ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»"

Transcript

1 ΘΕΜΑ 1 (20%) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ερώτηση 1: Η κάλυψη μιας ευρείας γεωγραφικής περιοχής απαιτεί συνολικά 100 συστάδες κυψελών με παράγοντα επαναχρησιμοποίησης συχνοτήτων για το GSM, 1/12 (Σχήμα 1). Κυψέλη 5 Σχήμα 1: Συστάδα κυψελών για το κυψελωτό σύστημα GSM Να απαντηθούν τα παρακάτω υποερωτήματα: Υποερώτημα 1.1: Με βάση τις καταχωρηθείσες συχνότητες στην κυψέλη 5, να προσδιορισθεί ο αριθμός των κυψελών που χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες με αυτές της κυψέλης 5 και που απέχουν την ελάχιστη δυνατή απόσταση από τη συγκεκριμένη κυψέλη ώστε να αποφευχθεί η συγκαναλική παρεμβολή. Να λάβετε υπόψη ότι η συστάδα κυψελών του Σχήματος 1, βρίσκεται στο κέντρο του συνόλου των 100 συστάδων. Υποερώτημα 1.2: Με δεδομένο ότι το χρησιμοποιούμενο φάσμα συχνοτήτων στην άνω ζεύξη είναι από ΜΗz και το συνδρομητικό φορτίο είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή, να συμπληρωθούν τα πεδία με την αντίστοιχη αιτιολόγηση του παρακάτω πίνακα: Α/Α Παράμετρος Απάντηση Αιτιολόγηση 1 Συνολικό απαιτούμενο εύρος συχνοτήτων της άνω ζεύξης για χρήση σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης 1

2 2 Συνολικός αριθμός κεραιών λήψης στους Σταθμούς Βάσης (BTSs) σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης 3 Συνολικός αριθμός Σταθμών Βάσης (BTSs) σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης 4 Συνολικός αριθμός δεκτών στους Σταθμούς Βάσης (BTSs) σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης Σημείωση: Να προσεγγίσετε τους δεκαδικούς αριθμούς στους πλησιέστερους ακέραιους. Σημείωση: Με τον όρο ομοιόμορφη κατανομή συνδρομητικού φορτίου, εννοούμε ότι ο αριθμός των συνδρομητών ανά κυψέλη είναι ίδιος. Επίσης, με βάση το πρότυπο GSM, η συχνοτική απόσταση μεταξύ διαδοχικών καναλιών (συχνοτήτων) είναι 200 KHz. Ερώτηση 2: Κινητός συνδρομητής με φορητή συσκευή τεχνολογίας GSM, κινείται σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, όπου η αντίστοιχη κυψελωτή δομή (κυψέλες σχήματος κανονικού εξαγώνου) απεικονίζεται στο Σχήμα 2. Ο Πάροχος κινητών επικοινωνιών ενεργοποιεί την υπηρεσία εντοπισμού θέσης φορητής συσκευής σε μια γεωγραφική περιοχή όπου ΔΕΝ χρησιμοποιείται η τεχνολογία GPS αλλά εκμεταλλεύεται ένα σύνολο από λαμβανόμενα σήματα από γειτονικούς Σταθμούς Βάσης. Στη περίπτωση αυτή, δεσμεύεται συγκεκριμένη συχνότητα κάτω ζεύξης η οποία είναι αφιερωμένη για θέματα εντοπισμού θέσης και είναι η ίδια σε όλες τις κυψέλες της γεωγραφικής περιοχής. Ανεξάρτητα της θέσης της φορητής συσκευής (δηλαδή σε ποια κυψέλη βρίσκεται), και με δεδομένο ότι είναι ενεργοποιημένη, λαμβάνει σήματα από όλους τους σταθμούς βάσης της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Σε απόσταση ίση με την ακτίνα της κυψέλης από τον ΣΒ_Β, η μετρηθείσα στάθμη σήματος στην έξοδο της κεραίας της φορητής φορητής συσκευής είναι 9 mw. Οι αντίστοιχες μετρηθείσες στάθμες σήματος από τους ΣΒ_Α και ΣΒ_Δ είναι 1 mw και 2.25 mw. Τέλος, δεν λαμβάνεται αξιόπιστο σήμα από τον ΣΒ_Γ. Να προσδιορισθεί η ακριβής θέση της φορητής συσκευής (δηλαδή σε ποια κυψέλη και σε ποιο σημείο της κυψέλης και να αποτυπωθεί στο σχήμα σχεδιάζοντας μόνο το γειτονικό χώρο των κυψελών [να σημειωθεί ο αύξων αριθμός τους] όπου δείχνεται η θέση) στη γεωγραφική περιοχή υπό διερεύνηση. Να λάβετε υπόψη ότι όλες οι κυψέλες είναι ίσες και όλες οι ηλεκτρικές [ισχύς εκπομπής και ισχύς λήψης] και ηλεκτρομαγνητικές παράμετροι [κέρδη κεραιών] όλων των σταθμών βάσης είναι ίδιες. Επίσης, ο χαρακτηρισμός του ασύρματου καναλιού (δηλαδή η ηλεκτρομαγνητική διάδοση) περιγράφεται από τον τύπο του Friis: PT GT P r Όπου: P r P T G T G r X c 310 f G 4 X 2 r ισχύς λήψης ισχύς εκπομπής 2 c και f απολαβή (κέρδος) κεραίας εκπομπής απολαβή (κέρδος) κεραίας λήψης μήκος κύματος ακτινοβολίας απόσταση συστήματος εκπομπής από το σύστημα λήψης 8 m/ sec ταχύτητα του φωτός συχνότητα λειτουργίας 2

3 Κυψέλη 2 Κυψέλη 11 Κυψέλη 1 ΣΒ_Δ Κυψέλη 10 ΣΒ_Γ Κυψέλη 4 Κυψέλη 3 Κυψέλη 5 Κυψέλη 9 Κυψέλη 12 ΣΒ_Α Κυψέλη 7 ΣΒ_Β Κυψέλη 6 Κυψέλη 8 Ποια είναι η ακριβής θέση εντοπισμού? ΣΒ_Α: Σταθμός Βάσης στη θέση Α ΣΒ_Β: Σταθμός Βάσης στη θέση Β ΣΒ_Γ: Σταθμός Βάσης στη θέση Γ ΣΒ_Δ: Σταθμός Βάσης στη θέση Δ Σχήμα 2: Κυψελωτή γεωγραφική περιοχή ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 1 Απάντηση στην Ερώτηση 1 Απάντηση στο υποερώτημα 1.1 (σελίδα 274, Α Τόμος) Η ελάχιστη απόσταση επαναχρησιμοποίησης, δίδεται από τον τύπο: D R Όπου: 3 N (8) D = απόσταση κυψελών που χρησιμοποιούν τις ίδιες συχνότητες R = ακτίνα της κυψέλης Ν = αριθμός κυψελών της συστάδας Στη περίπτωση του GSM και σύμφωνα με το δεδομένο της εκφώνησης, Ν =12, επομένως: 3

4 D R N D 6 R 3 (9) Με βάση το αποτέλεσμα της (9), ο αριθμός των κυψελών που απέχουν την ελάχιστη δυνατή απόσταση από τη συγκεκριμένη κυψέλη 5 και μπορούν να καταχωρηθούν οι ίδιες συχνότητες είναι 6 (Σχήμα 3). CELL 5 CELL 5 CELL 5 CELL 5 CELL 5 CELL 5 CELL 5 Σχήμα 3: Συγκαναλικές κυψέλες, με την ελάχιστη απόσταση ως προς την δεδομένη κυψέλη Νο 5 Σημείωση: Οι φοιτητές δεν χρειάζεται να κάνουν το σχήμα για να το βρουν. Επειδή η κυψέλη έχει σχήμα κανονικού εξαγώνου, όσες είναι οι πλευρές τόσες προκύπτουν και οι συγκαναλικές κυψέλες που έχουν την ελάχιστη απόσταση από την κυψέλη αναφοράς 5. Απάντηση στο υποερώτημα 1.2 (σελίδα 279, Α Τόμος) Α/Α Παράμετρος Απάντηση Αιτιολόγηση 1 Συνολικό απαιτούμενο εύρος συχνοτήτων της 1000 MHz = 1 GHz 900 MHz 890 MHz = 10 MHz άνω ζεύξης για χρήση σε 10 MHz 100 ά 1000MHz GHz ά ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης 2 Συνολικός αριθμός κεραιών λήψης στους Σταθμούς Βάσης (BTSs) σε ολόκληρη τη 1200 Κεραίες λήψης Μία κεραία λήψης στον BTS απαιτείται για τη λήψη σημάτων που εκπέμπονται από τις φορητές συσκευές στην άνω ζεύξη. Επομένως: 4

5 γεωγραφική περιοχή κάλυψης 3 Συνολικός αριθμός Σταθμών Βάσης (BTSs) σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης 1200 BTSs 12 έ 100 ά 1200 ί ά 12 BTSs 100 ά BTSs ά Συνολικός αριθμός δεκτών στους Σταθμούς Βάσης (BTSs) σε ολόκληρη τη γεωγραφική περιοχή κάλυψης Σημείωση: στο πλαίσιο του προσδιορισμού, να προσεγγίσετε τους δεκαδικούς αριθμούς στους πλησιέστερους ακεραίους αριθμούς δέκτες Ο αριθμός των συχνοτήτων άνω ζεύξης στη συστάδα είναι: 10 MHz KHz 50 ό 200 KHz 200 KHz 50 ό 4.16 ό / έ / ά 12έ / ά 4 ό / έ Άρα: 4 έ 1200 BTSs 4800έ BTS Απάντηση στην Ερώτηση 2 Με βάση την εκφώνηση, έχουμε: P r 9mW (1) _ P r 1mW (2) _ P r 25mW (3) 2. _ Από τις (1) και (2) προκύπτει ότι: 1 9 r P _ r _ P (4) Από τις (1) και (3) προκύπτει ότι: 1 4 r P _ r _ P (5) Επειδή ισχύει ο τύπος του Friis, και για την απόσταση της ακτίνας της κυψέλης R, από τη σχέση (4) έχουμε: 5

6 1 9 P P r _ r _ 1 P 9 T G T G r 2 PT GT G 2 4 R 4 3 R 2 r 2 (6) Από την (6) συμπεραίνουμε ότι για να φθάνει στάθμη σήματος από τον ΣΒ_Α στη φορητή συσκευή ίση με 1 mw, θα πρέπει η φορητή συσκευή να απέχει απόσταση τριπλάσια της ακτίνας της κυψέλης (3R). Από τη σχέση (5) έχουμε: 1 4 P P r _ r _ 1 4 PT GT G r 2 PT GT G 2 4 R 4 2 R 2 r 2 (7) Από την (7) συμπεραίνουμε ότι για να φθάνει στάθμη σήματος από τον ΣΒ_Δ στη φορητή συσκευή ίση με 2.25 mw, θα πρέπει η φορητή συσκευή να απέχει απόσταση διπλάσια της ακτίνας της κυψέλης (2R). Επομένως, η θέση της φορητής συσκευής προσδιορίζεται σε απόσταση R από τον ΣΒ_Β, σε απόσταση 3R από τον ΣΒ_Α και σε απόσταση 2R από τον ΣΒ_Δ. Λόγω της συμμετρίας του γεωμετρικού σχήματος των εξαγωνικών κυψελών και επειδή όλες οι πλευρές των εξαγώνων ισούται με R και οι αντίστοιχες διάμετροι των εξαγώνων είναι 2R, στο Σχήμα 4 δείχνεται η ακριβής θέση της φορητής συσκευής. Δηλαδή βρίσκεται στο ΚΟΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ των τριών κυψελών ΚΥΨΕΛΗ 3, ΚΥΨΕΛΗ 7 και ΚΥΨΕΛΗ 9. Κυψέλη 2 Κυψέλη 11 Κυψέλη 1 ΣΒ_Δ Κυψέλη 10 ΣΒ_Γ Κυψέλη 4 Κυψέλη 3 Κυψέλη 5 Κυψέλη 9 Κυψέλη 12 ΣΒ_Α Κυψέλη 7 ΣΒ_Β Κυψέλη 6 Κυψέλη 8 Ακριβής Θέση φορητής συσκευής ΣΒ_Α: Σταθμός Βάσης στη θέση Α ΣΒ_Β: Σταθμός Βάσης στη θέση Β ΣΒ_Γ: Σταθμός Βάσης στη θέση Γ ΣΒ_Δ: Σταθμός Βάσης στη θέση Δ Σχήμα 4: Θέση εντοπισμού φορητής συσκευής 6

7 ΘΕΜΑ 2 (13%) Έστω το παρακάτω δίκτυο Όλοι οι σύνδεσμοι είναι full duplex και έχουν εύρος ζώνης 0.8 Mbps και καθυστέρηση διάδοσης 10ms. Οι κόμβοι διαθέτουν ουρές χωρίς περιορισμό χωρητικότητας που λειτουργούν με λογική FIFO (First-In-First-Out). Ο κόμβος 1 έχει στην ουρά του 2 πακέτα p 1, p 2 για να στείλει στους κόμβους 5 και 6 αντίστοιχα. Για το πακέτο p 1 ο αλγόριθμος δρομολόγησης έχει επιλέξει το μονοπάτι 1 -> 2 -> 5 και για το p 2 το 1 -> 3 -> 4 -> 6. Πρώτα αποστέλλεται το p 1 και μετά το p 2. Στον κόμβο 3 προϋπάρχουν 6 πακέτα με τελικό προορισμό τον κόμβο 1, ενώ στον κόμβο 4 είναι αποθηκευμένα 10 πακέτα με τελικό προορισμό τον κόμβο 2. Όλες οι υπόλοιπες ουρές είναι άδειες. Όλα τα πακέτα έχουν μέγεθος 400bytes. Υποθέστε ότι όλοι οι κόμβοι ξεκινούν ταυτόχρονα τη λειτουργία τους και ότι ο χρόνος επεξεργασίας των πακέτων είναι μηδενικός. Υπολογίστε για τα p 1, p 2 : την καθυστέρηση μετάδοσης την καθυστέρηση διάδοσης την καθυστέρηση αναμονής τη συνολική καθυστέρηση παράδοσης στον προορισμό Δίνεται ότι: 1 byte = 8 bits 1 Mbps = 10 6 bps 7

8 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 2 Για το p 1 : o για τη μετάδοση στον σύνδεσμο 1 -> 2 καθυστέρηση αναμονής: TA 11 =0 καθυστέρηση μετάδοσης: TM 11 = (400*8)bits/(0.8*10 6 )bps=0.004sec καθυστέρηση διάδοσης: ΤΔ 11 =0.01sec o για τη μετάδοση στον σύνδεσμο 2 -> 5 καθυστέρηση αναμονής: TA 12 =0 καθυστέρηση μετάδοσης: TM 12 = (400*8)bits/(0.8*10 6 )bps=0.004sec καθυστέρηση διάδοσης: ΤΔ 12 =0.01sec o Συνολικά: Καθυστέρηση αναμονής: ΤΑ 1 =ΤΑ 11 +ΤΑ 12 =0 Καθυστέρηση μετάδοσης: ΤΜ 1 =ΤΜ 11 +ΤΜ 12 =0.008sec Καθυστέρηση διάδοσης: ΤΔ 1 =ΤΔ 11 +ΤΔ 12 =0.02sec Συνολική καθυστέρηση παράδοσης: Τ 1 =ΤΑ 1 +ΤΜ 1 +ΤΔ 1 =0.028sec Για το p 2 : o για τη μετάδοση στον σύνδεσμο 1 -> 3 καθυστέρηση αναμονής: TA 21 =0.004sec (λόγω της μετάδοσης του p 1 που προηγείται) καθυστέρηση μετάδοσης: TM 21 = (400*8)bits/(0.8*10 6 )bps=0.004sec καθυστέρηση διάδοσης: ΤΔ 21 =0.01sec o για τη μετάδοση στον σύνδεσμο 3 -> 4 καθυστέρηση αναμονής: TA22=0.002sec sec=0.006sec (μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση του 5ου και 6ου πακέτου που προϋπήρχαν στον κόμβο 3, τα πακέτα 1-4 έχουν προλάβει να μεταδοθούν μετά από 4*0.004=0.016sec) καθυστέρηση μετάδοσης: TM 22 = (400*8)bits/(0.8*10 6 )bps=0.004sec καθυστέρηση διάδοσης: ΤΔ 22 =0.01sec o για τη μετάδοση στον σύνδεσμο 4 -> 6 καθυστέρηση αναμονής: TA 23 =0.002sec (μέχρι να μεταδοθεί το 10 ο πακέτο που προϋπήρχε στον κόμβο 4 και ξεκίνησε να μεταδίδεται στα 9*0.004=0.036sec) καθυστέρηση μετάδοσης: TM 23 = (400*8)bits/(0.8*10 6 )bps=0.004sec καθυστέρηση διάδοσης: ΤΔ 23 =0.01sec o Συνολικά: Καθυστέρηση αναμονής: ΤΑ 2 =ΤΑ 21 +ΤΑ 22 +ΤΑ 23 =0.012sec Καθυστέρηση μετάδοσης: ΤΜ 2 =ΤΜ 21 +ΤΜ 22 +ΤΜ 23 =0.012sec Καθυστέρηση διάδοσης: ΤΔ 2 =ΤΔ 21 +ΤΔ 22 +ΤΔ 23 =3*0.01=0.03sec Συνολική καθυστέρηση παράδοσης: Τ 2 =ΤΑ 2 +ΤΜ 2 +ΤΔ 2 =0.054sec 8

9 ΘΕΜΑ 3 (15%) Δίνεται ο ακόλουθος PHP κώδικας (αρχείο thema.php): 1. <?php 2. function S() 3. { 4. for ($i=0; $i < 3; $i++) 5. { 6. $random = (rand()%3); 7. $x[] = $random; 8. } 9. print("<td><center>$x[0]</td>"); 10. print("<td><center>$x[1]</td>"); 11. print("<td><center>$x[2]</td>"); 12. if($x[0] == $x[1] && $x[0] == $x[2]) 13. { 14. print("<b>μπράβο! - Δοκιμάστε ξανά πατώντας F5 (ανανέωση) του 15. browser --</b>"); 16. exit; 17. } 18. } 19.?> 20. <div align="center"> 21. <table border="1" width="30%"> 22. <tr bgcolor="bbeeff"> 23. <?php 24. S(); 25.?> 26. </tr> 27. <tr> 28. <td colspan="3" bgcolor="#000000"> 29. </br> 30. <form method="post" action="thema.php"> 31. <center> 32. <input type="submit" value=" Δοκιμάστε Ξανά! "> 33. </center> 34. </form> 35. </td> 36. </tr> 37. </table> 38. </div> (a) Τι λειτουργία επιτελεί; (b) Τι θα παρουσιαστεί στο χρήστη με την εκτέλεσή του; Εξηγείστε βήμα προς βήμα τον κώδικα και το αποτέλεσμα. 9

10 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 3 (a) Είναι ένα απλό παιχνίδι τύπου "slot machine - κουλοχέρης". (b) Όταν φορτώνεται η σελίδα thema.php, δημιουργείται ένας πίνακας (Γραμμές 21-37) με πάχος 1 pixel και πλάτος 30% σε σχέση με το πλάτος της σελίδας (Γραμμή 21). Στην πρώτη γραμμή του πίνακα (Γραμμές 22-26) που έχει χρώμα "bbeeff" (σιέλ) (Γραμμή 22), καλείται η PHP συνάρτηση S() (Γραμμές 23-25). Η συνάρτηση αυτή (ο κώδικάς της δίνεται στις Γραμμές 2-18) αναθέτει τιμές στα 3 κελιά της πρώτης γραμμής του πίνακα. Αυτό γίνεται με το for loop (Γραμμές 4-8) όπου καλείται η rand() συνάρτηση η οποία με τη σειρά της παράγει τυχαίους integer. Στη συνέχεια, υπολογίζεται το ακέραιο υπόλοιπό τους (modulo) με το 3 (Γραμμή 6). Συνεπώς, οι δυνατές τιμές που μπορούν να εμφανιστούν στα κελιά είναι 0, 1 και 2 (Γραμμές 9-11). Στη δεύτερη γραμμή του πίνακα (Γραμμές 27-36) υπάρχει το κουμπί "Δοκιμάστε Ξανά!" (Γραμμή 32). Ο παίκτης κερδίζει όταν και στα 3 κελιά εμφανιστούν οι ίδιοι αριθμοί, δηλαδή κερδίζουν οι συνδυασμοί ή ή Ο έλεγχος αυτός γίνεται από τη συνάρτηση S() (Γραμμές 12-18). Όταν η συνθήκη της if ισχύει (Γραμμή 12), εμφανίζεται το μήνυμα "Μπράβο! Δοκιμάστε ξανά πατώντας F5 (ανανέωση) του browser --" (Γραμμές 14-15) και γίνεται έξοδος από τη συνάρτηση (Γραμμή 16). Αν ο παίκτης επιθυμεί να ξαναπαίξει, πρέπει να ανανεώσει τη σελίδα του browser (πλήκτρο F5 ή επιλογή ανανέωση από το μενού του browser). Αν η συνθήκη της if δεν ισχύει (Γραμμή 12), ο παίκτης έχει χάσει. Μπορεί όμως να ξαναπροσπαθήσει πατώντας το κουμπί "Δοκιμάστε Ξανά!" (Γραμμή 32), οπότε ξανακαλείται η σελίδα thema.php. 10

11 ΘΕΜΑ 4 (10%) Θεωρήστε το ιεραρχικό σύστημα caching της παρακάτω εικόνας από το PC ενός χρήστη του διαδικτύου έως το web server μίας σελίδας μεγέθους 1256 kb: Ο παραπάνω χρήστης κατά τα τελευταία 100 αιτήματα λήψης της συγκεκριμένης σελίδας κατέγραψε τους εξής χρόνους απόκρισης: (a) 55 φορές έπρεπε να περιμένει χρόνο ίσο με 0.1 sec για την ολοκλήρωση λήψης της σελίδας. (b) 10 φορές έπρεπε να περιμένει χρόνο ίσο με 0.9 sec. (c) 15 φορές έπρεπε να περιμένει χρόνο ίσο με 1.3 sec, (d) ενώ τις υπόλοιπες φορές έπρεπε να περιμένει χρόνο μεγαλύτερο του 1.3 sec. Να υπολογιστούν τα παρακάτω: (a) Η πιθανότητα η σελίδα να βρίσκεται: (i) στη browser cache του υπολογιστή του χρήστη, (ii) στην proxy cache του ISP και (iii) στην reverse proxy cache που χρησιμοποιεί ο web server. (b) Η πιθανότητα ο χρήστης να λάβει τη σελίδα χωρίς να εκμεταλλευτεί κανένα επίπεδο caching της παραπάνω εικόνας. (c) Στην περίπτωση που ο ISP αποφασίσει να μην εκτελεί caching για σελίδες μεγαλύτερες των 1000 kb και ταυτόχρονα ο web server αποφασίσει να μην εκτελεί caching για σελίδες μεγαλύτερες των 1200 kb, πως μεταβάλλονται οι παραπάνω πιθανότητες των ερωτημάτων (a) και (b); ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 4 (a) Ζητούνται τα h bc, h pc, και h rc που είναι οι πιθανότητες να βρίσκεται η σελίδα στην cache του φυλλομετρητή, στην proxy cache του ISP, και στη reverse proxy cache του web server της σελίδας αντίστοιχα. Μας δίνονται κατάλληλα δεδομένα από τα οποία μπορούμε να υπολογίσουμε εύκολα τα P bc, P pc, και P rc, δηλαδή τις πιθανότητες επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας στην cache του φυλλομετρητή, στην proxy cache του ISP, και στη reverse proxy cache του web server σύμφωνα με το ιεραρχικό σύστημα caching της εκφώνησης. Από τους χρόνους που δίνονται μπορούμε να συμπεράνουμε πως υπάρχουν τέσσερις (4) περιπτώσεις επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας, με χρόνους απόκρισης από 0.1 sec (55 φορές στις 100), 0.9 sec (10 φορές στις 100), 1.3 sec (15 φορές στις 100) και μεγαλύτερο των 1.3 sec (τις υπόλοιπες 20 φορές από τις 100), που αντιστοιχούν στην ανάκτηση της σελίδας από την browser cache, την proxy cache, τη reverse proxy cache και τέλος τον web server της σελίδας αντίστοιχα, αφού αναμένεται οι χρόνοι απόκρισης να είναι μεγαλύτεροι όσο πιο απομακρυσμένο είναι το σημείο ανάκτησης της σελίδας. Συνεπώς: 11

12 Από τους τύπους που συνδέουν τα P με τα h στο ιεραρχικό σύστημα caching, έχουμε: (b) Η πιθανότητα ο χρήστης να λάβει τη σελίδα χωρίς να εκμεταλλευτεί κανένα επίπεδο caching, δηλαδή η πιθανότητα επιτυχούς ανεύρεσης της σελίδας απευθείας από το web server είναι: (c) Στην περίπτωση που ο ISP αποφασίσει να μην εκτελεί caching για σελίδες μεγαλύτερες των 1000 kb και ταυτόχρονα ο web server αποφασίσει να μην εκτελεί caching για σελίδες μεγαλύτερες των 1200 kb, επειδή η σελίδα είναι μεγαλύτερη από 1200 kb (1256 kb), δεν θα βρίσκεται ούτε στην cache του ISP αλλά ούτε και στη reverse proxy cache του web server. Συνεπώς: Άρα έχουμε: 12

13 Για επαλήθευση: 13

14 ΘΕΜΑ 5 (20%) Δίνεται το παρακάτω DTD (Document Type Definition): <!ELEMENT collection (description, recipe*)> <!ELEMENT description (#PCDATA)> <!ELEMENT recipe (title, ingredient+, preparation, comment?, nutrition)> <!ELEMENT title (#PCDATA)> <!ELEMENT ingredient EMPTY> <!ATTLIST ingredient name CDATA #REQUIRED amount CDATA #IMPLIED unit CDATA #IMPLIED> <!ELEMENT preparation (step*)> <!ELEMENT step (#PCDATA)> <!ATTLIST step No ID #REQUIRED> <!ELEMENT comment (#PCDATA)> <!ELEMENT nutrition EMPTY> <!ATTLIST nutrition protein CDATA #REQUIRED carbohydrates CDATA #REQUIRED fat CDATA #REQUIRED calories CDATA #REQUIRED alcohol CDATA #IMPLIED> (a) (b) (c) Να περιγράψετε τι είδους XML αρχεία προδιαγράφονται από το παραπάνω DTD, και να εξηγήσετε κάθε ορισμό του παραπάνω DTD, καθώς και τους ιδιαίτερους περιορισμούς που επιβάλλονται στα στοιχεία των XML αρχείων. Παρουσιάστε ένα valid XML αρχείο σύμφωνα με τον παραπάνω DTD ορισμό, περιλαμβάνοντας τουλάχιστον ένα από κάθε είδος element και attribute. Παρουσιάστε το DOM δέντρο του XML αρχείου που παρουσιάσατε στο (b). ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 5 (a) Προδιαγράφονται XML αρχεία που περιέχουν μια συλλογή (root element: collection) από συνταγές μαγειρικής. Κάθε συλλογή έχει μια περιγραφή και 0 ή περισσότερες συνταγές (elements: description, recipe*). Κάθε συνταγή έχει ένα τίτλο, 1 ή περισσότερα συστατικά, οδηγίες παρασκευής, προαιρετικό σχόλιο και πληροφορίες θρεπτικών συστατικών (elements: title, ingredient+, preparation, comment?, nutrition). Κάθε συστατικό μιας συνταγής, έχει (μόνο) attributes που περιγράφουν το όνομα, την ποσότητα (προαιρετικά: #IMPLIED) και τη μονάδα μέτρησης (προαιρετικά: #IMPLIED) του συστατικού (attributes: name, amount, unit). Οι οδηγίες παρασκευής μιας συνταγής, περιλαμβάνουν 0 ή περισσότερα βήματα (element: step*). Κάθε βήμα, εκτός από την περιγραφή του, έχει ένα attribute (τύπου ID) με τον αύξοντα αριθμό του (attribute: No). Τέλος, οι πληροφορίες θρεπτικών συστατικών μιας συνταγής, έχουν (μόνο) attributes που περιλαμβάνουν τιμές για τις πρωτεΐνες, τους υδρογονάνθρακες, το λίπος, τις θερμίδες και (προαιρετικά: #IMPLIED) του αλκοόλ (attributes: protein, carbohydrates, fat, calories, alcohol). 14

15 (b) <collection> <description> Some recipes used for this exam. </description> <recipe> <title>beef Parmesan</title> <ingredient name="beef cube" amount="1.5" unit="pound"/>... <preparation> <step No="1"> Preheat oven to 175 degrees C. </step>... </preparation> <comment> Make the meat ahead of time, and refrigerate over night, the acid in the tomato sauce will tenderize the meat even more. If you do this, save the mozzarella till the last minute. </comment> <nutrition protein="32" carbohydrates="45" fat="23" calories="1167" alcohol="0"/> </recipe>... </collection> 15

16 (c) Document Element: collection Element: description Element: recipe Some recipes used for this exam. Element: title Element: ingredient Element: preparation Element: comment Element: nutrition Beef Parmesan Element: step Make the meat ahead Attribute: name Attribute: amount Attribute: unit Attribute: No Preheat oven to beef cube 1.5 pound 1 Attribute: protein Attribute: carbohydrates Attribute: fat Attribute: calories Attribute: alcohol

17 ΘΕΜΑ 6 (10%) Η χρήση των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης (blogs, fora, wikis κ.α.) και των διαδεδομένων κοινωνικών δικτύων (π.χ. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube), έχει ξεπεράσει πλέον τον αρχικό τους σκοπό. Αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως στους τομείς της οικονομίας, της εκπαίδευσης/κατάρτισης, της αγοράς εργασίας. (a) Γνωρίζετε περιπτώσεις όπου γίνεται τέτοια αξιοποίηση; Αναφέρετε περιπτώσεις από τους παραπάνω τομείς, έστω και όχι ονομαστικά. Ποια θετικά εντοπίζετε στις περιπτώσεις αυτές; (b) Υπάρχουν αρνητικές πλευρές στη χρήση αυτή; Αναφέρετε τα βασικά προβλήματα που εντοπίζετε στις περιπτώσεις που αναφέρατε στο (a). ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 6 Για τις απαντήσεις αναμένεται ένα σύντομο κείμενο που θα βρίσκεται στο παρακάτω πνεύμα: (a) Οικονομία: Πολλές επιχειρήσεις έχουν λογαριασμούς σε κοινωνικά δίκτυα όπου σφυγμομετρούν τις αντιδράσεις των καταναλωτών στα προϊόντα τους, ή παρακολουθούν τα σχόλια σε άλλα κοινωνικά μέσα (π.χ. το tripadvisor που έχει σχόλια πελατών ξενοδοχείων). Θετικά: Άμεση επίπτωση της γνώμης του καταναλωτικού κοινού. Εκπαίδευση/κατάρτιση: Η χρήση κοινωνικών δικτύων και εφαρμογών, έχει μπει από καιρό στην τυπική εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου και του Πανεπιστημίου (κυρίως fora). Επίσης, στη δια βίου κατάρτιση, με blogs, fora κ.λπ. που προσθέτουν εμπειρική γνώση σε πολλούς τομείς. Θετικά: Άμεση μεταφορά γνώσεων και εμπειριών από διδάσκοντες και διδασκόμενους μεταξύ τους. Ενίσχυση της ομαδικής προσπάθειας. Αγορά εργασίας: Πολλές επιχειρήσεις εξάγουν συμπεράσματα για το εργασιακό (και όχι μόνο) προφίλ των εργαζομένων και υποψηφίων εργαζομένων τους, με βάση την παρουσία τους στα κοινωνικά δίκτυα. Οι εργαζόμενοι που ψάχνουν δουλειά έχουν τη δυνατότητα σχετικών γνωριμιών, παρουσίασης των προσόντων τους κ.λπ. Θετικά: Ολοκληρωμένη άποψη για τους εργαζόμενους, επέκταση των δυνατοτήτων εύρεσης εργασίας. (b) Το βασικό πρόβλημα σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων και προτιμήσεων των χρηστών των κοινωνικών δικτύων/εφαρμογών. Ιδιαίτερα στην περίπτωση της αγοράς εργασίας, όπου έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις διακρίσεων σε βάρος εργαζομένων στη βάση άσχετων με την εργασία τους προτιμήσεων και συμπεριφορών τους στα κοινωνικά δίκτυα. 17

18 ΘΕΜΑ 7 (12%) Θεωρήστε τη διεύθυνση IP Έχετε δανειστεί 11 bits προκειμένου να δημιουργήσετε τα απαιτούμενα υποδίκτυα. Να απαντήσετε τεκμηριωμένα στις ακόλουθες ερωτήσεις. 1.1 Ποια είναι η κλάση των διευθύνσεων; Ποια είναι η εξ ορισμού μάσκα υποδικτύου (σε δεκαδική αναπαράσταση με τελείες); Ποια είναι η μάσκα υποδικτύου (σε δεκαδική αναπαράσταση με τελείες) για το συγκεκριμένο host; 1.4 Πόσα υποδίκτυα δημιουργήθηκαν; 1.5 Πόσοι hosts υπάρχουν ανά υποδίκτυο; 1.6 Πόσοι hosts (οι οποίοι χρησιμοποιούνται) υπάρχουν ανά υποδίκτυο; 1.7 Εκτελέστε λογικό AND στις δυαδικές αναπαραστάσεις της διεύθυνσης IP και της μάσκας Διεύθυνση IP Μάσκα υποδκτύου Αποτέλεσμα Ποιά είναι η διεύθυνση δικτύου για τη συγκεκριμένη διεύθυνση IP; Ποιά είναι η διεύθυνση Broadcast για τη συγκεκριμένη διεύθυνση IP; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; 18

19 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Ποια είναι η κλάση των διευθύνσεων; Ποια είναι η εξ ορισμού μάσκα υποδικτύου (σε δεκαδική αναπαράσταση με τελείες); Ποια είναι η μάσκα υποδικτύου (σε δεκαδική αναπαράσταση με τελείες) για το συγκεκριμένο host; 1.4 Πόσα υποδίκτυα δημιουργήθηκαν; 1.5 Πόσοι hosts υπάρχουν ανά υποδίκτυο; 1.6 Πόσοι hosts (οι οποίοι χρησιμοποιούνται) υπάρχουν ανά υποδίκτυο; B Η διεύθυνση ξεκινά με 183. Η δυαδική του αναπαράσταση είναι Με δεδομένο ότι η δυαδική αναπαράσταση ξεκινά με 10, η κλάση της διεύθυνσης είναι B Δεδομένου ότι έχουμε διεύθυνση κλάσης B, τα δύο πρώτα bytes (από αριστερά προς τα δεξιά) της διεύθυνσης IP αναφέρονται στο δίκτυο, οπότε τα αντίστοιχα bits της μάσκας θα πρέπει να είναι 1 στη δυαδική της αναπαράσταση. Άρα για τη μάσκα, τα δύο πρώτα bytes θα πρέπει να έχει 1 σε όλα τα bits του, οπότε η μάσκα θα ξεκινά με ( = ). Τα επόμενα δύο bytes της διεύθυνσης IP αναφέρονται στον host μέσα στο συγκεκριμένο δίκτυο, οπότε τα αντίστοιχα bits της μάσκας θα πρέπει να είναι 0 στη δυαδική της αναπαράσταση. Άρα για τη μάσκα, τα δύο τελευταία bytes θα πρέπει να έχουν 0 σε όλα τα bits τους, οπότε η μάσκα θα τελειώνει με 0.0 (0 10 = ) Δεδομένου ότι έχουμε δανειστεί 11 bits για υποδίκτυα, η μάσκα πρέπει να είναι: ή Με κόκκινο είναι τα bits που δεν μπορούν να αλλάξουν χρήση επειδή έχουμε διεύθυνση Β κλάσης. Με πράσινο είναι τα bits που λόγω της κλάσης Β αναφέρονταν σε hosts αλλά τα δεσμεύσαμε για υποδίκτυα, και με μωβ είναι τα bits που χρησιμοποιούνται για hosts ανά υποδίκτυο (αυτά δεν αλλάζουν χρήση) Επειδή έχουμε διαθέσιμα 11 bits για υποδίκτυα, τα υποδίκτυα που μπορούν να δημιουργηθούν είναι Για την αναπαράσταση των hosts έχουμε στη διάθεσή μας 16-11=5 bits. Άρα μπορούμε να αναπαραστήσουμε 2 5 =32 hosts γιατί η πρώτη και η τελευταία διεύθυνση δεσμεύονται για συγκεκριμένη χρήση (αναπαράσταση δικτύου & broadcast). 19

20 1.7 Εκτελέστε λογικό AND στις δυαδικές αναπαραστάσεις της διεύθυνσης IP και της μάσκας Διεύθυνση IP Μάσκα υποδκτύου Αποτέλεσμα Ποιά είναι η διεύθυνση δικτύου για τη συγκεκριμένη διεύθυνση IP; Ποιά είναι η διεύθυνση Broadcast για τη συγκεκριμένη διεύθυνση IP; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; Η διεύθυνση είναι διεύθυνση δικτύου, συσκευής ή Broadcast; Η διεύθυνση δικτύου για το συγκεκριμένο host είναι η πρώτη από τις διαθέσιμες διευθύνσεις, δηλ. Αυτή που έχει στα bits για τους hosts Η διεύθυνση boradcast για το συγκεκριμένο host είναι η τελευταία από τις διαθέσιμες διευθύνσεις, δηλ. Αυτή που έχει στα bits για τους hosts 1. Host Γιατί εμπίπτει στις διευθύνσεις που είναι διαθέσιμες για hosts Με κόκκινο τα bits του υποδικτύου και με πράσινο τα bits του host. Network Γιατί είναι η πρώτη διαθέσιμη διεύθυνση του δικτύου (όλα τα διαθέσιμα bits του host είναι 0) Με κόκκινο τα bits του υποδικτύου και με πράσινο τα bits του host. Network Γιατί είναι η πρώτη διαθέσιμη διεύθυνση του δικτύου (όλα τα διαθέσιμα bits του host είναι 0) Με κόκκινο τα bits του υποδικτύου και με πράσινο τα bits του host. Broadcast Γιατί είναι η τελευταία διαθέσιμη διεύθυνση του δικτύου (όλα τα διαθέσιμα bits του host είναι 1) Με κόκκινο τα bits του υποδικτύου και με πράσινο τα bits του host. 20

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 9.5.03 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 19.5.013 ΘΕΜΑ 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, είναι εγκατεστημένο σε μια γεωγραφική περιοχή και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ 1 ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 20.5.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM υποστηρίζει πολύ καλή κάλυψη σε ολόκληρο το γεωγραφικό χώρο της Ελλάδος. Ένας Πάροχος κινητών υπηρεσιών, για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» ΘΕΜΑ 1 (20%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 9.6.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κινητός συνδρομητής Α επικοινωνεί με κινητό συνδρομητή Β οι οποίοι διαθέτουν φορητές συσκευές [dual band dual mode] οι οποίες έχουν τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» ΘΕΜΑ 1 (15%) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2012 2013 28.7.2013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Σε μια γεωγραφική περιοχή πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει δίκτυο GSM στη ζώνη συχνοτήτων των 900 MHz. Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 3 Ακαδημαϊκό Έτος 011-01 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 9/01/01 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στόχος: Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος της άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Δίνεται το παρακάτω DTD (Document Type Definition) αρχείο X.dtd :

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. / 2. Οι όροι Eb. και Ec

1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. / 2. Οι όροι Eb. και Ec Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και ικτύων ΗΥ 44: Ασύρµατες Επικοινωνίες Εαρινό Εξάµηνο -3 ιδάσκων: Λέανδρος Τασιούλας η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ. Θεωρήστε ένα κυψελωτό σύστηµα, στο οποίο ισχύει το

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη.

Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη. Άσκηση 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, ελέγχεται κατά την ώρα αιχμής (busy hour) από πλευράς εξυπηρέτησης συνδρομητών. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε μια τυχαία κυψέλη, στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ 1 (0%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 008 009 3.6.009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM και με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 4: Κυψελωτά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Τα κυψελωτά συστήματα εξασφαλίζουν ασύρματη κάλυψη σε μια γεωγραφική περιοχή η οποία διαιρείται σε τμήματα τα οποία είναι γνωστά ως κυψέλες (Εικόνα 1).

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές 1 Γενικά Σχεδιαστική παράμετρος 2 Μέτρηση ισχύος Για λόγους ευκολίας, λογαριθμίζουμε την ισχύ και έχουμε τις ακόλουθες μονάδες μέτρησης: Κατά συνέπεια:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 2

Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΗ 1 ΛΥΣΗ ΑΣΚΗΣΗ 2 Τρίτη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 o Ένα πακέτο ανώτερου επιπέδου τεμαχίζεται σε 10 πλαίσια, κάθε ένα από τα οποία έχει πιθανότητα 80 τοις εκατό να φτάσει χωρίς σφάλμα. Αν το πρωτόκολλο συνδέσου μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία

Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία Κυψελωτή Τηλεφωνία 1 Κυψελωτή Τηλεφωνία Για την ανάπτυξη νέων δικτύων κινητών επικοινωνιών υιοθετήθηκε η σχεδιαστική αρχή της κυψελωτής τηλεφωνίας που παρά την περιορισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τις παρεμβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Μήνυμα μήκους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα. λ από τον ρυθμό μετάδοσής της. Υποθέτοντας ότι ο κόμβος A

ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα. λ από τον ρυθμό μετάδοσής της. Υποθέτοντας ότι ο κόμβος A ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το φυσικό στρώμα 1. Στο δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Ασύρματο Περιβάλλον στις Κινητές Επικοινωνίες Άγγελος Ρούσκας Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ραδιοδίαυλοι Απαραίτητη η γνώση των χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για το ασύρματο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών

Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών Εργαστήριο 9: Άλλες Λειτουργίες στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 9.1 Ανάθεση καναλιών (channel allocation) Η κατανομή καναλιών σχετίζεται με την ανάθεση το καναλιών στις κυψέλες ενός κυψελωτού δικτύου.

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών. Ασκήσεις επανάληψης

Δίκτυα Υπολογιστών. Ασκήσεις επανάληψης ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής Δίκτυα Υπολογιστών Ασκήσεις επανάληψης 1. Κινητός υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τις βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τις βασικές αρχές των κυψελωτών συστημάτων κινητών επικοινωνιών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ.Ε. ΠΛΗ6 / ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ # - Λύσεις Ασκήσεων Θέµα Α Έστω T t ο µέσος χρόνος µετάδοσης ενός πλαισίου δεδοµένων και Τ f, αντίστοιχα, ο χρόνος µετάδοσης πλαισίου επιβεβαίωσης αρνητικής, na, ή θετικής ac

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Κυψελωτά Συστήματα και Παρεμβολές Άγγελος Ρούσκας Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Περιβάλλον με θόρυβο και παρεμβολές Περιβάλλον δύο πομποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση

Κινητές επικοινωνίες. Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση Κινητές επικοινωνίες Εργαστηριακό Μάθημα 1 Κυψελοποίηση 1 Αρχική Μορφή της Αρχιτεκτονικής του Τηλεφωνικού Συστήματος Κινητές Υπηρεσίες πρώτης γενιάς το σχέδιο με το οποίο έχει δομηθεί είναι παρόμοιο με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» Θ.Ε. ΠΛΗ3 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 01 013 6.7.013 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 (0%) Ένα κυψελωτό δίκτυο κινητών επικοινωνιών τεχνολογίας GSM, εξυπηρετεί συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις

Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Εργαστήριο 3: Διαλείψεις Διάλειψη (fading) είναι η παραμόρφωση ενός διαμορφωμένου σήματος λόγω της μετάδοσης του σε ασύρματο περιβάλλον. Η προσομοίωση μίας τέτοιας μετάδοσης γίνεται με την μοντελοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt:

Προκειμένου να δώσουμε τον ορισμό των μεγεθών που μας ζητούνται θεωρούμε έστω ισχύ P σε Watt ή mwatt και τάση V σε Volt ή mvolt: 1 η ΣΕΙΡΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Άσκηση 1 Δώστε τον ορισμό των dbw,dbm,dbμv. Υπολογίστε την τιμή του σήματος στην έξοδο αθροιστή, όταν στην είσοδο έχουμε: Α) W + W Β) dbw + W Γ) dbw + dbw Δ) dbw + dbm Προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες

Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Κινητές και Δορυφορικές Επικοινωνίες Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: «Τεχνολογίες Δικτύων Επικοινωνιών & Υπολογιστών» Βασικές Αρχές Κυψελωτών Συστημάτων Δημοσθένης Βουγιούκας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ. Υποδείξεις απαντήσεων/λύσεων στις ερωτήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες του τετραδίου μαθητή, Κεφ.1

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Εργαστήριο Σχεδίασης Δικτύων Υπολογιστών ΘΕΩΡΙΑ 3ου ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Στο σημερινό εργαστήριο θα μάθετε την έννοια της υποδικτύωσης, πώς λειτουργεί και πώς μπορείτε να εφαρμόσετε υποδικτύωση. 1. Εισαγωγή Η λογική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λύση: Λύση:

Εισαγωγή. Λύση: Λύση: Εισαγωγή 1. Μία συλλογή πέντε δρομολογητών πρόκειται να συνδεθεί με ένα υποδίκτυο σημείου προς σημείο. Μεταξύ κάθε ζεύγους δρομολογητών, οι σχεδιαστές μπορούν να τοποθετήσουν είτε μια γραμμή υψηλής ταχύτητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013

ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2013-2014 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 16 Νοεμβρίου 2013 Λύσεις Πρώτης Προόδου (συνολικά 100 μονάδες) 1. Αντιπαραθέσετε

Διαβάστε περισσότερα

... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS).

... Αν ν = 16 εγκαταλείπει τις προσπάθειες μετάδοσης του πακέτου. Τοπολογία Διαύλου (BUS). Άσκηση 1 Ethernet protocol Δύο H/Y, Α και Β, απέχουν 400 m και συνδέονται με ομοαξονικό καλώδιο (γραμμή μετάδοσης) που έχει χωρητικότητα 100 Mbps και ταχύτητα διάδοσης 2*10 8 m/s. Στην γραμμή τρέχει πρωτόκολλο

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 1 Κυψελωτά Συστήματα Ιστορικά στοιχεία 1940 1946 1975 1985 1 ο ασύρματο τηλέφωνο από την Bell System 1 η υπηρεσία παροχής κινητής τηλεφωνίας (Missouri, USA) 1 o κυψελωτό σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις

Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2011-20112 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 15 Δεκεμβρίου 2011 Τρίτη Πρόοδος [110 μονάδες] Απαντήσεις 1. Θεωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Δυαδική Αναζήτηση Σχέδιο Δραστηριότητας: Παιχνίδι: Βρες τον αριθμό

Ενότητα: Δυαδική Αναζήτηση Σχέδιο Δραστηριότητας: Παιχνίδι: Βρες τον αριθμό Ενότητα: Δυαδική Αναζήτηση Σχέδιο Δραστηριότητας: Παιχνίδι: Βρες τον αριθμό 1 Εισαγωγή Σκεφτείτε έναν αριθμό από το 1 έως το 1000 και απαντήστε στην ερώτηση: Ο αριθμός που σκεφτήκατε είναι μεγαλύτερος

Διαβάστε περισσότερα

A1. Φυσικό επίπεδο 1. Αντιπαραθέσετε (κάνετε τη σύγκριση) με 2-3 προτάσεις την στατιστική πολυπλεξία και την πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου.

A1. Φυσικό επίπεδο 1. Αντιπαραθέσετε (κάνετε τη σύγκριση) με 2-3 προτάσεις την στατιστική πολυπλεξία και την πολυπλεξία με διαίρεση χρόνου. ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 27.10.2014 mockup Πρόοδος Οδηγίες: Η κάθε απάντηση θα πρέπει να συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα :

Οι βασικές βαθμίδες του συστήματος των δορυφορικών επικοινωνιών δίνονται στο παρακάτω σχήμα : Εισαγωγικά Τα δορυφορικά δίκτυα επικοινωνίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα των σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Οι δορυφόροι παρέχουν τη δυνατότητα κάλυψης μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια

Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Δίκτυα Υπολογιστών Εργαστήρια Άσκηση 6 η Πολλαπλή Πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος (CSMA-CD) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Διδάσκων: Παπαπέτρου Ευάγγελος 2 1 Εισαγωγή Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών

Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών Διαστασιοποίηση Ασύρματου Δικτύου Άγγελος Ρούσκας Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τηλεπικοινωνιακή κίνηση στα κυψελωτά συστήματα Βασικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6: Προσομοίωση ενός Κυψελωτού ράδιο-συστήματος

Εργαστήριο 6: Προσομοίωση ενός Κυψελωτού ράδιο-συστήματος Εργαστήριο 6: Προσομοίωση ενός Κυψελωτού ράδιο-συστήματος Η μεθοδολογία προσομοίωσης αποτελείται από την μοντελοποίηση μιας στιγμής της θέσης των κινητών σταθμών. Σε κάθε στιγμή, τα στατιστικά (μέση τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση:

Λύση: Λύση: Λύση: Λύση: 1. Ένας δίαυλος έχει ρυθµό δεδοµένων 4 kbps και καθυστέρηση διάδοσης 20 msec. Για ποια περιοχή µηκών των πλαισίων µπορεί η µέθοδος παύσης και αναµονής να έχει απόδοση τουλάχιστον 50%; Η απόδοση θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές Επικοινωνίες

Κινητές Επικοινωνίες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Κινητές Επικοινωνίες Ενότητα 2: Βασικές Αρχές Σχεδίασης Ασύρματων και Κυψελωτών Συστημάτων Σαββαΐδης Στυλιανός Τμήμα Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΠ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 1 2 3 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 4 5 ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2010 2011 6 7 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια. Παράδοση: Έως 22/6/2015

EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια. Παράδοση: Έως 22/6/2015 EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας Φυλλάδιο 13 Δ. Τουμπακάρης 30 Μαΐου 2015 EE728 (22Α004) - Προχωρημένα Θέματα Θεωρίας Πληροφορίας 3η σειρά ασκήσεων Διακριτά και Συνεχή Κανάλια Παράδοση:

Διαβάστε περισσότερα

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3 Καθυστέρησησεδίκτυα µεταγωγήςπακέτων 2 ο Φροντιστήριο ΗΥ 335 Οι 4 συνιστώσες της καθυστέρησης πακέτων 2 Καθυστέρηση επεξεργασίας (processing delay) Έλεγχος επικεφαλίδας Καθορισµός εξερχόµενης ζεύξης 3

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Subnetting-VLSM-Troubleshooting IP Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε)

Άσκηση 1. Δίδονται: Ποσότητα Πληροφορίας. D4: 300 bit ΔΜ: 2 Kbit E: 10 Mbit. Διαφημιστικά Μηνύματα (ΔΜ) + Εικόνες (Ε) Άσκηση 1 Σε ένα δίκτυο τηλεματικής όπου υποστηρίζεται η υπηρεσία Διαχείρισης Στόλου Δημοσίων Οχημάτων Μεταφοράς επιβατών, ο κεντρικός υπολογιστής του κάθε οχήματος λαμβάνει μέσω αισθητήρων τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP

ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP ΗΥ335 - Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό εξάμηνο 2010-2011 Φροντιστήριο Ασκήσεις στο TCP Άσκηση 1 η : Καθυστερήσεις Θεωρείστε μία σύνδεση μεταξύ δύο κόμβων Χ και Υ. Το εύρος ζώνης του συνδέσμου είναι 10Gbits/sec

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο

Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρότυπο Αναφοράς Open Systems Interconnection (OSI) Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 5 ο Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Για να ανταλλάξουν δεδομένα δύο σταθμοί, εκτός από την ύπαρξη διαδρομής μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων

Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων Δεύτερη Σειρά Ασκήσεων ΑΣΚΗΣΗ 1 Από ένα αθόρυβο κανάλι 4 khz παίρνουμε δείγματα κάθε 1 msec. - Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων; - Πώς μεταβάλλεται ο μέγιστος ρυθμός μετάδοσης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ

β) Για ένα μέσο, όπου το Η/Μ κύμα έχει ταχύτητα υ Ασκ. 5 (σελ 354) Το πλάτος του μαγνητικού πεδίου ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος ειναι 5.4 * 10 7 Τ. Υπολογίστε το πλάτος του ηλεκτρικού πεδίου, αν το κύμα διαδίδεται (a) στο κενό και (b) σε ένα μέσο στο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία

Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Κεφάλαιο 3 Πολυπλεξία Μάθημα 3.1: Μάθημα 3.2: Μάθημα 3.3: Πολυπλεξία επιμερισμού συχνότητας χρόνου Συγκριτική αξιολόγηση τεχνικών πολυπλεξίας Στατιστική πολυπλεξία Μετάδοση Δεδομένων Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Τεχνολογία Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η απάντηση αυτή λαμβάνει 5 μονάδες. Και αφού βέβαια ο εξεταζόμενος γράψει το γράμμα της σωστής απάντησης μόνο.

Η απάντηση αυτή λαμβάνει 5 μονάδες. Και αφού βέβαια ο εξεταζόμενος γράψει το γράμμα της σωστής απάντησης μόνο. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΚΥΡΙΑΚΗ 23/04/2017- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Α1. α-σωστό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 2016 Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα

Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα Σημειώσεις κεφαλαίου 16 Αρχές επικοινωνίας με ήχο και εικόνα ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ένα σύστημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας αποτελείται από τον πομπό, το δίαυλο (κανάλι) μετάδοσης και

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιγράψετε τον πιο σημαντικό ρόλο του κάθε επιπέδου της TCP/IP στοίβας (δίνοντας και το όνομα του).

1. Περιγράψετε τον πιο σημαντικό ρόλο του κάθε επιπέδου της TCP/IP στοίβας (δίνοντας και το όνομα του). ΗY335: Δίκτυα Υπολογιστών Χειμερινό Εξάμηνο 2014-2015 Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλη 20.11.20104 Πρόοδος Οδηγίες: Η κάθε απάντηση θα πρέπει να συνοδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανδρέας Παπαζώης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Εργ. Μαθήματος Εισαγωγή στις διευθύνσεις IP Κλάσεις διευθύνσεων IP και δομή της διεύθυνσης Ανάθεση διευθύνσεων μέσα σε ένα δίκτυο 2/11 Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ( ηµιουργία συστήµατος µε ροint-tο-ροint σύνδεση) ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2 ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ PΟINT-TΟ-PΟINT...2

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα Υπολογιστών Φεβρουάριος 2002

ίκτυα Υπολογιστών Φεβρουάριος 2002 ίκτυα Υπολογιστών Φεβρουάριος 00 Θέµα [0%]: Θεωρείστε 50 σταθµούς εργασίας που συνδέονται µέσω µεταγωγέα ή hub µε εξυπηρετητή. Όλοι οι υπολογιστές διαθέτουν κάρτα δικτύου Ethernet που µπορεί να λειτουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ (Π3.3.1.4) ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ» (MIS 304191) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 5 Σχεδιασμός Δικτύου 1 Προϋπολογισμός ισχύος ραδιοζεύξης (Ιink budget) Συνυπολογίζοντας διάφορες παραμέτρους (απώλειες καλωδίωσης, χαρακτηριστικά κεραιών κτλ), υπολογίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ

Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ Διάλεξη 1: Χωρητικότητα Καναλιών Το θεώρημα Shannon - Hartley Δρ. Μιχάλης Παρασκευάς Επίκουρος Καθηγητής 1 Ατζέντα 1. Δυαδική σηματοδοσία 2. Μορφές δυαδικής σηματοδοσίας 3.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11. Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25. Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης... Περιεχόμενα Εισαγωγή...7 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή σε Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών...11 Κεφάλαιο 2 Αξιοπιστία...25 Κεφάλαιο 3 Αλγόριθμοι Πολλαπλής Πρόσβασης...65 Κεφάλαιο 4 Μεταγωγή Δεδομένων και Δρομολόγηση...

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων.

Περίληψη. Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Τοπικά Δίκτυα Περίληψη Ethernet Δίκτυα Δακτυλίου, (Token Ring) Άλλα Δίκτυα Σύνδεση Τοπικών Δικτύων. Αναµεταδότες, Γέφυρες, Μεταγωγείς, δροµολογητές και Πύλες (repeaters, hubs, bridges, switches, routers,

Διαβάστε περισσότερα

3 η Multimedia Διάλεξη με θέμα Ip address Classes and Subnetting

3 η Multimedia Διάλεξη με θέμα Ip address Classes and Subnetting 3 η Multimedia Διάλεξη με θέμα Ip address Classes and Subnetting Περιέχει: Συστήματα αρίθμησης (Δεκαδικό, Δυαδικό, Οκταδικό, Δεκαεξαδικό, Παραδείγματα) Φυσικές διευθύνσεις (Mac addresses, BIA) Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο. (MAC Διεύθυνση)

Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο. (MAC Διεύθυνση) Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο (MAC Διεύθυνση) Τι είναι η φυσική διεύθυνση και ποια τα χαρακτηριστικά της; Κάθε συσκευή του δικτύου που επικοινωνεί με άλλες έχει εκτός από την IP διεύθυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΩΤΗ ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Τετάρτη 16 Ιουνίου 2004 Οδηγίες: Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3,5 ώρες. Ισχύουν όσα αναφέρονται στους Κανονισµούς Εξετάσεων του ΕΑΠ γενικότερα και της ΘΕ ειδικότερα. Είναι υποχρεωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών

Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων. Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Θέματα Συστημάτων Πολυμέσων Ενότητα #3: Ιδιότητες μέσων Διδάσκων: Γεώργιος K. Πολύζος Τμήμα: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Επιστήμη των Υπολογιστών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου

Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου Ευρυζωνικά δίκτυα (2) Αγγελική Αλεξίου alexiou@unipi.gr 1 Σήματα και πληροφορία Βασικές έννοιες 2 Αναλογικά και Ψηφιακά Σήματα Στις τηλεπικοινωνίες συνήθως χρησιμοποιούμε περιοδικά αναλογικά σήματα και

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δικτύων Ασκήσεις Υποδικτύωσης

Εργαστήριο Δικτύων Ασκήσεις Υποδικτύωσης Κλάσεις λογικών διευθύνσεων (IP address classes) Ανάλογα τη χρησιμοποίησή τους σε δίκτυα διαφορετικού είδους και μεγέθους οι IP διευθύνσεις χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες ή κλάσεις: Πιο συγκεκριμένα: class

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Τετάρτη 15:00-21:00)

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Τετάρτη 15:00-21:00) Δίκτυα Υπολογιστών Ι ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ giannis.nikoloudakis@gmail.com (Τετάρτη 15:00-21:00) Πρωτόκολλο ARP ARP (Address Resolution Protocol) ή Πρωτόκολλο Μετατροπής Διευθύνσεων: Μετατρέπει τις λογικές

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55

2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/ :55 2η Σειρά Ασκήσεων ΗΥ-335α Network layer Παράδοση Παρασκευή 27/11/2015 23:55 Ευριπίδης Τζαμούσης (tzamusis@csd.uoc.gr) Μαρία Πλακιά (plakia@csd.uoc.gr) Ερώτηση 1 (5 μονάδες) Ποια είναι η διαφορά μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παράδοση Ασκήσεων Κεφάλαιο 2 Ασκήσεις 3,6,8,9,15,22,24,26. Γεωργόπουλος Άλκης Α.Μ.: 39 Κοντογιώργης Αναστάσιος A.M.

ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Παράδοση Ασκήσεων Κεφάλαιο 2 Ασκήσεις 3,6,8,9,15,22,24,26. Γεωργόπουλος Άλκης Α.Μ.: 39 Κοντογιώργης Αναστάσιος A.M. ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Παράδοση Ασκήσεων Κεφάλαιο 2 Ασκήσεις 3,6,8,9,15,22,24,26 Γεωργόπουλος Άλκης Α.Μ.: 39 Κοντογιώργης Αναστάσιος A.M.: 43 Άσκηση 3 Μια αξιόπιστη multicast υπηρεσία επιτρέπει σε έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη

ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ. Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Εργαστήριο 9β-10 ΑΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ Η/Υ Μελέτη Σημείου Πρόσβασης ως ασύρματου επαναλήπτη Στόχος Ο στόχος του παρόντος εργαστηρίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 5. Εισαγωγή Ο σκοπός κάθε συστήματος τηλεπικοινωνιών είναι η μεταφορά πληροφορίας από ένα σημείο (πηγή) σ ένα άλλο (δέκτης). Συνεπώς, κάθε μελέτη ενός τέτοιου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM).

Υπάρχουν δύο τύποι μνήμης, η μνήμη τυχαίας προσπέλασης (Random Access Memory RAM) και η μνήμη ανάγνωσης-μόνο (Read-Only Memory ROM). Μνήμες Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των ψηφιακών συστημάτων σε σχέση με τα αναλογικά, είναι η ευκολία αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων πληροφοριών, είτε προσωρινά είτε μόνιμα Οι πληροφορίες αποθηκεύονται

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Ελέγχου προσπέλασης μέσου

Πρωτόκολλα Ελέγχου προσπέλασης μέσου Πρωτόκολλα Ελέγχου προσπέλασης μέσου Πρόβλημα: ταυτόχρονη μετάδοση δύο ή περισσότερων κόμβων στο ίδιο κανάλι (μήκος κύματος). Ένα τέτοιο γεγονός ονομάζεται σύγκρουση. Ένα πρωτόκολλο MAC έχει συνήθως ως

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών

Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η. Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Κεφάλαιο 1 Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η Αρχές Δικτύων Επικοινωνιών Τι είναι επικοινωνία; Είναι η διαδικασία αποστολής πληροφοριών από ένα πομπό σε κάποιο δέκτη. Η Τηλεπικοινωνία είναι η επικοινωνία από απόσταση (τηλε-).

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση υποδικτύωσης (Subnetting)

Άσκηση υποδικτύωσης (Subnetting) Άσκηση υποδικτύωσης (Subnetting) Σας δίνεται το υποδίκτυο 172.16.0.0 με μάσκα υποδικτύου 255.255.0.0 (172.16.0.0/16). Να δημιουργηθούν με την σειρά τα παρακάτω υποδίκτυα. Υποδίκτυο Α: 4000 υπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα

Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα Κεφάλαιο 5: Τοπικά ίκτυα 5.1 ΤοΠρωτόκολλο ALOHA Αλγόριθµοι επίλυσης συγκρούσεων µε βάση το δυαδικό δένδρο 5.2 ίκτυα Ethernet Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 5.3 ίκτυα Token Ring - Πρότυπο ΙΕΕΕ 802.5 Τοπικά ίκτυα 5-1

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων

ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Ασκήσεις για τη διαχείριση ραδιοδιαύλων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΤΥΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ασκήσεις για τη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα