Καινοτόµες δράσεις διδασκαλίας του µαθήµατος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ στους προπτυχιακούς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καινοτόµες δράσεις διδασκαλίας του µαθήµατος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ στους προπτυχιακούς"

Transcript

1 Καινοτόµες δράσεις διδασκαλίας του µαθήµατος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ στους προπτυχιακούς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών Φυριππής Εµµανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Περίληψη: Η αρχή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας µε τις επί µέρους συνιστώσες της, την ελευθερία της διδασκαλίας και της έρευνας, καθιερώθηκε νοµοθετικά στο ελληνικό Πανεπιστήµιο µε τις ιδρυτικές οργανικές διατάξεις του το Έκτοτε, σε µια πανεπιστηµιακή πορεία 170 και πλέον ετών, πολλές συζητήσεις έχουν γίνει κατά καιρούς και πολλοί προβληµατισµοί έχουν διατυπωθεί για τα θέµατα αυτά, τόσο από µέλη και φορείς τη πανεπιστηµιακής κοινότητας, όσο και από µέλη και φορείς της ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου µας. Οι συζητήσεις και οι προβληµατισµοί για τις ανωτέρω ακαδηµαϊκές αρχές είναι βέβαιο, ότι εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο που έχει ως στόχο αφενός µεν να προσδιορίσει (;) τα όρια της ελευθερίας της ακαδηµαϊκής διδασκαλίας και έρευνας, αφετέρου δε να αναδείξει µεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας για την καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοδύναµης µάθησης και κριτικής σκέψης των φοιτητών. Στο πρώτο µέρος της εργασίας αυτής γίνεται εκτενής αναφορά στο ιστορικό θεσµικό πλαίσιο της αρχής της ακαδηµαϊκής ελευθερίας της διδασκαλίας και παράλληλα αναδεικνύονται οι διαχρονικές αδυναµίες της παραδοσιακής πανεπιστηµιακής διδασκαλίας (από καθέδρας διδασκαλία). Στο δεύτερο µέρος καταγράφονται και αναλύονται οι πρακτικές διδασκαλίας και µάθησης που εφαρµόζονται από τον συγγραφέα της µελέτης αυτής, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος "Πολιτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης" στους προπτυχιακούς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πρακτικές διδασκαλίας που έχουν ως στόχο τη µετατόπιση του πυρήνα της µάθησης από την κλασική εκπαίδευση (teaching) στο περιβάλλον της µάθησης (learning). Πρακτικές διδασκαλίες που δεν περιορίζονται µόνο στην απλή µετάδοση γνώσεων, αλλά στην εκπαίδευση φοιτητών που διδάσκονται κυρίως "πως πρέπει να µαθαίνουν". 1. Εισαγωγή Η αρχή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας µε τις επί µέρους συνιστώσες της, την ελευθερία της διδασκαλίας και της έρευνας, καθιερώθηκε νοµοθετικά στο ελληνικό Πανεπιστήµιο µε τις ιδρυτικές οργανικές διατάξεις του το Έκτοτε, σε µια πανεπιστηµιακή πορεία 170 και πλέον ετών, πολλές συζητήσεις έχουν γίνει κατά καιρούς και πολλοί προβληµατισµοί έχουν διατυπωθεί για τα θέµατα αυτά, τόσο από µέλη και φορείς τη πανεπιστηµιακής κοινότητας, όσο και από µέλη και φορείς της ευρύτερης κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου µας. Οι συζητήσεις και οι προβληµατισµοί για τις ανωτέρω ακαδηµαϊκές αρχές είναι βέβαιο, ότι εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο που έχει ως στόχο αφενός µεν να προσδιορίσει (;) τα όρια της ελευθερίας της ακαδηµαϊκής διδασκαλίας και έρευνας, αφετέρου δε να αναδείξει µεθόδους και πρακτικές διδασκαλίας για την καλλιέργεια δεξιοτήτων, αυτοδύναµης µάθησης και κριτικής σκέψης των φοιτητών. Στο πρώτο µέρος της εργασίας αυτής, γίνεται εκτενής αναφορά στο ιστορικό θεσµικό πλαίσιο της αρχής της ακαδηµαϊκής ελευθερίας της διδασκαλίας και παράλληλα αναδεικνύονται οι διαχρονικές αδυναµίες της παραδοσιακής ISSN

2 πανεπιστηµιακής διδασκαλίας (από καθέδρας διδασκαλία). Στο δεύτερο µέρος, καταγράφονται και αναλύονται οι πρακτικές διδασκαλίας και µάθησης που εφαρµόζονται από τον συγγραφέα της µελέτης αυτής, στο πλαίσιο της διδασκαλίας του µαθήµατος "Πολιτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης" στους προπτυχιακούς φοιτητές του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Πρακτικές διδασκαλίας που έχουν ως στόχο τη µετατόπιση του πυρήνα της µάθησης από την κλασική εκπαίδευση (teaching) στο περιβάλλον της µάθησης (learning). Πρακτικές διδασκαλίες που δεν περιορίζονται µόνο στην απλή µετάδοση γνώσεων, αλλά στην εκπαίδευση φοιτητών που διδάσκονται κυρίως "πως πρέπει να µαθαίνουν". 2. Η πανεπιστηµιακή διδασκαλία ως αντικείµενο διαχρονικού προβληµατισµού Στις διατάξεις του Προσωρινού Κανονισµού του Οθώνειου Πανεπιστηµίου ο νοµοθέτης προέβλεπε για τη διδασκαλία των πανεπιστηµιακών µαθηµάτων τα ακόλουθα: "Η διδασκαλία θέλει είσθαι ακροαµατική µετά διαλογικών γυµνασµάτων, γινοµένη συνήθως εις την καθοµιλουµένην ελληνικήν, και ελεύθερον µένει εις έκαστον καθηγητήν να κανονίζη τα κατ αυτήν, ως προς το ίδιον µάθηµα" (άρθρο 5 διατάγµατος της 14 ης /26 ης Απριλίου 1837). Με τη διάταξη αυτή θεσµοθετήθηκε στο ελληνικό Πανεπιστήµιο, στο πλαίσιο της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας, η αρχή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας, µια αρχή η οποία στη θεωρητική της βάση επέτρεπε στους καθηγητές να διδάσκουν και να ερευνούν οποιοδήποτε θέµα σχετικό µε το γνωστικό τους αντικείµενο, µε οποιοδήποτε τρόπο επιθυµούσαν. Η αρχή αυτή η οποία αποτελούσε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα του "γερµανικού" ιδεατού πανεπιστηµιακού προτύπου (Φυριππής, 2007, σ. 45) (χουµπολτιανό) είναι βέβαιο ότι εντασσόταν σε µια προσπάθεια χειραφέτησης της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας από τους περιορισµούς που έθετε στο παρελθόν κυρίως η εξουσία της Εκκλησίας, ενώ παράλληλα "αποτελούσε ευθεία προέκταση και θεσµική έκφραση της νέας επιστηµολογικής θεώρησης που έφερνε τον άνθρωπο στο επίκεντρο της αναζήτησης της αλήθειας, κάτι που προϋπέθετε την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών ανάµεσα στα µέλη της πανεπιστηµιακής κοινότητας και την ευχέρεια της ελεύθερης διερεύνησης των γνωστικών πεδίων, χωρίς τους περιορισµούς και τις απαγορεύσεις της όποιας εξουσίας ή της επιταγής κάποιας κοινωνικής σκοπιµότητας" (Ματθαίου, 2001, σ. 42). Με το άρθρο 20 του παραπάνω οργανισµού ρυθµιζόταν και η διαδικασία εξέτασης των φοιτητών από τους καθηγητές ως ακολούθως: "Οι φοιτηταί καθυποβάλλονται εις µίαν και µόνην εξέτασιν κατά την έξοδόν των από το Πανεπιστήµιον. Κατά την εξέτασιν ταύτην γενοµένην ενώπιον των συνελθόντων καθηγητών της ανηκούσης σχολής εξετάζονται οι φοιτηταί εις όλα τα αντικείµενα τα απαρτίζοντα τον κλάδον " Οι πρώτοι προβληµατισµοί και αµφισβητήσεις των διατάξεων που είχε καθιερώσει ο οργανισµός του 1837 σχετικά µε την ακαδηµαϊκή ελευθερία της διδασκαλίας των µαθηµάτων, δεν άργησαν να εκδηλωθούν. Κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του Πανεπιστηµίου, φοιτητές της Ιατρικής σχολής υπέγραψαν διαµαρτυρία-αναφορά προς τον Πρύτανη για τον τρόπο διδασκαλίας του 27χρονου τότε καθηγητή τους. Μαυροκορδάτου. Οι φοιτητές ζητούσαν από τον καθηγητή να τους υπαγορεύει το µάθηµα ή να τους παραδίδει τις σηµειώσεις του για να τις αντιγράφουν. Ο καθηγητής δεν δεχόταν και οι φοιτητές σε ένδειξη διαµαρτυρίας αποχώρησαν από την αίθουσα διδασκαλίας. Ακολούθησε κατάληψη της αίθουσας για τρεις µέρες. Ήταν η πρώτη διαµαρτυρία-κινητοποίηση και κατάληψη ISSN

3 πανεπιστηµιακών χώρων από φοιτητές στην ιστορία του ελληνικού Πανεπιστηµίου (Γιάνναρης, 1993, σ ). Στον οργανισµό του 1911 στα τµήµατα "περί διδασκαλίας" και "περί εξετάσεων" ο νοµοθέτης προέβλεπε: «Έκαστος τακτικός καθηγητής ή έκτακτος αυτοτελούς έδρας οφείλει να διδάσκη τέσσαρας τουλάχιστον ώρας καθ εβδοµάδα, εξ ών την µίαν φροντιστηριακώς, έκαστος δε έκτακτος επικουρικής έδρας άπαξ µεν της εβδοµάδος ασκεί εν φροντιστηρίοις τους φοιτητάς εις τα υπό των τακτικών καθηγητών διδαχθέντα µαθήµατα, δις δε διδάσκει κλάδον τινά ειδικόν του κυρίου µαθήµατος και άπαξ της εβδοµάδος ασκεί αυτούς φροντιστηριακώς εις τούτο Οι φοιτηταί µετά φοίτησιν δύο εξαµήνων εν τη οικεία Σχολή οφείλουσιν εντός των δύο πρώτων µηνών του αρχοµένου χειµερινού εξαµήνου να προσέλθωσιν εις εξέτασιν των µαθηµάτων, άτινα διήκουσαν κατά τα δύο εξάµηνα Αι εξετάσεις διενεργούνται εγγράφως και προφορικώς». Με τον οργανισµό του 1922 άλλαξε το ισχύον σύστηµα εξετάσεων στο Πανεπιστήµιο και καθιερώθηκαν τρεις (αντί µίας µέχρι τώρα) τµηµατικές εξεταστικές περίοδοι. Στην τρίτη περίοδο είχαν δικαίωµα να δώσουν εξετάσεις, ενώπιον τριµελούς επιτροπής από καθηγητές, οι φοιτητές που είχαν αποτύχει σε ένα µόνο µάθηµα κατά τη δεύτερη εξεταστική περίοδο. Το εξεταστικό σύστηµα φαίνεται να απασχολεί στη συνέχεια και το ελληνικό Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση του Ν της 12/5/1926 "περί τροποποιήσεως του οργανισµού του εν Αθήνησι Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου" ΦΕΚ Α 195. Στην εισηγητική έκθεση κατακρίνεται το εφαρµοζόµενο σύστηµα εξετάσεων ως ακολούθως: «το σφαλερόν και ελλιπές σύστηµα εξετάσεων, καθ ό βαθµολογείται και βραβεύεται η µνήµη και η τύχη, αλλά δεν λαµβάνεται κυρίως υπ όψιν ή δεν εκδηλούται επαρκώς ή και νεκρούται ενίοτε η κρίσις η πρωτοβουλία και η ιδιοφυία, αντιθέτως προς τον πρωτεύοντα σκοπόν της εκπαιδεύσεως εν γένει, ήτις προτίθεται την ανάπτυξιν των τελευταίων τούτων, αι οποίαι και είναι σχεδόν το παν». Για την θεραπεία των αδυναµιών του εξεταστικού συστήµατος αλλά και για τις πρακτικές που εφαρµόζοντο κατά τη διδασκαλία των µαθηµάτων, το ν/δ προέβλεπε: Βελτίωση της διδασκαλίας των πανεπιστηµιακών µαθηµάτων «δια της διοργανώσεως πλήρους συστήµατος πρακτικής εις πάντα τα µαθήµατα ασκήσεως και άλλης σχετικής επιστηµονικής υπό την άµεσον εποπτείαν και τας οδηγίας των καθηγητών, εργασίας και ερεύνης εν Φροντιστηρίοις, Εργαστηρίοις, Σπουδαστηρίοις, Κλινικαίς, Μουσείοις, Εργοστασίοις και εκδροµαίς µεθ όλων των αναγκαίων οργάνων, βιβλιοθηκών, εκµαγείων, συλλογών, κτιρίων και λοιπών χρησίµων προς τούτο µέσων». Πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών και κατάλληλο σύστηµα εξετάσεων. «Έκαστος φοιτητής θα είχεν το βιβλιάριον σπουδών αυτού, όµοιον περίπου προς το των σπουδαστών της Ιατρικής Σχολής των Παρισίων εν αυτώ θα εικονίζετο η εργασία, η επιµέλεια και αυτή η ιδιοφυία ή η πρακτική δεξιότης και καθόλου η ανικανότης του φοιτητού δια βαθµολογίας και άλλων σχετικών σηµειώσεων εν εκάστω µαθήµατι υπό του οικείου καθηγητού κατά την διάρκειαν των πρακτικών ή φροντιστηριακών ασκήσεων. Ούτως εν τω βιβλιαρίω σπουδών εκάστου φοιτητού θα υπήρχε µετά της φωτογραφίας αυτού και πλήρης η εικών των σπουδών, των ιδιοτήτων και της ικανότητος αυτού, ήν ευκόλως θα ηδύνατο και αυτός, εν πάση στιγµή να επιδείξη και το Κράτος ή άλλαι υπηρεσίαι, παρά ταις οποίαις ήθελε κληθή, αµέσως να συµβουλευθώσιν.η επιτυχής βαθµολογία και η επιµελής φοίτησις εις τας ασκήσεις ού µόνον θα ήσαν απαραίτητοι όροι προς παραδοχήν εις τας θεωρητικάς, τµηµατικάς και πτυχιακάς εξετάσεις, αλλά και θα ελαµβάνοντο αµφότεραι αριθµητικώς υπ όψιν κατά την βαθµολογίαν τούτων. Ούτως ο φοιτητής ευρισκόµενος υπό την άµεσον εποπτείαν και τον διαρκή έλεγχον του καθηγητού ή και του επιµελητού και αδυνατών να προαχθή, ή και να εξετασθή καν, άνευ τακτικής φοιτήσεως και επιµελούς σπουδής, ως συνέβαινεν ISSN

4 ως επί τω πλείστον τότε, θα εφοίτα τακτικώς και θα ειργάζετο σοβαρώς καθ όλην την διάρκειαν των σπουδών του, ήτοι θα εσπούδαζε πράγµατι την επιστήµην του αντί να αποστηθίζη µόνον επιπολαίως και τροχάδην κατά τας παραµονάς των εξετάσεων, χάριν αυτών και µόνων αχρήστους περιλήψεις της διδασκαλίας. Προς δε κατά το σύστηµα τούτο, ού µόνον η πρακτική ασκησις θα ελάµβανε την αρµόζουσαν πρωτεύουσαν σηµασίαν και σπουδαιότητα, αλλά και η βαθµολογία του φοιτητού κατά τας θεωρητικάς εξετάσεις δεν θα εξηρτάτο εκ της τύχης και της µνήµης, αλλ εκ της πραγµατικής αυτού αξίας, εργασίας και επιµελείας, ής θα είχε πλήρη γνώσιν και ασφαλή εκ του πρό των οφθαλµών του βιβλιαρίου σπουδών του φοιτητού ο εξετάζων καθηγητής». Ακόµα µια προσπάθεια αλλαγών στα θέµατα που έχουµε προαναφέρει γίνεται το 1930 από τον καθηγητή Κ. Καραθεοδωρή στην έκθεσή του για την αναδιοργάνωση του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Ο Κ. Καραθεοδωρής αφού επισηµαίνει ότι τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί στην εκπαίδευση των φοιτητών οφείλονται κατά κύριο λόγο στην από καθέδρας διδασκαλία και στο πολύπλοκο εξεταστικό σύστηµα, µεταξύ άλλων επισηµαίνει: «Σήµερον οι δυστυχείς φοιτηταί φορτώνονται µε τόσην ύλην ώστε να είναι αδύνατον δι αυτούς να εµβαθύνουν εις τας προσκτωµένας γνώσεις» και προτείνει τη µείωση στο ήµισυ τουλάχιστον του χρόνου διδασκαλίας µε αντίστοιχη αύξηση των φροντιστηριακών και των εργαστηριακών ασκήσεων οι οποίες θα βαθµολογούνται συνεχώς. Η επιτυχής βαθµολογία των φοιτητών στις ασκήσεις µπορούσε να είναι απαλλακτική για τις τµηµατικές εξετάσεις των. Οι προτάσεις για αλλαγές συνεχίζονται το 1932 κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου «περί οργανισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών». Στην εισηγητική έκθεση µεταξύ άλλων αναφέρεται: «ορίζεται ανώτατος αριθµός ωρών ακροάσεως των φοιτητών, ίνα λήξει η υπέρµετρος αυτών καταπόνησις. Τονίζεται περισσότερον η σηµασία των φροντιστηριακών και κλινικών εργασιών, βαθµολογουµένων ιδιαιτέρως και αποτελουσών την βάσιν της µορφώσεως του φοιτητού, εν αντιθέσει προς την µέχρι τούδε κρατήσασαν ακροαµατικήν µόνον διδασκαλίαν». Για το ίδιο θέµα, ο υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου, στην αγόρευσή του κατά τη συζήτηση στη Βουλή τονίζει µε έµφαση ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου οργανισµού που αφορά τη διδασκαλία των φοιτητών. Με το νέο οργανισµό «µετατοπίζεται το κέντρο του βάρους από την ακροαµατικήν διδασκαλίαν εις την επιστηµονικήν διδασκαλίαν των φροντιστηρίων και των εργαστηρίων και κλινικών. Αναγνωρίζεται εις τους καθηγητάς το δικαίωµα να βαθµολογούν µόνον εις τα φροντιστήρια και να εγκαταλείπωσι τας προφορικάς εξετάσεις. Ο βαθµός επίσης ακόµα και των προφορικών εξετάσεων, είναι άθροισµα της επιδόσεως εις τας προφορικάς αυτών εξετάσεις και εις τα φροντιστήρια εις τρόπον ώστε η τύχη ενός φοιτητού να µην είναι εξαρτηµένη από το τυχαίον µηχανικόν γεγονός των προφορικών εξετάσεων, αλλά να βασίζεται εις την θετικήν επιστηµονικήν επίδοσιν των φροντιστηρίων και τας εργαστηριακάς ασκήσεις». Παρά τις νοµοθετικές ρυθµίσεις των υπό εξέταση θεµάτων που έγιναν µε τον οργανισµό του Πανεπιστηµίου Αθηνών (ν. 5343/32) φαίνεται ότι τα προβλήµατα που είχαν σχέση µε τη διδασκαλία και τις εξετάσεις των φοιτητών διαιωνίζοντο. Στο Παν-σπουδαστικό Συνέδριο που έγινε το 1964 και ήταν αφιερωµένο στην «Αναγέννηση της Παιδείας» οι φοιτητές µεταξύ άλλων πρότειναν: «Να καταργηθεί το αντιεπιστηµονικό σύστηµα της από καθέδρας διδασκαλίας, και να καθιερωθεί µεικτό σύστηµα µε σεµινάρια, συζητήσεις κ.λ.π.». Λίγο αργότερα στις 30 Ιανουαρίου του 1965 ο Γ. Παπανδρέου σε οµιλία του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών για την αναµόρφωση των Α.Ε.Ι. τόνιζε µεταξύ άλλων: «Σήµερον οι φοιτηταί µας, κατά κανόνα, απλώς «ακούουν» τους καθηγητάς των εις µεγάλα ακροατήρια, δεν τους «ζούν» εις τα εργαστήρια, τας βιβλιοθήκας, τους τόπους ISSN

5 της ερεύνης. Και αυτό είναι ζηµία ανυπολόγιστος δια την επιστηµονικήν κατάρτισιν και την ηθικήν αγωγήν των. Πώς θα τους φέρωµεν κοντά τον ένα εις τον άλλον, δια να γίνη η πνευµατική µετάγγισις-ιδού το πρόβληµα, το οποίον έχουν να λύσουν οι πανεπιστηµιακοί µας διδάσκαλοι. Βαθείαι και γενναίαι µεταβολαί πρέπει να γίνουν εις το πρόγραµµα των µαθηµάτων και εις το σύστηµα των εξετάσεων. Σήµερον ο πολύτιµος χρόνος του φοιτητού αναλίσκεται εις παρακολούθησιν πλήθους ακροαµατικών µαθηµάτων από πρωίας µέχρι νυκτός. εν µένουν εις αυτόν ώραι και δυνάµεις δια µελέτην και περισυλλογήν, ή δι αναστροφήν µετά των συναδέλφων του και δια την απαραίτητον εις την ηλικίαν του ψυχαγωγίαν. Εξ άλλου φοιτηταί και καθηγηταί καταπονούνται δι όλου του έτους εις εξετάσεις επαναλαµβανοµένας και ουδέποτε περατουµένας, εις τας οποίας συνήθως ελέγχεται όχι η δηµιουργική φαντασία και κρίσις, αλλά η ικανότης της µνήµης να σηκώνει φορτία δυσβάστακτα. Έχει κανείς την εντύπωσιν ότι εις την εποχήν της εξειδικεύσεως και της εµβαθύνσεως ηµείς εξακολουθούµεν να επιµένωµεν εις τον αβαθή εγκυκλοπαιδισµόν, ο οποίος δυνατόν να προµηθεύη γνώσεις, αλλά όχι γνώσιν ουσιαστικήν και ενεργόν. Και εις το τέλος νεκρώνει το πνεύµα, αντί να το διατηρή άγρυπνον και ακµαίον». Το 1966, στην εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου του Ν/ «περί οργανώσεως της ανωτάτης παιδείας και επιστηµονικής ερεύνης και συστάσεως νέων ιδρυµάτων ανωτάτης παιδείας» που υπέγραφαν οι τότε υπουργοί Συντονισµού Κ. Μητσοτάκης και Εθνικής παιδείας και Θρησκευµάτων Σ. Αλλαµανής και ειδικότερα στο τµήµα της µε τίτλο: «Μέθοδοι διδασκαλίας» µεταξύ άλλων αναφέροντο: «Η συζήτησις κατά µικράς οµάδας αναγνωρίζεται διεθνώς ως η βασική µέθοδος διδασκαλίας. Ούτω επιτυγχάνεται η στενή επαφή και συνεργασία διδάσκοντος και διδασκοµένων µέσω ενός µηχανισµού ερωτήσεων, διερευνήσεων, ανταποκρίσεων και ανακαλύψεων. Η εφαρµογή της διδασκαλίας καθ οµάδας, εκτός των ανωτέρω, προωθεί την περιέργειαν, ενθαρρύνει την διανόησιν και αναγνωρίζει τα επιτεύγµατα των σπουδαστών. Η σύγχρονος Ανωτάτη Παιδεία χρησιµοποιεί την έρευναν ως βασικό µέσον εκπαιδεύσεως. Ωσαύτως δίδεται έµφασις εις τας κατ οίκον ασκήσεις και εις την ενηµέρωσιν των φοιτητών εις την βιβλιογραφίαν». Ο νοµοθέτης του 1982 (ν. 1268) ασχολήθηκε επισταµένως µε τα θέµατα αυτά. Με στόχο να γίνουν τα ελληνικά Πανεπιστήµια «κύτταρα δηµιουργικής και συλλογικής δηµοκρατικής σύνθεσης και αποτελεσµατικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής δουλειάς µε ενεργό και ουσιαστική τη συµµετοχή των πανεπιστηµιακών δασκάλων και των φοιτητών» (βλέπε εισηγητική έκθεση του νόµου 1268/82) προέβλεψε τα ακόλουθα σχετικά µε τις προπτυχιακές σπουδές και το διδακτικό έργο (άρθρο 23) «Το διδακτικό έργο περιλαµβάνει: ί) την αυτοτελή διδασκαλία ενός µαθήµατος, ίί) τα φροντιστήρια και τις φροντιστηριακές ασκήσεις, ίίί) τις εργαστηριακές και κλινικές ασκήσεις και την εν γένει πρακτική εξάσκηση των φοιτητών και ίν) την επίβλεψη διπλωµατικών εργασιών και την πραγµατοποίηση σεµιναρίων ή άλλων ανάλογων δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εµπέδωση των γνώσεων των φοιτητών». Παρά τη συνεχή επιβεβαίωση-διαπίστωση των προβληµάτων της πανεπιστηµιακής διδασκαλίας και παρά τις προσπάθειες και τις νοµοθετικές παρεµβάσεις της πολιτείας για την επίλυσή των, σήµερα µπορούµε να υποστηρίξουµε ότι πολλές από τις πρακτικές που εφαρµόζονται στον ελληνικό πανεπιστηµιακό χώρο, δεν συµβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοδύναµης µάθησης και κριτικής σκέψης των φοιτητών. ISSN

6 3. Η διδασκαλία του µαθήµατος "Πολιτική ιστορία της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης" στους προπτυχιακούς φοιτητές 3.1. Η στοχοθεσία και το περιεχόµενο διδασκαλίας-έρευνας του µαθήµατος Στόχος του ανωτέρω µαθήµατος είναι να διερευνηθούν και να αναδειχθούν οι επιδράσεις που έχει δεχθεί και δέχεται ακόµα και σήµερα ο ευρωπαϊκός χώρος της εκπαίδευσης, στα πλαίσια των συνόρων µιας κρατικής συλλογικότητας, από τις εκάστοτε πολιτικές, πολιτειακές και κοινωνικές εξελίξεις. Όπως είναι γνωστό, τα δηµόσια εκπαιδευτικά συστήµατα στην Ευρώπη θεσµοθετήθηκαν τον 19ο αιώνα και εξελίχθηκαν στη συνέχεια κατά τον 20ο αιώνα. Μέχρι τον 19ο αιώνα στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη η εκπαίδευση ήταν αποκλειστικότητα της Εκκλησίας, αλλά και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Από τις αρχές του 19ου αιώνα άρχισε σιγάσιγά η ανάµειξη του κράτους στην εκπαίδευση και έτσι είχαµε και τα πρώτα θεσµοθετηµένα δηµόσια εκπαιδευτικά συστήµατα (Πρωσία Βαυαρία Γαλλία Ελλάδα κ.α.). Σε κάθε οργανωµένο κράτος, αναπτυγµένο ή αναπτυσσόµενο, η εκπαιδευτική του πολιτική χαράζεται και υιοθετείται από τους φορείς που ασκούν εξουσία και νοµοθετούν. Σ αυτούς περιλαµβάνονται βεβαίως τα θεσµοθετηµένα όργανα της κρατικής εξουσίας χωρίς εντούτοις να παραγνωρίζεται η πολύ σηµαντική όσο και πολύπλευρη επιρροή που µπορούν να ασκήσουν ισχυρές κοινωνικές οµάδες που προασπίζονται η κάθε µία ιδιαίτερα συµφέροντα και επιδιώξεις. Ως εκ τούτου, τα εκπαιδευτικά συστήµατα των κρατών επηρεάζονται από τις εκάστοτε πολιτικές, πολιτειακές, οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις, δεδοµένου ότι ο τοµέας της εκπαίδευσης είναι άµεσα συνδεδεµένος µε την πολιτική στοχοθεσία της εκάστοτε εξουσίας και την ιδεολογία της. Επίσης, µεγάλα πολιτικά, ιστορικά και κοινωνικά γεγονότα είναι φυσικό να επηρεάζουν καταστάσεις και να διαµορφώνουν πολιτικές, τόσο στα πλαίσια των συνόρων µιας κρατικής συλλογικότητας, όσο και στα πλαίσια της παγκόσµιας κοινωνίας. Στο µάθηµα αναλύονται και διερευνώνται ειδικότερα: Τα ιστορικά γεγονότα της Γαλλικής και Βιοµηχανικής επανάστασης και οι επιδράσεις τους στην εξελικτική πορεία της πολιτικής, κοινωνικής και οικονοµικής ζωής των κρατών της Ευρώπης. Τα σηµαντικότερα ιδεολογικά ρεύµατα στον ευρωπαϊκό χώρο κατά τον 19ο και 20ο αιώνα (Συντηρητισµός Φιλελευθερισµός Μαρξισµός Σοσιαλισµός). Τα κυριότερα εκπαιδευτικά συστήµατα της Ευρώπης κατά τον 18ο, 19ο και 20ο αιώνα (Οµόσπονδων κρατιδίων Γερµανίας Οµοσπονδιακής ηµοκρατίας Γερµανίας Λαϊκής ηµοκρατίας Γερµανίας Αγγλίας Γαλλίας Ελλάδας). Οι επιδράσεις των ιδεολογικών ρευµάτων στη διαµόρφωση εκπαιδευτικών θεσµών συστηµάτων. Η εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο κατά την περίοδο της µετανεωτερικότητας. Η διακήρυξη της Μπολώνιας (1999) και τα ανακοινωθέντα της Πράγας (2001), του Βερολίνου (2003), του Μπέργκεν (2005), του Λονδίνου (2007) και της Λουβέν (2009) Η διδακτική και η ερευνητική µεθοδολογία Με γνώµονα την αρχή της ακαδηµαϊκής ελευθερίας της διδασκαλίας και της έρευνας αλλά και της υπευθυνότητας του πανεπιστηµιακού καθηγητή για τον καθορισµό των θεµατικών του µαθήµατος, το σχεδιασµό της διδασκαλίας, την ISSN

7 αξιολόγηση των φοιτητών κ.α. (Schlosser and Anderson, 1994), η διδασκαλία του ανωτέρω µαθήµατος, το οποίο παρακολουθούν φοιτητές στην πλειονότητά τους από το 4 ο εξάµηνο και άνω, έχει οργανωθεί σε δεκατρία εβδοµαδιαία τρίωρα ως ακολούθως: 1 ο και 2 ο τρίωρο Στις δύο πρώτες συναντήσεις µε τους φοιτητές γίνεται: (1) περιληπτική παρουσίαση (και µε τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας) της στοχοθεσίας και των θεµατικών ενοτήτων του µαθήµατος. (2) ανάλυση του τρόπου και των µεθόδων διδασκαλίας (διάλογος, επικοινωνία, αλληλοεπίδραση). (3) Σαφής προσδιορισµός των υποχρεώσεων των φοιτητών (παρακολούθηση µαθηµάτων, συµµετοχή σε εργασίες (ατοµικές ή συλλογικές). (4) Ενηµέρωση των φοιτητών για την πρόσβαση στην ύλη του µαθήµατος, για τη βιβλιογραφία των θεµατικών και για τους τρόπους επικοινωνίας µε τον διδάσκοντα (στο γραφείο του σε συγκεκριµένη µέρα και ώρα, µέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικών µηνυµάτων). (5) Αναφορά στον τρόπο αξιολόγησής τους ο οποίος θα είναι το αποτέλεσµα επί µέρους αξιολογήσεών τους που έχουν σχέση: µε την παρουσία τους στο µάθηµα, µε την συµµετοχή τους στις εργασίες, µε την παρουσίαση των εργασιών τους, τη συµµετοχή τους στις συζητήσεις κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων κ.α. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από το πρώτο µάθηµα στη λήψη από τους φοιτητές ερευνητικών εργασιών (σχετικών µε επί µέρους θεµατικές του µαθήµατος) και την παρουσίασή τους στο τέλος της περιόδου διδασκαλίας του µαθήµατος. Τονίζεται ιδιαίτερα η συµβολή των εργασιών αυτών τόσο στην καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης όσο και στην τελική αξιολόγησή τους στο µάθηµα. Παράλληλα δίνονται οι θεαµατικές για εργασία µε σκοπό να τις µελετήσουν και να τις συζητήσουν µεταξύ τους, ώστε στο επόµενο µάθηµα να οριστικοποιηθεί η ανάθεση. Οι προς διερεύνηση θεµατικές έχουν σχέση: (1) µε τις πολιτικές ιδεολογίες Εδώ οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν για διερεύνηση, καταγραφή ή και παρουσίαση θεµάτων που έχουν σχέση µε τις βασικές παραδοχές, την ιστορική εξέλιξη κ.α. των παρακάτω πολιτικών ιδεολογιών: - Συντηρητισµός - Φιλελευθερισµός - Σοσιαλισµός - Κοµµουνισµός κ.α. (2) µε τα εκπαιδευτικά συστήµατα κρατών του ευρωπαϊκού χώρου κατά τον 19 ο και 20 ο αιώνα Στη θεµατική αυτή οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν προς διερεύνηση, καταγραφή ή και παρουσίαση θεµάτων που έχουν σχέση µε τα ανωτέρω εκπαιδευτικά συστήµατα, την ιστορία τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα (Γαλλίας, Γερµανίας, Αγγλίας, Ρωσίας, Ελλάδας, κ.α.). ISSN

8 3 ο τρίωρο Γίνεται η ανάθεση των εργασιών (ατοµικά ή οµαδικά µέχρι 3 άτοµα) και στη συνέχεια για κάθε ερευνητική εργασία δίνεται στους φοιτητές ενδεικτική βιβλιογραφία µε την παρότρυνση να ερευνήσουν και να την εµπλουτίσουν και οι ίδιοι, είτε µέσω του διαδικτύου είτε µέσω άλλων σχετικών ερευνητικών πηγών. Επειδή τα περισσότερα θέµατα έχουν σχέση µε την ιστορία (πολιτικών, ιδεολογιών και εκπαίδευσης) γίνεται στους φοιτητές µία αναλυτική παρουσίαση του ιστορικοερµηνευτικού προτύπου (Carr, 1983 Πυργιωτάκης, & Παπαδάκης, 1999 Πυργιωτάκης, 2004, σ Μπουζάκης, 2006, σ ), ως µεθοδολογικού ερευνητικού εργαλείου, προκειµένου να το χρησιµοποιήσουν στην ανάλυση και την ερµηνεία των υπό διερεύνηση θεµάτων. Οι φοιτητές αναλαµβάνουν την υποχρέωση να παραδώσουν τις εργασίες τους το αργότερο ένα µήνα πριν από το τέλος της διδακτικής περιόδου. Σηµειώνουµε ιδιαίτερα ότι οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της εργασιακής ενασχόλησής τους έχουν τη δυνατότητα αλλά και την υποχρέωση να παρουσιάζονται στο γραφείο του διδάσκοντα σε συγκεκριµένες µέρες και ώρες εκτός των ωρών διδασκαλίας του µαθήµατος, προκειµένου να τον ενηµερώνουν για την πορεία των εργασιών τους, να ζητούν περαιτέρω οδηγίες κ.α. Μετά το πέρας και την παράδοση των εργασιών και αφού δοθεί η σχετική έγκριση από τον διδάσκοντα, οι φοιτητές αναλαµβάνουν την υποχρέωση να διανείµουν στους συµφοιτητές τους που έχουν εγγραφεί και παρακολουθούν το µάθηµα, τις εργασίες τους για µελέτη. Παράλληλα επιλέγονται οι καλλίτερες εργασίες και ενηµερώνονται οι φοιτητές που τις έχουν συγγράψει για την παρουσίασή των ενώπιον των άλλων φοιτητών κατά τη διάρκεια των τεσσάρων τελευταίων διδακτικών τρίωρων του µαθήµατος. 4ο-9ο τρίωρο Στα τρίωρα αυτά γίνεται διδασκαλία όλων των θεµατικών του µαθήµατος, όπως έχουν αναπτυχθεί στην υποενότητα 3.1. Παραλείπονται οι θεµατικές για τις οποίες έχουν αναλάβει εργασία οι φοιτητές (για το λόγο ότι αυτές θα αποτελέσουν αντικείµενο διδασκαλίας, µε την συµµετοχή των ίδιων των φοιτητών, τα τέσσερα τελευταία τρίωρα). Η διδασκαλία γίνεται µε την εφαρµογή συγκεκριµένων µεθόδων (επικοινωνία, διάλογος, αλληλοεπίδραση) και µε την χρήση οπτικού υλικού, πάντα µέσα στα πλαίσια των µορφωτικών στόχων του µαθήµατος. 10ο-13ο τρίωρο Παρουσιάζονται οι εργασίες των φοιτητών. Με τη χρήση και του κοµπιούτερ (power point) από δω και πέρα οι φοιτητές-µελλοντικοί δάσκαλοι-αναλαµβάνουν τη διδασκαλία της θεµατικής που έχουν επιλέξει για παρουσίαση-διδασκαλία στους συµφοιτητές τους. Με προσεκτικές παρεµβάσεις του καθηγητού- από τούδε και συντονιστού- ενθαρρύνονται και βοηθώνται οι διδάσκοντες φοιτητές στα νέα τους καθήκοντα. Σηµειώνουµε ιδιαιτέρως ότι, µε την άµεση συµµετοχή των φοιτητών στο διδακτικό έργο, ο καθηγητής από µεταδότης της γνώσης γίνεται και καθοδηγητής τους (Beaudion, 1990, σ ). Παράλληλα καλλιεργούνται µέθοδοι επικοινωνίας και διαλόγου µεταξύ διδασκόντων και διδασκοµένων φοιτητών, µε βασικό στόχο οι δεύτεροι να µεταβληθούν από παθητικοί δέκτες σε ενεργητικά µέλη της µαθησιακής διαδικασίας. Η καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης µε πρωτοβουλία και παρεµβάσεις του καθηγητού, επικεντρώνεται σε ερευνητικά ζητήµατα που αφορούν ISSN

9 σχέσεις, επιδράσεις, επιρροές κ.α. των πολιτικών ιδεολογιών που αναλύονται, σε εκπαιδευτικούς θεσµούς και πρακτικές (αταξικό σχολείο, δωρεάν εκπαίδευση, δίδακτρα, εξεταστικό σύστηµα κ.α.) των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών του ευρωπαϊκού χώρου που παρουσιάζονται. 4. Επίλογος Κες Κοι Όταν πριν από µερικά χρόνια ξεκίνησα την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία διδασκαλίας του µαθήµατός µου στους προπτυχιακούς φοιτητές, πολύ λίγοι (περίπου το 1/10 των παρακολουθούντων) ήταν εκείνοι που συµφωνούσαν να αναλάβουν εργασίες και να τις παρουσιάσουν στη συνέχεια στους συµφοιτητές τους (οι περισσότεροι µάλιστα από αυτούς µε αρκετή φοβία και επιφυλακτικότητα). Σήµερα, µετά από περίπου τρία χρόνια εµµονής στο εγχείρηµά µου αυτό, οι φοιτητές που επιλέγουν το µάθηµά µου, όχι µόνο έχουν τριπλασιαστεί αριθµητικά, αλλά και µε µεγάλη προθυµία, σχεδόν στο σύνολό τους (περίπου τα 9/10) αναλαµβάνουν τη συγγραφή και την παρουσίαση εργασίας, την οποία θεωρούν πλέον αναπόσπαστο τµήµα της µαθησιακής και αξιολογικής τους διαδικασίας. Σήµερα, µετά από δέκα περίπου χρόνια πανεπιστηµιακής διδασκαλίας πιστεύω ότι: Η από καθέδρας διδασκαλία, τα γεµάτα αµφιθέατρα, η αποστήθιση των γνώσεων για τις εξετάσεις κ.ά. είναι πρακτικές που πρέπει να εκλείψουν σύντοµα από το ελληνικό πανεπιστήµιο. Όσοι ακόµα πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι εµµένουν στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, οφείλουν πάραυτα να αλλάξουν και να µετατοπίσουν τον πυρήνα της διδασκαλίας τους από την κλασσική εκπαίδευση (teaching) στο περιβάλλον της µάθησης (learning). Στην εκπαίδευση φοιτητών που θα διδάσκονται κυρίως πως πρέπει να µαθαίνουν µε ταυτόχρονη καλλιέργεια και της κριτικής τους σκέψης. Κείµενα Νοµοθετικού Περιεχοµένου /γµα «περί κανονισµού του εν Αθήναις συστηθησοµένου Παν/µίου» της 14ης/26ης Απριλίου 1837 Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόµου «περί οργανισµού του εν Αθήνησι Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου». Αθήνα 23 Μαρτίου Νόµος ΓΩΓΚ «περί οργανισµού του εθνικού Παν/µίου». Αθήνα 11 Ιουλίου 1911 Νόµος ΓΩΚΕ «περί Καποδιστριακού Παν/µίου». Αθήνα 17 Ιουλίου 1911 Νόµος 2905 «περί οργανισµού του εν Αθήνησι Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου». Αθήνα 23 Ιουλίου 1922 Εισηγητική έκθεση επί του ν.δ. «περί τροποποιήσεως του οργανισµού του εν Αθήνησι Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/µίου». Αθήνα 12 Μαΐου 1926 Εισηγητική έκθεσις επί του σχεδίου νόµου «περί οργανισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών». Αθήνα 13 Ιανουαρίου 1931 Αγόρευση του Υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόµου «περί οργανισµού του Παν/µίου Αθηνών». Αθήνα 1932 Νόµος 5343 «περί οργανισµού του Παν/µίου Αθηνών». Αθήνα 23 Μαρτίου 1932 Εισηγητική έκθεση επί του σχεδίου νόµου «περί οργανώσεως της ανωτάτης παιδείας και επιστηµονικής ερεύνης και συστάσεως νέων ιδρυµάτων ανωτάτης παιδείας». Αθήνα 7 Ιουλίου 1966 ISSN

10 Εισηγητική έκθεση για το σχέδιο νόµου «για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.». Αθήνα 20 Μαΐου 1982 Νόµος 1268 «για τη δοµή και λειτουργία των Α.Ε.Ι.». Αθήνα 16 Ιουλίου 1982 ιάφορα κείµενα Έκθεση του καθηγητή Κ. Καραθεοδωρή «Η αναδιοργάνωσις του Πανεπιστηµίου Αθηνών». Αθήνα 1930 Απόφαση του Πανσπουδαστικού Συνεδρίου µε θέµα: «Αναγέννηση της παιδείας». Αθήνα 1964 Οµιλία του Γ. Παπανδρέου στο Πανεπιστήµιο Αθηνών µε θέµα: «Αναµόρφωση των Α.Ε.Ι.». Αθήνα 30 Ιανουαρίου 1965 Βιβλιογραφικές παραποµπές: Beaudion, M. (1990). The instructor s changing role in distance education. The American Journal of Distance Education. Carr, E.H. (1983). Τι είναι ιστορία. Αθήνα: Πλανήτης. Jarausch Konrad, H. (1982). Students, Society and Politics in Imperial Germany. The rise of Academic Ιlliberalism. Princeton, New Jersey. McClelland Charles, E. (1980). State, Society, and University in Germany, Cambridge University Press. Renaut, Al. (2002). Οι επαναστάσεις των Πανεπιστηµίων. Aθήνα: Gutenberg. Schlosser, C., & Anderson, M. (1994). Distance education-review of the literatute. In M.Simonson, C.Schlosser & M.Anderson, (Eds.), Encyclopedia of distance education research in Iowa. Ames, IA: Research Institute for Studies in Education. Iowa State University. Γιάνναρης, Γ. (1993). Φοιτητικά κινήµατα και ελληνική παιδεία (τ. Α ). Αθήνα: το Ποντίκι. Ματθαίου,. (2001). Το Πανεπιστήµιο στην εποχή της ύστερης Νεωτερικότητας. Αθήνα. Μπουζάκης, Σ. (2006). Η Πανεπιστηµιακή Εκπαίδευση στην Ελλάδα ( ), Τεκµήρια Ιστορίας. Αθήνα: Gutenberg. Πυργιωτάκης, Ι., & Παπαδάκης, Ν. (1999). Ερµηνευτική µέθοδος και έρευνα γύρω από την εκπαιδευτική πολιτική και µεταρρύθµιση. Ζητήµατα αλήθειας και µεθόδου, στο Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Ελληνική Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα. Αθήνα: Ατραπός. Πυργιωτάκης, Ι. (2004). Ερµηνευτική προσέγγιση εκπαιδευτικών νόµων και νοµοσχεδίων: Μια απόπειρα διαµόρφωσης ενός σχεδίου εργασίας. Στο Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Πρακτικά του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, Αλεξανδρούπολη, Μαΐου Θεσσαλονίκη: Κυριακίδη. Ρήγος, Αλ. (2000). Πανεπιστήµιο ιδεολογικός ρόλος και λόγος. Από το µεσαίωνα στην νεωτερικότητα. Αθήνα: Παπαζήση. Φυριππής, Ε. (2007). Το Αθήνησι Ελληνικόν Πανδιδακτήριον (Οθώνειο Πανεπιστήµιο). Μονογραφία. ISSN

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΡΙΠΠΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΡΙΠΠΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΥΡΙΠΠΗΣ, Επίκουρος Καθηγητής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών «Καλλιεργεί την κριτική σκέψη των φοιτητών του το ελληνικό πανεπιστήμιο;» Εκατόν εξήντα οκτώ και πλέον χρόνια έχουν περάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ3 ΕΞΑΜΗΝΟΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΛΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/NΣΗ : ΑΧΙΛΛΕΩΣ 37 Τ.Κ 10436 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210 5238973-210 5121399 6932798177 FAX: 210 5202798-210 5121399 ΗΛΕΚΤ/ΚΗ ΣΕΛΙΔΑ: http://www.oltee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc)

Αξιολόγηση. Φ. Κ. Βώροs, «Αξιολόγηση του Μαθητή, και Παιδαγωγική Ευαισθησία (ή Αναλγησία)» 2. (www.voros.gr/paid/axiol.doc) 1 Αξιολόγηση Αξιολόγηση είναι η αποτίμηση του αποτελέσματος μιας προσπάθειας. Στην περίπτωση των μαθητών/τριών το εκτιμώμενο αποτέλεσμα αναφέρεται στις γνώσεις και δεξιότητες, που φέρεται να έχει κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) Master s Degree www.unic.ac.cy Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής (Εξ Αποστάσεως) «Σε αυτό το ταξίδι για την ανακάλυψη της γνώσης μας εντυπωσίασε ιδιαίτερα η οργάνωση και το φιλικό κλίμα του Πανεπιστημίου.»

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 267 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΙΚΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΛΑΜΙΑ, Μάϊος

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί

Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Το καινοτόµο «σχέδιο Αρβανιτόπουλου» θα έχουν την ευκαιρία να το γνωρίσουν πρώτοι οι φετινοί Ολο το σχέδιο για το νέο λύκειο και τις πανελλαδικές Αλλάζουν όλα στο λύκειο από τον Σεπτέµβριο του 2013, καθώς το υπουργείο Παιδείας καταθέτει στη Βουλή σχέδιο νόµου, που παρουσιάζει σήµερα αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ

Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα. της Πολυµορφικότητας. Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση Ενηλίκων: Θέµατα και Ζητήµατα ευτέρα 17 εκεµβρίου 2007 ΤΕΙ Λαµίας Η εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και η έννοια της Πολυµορφικότητας Αντώνης Λιοναράκης Επικ. Καθηγητής, ΕΑΠ Έρευνα (2007),

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr

Πληροφορίες και υλικό του μαθήματος είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα eclass.uth.gr Τίτλος Μαθήματος: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Κωδικός μαθήματος: SEAB109 (3Ω/Υ) Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο σπουδών: 3o και 4 ο Μονάδες ECTS: 6 Διδάσκων: Γιάννης Πεχτελίδης e mail: pechtelidis@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΡΑΦΩΝΙΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΜΣ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Η λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α )

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) 29 Μαΐου 2014 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Απαντήσεις Θεμάτων Πανελληνίων Εξετάσεων Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων (ΟΜΑΔΑ Α ) Α1. Ο συγγραφέας του κειμένου αναφέρεται στη σημασία του δημιουργικού σχολείου στη

Διαβάστε περισσότερα

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

: Βαθ. Προτεραιότητας: ΠΡΟΣ : Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: : Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ

ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΚΑΛΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2010 ΓΝΩΣΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ 1. Γνωστικό Αντικείμενο του Σμήματος Η απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ ιάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων Α Λυκείου Η Α Τάξη Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρµόζεται πρόγραµµα µαθηµάτων τριάντα πέντε (35) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΥ1 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός

ΑΡΘΡΟ 2 Αντικείμενο - Σκοπός ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΙΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Απαντήσεων

Παρουσίαση Απαντήσεων Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ Επιτροπή Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Παρουσίαση Απαντήσεων Ερωτηματολογίου για το Πρόγραμμα Σπουδών και τους Τρόπους Μετάδοσης Γνώσης στη Σχολή Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY

YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY YΠOXPEΩΣEIΣ ΓIA TH ΛHΨH ΠTYXIOY Oι φοιτητές του Φ.Π.Ψ. πρέπει να συµπληρώσουν φοίτηση οκτώ εξαµήνων και να εξετασθούν σε σαράντα εξαµηνιαία µαθήµατα από τα αναγραφόµενα στο Πρόγραµµα Σπουδών (βλ. παρακάτω).

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας Τ.Θ. 13801 ΤΚ 104310, Αθήνα http://www.epe.org.gr e-mail: info@epe.org.gr ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Πολιτική ηγεσία Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή.

Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. 1 Ε ι σ α γ ω γ ή Μέχρι σήµερα πολλά έχουν αλλάξει στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και κυρίως στο τρόπο των εξετάσεων, χωρίς όµως κάποια ουσιαστική αλλαγή. Όλα τα εκπαιδευτικά συστήµατα είχαν πάντα εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης

Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Δρ. Γεώργιος Ζάχος Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης Εμμανουήλ Νίνος Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνος στη Σ. Β. στο 9ο Γυμνάσιο Περιστερίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (Π.Ε.ΣΥ.Π.) Ακαδηµαϊκό Έτος 2014-15 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Π.Ε.ΣΥ.Π. ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Συνεργασίας

Πρωτόκολλα Συνεργασίας Πρωτόκολλα Συνεργασίας της ΔΑΣΤΑ του ΤΕΙ Αθήνας Η ΔΑΣΤΑ και οι Δοµές του ΤΕΙ Αθήνας για την αποτελεσµατικότερη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την αγορά εργασίας έχουν συνάψει συνεργασίες µε διάφορους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική (ΠΜΣ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ http://mtpx.csd.auth.gr/ Γενικά Λειτουργεί αυτοδύναμα από το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 Οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη»

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. «Ηλεκτρονική τάξη» 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Ηλεκτρονική τάξη» Ζάφειρας Παναγιώτης 1 Μπίστα Πολυξένη 2, 1 Εκπαιδευτικός 1 ου Λυκείου Παπάγου Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στη διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία

Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων. οργάνωση και λειτουργία Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών Σχολείων οργάνωση και λειτουργία Μαρία Φουσέκα, φιλόλογος 1 Τα Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα που συστάθηκαν, αρχικά, για τα παιδιά των υπαλλήλων της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ ECTS: ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΝΕΟΤΗΤΑ Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα προωθεί τη συνεργασία µεταξύ πανεπιστηµίων ως µέσο για τη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ Επιστηµονικός-Επαγγελµατικός Φορέας των Ψυχολόγων (ν.991/79, 2646/98, 2005/36/ EK) Έτος Ιδρύσεως 1963 Μέλος E.F.P.A Λεωφόρος Βασιλίσσης Αµαλίας 42 Αθήνα 16-07-2014 10558 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες»

«Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» Οδηγός Σπουδών 2015 ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Νεοελληνική Λογοτεχνία & Ψηφιακές Τεχνολογίες» ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Εισαγωγικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ

Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Η Δ Ι Ε Θ Ν Η Σ Δ Ι Α Σ Τ Α Σ Η Τ Ο Υ Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τα Τμήματα της Νοσηλευτικής Α και Β ήταν από τα πρώτα Τμήματα της ΣΕΥΠ και γενικά του ΤΕΙ Αθήνας, που συμμετείχαν στα ευρωπαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ακαδ. έτος 015-016 ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία

Πρότυπα-πειραματικά σχολεία Πρότυπα-πειραματικά σχολεία 1. Τα πρότυπα-πειραματικά: ένα ιστορικό Τα πειραματικά σχολεία (στα οποία εντάχθηκαν με το Ν. 1566/85 και τα ιστορικά πρότυπα σχολεία) έχουν μακρά ιστορία στον τόπο μας. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής.

Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Αγαπητές/οί συνάδελφοι, σε αυτό το τεύχος σας προτείνουµε µερικά ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν βασικές αρχές της Συµβουλευτικής. Arist Von Schlippe, Jochen Schweitzer επιµέλεια: Βιργινία Ιωαννίδου µετάφραση:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου

Άρθρο 2. Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου Άρθρο 2 Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου 1. Η Α Τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου αποτελεί τάξη αποκλειστικά γενικής παιδείας, στην οποία εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική

ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Δρ Μπρίνια Βασιλική Επιμορφωτικό σεμινάριο υποψηφίων ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Metropolitan Hotel Σάββατο 20 - Κυριακή 21 Μαρτίου 2010 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Προσκεκλημένη εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Ποια μαθήματα διδάσκονται οι μαθητές της Α Λυκείου; Ποια από τα μαθήματα ανήκουν στους ίδιους κλάδους μαθημάτων; Ο παρακάτω πίνακας περιέχει όλους τους κλάδους των μαθημάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με το πρόσφατο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας θα πραγματοποιηθούν σημαντικές αλλαγές στο Λύκειο και στον τρόπο εισαγωγής στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του κινήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Περιγραφή Συμβουλευτικής ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των Συμβουλευτικών Κέντρων. Τα Συμβουλευτικά Κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16

Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Πρόγραμμα Σεμιναρίων Mεταπτυχιακών Φοιτητών ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-16 Το κάθε μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει 3 επίπεδα που αφορούν σεμινάρια (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ). Θα πρέπει με το τέλος των σπουδών σας η αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015

Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Το Νέο Λύκειο Σχολικό έτος 2014-2015 Η δομή του νέου Λυκείου Α Λυκείου Τάξη Γενικής Παιδείας Β Λυκείου Γενική Παιδεία Δύο (2) ομάδες Προσανατολισμού Γ Λυκείου Γενική Παιδεία Τρεις (3) ομάδες Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ

ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ. Ελληνική ΟΧΙ ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGF450 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 4 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση

Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ Γ Διδασκαλία τη Χημείας Με Νέες Τεχνολογίες Χημεία Β Λυκείου Γενικής Παιδείας: Όλα τα πειράματα σε προσομοίωση Γεώργιος Ξεντές

Διαβάστε περισσότερα

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015

: Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Γ Ε Ν Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Πρόγραμμα : Καλλιέργεια Ερευνητικής και Καινοτομικής Κουλτούρας Διαγωνισμός : Μαθητές στην Έρευνα ΜΕΡΑ 2014-2015 Κωδικός Πρόσκλησης : ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ/ΜΕΡΑ/0914 Χ Ρ Ο Ν Ο Δ Ι Α Γ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA) Γιατί στο Νεάπολις Επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις γίνεσαι μέλος μιας ζωντανής κοινότητας που αποτελείται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και από ακαδημαϊκό προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ 2000 Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης και το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου»

Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» Ιφιγένεια Βαρδακώστα Βιβλιοθηκονόμος, Msc/Υπεύθυνη Βιβ/κης Σχέση Πληροφοριακής Παιδείας και Εκπαίδευσης Χρηστών : η περίπτωση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου» 1ο

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ucy.ac.cy/~kedima.

http://www.ucy.ac.cy/~kedima. http://www.ucy.ac.cy/~kedima. Δομή και Στόχοι Mε απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 30 Αυγούστου 2002, ιδρύθηκε το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας. Το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου

ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ. Αξιολόγηση, Προαγωγή και Απόλυση Μαθητών Γενικού Λυκείου ΤΟ ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ Στους μαθητές που θα φοιτήσουν φέτος στην Α Λυκείου θα αρχίσει να εφαρμόζεται η νέα δομή του λυκείου. Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα μετράει επιπλέον και ο μέσος όρος των

Διαβάστε περισσότερα