Αγγελοπούλου Χρυσούλα 1. Καθηγήτρια Πληροφορικής, 12 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγγελοπούλου Χρυσούλα 1. Καθηγήτρια Πληροφορικής, 12 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας"

Transcript

1 Διδακτικό Σενάριο: «Ποια τα εργαλεία και οι τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό;» (μέρος της ιστοεξερεύνησης: «Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών») Αγγελοπούλου Χρυσούλα 1 1 Καθηγήτρια Πληροφορικής, 12 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γενικός παιδαγωγικός στόχος του παρόντος διδακτικού σεναρίου είναι η υποστήριξη της ομαδοσυνεργατικής και διερευνητικής μάθησης, σύμφωνα με το εποικοδομιστικό μοντέλο ενώ ο γενικός σκοπός είναι ο προβληματισμός των μαθητών πάνω στην καθημερινή πρακτική της αναζήτησης της πληροφορίας. Υλοποιείται σε δύο διδακτικές ώρες. Κατά τη 1 η, τίθενται τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν τους μαθητές, τους δίδετε ένα φύλλο εργασίας, προβάλλεται video και συμπληρώνουν ατομικά ένα quiz γνώσεων, ενώ εξερευνούν το εργαλείο Παρουσίασης των Google Docs μέσα από το παράδειγμα της ιστοεξερεύνησης και τις οδηγίες δημιουργίας της στο live binder που προτείνεται. Κατά τη 2 η, οι μαθητές αναλαμβάνουν το ρόλο των ανιχνευτών και με τη βοήθεια φύλλου εργασίας, δημιουργούν μία Παρουσίαση σε Google Docs με το θέμα του σεναρίου. Ακολουθεί φύλλο αυτοαξιολόγησης. Συμπερασματικά το αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών επιβεβαίωσε την άριστη διεκπεραίωση των στόχων και την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Διαδίκτυο, ιστοεξερεύνηση, τεχνικές αναζήτησης πληροφορίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν σενάριο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στα πλαίσια της επιμόρφωσης β επιπέδου για τους καθηγητές πληροφορικής ΠΕ19-20 στο 3 ο ΣΕΚ Νέας Σμύρνης. Αντικείμενο του διδακτικού σεναρίου είναι η διδασκαλία των εργαλείων και των τεχνικών αναζήτησης της πληροφορίας από τον Παγκόσμιο ιστό ως μέρος της ιστοεξερεύνησης «Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών» σε μαθητές της Α τάξης Γυμνασίου στο πλαίσιο της Ενότητας 4 «Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 13 «Άντληση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό» με προτεινόμενο χρόνο 2 διδακτικές ώρες όπως αυτό αναφέρεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής. Η διδασκαλία και η εμπέδωση οργανώνονται σε δύο φύλλα εργασίας και η αξιολόγηση σε φύλλο ατομικής αξιολόγησης και σε φύλλο αυτοαξιολόγησης που υπηρετούν τους διδακτικούς στόχους. Η ιστοεξερεύνηση επιλέχθηκε γιατί αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001, Βοσνιάδου, 2001) κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να διερευνούν ένα θέμα και αξιοποιούν το Διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική. Οι μαθητές αναλαμβάνουν την αναζήτηση πληροφορίας, την αξιολόγησή της, την επιλογή της κατάλληλης πληροφορίας και την αξιοποίησή της με βάση τους στόχους της δραστηριότητάς τους. Σ' ένα τέτοιο διδακτικό σενάριο, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης. Από την άλλη, η παρουσίαση του παραδοτέου έργου των μαθητών σε εργαλείο των Google Docs δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να μοιράζονται την παρουσίαση, να την επεξεργάζονται ταυτόχρονα on line.

2 Η ιστοεξερεύνηση βρίσκεται στο χώρο της πλατφόρμας του OpenWebQuest στη διεύθυνση Στην επιλογή Εισαγωγή της ιστοεξερεύνησης αναφέρονται τα θέματα που θα απασχολήσουν τους μαθητές: οι δεξιότητες και οι τεχνικές αναζήτησης της πληροφορίας στο Διαδίκτυο, τα κριτήρια αξιολόγησης των διαδικτυακών τόπων, η αξιοποίηση των πηγών του Διαδικτύου (πλαγιαρισμός, αναφορές, θέματα ιδιοκτησίας) και το Netiquette (Κώδικας δεοντολογικής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο). Στην επιλογή Δραστηριότητα της ιστοεξερεύνησης αναφέρονται η 1η Δραστηριότητα που εισάγει τις νέες γνώσεις μέσα από την παρουσίαση τεσσάρων videos και αξιολογεί ατομικά το γνωστικό αντικείμενο μέσα από την συμπλήρωση quizzes γνώσεων και η 2η Δραστηριότητα που αναλύεται στην επιλογή Διαδικασία της ιστοεξερεύνησης. Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες και αναλαμβάνουν ρόλους για τη δημιουργία ενός πολυμεσικού οδηγού με τίτλο «Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών». Οι ρόλοι είναι οι: Ανιχνευτές, Αξιολογητές, Ελεγκτές και Επικοινωνιολόγοι. Ο πολυμεσικός οδηγός θα περιλαμβάνει: παρουσίαση σε Google Docs των θεμάτων «Τεχνικές αναζήτησης της πληροφορίας στο Διαδίκτυο», «Τι είναι η λογοκλοπή και πως μπορούμε να την αποφύγουμε;» και «Πως συμπεριφέρομαι στο Διαδίκτυο;», video με τα εργαλεία αναζήτησης της πληροφορίας, speaking avatar των κριτηρίων αξιολόγησης διαδικτυακών πηγών, φόρμα των Google Docs ως φύλλο αξιολόγησης διαδικτυακής πηγής, σταυρόλεξο σε hotpotatoes για τη λογοκλοπή-πλαγιαρισμό και νοητικό χάρτη «Τι είναι Netiquette;» σε Cmaptools. Στο τέλος η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα παραδοτέα έργα της στις υπόλοιπες οι οποίες και τα αξιολογούν με το αντίστοιχο φύλλο αξιολόγησης όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά από συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. Στην επιλογή Πηγές-Μέσα της ιστοεξερεύνησης υπάρχουν: οι πηγές του Διαδικτύου που θα ερευνηθούν, οι εφαρμογέςεργαλεία για το παραδοτέο έργο της κάθε ομάδας, οι οδηγίες χρήσης των εφαρμογώνεργαλείων και τα προτεινόμενα φύλλα αξιολόγησης τους με κριτήρια διαβαθμισμένης κλίμακας. Στην επιλογή Αξιολόγηση της ιστοεξερεύνησης ο κάθε μαθητής συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης των Google Docs. Στην επιλογή Συμπέρασμα της ιστοεξερεύνησης συνοψίζεται το συμπέρασμα για τη δημιουργία του πολυμεσικού οδηγού. Στην επιλογή Εκπαιδευτικός της ιστοεξερεύνησης αναφέρεται το πλήρες διδακτικό σενάριο των 16 διδακτικών ωρών καθώς και το σενάριο των 2 διδακτικών ωρών. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΞΟΝΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Ποια τα εργαλεία και οι τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό;» (μέρος της ιστοεξερεύνησης: «Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών») 2. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου Εκτιμάται ότι απαιτούνται 2 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αφορά τη διδασκαλία των εργαλείων και των τεχνικών αναζήτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό ως μέρος της ιστοεξερεύνησης «Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών» σε μαθητές της Α τάξης Γυμνασίου στο πλαίσιο της Ενότητας 4 «Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του» και συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο 13 «Άντληση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό» με προτεινόμενο χρόνο 2 διδακτικές ώρες όπως αυτό αναφέρεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής. Θεωρείται ότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση υπολογιστών και λογισμικών γενικής χρήσης από το Δημοτικό καθώς και της αγγλικής γλώσσας για την κατανόηση του video που θα παρουσιαστεί. Αν υπάρξει δυσκολία στην κατανόηση του video, ο εκπαιδευτικός μεταφράζει ό,τι κρίνει απαραίτητο.

3 Στο σενάριο αυτό μπορεί να υπάρξει δυσκολία στην εξοικείωση των μαθητών με την εφαρμογή του Διαδικτύου: Παρουσίαση των Google Docs. Γεγονός που συνεπάγεται ότι ίσως χρειαστεί να δοθεί περισσότερος χρόνος εξοικείωσης από την προβλεπόμενη ώρα, καθώς και από τον προβλεπόμενο χρόνο για την υλοποίηση της παρουσίασης. 4. Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου Γενικός παιδαγωγικός σκοπός της ιστοεξερεύνησης: Η υποστήριξη ομαδοσυνεργατικής και διερευνητικής μάθησης, σύμφωνα με το εποικοδομιστικό μοντέλο μάθησης. Απαιτεί υψηλού επιπέδου σκέψη δηλαδή σύνθεση, ανάλυση, επίλυση προβλήματος, δημιουργικότητα και κρίση (Πηγή: WebQuest.org, «Creating WebQuests»). Γενικός Σκοπός: Ο προβληματισμός των μαθητών πάνω στην καθημερινή πρακτική της αναζήτησης της πληροφορίας. Ειδικοί Στόχοι Γνωστικοί Ο μαθητής να είναι σε θέση: να αναγνωρίζει τη διαφορά του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου ιστού, να διακρίνει συγκεκριμένα εργαλεία για την αναζήτηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό ανάλογα με τις πληροφορίες που ερευνά, να συσχετίζει εύστοχες τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό περιορίζοντας τα αποτελέσματα τους, να αναγνωρίζει το βαθμό πρόσκτησης της νέας γνώσης. Δεξιότητες Ο μαθητής να είναι σε θέση: να χρησιμοποιεί διάφορους διαδικτυακούς τόπους απαντώντας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις, να ελέγχει για ομοιότητες και διαφορές των διαδικτυακών πηγών και να αποφασίζει για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για το παραδοτέο έργο, να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη εφαρμογή του Διαδικτύου (Παρουσίαση των Google Docs) για το παραδοτέο έργο. Στάσεις Ο μαθητής επιδιώκεται: να προβληματιστεί και να επιχειρηματολογεί με κριτική σκέψη και στάση πάνω στο θέμα που χρειάζεται να αναζητήσει πληροφορίες, να συνεργάζεται με την ομάδα του με στόχο το παραδοτέο έργο τους. 5. Οργάνωση της τάξης-διδακτικό συμβόλαιο-χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών μέσων για το διδακτικό σενάριο Οι χωρίζονται σε ομάδες των 3 μαθητών ανά υπολογιστή. Ο εκπαιδευτικός είναι καλύτερα να δημιουργήσει τόσους λογαριασμούς gmail όσες οι ομάδες των μαθητών του τμήματος. Για την πρώτη διδακτική ώρα δημιουργεί ένα αρχείο παρουσίασης των google docs με τόσες διαφάνειες όσες και οι ομάδες και

4 το διαμοιράζει με δυνατότητα επεξεργασίας στους λογαριασμούς που έχει δημιουργήσει. Για τη δεύτερη διδακτική ώρα δημιουργεί δεύτερο αρχείο παρουσίασης των google docs με τόσες διαφάνειες όσα και τα ερωτήματα της εργασίας τους και το διαμοιράζει και αυτό. Καλό μάλιστα είναι από το προηγούμενο διάλειμμα ο εκπαιδευτικός να έχει εισάγει τους κωδικούς των λογαριασμών Google για όλες τις ομάδες για άμεση πρόσβαση των μαθητών στα αρχεία παρουσίασης. Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη ενός ιστολογίου (από τον εκπαιδευτικό σε Blogger ή Wordpress) ή ΠΣΔ για την ανάρτηση του παραδοτέου έργου του κάθε τμήματος. Ένας βιντεοπροβολέας θα ήταν χρήσιμος για τις παρουσιάσεις του εκπαιδευτικού αλλά και του παραδοτέου έργου της Παρουσίασης των Google Docs. Παρόλο που η ιστοεξερεύνηση εμπεριέχει οδηγίες, λόγω του ότι δεν χρησιμοποιείται στην ολότητα της, θα μοιραστεί την πρώτη διδακτική ώρα ένα φύλλο εργασίας ανά ομάδα που θα καθοδηγεί τους μαθητές για την πορεία που θα ακολουθήσουν βασιζόμενοι στην ιστοεξερεύνηση. Επίσης θα μοιραστεί ένα φύλλο ατομικής αξιολόγησης για να συμπληρωθεί από τους μαθητές. Τη δεύτερη διδακτική ώρα θα μοιραστεί το δεύτερο φύλλο εργασίας ανά ομάδα και θα συμπληρωθεί από τους μαθητές το φύλλο αυτοαξιολόγησης ατομικά. Τα φύλλα ατομικής αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης παραδίδονται στον εκπαιδευτικό. Θεωρείται ότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση υπολογιστών και λογισμικών γενικής χρήσης από το Δημοτικό, καθώς και της Αγγλικής γλώσσας για την κατανόηση του video που θα παρουσιαστεί. Το διδακτικό συμβόλαιο: Ο εκπαιδευτικός: ενεργοποιεί τους μαθητές με ερωτήματα, συντονίζει και καθοδηγεί όπου χρειάζεται, διευκολύνει την επικοινωνία των μαθητών και την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των μελών για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, παρέχει και διαμορφώνει ευκαιρίες μάθησης, οικοδόμησης γνώσεων και ανάπτυξης δεξιοτήτων, Ο μαθητής: Εφαρμογή έχει υποστηρικτικό ρόλο και συμμετέχει στη μάθηση. ερευνά πληροφορίες και ιδέες, συνδυάζει πληροφορίες και προτείνει λύσεις, αξιοποιεί τα μέσα που παρέχονται στον Παγκόσμιο Ιστό, συμμετέχει ενεργά στην ομάδα του για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, αξιολογεί τις γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις του. Κατά την εκτέλεση του διδακτικού σεναρίου μέσω της ιστοεξερεύνησης εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα σε σχέση με την ταχύτητα λειτουργίας του Η/Υ και της σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Τα ψηφιακά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι: Ιστοεξερεύνηση Ελεύθερο εργαλείο του Διαδικτύου

5 Επεξεργασία Παρουσίασης Video Quiz γνώσεων Παρουσίαση των Google Docs How to Search the Internet More Effectively Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου Αντικείμενο του διδακτικού σεναρίου είναι η διδασκαλία των εργαλείων και των τεχνικών αναζήτησης της πληροφορίας από τον Παγκόσμιο ιστό μέσα από δραστηριότητες της ιστοεξερεύνησης. Η διδασκαλία, η εμπέδωση και η αξιολόγηση οργανώνονται σε 3 δραστηριότητες που υπηρετούν τους διδακτικούς στόχους, που τέθηκαν από τον εκπαιδευτικό. Ως διδακτικές στρατηγικές επελέγησαν η Ενεργητική συμμετοχή, η Διερευνητική μάθηση. Η ιστοεξερεύνηση επιλέχθηκε γιατί αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης (Ματσαγγούρας, 2001 Βοσνιάδου, 2001) κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να διερευνούν ένα θέμα και αξιοποιούν το Διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι μοναδική. Οι μαθητές αναλαμβάνουν την αναζήτηση πληροφορίας, την αξιολόγησή της, την επιλογή της κατάλληλης πληροφορίας και την αξιοποίησή της με βάση τους στόχους της δραστηριότητάς τους. Σ' ένα τέτοιο διδακτικό σενάριο, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό προς επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης. Οι ιστοεξερευνήσεις σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών και να εστιάζουν περισσότερο στη χρήση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της ενώ υποστηρίζουν τους μαθητές να καλλιεργήσουν την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη αλλά και την κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999; Brown Yoder, 1999). Επίσης, διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό μαθημάτων ορίζοντας τα συστατικά στοιχεία και τη δομή που πρέπει να διαθέτουν αυτά. Τα διδακτικό σενάριο υλοποιείται σε δύο διδακτικές ώρες. Η 1 η διδακτική ώρα χωρίζεται σε 3 φάσεις: Πρώτη φάση: Η επιλογή Εισαγωγή της ιστοεξερεύνησης αποτελεί δραστηριότητα ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας για την αποτίμηση της υπάρχουσας γνώσης και την ανίχνευση αναπαραστάσεων και γνωστικών δυσκολιών μέσα από τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν τους μαθητές. Μοιράζεται το φύλλο εργασίας ανά ομάδα και χωρίζονται σε ομάδες των 3 μαθητών. Τα ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν είναι: Με ποια εργαλεία θα αναζητήσω πληροφορίες στο Διαδίκτυο; Με ποιες τεχνικές πιο εύστοχες θα αναζητήσω πληροφορίες στο Διαδίκτυο περιορίζοντας τα αποτελέσματα; Συμπληρώνουν τα κενά στο φύλλο εργασίας και γίνεται η παρουσίαση της ιστοεξερεύνησης. Δεύτερη φάση: Η 1η Δραστηριότητα της επιλογής Δραστηριότητα της ιστοεξερεύνησης είναι δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου που εισάγει τις νέες γνώσεις (μέσα από την παρουσίαση τεσσάρων videos και στη συγκεκριμένη περίπτωση θα δούμε το πρώτο) και ατομικής αξιολόγησης (μέσα από την συμπλήρωση του quiz γνώσεων) του γνωστικού αντικειμένου. Τρίτη φάση: Δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου. Προετοιμασία για την επόμενη διδακτική ώρα. Θα δουν οι μαθητές το εργαλείο Παρουσίαση των Google Docs και θα το εξερευνήσουν μέσα από το παράδειγμα που προτείνεται στην ιστοεξερεύνηση και τις οδηγίες δημιουργίας παρουσίασης. Δημιουργούν μία διαφάνεια ομαδοσυνεργατικά για τη διαφορά Διαδικτύου και Παγκόσμιου Ιστού. Η 2 η διδακτική ώρα χωρίζεται σε 2 φάσεις: Πρώτη φάση: Η 2η Δραστηριότητα της ιστοεξερεύνησης που αναλύεται σε έξι στάδια-από τα οποία θα πραγματοποιηθούν τα 3 στην προκειμένη περίπτωση-στην επιλογή Διαδικασία της ιστοεξερεύνησης είναι δραστηριότητα εμπέδωσης του

6 γνωστικού αντικειμένου. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 3 μαθητών. Αναλαμβάνουν όλοι το ρόλο των ανιχνευτών και δημιουργούν Παρουσίαση των Google Docs με θέμα: «Ποια τα εργαλεία και οι Τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό» αναλαμβάνοντας 2 διαφάνειες η κάθε ομάδα. Στις Πηγές-Μέσα της ιστοεξερεύνησης υπάρχουν: οι τρεις πηγές του Διαδικτύου που θα ερευνηθούν, η εφαρμογή: Παρουσίαση σε Google Docs και οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής που οι μαθητές έχουν χρησιμοποιήσει την προηγούμενη διδακτική ώρα. Δεύτερη φάση: Ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε κάθε μαθητή την αυτοαξιολόγηση. Ο μαθητής τη συμπληρώνει και την επιστρέφει στον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές δεν συμπληρώνουν την αυτοαξιολόγηση της 3 ης Δραστηριότητας που βρίσκεται στην επιλογή Αξιολόγηση της ιστοεξερεύνησης. Η ιστοεξερεύνηση βρίσκεται στο χώρο της πλατφόρμας του OpenWebQuest στη διεύθυνση Το OpenWebQuest είναι μια πλατφόρμα δημιουργίας και φιλοξενίας Ιστοεξερευνήσεων. Έχει αναπτυχθεί με βάση το μοντέλο του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και διέπεται από την άδεια Creative Commons License 2.5. Αναλυτικά: Φύλλο εργασία ς/φάσει ς Δραστηριότητα/Σκοποί Περιγραφή Χρ όνο ς 1ο/1η Δραστηριότητα ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας για την αποτίμηση της υπάρχουσας γνώσης και την ανίχνευση αναπαραστάσεων και γνωστικών δυσκολιών μέσα από τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν τους μαθητές. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών μαθητών. Ο εκπαιδευτικός μοιράζει το φύλλο εργασίας ανά ομάδα αλλά και ηλεκτρονικά στον υπολογιστή τους. Οι μαθητές μελετούν το πρώτο μέρος και συμπληρώνουν τα κενά του φύλλου εργασίας για τη διαφορά Διαδικτύου και Παγκόσμιου ιστού. Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει σε βιντεοπροβολέα την ιστοεξερεύνηση και τα στάδια της. Οι μαθητές διαβάζουν το κίτρινο πλαίσιο της Εισαγωγής της ιστοεξερεύνησης. 7 7 Η επιλογή Εισαγωγή της ιστοεξερεύνησης. Με τη δραστηριότητα αυτή επιτυγχάνεται Στόχος γνωστικός: Ο μαθητής να είναι σε θέση: να αναγνωρίζει τη διαφορά του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου ιστού. 1 ο /2 η 1 η Δραστηριότητα Παρουσίαση του πρώτου αγγλικού video (Εικόνα 1) λόγω έλλειψης εύστοχων και μικρών σε διάρκεια ελληνικών 8

7 Δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου. videos. Εδώ κρίνεται απαραίτητο ο εκπαιδευτικός να μεταφράζει ό,τι οι μαθητές ζητήσουν. Με τη δραστηριότητα αυτή επιτυγχάνονται Στόχοι γνωστικοί: Ο μαθητής να είναι σε θέση: να διακρίνει συγκεκριμένα εργαλεία για την αναζήτηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό ανάλογα με τις πληροφορίες που ερευνά. Εικόνα 1: Θα παρακολουθήσουν μόνο το πρώτο video. να συσχετίζει εύστοχες τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό περιορίζοντας τα αποτελέσματα τους. Στάσης: Ο μαθητής επιδιώκεται : να προβληματιστεί και να επιχειρηματολογεί με κριτική σκέψη και στάση πάνω στο θέμα που χρειάζεται να αναζητήσει πληροφορίες. Δραστηριότητα ατομικής αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου. Με τη δραστηριότητα αυτή επιτυγχάνεται (στόχος γνωστικός) ο μαθητής να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το βαθμό πρόσκτησης της νέας γνώσης. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να απαντήσουν ατομικά το quiz (Εικόνα 2) για να αξιολογηθεί ο βαθμός πρόσκτησης της γνώσης απαντώντας στις ερωτήσεις 1, 2, 3, 4, 10 και συμπληρώνοντας ταυτόχρονα το φύλλο ατομικής αξιολόγησης που τους δίδεται για να παραδοθεί στον εκπαιδευτικό. 5 1 ο /3η 2 η Δραστηριότητα Δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου Στόχος γνωστικός: Ο μαθητής να είναι σε θέση να Εικόνα 2: Quiz : Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών. Εξοικείωση με την εφαρμογή του Διαδικτύου Google Docs) όπως αυτή παρουσιάζεται στις Πηγές-Μέσα. Προετοιμασία για την επόμενη διδακτική ώρα. Ο εκπαιδευτικός αναφέρεται στα Google Docs, Google Drive και στη χρησιμότητά τους. Οι μαθητές επιλέγουν Διαδικασία από την ιστοεξερεύνηση και βλέπουν το 18

8 αναγνωρίζει τη διαφορά του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου ιστού. παράδειγμα που αναφέρεται εκεί. Στη συνέχεια οι μαθητές επιλέγοντας Πηγές-Μέσα βλέπουν οδηγίες δημιουργίας της Παρουσίασης σε περίπτωση που χρειαστούν βοήθεια. Στόχος δεξιότητας: ο μαθητής να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη εφαρμογή-εργαλείο του Διαδικτύου για το παραδοτέο έργο. Τέλος δημιουργούν μία διαφάνεια στο αρχείο παρουσίασης Διαδίκτυο-Παγκόσμιος ιστός για τη διαφορά τους, εισάγοντας εικόνες από το δίσκο του drive. O εκπαιδευτικός από το διάλειμμα έχει εισάγει σε όλους τους υπολογιστές τους λογαριασμούς google για την εύκολη πρόσβαση των μαθητών στο αρχείο παρουσίασης. 2 ο /1 η /Γε νικά Δραστηριότητα εμπέδωσης του γνωστικού αντικειμένου Στόχος της φάσης είναι οι μαθητές του τμήματος να δημιουργήσουν μία παρουσίαση σε Google Docs ομαδοσυνεργατικά. 2 ο /1 η /1 ο στάδιο Με τη δραστηριότητα αυτή επιτυγχάνεται (στόχος στάσης), ο μαθητής να είναι σε θέση να συνεργάζεται με τους συμμαθητές του με στόχο το παραδοτέο έργο τους. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών μαθητών. Ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να μελετήσουν το ρόλο των Ανιχνευτών και να υλοποιήσουν τον πρώτο στόχο τους όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. 5 Εικόνα 3: Ο ρόλος, η αποστολή και ο στόχος των Ανιχνευτών με τα παραδείγματα τους. Ο εκπαιδευτικός από το διάλειμμα έχει εισάγει τους λογαριασμούς Google για την εύκολη πρόσβαση των μαθητών στο αρχείο Παρουσίασης με τα 10 ερωτήματα. Κάθε ομάδα θα συμπληρώσει δύο διαφάνειες. Ερωτήματα 1 Εισαγωγή 2 Που αναζητώ πληροφορίες στο Διαδίκτυο; 3 Τι είναι οι λέξεις-κλειδιά; 4 Πως θα αποφασίσω ποιοι θα είναι οι όροι της

9 αναζήτησης; 5 Πως μπορώ να πω ότι θέλω μια λέξη να εμφανίζεται οπωσδήποτε στην ιστοσελίδα; 6 Πως μπορώ να πω ότι θέλω μια λέξη να μην εμφανίζεται στην ιστοσελίδα; 7 Τι να κάνω όταν τα αποτελέσματα της αναζήτησης μου είναι ελάχιστα; 8 Τι να κάνω όταν τα αποτελέσματα της αναζήτησής μου είναι υπερβολικά πολλά; 9 Πού μπορώ να ψάξω για εικόνες στο Διαδίκτυο; 10 Πού μπορώ να κοιτάξω για λογισμικό στο Διαδίκτυο; 2 ο /1η /2ο στάδιο Στόχοι δεξιότητας: ο μαθητής να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί διάφορους διαδικτυακούς τόπους απαντώντας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις Διερεύνηση των τριών πηγών από τους μαθητές όπως αυτές παρουσιάζονται στην επιλογή Πηγές-Μέσα της ιστοεξερεύνησης. Στην παρακάτω Εικόνα 4 φαίνεται η καρτέλα των Ανιχνευτών της επιλογής Πηγές-Μέσα της ιστοεξερεύνησης. 10 να ελέγχει για ομοιότητες και διαφορές των διαδικτυακών πηγών, να αποφασίζει για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για το παραδοτέο έργο. Εικόνα 4: Οι Πηγές-Μέσα των Ανιχνευτών. 2 ο /1η /3ο στάδιο Στόχος δεξιότητας: ο μαθητής να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί σωστά συγκεκριμένη εφαρμογήεργαλείο του Διαδικτύου για το παραδοτέο έργο. Ο εκπαιδευτικός αρχικά παρουσιάζει στον βιντεοπροβολέα την παρουσίαση των Google Docs και αναφέρεται στην αντιγραφή, επικόλληση και την αποθήκευση της Παρουσίασης. 5 20/1η /4ο στάδιο Στόχοι γνωστικοί Ο μαθητής να είναι σε θέση: να διακρίνει συγκεκριμένα εργαλεία για την αναζήτηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό ανάλογα με τις πληροφορίες που ερευνά. Συλλογή υλικού για το παραδοτέο έργο όπως αυτή περιγράφεται στην επιλογή Διαδικασία της ιστοεξερεύνησης και συμπλήρωση των ερωτημάτων της Παρουσίασης από τις ομάδες. 20 να συσχετίζει εύστοχες τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό περιορίζοντας

10 τα αποτελέσματα τους. Στόχος δεξιότητας: Ο μαθητής να είναι σε θέση να αποφασίζει για τη συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών για τα παραδοτέο έργο. 20/1η /5ο στάδιο 20/1η /6ο στάδιο 2 ο /2 η Δραστηριότητα αυτοαξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου. Στόχος γνωστικός Με τη δραστηριότητα αυτή ο μαθητής αναγνωρίζει το βαθμό κατάκτησης των επιδιωκόμενων στόχων. Δεν υλοποιείται. Δεν υλοποιείται. Οι μαθητές δεν συμπληρώνουν ατομικά την Αυτοαξιολόγηση στην επιλογή Αξιολόγηση της ιστοεξερεύνησης αλλά τροποποιημένη Αυτοαξιολόγηση που τους μοιράζεται για να την απαντήσουν και να την παραδώσουν στον εκπαιδευτικό. 5 Η αξιολόγηση των μαθητών περιλαμβάνει την ατομική αξιολόγηση της πρώτης διδακτικής ώρας συμπληρώνοντας οι μαθητές το φύλλο ατομικής αξιολόγησης και την αυτοαξιολόγηση που τους μοιράζεται τη δεύτερη διδακτική ώρα για να σταθμίσουν οι ίδιοι το βαθμό κατάκτησης των προσδοκώμενων στόχων (και όχι η αυτοαξιολόγηση της επιλογής Αξιολόγηση της ιστοεξερεύνησης). 7. Φύλλα Εργασίας Τα δύο φύλλα εργασίας, το φύλλο ατομικής αξιολόγησης, το φύλλο αυτοαξιολόγησης, το παρόν διδακτικό σενάριο και το αρχικό διδακτικό σενάριο των 16 διδακτικών ωρών βρίσκονται στο σύνδεσμο: Το φύλλο εργασίας 1 βρίσκεται: pdf Το φύλλο ατομικής αξιολόγησης βρίσκεται: _par3.pdf Το φύλλο εργασίας 2 βρίσκεται: pdf Το φύλλο αυτοαξιολόγησης βρίσκεται: ogisis_par7.pdf

11 8. Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες προτεινόμενες εργασίες - επέκταση Με την ολοκλήρωση του παρόντος σεναρίου οι μαθητές θα είναι προετοιμασμένοι να εργαστούν με επόμενα σενάρια που θα περιλαμβάνουν αναζήτηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό, μιας και είναι καθημερινή πρακτική και να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά μέσα από τις εφαρμογές των Google Docs. 9. Βιβλιογραφία Πηγές Βοσνιάδου, Σ., (2001), Πώς μαθαίνουν οι μαθητές, Διεθνής Ακαδημία της Εκπαίδευσης, Διεθνές γραφείο εκπαίδευσης της UNESCO Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής Ματσαγγούρας, Η. (2001), Στρατηγικές Διδασκαλίας: Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Gutenberg, Αθήνα. Brown Yoder, 1999 The Student WebQuest: A Productive and Thought-Provoking Use of the Internet. [Online]: (Τελευταία επίσκεψη 18/02/2014) Δικτυακός τόπος Dodge, B. (1997) Some thoughts about WebQuests. [Online]: (Τελευταία επίσκεψη 18/02/2014) Δικτυακός τόπος WebQuest Πηγές [Online]: (Τελευταία επίσκεψη 18/02/2014) Δικτυακός τόπος WebQuest: WebQuest Creating WebQuests [Online]: (Τελευταία επίσκεψη 18/02/2014) Δικτυακός τόπος WebQuest: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σενάριο υλοποιήθηκε στο 12 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας σε δύο τμήματα Α2 και Α3 της Α Γυμνασίου με 14 μαθητές το κάθε τμήμα. Οι δύο διδακτικές ώρες δεν υλοποιήθηκαν σε συνεχόμενο δίωρο. Ο αριθμός των υπολογιστών στο εργαστήριο είναι 10 και δημιουργήθηκαν τέσσερις ομάδες των τριών μαθητών και μία ομάδα των δύο μαθητών. Οι δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν όσον αφορά την 1 η διδακτική ώρα: Η παρακολούθηση του video κούρασε αρκετά τους μαθητές του δεύτερου τμήματος και στην ουσία προχωρούσα το video στα σημεία που θα ήθελα να επιμείνω. Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα καθυστέρησης φόρτωσης του αρχείου παρουσίασης. Έτσι δεν χρειάστηκε καμία αναδιοργάνωση των μαθητών στους υπολογιστές. Δεν πρόλαβαν όλοι οι μαθητές να δημιουργήσουν τη διαφάνεια που τους ζητήθηκε την πρώτη διδακτική ώρα στον καθορισμένο χρόνο της διδακτικής ώρας, στο πρώτο τμήμα. Αυτό όμως δεν επέφερε καμία σημαντική αλλαγή στους στόχους που είχαν τεθεί γιατί οι μαθητές θα ασχολούνταν με Παρουσίαση των Google Docs και τη δεύτερη διδακτική ώρα. Τη 2 η διδακτική ώρα και στα δύο τμήματα: Δεν παρουσιάστηκε επίσης κάποιο πρόβλημα καθυστέρησης φόρτωσης του αρχείου παρουσίασης των Google Docs που δημιουργούσαν. Οι μαθητές ολοκλήρωσαν ομαδοσυνεργατικά την παρουσίασή τους. Οι αυθόρμητες αντιλήψεις ή παρανοήσεις των μαθητών που διαπιστώθηκαν ήταν: Την 1 η διδακτική ώρα και στα δύο τμήματα: Ξαφνιάστηκαν με τη διαφορά που υπάρχει στον όρο Διαδίκτυο και Παγκόσμιο ιστό θεωρώντας ότι πρόκειται για έννοιες ταυτόσημες.

12 Τη 2 η διδακτική ώρα και στα δύο τμήματα: Ενθουσιάστηκαν με τη ταυτόχρονη επεξεργασία της παρουσίασης από την ολομέλεια των μαθητών και τη δημιουργία της σε πολύ μικρό χρόνο λόγω της ανάληψης δύο διαφανειών από κάθε ομάδα μαθητών. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά στην τάξη, εκτέλεσαν τις δραστηριότητες με επιτυχία, τους άρεσε που δούλεψαν στο ίδιο αρχείο παρουσίασης, ήταν θετικοί στο να συμπληρώσουν το φύλλο ατομικής αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης. Συμπερασματικά, ο αρχικός σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου διευκόλυνε το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, την αναζήτηση διδακτικών στρατηγικών και εργαλείων αξιολόγησης που ενίσχυσαν τους στόχους και πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών. Με την ολοκλήρωση του παρόντος διδακτικού σεναρίου οι μαθητές θα είναι προετοιμασμένοι να εργαστούν με επόμενα διδακτικά σενάρια που θα περιλαμβάνουν αναζήτηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό, μιας και είναι καθημερινή τους πρακτική και να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά με τις εφαρμογές των Google Docs.

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών

Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή. πληροφοριών Διδακτικό Σενάριο ιστοεξερεύνησης: Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών 1. Τίτλος 2. Εκτιμώμενη διάρκεια Εκτιμάται ότι απαιτούνται 8 διδακτικές ώρες. 3. Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών Το προτεινόμενο διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress.

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://www.teensafenet.wordpress. ΣΤΑΔΙΟ I : Προετοιμασία-Εισαγωγή-Διερεύνηση (διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες) Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: εργαστήριο πληροφορικής, διαδραστικός πίνακας Μέσα: ιστολόγιο http://wwwteensafenetwordpresscom

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τεχνολογίες Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκπαίδευση Ομάδα: Αριστερίδου Δανάη Ελένη (08) Ευαγγελόπουλος Νίκος (670)

Διαβάστε περισσότερα

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης

Σωτηρίου Σοφία. Εκπαιδευτικός ΠΕ0401, Πειραματικό Γενικό Λύκειο Μυτιλήνης «Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη» «Ανάκλαση-Διάθλαση, Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Κίνηση-Ταχύτητα: τρία υποδειγματικά ψηφιακά διδακτικά σενάρια για τη Φυσική Γενικού Λυκείου στην πλατφόρμα "Αίσωπος"»

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης.

Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες. Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος Κωδικός Τίτλος. Κατασκευή Ιστοεξερεύν ησης. Μέρος: Θέμα: Μέρος Α: Τεχνολογίες αιχμής, επικαιροποίηση και ανανέωση γνώσεων Πληροφορικής Σύγχρονες τεχνολογίες λογισμικού Φύλλα Δραστηριότητας L1 - Εύκολες L2 - Μέτριες L3 - Δύσκολες Κωδικός Τίτλος Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου

Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μιχαηλίδης, Πληροφορικός ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 2 ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 24 Φεβρουαρίου 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του

Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του Γνωριμία με το Διαδίκτυο και τις υπηρεσίες του ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9 ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools»

«Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Γνωρίζοντας το Υλικό του Υπολογιστή μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Χρήση του CmapTools» Αβραμίδου Μαργαρίτα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 1 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου

Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου Διδακτική δραστηριότητα Α Γυμνασίου 1. Ταυτότητα δραστηριότητας Τίτλος: Και πάλι στο σχολείο Δημιουργός: Μαρία Νέζη Πεδίο, διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: Μάθημα: Νεοελληνική Λογοτεχνία Τάξη:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

«Ανάλογα ποσά Γραφική παράσταση αναλογίας» ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: Μαθηματικά ΤΑΞΗ: Α Γυμνασίου ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1. Ανάλογα ποσά Ιδιότητες αναλόγων ποσών 2. Γραφική παράσταση σχέσης αναλογίας ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Άγγελος Γιαννούλας Κωνσταντίνος Ρεκούμης

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΑΞΗ: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ

Ανάπτυξη ιστολογίου. Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project. Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ Ανάπτυξη ιστολογίου Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικής

Η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικής Η ιστορία της πληροφορίας και της πληροφορικής Δράγου Ευαγγελία 1 eva_theo@hotmail.com 1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Περίληψη Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο, σχεδιάστηκε στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ (CLOUD COMPUTING) ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Αθανασία Πασιαλή ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη.

Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη. 1 5 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Δίκτυα υπολογιστών, Είδη δικτύων ανάλογα με το μέσο και με τη γεωγραφική κάλυψη. ΚΟΠΟ Να περιγράφουν τους τρόπους σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Abstract... 5 Πρόλογος... 6 Εισαγωγή Κεφάλαιο Ένταξη των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο

Περιεχόμενα Abstract... 5 Πρόλογος... 6 Εισαγωγή Κεφάλαιο Ένταξη των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο Περιεχόμενα Abstract... 5 Πρόλογος... 6 Εισαγωγή... 11 Κεφάλαιο 1... 17 Ένταξη των ΤΠΕ στο Δημοτικό Σχολείο 1.1 ΤΠΕ στα Δημοτικά Σχολεία... 18 1.2 Ψηφιακή Διάσταση του "Νέου Σχολείου"... 25 1.3 Συμπεράσματα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχολικό Έτος: 2014-2015 Σχολική Μονάδα: ΓΕΛ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ Τίτλος Ερευνητικής Εργασίας: Εργαλεία Web 2.0 για την τάξη ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές E και ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ. Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές E και ΣΤ τάξης του Δημοτικού Σχολείου ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ «Ελάτε να γνωρίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση» 1.2 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο αφορά το γνωστικό αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Γεωγραφία, Γλώσσα 3. Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις τ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Οι συγκοινωνίες» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» 1 Η Κοινωνία της Πληροφορίας νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό της γης

Το εσωτερικό της γης Το εσωτερικό της γης Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΔΕ) Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΩΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 8: Εισαγωγή στη Διδακτική - Διδακτικές Τεχνικές Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Τρίτη 24 και Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές - η σχέση τους με τις θεωρίες μάθησης Παρατηρώντας τη μαθησιακή διαδικασία Τι είδους δραστηριότητες παρατηρήσατε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 6: Πλαίσιο Σχεδιασμού και αναφοράς Σεναρίου

Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Ενότητα 6: Πλαίσιο Σχεδιασμού και αναφοράς Σεναρίου Εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση Μάθημα επιλογής Α εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

«Ποια τα εργαλεία και οι τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό;» (μέρος της ιστοεξερεύνησης: «Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών»)

«Ποια τα εργαλεία και οι τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό;» (μέρος της ιστοεξερεύνησης: «Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών») «Ποια τα εργαλεία και οι τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών από τον Παγκόσμιο ιστό;» (μέρος της ιστοεξερεύνησης: «Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών») Αγγελοπούλου Χρυσούλα Καθηγήτρια Πληροφορικής, 12 ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους

Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους Εφαρμογές Υπηρεσιών Νέφους Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίζοντας τον Κόσμο

Γνωρίζοντας τον Κόσμο Γνωρίζοντας τον Κόσμο Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: Ελευθέριος Κωστένης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μια βιωματική διδακτική προσέγγιση στην Πληροφορική Α Γυμνασίου με θέμα: «Το υλικό του Υπολογιστή»

ΘΕΜΑ : Μια βιωματική διδακτική προσέγγιση στην Πληροφορική Α Γυμνασίου με θέμα: «Το υλικό του Υπολογιστή» Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της επιμόρφωσης καθηγητών ΠΕ19 στο πρόγραμμα Β επιπέδου, το 2014 ΘΕΜΑ : Μια βιωματική διδακτική προσέγγιση στην Πληροφορική Α Γυμνασίου με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

«Γνωριμία με το Εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή»

«Γνωριμία με το Εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή» «Γνωριμία με το Εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή» Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΝΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΚΤΑΣΗ Παρουσίαση των εργασιών της οµάδας στο άλλο τµήµα της τάξης. ηµοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου µας. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η εµπέδωση των εννοιών

ΕΠΕΚΤΑΣΗ Παρουσίαση των εργασιών της οµάδας στο άλλο τµήµα της τάξης. ηµοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου µας. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η εµπέδωση των εννοιών ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ισότητα και διαµοιρασµός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων του Γενικού και του Εσπερινού Γενικού Λυκείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 7 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΜ:453 ΕΞ.: Ζ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΩΛΗΣ ΚΟΛΟΜΒΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress

Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Δημιουργία παρουσίασης με εικόνες και εφέ κίνησης με το λογισμικό παρουσίασης Impress Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών

Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών Σχεδίαση και Ανάλυση Τοπικών Δικτύων Υπολογιστών Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. Τίτλος Γράψτε ένα τίτλο για το σενάριο << Το δεύτερο σπίτι µας η τάξη µου>> 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Σε περίπτ ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel

Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel 1 3 η ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ Διάρκεια Παρέμβασης: 1 διδακτική ώρα ΣΙΣΛΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Βασικές συναρτήσεις (Sum,Average,Min,Max,Count) στο Microsoft Excel 2003-2007. ΚΟΠΟ Να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ»

«Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ» «Έχω δικαιώματα. Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση μέσω ΤΠΕ» Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός Δημιουργός: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παιχνιδιού με το ΜΙΤ AppInvnentor (Πινγκ - Πονγκ).

Δημιουργία παιχνιδιού με το ΜΙΤ AppInvnentor (Πινγκ - Πονγκ). Δημιουργία παιχνιδιού με το ΜΙΤ AppInvnentor (Πινγκ - Πονγκ). Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΑΒΟΓΛΙΑΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Η ανοικτή αυτή πρακτική έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και λαμβάνει μέρος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. ΣΧΟΛΕΙΟ Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική πρακτική υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε τάξης δημοτικού κατά την διάρκεια των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» της 6ης περιόδου επιμόρφωσης Β επιπέδου ΤΠΕ, αξιοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης

Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης Στάδια επίλυσης προβλήματος -Εφαρμογή στη Δομή της Επανάληψης Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΡΙΛΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση δύο εικόνων στη ζωγραφική των Windows

Ένωση δύο εικόνων στη ζωγραφική των Windows Ένωση δύο εικόνων στη ζωγραφική των Windows Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Αναστασία Μπάρτζη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων

Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Προσχολική Παιδαγωγική Ενότητα 8: Σχεδιασμός Ημερησίων Προγραμμάτων Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας Να συζητήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Νικόλαος Μπαλκίζας Τίτλος Η αξιοποίηση των εικόνων PECS στην πρώτη ανάγνωση και γραφή.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Νικόλαος Μπαλκίζας Τίτλος Η αξιοποίηση των εικόνων PECS στην πρώτη ανάγνωση και γραφή. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Νικόλαος Μπαλκίζας Τίτλος Η αξιοποίηση των εικόνων PECS στην πρώτη ανάγνωση και γραφή. Τάξη Το σενάριο εντάσσεται στην Α τάξη του δημοτικού σχολείου και ειδικότερα αναφέρεται σε μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας

Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία (ΔΕ) Δημιουργός: ΘΕΩΝΗ ΓΙΑΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν.

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή γνώσεις των μαθητών : Γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών,ότι κινούνται γύρω από τον Ήλιο και ότι φωτίζονται από αυτόν. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Το ηλιακό μας σύστημα Συγγραφέας: Παναγιώτα Παπαγρηγορίου Τάξη: ΣΤ Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία, Ιστορία, Γλώσσα, Αισθητική Αγωγή Συμβατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι

Εισαγωγή των εννοιών μέσης και στιγμιαίας ταχύτητας σε περιβάλλον όπου αξιοποιούνται οι 3ο ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Η ΜΕΣΗ ΚΑΙ Η ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2. Γνωστικό αντικείμενο: ΦΥΣΙΚΗ 3. Τάξη: Β 4. Μάθημα: 2.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 5. Γενική ενότητα: ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα.

Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα. Ταξινόμηση, φίλτρα, γραφήματα στα υπολογιστικά φύλλα. Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: Αθανασία Τρακαδά ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Απρίλιος 2005 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ Γενική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch

Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Εισαγωγή στις δομές δεδομένων Στοίβα και Ουρά με τη βοήθεια του Scratch Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ

Α)Πλαίσιο σχεδιασμού και αναφοράς σεναρίου στο ΚΣΕ Β) Αναστοχασμός διδασκαλίας στο ΚΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Πρακτική άσκηση εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντεστραμμένη τάξη/διδασκαλία: Τα βουνά της Ελλάδας

Αντεστραμμένη τάξη/διδασκαλία: Τα βουνά της Ελλάδας Αντεστραμμένη τάξη/διδασκαλία: Τα βουνά της Ελλάδας Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: Χριστίνα Μπουρλάκη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση: Η όξινη βροχή Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού ηλικίας 9-12 ετών (Δ, Ε,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά

Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά Σελίδα 1 Μελέτη περίπτωσης ψηφιακά μέσα, εικονικοί κόσμοι, εκπαιδευτικά παιχνίδια, βίντεο ανοιχτού περιεχομένου για μαθηματικά μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία

Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Διδάσκοντας παράλληλα λατινική γλώσσα και ρωμαϊκή ιστορία Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Λατινικά Δημιουργός: Αλεξάνδρα Χιώτη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ: Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μυκηναϊκός Πολιτισμός ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΜΑ: «Η καθημερινή ζωή στον Μυκηναϊκό Κόσμο» Οι μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών

5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών 5.34 Αξιοποίηση κοινοτήτων μάθησης στο πλαίσιο προγράμματος προπτυχιακής εκπαίδευσης εν δυνάμει εκπαιδευτικών συντελεστές Σπυρίδων Δουκάκης sdoukakis@rhodes.aegean.gr ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρία Μοσκοφόγλου-

Διαβάστε περισσότερα

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ

Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ Η Εκπαίδευση στην εποχή των ΤΠΕ «Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου» Δέγγλερη Σοφία Μουδατσάκη Ελένη Λιόβας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής 3 η Ατομική Εργασία Καταληκτική Ημερομηνία Παράδοσης της Εργασίας: 5/3/2012 Σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός σεναρίου διδασκαλίας για έννοια/ες του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής με

Διαβάστε περισσότερα

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υλικό Υπολογιστή. Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική. Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Υλικό Υπολογιστή Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΕΛΕΝΗ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)

Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ (2007 2013) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Πρακτική Άσκηση Εκπαιδευομένων στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH.

Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH. Εισαγωγή στη δομή επιλογής στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH. Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική Δημιουργός: ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικό Σενάριο Γ1:

Διδακτικό Σενάριο Γ1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (2/2014-10/2014) Β - ΕΠΙΠΕΔΟ Διδακτικό Σενάριο Γ1: Εκπαιδευόμενος : ΜΑΖΕΡΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Σχολική μονάδα: 1 ο Γυμνάσιο Καισαριανής Θέμα: Το προγραμματιστικό περιβάλλον MicroWorlds

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη και Μαθηματικά για όλους Μπορεί ο Η/Υ να σχεδιάσει ένα έργο του V.Vasarely;

Τέχνη και Μαθηματικά για όλους Μπορεί ο Η/Υ να σχεδιάσει ένα έργο του V.Vasarely; Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΣχέδιοεργασίαςγιατηνΒ ήγ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα

Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Γνωριμία και παιχνίδι με το δυαδικό σύστημα Δότσος Παύλος, Σπανουδάκη Αργυρώ dotsos_1@hotmail.com, argspan25@yahoo.gr Καθηγητής Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης, Καθηγήτρια Πληροφορικής Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Παπαντώνη Μαρία, ΠΕ19 ΣΧΟΛΕΙΟ 9ο Γυμνάσιο Καλλιθέας «Μάνος Χατζιδάκις» Αθήνα, Μάιος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Γενικός σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ανθρωπογενές περιβάλλον» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον!

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο: Η γνώση είναι ο δρόμος για το μέλλον! 1 ΣΥΝΟΨΗ 150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα συμμετάσχουν μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή

Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Διδακτική πρόταση 2 1 : Οι μετακινήσεις ανθρώπων σε άλλες περιοχές της γης κατά την Αρχαϊκή Εποχή Ερώτημα-κλειδί 2 Οι άνθρωποι της Αρχαϊκής Εποχής μετακινούνταν για τους ίδιους λόγους και με τον ίδιο τρόπο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών.

Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Μαθηματικά και Πληροφορική. Διδακτική Αξιοποίηση του Διαδικτύου για τη Μελέτη και την Αυτο-αξιολόγηση των Μαθητών. Α. Πέρδος 1, I. Σαράφης, Χ. Τίκβα 3 1 Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί perdos@kalamari.gr

Διαβάστε περισσότερα

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας

Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Tα εργαλεία του εργαστηρίου της Τεχνολογίας Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Τεχνολογία Δημιουργός: Λάμπρος Ντάλης ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel.

Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Στρατηγική επίλυσης προβλημάτων: Διερεύνηση περιμέτρου κι εμβαδού με τη βοήθεια του Ms Excel. Έντυπο Α Φύλλα εργασίας Μαθητή Διαμαντής Κώστας Τερζίδης Σωτήρης 31/1/2008 Φύλλο εργασίας 1. Ομάδα: Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα