Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ Β' ( )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ Β' (1289-1300)"

Transcript

1 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 1 (1993) Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΟΛΟΥ Β' ( ) Με την εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να εξεταστούν τα πρώτα χρόνια της κυριαρχίας του Ανδεγαυού βασιλέα της Νεαπόλεως Καρόλου Β' ( ) στο πριγκηπάτο της Αχαΐας και στην Κέρκυρα με οδηγό τα έγγραφα του Αρχείου της ανδεγαυικής Γραμματείας 1. Το Αρχείο αποτελεί την πολυτιμότερη επίσημη πηγή για το φραγκοκρατούμενο ελληνικό χώρο μετά το 1267, παρά τις πολλές ελλείψεις που προέρχονται από απώλειες εγγράφων κατά τη διάρκεια των αιώνων και μετά την ολοσχερή καταστροφή του Ειδικά για τον Κάρολο Β' οι απώλειες των εγγράφων είναι περισσότερες και η έρευνα καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική και δύσκολη. Όπως είναι γνωστό, ο πατέρας του Καρόλου Β' και ιδρυτής της ανδεγαυικής δυναστείας στη Σικελία Κάρολος Α' ( ), αφού ε δραιώθηκε στο νέο βασίλειο που του είχε εκχωρήσει η παπική εκκλησία, ανέπτυξε έντονη εξωτερική πολιτική προς ανατολάς, όπου ανάλωσε όλες τις δυνάμεις του 2. Αφορμή και αφετηρία για την εξάπλωση του στον ελληνικό χώρο αποτέλεσε η συνθήκη του Viterbo (1267), η οποία είχε 1. Το ανδεγαυικό Αρχείο κατεστράφη ολοσχερώς από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στη Νεάπολη το 1943 και από το 1950 άρχισε το φιλόδοξο έργο της εκδόσεως των εγγράφων από παλαιότερες δημοσιεύσεις ή συλλογές. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η έκδοση του Αρχείου του Καρόλου Α' ( ) και οι εργασίες προχωρούν με την έκδοση των εγγράφων του Καρόλου Β'. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί δέκα τόμοι που καλύπτουν τα χρόνια της αιχμαλωσίας του ( ) και τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του ( ), R. FILANGIERI, Ι registri della cancelleria angioina, τ. I-XXXVII, - Napoli , (στο εξής Registri) ιδιαίτερα σημαντική είναι η συλλογή εγγράφων των CH. PERRAT - J. LONGNON, Actes relatifs à la principauté de Morée ( ), Paris 1967, (στο εξής PERRAT, Actes) η οποία συγκεντρώθηκε πριν από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και παρέχει τη δυνατότητα να εξεταστεί η πρώτη δεκαετία της βασιλείας του Καρόλου Β'. 2. Βλ. σχετ. ΜΑΡΊΑ ΝΤΟΎΡΟΥ - ΗΛΙΌΠΟΥΛΟΥ, Η ανδεγαυική κυριαρχία στη Ρωμανία επί Καρόλου Α' ( ), Αθήνα 1987.

2 46 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ απώτερο σκοπό την ανασύσταση της λατινικής αυτοκρατορίας της Κωνσταντινουπόλεως. Παρά τις εντατικές προετοιμασίες η εκστρατεία στη Ρωμανία 3 δεν πραγματοποιήθηκε εξ αιτίας του «Σικελικού Εσπερινού» - εξέγερση στη Σικελία με την υποκίνηση Βυζαντινών και Αραγωνίων τον Απρίλιο , ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν οι Ανδεγαυοί την πλουσιότερη επαρχία τους και να περιοριστούν στις περιοχές της νότιας Ιταλίας. Ο «Σικελικός Εσπερινός» ήταν η αφορμή για την αναδιοργάνωση του ανδεγαυικού βασιλείου. Ο Κάρολος Α' συνειδητοποίησε ότι είχε παραμελήσει τα εσωτερικά και προέβη στη δημοσίευση διατάξεων (Constitutiones) τον Ιούνιο , με τις οποίες επιχειρούσε να πατάξει τις αυθαιρεσίες των αξιωματούχων θεσπίζοντας αυστηρές ποινές* τον επόμενο χρόνο (Μάρτιος 1283) με τη συνεργασία του διαδόχου του Καρόλου πρίγκηπα του Salerno, θέσπισε σειρά άρθρων (Capitoli di San Martino)?, τα οποία αποτελούσαν προνομιακές διευκολύνσεις που ρύθμιζαν τις σχέσεις με την αριστοκρατία, την εκκλησία και τις πόλεις. Ο Κάρολος Α' πέθανε τον Ιανουάριο 1285 χωρίς να ολοκληρώσει το έργο του* άφησε το βασίλειο κατεστραμμένο οικονομικά, λόγω των υπέρογκων στρατιωτικών δαπανών, και ακέφαλο, λόγω της αιχμαλωσίας του διαδόχου του από τους Αραγωνίους (Ιούνιος 1284). Παρ' όλα αυτά το βασίλειο επέζησε, πρώτον χάρη στην υποστήριξη της Αγίας Έδρας 6, όπου ο Κάρολος Β' στράφηκε για βοήθεια, και δεύτερον χάρη στις μεταρρυθμίσεις του πατέρα του, οι οποίες συνέβαλαν στη διατήρηση της υποταγής των επαρχιών της Ιταλίας και στην ανακούφιση του λαού από τις αυθαιρεσίες των διοικητικών οργάνων, ενώ συγχρόνως διευκόλυναν το έργο του Πάπα για αποκατάσταση της δυναστείας. Μέχρι την απελευθέρωση του Καρόλου το 1289, την αντιβασιλεία ασκούσαν ο Ροβέρτος d' Artois και ο εκπρόσωπος του Πάπα καρδινάλιος Gerard de Parme, οι οποίοι ακολούθησαν συνετή πολιτική εφαρμόζοντας τα διατάγματα του 1282 και Μετά τη στέψη στις 29 Μαΐου 1289 ο Κάρολος Β' συνέχισε την προς ανατολάς πολιτική του πατέρα του, διότι προείχε 3. Γεωγραφικός όρος για την απόδοση της άλλοτε βυζαντινής αυτοκρατορίας, βλ. Α. CARILE, Impero Romano e Romania, Estratto del II seminario internazionale di Studi Storici "Da Roma alla terza Roma", Apr. 1982, Βλ. L. CADIER, Essai sur Γ administration du royaume de Sicile sous Charles I et Charles II d' Anjou. Paris 1891, σ. 62 κ.ε. 5. Βλ. ό.π., σ. 77 κ.ε. 6. Βλ. Ε. LEONARD, Les Angevins de Naples, Paris 1954, σ Έφερε τους τίτλους "Karolus secundus dei gratia rex Jerusalem, Sicilie, ducatus Apulie, et Principatus Capue, princeps Achaye, Andegavie, Provincie et Folcalquerii comes", βλ. PERRAT, Actes, σ. 26 (7).

3 Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 47 η εδραίωση του στο βασίλειο και η απόκρουση της απειλής των Αραγωνίων. Η κατάσταση στην ανδεγαυική Ρωμανία είχε διαμορφωθεί ως εξής: το πριγκηπάτο της Αχαΐας διοικείτο από τους βαΐλους και συγκεκριμένα το από το δούκα των Αθηνών Γουλιέλμο A' de la Roche ( ), το από τον ηγεμόνα Θηβών Νικόλαο Β' de Saint Orner ( ), και το 1289 από το βαρώνο Βοστίτσας Guy de Charpigny 8. Η Κέρκυρα αποτελούσε μαζί με το Βουθρωτό διοικητική ενότητα και η φύλαξη της είχε ενατεθεί στον κόμητα της Κεφαλονιάς και Ζακύνθου Ριχάρδο, ενώ η «Αλβανία» είχε κατά το μεγαλύτερο μέρος, περιέλθει στο Μιχαήλ Η' Παλαιολόγο μετά τη μάχη του Βερατίου το Το Δυρράχιο περιήλθε στα αυτοκρατορικά στρατεύματα το Με την προσέγγιση των εγγράφων, τα οποία για πολλά θέματα αποτελούν αποκλειστική πηγή, παρά την αποσπασματικότητα και ανεπάρκεια των πληροφοριών, δίνεται μια εικόνα της ανδεγαυικής κυριαρχίας στη Ρωμανία κατά την τελευταία δεκαετία του Που αιώνα. Τα στοιχεία για την περίοδο της αντιβασιλείας είναι ελάχιστα συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το 1286 ο Ροβέρτος d' Artois εκχώρησε στον Ούγο de Brienne κόμητα του Lecce την υπόλοιπη βαρωνεία της Καρύταινας 10. Σημειωτέον ότι ο Ούγος είχε ήδη κληρονομήσει το 1279 τη μισή βαρωνεία της Καρύταινας από τη σύζυγο του Ισαβέλλα de la Roche, χήρα του Γοδεφρείδου της Καρύταινας 11. Επίσης σε άλλες περιπτώσεις αναφέρονται άδειες εξαγωγής τροφίμων, χωρίς την καταβολή δασμών, από την Απουλία για λογαριασμό ευγενών του πριγκηπάτου, όπως του Ούγου de Brienne 12 του Νικολάου Β' de Saint Orner 13 ή του κοντόσταβλου του πριγκηπάτου Ιωάννη Chauderon Βλ. Α. BON, La Morée Franque. Recherches historiques, topographiques et archéologiques sur la principauté d' Achaie ( ), Paris 1969, σ Βλ. A. DUCELLIER, La façade maritime de Γ Albanie au Moyen Age. Durazzo et Valona du Xle au XVe s, Thessaloniki 1981, σ. 261, 323. D. GEANAKOPLOS, Ο αυτοκράτωρ Μιχαήλ Παλαιολόγος και η Δύσις ( ), Αθήνα 1969, σ P. SOUSTAL - J. KÖDER, Nikopolis und Kephallenia, Tabula Imperii Byzantini 3, Wien 1981, σ Registri, τ. XXVIII, σ. 119 (86). 11. Καρπός αυτού του γάμου που διήρκεσε από το 1277 ως το 1279 με το θάνατο της Ισαβέλλας ήταν ο Gautier, τελευταίος δούκας του βουργουνδικού δουκάτου των Αθηνών ( ), βλ. σχετ. BON, Morée, σ Registri, τ. XXIX, σ. 68 (88), σ. 69 (89): libere a jure exiture certam frumenti possent extrahere. 13. Ό. π., τ. XXIX, σ. 67 (87). 14. Ό. π., τ. XXIX, σ. 66 (85), σ. 67 (86).

4 48 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Όταν ο Κάρολος Β' ανέλαβε τη διακυβέρνηση του βασιλείου απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στη διατήρηση καλών σχέσεων με τους υποτελείς του, που εκδηλωνόταν κυρίως με εκχωρήσεις γης και διευκολύνσεις, ενώ συγχρόνως ανέπτυξε έντονη διπλωματική δραστηριότητα με τον αυτοκράτορα Ανδρόνικο Β' ( ) και το δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρο Α' ( ). Έτσι ιδιαίτερη γενναιοδωρία επέδειξε στη νύφη του Ισαβέλλα, κόρη του Γουλιέλμου Β' Villehardouin και χήρα από το 1277 του αδελφού του Φιλίππου, με την εκχώρηση των κάστρων του Bucelet (Αράκλοβον στα Σκορτά) και της Καρύταινας τον Ιούλιο σε αντάλλαγμα της Καρύταινας, που αφήρεσε από τον Ούγο de Brienne, του εκχώρησε το κάστρο του Beauvoir (Bellovidere, Ποντικόκαστρο, Κατάκωλο Ηλείας) 16. Λίγο αργότερα όμως, τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, ο Ούγος το αντήλλαξε με γη στο Bari (terrain Cupersani sitam in justiciaratu terre Bari) 17 που ανήκε στον Ιωάννη Chauderon. Ο Κάρολος στη συνέχεια προέβη και σε άλλες εκχωρήσεις στην περιοχή του Lecce για λογαριασμό του ευνοούμενου του 18. Το Ιανουάριο 1290 ο Ανδεγαυός βασιλέας παρεχώρησε το πριγκηπάτο της Αχαΐας στην Ισαβέλλα, το σύζυγο της Φλωρέντιο d' Hainaut και τους νόμιμους απογόνους τους, λόγω ειδικής εύνοιας (de gratia speciali) απέστειλε μάλιστα εκπροσώπους να λάβουν για λογαριασμό τους τον όρκο πίστεως και υποτέλειας από τους βαρώνους και τους μεγάλους υποτελείς του πριγκηπάτου 19. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο 1290, έδωσε εντολή στο Φλωρέντιο να λάβει τον όρκο υποτέλειας του Βαρθολομαίου A' Ghisi για τα νησιά και τις γαίες που είχε στο πριγκηπάτο 20. Οι μόνοι υποτελείς που αρνήθηκαν να δώσουν όρκο υποτέλειας στην Ισαβέλλα και το Φλωρέντιο ήταν η δούκισσα των Αθηνών Ελένη Δούκα Κομνηνή 21 και ο μαρκήσιος της Βοδονίτσας Θωμάς Pallavicini με 15. Ό.π., τ. XXX, σ. 42 (68), σ. 76 (218), σ. 77 (222), PERRAT, Actes, σ. 21 (1), σ. 22 (2). 16. Registri, τ. XXX, σ. 81 (234), PERRAT, Actes, σ. 23 (3)... concessimus de gratia speciali. 17. Registri, τ. XXXII, σ. 77 (4), PERRAT, Actes, σ. 25 (6)., βλ. BON, Morée, σ Βλ. PERRAT, Actes, σ. 32 (10). 19. Ό.π., σ. 26 (7): Ysabellam vel nobilem virum Florencium de Hannonia... in corporalem possessionem dicti principatus. Υποτελείς ήταν οι ηγεμόνες Νάξου, Ευβοίας, Κεφαλονιάς, Αθηνών, Άμφισσας, Βοδονίτσας, βλ. BON, Morée, σ. 120, The Chronicle of Morea, έκδ. J. SCHMITT, London 1904, ανατ. Groningen 1967, σ. 194, στ Registri, τ. XXXV, σ. 90 (213), (214), σ. 89 (212), PERRAT, Actes, σ. 33 (12), (13). Ο Βαρθολομαίος (+1303) ήταν κύριος της Τήνου, Μυκόνου, Σκύρου, Σκιάθου και Σκοπέλου, βλ. σχετ. R. LOENERTZ, Les Ghisi, dynastes vénitiens dans Γ archipel ( ), Firenze 1975, σ Χήρα του δούκα των Αθηνών Γουλιέλμου de la Roche ( ), παντρεύεται το 1291 τον Ούγο de Brienne και παραμένει επίτροπος του ανήλικου γυιού της Guyot ως το 1294.

5 Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 49 τη δικαιολογία ότι όφειλαν όρκο υποτέλειας μόνο στον ίδιο τον Κάρολο 22. Ένας μικρός, αλλά ενδεικτικός, αριθμός εγγράφων αφορά στις σχέσεις του Καρόλου με τη δούκισσα και στην περίεργη ομολογουμένως αστάθεια που επέδειξε στο θέμα της υποτέλειας. Η διαμάχη συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες του Καρόλου να της αποσπάσει τον όρκο για λογαριασμό του Φλωρεντίου και της Ισαβέλλας 23. Η Ελένη δεν υποχώρησε ούτε μετά το γάμο της με τον Ούγο de Brienne, έναν από τους ισχυρότερους ευνοούμενους του βασιλέα, το Όταν ενηλικιώθηκε ο γυιος της Guyot de la Roche (Guy Β', ) τον Ιούλιο 1294, ο Κάρολος δέχτηκε από τον ίδιο την υποβολή της υποτέλειας 25, αλλά λίγες μέρες αργότερα απαίτησε από τη δούκισσα και τον Ούγο να δώσουν τον όρκο υποτέλειας στο Φλωρέντιο 26 έφθασε μάλιστα στο σημείο να διατάξει τους φεουδάρχες των Αθηνών να αρνηθούν να παρέχουν τις νόμιμες υπηρεσίες τους στο δούκα, εφ' όσον ο τελευταίος και η μητέρα του επέμεναν στην αδιάλλακτη στάση τους να μην αναγνωρίζουν την επικυριαρχία του Φλωρεντίου 27. Τον επόμενο μήνα, Αύγουστο 1294, πραγματοποιήθηκε ο γάμος του Φιλίππου Τάραντος, γυιού του Καρόλου με τη Θαμάρ, κόρη του Νικηφόρου της Ηπείρου μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις και ο βασιλέας του εκχώρησε όλες τις ανδεγαυικές κτήσεις στη Ρωμανία 28, διέταξε μάλιστα τους υπηκόους να του δώσουν όρκο υποτέλειας 29. Ο Φλωρέντιος φαίνεται ότι είχε αρχικά αντιρρήσεις, αλλά υποχρεώθηκε'να υποχωρήσει τον Μάρτιο 1295 και να 22. PERRAT, Actes, σ. 29 (9): renuerunt sacramentum fidelitatiset ligium homagium... quod dominium principatus eiusdem ad eundem dominum regem et successores suos immediate devolvatur... Ο ηγεμόνας των Αθηνών (πήρε τον τίτλο του δούκα το 1260) Guy de la Roche ( ), ήταν υποτελής του πρίγκηπα της Αχαΐας μόνο για το Άργος και το Ναύπλιο, αλλά μετά την ήττα του στον πόλεμο της Ευβοιώτικης διαδοχής (Καρύδι, 1258) υποχρεώθηκε να δώσει όρκο υποτέλειας στο Γουλιέλμο Villehardouin για το δουκάτο. Στη συνθήκη του Viterbo δεν γίνεται ειδική μνεία, αλλά όπως προκύπτει, οι Ανδεγαυοί θεωρούσαν αυτονόητο ότι το δουκάτο αποτελούσε εξάρτημα του πριγκηπάτου. 23. Registri τ. XXXV, σ. 105 (256), σ. 129 (327), PERRAT, Actes, σ. 36 (16), (17). 24. PERRAT, Actes, σ. 61 (55): dicta sacramenta et homagia facere renuerunt. 25. Ό.π., σ. 101 (100). 26. Ό.π., σ. 105 (106), σ. 106 (107). 27. Ό.π., σ. 107 (108), σ. 108 (109), σ. 109 (111). 28. Ό.π., σ. 113 (116): honores, dignitates, jurisdiciones, fidelitates, servicia et prestationes homagiorum ac jura et actiones que nobis in principatu Achaie, ducatu Athenarum, regno Albanie, provincia Blachie ac in ceteris locis imperii seu partium Romanie, tam in terra firma quam in insulis... concedimus et donamus in feudum. 29. Ό.π., σ. 122 (129): εντολή στους κληρονόμους να δώσουν στο Φίλιππο τον όρκο υποτέλειας που όφειλαν στο βασιλέα.

6 50 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ αποδεχθεί την επικυριαρχία του Φιλίππου 30. Ο Guyot επωφελήθηκε από τις αλλαγές και εξακολουθούσε να αρνείται την υποτέλεια - τον Οκτώβριο 1296 ο Κάρολος επανήλθε, λόγω της παραιτήσεως του Φιλίππου από την επικυριαρχία των Αθηνών, και απαίτησε από το δούκα να δώσει τον όρκο στο Φλωρέντιο 31. Το πρόβλημα εξομαλύνθηκε το 1299, όταν η Ισαβέλλα - χήρα του Φλωρεντίου από το , αποφάσισε να συσφίγξει τις σχέσεις με το δουκάτο, νυμφεύοντας την κόρη της Mahaut με τον Guyot' ο Κάρολος, αν και αντίθετος αρχικά, συγκατατέθηκε στο γάμο τον Απρίλιο Άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι ο Κάρολος, ακολουθώντας την παράδοση του πατέρα του, ήθελε να ενημερώνεται για όλα τα θέματα που αφορούσαν στους υποτελείς της Ρωμανίας 33 και φρόντιζε να αποκαθιστά την τάξη όπου σημειώνονταν αδικίες έτσι τον Ιούλιο 1294 παρενέβη για λογαριασμό της χήρας του Ιωάννη Chauderon για να την αποκαταστήσει στο κάστρο του Beauvoir που είχε παραχωρήσει ο Ούγος de Brienne στο σύζυγο της 34, ενώ το 1296 επενέβη για λογαριασμό της Μαργαρίτας, αδελφής της Ισαβέλλας, για να την αποκαταστήσει στην Κατοχή της Βόνιτσας στο νομό Αιτωλοακαρνανίας, που της είχε άδικα αφαιρεθεί από αξιωματούχους του Φιλίππου 35, και γενικότερα απαιτούσε να ανα- 'κληθούν παράνομες πωλήσεις φέουδων που πραγματοποίησαν αξιωματούχοι του γυιου του στη Ρωμανία 36, άλλοτε φρόντιζε να αποκατασταθούν ζημιές που υπέστησαν έμποροι που έπεσαν θύματα πειρατείας στη θαλάσσια περιοχή του πριγκηπάτου 37 και να επιστραφούν χρήματα σε «αστό» της Γλαρένζας 38, που του είχαν παλαιότερα αφαιρεθεί. Επίσης ο Κάρολος 30. Ό.π., σ. 134 (145), (146). 31. Ό.π., σ. 163(191). 32. Ό.π., σ. 181 (211), σ. 201 (237), βλ. και BON, Morée, σ Τον Απρίλιο 1290 ζήτησε από το Φλωρέντιο να του παρουσιάσει τις εκθέσεις όλων των προηγούμενων αξιωματούχων του πριγκηπάτου, βλ. PERRAT, Actes, σ. 34 (14), Registri, τ. XXXV, σ. 111 (274). 34. Registri, τ. XXX, σ. 81 (234), PERRAT, Actes, σ. 100 (99), βλ. ανωτέρω υποσημείωση PERRAT, Actes, σ. 163 (190). 36. Ό.π., σ. 176 (204), σ. 178 (206), σ. 186 (215), σ. 188 (216). 37. Ό.π., σ. 59 (53), σ. 193 (224). 38. Ό.π., σ. 70 (67): noster ligius ac burgensis... pecuniam indebite arrestatam restituere sibi velitis... Η Γλαρένζα διοικητικό και οικονομικό κέντρο του πριγκηπάτου ήδη από το 1223, αποτελούσε λόγω θέσεως ένα πολυσύχναστο εμπορικό λιμάνι, όπου είχαν εγκατασταθεί Ιταλοί έμποροι - τα άτομα αυτά εκτός από τις εμπορικές δραστηριότητες αντλούσαν εισοδήματα και από φέουδα που τους είχαν εκχωρηθεί σαν αντάλλαγμα για υπηρεσίες που προσέφεραν στους ηγεμόνες. Οι Ανδεγαυοί συχνά χρησιμοποιούσαν τους «αστούς» αυτούς σε εμπιστευτικής φύσεως αποστολές.

7 Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 51 δεν παρέλειπε να προβαίνει σε ευνοϊκές ρυθμίσεις, επικυρώσεις ή νέες εκχωρήσεις γης, για λογαριασμό πιστών υποτελών του. Έτσι θέσπισε ότι ο Φλωρέντιος d' Hainaut κληρονομούσε περιουσία στο πριγκηπάτο ίση με όση αναγκάστηκε να πωλήσει στη Γαλλία, στην περίπτωση που η Ισαβέλλα πέθαινε πριν από αυτόν χωρίς απόγονο 39, ενώ η Μαργαρίτα, αδελφή της Ισαβέλλας, δικαιούτο ετήσιο εισόδημα 100 ουγγιών χρυσού από τις 200 που εισέπραττε ο σύζυγος της Isnard de Sabran (ή d' Ansouis) από το «fondaco» του Trani 40. Ο Mino Mainetti, έμπορος από τη Σιέννα και κάτοικος της Γλαρένζας, διατηρούσε ανενόχλητος τα φέουδα που είχε στην Καλαμάτα, όπως και την εμπορική ατέλεια στο πριγκηπάτο 41, ενώ ο «αστός» της Γλαρένζας Amine de Gracianelle και η σύζυγος του αποδέχτηκαν αστική γη (biens en bourgesie) που είχε κληρονομήσει η τελευταία από τον πατέρα της 42. Συχνά ο Κάρολος έδινε άδεια σε υποτελείς και συμμάχους για ελεύθερη εξαγωγή προϊόντων, κυρίως σιτηρών και ίππων από το βασίλειο. Όπως προκύπτει από τα έγγραφα, η σιτοπαραγωγή του πριγκηπάτου και η εκτροφή ίππων δεν επαρκούσε για να καλύψει τις ανάγκες ανεφοδιασμού και η εισαγωγή κρίνονταν αναγκαία είναι δε χαρακτηριστικό ότι αναγραφόταν πάντα η ακριβής ποσότητα σιτηρών, όπως και ο αριθμός των ίππων, διότι ο Κάρολος απαιτούσε να έχει πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση για όλα τα θέματα* έτσι στην Ισαβέλλα και το Φλωρέντιο επέτρεψε την εξαγωγή salme σίτου το , salme το , salme το και salme σίτου και κριθής το , στην αδελφή της Μαργαρίτα salme σίτου κάθε χρόνο για ανεφοδιασμό των κάστρων της ή για πώληση 47, στη Θαμάρ salme σίτου 48, σε έμπιστους (familiäres) της Ισαβέλλας 300 salme 49, ενώ σε απεσταλμένους του Ανδρόνικου Β' 39. PERRAT, Actes, σ. 32 (11), Registri, τ. XXXV, σ. 86 (205). 40. PERRAT, Actes, σ. Ill (113). 41. Ό.π., σ. 97 (94). 42. Ό.π., σ. 24 (4), Registri τ. XXX σ. 116 (417), βλ. σχετ. CH. PERRAT, - Ρ. PRAWER, Une tenure en bourgeoisie de Morée au XIIles, εν Revue d' histoire du droit français et étranger, σ. 4, 33 (1955), PERRAT, Actes, σ. 56 (48), H salma αντιστοιχούσε με 160 λίτρα, β>. σχετ. ΝΤΟΥΡΟΥ- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ανδεγαυική κυριαρχία, σ PERRAT, Actes, σ. 112 (115). 45. Ό.π., σ. 143 (157). 46. Ό.π., σ. 166 (193). 47. Ό.π., σ. 166 (193), σ. 167 (194). 48. Ό.π., σ. 153 (174). 49. Ό.π., σ. 167(195).

8 52 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 200 salme κριθής 50 στον Ούγο de Brienne 82 ίππους 51 και 12 ημιόνους 52, σε έμπιστο του Φλωρεντίου έξι ημιόνους 53 και λίγο αργότερα 18 54, ενώ σε έμπιστο του Gautier de Brienne το ίππους 56. Άλλοτε ο Κάρολος παρείχε άδειες εξόδου και ασφαλούς μεταφοράς ευγενών προσώπων από λιμάνια της Απουλίας στη Ρωμανία αναφέρονται άδειες για το Φλωρέντιο το και , για τον Guy de Charpigny 58, για απεσταλμένο του τάγματος των Ναϊτών στην Αχαΐα 59, για Ανδεγαυούς απεσταλμένους 60, αλλά και για απεσταλμένους του Ανδρόνικου 61, του Νικηφόρου 62 και του σεβαστοκράτορα Κωνσταντίνου 63. Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα έγγραφα που αφορούν αποκλειστικά την πολιτική που άσκησε ο Κάρολος στην άλλη ανδεγαυική κτήση, την Κέρκυρα. Αν και ο ίδιος δεν επισκέφτηκε ποτέ την περιοχή, φρόντιζε να ενημερώνεται και επενέβαινε όταν του εζητείτο, προκειμένου να διευθετήσει προβλήματα που ανέκυπταν ανάμεσα στην τοπική διοίκηση και την λατινική εκκλησία ή τους κατοίκους του νησιού, εξακολουθούσε μάλιστα να παρεμβαίνει και μετά την εκχώρηση του νησιού στο γυιό του Φίλιππο του Τάραντος. Ο αριθμός των εγγράφων του Καρόλου Β' ήταν μικρός, σε σχέση με αυτά του πατέρα του, αλλά ενδεικτικός των τομέων που τον απασχολούσαν αυτοί ήσαν η οργάνωση της κτήσεως (διοίκηση, άμυνα), η προστασία της λατινικής εκκλησίας από αυθαιρεσίες των αξιωματούχων και η λήψη ευνοϊκών μέτρων για τους κατοίκους (επικύρωση παλαιών προνομίων, παροχή νέων διευκολύνσεων). Αρχικά λοιπόν, τον Απρίλιο 1290, ο Κάρολος μετέφερε τη φύλαξη της Κέρκυρας από το Ριχάρδο της Κεφαλονιάς στο Φλωρέντιο 64, αλλά σε 50. Ό.π., σ. 46 (30). 51. Ό.π., σ. 64 (58). 52. Ό.π., σ. 75 (73). 53. Ό.π., σ. 77 (77). 54. Ό.π., σ. 90 (85). 55. Ό.π., σ. 181 (209). 56. Ό.π., σ. 55 (46). 57. Ό.π., σ. 111 (114). 58. Ό.π., σ. 55 (45). 59. Ό.π., σ. 91 (86). 60. Ό.π., σ. 151 (169). 61. Ό.π., σ. 57 (50), 68 (65), 152 (170), (171), (172), σ. 153 (173). 62. Ό.π., σ. 66 (60), 68 (64), 71 (68), 159 (184). 63. Ό.π., σ. 159 (183). 64. Registri, τ. XXXV, σ. 111 (275), PERRAT, Actes, σ. 35 (15): insulam de Curpho, cum omnibus castris sitis in eadem insula necnon castrum de Protento... velimus per te (principi Achaye)... custodiri.

9 Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 53 λίγους μήνες ανέθεσε στο διοικητή των ανδεγαυικών στρατευμάτων στη Ρωμανία Rousseau de Sully, να παραχωρήσει το νησί σε όποιον αξιωματούχο αποσταλεί 65, το Μάιο 1292 γνωστοποιήθηκε ο διορισμός στον Ιωάννη d' Audeloncourt (Fausselettre) 66 και ενημερώθηκαν σχετικά οι φρούραρχοι (castellani castri sancii Angeli, castri veteris, Castri novi et Prothonto/ 7, ενώ κλήθηκε ο προηγούμενος διοικητής Mauger de Bussy να παραδώσει τα εισοδήματα της κτήσεως 68. Δύο χρόνια αργότερα, ο Κάρολος διόρισε διοικητή του νησιού τον Γουλιέλμο Grosseteste 69 και φρόντισε για το διορισμό φρουράρχων 70. Στις 13 Αυγούστου 1294 παρεχώρησε το νησί στο Φίλιππο Τάραντος 71 και κάλεσε τους κατοίκους να του δώσουν τον όρκο πίστεως 72. Την ουσιαστική όμως διοίκηση ασκούσαν οι βάϊλοι, διότι ο Φίλιππος δεν ήλθε ποτέ στις κτήσεις του 74. Το νησί επικέντρωνε το ενδιαφέρον του Καρόλου λόγω της στρατηγικής θέσεως του* έτσι έδωσε εντολή να επισκευαστούν όποια σημεία των κάστρων χρειάζονταν 75, ενώ συγχρόνως να κατεδαφιστούν σπίτια που είχαν κτιστεί στους πρόποδες του κάστρου της πόλεως, διότι αποτελούσαν απειλή 76. Για την πληρωμή των ανδεγαυικών στρατευμάτων και τον εξοπλισμό των πλοίων 77 που έστελνε στη Ρωμανία διέθετε είτε εισοδήματα του βασιλείου, όπως εισπράξεις από τη φορολογία των επαρχιών 78 ή από την εξαγωγή των προϊόντων 79, είτε εισοδήματα του νησιού κυρίως 65. Ό.π., σ. 45 (27). 66. Ό.π., σ (35): te capitaneum ac rectorem et gubernatorem totius insule. 67. Ό.π., σ. 52 (36-39). 68. Ό.π., σ. 54 (42). 69. Ό.π., σ. 93 (90), σ. 98 (95). 70. Ό.π., σ. 132 (142), σ. 181 (210). 71. Ό.π., σ. 114 (117): in feudum concedimus de patrie caritatis affectu et gratia speciali, sub censu annuo sex samitorum de tribus coloribus. 72. Ό.π., σ. 115(118). 73. Συγκεκριμένα αναφέρονται ο Guy de Charpigny το 1294 (ό.π., σ. 117(121), ο Simon de Marzy το 1296, ο Γουλιέλμος Grosseteste το 1298 (σ. 171 (201) ο Γοδεφρείδος de Port το 1299 (σ. 185 (214)). 74. Ό.π., σ. 128 (135): ad partes Romanie te presencialiter transferre non possis. 75. Ό.π., σ. 120 (125). 76. Ό.π., σ. 94 (91). 77. Ό.π., σ. 116 (119), (120): pro afmandis vasselis ad partes Romanie. 78. Ό.π., σ. 130 (138), σ. 131 (139): pro stipendiis dicte gentis... de pecunia generalis subventionis. 79. Ό.π., σ. 129 (137): pro jure exiture... transmittende... pro stipendiis certe gentis ad arma...

10 54 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ από το μονοπώλιο του αλατιού 80. Άξια προσοχής είναι τα έγγραφα που αφορούσαν διαμαρτυρίες του λατίνου αρχιεπισκόπου του νησιού για καταπατήσεις εκκλησιαστικής περιουσίας από τα διοικητικά όργανα - ο βασιλέας με αυστηρό τρόπο απαίτησε να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες σε βάρος της εκκλησίας 81, αλλά, όπως προκύπτει από την επανάληψη των παραπόνων 82, η κατάσταση επιδεινώθηκε, ώστε αναγκάστηκε να ζητήσει από τον τοπικό διοικητή την τιμωρία του οικονομικού αξιωματούχου (massarius) και την αποκατάσταση των ζημιών 83. Άλλος τομέας των καθηκόντων του Καρόλου αποτελούσε η παροχή διευκολύνσεων σε απογόνους παλαιών αξιωματούχων του πατέρα του, αλλά και σε απλούς υπηκόους, σε μια προσπάθεια να φανεί γενναιόδωρος και δίκαιος. Συγκεκριμένα απήλλαξε τους κληρονόμους του πρώτου διοικητή του νησιού Gazo Chinardo (1266) από παλαιότερα χρέη 84, και ζήτησε να επιστραφεί στον Berlengario de Sancto Felice το δάνειο που είχε συνάψει ο πατέρας του Jordano (διοικητής του νησιού ) 85. Ικανοποίησε αίτημα των κατοίκων της πόλεως απαλλάσσοντας τους από την καταβολή εμπορικού τέλους για τον χρόνο που χρωστούσαν, ενώ απαίτησε από τον λατίνο αρχιεπίσκοπο να μην κατακρατεί παράνομα εισφορές των κατοίκων που δικαιούνταν να εισπράττουν οι έλληνες ιερείς της πόλεως 86. Επίσης ζήτησε να αρθεί η αδικία σε βάρος δύο χηρών, οι οποίες είχαν απωλέσει τις περιουσίες τους, διότι οι άνδρες τους υπήρξαν συμπολεμιστές του Μαμφρέδου, και να μην παρεμποδίζει ο αρχιεπίσκοπος την εφαρμογή 80. Ό.π., σ. 193 (225), σ. 194 (226), σ. 200 (235). 81. Ό.π., σ. 89 (83): bonis turbant indebite et multipliciter inquiétant... Bona ipsa esse dicuntur hec curatoria delà Perchia, curatoria de Marinoto, curatoria de la Tamarra, curatoria de Marinoto Alethini, curatoria de Paliopoli, βλ. ΝΤΟΎΡΟΥ - ΗΛΙΌΠΟΥΛΟΥ, Ανδεγαυική κυριαρχία, σ PERRAT, Actes, σ. 149 (167), 150 (168). 83. Ό.π., σ. 183 (213): idem Iohannes Peregrinus sacrilegus et fractor ecclesie plures sententias excommunicationis... quod eum inde peniteat... quod omnia et singula dampna piene restituantur. 84. Ό.π., σ. 95 (93), ΝΤΟΎΡΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΎΛΟΥ, Ανδεγαυική κυριαρχία, σ PERRAT, Actes, σ. 65 (59): mutuasse de suo proprio... pro nostris serviciis. 86. Προφανώς πρόκειται για το σώμα των 32 oratores, βλ. P. LEMERLE, Trois actes du despote d' Epire Michel II concernant Corfou connus en traduction latine, εν Le monde de Byzance, Histoire et institutions, Variorum Reprints, London 1978, VI, σ. 420, Α. Χ. ΤΣΙΤΣΑΣ, Η εκκλησία της Κέρκυρας κατά την Λατινοκρατία ( ), Κέρκυρα 1969, σ ,

11 Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΊΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 55 παλαιάς συνήθειας, σύμφωνα με την οποία όποιος έκτιζε εκκλησία και την επάνδρωνε, επωφελείτο από τα κέρδη. Ιδιαίτερη σημασία για την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του νησιού έχει το έγγραφο της 29 Απριλίου , το οποίο επικύρωνε τα παλαιά προνόμια των κατοίκων που τους είχε παραχωρήσει ο δεσπότης της Ηπείρου Μιχαήλ Β' ( ) τον Δεκέμβριο 1236, ενώ συγχρόνως αποτελεί τη μοναδική σωζόμενη λατινική μετάφραση του χρυσόβουλλου αυτού 89 σύμφωνα με αυτό οι κάτοικοι της πόλεως (castrenses Corphiati) απαλλάσσονταν από κάθε εισφορά (perliberi ab omnibus fìsci redditibus etgravaminibusin secula seculorum... angariis etperangariis,panis damnis, ac omnibus aliis vexactionibus... nec etiam in na vigandum per mare nec ad opus nostrum...) και τους παρεχόταν η δυνατότητα να εμπορεύονται χωρίς την καταβολή τελών (acchomerhiati), δινόταν ελευθερία και ατέλεια στους ιερείς της πόλεως, ενώ απαιτούνταν από τους χωρικούς (villanis agraphis) μόνο 12 λίβρες τρικέφαλων και από τους υπόλοιπους κατοίκους του νησιού (exocastrini) μόνο 10 λίβρες τρικέφαλων. Άλλος σημαντικός τομέας των ενδιαφερόντων του Καρόλου ήταν η διπλωματική δραστηριότητα που ανέπτυξε με τους Βυζαντινούς ηγεμόνες, τον Ανδρόνικο, το Νικηφόρο και τους σεβαστοκράτορες της Θεσσαλίας. Έγγραφα που αφορούσαν σε διαπραγματεύσεις για συνοικέσια, σύναψη ειρήνης ή προστασία διπλωματικών απεσταλμένων διαμόρφωναν το κλίμα που επικρατούσε. Συγκεκριμένα από το συνεχίζονταν οι άκαρπες, όπως α ποδεικνύονταν στο τέλος, διαπραγματεύσεις για το γάμο του Μιχαήλ, πρωτότοκου γυιού του Ανδρόνικου με την ανηψιά του Καρόλου Αικατερίνη de Courtenay, εγγονή του τελευταίου λατίνου αυτοκράτορα Βαλδουίνου Β' ( ) και κληρονόμο των τίτλων του. Αν και ο αυτοκράτωρ έβλεπε ευνοϊκά την προσέγγιση των δύο οίκων, - ο ίδιος είχε νυμφευθεί την Ειρήνη (Γιολάντα) Μομφερατική, κληρονόμο των δικαιωμάτων στο λατινικό βασίλειο της Θεσσαλονίκης -, το συνοικέσιο δεν πραγματοποιήθηκε 90. Το 1296 έληξε η εξαετής ανακωχή των δύο δυνάμεων και νέες εχθροπραξίες συντάραξαν την Πελοπόννησο, η οποία ως τότε διήγε περίοδο 87. PERRAT, Actes, σ. 94 (92). 88. Ό.π., σ. 78 (79). 89. Βλ. LEMERLE, Trois actes, σ , D. JACOB Y, La féodalité en Grèce médiévale. Les Assises de Romanie, sources, application et diffusion, Paris 1971, σ Registri, XXXII, σ. 137 (37), PERRAT, Actes, σ. 123 (130), βλ. G. OSTROGORSKI, Ιστορία του Βυζαντινού κράτους, τ. Γ, 1981, σ

12 56 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ γαλήνης χάρη στη συνετή διακυβέρνηση του Φλωρεντίου 91. Τον επόμενο χρόνο ο πρίγκηπας πέθανε και η Ισαβέλλα παρέμεινε μόνη να διαπραγματευτεί την ανακωχή 92. Τέλος το 1300 η πριγκήπισσα ανέλαβε να υπογράψει την ειρήνη με τον Ανδρόνικο για όλες τις ανδεγαυικές κτήσεις στη Ρωμανία 93, και όλοι οι υποτελείς κλήθηκαν να σεβαστούν τη συνθήκη 94. Οι Ανδεγαυοί από παλαιότερα διατηρούσαν καλές σχέσεις με το δεσπότη της Ηπείρου Νικηφόρο και τον αδελφό του δούκα Νεοπάτρας Ιωάννη ( ) 95. Από το 1291 ο Κάρολος προετοίμαζε συνοικέσιο για ένα γυιό του, το Φίλιππο ή το Ροβέρτο και την κόρη του Νικηφόρου Θαμάρ 96 τελικά ο γάμος πραγματοποιήθηκε το 1294 με το Φίλιππο Τάραντος 97. Οι γυιοί του Ιωάννη, Κωνσταντίνος ( ) και Άγγελος έδωσαν όρκο πίστεως και υποτέλειας για όλα τα φέουδα που κατείχαν στη Ρωμανία, μετά το θάνατο του πατέρα τους το Τον ίδιο χρόνο οι αδελφοί εισέβαλαν στην Ήπειρο 99, αλλά το 1296 ο σεβαστοκράτορας Κωνσταντίνος υπέγραψε συνθήκη με το Νικηφόρο 100. Όπως προκύπτει από τη μελέτη των εγγράφων, ο Κάρολος Β' στις βασικές γραμμές ακολούθησε την πολιτική του πατέρα του 10 '. Αν και το σχέδιο της εκστρατείας στη Ρωμανία είχε ουσιαστικά απομακρυνθεί μετά από την απώλεια της Σικελίας 102, ο Ανδεγαυός βασιλέας φρόντιζε να επανδρώνει τις κτήσεις και να ενημερώνεται για ό,τι αφορούσε τη διοίκηση και την άμυνα, διατηρούσε καλές σχέσεις τόσο με τους υποτελείς και την λατινική εκκλησία όσο και με τους απλούς κατοίκους και επενέβαινε 91. Βλ. FR. DÖLGER, Regesten der Kaiserurkunden des Oströmischen Reiches, τ. Δ' ( ), Berlin I960 - στοιχεία για την πολιτική του Φλωρεντίου στο πριγκηπάτο δίνει το Χρονικό του Μορέως, εκδ. J. SCHMITT, σ , στ , BON, Morée, σ , ANGELIKI LAIOU, Constantinople and the Latins, Cambr. Mass. 1972, σ PERRAT, Actes, σ. 190 (219). 93. Ό.π., σ. 201 (236). 94. Ό.π., σ. 201 (237): treugas ipsas... teneas inviolabiliter et observes, σ. 202 (239). 95. To 1279 υπογράφεται η επίσημη συνθήκη Κάρολου Α' και Νικηφόρου, βλ. σχετ. D. NICOL, The relations of Charles of Anjou with Nicephorus of Epirus, εν Studies in Late Byzantine History and Prosopography, Variorum Reprints, V. London PERRAT, Actes, σ. 39 (21), σ. 53 (41). 97. Ό.π., σ. 103 (103). 98. Ό.π., σ. 136 (147), (148), σ. 147 (164). 99. Ό.π., σ. 141 (155), βλ. και OSTROGORSKI, Ιστορία, Γ', σ PERRAT, Actes, σ. 160 (185) βλ. Ρ. HERDE, Karl Ι von Anjou, Stuttgart 1979, σ , ΝΤΟΎΡΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΎΛΟΥ, Ανδεγαυική κυριαρχία Βλ. ST. RUNCIMAN, The Sicilian Vespers, Cambr. University 1958, GEANAKOPLOS, Μιχαήλ Παλαιολόγος, σ

13 Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 57 όταν χρειαζόταν, για να πατάξει καταχρήσεις αξιωματούχων του και να επαναφέρει την τάξη. Η συχνή επισήμανση όμως αυθαιρεσιών της τοπικής διοικήσεως και η επανάληψη των παραπόνων από τους παθόντες έδειχνε σαφή αδυναμία της κεντρικής εξουσίας να επιβάλει ουσιαστικό έλεγχο. Η κατάσταση επιδεινώθηκε τις επόμενες δεκαετίες με αποτέλεσμα να καταστεί η ανδεγαυική κυριαρχία στη Ρωμανία τελείως τυπική και σκιώδης. Παρ' όλα αυτά, οι Ανδεγαυοί διατηρήθηκαν στην Πελοπόννησο μέχρι το 1430, όταν τα υπολείμματα του πριγκηπάτου απορροφήθηκαν από τους Βυζαντινούς και στην Κέρκυρα μέχρι το 1386, όταν το νησί παραχωρήθηκε στους Βενετούς, αλλά η παρουσία τους ήταν έντονη και δυναμική μόνο την περίοδο του Καρόλου Α'.

14 58 ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ - ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Έτος ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΔΕΓΑΥΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΤΗ ΡΩΜΑΝΙΑ ( ) Βάιλος Φιλίππου Τάραντος Guy de Charpigny 1 Pierre de Γ Isle 2 Ponsard de Durnay 3 Πρωτοβεστιάριος Simon ae Marzy 4 Guillaume Grosseteste 4 Geoffroi de Pon 5 Geoffroi de Port 5 Goffrido de Pesculo 6 Πηγή 1. PERRAT, Actes, σ. 117 (121). 2. PERRAT, Actes, σ. 104 (105). 3. PERRAT, Actes, σ. 141 (155). 4. PERRAT, Actes, σ. 171 (201). 5. PERRAT, Actes, σ. 185 (214). 6. PERRAT, Actes, σ. 194 (227). Έτος ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( ) Capitaneus Massarius Ριχάρδος 1 Φλωρέντιος 1 Φλωρέντιος' J. Audeloncourt' > J. Audeloncourr > G. Grosseteste 3 G. Grosseteste 3 J. Callipulo 4 J. Callipulo 4 J. Callipulo 4 M. Gimellis 5 Theodorus 6 Theodorus 6 Theodorus 6 J. Peregrino 5 Castellanus G. Flamingi 7 (Castri veteris) Αρχιεπίσκοπος Στέφανος 4 J. de Perseio 8 ; Β. St. Hippolyte* Δημήτριος 5 (Castri novi) Πηγή 1. PERRAT, Actes, σ. 35 (15). 2. PERRAT, Actes, σ. 50 (35). 3. PERRAT, Actes, σ. 93 (90). 4. PERRAT, Actes, σ. 150 (168). 5. PERRAT, Actes, σ. 183 (213). 6. PERRAT, Actes, σ. 161 (186). 7. PERRAT, Actes, σ. 132 (142). 8. PERRAT, Actes, σ. 181 (210).

15 Η ΑΝΔΕΓΑΥΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ 59 RÉSUMÉ LA PRINCIPAUTÉ D' ACHAIE ET CORFOU SOUS L' AUTORITÉ ANGEVINE À LA FIN DU 13 e SIÈCLE ( ). Les documents des Archives angevins de Naples sont la source officielle la plus importante pour montrer la situation générale en "Romanie" sous Γ autorité angevine. Cet exposé comprend seulement des informations concernant la Morée et Corfu pendant la dernière décennie du 13 e siècle sous Γ autorité de Charles IL Bien quelle dessein de la conquête de "Romanie" se soit éloigné après la perte de Sicile (1282), le roi angevin a continué la politique orientale de son père Charles I. Il a montré d' intérêt pour ses territoires et voudrait être informé pour chaque detail qui les concernaient (administration, défense, finances). Il a offert la hégémonie de la principauté à sa belle-soeur Isabelle, fille de Guillaume II Villehardouin et à son second mari Florent d' Hainaut, sous lesquels la Morée a connu des jours de prospérité. Plus tard il a offert Corfou à son fils Philippe de Tarente après son mariage avec Thamar d' Epire (1294). En plus il a développé une politique sage envers ses vassaux francs de Romanie et les seigneurs byzantins (F empereur Andronic II, le despote Nicephore d' Épire). Cependant il n' a pas réussi à renforcer Γ autorité angevine en Romanie qui s' affaiblit sans cesse pendant le 14 e siècle. M. DOUROU - ELIOPOULOU

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #3: Λατινική αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γσηικοί ζηην αναηολική Μεζόγειο ηην περίοδο ηων ζηασροθοριών

Οι Γσηικοί ζηην αναηολική Μεζόγειο ηην περίοδο ηων ζηασροθοριών Οι Γσηικοί ζηην αναηολική Μεζόγειο ηην περίοδο ηων ζηασροθοριών Θέκα ηνπ ζεκηλαξίνπ (I51) είλαη ε πνιηηηθή πνπ άζθεζαλ νη δπηηθέο δπλάκεηο ζηελ αλαηνιηθή Μεζόγεην ηελ επνρή ηωλ ζηαπξνθνξηώλ θαη ε νξγάλωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 2,7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΕΟΥ ΑΡΧΙΑΣ (8 ος -13 ος αι.)

ΚΕΦ. 2,7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΕΟΥ ΑΡΧΙΑΣ (8 ος -13 ος αι.) ΚΕΦ. 2,7: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ ΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΦΕΟΥ ΑΡΧΙΑΣ (8 ος -13 ος αι.) Φραγκικό κράτος : κοινωνία κυρίως αγροτική Εποχή Μεροβιγγείων: ανασφάλεια αγροτικού πληθυσμού αναζήτηση προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου

Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης + νησιά + λιμάνια Αιγαίου, Ιονίου Αυτοκρατορία Κωνσταντινούπολης Βαλδουίνος της Φλάνδρας Βασίλειο Θεσσαλονίκης Θρακικά, μακεδονικά εδάφη Βονιφάτιος Μομφερατικός Δουκάτο Αθηνών Καταλανοί (πρωτεύουσα Θήβα) Μαγιόλοι Βενετοί Μέρος Κωνσταντινούπολης

Διαβάστε περισσότερα

Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου

Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου Mαρία Ντούρου - Ηλιοπούλου Καθηγήτρια Ιστορίας Μέσων και Νεωτέρων Χρόνων Διεύθυνση: Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15784, 4ος όροφος Τηλέφωνο: 2107277437 Fax: 2107248979 E-Mail: mdourou@arch.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 15 Ο Δωδέκατος Αιώνας (β μέρος): Δυναστεία Αγγέλων: Ισαάκιος Β Άγγελος (1185-1195) - Αλέξιος Γ Άγγελος (1195-1203) - Ισαάκιος Β και Αλέξιος Δ Άγγελοι (1203-1204) - Αλέξιος Ε Μούρτζουφλος

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του

1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΣ (976-1025) 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τα ΠΑΙ ΙΚΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ Το 958 µ.χ.. γεννιέται ο Βασίλειος ο Β, γιος του Ρωµανού και της Θεοφανώς. Γιαγιά του από την πλευρά του πατέρα του ήταν η Ελένη,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912)

Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι Ιστορία Γ Γυμνασίου. Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Ενότητα 29 Οι Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913 Ιστορία Γ Γυμνασίου Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης (26 Οκτωβρίου 1912) Χρονολόγιο 1897-1908 Μακεδόνικος Αγώνας 1912-1913 Βαλκανικοί πόλεμοι 1914-1918 Α' Παγκόσμιος

Διαβάστε περισσότερα

3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι. α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου

3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι. α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου 3. Μιχαήλ Η' και Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγοι α. Η εξωτερική πολιτική του Μιχαήλ Η' Παλαιολόγου Στόχοι: Ο Μιχαήλ Η' (1261-1282) έπρεπε: να αντιμετωπίσει την επιθετικότητα των Λατίνων και να αποκαταστήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος ΟΙ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ιδέα των σταυροφοριών (σύμφωνα με επικρατέστερη άποψη) ήταν ξένη τότε στο Βυζάντιο. Η ιδέα των σταυροφοριών γεννιέται στη Δυτική Ευρώπη τον 11 ο αι., Οι αιτίες α. Η αναβίωση της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος

Γενικά. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, φιλόλογος Γενικά α. Τα Λατινικά κράτη Στη θέση της βυζαντινής αυτοκρατορίας που καταλύθηκε εγκαθίστανται οι Φράγκοι: ένα μωσαικό κρατιδίων και ηγεμονιών. Αυτό σημαίνει ότι η εξουσία τους είναι δύναμη λόγω των πολλών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΕΦ. 4. ΟΙ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ α. η αραβική εξάπλωση με την καθοδήγηση των δύο πρώτων χαλιφών οι Άραβες εισέβαλαν και κατέκτησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα τις πλούσιες χώρες της Εγγύς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΙΓΚΟ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΩΝ

ΠΑΠΙΓΚΟ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΩΝ ΠΑΠΙΓΚΟ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΣΤΕΡΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟΥ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΩΝ Στέφανος Κορδώσης Σήµερα το Ζαγόρι (ή Ζαγόρια) περιλαµβάνει πολλά χωριά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 13 ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 13 Ο Ενδέκατος Αιώνας (β μισό) - Το τέλος της Μακεδονικής Δυναστείας: Θεοδώρα Πορφυρογέννητος (1055-1056) - Μιχαήλ Ϛ Στρατιωτικός (1056-1057) Δυναστεία Δουκών και Κομνηνών (1057-1185):

Διαβάστε περισσότερα

Α] Ερωτήσεις. 1. Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας; 2. Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα;

Α] Ερωτήσεις. 1. Πώς και πότε εκχριστιανίστηκαν οι Σλάβοι της Μοραβίας; 2. Για ποιους λόγους οδηγήθηκαν οι δύο Εκκλησίες στο Πρώτο Σχίσμα; Ιστορία του μεσαιωνικού & νεότερου κόσμου Τράπεζα Θεμάτων Κεφάλαιο 2 ο : Η εποχή της ακμής: Από τον τερματισμό της Εικονομαχίας ως το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών (843 1054) Ενότητα 2.1. Προοίμιο της ακμής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #4: ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ (1204-1311)

Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ (1204-1311) ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ-ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΑ 8 (2008-2012) 73 Η ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΤΩΝ ΦΡΑΓΚΩΝ (1204-1311) Η ιστορία της φραγκικής Αθήνας άρχισε µε την Τέταρτη Σταυροφορία το 1204. Ως γνωστό η Τέταρτη Σταυροφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΟΜΑ Α Α

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 ΟΜΑ Α Α ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004 Β ΤΑΞΗΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1.Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό των δεδοµένων της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα του δεδοµένου της Στήλης Β που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Πώς αντιμετώπισαν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (13ος - 18ος αι.) Ενότητα #5: Λατινοκρατία. Αντιθέσεις και συμβιώσεις Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 3 Η δεύτερη φάση και το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ εμφανίζεται ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Επηρεάζεται από το ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό ΟΥΜΑΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ Αξία στον ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ ΣΑΙΞΠΗΡ ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ Άνθρωπο ΜΙΧΑΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΥΣΗΣ Ι 1 Ενότητα #3: Βασικές Γνώσεις II Η κοινωνία κατά την καρολίγγεια περίοδο Νικόλαος Καραπιδάκης Τμήμα Ιστορίας 2 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. γ. Πρόνοιες. ε.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ. Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν. γ. Πρόνοιες. ε. ΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης με εκείνα της στήλης. Δύο στοιχεία της στήλης περισσεύουν. 1. Γαληνοτάτη Δημοκρατία 2. Ουγενότοι 3. Όθων 4. Ιωάννης ατάτζης 5. Διαφωτισμός α. γία Ρωμαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 10 O Δέκατος Αιώνας (α μισό): Λέων Ϛ Σοφός (886-912) - Αλέξανδρος Α (912-913) Κων/νος Ζ Πορφυρογέννητος 913-959 (Ρωμανός Α Λεκαπηνός 920-944) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΑΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΡΧΑÏΚΗ ΕΠΟΧΗ ( π.χ.) 5. ΑΘΗΝΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΡΧΑÏΚΗ ΕΠΟΧΗ ( π.χ.) 5. ΑΘΗΝΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΙ. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ': ΑΡΧΑÏΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.χ.) 5. ΑΘΗΝΑ: ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η καταγραφή των νόμων από τον Δράκοντα ικανοποίησε ένα μέρος των πολιτών. Ωστόσο, η κοινωνία συνέχιζε

Διαβάστε περισσότερα

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

κάντε κλικ στη Τρίτη επιλογή : Οι Θεσσαλονικείς αδελφοί ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος ΤΑΞΗ Δ ΜΑΘΗΜΑ : ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Κύριλλος και Μεθόδιος : Ιεραπόστολοι στους σλαβικούς λαούς. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 1. Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι μέσα από την ιεραποστολή του Κυρίλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ..

ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. ΓΙΩΡΓΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΝΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Από το 1453 μέχρι το 1830 ΤΟΜΟΣ Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.. 7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας.

Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας. Ο Αρκάς ή Αρκάδας ήταν πρόσωπο της ελληνικής μυθολογίας, επώνυμος ήρωας της Αρκαδίας, γενάρχης των Αρκάδων και 3ος μυθικός βασιλιάς της Αρκαδίας. Κατά τον Παυσανία, ήταν γιος και διάδοχος του Νύκτιμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 12 Ενδέκατος Αιώνας (α μισό): Βασίλειος Β Βουλγαροκτόνος (976-1025) Κων/νος Η (1025-1028) - Ρωμανός Γ Αργυρός (1028-1034) - Μιχαήλ Δ Παφλαγών (1034-1041) - Μιχαήλ Ε Καλαφάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054

ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 ΗΕΠΟΧΗΤΗΣΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΙΑΣ ΩΣ ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ 843-1054 867 886 912 913

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ος 9 ος αι Οικονομική κατάσταση στο Βυζάντιο από το β μισό του 6 ου αι. αρχές 9 ου αι. το κίνημα του Θωμά του Σλάβου 6 ος 8 ος αι. Προβλήματα δημογραφικά Προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843)

Ευρύκλεια Κολέζα ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ (565-843) μεγάλες εδαφικές απώλειες ενίσχυση ελληνικότητας νέοι θεσμοί πλαίσιο μέσα στο οποίον το Βυζάντιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ "

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ" ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΩΣΗ 1911-1913" Κεφάλαιο 5 Ο χάρτης των Βαλκανίων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας/Φιλοσοφική Σχολή/ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων/ Τ.Κ. 45110. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Αγγελική Παναγοπούλου Πατρώνυμο: Γεώργιος Τόπος γέννησης: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη Θέση: Λέκτορας Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Ιστορία Διεύθυνση αλληλογραφίας:

Διαβάστε περισσότερα

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών

Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών Συντάκτης: Ομάδα Καθηγητών 1. Στην άμεση αντιπροσώπευση: α) Η δήλωση βούλησης γίνεται από τον αντιπροσωπευόμενο στο όνομά του. β) Η δήλωση βούλησης γίνεται από αντιπρόσωπο στο όνομά του γ) Η δήλωση βούλησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετασεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετασεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετασεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) Φεβρουαρίου 2011 ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ (1204-1566)

Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ (1204-1566) Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ (1204-1566) Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204 και η σταδιακή εξάπλωση των Λατίνων κατακτητών Το έτος 1204 στάθηκε «δίσεκτο» για τις τύχες της Βυζαντινής αυτοκρατορίας,

Διαβάστε περισσότερα

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις

7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ. αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις 7ος αι. 610 641 8 ος αι. ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις πώς διαχειρίστηκε ο Ηράκλειος τόσο τους κινδύνους που απειλούσαν τα σύνορα του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους όσο και τα σοβαρά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια

Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Περιοδικό Ἑῶα καὶ Ἑσπέρια Οι προς δημοσίευση μελέτες υποβάλλονται για έγκριση στη Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού σε έντυπη μορφή και σε CD. Η όλη προς έκδοση εργασία δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι.

Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Θεσµοί και Ιδεολογία στη νεοελληνική κοινωνία 15 ος - 19 ος αι. ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 2004 Πρόλογος Το φθινόπωρο του 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2. Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (610-641). ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Συμπλήρωση κενών Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση μία από τις ακόλουθες λέξεις (τρεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 479 323 π.χ.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 479 323 π.χ. ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 479 323 π.χ. Α. Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ Ή Α ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ (478 431 π.χ.) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ 1. Οι ελληνικές πόλεις παραμέρισαν τις διαφορές τους και συμμάχησαν για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2013-2014 ΛΕΜΕΣΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/Ο6/2014 ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ΩΡΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΩΝ: 5 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ---------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 Να απαντηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης

Οδηγίες Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών προς τους Ασφαλισμένους Κύριας Ασφάλισης ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 30-7-2004 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16219 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ταχ. Διευθ.:Ακτή Μιαούλη 17-19 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & Ταχ. Κωδ.: 18535, Πειραιάς ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τηλ: 210/4225320-4 ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.)

Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.) Τάξη: Β λυκείου Αριθμός μαθητών: 15 Καθηγήτρια : Νικολάου Ελένη ΛΕΜ Α3Β (φιλ) ΠΜΠ. 14532 Ημερομηνία: 29/12/2004 Αραβικές επιδρομές εναντίον της Κύπρου ( μέσα του 7 ου μέσα του 10 ου αιώνα μ.χ.) Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (Έντυπο Ε9) - Περιουσιολόγιο ΓΕΝΙΚΑ Είναι κοινή αντίληψη ότι στη Χώρα μας είναι απαραίτητη η καταγραφή των ακινήτων, στην οποία πρέπει να προσδιορίζονται τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου και ο ιδιοκτήτης του, έτσι ώστε να δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 6 Ιουστινιανός Α (β μέρος: 548-565) Διάδοχοι Ιουστινιανού: Ιουστίνος Β (565-578) Τιβέριος (578-582) Μαυρίκιος (582-602) - Φωκάς (602-610) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το όρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΝΟΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ/ Ο ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΝΟΜΟΣ ΜΕΡΟΣ Α: Ακίνητη ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός

2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός κεφάλαιο 6 ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΩΣ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΕΣΤΦΑΛΙΑΣ (1453-1648) 2. Αναγέννηση και ανθρωπισμός Ορισμός Πρόκειται για μια γενικότερη πνευματική

Διαβάστε περισσότερα

Καρατάσος-Καρατάσιος,

Καρατάσος-Καρατάσιος, Επώνυµο Όνοµα Προσωνυµία Υπογραφή Καρατάσος-Καρατάσιος, Δηµήτρης Τσάµης Ιδιότητα Στρατιωτικός Τόπος Γέννησης Διχαλεύρι Νάουσας Χρόνος Γέννησης 1798 Τόπος Καταγωγής Μακεδονία Τόπος Θανάτου Βελιγράδι Χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε.: ΕΠΟ 11 Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 2 η εργασία 2012 13 ΘΕΜΑ: «Στις παραμονές της λεγόμενης βιομηχανικής επανάστασης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Σ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να γράψετε στο τετράδιό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 11

Περιεχόμενα. Εισαγωγή... 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή........................................................... 11 1. Η πάλη των τάξεων............................................... 15 2. Ο πόλεμος των πόλεων............................................

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Ποσοτική & Ποιοτική Ανάλυση Δεδομένων Ελέγχου & Πληρωμών Συντάξεων... 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΕΤΟΥΣ 2010 1 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2002 Οι Εξελίξεις του Οκτωβρίου 2002 Ο εν λόγω μήνας χαρακτηρίσθηκε από την υποχώρηση των τιμών των ομολόγων τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15

ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 ΛΥΚΕΙΟ ΣΟΛΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2008 2009 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Β ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26 Μαΐου 2009 ΩΡΑ: 07:45-10:15 Το εξεταστικό δοκίμιο αποτελείται από πέντε (5) σελίδες.

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Σλαβικών Λαών

Ιστορία Σλαβικών Λαών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 12 η :Μαυροβούνιο Αγγελική Δεληκάρη Λέκτορας Μεσαιωνικής Ιστορίας των Σλαβικών Λαών Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας ΑΠΘ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

3.3. Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας Res publica (σελ.170-αρχή 175)

3.3. Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της 3.4 Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας Res publica (σελ.170-αρχή 175) Λατινική ορολογία για τις Ενότητες της Ρωμαϊκής Ιστορίας Plebes (171) = 1. οι πληβείοι (= αρχικά όσοι δεν ήταν πατρίκιοι, αργότερα όσοι δεν ήταν πατρίκιοι ούτε ιππείς). 2. το πλήθος, ο όχλος. Senatus (171,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΦΝΑΪΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Β ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΙΦΝΑΪΚΟΥ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΣΙΦΝΟΣ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΝΙΚΟΥ - ΕΥΓΕΝΙΔΗ ΤΟΜΟΣ Β ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΦΡΑΓΚΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΑΘΗΝΑ 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 10 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 10 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΠΡΟΙΣΧΥΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ. ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ: Π/Υ ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ (π.χ 2014) - Ετήσιοι Στόχοι ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΙΝΑΚΑΣ 5.Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ. (Συμπληρώνονται μόνο τα μη σκιασμένα πεδία με την ένδειξη "0" / ποσά σε ευρώ) ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ : ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Α/Α Στήλης : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976)

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Διάλεξη 11 Ο Δέκατος Αιώνας (β μισό): Ρωμανός Β (959-963) Νικηφόρος Φωκάς (963-969) - Ιωάννης Τσιμισκής (969-976) Νικόλαος Γ. Χαραλαμπόπουλος Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Βασικός

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης

Τεχνικές του δράματος και Διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Η συμβολή τους στη διαμόρφωση διαπολιτισμικής συνείδησης Αντώνης Χασάπης 839 Αντώνης Χασάπης Εκπαιδευτικός, Μεταπτυχιακός ΠΔΜ, Ελλάδα Résumé Dans le domaine de la didactique des langues vivantes l intérêt de la recherche scientifique se tourne vers le développement

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ. Η ιστορία του ημερολογίου και η προτεινόμενη ημερολογιακή μεταρρύθμιση

ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ. Η ιστορία του ημερολογίου και η προτεινόμενη ημερολογιακή μεταρρύθμιση ΠΕΡΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Η ιστορία του ημερολογίου και η προτεινόμενη ημερολογιακή μεταρρύθμιση Πολυχρόνης Καραγκιοζίδης Χημικός Σχολικός Σύμβουλος Site: www.polkarag.gr ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Έτος: Είναι μια

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αλέξιος Γ Μέγας Κομνηνός

Ο Αλέξιος Γ Μέγας Κομνηνός Ο Αλέξιος Γ Μέγας Κομνηνός ήταν αυτοκράτορας της Τραπεζούντας από τις 22 Δεκεμβρίου 1349 ως τις 20 Μαρτίου 1390. Ήταν γιος του Αυτοκράτορα της Τραπεζούντας Βασίλειου Α και της ερωμένης του, Ειρήνης, κόρης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία Β Γυμνασίου - Επαναληπτικές ερωτήσεις εφ όλης της ύλης Επιμέλεια: Νεκταρία Ιωάννου, φιλόλογος

Ιστορία Β Γυμνασίου - Επαναληπτικές ερωτήσεις εφ όλης της ύλης Επιμέλεια: Νεκταρία Ιωάννου, φιλόλογος ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ερωτήσεις ανά ενότητα του σχολικού εγχειριδίου Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία 1.1.1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη [σ. 7-9] α] Ποια μέτρα πήρε ο Κωνσταντίνος Α για την ανόρθωση του κράτους;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Mάρτιος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΗΕ/ ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα)

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ. Ήπειρος (Ελλάδα) Ονοματεπώνυμο ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Μιχαλίτσι (Ήπειρος) Έτη δραστηριότητας ως τεχνίτης Δουλεύει από 15 ετών Ήπειρος (Ελλάδα) Οργανώνει το συνεργείο κατά περίπτωση Έμαθε την τέχνη από τον πατέρα και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11. Έννοια και πηγές του Μεταβυζαντινού Δικαίου

Κεφάλαιο 11. Έννοια και πηγές του Μεταβυζαντινού Δικαίου Κεφάλαιο 11. Έννοια και πηγές του Μεταβυζαντινού Δικαίου Σύνοψη Σε αυτό το κεφάλαιο εκτίθενται κάποια βασικά στοιχεία για τo Μεταβυζαντινό Δίκαιο. Συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα ασχολείται με τον προσδιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

του στην πόλη, η οποία από τότε ονομάζεται (μετά από παραφθορά) Φισκάρδο. Το νησί παρέμεινε έτσι υπό βυζαντινή εξουσία.

του στην πόλη, η οποία από τότε ονομάζεται (μετά από παραφθορά) Φισκάρδο. Το νησί παρέμεινε έτσι υπό βυζαντινή εξουσία. Ιστορία. Η ιστορία της Κεφαλονιάς προσδιορίζεται τόσο από την καίρια γεωγραφική της θέση όσο και από την ιδιότυπη διαμόρφωσή της. Κατά τους ιστορικούς χρόνους το νησί είχε τέσσερις πόλεις: την Πάλη, που

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου.

Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Μελέτη για την Ένταση και τη Διεύθυνση των Ανέμων στη Θαλάσσια Περιοχή της Μεσογείου. Στο πλαίσιο του προγράμματος INTERRREG IIIb/WERMED (Weatherrouting dans la Méditerranée Occidentale) το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Διαβάστε περισσότερα

Την ημέρα της ένωσης με την Ελλάδα, ένας ανώνυμος χρονικογράφος έγραψε: «Οι Άγγλοι εκάθησαν εις την Επτάνησον χρόνους 54, μήνας 8 και ημέραν μίαν».

Την ημέρα της ένωσης με την Ελλάδα, ένας ανώνυμος χρονικογράφος έγραψε: «Οι Άγγλοι εκάθησαν εις την Επτάνησον χρόνους 54, μήνας 8 και ημέραν μίαν». Σε μια γκάφα της αγγλικής διπλωματίας, από τις μεγαλύτερες για τη Μεγάλη Βρετανία και από τις ευτυχέστερες για την Ελλάδα, οφειλόταν η μεγάλη γιορτή, εκείνο το πρωί της 21ης Μαΐου του 1864. Η γαλανόλευκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE 36 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΤΟΥ INE Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς Φιλοξενούμενο Πρόγραμμα στο INE/EIE Επιτροπή: Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Γιάννης Γιαννουλόπουλος, Τριαντάφυλλος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 5 Αυγούστου 2002 Οι Εξελίξεις του Ιουλίου 2002 Οι ανοδικές τάσεις των τιμών της δευτερογενούς αγοράς ευνοήθηκαν από τις δυσοίωνες προοπτικές των διεθνών χρηματιστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ. Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογοςιστορικός ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 1 ΒΥΖΑΝΤΙΟ Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΕΡΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ 2 ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ Συνομωσίες, ίντριγκες και μηχανορραφίες. Θρησκευτικός φανατισμός Δεισιδαιμονία.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα

Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα Δημήτρης Σπυρόπουλος Το χρονικό κατάρρευσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 1025-1461 μ.χ. Λευκή σελίδα http://www.lefkiselida.gr Αυτό το κείμενο που δημοσιεύεται από τις εκδόσεις «Λευκή σελίδα», προστατεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις)

ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΥΠΡΟΥ (Εξετάσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Δικηγόρων Νόμου) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Να απαντηθούν τέσσερις από τις έξι ερωτήσεις) Ιούνιος 2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Α. Αναφέρετε, κατά συνοπτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ. Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Α Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ : 3 ΩΡΕΣ Επιμέλεια : Ιωάννα Καλαϊτζίδου Θέμα Α1 Να σημειώσετε στο τέλος κάθε πρότασης Σ (Σωστό) αν θεωρείτε ότι η πρόταση είναι σωστή ή Λ(Λάθος) αν

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 (2010) 323-327

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 20 (2010) 323-327 An t h o n y Ka l d e l l i s St e p h a n o s Efthymiadis, The Prosopography of Byzantine Lesbos, 284 1355 A.D. A Contribution to the Social History of the Byzantine Province, Verlag der Österreichischen

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015

Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015 Ανάλυση τακτικού προσωπικού Δημόσιας Διοίκησης για το έτος 2015 Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου 16/3/2016 Σύνταξη/Επιμέλεια έκθεσης: Στην μελέτη αυτή παρουσιάζονται οι μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ. Διάλεξη 11 η. Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Νομικής ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διάλεξη 11 η Κυριάκος Κυριαζόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής ΑΠΘ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/9/2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. (ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα