Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX"

Transcript

1 Αλέξανδρος Ν. Χατζηγεωργίου Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού βάσει της μεθοδολογίας ICONIX Διαχείριση Παραγγελιών ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θεματική Ενότητα ΠΛΗ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πίνακας Περιεχομένων 1. Γνωσιολογικοί Στόχοι Σκοπός - Περιεχόμενο Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Λέξεις Κλειδιά Εισαγωγή στη Μεθοδολογία ICONIX Γενικά ICONIX Ανάλυση Απαιτήσεων Ανάλυση Αρχική Σχεδίαση Σχεδίαση Υλοποίηση Απαιτήσεις Υψηλού Επιπέδου Καθορισμός Απαιτήσεων Μοντέλο Πεδίου Προβλήματος (Domain Modelling) Εξαγωγή αρχικής λίστας υποψηφίων κλάσεων Περιορισμός υποψηφίων κλάσεων Καθορισμός σχέσεων μεταξύ κλάσεων Μοντέλο Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Model) Περιπτώσεις χρήσης

3 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Τεκμηρίωση περιπτώσεων χρήσης Πρότυπα τεκμηρίωσης περιπτώσεων χρήσης Ενδεικτικές Οθόνες του Συστήματος Τεκμηρίωση Περιπτώσεων Χρήσης Περίπτωση Χρήσης 1: Δημιουργία Πιάτου Περίπτωση Χρήσης 2: Προσθήκη Παραγγελίας Περίπτωση Χρήσης 3: Ετοιμασία Παραγγελίας Περίπτωση Χρήσης 4: Υπολογισμός Χρόνου Ανάλυση Ανάλυση Ευρωστίας Γέφυρα μεταξύ ανάλυσης και σχεδίασης Κανόνες σχεδίασης διαγραμμάτων ευρωστίας Διαγράμματα Ευρωστίας Συστήματος Διάγραμμα Ευρωστίας 1: Δημιουργία Πιάτου Διάγραμμα Ευρωστίας 2: Προσθήκη Παραγγελίας Διάγραμμα Ευρωστίας 3: Ετοιμασία Παραγγελίας Διάγραμμα Ευρωστίας 4: Υπολογισμός Χρόνου Αναθεώρηση του μοντέλου πεδίου προβλήματος Σχεδίαση Διαγράμματα Ακολουθίας (Sequence diagrams) Κατανομή λειτουργικότητας Παράδειγμα διαγράμματος ακολουθίας Τύποι μηνυμάτων σε διαγράμματα ακολουθίας

4 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Εναλλακτικές Βρόχοι Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Διάγραμμα Ακολουθίας 1: Δημιουργία Πιάτου Διάγραμμα Ακολουθίας 2: Προσθήκη Παραγγελίας Διάγραμμα Ακολουθίας 3: Ετοιμασία Παραγγελίας Διάγραμμα Ακολουθίας 4: Υπολογισμός Χρόνου Διάγραμμα Κλάσεων Στατικό μοντέλο συστήματος Εξαγωγή μεθόδων συστήματος Αναθεωρημένο διάγραμμα κλάσεων Απλουστεύσεις - Συμβάσεις Ποιότητα Σχεδίασης Αξιολόγηση Σχεδίασης με χρήση Μετρικών Λογισμικού Σύζευξη Συνεκτικότητα Πολυπλοκότητα Αρχές Αντικειμενοστρεφούς Σχεδίασης Εισαγωγή Αρχή της Ενσωμάτωσης Ευρετικοί Κανόνες Θεϊκές κλάσεις Νόμος της Δήμητρας

5 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών 7.Υλοποίηση Επισκόπηση δυνατοτήτων σύγχρονων CASE tools Αντιστοίχιση UML και Java Κλάσεις Συσχετίσεις Συσχετίσεις με πολλαπλότητα Σχέσεις Περιεκτικότητας Σχέσεις Κληρονομικότητας Αντίστροφη Μηχανική Συνέπεια μεταξύ κώδικα και τεκμηρίωσης Εξαγωγή διαγράμματος κλάσεων Εξαγωγή διαγράμματος ακολουθίας Πλήρης κωδικοποίηση του συστήματος Κλάσεις Λογικής Συστήματος Κλάση Plate Κλάση Ingredient Κλάση Order Κλάση Queue Κλάση PlateCatalog Κλάση IngredientCatalog Δημιουργία μιας απλής γραφικής διασύνδεσης χρήστη Δημιουργία παραθύρων Εισαγωγή γραφικών συστατικών

6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Χειρισμός συμβάντων Κλάσεις γραφικής διασύνδεσης χρήστη Κλάση MainFrame Κλάση AddOrderFrame Κλάση CreatePlateFrame Κλάση CalculateTimeFrame Κλάση PrepareOrderFrame Αρχιτεκτονική Γραφικής Διασύνδεσης Συμπεράσματα Βιβλιογραφία Τα βέλη που υπάρχουν στο κείμενο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πλοήγηση στη μεθοδολογία ICONIX (ανά στάδιο της μεθοδολογίας και ανά περίπτωση χρήσης) 6

7 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών 1. Γνωσιολογικοί Στόχοι 1.1 Σκοπός - Περιεχόμενο Σκοπός της παρούσας μελέτης περίπτωσης που αναλύεται υπό μορφή υπερκειμένου είναι η παρουσίαση των σταδίων ανάπτυξης μιας απλής εφαρμογής διαχείρισης παραγγελιών εστιατορίου σύμφωνα με τη μεθοδολογία ICONIX. Η προσέγγιση έχει ως στόχο αφενός να περιγράψει θεωρητικά τα βήματα της μεθοδολογίας, εστιάζοντας στην καταγραφή των απαιτήσεων, την ανάλυση, τη σχεδίαση αλλά και την υλοποίηση του συστήματος, δηλαδή τη μετάβαση στον κώδικα (στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης σε Java). Αφετέρου, παρουσιάζεται η εφαρμογή της μεθοδολογίας στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τα αντίστοιχα διαγράμματα της Ενοποιημένης Γλώσσας Μοντελοποίησης (UML). Παράλληλα εξετάζεται η αξιολόγηση της ποιότητας του παραγόμενου σχεδίου, θέμα που απασχολεί την ομάδα ανάπτυξης οποιουδήποτε έργου λογισμικού. Τέλος, για την ολοκληρωμένη επίδειξη του συστήματος διαχείρισης παραγγελιών πραγματοποιείται μια συνοπτική επισκόπηση της ανάπτυξης γραφικής διασύνδεσης χρήστη. 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 1.2 Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Μετά την μελέτη του παραδείγματος ο αναγνώστης θα είναι σε θέση: - να κατανοήσει τη χρησιμότητα μιας αντικειμενοστρεφούς μεθοδολογίας ανάπτυξης λογισμικού όπως η ICONIX - να πραγματοποιήσει με συστηματικό τρόπο την αντικειμενοστρεφή ανάλυση και σχεδίαση για ένα πρόβλημα - να χρησιμοποιεί τα διαγράμματα της Ενοποιημένης Γλώσσας Μοντελοποίησης για τη δημιουργία των κατάλληλων μοντέλων σε κάθε φάση της ανάπτυξης - να δημιουργεί κώδικα στην αντικειμενοστρεφή γλώσσα Java βάσει των μοντέλων που ανέπτυξε - να αξιολογεί την ποιότητα της σχεδίασης - να αναπτύσσει τη γραφική διασύνδεση χρήστη - να αξιοποιεί τις δυνατότητες εργαλείων υποστήριξης της διαδικασίας ανάπτυξης 1.3 Λέξεις Κλειδιά Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML) ICONIX Ανάλυση και Σχεδίαση Μετρικές Λογισμικού Ποιότητα Σχεδίασης Εργαλεία CASE 8

9 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών 2. Εισαγωγή στη Μεθοδολογία ICONIX 2.1 Γενικά Το αντικειμενοστρεφές υπόδειγμα προγραμματισμού είναι ευρέως αποδεκτό ότι προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα έναντι άλλων υποδειγμάτων (π.χ. διαδικασιακού). Αυτά σχετίζονται κυρίως με την ευκολία κατανόησης, συντήρησης, ελέγχου και επαναχρησιμοποίησης του λογισμικού. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα αυτά γίνονται εμφανή κυρίως σε έργα λογισμικού μεγάλης κλίμακας. Με τον όρο μεγάλη κλίμακα αναφερόμαστε σε έργα όπου το μείζον πρόβλημα δεν είναι η κατάστρωση των αλγορίθμων και η υλοποίησή τους σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού (όπως συμβαίνει στα έργα μικρής κλίμακας) αλλά η δυσκολία επικοινωνίας και συντονισμού μεταξύ των μονάδων του έργου. Ως μονάδες του έργου θεωρούνται αφενός οι μονάδες του λογισμικού (τα φυσικά ή λογικά συστατικά του) που αναπτύσσονται χωριστά και πρέπει να συνεργαστούν για την επίτευξη της ζητούμενης λειτουργικότητας. Αφετέρου, ως μονάδες θεωρούνται και οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία ανάπτυξης, δηλαδή οι πελάτες, οι τελικοί χρήστες, οι αναλυτές, οι σχεδιαστές, οι προγραμματιστές και τα μέλη της διοίκησης της εταιρείας ανάπτυξης. Τα άτομα αυτά, με διαφορετικά ενδιαφέροντα ως προς το έργο και με διαφορετικό υπόβαθρο πρέπει να συντονιστούν και να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά, ώστε η ανάπτυξη ενός έργου λογισμικού να είναι επιτυχής. 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό έργων μεγάλης κλίμακας είναι η εξελισσόμενη φύση τους. Μία από τις πλέον αποδεκτές "αλήθειες" στην Τεχνολογία Λογισμικού είναι ότι οι απαιτήσεις των πελατών πάντοτε θα αλλάζουν. Η παρατήρηση αυτή αποτυπώνει την αναγκαιότητα για συντήρηση του λογισμικού με την πάροδο του χρόνου. Με τον όρο συντήρηση αναφερόμαστε στον εμπλουτισμό του λογισμικού με νέες δυνατότητες που ανταποκρίνονται στα ζητούμενα των πελατών (τροποποιητική συντήρηση) όσο και στη διόρθωση σφαλμάτων ή ατελειών του λογισμικού καθώς αυτά εντοπίζονται από την εκτεταμένη χρήση του λογισμικού (διορθωτική συντήρηση). Ένα μοντέλο ανάπτυξης λογισμικού είναι επομένως αποτελεσματικό εάν λαμβάνει υπόψη την αναγκαιότητα συνεχούς εξέλιξης του λογισμικού και επιτρέπει τη συντήρησή του με μικρή προσπάθεια και χαμηλό κόστος. Το αντικειμενοστρεφές υπόδειγμα και η χρήση της Ενοποιημένης Γλώσσας Μοντελοποίησης στα πλαίσια κάποιας μεθοδολογίας ανάπτυξης, όπως η ICONIX, παρέχουν τα εργαλεία και τις τεχνικές για την αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων αυτών σε έργα λογισμικού μεγάλης κλίμακας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση αντικειμενοστρεφούς προσέγγισης σε έργα πολύ μικρής κλίμακας ενδέχεται να μην προσφέρει πλεονεκτήματα αλλά αντίθετα να συνεισφέρει στην πολυπλοκότητα του έργου. 10

11 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών 2.2 ICONIX Η ICONIX είναι μια μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού που επιτρέπει τη συστηματική μετάβαση από τις αρχικές απαιτήσεις όπως αυτές διατυπώνονται από τον πελάτη, στον κώδικα που τελικά υλοποιεί τις απαιτήσεις αυτές. Είναι μια απλούστερη εκδοχή της ευρέως διαδεδομένης Ενοποιημένης Προσέγγισης (Unified Process). Το μείζον χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας ICONIX είναι η επαναληπτικότητα. Αφενός, η διαδικασία είναι επαναληπτική διότι επιτρέπει την παραγωγή λειτουργικού κώδικα για κάθε μια περίπτωση χρήσης του συστήματος ξεχωριστά. Σε κάθε επανάληψη, εξετάζεται μια νέα περίπτωση χρήσης που καταλήγει στην προσθήκη λειτουργικότητας στο τελικό προϊόν. Αφετέρου, η διαδικασία είναι επαναληπτική διότι επιτρέπει (και υποβοηθά) την επιστροφή από ένα στάδιο της διαδικασίας ανάπτυξης (π.χ. το σχεδιασμό) σε προηγούμενα (π.χ. την ανάλυση απαιτήσεων) με σκοπό την αποσαφήνιση, βελτίωση και διόρθωση προηγούμενων ενεργειών. Η επαναληπτικότητα βρίσκεται στο κέντρο του αντικειμενοστρεφούς υποδείγματος προγραμματισμού καθώς αναγνωρίζει ότι ένα μεγάλο σύστημα λογισμικού δεν μπορεί να αναπτυχθεί με μιας και ότι οι αλλαγές σε προηγούμενες επιλογές είναι αναπόφευκτες. Η φιλοσοφία της μεθοδολογίας ICONIX αποτυπώνεται στο διάγραμμα του σχήματος 2.1. Το ζητούμενο είναι από τις απαιτήσεις του χρήστη να παραχθεί το τελικό προϊόν, δηλαδή ο λειτουργικός κώδικας. Ο κώδικας παράγεται με τη διαδοχική εκλέπτυνση και βελτίωση δύο μοντέλων: 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ α) του στατικού μοντέλου που περιγράφει την αρχιτεκτονική του συστήματος, δηλαδή τις δομικές του μονάδες και τις σχέσεις μεταξύ τους και β) του δυναμικού μοντέλου που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι μονάδες αλληλεπιδρούν για την επίτευξη της επιθυμητής λειτουργικότητας. Οι απαιτήσεις του πελάτη/χρήστη του συστήματος θεωρείται ότι διατυπώνονται σε κάποιο αρχικό κείμενο (γνωστό ως απαιτήσεις υψηλού επιπέδου) και ενδεχομένως σε κάποια σκίτσα της επιθυμητής γραφικής διασύνδεσης χρήστη. Η μεθοδολογία ICONIX βασίζεται στην αξιοποίηση ενός υποσυνόλου της UML για τη δημιουργία διαγραμμάτων ως ενδιάμεσα προϊόντα κατά την εξέλιξη του δυναμικού και στατικού μοντέλου του συστήματος που αναπτύσσεται. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των διαγραμμάτων της UML, χρησιμοποιούνται τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης, τα διαγράμματα κλάσεων, τα διαγράμματα ευρωστίας (ειδική περίπτωση των διαγραμμάτων συνεργασίας) και τα διαγράμματα ακολουθίας. 12

13 Καταχώρηση Παραγγελίας Πληροφόρηση Χρόνου ημιουργία Πιάτου Ετοιμασία Πιάτου Κύρια Οθόνη Σύστημα ιαχείρισης Παραγγελιών Εστιατορίου Ενημέρωση Αποθέματος Εκτύπωση Λογαριασμού Παρακολούθηση Οικον.Στοιχείων Ενημέρωση Τιμών Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ημιουργία Πιάτου a1:a b1:b c1:c d1:d Ετοιμασία Πιάτου do() m1() m2() Ενημέρωση Αποθέματος ιάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης ιάγραμμα Ευρωστίας ιάγραμμα Ακολουθίας Public class Plate { Προσχέδιο Γραφικής ιασύνδεσης Blah blah Ουρά ΣΤΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ουρά -attr1 : int -attr2 : String Ουρά -attr1 : int -attr2 : String +getfirstorder() private int quantity; private String name;... Κώδικας Απαιτήσεις Πελάτη Παραγγελία Πιάτο Συστατικό Παραγγελία -x1 : int -x2 : double Πιάτο -quantity : int -name : String Συστατικό Παραγγελία -x1 : int -x2 : double +calculatetime() Πιάτο -quantity : int -name : String +isavailable() Συστατικό Μοντέλο Πεδίου Προβλήματος Αναθεωρημένο ιάγραμμα Κλάσεων Τελικό ιάγραμμα Κλάσεων Σχήμα 2.1: Γραφική Επισκόπηση της Μεθοδολογίας ICONIX Από τη στιγμή που οι απαιτήσεις του πελάτη δοθούν στην εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού (και η εταιρεία αναλάβει το έργο) η διαδικασία ακολουθεί τις εξής φάσεις: Ανάλυση Απαιτήσεων Πρώτο βήμα στην ανάλυση των απαιτήσεων είναι η καταγραφή των οντοτήτων του πεδίου που διαπραγματεύεται το σύστημα που πρόκειται να αναπτυχθεί (πεδίο προβλήματος) και των σχέσεων μεταξύ τους. Οι οντότητες αυτές αποτελούν τη βάση του στατικού αντικειμενοστρεφούς μοντέλου καθώς η λειτουργία του λογισμικού βασίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Έχοντας το μοντέλο του πεδίου προβλήματος στη διάθεσή μας, επόμενο βήμα στην ανάλυση απαιτήσεων 13

14 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ είναι η λεπτομερής και σαφής περιγραφή των απαιτήσεων του πελάτη υπό μορφή περιπτώσεων χρήσης Ανάλυση Αρχική Σχεδίαση Σε επίπεδο δυναμικού μοντέλου κύριο εργαλείο στη φάση αυτή είναι τα διαγράμματα ευρωστίας για τη διερεύνηση των ενεργειών που υπαγορεύονται από τις περιπτώσεις χρήσης και κυρίως την βελτίωση του κειμένου των ίδιων των περιπτώσεων χρήσης. Με το πέρας της ανάλυσης ευρωστίας προκύπτει συνήθως ένα αναθεωρημένο και εμπλουτισμένο διάγραμμα κλάσεων (ως μετεξέλιξη του μοντέλου πεδίου προβλήματος) που περιλαμβάνει επιπρόσθετες κλάσεις καθώς και ορισμένες από τις ιδιότητες των κλάσεων Σχεδίαση Στη φάση της σχεδίασης επιχειρείται η ακριβής διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος και η κατανομή της λειτουργικότητας στις κλάσεις. Κύριο εργαλείο για το σκοπό αυτό είναι τα διαγράμματα ακολουθίας. Με το πέρας της σχεδίασης η ομάδα ανάπτυξης παράγει το τελικό διάγραμμα κλάσεων που αποτελεί την είσοδο για τη φάση της υλοποίησης του λογισμικού. 14

15 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Υλοποίηση Το σημαντικότερο προϊόν της διαδικασίας ανάπτυξης δεν είναι φυσικά τα διαγράμματα αλλά ο ίδιος ο κώδικας που ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πελάτη. Στη φάση της υλοποίησης αναπτύσσεται ο κώδικας βάσει της σχεδίασης που προηγήθηκε (σε μεγάλο βαθμό υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής κώδικα από τα διαγράμματα κλάσεων και ακολουθίας). Παρόλο που δεν εξετάζεται στην παρούσα μελέτη, σημαντικό μέρος της υλοποίησης είναι και ο έλεγχος μονάδων (unit testing) δηλαδή η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας των κλάσεων που δημιουργήθηκαν. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία ICONIX αλλά και τις γενικότερες επιταγές της Τεχνολογίας Λογισμικού, στο τέλος κάθε φάσης θα πρέπει να πραγματοποιείται μια συστηματική επισκόπηση (inspection/review). Στις επισκοπήσεις αυτές τα μέλη της ομάδας ανάπτυξης (αλλά ενδεχομένως και εκπρόσωποι του πελάτη ή της διοίκησης) ελέγχουν την ορθότητα των μοντέλων που δημιουργήθηκαν και τη συνέπεια προς τις απαιτήσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι φάσεις ανάπτυξης για ένα έργο λογισμικού που αφορά σε ένα σύστημα διαχείρισης παραγγελιών εστιατορίου. Όπως αναφέρθηκε, η διαδικασία ξεκινά από την αρχική διατύπωση των απαιτήσεων από πλευράς του πελάτη. Σημειώνεται ότι οι προδιαγραφές που τίθενται από το χρήστη (αναφέρονται ως απαιτήσεις υψηλού επιπέδου high level requirements specification) είναι συχνά περιληπτικές, ασαφείς και όχι πλήρεις. 15

16 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 3. Απαιτήσεις Υψηλού Επιπέδου Το λογισμικό που πρόκειται να αναπτυχθεί αφορά σε ένα σύστημα διαχείρισης παραγγελιών σε εστιατόριο. Ο σερβιτόρος, αφού λάβει την παραγγελία από τον πελάτη την εισάγει στο σύστημα. Η παραγγελία μπορεί να περιλαμβάνει πιάτα που έχει ετοιμάσει ο μάγειρας. Η παραγγελία τοποθετείται σε μια ουρά έως ότου ετοιμαστεί από τον μάγειρα. Ο σερβιτόρος μπορεί να μάθει ανά πάσα στιγμή το χρόνο που απαιτείται μέχρι να ετοιμαστεί μια παραγγελία (δίνοντας τον αναγνωριστικό αριθμό της) βάσει της θέσης της στην ουρά. Ο μάγειρας έχει τη δυνατότητα μέσω του συστήματος να δημιουργεί πιάτα καθορίζοντας τα συστατικά που απαιτούνται και τις ποσότητές τους. Επίσης, ο μάγειρας μπορεί να δηλώνει στο σύστημα την ετοιμασία (ολοκλήρωση) κάθε πιάτου που πρέπει να σερβιριστεί. Μόλις ετοιμαστεί ένα πιάτο αφαιρούνται οι αντίστοιχες ποσότητες από το απόθεμα κάθε συστατικού. Μόλις ο μάγειρας ετοιμάσει όλα τα πιάτα μιας παραγγελίας, η παραγγελία απομακρύνεται από την ουρά. (Χάριν απλότητας, θεωρείται ότι τα συστατικά και το απόθεμά τους δεν τροποποιούνται από τους χρήστες του συστήματος. Μπορούν να τροποποιηθούν μόνο προγραμματιστικά με απευθείας επίδραση στον κώδικα. Προφανώς σε ένα πραγματικό σύστημα θα υπήρχε λειτουργικότητα που θα επέτρεπε και την εισαγωγή/διαγραφή συστατικών καθώς και την τροποποίηση του αποθέματος). 16

17 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών 4. Καθορισμός Απαιτήσεων 4.1 Μοντέλο Πεδίου Προβλήματος (Domain Modelling) Εξαγωγή αρχικής λίστας υποψηφίων κλάσεων Το πρώτο στάδιο ανάπτυξης ενός συστήματος λογισμικού για το οποίο έχουν δοθεί οι προδιαγραφές από τον πελάτη, είναι στη μεθοδολογία ICONIX η κατασκευή του μοντέλου του πεδίου προβλήματος (domain model). Το μοντέλο αυτό είναι μια γραφική απεικόνιση των οντοτήτων/εννοιών (κλάσεις πεδίου) που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των απαιτήσεων του συστήματος καθώς και των σχέσεων μεταξύ τους. Υπάρχουν αρκετές προσεγγίσεις για την εξαγωγή κλάσεων πεδίου από τις απαιτήσεις υψηλού επιπέδου, που περιλαμβάνουν γραμματικήσυντακτική ανάλυση του κειμένου για την εύρεση ουσιαστικών, η χρήση λεξιλογίου από αντίστοιχα συστήματα λογισμικού ή η γνωμοδότηση ειδικών. Σε κάθε περίπτωση προκύπτει μια λίστα εννοιών οι οποίες αποτελούν υποψήφιες κλάσεις πεδίου. Η λίστα διαδοχικά περιορίζεται απομακρύνοντας διπλοεγγραφές, αναφορές σε οντότητες εκτός συστήματος ή στο ίδιο σύστημα, αφηρημένες έννοιες κλπ. Σύμφωνα δε με τις θεμελιώδες αρχές ανάπτυξης αντικειμενοστρεφών συστημάτων αλλά και της μεθοδολογίας ICONIX, το μοντέλο πεδίου προβλήματος που κατασκευάζεται αρχικά ενδέχεται (και αναμένεται) να τροποποιηθεί 17

18 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των σταδίων της ανάλυσης και σχεδίασης. Από την περιγραφή απαιτήσεων υψηλού επιπέδου που δόθηκε, προκύπτει η ακόλουθη αρχική λίστα ουσιαστικών και πιθανών κλάσεων πεδίου προβλήματος (έχοντας μετατρέψει το πρόσωπο σε πρώτο ενικό): Λίστα Ουσιαστικών Σύστημα διαχείρισης παραγγελιών Ουρά Εστιατόριο Χρόνος Σερβιτόρος Αναγνωριστικό Αριθμός Παραγγελία Θέση (στην Ουρά) Πελάτης Συστατικό Πιάτο Ποσότητα Μάγειρας Απόθεμα Περιορισμός υποψηφίων κλάσεων Η ανωτέρω λίστα μπορεί να περιοριστεί σημαντικά απαλοίφοντας: Αναφορές στο ίδιο το σύστημα λογισμικού που αναπτύσσουμε (Σύστημα διαχείρισης παραγγελιών) Αναφορές σε χειριστές του συστήματος που πρόκειται να αναπτύξουμε καθώς βρίσκονται "έξω" από τα όρια του συστήματος (Σερβιτόρος, Μάγειρας) Αναφορές σε οντότητες που βρίσκονται εκτός του πεδίου του προβλήματος και κατά συνέπεια δεν πρόκειται να συμμετάσχουν 18

19 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών ως οντότητες στην υλοποίηση των λειτουργιών του συστήματος (Εστιατόριο, Πελάτης). Επισημαίνεται ότι αν υπήρχαν απαιτήσεις που να αναφέρονται σε δυνατότητες ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συστημάτων δύο εστιατορίων τότε η κλάση Εστιατόριο θα ήταν υποψήφια κλάση του πεδίου προβλήματος. Ουσιαστικά που πιθανόν να αποτελέσουν ιδιότητες άλλων κλάσεων (Χρόνος, Αναγνωριστικός Αριθμός, Θέση, Ποσότητα, Απόθεμα). Βεβαίως αν προκύψει στη διαδικασία της ανάλυσης ότι κάποιες από αυτές τις οντότητες έχουν λειτουργίες απαραίτητες για το σύστημα, είναι απολύτως επιτρεπτό να εισαχθούν στη συνέχεια στο μοντέλο του πεδίου προβλήματος. Με βάση τις ανωτέρω εξαιρέσεις οι υποψήφιες κλάσεις του πεδίου προβλήματος είναι: Υποψήφιες κλάσεις Παραγγελία Πιάτο Ουρά Συστατικό 19

20 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Καθορισμός σχέσεων μεταξύ κλάσεων Πρωταρχικός στόχος κατά την κατασκευή του μοντέλου του πεδίου προβλήματος είναι ο εντοπισμός σχέσεων μεταξύ των υποψηφίων κλάσεων Ωστόσο, καθώς στην αντικειμενοστρεφή σχεδίαση υπάρχουν πολλά είδη σχέσεων μεταξύ κλάσεων, δεν κρίνεται σκόπιμο στο στάδιο αυτό να απεικονιστούν ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Συνήθως αρκεί η απεικόνιση στο μοντέλο σχέσεων τύπου "έχει" (has) και σχέσεων τύπου "είναι" (is). Το πρώτο είδος αναφέρεται σε σχέσεις περιεκτικότητας μεταξύ δύο κλάσεων που στην απλούστερη μορφή καλούνται συναρμολογήσεις (ή συσσωματώσεις). Μια συναρμολόγηση υποδηλώνει ότι αντικείμενα μιας κλάσης περιέχουν αντικείμενα μιας άλλης κλάσης. Η συναρμολόγηση απεικονίζεται ως μια γραμμή μεταξύ των κλάσεων με έναν λευκό ρόμβο στο άκρο της περιέχουσας κλάσης. Το δεύτερο είδος αναφέρεται σε σχέσεις κληρονομικότητας μεταξύ κλάσεων. Μια σχέση κληρονομικότητας υποδηλώνει ότι μια κλάση (υποκλάση) αποτελεί ειδικότερη κατηγορία μιας άλλης (υπερκλάση) και κληρονομεί τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά της. Η κληρονομικότητα απεικονίζεται ως μια γραμμή με ένα τρίγωνο στο άκρο της υπερκλάσης. Από το κείμενο των απαιτήσεων υψηλού επιπέδου προκύπτει ότι μια παραγγελία μπορεί να περιλαμβάνει πιάτα, μια ουρά περιλαμβάνει τις παραγγελίες που τοποθετούνται σε αυτή και ένα πιάτο περιλαμβάνει τα συστατικά από τα οποία αποτελείται. Σχέσεις κληρονομικότητας δεν 20

21 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών εντοπίζονται με βάση την περιγραφή που δόθηκε καθώς δεν υπάρχει κάποια οντότητα που να αποτελεί ειδικότερη κατηγορία κάποιας άλλης. Με βάση τις ανωτέρω πληροφορίες το αρχικό διάγραμμα του πεδίου προβλήματος που προκύπτει, φαίνεται στο σχήμα 4.1. Σχήμα 4.1: Διάγραμμα Πεδίου Προβλήματος (αρχικό) 21

22 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 4.2 Μοντέλο Περιπτώσεων Χρήσης (Use Case Model) Περιπτώσεις χρήσης Το μοντέλο περιπτώσεων χρήσης είναι μείζονος σημασίας στις αντικειμενοστρεφείς μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού όπως η ICONIX και η RUP καθώς θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία συστημάτων που δίνουν έμφαση στις απαιτήσεις του πελάτη. Στο μοντέλο περιπτώσεων χρήσης καταγράφονται οι απαιτήσεις των χρηστών διερευνώντας εξαντλητικά όλα τα πιθανά σενάρια χρήσης του συστήματος. Μία περίπτωση χρήσης (use case) είναι μια ακολουθία ενεργειών που ένας χρήστης του συστήματος (συνήθως πρόκειται για άνθρωπο αλλά μπορεί να είναι οποιαδήποτε εξωτερική οντότητα όπως ένα άλλο σύστημα) πραγματοποιεί στο σύστημα για να επιτύχει ένα συγκεκριμένο σκοπό. Μία περίπτωση χρήσης απεικονίζεται διαγραμματικά ως μία έλλειψη, μέσα στην οποία αναγράφεται το όνομα της. Το σύνολο των περιπτώσεων χρήσης ενός συστήματος συνιστούν το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης. Στα διαγράμματα αυτά είναι σημαντικό εκτός από τις περιπτώσεις χρήσης να απεικονιστούν οι χρήστες του συστήματος που συμμετέχουν σε κάθε περίπτωση. Οι χρήστες απεικονίζονται ως σχηματικά ανθρωπάκια (stick persons). Η συσχέτιση μεταξύ χρήστη και περίπτωσης χρήσης απεικονίζεται με μια γραμμή μεταξύ τους (η οποία καλό είναι να μην έχει οποιαδήποτε κατεύθυνση για την αποφυγή παρερμηνειών). Για το σύστημα διαχείρισης παραγγελιών το διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης φαίνεται στο σχήμα

23 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Σχήμα 4.2: Διάγραμμα Περιπτώσεων Χρήσης Συστήματος Ο ορισμός μιας περίπτωσης χρήσης περιλαμβάνει όλες τις δυνατές συμπεριφορές, περιλαμβανομένης της κανονικής ή βασικής ροής (όπου για παράδειγμα εκτελούνται όλα όσα αναμένει ο χρήστης για την επίτευξη του στόχου) αλλά και όλων των "εναλλακτικών" ροών, όπου κάτι για παράδειγμα αποκλίνει από την "κανονική" συμπεριφορά. Μια περίπτωση χρήσης είναι επιτυχής όταν προδιαγράφει μόνο "ποια" είναι η συμπεριφορά του συστήματος χωρίς καμία αναφορά στο "πώς" αυτή επιτυγχάνεται, χωρίς δηλαδή περιγραφή τεχνικών λεπτομερειών υλοποίησης. 23

24 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τεκμηρίωση περιπτώσεων χρήσης Προφανώς, διαγράμματα όπως αυτό του σχήματος 4.2 παρέχουν λίγη πληροφορία σχετικά με τις απαιτήσεις από το σύστημα. Για το λόγο αυτό κάθε περίπτωση χρήσης πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη τεκμηρίωση, όπου καταγράφονται τόσο η βασική όσο και όλες οι εναλλακτικές ροές. Για την τεκμηρίωση των περιπτώσεων χρήσης συνιστάται η τήρηση των εξής κανόνων: η φιλοσοφία της περιγραφής πρέπει να εστιάζει στην περιγραφή ενός σεναρίου χρήσης ως σύνολο ενεργειών-αποκρίσεων. Με άλλα λόγια, ο χρήστης πραγματοποιεί κάποια ενέργεια, το σύστημα αποκρίνεται, ο χρήστης προβαίνει σε κάποια νέα ενέργεια κ.ο.κ. μέχρις ότου επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο ο χρήστης αξιοποιεί το σύστημα λογισμικού (Σχήμα 4.3). Σχήμα 4.3: Περίπτωση χρήσης ως σύνολο ενεργειών/αποκρίσεων 24

25 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών οι προτάσεις είναι καλό να είναι γραμμένες σε ενεργητική φωνή, στον ενεστώτα και να έχουν τη μορφή υποκείμενο-ρήμααντικείμενο. Για παράδειγμα, Ο Μάγειρας επιλέγει το πλήκτρο "Δημιουργία Πιάτου". Η μορφή αυτή συμβάλλει στην αποφυγή περιγραφής τεχνικών λεπτομερειών του συστήματος και κυρίως επιτρέπει την ευκολότερη μετάβαση στα επόμενα στάδια της ανάλυσης και σχεδίασης. Στην ιδανική περίπτωση το υποκείμενο και το αντικείμενο κάθε πρότασης αντιστοιχούν σε αντικείμενα των κλάσεων του συστήματος και το ρήμα στο μήνυμα που ανταλλάσσεται μεταξύ τους για την επίτευξη της επιθυμητής λειτουργικότητας. είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται στη διατύπωση των περιπτώσεων χρήσης όσο το δυνατόν περισσότερο οι όροι του μοντέλου του πεδίου προβλήματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα αντικειμενοστρεφές σύστημα είναι κατ' ουσίαν τα αντικείμενα των κλάσεων του πεδίου προβλήματος (που βεβαίως εξελίσσεται και εμπλουτίζεται), είναι χρήσιμο να διατυπωθούν οι απαιτήσεις του προβλήματος όσο γίνεται πιο πρώιμα με τους όρους αυτών των αντικειμένων. η περιγραφή της περίπτωσης χρήσης μπορεί να περιλαμβάνει αναφορές σε βασικά στοιχεία της γραφικής διασύνδεσης χρήστη (όπως οθόνες, πλήκτρα κλπ). Για το λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε πολλές περιπτώσεις, πριν από την καταγραφή των 25

26 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ περιπτώσεων χρήσης, να δημιουργηθούν σε συνεργασία με τους τελικούς χρήστες πρόχειρα σχέδια της αναμενόμενης γραφικής διασύνδεσης, τα οποία αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως πρωτότυπα (prototypes). Στα πλαίσια αυτά, τα στοιχεία της γραφικής διασύνδεσης (πρωτότυπα) που χρησιμοποιούνται πρέπει να αναφέρονται με κάποιο όνομα και όχι αφηρημένα (π.χ. ο χρήστης εισάγει στην Οθόνη Δημιουργίας Πιάτο το όνομα του πιάτου και όχι ο χρήστης εισάγει σε κάποια οθόνη ). Ωστόσο, δεν θα πρέπει να γίνεται αναφορά σε τεχνικές ή σχεδιαστικές λεπτομέρειες καθώς ο στόχος της χρήσης πρώιμων δειγμάτων της γραφικής διασύνδεσης είναι αποκλειστικά η διερεύνηση των απαιτήσεων του πελάτη. τέλος, σημειώνεται ότι στο στάδιο της καταγραφής των περιπτώσεων χρήσης είναι πολλές φορές κουραστική η αναζήτηση όλων των πιθανών εναλλακτικών ροών που μπορούν να εμφανιστούν σε ένα σενάριο χρήσης. Ωστόσο, κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντικό η διερεύνηση αυτή να γίνει σε αυτό το στάδιο, παρά σε μεταγενέστερο στάδιο όπως η σχεδίαση ή η υλοποίηση. Η έγκαιρη διατύπωση όλων των απαιτήσεων είναι κατά πολύ οικονομικότερη και ασφαλέστερη από την τροποποίηση του σχεδίου ή του κώδικα στη συνέχεια. 26

27 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Πρότυπα τεκμηρίωσης περιπτώσεων χρήσης Στη βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορα πρότυπα για την τεκμηρίωση των περιπτώσεων χρήσης. Τα πρότυπα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: 1. Απλές περιγραφές κειμένου χωρίς ιδιαίτερη δομή. Οι υποστηρικτές αυτού του προτύπου δίνουν έμφαση στο ότι οι περιπτώσεις χρήσης πρέπει να εστιάζουν στις απαιτήσεις του πελάτη και να μην εμπλέκουν τον αναλυτή του συστήματος σε άλλες (μη απαιτούμενες) δραστηριότητες. Προτείνεται η περιγραφή να μην ξεπερνά τις δύο παραγράφους ανά περίπτωση χρήσης. Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την τεκμηρίωση των περιπτώσεων χρήσης του συστήματος διαχείρισης παραγγελιών. 2. Πιο εκτεταμένες περιγραφές όπου διατυπώνεται ρητά ποια είναι η βασική ροή και ποιες είναι οι εναλλακτικές ροές. Συνήθως χρησιμοποιείται αρίθμηση για κάθε ενέργεια του χρήστη ή απόκριση του συστήματος. Σε περίπτωση εναλλακτικών ροών χρησιμοποιείται ο αντίστοιχος αριθμός για να υποδηλώσει το στάδιο του σεναρίου χρήσης όπου αυτή εφαρμόζεται. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι: 27

28 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βασική Ροή 1. Ο χρήστης επιλέγει το πλήκτρο "Πληρωμή μέσω Κάρτας" 2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη "Πληρωμή μέσω Κάρτας" 3. Ο χρήστης εισάγει τον αριθμό της κάρτας και το ποσό και επιλέγει Αποστολή 4. Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα ολοκλήρωσης της συναλλαγής Εναλλακτική Ροή 4.α.1 Ο αριθμός της κάρτας δεν είναι έγκυρος 4.α.2 Το σύστημα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος 4.α.3 Η περίπτωση χρήσης συνεχίζεται από το βήμα 2 της βασικής ροής 3. Λεπτομερή πρότυπα όπου για κάθε περίπτωση χρήσης αναφέρονται: α. Σύντομη περιγραφή β. Προ-συνθήκες. Συνθήκες που πρέπει να ισχύουν ώστε να είναι δυνατή η έναρξη της περίπτωσης χρήσης. γ. Βασική Ροή δ. Εναλλακτικές Ροές ε. Μετά-συνθήκες. Συνθήκες που θα ισχύουν μετά την ολοκλήρωση της περίπτωσης χρήσης. 28

29 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Ενδεικτικές Οθόνες του Συστήματος Στη λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης που ακολουθεί γίνεται αναφορά σε οθόνες του συστήματος που θα αναπτυχθεί. Η πρόχειρη σχεδίαση διεπαφών (οθονών) αποτελεί τμήμα της ανάλυσης των απαιτήσεων, όπου επιχειρούμε να δείξουμε στον μελλοντικό χρήστη του συστήματος την αναμενόμενη συμπεριφορά του υπό ανάπτυξη συστήματος λογισμικού. Τα σχέδια αυτά δεν αποτελούν μια λεπτομερή και ακριβή αποτύπωση της γραφικής διασύνδεσης χρήστη που θα έχει τελικά το λογισμικό που θα αναπτυχθεί. Απλά θεωρείται ότι αποτελούν ένα μέσο για την καλύτερη δυνατή συνεννόηση μεταξύ του τελικού χρήστη και του αναλυτή με σκοπό την αποσαφήνιση της λειτουργικότητας και τη διευκρίνιση τυχόν ασαφειών στις απαιτήσεις. Οι ενδεικτικές οθόνες που παρουσιάζονται στη φάση αυτή δεν είναι αναλυτικές (δηλαδή δεν περιλαμβάνονται όλα τα πλήκτρα, πεδία, χρώματα, μηνύματα κλπ), καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν δεσμευτικό για την υλοποίηση, στοιχείο που δεν είναι επιθυμητό στο στάδιο της ανάλυσης των απαιτήσεων. Επίσης, οι οθόνες δεν καλύπτουν το σύνολο των διεπαφών μεταξύ χρήστη και συστήματος αλλά τις διεπαφές εκείνες που κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθούν. Οι οθόνες αυτές μπορούν να δημιουργηθούν είτε με εργαλεία γραφικής σχεδίασης, είτε με γλώσσες ταχείας πρωτυποποίησης που επιτρέπουν την εύκολη ανάπτυξη γραφικής διασύνδεσης είτε ακόμη και ως πρόχειρα σχέδια που μπορούν να σκαναριστούν. 29

30 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οι ενδεικτικές οθόνες που παρουσιάζονται στη συνέχεια είναι: η Κύρια Οθόνη της εφαρμογής (που παρουσιάζει στο χρήστη όλες τις δυνατές επιλογές του), η οθόνη "Δημιουργία Πιάτου" που επιτρέπει στο μάγειρα να δημιουργήσει νέα πιάτα, η οθόνη "Προσθήκη Παραγγελίας" που επιτρέπει στο σερβιτόρο να καταχωρήσει στο σύστημα μια νέα παραγγελία, η οθόνη "Ετοιμασία Παραγγελίας" που επιτρέπει στο μάγειρα να δηλώσει στο σύστημα πότε έχει ολοκληρωθεί η ετοιμασία των πιάτων μιας παραγγελίας και η οθόνη "Υπολογισμός Χρόνου" που επιτρέπει στο μάγειρα να υπολογίσει το χρόνο που απομένει μέχρι την ετοιμασία μιας παραγγελίας. 30

31 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Σχήμα 4.4: Κύρια Οθόνη Σχήμα 4.5: Οθόνη "Δημιουργία Πιάτου" 31

32 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Σχήμα 4.6: Οθόνη "Προσθήκη Παραγγελίας" Σχήμα 4.7: Οθόνη "Ετοιμασία Παραγγελίας" 32

33 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Σχήμα 4.8: Οθόνη "Υπολογισμός Χρόνου" 4.3 Τεκμηρίωση Περιπτώσεων Χρήσης Στη συνέχεια παρουσιάζεται η τεκμηρίωση των περιπτώσεων χρήσης του συστήματος Διαχείρισης Παραγγελιών σύμφωνα με το πρώτο και το δεύτερο πρότυπο. Η ανάλυση βασίζεται στις προδιαγραφές υψηλού επιπέδου που διατυπώθηκαν από τον πελάτη αλλά και σε (υποθετική) διευκρίνιση ασαφειών που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους τελικούς χρήστες του συστήματος. Χάριν απλότητας, οι εναλλακτικές ροές που έχουν καταγραφεί είναι περιορισμένες. 33

34 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Περίπτωση Χρήσης 1: Δημιουργία Πιάτου 1ο Πρότυπο Ο Μάγειρας επιλέγει στην Κύρια Οθόνη το πλήκτρο δημιουργία πιάτου. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη "Δημιουργία Πιάτου" η οποία λαμβάνει τα ονόματα των συστατικών από τον Κατάλογο Συστατικών και τα εμφανίζει. Ταυτόχρονα το σύστημα δημιουργεί το αντίστοιχο Πιάτο. Ο Μάγειρας εισάγει την ονομασία του Πιάτου και στη συνέχεια επιλέγει το πλήκτρο Καταχώρηση Ονόματος. Το σύστημα καταχωρεί το όνομα στο Πιάτο. Στη συνέχεια ο Μάγειρας επιλέγει ένα συστατικό που περιέχει το Πιάτο και εισάγει την αντίστοιχη ποσότητα που απαιτείται. Όταν ο Μάγειρας επιλέξει το πλήκτρο Προσθήκη Συστατικού, το συστατικό που επιλέχθηκε και η αντίστοιχη ποσότητα καταχωρείται στο Πιάτο. Όταν ο Μάγειρας επιλέξει το πλήκτρο Τερματισμός, το Πιάτο εισάγεται στον Κατάλογο Πιάτων και το σύστημα επιστρέφει στην Κύρια Οθόνη. 34

35 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών 2 ο Πρότυπο Βασική Ροή 1. Ο Μάγειρας επιλέγει στην Κύρια Οθόνη το πλήκτρο "δημιουργία πιάτου" 2. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη "Δημιουργία Πιάτου" η οποία λαμβάνει τα ονόματα των συστατικών από τον Κατάλογο Συστατικών και τα εμφανίζει 3. Το σύστημα δημιουργεί το αντίστοιχο Πιάτο 4. Ο Μάγειρας εισάγει την ονομασία του Πιάτου και στη συνέχεια επιλέγει το πλήκτρο "Καταχώρηση Ονόματος" 5. Το σύστημα καταχωρεί το όνομα στο Πιάτο 6. Ο Μάγειρας επιλέγει ένα συστατικό που περιέχει το Πιάτο και εισάγει την αντίστοιχη ποσότητα που απαιτείται 7. Ο Μάγειρας επιλέγει το πλήκτρο Προσθήκη Συστατικού 8. Το σύστημα καταχωρεί το συστατικό που επιλέχθηκε και την αντίστοιχη ποσότητα στο Πιάτο. τα βήματα 6-8 επαναλαμβάνονται για όσα συστατικά επιθυμεί να επιλέξει ο χρήστης 9. Ο Μάγειρας επιλέγει το πλήκτρο "Τερματισμός" 10. Το σύστημα εισάγει το Πιάτο στον Κατάλογο Πιάτων και επιστρέφει στην Κύρια Οθόνη. 35

36 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Περίπτωση Χρήσης 2: Προσθήκη Παραγγελίας 1ο Πρότυπο Ο Σερβιτόρος επιλέγει στην Κύρια Οθόνη το πλήκτρο προσθήκη παραγγελίας. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη Προσθήκη Παραγγελίας η οποία λαμβάνει από τον Κατάλογο Πιάτων τα υπάρχοντα Πιάτα και τα εμφανίζει. Ταυτόχρονα το σύστημα δημιουργεί μια νέα Παραγγελία με έναν νέο αύξοντα κωδικό. Στη συνέχεια, ο Σερβιτόρος επιλέγει κάθε Πιάτο που ζητήθηκε και το αντίστοιχο Πιάτο προστίθεται στην Παραγγελία. Όταν η επιλογή Πιάτων ολοκληρωθεί ο Σερβιτόρος επιλέγει το πλήκτρο ολοκλήρωση παραγγελίας, η Παραγγελία καταχωρείται στην Ουρά Παραγγελιών και το σύστημα εμφανίζει την Κύρια Οθόνη. Αν ο Σερβιτόρος επιλέξει Πιάτο όπου κάποιο από τα συστατικά έχει εξαντληθεί, το πιάτο δεν προστίθεται στην παραγγελία και εμφανίζεται μήνυμα προειδοποίησης. 36

37 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών 2ο Πρότυπο Βασική Ροή 1. Ο Σερβιτόρος επιλέγει στην Κύρια Οθόνη το πλήκτρο "προσθήκη παραγγελίας" 2. Το σύστημα εμφανίζει την οθόνη "Προσθήκη Παραγγελίας" η οποία λαμβάνει από τον Κατάλογο Πιάτων τα υπάρχοντα Πιάτα και τα εμφανίζει 3. Το σύστημα δημιουργεί μια νέα Παραγγελία με έναν νέο αύξοντα κωδικό 4. Ο Σερβιτόρος επιλέγει κάθε Πιάτο που ζητήθηκε και πατάει το πλήκτρο "επιλογή" 5. Το σύστημα προσθέτει το επιλεγμένο Πιάτο στην Παραγγελία. Τα βήματα 4, 5 επαναλαμβάνονται για όσα πιάτα επιθυμεί να επιλέξει ο χρήστης 6. Ο Σερβιτόρος επιλέγει το πλήκτρο "ολοκλήρωση παραγγελίας" 7. Το σύστημα καταχωρεί την Παραγγελία στην Ουρά Παραγγελιών και εμφανίζει την Κύρια Οθόνη. Εναλλακτική Ροή 1 4.α.1 Ο Σερβιτόρος επιλέγει Πιάτο όπου κάποιο από τα συστατικά έχει εξαντληθεί 4.α.2 Το πιάτο δεν προστίθεται στην παραγγελία και εμφανίζεται μήνυμα προειδοποίησης 4.α.3. Η περίπτωση χρήσης συνεχίζει από το βήμα 4 της βασικής ροής 37

38 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Περίπτωση Χρήσης 3: Ετοιμασία Παραγγελίας 1ο Πρότυπο Ο Μάγειρας επιλέγει στην Κύρια Οθόνη το πλήκτρο ετοιμασία παραγγελίας. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη "Ετοιμασία Παραγγελίας" η οποία λαμβάνει την πρώτη παραγγελία από την Ουρά παραγγελιών και εμφανίζει τα πιάτα που περιλαμβάνει. Ο Μάγειρας επιλέγει κάθε πιάτο και μόλις το ετοιμάσει επιλέγει το πλήκτρο Ολοκλήρωση. Με την ολοκλήρωση ενός πιάτου αφαιρούνται από τα συστατικά που περιέχει το πιάτο οι αντίστοιχες ποσότητες. Όταν ολοκληρωθούν όλα τα πιάτα από μία παραγγελία η παραγγελία αφαιρείται από την Ουρά. Όταν ο Μάγειρας κλείσει την οθόνη το σύστημα επιστρέφει στην Κύρια Οθόνη. 38

39 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών 2ο Πρότυπο Βασική Ροή 1. Ο Μάγειρας επιλέγει στην Κύρια Οθόνη το πλήκτρο ετοιμασία παραγγελίας 2. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη "Ετοιμασία Παραγγελίας" η οποία λαμβάνει την πρώτη παραγγελία από την Ουρά παραγγελιών και εμφανίζει τα πιάτα που περιλαμβάνει 3. Ο Μάγειρας επιλέγει ένα πιάτο και πατάει το πλήκτρο "Ολοκλήρωση" 4. Το σύστημα αφαιρεί από τα συστατικά που περιέχει το πιάτο τις αντίστοιχες ποσότητες Τα βήματα 3, 4 επαναλαμβάνονται για όλα τα πιάτα της παραγγελίας 5. Όταν ολοκληρωθούν όλα τα πιάτα από μία παραγγελία η παραγγελία αφαιρείται από την Ουρά. 6. Ο Μάγειρας επιλέγει το πλήκτρο "Κλείσιμο" 7. Το σύστημα επιστρέφει στην Κύρια Οθόνη 39

40 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Περίπτωση Χρήσης 4: Υπολογισμός Χρόνου 1ο Πρότυπο Ο Σερβιτόρος επιλέγει στην Κύρια Οθόνη το πλήκτρο υπολογισμός χρόνου. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη "Υπολογισμός Χρόνου" η οποία λαμβάνει από την Ουρά τους κωδικούς των παραγγελιών που αναμένουν προς εξυπηρέτηση και τους εμφανίζει. Ο Σερβιτόρος επιλέγει τον κωδικό της παραγγελίας για την οποία επιθυμεί να υπολογίσει τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής και στη συνέχεια επιλέγει το πλήκτρο υπολογισμός χρόνου. Η Ουρά υπολογίζει το χρόνο εντοπίζοντας τη θέση της παραγγελίας που ζητήθηκε και υπολογίζοντας τα πιάτα για τις παραγγελίες που βρίσκονται "μπροστά" από την ζητούμενη παραγγελία. Στη συνέχεια αθροίζει 2 λεπτά για κάθε πιάτο της ζητούμενης παραγγελίας. Το σύστημα εμφανίζει τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής. Όταν ο Σερβιτόρος κλείσει την οθόνη το σύστημα επιστρέφει στην Κύρια Οθόνη. 40

41 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών 2ο Πρότυπο 1. Ο Σερβιτόρος επιλέγει στην Κύρια Οθόνη το πλήκτρο υπολογισμός χρόνου 2. Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη "Υπολογισμός Χρόνου" η οποία λαμβάνει από την Ουρά τους κωδικούς των παραγγελιών που αναμένουν προς εξυπηρέτηση και τους εμφανίζει 3. Ο Σερβιτόρος επιλέγει τον κωδικό της παραγγελίας για την οποία επιθυμεί να υπολογίσει τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής 4. Ο Σερβιτόρος επιλέγει το πλήκτρο "υπολογισμός χρόνου" 5. Η Ουρά υπολογίζει το χρόνο εντοπίζοντας τη θέση της παραγγελίας που ζητήθηκε και υπολογίζοντας τα πιάτα για τις παραγγελίες που βρίσκονται "μπροστά" από την ζητούμενη παραγγελία. Στη συνέχεια αθροίζει 2 λεπτά για κάθε πιάτο της ζητούμενης παραγγελίας 6. Το σύστημα εμφανίζει τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής 7. Ο Σερβιτόρος επιλέγει το πλήκτρο "Κλείσιμο" 8. Το σύστημα επιστρέφει στην Κύρια Οθόνη 41

42 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 5. Ανάλυση 5.1 Ανάλυση Ευρωστίας Γέφυρα μεταξύ ανάλυσης και σχεδίασης Η ανάλυση ευρωστίας (robustness analysis) αποτελεί μια τεχνική, ενταγμένη στη φάση της ανάλυσης απαιτήσεων, για τη μετάβαση από τις περιπτώσεις χρήσης σε ένα λεπτομερές σχέδιο. Η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της ανάλυσης (που απαντά στο ερώτημα "τι" θα κάνει το σύστημα) και της σχεδίασης (που απαντά στο ερώτημα "πώς" θα ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του πελάτη) αναφέρεται στη μεθοδολογία ICONIX ως ο πρωταρχικός στόχος της ανάλυσης ευρωστίας (Σχήμα 5.1). Ως στάδιο, δεν έχει κάποιο παραδοτέο που να είναι απαραίτητο ή υποχρεωτικό για τη συνέχεια σε άλλες φάσεις της διαδικασίας ανάπτυξης. Είναι όμως μια εξαιρετική τεχνική για την εκλέπτυνση και αποσαφήνιση του κειμένου των περιπτώσεων χρήσης και τον εντοπισμό ενός αρχικού συνόλου αλληλεπιδρώντων αντικειμένων (κλάσεων) για την ικανοποίηση της ζητούμενης λειτουργικότητας. 42

43 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Σχήμα 5.1: Σημασία της ανάλυσης ευρωστίας στον κύκλο ζωής λογισμικού Κατά την ανάλυση ευρωστίας το κείμενο των περιπτώσεων χρήσης μεταφράζεται σταδιακά (πρόταση προς πρόταση) σε μια γραφική απεικόνιση κλάσεων και συμπεριφοράς (διάγραμμα ευρωστίας). Κάθε οντότητα η οποία σύμφωνα με το μοντέλο πεδίου προβλήματος (ή σύμφωνα με νεότερη κρίση των αναλυτών-σχεδιαστών) αποτελεί μια κλάση του συστήματος, απεικονίζεται στο διάγραμμα ευρωστίας, κατηγοριοποιώντας την με βάση ένα από τα ακόλουθα τρία στερεότυπα κλάσεων: συνοριακές κλάσεις: κλάσεις που αποτελούν διασύνδεση μεταξύ του συστήματος και του "εξωτερικού κόσμου", δηλαδή των χειριστών του κλάσεις οντοτήτων: κλάσεις του μοντέλου πεδίου προβλήματος 43

44 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ κλάσεις ελέγχου: κλάσεις που αποτελούν την "κόλλα" μεταξύ των συνοριακών και των κλάσεων οντοτήτων και αναπαριστούν τη συμπεριφορά του συστήματος. Σε ένα διάγραμμα ευρωστίας οι κλάσεις συσχετίζονται μεταξύ τους, υποδηλώνοντας την εννοιολογική συσχέτιση που υπάρχει ή υπονοείται στο κείμενο των περιπτώσεων χρήσης Κανόνες σχεδίασης διαγραμμάτων ευρωστίας Κατά τη σχεδίαση διαγραμμάτων ευρωστίας οφείλουν να τηρούνται οι ακόλουθοι τρεις απλοί κανόνες: ουσιαστικά (χειριστές, συνοριακές κλάσεις και κλάσεις οντοτήτων) δεν μπορούν να συσχετίζονται απευθείας με άλλα ουσιαστικά ουσιαστικά μπορούν να συσχετίζονται με ρήματα (κλάσεις ελέγχου) και το αντίθετο ρήματα μπορούν να συσχετίζονται με άλλα ρήματα. Εναλλακτικά, δεν συνιστώνται οι συσχετίσεις που απεικονίζονται στο ακόλουθο σχήμα: 44

45 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Σχήμα 5.2: Μή συνιστώμενες συσχετίσεις σε διάγραμμα ευρωστίας Οι κανόνες αυτοί ουσιαστικά επιβάλλουν την οργάνωση του κειμένου των περιπτώσεων χρήσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατή στη συνέχεια η παραγωγή λεπτομερούς σχεδίου υπό μορφή διαγραμμάτων ακολουθίας. 5.2 Διαγράμματα Ευρωστίας Συστήματος Για το υπό ανάπτυξη σύστημα διαχείρισης παραγγελιών τα διαγράμματα ευρωστίας για κάθε περίπτωσης χρήσης είναι (για την πρώτη περίπτωση χρήσης η εξαγωγή του διαγράμματος ευρωστίας εξετάζεται αναλυτικά ενώ για τις υπόλοιπες περιπτώσεις η διαδικασία που ακολουθείται είναι ανάλογη): 45

46 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διάγραμμα Ευρωστίας 1: Δημιουργία Πιάτου Η φράση "Ο Μάγειρας επιλέγει στην Κύρια Οθόνη το πλήκτρο δημιουργία πιάτου" απεικονίζεται ως μια ακμή μεταξύ του χρήστη και της συνοριακής κλάσης που αντιστοιχεί στην Κύρια Οθόνη. Η φράση "Το σύστημα εμφανίζει την Οθόνη Δημιουργία Πιάτου" υποδηλώνει την ύπαρξη στο διάγραμμα ευρωστίας μιας συνοριακής κλάσης για την "Οθόνη Δημιουργίας Πιάτου". Τηρώντας τον κανόνα που δεν επιτρέπει την απευθείας συσχέτιση μεταξύ συνοριακών κλάσεων, εισάγεται μια κλάση ελέγχου που αντιστοιχεί στην ενέργεια της εμφάνισης της οθόνης (από την Κύρια Οθόνη), ως απόκριση στην επιλογή του χρήστη. Η φράση "η οποία λαμβάνει τα ονόματα των συστατικών από τον Κατάλογο Συστατικών και τα εμφανίζει" επιβάλλει την εισαγωγή μια κλάσης οντότητας που αντιστοιχεί στον Κατάλογο Συστατικών και μιας κλάσης ελέγχου που αντιστοιχεί στην ενέργεια της λήψης των ονομάτων των συστατικών από τον κατάλογο. Η φράση "Ταυτόχρονα το σύστημα δημιουργεί το αντίστοιχο Πιάτο" οδηγεί στην εισαγωγή στο διάγραμμα μια κλάσης οντότητας που αντιστοιχεί στο Πιάτο και μιας κλάσης ελεγκτή που αντιστοιχεί στην ενέργεια της δημιουργίας ενός στιγμιοτύπου της κλάσης Πιάτο. Παρόλο που η σημειολογία των διαγραμμάτων ευρωστίας δεν είναι αυστηρή, υποθέτουμε ότι η χρονική σειρά των ενεργειών που πραγματοποιείται σε κάποιο σημείο ακολουθεί τη δεξιόστροφη φορά των ακμών που εκβάλλουν από το σημείο αυτό. Με άλλα λόγια θεωρούμε ότι πρώτα πραγματοποιείται η λήψη των συστατικών και η εμφάνισή τους στην 46

47 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Οθόνη Δημιουργίας Πιάτου και μετά δημιουργείται το αντίστοιχο πιάτο. Ωστόσο, η θεώρηση αυτή δεν είναι δεσμευτική και μπορεί να τροποποιηθεί στη συνέχεια. Η φράση "Ο Μάγειρας εισάγει την ονομασία του Πιάτου και στη συνέχεια επιλέγει το πλήκτρο Καταχώρηση Ονόματος" θα έπρεπε κανονικά να συμβολιστεί ως μια ακμή από το χρήστη προς την Οθόνη Δημιουργίας Πιάτου όπου πραγματοποιούνται αυτές οι ενέργειες. Ωστόσο, αν γινόταν αυτός ο συμβολισμός, δεν θα ήταν σαφές ποια από τις ενέργειες ακμές που εκβάλλουν από τη συνοριακή κλάση Οθόνη Δημιουργίας Πιάτου οφείλεται στην πρώτη ενέργεια του χρήση (επιλογή δημιουργίας πιάτου) και ποια στη δεύτερη (εισαγωγή ονομασίας και επιλογή καταχώρησης). Για το λόγο αυτό επιλέχθηκε ο συμβολισμός της ενέργειας του χρήστη ως ετικέτα στην αντίστοιχη ακμή που καταλήγει στην κλάση ελέγχου Καταχώρηση και τελικά συνδέεται με την κλάση οντότητας Πιάτο για να μοντελοποιήσει το αποτέλεσμα της φράσης "Το σύστημα καταχωρεί το όνομα στο Πιάτο". Οι φράσεις "Στη συνέχεια ο Μάγειρας επιλέγει ένα συστατικό που περιέχει το Πιάτο και εισάγει την αντίστοιχη ποσότητα που απαιτείται" και "Όταν ο Μάγειρας επιλέξει το πλήκτρο Προσθήκη Συστατικού, το συστατικό που επιλέχθηκε και η αντίστοιχη ποσότητα καταχωρείται στο Πιάτο" μοντελοποιούνται ως μια εξερχόμενη ακμή από την Οθόνη Δημιουργίας Πιάτου με ετικέτα "επιλογή συστατικού/ποσότητα και επιλογή καταχώρησης" που καταλήγει στην κλάση ελέγχου Καταχώρηση. Η 47

48 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ κλάση ελέγχου μοντελοποιεί την ενέργεια της καταχώρησης των στοιχείων σε ένα αντικείμενο της κλάση Πιάτο. Η φράση "Όταν ο Μάγειρας επιλέξει το πλήκτρο Τερματισμός, το Πιάτο εισάγεται στον Κατάλογο Πιάτων" μοντελοποιείται ως μια ακμή με ετικέτα "επιλογή τερματισμού" που καταλήγει στην κλάση ελέγχου εισαγωγή Πιάτου. Η κλάση ελέγχου αντιστοιχεί στην ενέργεια της εισαγωγής του αντικειμένου (πιάτου) που δημιουργήθηκε στην κλάση οντότητας Κατάλογος Πιάτων. Τέλος, η φράση "το σύστημα επιστρέφει στην Κύρια Οθόνη" αντιστοιχεί στην ενέργεια της εμφάνισης από το σύστημα της Κύριας Οθόνης που πραγματοποιείται όταν ο χρήστης επιλέξει τον τερματισμό. Το συνολικό διάγραμμα ευρωστίας με βάση την ανωτέρω ανάλυση παρουσιάζεται στο ακόλουθο σχήμα. Η λύση που προτείνεται δεν είναι η μοναδική. Σε κάθε περίπτωση η ορθότητα του διαγράμματος είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Ο σκοπός του όμως επιτυγχάνεται όσο το κείμενο των περιπτώσεων χρήσης αποσαφηνίζεται και προετοιμάζεται ώστε να επιτρέψει την περαιτέρω σχεδίαση του συστήματος. 48

49 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Visual Paradigm for UML Enterprise Edition(ICT_IVE_TY) Κατάλογος Συστατικών επιλογή ημιουργίας Πιάτου λήψη ονομάτων δημιουργία Μάγειρας Κύρια Οθόνη εμφάνισε εισαγωγή ονόματος και επιλογή καταχώρησης Οθόνη ημιουργίας Πιάτου καταχώρηση Πιάτο επιλογή τερματισμού επιλογή συστατικού/ποσοτήτας και επιλογή προσθήκης εμφάνισε εισαγωγή Πιάτου καταχώρηση Κατάλογος Πιάτων Σχήμα 5.3: Διάγραμμα Ευρωστίας για την Περίπτωση Χρήσης "Δημιουργία Πιάτου" 49

50 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διάγραμμα Ευρωστίας 2: Προσθήκη Παραγγελίας Visual Paradigm for UML Enterprise Edition(ICT_IVE_TY) Κατάλογος Πιάτων επιλογή προσθήκης παραγγελίας λήψη ονομάτων Σερβιτόρος Κύρια Οθόνη εμφάνισε Οθόνη Προσθήκης Παραγγελίας δημιουργία ολοκλήρωση παραγγελίας εμφάνισε καταχώρηση επιλογή Πιάτου Παραγγελία Πιάτο Ουρά υπάρχουν συστατικά? ναι καταχώρηση όχι εμφάνισε Μήνυμα Προειδοποίησης Σχήμα 5.4: Διάγραμμα Ευρωστίας για την Περίπτωση Χρήσης "Προσθήκη Παραγγελίας" 50

51 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Διάγραμμα Ευρωστίας 3: Ετοιμασία Παραγγελίας Visual Paradigm for UML Enterprise Edition(ICT_IVE_TY) επιλογή ετοιμασία παραγγελίας εμφάνισε λήψη πρώτης παραγγελίας Ουρά Μάγειρας Κύρια Οθόνη Συστατικό Οθόνη Ετοιμασίας Παραγγελίας επιλογή τερματισμού επιλογή πιάτου και ολοκλήρωση λήψη Πιάτων αφαίρεση ποσότητας εμφάνισε επιλογή πιάτου Παραγγελία αφαίρεση συστατικών Πιάτο ολοκλήρωση όλων των πιάτων; ΝΑΙ αφαίρεση παραγγελίας Σχήμα 5.5: Διάγραμμα Ευρωστίας για την Περίπτωση Χρήσης "Ετοιμασία Παραγγελίας" 51

52 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Διάγραμμα Ευρωστίας 4: Υπολογισμός Χρόνου Visual Paradigm for UML Enterprise Edition(ICT_IVE_TY) Σερβιτόρος επιλογή Υπολογισμού Χρόνου Κύρια Οθόνη εμφάνισε λήψη παραγγελιών επιλογή κωδικού παραγγελίας και πλήκτρου υπολογισμού Ουρά εύρεση θέσης παραγγελίας επιλογή τερματισμού Οθόνη Υπολογισμού Χρόνου υπολογισμός χρόνου εμφάνισε υπολογισμός πιάτων που αναμένουν άθροιση χρόνων εκτιμώμενος χρόνος εμφάνισε Σχήμα 5.6: Διάγραμμα Ευρωστίας για την Περίπτωση Χρήσης "Υπολογισμός Χρόνου" 5.3 Αναθεώρηση του μοντέλου πεδίου προβλήματος Από τη διερεύνηση των περιπτώσεων χρήσης και τη δημιουργία των διαγραμμάτων ευρωστίας είναι αναμενόμενο και επιθυμητό να εντοπιστούν νέες κλάσεις που δεν συμπεριελήφθησαν αρχικά στο μοντέλο πεδίου προβλήματος. Επίσης, το στάδιο της ανάλυσης οδηγεί και στον εντοπισμό ορισμένων από τις ιδιότητες των κλάσεων καθώς αυτές είτε αναφέρονται ρητά στο κείμενο των περιπτώσεων χρήσης αλλά επιλέγεται να μην αντιστοιχισθούν σε κλάσεις του συστήματος είτε υπονοούνται. Για το σύστημα που αναπτύσσεται, το μοντέλου του πεδίου προβλήματος εμπλουτίζεται ως εξής (καθώς από το εξελισσόμενο διάγραμμα κλάσεων πρόκειται να παραχθεί ένα μεγάλο τμήμα του κώδικα κρίνεται σκόπιμο 52

53 Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών από το σημείο αυτό και μετά να παρατίθενται και οι αγγλικοί όροι για τις ονομασίες κλάσεων, ιδιοτήτων και μεθόδων): Από την περίπτωση χρήσης 1 και το αντίστοιχο διάγραμμα ευρωστίας προκύπτει ότι στο μοντέλο πεδίου προβλήματος πρέπει να συμπεριληφθεί η κλάση Κατάλογος Συστατικών (IngredientCatalog) και η κλάση Κατάλογος Πιάτων (PlateCatalog). Τέτοιες κλάσεις, που λειτουργούν ως συλλογές αντικειμένων κλάσεων οντοτήτων είναι αναμενόμενες στις περισσότερες εφαρμογές, ακόμα και αν δεν αναφέρονται ρητά στις απαιτήσεις, καθώς επιτρέπουν τον εντοπισμό και την ανάκτηση των αντικειμένων των κλάσεων οντοτήτων. Οι δύο αυτές κλάσεις περιλαμβάνουν αντικείμενα των κλάσεων Συστατικό (Ingredient) και Πιάτο (Plate) αντίστοιχα, και για το λόγο αυτό συνδέονται με σχέση συναρμολόγησης με αυτές με πολλαπλότητα πολλά στο άκρο των κλάσεων οντοτήτων. Από το ίδιο διάγραμμα ευρωστίας προκύπτει ότι η κλάση Συστατικό καθώς και η κλάση Πιάτο θα περιλαμβάνουν μια ιδιότητα όνομα (name) καθώς τα ονόματα των συστατικών εμφανίζονται στην Οθόνη Δημιουργίας Πιάτου ενώ ο χρήστης ρητά αναφέρεται ότι εισάγει το όνομα κάθε πιάτου που δημιουργεί. Ακολουθώντας την αρχή της ενσωμάτωσης που επιβάλλει η πρόσβαση στις ιδιότητες ενός αντικειμένου να πραγματοποιείται μόνο μέσω της δημόσιας διασύνδεσης της κλάσης, όλες οι ιδιότητες μιας κλάσης ορίζονται να έχουν ορατότητα ιδιωτική (private). Η ιδιωτική ορατότητα υποδηλώνεται στο διάγραμμα κλάσεων της UML με ένα σύμβολο '-' πριν από το όνομα κάθε ιδιότητας. 53

54 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αξίζει να σημειωθεί ότι στο στάδιο της ανάλυσης δεν είναι απαραίτητο να απεικονίζονται στο διάγραμμα κλάσεων οι τύποι δεδομένων κάθε ιδιότητας. Η σύμβαση που ακολουθείται είναι τα ονόματα κλάσεων να ξεκινούν με κεφαλαίο γράμμα, ενώ τα ονόματα των ιδιοτήτων και μεθόδων να ξεκινούν με πεζό γράμμα. Από την περίπτωση χρήσης 2 προκύπτει ότι κατά τη δημιουργία μιας νέας παραγγελίας καταχωρείται σε αυτήν ένας νέος αύξοντας κωδικός και επομένως μια ιδιότητα κωδικός (code) προστίθεται στην κλάση Παραγγελία (Order). Από την περίπτωση χρήσης 3 και το αντίστοιχο διάγραμμα ευρωστίας συνάγεται ότι κατά την ετοιμασία ενός πιάτου αφαιρούνται από τα συστατικά που περιέχει οι αντίστοιχες ποσότητες. Επομένως στην κλάση Συστατικό προστίθεται μια ιδιότητα ποσότητα (amount). Στο αναθεωρημένο μοντέλο του πεδίου προβλήματος σημειώνονται πλέον και σύμβολα πολλαπλότητας στις σχέσεις συναρμολόγησης. Το αναθεωρημένο διάγραμμα απεικονίζεται στο σχήμα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Επιχειρηματική Μοντελοποίηση Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων

Μοντελοποίηση Συστημάτων Εργασία για το μάθημα Μοντελοποίηση Συστημάτων 29 Οκτωβρίου 204 Α. Στόχος Στην εργασία αυτή θα εξοικειωθείτε με τα πρώτα στάδια σχεδιασμού λογισμικού. Συγκεκριμένα, μετά την εκπόνηση της εργασίας θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2ο. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια

Κεφάλαιο 2ο. Κατανοώντας την αντικειμενοστρέφεια Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Κεφάλαιο 1ο. Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο...13 1.2 Πως αναπτύχθηκε η UML...14 1.3 Κατανοώντας την UML...15 1.4 Αναγνωρίζοντας τα επί μέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού

Πίνακας Περιεχομένων. μέρος A 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού Πρόλογος...21 μέρος A Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1 Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού 1.1 Το λογισμικό...25 1.1.1 Ο ρόλος και η σημασία του λογισμικού...26 1.1.2 Οικονομική σημασία του λογισμικού...28

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Συστημάτων Πληροφορικής Απαντούν στα εξής ερωτήματα Ποιά βήματα θα ακολουθηθούν? Με ποιά σειρά? Ποιά τα παραδοτέα και πότε? Επομένως,

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές

Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Μοντελοποίηση δεδομένων με UML Χρήση σε πολυμεσικές εφαρμογές Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΓΤΠ61 Πληροφορική Πολυμέσα Αγγελική Μαζαράκη Τι είναι η UML Είναι μια γραφική γλώσσα μοντελοποίησης συστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης, Επ. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης

Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Mεθοδολογίες Ανάπτυξης Μάρα Νικολαϊδου Μοντελοποίηση Συστήµατος Περιπτώσεις χρήσης Οι περιπτώσεις χρήσης είναι µια τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Συνεργασίας. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Συνεργασίας. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Συνεργασίας Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Διδάσκων: Γ. Χαραλαμπίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στη UML... 19 1.1 Εισαγωγή... 19 1.2 Η γλώσσα UML... 20 1.2.1 Μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού... 21 1.2.2 Τύποι διαγραμμάτων της UML... 22 1.3 Διαγράμματα της UML... 24

Διαβάστε περισσότερα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα

UML. Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις. Παραδείγματα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ UML UML Γενικά χαρακτηριστικά Στοιχεία µοντέλων Συσχετίσεις ιαγράµµατα Παραδείγματα Ορισμός του μοντέλου Αποτελεί µια αφηρηµένη περιγραφή ενός Φυσικού συστήµατος. Αποτελεί ένα σχέδιο για την

Διαβάστε περισσότερα

Μοντελοποίηση Συστημάτων. Διαγράμματα Κλάσεων ClassDiagrams

Μοντελοποίηση Συστημάτων. Διαγράμματα Κλάσεων ClassDiagrams Μοντελοποίηση Συστημάτων Διαγράμματα Κλάσεων ClassDiagrams Διαγράμματα Κλάσεων Χρησιμοποιούνται στα βήματα: Ανάλυση απαιτήσεων Π.Σ. Σχεδιασμός Π.Σ. Είναι στατικά διαγράμματα που δείχνουν: Κλάσεις Ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού

Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Μεθοδολογίες Παραγωγής Λογισµικού Βασικά Γενικά Μοντέλα Μοντέλο καταρράκτη (waterfall model) Ξεχωριστές φάσεις καθορισµού απαιτήσεων και ανάπτυξης, επικύρωσης, εξέλιξης Εξελικτική ανάπτυξη (evolutionary

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ο κύκλος ζωής λογισµικού (συνοπτικά) Η παραδοσιακή φάση ανάπτυξης του κύκλου ζωής λογισµικού Φάση καθορισµού απαιτήσεων (1/2) ΤΙ πρέπει να κάνει το

Διαβάστε περισσότερα

Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας

Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης. Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας Διαγράμματα Αλληλεπίδρασης Διαγράμματα Ακολουθίας Διαγράμματα Συνεργασίας 1 Διαγράμματα αλληλεπίδρασης Απεικονίζουν την αλληλεπίδραση των αντικειμένων μέσω μηνυμάτων Η ανάθεση αρμοδιοτήτων περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

public void printstatement() { System.out.println("Employee: " + name + " with salary: " + salary);

public void printstatement() { System.out.println(Employee:  + name +  with salary:  + salary); Κληρονομικότητα Η κληρονομικότητα (inheritance) αποτελεί έναν από τους χαρακτηριστικότερους μηχανισμούς των αντικειμενοστρεφών γλωσσών προγραμματισμού. Επιτρέπει την δημιουργία μιας νέας κλάσης απορροφώντας

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισμικού

Έγγραφο Περιγραφής Απαιτήσεων Λογισμικού Ιστορικό Ημερομηνία Έκδοση Περιγραφή Συγγραφέας Σελ. 2 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή xx

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Απαιτήσεις Λογισμικού Περιπτώσεις χρήσης Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2012-2013 1 Περιεχόμενο του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Περιεχόμενα Παρουσίαση μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων διεργασίας ανάπτυξης λογισμικού Γενική περιγραφή των διαδικασιών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) (7-8)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ) (7-8) ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ UML ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4

Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 4 Διαδικασίες παραγωγής λογισμικού Στόχοι Παρουσίαση μοντέλων παραγωγής λογισμικού Περιγραφή τριών γενικών μοντέλων παραγωγής λογισμικού και πότε μπορούν να χρησιμοποιούνται Γενική περιγραφή των μοντέλων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση

Σχεδίαση Λογισμικού. Σημείωση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420)

Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Ανάπτυξη & Σχεδίαση Λογισμικού (ΗΥ420) Διάλεξη 8: Σχεδίαση Συστήματος Σχεδίαση Συστήματος 2 Διεργασία μετατροπής του προβλήματος σε λύση. Από το Τί στο Πώς. Σχέδιο: Λεπτομερής περιγραφή της λύσης. Λύση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Rational Unified Process Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η ιαχείριση Απαιτήσεων στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Τι είναι διαχείριση απαιτήσεων Ποια είναι η ροή των εργασιών στη φάση της καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Ηλεκτρονικό Κατάστημα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Παραδείγματα -UML Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Ηλεκτρονικό Κατάστημα Το αντικείμενο είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Η στοίβα (stack) H στοίβα είναι ένας αποθηκευτικός χώρος οργανωµένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει δύο βασικές λειτουργίες:

Η στοίβα (stack) H στοίβα είναι ένας αποθηκευτικός χώρος οργανωµένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζει δύο βασικές λειτουργίες: Άσκηση 5Α_5 26/3/2003 11.5. Άσκηση 5A - [αναγνώριση αντικειµένων-διάγραµµα κλάσεων] [Σε αντικατάσταση της άσκησης 5 του κεφαλαίου 11] 11.5.1. Περιγραφή Η άσκηση αυτή είναι η πρώτη από µία σειρά ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε UML για το µάθηµα ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ακαδηµαϊκό Έτος 2012-2013 «Αντικειµενοστρεφής Ανάλυση Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Προσφορών (e-shop)» Η άσκηση αφορά στη χρήση της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο του μαθήματος

Περιεχόμενο του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η Αντικειμενοστρεφής Τεχνολογία Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 202-203 Περιεχόμενο του μαθήματος Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού

Τεχνολογία Λογισμικού Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 2 με τίτλο «Ανάπτυξη έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών» της Πράξης «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)- Γενικά Περίπτωση χρήσης: ένα σύνολο διαδοχικών ενεργειών (που μπορεί να περιλαμβάνει και εναλλακτικές ενέργειες) το οποίο οδηγεί σε ένα χρήσιμο αποτέλεσμαγιαέναν χειριστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Χειμερινό Εξάμηνο (6ο) Διδάσκων: Κων/νος Στεργίου 6/4/2014 Σύστημα Κράτησης Αεροπορικών Θέσεων Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής

Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής Κεφάλαιο 3: Εισαγωγή στους αλγορίθμους - διαγράμματα ροής Αλγόριθμος (algorithm) λέγεται μία πεπερασμένη διαδικασία καλά ορισμένων βημάτων που ακολουθείται για τη λύση ενός προβλήματος. Το διάγραμμα ροής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων

Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού & Ανάλυση Συστημάτων 14/11/2016 Δρ. Ανδριάνα Πρέντζα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια aprentza@unipi.gr Class Diagrams Διαγράμματα Κλάσεων Άξονες

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπτώσεις χρήσης

Οι περιπτώσεις χρήσης 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Οι περιπτώσεις χρήσης ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Το µοντέλο των περιπτώσεων χρήσης Τα διαγράµµατα των περιπτώσεων χρήσης Λεκτική περιγραφή των περιπτώσεων χρήσης Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. UML Διαγράμματα. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014

. Μεθοδολογία Προγραμματισμού. UML Διαγράμματα. Νικόλαος Πεταλίδης. Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 .. Μεθοδολογία Προγραμματισμού UML Διαγράμματα Νικόλαος Πεταλίδης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Εισαγωγή Εαρινό Εξάμηνο 2014 Ν. Πεταλίδης (ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας) Μεθοδολογία Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης. Use Cases and Use Case Diagrams

Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης. Use Cases and Use Case Diagrams Περιπτώσεις Χρήσης και Διαγράµµατα Περιπτώσεων Χρήσης Use Cases and Use Case Diagrams Τι είναι οι Περιπτώσεις Χρήσης (Use Cases)! Eίναι µια τεχνική αποτύπωσης των λειτουργικών απαιτήσεων ενός συστήµατος!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (BSD16) ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

UML: Unified modelling language

UML: Unified modelling language UML: Διαγράμματα UML: Unified modelling language Γλώσσα μοντελοποίησης για ανάλυση και σχεδιασμό Παρέχει το συμβολισμό για ανάλυση και σχεδιασμό. Είναι γλώσσα συμβολισμού. Δεν είναι ολόκληρη μεθοδολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η Υλοποίηση στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Πρωτοτυποποίηση Προγραµµατισµός υλοποίησης Ανάπτυξη συστήµατος Μοναδιαίος έλεγχος Ολοκλήρωση 2 3 Η υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED αντικειμενοστραφής προγραμματισμός ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED αντικειμενοστραφής προγραμματισμός ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED αντικειμενοστραφής προγραμματισμός ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης

Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Φυσική Απογραφή & Παραστατικά Αποθήκης Περιεχόμενα Διαδικασία Φυσικής Απογραφής... 3 Συμπλήρωση φόρμας... 3 Βήματα Απογραφής... 5 Εισαγωγή Αρχείου Απογραφής... 9 Εκτυπώσεις Φυσικής Απογραφής... 10 Λίστα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Εισαγωγή στη Ενοποιηµένη Προσέγγιση Unified Process (UP) ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Τι είναι η UP Βασικές αρχές µηχανικής λογισµικού Οι βασικές έννοιες της UP Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ

Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ Σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών ΕΚΤ 1 Λειτουργικές απαιτήσεις Το σύστημα υποβολής αιτήσεων υποψήφιων συνεργατών στοχεύει στο να επιτρέπει την πλήρως ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ (BSD07) (ΠΔ.Τ.Ε. 2563/19.7.2005 Ε50) Ιανουάριος 2005 ΓΕΝΙΚΑ... 4 1. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων

Pylon Entry. Πόροι. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Pylon Entry Πόροι Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Πόρων Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πόρου... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 4 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Περιπτώσεις Χρήσης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Περιπτώσεις Χρήσης. Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ Περιπτώσεις Χρήσης Ιωάννης Σταμέλος Βάιος Κολοφωτιάς Πληροφορική Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2013 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πάτρα, 15 Δεκεμβρίου 2006 Αγαπητοί φοιτητές, στη συνέχεια θα συνοψίσω το περιεχόμενο της δεύτερης φετινής ΟΣΣ, η οποία διεξήχθη την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου με παρόντες τους 12 από τους 22+1 φοιτητές του

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου...

Δημιουργία πληρωμής μετρητών Πεδία Παραστατικού Πληρωμής Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων Καταχώρηση Αξιογράφου... Δημιουργία πληρωμής Περιεχόμενα Δημιουργία πληρωμής μετρητών... 3 Πεδία Παραστατικού Πληρωμής... 4 Δημιουργία πληρωμής αξιογράφων... 6 Καταχώρηση Αξιογράφου... 8 Αντιγραφή παραστατικού πληρωμής... 10 Ακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη γλώσσα UML

Εισαγωγή στη γλώσσα UML Κεφάλαιο 1 o Εισαγωγή στη γλώσσα UML 1.1 Προσθέτοντας μια νέα μέθοδο Στις πρώτες εποχές των υπολογιστών, οι προγραμματιστές συνήθιζαν να περιορίζονται στην ανάλυση σε βάθος των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν.

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 6 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών v.vescoukis@cs.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού

Πληροφορική 2. Τεχνολογία Λογισμικού Πληροφορική 2 Τεχνολογία Λογισμικού 1 2 Κρίση Λογισμικού (1968) Στην δεκαετία του 1970 παρατηρήθηκαν μαζικά: Μεγάλες καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση κατασκευής λογισμικών Μεγαλύτερα κόστη ανάπτυξης λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων

K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων K15 Ψηφιακή Λογική Σχεδίαση 7-8: Ανάλυση και σύνθεση συνδυαστικών λογικών κυκλωμάτων Γιάννης Λιαπέρδος TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Η έννοια του συνδυαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10

Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα σπουδών "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ" - Θ.Ε. ΠΛΗ11 Τεχνολογία Λογισµικού Ι Κεφάλαιο 3 Μια αναλυτικότερη προσέγγιση στην δραστηριότητα 3.10 Βασίλειος Βεσκούκης ιδάκτωρ Ηλεκτρολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω

ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω ΤΙΤΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΑ-24γ Εγχειρίδιο Χρήσης Δ.Δ.Π. Του Δήμου Αιγάλεω Έκδοση 1.0 12 Ιανουαρίου 2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 25978/04.08.2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ : Προσαρμογή, Ανάπτυξη, Έλεγχος και Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ

Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ 1 Διαδικασία Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ Περίληψη Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Συγκεντρωτικές Καταστάσεις ΚΕΠΥΟ. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες της τεχνολογίας απαιτήσεων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 7

Διαδικασίες της τεχνολογίας απαιτήσεων. I. Sommerville 2006 Βασικές αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού, 8η αγγ. έκδοση Κεφ. 7 Διαδικασίες της τεχνολογίας απαιτήσεων 1 Περιεχόμενα Μελέτες σκοπιμότητας Εξαγωγή και ανάλυση απαιτήσεων Δομημένη ανάλυση & Διαγράμματα Ροής Δεδομένων Επικύρωση απαιτήσεων Διαχείριση απαιτήσεων 2 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι κ. ΠΕΤΑΛΙΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Αποτύπωση Απαιτήσεων Αποτύπωση απαιτήσεων Φυσική Γλώσσα Δοµηµένη γλώσσα Γραφική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 4: Ανάλυση Απαιτήσεων Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 AM Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη

Pylon Entry. Πελάτες. Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Pylon Entry Πελάτες Στην διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση ενός πελάτη Περιεχόμενα Δημιουργία Νέου Πελάτη... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 5 Καρτέλα Πρόσθετα Στοιχεία...

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server

Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Σχεδιασμός χωρητικότητας HP NonStop Server Υπηρεσίες HP Τεχνικά δεδομένα Ο καθορισμός των μελλοντικών αναγκών χώρου αποθήκευσης των συνεχώς αναπτυσσόμενων συστημάτων NonStop της επιχείρησής σας είναι ζωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού

Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Διαχείριση Πάγιου Ενεργητικού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας διαχείρισης Παγίου Ενεργητικού. Η διαδικασία περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των εκτυπωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/4/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού (λογοκλοπής) και βάσης δεδομένων (αποθετηρίου) Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.1.4 / Πληροφοριακό σύστημα υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Εργαλεία CASE. Computer Assisted Systems Engineering. Δρ Βαγγελιώ Καβακλή. Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργαλεία CASE Computer Assisted Systems Engineering Δρ Βαγγελιώ Καβακλή Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Εαρινό Εξάμηνο 2011-2012 1 Εργαλεία CASE

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Αντικειμενοστραφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (2ο Μέρος)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Αντικειμενοστραφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (2ο Μέρος) Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Αντικειμενοστραφούς Σχεδίασης Συστημάτων και Εφαρμογών (2ο Μέρος) Γρηγόριος Μπεληγιάννης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Παραδόσεις Μαθήματος 2016 Δρ Γ Παπαλάμπρου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (Κτίριο Λ) Σχολή Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού

Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Εισαγωγή Νέου Λογαριασμού Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας εισαγωγής νέου λογαριασμού καθώς και την παραμετροποίησή του. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση εισπράξεων

Διαχείριση εισπράξεων Διαχείριση εισπράξεων Περιεχόμενα Δημιουργία είσπραξης μετρητών... 3 Δημιουργία είσπραξης πιστωτικών καρτών... 6 Δημιουργία είσπραξης αξιογράφου... 10 Ακύρωση παραστατικού είσπραξης... 14 Αντιγραφή παραστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Τα διαγράµµατα κλάσεων

Τα διαγράµµατα κλάσεων 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Τα διαγράµµατα κλάσεων ρ. Πάνος Φιτσιλής 2 Περιεχόµενα Βασικές έννοιες µοντέλου κλάσεων Βασικές συσχετίσεις Παραδείγµατα 3 ιαγράµµατα κλάσεων (class diagrams) Είναι το βασικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram

Διάγραμμα Κλάσεων. Class Diagram Διάγραμμα Κλάσεων Class Diagram Γενικά Ορίζει τις κλάσεις αντικειμένων σε ένα σύστημα, τις μεθόδους και τις συναρτήσεις τους, και τις συσχετίσεις μεταξύ των κλάσεων. Περιγράφουν την δομή και συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Καταχώρησης Αποδείξεων µε απλά βήµατα Βήµα 1 Έναρξη Λειτουργίας Εφαρµογής Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης έχει την δυνατότητα ο χρήστης µέσα από ένα ευέλικτο υποσύστηµα να

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων

Εργαστήριο «Τεχνολογία Πολιτισμικού Λογισμικού» Ενότητα. Επεξεργασία πινάκων Ενότητα 4 Επεξεργασία πινάκων 36 37 4.1 Προσθήκη πεδίων Για να εισάγετε ένα πεδίο σε ένα πίνακα που υπάρχει ήδη στη βάση δεδομένων σας, βάζετε τον κέρσορα του ποντικιού στο πεδίο πάνω από το οποίο θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

Pylon Entry. Επαφές. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών

Pylon Entry. Επαφές. Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών Pylon Entry Επαφές Στη διαδικασία αυτή περιγράφεται η Δημιουργία- Μεταβολή-Διαγραφή Αναζήτηση Επαφών Περιεχόμενα Δημιουργία Νέας Επαφής... 3 Καρτέλα Βασικά Στοιχεία... 6 Καρτέλα Στοιχεία Επαφής... 7 Καρτέλα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ»

Ανάλυση & Σχεδιασµός Πληροφοριακών Συστηµάτων Ι (Εργαστήριο) Σύστημα Διαχείρισης Πληροφοριακού υλικού της Δημοτικής επιχείρησης «Αναπτυξιακή ΑΕ» Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στα πλαίσια της εργασίας για το εργαστήριο «Ανάλυσης και Σχεδιασµού Πληροφοριακών Συστημάτων I» θα σχεδιαστεί το ακόλουθο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστηµα (ΟΠΣ): Σύστημα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή

Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Σενάριο 14: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Ταυτότητα Σεναρίου Τίτλος: Προγραμματίζοντας ένα Ρομπότ ανιχνευτή Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική Διδακτική Ενότητα: Ελέγχω-Προγραμματίζω τον Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ DYNAMICS NAV 2013 R2 - INNOVERA 7.1 ERP Για να κλείσουμε μία χρήση στο InnovEra, επιλέγουμε από το κεντρικό μενού των Τμημάτων «Οικονομική Διαχείριση», «Περιοδικές Εργασίες»,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας,

ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3. Σταμάτιος Δρίτσας, ΕΤΟΣ 2012 / ΤΕΥΧΟΣ 3 Σταμάτιος Δρίτσας, CRP, Ορκωτός Ελεγκτής - Λογιστής Ανάθεση εργασιών σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC): Συναφείς Υπηρεσίες Σταμάτιος Δρίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης

Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Υπολογισμός Φορολογικής Αναμόρφωσης Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Υπολογισμού Φορολογικής Αναμόρφωσης στην εφαρμογή Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (BSD04) ΟΚΤΏΒΡΙΟΣ 2005 Ηλεκτρονική υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Η Ανάλυση και ο Σχεδιασµός στην Ενοποιηµένη ιαδικασία. ρ. Πάνος Φιτσιλής 1 Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Η και ο στην Ενοποιηµένη ιαδικασία ρ. Πάνος Φιτσιλής Περιεχόµενα Γενικές αρχές ανάλυσης και σχεδιασµού Τα βήµατα της ανάλυσης και του σχεδιασµού Συµπεράσµατα 2 3 Η ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα