingen uit het hoofdstuk Handmatige spoelcyclus op voordat de afgifte van de dranken wordt gestart. Om cykeln inte har fullbordats kommer maskinen kräva att en ny avkalkningscykel utförs så snart som möjligt. Wanneer de cyclus niet voltooid is, zal de machine blijven vragen de ontkalkingscyclus uit te voeren zodra daar de gelegenheid voor is.

22 22 Instruktioner Instructies RENGÖRING AV BRYGGRUPPEN REINIGING VAN DE ZETGROEP SVStäng tills knappen börjar blinka och dra då ut elkabeln. av maskinen genom att trycka på knappen. Vänta Öppna serviceluckan. Ta bort droppskålen och sumplådan. Zet knippert en haal de stekker van de voedingskabel uit het de machine uit met de toets. Wacht tot de toets Open de servicedeur. stopcontact. Verwijder het lekbakje en de koffiediklade. För att dra ut bryggruppen, tryck på knappen "PUSH" och dra i handtaget. Dra ut den vågrätt utan att vrida på den. Om de zetgroep te verwijderen, drukt u op de toets «PUSH» terwijl u aan het handvat trekt. Haal het er horizontaal uit zonder het te draaien. SV Rengör kaffekanalen noggrant med det medföljande rengöringsredskapet eller med ett skedhandtag. Se till att föra in rengöringsredskapet på det sätt som visas på bilden. Reinig de koffieleiding grondig met het met de machine meegeleverde gereedschap voor de reiniging of met het handvat van een lepeltje. Let erop het gereedschap voor de reiniging erin te steken zoals getoond in de figuur. Ta bort kaffeuppsamlaren och rengör den omsorgsfullt. Verwijder de koffieopvanglade en was het zorgvuldig af. Utför underhåll av bryggruppen. Voer het onderhoud van de zetgroep uit. Kontrollera att spaken på baksidan är helt nedtryckt. Controleer of de hendel aan de achterkant van de zetgroep helemaal naar beneden staat. SVTryck på knappen "PUSH".Kontrollera att haken som låser fast bryggruppen befinner sig i rätt läge. Om den fortfarande är nere, tryck upp den tills den låser sig i rätt position. Wanneer deze nog in de lage stand staat, moet het omhoog worden geduwd totdat het goed vasthaakt. Druk krachtig op de knop PUSH".Zorg ervoor dat het haakje voor de blokkering van de zetgroep in de juiste stand staat.

23 Instruktioner Instructies 23 Nederlands Svenska Om kaffeuppsamlaren inte placeras korrekt kan det hända att det inte går att sätta in bryggruppen i maskinen. SV Sätt in kaffeuppsamlaren på dess plats och försäkra dig om att den är korrekt placerad. Indien de koffieopvanglade verkeerd wordt geplaatst, is het mogelijk dat de Zetgroep niet in de machine geplaatst kan worden. Plaats de koffieopvanglade terug en controleer of het goed geplaatst is. Sätt tillbaka bryggruppen i det avsedda utrymmet tills den låses fast, utan att trycka på knappen "PUSH". Plaats de zetgroep weer terug in de betreffende ruimte tot deze vastgekoppeld is zonder hierbij op de toets PUSH te drukken. RENGÖRING AV KLASSISK MJÖLKSKUMMARE REINIGING KLASSIEKE MELKOPSCHUIMER SV Dagligen Dagelijks Ta bort den klassiska mjölkskummarens yttre del och rengör den med ljummet vatten. Verwijder het buitenste gedeelte van de Klassieke Melkopschuimer en was het met lauw water af. Veckovis Wekelijks Ta bort den klassiska mjölkskummarens yttre del och rengör den med ljummet vatten. Verwijder het buitenste gedeelte van de Klassieke Melkopschuimer en was het met lauw water af. Ta bort den klassiska mjölkskummarens övre del från ång-/varmvattenröret. Rengör den under ljummet rinnande vatten. Rengör ång-/ varmvattenröret med en fuktig trasa. Montera ihop den klassiska mjölkskummarens alla delar. Schuif het bovenste gedeelte van de Klassieke Melkopschuimer van het stoom-/ heetwaterpijpje af. Was het onder lauw stromend water af. Reinig het stoom-/heetwaterpijpje met een vochtige doek. Monteer weer alle onderdelen van de Klassieke Melkopschuimer.

24 24 Instruktioner Instructies VARNINGSSIGNALER (GULA) WAARSCHUWINGSMELDINGEN (GEEL) SV Maskinen håller på att värmas upp. Machine is aan het opwarmen. Maskinen håller på att utföra sköljningscykeln. Vänta tills cykeln har avslutats. De machine is bezig met een spoelcyclus. Wacht tot de beëindiging. Vattenfiltret "INTENZA+" måste bytas ut. De waterfilter "INTENZA+" dient vervangen te worden. Bryggruppen håller på att återställas till följd av en maskinåterställning. De zetgroep is bezig met herstellen volgend op een reset van de machine. starta om bryggningscykeln. SV Fyll på bönbehållaren och Vul het koffiebonenreservoir en start opnieuw de afgiftecyclus. Ladda kretsen. Laat het circuit vollopen. Maskinen behöver avkalkas. Se kapitlet om avkalkning för ytterligare anvisningar. Om inte avkalkningen utförs kommer maskinen att sluta fungera korrekt. I detta fall täcks INTE reparationen av garantin! De ontkalking van de machine dient uitgevoerd te worden. Zie voor verdere aanwijzingen het hoofdstuk over de ontkalking. Als de machine niet ontkalkt wordt, zal deze ophouden met goed te werken. Deze storing valt NIET onder de garantie!

25 VARNINGSSIGNALER (RÖDA) ALARMMELDINGEN (ROOD) Instruktioner Instructies 25 Nederlands Svenska in droppskålen och sumplådan. Stäng därefter serviceluckan. SVSätt Plaats het lekbakje en de koffiediklade. Sluit daarna de servicedeur. Fyll på bönbehållaren. Vul het koffiebonenreservoir. Bryggruppen måste sättas in i maskinen. De zetgroep moet in de machine geplaatst worden. Töm sumplådan. Leeg de koffiediklade. SVFyll på vattenbehållaren. Sätt spaken ESPRESSO eller COFFEE på ESPRESSO inom 30 sekunder för att slutföra bryggningen. seconden in de ESPRESSO stand om de afgifte te voltooien. Vul het waterreservoir. Draai de keuzehendel ESPRESSO of COFFEE binnen 30 Sätt spaken ESPRESSO eller COFFEE på COFFEE inom 30 sekunder för att slutföra bryggningen. Draai de keuzehendel ESPRESSO of COFFEE binnen 30 seconden in de COFFEE stand om de afgifte te voltooien. Exx Om maskinen inte startar, kontakta Philips hotline i ditt land (kontaktuppgifter finns i garantihäftet) och uppge felkoden som visas på skärmen. SV Maskinen fungerar inte. Stäng av maskinen. Sätt på den igen efter 30 sekunder. Upprepa proceduren 2 eller 3 gånger. Als de machine niet start, neem dan contact op met de hotline van Philips in uw eigen land (telefoonnummers staan in het garantieboekje) en vermeld de foutcode aangegeven op het display. De machine heeft een storing. Zet de machine uit. Zet deze na 30 seconden weer aan. Herhaal deze procedure 2 of 3 keer.

26 26 Underhållsprodukter go to Onderhoudsproducten UNDERHÅLLSPRODUKTER ONDERHOUDSPRODUCTEN INTENZA+ SVVattenfilter produktnummer: CA6702 Waterfilter INTENZA+ productnummer: CA6702 SV Underhållskit produktnummer: CA6706 Onderhoudskit productnummer: CA6706 SVAvfettningstabletter produktnummer: CA6704 Koffieolieverwijderingstabletten productnummer: CA6704 produktnummer: CA6700 SV Avkalkningsmedel Ontkalkingsoplossing productnummer: CA6700 produktnummer: HD5061 SV Smörjfett Vet productnummer: HD5061 SV Besök Philips webbutik för att kontrollera tillgänglighet och inköpsmöjligheter i ditt land. Bezoek de Philips online winkel om de beschikbaarheid en de aankoopmogelijkheden in uw land te controleren.

27

28 28 Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset NO - SIKKERHETSINDIKASJONER Denne maskinen er utstyrt med sikkerhetsinnretninger. Du må likevel lese og følge sikkerhetsanvisningene nøye, og bare bruke maskinen i tråd med disse, slik at du unngår skader på personer eller gjenstander som skyldes feilaktig bruk av maskinen. Ta vare på denne bruksanvisningen for eventuell fremtidig referanse. Advarsel Koble maskinen til et egnet strømuttak, hvis hovedspenning er i samsvar med apparatets tekniske data. Koble maskinen til en jordet veggkontakt. Unngå at strømkabelen henger ned fra bordet eller arbeidsbenken og at den kommer i kontakt med varme overflater. Legg aldri maskinen, støpselet eller strømkabelen i vann: fare for elektrisk støt! Ikke hell væsker på støpselet til strømkabelen. Rett aldri vannspruten mot noen deler av kroppen: Fare for forbrenning! Ikke ta på de varme overflatene. Bruk håndtak og brytere. Etter å ha slått av maskinen ved å trykke på bryteren på baksiden av maskinen, trekker du støpselet ut av kontakten: - hvis det skulle oppstå uregelmessigheter, - hvis maskinen ikke skal brukes over lengre tid, - før du går i gang med rengjøring av maskinen. Trekk i støpselet og ikke i selve kabelen. Ikke ta på støpselet med våte hender. Ikke bruk maskinen hvis støpselet, strømkabelen eller selve maskinen er skadet. Ikke endre maskinen eller strømkabelen på noen som helst måte. Alle reparasjoner må foretas av et servicesenter som er godkjent av Philips for å unngå enhver form for fare. Maskinen er ikke laget for å brukes av barn under 8 år. Maskinen kan kun brukes av barn på 8 år (eller mer) hvis de først har fått opplæring i korrekt bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som knytter seg til dette, eller hvis de er under oppsyn av en voksen. Rengjøring og vedlikehold må ikke foretas av barn, med mindre de er eldre enn 8 år og under oppsyn av en voksen. Hold maskinen og strømkabelen utenfor rekkevidde av barn under 8 år. Maskinen kan brukes av personer med reduserte fysiske, mentale eller sansemessige evner, eller med utilstrekkelig erfaring og/ eller kunnskap hvis de først har fått opplæring i korrekt bruk av maskinen og er oppmerksomme på farene som knytter seg til dette, eller hvis de er under oppsyn av en voksen. Du må passe på at barna ikke leker med apparatet. Putt aldri fingrene eller andre gjenstander inn i kaffekvernen.

29 Forsiktig Maskinen er kun laget for bruk i hjemmet og er ikke egnet for bruk på steder som kantiner, eller kjøkken på kontorer, i butikker, gårder eller på andre arbeidsplasser. Plasser alltid maskinen på en plan og stabil overflate. Plasser aldri maskinen på varme overflater, i nærheten av varme stekeovner, varmeovner eller lignende varmekilder. Du skal alltid bare helle brente kaffebønner i beholderen. Malt kaffe, pulverkaffe, ubrent kaffe eller andre gjenstander vil kunne skade maskinen hvis de kommer inn i kaffebønnebeholderen. La maskinen avkjøles før du setter inn eller fjerner en hvilken som helst del. Varmeflatene kan holde på restvarme etter bruk. Ikke hell varmt eller kokende vann i beholderen. Bruk kun kaldt vann uten kullsyre. Ikke bruk slipepulver eller aggressive rengjøringsmidler til rengjøring. En myk klut fuktet med vann er nok. Foreta avkalking av maskinen regelmessig. Hvis denne operasjonen ikke foretas vil apparatet slutte å virke korrekt. I så tilfelle vil en eventuell reparasjon ikke dekkes av garantien! Ikke oppbevar maskinen ved temperaturer under 0 C. Restvannet inne i oppvarmingssystemet vil kunne fryse og dermed skade maskinen. Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset 29 La det aldri være igjen vann i beholderen hvis maskinen ikke brukes over lengre tid. Vannet vil kunne forurenses. Bruk bare friskt vann hver gang du bruker maskinen. Elektromagnetiske felter Dette apparatet er i overensstemmelse med alle gjeldende aktuelle standarder og normer hva angår eksponering for elektromagnetiske felter. Avhending Dette symbolet på et produkt indikerer at produktet faller innunder EU-direktivet 2012/19/EU. Innhent informasjon om det lokale kildesorteringssystemet for elektriske og elektroniske produkter. Følg lokale reguleringer og ikke kast produktet i husholdningsavfallet. Korrekt avhending av gamle produkter bidrar til å forebygge negative virkninger på miljøet og menneskelig helse. Norsk Suomi

30 30 Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset - TURVAMÄÄRÄYKSET Keitin on varustettu turvalaitteilla. On kuitenkin luettava huolellisesti näiden käyttöohjeiden sisältämät turvamääräykset ja noudatettava niitä, jotta voidaan välttää henkilö- ja esinevahingot, jotka aiheutuvat keittimen virheellisestä käytöstä. Säilytä tämä opas mahdollista tulevaa tarvetta varten. Varoitus Yhdistä keitin sopivaan seinäpistorasiaan, jonka jännite vastaa laitteen teknisiä tietoja. Yhdistä keitin maadoitettuun seinäpistorasiaan. Älä anna virtajohdon roikkua pöydältä tai työtasolta äläkä anna sen koskettaa kuumia pintoja. Älä koskaan upota keitintä, pistoketta tai virtajohtoa veteen: sähköiskun vaara! Älä kaada nesteitä verkkojohdon liittimeen. Älä suuntaa kuuman veden suihketta kehon osia kohti: palovammojen vaara! Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kahvoja ja nuppeja. Sen jälkeen kun olet sammuttanut keittimen painamalla sen takana olevaa virtakatkaisinta, irrota pistoke seinäpistorasiasta: - jos esiintyy toimintahäiriöitä; - jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan; - ennen keittimen puhdistamista. Vedä pistokkeesta älä koskaan virtajohdosta. Älä koske pistokkeeseen märin käsin. Älä käytä keitintä jos pistoke, virtajohto tai itse keitin on vahingoittunut. Älä millään tavoin muuta keitintä tai virtajohtoa. Kaikki korjaustoimenpiteet on suoritettava Philipsin valtuuttaman huoltokeskuksen toimesta vaaratilanteiden välttämiseksi. Keitintä ei ole tarkoitettu alle 8-vuotiaiden lasten käytettäväksi. Keitintä voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset aikuisen valvonnan alaisena tai jos heidät on aiemmin opastettu keittimen oikeaan käyttöön ja heille on selvitetty siihen liittyvät mahdolliset vaarat. Puhdistusta ja huoltoa ei saa antaa lasten tehtäväksi paitsi, jos he ovat yli 8-vuotiaita ja heidän toimintaa valvoo aikuinen. Pidä keitin ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa. Keitintä voivat käyttää henkilöt, joiden fyysinen, henkinen tai aistitoimintojen suorituskyky on rajoittunut tai joilla ei ole riittäviä taitoja tai kokemusta, jos heidät opastetaan keittimen oikeaan käyttöön ja he ovat tietoisia siihen liittyvistä vaaroista tai he toimivat aikuisen valvonnan alaisena. Lapsia on valvottava etteivät he leiki laitteen kanssa. Älä koskaan työnnä sormia tai muita esineitä kahvimyllyyn.

31 Sikkerhetsindikasjoner Turvamääräykset 31 Huomautuksia Keitin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön eikä se sovellu käytettäväksi ympäristöissä kuten ruokalat tai kauppojen, toimistojen, tehtaiden tai muiden työympäristöjen keittiöt. Aseta keitin aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Älä aseta keitintä kuumille pinnoille, lähelle kuumaa uunia, lämmityslaitteita tai samankaltaisia lämmönlähteitä. Laita säiliöön aina ja yksinomaan paahdettuja kahvipapuja. Kahvijauhe, pikakahvi, raakakahvi sekä muut esineet voivat vahingoittaa keitintä, jos niitä laitetaan kahvipapusäiliöön. Anna keittimen jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista. Kuumenevat pinnat saattavat sisältää jälkilämpöä käytön jälkeen. Älä täytä säiliötä kuumalla tai kiehuvalla vedellä. Käytä ainoastaan kylmää hiilihapotonta juomavettä. Älä käytä puhdistuksessa hankausjauheita tai aggressiivisia pesuaineita. Veteen kostutettu pehmeä liina riittää. Suorita keittimen kalkinpoisto säännöllisesti. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, laite voi lakata toimimasta kunnolla. Tässä tapauksessa takuu ei kata korjaustoimenpidettä! Älä säilytä keitintä alle 0 C:n lämpötilassa. Lämmitysjärjestelmän sisällä oleva jäämävesi voi jäätyä ja vahingoittaa keitintä. Älä jätä vettä säiliöön, jos keitintä ei käytetä pitkään aikaan. Vesi saattaa pilaantua. Joka kerta kun keitintä käytetään, käytä raikasta vettä. Sähkömagneettiset kentät Tämä laite on kaikkien soveltuvien sähkömagneettista altistumista koskevien standardien ja lainsäädännön vaatimusten mukainen. Hävittäminen Oheinen tuotteessa oleva tunnus osoittaa, että tuote kuuluu eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Ota selvää paikallisesta sähkö- ja elektroniikkaromun erilliskeräysjärjestelmästä. Noudata paikallisia määräyksiä äläkä hävitä tuotetta yhdyskuntajätteenä. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään negatiivisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Norsk Suomi

HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at

HD8832. Quick Instruction Guide. www.philips.com/welcome. Super automatic espresso machine 3100 series. Register your product and get support at Super automatic espresso machine 3100 series Quick Instruction Guide HD8832 Nederlands Svenska READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665

Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8662, HD8665 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767

Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 Ελληνικά Norsk Suomi Dansk Svenska Nederlands Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664

Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8661, HD8664 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά

Διαβάστε περισσότερα

Type HD8752 INSTRUCTIONS

Type HD8752 INSTRUCTIONS Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD8752 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Nederlands Norsk Suomi Svenska READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8763

Quick Instruction Guide Type HD8763 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8763 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Norsk Suomi Ελληνικά Dansk

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8525 / HD8527 Dansk Suomi Svenska Nederlands Norsk GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEET BRUGSANVISNING

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD HD8767

Quick Instruction Guide Type HD HD8767 Quick Instruction Guide Type HD8766 - HD8767 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.SAECO.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Nederlands Svenska

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865

Quick Instruction Guide Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865 Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8964

Quick Instruction Guide Type HD8964 Svenska Nederlands Quick Instruction Guide Type HD8964 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Norsk Ελληνικά Suomi Dansk Register

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8769

Quick Instruction Guide Type HD8769 Quick Instruction Guide Type HD8769 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Norsk Ελληνικά Dansk Suomi Svenska Nederlands Register

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at

Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Nederlands Type HD8753 - HD8884 ESPRESSO& CAPPUCCINO PERFETTO by Philips Saeco DTP number: B00 INSTRUCTIONS Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Svenska

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8858, HD8859

Quick Instruction Guide Type HD8858, HD8859 Quick Instruction Guide Type HD8858, HD8859 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM WWW.SAECO.COM/SUPPORT Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Nederlands

Διαβάστε περισσότερα

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

C 50 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ/ INHOUD ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING * My Machine GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING C 50 H Nespresso αποτελεί ένα μοναδικό σύστημα για να παρασκευάζετε τον τέλειο espresso, σε κάθε κούπα. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8966

Quick Instruction Guide Type HD8966 Quick Instruction Guide Type HD8966 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. CHECK ON WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT TO DOWOAD THE LATEST USER MANUAL Norsk Ελληνικά Dansk Suomi Svenska Nederlands Register

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8743 / HD8745 / HD8747

Quick Instruction Guide Type HD8743 / HD8745 / HD8747 Ελληνικά Norsk Suomi Dansk Nederlands Svenska Quick Instruction Guide Type HD8743 / HD8745 / HD8747 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWOAD USER MANUAL FROM

Διαβάστε περισσότερα

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης

Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Bedieningshandleiding Οδηγίες χρήσης Lees alvorens het apparaat te gebruiken de handleiding en veiligheidsvoorschriften! ιαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης προτού χρησιµοποιήσετε τη συσκευή! 1

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27

NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 ISANDE NL GR NEDERLANDS 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 27 NEDERLANDS 4 Inhoudsopgave Veiligheidsinformatie 4 Veiligheidsvoorschriften 5 Montage 7 Beschrijving van het product 8 Bediening 9 Het eerste gebruik 13 Dagelijks

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 8 Πριν από την πρώτη χρήση 8 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD8642 / HD8643

Quick Instruction Guide Type HD8642 / HD8643 Quick Instruction Guide Type HD8642 / HD8643 READ THIS GUIDE CAREFULLY BEFORE USING THE MACHINE. FOR COMPLETE INSTRUCTIONS DOWNLOAD USER MANUAL FROM WWW.PHILIPS.COM/SUPPORT Ελληνικά Dansk Norsk Suomi Nederlands

Διαβάστε περισσότερα

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL

RAFFINERAD RUTINERAD GR NL RAFFINERAD RUTINERAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 GR RENGÖRA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 8 Ρυθμίσεις 10 Πριν από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 KYLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Καθημερινή χρήση 11 Υποδείξεις και

Διαβάστε περισσότερα

Quick Instruction Guide Type HD9712

Quick Instruction Guide Type HD9712 Svenska Norsk Suomi Nederlands Dansk Read this guide carefully before using the machine. For complete instructions download user manual from Www.SAECO.com/support Ελληνικά Quick Instruction Guide Type

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR SKINANDE NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 FROSTFRI GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση 11 Χρήσιμες συμβουλές 12 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ

C50 XN250 INSTRUKCJA OBSŁUGI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ NÁVOD K POUŽITÍ Ma Machine FR DE MODE D EMPLOI BEDIENUNGSAEITUNG EN IT INSTRUCTION MANUAL ISTRUTIONI PER L USO 3 19 C50 XN250 ES MANUAL DE INSTRUCCIONES PT INSTUCTION MANUAL 35 GR ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΟΔΗΓΙΏΝ GEBRUIKSAANWIJZING

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL

BEJUBLAD GR SMAKLIG NL BEJUBLAD SMAKLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 8 Καθημερινή χρήση 10 Υποδείξεις και συμβουλές 13 Φροντίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 SVALNA GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 21 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GÖRLIG GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση 10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 13 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 GR MEDELSTOR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 27 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγραμματα 9 Επιλογεσ 10 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 GR GRÄNSLÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 25 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 8 Προγράμματα 8 Ρυθμίσεις 9 Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 LAGAN GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur

FS1 66020. Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα

Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα - Γενικά Waar kan ik het formulier voor vinden? Waar kan ik het formulier voor vinden? Για να ρωτήσετε που μπορείτε να βρείτε μια φόρμα Wanneer werd uw [document] afgegeven? Για να ρωτήσετε πότε έχει εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 SVALKAS GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 9 Πρώτη χρήση 10 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 100. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 100 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Πριν από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, διαβάστε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 22 GR DJUPFRYSA NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Εγκατάσταση 9 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 10 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά

ES 80. Användarmanual Οδηγίες Χρήσης. Svenska Ελληνικά Användarmanual Οδηγίες Χρήσης ES 80 Läs användarmanualen och säkerhetsanvisningarna noggrant innan du börjar använda den här maskinen! Να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε τις παρούσες

Διαβάστε περισσότερα

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE USO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ NL Algemene informatie Vriendelijke klant, Wij bedanken u hartelijk voor de keuze van de Teuco Hydromassage. De hydromassaga kan door de gecombineerde

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 24 FÖRKYLD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2

NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 NL Gebruiksaanwijzing 2 Koel-vriescombinatie EN User Manual 20 Fridge Freezer EL Οδηγίες Χρήσης 37 Ψυγειοκαταψύκτης S53820CTW2 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...

Διαβάστε περισσότερα

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX

ACMT 6533 / WH ACMT 6533 / IX d de oa nl ow D m fro.v w w w nb de an re or e.b ACMT 65 / WH ACMT 65 / IX GR Greek Οδηγίες Χρήσης ΚΟΥΖΙΝΑ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΟΣ Περιεχόμενα ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Περιγραφή της συσκευής Γενική άποψη, Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 KULINARISK GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36

EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 EHF6547FOK NL KOOKPLAAT GEBRUIKSAANWIJZING 2 EL ΕΣΤΊΕΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 PT PLACA MANUAL DE INSTRUÇÕES 36 2 INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 4 3. BESCHRIJVING VAN

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. RQ1100 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome RQ1100 series User manual 1 NEDERLANDS 95 DEUTSCH 118 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 141 ITALIANO 166 RQ119x, RQ118x, RQ117x, RQ116x,

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur TS1 90320 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO

S01 / 640 / 641 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR CONTROL PANEL PANNEAU DE CONTRÔLE SCHALTDISPLAY PANEL DE CONTROL BEDIENINGSPANEEL PAINEL DE CONTROLO EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020

Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Ψυγείο Koelkast Chladnička Frigorífico Réfrigérateur FS1 66020 Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο! Αγαπητέ Πελάτη, Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 Kookplaat EL Οδηγίες Χρήσης 27 Εστίες HKP85410XB 2 www.aeg.com INHOUDSOPGAVE 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...3 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN... 5 3. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT... 7 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 GR MIRAKULÖS NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 28 HÄFTIGT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ανατρέξτε στην τελευταία σελίδα του παρόντος εγχειριδίου για τον πλήρη κατάλογο των διορισμένων Παρόχων Τεχνικής Υποστήριξης της IKEA και για σχετικούς εθνικούς αριθμούς τηλεφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

BEJUBLAD HYLLAD GR NL

BEJUBLAD HYLLAD GR NL BEJUBLAD HYLLAD GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 8 Περιγραφή προϊόντος 9 Πριν από την πρώτη χρήση 9 Καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas

Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas NL Gebruiksaanwijzing 2 DE Benutzerinformation 17 EL Οδηγίες Χρήσης 32 PT Manual de instruções 49 ES Manual de instrucciones 64 Afwasmachine Geschirrspüler Πλυντήριο πιάτων Máquina de lavar loiça Lavavajillas

Διαβάστε περισσότερα

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome Type HD 8323 / HD 8325 / HD8327 ISTRUZIONI PER L'USO OPERATING INSTRUCTIONS BEDIENUNGSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇÕES

Διαβάστε περισσότερα

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN - VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL FWM7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πριν από την πρώτη χρήση 11 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING LED-TV * De LG LED-TV heeft een LCD-scherm met LED-achtergrondverlichting. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 GR HÖGKLASSIG NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 6 Περιγραφή προϊόντος 9 Καθημερινή χρήση 11 Ευέλικτη επαγωγική περιοχή μαγειρέματος

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH401 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH401 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

LED TV OWNER S MANUAL. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. OWNER S MANUAL LED TV * LG LED TV applies LCD screen with LED backlights. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference. LA62** LA64** LA66** LA69** LA74**

Διαβάστε περισσότερα

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE32350-B SAT GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3

Διαβάστε περισσότερα

KD-SH9104/KD-SH9103/ KD-SH9102/KD-SH9101

KD-SH9104/KD-SH9103/ KD-SH9102/KD-SH9101 DAB PRESET DISC DISC PRESET CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-SH904/KD-SH903/ KD-SH90/KD-SH90 Detachable ATT ANGLE EQ CD FM AM R D CH SRC D MOSFET KD-SH90

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2

5.A De voorbereiding. οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C. ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 5.A De voorbereiding οὕτω δ οὐ πολλῷ ὕστερον 1 ἐν τῷ μηνὶ A Γαμηλιῶνι B ὁ γάμος C ἐπετελεῖτο D. πολλοὶ δὲ γάμοι ἐν ταῖς Ἀθήναις διέμενον 2 3 τρεῖς ἡμέρας. τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ ἡ προαυλία E ἦν. ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ

Διαβάστε περισσότερα

Veiligheid en Referentie

Veiligheid en Referentie GEBRUIKERSHANDLEIDING Veiligheid en Referentie Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding op een veilige plek zodat u deze in de toekomst kunt raadplegen.

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Geachte heer Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte mevrouw Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Geachte heer, mevrouw Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR

Art. 51098. CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος SE GR SE GR CardioCompact Blodtrycksmätare CardioCompact Πιεσόμετρο αίματος GARANTIE JAHRE 3 YEARS WARRANTY entspricht den Anforderungen acc. to the requirements CERTIFIED QUALITY MDD 93/42 MEDICAL DEVICE DIRECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 18 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 33 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 49 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 SUPERBT GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Οδηγίες για την ασφάλεια 4 Περιγραφή προϊόντος 7 Πρώτη χρήση 12 Καθημερινή χρήση 12 Χρήσιμες συμβουλές 15 Φροντίδα και καθάρισμα 17 Υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 RENLIG GR NL IWM60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 31 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Περιγραφή προϊόντος 7 Πίνακας χειριστηρίων 9 Πρώτη χρήση 11 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

EF2000iS INSTRUCTIEBOEKJE EIERHÅNDBOK BIBΛIO I IOKTHTH 7DK-28199-W1 NL N GR K

EF2000iS INSTRUCTIEBOEKJE EIERHÅNDBOK BIBΛIO I IOKTHTH 7DK-28199-W1 NL N GR K ISTRUCTIEBOEJE EIERHÅDBO BIBΛIO I IOTHTH L GR Lees deze handleiding aandachtig door voordat u deze machine gaat gebruiken. Les denne håndboken nøye før du tar maskinen i bruk. ιαβάστε προσεκτικά αυτ το

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926 Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή

Εμπορική αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Αμερικανική γραφή διεύθυνσης: όνομα εταιρείας Αριθμός κατοικίας + όνομα οδού Ονομασία πόλης + συντομογραφία

Διαβάστε περισσότερα

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE

A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE A51100HSW0 NL VRIESKIST GEBRUIKSAANWIJZING 2 EN CHEST FREEZER USER MANUAL 16 FR CONGÉLATEUR COFFRE NOTICE D'UTILISATION 29 DE GEFRIERTRUHE BENUTZERINFORMATION 43 EL ΟΡΙΖΌΝΤΙΟΣ ΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ολλανδικά-ολλανδικά Ευχές : Γάμος Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld. Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.

Διαβάστε περισσότερα

Printing specification

Printing specification Printing specification Drawn Checked Approved Signature Mi-Ra Woo Ye-Na Park Jong-Ok Kim MMM/DD/YYYY Jan/29/2012 Jan/29/2012 Jan/29/2012 1. Model Description Model name 2nd, 3rd Suffix : : LN5400-ZA/LA6130-ZB

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ISANDE GR NL ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 NEDERLANDS 29 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4 Περιεχόμενα Πληροφορίες για την ασφάλεια 4 Οδηγίες για την ασφάλεια 5 Εγκατάσταση 7 Περιγραφή προϊόντος 9 Λειτουργία 10 Πρώτη χρήση 14 Καθημερινή χρήση

Διαβάστε περισσότερα

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI

KD-LH1101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΑ SUOMI CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH1101 SVENSKA Denna apparat är utrustad med teckenfönsterdemofunktionen. Instruktioner för att avbryta den finns på sid.

Διαβάστε περισσότερα

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou

Nieuw Grieks Grammatica Konstantinos Athanasiou 7. Zelfstandige naamwoorden / Ουσιαστικά Het zelfstandig naamwoord in het Grieks kent drie geslachten: mannelijk, vrouwelijk, onzijdig. Mannelijk zijn namen van mensen en dieren van mannelijk geslacht.

Διαβάστε περισσότερα

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt

Ansökan Följebrev. Följebrev - Inledning. Formellt, manlig mottagare, namnet okänt. Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt - Inledning Αξιότιμε κύριε, Formellt, manlig mottagare, namnet okänt Αξιότιμη κυρία, Formellt, kvinnlig mottagare, namnet okänt Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Formellt, både mottagarens namn och kön är okända

Διαβάστε περισσότερα

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger

Instruktionsbog Læs disse instruktioner omhyggeligt og forstå dem, før du bruger Handbok Läs noga dessa anvisningar och se till att du förstår dem innan du använder denna maskin. Håndbok med bruksanvisninger Vennligst les nøye gjennom disse bruksanvisningene for å være siker på at

Διαβάστε περισσότερα

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943

MC 830. Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ. Art. 88943 MC 830 SE GR Shiatsu-massagestöd med gelkudde Πρόσθετο μασάζ σιάτσου με μαξιλάρι ζελέ Art. 88943 Gebrauchsanweisung Instruction Manual Mode d emploi Istruzioni per l uso Instrucciones de manejo Bitte sorgfältig

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded from

Downloaded from NL Gebruiksaanwijzing 2 EN User manual 12 FR Notice d'utilisation 21 DE Benutzerinformation 31 EL Οδηγίες Χρήσης 42 ES Manual de instrucciones 53 Vrieskist Chest Freezer Congélateur coffre Gefriertruhe

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

OLE24350-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß

OLE24350-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß LE24350-B GR ÅÃ ÅÉÑÉÄÉÏ ÑÇÓÇÓ SE BRUKSANVISNING FÖR TR KULLANIM KILAVUZU RU ÐÓÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËß 50273774 LE24350-B 20140228v1 Imtron GmbH Wankelstrasse 5 D-85046 Ingolstadt C Περιεχόμενα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Solliciteren Sollicitatiebrief

Solliciteren Sollicitatiebrief - Aanhef Αξιότιμε κύριε, Formeel, mannelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμη κυρία, Formeel, vrouwelijke geadresseerde, naam onbekend Αξιότιμε κύριε, Αξιότιμη κυρία, Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385

543 544 545 546 552 554 560 564 571 573 581 583 F01 F02 F03 F04 T03 T06 T08 382 385 EN FR DE ES NL PT RU EL PL TR HR User manual Manuel de l utilisateur Gebrauchsanweisung Manual del usuario Gebruikshandleiding Manual do usuário Инструкция по эксплуатации Εγχειριδιο χρησης Instrukcja

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X310BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-X320BT DIGITALE MEDIAONTVANGER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR DE MEDIOS DIGITALES MANUAL DE INSTRUCCIONES RICEVITORE MULTIMEDIALE DIGITALE ISTRUZIONI PER

Διαβάστε περισσότερα

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD8650 1 1 2 20 19 18 17 16 5 3 6 4 7 15 8 9 10 11 12 13 14 21 DANSK 6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 28 SUOMI 50 HD8650 6 DANSK Indholdsfortegnelse

Διαβάστε περισσότερα

A51010HSW0 A51020HSW0

A51010HSW0 A51020HSW0 NL EN FR DE EL TR Gebruikershandleiding User Manual Notice d utilisation Benutzerhandbuch Εγχειρίδιο χρήσης Kullanma Kılavuzu 2 14 26 38 50 62 A51010HSW0 A51020HSW0 2 www.aeg.com INHOUD 1. VEILIGHEIDSINFORMATIE...

Διαβάστε περισσότερα

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ

NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ΕΛΛΗΝΙΚΑ KD-R951BT / KD-R852BT / KD-R851BT CD-RECEIVER GEBRUIKSAANWIJZING RECEPTOR CON CD MANUAL DE INSTRUCCIONES SINTOAMPLIFICATORE CON RIPRODUTTORE DI CD ISTRUZIONI

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης

Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Πληροφοριακή παιδεία σε 7 βήματα: ένας κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης Henri Shoemaker, Bibliothek Almelo Πληροφοριακή παιδεία Η πληροφοριακή παιδεία είναι ένα σύνολο ικανοτήτων, που απαιτούν τα

Διαβάστε περισσότερα