ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α' ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ: Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος ΤK : Πληροφορίες : Π. ΣΤΕΙΡΟΥ Τηλέφωνο : 210 Αριθμός Απόφασης : 725 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα : 27/06/2014 Αρ.Πρ. : ΠΡΟΣ : Βλ.Πίνακα Αποδεκτών Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ : 1. Τις διατάξεις, α) της νομοθεσίας που διέπει τις Δημόσιες Επενδύσεις και ειδικότερα τις διατάξεις του Ν. 2212/52 (Α266), των Ν.Δ. 2957/54 και 4355/64 και των Β.Δ. 120/60 (Α30) και 498/60 (Α109). β) τις διατάξεις των Ν. 2218/94, 2240/94, 2307/95, 2503/97, 2672/98, 2738/99. γ) του Ν. 2362/95 (Α 247) "Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις". δ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154), όπως το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αυτού αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2 του Ν. 2469/97 (Α 38). ε) του άρθρου 90 του "Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα", που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98). στ) το Π.Δ. 178/2000(ΦΕΚ Α 165/ ) "Οργανισμός Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας". ζ) το Π.Δ 118/2013 (ΦΕΚ Α 152/ ) "Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α' 141) και μετονομασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας". η) το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ Α 134/ ) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών". 2. Τον προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Την απόφαση με αριθμό ΧΔ 9035/ "Περί γενικών διατάξεων που αναφέρονται στην εκτέλεση, χρηματοδότηση κ.λπ. έργων και μελετών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων". 4. Τη με αριθ. πρωτ / πρόταση του ΥΠΕΚΑ. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1. Εγκρίνουμε την ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014, στη ΣΑΕ 075/8 των έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως περιγράφονται στον "πίνακα" της απόφασης αυτής. 2. Οι εγκρίσεις αυτές θα περιληφθούν στην τροποποίηση 00 της ΣΑΕ-075/8, οπότε παύει να ισχύει η παρούσα απόφαση. 3. Η Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία κοινοποιείται η παρούσα απόφαση μπορεί από την υπογραφή της να εκτελεί εντολές κατανομής χρηματοδότησης του ΥΠΑΑ μέχρι του ύψους των πιστώσεων που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση για τα παρακάτω έργα.

2 Α/Α Κωδικός / MIS Ονομασία Προϋπολογισμός Πληρωμές Προηγ. Ετών Υπόλοιπο Ετήσιες Πιστώσεις Πιστώσεις Τριμήνων 1o 2o 3o 4o ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΑΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΦΕΡΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΙΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ 2,920, ,920, ,384, ,384, ,336, ,336, ,575, ,575, ,174,870 2,174,870 9,708, ,708, ,654, ,654, ,177, ,177, ,199, ,199, , , , , ,232, ,232, ,266, ,266, ,207, ,207, ,136, ,136, , , ,370, ,370, ,475, ,475, , , , , , , , , , ,000 1,336, ,336, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,619.99

3 ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Σ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΚΥΡΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣKEYH ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 9,965, ,965, ,598, ,598, ,890, ,890, ,264, ,264, ,496,000 2,496,000 3,399, ,399, ,974, ,974, ,363, ,363, ,558, ,558, ,216, ,216, ,566, ,566, ,624, ,624, ,527, ,527, ,706, ,706, ,279, ,279, ,100,000 1,100, , , , , , , , , , , , , , , , , ,000 50, , , , , , , , , ,000 50,000

4 ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 1,074, ,074, , , , , , ,000 61, , , , ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΤΙΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ (Τ.Ε. 2006ΕΠ ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Τ.Δ. ΦΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 10,200,300 10,200,300 3,235, ,235, ,549, ,549, ,908, ,908, ,781, ,781, ,404, ,404, , ,298 2,354, ,354, ,520, ,520, , , , , ,122, ,122, ,200,300 10,200, , , ,028, ,028, ,677,800 11,677,800 2,389, ,389, ,282, ,282, , ,298 53,700 53, , , , , ,164, ,164, , ,000 61,900 61, , , , , , , ,700 53, , , , , ,003, ,003, , , ,900 61,900

5 ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑ, ΛΑΡΙΣΑ, ΒΟΛΟΣ, ΠΑΤΡΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤ ΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Β ΦΑΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ 1,500,000 1,500,000 1,274,550 1,274,550 2,060, ,060, ,161,080 2,161, , , ,073,550 1,073,550 1,500,000 1,500,000 1,274,550 1,274,550 1,656, ,656, ,087,530 1,087,530 1,000 1, , , , , , , , , , ,500 1,000 1, , , , , , ,500

6 ΣΕ ΣΕ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠΑΥΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2,843, ,843, ,020,000 1,020, , , , , ,847, ,847, , , , , , , , , , , , , , , ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ (Τ.Ε. 2006ΕΠ ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΜΠΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΡΑΣ (Τ.Ε. 2005ΕΠ ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΘΙΝΑΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΙΝΑΛΙΩΝ (Τ.Ε. 2006ΕΠ ) ΧΥΤΑ 2ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ (Τ.Ε. 2006ΝΑ ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΕΩΣ ΓΥΘΕΙΟΥ (Τ.Ε. 2006ΕΠ ) 10,839, ,839, ,761, ,761, ,269, ,269, ,532, ,532, ,718, ,718, ,537, ,537, ,592, ,592, ,813, ,813, ,678, ,678, ,302, ,302, ,168, ,168, ,456, ,456, , , ,718, ,718, , ,000 1,000 1, , , , , , , , , , , , , , , ,000 1, , , , , , ,000

7 ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ (Τ.Ε. 2006ΕΠ ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ (Τ.Ε. 2006ΕΠ ) ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/60/ΕΚ, ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν. 3199/2003 ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΔ 51/2007 ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ (Τ.Ε. 2005ΣΕ ) 9,060,370 9,060,370 3,257, ,257, , ,000 3,831, ,831, ,045, ,045, ,869, ,869, , , ,151, ,151, ,015, ,015, ,387, ,387, , , ,680, ,680, , , , , , , , , , , , , , , , ,000 82, , , , , , , ,000

8 ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ (Τ.Ε ΕΠ ) ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ KAI ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑΤΟΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΒΟΥΛΙΣΜΕΝΗΣ - ΛΑΤΣΙΔΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΤΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΕΛΜΟΥ - ΒΟΥΡΑΙΚΟΥ (Τ.Ε. 2005ΣΕ ) ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΥΚΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΡΩΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 14,495, ,495, ,526, ,526, ,467, ,467, ,089,550 10,089,550 3,074, ,074, ,972,300 2,972, , , , , , , ,221,400 1,221,400 14,495, ,495, ,526, ,526, ,266, ,266, ,958, ,958, ,081, ,081, ,750,900 1,750,900 1,000 1, , , , , ,722, ,722, , , ,110,240 1,110, , , , , , , , , , ,600 1,000 1, , , , , ,558, ,558, , , , ,640

9 ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΕΘΝ. ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ&ΠΙΝΔΟΥ(πρώην ΕΘΝ.ΠΑΡΚΟ Β.ΠΙΝΔΟΥ) ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ (Τ.Ε. 2005ΣΕ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ (Τ.Ε. 2004ΣΕ ) 2,370,750 2,370,750 5,440, ,440, ,587,820 12,587,820 1,559, ,559, , , ,703, ,703, , , , ,539 1,385, ,385, ,737, ,737, ,393, ,393, ,125, ,125, , , , , ,052, ,052, , , , , , , , , , , , , , , ,289, ,289, , ,000

10 ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΗΝΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ Δ.Δ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΑ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 1,500,000 1,500,000 19,269, ,269, ,324, ,324, ,106,990 2,106, , ,000 9,751, ,751, ,493, ,493, , , , ,006 1,500,000 1,500,000 9,517, ,517, ,830, ,830, ,475, ,475, , ,994 52,000 52,000 2,000,000 2,000,000 1,250,000 1,250,000 1,302, ,302, ,000 5,000 40,000 40,000 1,101, ,101, ,056, ,056, , , ,994 1,994 12,000 12, , , , , , , ,006 3,006

11 ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Σ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 4,345, ,345, ,120,490 5,120,490 12,349, ,349, ,374, ,374, , , ,836, ,836, , , ,026, ,026, ,513, ,513, , ,000 1,258, ,258, ,867, ,867, , , , , , , ,187 99, , , ,937, ,937, ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ (Τ.Ε. 2003ΣΕ ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΔΑΤΩΝ 3,113, ,113, ,077,166 39,077,166 4,756, ,756, ,021,650 1,021,650 8,207, ,207, ,145, ,145, ,091, ,091, ,869, ,869, ,611, ,611, , ,000 7,664, ,664, , ,000 58,410 58,410 2,617, ,617, , , , ,590 5,047, ,047, , ,633.20

12 ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΚΩ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ (VACUUM) ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΥ- ΣΚΑΛΑΣ (Τ.Ε. 2006ΕΠ , 2010ΕΠ ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙ, ΕΡΑΤΕΙΝΟ, ΓΡΑΒΟΥΝΑ ΠΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΥΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 17,558, ,558, ,557, ,557, ,943, ,943, ,828, ,828, ,651,613 6,651,613 25,611, ,611, ,151, ,151, ,543, ,543, ,061, ,061, ,078, ,078, , , ,406, ,406, ,014, ,014, , , ,749, ,749, ,999, ,999, ,611, ,611, ,480,000 1,480,000 2,640,000 2,640,000 5,000 5, , ,000 1,485, ,485, , , , , ,800, ,800, , , , , , , , , ,224, ,224, , , , , , , , , , ,310.81

13 ΣΕ ΣΕ ΝΕΣΤΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 5,361, ,361, ,961,800 6,961, , , ,361, ,361, ,709, ,709, , , , , , ,550 47, , , , ΣΕ ΣΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Ε.Υ.ΠΕ.) ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π. ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΚΡΗΤΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ (TMHMA ΑNAT.MAK.- ΘΡΑΚΗΣ) 9,943,000 9,943,000 4,821, ,821, , , , , ,778, ,778, ,815, ,815, , , , ,000 69, , , , , , , ,999.31

14 ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΛΙΑΡΤΟΥ 10,029, ,029, ,531 36,531 9,993, ,993, ,793,500 1,793,500 1,793,500 1,793, ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 469, , ,925, ,925, ,255, ,255, ,765, ,765, ,009, ,009, ,813, ,813, ,814, ,814, , , ,915, ,915, ,442, ,442, ,951, ,951, , , , , ,430,000 1,430, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΙΧ. ΔΕΥΑ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 340, , ,748, ,748, ,470,350 5,470,350 77, , , , , , ,748, ,748, ,086, ,086, , , , , , , , , ,000 50, , , , , , , , ,882.89

15 ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ - ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓEΙΟΥ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ.15 ΤΗΣ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΟΥ 7,503,624 7,503,624 6,531, ,531, ,351, ,351, ,579,680 4,579,680 19,021, ,021, ,123,000 9,123,000 13,072, ,072, , , , , ,166, ,166, , , ,159, ,159, ,963,624 6,963,624 6,531, ,531, ,694, ,694, ,412, ,412, ,021, ,021, ,731, ,731, ,913, ,913, ,430, ,430, , , , , ,028, ,028, , , , , ,773, ,773, , , , , , , , , , , , , , , ,000 35, , , , , , , , , ,293, ,293,471.07

16 ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ Σ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Κ. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΤΟΥ Δ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΑΛΑΤΑΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1,660,000 1,660,000 10,650, ,650, ,909, ,909, ,145,455 1,145, , , ,548,000 1,548,000 1,362, ,362, ,102, ,102, ,909, ,909, ,145,455 1,145, , , , , , ,000 1,000 1, , , , , , , , ,000 1,000 1,000

17 ΣΕ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ Π. ΕΒΡΟΥ,ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ Υ.Δ. ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ-ΝΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 3,153,100 3,153,100 6,187, ,187, , , ,153,100 3,153,100 5,763, ,763, ,000 1, , , , , ,000 1,000 88, , ΣΕ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΕΥΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΚΟΠΑΝΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 11,810, ,810, ,662, ,662, , , ,513, ,513, ,662, ,662, , ,000 81, , , , , , , , ΣΕ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΙΣΑΜΟΥ 2,855,049 2,855,049 10,515, ,515, , , ,202, ,202, ,549, ,549, ,312, ,312, , ,000 2,101, ,101, , , , , , , ,593, ,593,701.74

18 ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Σ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΒΡΑΣΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΠΩΝ 11,460,000 11,460,000 10,874, ,874, ,766, ,766, ,437, ,437, ,628, ,628, , , , ,000 11,460,000 11,460,000 10,874, ,874, ,766, ,766, ,287, ,287, ,835, ,835, , , , , , , , ,000 15,000 15, , , , , , , , , , , , ,100

19 ΣΕ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ 3,611, ,611, ,347, ,347, ,090, ,090, , , , , ,131, ,131, ,000 85,000 67, , , , , , , , ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Κ. ΧΑΝΙ-ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ- ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ ΚΑΙ ΑΜΑΤΟΒΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΡΔΑΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΩΛΑΚΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ ΝΗΣΟΥ ΘΗΡΑΣ 8,194, ,194, ,620,000 5,620,000 5,775,000 5,775,000 3,351, ,351, , , ,130,176 2,130,176 2,199, ,199, ,362, ,362, ,946, ,946, ,489,824 3,489,824 3,575, ,575, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,160 48, , , ,760.44

20 ΣΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2,750, ,750, ,584,655 1,584,655 1,165, ,165, , , , , , , ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛEΟΥΣΑΣ 4,590,000 4,590,000 5, , ,584, ,584, , , , , , , ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΒΑΚΙΑ" ΤΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΟΤΟΥ - ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ ΘΑΣΟΥ - ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΚ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΑΛΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΕΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 520, ,000 5,108, ,108, ,456, ,456, ,196, ,196, ,267, ,267, , , , , , , ,993, ,993, ,512, ,512, , ,000 4,911, ,911, ,433, ,433, ,203, ,203, ,754, ,754, , , , , , , , , ,124, ,124, ,182, ,182, , ,000 88,000 88, , , , , , , , , , , , , , , ,222, ,222,016.85

21 ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ - ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ - ΑΤΤΑΛΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΑΡΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ 3,560, ,560, ,327, ,327, ,089, ,089, ,688, ,688, , , , , ,369, ,369, , , , , , , ,190, ,190, ,998, ,998, ,997, ,997, ,266, ,266, , , , , , , , , , , , ,000 40,000 40, , , , , ,137 52,137 53, , ,000 11,000 37, , , , ,863 47, , , ,000 29,000