ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ. Ημερίδα. ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ"

Transcript

1 ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ Ημερίδα Σχεδιασμός Κτηρίων Σκυροδέματος με βάση τους Ευρωκώδικες 2 & 8 ΕΝ 1990 : Βάσεις (Δομητικού)) Σχεδιασμού ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Φρ Κατασκευές Κώστας Τρέζος, ΔρΠ.Μ., Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Λαμία, 8 Δεκεμβρίου 2012

2 Εισαγωγή Ευρωκώδικες: σύμπλεγμα κανονισμών για τον σχεδιασμό έργων πολιτικού μηχανικού. Συντάχθηκαν και αναπτύχθηκαν από την CEN (=30 ευρωπαϊκές χώρες) ) στο πλαίσιο της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ «Προϊόντα Δομικών Έργων». Προβλέπεται να γίνουν υποχρεωτικοί (εντός της CEN) το 2010 Αλλά και μη ευρωπαϊκές χώρες όπως Σιγκαπούρη, Βιετνάμ, Μαλαισία, Ινδία, Ρωσία, καθώς και ορισμένες χώρες της Β. Αφρικής ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν τους Ευρωκώδικες.

3 Σήμερα υπάρχουν συνολικά 10 Ευρωκώδικες. ΕΝ 1990 Ευρωκώδικας 0: EC 0: Βάσεις Σχεδιασμού ΕΝ 1991 Ευρωκώδικας 1: EC 1: Δράσεις ΕΝ 1992 Ευρωκώδικας 2: EC 2: Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα ΕΝ 1993 Ευρωκώδικας 3: EC 3: Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα ΕΝ 1994 Ευρωκώδικας 4: EC 4: Σχεδιασμός Σύμμεικτων Φορέων από Χάλυβα και Σκυρόδεμα ΕΝ 1995 Ευρωκώδικας 5: EC 5: Σχεδιασμός Ξύλινων Φορέων ΕΝ 1996 Ευρωκώδικας 6: EC 6: Σχεδιασμός Φορέων από Τοιχοποιία ΕΝ 1997 Ευρωκώδικας 7: EC 7: Γεωτεχνικός Σχεδιασμός ΕΝ 1998 Ευρωκώδικας 8: EC 8: Αντισεισμικός Σχεδιασμός ΕΝ 1999 Ευρωκώδικας 9: EC 9: Σχεδιασμός Φορέων από Αλουμίνιο Μελλοντικώς μπορεί να συνταχθούν Ευρωκώδικες για τα ανθρακονήματα, το Μελλοντικώς μπορεί να συνταχθούν Ευρωκώδικες για τα ανθρακονήματα, το γυαλί κλπ.

4 ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ EN 1990 EN 1991 Ασφάλεια, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα στο χρόνο των φορέων/κατασκευών Δράσεις στους φορείς EN 1992 EN 1993 EN 1994 EN 1995 EN 1996 EN 1999 Σχεδιασμός και κατασκευαστικές λεπτομέρειες EN 1997 EN 1998 Γεωτεχνικός και αντισεισμικός σχεδιασμός

5 Κάθε Ευρωκώδικας αποτελείται από διάφορα «Μέρη» τα οποία έχουν ισχύ Ευρωπαϊκού Προτύπου (ΕΝ). Σήμερα υπάρχουν συνολικά 58 μέρη EN Basis of structural design EN 1990 Basis of structural design EN 1990 Basis of structural design - Annex A.2 Bridges EN Actions on structures EN Actions on structures Self weight & imposed loads EN Actions on structures Fire EN Actions on structures Snow loads EN Actions on structures Wind actions EN Actions on structures Thermal Actions EN Actions on structures Execution EN Accidental actions EN Actions on structures Traffic loads on bridges EN Actions Cranes and machinery EN Actions on structures Silos and tanks

6 EN Design of concrete structures EN Design of concrete structures General req. EN Design of concrete structures t Fire design EN Design of concrete structures - Bridges EN Concrete Liquid retaining EN Design provisions for earthquake resistance of structures EN Design for earthquake resistance Gen. requirements EN Design for earthquake resistance Bridges EN Design for earthquake resistance Assess. and retrofitting EN Earthquake Silos, tanks & pipelines EN Design for earthquake resistance Foundations EN Design for earthquake resistance Towers masts

7 Δομή των Ευρωκωδίκων Τίθενται κατ αρχάς οι βασικές απαιτήσεις (βλ ΕΝ 1990) τις οποίες πρέπει να πληροί ένα δόμημα. Τέτοιες είναι οι απαιτήσεις ασφαλείας, λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας. Μελλοντικώς, προβλέπεται οι Ευρωκώδικες να καλύπτουν και άλλες απαιτήσεις όπως υγιεινής, σεβασμού του περιβάλλοντος, οικονομίας (εξοικονόμηση ενέργειας), θερμότητας κλπ. Στην συνέχεια, σε κάθε έναν Ευρωκώδικα, ορίζονται οι αρχές με τις οποίες ικανοποιούνται οι παραπάνω απαιτήσεις. Οι Αρχές διακρίνονται στο κείμενο των Ευρωκωδίκων από το γράμμα Ρ που ακολουθεί τον αριθμό της παραγράφου π.χ. (2)P. Α λ ύθ δί κανόνες εφαρμογής ί θ ί ό ύ Ακολούθως δίνονται οι κανόνες εφαρμογής οι οποίοι θεωρείται ότι υπακούν στις βασικές απαιτήσεις και ικανοποιούν τις αρχές. Οι κανόνες εφαρμογής μπορεί και να μην είναι υποχρεωτικοί, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εναλλακτικοί κανόνες εφαρμογής με την προϋπόθεση ότι είναι σε συμφωνία με τις αρχές και ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι από πλευράς αντοχής, λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας με τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού.

8 Ενσωματωμένες στο κείμενο του Ευρωκώδικα, υπάρχουν και οι Σημειώσεις (είναι γραμμένες με μικρότερη γραμματοσειρά) οι οποίες επεξηγούν το κείμενο του κανονισμού. Οι Σημειώσεις στους Ευρωκώδικες είναι κατά κάποιο τρόπο το αντίστοιχο των Σχολίων που υπάρχουν στον ΕΚΩΣ.

9 2. ΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2.1 Απαιτήσεις Βασικές απαιτήσεις (1)P Ο σχεδιασμός των κατασκευών από σκυρόδεμα πρέπει να είναι εναρμονισμένος με τους γενικούς κανόνες που δίνονται στο EN (2)P Πρέπει επίσης να εφαρμόζονται οι συμπληρωματικές διατάξεις που δίνονται στην ενότητα αυτή για τις κατασκευές από σκυρόδεμα. (3) Οι βασικές απαιτήσεις του Κεφαλαίου 2 του EN 1990 κρίνεται ότι ικανοποιούνται για κατασκευές από σκυρόδεμα όταν εφαρμόζονται ταυτοχρόνως τα κάτωθι: σχεδιασμός οριακής κατάστασης σε συνδυασμό με τη μέθοδο του μερικού συντελεστή ασφαλείας σύμφωνα με το EN 1990 δράσεις σύμφωνα με το EN 1991, συνδυασμός δράσεων σύμφωνα με το EN 1990 και αντοχή, ανθεκτικότητα σε διάρκεια και λειτουργικότητα σύμφωνα με το παρόν πρότυπο. Σημείωση: Απαιτήσεις που αφορούν αντοχή σε φωτιά (βλ. EN 1990 Ενότητα 5 και EN ) είναι δυνατόν να υπαγορεύσουν μεγαλύτερες διαστάσεις δομικών στοιχείων σε σχέση με αυτές που απαιτούνται για την αντοχή της κατασκευής υπό κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας. Αρχές Κανόνες εφαρμογής Σημει ώσεις

10 Μια ιδιαιτερότητα των Ευρωκωδίκων είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις επιτρέπουν να γίνει Εθνική Επιλογή ορισμένων παραμέτρων (Εθνικώς προσδιοριζόμενες παράμετροι,nationally Determined Parameters NDP). Οι παράμετροι αυτές είναι σαφώς ορισμένες σε κάθε Ευρωκώδικα και μόνον τις αριθμητικές τιμές αυτών των παραμέτρων δικαιούται να τροποποιήσει κάθε χώρα. Συνήθως αν δεν υπάρχει άλλος λόγος υιοθετούνται οι προτεινόμενες από τον Ευρωκώδικα τιμές. Για να είναι δυνατή η εφαρμογή των Ευρωκωδίκων είναι υποχρεωτικό ικόκάθεκάθε χώρα να εκδώσει ει για κάθε ένα Μέρος του κάθε Ευρωκώδικα το αντίστοιχο Εθνικό Προσάρτημα (ή Εθνικό Κείμενο Εφαρμογής, National Application Document) χωρίς το οποίο δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του Ευρωκώδικα.

11 Εφαρμογή των Ευρωκωδίκων ωδ ω Ευρωκώδικας Τυποποιητικό μέρος (χωρίς επιλογή) Μέρος ανοιχτό σε επιλογές Μετατροπή σε Εθνικό Πρότυπο Επιλογές στο Εθνικό Προσάρτημα (Εθνικό) Επιλογές «για το συγκεκριμένο έργο», εθνικές οδηγίες κλπ.

12 ΕΝ 1990 & EN 1991 (Εθνικά προσδιοριζόμενες παράμετροι Nationally Determined Parameters - NDP) Μέρος Ευρωκώδικα Τίτλος NDPs Σελίδες EN 1990 Βάσεις σχεδιασμού 9 87 Βάσεις σχεδιασμού- EN 1990 (Annex 2) Προσάρτημα Α ΑΘΡΟΙΣΜΑ EN Πυκνότητες, ίδια βάρη, φορτία επιβαλλόμενα σε κτήρια EN Δράσεις σε κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαϊά EN Φορτία χιονιού EN Δράσεις ανέμου EN Θερμικές δράσεις EN Δράσεις κατά την ανέγερση EN Τυχηματικές δράσεις EN Φορτία κυκλοφορίας γεφυρών EN Δράσεις προερχόμενες από γερανούς και μηχανήματα 5 46 EN Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές - 98 ΑΘΡΟΙΣΜΑ

13 Κατανομή των εθνικά προσδιοριζόμενων παραμέτρων (NDP) στους διάφορους Ευρωκώδικες EN Eurocodes NDPs (Expected 1334 clauses with NDPs) EN % EN % EN % EN % EN % EN % EN 1990 EN 1994 EN % EN 1992 EN 1993 EN 1994 EN 1995 EN % EN 1996 EN 1997 EN % EN 1998 EN 1999 EN %

14 ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού Φερουσών Κατασκευών

15 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Για το σχεδιασμό των κτηρίων και των έργων Πολ. Μηχ/κού κάθε Μέρος (Part) των Ευρωκωδίκων : EN Ευρωκώδικας 1: Δράσεις στους φορείς και Ευρωκώδικες σχεδιασμού EN 1992 έως EN 1999 πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τον Ευρωκώδικα EN 1990 Βάσεις Σχεδιασμού Το EN 1990 παρέχει τις μη-εξαρτώμενες από τα δομικά υλικά πληροφορίες που απαιτούνται για το σχεδιασμό με βάση τους Ευρωκώδικες κτηρίων και έργων Πολ. Μηχ/κού

16 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Απαιτήσεις Μέρος 3ο Αρχές σχεδιασμού με βάση τις οριακές καταστάσεις Μέρος 4ο Βασικές μεταβλητές Μέρος 5ο Ανάλυση του φορέα και σχεδιασμός με την βοήθεια δοκιμών Μέρος 6ο Ελεγχοι με την μέθοδο των επιμέρους συντελεστών

17 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Παράρτημα Α.1 (κανονιστικό) Συνδυασμοί δράσεων σε κτήρια Παράρτημα ρ Β (πληροφοριακό) φ ρ - Διαχείριση της δομικής αξιοπιστίας στις κατασκευές Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Βάσεις για τον σχεδιασμό με την μέθοδο των επιμέρους συντελεστών και για την ανάλυση της αξιοπιστίας Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Σχεδιασμός με την βοήθεια δοκιμών Παράρτημα Α.2 2 (κανονιστικό) Εφαρμογή σε γέφυρες

18 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αντικείμενο του EN 1990: Βάσεις Σχεδιασμού κτηρίων και έργων Πολ. Μηχ. Το EN 1990 θέτει τις βασικές απαιτήσεις (requirements) Ασφάλεια (Safety) Λειτουργικότητα (Serviceability) Ανθεκτικότητα (Durability) των φορέων/κατασκευών. Ορίζει τις αρχές με τις οποίες ικανοποιούνται οι απαιτήσεις: Σχεδιασμός με βάση τις οριακές καταστάσεις Τιμές σχεδιασμού Επιμέρους συντελεστές ασφαλείας Συνδυασμοί δράσεων Δίνει εναλλακτικούς τρόπους-κανόνες για τον σχεδιασμό: Διαφοροποίηση του επιπέδου ασφαλείας Σχεδιασμός δ ό με την βοήθεια δοκιμών κλπ

19 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Κάλυψη θεμελιωδών απαιτήσεων (ασφάλεια, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα) με επαρκή αξιοπιστία και οικονομία καθόλη την διάρκεια ζωής του έργου. Σε περίπτωση πυρκαγιάς να επιδεικνύει ικανοποιητική συμπεριφορά για ένα απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση τυχηματικών καταστάσεων (εκρήξεις, προσκρούσεις, ρ ανθρώπινα λάθη) οι συνέπειες να μην είναι δυσανάλογες προς το αρχικό συμβάν. Λήψη μέτρων για αποφυγή πιθανών βλαβών: (περιορισμός τυχηματικών καταστάσεων, υπερστατικότητα, δυνατότητα ανακατανομής, προειδοποίηση)

20 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Διαχείριση της αξιοπιστίας Σχεδιασμός βάσει των ΕΝ Κατάλληλη ηηεκτέλεση εργασιών & επίβλεψη Διαφοροποίηση της αξιοπιστίας (π.χ.αστοχία, λειτουργικότητα) Το επιπέδο αξιοπιστίας μπορεί να διαφοροποιηθεί αναλόγως: Των συνεπειών μιας αστοχίας Της διακινδύνευσης δύ (ανθρώπινες θώ ζωές, οικονομικές συνέπειες κλπ) ) Του οριακού κόστους για τον περιορισμό της διακινδύνευσης

21 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ωφέλιμη διάρκεια ζωής του έργου Κατηγορία Διάρκεια (χρόνια) 1 Προσωρινές Κατασκευές 10 2 Δομικά στοιχεία τα οποία 10 έως 25 μπορούν να αντικατασταθούν π.x. εφέδρανα 3 Αγροτικές και παρεμφερείς 15 έως 30 κατασκευές 4 Κτήρια και παρεμφερή 50 5 Μνημειακά κτήρια, γέφυρες και 100 άλλα τεχνικά έργα

22 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Το EN 1990 βασίζεται στις έννοιες: των καταστάσεων σχεδιασμού (design situations) των «οριακών καταστάσεων» (limit states) σε συνδυασμό με τη μέθοδο των επιμέρους συντελεστών ασφαλείας (partial factor method)

23 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Καταστάσεις σχεδιασμού: Καταστάσεις σχεδιασμού με διάρκεια ή παραμένουσες, (κανονική χρήση) Persistent Παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού, (προσωρινές συνθήκες: ανέγερση, επισκευή) Transient Τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού, (εξαιρετικές συνθήκες: πυρκαϊά, έκρηξη, πρόσκρουση, τοπική αστοχία) Accidental Σεισμικές καταστάσεις σχεδιασμού, Seismic

24 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οριακές Καταστάσεις Οριακή κατάσταση αστοχίας Οριακή κατάσταση λειτουργικότητας

25 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οι οριακές καταστάσεις αστοχίας διακρίνονται σε: Απώλεια στατικής ισορροπίας ως στερεού (EQU) Αστοχία μέλους από υπέρβαση της αντοχής του υλικού ή από υπερβολική παραμόρφωση (STR) Αστοχία εδάφους (GEO) Κόπωση η (FAT)

26 EQU STR GEO FAT

27 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οι οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας διακρίνονται σε: Αναστρέψιμες Μή αναστρέψιμες Αφορούν: την λειτουργία υπό φυσιολογική χρήση, την άνεση των χρηστών και την εξωτερική εμφάνιση της κατασκευής: Παραμορφώσεις Δονήσεις Βλάβες

28 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οι δράσεις κατατάσσονται ως εξής: Ανάλογα με την μεταβολή-τους στον χρόνο σε: μόνιμες (G), λ.χ. ίδιο βάρος του φορέα, επικαλύψεις, διαχωριστικά, βοηθητικές κατασκευές και σταθερός εξοπλισμός μεταβλητές (Q), λ.χ. πρόσθετα μόνιμα, ωφέλιμα, άνεμος ή χιόνι τυχηματκές (A), λ.χ. εκρήξεις ή πρόσκρουση από οχήματα

29 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οι δράσεις κατατάσσονται ως εξής: Ανάλογα με την προέλευσή-τους σε: άμεσες, δύναμη (φορτίο) ί που επιβάλλεται στο φορέα ή έμμεσες, επιβαλλόμενη ή παρεμποδιζόμενη παραμόρφωση από θερμοκρασιακές μεταβολές, βλέ μεταβολή βλή της υγρομετρίας ή άνισες καθιζήσεις, επιτάχυνση από σεισμό

30 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οι δράσεις κατατάσσονται ως εξής: Ανάλογα με την μεταβολή-τους στον χώροσε: σταθερές ελεύθερες

31 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οι δράσεις κατατάσσονται ως εξής: Ανάλογα με την φύση-τους ή/και την απόκριση του φορέα σε: στατικές δυναμικές

32 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αντιπροσωπευτικές τιμές των δράσεων: χαρακτηριστική τιμή (F k ): συνήθως μια ανώτερη τιμή (ποσοστιμόριο 95%) ή μέση τιμή, ή κατώτερη τιμή (ποσοστιμόριο 5%), ή ονομαστική τιμή ή συμβατική τιμή που δεν έρχεται σε αντίθεση με το ΕΝ1991 Τιμή σχεδιασμού (F d )= γ f F k Τιμή συνδυασμού (ψ 0 F k ) Συχνή τιμή (ψ 1 F k ) Οιονεί μόνιμη τιμή (ψ 2 F k )

33 EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τιμές συντελεστών ψ i Δράσεις Συνδυ- Συχνή Οινονεί- ασμού μόνιμη ψ 0 ψ 1 ψ 2 Επιβ. Φορτ. Κατ. A, B 0,7 0,5 0,3 Επιβ. Φορτ. Κατ. C, D 0,7 0,7 0,6 Επιβ. Φορτ. Κατ. E 1,0 0,9 0,8 Χό Χιόνι ,5-0, ,2-0, ,0-0,2 Ανεμος 0,6 0,2 0,0 Θερμοκρασία 06 0,6 05 0,5 00 0,0

34 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αντιπροσωπευτικές τιμές των υλικών: χαρακτηριστική τιμή (X k ): συνήθως μια κατώτερη τιμή (ποσοστιμόριο 5%), εκτός αν μια υψηλή τιμή της ιδιότητας είναι δυσμενής οπότε λαμβάνεται μια ανώτερη τιμή (ποσοστιμόριο 95%) ή μέση τιμή, ή ή ονομαστική τιμή που δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ΕΝ Τιμή σχεδιασμού (X d )= X k /γ m

35 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Αντιπροσωπευτικές τιμές των γεωμετρικών δεδομένων: Συνήθως ορίζονται ονομαστικές τιμές (a nom ) εκτός και αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τον υπολογισμό χαρακτηριστικών τιμών (a k ) Τιμή σχεδιασμού (a d )=a nom ±ΔaΔ

36 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Απεικόνιση των επιμέρους συντελεστών Αβεβαιότητα για τις αντιπροσωπευτικές τιμές των δράσεων Αβεβαιότητα ββ για το προσομοίωμα μ των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους Αβεβαιότητα για το υπολογιστικό προσομοίωμα των αντιστάσεων γ f γ Sd γ Rd γ F γ M Αβεβαιότητα για τις ιδιότητες των υλικών γ m

37 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Δράσεις F k F d = γ f F k Τιμές σχεδιασμού E d = γ Sd E(F d ; a d ) F Γεωμετρικά E d = E(γ F F k ; a d ) X δεδομένα a d R d = R(X k /γ M ; a d ) X R d = (1/γγ Rd )R(X d ; a d d) X k Αντιστάσεις X d = (η/γ γ m ) X k

38 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ελεγχοι στατικής ισορροπίας και αντίστασης (αντοχής) Εκτελούνται ξεχωριστοί έλεγχοι για τις: Οριακές καταστάσεις (στατικής) ισορροπίας (EQU) : E d,dst E d,stb Οριακές καταστάσεις αντίστασης (STR/GEO) : E d R d

39 EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας STR/GEO Θεμελιώδεις συνδυασμοί για μόνιμες και παροδικές καταστάσεις Εξίσωση (6.10) του EN 1990 μ γ μ μ ς ρ ς ς σχεδιασμού > , 0,,,1,1,, " " " " " " j i i k i i Q k Q P j k j G Q Q P G ψ γ γ γ γ ξ η ( ) j Εξισώσεις (6.10α) και (6.10β) του EN , 0,, 1,, " " " " i i k i i Q P j j k j G Q P G ψ γ γ γ > 1, 0,,,1,1 1,, " " " " " " i i k i i Q k Q P j j k j G j Q Q P G ψ γ γ γ γ ξ 0,85 ξ 1,00

40 EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τυχηματικές καταστάσεις σχεδιασμού : Εξίσωση 6.11ββ του EN 1990 Gk, j" + " P" + " Ad " + "( ψ1,1 orψ 2,1 ) Qk,1 " + " ψ 2, iqk, i j 1 i> 1 Σεισμικές καταστάσεις σχεδιασμού : Εξίσωση 6.12β τουen 1990 j1 G " + "P" + "A " + " ψ Q k,j Ed 2,i k,i i1

41 EN1990 : ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Οριακές Καταστάσεις Λειτουργικότητας (ΟΚΛ): Συνδυασμοί δράσεων Χαρακτηριστικός συνδυασμός (μη-αναστρέψιμη έ ΟΚΛ) Gk, j " j 1 i> 1 " + " P" + " Qk,1" + ψ 0, iqk, i Συχνός συνδυασμός (αναστρέψιμη ΟΚΛ) Gk, j" + " P" + " ψ 1,1Qk,1" + " j 1 i> 1 Οιονεί-μόνιμος συνδυασμός (αναστρέψιμη ΟΚΛ) G ψ " + " P" + " ψ Q k, j j 1 i 1 2, i 2, i k, i Q k, i

42 Διαχείριση της δομ(ητ)ικής αξιοπιστίας στους Ευρωκώδικες (EN Παράρτημα B) Το Παράρτημα B επιτρέπει στο μελετητή να επιλέξει διάφορες στάθμες αξιοπιστίας, λ.χ. για τη δομ(ητ)ική ασφάλεια ή τη λειτουργικότητα, λαμβάνοντας υπόψη : τηναιτίαή/και τοντρόπο υπέρβασηςμιας οριακήςκατάστασης τις δυνατές συνέπειες της αστοχίας με όρους απώλειας ζωής, τραυματισμού, μ, δυνητικής οικονομικής απώλειας τον τρόπο που προσλαμβάνει το κοινό την αστοχία τις δαπάνες και τα μέτρα που απαιτούνται για τη μείωση του κινδύνου αστοχίας. Το Παράρτημα B για τη θεώρηση των συνεπειών αστοχίας ή δυσλειτουργίας της κατασκευής ορίζει ποιοτικά 3 κατηγορίες συνεπειών (Consequences Classes, CC). Κατ αντιστοιχία προς αυτές ορίζονται 3 κατηγορίες αξιοπιστίας (Reliability Classes, RC), με βάση την έννοια του δείκτη αξιοπιστίας β.

43 Κατη- γορία συνεπειών CC3 Ορισμός κατηγοριών συνεπειών Περιγραφή Υψηλές συνέπειες για απώλειες ζωών ή πολύ μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες Παραδείγματα κτηριακών και άλλων έργων Πολ. Μηχανικού Γέφυρες, χώροι συναθροίσεων, δημόσια κτήρια, όπου είναι υψηλές οι συνέπειες λόγω αστοχίας (λ.χ. χ θέατρο) CC2 Μέσες συνέπειες για απώλειες ζωών ή σημαντικές οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες κτήρια κατοικιών και γραφείων, δημόσια κτήρια με μέσες συνέπειες λόγω αστοχίας (λ.χ. χ γραφεία) CC1 Μικρές συνέπειες για απώλειες ζωών Αγροτικά κτήρια όπου συνήθως δεν και μικρές ή αμελητέες οικονομικές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές συνέπειες μπαίνουν πρόσωπα (λ.χ. αποθήκες, θερμοκήπια)

44 Στάθμες μς αξιοπιστίας στο EN 1990 Στο EN 1990, γίνεται δεκτό ότι οι τιμές του β αντιστοιχούν, για τις Οριακές Καταστάσεις Αστοχίας (Ο.Κ.Α.) στη στάθμη ασφαλείας της κατηγορίας αξιοπιστίας 2 (Reliability Class RC2). Ο σχεδιασμός που χρησιμοποιεί τις συνιστώμενες τιμές των επιμέρους συντελεστών του παραρτήματος Α1 (εφαρμογή για κτήρια) και των λοιπών Ευρωκωδίκων θεωρείται γενικώς ότι οδηγεί σε μια κατασκευή (έναν φορέα) με τιμή β > 3,8 για διάρκεια ζωής 50 ετών. (χωρίς τούτο να σημαίνει κατ ανάγκην ότι αντιστοιχεί σε πραγματικές πιθανότητες αστοχίας που εξαρτώνται εκτός των άλλων και από ανθρώπινα σφάλματα)

45 Σέ Σχέση μεταξύ του β και της P f (Πιθανότητας Αστοχίας) P f β = - Φ -1 (P f ) ή P f = Φ (-β β ) β 1,28 2,32 3,09 3,72 4,27 4,75 5,20

46 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Model-Code d CEB 78 : Πιθανότητα Πθ αστοχίας σε 50 χρόνια (Ο.Κ.Α. Ο.Κ.Α.) ) Average number of Economical consequences endangered people Low Considerable Very great Low (< 0,1) Mdi Medium High (> 10)

47 ΜΕΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΟΜ(ΗΤ)ΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Τα κυριότερα μέσα που επιλέγονται στο Παράρτημα Β του EN1990 με στόχο την διαχείριση της αξιοπιστίας είναι: διαφοροποίηση των τιμών του β (με βάση εξειδικευμένες θεωρήσεις) τροποποίηση των επιμέρους συντελεστών διαφοροποίηση της επίβλεψης της μελέτης επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής

48 Διαφοροποίηση των τιμών του β Κατηγορίες αηγ ςαξ αξιoπιστίας ας και ελάχιστες τιμές μς του β Κατη- γορία Αξιοπιστίας Ελάχιστες τιμές του (δείκτη αξιοπιστίας) β Οριακή Κατάσταση Αστοχίας Κόπωση Οριακή Κατάσταση Λειτουργικότητας Περίοδος επαναφοράς 1 έτους Περίοδος επαναφοράς 50 ετών Περίοδος επαναφοράς 1 έτους Περίοδος επαναφοράς 50 ετών Περίοδος επαναφοράς 1 έτους Περίοδος επαναφοράς 50 ετών RC3 5,2 4,3 RC2 4,7 3,8 1,5 to 3,8 2,9 1,5 RC1 4,2 3,3

49 Διαφοροποίηση της αξιοπιστίας μέσω τροποποίησης των επιμέρους συντελεστών Μπορεί να θεωρήσει κάποιος διαφοροποίηση της αξιoπιστίας διακρίνοντας κατά κατηγορίες τους επιμέρους συντελεστές γ F που χρησιμοποιούνται στους βασικούς συνδυασμούς δράσεων για παραμένουσες καταστάσεις σχεδιασμού. Το Παράρτημα Β του EN1990 προτείνει τη χρήση ενός πολλαπλασιαστικού συντελεστή K FI που θα εφαρμόζεται επί των συντελεστών γ των δυσμενών δράσεων : ίσο με 1,0 για κατηγορία αξιοπιστίας RC2 (β 3,8), 0,9 για κατηγορία αξιοπιστίας RC1 και 11 1,1 για κατηγορία αξιοπιστίας RC3.

50 Συντελεστής K FI επί των (δυσμενών) δράσεων Συντελεστής K FI επί των (δυσμενών) δράσεων Κατηγορία αξιοπιστίας RC1 RC2 RC3 K FI 0,9 1,0 1,1

51 Διαφοροποίηση της αξιοπιστίας λόγω επίβλεψης μελέτης / επιθεώρησης θώ κατά την κατασκευή Το Παράρτημα Β του EN1990 επιτρέπει τη διασύνδεση των κατηγοριών αξιοπισίας με τις απαιτήσεις για στάθμες ποιότητας για την επίβλεψη της μελέτης (DSL, design supervision level) και τη διαδικασία κατασκευής (IL, inspection level). Συναφώς προβλέπεται η δυνατότητα κατάταξης των μελετητών/ελεγκτών σε κατηγορίες, ανάλογα με την εμπειρία, την ειδίκευσή τους και τις εσωτερικές σχετικές διαδικασίες του επαγγελματικού τους φορέα, για το συγκεκριμένο είδος έργου.

52 ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές

53 Μέρη του EN EN : Πυκνότητες, ιδ. βάρη, επιβαλλόμενα φορτία σε κτήρια EN : Δράσεις σε φέρουσες κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαγιά EN : Φορτία χιονιού EN : Δράσεις ανέμου EN : Θερμικές δράσεις EN : Δράσεις κατά τη φάση της ανέγερσης EN : Τυχηματικές δράσεις EN : Φορτία Φρ κυκλοφορίας φρ ςγφρ γεφυρών EN : Δράσεις οφειλόμενες σε γερανούς και μηχανήματα EN : Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές

54 EN : 1 1: Πυκνότητες, ίδ.β., επιβαλ. φορτία σε κτήρια Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Πυκνότητες υλικών κατασκευής και αποθηκευομένων υλικών Μέρος 5ο Ιδιον βάρος των κατασκευών Μέρος 6ο Επιβαλλόμενα φορτία σε κτήρια Παράρτημα Α (πληροφοριακό) Πίνακες ονομαστικής πυκνότητας δομικών υλικών και γωνίες εσωτ. τριβής Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Στηθαία για οχήματα και κιγκλιδώματα για χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων

55 Αντικείμενο του EN Καθορισμός των εξής δράσεων : πυκνότητες δομικών και αποθηκευόμενων υλικών (Κεφ. 4 & Παρ/μα A) ίδια βάρη στοιχείων κατασκευής (Κεφ. 5), και φορτία επιβαλλόμενα σε δάπεδα και οροφές κτηρίων (Κεφ. 6), ανάλογα με την κατηγορία χρήσης : - χώροι διαμονής, εκδηλώσεων, εμπορικών καταστημάτων και γραφείων - χώροι στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων - χώροι αποθήκευσης και βιομηχανικών δραστηριοτήτων - Στέγες - χώροι προσγείωσης ελικοπτέρων Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές προερχόμενες από το νερό ή άλλα υλικά εξετάζονται στο EN Φορτία χιονιού σε στέγες εξετάζονται στο EN

56 Κατηγορίες χρήσης Κύριες κατηγορίες χρήσης : Χώροι διαμονής, κοινωνικών εκδηλώσεων, εμπορικών καταστημάτων και γραφείων -4 κατηγορίες (A, B, C και D) Χώροι αποθήκευσης και βιομηχανικών χρήσεων -2 κατηγορίες (E1 και E2) Χώροι στάθμευσης και κυκλοφορίας οχημάτων (εκτός από γέφυρες) - 2 κατηγορίες (F και G) Στέγες - 3 κατηγορίες (H, I και K)

57 Χώροι διαμονής, κοινωνικών εκδηλώσεων, εμπορικών καταστημάτων και γραφείων Κατηγορία Συγκεκριμένη Χρήση Παράδειγμα Α Χώροι διαμονής Δωμάτια σε κτήρια κατοικιών και σπίτια. Θάλαμοι και πτέρυγες σε νοσοκομεία. Υπνοδωμάτια σε ξενοδοχεία και ξενώνες, κουζίνες και τουαλέτες. Β Χώροι γραφείων C Χώροι στους οποίους οι άνθρωποι μπορεί να συναθροισθούν (με εξαίρεση τους χώρους που κατατάσσονται στις κατηγορίες Α,Β, και D 1) ) C1: Χώροι με τραπέζια κλπ. Π.χ. σχολικοί χώροι, νηπιαγωγεία, καφενεία, εστιατόρια, αίθουσες φαγητού, αναγνωστήρια, χώροι υποδοχής. C2: Χώροι με σταθερά καθίσματα, Π.χ. χώροι σε εκκλησίες, θέατρα ή κινηματογράφους, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες ομιλίας, αίθουσες συγκεντρώσεων, χώροι αναμονής, χώροι αναμονής σε σιδηροδρομικούς σταθμούς. C3: Χώροι χωρίς εμπόδια στη διακίνηση του κοινού, π.χ. χώροι σε μουσεία, εκθεσιακoί χώροι, κλπ. και χώροι πρόσβασης σε δημόσια και διοικητικά κτήρια, ξενοδοχεία και νοσοκομεία. Προαύλια σιδηροδρομικών σταθμών.

58 Χώροι διαμονής, κοινωνικών εκδηλώσεων, εμπορικών καταστημάτων και γραφείων (συν.) Κατηγορία Συγκεκριμένη Χρήση Παράδειγμα C Χώροι στους οποίους οι C4: Χώροι για πιθανές σωματικές άνθρωποι μπορεί να δραστηριότητες, η π.χ. αίθουσες χορού,, συναθροισθούν (με αίθουσες γυμναστικής και θεατρικές σκηνές εξαίρεση τους χώρους C5: Χώροι επιρρεπείς σε μεγάλα πλήθη, που κατατάσσονται στις π.χ. για δημόσιες εκδηλώσεις όπως κατηγορίες Α,Β, και D 1) ) αίθουσες συναυλιών, κλειστά γήπεδα, εξέδρες γηπέδων, εξώστες και χώροι πρόσβασης, πλατφόρμες σιδηροδρόμων. D Χώροι με εμπορικά καταστήματα D1: Χώροι σε καταστήματα λιανικής πώλησης, γενικά. D2: Χώροι σε πολυκαταστήματα 1) Εφιστάται η προσοχή στο (2), και συγκεκριμένα για το C4 και C5. Βλέπε ΕΝ 1990 στην περίπτωση που πρέπει να εξετασθούν οι δυναμικές επιδράσεις. Για την Κατηγορία Ε, βλέπε πίνακα 6.3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Βλέπε για αποθήκευση ή βιομηχανικές δραστηριότητες.

59 Φορτία επιβαλλόμενα σε δάπεδα, εξώστες και κλίμακες κτηρίων Κατηγορίες φορτιζόμενων επιφανειών q k [kn/m 2 ] Q k [kn] Κατηγορία Α και Κατηγορία Β -Δάπεδα 2,0 2,0 -Σκάλες -Μπαλκόνια 3,5 5,0 2,0 3,0 Κατηγορία C -C1 -C2 -C3 -C4 -C5 3,0 5,0 50 5,0 5,0 7,5 3,0 4,0 40 4,0 4,0 4,5 Κατηγορία D -D1 5,0 4,0 -D2 50 5,0 40 4,0

60 Πρόσθετη φόρτιση από κινητά διαχωριστικά πετάσματα Εφόσον σε έναν όροφο/δάπεδο υπάρχει η δυνατότητα αναδιάταξης δά των φορτίων, το ίδιο βάρος των κινητών διαχωριστικών πετασμάτων μπορεί να λαμβάνεται υπόψη μέσω ενός ομοιόμορφα κατανεμημένου φορτίου q k, το οποίο πρέπει να επαλληλίζεται με τα επιβαλλόμενα στο δάπεδο φορτία που υπολογίζονται γζ σύμφωνα με τον Πίνακα 6.2 (Κατηγ. A έως D). Το φορτίο αυτό συναρτάται προς το ίδιο βάρος των κινητών διαχωριστικών πετασμάτων ως ακολούθως λύθ : - ι.β. διαχωρ. < 1 kn/m, q k = 0,5 kn/m 2-1 kn/m < ι.β. διαχωρ. < 2 kn/m, q k = 0,8 kn/m 2-2 kn/m < ι.β. διαχωρ. < 3 kn/m, q k = 1,2 kn/m 2

61 Φορτία επιβαλλόμενα σε δάπεδα, εξώστες και κλίμακες κτηρίων Κατηγορίες φορτιζόμενων επιφανειών q k [kn/m 2 ] Q k [kn] Κατηγορία Ε Αποθήκες 7,5 7,0 Κατηγορία F Περονοφόρα ρ F1 έως F9 26 έως 170 Κατηγορία Κ Ελικόπτερα 20 έως 60

62 Διατάξεις φορτίων (συν.) Για το σχεδιασμό ενός δαπέδου σε όροφο ή σε στέγη το επιβαλλόμενο φορτίο θα εφαρμόζεται ως ελεύθερη δράση στο δυσμενέστερο τμήμα της επιφάνειας επιρροής. Η επιρροή δράσεων που δεν είναι δυνατόν να συνυπάρξουν δεν θα λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα (EN 1990). Για τον υπολογισμό ενός υποστυλώματος το φορτίο των υπερκείμενων ορόφων θεωρείται ότι είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο. Για τοπικούς ελέγχους θα λαμβάνεται υπόψη το συγκεντρωμένο φορτίο Q k με αυτοτελή δράση. Μπορούν να εφαρμόζονται οι μειωτικοί συντελεστές α A (για δάπεδα, δοκούς και στέγες) και α n (για υποστυλώματα και τοιχία), αλλά οι συντελεστές ψ και α n δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ταυτόχρονα.

63 Μειωτικοί συντελεστές α n και α A α n = 2 + ( n 2) ψ 5 A 0, α = ψ + 0 A 0 n 7 A n) ( n) 2n n) 1 α n 0,9 ( ) 0,8 0, n1) ( n) 0,60.6 0,5 CEN, DE FR (C, D) ČR (C, D) UK FR (A, B) ČR (A, B) n α A 1 A) 0,90.9 FI N( A) N1( A) ) A) A) 0,8 0,7 1( A) 2( A) 0,6 0, ČR(C (C, D) ČR (A, B) CEN DE (A, B) FR UK DE (C, D) A [m 2 ] A

64 Συντελεστές ψ i στο Εθνικό Προσάρτημα του ΕΝ 1990 Δράσεις ψ 0 ψ 1 ψ 2 Επιβαλλόμενα φορτία σε κτήρια, κατηγορία (βλέπε ΕΝ ) Κατηγορία Α: κατοικίες, συνήθη κτήρια κατοικιών Κατηγορία Β: χώροι γραφείων Κατηγορία C: χώροι συνάθροισης Κατηγορία D: χώροι καταστημάτων Κατηγορία Ε: χώροι αποθήκευσης Κατηγορία F: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων 0,7 0,7 07 0,7 0,7 1,0 0,5 0,5 07 0,7 0,7 0,9 0,3 0,3 06 0,6 0,6 0,8 βάρος οχημάτων < 30kN Κατηγορία G: χώροι κυκλοφορίας οχημάτων 30kN < βάρος οχημάτων < 160kN Κατηγορία Η: στέγες Φορτία χιονιού επάνω σε κτήρια (βλέπε ΕΝ )* 1 Φιλανδία, Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία Υπόλοιπα Κράτη Μέλη του CEN για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο Η > 1000 m Υπόλοιπα Κράτη Μέλη του CEN για τοποθεσίες που βρίσκονται σε υψόμετρο Η? 1000 m 050 0, ,20 0 Φορτία ανέμου σε κτήρια (βλέπε ΕΝ ) 0,6 0,2 0 Θερμοκρασία (μη-πυρκαϊάς) σε κτήρια (βλέπε ΕΝ 0,6 0, ) 07 0,7 0,7 0 0,70 0, ,7 0,5 0 0,50 0, ,6 0,3 0 0,20 0,20

65 Μειωτικός συντελεστής α n για υποστυλώματα n α A (EN με ψ o = 0,7) 1 1, ,00 3 0, ,85 5 0, ,80 7 0,79 8 0,78 9 0, ,76

66 Μειωτικός συντελεστής α A για δάπεδα (Κατηγορίες ρ ς Α έως Ε,, α A >0,6 για Κατ. C & D) A (m 2 ) α A (EN α A (EN με ψ o = 0,7) με ψ o = 1,0) 40 0,75 0, ,63 0, , , ,56 0, ,54 0,76

67 Παράρτημα Α (Πληροφοριακό) : Ονομαστικές πυκνότητες και γωνίες εσωτερικής τριβής Πίνακας A.1 Δομικά υλικά σκυρόδεμα και κονιάματα Πίνακας A2 A.2 Δομικά υλικά τοιχοποιίες Πίνακας A.3 Δομικά υλικά ξυλεία Πίνακας A4 A.4 Δομικά υλικά μέταλλα Πίνακας A.5 Δομικά υλικά άλλα υλικά Πίνακας A6 A.6 Υλικά γεφυρών Πίνακας A.7 Αποθηκευόμενα υλικά δομικά Πίνακας A8 A.8 Αποθηκευόμενα προϊόντα αγροτικά Πίνακας A.9 Αποθηκευόμενα προϊόντα τρόφιμα Πίνακας A.10 Αποθηκευόμενα προϊόντα υγρά Πίνακας A.11 Αποθηκευόμενα προϊόντα στερεά καύσιμα Πίνακας A.12 Αποθηκευόμενα προϊόντα βιομηχανικά και γενικά

68 EN : Δράσεις σε φέρουσες κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαγιά Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Διαδικασία δομικού σχεδιασμού έναντι πυρκαγιάς Μέρος 3ο Θερμικές δράσεις για την ανάλυση θερμοκρασίας Μέρος 4ο Μηχανικές δράσεις για την δομική ανάλυση Παράρτημα Α (πληροφοριακό) Παραμετρικές καμπύλες θερμοκρασίας - χρόνου Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Θερμοκρασιακές δράσεις για εξωτερικά μέλη απλοποιημένη μέθοδος υπολογισμού

69 EN : Δράσεις σε φέρουσες κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαγιά (συν.) Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Τοπικές πυρκαγιές Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Προωθημένα προσομοιώματα πυρκαγιάς Παράρτημα Ε (πληροφοριακό) Πυκνότητες φορτίου πυρκαγιάς Παράρτημα ΣΤ (πληροφοριακό) Ισοδύναμος χρόνος έκθεσης σε πυρκαγιά Παράρτημα Ζ (πληροφοριακό) Συντελεστής μορφής

70 EN : Δράσεις σε φέρουσες κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαγιά (συν.) Σκοπός: δράση της πυρκαγιάς σε κτήρια. Αντικείμενο: υπολογισμός της θερμικής και μηχανικής δράσεως της πυρκαγιάς σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα μέρη των ΕΝ1992 έως ΕΝ1996 και ΕΝ1999. Απαίτηση: σε περίπτωση πυρκαγιάς η κατασκευή να επιδεικνύει ικανοποιητική συμπεριφορά για ένα απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Δεν καλύπτεται η αποτίμηση της κατασκευής μετά την πυρκαγιά.

71 EN : Δράσεις σε φέρουσες κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαγιά (συν.) Ο σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς περιλαμβάνει τα εξής βήματα: Επιλογή σεναρίων πυρκαγιάς (από σενάρια διακινδύνευσης) Καθορισμός της αντίστοιχης πυρκαγιάς σχεδιασμού (σε πυροδιαμερίσματα) Υπολογισμός της εξέλιξης της θερμοκρασίας στα μέλη της κατασκευής Υπολογισμός της μηχανικής συμπεριφοράς Η πυρκαγιά θεωρείται τυχηματική δράση.

72 EN : Δράσεις σε φέρουσες κατασκευές εκτιθέμενες σε πυρκαγιά (συν.) Συμβατικές καμπύλες εξέλιξης της θερμοκρασίας: Τυπική καμπύλη: Θ g =20+345log 10 (6t+1) [ o C, min] Εξωτερική πυρκαγιά: Θ 0 687exp( exp( 3 8t)+20 g =600( exp(-0.32t)-0.313exp(-3.8t)+20 [ o C, min] Καμπύλη υδρογονανθράκων: Θ =1080( exp(-0 167t)-0 675exp(-2 o g 0.325exp( 0.167t) 0.675exp( 2.5t)+20 [ C, min] Προσομοιώματα φυσικής πυρκαγιάς Προσομοιώματα φυσικής πυρκαγιάς Μηχανική δράση λόγω πυρκαγιάς: Επιβαλλόμενες και παρεμποδιζόμενες παραμορφώσεις

73 Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά EN : Φορτία χιονιού Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Χιόνι επί του εδάφους Μέρος 5ο Χιόνι επί της στέγης Μέρος 6ο Τοπική επιρροή Παράρτημα Α (κανονιστικό) Καταστάσεις σχεδιασμού και διατάξεις φορτίων προς χρήση σε διάφορες τοποθεσίες

74 EN : Φορτία χιονιού (συν.) Παράρτημα Β (κανονιστικό) Συντελεστές σχήματος για περιπτώσεις εξαιρετικής συσσώρευσης (χιονιού) Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Ευρωπαϊκός χάρτης φορτίου χιονιού επί του εδάφους Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) λ Προσαρμογή του φορτίου χιονιού επί του εδάφους ανάλογα με την περίοδο επαναφοράς Παράρτημα Ε (πληροφοριακό) Χύδην πυκνότητα του χιονιού

75 EN : Φορτία χιονιού Πεδίο εφαρμογής Υψόμετρο κτηρίων <1500 m Δεν καλύπτονται: Πρόσκρουση (λόγω πτώσης χιονιού από στέγη που βρίσκεται ψηλότερα) Αλληλεπίδραση με άνεμο (επιρροή του ανέμου στην κατανομή του χιονιού) Παγετός Ωθήσεις (επί ενός τοίχου) Επιρροή της βροχής

76 EN : Φορτία χιονιού Κατάταξη Στατική, μεταβλητή ως προς τον χρόνο, σταθερή ως προς τον χώρο Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί ως τυχηματική δράση (μικρής διάρκειας, σημαντικής έντασης, μικρής πιθανότητας): Είτε εξαιρετικά σπάνια χιονόπτωση Είτε εξαιρετικά σπάνια συσσώρευση - παράσυρση χιονιού EN : Φορτία χιονιού Βασικές έννοιες Χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού στο έδαφος, s k : πιθανότητα υπέρβασης 2% ετησίως (χωρίς τα εξαιρετικά φορτία χιονιού)

77 EN : Φορτία χιονιού Βασικές έννοιες Εξαιρετικό φορτίο χιονιού στο έδαφος: Το φορτίο του στρώματος χιονιού επί του εδάφους, που είναι αποτέλεσμα μιας χιονοπτώσεως με εξαιρετικά σπάνια πιθανότητα εμφανίσεως. 10,0000 Καμπύλη Β: ευθεία ελαχίστων τετραγώνων αγνοώντας την μέγιστη τιμή Station METAXAS lat=40,05o long=21,58o Alt=1040m Καμπύλη Α: ευθεία ελαχίστων τετραγώνων λαμβάνοντας υπόψη όλες τις τιμές εξαιρετική τιμή Reduced variab 8,0000 6,0000 h k =67.3cm 4,0000 2, cm h max =107cm le YΟ λόγος 0, ,0000 Snow height (cm) h max /h k =107/67.3=1.59>1.50 άρα η τιμή 107cm θεωρείται εξαιρετική τιμή.

78 EN : Φορτία χιονιού Βασικές έννοιες Γενικώς το φορτίο χιονιού στην στέγη εξαρτάται από: το σχήμα της στέγης και την κλίση της στέγης (μέχρι 60 o ) τις ς θερμικές ιδιότητες της στέγης την τραχύτητα της επιφάνειας της στέγης την η γειτνίαση ημε άλλα υψηλότερα κτήρια την τοπογραφία της περιοχής το μικροκλίμα μ της περιοχής (και κυρίως την έκθεση στον άνεμο) )

79 EN : Φορτία χιονιού Βασικές έννοιες Χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού στην στέγη, s: s = μ i C e C t s k Χαρακτηριστικό Συντελεστής σχήματος Συντελεστής θερμοκρασίας Συντελεστής έκθεσης φορτίο χιονιού στο έδαφος

80 EN : Φορτία χιονιού - Προσδιορισμός φορτίου χιονιού στη στέγη Θερμικός συντελεστής Ο θερμικός συντελεστής C t καθορίζει τη μείωση του φορτίου χιονιού σε μια στέγη, ως συνάρτηση της ροής θερμότητας δια της στέγης, η οποία προκαλεί τήξη του χιονιού. Χρησιμοποιείται προκειμένου να ληφθεί υπόψη η μείωση των φορτίων χιονιού σε περιπτώσεις στεγών με μεγάλη θερμική αγωγιμότητα (> 1 W/m 2 K), ιδιαίτερα για ορισμένες γυάλινες στέγες, όπου προκαλείται τήξη χιονιού λόγω θερμικών απωλειών (του κτηρίου) Για τις λοιπές περιπτώσεις : C t = 1,0

81 EN : Φορτία χιονιού - Προσδιορισμός φορτίου χιονιού στη στέγη Συντελεστής έκθεσης Ο συντελεστής έκθεσης C e καθορίζει την μείωση ή την αύξηση του φορτίου χιονιού σε μια στέγη ενός (μη θερμαινόμενου) κτηρίου σε σχέση με τη χαρακτηριστική τιμή του φορτίου χιονιού στο έδαφος (πρέπει δε να λαμβάνει κατά το δυνατόν υπόψη τη μελλοντική μεταβολή συνθηκών στα πέριξ) Αν δεν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριμένες τοπογραφικές συνθήκες, ο C e θα λαμβάνεται ίσος με 1,0 Οι τιμές του καθορίζονται στο Εθνικό Προσάρτημα : Περιοχή εκτεθειμένη (C e = 0,8 ) Περιοχή πραστατευμένη (C e = 1,2 ) Κανονικές συνθήκες (C e = 1,0 )

82 EN : Φορτία χιονιού Βασικές έννοιες Μή παρασυρμένο φορτίο χιονιού στην στέγη: ομοιόμορφο φορτίο που επηρεάζεται μόνο από το σχήμα της στέγης Παρασυρμένο φορτίο χιονιού στην στέγη: μετατόπιση χιονιού από μια θέση της στέγης σε μια άλλη κυρίως λόγω της δράσεως του ανέμου. Εξαιρετική παράσυρση:εξαιρετικά σπάνιος τρόπος απόθεσης Εξαιρετική παράσυρση:εξαιρετικά σπάνιος τρόπος απόθεσης ή μετατόπισης

83 Συντελεστές σχήματος (μορφής) µ µ 2 α µ µ α Μονοκλινής στέγη

84 Συντελεστές σχήματος (μορφής) Case (i) µ 1 (α1) µ 1 (α2) 2.0 µ Case (ii) 0,5µ 1 (α1) µ 1 (α2) 1.6 µ 2 Case (iii) µ 1 (α1) 0,5µ 1 (α2) α 1 α µ α Δικλινής στέγη

85 Συντελεστές σχήματος (μορφής) Case (i) µ1(α1) µ1(α2) µ1(α1) µ1(α2) µ 2.0 Case (ii) µ1(α1) µ2(α) α = (α 1 + α 2 )/2 µ1(α2) µ 2 α 1 α 2 α 1 α 2 µ α Στέγη πολλών ανοιγμάτων

86 Συντελεστές σχήματος (μορφής) Case (i) µ1 μ w =(b+b 1 2 )/2h < γ h/s k Case (ii) µ2 α µs µw ls µ1 h γ = 2kN/m < μ w < 4 l s = 2h 5m < l s < 15m b 1 b 2 Στέγες σε επαφή με υψηλότερες κατασκευές

87 Συντελεστές σχήματος (μορφής) µ1 µ2 μ 2 = γ h /s k γ = 2kN/m 3 ls ls h < μ 2 <2 l s = 2h 5m < l s < 15m Στέγες με παράσυρση χιονιού σε προεξοχές και εμπόδια

88 Συντελεστές σχήματος (μορφής) d S e =k s 2 / γ s e γ =3 k=3/d < d γ Προεξέχον στρώμα χιονιού

89 EN : Φορτία χιονιού (χαρακτηριστικές τιμές) Το χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού στο έδαφος, σε μια τοποθεσία εξαρτάται από: την γεωγραφική θέση (ζώνη) το υψόμετρο (Α σε m) Οι τρεις ζώνες στις οποίες χωρίζεται η Χώρα είναι οι εξής: Ζώνη Α: Νομοί Αρκαδίας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και όλα τα νησιά πλην των Σποράδων και της Εύβοιας Ζώνη Γ: Νομοί Μαγνησίας, Φθιώτιδας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Λάρισας, Σποράδες και Εύβοια Ζώνη Β: Υπόλοιπη Χώρα

90 Æþíç Á Æþíç Â Æþíç Ã

91 EN : Φορτία χιονιού (χαρακτηριστικές τιμές) Για κάθε ζώνη, το χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού στο έδαφος, s k,a, δίνεται από την παρακάτω σχέση: s k, A = s k,0 A όπου: s k,0 είναι το χαρακτηριστικό φορτίου χιονιού σε έδαφος που βρίσκεται στην στάθμη της θάλασσας (Α=0). Εξαρτάται από την ζώνη: s k,0 (kn/m 2 ) = 0,4 (Ζώνη Α) = 0,8 (Ζώνη Β) =1,7(Ζώνη Γ) Α είναι το υψόμετρο της τοποθεσίας πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (σε m). Το υψόμετρο Α μετριέται με ακρίβεια 100m. Το υψόμετρο στρογγυλεύεται στην αμέσως μεγαλύτερη εκατοντάδα.

92 Υψό όμετρο Α (m m) Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ (A<1000m) Ζώνη Γ (Α>1000m) Χαρακτηριστικό φορτίο χιονιού s k (kn/m 2 )

93 EN : Φορτία χιονιού Καταστάσεις σχεδιασμού Χιονόπτωση Παράσυρση ρ Μη εξαιρετική Μη εξαιρετική Περίπτωση Α Εξαιρετική Περίπτωση Β2 Εξαιρετική Περίπτωση Β1 Περίπτωση Β3

94 EN : Φορτία χιονιού Συνδυασμοί Για όλες τις περιπτώσεις (Α, Β1, Β2, Β3): Όταν η δράση του χιονιού είναι κύρια μεταβλητή δράση: γ G " + "γ P" + "γ s" + " γ ψ Q G,j k,j P s Q,i 0,i k,i j 1 i> 1 Όταν η δράση του χιονιού είναι συνοδεύουσα δράση: > γ G " + "γγ P" + "γγ Q " + "γψ s" + " γ ψ Q Gj G,j k,j kj P Q1 Q,1 k1 k,1 s 0s 0,s Qi Q,i 0i 0,i ki k,i j 1 i 2 Όπου: s=μ i C e C t s k

95 EN : Φορτία χιονιού Συνδυασμοί Ειδικότερα για τις περιπτώσεις Β (Β1, Β2, Β3): Η δράση του χιονιού είναι η τυχηματική δράση: G " + " A "+"P" + "ψ ήψ Q " + " ψ Q k,j d 1,1 2,1 k,1 2,i k,i j 1 i> 2 Οπου: ή A d=s=μ ic ec tc esls k και C esl=2.0 (χωρίς εξαιρετική παράσυρηση) ή A d =s=μ i s k (με εξαιρετική παράσυρηση) (μ i από Παρ/μα Β)

96 Συντελεστές συνδυασμού ψ Περιοχές με υψόμετρο Τιμή συνδυασμού Ψ0 Συχνή τιμή Ψ1 1500m > H > 1000m 0,70 0,50 0, m > H 0,50 0,20 0,00 Οιονεί μόνιμη τιμή Ψ2

97 Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά EN : Δράσεις ανέμου Μέρος 2ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 3ο Προσομοίωση δράσεων ανέμου Μέρος 4ο Ταχύτητα και πίεση ανέμου Μέρος 5ο Δράσεις ανέμου Μέρος 6ο Δομικός συντελεστής c s c d Μέρος 7ο Συντελεστές πίεσης και δύναμης Μέρος 8ο Δράσεις ανέμου σε γέφυρες

98 EN : 1 Δράσεις ανέμου Παράρτημα Α (πληροφορικό) Επίδραση του εδάφους Παράρτημα Β (πληροφορικό) 1η διαδικασία για τον προσδιορισμό ρ του δομικού συντελεστή c s c d Παράρτημα Γ (πληροφορικό) 2η διαδικασία για τον προσδιορισμό του δομικού συντελεστή c s c d Παράρτημα Δ (πληροφορικό) Τιμές του c s c d για διάφορους τύπους κατασκευών Παράρτημα Ε (πληροφορικό) Διαχωρισμός τύρβης και αεροελαστικές αστάθειες Παράρτημα ΣΤ (πληροφορικό) Δυναμικά χαρακτηριστικά των κατασκευών

99 EN : Δράση ανέμου Βασικές έννοιες Θεμελιώδης βασική ταχύτητα του ανέμου: v b,0 είναι η μέση ταχύτητα ανέμου διαρκείας 10 λεπτών, με ετήσια πιθανότητα υπέρβασης 0.02, ανεξάρτητα από τη διεύθυνση του ανέμου, σε ύψος 10m πάνω από επίπεδη ανοιχτή περιοχή εδάφους. Εξαρτάται από την γεωγραφική περιοχή (ζώνες) Βασική ταχύτητα του ανέμου: v b Διεύθυνση ανέμου (επικρατούντες άνεμοι), εποχή του χρόνου Μέση ταχύτητα του ανέμου: v m (z) τραχύτητα εδάφους, m τοπογραφία (φαινόμενα Venturi), ύψος από το έδαφος z Ταχύτητα αιχμής: v(z)μικρής διάρκειας διακύμανση γύρω από την μέση τιμή (ριπές ανέμου)

100 EN : Δράση ανέμου v b,0 Θεμελιώδης βασική ταχύτητα του ανέμου: v b,0 Η Χώρα χωρίζεται σε δύο ζώνες: για γ τα νησιά και παράλια μχρ μέχρι 10km από την ακτή v b,0 =33m/s για την υπόλοιπη Χώρα v b,0 =27m/s. Í. Ê ÁÓÔÏ ÑÉÁÓ Í. ÊÅÑÊÕÑÁÓ Í. ÅÕÑÕÔÁÍÉÁÓ Í. ËÅÕÊÁÄÁÓ Í. ÁÉÔÙËÏ ÁÊ ÁÑÍ ÁÍ ÉÁÓ Í. ÊÅÖÁËËÇÍ ÉÁÓ Í. ÆÁÊÕÍ ÈÏ Õ Í. ÓÁÌ ÏÕ

101 EN : Δράση ανέμου v b,0 Βασική ταχύτητα του ανέμου: v b Διεύθυνση ανέμου (επικρατούντες ρ ςάνεμοι), εποχή του χρόνου v b =c dir *c season *v b,0 Συνήθως c dir =1 Συνήθως c season =1

102 EN : Δράση ανέμου v m (z) Μέση ταχύτητα του ανέμου: v m (z) τραχύτητα εδάφους, τοπογραφία (φαινόμενα Venturi), ύψος από το έδαφος z v m (z)=c r (z)*c 0 (z)*v b Συντελεστής τραχύτητας Συντελεστής αναγλύφου

103 EN : Δράση ανέμου Τραχύτητα Κατηγορίες τραχύτητας Κατηγορία 0 : Θάλασσα ή ανοιχτές παραθαλάσσιες περιοχές Κατηγορία I : Λίμνες, επίπεδες οριζόντιες επιφάνειες με αμελητέα βλάστηση και χωρίς εμπόδια Κατηγορία III : Περιοχές με κανονική κάλυψη από βλάστηση ή κτήρια ή μεμονωμένα εμπόδια σε μεταξύ τους απόσταση το πολύ 20πλάσια του ύψους Κατηγορία II : Περιοχές με χαμηλή βλάστηση και μεμονωμένα εμπόδια (δέντρα, κτήρια) σε μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 20πλάσια του ύψους Κατηγορία IV : Περιοχές με κατασκευές σε τουλάχιστον 15% της επιφανείας τους με κτήρια μέσου ύψους 15 μέτρων τουλάχιστον

104 EN : Δράση ανέμου Τραχύτητα Κατηγορίες τραχύτητας 100 z (m) I II III IV 0 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 Συντελεστής τραχύτητας c r (z) (Σχετική μεταβολή της ταχύτητας καθύψος)

105 EN : Δράση ανέμου Τοπογραφία Συντελεστής αναγλύφου Παρ/μα Α3 κορυφή άνεμος τοποθεσία κορυφή υπήνεμη κλίση < 0,05 άνεμος τοποθεσία υπήνεμη κλίση < 0,05

106 EN : Δράση ανέμου v(z) Ταχύτητα αιχμής: v(z)μικρής διάρκειας διακύμανση γύρω από την μέση τιμή (ριπές ανέμου) v(z)=v m (z)+δv= )Δ v m (z)+3.5σ 35 v = v m (z)*(1+3.5σ v /v m ) Μέση ταχύτητα Δικύμανση

107 EN : Δράση ανέμου Πίεση αιχμής Από την ταχύτητα αιχμής στην πίεση αιχμής: q Ανάσχεση της ροής του αέρα: q=ρv 2 /2 ρ πυκνότητα του αέρα: ρ =1.25kg/m3 z (m) ) z (m) I 20 II 10 III 0 IV 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 30 Μεταβολή της πίεσης (kpa) καθύψος για v b =33m/s 20 (Nησιά και παράλια) ,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Μεταβολή της πίεσης (kpa) καθύψος για v b =27m/s (Ολόκληρη η Χώρα εκτός από νησιά και παράλια) 0 I II III IV

108 EN : Δράση ανέμου Συντ. πίεσης Από την πίεση αιχμής στην (συνολική) δράση επί του κτηρίου Οι συντελεστές πίεσης: λαβαίνουν υπόψη το σχήμα και την μορφή της προσβαλλόμενης βλλό επιφάνειας προκειμένου να υπολογισθεί η πίεση πάνω σε αυτήν την επιφάνεια από την πίεση αιχμής. Οι συντελεστές πίεσης διακρίνονται σε: συντελεστές εξωτερικής πίεσης, c pe, οι οποίοι, ανάλογα με την προσβαλλόμενη επιφάνεια, διακρίνονται περαιτέρω σε καθολικούς συντελεστές εξωτερικής πίεσης, c pe,10, και τοπικούς συντελεστές εξωτερικής πίεσης, c pe,1. συντελεστές εσωτερικής πίεσης, c pi, συντελεστές τελικής πίεσης, c p,net,

109 EN : Δράση ανέμου Συντ. πίεσης

110 EN : Δράση ανέμου Συντ. πίεσης

111 EN : Δράση ανέμου Συντ. πίεσης

112 EN : Δράση ανέμου Συντ. πίεσης

113 EN : Δράση ανέμου Συντ. τριβής Επιφάνεια Ομαλή (π.χ. χάλυβας, λείο σκυρόδεμα) Τραχεία (π.χ. τραχύ σκυρόδεμα) Πολύ τραχεία (π.χ. χ κυματώσεις, νευρώσεις, πτυχώσεις) Συντελεστής τριβήςc fr 0,01 0,02 0,04

114 EN : Δράση ανέμου Συντ. δύναμης Οι συντελεστές δύναμης: υπολογίζονται κατευθείαν οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις (και όχι οι πιέσεις) στην κατασκευή ή σε τμήμα αυτής (δικτυώματα, γέφυρες, δύσκολη ολοκλήρωση των πιέσεων)

115 EN : Δράση ανέμου c s c d Φαινόμενα κλίμακας και δυναμικά φαινόμενα Προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα φαινόμενα κλίμακας και τα δυναμικά φαινόμενα, η πίεση αιχμής πολλαπλασιάζεται λ με δύο τροποποιητικούς συντελεστές c s c d. Ειδικότερα: Επειδή η πίεση αιχμής δεν αναπτύσσεται ταυτόχρονα σε όλη την προσβαλλόμενη επιφάνεια, εισάγεται ένας τροποποιητικός συντελεστής μεγέθους, c s. Ομοίως, για να ληφθεί υπόψη η δυναμική απόκριση της κατασκευής εισάγεται ένας τροποποιητικός δυναμικός συντελεστής, c d.

116 EN : Δράση ανέμου c s c d Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατασκευή δεν είναι μεγάλων διαστάσεων ή τα δυναμικά φαινόμενα δεν είναι σημαντικά, οι δύο αυτοί συντελεστές λαμβάνονται ως ένας ενιαίος συντελεστής c s c d για τον οποίο δίνεται μια τιμή (συνήθως c s c d =1). c s c d 1+ = 2k p I v ( z 1+ 7I ref v ) ( z ref B ) 2 + R 2 z ref k p υψόμετρο αναφοράς συντελεστής ριπής B 2 συντελεστής σχετιζόμενος με τις πιέσεις (Παράρτημα Β) R 2 συντελεστής συντονισμού (τύρβη και ιδιοταλάντωση) I ένταση τύρβης ύβ I v 1 I v ( z ) = z Ln z0

117 EN : Δράση ανέμου c s c d Στο κείμενο του Ευρωκώδικα αντιμετωπίζονται ως ένας συντελεστής με την ατυχή και παραπλανητική ονομασία «Συνδυασμένος δυναμικός συντελεστής c s c d» ή «δομικός συντελεστής c s c d» το οποίο αποτελεί μετάφραση της εξίσου ατυχούς αγγλικής ονομασίας «Structural factor c sc d». Ο συντελεστής αυτός χρησιμοποιείται όταν υπολογίζονται συνολικά οι δυνάμεις επί της κατασκευής και ειδικότερα εφαρμόζεται: στις πιέσεις επί των εξωτερικών επιφανειών πολλαπλασιάζοντας τους συντελεστές εξωτερικής πίεσης c pe, και στις συνολικές δυνάμεις πολλαπλασιάζοντας τους συντελεστές δύναμης

118 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Δομικός συντελεστής (κτήρια μεταλλικά)

119 EN : Δράσεις ανέμου (συν.) Δομικός συντελεστής (κτήρια από Ο.Σ.)

120 EN : Δράση ανέμου Διαδικασία υπολογισμού

121 EN : Δράση ανέμου Διαδικασία υπολογισμού Παράμετρος Παράγραφος Αναφοράς Πίεση ταχύτητας αιχμής q p βασική ταχύτητα ανέμου v b 4.2 (2)P ύψος αναφοράς z e Κεφάλαιο 7 κατηγορία εδάφους Πίνακας 4.1 χαρακτηριστική πίεσηταχύτητας αιχμής q p 4.5 (1) ένταση στροβιλισμού I v 4.4 μέση ταχύτητα ανέμου v m συντελεστής ανάγλυφου του εδάφους c o (z) συντελεστής τραχύτητας c r (z) Πιέσεις ανέμου, π.χ. για επικαλύψεις, στερεώσεις και δομικά στοιχεία συντελεστής εσωτερικής πίεσης c pi Κεφάλαιο 7 συντελεστής εξωτερικής πίεσης c pe Κεφάλαιο 7 εξωτερική πίεση ανέμου: w e =qq p c pe 5.1 (1) εσωτερική πίεση ανέμου: w i =q p c pi 5.1 (2) Δυνάμεις ανέμου σε κατασκευές, π.χ. για καθολικές επιδράσεις συνδυασμένος δυναμικός συντελεστής: c s c Κεφάλαιο 6 d δύναμη ανέμου Fw υπολογιζόμενη από τους συντελεστές δύναμης 5.3 (2) δύναμη ανέμου Fw υπολογιζόμενη από τους συντελεστές πίεσης 5.3 (3)

122 Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά EN : 1 Θερμικές δράσεις Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Αναπαράσταση των δράσεων Μέρος 5ο Μεταβολές θερμοκρασίας σε κτήρια Μέρος 6ο Μεταβολές θερμοκρασίας ρ σε γέφυρες γφρς Μέρος 7ο Μεταβολές θερμοκρασίας σε βιομηχανικές καμινάδες, αγωγούς, δεξαμενές και πύργους ψύξης

123 EN : 1 Θερμικές δράσεις (συν.) Παράρτημα Α (πληροφοριακό) Ισόθερμες (καμπύλες) εθνικών ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιών αέρα υπό σκιά Παράρτημα Β (κανονιστικό) Διαφορές θερμοκρασίας για διάφορα πάχη οδοστρωσίας Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Συντελεστές γραμμικής διαστολής Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) λ Διαγράμματα μεταβολών βλώ θερμοκρασίας σε κτήρια και άλλες κατασκευές

124 Σκοπός: ο προσδιορισμός των θερμικών δράσεων σε κτήρια, γέφυρες, καμινάδες, αγωγούς, γ σιλό, δεξαμενές, ξμ πύργους ψύξεως ψξ και λοιπές κατασκευές καθώς επίσης και σε επενδύσεις προσαρτήματα κτηρίων. Θερμικές δράσεις: από τις μεταβολές των πεδίων θερμοκρασίας εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Προέλευση θερμικών δράσεων: από τις ημερήσιες και εποχικές κλιματολογικές μεταβολές από την χρήση των κατασκευών. Όχι από την δράση της πυρκαγιάς

125 EN : 1 Θερμικές δράσεις (συν.) Σχηματική απεικόνιση των συνιστωσών κατανομής θερμοκρασίας Ομοιόμορφη συνιστώσα Γραμμικά Γραμμικά μη-γραμμική μμ θερμοκρασίας, μεταβαλλόμενη μεταβαλλόμενη συνιστώσα ΔΤ u =T m -T 0 συνιστώσα συνιστώσα θερμοκρασίας θερμοκρασίας, θερμοκρασίας, (αυτοϊσορροπούσες ΔΤ Μy =T out -T in ΔΤ Μz =T out -T in τάσεις)

126 Κατανομή της θερμοκρασίας σε στοιχεία κτηριακών έργων Διάδοση θερμότητας: T( x ) = T in R( x ) ( T R tot in T out 30,0 25,0 20,0 15,0 ) Εσωτερικό επίχρισμα, 2cm Μόνωση, 3cm Σκυρόδεμα, 25cm Εξωτερικό επίχρισμα, 2cm Εσωτερική θερμοκρασία 25 o C Θερμοκρασία ( o C) 10,0 5,0 0,0-0,05-5,0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35-10,0-15,0-20,0-25,0 Απόσταση από την εσωτερική παρεια (m) Εξωτερική θερμοκρασία -20 o C

127 Η φύση της θερμικής δράσεως Οι θερμικές δράσεις θεωρούνται μεταβλητές, έμμεσες δράσεις οι οποίες προκαλούν παραμορφώσεις οι οποίες συνεπάγονται ανάπτυξη τάσεων. Η κατατομή της θερμοκρασίας ρ στα επιμέρους μρ δομικά στοιχεία μιας κατασκευής διαφοροποιείται από τις ημερήσιες και εποχιακές μεταβολές της: θερμοκρασίας περιβάλλοντος υπό σκιά, ηλιακής ακτινοβολίας, ανάκλασης, κλπ.,

128 Το μέγεθος των θερμικών επιδράσεων εξαρτάται από: τις τοπικές κλιματολογικές λ συνθήκες, (γεωγραφική ή περιοχή του έργου) τον προσανατολισμό της κατασκευής, την σκίαση γειτονικών κτηρίων την συνολική μάζα της κατασκευής, την χρήση υλικών με διαφορετικό συντελεστή γραμμικής διαστολής ή/και διαφορετικό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας γμ τα στοιχεία όψεων (π.χ. εξωτερική επένδυση κτιρίων), και από τα συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και θερμομόνωσης (για τα κτηριακά έργα)

129 EN : Θερμικές δράσεις (συν.) Καλοκαίρι 20 o C 20 o C Στον αέρα Καλοκαίρι Χειμώνας T max +T i T min Χειμώνας 25 o C 25 o C Καλοκαίρι Στο έδαφος μέχρι 8 o C 1m Καλοκαίρι Χειμώνας -5 o C Χειμώνας Στο έδαφος πάνω από 1m Καλοκαίρι 5 o C Χειμώνας -3 o C 8 o C -5 o C

130 EN : Θερμικές δράσεις (συν.) Πίνακας 5.2: Εξωτερικές θερμοκρασίες, Τ out, για το υπέργειο τμήμα των κτηρίων Εποχή Σχετική απορροφητικότητα η της επιφάνειας Καλοκαίρι 0,5 στιλπνή επιφάνεια Χειμώνας Προσανατολισμός στοιχείου Βορειοανατολικό Νοτιοδυτικός ς Θερμοκρασία Τ out σε C Τ max + 0 Τ max ,7 ελαφρά Τ max +2 Τ max +30 χρωματισμένη 0,9 σκούρα Τ max + 4 Τ max + 42 επιφάνεια Τ min

131 Χαρακτηριστικές θερμοκρασίες για χρήση στον μέθοδος ελαχίστων τετραγώνων Ευρωκώδικα 1 (πρωτογενή στοιχεία από ΕΜΥ) ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ /α α/ ΩΔΙΚΟΣ ΤΑΘΜΟΥ Κ ΣΤ ΣΤ ΤΑΘΜΟΣ ΥΨ ΨΟΜΕΤΡΟ (m m) ΕΤ ΤΗ ΠΑ ΑΡΑΤΗΡΗ ΣΕ ΕΩΝ ΠΛ ΛΗΘΟΣ ΕΤ ΤΩΝ m t,max ΑΓΡΙΝΙΟ ,3 2,1 44,8 34,5 45,8-4,5 1,7 0,8-7,8-9, ΑΓΧΙΑΛΟΣ ,1 2,8 46,2 34,6 47,5-5,0 1,9-2,0-9,8-10, ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ,3 1,5 39,0 32,4 39,9-8,8 2,6-4,6-14,0-16, ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ ,3 1,6 39,8 32,2 41,3-2,7 1,2 0,2-5,0-6, ΑΡΑΞΟΣ ,2 1,9 41,2 33,8 42,9-1,6 1,3 1,0-3,8-5, ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ,2 2,3 40,6 30,8 42,3 2,2 1,2 4,8-0,4-1, ΔΡΑΜΑ ,5 1,8 41,6 34,0 44,1-7,4 2,5-3,4-13,8-14, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ,9 2,7 48,0 35,0 48,0-1,8 1,5 1,5-5,0-6, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ,3 2,1 42,0 32,6 43,6-0,4 1,3 2,2-3,2-4, ΖΑΚΥΝΘΟΣ ,4 2,3 42,2 34,4 45,0-0,7 1,5 1,8-4,0-5, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ,6 2,2 43,6 33,0 44,3 3,0 1,2 5,8 0,2-0, ΘΗΡΑ ,9 2,1 39,4 30,2 41,9 2,5 2,1 6,0-2,0-4, ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ,9 2,1 44,0 34,0 45,2 2,8 1,3 5,0 0,0-1, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ,0 2,4 42,4 29,6 47,5-8,4 1,8-4,8-13,0-10, ΚΑΒΑΛΑ ,7 1,4 38,1 31,5 39,6-9,8 4,7-4,2-23,6-24, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ,2 2,2 42,6 32,4 45,0-1,6 1,6 1,6-5,0-6, ΚΑΣΤΟΡΙΑ ,6 2,3 41,6 33,4 48,6-13,6 4,0-9,4-22,4-22, ΚΕΡΚΥΡΑ ,5 2,1 42,4 32,4 42,6-2,5 1,2 0,0-4,6-6, ΚΥΘΗΡΑ ,0 2,4 41,0 31,2 44,3-2,5 1,9 6,0-4,3-2, ΚΩΣ ,5 1,3 39,0 34,44 41,8 1,7 1,6 4,2-1,2-2, ΛHMNOΣ ,8 1,7 39,4 30,8 39,4-3,2 1,4-0,2-6,0-7, ΛΑΜΙΑ ,2 2,1 46,5 37,6 46,9-3,8 2,0-0,2-7,0-10, ΛΑΡΙΣΑ ,7 2,2 45,2 35,4 47,9-8,9 3,3-4,6-21,6-18, ΜΕΘΩΝΗ ,0 2,4 41,0 30,8 42,6 0,4 0,4 3,2-3,6-3, ΜΗΛΟΣ ,1 2,2 41,6 31,0 44,8 1,7 1,9 5,8-2,0-2, ΜΙΚΡΑ ,4 2,0 42,0 34,0 43,5-7,6 2,4-3,8-14,0-14, ΜΥΤΙΛΗΝΗ ,1 1,6 40,44 34,2 42,0-0,8 1,8 3,2-4,4 4-6, Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ,0 2,5 45,0 34,5 48,3-2,2 1,6 0,6-5,8-6, ΝΑΞΟΣ ,6 1,7 37,4 28,8 38,9 2,6 1,6 5,6-1,0-1, ΠΑΤΡΑ ,9 1,8 41,3 33,0 42,3-1,1 1,6 2,2-4,5-6, ΠΡΕΒΕΖΑ ,1 1,4 37,4 31,8 39,8 0,1 1,5 3,0-3,6-4, ΠΥΡΓΕΛΑ ,1 1,7 43,2 37,6 45,9-4,4 0,9-3,0-6,0-7, ΡΟΔΟΣ ,0 2,1 42,0 32,8 42,3 2,0 2,5 7,6-4,0-5, ΣΑΜΟΣ ,1 1,6 40,4 34,2 42,0-0,5 1,3 1,6-3,4-4, ΣΕΡΡΕΣ ,4 2,0 42,8 35,0 44,8-8,7 3,0-5,2-17,6-18, ΣΗΤΕΙΑ ,1 1,8 40,6 32,2 42,4 3,1 1,5 6,0 0,5-0, ΣΚΥΡΟΣ ,2 2,4 42,5 31,6 42,4 0,5 1,6 4,0-3,6-4, ΣΟΥΔΑ ,8 1,8 44,5 35,5 45,2 1,8 1,4 4,8 0,0-1, ΤΑΝΑΓΡΑ ,9 2,3 46,0 35,2 47,6-5,3 2,9-1,4-16,6-13, ΤΑΤΟΙ ,2 2,5 48,0 35,0 48,0-4,4 2,0-0,6-8,8-8, ΤΡΙΠΟΛΗ ,9 2,2 43,0 32,8 48,9-8,6 3,1-4,6-17,0-13, ΦΛΩΡΙΝΑ ,1 2,1 40,8 31,4 46,9-14,9-14,9-7,4-21,4-21, ΧΙΟΣ ,9 1,9 40,6 32,0 42,0-1,8 1,3 1,0-4,0-6, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ,0 1,6 39,0 33,0 40,7-6,6 1,9-3,4-11,0-13,2 min: 37,4 28,8 38,9 min: -9,4-23,6-24,4 ΥΠΟΜΝΗΜΑ: max: 48,0 37,6 48,9 max: 7,6 0,5-0,5 t μέγιστες θερμοκρασίες t,max σ t maxt max mint max t0m max,50 m t,min t,min σ t maxt min mint min t0m min,50

132 ΣΚΟΠΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ T min -5C -10C -15C -20C

133 T max 40 C 45 C

134 Κατακόρυφη θερμοβαθμίδα Η καθύψος αναλογική μείωση της θερμοκρασίας σε ένα γεωγραφικό τόπο συναρτήσει του υψομέτρου. Η αναλογία της μείωσης είναι περίπου 0.65 o C/100m. Οι τιμές που δίνονται στον Πίνακα 1 έχουν αναχθεί σε υψόμετρο 0 (στην στάθμη της θάλασσας). Στους υπολογισμούς, η μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία θα προσαρμόζονται από την θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας αφαιρώντας 0.65 o C για κάθε 100m υψομετρικής διαφοράς.

135 30,0 25,0 20,0 Παράδειγμα 15,0 Εστω αρχική θερμοκρασία T o =15 o C, 10,0 T in =25 o C και Τ out =-20 o C. 5,0 Από το προηγούμενο παράδειγμα: T 1 =-11.3 C και T 2 =-15.5 C. Αρα μέση θερμοκρασία Τ=0.5*( )=-13.4 C H ομοιόμορφη διαφορά θερμοκρασίας είναι: ΔΤ u =T-To= =-28.4 C και η γραμμικώς μεταβαλλόμενη συνιστώσα της θερμοκρασίας είναι ΔΤ M = =4.2 C. Θερμοκρ ρασία ( o C) 0,0-0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0 Απόσταση από την εσωτερική παρεια (m)

136 Εστω αρχική θερμοκρασία T o =15 o C, T in =25 o C και Τ out =-20 o C. Από το προηγούμενο παράδειγμα: T 1 =-11.3 C και T 2 =-15.5 C. 5 C Αρα μέση θερμοκρασία Τ=0.5*( )=-13.4 C. H ομοιόμορφη μ διαφορά φρ θερμοκρασίας ρ είναι: Θμ ΔΤ u =T-To= =-28.4 C και η γραμμικώς μεταβαλλόμενη συνιστώσα της θερμοκρασίας είναι ΔΤ M = =4.2 C Θερμοκρασία ( o C) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-0,05-5,0 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35-10,0-15,0-20,0-25,0 Απόσταση από την εσωτερική παρεια (m) εσωτερική επιφάνεια T o =15.0 C T= C ΔT u = C ΔT M =4.2 C h=25cm εξωτερική επιφάνεια

137 Πρόλογος EN : 1 Δράσεις κατά την ανέγερση Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού και οριακές καταστάσεις Παράρτημα Α1 (κανονιστικό) Συμπληρωματικοί κανόνες για κτήρια Παράρτημα Α2 (κανονιστικό) Συμπληρωματικοί κανόνες για γέφυρες Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Δράσεις στις κατασκευές κατά την διάρκεια αλλαγής χρήσης, ανακατασκευής ή καθαίρεσης

138 EN : 1 Δράσεις κατά την ανέγερση Σκοπός: Προσδιορισμός των δράσεων κατά την ανέγερση, επεμβάσεις κατεδαφίσεις Αλλά και για ικριώματα, ξυλοτύπους και άλλες εργασίες απαραίτητες κατά την ανέγερση. Θα θεωρούνται οι παροδικές, οι τυχηματικές και οι σεισμικές καταστάσεις σχεδιασμού (όχι οι μόνιμες)

139 EN : 1 Δράσεις κατά την ανέγερση Οι παροδικές καταστάσεις θα αντιστοιχούν σε μια ονομαστική δά διάρκεια μεγαλύτερη ή ίση από την διάρκεια δά της ανέγερσης.

140 EN : 1 Δράσεις κατά την ανέγερση Περίοδοι επαναφοράς για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών τιμών των μεταβλητών δράσεων κατά τη δά διάρκεια της κατασκευής Διάρκεια Περίοδος επαναφοράς (χρόνια) T dur 3ημέρες 2 μέρες T dur 3μήνες 5 ήνες T dur 1 χρόνο 10 ρόνο T dur 50

141 EN : 1 Δράσεις κατά την ανέγερση Προκύπτοντες διορθωτικοί συντελεστές των χαρακτηριστικών τιμών Q k,t = kq k,50 (δίνονται στα επιμέρους Τμήματα των αντιστοίχων δράσεων) Περίοδος Πιθανότητα Συντελεστής αναγωγής k επαναφοράς Υπέρβασης Θερμοκρασία Θερμοκρασία Χιόνι (χρόνια t) p T max, t T min, t s n, t v b,t , , , , ,77 5 0,20 0,86 0,63 0,75 0, ,10 0,91 0,74 0,83 0, ,02 1,00 1,00 1,00 1,00 Ανεμος

142 EN : 1 Δράσεις κατά την ανέγερση Οι έλεγχοι γίνονται σύμφωνα με το ΕΝ Δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τους ελέγχους που αφορούν τις μόνιμες καταστάσεις σχεδιασμού, εκτός ενδεχομένως από τις χαρακτηριστικές τιμές των δράσεων λόγω περιόδου αναφοράς μικρότερης των 50 ετών. Συνήθως καθοριστικός είναι ο συνδυασμός δράσεων για Συνήθως καθοριστικός είναι ο συνδυασμός δράσεων για παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού κατά τη φάση κατασκευής.

143 EN : 1 Δράσεις κατά την ανέγερση Οι δράσεις κατά την φάση της ανέγερσης περιλαμβάνουν: Δράσεις που δεν σχετίζονται με την ανέγερση Κατασκευαστικά φορτία Αμφότεροι οι τύποι κατατάσσονται αναλόγως: Της μεταβολής τους στον χρόνο (μόνιμες, μεταβλητές, τυχηματικές) Της Προέλευση (άμεσες, έμμεσες) Της μεταβλητότητας στον χώρο (σταθερές, κινητές) Της φύσεως (στατικές δυναμικές)

144 EN : 1 Δράσεις κατά την ανέγερση Κατάταξη των δράσεων (εκτός των κατασκευαστικών φορτίων) κατά την φάση της ανέγερσης Κατάταξη Σχετική διάταξη του παρόντος προτύπου Δράση Χρονική Κατάταξη / Χωρική Φύση Παρατηρήσεις Πηγή μεταβολή Προέλευση μεταβολή (στατική/δυναμική) 4.2 Ιδιο βάρος Μόνιμη Αμεση 4.3 Μετακίνηση εδάφους 4.3 Ωθηση γαιών Σταθερή με ανοχές / ελεύθερη Στατική Ελεύθερη κατά τη μεταφορά / αποθήκευση. Δυναμική κατά την πτώση. EN Μόνιμη Εμμεση Ελεύθερη Στατική EN 1997 Μόνιμη / μεταβλητή Αμεση Ελεύθερη Στατική EN Προένταση Μεταβλητή για τον Μόνιμη / EN 1990, EN Αμεση Σταθερή Στατική σχεδιασμό τοπικά Μεταβλητή 1992 to EN 1999 (αγκυρώσεις). 4.5 Προπαραμορφώσεις Μεταβλητή Μόνιμη / Εμμεση Ελεύθερη Στατική EN Θερμοκρασία Variable Εμμεση Ελεύθερη Στατική EN Συστολή ξήρανσης / Μόνιμη / EN 1992, EN Εμμεση Ελεύθερη Στατική υγρομετρικές Μεταβλητή 1993, EN1994 επιρροές 4.7 Δράσεις Μεταβλητή / Σταθερή / Αμεση ανέμου τυχηματική Ελεύθερη Στατική / Δυναμική (*) EN Φορτία χιονιού Μεταβλητή / Σταθερή / Αμεση τυχηματική Ελεύθερη Στατική / Δυναμική (*) EN Δράσεις οφειλόμενες στο νερό Μόνιμη / μεταβλητή / τυχηματική Αμεση Σταθερή / Ελεύθερη Στατική / Δυναμική Μόνιμη / μεταβλητή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του έργου. Δυναμική για υδάτινα ρεύματα εφόσον απαιτείται EN Φορτία πάγων Μεταβλητή Αμεση Ελεύθερη Στατική / Δυναμική (*) () ISO Αμεση / EN 1990, EN 4.12 Τυχηματική Τυχηματική Ελεύθερη Στατική / Δυναμική (*) Εμμεση Μεταβλητή / EN 1990 (4.1), 4.13 Σεισμική Αμεση Ελεύθερη Δυναμική (*) τυχηματική EN1998 (*) Τ ί έλ έ ξ άζ ζί Εθ ά Π ή ί ί δίδ ό θ ή

145 EN : 1 Δράσεις κατά την ανέγερση Κατάταξη κατασκευαστικών φρ φορτίων Σχετική Δράση Κατάταξη διάταξη του (σύντομη παρόντος Φύση Χρονική Κατάταξη / Χωρική περιγραφή) προτύπου (στατική / μεταβολή Προέλευση μεταβολή δυναμική) Παρατηρήσεις Πηγή 4.11 Προσωπικό και ατομικά εργαλεία Μεταβλητή Αμεση Ελεύθερη Στατική 4.11 Αποθήκευση Δυναμική σε περίπτωση κινητών Μεταβλητή Αμεση Ελεύθερη Στατική / δυναμική EN φορτίων από πτώση αντικειμένων 4.11 Μη-μόνιμος Σταθερή / Μεταβλητή Αμεση Στατική / δυναμική εξοπλισμός ελεύθερη EN Κινητά βαρέα EN , μηχανήματα και Μεταβλητή Αμεση Ελεύθερη Στατική / δυναμική EN εξοπλισμός Συσσώρευση Μπορεί να επιβάλει 4.11 υλικών προς Μεταβλητή Αμεση Ελεύθερη Στατική / δυναμική φορτία λ.χ. επίσης σε EN απόρριψη κατακόρυφες επιφάνειες 4.11 Φορτία από μέρη του φορέα σε προσωρινές καταστάσεις Μεταβλητή Αμεση Ελεύθερη Στατική Εξαιρούνται οι δυναμικές επιδράσεις EN

146 EN : 1 Δράσεις κατά την ανέγερση Κατασκευαστικά φορτία: διακρίνονται 6 τύποι Σύμβολο Q ca Q cb Q cc Q cd Q ce Q cf Είδος Προσωπικό και ατομικά εργαλεία Αποθήκευση κινητών αντικειμένων Μη-μόνιμος εξοπλισμός Κινητά βαρέα μηχανήματα και εξοπλισμός Συσσώρευση υλικών προς απόρριψη Φορτία από μέρη του φορέα σε προσωρινές καταστάσεις

147 EN : 1 Δράσεις κατά την ανέγερση 1.10 % του ιδίου βάρους του σκυροδέματος, αλλ όχι μικρότερο από 0 75 ό λύ ό 15 Σ λ βά Q Q 0,75 και όχι μεγαλύτερο από 1,5. Συμπεριλαμβάνει τα Q ca και Q cf 2.0,75 με κάλυψη του Q ca 3.Το Τ ίδιο βάρος των ξυλοτύπων και φερόντων στοιχείων (Q cc ) και το βάρος του νωπού σκυροδέματος για το πάχος σχεδιασμού (Q cf )

148 EN : 1 Δράσεις κατά την ανέγερση Τυχηματικές δράσεις: πρόσκρουση οχήματος, γερανού, μεταφερομένων υλικών, τοπική αστοχία στηρίξεως, δυναμικά φαινόμενα από κατάρρευση. Ασυνήθης συγκέντρωση εξοπλισμού, υλικών πάνω σε φέροντα στοιχεία. Δυναμικά φαινόμενα: Πολλαπλασιαστικός συντελεστής 2.

149 Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά EN : Τυχηματικές δράσεις Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Πρόσκρουση Μέρος 5ο Εσωτερικές εκρήξεις Παράρτημα Α (πληροφοριακό) «Στερρότητα/Ευρωστία» (διατήρηση ακεραιότητας κατά την υπέρβαση της στάθμης σχεδιασμού) κτηρίων Σχεδιασμός έναντι των συνεπειών τοπικής αστοχίας από μη αναμενόμενο μ αίτιο Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Οδηγός για ανάλυση επικινδυνότητας Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Προωθήμενος σχεδιασμός έναντι πρόσκρουσης Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Εσωτερικές εκρήξεις

150 EN : Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Κατηγοριοποίηση ο οίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Δράσεις από οδική κυκλοφορία και άλλες δράσεις ειδικά για οδογέφυρες Μέρος 5ο Δράσεις σε πεζοδρόμια,, ποδηλατοδρόμους και πεζογέφυρες Μέρος 6ο Δράσεις από σιδηροδρομική κυκλοφορία και άλλες δά δράσεις ειδικά για σιδηροδρομικές δ γέφυρες Παράρτημα Α (πληροφοριακό) Προσομοιώματα ειδικών οχημάτων για οδογέφυρες Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Εκτίμηση της διάρκειας ζωής έναντι κόπωσης για οδογέφυρες

151 EN : Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες (συν.) Μέθοδος εκτίμησης βασισμένη σε καταγραφές κυκλοφορίας Παράρτημα Χ (πληροφοριακό) Δυναμικά προσομοιώματα φορτίων πεζών Παράρτημα Γ (κανονιστικό) Δυναμικοί συντελεστές 1+φ για πραγματικά τραίνα Παράρτημα Δ (κανονιστικό) Βάση για την εκτίμηση της κόπωσης των σιδηροδρομικών έργων Παράρτημα Ε (πληροφοριακό) Κριτήρια προς ικανοποίηση όταν δεν χρειάζεται δυναμική ανάλυση Παράρτημα ΣΤ (πληροφοριακό) λ Μέθοδος προσδιορισμού της συνδυασμένης απόκρισης μιας κατασκευής και της γραμμής σε μεταβλητές δράσεις Παράρτημα Η (πληροφοριακό) Προσομοιώματα φορτίσεων για σιδηροδρομικά φορτία σε παροδικές καταστάσεις σχεδιασμού

152 ΕΝ : Δράσεις προερχόμενες από γερανούς και μηχανήματα Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά Μέρος 2ο Δά Δράσεις προερχόμενες από ανυψωτικές διατάξεις και γερανούς σε γερανοδοκούς Μέρος 3ο Δράσεις προερχόμενες από μηχανήματα Παράρτημα Α (κανονιστικό) Βάσεις σχεδιασμού Συμπληρωματικές διατάξεις στο EN 1990 για γερανοδοκούς φορτιζόμενες από γερανούς Παράρτημα Β (πληροφοριακό) Καθοδήγηση για την κατάταξη των γερανών αναφορικά με την κόπωση

153 Πρόλογος Μέρος 1ο Γενικά EN : Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές Μέρος 2ο Αναπαράσταση και κατηγοριοποίηση δράσεων Μέρος 3ο Καταστάσεις σχεδιασμού Μέρος 4ο Ιδιότητες των κοκκωδών στερεών Μέρος 5ο Φορτία στα κατακόρυφα τοιχώματα των σιλό Μέρος 6ο Φορτία στις χοάνες και στην βάση των σιλό Μέρος 7ο Φορτία στις δεξαμενές από ρευστά Παράρτημα Α (κανονιστικό) Δράσεις και συνδυασμοί δράσεων στα σιλό Παράρτημα Β (κανονιστικό) Δράσεις, επιμέρους συντελεστές και συνδυασμοί δράσεων στις δεξαμενές

154 EN : Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές (συν.) Παράρτημα Γ (πληροφοριακό) Μέτρηση των ιδιοτήτων των στερεών για τον υπολογισμό των φορτίων των σιλό Παράρτημα Δ (πληροφοριακό) Εκτίμηση των ιδιοτήτων των στερεών για τον υπολογισμό των φορτίων των σιλό Παράρτημα Ε (πληροφοριακό) λ Τιμές ιδιοτήτων κοκκωδών στερεών Παράρτημα ΣΤ (πληροφοριακό) Προσδιορισμός της μορφής της ροής εκκένωσης Παράρτημα Ζ (πληροφοριακό) Σεισμικές δράσεις Παράρτημα Η (πληροφοριακό) Εναλλακτικός κανόνας για την πίεση στις χοάνες Παράρτημα Θ (πληροφοριακό) Βάσεις σχεδιασμού Συμπληρωματικοί κανόνες στο EN 1990 για σιλό και δεξαμενές Παράρτημα Ι (πληροφοριακό) Δράσεις οφειλόμενες στην έκρηξη σκόνης

155 EN : Δράσεις σε σιλό και δεξαμενές (συν.)

156 Εκτιμώμενη αποκλειστική χρήση Ευρωκωδίκων στην Ελλάδα (ως Ελληνικών Προτύπων) μετά την: 31 η Μαρτίου 2010, 1η η Ιανουαρίου 2011, 31η Ιουλίου 2011, Οκτ. 2011? Ευχαριστώ για την προσοχή σας

157

158

159 ΑΝΝΕΧ Β

160 Ευχαριστώ για την προσοχή σας

161 Αποδεκτοί κίνδυνοι θανάτου λόγω δομ(ητ)ικής αστοχίας Η πρόσληψη του κοινού δεν αποδέχεται, κατά τη διάρκεια ζωής σχεδιασμού μιας κατασκευής, απώλειες ζωής ή και τραυματισμούς ακόμη εξαιτίας δομ(ητ)ικής αστοχίας (λ.χ. στο σπίτι, στη δουλειά, κατά τη διάρκεια ψυχαγωγίας ή άλλων παρεμφερών δραστηριοτήτων), σε σύγκριση με απώλειες ζωής κλπ. εξαιτίας άλλων επικίνδυνων καταστάσεων και γεγονότων.

162 Κεντρικός συντελεστής ασφαλείας γ = μ R μ E Συντελεστές εσ μεταβλητότητας σ R V R = VE μr σ E = μ E Δείκτης αξιοπιστίας β = μ μ σ γ 1 R E = γ = 2 2 σ R + E VE + γ VR f ( β ) Χαρακτηριστικός συντελεστής ασφαλείας λί γ k == Rk μr krσ R 1 k = = γ E μ + k σ 1 + k k E E E R E V V R E Ελεγχος με επιμέρους συντελεστές γ F E k R γ k M γ F γ M γ k β γ γ ( γ, γ ) / γ k F M F γ M γ k

163 E σ E P σημείο υπολογισμού Σύνορο (επιφάνειας) φ αστοχίας E σ k E = E m E d σ E C + k d : δείκτης αξιοπιστίας Eσ D E γ f β σ F E C k C m Rk Rd = E m D s γ M σ E γ M R m σ R E d = γ F E k R d σ R R σ R R k Rm k R σ R R σ = γ k R σ R F E k γ M

164

165

166

167

168

169

170 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οριακή κατάσταση αστοχίας από εξάντληση της αντοχής

171 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (Παράδειγμα τυχηματικής πρόσκρουσης σε βάθρα γέφυρας) Πολύ σοβαρό ατύχημα

172 EN 1990: ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Οριακή κατάσταση αστοχίας από σεισμό

173 Ιστοσελίδα για τους Ευρωκώδικες από το Διευρωπαϊκό Ερευνητικό Κέντρο JRC στην Ispra της Ιταλίας

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ.

Η ενεργειακή επιθεώρηση στα κτίρια και στη βιομηχανία και η προετοιμασία των μηχανικών στην Κρήτη, ΤΕΕ Τμ. Αν.& Δυτ. Κρήτης, Οκτ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ 3.1 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 3.1.1 Εισαγωγή Στην αγορά σήµερα διατίθεται ένα µεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504

Επισκευή και Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Προστασία Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος με Τεχνολογία Sika Σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ - ΕΝ 1504 Επισκευή Σκυροδέματος, Προστασία Διαχείριση Διάβρωσης σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου

Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Έλεγχος επάρκειας κτιρίου με pilotis και ενίσχυση λόγω π ροσθήκης ορόφου Μοιρασγέντης Δημήτρης Διπλ. Μηχανικός Περιβάλλοντος Πολ. Κρήτης Διπλ. Πολ. Μηχανικός Παν. Πατρών MSc «Δομοστατικός Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011

3DR News. Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού. Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 Τεύχος 2: Οκτώβριος 2011 3DR News Ανάλυση Θεµάτων Μηχανικού Υπεύθυνοι Έκδοσης: Βαδαλούκας Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, Αντιπρόεδρος ΕΤΑΜ Παπαχρηστίδης Αριστείδης, Δρ. Πολιτικός Μηχανικός Επικοινωνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ HVAC 1. ΕΙΣAΓΩΓΗ...1 1.1 Τα συστήµατα HVAC...1 1.2 Βασικά χαρακτηριστικά...2 2. ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ...5 2.1 Χωρισµός σε θερµικές ζώνες...5 2.2 Μονάδες ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ

ECO choros. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΟΜΆΔΑ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2012-2013 ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Κιμμέρια Ξάνθης ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ & ΒΙΏΣΙΜΗ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΠΜΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉ ΕΠΙΣΤΉΜΗ & ΜΗΧΑΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 4 : Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) Μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα