Επιδεκτικότητα σε διάβρωση περιοχών συγκολλήσεων με επικάλυψη σε χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιδεκτικότητα σε διάβρωση περιοχών συγκολλήσεων με επικάλυψη σε χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος"

Transcript

1 Επιδεκτικότητα σε διάβρωση περιοχών συγκολλήσεων με επικάλυψη σε χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος Π. Κοκκωνίδης, Ε. Ζίτρου, Μ. Δαραμπάρα, Ι. Νικολάου, Π.Ε. Τσακιρίδης, Γ.Δ. Παπαδημητρίου Ε.Μ.Π., Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας Σ. Μουγιάκος Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, ΚΕΔΕ, Εργαστήριο Μετάλλων Λέξεις κλειδιά: Ατμοσφαιρική διάβρωση, γαλβανικό ζεύγος, χάλυβας οπλισμού, συγκόλληση ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη διάβρωσης συγκολλημένων δοκιμίων χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος S00s, στην περιοχή της συγκόλλησης, κατά την έκθεσή τους σε ατμοσφαιρικό και χλωριούχο περιβάλλον. Για την μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκαν συγκολλήσεις χρησιμοποιώντας τρεις διαφορετικούς τύπους ηλεκτροδίων με δύο διαφορετικές τεχνικές συγκόλλησης. Αρχικώς, επαρκής αριθμός συγκολλημένων δοκιμίων εκτέθηκε στις διαβρωτικές συνθήκες της ατμόσφαιρας για τρεις και έξι μήνες. Η εξέλιξη της διάβρωσης μελετήθηκε με την βοήθεια Οπτικού Μικροσκοπίου (ΟΜ), Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM) και Περίθλασης Ακτίνων-Χ (XRD). Η επίδραση της ατμοσφαιρικής διάβρωσης στις μηχανικές ιδιότητες των συγκολλημένων δοκιμίων μελετήθηκε με την διενέργεια δοκιμών εφελκυσμού. Από τις δοκιμές εφελκυσμού προέκυψε ότι η διάβρωση, η οποία προκαλείται κατά την έκθεση στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον για έξι μήνες, δεν επηρεάζει τις μηχανικές ιδιότητες των προς εξέταση δοκιμίων. Ακολούθως, τα συγκολλημένα δοκίμια υποβλήθηκαν σε δοκιμή κυκλικής πόλωσης με χρήση διάταξης Tafel, με στόχο την εκτίμηση της επιδεκτικότητάς τους στη διάβρωση. Επίσης μελετήθηκε η δημιουργία γαλβανικού στοιχείου μεταξύ του ηλεκτροδίου συγκόλλησης και του χάλυβα Tempcore. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος βρίσκονται συχνά εκτεθειμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα στην ατμόσφαιρα, κατά την μεταφορά και αποθήκευσή τους σε εργοταξιακούς χώρους. Η έκθεση του οπλισμού σκυροδέματος στην ατμόσφαιρα οδηγεί στη δημιουργία προϊόντων διάβρωσης στην επιφάνειά τους. Σήμερα τόσο στην Ελλάδα χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά χάλυβες Tempcore της κατηγορίας S00s (ΕΛΟΤ 97, 996). Ο Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος (K.T.X., 000) επισημαίνει ότι ο χάλυβας θα πρέπει να προστατεύεται από τη διάβρωση πριν από την ενσωμάτωσή του στο σκυρόδεμα, ενώ κατά την τοποθέτηση στην τελική θέση, ο χάλυβας θα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από εμφανείς απολεπίσεις ή αλλοιώσεις, οι οποίες εκτός των άλλων επιταχύνουν το φαινόμενο της διάβρωσης. Αν και είναι γνωστό ότι η εκτεταμένη διάβρωση του οπλισμού σκυροδέματος συνοδεύεται κυρίως από αύξηση του όγκου του υλικού και από μείωση της διατομής του σιδηροπλισμού (Παπαδημητρίου, 000; Αποστολόπουλος και Κερμανίδης, 004), σε ερευνητικό επίπεδο η επίδραση της επιφανειακής διάβρωσης του οπλισμού στις ιδιότητες του σκυροδέματος είναι αμφιλεγόμενο ζήτημα. Περιορισμένος αριθμός μελετών, που πραγματοποιήθηκαν με χρήση προδιαβρωμένων οπλισμών στην ατμόσφαιρα, έδειξαν ότι η παρουσία λεπτού στρώματος προϊόντων διάβρωσης στην επιφάνεια του οπλισμού, είτε δρα ευεργετικά στη συνάφεια οπλισμού/σκυροδέματος, είτε δεν επηρεάζει αρνητικά τις ιδιότητες του οπλισμένου σκυροδέματος (Al-Tayyib και άλλοι, 990; Hanson και Sorensen, 990). Αντίθετα πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, -7 Οκτωβρίου, 006

2 το υψηλό πάχος του στρώματος των προϊόντων διάβρωσης στην επιφάνεια του οπλισμού, είναι δυνατόν να δημιουργήσει προβλήματα, τόσο στην συνάφεια μεταξύ οπλισμού και σκυροδέματος, όσο και στις μηχανικές ιδιότητες της κατασκευής (Novak και άλλοι, 00; Batis και άλλοι, 00). Η ατμοσφαιρική διάβρωση συγκολλημένων χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα. Η ατμοσφαιρική διάβρωση του οπλισμού είναι σχετικά αργό φαινόμενο παρά το γεγονός ότι αντικατοπτρίζει άμεσα την πραγματικότητα. Καθώς η χημική σύσταση των ηλεκτροδίων συγκόλλησης και του χάλυβα Tempcore παρουσιάζουν διαφορές, είναι αναμενόμενο να δημιουργείται γαλβανικό ζεύγος. Το τελευταίο αποτελεί σοβαρό προβληματισμό κατά την εφαρμογή των συγκολλήσεων σε χάλυβες οπλισμού μιας και υπάρχει ο φόβος ότι επιταχύνεται η διάβρωση με αποτέλεσμα να μειώνεται η διατομή είτε του σιδηροπλισμού είτε της συγκόλλησης. Αφετέρου, η επιδεκτικότητα των υλικών σε διάβρωση με βελονισμούς, που αποτελεί και την συνηθέστερη μορφή διάβρωσης των κοινών χαλύβων δεν έχει μελετηθεί επαρκώς με αποτέλεσμα να υπάρχει σχετική ασάφεια στην επιδεκτικότητα των διαφόρων περιοχών συγκόλλησης στη διάβρωση. Η παρούσα εργασία, αποτελεί μέρος ενός ερευνητικού έργου, το οποίο έχει ως στόχο την διερεύνηση του σχηματισμού και την σύνθεση των προϊόντων διάβρωσης συγκολλημένων δοκιμίων οπλισμού σκυροδέματος, μετά την έκθεσή του στην ατμόσφαιρα, αλλά και την επίδραση των προϊόντων διάβρωσης στις ιδιότητες του οπλισμένου σκυροδέματος. Για το σκοπό αυτό συγκολλήθηκαν οπλισμοί Tempcore S00s διαμέτρου 4mm με δύο διαφορετικές τεχνικές συγκόλλησης. Εφαρμόστηκε η τεχνική SMAW χρησιμοποιώντας επικαλυμμένα ηλεκτρόδια, τύπου Ε-603 και Ε-90, όπως επίσης και η τεχνική GMAW-MAG (προστατευτική ατμόσφαιρα αερίου), χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια τύπου ER70S-6 (SG3). Εξετάσθηκε ο σχηματισμός των προϊόντων διάβρωσης σε συσχετισμό με την αρχική κατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια μέθοδος και τεχνική συγκόλλησης παρουσιάζει την μεγαλύτερη ανθεκτικότητα ως προς την έκθεση στις διαβρωτικές συνθήκες της ατμόσφαιρας. Εν συνεχεία, μελετήθηκε η επιδεκτικότητα των ηλεκτροδίων συγκόλλησης και των χαλύβων οπλισμού στην διάβρωση (πολική φόρτιση) και στην ανάπτυξη γαλβανικών ζευγών. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Κατά την πειραματική διαδικασία συγκολλήθηκαν δοκίμια σιδηροπλισμού χάλυβα Tempcore S00s. Η χημική σύσταση καθώς και τα μηχανικά χαρακτηριστικά των χαλύβων οπλισμού δίνονται στους Πίνακες και, αντίστοιχα. Πίνακας. Χημική Σύσταση Χαλύβων Σιδηροπλισμού Tempcore S00s (% κ.β) Διάμετρος Περιεκτικότητα Στοιχείων (% κ.β.) (mm) C Mn Si Ν Ni Cu Cr V S P Πίνακας : Χαρακτηριστικά Χαλύβων Σιδηροπλισμού Tempcore S00s Διάμετρος Μηχανικά Χαρακτηριστικά (mm) Όριο Διαρροής Re (MPa) Όριο Θραύσης Rm (MPa) ± ±. Για τις συγκολλήσεις με επικάλυψη (παράθεση) πραγματοποιήθηκε μήκος ραφής 0d (xd - όπου d η διάμετρος της ράβδου) ενώ ανάμεσα στα δύο πάσα διατηρήθηκε κενό cm (Εικόνα ). Οι συγκολλήσεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας δύο τεχνικές: την χειρωνακτική ηλεκτροσυγκόλληση τόξου με επικαλυμμένα ηλεκτρόδια (SMAW) και την ημιαυτόματη ηλεκτροσυγκόλληση τόξου, συνεχόμενου σύρματος και προστατευτικό μίγμα αερίου Ar-CO ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, -7 Οκτωβρίου, 006

3 (GMAW-ΜΑG). Για την τεχνική SMAW χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη επικαλυμμένων ηλεκτροδίων με διαφορετικές αντοχές, τύπου Ε603 και Ε90. Για την τεχνική GMAW χρησιμοποιήθηκε το ηλεκτρόδιο ER70S-6 (S-G3). Εικόνα : Συγκόλληση με επικάλυψη (παράθεση) ράβδων οπλισμού σκυροδέματος Η χημική σύσταση των ηλεκτροδίων που χρησιμοποιήθηκαν δίνεται στον Πίνακα 3. Πίνακας 3. Χημική Σύσταση Ηλεκτροδίων Τύπος Περιεκτικότητα Στοιχείων (% κ.β.) Ηλεκτροδίου C Si Mn Cr Ni Mo Ε Ε ER70S-6(SG3) Κατά την πειραματική διαδικασία παράχθηκε επαρκής αριθμός συγκολλημένων δοκιμίων, τα οποία χωρίστηκαν σε τρεις ομάδες ανάλογα με τον τύπο ηλεκτροδίου που χρησιμοποιήθηκε. Αρχικά, επαρκής αριθμός συγκολλημένων δοκιμίων τοποθετήθηκε στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον (περιοχή Αθήνας Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) για τρεις και έξι μήνες. Τα διαβρωμένα δοκίμια, μετά την κοπή τους σε κάθετη τομή, εγκιβωτίσθηκαν σε πολυεστερική ρητίνη και στην συνέχεια λειάνθηκαν σε χαρτιά καρβιδίου του πυριτίου, ονομαστικής πυκνότητας κόκκων από 0 ως 000. Ακολούθησε το στάδιο της στίλβωσης, σε κατάλληλο ύφασμα με αδαμαντόπαστα 3 μm και στη συνέχεια χημική προσβολή, με στόχο την αποκάλυψη της μικροδομής. Η εξέλιξη της διάβρωσης μελετήθηκε με την βοήθεια Οπτικού Μικροσκοπίου (ΟΜ) και Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM). Η μελέτη του πάχους και η μορφολογία των προϊόντων διάβρωσης, σε συνάρτηση με την ηλικία έκθεσης στην ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε στις κάθετες τομές των εξεταζόμενων συγκολλημένων οπλισμών. Η ορυκτολογική σύσταση των προϊόντων διάβρωσης, αφού απομακρύνθηκαν από την επιφάνεια των συγκολλημένων οπλισμών με απόξεση, μελετήθηκε με εφαρμογή της μεθόδου της Περίθλασης Ακτίνων-Χ. Στην συνέχεια τα συγκολλημένα δοκίμια υποβλήθηκαν σε δοκιμή κυκλικής πόλωσης, με χρήση της διάταξης Tafel, με στόχο τη μελέτη της επιδεκτικότητας της συγκολλημένης περιοχής (των διαφόρων τύπων ηλεκτροδίων) στη διάβρωση με βελονισμούς. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι μακριά από το δυναμικό διάβρωσης ισχύει ευθύγραμμη σχέση μεταξύ του δυναμικού και του λογαρίθμου της έντασης διάβρωσης. Δηλαδή οι θεωρητικές καμπύλες πόλωσης ταυτίζονται με τις μετρούμενες, οπότε με προέκτασή τους βρίσκεται η ένταση της διάβρωσης i corr. Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε πρότυπο κελί διάβρωσης με διάλυμα χλωριούχου νατρίου NaCl 0.0Μ, σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρόδιο μέτρησης χλωριούχου αργύρου και ηλεκτρόδιο αναφοράς από πλατίνα. Καθώς η χημική σύσταση ή/και η μικρογραφική δομή των μετάλλων είναι δυνατόν να διαφέρουν, τούτο έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται γαλβανικά στοιχεία στις περιοχές των συγκολλήσεων. Μέτρο της επιδεκτικότητας σε διάβρωση λόγω δημιουργίας γαλβανικού στοιχείου αποτελεί το ηλεκτρικό δυναμικό που αναπτύσσεται. Για τον λόγο αυτό και βασιζόμενοι στα ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, -7 Οκτωβρίου, 006 3

4 αποτελέσματα της ατμοσφαιρικής διάβρωσης και κυκλικής πόλωσης (Tafel) δημιουργήθηκαν γαλβανικά ζεύγη στα οποία μετρήθηκε το γαλβανικό δυναμικό. Τα ζεύγη περιλάμβαναν χάλυβα οπλισμού Tempcore στην αρχική του κατάσταση και ηλεκτρόδιο συγκόλλησης E90 ή ER70S- 6(SG3). Τα δοκίμια εμβαπτίστηκαν σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου NaCl 0.0M σε σταθερή θερμοκρασία 30 ο C για περίπου 0 ημέρες. Από τις δοκιμές καθορίσθηκε ποιο μέταλλο έχει την μεγαλύτερη επιδεκτικότητα σε διάβρωση με αποτέλεσμα να θυσιάζεται πρώτο και κατά συνέπεια να μειώνεται η διατομή του. Τέλος, τα διαβρωμένα συγκολλημένα δοκίμια σε ατμοσφαιρική διάβρωση υποβλήθηκαν σε δοκιμές εφελκυσμού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Μετάλλων Κ.Ε.Δ.Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η ταχύτητα μετατόπισης της αρπάγης κατά την πειραματική διαδικασία ήταν mm/min. Ο αριθμός των δοκιμίων που ελέχθησαν ήταν τρία για κάθε κατηγορία. 3 ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Με βάση τη χημική σύσταση των χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος (Πίνακας ) και των ηλεκτροδίων συγκόλλησης (Πίνακας 3), είναι δυνατός ο εντοπισμός των διαφόρων στοιχείων που πιθανόν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των εξετασθέντων δοκιμίων χάλυβα, κατά την έκθεσή τους στην ατμόσφαιρα. Η παρουσία χαλκού στους χάλυβες οπλισμού (μεγαλύτερη του 0.%) αναμένεται να εξασφαλίσει σχετικά καλύτερη αντιδιαβρωτική συμπεριφορά. Θα πρέπει να επισημανθεί η παρουσία χρωμίου, νικελίου και μολυβδαινίου στην περίπτωση του ηλεκτροδίου Ε90. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με την χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα, αναμένεται να βελτιώσουν την αντιδιαβρωτική συμπεριφορά στην περιοχή της συγκόλλησης. Τέλος, η παρουσία μαγγανίου είναι δυνατόν να ενισχύσει τη δράση του χαλκού ως αντιδιαβρωτικού στοιχείου. 3. Ατμοσφαιρική διάβρωση - Μορφολογία και πάχος προϊόντων διάβρωσης Η μελέτη της αύξησης του στρώματος των προϊόντων διάβρωσης στην περιοχή της συγκόλλησης, κατά την παραμονή τους σε ατμοσφαιρικό περιβάλλον για 3 και 6 μήνες, πραγματοποιήθηκε τόσο μακροσκοπικά (Στερεοσκόπιο), όσο και σε κάθετες τομές με χρήση Οπτικού Μικροσκοπίου (ΟΜ) και Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM). Σημειώνεται ότι όλα τα δοκίμια υποβλήθηκαν σε ατμοσφαιρική διάβρωση χωρίς να έχουν υποστεί οποιαδήποτε επιφανειακή κατεργασία απομάκρυνσης των επιφανειακών οξειδίων τους που δημιουργούνται κατά την παραγωγή τους, δηλαδή βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση. Στην Εικόνα δίνονται, ενδεικτικά, οι μακροσκοπικές φωτογραφίες της επιφάνειας της ζώνης τήξης (Ζ.Τ.) του αρχικού συγκολλημένου δοκιμίου κατά παράθεση με την τεχνική SMAW, με ηλεκτρόδιο τύπου Ε90, όπως επίσης και οι αντίστοιχες μετά από έκθεση 3 και 6 μηνών στην ατμόσφαιρα. Στην Εικόνα 3 δίνονται σε κάθετη τομή οι αντίστοιχες φωτογραφίες από το Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM). Σε όλες τις περιπτώσεις, αρχικά ανιχνεύεται ένα λεπτό στρώμα οξειδίων συγκόλλησης. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3α, στο αρχικό δοκίμιο, αμέσως μετά την συγκόλληση, ανιχνεύεται ένα λεπτό στρώμα οξειδίων στην επιφάνεια του μετάλλου συγκόλλησης. Το στρώμα των προϊόντων διάβρωσης αυξάνει ανάλογα με την ηλικία έκθεσης των δοκιμίων, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται απόσπαση και αποκόλληση αυτού, γεγονός το οποίο υποβοηθά στην περαιτέρω προσβολή του υγιούς μετάλλου από τις διαβρωτικές συνθήκες της ατμόσφαιρας. Το πάχος και το είδος των προϊόντων της διάβρωσης που σχηματίζονται εξαρτάται από την μέθοδο συγκόλλησης και από τη χημική σύσταση του ηλεκτροδίου που χρησιμοποιήθηκε. Το πάχος του, κατά μήκος της επιφάνειας, είναι σταθερό, ενώ το στρώμα παρουσιάζεται συνεκτικό και ομοιογενές. Μετά την έκθεση στην ατμόσφαιρα για 3 μήνες (Εικόνα 3β) παρατηρείται ότι το στρώμα των προϊόντων διάβρωσης παρουσιάζει μεγαλύτερο πάχος ενώ μέρος αυτού έχει αποκολληθεί και απομακρυνθεί. Στην επαφή του στρώματος με το υγιές μέταλλο φαίνεται ότι η ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, -7 Οκτωβρίου, 006 4

5 διάβρωση έχει αρχίσει να εισχωρεί στο υγιές μέταλλο. Μετά το πέρας των 6 μηνών (Εικόνα 3γ), το στρώμα των προϊόντων διάβρωσης εισχωρεί σε μεγαλύτερο βάθος. α: Αρχικό Δοκίμιο β: Έκθεση για 3 μήνες γ: Έκθεση για 6 μήνες Εικόνα : Μακροσκοπική άποψη της ζώνης τήξης (Ζ.Τ.) συγκολλημένου δοκιμίου κατά παράθεση με την τεχνική SMAW και ηλεκτρόδιο συγκόλλησης E90 α) στην αρχική κατάσταση, β) μετά από έκθεση στην ατμόσφαιρα για 3 μήνες και γ) για 6 μήνες. α: Αρχικό Δοκίμιο β: Έκθεση για 3 μήνες γ: Έκθεση για 6 μήνες Εικόνα 3: Μικροσκοπική παρατήρηση (SEM) της επιφάνειας της ζώνης τήξης (Ζ.Τ.) σε κάθετη τομή, συγκολλημένου δοκιμίου κατά παράθεση με την τεχνική SMAW και ηλεκτρόδιο συγκόλλησης E90 α) στην αρχική κατάσταση, β) μετά από έκθεση στην ατμόσφαιρα για 3 μήνες και γ) για 6 μήνες. α: Αρχικό Δοκίμιο β: Έκθεση για 3 μήνες γ: Έκθεση για 6 μήνες Εικόνα 4: Μικροσκοπική παρατήρηση (SEM) της επιφάνειας της ζώνης τήξης (Ζ.Τ.) συγκολλημένου δοκιμίου κατά παράθεση με την τεχνική SMAW και ηλεκτρόδιο συγκόλλησης E90 α) στην αρχική κατάσταση, β) μετά από έκθεση στην ατμόσφαιρα για 3 μήνες και γ) για 6 μήνες. ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, -7 Οκτωβρίου, 006

6 Στην Εικόνα 4 δίνονται οι μικρογραφίες στην επιφάνεια του αρχικού συγκολλημένου δοκιμίου κατά παράθεση με την τεχνική SMAW και ηλεκτρόδιο τύπου Ε-90, όπως επίσης και οι αντίστοιχες μετά από έκθεση 3 και 6 μηνών στην ατμόσφαιρα. Στις ηλικίες των τριών και έξι μηνών ανιχνεύονται προϊόντα διάβρωσης, κυρίως υδροξειδίων του σιδήρου, σε όλη την επιφάνεια των συγκολλημένων δοκιμίων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το αρχικό πάχος οξειδίων στις ράβδους Tempcore είναι σχεδόν το διπλάσιο σε σχέση με το αυτό στις περιοχές συγκόλλησης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από την συγκριτική μελέτη του πάχους των προϊόντων διάβρωσης σε συνάρτηση με την ηλικία έκθεσης για όλες τις τεχνικές συγκόλλησης (Εικόνα ). Πάχος Επιφανειακών Προϊόντων Διάβρωσης (μm) Ε603 Ε90 ER70S-6 (SG-3) Tempcore Χρόνος (μήνες) Εικόνα : Πάχος προϊόντων διάβρωσης συγκολλημένων δοκιμίων κατά παράθεση με διάφορα ηλεκτρόδια συγκόλλησης και χάλυβα οπλισμού Tempcore 3. Ατμοσφαιρική διάβρωση Ορυκτολογική σύσταση προϊόντων διάβρωσης (XRD) Τα παραπάνω αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και από την ορυκτολογική εξέταση των προϊόντων διάβρωσης με εφαρμογή της μεθόδου Περίθλασης Ακτίνων Χ. Στις Εικόνες -9 δίνονται τα συγκριτικά ακτινογραφήματα των αρχικών οξειδίων συγκόλλησης για τον χάλυβα οπλισμού Tempcore για τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης Ε603, Ε90 και ER70S-6 (SG3), όπως επίσης και τα αντίστοιχα των προϊόντων διάβρωσης, μετά την παραμονή στην ατμόσφαιρα για 3 και 6 μήνες. Σε όλες τις περιπτώσεις, στην επιφάνεια των αρχικών δοκιμίων συγκόλλησης εντοπίστηκε στρώμα οξειδίων (οξείδιο συγκόλλησης), η σύσταση του οποίου εξαρτάται από την σύσταση του ηλεκτροδίου συγκόλλησης. Μετά την έκθεση στην ατμόσφαιρα παρατηρήθηκε ότι το στρώμα των οξειδίων μειώνονταν, ενώ ταυτόχρονα εντοπίστηκαν υδροξείδια του σιδήρου, όπως λεπιδοκροκίτης (FeO(OH)) και ακαγκανεϊτης (Fe 3+ (O,OH,Cl)), τα οποία προφανώς προέκυψαν από την μερική ενυδάτωση των αρχικών οξειδίων. Δεδομένου ότι η αντικατάσταση μεγαλύτερου μέρους των οξειδίων από υδροξείδια, με την πάροδο του χρόνου, υποδηλώνει και ταχύτερη εξέλιξη της διάβρωσης, την καλύτερη συμπεριφορά, ως προς την αντοχή στη διάβρωση, παρουσίασε η συγκόλληση με την τεχνική SMAW και ηλεκτρόδιο τύπου Ε-90, ενώ τη χειρότερη η συγκόλληση GMAW με ηλεκτρόδιο τύπου S-G3. ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, -7 Οκτωβρίου, 006 6

7 Μαγνητίτης - FeO. FeO3. Σίδηρος - Fe 3. Αιματίτης - FeO3 4. Λεπιδοκροκίτης- FeO(OH). Ακαγανίτης- Fe+++(O,OH,Cl) 6. Υδρόξυ-οξείδιο σιδήρου- FeO(OH) 7. Βουστίτης - FeO ΕΝΤΑΣΗ (cps) Έκθεση: 6 Mήνες Έκθεση: 3 Mήνες , Αρχικό Οξείδιο θ Εικόνα 6: Προϊόντα διάβρωσης ράβδων οπλισμού Tempcore Fe TiO / Fe 3 Ti 3 O 0. TiO (Anatase) 3. TiO (Rutile) 4. Fe. Fe 3 O 4 6. FeOOH - Lepidocrokite 0 ΕΝΤΑΣΗ (cps) Έκθεση: 6 Μήνες Έκθεση: 3 Μήνες 00, 0 Αρχικό Οξείδιο Συγκόλλησης Εικόνα 7: Προϊόντα διάβρωσης συγκόλλησης με ηλεκτρόδιο E603 (τεχνική SMAW) θ ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, -7 Οκτωβρίου, 006 7

8 00 0. FeSi. FeSiO 3 3. Fe - Iron 4. MnO. Fe O 3 - Hematite 6. FeO - Wustite 7. Fe 3 O 4 - Magnetite. FeO(OH) - Lepidocrokite 9. Fe(O,OH,Cl) - Akaganeite ΕΝΤΑΣΗ (cps) 00 9 Έκθεση: 6 Μήνες Έκθεση: 3 Μήνες Aρχικό Οξείδιο Συγκόλλησης, θ Εικόνα : Προϊόντα διάβρωσης συγκόλλησης με ηλεκτρόδιο E90 (τεχνική SMAW) Fe3O4. Fe 3. FeSiO3 4. MnO. FeO3 6. FeO 7. FeOOH - Akaganeite. FeOOH - Lepidocrokite 9. FeOOH - Goethite ΕΝΤΑΣΗ (cps) 0 9 Έκθεση: 6 Μήνες 7 00 Έκθεση: 3 μήνες 0 4,4 Αρχικό Οξείδιο Συγκόλλησης θ Εικόνα 9: Προϊόντα διάβρωσης συγκόλλησης με ηλεκτρόδιο ER70S-6 (τεχνική GMAW) ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, -7 Οκτωβρίου, 006

9 3.3 Κυκλική Πόλωση (Tafel) Στην Εικόνα 0 δίνεται το διάγραμμα που προέκυψε από την εφαρμογή της μεθόδου κυκλικής πόλωσης, με χρήση της διάταξης Tafel, του συγκολλημένου δοκιμίου με την τεχνική SMAW και ηλεκτρόδιο Ε90, με την τεχνική GMAW και ηλεκτρόδιο ER70S-6 (SG3) και του χάλυβα Tempcore στην εξωτερική θερμικά κατεργασμένη επιφάνεια του. Σε όλες τις περιπτώσεις ο βρόχος υστέρησης που σχηματίζεται είναι θετικός και συνεπώς, τα δοκίμια έχουν την τάση να διαβρωθούν (δεν παθητικοποιούνται) λόγω του ότι το δυναμικό του πρώτου κλάδου της καμπύλης βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα από το δυναμικό του δεύτερου. Αναλυτικότερα, από τον πρώτο κλάδο της καμπύλης διαπιστώνεται ότι το δυναμικό αυξάνεται σχεδόν γραμμικά υποδεικνύοντας τάση για διάβρωση χωρίς να παρουσιάζει τάση παθητικοποίησης. Λίγο πριν το δυναμικό φθάσει την μέγιστη τιμή του, η ένταση του ρεύματος τείνει να σταθεροποιηθεί, υποδεικνύοντας τάση παθητικοποίησης. Όμως, επειδή ο βρόχος υστέρησης είναι θετικός η διαδικασία παθητικοποίησης αναστέλλεται. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από την μελέτη των αντίστοιχων διαβρωμένων δοκιμίων στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης. 00 Tempcore (Επιφάνεια) ER 70S-6 (SG3) E90 Δυναμικό E (mv) mv -9mV -67mV -00-7,0-6,0 -,0-4,0-3,0 -,0 Ένταση Ρεύματος (log(a)) Εικόνα 0: Διαγράμματα κυκλικής πόλωσης (Tafel) ηλεκτροδίων συγκόλλησης και της επιφάνειας των ράβδων Tempcore Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, από την συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δοκιμών κυκλικής πόλωσης την καλύτερη συμπεριφορά ως προς την αντοχή στη διάβρωση επέδειξε η επιφάνεια των χαλύβων Tempcore, ακολουθούμενη από το ηλεκτρόδιο Ε90 (SMAW), ενώ τη χειρότερη τα ηλεκτρόδια ER70S-6 (GMAW) και Ε603 (SMAW). Το διάγραμμα που προκύπτει για το ηλεκτρόδιο Ε603 (SMAW) προσεγγίζει αυτό του ηλεκτροδίου ER70S-6 (SG3) και για τον λόγο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην Εικόνα3. Παρόλ αυτά, σημειώνεται ότι τα προϊόντα διάβρωσης που σχηματίζονται στην επιφάνεια των χαλύβων Tempcore, εμφανίζουν καλύτερη συμπεριφορά από το ηλεκτρόδιο ER70S-6 (GMAW) αλλά χειρότερη από το ηλεκτρόδιο Ε90 (SMAW). ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, -7 Οκτωβρίου, 006 9

10 3.4 Διάβρωση γαλβανικού ζεύγους Ένας γενικός κανόνας κατά την συγκόλληση των μετάλλων είναι ότι, το μέταλλο συγκόλλησης πρέπει να έχει παραπλήσια χημική σύσταση και μηχανικές ιδιότητες με αυτές του μετάλλου που πρόκειται να συγκολληθεί. Παρόλ αυτά, οι χάλυβες Tempcore χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα υψηλή αντοχή σε σχέση με την χημική τους σύσταση, γεγονός που οφείλεται στην θερμική τους κατεργασία. Αφετέρου, προκειμένου να διατηρηθεί καλή συγκολλησιμότητα στα ηλεκτρόδια συγκόλλησης, η περιεκτικότητα σε άνθρακα διατηρείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ενώ πραγματοποιούνται άλλες προσθήκες κραματικών στοιχείων με στόχο την επίτευξη υψηλής αντοχής. Καθώς η χημική σύσταση των ηλεκτροδίων συγκόλλησης και του χάλυβα Tempcore παρουσιάζουν διαφορές, είναι αναμενόμενο να δημιουργείται γαλβανικό ζεύγος. Το τελευταίο αποτελεί σοβαρό προβληματισμό κατά την εφαρμογή των συγκολλήσεων σε χάλυβες οπλισμού μιας και υπάρχει ο φόβος ότι επιταχύνεται η διάβρωση με αποτέλεσμα να μειώνεται η διατομή είτε του σιδηροπλισμού είτε της συγκόλλησης. Στην Εικ., παρουσιάζεται η εξέλιξη του γαλβανικού δυναμικού που αναπτύσσεται αυθόρμητα κατά την εμβάπτιση σε διάλυμα NaCl (0.0M). Στο γαλβανικό ζεύγος χάλυβας Tempcore (-, άνοδος) και ηλεκτρόδιο συγκόλλησης ER70S-6 (+, κάθοδος), μετρήθηκε θετικό δυναμικό, δηλαδή η πολικότητα σύνδεσης (συμβατική) συμφωνεί με την πραγματική, γεγονός που υποδηλώνει ότι το ηλεκτρόδιο συγκόλλησης θυσιάζεται εις βάρος της ράβδου. Αντίθετα, στο γαλβανικό ζεύγος χάλυβας Tempcore (-, άνοδος) και ηλεκτρόδιο συγκόλλησης Ε90 (+, κάθοδος), μετρήθηκε αρχικά θετικό δυναμικό το οποίο όμως αρκετά σύντομα μετατράπηκε σε αρνητικό. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ενώ αρχικά ξεκίνησε διαλυτοποίηση του ηλεκτροδίου Ε90, στην συνέχεια εξελίχθηκε σε διάλυση του χάλυβα της ράβδου. Δυναμικό Γαλβανικού Ζέυγους (mv) (-) Tempcore, (+) ER70S-6 (SG3), 3,6mV 0 0 (-) Tempcore, (+) E90, -,6mV -0 Χρόνος (Ημέρες) Εικόνα : Εξέλιξη γαλβανικού δυναμικού μεταξύ ράβδου Tempcore και ηλεκτροδίων συγκόλλησης (Ε90, ER70S-6) σε διάλυμα NaCl 0.0M. Ένα σημαντικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι ότι πέραν της αντοχής του ηλεκτροδίου που αποτελεί και την πρωταρχική απαίτηση κατά την επιλογή του, είναι κρίσιμη η σχετική αντοχή του σε διάβρωση σε σχέση με τους χάλυβες οπλισμού που πρόκειται να ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, -7 Οκτωβρίου, 006 0

11 συγκολληθούν. Προκύπτει ότι είναι αναγκαίο να διερευνηθεί σε περισσότερο βάθος η διάβρωση των συγκολλήσεων και να εξετασθεί σε ποιο βαθμό τα προβλήματα που εμφανίζονται επηρεάζουν στην χρονική διάρκεια που εξετάζονται την ασφάλεια των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Βέβαια τα φαινόμενα διάβρωσης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα στην πράξη με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να προσομοιαστούν με πειραματικές διατάξεις. 3. Μηχανικά Χαρακτηριστικά Συγκολλήσεων Στon Πίνακα 4 δίνονται τα αποτελέσματα των δοκιμών εφελκυσμού, στα συγκολλημένα δοκίμια κατά παράθεση, σε συνάρτηση με το χρόνο παραμονής στο διαβρωτικό περιβάλλον της ατμόσφαιρας, για τις συγκολλήσεις με την τεχνική SMAW χρησιμοποιώντας επικαλυμμένα ηλεκτρόδια, τύπου Ε-603 και Ε-90, όπως επίσης και για την τεχνική GMAW (προστατευτική ατμόσφαιρα αερίου), χρησιμοποιώντας ηλεκτρόδια τύπου ER70S-6 (SG-3). Πίνακας 4. Μηχανικά χαρακτηριστικά συγκολλημένων δοκιμίων κατά παράθεση στην αρχική τους κατάσταση και μετά από έκθεση τους στην ατμόσφαιρα για 3 και 6 μήνες Χρόνος Έκθεσης (Μήνες) Τύπος Ηλεκτροδίου Όριο Αναλογίας (Ra) (ΜPa) Όριο Διαρροής (Re) (MPa) Όριο Θραύσης (Rm) (MPa) ± ± ±.9 3 Ε ± ± ± ± ± ± ±.9 9. ± ± 3. 3 Ε ± ± ± ± ± ± ± ± ± 3. ER70S ± ± ± 6.0 (SG3) 6. ± ± ±.0 Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων των δοκιμίων που συγκολλήθηκαν κατά παράθεση, διαπιστώνεται ότι σε όλες τις περιπτώσεις, στα αρχικά δοκίμια, η τιμή του ορίου θραύσεως ήταν μεγαλύτερη από τα όρια που ορίζονται από το πρότυπο (Όριο Διαρροής:>00 MPa, Όριο Θραύσης>0 MPa) (ΕΛΟΤ 97, 996), γεγονός το οποίο υποδεικνύει την επιτυχή συγκόλληση των εξετασθέντων δοκιμίων. Όσον αφορά τα δοκίμια που εκτέθηκαν για τρεις και έξι μήνες στην ατμόσφαιρα δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφοροποίηση στις τιμές των μηχανικών ιδιοτήτων, οι οποίες ήταν εντός των ορίων που ορίζει το πρότυπο. Οι τιμές του ορίου διαρροής και θραύσης είναι παραπλήσιες με τις αντίστοιχες των αρχικών δοκιμίων, ενώ κάποιες διαφοροποιήσεις θα πρέπει να αποδοθούν σε σφάλματα κατά την διαδικασία συγκόλλησης. Αντίστοιχα, αποτελέσματα προέκυψαν και για τις μετωπικές συγκολλήσεις. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής διάβρωσης, για χρονικό διάστημα μέχρι και 6 μήνες, δεν επιφέρει ανιχνεύσιμεςμετρήσιμες μεταβολές στις μηχανικές ιδιότητες των συγκολλημένων δοκιμίων. 4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από τα αποτελέσματα των πειραματικών δοκιμών προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Σε όλα τα ηλεκτρόδια συγκόλλησης μετά την έκθεση τους στην ατμόσφαιρα για χρονικό διάστημα μέχρι και 6 μήνες, εντοπίστηκαν υδροξείδια του σιδήρου, όπως λεπιδοκροκίτης - ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, -7 Οκτωβρίου, 006

12 FeO(OH) και ακαγκανεϊτης Fe 3+ (O,OH,Cl), τα οποία προφανώς προέκυψαν από την μερική ενυδάτωση των αρχικών οξειδίων που σχηματίζονται αμέσως μετά το πέρας της συγκόλλησης. Από τα τρία ηλεκτρόδια που εξετάστηκαν τη μεγαλύτερη αντοχή στην ατμοσφαιρική διάβρωση επέδειξε το ηλεκτρόδιο Ε90, γεγονός το οποίο αποδόθηκε στην παρουσία Cr, Ni και Mn στη χημική του σύσταση. Αντίθετα, η χαμηλή περιεκτικότητα σε Mn, σε συνδυασμό με το αυξημένο ποσοστό του C που παρατηρείται στην περίπτωση του ηλεκτροδίου Ε603 έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη αντοχή του στην ατμοσφαιρική διάβρωση. Η δημιουργία γαλβανικών ζευγών στις συγκολλήσεις απέδειξε ότι ανάλογα με την χημική σύσταση των ηλεκτροδίων συγκόλλησης και των χαλύβων οπλισμού, είναι δυνατόν άλλοτε να διαβρώνεται η ράβδος και άλλοτε η περιοχή της συγκόλλησης. Το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής διάβρωσης, για χρονικό διάστημα μέχρι και 6 μήνες, δεν επιφέρει ανιχνεύσιμες-μετρήσιμες μεταβολές στις μηχανικές ιδιότητες των συγκολλημένων δοκιμίων. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Al-Tayyib, A.J., Khan, M.S., Allam, I.M., Al-Mana, A.I., 990. Corrosion behavior of pre-rusted bars after placement in concrete, Cement and Concrete Research, 0(6): Αποστολόπουλος X., Κερμανίδης A., 004. Επίδραση της διάβρωσης στις ιδιότητες εφελκυσμού και κόπωσης χαλύβων Tempcore, ο Πανελληνίου Συνεδρίου Μεταλλικών Υλικών, Αθήνα: ΕΜΠ. Batis, G., Rakant, E., Kitinos, E., 00. Study of the corrosion products influence on the concrete steel coherence. Eighth Euroseminar on Microscopy Applied to Buildings Materials, Athens: University of Athens. ΕΛΟΤ 99, 994. Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος, Β Έκδοση. ΕΛΟΤ 97, 996, Συγκολλήσιμοι χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος, Β Αναθεώρηση. Hanson, C.M., Sorensen, B., 990. Threshold concentration of chloride in concrete for the initiation of reinforcement corrosion. In: Corrosion rates of steel in concrete, ASTM STP 06. Philadelphia: American Society for Testing and Materials. Κ.Τ.Χ., 000. Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος, ΦΕΚ 3/Β/ Novak P., Mala R., Joska L., 00. Influence of pre-rusting on steel corrosion in concrete, Cement and Concrete Research, 3(4): Παπαδημητρίου Γ.Δ., 000. Φυσική Μεταλλουργία Σιδήρου και Χάλυβα, Αθήνα: E.Μ.Π. ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, Αλεξανδρούπολη, -7 Οκτωβρίου, 006

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Διερεύνηση αξιοπιστίας συγκολλήσεων με παράθεση χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Κ. Μηγιάκης Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ.Δ. Παπαδημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

Χ Ρ Η Σ Η Α Ν Α Σ Τ Ο Λ Ε Ω Ν Ι Α Β Ρ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Χ Α Λ Υ Β Α Σ Ε Κ Ο Ν Ι Α Μ Α Τ Α

Χ Ρ Η Σ Η Α Ν Α Σ Τ Ο Λ Ε Ω Ν Ι Α Β Ρ Ω Σ Η Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Χ Α Λ Υ Β Α Σ Ε Κ Ο Ν Ι Α Μ Α Τ Α ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΕ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ Η τεχνική των SG είναι µία εργαστηριακή µέθοδος επιταχυνόµενης δοκιµής, χρήσιµη για γρήγορη εκτίµηση της διάβρωσης των σιδηροπλισµών

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός συγκολλήσεων µε επικάλυψη σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος

Σχεδιασµός συγκολλήσεων µε επικάλυψη σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Σχεδιασµός συγκολλήσεων µε επικάλυψη σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος I. Νικολάου ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Ε. Μπούριθης ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π., ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. Γ...

Διαβάστε περισσότερα

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος

Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Συγκολλησιμότητα χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος Ιωάννης Νικολάου Δρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Αναπληρωτής Διευθυντής Ποιότητας, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. τεύχος 1 ο /2010 57 ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της επίδρασης των σταυρωτών συγκολλήσεων στις µηχανικές ιδιότητες χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος σπειροειδών συνδετήρων της κατηγορίας S500s.

Μελέτη της επίδρασης των σταυρωτών συγκολλήσεων στις µηχανικές ιδιότητες χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος σπειροειδών συνδετήρων της κατηγορίας S500s. Μελέτη της επίδρασης των σταυρωτών συγκολλήσεων στις µηχανικές ιδιότητες χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος σπειροειδών συνδετήρων της κατηγορίας S500s. Ι. Νικολάου Μηχανικός Μεταλλείων / Μεταλλουργός, Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής

Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ν Τομέας Δομικών Κατασκευών ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ και ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Χρήστος Καραγιάννης, Καθηγητής στις Κατασκευές α Ωπλισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος

Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Επίδραση υψηλών θερμοκρασιών στη συνάφεια χάλυβα σκυροδέματος Κ.Γ. Τρέζος, Δ.Θ. Σαγιάς Εργαστήριο Ωπλισμένου Σκυροδέματος Ε.Μ.Π. Λέξεις κλειδιά: Συνάφεια, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, πυρκαγιά, υψηλές

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Δομικών Υλικών Ενότητα 4: Δοκιμή Εφελκυσμού Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος Ευάγγελος Φουντουκίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Τρεις κύριες ζώνες: Ζώνη μετάλλου συγκόλλησης (ζώνη τήξης) Θερμικά επηρεασμένη ζώνη (ζώνη μετασχηματισμών σε στερεή κατάσταση) Μέταλλο βάσης (ανεπηρέαστο υλικό)

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 2: Μέθοδοι Συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 2: Μέθοδοι Συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 2: Μέθοδοι Συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Β.Ι. Παπάζογλου, Δ.Ι. Παντελής, Ν.Γ. Τσούβαλης Συμπόσιο για τον εορτασμό των 170 χρόνων του Ε.Μ.Π. «Το Ε.Μ.Π. στην Πρωτοπορία της Έρευνας και Τεχνολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων

Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Ποιότητα και πάχος επικάλυψης Περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο Πρόσθετα Είδος και συγκέντρωση των χλωριούχων αλάτων Περιβάλλον Μικρός λόγος Ν/Τ εξασφαλίζει πυκνό σκυρόδεμα με μικρή διαπερατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016

Γραπτή εξέταση προόδου «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Απρίλιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης κάποιου

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ.

1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. 1.2. Ο ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΜΑΤΑ ΤΟΥ. Ο σίδηρος πολύ σπάνια χρησιμοποιείται στη χημικά καθαρή του μορφή. Συνήθως είναι αναμεμειγμένος με άλλα στοιχεία, όπως άνθρακα μαγγάνιο, νικέλιο, χρώμιο, πυρίτιο, κ.α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Εκτοξευόμενο Σκυρόδεμα Συγκολλήσεις Παλαιών-Νέων Ράβδων Οπλισμού Στέφανος Δρίτσος Αναπλ. Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση παρατεταµένης θέρµανσης στα µηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος

Επίδραση παρατεταµένης θέρµανσης στα µηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος Επίδραση παρατεταµένης θέρµανσης στα µηχανικά χαρακτηριστικά χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος Π. Μαυροειδής Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Μ. Φαββατά Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης. ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Πείραμα Κόπωσης ΕργαστηριακήΆσκηση 5 η Σκοπός Σκοπός του πειράµατος είναι να κατανοηθούν οι αρχές του πειράµατος κόπωσης ο προσδιορισµός της καµπύλης Wöhler ενός υλικού µέσω της οποίας καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των υνατοτήτων Προστασίας του Χ.Ο.Σ. από την ιάβρωση µε MCI

ιερεύνηση των υνατοτήτων Προστασίας του Χ.Ο.Σ. από την ιάβρωση µε MCI ιερεύνηση των υνατοτήτων Προστασίας του Χ.Ο.Σ. από την ιάβρωση µε MCI Ε. Ρακαντά, Χηµικός Μηχανικός, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Τοµέας Επιστήµης και Τεχνικής των Υλικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Γ. Μπατής

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 08 Έλεγχος Συγκολλήσεων Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεόδωρος Λούτας Δρ Χρήστος Κατσιρόπουλος Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011

Διαβάστε περισσότερα

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση

COR-TEN. Corrosion resistant steel - Weathering Steel. Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Corrosion resistant steel - Weathering Steel Χάλυβας ανθεκτικός στο χρονο και την διάβρωση Πεδίο εφαρμογής: Υπάρχουν δύο ποιότητες χάλυβα. Το A υπάρχει σε φύλλα μέχρι 1.5mm πάχος, ενώ το Β σε φύλλα μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ

1 Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΛΥΒΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΡΙΩΡΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Α. ΟΠΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ. Στο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο Leitz μελετήθηκαν κατάλληλα προετοιμασμένα δοκίμια χάλυβα. 2.

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιανουάριος 2017

Γραπτή «επί πτυχίω» εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιανουάριος 2017 Ερώτηση 1 (10 μονάδες) - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (Καθ. Β.Ζασπάλης) Σε μια διεργασία ενανθράκωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων. Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστήμη και Τεχνολογία Συγκολλήσεων Ενότητα 6: Μέταλλο συγκόλλησης Γρηγόρης Ν. Χαϊδεμενόπουλος Πολυτεχνική Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Εισαγωγή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΟΔΙΩΣΗ Το γαλβανικό κελί (γαλβανική διάβρωση) είναι μια ηλεκτροχημική αντίδραση οξείδωσης-αναγωγής (redox), η οποία συμβαίνει όταν δύο ανόμοια μέταλλα

Διαβάστε περισσότερα

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια

Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Επιφανειακή οξείδωση χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος: επίδραση στην συνάφεια Κ.Γ. Τρέζος, Θ. Βασιλόπουλος, Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος Ε.Μ.Π Σ. Μουγιάκος, Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε. Λέξεις κλειδιά:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Δρ. Χρ. Ν. Παναγόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π. Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ζωγράφος, Αθήνα, 15780 ΑΘΗΝΑ 2007 1 Ερευνητική Ομάδα: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Διάβρωση και Προστασία. Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους Μάθημα 6ο

Διάβρωση και Προστασία. Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους Μάθημα 6ο Διάβρωση και Προστασία Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2016-17 Μάθημα 6ο Διάγραμμα δυναμικού Ε- ph για σίδηρο εμβαπτισμένο σε διάλυμα Fe 2+ με ενεργότητα = 1 Σε ph=2 για διάλυμα περιεκτικότητας σε ιόντα Fe 2+

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται;

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; Κυρίως σε επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές Για αποκαταστάσεις μετά από βλάβες Για ενισχύσεις Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Κράµατα. Χάλυβας. Ανοξείδωτος χάλυβας. Χάλυβες κατασκευών. Χάλυβας σκυροδέµατος. Χυτοσίδηρος. Ορείχαλκος. 47 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ο ρ ι σ µ ο ί. Μέταλλα. Χηµικές ενώσεις χαρακτηριστικό των οποίων είναι ο µεταλλικός δεσµός. Είναι καλοί αγωγοί της θερµότητας και του ηλεκτρισµού και όταν στιλβωθούν αντανακλούν το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ

ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ 1 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΙΤΙΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗ = ΟΞΕΙΔΩΣΗ 2 ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ: Κάθε αυθόρμητη ή εκβιασμένη, ηλεκτρομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

- Για αποκαταστάσεις μετά από βλάβες - Για ενισχύσεις - Για αλλαγή χρήσης Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής και σε νέες κατασκευές Σ.

- Για αποκαταστάσεις μετά από βλάβες - Για ενισχύσεις - Για αλλαγή χρήσης Στέφανος ρίτσος Αναπλ. Καθηγητής και σε νέες κατασκευές Σ. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; Κυρίως σε επεμβάσεις σε υφιστάμενες κατασκευές Για αποκαταστάσεις μετά από βλάβες Για ενισχύσεις Για αλλαγή χρήσης Στέφανος ρίτσος

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση προβληµάτων γήρανσης σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος

ιερεύνηση προβληµάτων γήρανσης σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος ιερεύνηση προβληµάτων γήρανσης σε χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Π. Μαυροειδής Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. I. Νικολάου ρ. Μεταλλουργός Μηχανικός Ε.Μ.Π. Γ.. Παπαδηµητρίου Καθηγητής, Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 ο (30 μονάδες)

Θέμα 1 ο (30 μονάδες) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Θέμα 1 ο (30 μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Θεωρείστε ένα δοκίμιο καθαρού Νικελίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΡΑΒ ΩΝ ΣΙ ΗΡΟΟΠΛΙΣΜΟΥ S500s

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΡΑΒ ΩΝ ΣΙ ΗΡΟΟΠΛΙΣΜΟΥ S500s ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ & ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΡΑΒ ΩΝ ΣΙ ΗΡΟΟΠΛΙΣΜΟΥ S5s Χ.A. Αποστολόπουλος 1, A.Θ. Κερµανίδης 2 1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συχνά στις κατασκευές από οπλισµένο σκυρόδεµα για διάφορους λόγους παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ

ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ενότητα 6: ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΛΙΤΣΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΗΜΜΥ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Πετούσης Μάρκος, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Κρήτης Σύνθετα υλικά Σύνθετα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών

Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Έλεγχος Ποιότητας και Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών Ενότητα 3: Εργαστήριο Δρ Κάρμεν Μεντρέα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση δυνατότητας χρησιµοποίησης Πορφυρίτη κοιτάσµατος «Σκουριές» Χαλκιδικής στην παραγωγή ποζολανικών τσιµέντων

ιερεύνηση δυνατότητας χρησιµοποίησης Πορφυρίτη κοιτάσµατος «Σκουριές» Χαλκιδικής στην παραγωγή ποζολανικών τσιµέντων ιερεύνηση δυνατότητας χρησιµοποίησης Πορφυρίτη κοιτάσµατος «Σκουριές» Χαλκιδικής στην παραγωγή ποζολανικών τσιµέντων Π. Πανταζοπούλου Χηµικός Μηχανικός. Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕΣΩ ΘΕΡΜΟΛΥΣΗΣ ΟΡΓΑΜΟΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α.Μ. Νέτσου 1, Ε. Χουντουλέση 1, Μ.Περράκη 2, Α.Ντζιούνη 1, Κ. Κορδάτος 1 1 Σχολή Χημικών Μηχανικών, ΕΜΠ 2 Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται;

Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ: ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 8004P15 Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; Κυρίως σε επεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1: Ράβδοι ανοξείδωτου χάλυβα οπλισμού (Valbruna Stainless Steel) (8,11).

Εικόνα 1: Ράβδοι ανοξείδωτου χάλυβα οπλισμού (Valbruna Stainless Steel) (8,11). ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή

Συσκευασία Τροφίµων. Μεταλλική Συσκευασία. Εισαγωγή Συσκευασία Τροφίµων Μεταλλική Συσκευασία Εισαγωγή Συνηθέστερα χρησιµοποιούµενα µέταλλα: Σίδηρος (σαν ανοξείδωτος χάλυβας σε σκεύη και εξοπλισµό) Κασσίτερος (λευκοσίδηρος σε συνδυασµό µε σίδηρο στις κονσέρβες

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ Σε ποιες περιπτώσεις χρειάζεται; ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κυρίως σε επεµβάσεις σε υφιστάµενες κατασκευές Για αποκαταστάσεις µετά από βλάβες Για ενισχύσεις Για αλλαγή χρήσης Στέφανος ρίτσος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις συγκολλήσεις τήξηςστερεοποίησης

Εισαγωγή στις συγκολλήσεις τήξηςστερεοποίησης Εισαγωγή στις συγκολλήσεις τήξηςστερεοποίησης Κατηγοριοποίηση Η περιοχή της συγκόλλησης τήξης Συγκολλησιμότητα υλικών Μικροδομή: CCT - Schaeffler Υπολογισμός ταχύτητας απόψυξης Άδεια Χρήσης Το παρόν υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα νέα Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος: ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ και

Εισαγωγή στα νέα Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος: ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ και Εισαγωγή στα νέα Πρότυπα για τους Χάλυβες Οπλισµού Σκυροδέµατος: ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και 1421-3 Αθήνα 23-1-2008 Γεωργία Αγναντιάρη Χηµικός Μηχανικός Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε 1. Ιστορική αναδροµή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά

Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Βασικές Αρχές Σχεδιασμού Υλικά Δομική Μηχανική ΙΙΙ Χρ. Ζέρης Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ Το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Μελετών και Εκτέλεσης έργων ΕΝ 10080 Χάλυβας οπλισμού Νοέμ. 2013 Χ. Ζέρης 2 ΕΚΩΣ, ΕΝ1992:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθηµα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος

Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Απαιτήσεις των νέων Προτύπων ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος Παναγιώτης Μαυροειδής, Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ Σε µια χώρα µε έντονη σεισµική δραστηριότητα, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ - 2017 Β3. Κόπωση Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητης Τμήματος Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr Β3. Κόπωση/Μηχανική Υλικών 1 Εισαγωγή (1/2) Η κόπωση είναι μία μορφή αστοχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ: Μηχανικές ιδιότητες και συµπεριφορά απέναντι στην διάβρωση

ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ: Μηχανικές ιδιότητες και συµπεριφορά απέναντι στην διάβρωση ΑΝΟΞΕΙ ΩΤΟΙ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ: Μηχανικές ιδιότητες και συµπεριφορά απέναντι στην διάβρωση Παναγιώτης Μαυροειδής, Μεταλλουργός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Τεχνολογία υλικών Eλένη Ρακαντά, Χηµικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

Ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε νερό θερµοκρασίας ο C

Ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε νερό θερµοκρασίας ο C Ανθεκτικότητα κονιαµάτων τσιµέντου σε νερό θερµοκρασίας 20-80 ο C Σ. Τσιβιλής, Μ. Φλίσκα, Ο. Μανούκα, Β. Μπενέκης & Α. Σκαροπούλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών, Εργαστήριο Ανόργανης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 04 Επιμετάλλωση Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 Διάβρωση Διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ

4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ 4. ΒΛΑΒΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ Ως διάβρωση ορίζεται η διεργασία που επισυμβαίνει στην επιφάνεια μεταλλικών κατασκευών και οδηγεί σε ποικίλου βαθµού καταστροφή τους. Όταν ένα μέταλλο έρθει

Διαβάστε περισσότερα

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος)

20/3/2016. Δρ. Σωτήρης Δέμης. Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου. Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Σημειώσεις Εργαστηριακής Άσκησης Εφελκυσμός χαλύβδινης ράβδου Δρ. Σωτήρης Δέμης Πολιτικός Μηχανικός (Πανεπιστημιακός Υπότροφος) Εργαστηριακή Άσκηση 1 Εισαγωγή στη Δοκιμή Εφελκυσμού Δοκίμιο στερεωμένο ακλόνητα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων

Μεταλλουργικά προιόντα Μεταλλουργικές πρώτες ύλες Ιδιότητες Μετάλλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ 157 80 ΖΩΓΡΑΦΟΥ Παραγωγικές Διεργασίες Eξαγωγική Μεταλλουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών Ενότητα: Εργαστηριακή Άσκηση 4 Τίτλος: Μελέτη της συμπεριφοράς δομικού υλικού σε θερμοκρασιακή περιοχή πέραν της θερμοκρασίας παραγωγής του Ονόματα Καθηγητών: Κακάλη Γ.,

Διαβάστε περισσότερα

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr

M M n+ + ne (1) Ox + ne Red (2) i = i Cdl + i F (3) de dt + i F (4) i = C dl. e E Ecorr Επιταχυνόμενες μέθοδοι μελέτης της φθοράς: Μέθοδος Tafel και μέθοδος ηλεκτροχημικής εμπέδησης Αντώνης Καραντώνης, και Δημήτρης Δραγατογιάννης 1 Σκοπός της άσκησης Στην άσκηση αυτή θα μελετηθεί η διάβρωση

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, παιπάλη, αντοχή σε εφελκυσµό, µέτρο ελαστικότητας

Λέξεις κλειδιά: ανακύκλωση µε τσιµέντο, φρεζαρισµένο ασφαλτόµιγµα, παιπάλη, αντοχή σε εφελκυσµό, µέτρο ελαστικότητας Επίδραση του είδους των αδρανών και της παιπάλης στα µηχανικά χαρακτηριστικά των ανακυκλωµένων µε τσιµέντο µιγµάτων φρεζαρισµένου ασφαλτοµίγµατος και θραυστών αµµοχαλίκων Σ. Κόλιας Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Βλαπτικότητας Δολομιτικών Αδρανών Λόγω Αλκαλο-Ανθρακικής Αντίδρασης Evaluation of Alkali-Carbonate Reactivity of Dolomitic Aggregates

Μελέτη Βλαπτικότητας Δολομιτικών Αδρανών Λόγω Αλκαλο-Ανθρακικής Αντίδρασης Evaluation of Alkali-Carbonate Reactivity of Dolomitic Aggregates 6ο Συνέδριο Σκυροδέματος, ΤΕΕ, ΕΤΕΚ, 2-2/0/ 200, Πάφος, Κύπρος Μελέτη Βλαπτικότητας Δολομιτικών Αδρανών Λόγω Αλκαλο-Ανθρακικής Αντίδρασης Evaluation of Alkali-Carbonate Reactivity of Dolomitic Aggregates

Διαβάστε περισσότερα

Αντοχή µηχανικά καταπονηµένων χαλύβων σε υψηλή θερµοκρασία

Αντοχή µηχανικά καταπονηµένων χαλύβων σε υψηλή θερµοκρασία Αντοχή µηχανικά καταπονηµένων χαλύβων σε υψηλή θερµοκρασία Α. Οικονόµου Μηχανολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.,Msc Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών. Σ. Μουγιάκος Μηχανικός µεταλλείων-μεταλλουργός.κ.ε..ε. ΥΠΕΧΩ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ

ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΧΑΛΥΒΩΝ Σχ. 10.1 Διάγραμμα φάσεων Fe-C Σχ. 10.2 Τμήμα του διαγράμματος φάσεων Fe-C με αντίστοιχες μικροδομές κατά την ψύξη ευτηκτοειδών, υποευτηκτοειδών και υπερευτηκτοειδών χαλύβων.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων.

Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Κεφάλαιο 3 Κατηγορίες και Βασικές Ιδιότητες Θερμοστοιχείων. Υπάρχουν διάφοροι τύποι μετατροπέων για τη μέτρηση θερμοκρασίας. Οι βασικότεροι από αυτούς είναι τα θερμόμετρα διαστολής, τα θερμοζεύγη, οι μετατροπείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2016 Κεραμικών και Πολυμερικών Υλικών Κώστας Γαλιώτης, καθηγητής Τμήμα Χημικών Μηχανικών galiotis@chemeng.upatras.gr 1 Εισαγωγή Όπως ήδη είδαμε, η μηχανική συμπεριφορά των υλικών αντανακλά

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση των παραμέτρων συγκόλλησης Laser, φύλλων λαμαρίνας ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα, στη μικροδομή και τις ιδιότητές τους.

Επίδραση των παραμέτρων συγκόλλησης Laser, φύλλων λαμαρίνας ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα, στη μικροδομή και τις ιδιότητές τους. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ Επίδραση των παραμέτρων συγκόλλησης Laser, φύλλων λαμαρίνας ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα, στη μικροδομή και τις ιδιότητές τους. ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος

Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος Επίδραση της Περιεχόµενης Αργίλου στα Αδρανή στην Θλιπτική Αντοχή του Σκυροδέµατος και Τσιµεντοκονιάµατος.Χ.Τσαµατσούλης, ΧΑΛΥΨ ΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε, Τµήµα Ποιότητας Ν. Γ. Παπαγιαννάκος Καθηγητής ΕΜΠ, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A

ICS: ΕΛΟΤ Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A 2007-02-08 ICS: 77.140.60 ΕΛΟΤ 1421-2 ΣΧΕ ΙΟ DRAFT ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος - Συγκολλήσιµοι χάλυβες Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία B500A Steel for the reinforcement

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ MΕΡΟΣ Γ. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ MΕΡΟΣ Γ. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΑΛΥΒΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΛΑ MΕΡΟΣ Γ. ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Δομικά Υλικά- Χάλυβας και άλλα μέταλλα- Καραντώνη Δομικά Υλικά- Χάλυβας και άλλα μέταλλα- Καραντώνη 2 Δομικά Υλικά-Χάλυβας και άλλα μέταλλα-μέρος 3 Καραντώνη

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός και τρόποι ενίσχυσης των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διαβρωμένο οπλισμό

Εντοπισμός και τρόποι ενίσχυσης των στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με διαβρωμένο οπλισμό ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟ ΟΠΛΙΣΜΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η διάβρωση του χάλυβα αποτελεί ένα μόνιμο πρόβλημα των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η ενανθράκωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΝΚΕΡ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Ε.Μ.Π., 2010 1 Μεθοδολογία προσδιορισμού της αναλογίας των πρώτων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2008 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Τ.Σ. (ΙΙ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Τεχνολογία Συγκολλήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ. Χ. Κορδούλης ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ Χ. Κορδούλης ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Τα κεραμικά υλικά είναι ανόργανα µη μεταλλικά υλικά (ενώσεις μεταλλικών και μη μεταλλικών στοιχείων), τα οποία έχουν υποστεί θερμική κατεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ 2 & 8 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος Νέα πρότυπα, ΤΕΕ, Αθήνα, 23 Ιανουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Τεχνολογίας Υλικών Εργαστηριακή Άσκηση 07 Εφελκυσμός Διδάσκοντες: Δρ Γεώργιος Ι. Γιαννόπουλος Δρ Θεώνη Ασημακοπούλου Δρ Θεόδωρος Λούτας Τμήμα Μηχανολογίας ΑΤΕΙ Πατρών Πάτρα 2011 1 Μηχανικές

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδιαβρωτικές µέθοδοι προστασίας του εκτεθειµένου στην ατµόσφαιρα δοµικού χάλυβα µε τη χρήση επιστρωµάτων που περιέχουν αναστολείς διάβρωσης.

Αντιδιαβρωτικές µέθοδοι προστασίας του εκτεθειµένου στην ατµόσφαιρα δοµικού χάλυβα µε τη χρήση επιστρωµάτων που περιέχουν αναστολείς διάβρωσης. Αντιδιαβρωτικές µέθοδοι προστασίας του εκτεθειµένου στην ατµόσφαιρα δοµικού χάλυβα µε τη χρήση επιστρωµάτων που περιέχουν αναστολείς διάβρωσης. Ε.Ντάφλου, Ε.Ρακαντά Χηµικός Μηχανικός. Σχολή Χηµικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΠΟΛΛΑΠΛΩΝΕΠΙΛΟΓΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΠΟΛΛΑΠΛΩΝΕΠΙΛΟΓΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣΠΟΛΛΑΠΛΩΝΕΠΙΛΟΓΩΝ Ένας ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας δεν παρουσιάζει τάση για ευαισθητοποίηση εάν: Κατά την συγκόλληση ενός ελάσματος μεγάλου πάχους χάλυβα υψηλής αντοχής ποιοι παράγοντες μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάβρωση και Προστασία. Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους Μάθημα 8ο

Διάβρωση και Προστασία. Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους Μάθημα 8ο Διάβρωση και Προστασία Εαρινό εξάμηνο Ακ. Έτους 2016-17 Μάθημα 8ο Δοκίμιο μετάλλου του οποίου η διάβρωση μας ενδιαφέρει (ηλεκτρόδιο εργασίας) εμβαπτίζεται σε ηλεκτρολύτη μαζί με δύο άλλα ηλεκτρόδια Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιούνιος 2016

Τελική γραπτή εξέταση «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ»-Ιούνιος 2016 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ 1 ο (25 Μονάδες) (Καθ. Β.Ζασπάλης) Δοκίμιο από PMMA (Poly Methyl MethAcrylate)

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανική συµπεριφορά του χάλυβα S500 s tempcore, σε σεισµογόνους περιοχές υπό διαβρωτικό περιβάλλον.

Μηχανική συµπεριφορά του χάλυβα S500 s tempcore, σε σεισµογόνους περιοχές υπό διαβρωτικό περιβάλλον. Μηχανική συµπεριφορά του χάλυβα S500 s tempcore, σε σεισµογόνους περιοχές υπό διαβρωτικό περιβάλλον. X. Α. Αποστολόπουλος Εργαστήριο Τεχνολογίας και Αντοχής Υλικών, Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΜΗΚΩΝ ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΙ EC8-3. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Οι κανονισμοί που ασχολούνται με τις επεμβάσεις κτιρίων στη χώρα μας είναι ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ. Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Δρ. Αθ.Ρούτουλας Καθηγητής Ο χάλυβας οπλισμού, υπό κανονικές συνθήκες, προστατεύεται έναντι της διάβρωσης, εξ αιτίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού

Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Μάθημα: Πειραματική Αντοχή Υλικών Πείραμα εφελκυσμού Κατασκευαστικός Τομέας Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Περιεχόμενα Σχήμα 1 οκίμια εφελκυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥΧΑΣ ΣΚΩΡΙΑΣ ΕΛΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Ν. Χουσίδης, E. Ρακαντά, Γ. Μπατής Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain)

Μηχανικές ιδιότητες υάλων. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) Μηχανικές ιδιότητες υάλων Η ψαθυρότητα των υάλων είναι μια ιδιότητα καλά γνωστή που εύκολα διαπιστώνεται σε σύγκριση με ένα μεταλλικό υλικό. Διάγραμμα τάσης-παραμόρφωσης (stress-stain) E (Young s modulus)=

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΣΕ ΜΗΤΡΑ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΣΕ ΜΗΤΡΑ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΙΤΑΝΙΑΣ ΣΕ ΜΗΤΡΑ ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΥ-ΝΙΚΕΛΙΟΥ Ε. Ροσολύμου 1, Α. Καραντώνης 2, Ε.Α. Παυλάτου 1 1 Εργαστήριο Γενικής Χημείας, Τομέας Χημικών Επιστημών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ-ΦΡΑΙΖΑΡΙΣΜΑ Al 7075-T6 1 2 Μικρο-φραιζάρισμα Τραχύτητα Τοπομορφία επιφάνειας Εξοπλισμός πειραμάτων Σχεδιασμός πειραμάτων Αποτελέσματα Συμπεράσματα Δομή παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ]

Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ ] Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι Κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δρ. Πολ. Μηχανικός Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π. Οριακή Κατάσταση Αστοχίας έναντι κάμψης με ή χωρίς ορθή δύναμη [ΕΝ 1992-1-1

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων

ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ. Πορώδες αερίων ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΕΩΝ Πορώδες αερίων Πορώδες που προέρχεται από αέρια διαλυμένα στο υγρό τα οποία εκροφώνται κατά τη στερεοποίηση λόγω μικρής διαλύτότητας. Κυρίως υδρογόνο είναι το αέριο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΑΒΡΩΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ Eνδογενείς και εξωγενείς. Eνδογενείς: Η σύσταση του γυαλιού. Υλικά που σχηµατίζουν το δίκτυο του γυάλινου υλικού. ιοξείδιο του πυριτίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΕΝΑΝΘΡΑΚΩΣΗΣ Κ.Κ. Σίδερης Επίκουρος Καθηγητής ΠΘ, Εργαστήριο οµικών Υλικών, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικώ,ν ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι 98 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.1 ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΣΗ Με τον όρο επιμετάλλωση εννοούμε τη δημιουργία ενός στρώματος μετάλλου πάνω στο μέταλλο βάσης για την προσθήκη ορισμένων επιθυμητών ιδιοτήτων. Οι ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΒΩΞΙΤΩΝ Το 1844 ο Γάλλος επιστήμονας Dufrenoy χαρακτήρισε το ορυκτό που μελετήθηκε το 1821 απο το Γάλλο χημικός Berthier στο χωριό Les Baux, της Ν. Γαλλίας ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 25 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Παρασκευή κονιάματος ή σκυροδέματος με καθορισμένες ιδιότητες και αντοχές : Ανάμιξη των συστατικών με απαιτούμενη ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΩΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΣΤΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ Γεώργιος Μπατής Καθηγητής. Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Παρασκευή Πανταζοπούλου Χημικός Μηχανικός. Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών. Εξαγωγική Μεταλλουργία

Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών. Εξαγωγική Μεταλλουργία Τήξη Στερεών Πρώτων Υλών Εξαγωγική Μεταλλουργία Τήξη Πρώτων Υλών και Μεταλλευμάτων Σκοπός της Τήξης (smelting) είναι η παραγωγή ρευστού μετάλλου, κράματος, χλωριούχου ένωσης ή matte. Η τήξη είναι μια διεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ(Θ) Ενότητα 2: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ανθυμίδης Κωνσταντίνος Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τα νέα Πρότυπα του ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος (ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ , ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ )

Τα νέα Πρότυπα του ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος (ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ , ΕΛΟΤ και ΕΛΟΤ ) Τα νέα Πρότυπα του ΕΛΟΤ για τους χάλυβες οπλισµού σκυροδέµατος (ΕΛΟΤ ΕΝ 10080, ΕΛΟΤ 1421-1, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3) Γεωργία Αγναντιάρη Χηµικός Μηανικός Εργαστήριο Μετάλλων ΚΕ Ε Το Φεβρουάριο του 2005

Διαβάστε περισσότερα