Υπόµνηµα τρόικας Μνηµόνιο 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υπόµνηµα τρόικας Μνηµόνιο 2"

Transcript

1 Υπόµνηµα τρόικας Μνηµόνιο 2 23 Ιανουαρίου 2012 Ελλάδα: Προσδιορίζοντας το νέο Πρόγραµµα Τα υποµνήµατα του υπάρχοντος προγράµµατος, και ιδιαιτέρως της 5ης αναθεώρησης του Μνηµονίου, αναµένεται να αποτελέσουν τη βάση του νέου ελληνικού προγράµµατος. Με άλλα λόγια, οι στόχοι και οι στρατηγικές προσαρµογής που περιγράφονται σε αυτό, µαζί µε τα µέτρα υλοποίησής τους, αναµένεται σε γενικές γραµµές να περάσουν στο νέο πρόγραµµα. Αυτό το έγγραφο περιλαµβάνει προτεινόµενες βελτιώσεις προς πιθανή ενσωµάτωση στο νέο πρόγραµµα: 1) προγενέστερες κινήσεις που θα χρειαστεί να ολοκληρωθούν προτού µπορέσει να εξεταστεί το πρόγραµµα, 2) προσθήκες και τροποποιήσεις στο πρόγραµµα για την αντιµετώπιση των εξελισσόµενων περιστάσεων ή για τον καλύτερο προσδιορισµό των πολιτικών. Η λίστα στην παρούσα φάση αντικατοπτρίζει την ανάλυση των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και αναµένεται να βελτιωθεί καθώς οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν τις δικές τους προτάσεις. Ι. ηµοσιονοµική Πολιτική Πλήρης εφαρµογή όλων των µέτρων της Μεσοπρόθεσµης ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (MTFS) που εκκρεµούν (βλέπε Παράρτηµα 1) Θέσπιση των απαραιτήτων µέτρων προκειµένου να επιτευχθεί ο δηµοσιονοµικός στόχος για το έλλειµµα του 2012 (βλέπε Παράρτηµα 2). Όλα τα µέτρα θα αφορούν µόνο στην πλευρά των δαπανών και θα έπρεπε να είναι λίγα και µεγάλα αλλά αποτελεσµατικά. Υιοθέτηση ενός πλαισίου νόµου για τις επικουρικές συντάξεις που θα προχωρεί στην ίδρυση µόνο ενός επικουρικού ταµείου και ενός συστήµατος υποθετικής προσδιοριζόµενης εισφοράς (Notional Defined Contribution) και που θα περιλαµβάνει περικοπές στα επιδόµατα των επικουρικών συντάξεων για την περίοδο σύµφωνες µε τους στόχους της MTFS. Καθιέρωση ενός περισσότερο αποτελεσµατικού ελέγχου στις προσλήψεις (ο οποίος θα πρέπει να συµφωνεί µε τα σχέδια προσλήψεων και µε την αναλογία 1 προς 5), µαζί µε ελέγχους στους αριθµούς των εισαχθέντων στις αστυνοµικές και στρατιωτικές ακαδηµίες. Φορολογική µεταρρύθµιση. Ολόκληρο το πρόγραµµα των ενδιάµεσων βηµάτων πρέπει να συγκεκριµενοποιηθεί έτσι ώστε να υπάρξει χρόνος για την προετοιµασία προτάσεων (συµπεριλαµβανοµένης µιας ολοκληρωµένης ανάλυσης των επιπτώσεων), για δηµόσιες διαβουλεύσεις και για πλήρη επισκόπηση από ΕΕ/ΕΚΤ/ ΝΤ, καθώς και αρκετός χρόνος για αναθεωρήσεις. Το χρονοδιάγραµµα µένει να καθοριστεί, η ηµεροµηνία για τέλη-μαρτίου για τις υπάρχουσες διαρθρωτικές αλλαγές ίσως να είναι πολύ πρόωρη. Ο προσδιορισµός των µέτρων που θα ληφθούν για τη κάλυψη των κενών την περίοδο πρέπει να επεκταθεί έτσι ώστε να καλύψει κι άλλες µεταρρυθµίσεις στον χώρο των δαπανών, απαραίτητες προκειµένου να κλείσει κάθε πρόσθετο κενό. Ο υπολογισµός των εν λόγω κενών εκκρεµεί. (Τα µέτρα για την εφαρµογή των προτάσεων της έκθεσης του ΟΟΣΑ για τη διοικητική µεταρρύθµιση θα συζητηθούν). Εφαρµογή ενός προγράµµατος στοχευµένων µειώσεων προσωπικού ώστε να επιτευχθεί ο

2 στόχος των έως το Το πρόγραµµα θα δίνει ένα χρονοδιάγραµµα στο οποίο θα περιλαµβάνεται ο προσδιορισµός της δοµής της κυβέρνησης και ο προσδιορισµός των πλάνων για προσλήψεις ανά τµήµα ώστε να επιτευχθεί ο συνολικός συµφωνηθείς στόχος (µέσω απολύσεων και φυσικής µείωσης του προσωπικού από συνταξιοδοτήσεις/παραιτήσεις). Μεταρρυθµίσεις στον χώρο της υγείας: Μεταφορά όλων των αρµοδιοτήτων εποπτείας του ΕΟΠΥΥ και όλων των άλλων ταµείων υγείας στο Υπουργείο Υγείας, επιπροσθέτως, µεταφορά όλων των αρµοδιοτήτων εποπτείας των προγραµµάτων κοινωνικής αρωγής στο Υπουργείο Εργασίας. Καθιέρωση στόχων για τις φαρµακευτικές δαπάνες και για τη συνταγογράφηση γενόσηµων φαρµάκων: το 50% των φαρµάκων που συνταγογραφούνται και καλύπτονται οικονοµικά είναι γενόσηµα. ΙΙ. Θεσµικές ηµοσιονοµικές Μεταρρυθµίσεις ιαχείριση των εσόδων Επίτευξη των στόχων της διαχείρισης εσόδων για τα τέλη του 2011 αναφορικά µε τον αριθµό των γενικών και φορολογικών ελέγχων των υψηλών εισοδηµάτων. Ψήφιση νοµοθεσίας και έκδοση εγκυκλίων για την ενδυνάµωση της φορολογικής διοίκησης: Τροποποίηση του πρόσφατου «πολυνοµοσχεδίου» και ανάκληση των άρθρων 3 και 21 (ώστε να καταργηθεί η επέκταση των όρων πληρωµής των φορολογικών χρεών και των εκπρόθεσµων εισφορών στο ΙΚΑ, και ώστε να καταργηθεί η παύση της ποινικής δίωξης και του παγώµατος των περιουσιακών στοιχείων). Τροποποίηση των αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδας για την αναφορά ύποπτων συναλλαγών από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στην Υπηρεσία Οικονοµικού Εγκλήµατος (αποφάσεις 285/2009 και 281/2009) και δηµιουργία ενός µηχανισµού ο οποίος θα διασφαλίζει πως οι εξακριβωµένες φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις θα µεταβιβάζονται συστηµατικά στην Υπηρεσία Οικονοµικού Εγκλήµατος. Βελτίωση του καταµερισµού των αρµοδιοτήτων: i) προσδιορισµός και ανάθεση των εξουσιών για την άσκηση ελέγχου σε βασικές επιχειρηµατικές δραστηριότητες, για την επιλογή φορολογουµένων και την εκτέλεση ελέγχων, και για τη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναµικού, από το υπουργικό/πολιτικό επίπεδο έως τη διοίκηση των εφοριών, ii) ενίσχυση νοµικά του ελέγχου που οι κεντρικές υπηρεσίες µπορούν να ασκούν πάνω στις κατά τόπους εφορείες, και iii) κάλυψη της θέσης του γενικού γραµµατέα της φορολογικής διοίκησης µε ένα πρόσωπο µε σηµαντική επαγγελµατική πείρα στη φορολογική διοίκηση που δεν θα προέρχεται από τις τάξεις του δηµοσίου. [µένει να προσδιοριστούν και άλλες κινήσεις... π.χ. κινήσεις που µπορούν να αντληθούν από τη στρατηγική ενάντια στη διαφθορά που αναφέρεται παρακάτω] ιαχείριση των εσόδων Μόνιµο κριτήριο: η µη χορήγηση φορολογικών αµνηστιών Αντικατάσταση διευθυντών που δεν έχουν επιτύχει τους στόχους. Στρατηγική και κινήσεις στον χώρο της διοίκησης εσόδων για την ενδυνάµωση του πλαισίου ενάντια στη διαφθορά συµπεριλαµβανοµένων των ακόλουθων κινήσεων: Μεταρρύθµιση του οργανισµού οικονοµικής επιθεώρησης (π.χ. επικέντρωση στη διαχείριση

3 εσόδων, εισαγωγή ενός προγράµµατος επαναπρόσληψης/αξιολόγησης του προσωπικού) Σύσταση των υπηρεσιών εσωτερικών υποθέσεων που καθιερώθηκαν µε νόµο του Η Ανεξάρτητη Αρχή για το Ξέπλυµα Χρήµατος θα πρέπει να εξετάζει ετησίως τις δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων των αξιωµατούχων της διοίκησης εσόδων ξεκινώντας άµεσα. Εισαγωγή της κυλιόµενης εναλλαγής διευθυντών σε περιοδική βάση (κάθε 1-2 χρόνια). Εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου συστήµατος για την προστασία εκείνων που καταγγέλλουν υποθέσεις διαφθοράς στις αρχές. Τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα ώστε να διασφαλιστεί πως τα αδικήµατα της ενεργητικής και παθητικής δωροδοκίας καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες/παραλείψεις στην εκτέλεση των καθηκόντων ενός δηµοσίου λειτουργού, είτε αυτές υπάγονται είτε δεν υπάγονται στις αρµοδιότητές του (Άρθρα 235 και 236). Προετοιµασία ενός πλήρως ανεπτυγµένου σχεδίου ενάντια στη διαφθορά. Υιοθέτηση νέων και περισσότερο φιλόδοξων στόχων από τη διοίκηση εσόδων στα µέσατέλη του Η λίστα µε τους δείκτες θα επεκταθεί. Μέτρα για την εκδίκαση των υποθέσεων που αφορούν σε εκπρόθεσµες οφειλές (π.χ ορισµός δικάσιµου για τις υποθέσεις: 50% έως τα τέλη Ιουνίου του 2012, 85% έως τα τέλη του 2012, και πλήρης εκκαθάριση έως το Μάρτιο του 2013, µε την προτεραιότητα να δίνεται στις υποθέσεις που αφορούν σε µεγάλα ποσά, άνω του ενός εκατ. ευρώ). ιαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών Καθιέρωση ενός ηµερολογίου για τη µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρατηγική και τον προϋπολογισµό. Προσδιορισµός και δηµοσιοποίηση υποθετικών διαδικασιών για την εκκαθάριση παλαιοτέρων καθυστερήσεων κάνοντας χρήση της κατανοµής του κεντρικού προϋπολογισµού του Προσδιορισµός και δηµοσιοποίηση των καθυστερήσεων στις επιστροφές φόρων και καθιέρωση προτύπων για την επεξεργασία και πληρωµή τους. ηµιουργία µιας διακυβερνητικής επιτροπής (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Υγείας και Υπουργείο Εργασίας) η οποία θα παρακολουθεί και θα δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών, σε µηνιαία βάση, την εκτέλεση του κοινωνικού προϋπολογισµού. Επίτευξη των τριµηνιαίων ποσοτικών στόχων στην εκτέλεση των έγγραφων δεσµεύσεων και της καταγραφής των δηµοσιονοµικών. Κάποιοι δείκτες περιλαµβάνουν τα ακόλουθα αλλά δεν περιορίζονται µόνο σε αυτά (µια περισσότερο ολοκληρωµένη λίστα δεικτών θα συµφωνηθεί µε το τεχνικό προσωπικό του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους). Αναθεώρηση της νοµοθεσία για θέµατα στατιστικής ώστε να δηµιουργηθεί µια σταθερότερη βάση για την ανεξαρτησία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, καθιερώνοντας ως συµβουλευτικό όργανο το διοικητικό συµβούλιο της ΕΛΣΤΑΤ και αποσαφηνίζοντας περαιτέρω τις αρµοδιότητες του προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ ως διευθύνοντος της ΕΛΣΤΑΤ και συντονιστή του εθνικού στατιστικού συστήµατος. ΙΙΙ. Χρηµατοπιστωτικός Τοµέας Η Τράπεζα της Ελλάδος πρέπει να ολοκληρώσει της αξιολόγηση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδας και το Υπουργείο Οικονοµικών θα παραδώσουν ένα σχέδιο για την Αγροτική Τράπεζα ATE Bank (πρόκειται να συζητηθεί). Θέσπιση ενός πακέτου µεταρρυθµίσεων στο σύστηµα χρηµατοοικονοµικής επίβλεψης:

4 Τροποποίηση της σχετικής νοµοθεσίας (συµπεριλαµβανοµένου του εµπορικού δικαίου και του νόµου για το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας) ώστε να επιτραπεί/απαιτηθεί η χρήση εργαλείων µε κοινές άνευ-ψήφου µετοχές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε βιώσιµες τράπεζες, Τροποποίηση του νόµου για το ΤΧΣ ώστε να βελτιωθεί η εταιρική διακυβέρνηση του ΤΧΣ και να του επιτραπεί να δανείζει το ΤΕΚΕ. Τροποποίηση του τραπεζικού δικαίου (3601) ώστε να µπορέσει η Τράπεζα της Ελλάδας να θέσει κριτήρια µέσω κανονισµών για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδας θα εισαγάγει κανονισµό µε τον οποίο οι απαιτήσεις για την κεφαλαιακή επάρκεια (core tier) των τραπεζών θα διαµορφωθούν στο 9% από τις αρχές του 2012 και στο 10% από τον Ιούλιο του Οι αρχές προσδιορίζουν τα νοµοθετικά εµπόδια στα οποία σκοντάφτουν οι περικοπές των µισθών και οι µειώσεις προσωπικού, προκειµένου να συµβάλουν στην εξυγίανση των τραπεζών και στην υιοθέτηση όλων των νοµοθετικών αλλαγών για την αποµάκρυνση των εν λόγω εµποδίων. [Άλλες κινήσεις για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα πρόκειται να προσδιοριστούν µε τη βοήθεια ειδικών] Η Τράπεζα της Ελλάδας πρέπει να σχεδιάσει το στρατηγικό πλάνο δράσης για τον τραπεζικό τοµέα έως τα µέσα Μαρτίου του 2012, λαµβάνοντας υπόψη το αποτέλεσµα του PSI2 και τη διαγνωστική µελέτη της BlackRock. Οι αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν πως το νέο πλαίσιο επίβλεψης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα θα είναι σε πλήρη λειτουργία έως [ηµεροµηνία] IV. Ιδιωτικοποιήσεις Σε συµφωνία µε τους στόχους ιδιωτικοποιήσεων (πρέπει να προσδιοριστούν), πρέπει να δοθούν δύο µε τρεις µεγάλες επιχειρήσεις για ιδιωτικοποίηση το δεύτερο τρίµηνο του Προετοιµασία περιουσιακών στοιχείων για ιδιωτικοποίηση. Αυτή η προετοιµασία απαιτεί: έναν περισσότερο ταχύ διαχωρισµό των περιουσιακών στοιχείων, αλλαγές στο ρυθµιστικό πλαίσιο, έγκαιρο ξεκαθάρισµα των ζητηµάτων µε τις κρατικές ενισχύσεις, σεβασµό στους κανόνες των δηµοσίων συµβάσεων, µια περισσότερο ολοκληρωµένη απογραφή/καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων, συστηµατική δουλειά στην ανακατανοµή των χρήσεων γης (συγκεκριµένες κινήσεις πρέπει να συζητηθούν). V. ιαρθρωτικές Πολιτικές Θέσπιση νοµοθεσίας που θα βελτιώνει την ευελιξία στους µισθούς. Ο συγκεκριµένος στόχος πρέπει να συζητηθεί. Ο συνδυασµός των εργαλείων πρέπει να καθοριστεί. Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τουλάχιστον 5% µέσα από τη µείωση των nonpriority ασφαλιστικών δαπανών και µέσα από... πρέπει να προσδιοριστεί. Ψήφιση νοµοθεσίας που θα απελευθερώνει περαιτέρω τις αγορές υπηρεσιών και προϊόντων: Ψήφιση του νόµου που θα δίνει τέλος στη µεταβατική περίοδο για την απελευθέρωση των

5 οδικών µεταφορών εµπορευµάτων και δηµοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης που θα καθιερώνει την αξία της αδείας σύµφωνα µε τις διοικητικές δαπάνες. Περαιτέρω βήµατα για την απελευθέρωση των βασικών επαγγελµάτων (εξασφάλιση της ελευθερίας εισόδου δικηγορικών γραφείων στην Ελλάδα, κατάργηση της σχετική µε την εθνικότητα απαγόρευσης εισόδου στο επάγγελµα του συµβολαιογράφου και εξάλειψη του το ενδεχοµένου το ΤΕΕ να κινηθεί ενάντια σε όσους µηχανικούς συναινούν σε «ασυνήθιστα χαµηλές» αµοιβές). Επιπλέον, αποµάκρυνση των απαγορεύσεων για το επάγγελµα του δικηγόρου µέσα από την τροποποίηση του Κώδικα Περί ικηγόρων ώστε: i) να καταργηθεί η απαίτηση της απαραίτητης παρουσίας δικηγόρου σε ποικίλες πράξεις στις οποίες χρειάζεται και η παρουσία συµβολαιογράφου (Art. 42.1) και ii) να καταργηθούν οι κατώτατες αµοιβές για τους µισθωτούς δικηγόρους (Art 92.2 και 92a). Ψήφιση νοµοθεσίας η οποία θα καταργεί τους περιορισµούς σε [20] υψηλά αµοιβόµενα ή ιδιαιτέρως κλειστά επαγγέλµατα σε συµφωνία µε το νόµο 3919/2011 [η λίστα θα µπορούσε να περιλαµβάνει: ορκωτούς εκτιµητές, λογιστές και φοροτεχνικούς, ασφαλιστές, ιδιωτικά σχολεία/κέντρα εκπαίδευσης/φροντιστήρια, φορτοεκφορτωτές, τουριστικούς οδηγούς, εταιρείες παροχής προσωρινά απασχολούµενου προσωπικού, κτηµατοµεσίτες, και ιδιώτες παρόχους πρωτοβάθµιων υπηρεσιών υγείας]. Ψήφιση νοµοθεσίας για την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Κατάργηση της απαίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Εξαγωγέων και απλοποίηση της νοµοθεσίας εξαγωγών. Γενίκευση και µείωση των τελών για τις fast-track επενδύσεις και τροποποίηση του σχετικού πλαισίου ώστε να χαλαρώσουν οι χρηµατοδοτικές απαιτήσεις του αντίστοιχου νόµου. Ψήφιση νοµοθεσίας η οποία θα καταργεί την απαίτηση να δηµοσιεύονται στις εφηµερίδες οι ισολογισµοί όσων εταιρειών έχουν δική τους ιστοσελίδα και είναι εγγεγραµµένες στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (τέλη-μαρτίου) και κατάργηση της υποχρεωτικής εγγραφής των εταιρειών στο Εµπορικό Επιµελητήριο. ηµοσιοποίηση της νοµοθεσίας που απαιτείται για την εφαρµογή των νόµων αδειοδότησης των επιχειρηµατικών και τεχνικών επαγγελµάτων [] Φορολογική Σφήνα (tax wedge) και άτυπη εργασία Οι αρχές πρέπει να επιβάλουν την απαραίτητη χρήση της κάρτας εργασίας χωρίς καµία έκπτωση στα ποσοστά εισφορών. Οι µηχανισµοί ενάντια στη διαφθορά και η λειτουργία του εσωτερικού λογιστικού ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας πρέπει να αναθεωρηθούν. Μεταρρυθµίσεις στις αγορές υπηρεσιών και προϊόντων Όλες οι επαναφορές των απαγορεύσεων για τα επαγγέλµατα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τα τέλη Μαρτίου 2012, σε διαβούλευση µε το Εµπορικό Επιµελητήριο και τους EE/EKT/ ΝΤ και σε συµφωνία µε τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και του δηµοσίου συµφέροντος. Καθορισµός ενός τριµηνιαίου χρονοδιαγράµµατος για το ξεκαθάρισµα της νοµοθεσίας των κλειστών επαγγελµάτων (σε οµάδες των 20) για το Προετοιµασία ενός σχεδίου δράσης για τη διευκόλυνση της ευελιξίας των τιµών στις αγορές

6 προϊόντων (κυρίως λιανικής πώλησης, χονδρικής πώλησης και διανοµής) στο οποίο θα περιλαµβάνεται η κατάργηση των µη-ανταποδοτικών χρεώσεων. Μεταρρυθµίσεις στην αγορά ηλεκτρικού Ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικού και για τη σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου. Αναθεώρηση των κωδικών της αγοράς ηλεκτρικού ώστε να εξασφαλιστεί η διαφανής, αµερόληπτη και αποτελεσµατική κατανοµή της ηλεκτροπαραγωγικής ικανότητας των δικτύων. Συνδυασµός της πώλησης λιγνίτη µε την πώληση υδροηλεκτρικών µονάδων, προκειµένου να δηµιουργηθεί ανταγωνισµός στον χώρο της παραγωγής. Αναθεώρηση των προγραµµάτων υποστήριξης της ανανεώσιµης ενέργειας ώστε να περιοριστεί ο αντίκτυπος αυτών των προγραµµάτων στα δηµόσια οικονοµικά της Ελλάδας. Μεταρρυθµίσεις του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος Ένα χρονοδιάγραµµα για την ολοκλήρωση έως τα τέλη του 2012 της πλήρους εφαρµογής των νόµων αδειοδότησης, συµπεριλαµβανοµένης της οριστικοποίησης του ηλεκτρονικού περιβαλλοντικού µητρώου. Ολοκλήρωση της εισαγωγής ενός ηλεκτρονικού παραθύρου εξαγωγών και εκτελωνισµού (έως τα τέλη του 2012). Προετοιµασία νοµοθεσίας για τη εξασφάλιση της συµβατότητας των σχεδίων χρήσης γης των επαγγελµατικών κλάδων (π.χ βιοµηχανία, τουρισµός) µε τα 12 σχέδια χρήσης γης των περιφερειών. οµηµένη ανάλυση των εµποδίων που αντιµετωπίζουν οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε τοµείς όπως το λιανεµπόριο, η υγεία και η ασφάλεια, η πολεοδοµία, η ενέργεια και ο τουρισµός. Η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων θα πρέπει να γίνει λειτουργική όπως και η ηλεκτρονική πλατφόρµα συµβάσεων. Επιπρόσθετα µέτρα πρέπει να συµπεριληφθούν, όπως η δηµιουργία κεντρικών οργάνων για υπηρεσίες και συµβόλαια προµηθειών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο η οποία θα συντονίζεται από την Ενιαία Αρχή ηµοσίων Συµβάσεων και θα λειτουργεί µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας. Πολιτική τηλεπικοινωνιών: επιτάχυνση της αδειοδότησης κεραιών και σταθµών εκποµπής καθώς και επιτάχυνση των διαδικαστικών βηµάτων για τη κατανοµή και χρήση του ψηφιακού µερίσµατος στους παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Μεταρρυθµίσεις του δικαστικού συστήµατος Ψήφιση του νόµου για υποθέσεις δίκαιη δίκης και αρνησιδικίας έως τα τέλη Μαρτίου. Αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής ικονοµίας: Η task-force πρέπει να ετοιµάσει ένα προσχέδιο έως τα τέλη Ιουνίου 2012 και να οριστικοποιήσει ένα συγκεκριµένο σχέδιο δράσης έως τα τέλη του Το πλαίσιο αποδοτικότητας και λογοδοσίας των ικαστηρίων [πρόκειται να αναπτυχθεί από εξειδικευµένους νοµικούς σε διαβούλευση µε το Υπουργείο ικαιοσύνης]. Άλλα µέτρα για τη βελτίωση της επιβολής του νόµου (πρόκειται να αναπτυχθούν).

7 Παράρτηµα 1: Μέτρα της Μεσοπρόθεσµης ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (MTFS) που εκκρεµούν Κινήσεις Από τη στρατηγική του Ιουλίου Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για την εφαρµογή της φορολογίας των επιχειρήσεων (Άρθρο 36 του Νόµου 3986) Έκδοση υπουργικής απόφασης για την αύξηση της νόµιµης αξίας των ακινήτων κατά 25% (αναδροµικά από 1η Ιανουαρίου) Από το νοµοσχέδιο στα τέλη Οκτωβρίου Έκδοση των τεσσάρων υπουργικών αποφάσεων που εκκρεµούν για την πλήρη εφαρµογή της νέας µισθολογικής κλίµακας (βλέπε Παράρτηµα) Έκδοση υπουργικής απόφασης για τον ορισµό καταληκτικής ηµεροµηνίας για την ανάκτηση των υπερπληρωµών στη γενική κυβέρνηση από την 1η Νοεµβρίου του Από τις κινήσεις του Νοεµβρίου Έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που εκκρεµούν για το κλείσιµο/τη συγχώνευση των ταµείων που είναι εκτός προϋπολογισµού Εκσυγχρονισµός του µηχανισµού ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της εξοικονόµησης 250 εκατ. ευρώ για το Παράρτηµα 2: Μέτρα για την επίτευξη του στόχου του ελλείµµατος για το 2012 (προκαταρκτικά) Ψήφιση ενός συµπληρωµατικού προϋπολογισµού ο οποίος θα αντικατοπτρίζει όλες τις παρακάτω αλλαγές µε ένα στόχο ελλείµµατος της τάξεως του x% επί του ΑΕΠ για το 2012 Προτάσεις για αρκετές µεγάλες περικοπές δαπανών: δαπάνες για την άµυνα δαπάνες για την υγεία κλείσιµο φορέων [και µειώσεις προσωπικού]