Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts)"

Transcript

1 Έννοιες ιαδικτύωσης (Internetworking Concepts) Η επικοινωνία εφαρµογών που τρέχουν σε ετερογενή συστήµατα τα οποία συνδέονται σε δίκτυα διαφορετικών τεχνολογιών Χρήστος Ηλιούδης, Πέτρος Λάµψας & Σπύρος Λάλης, 2003

2 Στόχοι της Ενότητας Περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο «ολοκληρώνονται» οι διαφορετικές δικτυακές τεχνολογίες σε ένα συνεργαζόµενο «όλον» Παρουσίαση του τρόπου απόκρυψης των λεπτοµερειών της υφιστάµενης δικτυακής υποδοµής για την παροχή οικουµενικών υπηρεσιών επικοινωνίας Παρουσίαση του τρόπου µε τον οποίο χρησιµοποιείται η αφαίρεση αυτή για την υλοποίηση των απαραίτητων επιπέδων λογισµικού διαδικτύωσης που κρύβουν τους υφιστάµενους µηχανισµούς µεταφοράς της πληροφορίας 2

3 Συστήµατα Επικοινωνίας (Communication Systems) Είναι δύο βασικά τύπων: αυτά που λειτουργούν υλοποιώντας σύνδεση ή κύκλωµα (connection-oriented ή αλλιώς και circuit-switched δίκτυα) και, αυτά που λειτουργούν χωρίς να δηµιουργούν σύνδεση (connectionless ή αλλιώς και packet-switched δίκτυα) Τα συστήµατα και των δύο τύπων αποτελούνται από τηλεπικοινωνιακά κυκλώµατα και ειδικό υπολογιστικό εξοπλισµό «τερµατισµού» των κυκλωµάτων Το κάθε σύστηµα επικοινωνιών προορίζεται στο να µεταφέρει δεδοµένα διαφορετικών τύπων ανάλογα µε το είδος και τις «απαιτήσεις» µετάδοσής τους 3

4 ιασύνδεση σε Επίπεδο ικτύου Υπήρξε διασύνδεση σε επίπεδο εφαρµογών (application gateways, π.χ. µετατροπή από SMTP σε X.400 mail) Σε επίπεδο δικτύου, είναι η µεταφορά µικρών πακέτων δεδοµένων από την αρχική πηγή στον τελικό προορισµό Αποτελεσµατικό διότι παρόµοιες τεχνικές χρησιµοποιεί το υλικό επικοινωνίας, διαχωρίζεται η επικοινωνία από τις εφαρµογές, χειρισµός της πληροφορίας από τους ενδιάµεσους κόµβους χωρίς να χρειάζεται να γνωρίζουν το είδος της εφαρµογής που ανταλλάσσει δεδοµένα 4

5 ιαδικτύωση (Internetworking) Ένα τέτοιο σύστηµα παρέχει ευκολίες επικοινωνίας γενικού σκοπού προς τις εφαρµογές (ευελιξία) Τροποποιήσεις σε λογισµικό και τεχνολογίες επιπέδου δικτύου δεν επηρεάζουν τις εφαρµογές ιαδικτύωση (Internetworking): ηµιουργία ενός «δικτύου» το οποίο θα αποτελεί µια ενοποιηµένη, συνεργατική διασύνδεση διαφορετικών δικτύων, που παρέχουν µια οικουµενική υπηρεσία επικοινωνίας 5

6 ιαδικτύωση (συνέχεια) Η έννοια της διαδικτύωσης είναι γοητευτικά απλή και συνάµα υπερβολικά ισχυρή, ενώ προσφέρει µεγάλες δυνατότητες κλιµάκωσης Σύµφωνα µε αυτή, οι χρήστες ενός τοπικού δικτύου θα χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες του, όµως νέο λογισµικό, που θα λειτουργεί «µεταξύ» των συγκεκριµένων υπηρεσιών που παρέχει ένα τοπικό δίκτυο και των προγραµµάτων εφαρµογών, θα κρύψει τις λεπτοµέρειες χαµηλού επιπέδου και θα κάνει τη συλλογή των δικτύων να δείχνει ως ένα ενιαίο µεγάλο δίκτυο 6

7 Επιθυµητές ιδιότητες του ιαδικτύου Η µη επιβολή της γνώσης της τοπολογίας των δικτυακών διασυνδέσεων εκ µέρους του χρήστη του Internet εν θα πρέπει να επιβάλλεται µια συγκεκριµένη τοπολογία στην υφιστάµενη δικτυακή υποδοµή Η προσθήκη ενός νέου δικτύου στο ιαδίκτυο δεν θα πρέπει να σηµαίνει τη σύνδεσή του σε ένα «κεντρικό» σηµείο του ιαδικτύου, ούτε τη σύνδεσή του µε όλα τα υπάρχοντα δίκτυα 7

8 Επιθυµητές ιδιότητες του ιαδικτύου (συνέχεια) Επιθυµούµε να στέλνουµε δεδοµένα διαµέσου ενδιάµεσων δικτύων ακόµα και αν αυτά δεν συνδέονται άµεσα µε τους υπολογιστές πηγής και προορισµού Οι εφαρµογές θα πρέπει να µην απασχολούνται µε (και να µην επηρεάζονται από) την τοπολογία διασύνδεσης του δικτύου και τον υπολογιστή πηγής και προορισµού Αυτό επιτυγχάνεται µε το να υπάρχει ένα σύνολο από οικουµενικούς προσδιοριστές των µηχανών (ονόµατα ή ισοδύναµα διευθύνσεις) 8

9 Αρχιτεκτονική του ιαδικτύου Ένα εντυπωσιακό στοιχείο του Internet είναι ότι βασίστηκε από την αρχή σε αρχιτεκτονικές πελάτη/ εξυπηρετητή Λόγω του ότι το Internet εστίασε στη διασύνδεση υπολογιστικών συστηµάτων διαφορετικών τύπων, καθένα µε διαφορετικό ΛΣ, χτίστηκε χρησιµοποιώντας τυποποιήσεις ανοικτών συστηµάτων Πως, όµως, συνδέονται δίκτυα µεταξύ τους για να δηµιουργήσουν ένα διαδίκτυο; 9

10 Αρχιτεκτονική του ιαδικτύου (συνέχεια) Χρειαζόµαστε υπολογιστές ειδικού σκοπού, οι οποίοι συνδέονται, µέσω τηλεπικοινωνιακών κυκλωµάτων, µε κάποια δίκτυα Οι συσκευές αυτές µεταφέρουν πακέτα από ένα δίκτυο σε κάποιο άλλο και ονοµάζονται internet gateways ή internet routers ή απλά routers (δροµολογητές) Ο δροµολογητής πρέπει να «γνωρίζει» την τοπολογία του δικτύου προκειµένου να µπορεί να παίρνει αποφάσεις για τη διαδροµή που θα επιλέξει για κάθε πακέτο δεδοµένων 10

11 Αρχιτεκτονική του ιαδικτύου (συνέχεια) Οι routers συνδέουν ολόκληρα δίκτυα (τοπικά ή δίκτυα ευρείας περιοχής) και όχι µεµονωµένους υπολογιστές Οι δροµολογητές γνωρίζουν την τοπολογία του ιαδικτύου, κρατώντας πληροφορίες µόνο για δίκτυα στο Internet (τα οποία µε τη σειρά τους κρατάνε πληροφορίες για όλους τους κόµβους που περιέχουν) Οι δροµολογητές «µαθαίνουν» µέσω ειδικών αλγορίθµων δροµολόγησης (routing algorithms) για τις διαδροµές που πρέπει να ακολουθήσουν τα δεδοµένα ανάλογα µε τον προορισµό τους αλλά και για τα πιθανά προβλήµατα που υπάρχουν σε ορισµένα µονοπάτια 11

12 Η άποψη του χρήστη Είναι πολύ σηµαντικό αυτό που έχει επιτευχθεί: να µπορεί ένας χρήστης να θεωρεί κάποιο διαδίκτυο, ως ένα µοναδικό, ενιαίο, εικονικό δίκτυο, στο οποίο όλα τα υπολογιστικά συστήµατα επικοινωνούν, ανεξάρτητα από το υπολογιστικό σύστηµα του χρήστη, το δίκτυο και τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η φυσική τους σύνδεση Οι χρήστες και οι εφαρµογές δεν είναι υποχρεωµένοι να θυµούνται ή να καταλαβαίνουν τον τρόπο µε τον οποίο διασυνδέονται τα δίκτυα. Οι σχετικές πληροφορίες κρύβονται στο λογισµικό διαδικτύωσης 12

13 Αναπάντητα(;) ερωτήµατα Η απάντησή τους (εφόσον δεν έχει δοθεί ήδη) δεν αποτελεί αντικείµενο αυτού του µαθήµατος : Τι είδους διευθύνσεις είναι αυτές που δίδονται στους υπολογιστές του ιαδικτύου προκειµένου να υπάρχει οικουµενικός προσδιορισµός και πως αυτές αντιστοιχίζονται στις φυσικές διευθύνσεις των τοπικών δικτύων που συνδέονται πραγµατικά τα υπολογιστικά συστήµατα; Πως «δείχνει» ένα πακέτο το οποίο ταξιδεύει στο ιαδίκτυο; Πως γίνονται ταυτόχρονα πολλές λήψεις και µεταδόσεις µεταξύ εφαρµογών σε ένα υπολογιστικό σύστηµα και µια σύνδεση δικτύου; Πως µαθαίνουν οι δροµολογητές για τις διαδροµές στο ιαδίκτυο; 13

14 Ζητήµατα Επικοινωνιών εδοµένων Η λογική της δηµιουργίας και µεταγωγής πακέτων σε ένα δίκτυο δεδοµένων εισάγει ορισµένα ζητήµατα: η τµηµατοποίηση στην πηγή και η επανασυγκόληση στον προορισµό των δεδοµένων (fragmentation and reassembly), η εύρεση της «βέλτιστης» διαδροµής των δεδοµένων (routing), η τοποθέτηση των δεδοµένων στη σωστή σειρά στον παραλήπτη, η εξασφάλιση της ακεραιότητας και ορθότητας των δεδοµένων (διόρθωση λαθών ή/και απωλειών πακέτων error control) o έλεγχος του ρυθµού µετάδοσης των δεδοµένων (flow control) ο µηχανισµός προσδιορισµού παραληπτών στα επίπεδα 14

15 Ζητήµατα Επικοινωνιών εδοµένων (συνέχεια) Η υλοποίηση όλων των παραπάνω λειτουργιών από το λογισµικό και υλικό της επικοινωνίας είναι απαραίτητη για την επιτυχή (χωρίς σφάλµατα) επικοινωνία διεργασιών! Οι επικοινωνίες δεδοµένων δεν είναι συνεχείς όσον αφορά τη ροή των δεδοµένων, ούτε ιδιαίτερα απαιτητικές όσον αφορά ρυθµούς παράδοσης (εκτός των εφαρµογών πραγµατικού χρόνου) Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε διαµοιρασµό υποδοµών µείωση της απόδοσης λόγω απωλειών ή απροσδιόριστων καθυστερήσεων 15

16 Η οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP 16

17 Η οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP (συνέχεια) 17

18 Οι λειτουργίες των επιπέδων στην οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP Η οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP (TCP/IP protocol suite) επιλύει τα προβλήµατα της επικοινωνίας, καθένα σε κάποιο διαφορετικό επίπεδο, δηµιουργώντας ένα οικουµενικό ιαδίκτυο µε υπηρεσίες που προσφέρονται σε όλη την έκτασή του, παρέχοντας στις εφαρµογές των χρηστών υπηρεσίες αξιόπιστης µεταφοράς ροής δεδοµένων 18

19 ιαστρωµάτωση (Layering) Ο χωρισµός των διαδικασιών και των λειτουργιών που πρέπει να λάβουν χώρα σε µια επικοινωνία σε επίπεδα και η ανάθεση σε κάθε επίπεδο ενός διακριτού ρόλου για χειρισµό όλων των περιπτώσεων επικοινωνίας ονοµάζεται διαστρωµάτωση (layering) Αλλαγή σε ένα επίπεδο δεν επηρεάζει το γειτονικό του Επιτρέπει την αντικατάσταση των περιεχοµένων ενός επιπέδου µε κάποιο άλλο που παρέχει την ίδια λειτουργικότητα και σέβεται τις διασυνδέσεις του πρωτοκόλλου που αντικαθιστά µε τα γειτονικά επίπεδα 19

20 Εφαρµογές: FTP, TELNET, SMTP, VoIP, POP3, IMAP, MIME, HTTP Πρόκειται για τις υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που παρέχονται στο ιαδίκτυο και τα πρωτόκολλα που τις υποστηρίζουν Ουσιαστικά διαµορφώνουν την άποψη ενός χρήστη για το ιαδίκτυο Επιτρέπουν την επικοινωνία χρηστών-εφαρµογών Πρόκειται για προγράµµατα εφαρµογών τα οποία υλοποιούν τα πρωτόκολλα υψηλού επιπέδου και βασίζονται πάνω σε υπηρεσίες επιπέδου δικτύου 20

21 Τυπικό σενάριο χρήσης του HTTP Ας δούµε περιληπτικά τι συµβαίνει όταν κάποιος χρήστης ζητήσει µέσω του browser που διαθέτει να µεταφερθεί σε αυτόν κάποια σελίδα (π.χ. 21

22 Βήµα 1 για τη µεταφορά της σελίδας Θα πρέπει να εντοπιστεί ο δικτυακός τόπος στον οποίο φιλοξενείται η σελίδα Η πληροφορία αυτή βρίσκεται (µεταξύ άλλων) στο URL Οι υπολογιστές δεν αντιλαµβάνονται µνηµονικά ονόµατα, αλλά Θα πρέπει να µετατραπεί το όνοµα του site (= όνοµα κάποιου server) σε µορφή αντιληπτή από τον υπολογιστή Το ΗΤΤΡ δεν ασχολείται µε τη δηµιουργία σύνδεσης και την ορθή µεταφορά των πακέτων δεδοµένων 22

23 Βήµα 1: Χρήση του Domain Name System (DNS) Στο Internet, ένα όνοµα περιοχής αποτελείται από µια ή περισσότερες, διατεταγµένες, επιγραφές κειµένου Εννοιολογικά, ο χώρος των ονοµάτων περιοχής είναι ένα δένδρο Λόγω του ότι τα ονόµατα περιοχής είναι ανεξάρτητα από τοπολογία, είναι, εξ ορισµού, ανεξάρτητα από αλλαγές στην τοπολογία Εκχώρηση εξουσιών (delegation of authority) 23

24 Domain Name System (συνέχεια) Το Σύστηµα Ονοµάτων Περιοχής του Internet, είναι η υπηρεσία εκείνη η οποία αντιστοιχίζει το όνοµα µιας περιοχής στα συσχετισµένα µε αυτό χαρακτηριστικά και αντίστροφα (όπως το ποιος είναι αρµόδιος να απαντάει ερωτήσεις για την περιοχή, ποιος ο mail server, ποια η διεύθυνση ΙΡ κάποιου κόµβου, κ.λπ.) Πρόκειται για κατανεµηµένη υπηρεσία που χρησιµοποιεί το µοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Για κάθε περιοχή υπάρχουν συγκεκριµένοι αυθεντικοί εξυπηρετητές (authoritative name servers) 24

25 Domain Name System (συνέχεια) Ο πελάτης αποθηκεύει τοπικά πληροφορία για µελλοντική χρήση (caching) Στο παράδειγµά µας, για το ερώτηµα αντιστοίχισης του ονόµατος σε διεύθυνση ΙΡ, υπάρχει ένας εξυπηρετητής ονοµάτων για την περιοχή.org, ο οποίος γνωρίζει και κατευθύνει το resolver στον εξυπηρετητή που είναι υπεύθυνος για την περιοχή w3c.org. Στη συνέχεια αυτός µε τη σειρά του απαντάει µε τη διεύθυνση ΙΡ του 25

26 Βήµα 2: Λειτουργίες ιαδικτύωσης Η γνώση της διεύθυνσης ΙΡ του παραλήπτη δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσει η µεταφορά των δεδοµένων Η οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP προσφέρει δύο τρόπους για µεταφορά δεδοµένων (επίπεδο µεταφοράς): υπηρεσία αξιόπιστης µεταφοράς ροής δεδοµένων (reliable stream transport service) και, υπηρεσία µεταφοράς µηνυµάτων (datagram transport service) Επίσης προσφέρει υπηρεσία µοναδικού προσδιορισµού υπολογιστικών συστηµάτων στο ιαδίκτυο (διευθύνσεις ΙΡ) και υπηρεσία δροµολόγησης (επίπεδο δικτύου) 26

27 Αξιόπιστη µεταφορά ροής δεδοµένων µε σύνδεση -TCP Το TCP προσφέρει µεταφορά δεδοµένων µε σύνδεση (connection-oriented). Αυτό σηµαίνει ότι για την επικοινωνία γίνονται τρία βήµατα: εγκατάσταση της σύνδεσης (connection establishment), µεταφορά δεδοµένων και τερµατισµός της σύνδεσης (connection termination) Πρόκειται για ένα εικονικό κύκλωµα (virtual circuit) που υλοποιείται πάνω από ένα δίκτυο µεταγωγής πακέτων Το TCP εξασφαλίζει την ορθή και ακέραια λήψη πληροφορίας (reliable service) 27

28 TCP RFC 793 Υλοποιεί µηχανισµούς ανίχνευσης λαθών και ανάνηψης από λάθη (error detection & recovery mechanisms) Αυτό γίνεται µε υπολογισµό checksum και θετική αναγνώριση µε επαναµετάδοση (PAR) Παρέχει υπηρεσίες ελέγχου ροής (flow control), ενώ µεταφέρει δεδοµένα σε πλήρως διπλή κατεύθυνση Παρέχει µηχανισµούς ελέγχου συµφόρησης και αναγνώρισης διεργασιών σε ένα υπολογιστικό σύστηµα µε χρήση των αριθµών θυρών (port numbers), που στην πραγµατικότητα είναι µικροί ακέραιοι 28

29 Μη αξιόπιστη µεταφορά UDP (RFC 768) ροµολογεί αυτοδύναµα τµήµατα δεδοµένων (datagrams) µε τη βοήθεια του ΙΡ εν εγκαθιστά «συνδέσεις» και µονοπάτια επικοινωνίας πριν τη µετάδοση και για το λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως µη-αξιόπιστο (unreliable) Παρέχει µηχανισµούς αναγνώρισης διεργασιών µε αριθµό θύρας (όπως ακριβώς και το TCP) Έχει µικρή επικεφαλίδα (8 bytes) που συνεπάγεται µικρότερο φόρτο επεξεργασίας στις ενδιάµεσες συσκευές 29

30 Το πακέτο UDP Θύρα Πηγής (Source Port) Μήκος Μηνύµατος UDP Θύρα Προορισµού (Destination Port) UDP Checksum εδοµένα που έχουν ληφθεί για µεταφορά από διεργασία χρήστη 30

31 Συµπερασµατικά Το TCP είναι το πρωτόκολλο που επιλέγει κανείς για µεταφορά δεδοµένων όπου απαιτείται ακρίβεια, έλεγχος και αξιοπιστία (για παράδειγµα HTTP (Web), (SMTP) και µεταφορά αρχείων (FTP)) Το UDP είναι η βέλτιστη επιλογή όταν τα ζητήµατα απόδοσης έχουν µεγαλύτερη σηµασία από την ακρίβεια δεδοµένων. Κλασικό παράδειγµα χρήσης του UDP είναι οι υπηρεσίες πραγµατικού χρόνου (real-time services) όπου απαιτείται µετάδοση πολυµέσων και φωνής 31

32 Πρωτόκολλο ιαδικτύου ΙΡv4 (RFC 791) Το ΙΡ λειτουργεί µεταφέροντας τµήµατα δεδοµένων (datagrams) χωρίς σύνδεση (connectionless) Ορίζει τη βασική µονάδα µεταφοράς δεδοµένων που χρησιµοποιείται σε ένα διαδίκτυο TCP/IP (datagram) Το λογισµικό του πρωτοκόλλου ΙΡ εκτελεί τις λειτουργίες δροµολόγησης, διαλέγοντας ένα µονοπάτι πάνω από το οποίο θα αποσταλούν τα δεδοµένα Η επικεφαλίδα του επιπέδου ΙΡ είναι 20 bytes 32

33 Οικουµενική υπηρεσία και διευθύνσεις IP (IP addressing) Το ΙΡ «δίνει οδηγίες» στους κόµβους και τους δροµολογητές για την επεξεργασία των πακέτων, πως και πότε θα δηµιουργούνται µηνύµατα λάθους, και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες απορρίπτονται πακέτα από τους κόµβους ή τους δροµολογητές Προκειµένου να υλοποιηθεί η οικουµενική υπηρεσία επικοινωνίας, πρέπει ένας κόµβος να είναι σε θέση να επικοινωνήσει µε έναν οποιοδήποτε άλλο κόµβο στο ιαδίκτυο 33

34 ιευθύνσεις ΙΡ Οι σχεδιαστές του Internet επέλεξαν τη χρήση ενός ακεραίου αριθµού 32 bit, ο οποίος καλείται διεύθυνση ΙΡ Οι αριθµοί έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να κάνουν αποτελεσµατική τη δροµολόγηση της πληροφορίας µέσα στο ιαδίκτυο Εννοιολογικά η διεύθυνση ΙΡ είναι ένα ζεύγος (netid, hostid) όπου το netid προσδιορίζει ένα δίκτυο µέσα στο ιαδίκτυο και το hostid κάποιο κόµβο σε αυτό το δίκτυο 34

35 ιευθύνσεις ΙΡ (συνέχεια) Ο διαχωρισµός σε πρόθεµα και επίθεµα δεν είναι ενιαίος στο ιαδίκτυο Κάθε διεύθυνση είναι αυτο-προσδιοριζόµενη (selfidentifying) λόγω του ότι το όριο µεταξύ προθέµατος και επιθέµατος µπορεί να υπολογιστεί από την ίδια τη διεύθυνση Είναι σηµαντικό να είναι εύκολο να εξαχθεί το τµήµα που προσδιορίζει το δίκτυο (netid) εύκολα διότι αυτό είναι που χρησιµοποιείται στους υπολογισµούς που εκτελούν οι δροµολογητές 35

36 Χωρισµός σε πρόθεµα και επίθεµα της διεύθυνσης ΙΡ 36

37 ιευθύνσεις ΙΡ (συνέχεια) Ο δεκαδικός συµβολισµός µε τελείες είναι µορφή γραφής κατανοητή από τους ανθρώπους (π.χ ) Οι διάφορες τοποθεσίες (sites) του διαδικτύου έχουν τη δυνατότητα να τροποποιούν διαδροµές και διευθύνσεις στο εσωτερικό τους, όσο οι τροποποιήσεις αυτές παραµένουν αθέατες σε άλλες τοποθεσίες Υπάρχει έτοιµη νέα έκδοση του πρωτοκόλλου ΙΡ (IPv6), η οποία ξεπερνάει κάποιους από τους περιορισµούς της τρέχουσας έκδοσης (χώρου διευθύνσεων και στέγασης νέων εφαρµογών στο Internet) 37

38 Η διαστρωµάτωση στην οικογένεια πρωτοκόλλων TCP/IP Εφαρµογές Χρήστη (Processes) Εφαρµογές Χρήστη (Processes) Αξιόπιστη Ροή εδοµένων (TCP) Μεταφορά Μηνυµάτων (UDP) ιαδίκτυωση (ΙΡ) ιασύνδεση µε το ίκτυο(τοπικό ίκτυο (π.χ. Ethernet), Dial-up, τηλεπικοινωνιακό κύκλωµα ευρείας περιοχής) 38

39 ροµολόγηση της πληροφορίας στο ιαδίκτυο Περιλαµβάνει τη διάδοση των πληροφοριών δροµολόγησης οι οποίες απαιτούνται για τη δηµιουργία και ενηµέρωση των πινάκων δροµολόγησης Χωρίζεται σε δύο ευρείες κατηγορίες: τη στατική και τη δυναµική δροµολόγηση (static and dynamic routing) Η στατική δροµολόγηση είναι απλή στον ορισµό και τη «ελαφριά» στη λειτουργία, είναι όµως άκαµπτη και δεν προσαρµόζεται σε αλλαγές στην τοπολογία του δικτύου (χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις υπολογιστών και δικτύων µε µια σύνδεση στο ιαδίκτυο) 39

40 ροµολόγηση της πληροφορίας στο ιαδίκτυο (συνέχεια) Στη δυναµική δροµολόγηση χρησιµοποιείται λογισµικό διάδοσης δροµολογίων, ώστε οι δροµολογητές να τηρούν πίνακα µε πληροφορίες για το πώς µπορούν να φτάσουν (τα πακέτα που βρίσκονται σε αυτούς) σε έναν προορισµό Ο δροµολογητής πληροφορεί τους άλλους δροµολογητές για τα δίκτυα που µπορεί να «φτάσει» και δέχεται πληροφορίες για τα δίκτυα που «φτάνουν» οι άλλοι Οι δροµολογητές του ιαδικτύου διαιρούνται σε οµάδες (αυτόνοµα συστήµατα) στα πλαίσια των οποίων ανταλλάσσουν πληροφορίες δροµολόγησης, οι οποίες συνοψίζονται πριν µεταβιβαστούν σε άλλη οµάδα 40

41 Πρωτόκολλο µηνυµάτων ελέγχου του ιαδικτύου (ICMP RFC 792) Πρόκειται για πρωτόκολλο αναφοράς σφαλµάτων (π.χ. µη προσπελασιµότητα προορισµού) και πληροφοριών Το ICMP ενθυλακώνει τα µηνύµατά του στο ΙΡ για να µεταδοθούν και το ΙΡ χρησιµοποιεί το ICMP για αναφορά προβληµάτων Τα µηνύµατά του χρησιµοποιούνται για τη δοκιµή ενός διαδικτύου µε σκοπό την απόκτηση πληροφοριών (ping, traceroute, µέγιστη µονάδα µεταφοράς MTU της διαδροµής) 41

42 Βήµα 3: Η πραγµατική µετάδοση δεδοµένων Το τρίτο βήµα, είναι η πραγµατική µετάδοση των δεδοµένων της σελίδας από την πηγή στον προορισµό µέσα από τα διασυνδεδεµένα (ετερογενή) δίκτυα Ένα αυτοδύναµο πακέτο ΙΡ ενθυλακώνεται (encapsulate) σε ένα πλαίσιο (frame) για να µεταδοθεί µέσω ενός φυσικού δικτύου Μεγάλο πλεονέκτηµα της ενθυλάκωσης είναι ότι το ιαδίκτυο δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριµένο τύπο φυσικού δικτύου (=πρωτόκολλα πρόσβασης στο φυσικό µέσο + τηλεπικοινωνιακά κυκλώµατα ή τοπικό δίκτυο) 42

43 Η µετάδοση δεδοµένων από τον κόµβο στο δίκτυο Η διέλευση πακέτων δεδοµένων από δύο διαφορετικά δίκτυα συνεπάγεται την ενθυλάκωσή τους σε διαφορετικά πλαίσια Οι ενδιάµεσοι δροµολογητές, αφαιρούν την πληροφορία φυσικού δικτύου, ελέγχουν την πληροφορία επιπέδου δικτύου, επιλέγουν διαδροµή και τοποθετούν το πακέτο σε κατάλληλο πλαίσιο και το στέλνουν στο επόµενο βήµα Κάθε τεχνολογία δικτύου ορίζει µια µορφή πλαισίων και µια µέθοδο φυσικής διευθυνσιοδότησης 43

44 Πακέτα και πλαίσια στο ιαδίκτυο 44

45 Αντιστοίχιση Λογικών σε Φυσικές ιευθύνσεις Όταν έρθει η ώρα να παραδοθεί ένα πακέτο στο σταθµό προορισµού (ή στο επόµενο βήµα) ο δροµολογητής χρησιµοποιεί πίνακες αντιστοίχισης της συγκεκριµένης διεύθυνσης ΙΡ µε την ισοδύναµη φυσική διεύθυνση του κόµβου στο δίκτυο που πραγµατικά συνδέεται Κάθε τεχνολογία δικτύου ορίζει τη µέγιστη ποσότητα δεδοµένων που µπορεί να µεταδίδεται (Maximum Transmission Unit MTU) Αυτό σηµαίνει ότι κάθε πλαίσιο που µεταδίδεται πρέπει να είναι µικρότερο από την MTU του δικτύου 45

46 Κατάτµηση και Ανασυναρµολόγηση στο ΙΡ Ο δροµολογητής χωρίζει ένα πακέτο που είναι µεγαλύτερο από το MTU του δικτύου που πρέπει να µεταδοθεί σε µικρότερα πακέτα/τµήµατα (fragmentation) H ανασυναρµολόγηση των τµηµάτων γίνεται µόνο στον παραλήπτη (αν χαθεί ένα τµήµατα απορρίπτονται όλα τα τµήµατα που έχουν έρθει σωστά) Ο µηχανισµός αυτός είναι υλοποιηµένος έτσι ώστε να επιτρέπεται περαιτέρω κατάτµηση τµηµάτων 46

47 Η «µεταφορά» των δεδοµένων της σελίδας Στο παράδειγµά µας λοιπόν, το HTTP θα ζητήσει αρχικά τις υπηρεσίες του TCP για τη δηµιουργία της σύνδεσης µε τον υπολογιστή ο οποίος διαθέτει τη σελίδα Το TCP θα χρησιµοποιήσει το ΙΡ για τη δηµιουργία των πακέτων, τη δροµολόγηση, την κατάτµησή και ανασυναρµολόγησή τους, το οποίο µε τη σειρά του θα χρησιµοποιήσει τις υπηρεσίες των υφιστάµενων δικτύων για την πραγµατική µεταφορά των δεδοµένων Ο εξυπηρετητής θα αντιγράψει τα περιεχόµενα της σελίδας στη σύνδεση που έχει δηµιουργηθεί, ενώ το TCP θα εξασφαλίσει την ορθή µεταφορά των δεδοµένων 47

48 48

49 Αυτόµατη ανάθεση διευθύνσεων ΙΡ DHCP (RFC 2131, 3396) Το DHCP υλοποιεί αυτόµατη ανάθεση και χρονική «µίσθωση» διευθύνσεων ΙΡ από υπολογιστικά συστήµατα Ιδανικό για περιπτώσεις όπου απαιτείται συχνή µετακίνηση υπολογιστών ενώ διατίθενται λιγότερες διευθύνσεις από τους υπολογιστές Υποστηρίζει ανάθεση στατικών διευθύνσεων ΙΡ όπου απαιτείται (web, DNS, mail servers) Μεταφέρει και άλλες πληροφορίες όπως gateway, DNS server και domain name Κεντρική διαχείριση, αποφυγή λαθών, ασφάλεια 49

50 Έγκυρες και µη διευθύνσεις δικτύου Η ανάγκη χρήσης διεύθυνσης ΙΡ σε κάθε επικοινωνία και η έλλειψη έγκυρων διευθύνσεων ΙΡ, οδήγησε στη χρήση µη έγκυρων διευθύνσεων IP στο εσωτερικό ενός δικτύου Χώρος ιδιωτικών διευθύνσεων: έως , έως και έως (RFC 1597) Σήµερα πολλά δίκτυα έχουν διευθύνσεις στους υπολογιστές τους αυτού του τύπου. Τι γίνεται όµως όταν απαιτηθεί πρόσβαση στο διαδίκτυο; 50

51 «Μετάφραση» διευθύνσεων ΙΡ - NAT (RFC 3022) Απαιτείται «µετάφραση» της εσωτερικής σε έγκυρη διεύθυνση ΙΡ όταν χρειάζεται κάποιος σταθµός πρόσβαση στο ιαδίκτυο Σύµφωνα µε το ΝΑΤ (Network Address Translator) τηρείται µια δεξαµενή έγκυρων διευθύνσεων στις οποίες αντιστοιχείται κάθε φορά όποια από τις εσωτερικές θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στο ιαδίκτυο Οικονοµία διευθύνσεων (οι ΙΡv4 διευθύνσεις θα είχαν ήδη εξαντληθεί αλλιώς, ασφάλεια), εύκολη διαχείριση 51

52 «Μετάφραση» διευθύνσεων ΙΡ - NAT (συνέχεια) Υπάρχει δυνατότητα µετάφρασης σε επίπεδο θύρας (άρα µια έγκυρη διεύθυνση ΙΡ αρκεί για ένα τοπικό δίκτυο!) Μπορεί να υλοποιηθεί είτε σε δροµολογητή ή σε λογισµικό (π.χ. Masquerade στο linux) 52

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής Συστήµατα Επικοινωνίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Πόσοι εµπλέκονται σε ένα Σύστηµα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Πληροφορικής ίκτυα Η/Υ Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα Μοντέλο TCP/IP πολλές πολλοί N A N B Ενότητα E PC A PC B PC D PC E E A E B

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας

Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας. Μοντέλο TCP/IP. Ενότητα E. Συστήµατα Επικοινωνίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Μοντέλο TCP/IP Ενότητα E ρ. Ε. Μάγκος Συστήµατα Επικοινωνίας (Ε) (PC) (N) Επικοινωνίες: Εφαρµογές Υπολογιστές ίκτυα πολλές πολλοί N A N

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα

ίκτυα υπολογιστών Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα Στόχοι κεφαλαίου ίκτυα υπολογιστών (Κεφαλαιο 15 στο βιβλιο) Περιγραφή των κύριων θεµάτων σχετικά µε τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15. Δίκτυα υπολογιστών. (και το Διαδίκτυο) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

7.7 Πρωτόκολλο ARP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.7 Πρωτόκολλο ARP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.7 Πρωτόκολλο ARP 73. Ποιο είναι το έργο του Πρωτοκόλλου Μετατροπής ιεύθυνσης (Address Resolution Protocol ARP); Η µετατροπή των ΙΡ διευθύνσεων στις αντίστοιχες φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα

Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών; Αρχιτεκτονική επιπέδων πρωτοκόλλων. Δικτυακά πρωτόκολλα Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Δίκτυα υπολογιστών (και το Διαδίκτυο) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Τι είναι ένα δίκτυο υπολογιστών;

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ (Kεφ. 15) IPV6 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΡ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ επί του κεφ. 15 Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ -

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2 η Διάλεξη: TCP/UDP Δικτυακά πρωτόκολλα / εφαρμογές Ports Unix δικτυακές εντολές Transmission Control Protocol - TCP Πρωτόκολλο Mεταφοράς RFC 793 [Postel 1981] Xρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας

Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls. Χάρης Μανιφάβας Δίκτυα Υπολογιστών Firewalls Χάρης Μανιφάβας 1 Επικοινωνία Βασίζεται στη μεταβίβαση μηνυμάτων (λόγω απουσίας διαμοιραζόμενης μνήμης) Απαιτείται συμφωνία φόρμας μηνυμάτων Πρότυπο Στόχος τυποποίησης = Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26

1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 1.2.2 Το μοντέλο δικτύωσης TCP/IP 1 / 26 Το δίκτυο ARPANET ήταν ένα δίκτυο μεταγωγής πακέτων που χρηματοδοτήθηκε από το υπουργείο άμυνας των Η.Π.Α. στα τέλη της δεκαετίας του '60. 2 / 26 Από την αρχή κύριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 2016 Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση

Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Επίπεδο Δικτύου: Διαδικτύωση Μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» Τμήμα Πληροφορικής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εαρινό Εξάμηνο 2013-14 Γεώργιος Ξυλωμένος Γεώργιος Δ. Σταμούλης Βασίλειος Σύρης Εισαγωγή Υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες

Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Νέες Επικοινωνιακές Τεχνολογίες Λύσεις Θεμάτων http://nop33.wordpress.com Τι ορίζουμε ως Τοπικό Δίκτυο Υπολογιστών; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των Τοπικών Δικτύων; Ποιες οι βασικές τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1

Επικοινωνία. Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης. Κατανεμημένα Συστήματα (E) Επικοινωνία 1 Επικοινωνία Χάρης Μανιφάβας Τμήμα Εφ. Πληροφορικής & Πολυμέσων ΤΕΙ Κρήτης Επικοινωνία 1 Δίκτυα Υπολογιστών ίκτυο είναι Ένα σύνολο συσκευών (υπολογιστών, εκτυπωτών, τερματικών, δορυφόρων κτλ.) Συνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας

Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. ίκτυα Υπολογιστών Ι. To Μοντέλο OSI. Αναπλ. Καθηγ. Π. εμέστιχας Πανεπιστήμιο Πειραιά To Μοντέλο OSI pdemest@unipi.gr ιάρθρωση Το μοντέλο αναφοράς OSI Επίπεδα Πρωτόκολλα, κατανομή πρωτοκόλλων σε στοιχεία δικτύου Αντιστοιχία τστοχα μοντέλων OSI και Internet Ανάλυση Επιπέδων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα

Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα 1 Είναι η διαδικασία εύρεσης της διαδρομής που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισμό του. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πάντα εύκολη, τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι ένα σύνθετο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΠΑΚΕΤΩΝ Τεχνική Μεταγωγής Μέγεθος Πακέτου Σύγκριση Μεταγωγής Κυκλώµατος και Μεταγωγής Πακέτου Εξωτερική και Εσωτερική Λειτουργία Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP

7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Κεφάλαιο 7 7.2.2 Σχέση OSI και TCP/IP Σελ. 226-230 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Γνωστό μοντέλο OSI διασύνδεσης ανοικτών συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επανάληψη. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. ΣT Εξάμηνο, Κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Διαδικτυακός Προγραμματισμός

Εισαγωγή Επανάληψη. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. ΣT Εξάμηνο, Κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Διαδικτυακός Προγραμματισμός Εισαγωγή Επανάληψη ΣT Εξάμηνο, Κατεύθυνση Μηχανικών Δικτύων Τ.Ε. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Δήλωση Οι διαφάνειες βασίζονται στα βιβλία: (1) Computer Networking: A Top Down Approach

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Δικτύων Πέτρος Λάμψας 2007

Λογισμικό Δικτύων Πέτρος Λάμψας 2007 Λογισμικό Δικτύων Πέτρος Λάμψας 2007 Στόχοι της Ενότητας Η παρουσίαση των λειτουργιών που εκτελούνται από λογισμικό στις επικοινωνίες δεδομένων Η παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο δομείται σε τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο διαδίκτυο

Εισαγωγή στο διαδίκτυο Εισαγωγή στο διαδίκτυο Στόχοι κεφαλαίου Περιγραφή των κύριων θεμάτων σχετικά με τα δίκτυα υπολογιστών Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων τοπολογιών των τοπικών δικτύων Περιγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI.

1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Εικόνα Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 40 Σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά και δικτυακά πρωτόκολλα Εικόνα 1.5.1 Επίπεδα λειτουργίας επαναλήπτη, γέφυρας, δρομολογητή και πύλης ως προς το μοντέλο OSI. 1.5.1 ΓΕΦΥΡΑ (BRIDGE) Οι γέφυρες λειτουργούν τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ. Δίκτυα Υπολογιστών. Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Τμ. Ηλ.γων Μηχ/κων ΤΕ Δίκτυα Υπολογιστών Διάλεξη 4: Επίπεδο 3 το πρωτόκολλο IP Απαιτήσεις διαδικτύωσης Τα ζητήματα που πρέπει να επιλύσει η διαδικτύωση Πρωτόκολλα διαδικτύωσης Αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς αµιανός

Γαβαλάς αµιανός ίκτυα Υπολογιστών (Γ έτος, ΣΤ εξ) Ύλη εξετάσεων, τρόπος αξιολόγησης, σηµεία στα οποία πρέπει να δοθεί έµφαση / προσοχή κατά την προετοιµασία για την γραπτή εξέταση Γαβαλάς αµιανός dgavalas@aegean.gr Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπιµότητα των firewalls

Σκοπιµότητα των firewalls Σκοπιµότητα των firewalls Παρέχουν προστασία των εσωτερικών δικτύων από απειλές όπως: Μη εξουσιοδοτηµένη προσπέλαση των δικτυακών πόρων: όταν επίδοξοι εισβολείς προσπαθούν να εισχωρήσουν στο δίκτυο και

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 1 / 54 Το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol -IP) ενθυλακώνει τα πακέτα δεδομένων που του προωθούνται από το ανώτερο επίπεδο σε αυτοδύναμα πακέτα

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7.1-7.2

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών I

Δίκτυα Υπολογιστών I Δίκτυα Υπολογιστών I Σχεδίαση και Αρχιτεκτονική Δικτύων Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ. Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, Παν. Ιωαννίνων Ε.Παπαπέτρου (Τμ.Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής) MYY703: Δίκτυα Υπολογιστών I 1 / 19 Διάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap

Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Σύντομη παρουσίαση των εργαλείων/εντολών telnet, ping, traceroute nslookup και nmap, zenmap Version 2.00 Επιμέλεια Σημειώσεων: Δημήτρης Κόγιας Πατρικάκης Χαράλαμπος Πίνακας περιεχομένων TELNET... 2 PING...

Διαβάστε περισσότερα

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet)

Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Διαδίκτυα και το Διαδίκτυο (Internetworking and the Internet) Περίληψη Πως τα διάφορα δίκτυα διαφέρουν μεταξύ τους Πως συνδέονται ανομοιογενή δίκτυα μεταξύ τους Εικονικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε σειρά

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 7 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στο Επίπεδο Δικτύου του OSI (το οποίο είδατε στο μάθημα της Β Τάξης). Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

7.6 ιευθυνσιοδότηση. Ερωτήσεις

7.6 ιευθυνσιοδότηση. Ερωτήσεις 7.6 ιευθυνσιοδότηση Ερωτήσεις 1. Να εξηγήσετε τους όρους διεύθυνση, όνοµα και διαδροµή στην τεχνολογία TCP/IP και να εξηγήσετε πώς σχετίζονται αυτοί µεταξύ τους. 2. Τι είναι η φυσική διεύθυνση ή διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή. Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο Εισαγωγή Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα Τι είναι το διαδίκτυο Στοιχεία που το συνθέτουν Τρόποι παροχής υπηρεσιών Τι είναι τα πρωτόκολλα Τα άκρα του δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM

Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών. Ethernet Internet ATM Παραδείγµατα δικτυακών τεχνολογιών Ethernet Internet ATM Τοπικά δίκτυα (LANs) Τα πιο απλά δίκτυα Κάθε υπολογιστής έχει όνοµα διεύθυνση δικτύου (Internet) διεύθυνση τοπικού δικτύου (Ethernet) alice 28 35

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ

Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ Επίπεδο δικτύου IP Forwading κτλ (IP για που το έβαλες) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Επίπεδο δικτύου (Network layer) Επίπεδο εφαρμογής (Application layer):

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές

7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Κεφάλαιο 7 3 κατώτερα επίπεδα OSI 7.1.1 Επίπεδο δικτύου Γενικές Αρχές Σελ. 220-224 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Επικοινωνία σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών

ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Δίκτυα Υπολογιστών ΕΠΛ 001: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δίκτυα Υπολογιστών Στόχοι 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP

Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Άσκηση 2 η Πρωτόκολλο επικοινωνίας TCP/IP Ημερομηνία παράδοσης 2 εβδομάδες μετά την έναρξη της άσκησης 1. Γενικά για το TCP/IP Η ομάδα πρωτοκόλλων TCP/IP επιτρέπει σε υπολογιστές όλων των μεγεθών, από

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ (Kεφ. 15) ΑΡΧΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (ΙΡ) Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7]

Στόχοι. Υπολογιστικά συστήματα: Στρώματα. Βασικές έννοιες [7] Στόχοι ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 Να εξηγήσουμε τι είναι τα δίκτυα υπολογιστών, ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες τους και ποιες οι πιο συνηθισμένες τοπολογίες τους. Να περιγράψουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (20-22) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (20-22) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (20-22) Π. Φουληράς Αυτοδύναμα Πακέτα IP και η Προώθησή τους Για να αντιμετωπισθεί η πιθανή ετερογένεια διαφόρων δικτύων που συνδέονται μέσω ενός δρομολογητή, ορίσθηκε μία μορφή πακέτων ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 3η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 3η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 3η Διευθυνσιοδότηση χωρίς κλάσες Σήµερα η παραπάνω διάκριση έχει αντικατασταθεί από το αταξικό σύστηµα (Classless InterDomain Routing CIDR). Π.χ., η διεύθυνση 147.102.40.1/24

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ

Ενότητα 1. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Ενότητα 1 Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των ικτύων ΗΥ Εύρος Ζώνης και Ταχύτητα Μετάδοσης Η ταχύτητα µετάδοσης [εύρος ζώνης (banwidth)] των δεδοµένων αποτελεί ένα δείκτη επίδοσης των δικτύων και συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης

Δίκτυα Υπολογιστών. Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Δίκτυα Υπολογιστών Το επίπεδο εφαρμογής (application layer) Κ. Βασιλάκης Περίγραμμα ενότητες που εξετάζονται Αρχές δικτυακών εφαρμογών Αρχιτεκτονικές Μοντέλα υπηρεσιών επιπέδου μεταφοράς Μοντέλο πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ INTERNET Κεφάλαιο 4: Τεχνικές Μετάδοσης ΜΕΤΑΓΩΓΗ Τεχνική µεταγωγής ονομάζεται ο τρόπος µε τον οποίο αποκαθίσταται η επικοινωνία ανάµεσα σε δύο κόµβους με σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών

Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένηκλήση διαδικασιών Τοπική κλήση διαδικασιών Αποµακρυσµένη κλήση διαδικασιών Μεταβίβαση παραµέτρων Πρωτόκολλα επικοινωνίας Αντιγραφή µηνυµάτων Προδιαγραφές διαδικασιών RPC στο σύστηµα DCE Κατανεµηµένα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή

Περιεχόµενα. Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα. Εισαγωγή Επικοινωνίες εδοµένων: Τρόποι Μετάδοσης και Πρωτόκολλα Περιεχόµενα Εισαγωγή Επικοινωνία εδοµένων Αναλογική vs. Ψηφιακή Μετάδοση ιαµόρφωση σήµατος Κανάλια επικοινωνίας Κατεύθυνση και ρυθµοί µετάδοσης Ασύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Η λειτουργία του IP πρωτοκόλλου βασίζεται στα αυτοδύναµα πακέτα (datagrams). 2. Όταν το πρωτόκολλο TCP προωθεί ένα πακέτο στο πρωτόκολλο IP, το µόνο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων

8 η ιάλεξη: σε δίκτυα δεδομένων Εργαστήριο ικτύων Υπολογιστών 8 η ιάλεξη: Βασικές αρχές δρομολόγησης Βασικές αρχές δρομολόγησης σε δίκτυα δεδομένων ρομολόγηση (Routing) Μεταφορά μηνυμάτων μέσω του διαδικτύου από μία πηγή σε ένα προορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο 1.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο 1.1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Δίκτυα υπολογιστών και το Διαδίκτυο 1.1 Οι στόχοι μας σε αυτό το κεφάλαιο: Να περιγράψουμε τι είναι το τοπικό δίκτυο (LAN) και το δίκτυο ευρείας περιοχής (WAN). Να διακρίνουμε ένα απλό διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο

Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο Εισαγωγή στο πως λειτουργεί το διαδίκτυο (και τι θα δούμε στο εργαστήριο δικτύων) Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών 2014-2015 Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διαδίκτυο - ένα δίκτυο δεδομένων Σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην πληροφορική

Εισαγωγή στην πληροφορική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Εισαγωγή στην πληροφορική Ενότητα 7: Εισαγωγή στα δίκτυα Η/Υ (μέρος Α) Αγγελίδης Παντελής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet

Ενότητα 3. Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Ενότητα 3 Στρώµα Ζεύξης: Αρχές Λειτουργίας & Το Υπόδειγµα του Ethernet Εισαγωγή στις βασικές έννοιες του στρώµατος Ζεύξης (Data Link Layer) στα δίκτυα ΗΥ Γενικές Αρχές Λειτουργίας ηµιουργία Πλαισίων Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241

Κεφάλαιο 7. 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Κεφάλαιο 7 7.1 7.4 -> Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Επικοινωνιακό Υποδίκτυο / TCP / UDP. Σελ. 220-241 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο

ΕΠΛ 012. Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο ΕΠΛ 012 Δίκτυα Τπολογιστών & Διαδίκτυο Βιβλιογραφία: Nell Dale & John Lewis, Computer Science Illuminated, 2 nd Edition, 2005 Θέματα Η ανάγκη για δίκτυα Αναφορά στα διάφορα είδη δικτύων Περιγραφή των διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (Kεφ. 10) ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Χαρακτηριστικά Στρατηγικές ροµολόγησης Παραδείγµατα Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ - κεφ.10 (2/3)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING)

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ (INTERNETWORKING) Α. Α. Οικονομίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Διασυνδεδεμένο δίκτυο διασύνδεση δικτύων που το καθένα διατηρεί την ταυτότητά του χρησιμοποιώντας ειδικούς μηχανισμούς διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Δίκτυα Μεταγωγής & Τεχνικές Μεταγωγής Σε Δίκτυα Ευρείας Περιοχής Στο σημερινό μάθημα ασχολούμαστε με τις έννοιες: Τεχνικές Μεταγωγής o Μεταγωγή κυκλώματος o Μεταγωγή μηνύματος o Μεταγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ. Υποδείξεις απαντήσεων/λύσεων στις ερωτήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες του τετραδίου μαθητή, Κεφ.1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Σελ. 9-50 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-b.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Σύνδεση από σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙV ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙV ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙV ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ Γ. Τζήμας, Επίκ. Καθηγητής, Δρ. Κ. Παξιμάδης Μάθημα: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Στόχος της Διάλεξης Να αναλυθεί

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (Kεφ. 16) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αυτόνοµα Συστήµατα Πρωτόκολλο Συνοριακών Πυλών OSPF ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ISA) Κίνηση ιαδικτύου Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις 7.5 Πρωτόκολλο IP & Ερωτήσεις 1. ε ποιο επίπεδο του μοντέλου TCP/IP ανήκει το IP πρωτόκολλο; Εξασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση, και αν όχι ποιο πρωτόκολλο είναι υπεύθυνο για την αξιοπιστία; 2. Τι χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Έστω ότι θέλετε να συνδέσετε 20 υπολογιστές με συνδέσεις από σημείο σε σημείο (point-to-point), ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία όλων

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1 η : Τι είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας? : Ποιες είναι οι λειτουργίες των πρωτοκόλλων. Ερώτηση 2 η επικοινωνίας?

Ερώτηση 1 η : Τι είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας? : Ποιες είναι οι λειτουργίες των πρωτοκόλλων. Ερώτηση 2 η επικοινωνίας? Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών 54 Ερώτηση 1 η : Τι είναι τα πρωτόκολλα επικοινωνίας? Απάντηση : Όπως είναι γνωστό από τη βασική θεωρία, σε ένα δίκτυο υπολογιστών, μπορούν να συνδεθούν υπολογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

X.25. Επίπεδο πακέτου Επίπεδο ζεύξης Φυσικό επίπεδο. ΕΥ, Κεφ. 10 (3/3) ρ Παύλος Θεοδώρου 1

X.25. Επίπεδο πακέτου Επίπεδο ζεύξης Φυσικό επίπεδο. ΕΥ, Κεφ. 10 (3/3) ρ Παύλος Θεοδώρου 1 X.25 1976 ιεπαφή ανάµεσα σε ένα host σύστηµα και σε ένα δίκτυο µεταγωγής πακέτου Χρησιµοποιείται σχεδόν παγκοσµίως ως διεπαφή σε δίκτυα µεταγωγής πακέτου, καθώς και για τη µεταγωγή πακέτων στο ISDN Έχει

Διαβάστε περισσότερα