Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ"

Transcript

1 Μ Ε Ρ Ο Σ Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Ι. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ Ο σαφής καθορισμός του σκοπού της δασοπονίας και η τήρηση ενός προδιαγραμμένου σχεδίου είναι στοιχεία που εξασφαλίζουν αν όχι την επιτυχία του, τουλάχιστον όμως την προσέγγισή του. Ο σκοπός της δασοπονίας, όπως και κάθε οικονομίας, πηγάζει από τις οικονομικές άμεσες ή έμμεσες ανάγκες, τις οποίες καλείται το δάσος να εκπληρώσει. Αποτελεί δε ο δασοπονικός σκοπός το θεμέλιο της οικονομικής και τεχνικής οργάνωσης της δασοπονίας. Έχοντας υπόψη μας ότι: 1. Στην προκειμένη περίπτωση ο Δασοκτήμονας είναι Ν.Π.Δ.Δ. με σκοπούς παραπλήσιους του κράτους, 2. Το δάσος σαν φυσικό αγαθό πρέπει να εξυπηρετεί το κοινωνικό σύνολο διηνεκώς, 3. Το υφιστάμενο οικοσύστημα δεν είναι δυνατό να διαταραχθεί πέρα από ορισμένα όρια, 4. Πρέπει να τηρηθεί η αειφορία των καρπώσεων, καθορίζουμε ως σκοπό της διαχείρισης του δάσους τη μέγιστη δυνατή παραγωγή πολύτιμου ξύλου με το μέγιστο δυνατό ξυλώδες κεφάλαιο, την διατήρηση και βελτίωση της υγείας και αντοχής του δάσους, τη διατήρηση και αύξηση της παραγωγικότητας του εδάφους, την εξασφάλιση των υδρονομικών προστατευτικών, υγιεινών, αισθητικών κ.λ.π. επιδράσεων και την εξυπηρέτηση παράλληλα της έρευνας και εκπαίδευσης. (Γεωργόπουλος, Α. 1974). Η υλοποίηση των στόχων αυτών, κρίνεται επίσης αναγκαίο, να γίνει στα πλαίσια τήρησης βασικών αρχών της δασοπονίας όπως η αειφορία των καρπώσεων (σταθερές κατά περιόδους καρπώσεις) και η οικονομικότητα. Ειδικότερα σε ότι αφορά την έρευνα είναι ανάγκη να επιδιωχθεί η λύση διαφόρων προβλημάτων που εμφανίζονται στην πράξη π.χ. δασοκομικά θέματα, υλοχρηστικά, διαχειριστικά, μεταφορών, λιβαδοπονίας, θηραματοπονίας κ.λ.π. για τη βελτίωση γενικά της άσκησης σύγχρονων μορφών δασοπονίας. Επίσης για την τελειότερη άσκηση και εκπαίδευση των φοιτητών της Δασολογίας είναι ανάγκη να δημιουργηθούν μέσα στο δάσος διάφορα πρότυπα για την επίδειξη και άσκηση των φοιτητών π.χ. διάφορα 90

2 καλλιεργητικά στάδια των συστάδων, εφαρμογή διαφόρων αναγεννητικών μεθόδων, μεταφορικές εγκαταστάσεις, τρόποι μετατόπισης, χειρισμοί λιβαδιών κ.λ.π. ΙΙ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ Οι συντελεστές της δασοπονίας είναι τρεις : Α ) Το έδαφος, Β ) Το κεφάλαιο, που διακρίνεται σε ξυλώδες, μεταφορών, κτιρίων, κινητό κεφάλαιο (χρήμα), μηχανών, εργαλείων, ζώων (κτηνοτροφικών, έλξης ή φόρτου) και θηραματικών και Γ ) Η εργασία (πνευματική, σωματική και υλωρική). Α. ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ Είναι απαραίτητος συντελεστής της δασοπονίας με το ιδιαίτερο οικονομικό χαρακτηριστικό του, ακίνητο και ανεπαύξητο. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ακατάλληλο για την άσκηση έντονης δασοπονίας, είναι δυνατό με την καταβολή κεφαλαίου και εργασίας να μεταβληθεί σε βελτιωμένο όργανο τέλειο και παραγωγικό. Μέτρα απλά και θετικά για τη βελτίωση του εδάφους είναι : α) η επανίδρυση του δάσους στα γυμνά εδάφη, β) η εφαρμογή της κατάλληλης διαχειριστικής και λειτουργικής μορφής, γ) η ρύθμιση του βαθμού συγκόμωσης για την προαγωγή της αποσύνθεσης του φυλλοστρώματος δ) ο εμπλουτισμός του ξυλώδους κεφαλαίου με σκιόφυτα εδαφοβελτιωτικά και πολύτιμα είδη πλατύφυλλων, όπου αυτό είναι δυνατό, και ε) όπου απαιτείται για την εγκατάσταση πολυτίμων δασοπονικών ειδών, η αποστράγγιση πολύ υγρών εδαφών ή και η τεχνική άρδευση (μεταφορά νερού στην «ΛΥΞΑ» ). Από τις λειτουργικές μορφές η κηπευτή και σε δεύτερο λόγο η υποκηπευτή εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διατήρηση, επαύξηση και βελτίωση των παραγωγικών δυνάμεων του εδάφους. Η σπουδαιότερη δασοπονική αρχή της εκμετάλλευσης της ελάχιστης εδαφικής επιφάνειας με το δασοπονικό είδος και τη λειτουργική μορφή που ενδείκνυται, αποβλέπει ακριβώς στην ταυτόχρονη και παράλληλη βελτίωση του δασικού εδάφους και του ξυλώδους κεφαλαίου. Ετσι λοιπόν επιβάλλεται το προηγούμενο να αποτελεί κανόνα για την άσκηση της δασοπονίας. 91

3 Στα Φ.Ε.Π. των τμημάτων εκτός από τη συνοπτική περιγραφή της γενικής κατάστασης του δάσους, που επικρατεί, προτείνονται με γνώμονα την προηγούμενη αρχή συγκεκριμένα διαχειριστικά και δασοκομικά μέτρα. Β. ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ξυλώδες κεφάλαιο Το ξυλώδες κεφάλαιο είναι το σημαντικότερο μέρος του κεφαλαίου που δρα στη δασοπονία. Από αυτό εξαρτάται κυρίως η οικονομική απόδοση της όλης επιχείρησης. Το υπάρχον ξυλώδες κεφάλαιο κατά τμήμα, η σύνθεση και η υγιεινή κατάστασή του, εμφαίνονται στα Φ.Ε.Π. των τμημάτων. Η εικόνα που δίδεται σ αυτά για την όλη κατάσταση και σύνθεση του ξυλώδους κεφαλαίου είναι σαφώς το σπουδαιότερο στοιχείο, γιατί αποτελεί την αφετηρία κάθε μελλοντικής διαχειριστικής επέμβασης. Πρώτη φάση της διαχείρισης θα είναι η μετατροπή της σημερινής ακανόνιστης μορφής σε κανονική, που καθορίζεται από την αρχή της εκμετάλλευσης της ελάχιστης εδαφικής επιφάνειας, με το δασοπονικό είδος και τη διαχειριστική μορφή που ενδείκνυται και παράλληλα η συνέχιση της συστηματικής εξυγίανσης των δασοσυστάδων στα πλαίσια των δασοκομικοβιολογικών ιδιοτήτων της ελάτης. 1. Καθορισμός δειγματοληπτικών επιφανειών Καθορίστηκε ποσοστό δειγματοληψίας σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σε 1% επί της δασοσκεπούς έκτασης των περίπου εκταρίων, ήτοι το δείγμα είχε έκταση 270 στρεμμάτων και αποφασίστηκε έτσι, να ληφθούν συνολικά 270 Δ. Ε. έκτασης ενός στρέμματος η κάθε μία, ενώ ως μέθοδος δειγματοληψίας, επιλέχθηκε η συστηματική. Για τον καθορισμό των δειγματοληπτικών επιφανειών εφαρμόστηκε σε ψηφιακό χάρτη κλίμακας: 1/ που απεικόνιζε την παραπάνω δασοσκεπή έκταση, τυχαία τετραγωνικός κάνναβος με πλευρά τετραγώνου 3,16 εκατοστών στο χάρτη ή 316 μέτρων στο πεδίο. Το σχήμα των Δ. Ε. αποφασίσθηκε να είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με διαστάσεις πλευρών: Μήκους 40 μέτρων και Πλάτους 25 μέτρων 92

4 Τα σημεία τομής των παραλλήλων και καθέτων στον κάνναβο καθόρισαν και τις συντεταγμένες (Χ, Υ) των κέντρων των Δ. Ε. στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. 87). Οι συντεταγμένες των κέντρων των Δ. Ε. δίνονται στον πίνακα 18 που ακολουθεί στη συνέχεια του κειμένου. 93

5 Πίνακας 18: Συντεταγμένες κέντρων δειγματοληπτικών επιφανειών Α/Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Α/Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Δ. Ε. Χ Y Δ. Ε. Χ Y

6 Πίνακας 18: Συντεταγμένες κέντρων δειγματοληπτικών επιφανειών (συνέχεια) Α/Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Α/Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Δ. Ε. Χ Y Δ. Ε. Χ Y

7 Πίνακας 18: Συντεταγμένες κέντρων δειγματοληπτικών επιφανειών (συνέχεια) Α/Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Α/Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Δ. Ε. Χ Y Δ. Ε. Χ Y

8 Πίνακας 18: Συντεταγμένες κέντρων δειγματοληπτικών επιφανειών (συνέχεια) Α/Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Α/Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Δ. Ε. Χ Y Δ. Ε. Χ Y

9 Πίνακας 18: Συντεταγμένες κέντρων δειγματοληπτικών επιφανειών (συνέχεια) Α/Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Α/Α ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ Δ. Ε. Χ Y Δ. Ε. Χ Y Εντοπισμός και σήμανση δειγματοληπτικών επιφανειών στο έδαφος Ο εντοπισμός των κέντρων των Δ. Ε. στο πεδίο, έγινε με τη χρήση G.P.S. χειρός ακρίβειας τριών (3) μέτρων, σύμφωνα με τις συντεταγμένες Χ & Υ των κέντρων αυτών, που δόθηκαν στον πίνακα 18. Με βάση το κέντρο των Δ. Ε. και μετρώντας 20 μέτρα παράλληλα στις χωροσταθμικές και 12,5 μέτρα κάθετα σ αυτές, ορίστηκαν οι Δ.Ε. Στο πρώτο δένδρο τοποθετήθηκε ταινία σήμανσης και στον κορμό του βάφτηκε με ερυθρό σπρέι ο αριθμός της αντίστοιχης Δ. Ε. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια μετροταινίας και πυξίδας οριοθετήθηκαν στο έδαφος όλες οι δειγματοληπτικές επιφάνειες. 98

10 Τα περιφερειακά δένδρα των Δ. Ε. σημάνθηκαν μόνιμα με κόκκινο σπρέι στον κορμό τους από την εσωτερική προς την επιφάνεια πλευρά, σχηματίζοντας μία ευθεία γραμμή στα πλευρικά δένδρα και ένα σταυρό στα γωνιακά. 99

11 3. Λήψη στοιχείων στο πεδίο Σε κάθε Δ. Ε. παχυμετρήθηκαν όλα τα δένδρα στηθιαίας διαμέτρου 7 εκατοστών και άνω, με εύρος βαθμίδας ανά 1 εκατοστό και ταξινομήθηκαν σε τρεις κλάσεις βαθμίδων διαμέτρων ως εξής: _ Ι κλάση κατώτερη: με διαμέτρους από 7 έως 20 εκατοστά ΙΙ κλάση μέση: με από 21 έως 34 εκατοστά και ΙΙΙ κλάση ανώτερη και ανώτατη: με διαμέτρους μεγαλύτερης των 35 εκατοστών. Μετά το πέρας της παχυμέτρησης υπολογίσθηκε σε κάθε κλάση διαμέτρου η μέση κυκλική επιφάνεια και κατόπιν η διάμετρος που αντιστοιχεί σ αυτή. Η διάμετρος αυτή προσδιόρισε και τον δοκιμαστικό κορμό. Οι δοκιμαστικοί κορμοί ρελασκοπήθηκαν με σκοπό την εκτίμηση του μορφαρίθμου και κατόπιν μετρήθηκε το ύψος τους για την ογκομέτρησή τους. Με βάση τον όγκο των δοκιμαστικών κορμών υπολογίσθηκε ο όγκος της κάθε κλάσης διαμέτρου, και κατόπιν συνολικά στην έκταση της Δ. Ε. και τέλος έγινε αναγωγή των αποτελεσμάτων αυτών στο εκτάριο. Μετά το πέρας των προαναφερθέντων μετρήσεων, έγινε η περιγραφή των λοιπών στοιχείων που αφορούν στη διαχείριση του δάσους, και συγκεκριμένα περιγράφηκαν: Τα δευτερεύοντα δασοπονικά είδη Η δασοπονική διαχειριστική μορφή Η συγκόμωση Η αναγέννηση Το έδαφος Η παρεδαφιαία βλάστηση Ο ξηροτάπητας και ο χλωροτάπητας Οι τυχόν ζημιές ή φθορές Η ποιοτική κατάσταση του ξυλώδους κεφαλαίου και τέλος Κάθε άλλη πληροφορία που κρίθηκε σημαντική 100

12 Όλα τα στοιχεία αυτά σημειώθηκαν σε έντυπο, η μορφή του οποίου είχε προκαθορισθεί, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η επεξεργασία των στοιχείων στο γραφείο. Στις εικόνες που ακολουθούν ( 1 και 2) δίνονται οι δύο όψεις του εντύπου αυτού. Εικόνα 1: Εμπρόσθια όψη του εντύπου συμπλήρωσης στοιχείων υπαίθρου 101

13 Τμήμα: Δασ. Είδος: Θέση: ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Δ. Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ... Έκταση ( στρ.) : Έκθεση: Κλίση: ΕΜΦΛΟΙΑ ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΘΙΑΙΑ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ( ανά 1 cm) I II III Σ Υ N Ο Λ Α Σ Υ N Ο Λ Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΡΜΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΗΘΟΣ ΕΜΦΛΟΙΑ ΣΤΗΘΙΑΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ( ανά 2 cm) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΡΜΩΝ Ν ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ( cm) ΥΨΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ( m) KL1 KL2 H = L = KL1 = KL2 = KL1 KL2 H = L = KL1 = KL2 = KL1 KL2 H = L = KL1 = KL2 = L L L H H H ΜΟΡΦΑΡΙΘΜΟΣ ( f ) L3 L1 f = L1 = L2 = L3 = L3 L1 f = L1 = L2 = L3 = L3 L1 f = L1 = L2 = L3 = L2 L2 L2 Σ Υ N Ο Λ Α 102

14 Εικόνα 2: Πίσω όψη του εντύπου συμπλήρωσης στοιχείων υπαίθρου Δευτερεύοντα Δασοπονικά είδη: Δασοπονική - Διαχειριστική Μορφή: Ομήλικη Ανομήλικη Κηπευτή Υποκηπευτή Συγκόμωση: Αναγέννηση: Είδη Αναγέννησης: Ποσότητα: Λείπει Λίγη Μέτρια Καλή Θέση: Διάκενα Κράσπεδα Υπόροφος Τρόπος: Σπερμοφυής Πρεμνοφυής Μικτή Έδαφος: Βάθος: Αβαθές Μέτρια βαθύ Βαθύ Γονιμότητα: Άγονο Μέτρια γόνιμο Γόνιμο Παρεδαφιαία βλάστηση: Φτέρη Άρκευθος Βάτο Άλλα είδη: Ξηροτάπητας: Σύσταση: Φυλλόστρωμα Βελονόστρωμα Βελονόστρωμα Οξιάς Ελάτης Πεύκης Πάχος: Λείπει Λίγος Μέτριος Αρκετός Πλούσιος Χλωροτάπητας: Λείπει Λίγος Μέτριος Αρκετός Πλούσιος Ζημιές ή φθορές Ανεμοραγίες Χιονοθλασίες Υπερβόσκηση Άλλο: Ποιοτική κατάσταση ξυλώδους κεφαλαίου: Υγεία - ανάπτυξη ατόμων: Κακή Μέτρια Καλή Άριστη Κατάσταση ξυλ. κεφαλ. Κακή Μέτρια Ικανοποιητική Καλή Ποσοστό τεχνικής ξυλείας: <40% 40% - 55% 55% - 70% >70% Άλλες πληροφορίες: 103

15 Η αρίθμηση των επιφανειών στο πεδίο, έγινε με τον ίδιο αριθμό Δ. Ε. που είχε προκαθοριστεί αρχικά και δίνεται στον πίνακα 1 της παρούσας. Στις μικτές επιφάνειες με δύο ή και περισσότερα δασοπονικά είδη, (με ποσοστό συμμετοχής κάθε είδους, μεγαλύτερο του 10%) συντάχθηκαν τόσα φύλλα, όσα και ο αριθμός των διαφορετικών δασοπονικών ειδών, τα οποία είχαν τον ίδιο αριθμό επιφανείας αλλά προστέθηκε σ αυτόν και ένα γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου έτσι ώστε να είναι εύκολος ο προσδιορισμός των ογκομετρικών στοιχείων ανάλογα με το δασοπονικό είδος. Για παράδειγμα η Δ. Ε. με αύξοντα αριθμό 16 αποτελείται από τα φύλλα 16α και 16β, εκ των οποίων το μεν πρώτο (16α) αναφέρεται στην ελάτη της επιφάνειας και το δεύτερο (16β) στην μαύρη πεύκη που υπήρχε στην ίδια επιφάνεια. Στις περιπτώσεις που το ποσοστό ενός δασοπονικού είδους ήτανε μικρότερο του 10% τότε αυτό αναφερότανε στο αντίστοιχο πεδίο των δευτερευόντων δασοπονικών ειδών του εντύπου. Για τη γενική παχυμέτρηση των τμημάτων χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια έντυπα που χρησιμοποιούσε μέχρι σήμερα η διοίκηση του δάσους κατά τη λήψη των στοιχείων υπαίθρου. 3. Μεταφορά και προετοιμασία των στοιχείων για επεξεργασία Με το πέρας των εργασιών υπαίθρου, «περάστηκαν» όλα τα δεδομένα των Δ. Ε. σε υπολογιστικά φύλλα φόρμες του λογισμικού Excel της Microsoft έτσι ώστε να είναι εύκολη η περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων. Τα στοιχεία υπαίθρου κάθε δειγματοληπτικής επιφάνειας μεταφερθήκαν σε ψηφιακό έντυπο παρόμοιας μορφής μ αυτό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη λήψη των στοιχείων στο έδαφος, όπου στη συνέχεια γινόταν μέσω του Η/Υ οι αντίστοιχοι υπολογισμοί για να παραχθούν τελικά οι πίνακες ογκομετρικών και προσαυξητικών στοιχείων κάθε Δ. Ε. Έτσι κάθε επιφάνεια αποτελείται από τρεις ψηφιακές σελίδες πίνακες από τους οποίους ο πρώτος περιλαμβάνει τα στοιχεία της Δ. Ε. που λήφθηκαν στο έδαφος ο δεύτερος περιλαμβάνει τα περιγραφικά στοιχεία της Δ. Ε. και ο τρίτος περιλαμβάνει τα ογκομετρικά στοιχεία που προέκυψαν μετά την επεξεργασία των στοιχείων. Στη συνέχεια δίνονται ενδεικτικά οι τρεις σελίδες πίνακες της Δ. Ε. με αύξοντα αριθμό 1 (εικόνες 3, 4 & 5), ενώ το σύνολο των στοιχείων των Δ. Ε. δίνονται ψηφιακά στο CD που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας. 104

16 Εικόνα 3: Πρώτος πίνακας της Δ. Ε. με αύξοντα αριθμό 1 Τμήμα: 117 Δασ. Είδος: Ελάτη Θέση: ΕΜΦΛΟΙΑ ΚΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΘΙΑΙΑ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ( ανά 1 cm) I II III Σ Υ N Ο Λ Α Σ Υ N Ο Λ Α Σ Υ N Ο Λ Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΡΜΩΝ Ν ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΗΣ Δ. Ε. ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΕΜΦΛΟΙΑ ΣΤΗΘΙΑΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ( ανά 2 cm) ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΡΜΩΝ Ν ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ( cm) Έκταση ( στρ.) : Έκθεση: Κλίση: ΥΨΟΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΡΜΟΥ ( m) 40 Χ 25 = 1,00 Β 50-75% ΜΟΡΦΑΡΙΘΜΟΣ ( f ) 14 12,12 0, ,60 0, ,90 0,46 105

17 Εικόνα 4: Δεύτερος πίνακας της Δ. Ε. με αύξοντα αριθμό 1 Δευτερεύοντα Δασοπονικά είδη: ΟΞΙΑ Δασοπονική - Διαχειριστική Μορφή: Ομήλικη Κηπευτή Ανομήλικη Υποκηπευτή Χ Συγκόμωση: 0,80 Αναγέννηση: Είδη Αναγέννησης: ΕΛΑΤΗ Ποσότητα: Λείπει Λίγη Μέτρια Χ Καλή Θέση: Διάκενα Χ Κράσπεδα Υπόροφος Τρόπος: Σπερμοφυής Χ Πρεμνοφυής Μικτή Έδαφος: Βάθος: Αβαθές Μέτρια βαθύ Χ Βαθύ Γονιμότητα: Άγονο Μέτρια γόνιμο Χ Γόνιμο Παρεδαφιαία βλάστηση: Φτέρη Χ Άρκευθος Χ Βάτο Χ Άλλα είδη: Ξηροτάπητας: Σύσταση: Φυλλόστρωμα Βελονόστρωμα Βελονόστρωμα Οξιάς Ελάτης Χ Πεύκης Πάχος: Λείπει Λίγος Μέτριος Αρκετός Χ Πλούσιος Χλωροτάπητας: Λείπει Λίγος Χ Μέτριος Αρκετός Πλούσιος Ζημιές ή φθορές Ανεμοραγίες Χιονοθλασίες Χ Υπερβόσκηση Άλλο: Ποιοτική κατάσταση ξυλώδους κεφαλαίου: Υγεία - ανάπτυξη ατόμων: Κακή Μέτρια Καλή Χ Άριστη Κατάσταση ξυλ. κεφαλ. Κακή Μέτρια Ικανοποιητική Χ Καλή Ποσοστό τεχνικής ξυλείας: <40% 40% - 55% 55% - 70% Χ >70% Άλλες πληροφορίες: 106

18 ΤΜΗΜΑ: Κλάσεις βαθμίδων διαμέτρου I Εικόνα 5: Τρίτος πίνακας της Δ. Ε. με αύξοντα αριθμό 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ: ΔΑΣΙΚΗ ΘΕΣΗ: ΙΙ ΙΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ Έμφλοια στηθιαία διάμετρος D1,30 ( cm) Ελάτη ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Αριθμός κορμών Ν Κυκλική επιφάνεια G = 1,30 2 ( m ) 0,0201 0,0550 0,1018 0,1078 0,1206 0,1781 0, , , , , , , , , , , , , , , Υπολογισμός δοκιμαστικών κορμών G/N ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ: ΜΕΣΗ ΚΛΙΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ: Έμφλοια στηθιαία διάμετρος ( cm) ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΡΜΩΝ Ύψος ( m) 1, % Μορφάριθμος ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΚΤΑΡΙΟΥ Β Της Δ.Ε. όγκος κατά κλάσεις βαθμίδων διαμέτρου 3 ( m ) 0, ,1 0,54 4,2292 0, ,6 0,50 12,8141 0, ,9 0,46 16,7922 Κλάσεις βαθμίδων διαμέτρου Ι ( 0,04-0,20) ΙΙ ( 0,22-0,34) ΙΙΙ ( 0,36 & άνω) Αριθμός κορμών Εγκάρσια άφλοια επιφάνεια 2 ( m ) Ξυλώδης άφλοιος όγκος 3 ( m ) 420 6,462 42, ,418 15, ,14 167,92 Μέση ετ. τρέχ προσαύξηση βάση του όγκου 3 ( m ) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 69 3,2821 ΣΥΝΟΛΟ , ,35 7,8 107

19 Ο υπολογισμός του όγκου για την έκταση των Δ. Ε. έγινε με τη μέθοδο των μορφαρίθμων και εξισώσεων κατά την οποία ο όγκος κάθε κλάσης βαθμίδας διαμέτρου, ισούται με το γινόμενο της συνολικής κυκλικής επιφάνειας της βαθμίδας επί το μορφοΰψος (το ύψος του δοκιμαστικού κορμού επί τον μορφάριθμο αυτού), ενώ στη συνέχεια έγινε η αναγωγή των αποτελεσμάτων αυτών σε επιφάνεια ενός εκταρίου. Όσον αφορά την προσαύξηση αυτή υπολογίστηκε για τα διάφορα είδη από τις ακόλουθες εξισώσεις: για την ελάτη: 0, ,02926V 0,00002V 2 για την μαύρη πεύκη: 0, ,04026V 0,00004V 2 για την οξιά: 0, ,03023V + 0,00003V 2 για το σφένδαμο: 0, ,06560V + 0,000177V 2 και τέλος για την ερυθρελάτη: 0, ,02926V 0,00002V 2 Ο συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά εκτάριο κάθε Δ. Ε. που προέκυψαν μετά την επεξεργασία των στοιχείων δίνονται στον πίνακα 19 που ακολουθεί, όπου ακόμη εμφανίζεται ο αριθμός, το δασικό τμήμα, το δασοπονικό είδος και η έκταση των επιφανειών. 108

20 Πίνακας 19: Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά εκτάριο των Δ. Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Δ. Ε. ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΣΗ Δ. Ε. (στρ) Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά Ηα (m 3 ) Ελάτη 1,00 338, Ελάτη 1,00 223, Ελάτη 1,00 365, Ελάτη 1,00 158, Ελάτη 1,00 116, Ελάτη 1,00 256, Ελάτη 1,00 396, Ελάτη 1,00 464, Ελάτη 1,00 478, Ελάτη 1,00 315, Ελάτη 1,00 248, Ελάτη 1,00 212, Ελάτη 1,00 122, Ελάτη 1,00 328,23 15 Όρια Ελάτη 1,00 176,92 16α 527 Ελάτη 1,00 30,96 16β 527 Μαύρη Πεύκη 1,00 165, Ελάτη 1,00 100, Ελάτη 1,00 166, Ελάτη 1,00 511, Ελάτη 1,00 346, Ελάτη 1,00 321, Ελάτη 1,00 202, Ελάτη 1,00 361, Ελάτη 1,00 147,09 25α 207 Ελάτη 1,00 94,28 25β 207 Σφενδάμι 1,00 102, Ελάτη 1,00 202,47 27 Όρια Ελάτη 1,00 196,30 Πίνακας 19: Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά εκτάριο των Δ. Ε. (συνέχεια) 109

21 ΑΡΙΘΜΟΣ Δ. Ε. ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΣΗ Δ. Ε. (στρ) Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά Ηα (m 3 ) Ελάτη 1,00 57, Ελάτη 1,00 26, Ελάτη 1,00 7,92 31 Όρια Ελάτη 1,00 139, Ελάτη 1,00 295, Ελάτη 1,00 261, Ελάτη 1,00 289, Ελάτη 1,00 375,56 36α 205 Ελάτη 1,00 135,72 36β 205 Μαύρη Πεύκη 1,00 261, Ελάτη 1,00 132, Ελάτη 1,00 179, Ελάτη 1,00 275, Ελάτη 1,00 276, Ελάτη 1,00 406, Ελάτη 1,00 48, ,00 0,00 44 Όρια Ελάτη 1,00 456, Ελάτη 1,00 221, Ελάτη 1,00 222, Ελάτη 1,00 245, Ελάτη 1,00 382, Ελάτη 1,00 515, Ελάτη 1,00 181, Ελάτη 1,00 181,66 52 Όρια Ελάτη 1,00 317, Ελάτη 1,00 183, Ελάτη 1,00 128, Ελάτη 1,00 40,60 Πίνακας 19: Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά εκτάριο των Δ. Ε. (συνέχεια) 110

22 ΑΡΙΘΜΟΣ Δ. Ε. ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΣΗ Δ. Ε. (στρ) Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά Ηα (m 3 ) Ελάτη 1,00 35, Ελάτη 1,00 180, Ελάτη 1,00 574, ,00 0, Ελάτη 1,00 343, Ελάτη 1,00 357, Ελάτη 1,00 520, Ελάτη 1,00 451, Ελάτη 1,00 215, Ελάτη 1,20 285, Ελάτη 0,80 106, Ελάτη 1,00 146, Ελάτη 1,00 210, Ελάτη 1,00 386, Ελάτη 1,00 28, Ελάτη 1,00 211, Ελάτη 1,00 104, Ελάτη 1,00 416, ,00 0, Ελάτη 1,00 170, Ελάτη 1,00 302, Ελάτη 1,00 256, Ελάτη 1,00 212, Ελάτη 1,00 309, Ελάτη 1,00 170, Ελάτη 1,00 135, Ελάτη 1,00 224, Ελάτη 1,00 219, Ελάτη 1,00 364,86 Πίνακας 19: Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά εκτάριο των Δ. Ε. (συνέχεια) 111

23 ΑΡΙΘΜΟΣ Δ. Ε. ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΣΗ Δ. Ε. (στρ) Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά Ηα (m 3 ) Ελάτη 1,00 107, Ελάτη 1,00 193, Ελάτη 1,00 106, Ελάτη 1,00 164, Ελάτη 1,00 671, ,00 0, Ελάτη 1,00 206, Ελάτη 1,00 225, Ελάτη 1,00 217, Ελάτη 1,00 350, Ελάτη 1,00 291, Ελάτη 1,00 309, Ελάτη 1,00 232, Ελάτη 1,00 442, Ελάτη 1,00 320, Ελάτη 1,00 265, Ελάτη 1,00 150, Ελάτη 1,00 432, Ελάτη 1,00 279, Ελάτη 1,00 374, Ελάτη 1,00 205, Ελάτη 1,00 327, Ελάτη 1,00 280, Ελάτη 1,00 204, ,00 0,00 110α Όρια Ελάτη 1,00 201,45 110β Όρια Μαύρη Πεύκη 1,00 75, Ελάτη 1,00 462, Μαύρη Πεύκη 1,00 321,85 Πίνακας 19: Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά εκτάριο των Δ. Ε. (συνέχεια) 112

24 ΑΡΙΘΜΟΣ Δ. Ε. ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΣΗ Δ. Ε. (στρ) Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά Ηα (m 3 ) Ελάτη 1,00 212, Ελάτη 1,00 144, Ελάτη 1,00 153, Ελάτη 1,00 226,95 117α 511 Ελάτη 1,00 71,97 117β 511 Μαύρη Πεύκη 1,00 130, Όρια Ελάτη 1,00 225, Ελάτη 1,00 192,91 120α 630 Ελάτη 1,00 139,34 120β 630 Οξιά 1,00 28, Ελάτη 1,00 272, Ελάτη 1,00 284, Ελάτη 1,00 571, Ελάτη 1,00 239, Ελάτη 1,00 566, Ελάτη 1,00 306, Ελάτη 1,00 256, Ελάτη 1,00 260, Ελάτη 1,00 176, Ελάτη 1,00 251, Μαύρη Πεύκη 1,00 96,74 132α 317 Ελάτη 1,00 274,57 132β 317 Μαύρη Πεύκη 1,00 107, Ελάτη 1,00 147, Όρια Μαύρη Πεύκη 1,00 613, Ελάτη 1,00 211, Μαύρη Πεύκη 1,00 342, Όρια Ελάτη 1,00 258, Ελάτη 1,00 105,40 Πίνακας 19: Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά εκτάριο των Δ. Ε. (συνέχεια) 113

25 ΑΡΙΘΜΟΣ Δ. Ε. ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΣΗ Δ. Ε. (στρ) Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά Ηα (m 3 ) Ελάτη 1,00 265, Όρια Ελάτη 1,00 318, Ελάτη 1,00 298, Ελάτη 1,00 159, Ελάτη 1,00 431, Ελάτη 1,00 274, Ελάτη 1,00 288, Ελάτη 1,00 10, Ελάτη 1,00 291, Όρια Ελάτη 1,00 412, Ελάτη 1,00 264, Ελάτη 1,00 216, Ελάτη 1,00 329, Ελάτη 1,00 199, Ελάτη 1,00 173, Ελάτη 1,00 283, Ελάτη 1,00 471, Ελάτη 1,00 118, Ελάτη 1,00 417, Ελάτη 1,00 244, Ελάτη 1,00 233, Ελάτη 1,00 61, Ελάτη 1,00 1, Ελάτη 1,00 304, Ελάτη 1,00 152, Ελάτη 1,00 495, Ελάτη 1,00 41, Ελάτη 1,00 277, Ελάτη 1,00 373,19 Πίνακας 19: Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά εκτάριο των Δ. Ε. (συνέχεια) 114

26 ΑΡΙΘΜΟΣ Δ. Ε. ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΣΗ Δ. Ε. (στρ) Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά Ηα (m 3 ) Ελάτη 1,00 250, Ελάτη 1,00 164, Ελάτη 1,00 271, Ελάτη 1,00 105, Ελάτη 1,00 396, Ελάτη 1,00 297, Ελάτη 1,00 256, Ελάτη 1,00 264, Όρια Ελάτη 1,00 0, Ελάτη 1,00 237, Ελάτη 1,00 355, Ελάτη 1,00 314, Ελάτη 1,00 492, Όρια Ελάτη 1,00 484, Ελάτη 1,00 330, ,00 0,00 184α 410 Ελάτη 1,00 131,27 184β 410 Μαύρη Πεύκη 1,00 145,59 185α 409 Ελάτη 1,00 321,74 185β 409 Μαύρη Πεύκη 1,00 92, Ελάτη 1,00 175, Ελάτη 1,00 232,76 188α 508 Μαύρη Πεύκη 1,00 107,85 188β 508 Ερυθρελάτη 1,00 31, ,00 0, Όρια Ελάτη 1,00 188, Ελάτη 1,00 222, Ελάτη 1,00 436, Ελάτη 1,00 132,07 Πίνακας 19: Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά εκτάριο των Δ. Ε. (συνέχεια) 115

27 ΑΡΙΘΜΟΣ Δ. Ε. ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΣΗ Δ. Ε. (στρ) Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά Ηα (m 3 ) Ελάτη 1,00 493, Ελάτη 1,00 545, Ελάτη 1,00 274, Ελάτη 1,00 447, Ελάτη 1,00 438, Ελάτη 1,00 237, Όρια Ελάτη 1,00 360, Ελάτη 1,00 362,31 202α 506 Ελάτη 1,00 183,71 202β 506 Μαύρη Πεύκη 1,00 40, Ελάτη 1,00 459, ,00 0,00 205α 616 Ελάτη 1,00 15,28 205β 616 Μαύρη Πεύκη 1,00 68, Ελάτη 1,00 400, Όρ Ελάτη 1,00 288, Ελάτη 1,00 44, Ελάτη 1,00 90, Ελάτη 1,00 622, Ελάτη 1,00 435, Ελάτη 1,00 360,42 213α 702 Μαύρη Πεύκη 1,00 300,99 213β 702 Ελάτη 1,00 272, Ελάτη 1,00 515,14 215α 1000 Ελάτη 1,00 376,50 215β 1000 Μαύρη Πεύκη 1,00 263, Ελάτη 1,00 240, Όρια Ελάτη 1,00 252, Ελάτη 1,00 324,39 Πίνακας 19: Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά εκτάριο των Δ. Ε. (συνέχεια) 116

28 ΑΡΙΘΜΟΣ Δ. Ε. ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΣΗ Δ. Ε. (στρ) Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά Ηα (m 3 ) Ελάτη 1,00 440, Ελάτη 1,00 403, Ελάτη 1,00 365, Ελάτη 1,00 296, Ελάτη 1,00 295, Ελάτη 1,00 163, Ελάτη 1,00 366, Ελάτη 1,00 279, Ελάτη 1,00 191, Ελάτη 1,00 329, Ελάτη 1,00 294, Ελάτη 1,00 229, Ελάτη 1,00 123, Ελάτη 1,00 243, Ελάτη 1,00 126, Ελάτη 1,00 222, Ελάτη 1,00 208,76 236α 607 Ελάτη 1,00 171,93 236β 607 Μαύρη Πεύκη 1,00 4, Ελάτη 1,00 200, Ελάτη 1,00 225, Ελάτη 1,00 535, Ελάτη 1,00 238,57 241α 708 Ελάτη 1,00 99,41 241β 708 Μαύρη Πεύκη 1,00 226, Ελάτη 1,00 213, Ελάτη 1,00 367, Ελάτη 1,00 354, Μαύρη Πεύκη 1,00 209,38 Πίνακας 19: Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά εκτάριο των Δ. Ε. (συνέχεια) 117

29 ΑΡΙΘΜΟΣ Δ. Ε. ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΑΣΗ Δ. Ε. (στρ) Συνολικός άφλοιος ξυλώδης όγκος ανά Ηα (m 3 ) Ελάτη 1,00 227, Ελάτη 1,00 437, Μαύρη Πεύκη 1,00 306, Μαύρη Πεύκη 1,00 155, Όρια Ελάτη 1,00 371, Ελάτη 1,00 283, Ελάτη 1,00 207, Ελάτη 1,00 286, Ελάτη 1,00 242, Ελάτη 1,00 534, Ελάτη 1,00 167, Ελάτη 1,00 229, Ελάτη 1,00 373, Ελάτη 1,00 334, Ελάτη 1,00 353, Ελάτη 1,00 9,27 262α 602 Ελάτη 1,00 152,18 262β 602 Μαύρη Πεύκη 1,00 37, Ελάτη 1,00 215, Ελάτη 1,00 85, Ελάτη 1,00 49, Ελάτη 1,00 147, Ελάτη 1,00 678, Ελάτη 1,00 197, Ελάτη 1,00 153, Ελάτη 1,00 196,52 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 118

30 α. Το πραγματικό ξυλώδες κεφάλαιο ελάτης Ο υπολογισμός του ξυλαποθέματος έγινε αρχικά ανά Ηα για κάθε τμήμα και στη συνέχεια υπολογίστηκε το συνολικό πραγματικό ξυλαπόθεμα πολλαπλασιάζοντας τα ανά εκτάριο αποτελέσματα με τη δασοσκεπή έκταση κάθε τμήματος. Ο υπολογισμός αυτός έγινε χωριστά για κάθε δασοπονικό τμήμα συνεκτιμώντας ποσοστιαία τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών επιφανειών που βρίσκονταν εντός αυτών, καθώς ακόμη και τα αποτελέσματα Δ. Ε. όμορων τμημάτων στις περιπτώσεις εκείνες που κατά τη λήψη των στοιχείων στο έδαφος, κρίθηκε ότι τα ογκομετρικά δεδομένα των επιφανειών που βρισκόταν εντός των τμημάτων δεν ήτανε αντιπροσωπευτικά της πραγματικής κατάστασης του ξυλώδους κεφαλαίου των συγκεκριμένων τμημάτων. Ακόμη στα τμήματα εκείνα που λόγω της εφαρμοστέας μεθόδου δειγματοληψίας δεν υπήρχανε δειγματοληπτικές επιφάνειες, το ξυλαπόθεμα υπολογίστηκε με βάση τα στοιχεία Δ. Ε. με παρόμοιες συνθήκες από γειτονικά τμήματα. Το ποσοστό συμμετοχής των Δ. Ε. στον υπολογισμό του όγκου κάθε τμήματος, εκτιμήθηκε αρχικά κατά τη λήψη των στοιχείων στο έδαφος, για να διορθωθεί και να οριστικοποιηθεί τελικά κατά την πορεία των εργασιών συγκρινόμενο με τα δεδομένα των προηγούμενων διαχειριστικών σχεδίων καθώς επίσης και μ αυτά των καρπώσεων της προηγούμενης δεκαετίας, μετά το προτεινόμενα λήμμα που προέκυπτε κατά την επεξεργασία των στοιχείων. Όσον αφορά την τρέχουσα συνολική προσαύξηση αυτή υπολογίσθηκε αφαιρώντας το πραγματικό ξυλαπόθεμα της προηγούμενης δεκαετίας από το πραγματικό ξυλαπόθεμα της παρούσας προσθέτοντας στο αποτέλεσμα αυτό τον όγκο των καρπώσεων. Τα αποτελέσματα των υπολογισμών του ανά εκτάριου όγκου (πραγματικού ξυλαποθέματος) της ελάτης δίνονται στη συνέχεια του κειμένου στον πίνακα 20. Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha 119

31 ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,45 30% 103, ,73 70% 119,51 ΣΥΝΟΛΑ 100% 222, ,32 10% 35, ,73 40% 68, ,53 30% 90, ,88 20% 51,38 ΣΥΝΟΛΑ 100% 246, ,66 60% 133, ,45 40% 137,38 ΣΥΝΟΛΑ 100% 270, ,70 30% 66, ,87 70% 172,11 ΣΥΝΟΛΑ 100% 238, ,56 35% 131,45 36α 135,72 65% 88,22 ΣΥΝΟΛΑ 100% 219, ,56 25% 93,89 36α 135,72 75% 101,79 ΣΥΝΟΛΑ 100% 195, ,26 70% 141, ,09 30% 86,73 ΣΥΝΟΛΑ 100% 228, ,59 15% 20, ,25 20% 59, ,25 65% 225,06 ΣΥΝΟΛΑ 100% 305,05 Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha (συνέχεια) 120

32 ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,25 40% 118, ,31 30% 78, ,66 30% 66,50 ΣΥΝΟΛΑ 100% 262, ,62 50% 160, ,26 50% 101,13 ΣΥΝΟΛΑ 100% 261, ,26 90% 182, ,13 10% 36,11 ΣΥΝΟΛΑ 100% 218, ,26 85% 171, ,62 5% 16, ,59 10% 13,96 ΣΥΝΟΛΑ 100% 201, ,74 5% 23, ,33 95% 299,56 ΣΥΝΟΛΑ 100% 323, ,33 15% 47, ,12 85% 210,90 ΣΥΝΟΛΑ 100% 258, ,02 35% 58, ,19 30% 153, ,59 35% 48,86 ΣΥΝΟΛΑ 100% 260, ,71 25% 99, ,25 15% 51, ,59 60% 83,75 ΣΥΝΟΛΑ 100% 234,87 Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha (συνέχεια) 121

33 ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,35 15% 50, ,89 5% 23, ,59 80% 111,67 ΣΥΝΟΛΑ 100% 185, ,35 5% 16, ,89 10% 46, ,59 85% 118,65 ΣΥΝΟΛΑ 100% 182, ,74 40% 102, ,71 60% 238,03 ΣΥΝΟΛΑ 100% 340, ,25 40% 90, ,64 40% 87, ,14 20% 70,03 ΣΥΝΟΛΑ 100% 247, ,88 5% 12, ,73 25% 42, ,70 65% 138, ,25 5% 11,26 ΣΥΝΟΛΑ 100% 205, ,12 15% 57, ,32 15% 78,05 36α 135,72 70% 95,00 ΣΥΝΟΛΑ 100% 230, ,70 15% 77, ,75 10% 45, ,15 75% 135,86 ΣΥΝΟΛΑ 100% 258,39 Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha (συνέχεια) 122

34 ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) α 135,72 10% 13, ,70 35% 180, ,15 55% 99,63 ΣΥΝΟΛΑ 100% 293, ,09 40% 58, ,90 10% 13, ,13 50% 180,57 ΣΥΝΟΛΑ 100% 252,69 25α 94,28 50% 47, ,23 50% 164,12 ΣΥΝΟΛΑ 100% 211, ,23 25% 82, ,92 45% 79, ,47 30% 60,74 ΣΥΝΟΛΑ 100% 222, ,30 30% 58, ,80 60% 107, ,54 10% 31,75 ΣΥΝΟΛΑ 100% 198, ,66 20% 36, ,54 15% 47, ,90 65% 86,39 ΣΥΝΟΛΑ 100% 170, ,30 50% 142, ,94 20% 21, ,77 30% 51,23 ΣΥΝΟΛΑ 100% 215,27 Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha (συνέχεια) 123

35 ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,15 35% 63, ,27 45% 96, ,30 20% 57,06 ΣΥΝΟΛΑ 100% 217, ,27 35% 75, ,70 40% 85, ,03 25% 77,26 ΣΥΝΟΛΑ 100% 237, ,03 15% 46, ,27 40% 86, ,77 45% 76,85 ΣΥΝΟΛΑ 100% 209, ,70 100% 212,70 ΣΥΝΟΛΑ 100% 212, ,64 50% 108, ,14 15% 52,52 110α 201,45 25% 50, ,35 10% 46,24 ΣΥΝΟΛΑ 100% 257, ,14 20% 70, ,96 25% 72, ,77 55% 93,92 ΣΥΝΟΛΑ 100% 236, ,96 10% 29, ,09 90% 190,88 ΣΥΝΟΛΑ 100% 220, ,77 85% 145, ,83 15% 46,47 ΣΥΝΟΛΑ 100% 191,63 (συνέχεια) Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha 124

36 ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,22 40% 54, ,72 50% 116, ,27 10% 44,23 ΣΥΝΟΛΑ 100% 214, ,54 20% 63, ,40 80% 117,12 ΣΥΝΟΛΑ 100% 180, ,30 25% 49, ,56 25% 68, ,28 25% 14, ,80 25% 44,95 ΣΥΝΟΛΑ 100% 177, ,28 35% 20, ,30 45% 88, ,79 20% 55,36 ΣΥΝΟΛΑ 100% 163, ,28 40% 22, ,79 30% 83, ,55 30% 55,07 ΣΥΝΟΛΑ 100% 161, ,55 40% 73, ,23 60% 76,94 ΣΥΝΟΛΑ 100% 150, ,40 65% 95, ,18 35% 73,56 ΣΥΝΟΛΑ 100% 168,72 (συνέχεια) Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha 125

37 ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,08 40% 89, ,40 35% 51, ,27 25% 110,57 ΣΥΝΟΛΑ 100% 251, ,72 95% 221, ,22 5% 6,76 ΣΥΝΟΛΑ 100% 227, ,83 25% 77, ,09 75% 159,07 ΣΥΝΟΛΑ 100% 236, ,53 55% 81,14 132α 274,57 45% 123,56 ΣΥΝΟΛΑ 100% 204, ,01 20% 28, ,82 10% 15, ,95 60% 136, ,53 10% 14,75 ΣΥΝΟΛΑ 100% 195,11 132α 274,57 40% 109, ,99 35% 115, ,19 25% 66,05 ΣΥΝΟΛΑ 100% 291, ,35 10% 46,24 132α 274,57 90% 247,11 ΣΥΝΟΛΑ 100% 293, ,35 10% 46, ,31 30% 52,89 110α 201,45 60% 120,87 ΣΥΝΟΛΑ 100% 220,00 Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha (συνέχεια) 126

38 ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,35 15% 69, ,31 85% 149,86 ΣΥΝΟΛΑ 100% 219, ,31 70% 123, ,00 30% 78,00 ΣΥΝΟΛΑ 100% 201, ,96 25% 62, ,16 75% 218,37 ΣΥΝΟΛΑ 100% 281, ,16 85% 247, ,99 10% 1, ,44 5% 20,62 ΣΥΝΟΛΑ 100% 269, ,44 40% 164, ,18 20% 8, ,31 40% 70,52 ΣΥΝΟΛΑ 100% 243, ,19 15% 39, ,92 85% 184,38 ΣΥΝΟΛΑ 100% 224, ,67 65% 180, ,18 25% 10, ,19 10% 37,32 ΣΥΝΟΛΑ 100% 228, ,92 15% 32, ,04 50% 82, ,05 35% 87,52 ΣΥΝΟΛΑ 100% 202,08 (συνέχεια) Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha 127

39 ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) α 321,74 60% 193,04 184α 131,27 35% 45, ,22 5% 8,76 ΣΥΝΟΛΑ 100% 247,75 184α 131,27 20% 26,25 110α 201,45 40% 80, ,26 40% 144,10 ΣΥΝΟΛΑ 100% 250, ,51 75% 178, ,26 25% 90,07 ΣΥΝΟΛΑ 100% 268, ,25 80% 192, ,71 20% 24,74 ΣΥΝΟΛΑ 100% 216, ,13 20% 48,63 202α 183,71 60% 110, ,33 20% 50,47 ΣΥΝΟΛΑ 100% 209, ,33 5% 12, ,25 65% 156, ,47 30% 37,94 ΣΥΝΟΛΑ 100% 206, ,22 75% 131, ,76 20% 46, ,04 5% 22,95 ΣΥΝΟΛΑ 100% 200,92 (συνέχεια) Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha 128

40 ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,99 10% 33, ,22 40% 70, ,04 50% 82,02 ΣΥΝΟΛΑ 100% 185, ,39 30% 97,32 202α 183,71 5% 9, ,47 65% 82,21 ΣΥΝΟΛΑ 100% 188,71 202α 183,71 35% 64, ,22 20% 35, ,02 45% 198,01 ΣΥΝΟΛΑ 100% 297, ,31 15% 54,35 202α 183,71 85% 156,15 ΣΥΝΟΛΑ 100% 210, ,50 45% 47, ,16 55% 217,89 ΣΥΝΟΛΑ 100% 265, ,93 30% 85, ,50 10% 10, ,40 60% 104,04 ΣΥΝΟΛΑ 100% 199, ,93 5% 14, ,72 5% 23, ,40 45% 78, ,50 35% 36, ,94 10% 25,89 ΣΥΝΟΛΑ 100% 178,63 (συνέχεια) Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha 129

41 ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα 130

42 (=3Χ4) 117α 71,97 40% 28, ,46 20% 64, ,94 40% 103,58 ΣΥΝΟΛΑ 100% 196, ,39 70% 185, ,90 30% 45,27 ΣΥΝΟΛΑ 100% 231, ,90 40% 60, ,99 60% 135,59 ΣΥΝΟΛΑ 100% 195, ,21 45% 48, ,72 55% 106,55 ΣΥΝΟΛΑ 100% 154, ,53 5% 21, ,21 15% 16, ,90 15% 22,64 117α 71,97 40% 28,79 120α 139,34 25% 34,84 ΣΥΝΟΛΑ 100% 123, ,99 20% 45, ,91 80% 154,33 ΣΥΝΟΛΑ 100% 199, ,99 30% 67, ,94 50% 129, ,40 20% 21,08 ΣΥΝΟΛΑ 100% 218,35 (συνέχεια) Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) 131

43 ,53 45% 66, ,75 10% 19, ,04 40% 65, ,47 5% 13,57 ΣΥΝΟΛΑ 100% 165, ,75 45% 89, ,40 30% 52, ,47 20% 54, ,50 5% 5,28 ΣΥΝΟΛΑ 100% 201, ,40 60% 104, ,98 40% 84,79 ΣΥΝΟΛΑ 100% 188, ,98 95% 201, ,40 5% 8,67 ΣΥΝΟΛΑ 100% 210, ,95 60% 136, ,98 40% 84,79 ΣΥΝΟΛΑ 100% 220, ,46 50% 160,23 117α 71,97 50% 35,99 ΣΥΝΟΛΑ 100% 196, ,77 25% 54, ,86 25% 91, ,21 45% 48, ,39 5% 13,27 ΣΥΝΟΛΑ 100% 207,67 (συνέχεια) Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,62 15% 57,99 132

44 67 146,40 45% 65, ,21 40% 42,88 ΣΥΝΟΛΑ 100% 166, ,18 55% 115, ,62 45% 173,98 ΣΥΝΟΛΑ 100% 289,58 16α 30,96 20% 6, ,30 60% 117, ,78 20% 81,36 ΣΥΝΟΛΑ 100% 205, ,47 5% 6,32 262α 152,18 5% 7, ,90 90% 394,11 ΣΥΝΟΛΑ 100% 408,04 262α 152,18 25% 38, ,12 40% 148, ,58 35% 75,45 ΣΥΝΟΛΑ 100% 261, ,12 75% 278, ,58 25% 53,90 ΣΥΝΟΛΑ 100% 332, ,12 35% 129, ,48 40% 113, ,58 25% 53,90 ΣΥΝΟΛΑ 100% 297,18 Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha (συνέχεια) ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,12 5% 18, ,03 20% 17,01 133

45 ,48 75% 212,61 ΣΥΝΟΛΑ 100% 248, ,94 60% 133, ,48 40% 113,39 ΣΥΝΟΛΑ 100% 247, ,76 50% 104, ,43 40% 146,17 236α 171,93 10% 17,19 ΣΥΝΟΛΑ 100% 267, ,84 55% 114, ,91 45% 129,11 ΣΥΝΟΛΑ 100% 243, ,03 10% 8, ,84 50% 103, ,91 40% 114,76 ΣΥΝΟΛΑ 100% 227, ,50 5% 9, ,84 5% 10, ,91 20% 57, ,28 40% 96, ,58 15% 32, ,52 15% 29,48 ΣΥΝΟΛΑ 100% 236, ,66 5% 2, ,58 30% 46, ,52 65% 127,74 ΣΥΝΟΛΑ 100% 176,30 (συνέχεια) Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,28 5% 12, ,03 25% 21,26 134

46 ,66 15% 7, ,55 55% 81,15 ΣΥΝΟΛΑ 100% 121, ,38 30% 67,61 236α 171,93 70% 120,35 ΣΥΝΟΛΑ 100% 187, ,43 10% 36, ,12 30% 88, ,13 60% 120,08 ΣΥΝΟΛΑ 100% 245, ,13 15% 44, ,39 5% 26,77 236α 171,93 25% 42,98 205α 15,28 35% 5, ,27 20% 57,65 ΣΥΝΟΛΑ 100% 177,02 205α 15,28 25% 3, ,43 15% 60, ,27 60% 172,96 ΣΥΝΟΛΑ 100% 236, ,87 5% 9, ,27 15% 43, ,43 80% 320,34 ΣΥΝΟΛΑ 100% 373,03 Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha (συνέχεια) ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,30 60% 133,38 205α 15,28 20% 3, ,27 20% 57,65 ΣΥΝΟΛΑ 100% 194,09 135

47 ,87 35% 66, ,85 65% 193,60 ΣΥΝΟΛΑ 100% 259, ,62 90% 230, ,65 5% 0, ,68 5% 21,83 ΣΥΝΟΛΑ 100% 252, ,87 80% 211, ,65 20% 0,13 ΣΥΝΟΛΑ 100% 212, ,00 20% 23, ,87 70% 185, ,65 10% 0,07 ΣΥΝΟΛΑ 100% 209, ,31 15% 62, ,87 85% 225,14 ΣΥΝΟΛΑ 100% 287, ,04 15% 36, ,65 5% 0, ,91 80% 239,13 ΣΥΝΟΛΑ 100% 275, ,49 45% 119,47 120α 139,34 25% 34, ,82 30% 95,65 ΣΥΝΟΛΑ 100% 249,95 Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha (συνέχεια) ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,91 15% 44, ,80 10% 23, ,31 55% 229, ,82 20% 63,76 ΣΥΝΟΛΑ 100% 361,50 136

48 ,49 20% 114, ,85 80% 127,88 ΣΥΝΟΛΑ 100% 242, ,18 30% 85, α 139,34 20% 27, ,85 50% 79,93 ΣΥΝΟΛΑ 100% 193, ,54 10% 37, α 139,34 50% 69, ,72 40% 109,09 ΣΥΝΟΛΑ 100% 216, ,16 30% 83, ,91 10% 19,29 120α 139,34 60% 83,60 ΣΥΝΟΛΑ 100% 186, ,78 20% 87, ,18 5% 2,06 184α 131,27 75% 98,45 ΣΥΝΟΛΑ 100% 188,27 213β 272,06 85% 231, ,52 15% 28,73 ΣΥΝΟΛΑ 100% 259,98 (συνέχεια) Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,52 35% 67, ,26 15% 55, ,94 50% 106,97 ΣΥΝΟΛΑ 100% 229, ,94 60% 128,36 137

49 (συνέχεια) ,52 35% 67, ,26 5% 18,36 ΣΥΝΟΛΑ 100% 213, ,42 50% 139, ,52 50% 95,76 ΣΥΝΟΛΑ 100% 235, ,68 65% 238, ,11 20% 18,02 241α 99,41 15% 14,91 ΣΥΝΟΛΑ 100% 271, ,12 80% 130, ,68 20% 73,34 ΣΥΝΟΛΑ 100% 203, ,57 5% 11,93 241α 99,41 35% 34, ,68 60% 220,01 ΣΥΝΟΛΑ 100% 266, ,95 25% 133,74 241α 99,41 50% 49, ,57 25% 41,89 ΣΥΝΟΛΑ 100% 225,34 213β 272,06 75% 204,05 184α 131,27 25% 32,82 ΣΥΝΟΛΑ 100% 236,86 Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,14 15% 77, ,52 80% 153, ,55 5% 11,48 ΣΥΝΟΛΑ 100% 241, ,84 35% 115, ,52 65% 124,49 138

50 ΣΥΝΟΛΑ 100% 239, ,81 5% 17, ,55 95% 218,07 ΣΥΝΟΛΑ 100% 235, ,05 80% 235, ,55 20% 45,91 ΣΥΝΟΛΑ 100% 281, ,84 65% 148, ,05 35% 102,92 ΣΥΝΟΛΑ 100% 251, ,90 75% 328, ,27 25% 2,32 ΣΥΝΟΛΑ 100% 330, ,24 80% 282, ,84 20% 45,57 ΣΥΝΟΛΑ 100% 328, ,96 85% 284, ,84 15% 34,18 ΣΥΝΟΛΑ 100% 318, ,30 15% 101, ,57 10% 16, ,27 75% 171,95 ΣΥΝΟΛΑ 100% 290,45 (συνέχεια) Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,66 15% 56, ,27 45% 103, ,57 40% 67,03 ΣΥΝΟΛΑ 100% 226, ,57 10% 16, ,27 60% 137,56 139

51 ,26 30% 110,18 ΣΥΝΟΛΑ 100% 264, ,94 60% 198, α 131,27 40% 52,51 ΣΥΝΟΛΑ 100% 251, ,51 30% 61, ,92 20% 40, ,00 25% 65, ,99 10% 1, ,18 10% 4, ,08 5% 22,80 ΣΥΝΟΛΑ 100% 195, ,48 80% 205, ,63 20% 57,73 ΣΥΝΟΛΑ 100% 262, ,63 70% 202, ,81 30% 45,84 ΣΥΝΟΛΑ 100% 247, ,79 60% 182, ,81 40% 61,12 ΣΥΝΟΛΑ 100% 244,00 (συνέχεια) Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,32 5% 24, ,81 20% 30, ,99 20% 2, ,63 55% 158,75 ΣΥΝΟΛΑ 100% 216, ,94 10% 33,09 140

52 ,99 25% 101, ,18 40% 16, ,11 25% 121,03 ΣΥΝΟΛΑ 100% 271, ,81 40% 61, ,88 25% 123, ,18 10% 4, ,11 25% 121,03 ΣΥΝΟΛΑ 100% 309, ,94 30% 99, ,81 30% 45, ,65 40% 109,86 ΣΥΝΟΛΑ 100% 254, ,65 25% 68, ,11 35% 31, ,60 40% 179,04 ΣΥΝΟΛΑ 100% 279, ,96 20% 87, ,42 25% 90, ,11 55% 49,56 ΣΥΝΟΛΑ 100% 226,86 (συνέχεια) Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,77 25% 155, ,07 50% 66, ,11 25% 22,53 ΣΥΝΟΛΑ 100% 244, ,37 35% 15, ,77 25% 155, ,11 40% 36,04 141

53 ΣΥΝΟΛΑ 100% 207, ,07 65% 85, ,95 15% 74, ,11 20% 18,02 ΣΥΝΟΛΑ 100% 177, ,35 35% 110, ,41 5% 27, ,11 40% 36, ,65 20% 54,93 ΣΥΝΟΛΑ 100% 228, ,90 35% 96, ,79 25% 76, ,81 40% 61,12 ΣΥΝΟΛΑ 100% 233, ,65 10% 0, ,21 20% 71, ,36 70% 166,15 ΣΥΝΟΛΑ 100% 237,36 (συνέχεια) Πίνακας 20: Υπολογισμός πραγματικού ξυλαποθέματος ελάτης Vw/Ha ΔΑΣΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ Δ. Ε./Ηα ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Σ Δ. Ε. ΟΓΚΟΣ/Ηα (=3Χ4) ,26 5% 3, ,65 15% 0, ,36 15% 35, ,21 30% 106, ,07 25% 33, ,95 10% 49,40 ΣΥΝΟΛΑ 100% 227, ,36 30% 71,21 142

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ. Ηλίας Ζαλαβράς

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ. Ηλίας Ζαλαβράς ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ Ηλίας Ζαλαβράς Δημιουργία τάξεως προς κάθε κατεύθυνση Αειφορία Δασοπονικοί σκοποί Κατά χρόνο τάξη Κατά χώρο τάξη Καθορισμός του λήμματος Αειφορία Επιδίωξη διαρκών και

Διαβάστε περισσότερα

-1- Π = η απόλυτη παράλλαξη του σημείου με το γνωστό υψόμετρο σε χιλ.

-1- Π = η απόλυτη παράλλαξη του σημείου με το γνωστό υψόμετρο σε χιλ. -1- ΜΕΤΡΗΣΗ ΥΨΟΜΕΤΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. Η γνώση των υψομέτρων διαφόρων σημείων μιας περιοχής είναι πολλές φορές αναγκαία για ένα δασοπόνο. Η χρησιμοποίηση φωτογραμμετρικών μεθόδων με τη βοήθεια αεροφωτογραφιών

Διαβάστε περισσότερα

Αυξητική και Ωριμότητα

Αυξητική και Ωριμότητα Αυξητική και Ωριμότητα Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 510 60435 E-mail: vkazaa@teikav.e.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Διαχείρισης Ξυλοπαραγωγικών Δασών

Σχεδιασμός Διαχείρισης Ξυλοπαραγωγικών Δασών Σχεδιασμός Διαχείρισης Ξυλοπαραγωγικών Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

Κανονικότητα. Δρ. Βασιλική Καζάνα

Κανονικότητα. Δρ. Βασιλική Καζάνα Κανονικότητα Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail: vkazana@teikav.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων

Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων Μέθοδος των περιοδικών ξυλωδών λημμάτων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκτέλεσης δασοτεχνικού έργου

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκτέλεσης δασοτεχνικού έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ Α.Υ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ Δ Α Σ Α Ρ Χ Ε Ι Ο Α Ρ Ι Δ Α Ι Α Σ Τμήμα Α : Διοίκησης-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Πάρνηθας. Ομάδα έργου: Γ. Ζαρείφης Ηλ. Ντούφας Γ. Πόθος Κ.

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Πάρνηθας. Ομάδα έργου: Γ. Ζαρείφης Ηλ. Ντούφας Γ. Πόθος Κ. Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Πάρνηθας Ομάδα έργου: Γ. Ζαρείφης Ηλ. Ντούφας Γ. Πόθος Κ. Ψαρρή Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών 18-19 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Βασιλική Καζάνα. Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής

Δρ. Βασιλική Καζάνα. Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Μέθοδοι επιφάνειας Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail: vkazana@teikav.edu.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΕΥΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Κηπευτό δάσος, ορισμός: Έκταση δάσους όπου απαντώνται όλες οι κλάσεις διαμέτρου και όλες οι ηλικίες.

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΕΥΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Κηπευτό δάσος, ορισμός: Έκταση δάσους όπου απαντώνται όλες οι κλάσεις διαμέτρου και όλες οι ηλικίες. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΗΠΕΥΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Κηπευτό δάσος, ορισμός: δάσους όπου απαντώνται όλες οι κλάσεις διαμέτρου και όλες οι ηλικίες. Σε αντίθεση με το ομήλικο δάσος, στο κηπευτό βρίσκονται επίλεκτα άτομα σε

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας

Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Προσαρμογή της Διαχείρισης των Δασών στην Κλιματική Αλλαγή στην Ελλάδα: Δασαρχείο Καλαμπάκας Ομάδα έργου: Παναγιώτης Πουλιανίδης, Αναστασία Κάκια, Φωτεινή Πελεκάνη Σεμινάριο Κατάρτισης Δασικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΟΥΣ. Δρ. Βασιλική Καζάνα

ΔΑΣΟΥΣ. Δρ. Βασιλική Καζάνα ΚΑΤΑ ΧΩΡΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι κανονικού ξυλαποθέματος και προσαύξησης ή Μέθοδοι Μαθηματικών Τύπων

Μέθοδοι κανονικού ξυλαποθέματος και προσαύξησης ή Μέθοδοι Μαθηματικών Τύπων Μέθοδοι κανονικού ξυλαποθέματος και προσαύξησης ή Μέθοδοι Μαθηματικών Τύπων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος κλάσεων ηλικίας και κατά συστάδα σχεδιασμό

Μέθοδος κλάσεων ηλικίας και κατά συστάδα σχεδιασμό Μέθοδος κλάσεων ηλικίας και κατά συστάδα σχεδιασμό Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 / 3 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 / 3 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 1 / 3 / 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜ.ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ.Πρωτ.Οικ. 10842 / δ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ.Δ/νση : Πανόρμου 2

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών

Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘΙΑΓΕ) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αειφορία και σύγχρονες τάσεις (αειφορικής) διαχείρισης των δασών ρ. Σ. Γκατζογιάννης, Τακτικός ερευνητής Ι Ε/ ΕΘΙΑΓΕ 1. Το σύστηµα αξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΑΖΟΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΕΠΙΟ ΠΕΥΚΗ (PINUS HALEPENSIS) ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΑΖΟΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΕΠΙΟ ΠΕΥΚΗ (PINUS HALEPENSIS) ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΜΑΖΟΠΙΝΑΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΕΠΙΟ ΠΕΥΚΗ (PINUS HALEPENSIS) ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΪΟΥ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Αγγελάκη Ειρήνη Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Κιτικίδου Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1. Σχεδιασμός και οργάνωση λήψης στοιχείων υπαίθρου.

Δράση 1.1. Σχεδιασμός και οργάνωση λήψης στοιχείων υπαίθρου. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής

Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Η παρακολούθηση των δασών στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής Γιώργος Πουλής, Δασολόγος M.Sc. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων Διάρθρωση της παρουσίασης Σχεδιασμός ενός προγράμματος παρακολούθησης Η

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών

Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών Δημιουργία εποπτικού χάρτη διαχείρισης δασών με την χρήση ΓΠΣ Νικόλαος Mέντης 1 - Γιάννης Μελιάδης 2 1 Δασάρχης Δασαρχείου Αριδαίας Ν. Πέλλας 2 Ερευνητής Δασολόγος Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Εισαγωγή Το

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δασολόγος

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Δασολόγος ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Γ : ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος διαχείριση δασών ως κρίσιμος παράγοντας του εγχώριου κλάδου αξιοποίησης βιομάζας

Αειφόρος διαχείριση δασών ως κρίσιμος παράγοντας του εγχώριου κλάδου αξιοποίησης βιομάζας Αειφόρος διαχείριση δασών ως κρίσιμος παράγοντας του εγχώριου κλάδου αξιοποίησης βιομάζας Ιωάννης Ελευθεριάδης, ΚΑΠΕ 08 Απριλίου 2016 Metropolitan Expo Ξυλώδης βιομάζα και τάσεις 70% της παραγωγής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Τελική Συνάντηση 18 εκεµβρίου 2014, Αθήνα

Τελική Συνάντηση 18 εκεµβρίου 2014, Αθήνα Προσαρµογήτης ιαχείρισηςτων ασώνστηνκλιµατικήαλλαγήστηνελλάδα: ασαρχείο Σπάρτης Οµάδαέργου: ΖάκκαςΓεώργιος ασολόγος, ΣηµάδηΠαναγιώτα ασολόγος, Βουλουµάνος Παναγιώτης ασοπόνος, Βουραντώνης Σαράντος ασολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού

Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες δομής συστάδων ως εργαλεία διαχείρισης δασών για την κλιματική αλλαγή

Δείκτες δομής συστάδων ως εργαλεία διαχείρισης δασών για την κλιματική αλλαγή Δείκτες δομής συστάδων ως εργαλεία διαχείρισης δασών για την κλιματική αλλαγή Έργο: LIFE+ Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα AdaptFor (Life08 ENV/GR/00054). Δρ. Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης

Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης Σύγχρονες μέθοδοι διαχείρισης Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210 60435 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή

Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Πλαίσιο Δράσεων και Μέτρων Προσαρμογής της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή Βασιλική Χρυσοπολίτου και Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ Το κλίμα και τα δάση στο μέλλον Υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΉ ΜΕΛΈΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΔΆΣΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΖΊΤΣΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου

Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Ανακοίνωση για υπηρεσίες οικοφυσιολόγου Στο πλαίσιο του έργου «Προσαρμογή της διαχείρισης των δασών στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE Περιβαλλοντική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη

Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη LIFE + AdaptFor Αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης των περιοχών έρευνας από δασοκομική και οικοφυσιολογική άποψη Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα Δασικά οικοσυστήματα Καλλιόπη Ραδόγλου & Γαβριήλ Σπύρογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΓΗΣ Ασημίνα Σκουτέρη 1 Ελληνικός Αγροτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, Τέρμα Αλκμάνος 11528, Ιλίσια, Αθήνα, e- mail : skas@fria.gr Ημερίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ: ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Διαβάστε περισσότερα

(υπό Δρ. Σ. Γκατζογιάννη)

(υπό Δρ. Σ. Γκατζογιάννη) Παρατηρήσεις στην υπό δημόσια διαβούλευση πρόταση της ομάδας εργασίας του ΤΕΙ Καβάλας) με τίτλο: "ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΞΥΛΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ" (Β'

Διαβάστε περισσότερα

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών

Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Δασών Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

α) Άφλοιος α) Άφλοιος α) Άφλοιος

α) Άφλοιος α) Άφλοιος α) Άφλοιος ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. ΚΩΝΟΦΟΡΑ (Πλην Τραχείας και Χαλεττίου Πεύκης) ΤΙΜΗ ΣΕ 1.1 Στρογγύλη ξυλεία μήκους 2,00 μ. και άνω, διαμέτρου 0,20 μ. και άνω 1.2 Στρογγύλη ξυλεία μήκους

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία

Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τηλεπισκόπηση - Φωτοερμηνεία Ενότητα 3: Φωτοερμηνεία. Κωνσταντίνος Περάκης Ιωάννης Φαρασλής Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΩΔΗ ΟΓΚΟΥ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΩΔΗ ΟΓΚΟΥ ΤΕΙ ΑΜΘ Ράπτης Δημήτριος, Καζακλής Άγγελος, Καζάνα Βασιλική, Σταματίου Χρήστος, Κουτσώνα Παρασκευή ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΩΔΗ ΟΓΚΟΥ ΕΡΓΟ Βελτίωση της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ Ι: Συμπαγή προϊόντα».

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ Ι: Συμπαγή προϊόντα». ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ Ι: Συμπαγή προϊόντα». Άσκηση 6 Ένας κορμός τεμαχίστηκε σε 4 ισομήκη τμήματα 3m το καθένα. Να υπολογιστεί ο όγκος του κορμού σε κυβικά

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Οικονομική Μιχαήλ Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής

Δασική Οικονομική Μιχαήλ Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Δασική Οικονομική Μιχαήλ Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Περιεχόμενα 4 ου μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταδάσηκαλύπτουντοένατρίτοτουεδάφους της γης. Σχηµατίστηκαν πριν από 350 εκατοµµύρια χρόνια ως διαρκής µορφή βλάστησης µε πλούσια παραγωγή βιοµάζας

Ταδάσηκαλύπτουντοένατρίτοτουεδάφους της γης. Σχηµατίστηκαν πριν από 350 εκατοµµύρια χρόνια ως διαρκής µορφή βλάστησης µε πλούσια παραγωγή βιοµάζας Οικονομικές βάσεις της Δασικής Διαχειριστικής Ταδάσηκαλύπτουντοένατρίτοτουεδάφους της γης. Σχηµατίστηκαν πριν από 350 εκατοµµύρια χρόνια ως διαρκής µορφή βλάστησης µε πλούσια παραγωγή βιοµάζας και είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΔΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2008 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον κ. Ι. Τάκο για την καθοδήγηση του σε όλη

Διαβάστε περισσότερα

Μαζοπίνακες για τη δασική πεύκη (Pinus sylvestris L.) στο κεντρικό τμήμα της οροσειράς της Ροδόπης.

Μαζοπίνακες για τη δασική πεύκη (Pinus sylvestris L.) στο κεντρικό τμήμα της οροσειράς της Ροδόπης. Μαζοπίνακες για τη δασική πεύκη (Pinus sylvestris L.) στο κεντρικό τμήμα της οροσειράς της Ροδόπης. Ιωάννης Λυπηρίδης Δασολόγος 1 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ Εισαγωγή Περιοχή έρευνας Υλικά και Μέθοδοι Αποτελέσματα - Συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β.

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πίνδος) Τα δάση μαύρης πεύκης: ένα πολύτιμο φυσικό απόθεμα

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Πολύγυρος 8-11-2013 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Αρ. Πρωτ. : 27225 ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Προς : κ. Κυριαζή

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Βιομετρία ΙΙ. Ενότητα 4: Μέτρηση Συστάδων. Γεώργιος Σταματέλλος Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δασική Βιομετρία ΙΙ. Ενότητα 4: Μέτρηση Συστάδων. Γεώργιος Σταματέλλος Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4: Μέτρηση Συστάδων Γεώργιος Σταματέλλος Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ : Τιμές ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο LIFE-ΦΥΣΗ «Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών Quercus frainetto και Quercus ilex»

Έργο LIFE-ΦΥΣΗ «Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών Quercus frainetto και Quercus ilex» Έργο LIFE-ΦΥΣΗ «Ανόρθωση των πρεµνοφυών δασών Quercus frainetto και Quercus ilex» ράση C1 Προδιαγραφές εγκατάστασης επιφανειών παρακολούθησης ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΑΘΩ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝ ΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δρ. Γ. ΖΑΙΜΗΣ

ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δρ. Γ. ΖΑΙΜΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΩΔΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δρ. Γ. ΖΑΙΜΗΣ Ισχυρό Μεταφορικό Μέσο ΚΙΝΗΣΗ: Ομαλή και Αζήμια Ή Ανώμαλη και Επιζήμια ΛΟΓΟΙ: Κλίμα, Άνιση κατανομή βροχής, Πετρώματα,

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιγράψτε συνοπτικά το σκοπό της εργασίας, τη φύση και τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων σας.

Β. ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιγράψτε συνοπτικά το σκοπό της εργασίας, τη φύση και τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων σας. ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΑΛΥΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ : ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ: Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ 3. ΤΜΗΜΑ 4. ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΟΜΙ ΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΓΚΟΜΙ ΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙ ΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΛΟΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΜΙ ΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υγρασίας πριστής ξυλείας κατά την ξήρανση

Έλεγχος υγρασίας πριστής ξυλείας κατά την ξήρανση Έλεγχος υγρασίας πριστής ξυλείας κατά την ξήρανση Πορεία ξήρανσης πριστής ξυλείας A διαμόρφωση δειγμάτων ξήρανσης 2 cm 2 cm 50 cm 1 m A A 1 A 2 ζύγιση δειγμάτων ξήρανσης Α1, Α2 αμέσως μετά την πρίση ΑΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τσιακίρης Ρ. & Σταύρου Β. Εισήγηση για Δασικούς Χάρτες Δασαρχείο Ιωαννίνων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΈΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΝΟΜΟΎ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Τσιακίρης Ρ. & Σταύρου Β. Εισήγηση για Δασικούς Χάρτες Δασαρχείο Ιωαννίνων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΈΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΝΟΜΟΎ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΈΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ, ΝΟΜΟΎ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ι. Προβλήματα Φωτοερμηνείας: Α. Μεγάλες εκτάσεις με σαφή αγροτική μορφή, συχνά με ομοιογενή βαθμιδωτή δομή που το έτος 1945 ή παλαιότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Εργαστηρίου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ Ι: Συμπαγή Προϊόντα ΕΕ Μ. Σκαρβέλης Κ. Ράμμου

Ασκήσεις Εργαστηρίου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ Ι: Συμπαγή Προϊόντα ΕΕ Μ. Σκαρβέλης Κ. Ράμμου Ασκήσεις Εργαστηρίου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ Ι: Συμπαγή Προϊόντα ΕΕ 2015-16 Μ. Σκαρβέλης Κ. Ράμμου Μέτρηση ποσοτήτων των δασικών προϊόντων Μονάδα μέτρησης Κυβικό μέτρο κ.μ. - m 3 Τετραγωνικό μέτρο τ.μ. m 2 Τρέχον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Οδηγός εκλαΐκευσης αποτελεσμάτων έργου) «Νέα πρότυπα οικονομικής ανάλυσης της δασικής παραγωγής & πιλοτική εφαρμογή» (ECOAN-YIELD-STANDS, ΚΥΠΕ 3508/190) Συντάκτης: Δρ. Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της δομής των συστάδων μαύρης Πεύκης (Pinus nigra Arn.) στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Ολύμπου

Ανάλυση της δομής των συστάδων μαύρης Πεύκης (Pinus nigra Arn.) στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Ολύμπου Ανάλυση της δομής των συστάδων μαύρης Πεύκης (Pinus nigra Arn.) στην περιοχή του Νοτιοανατολικού Ολύμπου Ράπτης Δ. 1, Ζάγκας Δ. 2, Καραμανώλης, Δ. 2, Καρνούσκος Π., Ζάγκας Θ. 1 1 : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Υφή Βάθος προφίλ Χαρακτηριστικά οριζόντων Δομή Συγκράτηση νερού Ρυθμός απορρόφησης υγρασίας Ελεύθερη κίνηση του αέρα Βαθμός συνεκτικότητας του

Υφή Βάθος προφίλ Χαρακτηριστικά οριζόντων Δομή Συγκράτηση νερού Ρυθμός απορρόφησης υγρασίας Ελεύθερη κίνηση του αέρα Βαθμός συνεκτικότητας του Δρ. Γεώργιος Ζαΐμης Υφή Βάθος προφίλ Χαρακτηριστικά οριζόντων Δομή Συγκράτηση νερού Ρυθμός απορρόφησης υγρασίας Ελεύθερη κίνηση του αέρα Βαθμός συνεκτικότητας του εδάφους Μέγεθος εδαφικών τεμαχιδίων Μεγάλα

Διαβάστε περισσότερα

(Υπό Δρ. Σ. Γκατζογιάννη)

(Υπό Δρ. Σ. Γκατζογιάννη) Παρατηρήσεις στο υπό διαβούλευση Σχέδιο προδιαγραφών του ΓΕΩΤΕΕ με τίτλο: ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Α' σχ. ανάρτησης) Συνοπτική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογή της ανάλυσης επιβίωσης για την αξιολόγηση της θνησιμότητας των δέντρων στο δάσος Ελατιάς Δράμας»

«Εφαρμογή της ανάλυσης επιβίωσης για την αξιολόγηση της θνησιμότητας των δέντρων στο δάσος Ελατιάς Δράμας» Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Δασολογίας Μεταπτυχιακή διατριβή «Εφαρμογή της ανάλυσης επιβίωσης για την αξιολόγηση της θνησιμότητας των δέντρων στο δάσος Ελατιάς Δράμας» Αποστολοπούλου Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο : ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 1. Πότε µια συνάρτηση f σε ένα διάστηµα του πεδίου ορισµού της λέγεται γνησίως αύξουσα και πότε γνησίως φθίνουσα; 2. Να αποδείξετε ότι η παράγωγος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (BIG BAF) ΣΑΜΙΩΤΗΣ Δ.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ (BIG BAF) ΣΑΜΙΩΤΗΣ Δ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προσδοκίες των μελετητών από τις νέες Τεχνικές Προδιαγραφές Δασικών Διαχειριστικών Σχεδίων

Προσδοκίες των μελετητών από τις νέες Τεχνικές Προδιαγραφές Δασικών Διαχειριστικών Σχεδίων Προσδοκίες των μελετητών από τις νέες Τεχνικές Προδιαγραφές Δασικών Διαχειριστικών Σχεδίων Δρ. Δημήτρης Παλάσκας, Δασολόγος Μελετητής ΣΥΣΤΑΔΑ Συστήματα Ανάπτυξης Δασών & Περιβάλλοντος ΟΕ www.systada.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ευριπίδου 18, Αθήνα 2103213695 www.forest.gr

ΥΛΗ Προστασία και Διαχείριση Περιβάλλοντος Ευριπίδου 18, Αθήνα 2103213695 www.forest.gr Τα Ελληνικά δάση και η Κλιματική Αλλαγή Το ιοξείδιο του άνθρακα Τα τελευταία χρόνια, που η Κλιματική αλλαγή έχει μπει στις συζητήσεις όλης της ανθρωπότητας, εμείς στην Ελλάδα κοιτάζουμε με αληθινή λύπη

Διαβάστε περισσότερα

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών

Δασολιβαδικά Συστήματα. Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα Θ. Παπαχρήστου & Π. Πλατής Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Δασολιβαδικά Συστήματα συστήματα χρήσης γης Βοσκήσιμη ύλη Κτηνοτροφικά προϊόντα Δασικά προϊόντα Μακροπρόθεσμο κέρδος από δένδρα

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Δειγματοληψία

Δασική Δειγματοληψία Δασική Δειγματοληψία Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων 5 ο εξάμηνο ΚΙΤΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Εισαγωγή Δειγματοληψία Επιλογή ενός μέρους από ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΚΕΝΤΡΑ ΒΑΡΟΥΣ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΠΙΠΕ ΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΚΕΝΤΡΑ ΒΑΡΟΥΣ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΠΙΠΕ ΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΚΕΝΤΡΑ ΒΑΡΟΥΣ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΕΠΙΠΕ ΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ Για τους βασικούς ορισμούς σχετικά με το κέντρο βάρους θα γίνεται αναφορά στην επόμενη εικόνα, η οποία απεικονίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της βόσκησης στη βλάστηση και στην αναγέννηση της ελάτης

Επίδραση της βόσκησης στη βλάστηση και στην αναγέννηση της ελάτης Επίδραση της βόσκησης στη βλάστηση και στην αναγέννηση της ελάτης Επίδραση της βόσκησης στη βλάστηση και στην αναγέννηση της ελάτης Α. Παντέρα, Α. Ζαρέντης και Ι. Βαρελά Τ.Ε.Ι. Λαμίας, Τμήμα Δασοπονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ARMILLARIA

ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ARMILLARIA ΣΗΨΙΡΡΙΖΙΕΣ ΑΣΙΚΩΝ ΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟ ΜΥΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ARMILLARIA Εικ.1. Ελάτη προσβεβληµένη από το µύκητα Armillaria mellea. ιακρίνονται οι λευκές µυκηλιακές πλάκες στη βάση του κορµού. Μαίναλο. Εικ.2. Μυκηλιακές

Διαβάστε περισσότερα

Δασική Οικονομική Μιχαήλ Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής

Δασική Οικονομική Μιχαήλ Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Δασική Οικονομική Μιχαήλ Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής Περιεχόμενα 8 ου μαθήματος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λιβάδια - Θαµνότοποι

Λιβάδια - Θαµνότοποι ΟΓ ΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λιβάδια - Θαµνότοποι ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ερωτήσεις της µορφής σωστό-λάθος Σηµειώστε αν είναι σωστή ή λάθος καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις περιβάλλοντας µε ένα κύκλο το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Επώνυμο: Όνομα: Εξάμηνο:

Επώνυμο: Όνομα: Εξάμηνο: ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ / ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2006-2007 ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΓΣΠ) ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξισώσεις. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. A ΛΥΚΕΙΟΥ κεφάλαιο ασκήσεις και τεχνικές σε 26 σελίδες. εκδόσεις. Καλό πήξιμο

Εξισώσεις. Κώστας Γλυκός ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ. A ΛΥΚΕΙΟΥ κεφάλαιο ασκήσεις και τεχνικές σε 26 σελίδες. εκδόσεις. Καλό πήξιμο Εξισώσεις Κώστας Γλυκός A ΛΥΚΕΙΟΥ κεφάλαιο 3 445 ασκήσεις και τεχνικές σε 6 σελίδες ΙΙ Ι δδ ιι ι αα ίί ί ττ εε ρρ αα μμ αα θθ ήή μμ αα ττ αα 6 9 7. 3 0 0. 8 8. 8 8 Kgllykos..gr 9 / 0 / 0 6 εκδόσεις Καλό

Διαβάστε περισσότερα

275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης

275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης 275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης Η πρώτη Ανωτάτη Δασολογική Σχολή ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1917 (Ν.893/14-9-1917) και λειτούργησε εκεί επί 10 χρόνια. Το 1927 μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ανερχόμενα δένδρα βαθμίδων διαμέτρου ενός κηπευτού τμήματος. Εκτίμηση και χρησιμότητα στη δασική πράξη.

Ανερχόμενα δένδρα βαθμίδων διαμέτρου ενός κηπευτού τμήματος. Εκτίμηση και χρησιμότητα στη δασική πράξη. Ανερχόμενα δένδρα βαθμίδων διαμέτρου ενός κηπευτού τμήματος. Εκτίμηση και χρησιμότητα στη δασική πράξη. Κωνσταντίνος Αστέρης 1, Ιωάννης Παπαδόπουλος 2 Περίληψη Για μια κηπευτή μορφή (τμήμα συστάδα) δίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΜΑΥΡΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3601, 10/5/2002 Ο περί της Ταξινόμησης της Ακατέργαστης Ξυλείας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 48(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΤΕΙΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΜΗΜΑ LOGISTICS ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΕΛΠΙΔΑ Α.Μ. 206 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κατερίνη 2011 ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 2. ΑΥΞΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Εργαστήριο Δομής Ξύλου. Στέργιος Αδαμόπουλος

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 2. ΑΥΞΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Εργαστήριο Δομής Ξύλου. Στέργιος Αδαμόπουλος ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 2. ΑΥΞΗΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δασικά δέντρα α β Κωνοφόρα (α): αειθαλή δέντρα που τα φύλλα τους είναι βελονόμορφα και οι καρποί τους έχουν σχήμα κώνου, π.χ. πεύκη, ελάτη Πλατύφυλλα (β):

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο νέο πλαίσιο προδιαγραφών

Εισαγωγή στο νέο πλαίσιο προδιαγραφών Εισαγωγή στο νέο πλαίσιο προδιαγραφών Ως Εισηγητική έκθεση στο Σχέδιο προδιαγραφών εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης δασών/ δασικών οικοσυστημάτων του ΙΔΕ 1 Η υφιστάμενη κατάσταση αναγκαιότητες. Ο δασικός

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και χαρτογράφηση πειραματικών περιοχών

Επιλογή και χαρτογράφηση πειραματικών περιοχών ΕΡΓΟ ΑΠΘ: ΘΑΛΗΣ 85492 Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στo πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακό άσος Ταξιάρχη

Πανεπιστημιακό άσος Ταξιάρχη Πανεπιστημιακό άσος Ταξιάρχη Η ιοίκηση Πανεπιστημιακού άσους Το Πανεπιστημιακό άσος Ταξιάρχη Βραστάμων καταλαμβάνει έκταση 58.000 στρεμμάτων στο κεντρικό τμήμα της Χαλκιδικής, στο όρος Χολομώντα σε υπερθαλάσσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 04: Πριστή ξυλεία (Γ) Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τεχνολογία Ξύλου. Ενότητα 04: Πριστή ξυλεία (Γ) Ιωάννης Φιλίππου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 04: Πριστή ξυλεία (Γ) Ιωάννης Φιλίππου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος

ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δομή Ξύλου - Θεωρία. Στέργιος Αδαμόπουλος ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ 2. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ τα διάφορα στρώματα ενός κορμού δένδρου εξωτερικός φλοιός εσωτερικός φλοιός κάμβιο σομφό εγκάρδιο Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά που διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΕΠΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ (PINUS ΗALEPENSIS) ΣΕ ΦΥΤΕΙΑ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ Κομματά Αικατερίνη (1), Αριστοτέλης Χ. Παπαγεωργίου (1), Βαρελίδης Κων/νος (2), Ιωαννίδης Κων/νος (2),

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8

ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με μεταβλητές (γράμματα) και αριθμούς καλείται αλγεβρική, όπως για παράδειγμα η : 2x+3y-8 ΘΕΩΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Άλγεβρα 1 ο Κεφάλαιο 1. Τι ονομάζουμε αριθμητική και τι αλγεβρική παράσταση; Να δώσετε από ένα παράδειγμα. Μια παράσταση που περιέχει πράξεις με αριθμούς, καλείται αριθμητική παράσταση,

Διαβάστε περισσότερα

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού

12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα. Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού 12-13 Μαρτίου 2015 Αθήνα Εντοπισμός δυνητικών θέσεων τροχαίων ατυχημάτων σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο αναφορικά με τη γεωμετρία της οδού Κωνσταντίνος Αποστολέρης Πολιτικός Μηχανικός, MSc Φώτης Μερτζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Πλωμαρίου. Οι άνθρωποι και οι δρόμοι της ρητίνης

Γυμνάσιο Πλωμαρίου. Οι άνθρωποι και οι δρόμοι της ρητίνης Γυμνάσιο Πλωμαρίου Σχολικό Έτος 2007-08 Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι άνθρωποι και οι δρόμοι της ρητίνης ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Το δάσος του Αμπελικού ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ Η θέση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις

Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις Γενικά στοιχεία Φυτείες Δασικών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου για παραγωγή βιομάζας & θερμικές χρήσεις Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ Τίτλος: Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου (SRC)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι. Κεφάλαιο 10 ο

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι. Κεφάλαιο 10 ο Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Ι Κεφάλαιο 10 ο Φ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ο Κεφάλαιο: Στατιστική ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Πληθυσμός: Λέγεται ένα σύνολο στοιχείων που θέλουμε να εξετάσουμε με ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Μεταβλητές X: Ονομάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής

Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής Παρακολούθηση (monitoring) των Δασικών Οικοσυστημάτων και διαχειριστικά μέτρα προσαρμογής Έργο: LIFE+ Προσαρμογή της δασικής διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα AdaptFor (Life08 ENV/GR/00054).

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς.

Σχήμα: Κιβώτιο ταχυτήτων με ολισθαίνοντες οδοντωτούς τροχούς. ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας οδοντωτός τροχός με ευθείς οδόντες, z = 80 και m = 4 mm πρόκειται να κατασκευασθεί με συντελεστή μετατόπισης x = + 0,5. Να προσδιοριστούν με ακρίβεια 0,01 mm: Τα μεγέθη της οδόντωσης h α,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση, διαχείριση και συγκομιδή Φυτειών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου

Εγκατάσταση, διαχείριση και συγκομιδή Φυτειών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου Γενικά στοιχεία Εγκατάσταση, διαχείριση και συγκομιδή Φυτειών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου Ιωάννης Ελευθεριάδης Τμήμα βιομάζας ΚΑΠΕ Τίτλος: Φυτείες Ξυλωδών Ειδών Μικρού Περίτροπου Χρόνου (SRC) για τοπικές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 4. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΑ ή ΣΚΑΛΑ ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ομόσημοι Ετερόσημοι αριθμοί Αντίθετοι Αντίστροφοι αριθμοί Πρόσθεση ομόσημων και ετερόσημων ρητών αριθμών Απαλοιφή παρενθέσεων Πολλαπλασιασμός και Διαίρεση ρητών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ. Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα

Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ. Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα Έρευνα διάρθρωσης γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ΕΙΔΟΣ Δειγματοληπτική έρευνα / Απογραφική έρευνα Ερευνώμενος Πληθυσμός και Δειγματοληπτικό Πλαίσιο Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε όλους τους Νομούς

Διαβάστε περισσότερα

Τα Ελληνικά δάση και η Κλιματική Αλλαγή

Τα Ελληνικά δάση και η Κλιματική Αλλαγή Τα Ελληνικά δάση και η Κλιματική Αλλαγή Ως κλιματική αλλαγή αναφέρεται η υπερθέρμανση του πλανήτη που προκαλείται από την άνοδο του ποσού των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Το διοξείδιο του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ιδίως των μεταλλείων και λατομείων)

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ιδίως των μεταλλείων και λατομείων) Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ιδίως των μεταλλείων και λατομείων) Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Έννοια του όρου αποκατάσταση Ο προσδιορισμός μιας έννοιας, το περιεχόμενο της και η δυναμική που

Διαβάστε περισσότερα