ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)"

Transcript

1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 153/ Αθήνα, 16/5/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως 32 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου στο πλαίσιο της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» Υποέργο 1: «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών και ψηφιακών μαθημάτων» Για τις ανάγκες της Πράξης «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ » και ειδικότερα του Υποέργου 1 με τίτλο «Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών και ψηφιακών μαθημάτων» το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο προτίθεται να συνάψει ως 32 συμβάσεις έργου με Εξωτερικούς Συνεργάτες/ Εμπειρογνώμονες για την υλοποίηση του έργου. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του υποέργου είναι έως 31/10/2015. Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να μελετήσουν τη σύντομη περιγραφή του έργου (Παράρτημα Ι), να λάβουν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για κάθε ειδικότητα όπως περιγράφονται παρακάτω, και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας Πρόταση (Παράρτημα ΙΙ). 1

2 2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Κατηγορία 1 - Διαχειριστής Υπηρεσιών Βιντεοροών και κεντρικής πλατφόρμας διάθεσης βίντεο (συμβάσεις έως 2) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο ενασχόλησης: Η υποστήριξη και διαχείριση των πλατφόρμων ψηφιακών μαθημάτων στα πλαίσια της «Φιλοξενίας, λειτουργίας και διαχείρισης υπηρεσιών και μαθημάτων» (Δέσμη Δραστηριοτήτων 3.2) και συγκεκριμένα: Της υπηρεσίας Χρονοπρογραμματισμού Διαλέξεων για καταγραφή/μετάδοση Της Πλατφόρμας διάθεσης βιντεοδιαλέξεων Των εξυπηρετητών και υπηρεσιών μετάδοσης βιντεοροών Της επικοινωνίας και παροχής μεταδεδομένων με την εθνική πύλη αναζήτησης Η ανάπτυξη προγραμμάτων (scripts) σχετικών με τις υπηρεσίες βίντεο Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής Κατεύθυνσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού) Διετής (2) Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων Linux και Apache/MySQL/PHP και σχετικών υπηρεσιών Εμπειρία στην εγκατάσταση και διαχείριση εξυπηρετητών μετάδοσης Wowza Media Server σε περιβάλλον Linux Άριστη γνώση HTML/XML, JavaScript και τεχνολογιών AJAX Άριστη γνώση προγραμματισμού σε bash (bash shell scripting) Συνεκτιμώμενα Προσόντα : Καλή γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής Γλώσσας Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ Εμπειρία στη λειτουργία υπηρεσιών μετάδοσης βιντεοροών Εμπειρία εγκατάστασης, παραμετροποίησης και λειτουργίας πλατφόρμας DSPACE Εμπειρία στη διαχείριση πλατφορμών εκπαιδευτικού περιεχομένου Εμπειρία στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν της διετίας στη διαχείριση συστημάτων Linux και Apache/MySQL/PHP και σχετικών υπηρεσιών 2

3 Κατηγορία 2 - Έμπειρος Προγραμματιστής Διαδικτυακών Εφαρμογών - Java (συμβάσεις έως 3) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Παρουσία στην Αθήνα. Αντικείμενο ενασχόλησης: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφορμών και υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα αφορά στην ανάπτυξη των εφαρμογών/υπηρεσιών (Δέσμη Δραστηριοτήτων 2.2): Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πλατφόρμας Διάθεσης και Επεξεργασίας Βιντεοδιαλέξεων Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής Κατεύθυνσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού) Τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης web συστημάτων σε περιβάλλον Java και με χρήση HTML/XML, JavaScript και τεχνολογιών AJAX Εμπειρία σε περιβάλλον Linux, Apache, MySQL Εμπειρία στο προγραμματισμό και ανάπτυξη εφαρμογών τύπου video portal Εμπειρία προγραμματισμού σε περιβάλλον Eclipse Συνεκτιμώμενα προσόντα : Καλή γνώση (επίπεδο Lower ή Β2) της Αγγλικής Γλώσσας Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών που υλοποιούν WebServices Χρήση εφαρμογών επεξεργασίας βίντεο όπως ffmpeg Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν της τετραετίας Κατηγορία 3 - Προγραμματιστής Διαδικτυακών Εφαρμογών (συμβάσεις έως 7) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Παρουσία στην Αθήνα τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα. Αντικείμενο ενασχόλησης: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφορμών και υπηρεσιών (Δέσμη Δραστηριοτήτων 2.1, 2.2 και 2.3). Πιο συγκεκριμένα αφορά στην ανάπτυξη των εφαρμογών/υπηρεσιών: Ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών και υποσυστημάτων στην πλατφόρμα Open eclass Aνάπτυξη συνιστωσών πλατφορμών του έργου Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα : 3

4 Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής Κατεύθυνσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού) Διετής (2) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης web εφαρμογών σε περιβάλλον PHP και με χρήση HTML/XML, Javascript, JQuery και τεχνολογιών AJAX Εμπειρία σε περιβάλλον Linux, Apache, MySQL Εμπειρία προγραμματισμού στην πλατφόρμα Open eclass Συνεκτιμώμενα προσόντα : Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ Καλή γνώση (επίπεδο Lower ή Β2) της Αγγλικής Γλώσσας Εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών που υλοποιούν WebServices Εμπειρία στη χρήση συνεργατικών εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού όπως, cvs, mercurial, git, svn κ.α. Εμπειρία προγραμματισμού στην ανάπτυξη LMS (Learning Management System) Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν της διετίας στη διαχείριση συστημάτων σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης web εφαρμογών σε περιβάλλον PHP και με χρήση HTML/XML, Javascript, JQuery και τεχνολογιών AJAX Κατηγορία 4 - Έμπειρος Διαχειριστής Συστημάτων (συμβάσεις έως 2) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο ενασχόλησης Εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία φυσικών ή/και ιδεατών συστημάτων (Δέσμη Δραστηριοτήτων 3.1). Aφορά στα ακόλουθα: Υλοποίηση της τεχνικής λύσης για τη φιλοξενία των συνιστωσών πλατφορμών, και των υπερκείμενων υπηρεσιών. Λειτουργία και διαχείριση των εξυπηρετητών (servers) του έργου Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής Κατεύθυνσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού) Τουλάχιστον τετραετής (4) επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση μεγάλου αριθμού εξυπηρετητών Επαγγελματική εμπειρία σε Web provisioning technologies, virtualization performance tuning, αρχιτεκτονικές load balancing και fail over, monitoring tools Επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων Unix/Linux και MySQL 4

5 Συνεκτιμώμενα Προσόντα: Καλή γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής Γλώσσας Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ Εμπειρία στη διαχείριση εξυπηρετητών που φιλοξενούν την πλατφόρμα Open eclass Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν της τετραετίας στη διαχείριση συστημάτων Κατηγορία 5 - Σχεδιαστές Διεπαφών (UI experts) (συμβάσεις έως 3) (Να υποβληθεί CD και σύνδεσμοι με portofolio). Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο: Σχεδιασμός Διεπαφών των συνιστωσών πλατφορμών του έργου (Δέσμες Δραστηριοτήτων 2.1, 2.2 και 2.3) Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού) Τουλάχιστον διετής (2) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης διεπαφών διαδικτυακών εφαρμογών Πολύ καλή γνώση Adobe Creative Suite ή ισοδύναμο Πολύ Καλή Γνώση HTML5, CSS Level 3 Συνεκτιμώμενα προσόντα : Καλή γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής Γλώσσας Εξοικείωση με το πρότυπο WCAG 2.0 Εμπειρία στην ανάπτυξη templates για δημοφιλή συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, όπως WordPress, Joomla, κ.α. Καλή γνώση JQuery και JavaScript Γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον PHP Εμπειρία σχεδιασμού και ανάπτυξης διεπαφών σε διαφορετικές πλατφόρμες συσκευών (web, mobile, tablets) Καλή γνώση front end frameworks, όπως Bootstrap, Foundation Εμπειρία στην ανάπτυξη διεπαφών LMS (Learning Management System) 5

6 Κατηγορία 6 - Προγραμματιστές Κινητών (mobile) Εφαρμογών (συμβάσεις έως 2) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Παρουσία στην Αθήνα Αντικείμενο: Σχεδιασμός και ανάπτυξη πλατφορμών και υπηρεσιών (Δέσμες Δραστηριοτήτων 2.1, 2.2 και 2.3). Συγκεκριμένα, σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών για πρόσβαση στα ανοικτά μαθήματα μέσω συσκευών iphone και Android, Βlackberry Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής Κατεύθυνσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού) Τουλάχιστον διετής (2) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης κινητών εφαρμογών με Android SDK ή/και iphone SDK Πολύ καλή γνώση Java Συνεκτιμώμενα προσόντα : Καλή γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής Γλώσσας Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε ΤΠΕ Εμπειρία προγραμματισμού στην πλατφόρμα Open eclass Ανάπτυξη Open eclass ως εφαρμογή κινητών συσκευών Επιστημονική εξειδίκευση που απαιτείται για την άμεση εμπλοκή στο συγκεκριμένο έργο Επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου Κατηγορία 7 Κατασκευαστής ιστοτόπων (συμβάσεις έως 3) (Να υποβληθεί CD και σύνδεσμοι με portofolio). Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο: Σχεδιασμός, παραμετροποίηση και λειτουργία ιστότοπων, υπηρεσιών ενημέρωσης και λοιπών υπηρεσιών επικοινωνίας με συνεργάτες Χρήση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης (facebook, twitter, youtube) 6

7 Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Απαραίτητα προσόντα : Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Πληροφορικής ή Θετικής Κατεύθυνσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού) Τουλάχιστον διετής (2) επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας ιστότοπων Άριστη γνώση HTML και CSS3 Άριστη γνώση στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση, και λειτουργία ιστότοπων με συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, όπως WordPress, Joomla, καθώς και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη templates για αυτά κ.α. Πολύ καλή γνώση στη δημιουργία και λειτουργική διαχείριση ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube) Συνεκτιμώμενα προσόντα : Καλή γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής Γλώσσας Εξοικείωση με το πρότυπο WCAG 2.0 Εμπειρία στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία υπηρεσιών wiki και forums, όπως MediaWiki, DokuWiki, phpbb, κ.α. Καλή γνώση JQuery και JavaScript Καλή γνώση front-end frameworks Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού σε περιβάλλον PHP και Linux Πολύ καλή γνώση Photoshop Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν της διετίας σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και λειτουργίας ιστότοπων Κατηγορία 8 - Γραφίστες (συμβάσεις έως 2) (Να υποβληθεί CD και σύνδεσμοι με portofolio). Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο: Σχεδιασμός γραφιστικών των συνιστωσών πλατφορμών και ιστότοπων του έργου. (Δέσμες Δραστηριοτήτων 2.1, 2.2 και 2.3 και 5.1) Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. 7

8 Aπαραίτητα προσόντα: Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σχετικό με το αντικείμενο της θέσης τίτλο σπουδών Τουλάχιστον τριετής (3) επαγγελματική εμπειρία σε σχεδιασμό διαδικτυακών εφαρμογών στο δημιουργικό του μέρος Άριστη γνώση Adobe Creative Suite Άριστη γνώση εργαλείων σελιδοποίησης εντύπων όπως InDesing, QuarkXpress Συνεκτιμώμενα προσόντα : Καλή γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής Γλώσσας Δίπλωμα Μεταλυκειακής εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ) ή Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Γραφιστικής ή Γραφικών Τεχνών (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού) Εμπειρία στο σχεδιασμό και ανάπτυξη κινούμενων γραφικών και χρήσης του εργαλείων όπως Flash, AfterEffects Εμπειρία στην ανάπτυξη templates για δημοφιλή συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, όπως WordPress, Joomla, κ.α. Γνώση ΗΤΜL και CSS Επαγγελματική εμπειρία στο σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν της τριετίας σε σχεδιασμό διαδικτυακών εφαρμογών στο δημιουργικό του μέρος Επιστημονική εξειδίκευση που απαιτείται για την άμεση εμπλοκή στο συγκεκριμένο έργο Επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου Κατηγορία 9 - Υπεύθυνος Επικοινωνίας (συμβάσεις έως 2) Να υποβληθεί συνοπτική πρόταση (έως 3 σελίδες) «Σχεδιασμού της επικοινωνίας και την ευρύτερη παρουσία του έργου στα ΜΜΕ, στο Διαδίκτυο και στα συλλογικά ψηφιακά μέσα». Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο: Υπεύθυνος για το στρατηγικό σχεδιασμό της επικοινωνίας, την υλοποίηση της επικοινωνίας καθώς και την ευρύτερη παρουσία του έργου στα ΜΜΕ, στο Διαδίκτυο και στα συλλογικά ψηφιακά μέσα Διαχείριση των λογαριασμών της GUnet στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 8

9 Σύνταξη κειμένων για την επικοινωνία όπως ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία, κείμενα και δομή ιστότοπων, δελτία τύπου, οδηγίες, επιμέλεια κειμένων κ.α. Συνδρομή στις επικοινωνιακές ενέργειες προβολής της GUnet και των δράσεων της Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Aπαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε Μέσα Επικοινωνίας (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού) Τουλάχιστον πενταετής (5) επαγγελματική εμπειρία σε μεγάλα, ευρείας αναγνώρισης, ελληνικά μέσα ενημέρωσης Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της Αγγλικής Γλώσσας Άριστη γνώση Microsoft Word, PowerPoint με πιστοποίηση γνώσεων κατά ΕCDL. Πολύ καλή χρήση του Διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Συνεκτιμώμενα προσόντα : Καλή γνώση (επίπεδο Β2) δεύτερης ξένης κοινοτικής Γλώσσας Επαγγελματική εμπειρία σε συλλογικά ψηφιακά μέσα (Facebook, Twitter, YouTube) Καλή χρήση Adobe Photoshop Κατηγορία 10 Εμπειρογνώμονας εκκαθάρισης δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (συμβάσεις έως 3) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο: Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και αρωγή ιδρυμάτων - σε δεύτερο επίπεδο - στις διαδικασίες εκκαθάρισης δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό που δημοσιοποιούν τα ιδρύματα στο πλαίσιο των ιδρυματικών δράσεων «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» Συγκέντρωση απαιτήσεων από τις ιδρυματικές δράσεις Κεντρική διεκπεραίωση αιτήσεων λήψης αδείας χρήσης από εκδότες για εκπαιδευτικούς πόρους Συγκέντρωση πληροφοριών και σύνταξη κειμένου με περιεχόμενο τα δικαιώματα που οι εκδοτικοί οίκοι επιστημονικών περιοδικών και βιβλίων εκχωρούν στους συνεργαζόμενους με αυτούς συγγραφείς και σε τρίτους και αφορούν στη χρήση του δημοσιοποιημένου υλικού Επικαιροποίηση οδηγιών εκκαθάρισης Παρακολούθηση και διαχείριση των λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των forum, και των wiki της GUnet στα σχετικά θέματα 9

10 Επικοινωνία και συντονισμός με το ΕΥΔΟΞΟ και την ομάδα υλοποίησης του έργου Κάλλιπος για σχετικά θέματα Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Aπαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης Βιβλιοθηκονομίας ή Νομικής (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού) Τουλάχιστον διετής(2) επαγγελματική εμπειρία σε διαδικασίες εκκαθάρισης δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε εκπαιδευτικούς πόρους Καλή γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής Γλώσσας Πολύ καλή χρήση του Διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Συνεκτιμώμενα προσόντα : Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της Αγγλικής Γλώσσας Επαγγελματική εμπειρία σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα με αντικείμενα τις διαδικασίες εκκαθάρισης δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και επικοινωνία με εκδότες βιβλίων, περιοδικών Εμπειρία χρήσης forum και wiki Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας και παρουσιάσεων Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν της διετίας σε διαδικασίες εκκαθάρισης δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Άριστη γνώση Microsoft Word, PowerPoint με πιστοποίηση γνώσεων κατά ΕCDL Κατηγορία 11 Συντονιστής κοινότητας δημιουργών ελεύθερου περιεχομένου (συμβάσεις έως 3) Τόπος παροχής υπηρεσίας: Αθήνα Αντικείμενο: Ανάπτυξη και συντονισμός της κοινότητας δημιουργών ελεύθερου περιεχομένου προκειμένου να συνεργάζονται για την ανταλλαγή πόρων που αναπτύσσουν καθώς και τεχνογνωσίας Επικοινωνία με τις ιδρυματικές ομάδες, μέλη ΔΕΠ και το προσωπικό υποστήριξης ανάπτυξης ανοικτών μαθημάτων με σκοπό την κινητοποίησή τους προκειμένου να συμμετέχουν στην κοινότητα Οργάνωση της κοινότητας κατά θεματικά αντικείμενα, κοινά προβλήματα, κ.α. Υποστήριξη σε επίπεδο περιεχομένου και χρήση των υπηρεσιών ενημέρωσης της κοινότητας όπως wiki, forums κ.α. Αναζήτηση πηγών ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων και προώθηση τους στην κοινότητα καθώς και συγγραφή οδηγιών 10

11 Συγγραφή οδηγιών για την αντικατάσταση πόρων με ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους Ενημέρωση, προώθηση της ιδέας συλλογικής ανάπτυξης ανοικτών πόρων από φοιτητές και άλλες κοινότητες εθελοντών Καταγραφή απαιτήσεων και συγγραφή προδιαγραφών για λειτουργικότητα της διαδικτυακής υπηρεσίας συντονισμού της κοινότητας Διαχείριση περιεχομένου αποθετηρίου με ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους Επικοινωνία και συντονισμός με την ομάδα υλοποίησης έργου Κάλλιπος και την ΕΛ/ΛΑΚ για σχετικά θέματα Ενδεικτικός προϋπολογισμός κατηγορίας: ευρώ. Aπαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ή Δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ή ισότιμο πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού) Τουλάχιστον διετής (2) επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη και συντονισμό κοινότητας Καλή γνώση (επίπεδο Β2) της Αγγλικής Γλώσσας Πολύ καλή χρήση του Διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Συνεκτιμώμενα προσόντα : Άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) της Αγγλικής Γλώσσας Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα Εμπειρία σε υποστήριξη - σε επίπεδο περιεχομένου - και χρήση των υπηρεσιών ενημέρωσης της κοινότητας όπως wiki, forums, κ.α καθώς και πλατφόρμας συνεργασίας Εμπειρία σε διαχείριση περιεχομένου αποθετηρίου με ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους, όπως το DSPACE Ικανότητα καλής προσωπικής επικοινωνίας και παρουσιάσεων Επιπλέον επαγγελματική εμπειρία πέραν της διετίας σε ανάπτυξη και συντονισμό κοινότητας Εμπειρία σε ανάπτυξη και συντονισμό κοινότητας δημιουργών περιεχομένου Επαγγελματική εμπειρία σε ακαδημαϊκό ή ερευνητικό ίδρυμα σε συναφές αντικείμενο 11

12 3. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (C.D.) : 1. Πρωτότυπη Πρόταση σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα, 2. Βιογραφικό Σημείωμα, 3. Δείγματα της δουλειάς τους (Portfolio) σε CD (μόνο για τις κατηγορίες 7 και 8) και 4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 όπως ισχύει, (με περιεχόμενο, όπως ορίζεται στο συνημμένο υπόδειγμα- Παράρτημα ΙΙI), εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα ήτοι μέχρι και 6/6/2014 και ώρα μμ. Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων κατατίθενται σε κλειστό φάκελο στη GUnet., καθημερινά μέχρι τις μμ. ή αποστέλλονται ταχυδρομικά (συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier) σε κλειστό φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση, AKΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ GUnet ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝEΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΙΛΙΣΙΑ Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 1 (Προσοχή: Στο εξωτερικό μέρος του κλειστού φακέλου να αναγράφεται η ένδειξη που ακολουθεί: «Υποβολή Πρότασης για το έργο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ». Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλλει ενιαία πρόταση, για περισσότερες από μία κατηγορίες που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση συμπληρώνοντας πρωτότυπη πρόταση, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα. Τα θεωρημένα αντίγραφα τίτλων σπουδών, γνώσης ξένων γλωσσών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία της πρότασης, θα κατατεθούν στη GUnet, εφόσον ζητηθούν, κατά την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης, από οποιονδήποτε υποβάλει πρόταση. Δεν λαμβάνονται υπόψη: a. Προτάσεις που αποστέλλονται με FAX ή e mail b. Προτάσεις που δεν έχουν χρησιμοποιήσει την πρωτότυπη πρόταση, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα υπόδειγμα, και δεν συνυποβάλλουν με αυτήν βιογραφικό σημείωμα και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 όπως ισχύει, (με περιεχόμενο όπως ορίζεται στο συνημμένο υπόδειγμα) c. Προτάσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα Θα ληφθούν υπόψη, μόνο οι προτάσεις των υποψηφίων που θα κατατεθούν εμπρόθεσμα ή 12

13 θα αποσταλούν ταχυδρομικά με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή courier. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο της υποβολής κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης ( των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας courier) που φέρει ο φάκελος αποστολής, ήτοι πρέπει να φέρει ταχυδρομική σήμανση μέχρι και 6/6/2014. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την κα. X. Mπαρέ (τηλ: ) και e- mail: 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ της GUnet. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: Έλεγχο του παραδεκτού των προτάσεων κατά τα ανωτέρω Αξιολόγηση των απαραίτητων και συνεκτιμώμενων προσόντων των υποψηφίων αντισυμβαλλομένων Με την ολοκλήρωσή των συνεντεύξεων, η Επιτροπή θα βαθμολογήσει τις προτάσεις των υποψηφίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία β) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταλυκειακό /μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Εισήγηση στη GUnet για την αποδοχή των κατά τα ανωτέρω προσφορότερων από τις παραδεκτά υποβληθείσες προτάσεις Μετά την αποδοχή από την GUnet των προτάσεων, ακολουθεί η υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης H GUnet διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής όλων ή μέρους των προτάσεων που θα υποβληθούν παραδεκτά και θα πληρούν τις προϋποθέσεις που προδιαγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Υποέργου. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κριτηρίων αξιολόγησης και βαθμολόγησης. Όλα τα κριτήρια βαθμολογούνται από 0 έως 10 (10=πλήρης ικανοποίηση του κριτηρίου). Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Παρατηρήσεις Βάρος Κριτηρίου 1 Επιστημονική Αξιολογούνται και βαθμολογούνται 25% 13

14 Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Παρατηρήσεις Βάρος Κριτηρίου Επάρκεια οι τίτλοι σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών) σε αντικείμενο συναφές με το ανατιθέμενο έργο 2 Εμπειρία (πέραν της ελάχιστης απαιτούμενης) 3 Επιθυμητά προσόντα 4 Συνολική εικόνα υποψηφίου Αξιολογείται η εμπειρία σε ίδιο- ή συναφές με την προκηρυσσόμενη θέση- αντικείμενο εργασίας Αξιολογείται το κατά πόσο ο υποψήφιος διαθέτει τα προβλεπόμενα από την παρούσα πρόσκληση επιθυμητά προσόντα Αξιολογούνται και βαθμολογούνται χαρακτηριστικά όπως εξειδίκευση που απαιτείται για την άμεση εμπλοκή στο συγκεκριμένο έργο, επαγγελματική ικανότητα που απαιτείται για την υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου και προσόντα όπως επικοινωνιακή ικανότητα, ικανότητα συνεργασίας, ανάπτυξης πρωτοβουλιών, αυτόνομης εργασίας, τήρησης χρονοδιαγράμματος και άλλα συνεκτιμητέα προσόντα (όπως, γνώση εργαλείων λογισμικού, κλπ.) Βαθμολογείται η συνολική εικόνα της υποψηφιότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και από την συνέντευξη 25% 25% 25% 5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα εντός αποσβεστικής προθεσμίας 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της κατάταξής τους. Η ένσταση και 14

15 τα τυχόν συνοδευτικά αυτής στοιχεία θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία της GUnet. Πρόσβαση στα στοιχεία του ατομικού φακέλου υποψηφιότητας και στα φύλλα αξιολόγησης - βαθμολόγησης των λοιπών υποψηφίων συνεργατών παρέχεται αποκλειστικώς μόνο κατόπιν έγγραφης αίτησης υποψηφίου, η οποία υποβάλλεται προς το ΔΣ της GUnet εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της αναρτήσεως των αποτελεσμάτων και υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο με αριθμό Γ/ΕΞ/4163-1/ έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι δύο προαναφερθέντες τύποι αιτήσεων υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, είτε ταχυδρομικώς, είτε μέσω ταχυμεταφορέα. Ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λογίζεται η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορέα. Αν η ημέρα εκπνοής της ανωτέρω προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η προθεσμία μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπ όψιν και δεν εξετάζονται. 6. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ O ακριβής αριθμός των υποψηφίων, που θα συνάψουν σύμβαση έργου με τη GUnet θα καθοριστεί από τη GUnet με βάση τις ανάγκες του έργου. Η GUnet θα επιλέξει από τους υποψηφίους που θα κληθούν σε συνέντευξη και θα αξιολογηθούν με την παρούσα πρόσκληση. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι αρχικά εξάμηνης χρονικής διάρκειας και η GUnet διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής νέων συμβάσεων, ανάλογα με τις ανάγκες της Πράξης και μέχρι την ολοκλήρωσή της. Κατά το χρονικό διάστημα της ισχύος της σύμβασης, η GUnet θα αναθέτει στον αντισυμβαλλόμενο την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, συνδεόμενου με συγκεκριμένα παραδοτέα και θα καθορίζει το χρόνο παράδοσής τους, εντός της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, κατά τα ειδικότερα σε αυτήν οριζόμενα. Η ανάθεση του επιμέρους έργου ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της GUnet, λαμβανομένης υπόψη της παρούσας πρόσκλησης και της σύμβασης. Κάθε εξωτερικός συνεργάτης /εμπειρογνώμονας ενδέχεται να αναλαμβάνει εκτέλεση έργου που αντιστοιχεί σε διάφορα παραδοτέα, ανάλογα με τις ανάγκες κατά περίπτωση. 7. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ Αρμόδιο όργανο για την παρακολούθηση της υλοποίησης/καλής εκτέλεσης της σύμβασης και την παραλαβή των παραδοτέων των εμπειρογνωμόνων/εξωτερικών συνεργατών είναι η Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων η οποία έχει συγκροτηθεί με απόφαση του ΔΣ της GUnet, κατά τα ειδικότερα στη σύμβαση οριζόμενα. 15

16 8. ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος των εξωτερικών συνεργατών/ εμπειρογνωμόνων θα ανταποκρίνεται στο εκτελεσθέν και παραληφθέν έργο, κατά τα ειδικότερα στη σύμβαση οριζόμενα. Το GUnet ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του εξωτερικού συνεργάτη/ εμπειρογνώμονα. Για την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στους εξωτερικούς συνεργάτες/ εμπειρογνώμονες απαιτούνται τα παραστατικά που προβλέπονται σχετικά από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο Πρόεδρος του ΔΣ Καθηγητής Λ. Μεράκος 16

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο (GUnet) αναλαμβάνει την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων του Υποέργου 1 «Aνάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών και ψηφιακών μαθημάτων» που περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις: Δράση 1. Σχεδιασμός, αναβάθμιση, ανάπτυξη, λειτουργία της πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων Open eclass Δράση 2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, υποστήριξη και λειτουργία πλατφόρμας δημοσιοποίησης Βιντεοδιαλέξεων Δράση 3. Σχεδιασμός, ανάπτυξη, και υποστήριξη οριζόντιας πύλης συνάθροισης μεταδεδομένων και αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων Δράση 4. Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, καθορισμός προδιαγραφών Δράση 5. Φιλοξενία πλατφορμών/μαθημάτων Δράση 6. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση Δράση 7. Ανάπτυξη δικτυακών τόπων Δράση 8. Forum και συνεργατικό περιβάλλον Δράση 9. Διαγωνισμοί καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων και βέλτιστων πρακτικών Δράση 10. Ελληνικό ελεύθερο περιεχόμενο Δράση 11. Ενέργειες προβολής/δημοσιότητας και διάχυσης των αποτελεσμάτων Δράση 12. Οργάνωση και υποστήριξη υλοποίησης της οριζόντιας πράξης Δράση 13. Προμήθεια οπτικοακουστικού υλικού και λογισμικού μετάδοσης, καταγραφής και επεξεργασίας πολυμέσων καθώς και παραγωγής ψηφιακών μαθημάτων Δράση 15. Αξιολόγηση της πράξης Δράση 16. Υποστήριξη Ιδρυμάτων σε θέματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Η διάρκεια του φυσικού αντικειμένου έχει οριστεί από την 01/07/2012 έως τις 31/10/2015. Υποέργο 1 - Aνάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών και ψηφιακών μαθημάτων Το παρόν υποέργο θα εκτελεστεί με ίδια μέσα και θα περιλαμβάνει: Οργάνωση και διοίκηση του υποέργου. Σκοπός είναι η οργάνωση και ο τεχνικός συντονισμός του υποέργου. Υλοποιεί τη Δράση 12. Αξιολόγηση πράξης. Σκοπός είναι η αξιολόγηση της πράξης. Υλοποιεί τη Δράση

18 Σχεδιασμός, ανάπτυξη πλατφορμών και υπηρεσιών. Έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση και την προσθήκη νέας λειτουργικότητας στην πλατφόρμα open eclass, την υλοποίηση πλατφόρμας διαχείρισης καταγραφής και μετάδοσης βιντεοδιαλέξεων και την υλοποίηση της εθνικής πύλης αναζήτησης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων βάσει συσσωρευμένων μεταδεδομένων από τις ιδρυματικές πλατφόρμες. Υλοποιεί τις Δράσεις 1,2,3,13. Φιλοξενία, λειτουργία και διαχείριση υπηρεσιών και μαθημάτων. Υλοποιεί τη Δράση 5. Σκοπός είναι η παροχή της δυνατότητας φιλοξενίας τόσο των ψηφιακών μαθημάτων όσο και των βιντεοδιαλέξεων των ιδρυμάτων σε κατάλληλα διαμορφωμένη κεντρικά υποδομή, ώστε εφόσον το ίδρυμα το επιλέξει να μην χρησιμοποιήσει δικές του υποδομές. Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, κατάρτιση προσωπικού υποστήριξης, καθορισμός προδιαγραφών. Υλοποιεί τις Δράσεις 4, 6, 8 και 10. Αφορά στον καθορισμό προδιαγραφών μαθημάτων, στην ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού, και τέλος, στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση προσωπικού υποστήριξης στην ανάπτυξη ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων. Ενέργειες Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων. Υλοποιεί τις Δράσεις 7, 9 και 11. Σκοπός είναι η δημιουργία και ενίσχυση της ψηφιακής κουλτούρας του διδακτικού προσωπικού σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων ανοικτής πρόσβασης μέσω της υλοποίησης ενεργειών και δραστηριοτήτων οι οποίες θα συντελέσουν όχι μόνο στην ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού αλλά και στην ευαισθητοποίηση του. Υποστήριξη Ιδρυμάτων σε θέματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Υλοποιεί τη Δράση 16. Παρέχει υποστήριξη των ιδρυμάτων σε θέματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας όπως σύνταξη συνοπτικών και αναλυτικών οδηγιών για την αντιμετώπιση ζητημάτων δικαιωμάτων Πνευματικών Ιδιοκτησίας (Π.Ι.), προτεινόμενες Διαδικασίες για την εκκαθάριση ζητημάτων δικαιωμάτων Π.Ι. για τις ιδρυματικές ομάδες υποστήριξης καθώς και αρωγή Ιδρυμάτων δευτέρου επιπέδου στα θέματα Π.Ι. 1.Οργάνωση και διοίκηση του υποέργου. Σκοπός είναι η οργάνωση και ο τεχνικός συντονισμός του υποέργου. Οι δραστηριότητες αφορούν: Δ1.1 Στο διοικητικό και τεχνικό συντονισμό του έργου. Περιλαμβάνει και την αποτίμηση και αξιολόγηση του τρόπου υλοποίησης και των αποτελεσμάτων των Υποέργων και των Πακέτων Εργασίας. Δ1.2. Στο συντονισμό για τον από κοινού ορισμό ιδρυματικής πολιτικής σχετικά με τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα. Δ1.3. Αξιολόγηση πράξης. Σκοπός είναι η αξιολόγηση της πράξης. Περιλαμβάνει: Τριμηνιαίες τεχνικές αναφορές προόδου έργου. 18

19 Σχέδιο Κειμένου Ιδρυματικής Πολιτικής. Σχέδιο για την ένταξη των προτάσεων και των υπηρεσιών στις υπάρχουσες δομές του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου και τη διατηρησιμότητά τους. Έκθεση αξιολόγησης πράξης. 2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη πλατφορμών και υπηρεσιών Έχει ως αντικείμενο την αναβάθμιση και την προσθήκη νέας λειτουργικότητας στην πλατφόρμα open eclass, την υλοποίηση πλατφόρμας διαχείρισης καταγραφής και μετάδοσης βιντεοδιαλέξεων και την υλοποίηση της εθνικής πύλης αναζήτησης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων βάσει συσσωρευμένων μεταδεδομένων από τις ιδρυματικές πλατφόρμες. Η υλοποίηση των παραπάνω θα ακολουθεί μια συνεχή εξελικτική διαδικασία καθώς πέραν της αρχικής έκδοσης θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια του έργου και συχνές νέες εκδόσεις ώστε να ακολουθούνται οι σύγχρονες τεχνολογικές τάσεις και πρακτικές. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: H πλατφόρμα Open eclass. Kώδικας και τεκμηρίωση του, εγχειρίδια χρηστών σε ηλεκτρονική μορφή, εγχειρίδια διαχειριστών πλατφόρμας και συστημάτων. Η πλατφόρμα μετάδοσης, καταγραφής και επεξεργασίας διαλέξεων σε λειτουργία. Kώδικας και τεκμηρίωση του, εγχειρίδια διαχειριστών πλατφόρμας και συστημάτων. Η οριζόντια πύλη συνάθροισης μεταδεδομένων και αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων. Kώδικας και τεκμηρίωση του. Προμήθεια λογισμικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Αναλυτικότερα, οι δέσμες και οι τύποι δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες: Δέσμη Δραστηριοτήτων 2.1. Σχεδιασμός, ανάπτυξη πλατφόρμας Open eclass νέας λειτουργικότητας στην Η παρούσα δέσμη δραστηριοτήτων αφορά στην αναβάθμιση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας Open eclass μέσω της ανάπτυξης νέων χαρακτηριστικών και νέας λειτουργικότητας. Περιλαμβάνει ενδεικτικά δραστηριότητες όπως: Δ2.1.1 Σχεδιασμός αναβάθμισης της πλατφόρμας και προσθήκη νέων χαρακτηριστικών Δ2.1.2 Προσθήκη χαρακτηριστικών κοινωνικής δικτύωσης και εργαλείων Web 2.0 για την προσέλκυση των σπουδαστών/φοιτητών. Αφορά στη προσθήκη χαρακτηριστικών κοινωνικής δικτύωσης όπως σύνδεση με δημοφιλείς ιστοχώρους κοινωνικής δικτύωσης, δυνατότητες έκφρασης αποδοχής (like), διαμοιρασμού 19

20 πληροφορίας (share), καθορισμού βαθμού ικανοποίησης (rate), καταγραφής δημοφιλίας κ.α. Δ2.1.3 Αναβάθμιση της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας Open eclass. ώστε να υποστηρίζει τα νέα χαρακτηριστικά. Δ2.1.4 Προσαρμογή πλατφόρμας στις απαιτήσεις προσβασιμότητας (WCAG 2.0 AA) από ΑμΕΑ. Δ2.1.5 Ανάπτυξη λογισμικού που να ικανοποιεί το τελευταίο πρότυπο SCORM 2004 για τους κανόνες διαδοχής (sequencing rules). Με τους κανόνες διαδοχής μπορούν οι διδάσκοντες να ορίζουν ροές μελέτης μαθησιακών αντικειμένων και επομένως να καθοδηγούν τους διδασκόμενους, σχετικά με την επιθυμητή σειρά μελέτης του εκπαιδευτικού υλικού. Δ2.1.6 Ανάπτυξη διασύνδεσης με την οριζόντια πύλη συσσώρευσης μεταδεδομένων και αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων. Αφορά στη υλοποίηση σχήματος μεταδεδομένων για τα ψηφιακά μαθήματα και επικοινωνία με την οριζόντια πύλη συσσώρευσης μεταδεδομένων. Τα μεταδεδομένα θα περιγράφουν ένα μάθημα, μία θεματική ενότητα ή μία διάλεξη έτσι ώστε να μπορούν να τροφοδοτούν αξιόπιστα πύλες αναζήτησης ηλεκτρονικών μαθημάτων ή θεματικών ενοτήτων. Δ2.1.7 Διασύνδεση με την πλατφόρμα διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων. Αφορά στην υλοποίηση της επικοινωνίας με το τμήμα της πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων που δημοσιοποιεί τις βιντεοδιαλέξεις. Σκοπός της επικοινωνίας θα είναι η δυναμική άντληση πληροφοριών και συνδέσμων ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη διπλής καταχώρησης στοιχείων. Δ2.1.8 Διασύνδεση και συνεργασία με πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. Αφορά στην υλοποίηση της διασύνδεσης με πλατφόρμες σύγχρονης τηλεκπαίδευσης ώστε να είναι διαθέσιμο και αυτό το χαρακτηριστικό στους εκπαιδευτές. Δ2.1.9 Υλοποίηση επέκτασης υπηρεσίας ερωτηματολογίου. Αφορά στην επέκταση της υπηρεσίας ερωτηματολογίου ώστε να υλοποιηθεί η ανάδραση από τους φοιτητές. Δ Βελτίωση υποσυστήματος παραγόμενων στατιστικών με σκοπό την καταγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών αξιοποίησής της πλατφόρμας ανά μάθημα, διδάσκοντα, τμήμα, ίδρυμα. Δ Ανάπτυξη μηχανισμού πιστοποίησης μαθημάτων. Αφορά στην αυτόματη παραγωγή ένδειξης συμβατότητας με τη δομή που προβλέπουν οι προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτουν τα ψηφιακά μαθήματα. Δ Αρχειοθέτηση Ψηφιακού Εκπαιδευτικού περιεχομένου. Αφορά στη αυτόματη αρχειοθέτηση διαφορετικών εκδόσεων εκπαιδευτικού περιεχομένου ώστε να καταγράφεται η ιστορική του πορεία ανάπτυξης. 20

21 Δ Ανάπτυξη λειτουργίας ασφαλούς παραγωγής πιστοποιητικών και αναλυτικών βαθμολογιών ανά φοιτητή και μάθημα, σε μορφές (αρχεία κλπ.) που θα μπορούν να χρησιμεύσουν ως είσοδος σε συστήματα γραμματειών. Με την ολοκλήρωση μίας θεματικής ενότητας ή ενός μαθήματος θα μπορεί να εκδίδεται ένα πιστοποιητικό μέσω της πλατφόρμας για κάθε χρήση από τον φοιτητή. Δέσμη δραστηριοτήτων 2.2. Σχεδιασμός, ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης Βιντεοδιαλέξεων. Η παρούσα δέσμη δραστηριοτήτων αφορά στο σχεδιασμό, ανάπτυξη της πλατφόρμας καταγραφής και ζωντανής μετάδοσης των μαθημάτων, επεξεργασίας τους και δημοσιοποίησης τους στο Διαδίκτυο. Η εν λόγω πλατφόρμα θα παρέχει την ακόλουθη λειτουργικότητα: θα διευκολύνει την αυτόματη καταγραφή και μετάδοση μαθημάτων από τους χώρους διδασκαλίας. θα διαχειρίζεται πληροφορίες σχετικές με τις αίθουσες και το εξοπλισμό σύλληψης και μετάδοσης εικονοροών που θα διαθέτει κάθε αίθουσα. θα επιτρέπει στους διαχειριστές να ορίζουν το ημερολογιακό πρόγραμμα των μαθημάτων ανά τμήμα. Για κάθε μάθημα θα ορίζουν το διδάσκοντα και την ενέργεια καταγραφής ή μη, ζωντανής μετάδοσης ή μη. τα παραγόμενα αρχεία βίντεο θα μεταφέρονται αυτόματα σε εξυπηρετητές και θα παρέχεται ένα περιβάλλον για τη διαχείριση, την επεξεργασία και δημοσιοποίηση τους. θα παρέχει στους τελικούς χρήστες τη δυνατότητα αναζήτησης των μαθημάτων που καταγράφονται ή μεταδίδονται ζωντανά. θα δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης των δημοσιοποιημένων βιντεοδιαλέξεων βάσει των μεταδεδομένων. Η παρούσα λοιπόν δέσμη δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδεικτικές δραστηριότητες: Δ2.2.1 Σχεδιασμός ανάπτυξης της πλατφόρμας λαμβάνοντας υπόψη τόσο της απαιτήσεις των χρηστών ιδρυμάτων και το state-of-the-art σε παρόμοιες πλατφόρμες ανοικτού κώδικα όσο και τις απαιτήσεις προσβασιμότητας (WCAG 2.0 AA) από ΑμΕΑ. Δ2.2.2 Ανάπτυξη της εν λόγω πλατφόρμας. Μέρη της μπορεί να αναπτυχθούν εξ αρχής, μέρη της μπορεί να βασιστούν σε εφαρμογές ανοικτού κώδικα οι οποίες να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των ιδρυμάτων. Δ2.2.3 Σύνδεση με την οριζόντια πύλη συσσώρευσης μεταδεδομένων (aggregation point) και αναζήτησης περιεχομένου βιντεο-διαλέξεων. Αφορά στην υλοποίηση 21

22 σχήματος μεταδεδομένων για τα ψηφιακά μαθήματα και επικοινωνία με την οριζόντια πύλη συσσώρευσης μεταδεδομένων. Δ2.2.4 Διασύνδεση με την πλατφόρμα ψηφιακών μαθημάτων Open eclass. Αφορά στην υλοποίηση της επικοινωνίας την πλατφόρμα Open eclass. Σκοπός της επικοινωνίας θα είναι η δυναμική άντληση πληροφοριών και συνδέσμων ώστε να μην υπάρχει η ανάγκη διπλής καταχώρησης στοιχείων. Δ2.2.6 Ανάπτυξη δυνατότητας δημοσιοποίησης περιεχομένου σε δημοφιλή σημεία και υπηρεσίες όπως το YouTube/Edu ή το itunes. Δ2.2.7 Υλοποίηση συνεργασίας της πλατφόρμας με τρίτες πλατφόρμες ανοικτού κώδικα. Θα υλοποιηθεί η συνεργασία της πλατφόρμας με τρίτες πλατφόρμες ανοικτού κώδικα όπως το OpenCastProject (www.opencastproject.org) ώστε να συνεργάζονται και συνεισφορά λογισμικού στην κοινότητα του OpenCast Project. Δέσμη Δραστηριοτήτων 2.3. Σχεδιασμός, ανάπτυξη οριζόντιας πύλης συσσώρευσης μεταδεδομένων και αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων Η παρούσα δέσμη δραστηριοτήτων αφορά στo σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη λειτουργία μιας οριζόντιας πύλης συσσώρευσης μεταδεδομένων (aggregation point) και ενοποιημένης αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων βάσει των μεταδεδομένων ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση όλων των διαθέσιμων ψηφιακών μαθημάτων από ένα κεντρικό σημείο. Αναλυτικότερα, η αναζήτηση θα πραγματοποιείται από οποιοδήποτε χρήστη του διαδικτύου. Θα υποστηρίζονται διάφορων τύπων αναζητήσεις όπως: Αναζήτηση μαθημάτων βάσει μεταδεδομένων, όπως επιστημονικό πεδίο, ίδρυμα, τμήμα, δημιουργός κ.α. Αναζήτηση μαθημάτων βάσει χαρακτηριστικών Web 2.0 (πρόσφατη ανάρτηση, πιο δημοφιλή, καλύτερες βαθμολογίες). Τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα προωθούν τους χρήστες στις ιδρυματικές πλατφόρμες. Η εν λόγω πύλη θα επικοινωνεί δυναμικά με τις ιδρυματικές πλατφόρμες ψηφιακών μαθημάτων προκειμένου να παρουσιάζει τα διαθέσιμα ψηφιακά μαθήματα. Η πύλη επίσης θα είναι αναζητήσιμη μέσω των γνωστών μηχανών αναζητήσεων (π.χ Google). Η δέσμη δραστηριοτήτων περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως: Δ2.3.1 Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πύλης που περιλαμβάνει τον μηχανισμό αναζήτησης, την επικοινωνία με τις ιδρυματικές πλατφόρμες (open eclass και την πλατφόρμα διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων) με βάση τα πρότυπα προσβασιμότητας για ΑμΕΑ. Δ2.3.3 Σχεδιασμός της δομής των βάσεων μεταδεδομένων. Αφορά στο σχεδιασμό του σχήματος της βάσης μεταδεδομένων που θα περιγράφει τα μεταδεδομένα των μαθημάτων, των βιντεοδιαλέξεων κ.α. 22

23 3. Φιλοξενία, λειτουργία και διαχείριση υπηρεσιών και μαθημάτων To Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet, θα παρέχει τη δυνατότητα φιλοξενίας τόσο των ψηφιακών μαθημάτων όσο και των βιντεοδιαλέξεων των ιδρυμάτων σε κατάλληλα διαμορφωμένη κεντρικά υποδομή, ώστε εφόσον το ίδρυμα το επιλέξει να μην χρησιμοποιήσει δικές του υποδομές. Θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα: o o o o o o o Σχεδιασμός Υπηρεσιών Τεκμηρίωση εγκατάστασης φυσικών/ιδεατών συστημάτων Αναφορές διαθεσιμότητας και καλής λειτουργίας συστημάτων Τεκμηρίωση εγκατάστασης κεντρικών υπηρεσιών (open-eclass, διαχείριση βιντεοδιαλέξεων) Τεκμηρίωση εγκατάστασης οριζόντιας πύλης συνάθροισης μεταδεδομένων και αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων Αναφορές διαθεσιμότητας και καλής λειτουργίας κεντρικών υπηρεσιών Στατιστικά στοιχεία χρήσης των υπηρεσιών και εξυπηρέτησης ιδρυμάτων Αναλυτικότερα, οι δέσμες και οι τύποι δραστηριοτήτων που θα υλοποιηθούν είναι οι ακόλουθες: Δέσμη Δραστηριοτήτων 3.1: Εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία φυσικών ή/και ιδεατών συστημάτων. Η παρούσα δέσμη δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: Δ3.1.1 Σχεδιασμός της υπηρεσίας φιλοξενίας που περιλαμβάνει την αρχιτεκτονική της λύσης, τα λεπτομερή χαρακτηριστικά της, τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας κ.α. Δ3.1.2 Υλοποίηση του ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) που θα παρέχει τους κεντρικούς μηχανισμούς διαχείρισης των υπολογιστικών πόρων της υποδομής, παρακολούθησης της χρήσης αυτών και ανάθεσής τους στα συμμετέχοντα ιδρύματα. Δ3.1.3 Διαχείριση και καθημερινή λειτουργία των φυσικών ή ιδεατών συστημάτων που φιλοξενούν υπηρεσίες και πλατφόρμες σχετικές με το έργο. Δέσμη Δραστηριοτήτων 3.2. Εγκατάσταση, διαχείριση και λειτουργία υπηρεσιών. Η παρούσα δέσμη δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: 23

24 Δ3.2.1 Διαχείριση, υποστήριξη των κεντρικών πλατφορμών (open eclass, πλατφόρμα βιντεοδιαλέξεων) που θα φιλοξενούν τις αντίστοιχες ιδρυματικές υπηρεσίες. Δ3.2.2 Εγκατάσταση, λειτουργία της οριζόντιας πύλης συσσώρευσης μεταδεδομένων και αναζήτησης ψηφιακών μαθημάτων. Αφορά στην εγκατάσταση, ενημέρωση των εκδόσεων και στην καθημερινή λειτουργία της εν λόγω πύλης. Δ3.2.3 Καταγραφή και έκδοση στατιστικών χρήσης. Αφορά στην καταγραφή των στατιστικών χρήσης των υπηρεσιών που θα παρέχει κεντρικά το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο και στην έκδοσή τους. Η πρόσβαση στα στατιστικά θα είναι δυνατή μέσω του Διαδικτύου. Δ3.2.4 Αρωγή χρηστών. Αφορά στη λειτουργία ενός μηχανισμού αρωγής χρηστών για τις υπηρεσίες που θα παρέχει το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο στα ιδρύματα στα πλαίσια το έργου. 4. Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων, κατάρτιση προσωπικού υποστήριξης, καθορισμός προδιαγραφών Σκοπός είναι η καθοδήγηση στο σχεδιασμό των ψηφιακών μαθημάτων των ιδρυμάτων και η διασφάλιση της ποιότητας τους. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει: Δέσμη δραστηριότητας 4.1: Καθορισμός προδιαγραφών Η παρούσα δέσμη δραστηριοτήτων αφορά: Δ4.1.1 Στον καθορισμό προδιαγραφών για τα ψηφιακά μαθήματα. Πρόκειται για την επικαιροποίηση και ανάλυση των προδιαγραφών που πρέπει να ακολουθούν τα ανοικτά ψηφιακά μαθήματα, όπως αναφέρθηκαν στο κείμενο της πρόσκλησης 101. Δ4.1.2 Στην παραγωγή οδηγιών για προσβάσιμο εκπαιδευτικό υλικό διαφόρων τύπων (power point, word, open office, pdf ώστε να καλύπτονται οι προδιαγραφές πρόσβασης από ΑμΕΑ.. Οι οδηγίες θα είναι τυποποιημένες, θα αφορούν τόσο στα θέματα παρουσίασης των πλατφορμών (οpen eclass, videoportal, πύλη αναζήτησης) όσο και στο περιεχόμενο όπως οι διαφάνειες, σημειώσεις κ.α. Δέσμη δραστηριότητας 4.2: Ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού. Η παρούσα δέσμη δραστηριοτήτων αφορά: Δ4.2.1 Στην ανάπτυξη πρότυπου μαθήματος και εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων σε τεχνικές και παιδαγωγικές δεξιότητες όσον αφορά στη χρήση πλατφόρμων και εργαλείων ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού καθώς και σε θέματα 24

25 πνευματικών δικαιωμάτων. Το υλικό αυτό θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφού προσαρμοστεί στις δραστηριότητες κατάρτισης των ιδρυματικών δράσεων. Δ4.2.2 Στην ανάπτυξη πρότυπου μαθήματος και εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση του διδακτικού προσωπικού σε παιδαγωγικές δεξιότητες και προσεγγίσεις όσον αφορά στο σχεδιασμό και δημιουργία ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων καθώς και σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Δ4.2.4 Στην υποστήριξη ανάπτυξης Ελληνικού Ελεύθερου Περιεχομένου. Η δραστηριότητα αυτή αφορά στην υποστήριξη της δημιουργίας κοινότητας χρηστών μελών ΔΕΠ/ΕΠ που θα ενδιαφέρονται για την από κοινού συγγραφή και ελεύθερη διάθεση ελληνικού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κοινότητα θα υποστηριχθεί τεχνικά στα ζητήματα ανάπτυξης, δημοσιοποίησης, ελεύθερης διάθεσης πιστοποιημένης ποιότητας ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Δ4.2.5 Δημιουργία ενός forum επικοινωνίας της κοινότητας δημιουργών ψηφιακών μαθημάτων. Θα αναπτυχθεί ένα forum επικοινωνίας το οποίο θα επιτρέπει στο προσωπικό υποστήριξης και τους δημιουργούς των μαθημάτων (μέλη ΔΕΠ/ΕΠ) των ιδρυμάτων να επικοινωνούν άμεσα μεταξύ τους προς συζήτηση, ανταλλαγή εμπειριών και επίλυση θεμάτων σε θέματα της πρόσκλησης. Δέσμη δραστηριότητας 4.3: Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση προσωπικού υποστήριξης. Η παρούσα δέσμη δραστηριοτήτων αφορά: Δ4.3.1 Στην ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, κατάρτιση τεχνικών/ προσωπικού υποστήριξης των ιδρυμάτων σε θέματα εγκατάστασης, διαχείρισης και λειτουργίας των πλατφορμών καθώς και στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και σεναρίων χρήσης. Δεν αφορά όλο το προσωπικό υποστήριξης των ιδρυμάτων αλλά το ολιγομελή πυρήνα του κάθε ιδρύματος ο οποίος θα αναλάβει την κατάρτιση του υπόλοιπου προσωπικού υποστήριξης στα πλαίσια των ιδρυματικών δράσεων. Δ4.3.2 Aνάπτυξη ενός συνεργατικού περιβάλλοντος. Αφορά στην εγκαθίδρυση ενός συνεργατικού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει την οριζόντια συνεργασία των ιδρυμάτων μεταξύ τους με συντονιστή το Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο Gunet. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Προδιαγραφές ψηφιακών μαθημάτων. Πρότυπο μάθημα για το προσωπικό υποστήριξης αναρτημένο στο διαδίκτυο. Αναφορά δραστηριοτήτων της κοινότητας ανάπτυξης Ελληνικού Ελεύθερου Περιεχομένου. 25

26 Το forum επικοινωνίας. Ο σχεδιασμός της κατάρτισης. Το εκπαιδευτικό υλικό των καταρτίσεων. Αναφορές εκπαιδεύσεων Συμμετέχοντες κ.α). Συνεργατικό περιβάλλον. 5. Ενέργειες Ενημέρωσης, Ευαισθητοποίησης Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων Σκοπός είναι η δημιουργία και ενίσχυση της ψηφιακής κουλτούρας του διδακτικού προσωπικού σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων ανοικτής πρόσβασης μέσω της υλοποίησης ενεργειών και δραστηριοτήτων οι οποίες θα συντελέσουν όχι μόνο στην ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού αλλά και στην ευαισθητοποίηση του. Ενέργειες που θα επιτρέψουν στη δημιουργία ενεργής κοινότητας δημιουργών ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων, ενέργειες που θα προβάλουν και θα αναδεικνύουν τα αποτελέσματα του έργου και ειδικότερα τα ψηφιακά μαθήματα που θα αναπτυχθούν. Δέσμη Δραστηριοτήτων 5.1. Ενέργειες Προβολής / Δημοσιότητας και Διάχυσης των Αποτελεσμάτων. Οι ενέργειες προβολής, δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: Δ5.1.1 Τη διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης σε οριζόντιο επίπεδο με σκοπό την πρώτη ενημέρωση των ιδρυμάτων για το σκοπό, τους στόχους και τη μεθοδολογία υλοποίησης του έργου με τη συμμετοχή των υπευθύνων έργου του εκάστοτε ιδρύματος. Δ5.1.2 Την έκδοση ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αφίσες κλπ) για όλες τις δράσεις και επιμέρους δραστηριότητες. Δ5.1.3 Την έκδοση περιοδικού ενημερωτικού δελτίου (Newsletter) σε ηλεκτρονική μορφή, που θα περιλαμβάνει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του έργου και το οποίο θα διανέμεται σε όλους τους ωφελούμενους και συνεργαζόμενους στα πλαίσια του έργου ανά τρίμηνο. Δ5.1.4 Τη λειτουργία και τακτική ενημέρωση και αναβάθμιση των Δικτυακών Πυλών του έργου. Δ5.1.5 Τη συμμετοχή του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου και των συνεργατών σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνουν εθνικοί, τοπικοί και κλαδικοί παραγωγικοί φορείς και οι οποίες αφορούν στη στήριξη και την προώθηση της ανάπτυξης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων. Δ5.1.7 Τη συμμετοχή των συνεργατών σε διεθνή συνέδρια, ημερίδες, workshops που έχουν αντικείμενο σχετικό με της πρόσκλησης

27 Δ5.1.8 Τη διοργάνωση δύο ενδιάμεσων ημερίδων στην αρχή των ακαδημαϊκών ετών και για την ενημέρωση των ιδρυμάτων και το συντονισμό με τις ιδρυματικές πράξεις. Δ Δημοσιεύσεις, δελτία τύπου και λοιπές ενέργειες με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την ύπαρξη των ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων. Δέσμη Δραστηριοτήτων 5.2. Διαγωνισμοί Καλύτερων Ψηφιακών Μαθημάτων και Βέλτιστων Πρακτικών Η παρούσα δέσμη δραστηριοτήτων θα περιλαμβάνει τη διοργάνωση διαγωνισμού καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων λαμβάνοντας υπόψη την πληρότητα των προδιαγραφών, το εύρος του περιεχομένου, την εκτενή αξιοποίηση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας ψηφιακών μαθημάτων, τις υιοθετημένες διδακτικές πρακτικές, τις βίντεο-διαλέξεις, την επισκεψιμότητα του μαθήματος, την ανάδραση από τους φοιτητές καθώς και άλλα κριτήρια που θα ορισθούν στα πλαίσια της οριζόντιας δράσης. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ των οποίων τα μαθήματα θα έχουν βραβευτεί σε ιδρυματικό επίπεδο. Στόχος του διαγωνισμού θα είναι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης πρότυπων ψηφιακών μαθημάτων ανοικτής πρόσβασης από τα μέλη ΔΕΠ/ΕΠ, η δημιουργία μιας κοινότητας προηγμένων χρηστών διδακτικού προσωπικού δημιουργών ψηφιακών μαθημάτων, η επιβράβευση των προσπαθειών τους και η δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης, υποστήριξης και προώθησης των καλύτερων πρακτικών δημιουργίας και αξιοποίησης ανοικτών ψηφιακών μαθημάτων. Η παρούσα δέσμη δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες: Δ Διαγωνισμοί καλύτερων ψηφιακών μαθημάτων και βέλτιστων πρακτικών. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Πρόγραμμα, εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό καθώς και συμμετέχοντες (εγγραφές) στις δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης. Ενημερωτικά δελτία (Newsletter) και ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, αφίσες κλπ). Δημοσιεύσεις, δελτία τύπου. Η δικτυακή πύλη του έργου. Ο κατάλογος των βραβευμένων ψηφιακών μαθημάτων. 27

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Όνομα :. Επώνυμο :. Δ/νση :. Τηλέφωνο :. Ε-mail : ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Aνάπτυξη εκπαιδευτικών πλατφορμών και ψηφιακών μαθημάτων». Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησή σας, σας υποβάλλω αίτηση για την / τις ακόλουθη / ες ειδικότητα / ες: Επιλέξτε μόνο μία (1) κατηγορία. Α/Α Κατηγορία Σύμβασης Επιλογή 1 Κατηγορία 1 - Διαχειριστής Υπηρεσιών Βιντεοροών και κεντρικής πλατφόρμας διάθεσης 2 Κατηγορία 2 - Έμπειρος Προγραμματιστής Διαδικτυακών Εφαρμογών - Java 3 Κατηγορία 3 Προγραμματιστής Διαδικτυακών Εφαρμογών 4 Κατηγορία 4 - Έμπειρος Διαχειριστής Συστημάτων 5 Κατηγορία 5 - Σχεδιαστές Διεπαφών (UI experts) 6 Κατηγορία 6 - Προγραμματιστές Κινητών (mobile) Εφαρμογών 7 Κατηγορία 7 Κατασκευαστής ιστότοπων 8 Κατηγορία 8 - Γραφίστες 9 Κατηγορία 9 - Υπεύθυνος Επικοινωνίας 10 Κατηγορία 10 Εμπειρογνώμονας εκκαθάρισης δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας 11 Κατηγορία 11 Συντονιστής κοινότητας δημιουργών ελεύθερου 28

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 684/18.5.2015 Αθήνα, 18/5/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως 16 συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αθήνα, 19/12/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως πενήντα εννέα (59) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρ. 07523/16.02.2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Αναφορά Οριζόντια Υποστήριξη στα Ζητήματα Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Δρ. Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet 2 Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «DARIAH ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ «Ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική γνώση: Δράσεις προώθησης στα ελληνικά Α.Ε.Ι.» Λάζαρος Μεράκος Τμήμα Πληροφορικής &

στα ελληνικά ΑΕΙ «Ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική γνώση: Δράσεις προώθησης στα ελληνικά Α.Ε.Ι.» Λάζαρος Μεράκος Τμήμα Πληροφορικής & στα ελληνικά ΑΕΙ «Ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική γνώση: Δράσεις προώθησης στα ελληνικά Α.Ε.Ι.» Λάζαρος Μεράκος Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 1 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ

ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ ΑνοικτάΜαθήματασταΕλληνικά ΠανεπιστήμιακαιΤΕΙ Λάζαρος Μεράκος ΤμήμαΠληροφορικήςκαιΤηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet περιεχόμενα Ανοικτά ψηφιακά

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλαδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλαδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 219 /30.6.2014 Αθήνα, 30/6/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρ. 10305/06.03.2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΓΑΛΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 683/18.5.2015 Αθήνα, 18/5/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη ως τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 19/12/2014 Α.Π.: 6056/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Επιστημονικό Προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Υποδομές Προσωπικό Υποστήριξης Κωνσταντίνος Τσιμπάνης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αθήνα, Μάιος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

στα ελληνικά ΑΕΙ Λάζαρος Μεράκος Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet

στα ελληνικά ΑΕΙ Λάζαρος Μεράκος Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet στα ελληνικά ΑΕΙ Λάζαρος Μεράκος Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Ανοικτά Μαθήματα «ελεύθερη και δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας που είναι οργανωμένο ως αυτοτελές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ (ΤΕΙ Α) ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210 5385174 Αιγάλεω: 14/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 13.01.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 86976 Θεσσαλονίκη, 23/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Υποδομές Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Παντελής Μπαλαούρας Ακαδημαϊκό Διαδίκτυο GUnet Πανεπιστήμιο Πατρών, Πάτρα, Φεβρουάριος 2014 άδεια χρήσης Το παρόν υλικό υπόκειται σε άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΜΟΔΙΠ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης EKT, Διεθνές Συνέδριο - Ανοικτή Πρόσβαση, 16-18 Οκτωβρίου 2013 ανοικτά ψηφιακά μαθήματα (ΑΨΜ) «δωρεάν και ανοικτή διαδικτυακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 14/07/2015 Α.Π.: 3537/2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: α. Παροχή υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 15/12/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-3 Αθήνα, 15/12/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Ειδικό Επιστήμονα για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιβάλλοντος μάθησης και ψηφιακής αφήγησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη: 22/08/2014 Α.Π.: 3767/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών επιστημονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) 1 Αθήνα, 19/12/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη έως δέκα πέντε (15) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 30.09.2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών και στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Kώστας Τσιμπάνης, Καθ.

ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών και στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Kώστας Τσιμπάνης, Καθ. ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών και στα ελληνικά ΑΕΙ Δρ. Παντελής Μπαλαούρας, Kώστας Τσιμπάνης, Καθ. Λάζαρος Μεράκος Ημερίδα Ενημέρωσης Ακαδημία Πλάτωνος, 14/11/2014 άδεια χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 28/12/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα Γιαννούλη Τηλ. 2310 498100 Fax. 2310 498181 E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 86976 Θεσσαλονίκη, 18/07/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔ469ΗΡΧ-Ξ5Ψ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 5798/ΠΤ Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ:

ΑΔΑ: ΒΕΖΔ469ΗΡΧ-Ξ5Ψ. Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 5798/ΠΤ Η ΕΔΕΤ Α.Ε. ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ: EΔET A.E./GRNET S.A. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας/ Greek Research & Technology Network ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «CLARIN ΑΤΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 19/05/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Κέντρο Προώθησης Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και Κυτταρικών θεραπειών (ΚΕΔΜΟΠ)

ΕΡΓΟ : Κέντρο Προώθησης Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και Κυτταρικών θεραπειών (ΚΕΔΜΟΠ) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 16/11/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τηλέφωνο: 2102896762 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛ/1088 Fax: 2102835647 Ημερομηνία: 25/2/2014 e-mail: eidlog@aspete. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΨΩ5Φ469ΗΡ8-ΨΤΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 12/09/2012 Αρ. Πρωτ: 602/13/48034 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων», το οποίο υλοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704

ΕΡΓΟ: «ΤΣΜΕΔΕ: Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: C.704 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 18/01/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (GUnet) Αρ.Πρ. 488/20.1.2015 1 Αθήνα, 20/1/2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς σύναψη δεκατεσσάρων (14) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Γ Ι Α Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 23/12/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Βασίλειος Μεζάρης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Τομέας Μηχανοτρονικής Δημητριάδος 95 & Π. Μελά (3 ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274

ΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη Συστημάτων Επιστημονικής Τεχνοοικονομικής Οργάνωσης Υπηρεσιών» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): E.274 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 14/12/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 06.08.2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: , Φαξ.:

Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: , Φαξ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες - Τηλ.: 2541079458, 25410-79414 - Φαξ.:2541079454 Πρωτόκολλο.:

Διαβάστε περισσότερα

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 01 15/02/2016 Σελίδα 1 από 1

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 01 15/02/2016 Σελίδα 1 από 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 24.11.2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Τάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.πρ. 07520/16.02.2012 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 Αθήνα, 16.02.2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 prosk@rc.auth.gr 89387 Θεσσαλονίκη, 30/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι

Προτάσεις υποβάλλονται από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 29.12. 2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου: 47243

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 19/02/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 7491678 Αθήνα, 19/02/2015 FAX : 210 7489130 E-mail: president@ekke.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι ΚΟ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο ΚΟ Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) Κρατίνου 9 & Αθηνάς, 10552 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46Ψ8ΧΒ-ΡΕΩ. Γραφείο: Θεσσαλονίκη,07/04/2014 Αρ.Πρωτ.:38471/2014

ΑΔΑ: ΒΙΗΥ46Ψ8ΧΒ-ΡΕΩ. Γραφείο: Θεσσαλονίκη,07/04/2014 Αρ.Πρωτ.:38471/2014 Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 84582 Θεσσαλονίκη,07/04/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος»

1. Αναθέσεις έργου σε επιστηµονικό προσωπικό στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης µε τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες του ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιτροπή ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού ι.πα.ε. Ηµεροµηνία: 10/10/2011 14o χλµ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών Α.Π.: 2986 570 01 Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 474 563 Fax: 2310 474 569 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πατησίων 76, Αθήνα. Tηλ.: , Patission Street, Athens Greece. Tel.: (+30)

Πατησίων 76, Αθήνα. Tηλ.: , Patission Street, Athens Greece. Tel.: (+30) Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203911 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203911 www.aueb.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 22/09/2016 Αρ. Πρωτ. 920000/1128-16 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ(Ι.ΜΕΤ.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.X.133.iG.MH-0414

Κωδ. Πρόσκλησης ILSP.X.133.iG.MH-0414 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «iguide Τουριστικός Οδηγός Κινητής Τηλεφωνίας/ Socially Enriched Mobile Tourist

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στο αντικείμενο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη 05.10.2016 Α.Π. 4737/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46Ψ8ΧΒ-ΡΑ0. Γραφείο:

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ46Ψ8ΧΒ-ΡΑ0. Γραφείο: Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90814 Θεσσαλονίκη, 05/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ)

το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΕΚΕΒΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Ιουνίου 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δημητριάδος 95 & Π. Μελά 3 ος όροφος

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ )

Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ ) Πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων σε κλάδους αιχμής» (κωδικός ΟΠΣ 5002002) Υποέργο 9: «Ανάπτυξη αναλυτικών προδιαγραφών κατάρτισης και εκπαιδευτικού υλικού/περιεχομένου συμπεριλαμβανομένων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Πειραιάς, 04/12/2015 Αρ.Πρωτ. 2015011764 Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με

Διαβάστε περισσότερα

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ

ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ ανοικτά ψηφιακά μαθήματα στα ελληνικά ΑΕΙ το έργο Ανοικτά Μαθήματα στην Εθνική του Διάσταση - πρόοδος και προβλήματα άλλων Πανεπιστημίων Λ. Μεράκος, Π. Μπαλαούρας, Κ. Τσιμπάνης Ημερίδα Ενημέρωσης Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων του ΧΜ ΕΟΧ »

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων του ΧΜ ΕΟΧ » Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 16/11/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης Ανάθεσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης Ανάθεσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Τάνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 11/09/2014 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΔΑ: ΒΙΦΘ469ΗΡ8-3ΤΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Θεσσαλονίκη 14/01/2016 Α.Π. 160/2016 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Όλγα Τσακαλίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ(Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) Δημητριάδος 95 & Παύλου Μελά 3 ος όροφος Τ.Κ. 38333, Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Παπαβασιλείου Βασίλειος 2310-994026 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90345 Θεσσαλονίκη, 28/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1311_19-11-2013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1311_19-11-2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Π1311_19-11-2013 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000928-1 Αθήνα, 26/10/2016 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη/ Σύμβουλο στο πλαίσιο της Πράξης «Ενίσχυση των προσόντων και της

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ

Ι. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:7Φ5Δ9-ΙΦΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 01/08/2016

Αρ. Προκήρυξης: (3) Αθήνα, 01/08/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000996-(3) Αθήνα, 01/08/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη στο πλαίσιο του μελετητικού έργου του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014

Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014 Αρ. Πρωτ.: 539 Αθήνα, 1/04/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014

Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 1502 Αθήνα, 5/12/2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΕΩΣ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Τσόχα 36 Τ.Κ. 11521, Αθήνα Τηλ.: 210 3319726 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλέφωνο: 210 3310283 Εσωτ. 511 E-mail: dmaggioris@iep.edu.gr Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ξάνθη, 04/11/2016 Αρ.Πρωτ

Ξάνθη, 04/11/2016 Αρ.Πρωτ Ξάνθη, 04/11/2016 Αρ.Πρωτ. 25328 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ46Ψ8ΧΒ-0Λ6. Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ46Ψ8ΧΒ-0Λ6. Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Prosk@rc.auth.gr 90885 Θεσσαλονίκη, 09/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα