ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ακαδηµαϊκό έτος: Τίτλος Εργασίας: Technology Acceptance Model: Μία Εφαρµογή σε Ιστοσελίδες Βιβλιοθηκών Ονοµατεπώνυµο: Χαρίκλεια Ζαρβαλά Υπεύθυνος ιδάσκων: Χρήστος Παπαθεοδώρου 1

2 Τίτλος: Technology Acceptance Model: Μία Εφαρµογή σε Ιστοσελίδες Βιβλιοθηκών Περιγραφή: ιπλωµατική εργασία στο πλαίσιο του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήµη της Πληροφορίας Υπηρεσίες Πληροφόρησης σε Ψηφιακό Περιβάλλον» Θέµατα / Λέξειςκλειδιά: Technology Acceptance Model (TAM), Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας, Ιστοσελίδες Βιβλιοθηκών, Αξιολόγηση, Έρευνες Χρηστών ηµιουργός: Ζαρβαλά Χαρίκλεια Ηµεροµηνία δηµιουργίας: Χρόνος έκδοσης: 2006 Χώρα έκδοσης: GR Γλώσσα κειµένου: Gre Η φωτογραφία του εξωφύλλου προέρχεται από την ιστοσελίδα της UNESCO: URL_ID=20808&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 2

3 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ακαδηµαϊκό έτος: Τίτλος Εργασίας: Technology Acceptance Model: Μία Εφαρµογή σε Ιστοσελίδες Βιβλιοθηκών Ονοµατεπώνυµο: Χαρίκλεια Ζαρβαλά Υπεύθυνος ιδάσκων: Χρήστος Παπαθεοδώρου ήλωση: ηλώνω υπεύθυνα ότι το παρόν κείµενο αποτελεί προϊόν προσωπικής µελέτης και εργασίας και πώς όλες οι πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για τη συγγραφή της δηλώνονται σαφώς είτε στις παραποµπές είτε στο βιβλιογραφικό κατάλογο. Υπογραφή 3

4 Περιεχόµενα A. Περίληψη & Ευχαριστίες 5 B. Εισαγωγή 6 C. Κεφάλαιο 1 ο : Technology Acceptance Model 8 D. Κεφάλαιο 2 ο : Ιστοσελίδες βιβλιοθηκών και Έρευνα 17 E. Κεφάλαιο 3 ο : Έρευνες µε βάση το Technology Acceptance Model Παγκόσµιος Ιστός Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Συστήµατα εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης 30 F. Κεφάλαιο 4 ο : Ερευνητικό Μέρος Ερευνητικά Ερωτήµατα Εργαλεία της Έρευνας Heal-Link 42 G. Κεφάλαιο 5 ο : Παρουσίαση και Ανάλυση των Αποτελεσµάτων 47 H. Συµπεράσµατα Επίλογος 75 I. Επίλογος 79 J. Παράρτηµα 80 K. Βιβλιογραφία 86 4

5 A. Περίληψη Το Technology Acceptance Model είναι ένα αρκετά διαδεδοµένο µοντέλο που προβλέπει και εξηγεί τη χρήση πληροφοριακών συστηµάτων. Στην εργασία αυτή γίνεται µία προσπάθεια να εφαρµοστεί το µοντέλο αυτό στα πληροφοριακά συστήµατα βιβλιοθηκών και συγκεκριµένα στις ιστοσελίδες τους, µε την προσθήκη εξωτερικών µεταβλητών που αφορούν το βαθµό εξοικείωσης των χρηστών µε διαδικτυακές εφαρµογές, την αλληλεπίδραση τους µε το σύστηµα και την ποιότητα των παρεχόµενων πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό ετοιµάστηκε ένα ερωτηµατολόγιο και διεξήχθει πείραµα µε µεταπτυχιακούς φοιτητές του τµήµατος Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας. Παρά το µικρό και ιδιαίτερο δείγµα, το Technology Acceptance Model φαίνεται να είναι ένα εργαλείο το οποίο µπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ερµηνείας και πρόβλεψης της χρήσης υπηρεσιών πληροφόρησης. Ευχαριστίες Σε αυτό το σηµείο, που πάντα γράφεται τελευταίο αλλά ευτυχώς εµφανίζεται πρώτο, νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τον καθηγητή µου, κ. Παπαθεοδώρου για την ενθάρρυνση, την καθοδήγηση και τη βοήθειά του σε όλα τα στάδια της εκπόνησης αυτής της εργασίας, τους φίλους µου που µου συµπαραστάθηκαν και ανέχθηκαν την γκρίνια µου τους τελευταίους µήνες και τέλος τον πατέρα µου και το Γιώργο που µε έµαθαν «να σκέφτοµαι και να γράφω». 5

6 B. Εισαγωγή Οι έρευνες για τη χρήση των πληροφοριακών συστηµάτων έχουν θεωρητική αλλά και πρακτική αξία, γιατί σα στόχο έχουν να προβλέψουν και να εξηγήσουν τη χρήση των συστηµάτων αυτών, να ερευνήσουν τις ανάγκες των χρηστών, να αξιολογήσουν προϊόντα και να δηµιουργήσουν νέα. Βασικό συστατικό των συστηµάτων µαζί µε τα δεδοµένα, το υλικό, τις διαδικασίες και το λογισµικό είναι οι χρήστες. Σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των πληροφοριακών συστηµάτων, ο χρήστης είναι παρών, εκφράζοντας την άποψή του για τις απαιτήσεις του, τον τρόπο που επιθυµεί να λειτουργεί το σύστηµα και το βαθµό ικανοποίησής του. Οι αντιδράσεις του χρήστη σε ένα µη ικανοποιητικό σύστηµα έχουν ως αποτέλεσµα την µερική εγκατάλειψη και αχρηστία του συστήµατος, την εσφαλµένη καταχρηστική χρήση, την πλήρη αποµάκρυνση του χρήστη από το σύστηµα ή την τροποποίησή του (Κιουντούζης 2002). Οι σύγχρονες βιβλιοθήκες εξελίσσονται σε αποµακρυσµένες υπηρεσίες πληροφόρησης, συστατικά των οποίων είναι οι πληροφοριακοί πόροι και το πληροφοριακό σύστηµα (Παπαδάκης & Τοράκη 2005). Ένα από τα πιο διαδεδοµένα εργαλεία στην έρευνα των πληροφοριακών συστηµάτων είναι το Technology Acceptance Model. Είναι ένα µοντέλο που εξηγεί τη συµπεριφορά υιοθέτησης πληροφοριακών συστηµάτων από τους χρήστες και µετράει το βαθµό αποδοχής τους από 6

7 αυτούς. Στην εργασία αυτή γίνεται µία προσπάθεια να εφαρµοστεί το µοντέλο αυτό στα πληροφοριακά συστήµατα βιβλιοθηκών και συγκεκριµένα στις ιστοσελίδες τους. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία εκτενής αναφορά στη βιβλιογραφία σχετικά µε το Technology Acceptance Model. Το µοντέλο περιγράφεται στην εξελικτική του πορεία και ορίζονται οι παράµετροι που το αποτελούν. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται οι ιστοσελίδες βιβλιοθηκών ως προς τις υπηρεσίες που παρέχουν, το σύστηµα που τις υποστηρίζει και το περιεχόµενό τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έρευνες της εθνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας που αφορούν τη χρήση του διαδικτύου, των ψηφιακών βιβλιοθηκών και των συστηµάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και που χρησιµοποιούν σαν εργαλείο τους το Technology Acceptance Model. Στο τέταρτο κεφάλαιο διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήµατα, παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο της έρευνας και η Κοινοπραξία Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, η ιστοσελίδα της οποίας ήταν αντικείµενο της έρευνας. Στο πέµπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα αποτελέσµατα και γίνονται οι συσχετίσεις των ευρηµάτων µε το Technology Acceptance Model. 7

8 C. Κεφάλαιο 1 ο : Technology Acceptance Model Το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (Technology Acceptance Model) του Fred D. Davis είναι µία θεωρία των πληροφοριακών συστηµάτων η οποία µελετά το πώς οι χρήστες αποδέχονται και κατά συνέπεια χρησιµοποιούν µία τεχνολογία. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, για την υιοθέτηση και χρήση µίας τεχνολογίας της πληροφορίας οι δύο πιο σηµαντικοί παράγοντες είναι η Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης και η Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα: Perceived Ease of Use: Ο Davis (1989) ορίζει την «Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης» (Τεχνολογικό Παρατηρητήριο 2002) ως «το βαθµό, στον οποίο ένα άτοµο πιστεύει ότι η χρήση ενός συγκεκριµένου συστήµατος θα είναι εύκολη, δηλαδή δεν θα απαιτεί προσπάθεια». Perceived Usefulness: Ορίζεται ως «ο βαθµός, στον οποίο ένα άτοµο πιστεύει ότι, χρησιµοποιώντας ένα συγκεκριµένο σύστηµα, θα βελτιώσει την απόδοσή του στην εργασία του». Ο όρος µεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα στην έρευνα του Τεχνολογικού Παρατηρητηρίου (2002) ως «Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα». Ένα σύστηµα µε υψηλή «Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα» είναι αυτό για το οποίο ο χρήστης πιστεύει ότι υπάρχει µία θετική αλληλεπίδραση ανάµεσα στη χρήση και την απόδοση. Για να καταλήξει σε αυτούς τους όρους και σε αυτές τις ερµηνείες, ο Davis (1989) µελέτησε µία σειρά από έρευνες σχετικές µε την υιοθέτηση των πληροφοριακών συστηµάτων. Στις έρευνες αυτές συνάντησε τους όρους της «Αντιλαµβανόµενης Ευκολίας Χρήσης» και «Αντιλαµβανόµενης Χρησιµότητας». 8

9 1. Η «Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης» σχετίζεται µε έννοιες, όπως «perceived usableness», όταν κάτι δεν είναι διφορούµενο, αλλά κατανοητό και σαφές, και δεν παρουσιάζει «complexity», δηλαδή κάποια περιπλοκή ή πολυπλοκότητα, αλλά «compatibility», δηλαδή συµβατότητα, καθώς και σχετίζεται µε τη έννοια της «self-efficacy», της αντίληψης που διαθέτει το άτοµο για το πόσο ικανό είναι να κάνει κάποια πράγµατα, όχι µε βάση τις εµπειρίες του, αλλά ως πρόβλεψη των ικανοτήτων του (Bandura στο Davis 1989). 2. Η «Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα» συναντάται ως αντιλαµβανόµενη σηµασία (perceived importance), όταν κάτι είναι σηµαντικό, ως σχετικό πλεονέκτηµα (relative advantage), απόδοση (performance), αποτελεσµατικότητα (effectiveness), και δηλώνει την επίδραση που έχει κάποιο σύστηµα στην εργασία ενός ατόµου και πιο συγκεκριµένα την πεποίθηση του ατόµου γι αυτή την απόδοση. 3. Σε µία προσπάθεια ανάλυσης της σχέσης των δύο εννοιών, της ευκολίας χρήσης και της Χρησιµότητας, η Συµπεριφορική Θεωρία Αποφάσεων - Behavioral Decision Theory - διακρίνει µία σχέση κόστους - κέρδους, µία γνωστική ανταλλαγή (trade-off) ανάµεσα στην προσπάθεια που απαιτείται για την υιοθέτηση µίας στρατηγικής και την ποιότητα ακρίβεια που προκύπτει από την απόφαση αυτή. 4. Στο Channel Disposition Model, η «ευκολία χρήσης» πληροφοριών συναντάται ως «αποδιδόµενη ποιότητα πρόσβασης» (attributed access quality) και αποδίδει στην πρόσβαση προσδιορισµούς, όπως βολική (convenient), ελεγχόµενη (controllable), εύκολη (easy) και χωρίς φόρτο (unburdensome). Η «χρησιµότητα» παρουσιάζεται ως «αποδιδόµενη ποιότητα 9

10 της πληροφορίας» και σηµαίνει ότι η πληροφορία είναι σηµαντική (important), σχετική (relevant), χρήσιµη (useful) και πολύτιµή (valuable). 5. Οι έρευνες που δεν έχουν να κάνουν µε τα Management Information Systems παρουσιάζουν και µία σειρά από αντικειµενικά κριτήρια που επηρεάζουν την ευκολία (ease of use) και την αποτελεσµατικότητα (effectiveness), τα οποία θα µελετήσουµε αργότερα ως παράγοντες που επηρεάζουν έµµεσα τη χρήση ενός συστήµατος. Πρόκειται για κριτήρια, όπως ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση µίας εργασίας ή ο ρυθµός εµφάνισης λαθών. 6. Κατά κύριο λόγο, όµως, το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας βασίζεται στην Theory of Reasoned Act (Θεωρία Αιτιολογηµένης ράσης) των Ajsen και Fishbein (Davis 1993). Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι «η κοινωνική συµπεριφορά παρακινείται από τη στάση ενός ατόµου απέναντι σε αυτή τη συµπεριφορά, από την πεποίθηση του ατόµου σχετικά µε το αποτέλεσµα που θα έχει η υιοθέτηση της συγκεκριµένης συµπεριφοράς και από την αξιολόγηση της αξίας που θα έχει καθένα από αυτά τα αποτελέσµατα» (Τεχνολογικό Παρατηρητήριο 2002). Το µοντέλο του Davis συµπληρώνεται από τις παρακάτω έννοιες: External Variables: εξωτερικές παράµετροι - µεταβλητές, που διαµορφώνουν την Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης και Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα. Attitude towards Using: αφορά την αξιολόγηση του συστήµατος από το χρήστη και την στάση του προς τη χρήση. Behavioral Intention to Use: η πρόθεση για χρήση είναι ένα µέτρο πιθανότητας ότι ένα άτοµο θα χρησιµοποιήσει τη συγκεκριµένη εφαρµογή. 10

11 Actual Use: αφορά την πραγµατική χρήση του συστήµατος. Πρόκειται για εξαρτηµένη µεταβλητή, η οποία συνήθως µετριέται µε τη χρονική διάρκεια ή συχνότητα χρήσης του συστήµατος. Η στάση του χρήστη προς το σύστηµα καθορίζεται από την εντύπωση που αυτό δηµιουργεί σχετικά µε τη χρησιµότητά του και την ευκολία χρήσης, δηλαδή την Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα και την Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης. Η στάση αυτή διαµορφώνει την πρόθεση του χρήση στο ενδεχόµενο να χρησιµοποιήσει αυτό το σύστηµα, η οποία µε τη σειρά της καθορίζει την πραγµατική χρήση του συστήµατος. Οι εξωτερικοί παράµετροι ποικίλουν ανάλογα µε το σύστηµα που αξιολογείται. Γενικεύοντας, θα µπορούσαν να προσδιοριστούν ως εξωτερικά κίνητρα που αφορούν τα χαρακτηριστικά σχεδίασης του συστήµατος (Davis 1993). Σχηµατικά οι παραπάνω σχέσεις µπορούν να αναπαρασταθούν ως εξής: Perceived Usefulness External Variables Perceived Ease of Use Attitude towards Using Behavioral Intention to Use Actual System Use Εικόνα 1: Technology Acceptance Model (Davis 1989) Οι έννοιες που συγκέντρωσε ο Davis διαµόρφωσαν ένα ερωτηµατολόγιο µε 14 ερωτήµατα. Με συνεντεύξεις πριν την επίσηµη έρευνα (pretest interviews), σε πεπειραµένους χρήστες παρατηρήθηκε επικάλυψη στις έννοιες που παρουσίαζε το αρχικό ερωτηµατολόγιο. Ζητήθηκε 11

12 από τους χρήστες να κατατάξουν σε σειρά προτεραιότητας και στη συνέχεια, οµαδοποιώντας τες σε κατηγορίες, τις 14 έννοιες που θίγονταν στο ερωτηµατολόγιο. Αποτέλεσµα αυτής της έρευνας ήταν η συσχέτιση της «Χρησιµότητας» µε έννοιες όπως η «αποτελεσµατικότητα στην εργασία» (job effectiveness), η «παραγωγικότητα και η εξοικονόµηση χρόνου» (productivity και time savings) και «σηµασία του συστήµατος στην εργασία κάποιου» (importance of the system to one s job). Η «Ευκολία Χρήσης» σχετίζεται µε τη σειρά της µε τη φυσική (physical effort) και διανοητική προσπάθεια (mental effort) και την ευκολία του χρήστη να µάθει το σύστηµα (ease of learning). Έτσι οι 14 ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου περιορίστηκαν σε 10. Έπειτα ζητήθηκε από 120 χρήστες σε εργαστήρια της IBM στον Καναδά να υπολογίσουν την ευκολία χρήσης και τη χρησιµότητα µίας εφαρµογής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και ενός επεξεργαστή κειµένου. Οι ερωτώµενοι χρήστες ήταν χρήστες των παραπάνω εφαρµογών για περίπου 6 µήνες και υπέδειξαν µία σειρά από παρατηρήσεις µε αποτέλεσµα τον περιορισµό των ερωτήσεων από 10 σε 6. Σε µία µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε εργαστήριο (lab study) σε 40 εθελοντές µε εµπειρία στους υπολογιστές σε διάφορες διαβαθµίσεις, οι οποίοι όµως δεν γνώριζαν τις εφαρµογές που τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν. Επρόκειτο για µία εφαρµογή σχεδίασης γραφηµάτων και ένα πρόγραµµα ζωγραφικής. Τους δόθηκαν σύντοµα εγχειρίδια χρήσης και µετά από µία ώρα µελέτης και χρήσης των προγραµµάτων τους ζητήθηκε να απαντήσουν στα ερωτηµατολόγια µε τις 6 ερωτήσεις. Η έρευνα αυτή, η οποία επαναλήφθηκε 14 εβδοµάδες µετά (Davis κ. α. 1989), δεν έδειξε κάτι σε σχέση µε την εγκυρότητα του ερωτηµατολογίου, αλλά ένα σηµαντικό στοιχείο για την όλη δοµή του Μοντέλου Αποδοχής της Τεχνολογίας. 12

13 Σύµφωνα µε την τελευταία αυτή µελέτη, φάνηκε ότι η «χρησιµότητα» ήταν πιο ισχυρό κριτήριο για τη χρήση από την «ευκολία χρήσης». Στις δυο πρώτες έρευνες βρέθηκε µία σηµαντική άµεση επίδραση της ευκολίας χρήσης στη χρήση, ελεγχόµενη από την χρησιµότητα, παρότι αυτό αποδείχθηκε µία ασήµαντη επίδραση στο τρίτο πείραµα. Οι χρήστες οδηγούνται στην υιοθέτηση ενός συστήµατος, αρχικά, επειδή οι λειτουργίες του αποδίδουν οφέλη σε αυτούς και, έπειτα, επειδή το σύστηµα µπορεί να εκτελέσει τις λειτουργίες εύκολα ή δύσκολα. Πολλές φορές τα πλεονεκτήµατα που προκύπτουν από τη χρήση ενός συστήµατος δεν αντισταθµίζονται µε την προσπάθεια χρήσης του συστήµατος. Η συσχέτιση ανάµεσα στην ευκολία χρήσης και τη χρήση µειώνεται δραµατικά, όταν η χρησιµότητα περιορίζεται, υποδεικνύοντας ότι η ευκολία χρήσης λειτουργεί µέσω της χρησιµότητας (Davis 1989). Σε σχετική µελέτη, ο Davis (1993) «καταργεί» την Πρόθεση για Χρήση (Behavioral Intention to Use) γιατί δεν είναι εύκολα µετρήσιµη και εµπεριέχεται ως έννοια και στην Συµπεριφορά προς τη Χρήση (Attitude towards Using) και στην Πραγµατική Χρήση (Actual System Use). Επίσης ορίζει τις φάσεις του µοντέλου σε τρεις: γνωστική (cognitive), συναισθηµατική (affective) και συµπεριφορική (behavioral). Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το Μοντέλο Αποδοχής Τεχνολογίας σχηµατικά αποδίδεται ως εξής: 13

14 Perceived Usefulness External Variables Perceived Ease of Use Attitude towards Using Actual System Use External Stimulus Cognitive Response Affective Response Behavioral Response Εικόνα 2: Technology Acceptance Model (Davis 1993) Το τελικό ερωτηµατολόγιο του Davis (1989) διαµορφώνεται ως εξής (όπου Χ είναι το πρόγραµµα ή η εφαρµογή που µελετάται): Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα (Perceived Ease of Use) 1. Η χρήση του Χ στην εργασία µου θα µου έδινε τη δυνατότητα να ολοκληρώσω τους στόχους µου (τις εργασίες µου) πιο γρήγορα. 2. Η χρήση του Χ θα βελτίωνε την απόδοσή µου στην εργασία. 3. Η χρήση του Χ στην εργασία µου θα αύξανε την παραγωγικότητά µου. 4. Η χρήση του Χ θα ενίσχυε την αποτελεσµατικότητά µου στην εργασία. 5. Η χρήση του Χ θα µε βοηθούσε να κάνω την εργασία µου ευκολότερα. 6. Θα θεωρούσα το Χ χρήσιµο για την εργασία µου. Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης (Perceived Usefulness) 1. Θα ήταν εύκολο για µένα να µάθω να χρησιµοποιώ το Χ. 2. Θα µου ήταν εύκολο να χρησιµοποιήσω το Χ, όπως θέλω. 3. Η αλληλεπίδραση µε το Χ θα ήταν ξεκάθαρη/σαφής και κατανοητή. 14

15 4. Θα θεωρούσα το Χ ευέλικτο για να αλληλεπιδρώ µε αυτό. 5. Θα µου ήταν εύκολο να γίνω επιδέξιος στο να χρησιµοποιώ το Χ. 6. Θα θεωρούσα το Χ εύκολο στη χρήση. Σε µία έρευνα από τους Davis κ. α. (1992) µελετάται η επιρροή των εξωγενών και ενδογενών κινήτρων στην πρόθεση για χρήση και στην πραγµατική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο της εργασίας. Σε αυτή την έρευνα επιχειρείται µία διεύρυνση του Technology Acceptance Model, καθώς η αντιλαµβανοµένη χρησιµότητα θεωρείται εξωγενής πηγή κινήτρου και η αντιλαµβανόµενη απόλαυση ως ενδογενής, οι οποίες επηρεάζουν και διαµορφώνουν την Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης. To 1995, oι Davis και Venkatesh διατυπώνουν ένα προβληµατισµό και ελέγχουν την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του εργαλείου του Technology Acceptance Model, αντιστρέφοντας τη σειρά µε την οποία εµφανίζονται τα ερωτήµατα στο ερωτηµατολόγιο. Σε µία έρευνα για έναν επεξεργαστή κειµένου, οι τέσσερις ερωτήσεις που διατυπώθηκαν για τις δύο παραµέτρους του Technology Acceptance Model, Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης και Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα, δόθηκαν στους ερωτηθέντες µε τέσσερις διαφορετικές διατάξεις, σε τέσσερα διαφορετικά ερωτηµατολόγια. Οι διαφορετικές διατάξεις, αν και προκάλεσαν σύγχυση στους ερωτηθέντες, δεν προκάλεσαν καµία σηµαντική αλλαγή στις απαντήσεις και δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στην αξιοπιστία και την εγκυρότητα των παραµέτρων του Technology Acceptance Model. Αντίστοιχη έρευνα επαναλήφθηκε ένα χρόνο µετά (Davis & Venkatesh 1996). Με µία σειρά από τρία πειράµατα, που αυτή τη φορά συνδυάζουν τα ερωτήµατα που αφορούν την 15

16 Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης, την Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα και την πρόθεση για χρήση, επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα του εργαλείου. Στη συνέχεια, οι Venkatesh & Davis (2000) προσπάθησαν να επεκτείνουν το ΤΑΜ, προσθέτοντας διαδικασίες κοινωνικής επιρροής και γνωστικές διαδικασίες ως καθοριστικούς παράγοντες της Αντιλαµβανόµενης Χρησιµότητας και της Πρόθεσης για Χρήση. Αυτό το µοντέλο ονοµάστηκε TAM2. ένα ενδιαφέρον εύρηµα που προέκυψε από την έρευνα του ΤΑΜ2 ήταν η αλληλεπίδραση ανάµεσα στη σχετικότητα του πληροφοριακού συστήµατος µε την εργασία των χρηστών (job relevance) και την ποιότητα του αποτελέσµατος (output quality), τα οποία επηρεάζουν την Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα. Εικόνα 3: ΤΑΜ2 (Venkatesh & Davis 2000) 16

17 D. Κεφάλαιο 2 ο : Ιστοσελίδες Βιβλιοθηκών και Έρευνα Για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των χρηστών και να βελτιώσουν συνεχώς τον τύπο και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις βιβλιοθήκες, οι βιβλιοθηκονόµοι αναζητούν πληροφορίες για τους τρόπους που θα εφαρµόσουν τις νέες τεχνολογίες (Hafner 1998). Μία από αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρουν είναι και οι ιστοσελίδες βιβλιοθηκών. Οι ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών προσφέρουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφόρησης, γνωστές ως Electronic Information Services. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν ένα σύνολο πληροφοριακών εργαλείων που διατίθενται στους χρήστες µίας βιβλιοθήκης µέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ικανοποίηση των πληροφοριακών τους αναγκών (Rowley et. al. 2002). Η σύγχρονη βιβλιοθήκη καλείται να µεταφέρει τις υπηρεσίες που προσφέρει στο διαδίκτυο και να είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τους χρήστες της, χωρίς να είναι υποχρεωτική η παρουσία τους στο φυσικό χώρο της βιβλιοθήκης. Αποµακρυσµένοι χρήστες (Remote Users) έχουν πρόσβαση σε πόρους βιβλιοθηκών από τοποθεσίες που βρίσκονται έξω από τους τοίχους (όρια της βιβλιοθήκης), εντός (on-campus) ή εκτός των ορίων (off-campus) του πανεπιστηµίου ή σπουδάζουν σε αυτά εξ αποστάσεως. Οι χρήστες των αποµακρυσµένων υπηρεσιών των βιβλιοθηκών, υπηρεσιών που παρέχονται µέσα από ιστοσελίδες, έχουν απροσδιόριστα χαρακτηριστικά (Graham & Grodzinski 2001). Τόσο για την εξέταση καθηµερινών προβληµάτων όσο και για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την αναβάθµιση των συλλογών, οι βιβλιοθηκονόµοι αντλούν στοιχεία από εσωτερικά αρχεία της βιβλιοθήκης, όπως οικονοµικές εκθέσεις, έγγραφα συναλλαγών, αµοιβών, αρχεία καταγραφής της κυκλοφορίας του υλικού 17

18 (αγορές βιβλίων, δανεισµοί, επιστροφές, κρατήσεις), αρχεία καταγραφής της επισκεψιµότητας της βιβλιοθήκης από τους χρήστες. Αλλά και οι ίδιοι οι χρήστες αποτελούν πηγή πληροφοριών, όχι µόνο από τις συναλλαγές τους µε τη βιβλιοθήκη, αλλά και από την άποψή τους γι αυτή και τις υπηρεσίες που παρέχει (Hafner 1998). εν είναι αρκετό να βασίζεται η έρευνα µόνο στις αντιλήψεις και τις εµπειρίες των βιβλιοθηκονόµων. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι Υπηρεσίες Πληροφόρησης είναι ένα σύµπλεγµα από διάφορα χαρακτηριστικά που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους, όπως είναι το υλικό πληροφορία ή αλλιώς πληροφοριακές πηγές, η αρχιτεκτονική-δόµηση της πληροφορίας, οι προσφερόµενες υπηρεσίες, τα εργαλεία που χρησιµοποιούνται για τον εντοπισµό, ανάκτηση και χρησιµοποίηση του υλικού και τέλος οι άνθρωποι, είτε αυτοί είναι χρήστες, είτε βιβλιοθηκονόµοι. Οι Τσάκωνας και Παπαθεοδώρου (2005) παρουσιάζουν ως βασικά συστατικά στοιχεία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών πληροφόρησης το Σύστηµα (System), το Περιεχόµενο (Content) και τον Χρήστη (User). Ενώ οι µελέτες χρηστικότητας µελετούν την ποιότητα της αλληλεπίδρασης µεταξύ του χρήστη και του συστήµατος, οι µελέτες πληροφοριακής συµπεριφοράς χρηστών ερευνούν την αλληλεπίδραση ανάµεσα στον χρήστη και το περιεχόµενο. Οι Αρχές Ποιότητας κατά το ίκτυο Αριστείας Minerva 1 αποτελούν ένα σύνολο κριτηρίων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση ενός δικτυακού τόπου πολιτιστικών φορέων, όπως είναι τα µουσεία, οι βιβλιοθήκες και τα αρχεία. Σύµφωνα µε αυτές, ένας 1 Όπως µεταφράστηκαν από το Ίδρυµα Λαµπράκη (2004) 18

19 δικτυακός τόπος, για να θεωρείται ποιοτικός, θα πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω αρχές και να προσφέρει ανάλογες υπηρεσίες (Minerva 2004a): ιαφάνεια Αποδοτικότητα υνατότητα συντήρησης υνατότητα πρόσβασης Ανθρωποκεντρικός Αλληλεπιδραστικότητα Πολυγλωσσικότητα ιαλειτουργικότητα υνατότητα διαχείρισης υνατότητα διατήρησης Μία σειρά από εγχειρίδια (Bradley & Smith 1995; Garlock & Piontek 1999; Kerr 1999; Song 2003) που ασχολούνται µε το δηµιουργία ιστοσελίδων για τις βιβλιοθήκες και παρουσιάζουν τις βασικές αρχές σχεδιασµού αυτών, δίνουν έµφαση στο σχεδιασµό της ιστοσελίδας, στον τρόπο που παρουσιάζεται το περιεχόµενο και στο πώς εξασφαλίζεται πρόσβαση σε αυτό. Όλα τα παραπάνω, βέβαια, µελετώνται πάντα από την πλευρά των χρηστών, δίνοντας έµφαση στην ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών και στην εύκολη κατανόηση και χρήση της ιστοσελίδας. Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασµός τους βασίζεται στα χαρακτηριστικά των χρηστών και σα στόχο έχει την παροχή καλύτερων υπηρεσιών σε αυτούς (Αβούρης 2000). Σύµφωνα µε τους DeLone & Mclean (2002), η χρήση ενός πληροφοριακού συστήµατος και ο βαθµός ικανοποίησης των χρηστών δεν εξαρτάται µόνο από την ποιότητα του συστήµατος, 19

20 αλλά και από την ποιότητα της πληροφορίας, δηλαδή από την ποιότητα του περιεχοµένου του συστήµατος. Τα Κριτήρια Ποιότητας για Εφαρµογές Πολιτιστικού Περιεχοµένου στο ιαδίκτυο (Minerva 2004b) 2 αποδίδουν στην πληροφορία κάποια χαρακτηριστικά, εκ των οποίων τα πιο σηµαντικά είναι τα παρακάτω: Πληρότητα, κατά πόσο δηλαδή η πληροφορία δίνεται ολοκληρωµένη και σε βάθος. Ακρίβεια Αντικειµενικότητα, κατά πόσο η πληροφορία ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα και είναι γνωστές οι πηγές της Χρησιµότητα, κατά πόσο η πληροφορία καλύπτει τις πληροφοριακές ανάγκες του χρήστη Επικαιρότητα, κατά πόσο η πληροφορία παρουσιάζει τα πιο επίκαιρα διαθέσιµα δεδοµένα Παρόµοια, οι DeLone & McLean (1992) και ο Griffin (Lederer et. al. 2000) αποδίδουν στην πληροφορία, στο περιεχόµενο των συστηµάτων δηλαδή, χαρακτηριστικά, όπως η ακρίβεια (accuracy), η επικαιρότητα (timeliness), η πληρότητα (completeness) και η σχετικότητα (relevance). Σε µία ιστοσελίδα βιβλιοθήκης η πληροφορία µπορεί να πάρει ποικίλες µορφές. Ύστερα από περιήγηση σε ιστοσελίδες ακαδηµαϊκών 3 και δηµόσιων βιβλιοθηκών, διαπιστώσαµε ότι αυτές παρέχουν ποικίλες πληροφορίες. Το περιεχόµενο των ιστοσελίδων περιλαµβάνει: Βιβλιογραφικά δεδοµένα από τον κατάλογο της βιβλιοθήκης 2 Όπως µεταφράστηκαν από το Ίδρυµα Λαµπράκη (2004) 3 Μέσα από την σχετική ιστοσελίδα της heal-link: 20

21 Βιβλιογραφικές Βάσεις Ενηµέρωση για την τρέχουσα «τοπική» επικαιρότητα Ηλεκτρονικά Περιοδικά Γκρίζα Φιλολογία (Πανεπιστηµιακές Παραδόσεις και Εργασίες Φοιτητών) Θεµατικές Πύλες On-line βοήθεια και επικοινωνία µε το προσωπικό της βιβλιοθήκης Στις βιβλιοθήκες µπορεί να ερευνηθεί µία σειρά από στοιχεία που σχετίζονται µε την πληροφορία που αυτές διαθέτουν και έχουν σα βασικό συντελεστή το χρήστη και τη συµπεριφορά του. Τέτοια είναι (Tenopir 2003):! Οι προτιµήσεις των χρηστών! Οι ανάγκες των χρηστών! Οι µέθοδοι αναζήτησης πληροφοριών! Η χρήση της πληροφορίας! Οι τρόποι µε τους οποίους εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την επαφή του χρήστη µε το σύστηµα Για την µελέτη της συµπεριφοράς των χρηστών σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης έχουν διεξαχθεί σηµαντικές έρευνες (Banwell & Coulson 2004; Wilson et. al 1999) και έχουν διατυπωθεί µοντέλα για την πληροφοριακή συµπεριφορά του χρήστη (Wilson 1994) και τον τρόπο που αυτός αναζητά πληροφορίες (Spink 1998; Turner 1997). Κατά τους Wilson et. al (1999), η συµπεριφορά του χρήστη αναλύεται ως εξής: 1. Πληροφοριακή συµπεριφορά: η συµπεριφορά των χρηστών σε σχέση µε τις πηγές και τα κανάλια πληροφόρησης 2. Συµπεριφορά ψαξίµατος πληροφοριών: η αναζήτηση πληροφοριών από τους χρήστες 21

22 3. Συµπεριφορά αναζήτησης πληροφοριών: αναζήτηση πληροφοριών σε αυτοµατοποιηµένα συστήµατα ανάκτησης πληροφοριών Παρ όλα αυτά η χρήση των ιστοσελίδων των βιβλιοθηκών δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη, αλλά οι φοιτητές, όπως αναφέρει και σε σχετικές εργασίες (Thompson 2003; Lippincott 2005) προτιµούν το διαδίκτυο και τις µηχανές αναζήτησης για την αναζήτηση πληροφοριών. 22

23 E. Κεφάλαιο 3 ο : Έρευνες µε βάση το Technology Acceptance Model Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να παρουσιαστούν έρευνες που έχουν χρησιµοποιήσει σαν βάση τους το Technology Acceptance Model. Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας, θα µελετηθούν έρευνες που έχουν γίνει στον Παγκόσµιο Ιστό, σε Ψηφιακές Βιβλιοθήκες και σε εφαρµογές που υποστηρίζουν την εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, δεδοµένου ότι οι ιστοσελίδες των βιβλιοθηκών συγκεντρώνουν κοινά χαρακτηριστικά µε τις παραπάνω εφαρµογές. 1. Παγκόσµιος Ιστός Μία από τις πρώτες έρευνες που γίνονται στο χώρο του παγκόσµιου ιστού είναι του Fenech (1998), η οποία παρουσιάζει την αντίληψη του ατόµου για τις ικανότητές του στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (computer self-efficacy), ως ένα από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στάση προς τη χρήση και την πραγµατική χρήση, χωρίς να διευκρινίζει αν πρόκειται για εξωτερική παράµετρο που επηρεάζει την Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα και την Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης ή πρόκειται για παράγοντα ισάξιό τους. Η έρευνα των Moon & Kim (2001), βασιζόµενη στην άποψη των Davis, Bagozzi & Washaw (1989) για τους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την αντιλαµβανόµενη διασκέδαση και την Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα, επεκτείνει το Technology Acceptance Model. Το νέο µοντέλο προβλέπει ότι η Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης διαµορφώνει τη στάση και την πρόθεση για χρήση του διαδικτύου άµεσα και έµµεσα, µέσω της Αντιλαµβανόµενης Χρησιµότητας και της αντιλαµβανόµενης ευχαρίστησης-διάθεσης για παιχνίδι (perceived playfulness). Η αντιλαµβανόµενη ευχαρίστηση-διάθεση για παιχνίδι ορίζεται ως η εστίαση του χρήστη στη δραστηριότητα µε την οποία ασχολείται, η περιέργειά 23

24 του και το ενδιαφέρον του για να νιώσει ενδιαφέρον και ευχαρίστηση κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στο διαδίκτυο. Η έρευνα διεξήχθη σε τελειόφοιτους Σχολής ιοίκησης, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο οµάδες, σε αυτούς που χρησιµοποιούσαν το διαδίκτυο για διασκέδαση και παιχνίδι στον ελεύθερό τους χρόνο και σε αυτούς που το χρησιµοποιούσαν για την εργασία τους, και έδειξε ότι η αντιλαµβανόµενη ευχαρίστηση-διάθεση για παιχνίδι φαίνεται να παίζει το σηµαντικότερο ρόλο από όλες τις παραµέτρους του µοντέλου. Μία άλλη έρευνα (Lederer κ.α. 2000) διεξήχθη σε χρήστες του διαδικτύου µε βάση την ιστοσελίδα που επισκέπτονται πιο συχνά για τις ανάγκες της εργασίας τους. Μελετήθηκε η άµεση επιρροή της Αντιλαµβανόµενης Ευκολίας Χρήσης και της Αντιλαµβανόµενης Χρησιµότητας στη χρήση, µε την έννοια του χρόνου και την συχνότητα επίσκεψης της ιστοσελίδας. Σύµφωνα µε αυτή την έρευνα, η Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης ορίζεται ως ευκολία στην κατανόηση (ease of understanding), ευκολία στην εύρεση (ease of finding) και εστίαση πληροφοριών (information focus). Η Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα εξαρτάται από το σκοπό χρήσης της ιστοσελίδας, από το αντικείµενο που αφορά η πληροφορία από το σκοπό που εξυπηρετεί και από τα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ποιότητά της, τα οποία, σύµφωνα µε τον Griffin (Lederer 2000) είναι η ακρίβεια (accuracy), η επικαιρότητα (timeliness), η πληρότητα (completeness) και η σχετικότητα (relevance). Από τα παραπάνω, οι παράγοντες που διαµορφώνουν της αντίληψη του χρήστη για το διαδίκτυο και το βαθµό χρήσης του διαδικτύου είναι η ευκολία στην κατανόηση του συστήµατος και η ποιότητα της πληροφορίας. Μία έρευνα (Shih 2003), που διεξήχθη µε ερωτηµατολόγιο σε 203 υπαλλήλους γραφείου µε εµπειρία ενός τουλάχιστον έτους στο διαδίκτυο, συνδυάζει στο θεωρητικό της µοντέλο το Technology Acceptance Model µε το µοντέλο πληροφοριακής συµπεριφοράς του Choo 24

25 (Information Behavior Model), σύµφωνα µε το οποίο η συµπεριφορά αυτή έχει τρία στάδια: τις πληροφοριακές ανάγκες (information needs), την αναζήτηση πληροφοριών (information seeking) και τη χρήση των πληροφοριών (information use). Σύµφωνα µε το Shih, στο στάδιο των πληροφοριακών αναγκών ενός χρήστη του διαδικτύου εντοπίζεται ο «βαθµός σχετικότητας» (relevance) των πληροφοριών. Ο «βαθµός σχετικότητας» αφορά την ποιότητα των πληροφοριών, εξαρτάται από τις κρίσεις των χρηστών για την αντιστοιχία ανάµεσα στις πληροφοριακές ανάγκες και τις ανακτηθείσες πληροφορίες και έχει σαν κύρια χαρακτηριστικά την «επικαιρότητα» (timeliness), τη «χρησιµότητα» (helpfulness) και τη «διαθεσιµότητα» (availability). Ο «βαθµός σχετικότητας» αποτελεί τον κύριο παράγοντα που επηρεάζει την Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα, την Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης και κατά συνέπεια την στάση του χρήστη (attitude) που εντοπίζονται στο στάδιο της αναζήτησης πληροφοριών. Αυτά µε τη σειρά τους διαµορφώνουν την «αντιλαµβανόµενη απόδοση» (perceived performance), διαµορφώνοντας τη συµπεριφορά του χρήστη στο στάδιο της χρήσης των πληροφοριών. Μία άλλη µελέτη (Liaw & Huang 2003) που έγινε σε φοιτητές ενός ιατρικού κολλεγίου, µελετά την χρήση των µηχανών αναζήτησης µέσω ενός µοντέλου που προβλέπει ότι η αντιλαµβανοµένη απόλαυση (perceived enjoyment), η Αντιλαµβανόµενη Ευκολία Χρήσης και η Αντιλαµβανόµενη Χρησιµότητα εξαρτώνται από την εµπειρία των χρηστών στη χρήση υπολογιστών, λειτουργικών συστηµάτων, προγραµµάτων και του διαδικτύου, από το χρόνο ανταπόκρισης του διαδικτύου (internet response time) και την ποιότητα των µηχανών αναζήτησης, η οποία ορίζεται ως ο συνδυασµός της ποιότητας της πληροφορίας και της ποιότητας του συστήµατος. Η έρευνα αυτή, αν και παρουσιάζει ασάφειες στη διατύπωση και τη σχηµατική αποτύπωση των ερευνητικών ερωτηµάτων, παρουσιάζει την αντιλαµβανοµένη απόλαυση (perceived enjoyment) ως εξίσου σηµαντική παράµετρο µε την αντιλαµβανοµένη 25

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ. για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ για το Ηλεκτρονικό Ερωτηµατολόγιο Ικανοποίησης Χρηστών των Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984

Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης από το 1984 Γιώργος Χριστοδούλου Καθηγητής Εφαρμογών gchrist@libd.teithe.gr Βιβλιοθήκες σήμερα Το παραδοσιακό μοντέλο της

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising

Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Στάσεις, Προτιμήσεις και Συμπεριφορικές Προθέσεις Ελλήνων Καταναλωτών Απέναντι στο Mobile Advertising Ονοματεπώνυμο:Σταματιάδη Φραγκίτσα Σειρά:9 η Επιβλέπον καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2012

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη

ΘΕΜΑ. Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris. Εισηγητής: Φιλιώ Πλέστη. Επιβλέπων Καθηγητής: Μαρία Αντωνάκη ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Προώθηση και συµπεριφορά καταναλωτή. Μελέτη περίπτωσης: Toyota Auris Εισηγητής: Φιλιώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Cross sectional Panel Omnibus

Cross sectional Panel Omnibus είδη ερευνών Ποσοτικές έρευνες Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Πρόσωπο µε πρόσωπο Τηλεφωνική Ταχυδροµική Μέσω ιαδικτύου 1 Ποσοτικές έρευνες (συνέχεια) Η έρευνα µε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο Cross sectional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών

Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Mobile Marketing: Οι Παράγοντες Αποδοχής του SMS των Ελλήνων Καταναλωτών Ονοματεπώνυμο: Πατεράκη Σοφία Σειρά: 8 η Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: κα. Άννα Ζαρκάδα Δεκέμβριος 2011 Περιεχόμενα Βιβλιογραφία Μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης Παλιές συνέργειες με νέο περιεχόμενο: η συμβολή των φοιτητών Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα

Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Εταιρικοί δικτυακοί τόποι: Λειτουργία και Χρησιµότητα Στέλεχος του Εργαστηρίου Πολυµέσων Επικοινωνίας του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Οκτώβριος 2007 1. Σκοπός της έρευνας Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΒΥΠ ΜΑΪΟΣ 1999 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ιδιότητα (001) Μέλος ΔΕΠ (ΔΕΠ) (1) Φοιτητής/τρια (Φ) (3) Μεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) (2) Ερευνητικό Προσωπικό (ΕΡ) (4) 2. Τμήμα (002) 3. Μπορείτε να μας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης

Καθορισµός της έννοιας της µάθησης ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

Hot potatoes. Revelation Natural Arts

Hot potatoes. Revelation Natural Arts ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Μέσα µαζικής ενηµέρωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39...

Α. Γενικά Στοιχεία. 1. Παρακαλώ προσδιορίστε το φύλο σας. Άνδρας... (01) Γυναίκα... (02) 18 24... (01) 25 29... (02) 30 34... (03) 35 39... Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Ι ε ρ ά Ο δ ό ς 75 Β ο τ α ν ι κ ό ς 118 55 Α θ ή ν α Πληροφορίες: Δέσποινα Ξανθοπούλου τηλ.: 210 529 4273, 210

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας

Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση Γνώσης για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ελληνική Βιομηχανία & Νέα Οικονομία: Διαχείριση για την παραγωγή Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Ευγενία Βασιλακάκη Αρχειονόμος/ Βιβλιοθηκονόμος- MSc Information Science DBS Εταιρεία Πληροφορικής mscevasilak@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Οι σχέσεις των παραγόντων που προσδιορίζουν την επιχειρηµατική επιλογή καριέρας. Η περίπτωση του Έλληνα επιχειρηµατία. ρ. Α. Σαχινίδης, Λ. ηµητρακοπούλου, Ε. Μεταλίδου, Μ. Χανιώτη 2 ΣκοπόςτηςΈρευνας Η

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS

Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Ψηφιακές πολύμεσες βιβλιοθήκες στο INTERNET - CHILIAS Αλεξάνδρα Παπάζογλου Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών Η ανάπτυξη της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε συνδυασμό με τις

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση Πρόλογος στην πρώτη έκδοση Εισαγωγή Τι είναι η μεθοδολογία έρευνας Οι μέθοδοι έρευνας ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙO 1: Γενικά για την επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Τµήµα ιοικητικής Επιστήµης & Τεχνολογίας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 5 Λογισµικό - Software Γιώργος Γιαγλής Το σηµερινό µάθηµα Λογισµικό (Software)

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο

Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι. Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε. πριν από λίγο Μορφές Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας Μαρία Κουτσούμπα Έστω λοιπόν ότι το αντικείμενο ενδιαφέροντος είναι «η τηλεδιάσκεψη». Ας δούμε τι συνεπάγεται το κάθε ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε πριν από λίγο Κουτσούμπα/Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα, Ιούνιος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΞΟΔΟΙ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Κ. ΣΑΡΡΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΒΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΔ Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας Σελίδα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ: 1. Αξιολόγηση της προσωπικής

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αξονική συµµετρία» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα

ποτελεσματικότητα διαδικασίες sms ταχύτητα οργανόγραμμα ανάθεσηαρχειοθέτηση υτοματοποιημένη εκτέλεση ψηφιακή υπογραφή ISO ενημερώσεις διαγράμματα ργασίες διαδικασίες ειδικότητες παρατηρήσεις διαγράμματα οργανόγραμμα μειωμένο κόστος αποθήκευσης ανάθεσηαρχειοθέτηση email στατιστικά Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών υτοματοποιημένη εκτέλεση χρόνοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας

Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ψηφιακό Περιεχόμενο και Συμπεριφορά Καταναλωτή στον Τομέα της Ψυχαγωγίας Ονοματεπώνυμο: Μαγδαληνή Βασιλάκη Σειρά: MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Α. Βρεχόπουλος Δεκέμβριος 2011 Σκοπός Έρευνας και Ερευνητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας»

«Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» «Αξιολόγηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Υπηρεσίες: Η Περίπτωση της Ναυτιλίας» Ονοματεπώνυμο: Αγγιολίνα Καρκαμπούνα Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Άγγελος Παντουβάκης Περιεχόμενα Σκοπός της Έρευνας Παρατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ!

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ! ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός και στόχος της εκπαίδευσης χρηστών Σύντομο Ιστορικό της Βιβλιοθήκης Γενικές Οδηγίες Α. Συλλογές της Βιβλιοθήκης Β. Υπηρεσίες Γ. Πηγές Πληροφόρησης ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό

Θέµατα της παρουσίασης. Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής. Τι είναι το αναλυτικό ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ, ΠΘ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ Βάσεις σχεδιασµού αναλυτικών προγραµµάτων φυσικής αγωγής ιγγελίδης Νικόλαος Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας ΤΕΦΑΑ, Τρίκαλα Θέµατα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜEΡOΣ A : ΓNΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜOΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση........................................... 13 Πρόλογος στην πρώτη έκδοση............................................ 17 Εισαγωγή................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων

Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Αξιοποίηση του digital marketing για την επιτυχή διοργάνωση μουσικών εκδηλώσεων Ονοματεπώνυμο: Παναγιωτοπούλου Ελένη Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: κος Βρεχόπουλος Α. Δεκέμβριος 2012 Στόχοι έρευνας Προσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Ιονίου Πανεπιστηµίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθηκών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Χαροκοπείου Πανεπιστηµίου Αθηνών Η δράση 9.3 «Υπηρεσία Συµβούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL

INFO. Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ECDL INFO ECDL Expert Ένα ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Πιστοποίησης γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ Copyright ECDL Ελλάς, Σεπτέµβριος 2004 ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου

Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης. Σαλούστρου Πόπη Γαζίου Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου: πλεονεκτήματα, δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης Σαλούστρου Πόπη Γαζίου ΓΕΛ Τι είναι η Διερευνητική Μάθηση Μία διδακτική προσέγγιση που έχει στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης

Αξιολόγηση Ιστοσελίδων. Εργασία. Χαράλαμπος Κουτσουρελάκης ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ- ΠΑΚΕ ΚΡΗΤΗΣ Αξιολόγηση Ιστοσελίδων Εργασία Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Τρόποι αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας... 2 Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ - Π.Δ. 432/81 Α.Φ.Μ.: 998219694 Α Δ.Ο.Υ. ΠΑΤΡΩΝ ΤΗΛ: 2610-996660 FAX: 2610-996677 E-mail: rescom@upatras.gr Url: http://research.upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη

Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. Συγκέντρωση πληροφοριών. Συνέντευξη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΕΑΕΚ: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ ΤΕΦΑΑ ΠΘ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ιάλεξη 6. Μετρήσεις - Ερωτηµατολόγια & συνεντεύξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006)

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΖΑΧΟΣ, Δρ. Βιβλιοθηκονομίας Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (2002-2006) ΑΘΗΝΑ 2002 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τις

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας. Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον κλάδο της Ναυτιλίας Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Μάριος Τσέρτος Σειρά: MSM 10 Eπιβλέπων Καθηγητής: Αδάμ Βρεχόπουλος Ιανουάριος 2013 1 Στόχος Έρευνας Κατάδειξη άμεσης σχέσης ανάμεσα

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα