ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ"

Transcript

1 ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ N. Σταµάτης 1,2,. Χελά 3, I. Kωνσταντίνου 1* 1 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 30100, Αγρίνιο, 2 Τµήµα Ιχθυοκοµίας Αλιείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Μεσολογγίου, Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 30100, Αγρίνιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προσδιορισθήκαν οι συγκεντρώσεις και τα ποσοστά αποµάκρυνσης φαρµακευτικών ενώσεων στη µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Αγρινίου. Αναπτύχθηκε µέθοδος προσδιορισµού των ενώσεων στα δείγµατα εισόδου και εξόδου που βασιζόταν στην υγρήστερεή εκχύλιση και στην αέρια χρωµατογραφία-φασµατοσκοπία µάζας. Οι ανακτήσεις βρέθηκαν > 67,3% µε % RSD<10,0% και τα όρια ανίχνευσης κυµάνθηκαν από 1-40 ng/l και 3-60 ng/l για την έξοδο και την είσοδο του βιολογικού, αντίστοιχα. Οι συγκεντρώσεις κυµάνθηκαν µεταξύ 30,69 ng/l για τη ναπροξένη και 6,679 µg/l για την καφεΐνη στην είσοδο, από 35,47 ng/l για την καφεΐνη έως 855,7 ng/l για το gemfibrozil στην έξοδο της δευτεροβάθµιας επεξεργασίας και από 24,88 ng/l για το triclosan έως 582 ng/l για την καρβαµαζεπίνη για την έξοδο της τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Τα ποσοστά αποµάκρυνσης των ενώσεων κυµάνθηκαν από 21,3-45.6% και 42,5-58,2% για την καρβαµαζεπίνη έως >89% για την ιβουπροφένη και την ναπροξένη στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια επεξεργασία αντίστοιχα και δεν αποτρέπουν την παρουσία των ενώσεων στον ποταµό Αχελώο. OCCURRENCE AND REMOVAL OF PHARMACEUTICALS IN MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT PLANT OF AGRINIO CITY N. Stamatis 1,2, D. Hela 3, I. Konstantinou 1* 1 Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Ioannina, 30100, Agrinio, Greece. 2 Department of Aquaculture - Fisheries, Technological Education Institute of Messolonghi 3 Department of Business Administration of Food and Agricultural Products, University of Ioannina, Agrinio ABSTRACT The occurrence and removal of pharmaceuticals in the sewage treatment plant of Agrinio City was studied. An SPE/GC MS multi-residue analytical method was developed for the determination of the compounds in both influent and effluent wastewater. The method provided mean recoveries > 67.3% with RSD< 10.0% and the LODs were between 1-40ng/L and 3-60 ng/l in influent and effluent, respectively. The target compounds were determined at concentrations ranging from ng/l for naproxen and µg/l for caffeine in the influent and from ng/l for caffeine to ng/l for gemfibrozil in the secondary effluent and ng/l for triclosan to 582 ng/l for carbamazepine in the tertiary effluent. The removal efficiencies of the STP for these compounds varied from % and % for carbamazepine to >89% for ibuprofen and naproxen in the secondary and tertiary treatment respectively, but in all cases resulted insufficient in order to avoid their presence in treated water and subsequently in River Acheloos that receives the effluents.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι φαρµακευτικές ουσίες και τα προϊόντα ατοµικής περιποίησης και υγιεινής αποτελούν τα τελευταία χρόνια µια οµάδα ενώσεων µε ευρεία διάδοση στις σύγχρονες κοινωνίες. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν πως οι µικρορύποι αυτοί δεν αποµακρύνονται πλήρως κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των λυµάτων στις µονάδες επεξεργασίας λυµάτων [1], [2]. Εξαιτίας της διαφορετικής ικανότητας βιοδιάσπασης και των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων των ενώσεων αλλά και της εφαρµοζόµενης σε κάθε περίπτωση τεχνολογίας για την επεξεργασία των λυµάτων, οι φαρµακευτικές ουσίες χαρακτηρίζονται από πολύ διαφορετική ικανότητα αποµάκρυνσής τους κατά την επεξεργασία των λυµάτων και κατά συνέπεια η τύχη και η συµπεριφορά τους αποτελεί ερευνητικό αντικείµενο αιχµής. Πολυάριθµες από αυτές τις ενώσεις καθώς και τα προϊόντα διάσπασης τους µεταφέρονται στο υδάτινο περιβάλλον από τις µονάδες επεξεργασίας λυµάτων και ανιχνεύονται στα επιφανειακά αλλά και στο πόσιµο νερό [3] και είναι δυνατόν να προκαλέσουν επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισµούς και στον άνθρωπο. Ένας πολύ µικρός αριθµός εργασιών που αφορούν την παρουσία τέτοιων ρύπων σε λύµατα στην Ελλάδα, τα επίπεδα συγκεντρώσεων τους σε λίµνες, ποτάµια, θάλασσες και γενικότερα σε υδάτινους αποδέκτες καθώς και τις αποµακρύνσεις τους κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των λυµάτων στις εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισµών [4] έχουν δηµοσιευτεί. Η παρούσα εργασία έχει σαν σκοπό τη µελέτη της παρουσίας και της αποµάκρυνσης µιας οµάδας εννέα φαρµακευτικών ενώσεων και δύο µεταβολιτών τους στα αστικά απόβλητα σε µια κλασική µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων στο Αγρίνιο, κατά τη διάρκεια 14 µηνών, όπου τα επεξεργασµένα λύµατα απορρίπτονται στον ποταµό Αχελώο, έναν από τους σηµαντικότερους υδάτινους πόρους της Ελλάδας. Για τον προσδιορισµό και την ποσοτικοποίηση των ενώσεων χρησιµοποιήθηκε µία πολύυπολειµµατική µέθοδος, που η αποµόνωση και η προ-συγκέντρωση των ρύπων πραγµατοποιήθηκε µε την εκχύλιση υγρής-στερεάς φάσης και η ταυτοποίηση και ποσοτικοποίησή τους µε αέρια χρωµατογραφία εφοδιασµένη µε φασµατοµετρία µάζας. 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ 2.1 ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΑ-ΥΛΙΚΑ- ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ Όλα τα πρότυπα των φαρµακευτικών ουσιών (Riedel-de-Haën, Germany) και οι διαλύτες (Merck, Germany) που χρησιµοποιήθηκαν ήταν υψηλής καθαρότητας για αναλυτική χρήση. Στήλες εκχύλισης Oasis HLB (divinylbenzene/n-vinylpyrrolidone copolymer, 200 mg, 6cc) που προµηθεύτηκαν από την εταιρεία Waters (Mildford, MA, USA) χρησιµοποιήθηκαν για την εκχύλιση των δειγµάτων. Για την συλλογή των δειγµάτων του νερού χρησιµοποιήθηκε δειγµατολήπτης νερού (Windaus Labortechnik) όγκου 1,3 L από πολυαιθυλένιο. Η δειγµατοληψία γίνονταν κάθε µήνα από το Απρίλιο του 2007 έως τον Μάιο του 2008 σε τρία επιλεγµένα σηµεία µέσα στη µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της πόλης του Αγρινίου. Τα δείγµατα µεταφέρονταν στο εργαστήριο σε σκοτεινές γυάλινες φιάλες, ακολουθούσε διήθηση για την αποµάκρυνση των σωµατιδίων και εκχύλιση τους σε πολλαπλή συσκευή εκχύλισης υγρής-στερεάς φάσης (Supelco, Bellefonte, PA, USA). Τέλος, αποθηκεύονταν σε θερµοκρασία 4 ο C πριν την εκχύλισή τους που γινόταν εντός 24 h. 2.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ Το Αγρίνιο είναι το µεγαλύτερο αστικό κέντρο του νοµού Αιτωλοακαρνανίας µε περίπου κατοίκους. Παράλληλα περιβάλλεται από µια εύφορη πεδιάδα όπου αναπτύσσεται

3 σηµαντική αγροτική δραστηριότητα. Το αποχετευτικό σύστηµα της πόλης του Αγρινίου είναι παντοροϊκό, δέχεται δηλαδή τα όµβρια, τα αστικά και τα νοσοκοµειακά λύµατα της πόλης αλλά και τα ρέµατα των γύρω περιοχών. Η µονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Αγρινίου αποτελείται αρχικά από την προκατεργασία για την αποµάκρυνση των αιωρούµενων στερεών, µια ανοξική δεξαµενή, µια δευτεροβάθµια βιολογική επεξεργασία ενεργού ιλύος, µια δευτεροβάθµια δεξαµενή καθίζησης και µια τριτοβάθµια επεξεργασία που περιλαµβάνει αµµόφιλτρα και χλωρίωση (Σχήµα 1). Τα επεξεργασµένα λύµατα οδηγούνται τελικά στον ποταµό Αχελώο. Η παραπάνω διαδικασία επεξεργασίας είναι η πιο συχνά ακολουθούµενη στις µονάδες βιολογικού καθαρισµού στην Ελλάδα. Εξαιτίας της δεξαµενής εξισορρόπησης στην είσοδο της µονάδας του βιολογικού καθαρισµού, εξοµαλύνονται οι βραχυχρόνιες διακυµάνσεις των εισρεόντων συγκεντρώσεων στην είσοδο της µονάδας. Η δειγµατοληψία γίνονταν κάθε µήνα από το Απρίλιο του 2007 έως τον Μάιο του 2008 από την είσοδο, την έξοδο της δευτεροβάθµιας και την έξοδο της τριτοβάθµιας επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισµού της πόλης του Αγρινίου. Σχήµα 1: ιάγραµµα ροής της µονάδας επεξεργασίας λυµάτων της πόλης του Αγρινιού: 1 Σχάρες 2 εξαµενή εξισορρόπησης ροής 3 εξαµενή αποµάκρυνσης αιωρούµενων στερεών 4 Προανοξική δεξαµενή 5 εξαµενή αποµάκρυνσης φωσφόρου 6 εξαµενή δευτεροβάθµιας επεξεργασίας 7 ευτεροβάθµια καθίζηση 8 Αµµόφιλτρα 9 µονάδα χλωρίωσης Σηµεία δειγµατοληψίας (είσοδος, έξοδος δευτεροβάθµιας, έξοδος τριτοβάθµιας επεξεργασίας). 2.3 ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Οι τεχνικές της εκχύλισης υγρής-στερεής φάσης και της αέριας χρωµατογραφίας χρησιµοποιήθηκαν για την ανίχνευση 12 επιλεγµένων ρύπων στα δείγµατα νερού που συλλέχθηκαν από τον ποταµό Αχελώο. Μια συσκευή εκχύλισης (Visiprep, Supelco, Bellefonte, PA, USA) συνδεδεµένη µε αντλία κενού χρησιµοποιήθηκε για την εκχύλιση υγρής-στερεάς φάσης. 5 ml οξικού αιθυλεστέρα, 5 ml µεθανόλης και 5 ml Milli-Q νερό περνούσαν διαδοχικά µε ροή 1 ml/min από τις στήλες εκχύλισης. Εν συνεχεία, προσθέτονταν τα δείγµατα µε ροή 10 ml/min, εκπλένονταν µε 6 ml νερό και αφήνονταν σε ήπιο ρεύµα αζώτου για 20 min. H έκλουση των στηλών πραγµατοποιήθηκε µε 2 x 5 ml οξικού αιθυλεστέρα µε ροή 1 ml/min. Για την αποµάκρυνση της υγρασίας προσθέτονταν Na 2 SO 4 στο δείγµα. Τέλος, το δείγµα συµπυκνώνονταν µε ρεύµα αζώτου σε τελικό όγκο 0.2 ml και προσθέτονταν η απαραίτητη ποσότητα εσωτερικού προτύπου (clofibrate). Για το προσδιορισµό των επιλεχθέντων ρύπων χρησιµοποιήθηκε αέριος χρωµατογράφοςφασµατογράφος µάζας GC-MS, Shimadzu, QP-2010, εφοδιασµένο µε τριχοειδή στήλη DB-5 (30 m x 0,25 mm x 0,25 µm), που περιέχει 5% φαίνυλ-πολυσιλοξάνιο και 95% διµέθυλπολυσιλοξάνιο, κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες: θερµοκρασία του εισαγωγέα splitless 220 C, θερµοκρασιακό πρόγραµµα στήλης: 70 C (1min) στους 180 C (2 min) µε ρυθµό ανόδου 10 C/min, στη συνέχεια στους 200 C (1 min) µε ρυθµό ανόδου 2 C/min, στους 250 C µε ρυθµό 5 C/min και στους 270 C µε ρυθµό 20 C/min. Φέρον αέριο χρησιµοποιήθηκε το ήλιο

4 (Ηe) στα 82,6 KPa. Η πηγή ιόντων και ο διασυνδετής διατηρούνταν στους 200 C και 310 C, αντίστοιχα. 2 µl του δείγµατος εισάγονταν και το φάσµα λαµβάνονταν στα 70 ev µε τη τεχνική ιονισµού της πρόσκρουσης ηλεκτρονίων (Ε.Ι.). Η καταγραφή των φασµάτων µάζας γίνονταν µε την µέθοδο της παρακολούθησης επιλεγµένων ιόντων (SIM) (Πίνακας 1). Η ποσοτικοποίηση των ενώσεων έγινε µε τη µέθοδο του εσωτερικού προτύπου (clofibrate) βασισµένο στο εµβαδό των κορυφών. Τα κριτήρια επιβεβαίωσης των κορυφών ήταν: η παρουσία των τριών χαρακτηριστικών ιόντων της ένωσης, στον ίδιο χρόνο κατακράτησης (± 0,05) και µε την ορθή σχετική ένταση κάθε κορυφής (±30 %). Πίνακας 1: Οι χρόνοι έκλουσης, το µοριακό βάρος, τα χαρακτηριστικά ιόντα των φαρµακευτικών ουσιών και των µεταβολιτών τους και τα όρια ανίχνευσης και ποσοτικοποίησης της αναλυτικής µεθόδου. Φαρµακευτικές ενώσεις R t M r m/z m/z m/z LOD είσοδος (ng/l) LOQ είσοδος (ng/l) Salycilic acid 8, Clofibric acid 11, Ibuporfen 12, Paracetamol 14, Caffeine 17, Phenazone 18, Gemfibrozile 19, Naproxen 21, Triclosan 24, Diclofenac 26, Carbamazepine 31, Πίνακας 2: Η µέση % ανάκτηση των φαρµακευτικών ουσιών και των µεταβολιτών τους υπολογισµένη σε απιονισµένο νερό, νερό του ποταµού, νερό από την είσοδο και νερό από την έξοδο της µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Αγρινίου, καθώς και η % επαναληψιµότητα της µεθόδου για n=3. %Μέση Ανάκτηση %RSD (n=3) Φαρµακευτικές Απιον. Είσοδος Έξοδος Απιον. Είσοδος Έξοδος ενώσεις νερό Ποτάµι Μ.Ε.Υ.Α. Μ.Ε.Υ.Α. νερό Ποτάµι Μ.Ε.Υ.Α. Μ.Ε.Υ.Α. Salycilic acid 92,4 92,0 72,4 76,3 6,2 6,3 7,1 7,0 Clofibric acid 91,9 87,7 82,6 85,2 4,4 6,4 5,8 6,1 Ibuporfen 74,0 72,6 68,5 71,5 5,5 4,9 4,4 5,2 Paracetamol 78,2 75,2 67,9 71,1 7,5 8,0 8,2 8,4 Caffeine 98,4 93,9 79,4 83,7 3,4 3,9 5,4 5,2 Phenazone 96,3 92,0 70,6 81,9 5,0 4,4 10,0 7,4 Gemfibrozil 100,4 95,1 80,1 87,6 9,4 4,9 5,5 6,4 Triclosan 88,8 81,0 71,0 75,3 7,0 7,5 8,6 8,2 Naproxen 80,5 75,5 67,3 71,3 4,7 4,5 5,7 5,3 Diclofenac 87,8 92,8 90,5 93,2 5,2 3,6 4,9 6,3 Carbamazepine 99,2 96,2 89,4 91,6 3,6 6,4 5,6 6,1

5 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 3.1. Συγκεντρώσεις φαρµακευτικών ενώσεων Οι συγκεντρώσεις των επιλεχθέντων φαρµακευτικών ουσιών που ανιχνεύθηκαν στην είσοδο, την έξοδο της δευτεροβάθµιας και την έξοδο της τριτοβάθµιας επεξεργασίας του βιολογικού καθαρισµού καθώς και στο σηµείο απόρριψης των επεξεργασµένων λυµάτων στον ποταµό Αχελώο δίνονται στον Πίνακα 3. Οκτώ από αυτά (salicylic acid, clofibric acid, paracetamol, caffeine, gemfibrozile, triclosan, diclofenac και carbamazepine) ανιχνεύτηκαν στο 100% των αναλυθέντων δειγµάτων. Πίνακας 3: Ελάχιστη, µέγιστη συγκέντρωση και µέση τιµή, σε ng/l, των επιλεχθέντων φαρµακευτικών ουσιών που προσδιορίστηκαν σε δείγµατα είσοδο, την έξοδο της δευτεροβάθµιας και την έξοδο της τριτοβάθµιας επεξεργασίας της Μ.Ε.Υ.Α. κατά το χρονικό διάστηµα Απριλίου Μαΐου Φαρµακευτικές ενώσεις Είσοδος Μ.Ε.Υ.Α. (ng/l) Έξοδος δευτεροβάθµιας επεξεργασίας Μ.Ε.Υ.Α. (ng/l) Έξοδος τριτοβάθµιας επεξεργασίας Μ.Ε.Υ.Α. (ng/l) min max mean min max mean min max mean salycilic acid 575, ,16 256,0 168,7 46,76 224,2 119,6 clofibric acid 307,6 740,2 527,0 86,46 257,9 184,5 63,75 202,9 135,4 ibuprofen 0, ,7 0,00 111,3 46,08 0,00 58,89 8,22 paracetamol 429, ,87 810,9 382,1 37,54 494,1 191,5 caffeine 855, ,47 208,8 119,9 28,09 119,0 70,22 phenazone 0,00 59,86 4,280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gemfibrozile 470, ,1 230,0 855,7 509,6 126,5 396,0 229,2 triclosan 65,31 303,4 156,1 28,36 108,7 67,81 24,88 86,96 55,53 naproxen 0,00 541,9 95,60 0,00 91,78 16,51 0,00 66,15 6,96 diclofenac 99,89 696,2 376,7 43,63 328,9 173,0 33,50 241,7 125,0 carbamazepine 326, ,9 200,2 742,9 367,4 152,2 582,0 284,1 Γενικά, τα επίπεδα συγκεντρώσεων των φαρµακευτικών ουσιών και κάποιων µεταβολιτών τους βρέθηκαν χαµηλότερα συγκρινόµενα µε αντίστοιχα άλλων ερευνητών σε µονάδες επεξεργασίας λυµάτων τόσο στην Ελλάδα [4, 5] όσο και στην Ευρώπη [6, 7, 8]. Για την παρακεταµόλη, παρατηρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο της δευτεροβάθµιας και της τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Αυτό εξηγείται από την ευρεία διάδοση που έχει η συγκεκριµένη φαρµακευτική ουσία στην Ελλάδα ως αναλγητικό, και µάλιστα χωρίς ιατρική συνταγή. Επίσης, επειδή απεκκρίνεται από τον ανθρώπινο οργανισµό ως σύµπλοκο, υδρολύεται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των λυµάτων µε αποτέλεσµα να ελευθερώνεται ξανά η µητρική ένωση [4]. Υπάρχουν πολλές αναφορές για παρόµοιες αλλά και υψηλότερες συγκεντρώσεις παρακεταµόλης σε δείγµατα από µονάδες επεξεργασίας λυµάτων [1, 2, 9]. Το σαλικυλικό οξύ είναι µεταβολίτης του ακετυλοσαλικυλικού οξέος, η γνωστή ασπιρίνη. Είναι και αυτό ευρύτατα διαδεδοµένο αναλγητικό που διατίθεται ελεύθερα στην Ελλάδα. Χρησιµοποιείται επίσης σαν πρόσθετο σε τρόφιµα και καλλυντικά. Παρόµοιες συγκεντρώσεις µε αυτές που βρέθηκαν στην παρούσα εργασία, αναφέρονται σε δείγµατα νερού επεξεργασµένων λυµάτων, στην Ουαλία (164 ng/l και 75 ng/l) [1] και την Ισπανία (34 ng/l) [2] ενώ αντίστοιχα σε δείγµατα εισόδου οι συγκεντρώσεις ήταν υψηλότερες (5.866 ng/l και ng/l στην Ουαλία [1] και ng/l στην Ισπανία). Η µέση συγκέντρωση του clofibric acid που προσδιορίσθηκε τόσο στα δείγµατα εισόδου και εξόδου στη µονάδα του βιολογικού καθαρισµού ήταν 740,2 ng/l και 135,4 ng/l αντίστοιχα.

6 Είναι ο µεταβολίτης του αντιλιπιδαιµικού clofibrate και εµφανίζεται στη βιβλιογραφία σε ένα µεγάλο εύρος συγκεντρώσεων (ppt-ppb). Η καφεΐνη ανιχνεύτηκε επίσης στο σύνολο των δειγµάτων εισροής και εκροής του βιολογικού καθαρισµού µε µέση συγκέντρωση αντίστοιχα ng/l και 70,22 ng/l. Βρίσκεται στον καφέ, στο τσάι, σε αναψυκτικά, στο κακάο, σε σοκολάτες, σε επιδόρπια και σε εκατοντάδες άλλα διατροφικά και καλυντικά σκευάσµατα ως πρόσθετο. Οι περισσότεροι ερευνητές έχουν δηµοσιεύσει µεγαλύτερες συγκεντρώσεις για την καφεΐνη, τόσο για δείγµατα εισροής όσο και για δείγµατα εκροής από µονάδες επεξεργασίας λυµάτων [7, 10, 11, 12, 13]. Ένας διεγέρτης του κεντρικού νευρικού συστήµατος (αντιεπιληπτικό) που ανιχνεύτηκε σε όλα τα δείγµατα που εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία είναι η καρβαµαζεπίνη. Η ένωση αυτή µεταβολίζεται σε υψηλό βαθµό στον ανθρώπινο οργανισµό, ενώ είναι ανθεκτική στην αποικοδόµησή της κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των λυµάτων στη µονάδα του βιολογικού καθαρισµού. Τα επίπεδα συγκεντρώσεων που ανιχνεύτηκαν στην είσοδο και στην έξοδο του βιολογικού καθαρισµού (570,9 ng/l 284,1 ng/l, αντίστοιχα), είναι αντίστοιχα µε άλλες εργασίες που έχουν δηµοσιευτεί [1, 10, 13] Σαλικυλικό οξύ ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ Β θµιου ΕΞΟ ΟΣ Γ θµιου C (ng/l) Απρ-07 Μάιος-07 Ιουν-07 Ιουλ-07 Αυγ-07 Σεπ-07 Οκτ-07 Νοε-07 εκ-07 Ιαν-08 Φεβ-08 Μαρ-08 Απρ-08 Μάιος-08 Σχήµα 1: Μηνιαία διακύµανση της συγκέντρωσης του σαλικυλικού οξέος στην είσοδο, στην έξοδο της δευτεροβάθµιας επεξεργασίας και στην έξοδο της τριτοβάθµιας επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα της δειγµατοληψίας (Απρίλιος 2007-Μάϊος 2008) Gemfibrozile ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ Β θµιου ΕΞΟ ΟΣ Γ θµιου C (ng/l) Απρ-07 Μάιος-07 Ιουν-07 Ιουλ-07 Αυγ-07 Σεπ-07 Οκτ-07 Νοε-07 εκ-07 Ιαν-08 Φεβ-08 Μαρ-08 Απρ-08 Μάιος-08 Σχήµα 2: Μηνιαία διακύµανση της συγκέντρωσης του gemfibrozil στην είσοδο της µονάδας του βιολογικού καθαρισµού, στην έξοδο της δευτεροβάθµιας επεξεργασίας και στην έξοδο της τριτοβάθµιας επεξεργασίας για το χρονικό διάστηµα της δειγµατοληψίας (Απρίλιος Μάϊος 2008).

7 Η γενική τάση που παρατηρείται στη διακύµανση των συγκεντρώσεων των περισσοτέρων φαρµακευτικών ουσιών και των µεταβολιτών τους, είναι να εµφανίζουν υψηλότερες τιµές τους θερινούς µήνες και χαµηλότερες τους χειµερινούς. Η τάση αυτή εξηγείται λόγω της µεγαλύτερης αραίωσης που υφίστανται τα λύµατα εξαιτίας του µεγαλυτέρου όγκου βροχοπτώσεων κατά τους χειµερινούς µήνες σε σχέση µε τους θερινούς. 3.2 ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τα ποσοστά της αποµάκρυνσης των οργανικών ρύπων κατά την επεξεργασία των λυµάτων στις µονάδες βιολογικού καθαρισµού, εξαρτάται από δύο παράγοντες: τις φυσικοχηµικές ιδιότητες της ουσίας (διαλυτότητα, πτητικότητα, υδρόφοβος χαρακτήρας, κ.α.) και τον τύπο της επεξεργασίας που υφίστανται τα λύµατα στη µονάδα. Στο σχήµα 3 φαίνονται οι µέσες τιµές των ποσοστών αποµάκρυνσης για τις φαρµακευτικές ουσίες όπως αυτές υπολογίστηκαν για τους δεκατέσσερις µήνες της δειγµατοληψίας. Τα ποσοστά αποµάκρυνσης κυµαίνονται µεταξύ 50,7 % για την καρβαµαζεπίνη και 98,7 % για την ιβουπροφένη. Η παρακεταµόλη δείχνει µία µεγάλη ικανότητα αποµάκρυνσης λόγω της βιοδιάσπασης που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των λυµάτων. Έχει αποδειχτεί από τον Boyd [15] ότι η παρακεταµόλη αντιδρά µε το ελεύθερο χλώριο κατά την τριτοβάθµια επεξεργασία. Η αντίδραση αυτή οδηγεί στη δραµατική µείωση της συγκέντρωσής της στα επεξεργασµένα λύµατα στην έξοδο της µονάδας του βιολογικού καθαρισµού. Στην Ελλάδα έχουν υπολογιστεί παρόµοιες τιµές αποµάκρυνσης για την παρακεταµόλη [4], ενώ στην Ουαλία [1] και στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής [6] οι αντίστοιχες τιµές που µετρήθηκαν ήταν υψηλότερες. Η καρβαµαζεπίνη είναι µια µέτρια υδρόφιλη χηµική ένωση και αποµακρύνεται µερικώς λόγω της προσρόφησής της πάνω στα στερεά σωµατίδια κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των λυµάτων ενώ είναι ανθεκτική στην βιοδιάσπαση. Η µέση ποσοστιαία αποµάκρυνσή της µετά την τριτοβάθµια επεξεργασία υπολογίστηκε 50,7 % και είναι παρόµοια µε αναφορές άλλων ερευνητών [6, 11]. Άλλες αναφορές εντούτοις εµφανίζουν χαµηλότερες τιµές αποµάκρυνσης για την καρβαµαζεπίνη [1, 10]. 100 %ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ µετά Β'θµια επεξεργασία %ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ µετά Γ'θµια επεξεργασία %ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ µεταξύ Β'θµιας-Γ'θµιας 80 % ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ salycilic acid clofibric acid ibuprofen paracetamol caffeine gemfibrozile triclosan naproxen diclofenac carbamazepine Σχήµα 3: Μέση τιµή και διακύµανση των ποσοστών αποµάκρυνσης για τις επιλεχθέντες φαρµακευτικές ουσίες και τους µεταβολίτες τους.

8 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Προσδιορίσθηκαν τα επίπεδα συγκεντρώσεων και τα ποσοστά αποµάκρυνσης φαρµακευτικών ρύπων προτεραιότητας στον ΜΕΥΑ Αγρινίου µε ανάπτυξη µεθοδολογίας υγρής-στερεής εκχύλισης και GC-MS. Οι συγκεντρώσεις κυµάνθηκαν µεταξύ 30,69 ng/l για τη ναπροξένη και 6,68 µg/l για την καφεΐνη στην είσοδο, από 35,47 ng/l για την καφεΐνη έως 855,7 ng/l για τo gemfibrozil στην έξοδο της δευτεροβάθµιας επεξεργασίας και από 24,88 ng/l για το triclosan έως 582 ng/l για την καρβαµαζεπίνη για την έξοδο της τριτοβάθµιας επεξεργασίας. Τα ποσοστά αποµάκρυνσης των ενώσεων κυµάνθηκαν από 21,3-45,6% και 42,5-58,2% για την καρβαµαζεπίνη έως >89% για την ιβουπροφένη και την ναπροξένη στην δευτεροβάθµια και τριτοβάθµια επεξεργασία αντίστοιχα γεγονός που οδηγεί στην µεταφορά και την ανίχνευση των περισσότερων ενώσεων στον ποταµό Αχελώο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Kasprzyk-Hordern B., R.M. Dinsdale, A.J. Guwy (2009) The removal of pharmaceuticals, personal care products, endocrine disruptors and illicit drugs during wastewater treatment and its impact on the quality of receiving waters, Water Research 43: Gros M., M. Petrović, D. Barceló (2009) Tracing pharmaceutical residues of different therapeutic classes in environmental waters by LC-QIT-ΜS, Analytical Chem. 81: Kim S.D., J. Cho, I.S. Kim, B.J. Vanderford, S.A. Snyder (2007) Occurrence and removal of pharmaceuticals and endocrine disruptors in South Korean surface, drinking, and wastewaters, Water Research 41: Kosma C., D. Lambropoulou, T. Albanis (2010) Occurrence and removal of PPCPs in municipal and hospital WWs in Greece. Journal of Hazardous Materials 179: Koutsouba V., T. Heberer, B. Fuhrmann, D. Tsipi, A. Hiskia (2003) Determination of polar pharmaceuticals in sewage water of Greece by GC-MS, Chemosphere 51: Fent K., A.A. Weston, D. Caminada (2006) Ecotoxicology of human pharmaceuticals, Aquatic Toxicology 76: Verenitch S.S., C.J. Lowe, A. Mazumder (2006) Determination of acidic drugs and caffeine in municipal wastewaters and receiving waters by GC-IT tandem mass spectrometry, Journal of Chromatography A 1116: Gómez M., A. Agüera, M. Mezcua, J. Hurtado, F. Mocholí, A. Fernández-Alba (2007) Simultaneous analysis of neutral and acidic pharmaceuticals as well as related compounds by GC tandem MS in wastewater, Talanta Roberts P., K. Thomas (2006)The occurrence of selected pharmaceuticals in WW effluent and surface waters of the Tyne catchment, Science Total Environment 356: Gómez M.J., M.J. Martínez Bueno, S. Lacorte, A.R. Fernández -Alba, A. Agüera (2007) Pilot survey monitoring pharmaceuticals and related compounds in a sewage treatment plant located on the Mediterranean coast, Chemosphere 66: Lin A.-C., T. Yu, S. Lateef (2009) Removal of pharmaceuticals in secondary wastewater treatment processes in Taiwan, Journal of Hazardous Materials 167: Conkle J., J. White, C. Metcalfe, (2008) Reduction of pharmaceutically active compounds by a lagoon wetland WWT system in S.E. Louisiana, Chemosphere 73, Kasprzyk B., R. Dinsdale, A. Guwy (2008) The occurrence of pharmaceuticals, personal care products, illicit drugs in surface water, South Wales. Water Research 42: G.R. Boyd, H. Reemtsma, D.A. Grimm and S. Mitra (2003) Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs) in surface and treated waters of Louisiana, USA and Ontario, Canada, Science of the Total Environment 311:

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΥΟΜΕΝΩΝ ΡΥΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ- ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΑΖΑΣ Β. Κωστακοπούλου, Ν. Σταµάτης, Α.Α. Θωµάτου, I. Kωνσταντίνου * 1 Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

TOMIXX (ΠΕΝΕΚ/0609/24)

TOMIXX (ΠΕΝΕΚ/0609/24) TOMIXX (ΠΕΝΕΚ/0609/24) Ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων για την εκτίμηση των επιπτώσεων πολυσύνθετων χημικών μειγμάτων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία Ποια η υφιστάμενη κατάσταση στην Κύπρο σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi. ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς g.miliadis@bpi.gr Σχεδιασμός αναλυτικών μεθόδων: Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές»

Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές» ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εργαστηριακή άσκηση μαθήματος «Σύγχρονες Αναλυτικές Τεχνικές» Προσδιορισμός Diuron σε θαλασσινό νερό με υγροχρωματογραφία διαδοχική φασματομετρία

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF PHARMACEUTICAL RESIDUES IN SURFACE WATERS OF LOUROS RIVER

DETERMINATION OF PHARMACEUTICAL RESIDUES IN SURFACE WATERS OF LOUROS RIVER ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ Υ ΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΛΟΥΡΟΥ Χ. Ι. Νάννου, Χ. Ι. Κοσµά, Ι. Β. Ζιώρης, Τ. Α. Αλµπάνης Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, 45110 Ιωάννινα, Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

4010 Σύνθεση της π-µεθοξυακετοφαινόνης από ανισόλη

4010 Σύνθεση της π-µεθοξυακετοφαινόνης από ανισόλη 4010 Σύνθεση της π-µεθοξυακετοφαινόνης από ανισόλη O C 3 + O O 3 C O C 3 Zeolith O C 3 + C 3 COO O C 3 C 7 8 O (108.1) C 4 6 O 3 (102.1) C 9 10 O 2 (150.2) C 2 4 O 2 (60.1) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο

3034 Σύνθεση της trans-1,2-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο 0 Σύνθεση της trans-,-κυκλοεξανοδιόλης από κυκλοεξένιο H O /HCO H C H 0 (8.) H O HCO H (.0) (.0) C H O (.) Ταξινόµιση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Προσθήκη σε αλκένια, στερεοεκλεκτική προσθήκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ

ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ FRAMME LIFE 08 NAT//GR//000533 ΑΘΗΝΑ 2013 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (ΛYΜΑΤΩΝ) FRAMME - LIFE08 NAT/GR/000533 ΡΟΔΟΣ Το FRAMME, "Μεθοδολογία Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Μεσογειακών Δασών - Ασφάλεια & Αποδοτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα

4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα NP 4006 Σύνθεση του 2-(3-οξοβουτυλο)κυκλοπεντανονο-2- καρβοξυλικού αιθυλεστέρα CEt + FeCl 3 x 6 H 2 CEt C 8 H 12 3 C 4 H 6 C 12 H 18 4 (156.2) (70.2) (270.3) (226.3) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΕ ΥΓΡΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΥΤΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ Χ. Κουκούμης, Μ. Κορνάρος Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

3021 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη

3021 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη Ce(IV)(NH ) (N ) 6 C H CeH 8 N 8 8 C H 8 (78.) (58.) (8.) Βιβλιογραφία Tse-Lok Ho et al., Synthesis 97, 6. Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Οξείδωση.

Διαβάστε περισσότερα

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη

4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη 4002 Σύνθεση του βενζιλίου από βενζοϊνη H VCl 3 + 1 / 2 2 + 1 / 2 H 2 C 14 H 12 2 C 14 H 10 2 (212.3) 173.3 (210.2) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών οξείδωση αλκοόλη, κετόνη, καταλύτης µεταβατικού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.oc-praktikum.de

http://www.oc-praktikum.de NP 506 Οξείδωση του ανθρακενίου σε ανθρακινόνη KMn /Al C H 0 KMn C H 8 (78.) (58.0) (08.) Bιβλιογραφία Nüchter, M., ndruschka, B., Trotzki, R., J. Prakt. Chem. 000,, No. 7 Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός υδρογονανθράκων Ορυκτελαίου σε Φυτικά Έλαια

Προσδιορισμός υδρογονανθράκων Ορυκτελαίου σε Φυτικά Έλαια Γενικό Χημείο του Κράτους Εργαστήριο της Δ/νσης Τροφίμων Εργαστήριο του Α Τμ. Δ ΧΥ Αθηνών ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Προσδιορισμός υδρογονανθράκων Ορυκτελαίου σε Φυτικά Έλαια Δείγμα 1 g

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΡΜΕΝΑΚΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

3015 Σύνθεση του ιωδοκυκλοεξανίου από κυκοεξάνιο και ιωδοφόρµιο

3015 Σύνθεση του ιωδοκυκλοεξανίου από κυκοεξάνιο και ιωδοφόρµιο 5 Σύνθεση του ιωδοκυκλοεξανίου από κυκοεξάνιο και ιωδοφόρµιο + CHI NaOH I C 6 H (8.) CHI (9.7) (.) C 6 H I (.) Βιβλιογραφία P. R. Schreiner, O. Lauenstein, E. D. Butova, and A. A. Fokin, Angew. Chem. 999,,

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων

Πειραματική διαδικασία προσδιορισμού ιοντικής σύστασης ατμοσφαιρικών σωματιδίων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ Τομέας Μεταλλουργίας και Τεχνολογίας Υλικών Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.oc-praktikum.de

http://www.oc-praktikum.de NP 05 Σύνθεση της π-µεθοξυακετοφαινόνης από ανισόλη CH + CH CH Sc(Tf) + CH CH CH CH C 7 H 8 (08.) C 4 H 6 (02.) (CF S ) Sc (492.2) C 9 H 0 2 (50.2) C 2 H 4 2 (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ - ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ Γενικά Η χρωµατογραφία είναι µια από τις σηµαντικότερες τεχνικές διαχωρισµού και µέθοδος ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης, που βρίσκει εφαρµογές

Διαβάστε περισσότερα

3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο

3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο 3035 Σύνθεση του cis-1,2-εποξυκυκοοκτανίουαπό κυκλοοκτένιο H 2 O 2 / Lipase O C 8 H 14 (110.2) H 2 O 2 (34.0) C 8 H 14 O (126.2) Βιβλιογραφία S. Warwel, M. Rüsch gen. Klaas, J. Mol. Catalysis B: Enzym.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης

Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης Ολοκληρωµένες λύσεις διαχείρισης λυµάτων µικρής & µεσαίας κλίµακας Προβλήµατα στα οποία δίνεται λύση Οι λύσεις που προτείνει η Agrologistics, έρχονται να δώσουν απάντηση σε πολλά προβλήµατα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA)

Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA) Ανάλυση µε έγχυση του δείγµατος σε συνεχή ροή (Flow Injection Analysis, FIA) H ιστορική εξέλιξη των αυτόµατων µεθόδων ανάλυσης Κλασική ανάλυση Ασυνεχής αυτόµατη ανάλυση Ανάλυση συνεχούς ροής? Τα πλεονεκτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

4001 Μετεστεροποίηση του καστορελαίου σε ρικινολεϊκό µεθυλεστέρα

4001 Μετεστεροποίηση του καστορελαίου σε ρικινολεϊκό µεθυλεστέρα 4001 Μετεστεροποίηση του καστορελαίου σε ρικινολεϊκό µεθυλεστέρα καστορέλαιο + NaOMe MeOH CH 4 O OH O OMe (32.0) C 19 H 36 O 3 (312.5) Ταξινόµιση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Αντίδραση του καρβονυλίου

Διαβάστε περισσότερα

3/12/2014 ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ " ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS " AΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

3/12/2014 ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS  AΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ-ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡIΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΘΡAΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική» " ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΝΕΥΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ (ΑΜΙΣΟΥΛΠΡΙΔΗ)ΣΕ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΥΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ GC/MS

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20

Πρόλογος Το περιβάλλον Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος... 7 1. Το περιβάλλον... 19 1.1 Περιβάλλον και οικολογική ισορροπία... 19 1.2 Η ροή της ενέργειας στο περιβάλλον... 20 2. Οι μικροοργανισμοί... 22 2.1 Γενικά... 22 2.2 Ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ.

Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο. Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Δειγματοληψία νερών ανθρώπινης κατανάλωσης, εσωτερικών υδάτων και αποβλήτων για χημικό έλεγχο Γκαγτζής Δημήτριος Βιοχημικός, MSc Π.Ε.Δ.Υ. Θεσσαλίας Βασικές Έννοιες Δειγματοληψία Η δειγματοληψία αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΕΣ: Πηγές Ποσιμου Νερού και Υπηρεσίες Ποσιμου Νερού: Απειλές, προκλησεις και προοπτική. Μάρκος Σκληβανιωτης Dr.

ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΕΣ: Πηγές Ποσιμου Νερού και Υπηρεσίες Ποσιμου Νερού: Απειλές, προκλησεις και προοπτική. Μάρκος Σκληβανιωτης Dr. ΜΙΚΡΟΡΥΠΑΝΤΕΣ: Πηγές Ποσιμου Νερού και Υπηρεσίες Ποσιμου Νερού: Απειλές, προκλησεις και προοπτική Μάρκος Σκληβανιωτης Dr. Χημικός Μηχανικός Ταυτότητα των Μικρορυπαντών 1/ πλαίσιο Αυξανόμενη χρήση χημικών

Διαβάστε περισσότερα

1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο

1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο 1007 Σύνθεση της 2,4,6-τριβρωµοανιλίνης από το 4- βρωµοακετανιλίδιο O HN CH 3 NH 2 NH 2 KOH 2 C 8 H 8 NO C 6 H 6 N C 6 H 4 3 N (214.1) (56.1) (172.0) (159.8) (329.8) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης

Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Χαρακτηριστικά υγρών αποβλήτων Επίκουρος Καθηγητής Π. Μελίδης Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Εργαστήριο Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων Τα υγρά απόβλητα μπορεί να προέλθουν από : Ανθρώπινα απόβλητα

Διαβάστε περισσότερα

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff

2006 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-10 προς µια βάση Schiff 26 Αντίδραση της (R)-(-)καρβόνης µε βενζυλαµίνη παρουσία µοντµοριλλονίτη Κ-1 προς µια βάση Schiff CH 3 O + CH 2 NH 2 Montmorillonit K-1 cyclohexane CH 3 NCH 2 Ph + H 2 O H 3 C CH 2 C 1 H 14 O (15.2) C

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη)

Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Εκτίµηση και πρόληψη των Επαγγελµατικών Κινδύνων στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Βιολογικών Καθαρισµών (Περίληψη) Αθήνα 2004 ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

5013 Σύνθεση του 2,6-διµεθυλο-4-φαινυλο-1,4-διυδροπυριδινο- 3,5-δικαρβοξυλικού διαιθυλεστέρα

5013 Σύνθεση του 2,6-διµεθυλο-4-φαινυλο-1,4-διυδροπυριδινο- 3,5-δικαρβοξυλικού διαιθυλεστέρα NP 5013 Σύνθεση του 2,6-διµεθυλο-4-φαινυλο-1,4-διυδροπυριδινο- 3,5-δικαρβοξυλικού διαιθυλεστέρα NH 4 HC 3 + + 2 C 2 C 2 C 2 H CH 3 H 3 C N CH 3 H + 4 H 2 + C N 3 C 7 H 6 C 6 H 10 3 C 19 H 23 4 N C 2 (79.1)

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Χαρακτηριστικά αποβλήτων και λυµάτων Α όβλητα & Λύµατα Υγρά α όβλητα: τα υγρά και οι λάσπες που ρέουν εύκολα και αποβάλλονται από κατοικίες, βιοµηχανικές εγκαταστάσεις, µεταφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ Εισαγωγή ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Ο Ρώσος βοτανολόγος M.S. Tswett χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τη χρωματογραφία για τον διαχωρισμό διαφόρων φυτικών χρωστικών με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

, PPCPs (LC MS/MS) (PPCPs) [5]. China Environmental Science )

, PPCPs (LC MS/MS) (PPCPs) [5]. China Environmental Science ) 214,34(9) 2273~2278 China Environmental Science, *,,, (,, 184) (SPE UPLC/MS/MS), 9, 27.5~131.8ng/L, 72.8%~12.2%;,, 4, 7.6,12.9,5.6,91.6μg/L, 4.2,5.2,2.2,37.4μg/L, 2.,2.7,.6,24.4μg/L;. SPE UPLC/MS/MS X832;X82.4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Εργαστηριακή Άσκηση

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ. Εργαστηριακή Άσκηση Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων: Περιβαλλοντική Διαχείριση - Σύγχρονα Εργαλεία ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Εργαστηριακή Άσκηση Δρ. Όλγα Αρβανίτη (Χημικός) Email: arvaniti@env.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ?

Ορισμός το. φλψ Στάδια επεξεργασίας λυμάτων ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? ΘΕΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΩ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ? Ο βιολογικος καθαρισμος αφορα την επεξεργασια λυματων, δηλαδη τη διαδικασια μεσω της οποιας διαχωριζονται οι μολυσματικες ουσιες από

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων Ξενοφών Κομηνός Χημικός M.Sc. Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Συλλογή πληροφοριών 1. Εταιρίες (τεχνικός ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

3012 Σύνθεση του αδαµαντανυλιδενο αδαµαντανίου από αδαµαντανόνη

3012 Σύνθεση του αδαµαντανυλιδενο αδαµαντανίου από αδαµαντανόνη Σύνθεση του αδαµαντανυλιδενο αδαµαντανίου από αδαµαντανόνη O TiCl /Zn/THF C H O (.) TiCl Zn (9.) (.) C H (.) Βιβλιογραφία D. Lenoir, Synthesis, 99, -9 Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και τάξεις ουσιών Αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΥ MBR (Membrane Bio Reactor) Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Αναλυτική Μέθοδος- Αναλυτικό Πρόβλημα. Ανάλυση, Προσδιορισμός και Μέτρηση. Πρωτόκολλο. Ευαισθησία Μεθόδου. Εκλεκτικότητα. Όριο ανίχνευσης (limit of detection, LOD).

Διαβάστε περισσότερα

In vitro και in vivo φαρμακοκινητική ανάλυση των παραγώγων ανθρακινόνης σε φυτικά σκευάσματα

In vitro και in vivo φαρμακοκινητική ανάλυση των παραγώγων ανθρακινόνης σε φυτικά σκευάσματα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ In vitro και in vivo φαρμακοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

Ζουμπούλης Αναστάσιος

Ζουμπούλης Αναστάσιος ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΡΟΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ PhoReSE Ζουμπούλης Αναστάσιος Καθηγητής Περιβαλλοντικής Χημείας και Χημικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.. ΠΑΤΡΩΝΑΣ AQUACHEM ΕΠΕ, Αµαζόνων 1, Καλαµαριά 55133, E-mail: info@aquachem.gr ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Το νερό

Διαβάστε περισσότερα

4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη OH

4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη OH 4029 Σύνθεση του δωδεκυλο φαινυλο αιθέρα από βρωµοδωδεκάνιο και φαινόλη H C 12 H 25 Br (249.2) Br + + NaH (40.0) + Adogen 464 C 25 H 54 ClN (404.2) C 6 H 6 (94.1) C 18 H 30 (262.4) + NaBr (102.9) Ταξινόµηση

Διαβάστε περισσότερα

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη

5012 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη NP 0 Σύνθεση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνης) από σαλικυλικό οξύ και οξικό ανυδρίτη CH CH + H H S + CH CH C H 6 C 7 H 6 C 9 H 8 C H (0.) (8.) (98.) (80.) (60.) Ταξινόµηση Τύποι αντιδράσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) Τσιµισκή 98, 546 22 Θεσσαλονίκη, kzampet@eyath.gr.

Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.) Τσιµισκή 98, 546 22 Θεσσαλονίκη, kzampet@eyath.gr. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΜΕΘΟ Ο ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΗΣ ΦΑΣΗΣ - ΜΙΚΡΟΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΦΑΣΗΣ/ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ - ΑΕΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΜΑΖΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού. Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861)

Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού. Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861) Πειράματα Ποσοτικοποίησης Παραγώγων των Ενώσεων α-dicarbonyl του Κρασιού Μπίτη Μαρία (ΑΜ858) Μυστηρίδου Εμμανουέλα (ΑΜ861) 1. Εισαγωγή Assaying α-dicarbonyl Compounds in Wine: A Complementary GC-MS, HPLC,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση υγρών α οβλήτων

ιαχείριση υγρών α οβλήτων ιαχείριση υγρών α οβλήτων Εισαγωγή στις βαθµίδες βιολογικών καθαρισµών Ε εξεργασία καθαρισµού λυµάτων Αποµάκρυνση, εξουδετέρωση ή κατάλληλη τροποποίηση των επιβλαβών χαρακτηριστικών των λυµάτων ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός

Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Μάρκος Σκληβανιώτης Δρ. Χημικός Μηχανικός Μηδενική παραγωγή λάσπης από την λειτουργία βιολογικών καθαρισμών αστικών αποβλήτων με την τεχνική της βιοενίσχυσης. Επιτυχημένη εφαρμογή της μεθόδου στην Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΦΩΣΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ ΙΛΥΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΗΣ ΣΤΡΟΥΒΙΤΗ Αλίκη Κόκκα και Ευάγγελος Διαμαντόπουλος Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης PhoReSe: Ανάκτηση Φωσφόρου

Διαβάστε περισσότερα

2023 Αναγωγή της D-(+)-καµφοράς µε λιθιο αργιλλιο υδρίδιο σε ένα ισοµερές µίγµα (+)-βορνεόλης και ( )-ισοβορνεόλης

2023 Αναγωγή της D-(+)-καµφοράς µε λιθιο αργιλλιο υδρίδιο σε ένα ισοµερές µίγµα (+)-βορνεόλης και ( )-ισοβορνεόλης 223 Αναγωγή της D-(+)-καµφοράς µε λιθιο αργιλλιο υδρίδιο σε ένα ισοµερές µίγµα (+)-βορνεόλης και ( )-ισοβορνεόλης LiAlH 4 tert-butyl-methyl-ether H + OH O OH H C 1 H 16 O (152.2) LiAlH 4 (38.) a C 1 H

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη της παρουσίας και της τύχης ενδοκρινικών διαταρακτών στην τάφρο της Μπέλιτσας στο Νοµό Σερρών

Μελέτη της παρουσίας και της τύχης ενδοκρινικών διαταρακτών στην τάφρο της Μπέλιτσας στο Νοµό Σερρών Μελέτη της παρουσίας και της τύχης ενδοκρινικών διαταρακτών στην τάφρο της Μπέλιτσας στο Νοµό Σερρών Μ. Αγγελακοπούλου, Α. Τατάρογλου,. Βουτσά Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος, Τµήµα Χηµείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΜΟΝΑ Α ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Τα υγρά απόβλητα µονάδων επεξεργασίας τυροκοµικών προϊόντων περιέχουν υψηλό οργανικό φορτίο και προκαλούν αυξηµένα περιβαλλοντικά

Διαβάστε περισσότερα

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ... αξιοποιούµε τονερό... σεβόµαστε το περιβάλλον ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ PE COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ p.play Ισοδύναµο πληθυσµού Μόνιµη κατοικία 6 κάτοικοι Σύστηµα Βιολογικός -P.PLAY 0 εξαµενή συλλογής 1000

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών

Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Εκτίμηση των Χημικών Βλαπτικών Παραγόντων Βιομηχανία διαμόρφωσης πλαστικών Ξενοφών Κομηνός Χημικός M.Sc. Εργαστήριο Αναλυτικής Τοξικολογίας ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Συλλογή πληροφοριών 1. Εταιρίες (τεχνικός ασφάλειας,

Διαβάστε περισσότερα

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν

Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν 7. Επαναχρησιμοποίηση νερού στο δήμο μας! Όσα υγρά απόβλητα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, πρέπει να υποστούν επεξεργασία πριν την επανάχρησή τους. Ο βαθμός επεξεργασίας εξαρτάται από την χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA. Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία. Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1

ΗΜΕΡΙΔΑ ELQA. Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία. Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1 Καθαρισμός ύδατος από βαρέα μέταλλα με καινοτόμα τεχνολογία Σταύρος Λαλάς*, Βασίλειος Αθανασιάδης και Όλγα Γκορτζή Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ερευνητικό εργαστήριο Food InnovaLab 1 Βαρέα

Διαβάστε περισσότερα

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo

Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Bιολογικός καθαρισµός Aqua-Simplex pionier / business / solo Οικονοµικός Εύκολος στη συντήρηση Άοσµος και διακριτικός Σίγουρος στην απόδοση Πιστοποιηµένος Μια µικρή επένδυση µε µεγάλο όφελος Βιολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ Τμήμα Βιοχημείας κ Βιοτεχνολογίας ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΨΑΡΡΑ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Αντλία Στήλη Υγρό Έκλουσης Συλλέκτης κλασμάτων ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ. Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Μ.Δασενάκης ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ Επιφάνεια: 2600 km 2 Μέγιστο βάθος: 450 m

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟ-ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΥΓΡΟΥ- ΥΓΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΠΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΡΥΠΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΡΥΠΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ T. Licha 1, K. Nodler 1, D. Voutsa 2, C. Samara 2 1 Georg-August-Universität,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8 (ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ) ΦΑΣΜΑΤΟΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Με τον όρο αυτό ονοµάζουµε την τεχνική ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης ουσιών µε βάση το µήκος κύµατος και το ποσοστό απορρόφησης της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

2011 Καταλυόµενη από οξύ αντίδραση του L-(+)-τρυγικού οξέος µε αιθανόλη προς τρυγικό διαιθυλεστέρα

2011 Καταλυόµενη από οξύ αντίδραση του L-(+)-τρυγικού οξέος µε αιθανόλη προς τρυγικό διαιθυλεστέρα 2011 Καταλυόµενη από οξύ αντίδραση του L-(+)-τρυγικού οξέος µε αιθανόλη προς τρυγικό διαιθυλεστέρα O H HO O C C OH OH H OH O O CH C 3 Amberlyst 15 H OH + 2 H 3 C OH + 2 H HO H 2 O C O O CH 3 C 4 H 6 O

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική αναφορά μεθοδολογίας επεξεργασίας δειγμάτων οργανικών βιοδεικτών

Τεχνική αναφορά μεθοδολογίας επεξεργασίας δειγμάτων οργανικών βιοδεικτών Τεχνική αναφορά μεθοδολογίας επεξεργασίας δειγμάτων οργανικών βιοδεικτών 1. Αναλυτική μεθοδολογία Για την ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό του οργανικού υλικού στα δείγματα που συλλέχθηκαν, αναπτύχθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Φασματομετρία μαζών. Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ

Φασματομετρία μαζών. Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ Φασματομετρία μαζών Αρχή Οργανολογία Τεχνικές Ομολυτική ετερολυτική σχάση Εφαρμογές GC/MS, LC/MS ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ ΜΑΖΩΝ ΟΡΙΣΜΟΙ 2 Εφαρμογές 1) Επαλήθευση ή διερεύνηση οργανικών ενώσεων κατά τη συνθετική τους

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων µπορούν να καταταχθούν σε τρεις κατηγορίες: Φυσικά Χηµικά Βιολογικά. Πολλές από τις παραµέτρους που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές αλληλεξαρτώνται π.χ. η θερµοκρασία που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΥΟΣΜΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΡΑΤΩ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Λεμεσός 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Αστικά λύµατα περιέχονται στους υπονόµους του αποχετευτικού συστήµατος που µεταφέρει τα ακάθαρτα νερά µιας ανθρώπινης κοινότητας. Τα αστικά λύµατα προέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR

Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Σύστηµα ΕπεξεργασίαςΛυµάτων τύπου MBR Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε Εισηγητής: Κ. Σταµπεδάκης Τµήµα: R&D ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING S.A. 1 Περιεχόµενα Περιγραφή του προβλήµατος Συστήµατακενούγιατην

Διαβάστε περισσότερα

5004 Ακεταλοποίηση της 3-νιτροβενζαλδεΰδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο διοξολάνιο καταλυόµενη από οξέα

5004 Ακεταλοποίηση της 3-νιτροβενζαλδεΰδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο διοξολάνιο καταλυόµενη από οξέα 5004 Ακεταλοποίηση της 3-νιτροβενζαλδεΰδης µε αιθανοδιόλη προς το αντίστοιχο διοξολάνιο καταλυόµενη από οξέα H O O O + HO 4-τολουολοσουλφονικό οξύ + H 2 O NO 2 HO NO 2 C 7 H 5 NO 3 C 2 H 6 O 2 C 7 H 8

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων

Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων Προσδιορισμός φυσικοχημικών παραμέτρων υγρών αποβλήτων και υδάτων (DO - BOD - COD - TOC) Χ. Βασιλάτος Οργανική ύλη Αποξυγόνωση επιφανειακών και υπογείων υδάτων Οι οργανικές ύλες αποτελούν πολύ σοβαρό ρύπο,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αικατερίνη Αργυροπούλου R&D Manager

Δρ. Αικατερίνη Αργυροπούλου R&D Manager Δρ. Αικατερίνη Αργυροπούλου R&D Manager Η PharmaGnose ιδρύθηκε το 2013 Είναι μία εταιρεία «τεχνοβλαστός» ή αλλιώς «spin off» του Πανεπιστημίου Αθηνών Η ενθάρρυνση της δημιουργίας και της ανάπτυξης νέων

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας

Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Ορισμός Αναλυτικής Χημείας Αναλυτική Χημεία ορίζεται ως ο επιστημονικός κλάδος, που αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθόδους, όργανα και στρατηγικές, για να δώσει πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση και φύση υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης

Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης Από τη βασική γνώση στην πρακτική λύση Η αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων ως μοχλός καινοτομίας και ανάπτυξης Διαχείριση αποβλήτων τυροκομείου Δημήτρης Βαγενάς Καθηγητής Ανάπτυξη Καινοτομία Κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Occurrence and Fate of Typical Antibiotics in a Wastewater Treatment Plant in Southwest China

Occurrence and Fate of Typical Antibiotics in a Wastewater Treatment Plant in Southwest China 35 5 2014 5 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol 35 No 5 May 2014 1 1 2 1 3* 1 1 1 1 1 400045 2 400047 3 400015 - SPE-HPLC-MS /MS 10 10 ng L - 1 ~ μg L - 1 0 92 ± 0 18 ~ 466 76 ± 77 46 ng g - 1 466 76 ng g - 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας

Άσκηση 3η. Μέθοδοι Διαχωρισμού. Τμήμα ΔΕΑΠΤ - Εργαστήριο Γενικής Χημείας Άσκηση 3η Μέθοδοι Διαχωρισμού 1 2 Θεωρητικό μέρος Χρήση των μεταβολών των φάσεων στην ανάλυση Οι ουσίες λειώνουν και βράζουν σε ορισμένες θερμοκρασίες, αλλάζοντας έτσι μορφή από στερεή σε υγρή ή από υγρή

Διαβάστε περισσότερα

2-ΜΕΘΥΛΟΪΣΟΒΟΡΝΕΟΛΗ ΚΑΙ ΓΕΩΣΜΙΝΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ν.Θ.)

2-ΜΕΘΥΛΟΪΣΟΒΟΡΝΕΟΛΗ ΚΑΙ ΓΕΩΣΜΙΝΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ν.Θ.) 2-ΜΕΘΥΛΟΪΣΟΒΟΡΝΕΟΛΗ ΚΑΙ ΓΕΩΣΜΙΝΗ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Ε.Ν.Θ.) Κ. Ζαµπέτογλου 1, Γ. Σερετούδη 2, Αικ. Χαραλαµπίδου 2, Αθ.Σουπίλας 1 1 /νση Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486.

Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51. Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Θρεπτικά συστατικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα 51 Πηγή: Raven, Berg & Johnson, 1993, σ.486. Εικόνα 2. Σχηματική αναπαράσταση της δομής και λειτουργίας εγκατάστασης δευτερογενούς επεξεργασίας λυμάτων. 3. Όμως

Διαβάστε περισσότερα

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013

3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ 3. ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Εξάμηνο: Ζ Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO- 7013 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών : 6 2 4 Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ενότητα 9: Υγρά αστικά απόβλητα Διάθεση λυμάτων στο έδαφος (φυσικά συστήματα επεξεργασίας) (Μέρος 1 ο ) Ζαγγανά Ελένη Σχολή : Θετικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ MAΘΗΜΑ 7 ο MEΘΟ ΟΙ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΕΘΟ ΟΙ Δρα. Κουκουλίτσα Αικατερίνη Χημικός Εργαστηριακός Συνεργάτης Τ.Ε.Ι Αθήνας ckoukoul@teiath.gr ΜΕΘΟ ΟΙ Ανάλογα με τη φυσική κατάσταση των 2 φάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Έδαφος μικρής διαπερατότητας

Έδαφος μικρής διαπερατότητας ΔΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΙ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ Χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία: αστικών λυμάτων (κυρίως για μικρές κοινότητες)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC

ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ HPLC ΥΓΡΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (HPLC) ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΗΛΗ / ΣΤΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ Επίπεδη, μήκους 3-25 cm και διαμέτρου 0,5-5 mm. Μικροπορώδη σωματίδια πηκτής διοξειδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ TRIMETHORPIM ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ Χριστίνα Ι. Κοσµά 1, ήµητρα Α. Λαµπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος LIFE Project Number LIFE ENV/GR/000671 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ MINOS Ανάπτυξη διαδικασίας για την ολοκληρωµένη διαχείριση των αποβλήτων ελαιοτριβείων µε ανάκτηση φυσικών αντιοξειδωτικών και παραγωγή οργανικού λιπάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3

Φορτίο. Cv <0,40. 1,5< Cv <3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΙΛΥΣ Τύπος Χαµηλή φόρτιση Μέση Φόρτιση Υψηλή Φόρτιση F/M Kg BOD 5 / kg SS.d F/M < 0,15 F/M < 0,07 0,15F/M> 0,4 Φορτίο BOD (Cv) Kg BOD 5 / m 3.d Cv

Διαβάστε περισσότερα

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water

Gro wth Properties of Typical Water Bloom Algae in Reclaimed Water 31 1 2010 1 ENVIRONMENTAL SCIENCE Vol. 31,No. 1 Jan.,2010, 3, (,, 100084) :,.,, ( Microcystis aeruginosa),3 (A 2 O ) 10 6 ml - 1,> 0139 d - 1. A 2 O222,. TP ( K max ) ( R max ), Monod. :; ; ; ; :X173 :A

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ οργανικών, οργανομεταλλικών και ανόργανων ουσιών. Ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΗ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Σε τι αποσκοπεί ο Βιολογικός Καθαρισµός των Αποβλήτων ΕίναιΕίναι από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους αντιµετώπισης της ρύπανσης των υδάτινων αποδεκτών Επιτυγχάνει τον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος

Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, Θέµα Προγράµµατος: Στόχος Προγράµµατος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Σχολική Μονάδα: 2 ο ΤΕΕ Σταυρούπολης 2 ο ΣΕΚ Σταυρούπολης Λαγκαδά 197, 564 30 Παιδαγωγική Οµάδα Προγράµµατος: Γιαννουλάκης Θεολόγος Τεχνολόγος Τροφίµων (ΠΕ 18) Σπανοµήτσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ

ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΟΞΕΙ ΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ M. Αντωνοπούλου 1, N. Σταµάτης 1, I. Kωνσταντίνου 1* 1 Τµήµα ιαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιβάλλοντος

Τεχνική Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Καθίζηση Δεξαμενές καθίζησης Ευθύμιος Νταρακάς Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία

Άσκηση 4 η : Χρωματογραφία Άσκηση 4 η : ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Εκχύλιση - Διήθηση Διαχωρισμός-Απομόνωση 2. Φασματοφωτομετρία Ποσοτικός Προσδιορισμός 3. Ποτενσιομετρία Ηλεκτροχημεία 4. Διαχωρισμός-Απομόνωση 5. Ταυτοποίηση Σακχάρων Χαρακτηριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ

ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΛΥΟΣ ΑΠΌ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ Υποψήφιος ιδάκτορας: Α. Στεφανάκης Επιβλέπων Καθηγητής: Β. Τσιχριντζής

Διαβάστε περισσότερα

Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού

Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού Χρωµατογραφικές µέθοδοι διαχωρισµού Εισαγωγή Ε. Μπακέας 2011 Χρωµατογραφία: ποικιλία µεθόδων διαχωρισµού µίγµατος ουσιών µε παραπλήσιες χηµικές ιδιότητες Βασίζεται στη διαφορετική κατανοµή των ουσιών µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ειδικής για τον έλεγχο σταθερότητας (stabilityindicating

Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ειδικής για τον έλεγχο σταθερότητας (stabilityindicating Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Τομέας Φαρμακευτικής Χημείας Ανάπτυξη και επικύρωση μεθόδου ειδικής για τον έλεγχο σταθερότητας (stabilityindicating assay method) Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τομέας Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας Εργαστήριο Τεχνολογίας Περιβάλλοντος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (3 ο ΕΞΑΜΗΝΟ)

Διαβάστε περισσότερα