Αφιέρωμα: Γ Α ΙΑ. Π ροστα τευόμενες Περιοχές. Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα. The CAFE society

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αφιέρωμα: Γ Α ΙΑ. Π ροστα τευόμενες Περιοχές. Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα. The CAFE society"

Transcript

1 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ί Κ Η * Τ Ε Υ Χ Ο Σ 38 * ΔΡΧ.4 & 0 Μ Α ΙΟ Σ -Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ με τη ν υ ττο ο τή ρ ιξη το υ Υ Π Ε Ψ Ω Δ Ε Γ Α ΙΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ερευνας και Εκπαίδευσης Εθνικό Κέντρο γιο το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη Αναπτυξιακή Συνεργασία και Βοήθεια για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη Αφιέρωμα: Π ροστα τευόμενες Περιοχές 0 θεσμός στην Ελλάδα Διαδικασία κήρυξης και διαχείρισης Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα The CAFE society Νέο πρόγραμμ για την ποιότητα τ ο υ α τ μ ο σ φ α ιρ ικ ο ύ α έ ρ α

2 Σ ε αυτο το τεύχος Έ κτοτε πολλές ήταν οι ενέργειες που ακολούθησαν. Το 1999, με την ψήφιση του Ν "Χωροταξικός σχεδια- σμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις", καθορίζεται πλέον το πλαίσιο της διοίκησης και διαχείρισης προ ί Η 5η Ιουνίου 2001, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, συνέ πεσε με ένα ιδιαίτερης σημασίας γεγονός, με τα επίσημα εγκαίνια της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου για το Περιβάλλον και την Α ειφόρο Ανάπτυξη, από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, κ. Κώστα Λαλιώτη (σελ. 3). Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το ζεύγος Γουλανδρή, αντιλαμβανόμενο τις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ελληνική και η πανανθρώπινη κοινωνία αποφάσισε ότι έπρεπε να προσφέρει κάτι περισσότερο: ένα νέο ίδρυμα, συμπληρωματικό του υφιστάμενου, αλλά πιο φιλόδοξο, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Έ ρευνας και Εκπαίδευσης-ΓΑΙΑ. Στις 12 Ιουνίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος εγκαινίασε το νέο Κέντρο, ενώπιον ενός μεγάλου αριθμού προσκεκλημένων από τον πολιτικό, διπλωματικό, επιστημονικό και πνευματικό κόσμο (σελ. 4 & 5). Η πρώτη προσπάθεια προστασίας της ελληνικής φύσης μέσω της δημιουργίας προστατευόμενων περιοχών έγινε το στατευόμενων περιοχών. Οι διαδικασίες κήρυξης και διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών παρουσιάζονται στο ειδικό αφιέρωμα για τον θεσμό των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα (σελ. 6-11). O σημαντικός ρόλος που μπορούν να έχουν οι μη κρατικές οργανώσεις και τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, στην προώθηση και υλοποίηση δράσεων για τη διατήρηση του περιβάλλοντος τόσο στην Ελλάδα όσο και στις γεωγραφ ικές περιοχές άμεσου ενδιαφέροντος, αναλύθηκε σε ημερίδα στο νεοιδρυθέν Εθνικό Κέντρο για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (σελ. 12). Το "Μονοπάτι της Φύσης" στις θίνες των εκβολών του Ευρώτα αποτελεί το πρώτο οργανωμένο μονοπάτι θινών στη Μεσόγειο. Οι λευκές θίνες και οι δράσεις αποκατάστα σής τους, τα "άγνωστα" φυτά της άμμου, τα μικρά τέλματα και τα ποταμάκια, οι θαλάσσιες χελώνες, η βίδρα και τα μεταναστευτικά πουλιά, αποτελούν μερικές από τις θεματι κές ενότητες του μονοπατιού (σελ. 15).

3 Εθνικό Κέντρο για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη Η 5η Ιουνίου 2001, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, συνέπεσε με ένα ιδιαίτερης σημασίας γεγονός, με τα επίσημα εγκαίνια της λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (το οποίο αναφέρεται και με το ακρωνύμιο ΕΚΠΑΑ), από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, κ. Κώστα Λαλιώτη. Το ΕΚΠΑΑ δημιουργήθηκε πρόσφατα (με το Π.Δ. 325/2000) ως φορέας ιδιωτικού δικαίου, εποπτευόμενος και χρηματοδοτούμενος από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Οι σκοποί της ίδρυσης του ΕΚΠΑΑ, είναι: Η συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων για το περιβάλλον και η παροχή αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων πληροφοριών σε δημόσιους και ιδιωτικούς χρήστες. Η ευρεία διάδοση των περιβαλλοντικών πληροφοριών και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος. Η επιστημονική συμβολή στην επεξεργασία, εφαρμογή και αξιολόγηση πολιτικών, προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνάρτηση με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές δραστηριότητες της χώρας, η αντίστοιχη επιστημονική υποστήριξη της διοί- Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον κησης και η υποβολή προτάσεων στους αρμόδιους φορείς. Η τεχνική και επιστημονική στήριξη εθνικών, κοινοτικών και διεθνών προγραμμάτων και δράσεων, που αφορούν το περιβάλλον. Η κατάρτιση και επιμόρφωση διαφόρων επαγγελματικών ομάδων, καθώς και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Το ΕΚΠΑΑ διοικείται από 11μελές διοικητικό συμβούλιο που ορίζεται από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Πρόεδρος του πρώτου διοικητικού συμβουλίου έχει ορισθεί ο Δρ. Μιχάλης Μοδινός. Στεγάζεται στη Βίλα Καζούλη, ένα πανέμορφο παλαιό κτήριο, που αναπαλαιώθηκε πρόσφατα και βρίσκεται στην Αθήνα. Το προσωπικό του ΕΚΒΥ εύχεται ολόψυχα στο νέο ίδρυμα καλή επιτυχία, όπως και όλοι όσοι αγωνίζονται για τη διατήρηση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Τις ευχές, όμως, πρέπει να ακολουθήσουν και έμπρακτες εκδηλώσεις στήριξης και συνεργασίας από όλους, ώστε το διοικητικό συμβούλιο να υλοποιήσει γρηγορότερα και πληρέστερα τους σκοπούς του. Π.Α. Γεράκης ΑΜΦΙΒΙΟΝ

4 Ενας μύθος του καιρού μας Πριν από τριανταπέντε χρόνια, ένα ζευγάρι αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή του στην παιδεία για την ελληνική φύση και τον ελληνικό πολιτισμό τα οποία αμφότερα θεωρούσε αδιαίρετη ενότητα. Το μονοπάτι που διάλεξε ήταν η ίδρυση ενός μουσείου που αποστολή του θα ήταν να μελετά, να αναδεικνύει και να προστατεύει τα φυτά και τα ζώα ως συντρόφους μας στη ζωή και στο θάνατο. Την εποχή εκείνη η πατρίδα του ζευγαριού είχε αρχίσει να νικά προαιώνιους δυνάστες της: τον τρόμο για το αν θα έφτανε το στάρι έως τον επόμενο θέρο, την πλημμύρα, την ξηρασία, την ελονοσία και φυματίωση, την έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού, την εργασιακή ανασφάλεια, τον αναλφαβητισμό. Οι ειρηνικές νίκες της Ελλάδας, αντίθετα με τις πολεμικές, δεν προκάλεσαν απώλεια ψυχών αλλά απώλειες στη χλωρίδα, στην πανίδα, στα χερσαία και στα υγροτοπικά μας οικοσυστήματα, καθώς και στο τοπίο, ιδίως το αστικό, περιαστικό και το παράκτιο. Προτεραιότητα του μουσείου που δημιούργησαν ο Άγγελος και η Νίκη Γουλανδρή ήταν να γνωρίσουν στα ελληνόπουλα την υπέροχη φυσική τους κληρονομιά, να τα διδάξουν πως δεν πρέπει να αφήσουν κανέναν να τους τη στερήσει και πως υπάρχουν τρόποι να ελευθερωθεί πλήρως η πατρίδα τους από την ανέχεια χωρίς να προκαλούνται άλλα τραύματα στη ΓΑΙΑ, στην πατρογονική πηγή κάθε ζωής. Η σκληρή εργασία, η επιμονή, ο ενθουσιασμός και η μεθοδικότητα των δύο δημιουργών έφεραν έως τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εξαίσιους καρπούς. Εκατοντάδες χιλιάδες μικροί και μεγάλοι είχαν επισκευθεί το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, που αναγνωρίστηκε ως ένα από τα αρτιότερα Μουσεία του κόσμου. Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας θα μπορούσε να είχε παραμείνει όπως είναι, πάντα πολύτιμος οδηγός αλλαγής καρδιάς και νου προς μια Ελλάδα άξια της ιστορίας της. Όμως, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το ζεύγος Γουλανδρή, αντιλαμβανόμενο τις νέες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η ελληνική και η πανανθρώπινη κοινωνία, αποφάσισε ότι έπρεπε να προσφέρει κάτι περισσότερο: ένα νέο ίδρυμα, συμπληρωματικό του υφιστάμενου, αλλά πιο φιλόδοξο, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης- ΓΑΙΑ. Το νέο Κέντρο όρισε το έργο του με τη δίσημη έννοια της ΓΑΙΑΣπλανήτης και της ΓΑΙΑΣ-έδαφος, όπως πρώτα αναφέρεται στα ομηρικά έπη: το έδαφος ως έρευνα της γης, για την προστασία και υγεία των φυτών, των ζώων και του ανθρώπου και τον Πλανήτη, για μια νέα παιδεία αυτοσυνείδησης και αναθεώρησης της σχέσης Ανθρώπου και Φύσης. Αυτή τη διττή αποστολή αναλαμβάνει να εκτελέσει το Κέντρο, τιμώντας την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Πολιτείας και όλων όσων συμμετείχαν στη δημιουργία του, και τη μνήμη του οραματιστή του έργου, Άγγελου Γουλανδρή, που επέλεξε την επωνυμία του ως θεμέλιο αλλά και ως "αρχή ακροτάτων αρχών", κατά την πλατωνική ρήση. Π.Α. Γεράκης Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Στις 12 Ιουνίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος εγκαινίασε το νέο κτήριο του Μουσείου Γουλανδρή, το Κέντρο ΓΑΙΑ- Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης, ενώπιον ενός μεγάλου αριθμού προσκεκλημένων από τον πολιτικό, διπλωματικό, επιστημονικό και πνευματικό κόσμο. Στην εναρκτήριο ομιλία της στο Αμφιθέατρο "Άγγελος Γουλανδρής", η πρόεδρος κ. Νίκη Γουλανδρή ευχαρίστησε την Ε.Ε. και την Ελληνική Πολιτεία και προσωπικά τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για τη συμβολή τους στην πραγματοποίηση του έργου αυτού. Στη συνέχεια αναφέρθηκε "...στα 36 χρόνια του έργου του Μ ουσείου που συμπίπτουν με την επιδείνωση της περιβαλλοντικής κρίσης, την κινητοποίηση τω ν ολίγων, την ευαισθητοποίηση περισσοτέρω ν και τον εφησυχασμό και την αδιαφορία των πολλών..." και συνέχισε "...η ανάγκη ενός νέου Κέντρου Περιβαλλοντικής Έ ρευνας και Εκπαίδευσης θα στηρίξει τις προτάσεις τω ν διεθνών οργανισμών και την ευρωπαϊκή πολιτική περιβάλλοντος με νέες προωθημένες επιστημονικές και εκπαιδευτικές δρ αστηριότητες". Στη συνέχεια ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, κ. Κώστας Λαλιώτης στον εμπνευσμένο λόγο του τόνισε "Το Κέντρο ΓΑΙΑ είναι μοναδικό και μεγάλο έργο, γιατί συνοψίζει ένα απόθεμα γνώσης, συνείδησης και αξιών, ηθικών αξιών αλλά και αξιών ανάπτυξης για τις μελλοντικές γενεές που έχουν το δικαίωμα αλλά και την ευθύνη να οραματίζονται, να σχεδιάζουν και να δημιουργούν μια ανθρώπινη ζωή σε έναν καλύτερο κόσμο". Ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτισμική διάσταση του Κέντρου ΓΑΙΑ, ως φορέα πολιτισμού, ερμηνεύοντας "τον πολιτισμό ως θέση και στάση ευθύνης απέναντι στη ζωή και στη διαχείριση των φυσικών πόρων". Τέλος, ο κ. Verstrynge, αναπληρωτής διευθυντής Περιβάλλοντος στην Ε.Ε., και ένθερμος υποστηρικτής του έργου, υπό την προηγούμενη ιδιότητά του ως διευθυντής του Ταμείου Συνοχής, είπε μεταξύ άλλων "Το Κέντρο ΓΑΙΑ συνιστά μια μοναδική για την ΑΜΦΙΒΙΟΝ

5 Ελλάδα και την Ευρώπη υποδομή για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικής Π εριβάλλοντος" και απευθυνόμενος προς την κ. Νίκη Γουλανδρή πρόσθεσε με συγκίνηση "Η Ευρώπη είναι περήφανη για το Κέντρο αυτό". Στη συνέχεια η Γεν. Γραμματεύς του Δ.Σ., κ. Φαλή Βογιατζάκη διάβασε ορισμένα από τα μηνύματα που εστάλησαν επ' ευκαιρία των εγκαινίων, όπως του Δρ. Klaus Toepfer, Γενικός Διευθυντής του Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), της κ. Margot Wallstrom, Επίτροπος Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δρ. Richard von Weizaecher, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Γερμανίας, του κ. Paul Sarbanes, Γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της κ. Mary Robinson, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της κ. Gro Harlem Brundland, πρώην Πρωθυπουργός της Νορβηγίας και Γενική Διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του κ. Boutros Boutros-Ghali, πρώην Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και του Δρ. Patrick Greene, Πρόεδρος του European Museum Forum και Διευθυντής του Μουσείου Επιστήμης και Τεχνολογίας του Manchester. Επίσης, μηνύματα έστειλαν οι ακόλουθοι: Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, Δρ. Neil Chalmers, Διευθυντής, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Ολλανδίας, Δρ. Wim van der Weiden, Αμερικάνικο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης, κ. Ellen Futter, Εθνικό Μουσείο Αφρικανικής Τέχνης του Smithsonian, κ. Warren Robins, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης, Δρ. Heinz Kollmann, Μουσείο Επιστήμης της Βοστώνης, κ. Bradford Washburn, Scripps Research Institute της Καλιφόρνιας, καθηγητής Κυριάκος Νικολάου, Rodale Institute της Πενσυλβάνιας, καθηγητής John Haberern, Πρόεδρος. Πολλά άλλα μηνύματα απεστάλησαν από Ακαδημίες, Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Στον επιβλητικό χώρο του "Αιθρίου" όπου έχει τοποθετηθεί η Σφαίρα, ο ημικυκλικός θόλος, 5 μέτρα διαμέτρου, ο οποίος παρουσιάζει την περιστροφή της Γης σε διάφορες ενότητες, από δορυφορικές φωτογραφίες, έκλεισαν οι εκδηλώσεις με την κοπή της κορδέλας (κατασκευασμένη από κλαδιά κισσού και ελιάς) από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και με την απαγγελία του Ομηρικού Ύμνου προς τη θεά ΓΑΙΑ από την κορυφαία τραγωδό κυρία Λυδία Κονιόρδου.

6 := ; ϊ φ Προστατευόμενη περιοχή: χερσαία ή υδάτινη έκταση στην οποία βασικός σκοπός είναι η προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και των φυσικών, πολιτιστικών πόρων. Η διαχείρισή της υλοποιείται μέσω θεσμικών ή άλλων αποτελεσματικών μέσων (IUCN, 1994: Guidelines for protected area management categories). Φραγκοκάστελο, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Γιάννης Ρουσόπουλος των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα Η πρώτη προσπάθεια προστασίας της ελληνικής φύσης μέσω της δημιουργίας προστατευόμενων περιοχών έγινε το 1937 με την έκδοση του Ν. 856/1937 "Περί Εθνικών Δρυμών". O Νόμος προέβλεπε την ίδρυση στη χώρα (εκτός των νησιών) έως πέντε Εθνικών Δρυμών ως περιοχών με ειδικό καθεστώς προστασίας. Βάσει του Νόμου αυτού, το 1938 ιδρύθηκε ο πρώτος Εθνικός Δρυμός στον Όλυμπο. Θα πρέπει, ωστόσο, να αναφερθεί η ύπαρξη προγενέστερων κανονιστικών πράξεων, που αφορούσαν την προστασία της φυσικής κληρονομιάς. Πρόκειται για τον Ν. 4173/1929 που είχε εισαγάγει τον θεσμό των "Προστατευτικών Δασών" και για τον Ν. 5351/1932 "Περί αρχαιοτήτων" που προέβλεπε την προστασία των αρχαιολογικών μνημείων και ιστορικών τόπων και απαγόρευε την άσκηση δραστηριοτήτων σε ακτίνα 500 μέτρων. Ακολούθησε σειρά ειδικών διατάξεων στο πλαίσιο της Δασικής Νομοθεσίας, με τις οποίες θεσπίσθηκαν νέες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών, όπως "Αισθητικό Δάσος", "Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης", "Καταφύγιο Θηραμάτων", "Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή" και "Εκτροφείο Θηραμάτων". Η επέκταση του Ν. 5351/1932 με τον συμπληρωματικό Ν. 1465/1950 έδωσε τη δυνατότητα ανακήρυξης ορισμένων περιοχών ως "Τοπίων Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους". Η Ελλάδα, στα πρώτα στάδια του θεσμού των προστατευόμενων περιο - 6 Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν

7 ΧΑΡΤΗΣ: Κατηγορίες Προστατευόμενων Περιοχών στην Ελλάδα Αρχείο ΕΚΒΥ / Κώστας Παρμενόπουλος χών, ακολουθούσε την τότε επικρατούσα προσέγγιση της απόλυτης προστασίας φυσικών περιοχών, αποθαρρύνοντας τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Στην πορεία η προσέγγιση αυτή εγκαταλείπεται και δίνει τη θέση της στην αντίληψη που υπαγόρευε την ενσωμάτωση της προστατευόμενης περιοχής στον περιβάλλοντα χώρο και τη στενή σύνδεση της προστασίας με την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων. Σπουδαίο βήμα στη νέα αντίληψη για τις προστατευόμενες περιοχές αποτελεί ο Νόμος Πλαίσιο "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (Ν.1650/1986). Ο Νόμος αυτός, στο κεφάλαιο Δ "για την προστασία της φύσης και του τοπίου" περιέχει δύο σημαντικές ρυθμίσεις (άρθρα 18, 19, 21 και 22). Η πρώτη αφορά την κατηγοριοποίηση των προστατευόμενων περιοχών σε πέντε νέες επιμέρους κατηγορίες (περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης, περιοχή προστασίας της φύσης, εθνικό πάρκο, ΑΜΦΙΒΙΟΝ

8 προστατευόμενος φυσικός σχηματισμός και προστατευόμενο τοπίο, περιοχή οικοανάπτυξης). Η δεύτερη ρύθμιση αφορά τον καθορισμό ειδικής διαδικασίας κήρυξης και διαχείρισης των νέων προστατευόμενων περιοχών. Παράλληλα, ο αριθμός των προστατευόμενων και υπό προστασία περιοχών αυξάνεται με την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία Διεθνών Συμβάσεων και Συμφωνιών και Κοινοτικών Οδηγιών για την προστασία της φύσης. Μεταξύ αυτών, οι Οδηγίες 79/409/ΕΟΚ "Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών" και 92/43/ΕΟΚ "Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας" καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις κατευθύνσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις, μέσω της δημιουργίας δικτύου προστατευόμενων περιοχών για τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας. Η αύξηση του αριθμού και της έκτασης των προστατευόμενων και υπό προστασία περιοχών και οι δεσμεύσεις έναντι των διεθνών και κοινοτικών υποχρεώσεων έδειξαν τα κενά και τις ασάφειες της αντίστοιχης νομοθεσίας (του Ν.1650/86), σε σχέση με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, καθώς και την αναγκαιότητα σχεδιασμού και εφαρμογής ενιαίας πολιτικής για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας. Το 1999, με την ψήφιση του Ν "Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (Κεφ. Ε, άρθρα 15, 16), καθορίζεται πλέον το πλαίσιο της διοίκησης και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και τροποποιείται, και έτσι συμπληρώνεται ο Ν. 1650/86. Στον Πίνακα 1, παρουσιάζεται η νομοθεσία μέσω της οποίας έχει γίνει η κήρυξη προστατευόμενων περιοχών από το 1932 ως σήμερα και στον Πίνακα 2, ο αριθμός και το εμβαδόν των βασικών κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας. Πίνακας 1. Οι σημαντικότερες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα και οι κανονιστικές πράξεις που τις θεσπίζουν Κανονιστική πράξη Τίτλος Κατηγορία προστατευόμενης περιοχής N. 856/1937 Περί Εθνικών Δρυμών Εθνικός Δρυμός N. 5351/1932, όπως τροποποιήθηκε με τον N. 1465/1950 Περί Αρχαιοτήτων Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους N. 86/1969, όπως τροποποιήθηκε με τον N. 996/71 Δασικός Κώδικας Εθνικός Δρυμός Αισθητικό Δάσος Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης N. 177/75, όπως τροποποιήθηκε με τον N. 2637/1998 Περί της ρύθμισης της Θήρας Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Εκτροφείο Θηραμάτων Καταφύγιο Άγριας Ζωής N. 1650/1986 Για την προστασία του περιβάλλοντος Περιοχή Απόλυτης Προστασίας της Φύσης Περιοχή Προστασίας της Φύσης Εθνικό Πάρκο Προστατευόμενος Φυσικός Σχηματισμός και Προστατευόμενο Τοπίο Περιοχή Οικοανάπτυξης Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/ Ενσωμάτωση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ "Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας" Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) Κοινή Υπουργική Απόφαση /1985 Ενσωμάτωση της Οδηγίας Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) 79/409/ΕΟΚ "Για τη διατήρηση των άγριων πτηνών"

9 Πίνακας 2. Αριθμός και εμβαδόν των βασικών κατηγοριών προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας Βασικές κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών Αριθμός Εμβαδόν (εκτάρια) Εθνικά Πάρκα (περιλαμβάνονται οι Εθνικοί Δρυμοί και τα Εθνικά θαλάσσια Πάρκα) Αισθητικά Δάση Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους 130 Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία Υγρότοποι Διεθνούς Σημασίας (Σύμβαση Ραμσάρ) Ζώνες Ειδικής Προστασίας 79/409/ΕΟΚ) Προτεινόμενοι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (προτεινόμενες Ειδικές Ζώνες Διατήρησης σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) * Βιογενετικά Αποθέματα (από τα οποία είναι θαλάσσια έκταση) Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς Αποθέματα Βιόσφαιρας Περιοχές στις οποίες έχει απονεμηθεί Ευρωδίπλωμα Ειδικά Προστατευόμενες Περιοχές (Σύμβαση Βαρκελώνης) *Πρέπει να επισημανθεί πως οι προτεινόμενοι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας περιλαμβάνουν εντός των ορίων τους όλες σχεδόν τις υπόλοιπες κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών. Πηγές: Πράξεις κήρυξης και έργο "Καταγραφή, αναγνώριση, εκτίμηση και χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)". Θάλεια Λαζαρίδου, Μαρία Παπαγεωργίου και Π έτρος Κακούρος Διαδικασία κήρυξης προστατευόμενων περιοχών Η κήρυξη μιας περιοχής ως προστατευόμενης, σύμφωνα με τον Ν.1650/86, περιλαμβάνει τρία στάδια. Το πρώτο είναι η εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) και η σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ). Ακολουθεί, ως δεύτερο στάδιο, η διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς, η οποία καταλήγει στην οριστική πρόταση ΠΔ από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Το τρίτο στάδιο είναι η υπογραφή και δημοσίευση του ΠΔ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το ΠΔ, εκτός από την κήρυξη, περιέχει τους σκοπούς διαχείρισης, διάφορες ρυθμίσεις χρήσεων γης και δραστηριοτήτων και ορίζει το οργανωτικό σχήμα διαχείρισης της συγκεκριμένης περιοχής. Για να διασφαλισθεί η διατήρηση της φύσης σε μια περιοχή για την οποία έχει ολοκληρωθεί η ΕΠΜ, και έως την έκδοση ΠΔ, μπορεί να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση περιορισμένης χρονικής ισχύος. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μ ελέτες Οι σκοποί και το περιεχόμενο των ΕΠΜ καθορίζονται από τον Ν. 1650/86 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/90 "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με τον Ν. 1650/86". Σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι ΕΠΜ αποβλέπουν: στην τεκμηρίωση και αξιολόγηση του προστατευτέου αντικειμένου και την ένταξή του σε μία από τις πέντε κατηγορίες του άρθρου 18 του Ν. 1650/86, στη διατύπωση προτάσεων και ΑΜΦΙΒΙΟΝ

10 μέτρων προστασίας ή και διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου ή και της ευρύτερης περιοχής του και στην τεκμηρίωση των μέτρων αυτών, στην προετοιμασία της δημοσιοποίησης του σχεδίου προεδρικού διατάγματος που αφορά στην κήρυξη της περιοχής ως προστατευόμενης. Η ΕΠΜ, το σχέδιο ΠΔ και οι χάρτες που παρουσιάζουν τα όρια της προτεινόμενης προστατευόμενης περιοχής με την προτεινόμενες ζώνες ρύθμισης δραστηριοτήτων αποστέλλονται στα Νομαρχιακά Συμβούλια των Νομών όπου υπάγεται η περιοχή. Κάθε Νομαρχιακό Συμβούλιο καλεί μέσω του τύπου το κοινό να κάνει παρατηρήσεις μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης. Για το χρονικό αυτό διάστημα, οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να μελετήσει το υλικό και να υποβάλει γραπτώς τις παρατηρήσεις του. Οι παρατηρήσεις καθώς και η αξιολόγηση του Νομαρχιακού Συμβουλίου αποστέλλονται στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Η διαδικασία αυτή θεσπίσθηκε με την Υπουργική Απόφαση 71961/3670/1991 (ΦΕΚ 541 Β'). Οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις Στο μεσοδιάστημα από την ολοκλήρωση της ΕΠΜ έως την έκδοση του ΠΔ, προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, των υπουργών Γεωργίας, ΠΕΧΩΔΕ και του κατά περίπτωση άλλου αρμόδιου υπουργού, οι οποίες ρυθμίζουν ορισμένες επεμβάσεις και δραστηριότητες που είναι δυνατόν να έχουν βλαπτικά αποτελέσματα στην υπό κήρυξη προστατευόμενη περιοχή. Συχνά, με αυτές τις ρυθμίσεις, η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων υπάγεται σε αυστηρότερη διαδικασία. Οι αποφάσεις αυτές έχουν περιορισμένη χρονική ισχύ (δύο χρόνια, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμα χρόνο). Τα Προεδρικά Διατάγματα Η κήρυξη μιας περιοχής ως προστατευόμενης, ολοκληρώνεται με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος με πρόταση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, στο οποίο προβλέπονται οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις και διατυπώνονται οι βασικές κατευθύνσεις για την προστασία και διαχείριση της περιοχής. Αν και το ΠΔ βασίζεται στις προτάσεις της σχετικής ΕΠΜ, λαμβάνει επίσης υπόψη όλες τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές πολιτικές χωροταξικού περιεχομένου και τις σχετικές με αυτές μελέτες. Με το ίδιο ΠΔ ορίζεται το οργανωτικό σχήμα που θα έχει την ευθύνη συντονισμού της διαχείρισης της προστατευόμενης περιοχής και οι φορείς που έχουν την ευθύνη εφαρμογής των περιεχόμενων σε αυτό διατάξεων. Το ΠΔ μπορεί να αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια. Στο Σχήμα 1παρουσιάζεται η διαδικασία κήρυξης μιας περιοχής σε προστατευόμενη και διαχείρισής της σύφωνα με τον Ν. 1650/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 2742/99. Θ άλεια Λαζαρίδου, Μ αρία Παπαγεωργίου και Π έτρος Κακούρος Σχήμα 1. Διαδικασία κήρυξης μιας περιοχής σε προστατευόμενη και διαχείρισής της Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Ο Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) Νόμος 1650/86 Νόμος 2742/99 Δημόσια Παρουσίαση Εκδοση ΠΔ & Κοινή Υπουργική Απόφαση 7 Φορέας Διαχείρισης Σύμβαση Διαχείρισης Δ ια δ ικ α σ ία Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα οργανώνεται γύρω από τις προβλέψεις του Ν. 2742/99 και ειδικότερα αυτών του Κεφαλαίου Ε' (άρθρα 15-16). Στα άρθρα 15 και 16 προσδιορίζονται οι φορείς που μπορούν να αναλάβουν τη διαχείριση μιας προστατευόμενης περιοχής και περιγράφονται αναλυτικά οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι πόροι που μπορούν να αξιοποιήσουν. Η διαχείριση ασκείται με βάση τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και τα Σχέδια Διαχείρισης, τα οποία εγκρίνονται με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών (άρθρο 16, Ν.2742/99). Με τον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας εξειδικεύονται οι όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων που περιλαμβάνονται στο Προεδρικό Διάταγμα κήρυξης της περιοχής ως προστατευόμενης. Με τα Σχέδια Διαχείρισης προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την εφαρμογή των έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των κατά περίπτωση προστατευόμενων αντικειμένων. Τα Σχέδια Διαχείρισης συνοδεύονται από προγράμματα δράσης, στα οποία εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα, οι δράσεις, τα έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και οι φορείς εφαρμογής τους. Η επιλογή του οργανωτικού σχήματος στηρίζεται κυρίως στην εκτίμηση της σημασίας και της έκτασης του προστατευόμενου αντικειμένου, της γειτνίασής του ή μη, με άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, καθώς και τα συμπεράσματα της οικείας οικονομοτεχνικής μελέτης (άρθρο 15 παρ. 1δ). Συνοπτικά, η διαχείριση μπορεί να

11 C * / r ' διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών ασκείται από Φ ορείς Διαχείρισης, δηλαδή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) κοινωφελούς χαρακτήρα που εποπτεύονται από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και συνιστώνται με το Προεδρικό Διάταγμα κήρυξης της περιοχής ως προστατευόμενης, με σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών που αναφέρονται στο άρθρο 18 του Ν. 1650/1986, καθώς και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης κατά το άρθρο 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 33318/ Ένας Φορέας Διαχείρισης μπορεί να έχει την ευθύνη διαχείρισης περισσότερων της μιας προστατευόμενης περιοχής εντός των ορίων μιας γεωγραφικής ή διοικητικής ενότητας. Οι Φορείς Διαχείρισης έχουν όλες τις αρμοδιότητες: εκπόνηση και εφαρμογή των Κανονισμών Διοίκησης και Λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών, επιστημονική παρακολούθηση των στοιχείων του περιβάλλοντος, γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εκπόνησης μελετών και ερευνών, εκτέλεση έργων που περιλαμβάνονται στα σχέδια διαχείρισης, δημιουργίας των αναγκαίων έργων υποδομής για την άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης, ανάπτυξη δραστηριοτήτων ενημέρωσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης του πληθυσμού, προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και, τέλος, την υποστήριξη τουριστικών δραστηριοτήτων συμβατών με τη διατήρηση της φύσης. Επισημαίνεται ότι η συγκρότηση Φορέων Διαχείρισης με τη μορφή ΝΠΙΔ είναι υποχρεωτική για τα Εθνικά Πάρκα. Οι Φορείς Διαχείρισης διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από 7 έως 11 μέλη. Τα μέλη αυτά εκπροσωπούν: το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο Γεωργίας και εκπροσώπους άλλων αρμόδιων κατά περίπτωση υπουργείων, τις περιφερειακές αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνικές, επιστημονικές και επαγγελματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, ειδικούς επιστήμονες, μη κρατικές περιβαλλοντικές οργανώσεις που έχουν ως σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Σύμφωνα με τον Ν. 2742/99 (άρθρο 15, παρ. 1γ) "αν δεν έχουν συσταθεί φορείς διαχείρισης ή δεν έχει υπαχθεί η διαχείριση του προστατευόμενου κατά περίπτωση αντικειμένου σε υφιστάμενο φορέα διαχείρισης, ή δεν έχει ακόμα λειτουργήσει ο φ ορέας που έχει συσταθεί, τότε η σύνταξη, παρακολούθηση της εφαρμογής και αξιολόγηση των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και τω ν σχεδίων διαχείρισης" μπορεί να ανατίθεται: Σε υφιστάμενες δημόσιες υπηρεσίες ή σε ειδικές υπηρεσίες που συνιστώνται για τον σκοπό αυτό ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Η ανάθεση στην περίπτωση αυτή γίνεται με το Προεδρικό Διάταγμα κήρυξης της περιοχής ως προστατευόμενης. Σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Όρμος Ιτέας, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Γιάννης Ρουσόπουλος (ΑΕΙ) και δημόσια ερευνητικά κέντρα ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ευρύτερου δημοσίου τομέα, μη κερδοσκοπικά ΝΠΙΔ, που έχουν διακριθεί για το έργο τους στον τομέα της προστασίας της φύσης ή γενικότερα της προστασίας του περιβάλλοντος. Η ανάθεση γίνεται με σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και του νομικού προσώπου που αναλαμβάνει τις πιο πάνω αρμοδιότητες και καλείται Σύμβαση Διαχείρισ ης. Στις συμβάσεις αυτές προσδιορίζονται οι συμβαλλόμενοι φορείς, η διάρκεια, ο τρόπος και η διαδικασία άσκησης από τον ανάδοχο οργανισμό των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, ο τρόπος και τα ποσά χρηματοδότησης των δαπανών της διαχείρισης, ο τρόπος, τα όργανα και η διαδικασία εποπτείας και ελέγχου του ανάδοχου φορέα από το ΥΠΕΧΩΔΕ. Τα κριτήρια επιλογής των φορέων και η διαδικασία σύναψης συμβάσεων διαχείρισης θα αποσαφηνισθούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας. Θάλεια Λαζαρίδου, Μ αρία Παπαγεωργίου και Π έτρος Κακούρος ΑΜΦΙΒΙΟΝ

12 DAC Αναπτυξιακή Συνεργασία και Βοήθεια για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, το ΥΠΕΧΩ ΔΕ διοργάνωσε, στη Βίλα Καζούλη, ημερίδα για την παρουσίαση των έργων που εντάσσονται στο "Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη- DAC". Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να προσφερθεί στήριξη, σε θέματα περιβάλλοντος, σε χώρες που ανήκουν στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή των Βαλκανίων, της Ν.Α. Ευρώπης, του Ευξείνου Πόντου και της Κασπίας θάλασσας, και εκφράζει την πολιτική της Ελλάδας, ως μέλους της Επιτροπής Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Η επιτροπή αυτή είναι όργανο του ΟΟΣΑ και λαμβάνει σημαντικές συλλογικές αποφάσεις για τη συνεργασία με χώρες μη μέλη που έχουν οικονομίες αναπτυσσόμενες ή σε μετάβαση. Ανάδοχοι των έργων του προγράμματο ς αυτού είναι μη κρατικές οργανώσεις, καθώς και εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας. Η υλοποίηση των έργων πραγματοποιείται σε συνεργασία με οργανισμούς και υπηρεσίες των γειτονικών χωρών. Το 70% του προϋπολογισμού των έργων αφορά δράσεις στις χώρες αυτές και η έμφαση δίνεται στη μεταφορά τεχνογνωσίας. Την ημερίδα χαιρέτησαν ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Ηλίας Ευθυμιόπουλος και ο Πρόεδρος του ΕΚΠΑΑ κ. Μιχάλης Μοδινός. Κατά την διάρκειά της παρουσιάσθηκε η πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στις γείτονες χώρες, όπως Αλβανία, Πρώην Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία, Λίβανο, Γεωργία, Κύπρο κ.ά. προκειμένου να αξιοποιηθεί η αποκτηθείσα πείρα και να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Τα έργα μπορεί να ταξινομηθούν σε έξι ενότητες: α) Διαχείριση διασυνοριακών προστατευόμενων περιοχών, β) Προστασία φυσικού περιβάλλοντος, γ) Διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, δ) Διαχείριση παράκτιων περιοχών και αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, ε) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και πληροφόρηση, στ) Δίκτυα συνεργασιών και γενικά περιβαλλοντικά θέματα. Αναλυτικότερα τα έργα είναι: - Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου δράσης για την αειφορική ανάπτυξη του Πάρκου Πρεσπών (Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών), - Σχεδιασμός Διαβαλκανικού Πάρκου Ροδόπης (ΔΙΠΕ), - Απογραφή Υγροτόπων στην Αλβανία (ΕΚΒΥ), - Δράσεις για την έρευνα και προστασία δύο παγκοσμίως απειλούμενων υδρόβιων πουλιών στα Βαλκάνια: Λαγγόνα και Κεφαλούδι (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία), - Η Μεσογειακή φώκια Monachus monachus στην Ανατολική Μεσόγειο και δράσεις προστασίας (Mom), - Στρατηγικές περιορισμού της υποβάθμισης των υδάτων από αστικά, τοξικά και γεωργικά απόβλητα στην Γεωργία (Νέα Οικολογία), - Διασυνοριακή συνεργασία για την προστασία και διαχείριση του ποταμού Αξιού (Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης), - Στρατηγικός σχεδιασμός για την εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης και ανακύκλωσης απορριμμάτων στις μεγάλες παραλιακές πόλεις της Τουρκίας (Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης), - Τουρισμός και περιβάλλον στο Ανατολικό Αιγαίο (Εύδηλος), - Διμερής συνεργασία με στόχο την αειφορική ανάπτυξη και τον οικολογικό τουρισμό ανάμεσα στις κοιλάδες των ποταμών Έζουσα, Ξέρου και Διαρίζου της Αν. Πάφου στην Κύπρο και της ορεινής περιοχής της Σητείας στην Κρήτη (Οικολογική Ομάδα Σητείας), - Προώθηση αειφορικής διαχείρισης των ακτών στον Λίβανο (Δίκτυο Μεσόγειος SOS), - Σχήμα επικοινωνίας για την οικολογική πληροφόρηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση (Ευώνυμος Οικολογική Βιβλιοθήκη), - Εκπαίδευση, μεταφορά εμπειριών και Λίμνη Οχρίδα, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Α. Χαντζαρίδου δημιουργία υποδομής για τα προγράμματα επανένταξης αγρίων ζώων στην Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Τουρκία (Ελληνικό Κέντρο Προστασίας Αγρίων Ζώων), - Ανάπτυξη πολυμερούς Μεσογειακής συνεργασίας για την ενδυνάμωση της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία (Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης), - Ελληνο-Βουλγαρική Συνεργασία για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου), - EcoNet-Δημιουργία δικτύου για τη νομική προστασία και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών στη Ν. Βαλκανική (Αρκτούρος), - Διεθνές τηλεματικό δίκτυο συνεργασίας για την αειφόρο ανάπτυξη τη ς παράκτιας περιοχής (ΚΕΠΕΜΕΠ), - Συνεργασία Ελλάδας και χωρών του Ευξείνου Πόντου για τη δημιουργία δικτύου ΜΚΟ στον τομέα της κοινωνικής ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος (Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκης), - Διασυνοριακές δράσεις για τη συνεργασία των χωρών της Βαλκανικής (Οικολογική Κίνηση Δράμας). Ελένη Φυτώκα Β %* 12&. Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν

13 Ημερίδα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας M e d W e t ^ Το Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης-Παράρτημα Μουδανιών διοργάνωσε ημερίδα την 1η Ιουνίου 2001 στα Ν. Μουδανιά με τίτλο "Το Νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας: προοπτικές εφαρμογής από τεχνολόγους αλιείας και υδατοκαλλιεργητές". Στην ημερίδα, συμμετείχε ο Υπεύθυνος του Τομέα Αλιείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κ. Χρήστος Σαψάλης, εισηγητές από το Υπουργείο Γεωργίας, Διευθύνσεις Αλιείας, το ΑΠΘ, τα ΤΕΙ άλλων περιοχών, ερευνητικά ινστιτούτα, καθώς και από ιδιωτικές εταιρείες. Οι εισηγήσεις έθιξαν πολλά θέματα, όπως διοικητικά, οικονομικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά. Συζητήθηκε η αλιευτική πολιτική και η ενσωμάτωσή της στη μεταρρύθμιση των Διαρθρωτικών Ταμείων, στην περιγραφή, στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ), καθώς και στις δράσεις που χρηματοδούνται από αυτό. Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών για θέματα όπως η διαχείριση σημαντικών περιοχών για την αλιεία, η ποιότητα των υδάτων, οι νέες τεχνικές Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Σ. Μηλιώνης υδατοκαλλιέργειας. Επισημάνθηκε η προτεραιότητα που έχει η προστασία του περιβάλλοντος και οι ενέργειες ελέγχου που αποσκοπούν σε αυτή, η έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται για κάθε μελέτη και η απουσία διαχειριστικών προγραμμάτων για την παραγωγή αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων. Στο τελευταίο τμήμα της ημερίδας παρουσιάστηκε ο ρόλος των ιχθυολόγων στην ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, τα προβλήματα του κλάδου και οι προοπτικές του σε σχέση με το νέο Ε.Π.ΑΛ, ενώ δόθηκε έμφαση στην ενημέρωση του ευρέος κοινού σχετικά με θέματα αλιείας. Ειδικότερα, παρουσιάσθηκαν η πρόταση κατασκευής ενός ενυδρείου στην περιοχή, το οποίο θα εξυπηρετεί ενημερωτικούς, ψυχαγωγικούς και επιστημονικούς σκοπούς και αναλύθηκε η συμβολή του υπό κατασκευή Μουσείου Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων (με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα PESCA) στην ανάπτυξη της κοινωνίας των Ν. Μουδανιών και της ευρύτερης περιοχής. Βασιλεία Αρτεμιάδου Η Συντονιστική Μ ονάδα στην Ελλάδα Κατά την 3η Συνάντηση της Μεσογειακής Επιτροπής Υγροτόπων (MedWet/ Com) στην Τυνησία τον Απρίλιο του 2000, οι συμμετέχουσες χώρες κλήθηκαν να υποβάλουν προτάσεις για τη φιλοξενία και τη χρηματοδότηση της Συντονιστικής Μονάδας MedWet. Η Ελλάδα υπέβαλε σχετική πρόταση, η οποία παρουσιάσθηκε κατά την 25η Συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης Ραμσάρ και έγινε αποδεκτή. Η πρόταση αφορά την περίοδο (έως την 8η Συνάντηση των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης Ραμσάρ στην Ισπανία) όπου και θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον της Μονάδας. Σύμφωνα με την πρόταση, το ΥΠΕΧΩΔΕ θα καλύψει τις δαπάνες των υπηρεσιών της Συντονιστικής Μονάδας. Η έδρα της Μονάδας θα είναι στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Βίλα Καζούλη) στην Κηφισιά. Η Συντονιστική Μονάδα αποτελείται από τον Συντονιστή MedWet, από δύο επιστήμονες (οι οποίοι προέρχονται από το ΕΚΒΥ), οι αρμοδιότητες των οποίων ορίζονται σε ειδικό μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ-Γραφείου Ραμσάρ, και πιθανώς από ακόμα δύο ειδικούς επιστήμονες σε θέματα υγροτόπων εφόσον υπάρξουν μέλη της Μεσογειακής Επιτροπής Υγροτόπων που θα χρηματοδοτήσουν τις υπηρεσίες αυτών των ειδικών. Επίσης, η Ελλάδα για το 2001 θα χρηματοδοτήσει τις υπηρεσίες του Σύμβουλου του Συντονιστή MedWet, θέση που θα στελεχωθεί από τον προηγούμενο Συντονιστή κ. Θ. Παπαγιάννη. Η στελέχωση της θέσης του Συμβούλου του Συντονιστή κρίθηκε απαραίτητη για να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση στη νέα δομή της Συντονιστικής Μονάδας MedWet. Νίκος Κόντος ΑΜΦΙΒΙΟΝ

14 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η πιο γνωστή ημέρα που έχει καθο- ρισθεί για το περιβάλλον παγκοσμίως είναι η 5η Ιουνίου. Έχουν ορισθεί όμως και άλλες, όπως αυτές για τους υγροτόπους, για τα δάση, για τα νερά, για τη μετεωρολογία. Έχει αποδειχθεί ότι εορτασμοί των ημερών αυτών μόνο με γενικές διακηρύξεις και ευχολόγια, κουράζουν το κοινό. Το "τι" πρέπει να γίνει για να σωθεί το περιβάλλον είναι λίγο-πολύ γνωστό. Το δύσκολο είναι να τεκμηριωθεί επιστημονικά "πώς" πρέπει να γίνει και να αρχίσουν συγκεκριμένες δράσεις. Οι εορτασμοί είναι ωραίο να συμπίπτουν με σπουδαίες δράσεις. Παραδείγματα: πριν από 3 έτη, στις 5 Ιουνίου, είχε εγκαινιασθεί το νέο κτήριο του ΕΚΒΥ. Στις 2 Φεβρουαρίου 2000, παγκόσμια ημέρα των υγροτόπων είχε υπογραφεί η τριεθνής συμφωνία για την ίδρυση του Διαβαλκανικού Πάρκου των Πρεσπών. Φέτος στις 5 Ιουνίου εγκαινιάσθηκε το Εθνικό Κέντρο για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (βλέπε σελ. 3) και αμέσως μετά, στις 12 Ιουνίου το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Έρευνας "ΓΑΙΑ" (βλέπε οικεία στήλη). Το ΕΚΒΥ γιόρτασε την ημέρα περιβάλλοντος με δύο τρόπους. Συμμετείχε με επιστημονική ανακοίνωση της κ. Ελένης Φυτώκα σε ημερίδα που οργάνωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ στην Αθήνα και συνδιοργάνωσε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με τον Σύνδεσμο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Μείζονος Θεσσαλονίκης. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα περιβάλλοντος μπορεί να είναι τόσο καθοριστικός ώστε, με κάποια δόση υπερβολής, να λέγεται ότι "όταν αντιστέκεται η τοπική αυτοδιοίκηση σε κάποιο σχέδιο καταστροφής του περιβάλλοντος, καμία δύναμη δεν μπορεί να επιβάλει το σχέδιο". Ο Σύνδεσμος ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης έχει στο ενεργητικό του πολλές δράσεις (π.χ. διαχείριση απορριμμάτων, Ίριδα, Φωτ. Αρχείο ΕΚΒΥ / Έγχρωμον ανακύκλωση, αναπλάσεις χώρων). Φέτος, πρόβαλε το έργο διαφόρων ιδρυμάτων και περιβαλλοντικών οργανώσεων στο Πάρκο του Πεδίου του Άρεως και συνεργάσθηκε με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για διοργάνωση θεατρικών δρώμενων κ.λπ. Στην προαναφερθείσα εκδήλωση με το ΕΚΒΥ, οι συνεργάτες του κ. Εύα Παπαστεργιάδου και κ. Βασίλης Τακαβάκογλου παρουσίασαν, αντίστοιχα, τις "αξίες των υγροτόπων-προοπτικές προστασίας τους" και τους "τεχνητούς υγροτόπους ως εναλλακτική προσέγγιση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων και στην επεξεργασία των λυμάτων". Είναι ενθαρρυντικό ότι όλο και περισσότεροι δήμοι στην Ελλάδα βλέπουν τους γειτονικούς υγροτόπους όχι μόνο ως πηγές νερού, αλλά και ως οικοσυστήματα που μπορούν να συμβάλλουν γενικότερα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων τους. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις δηλαδή δήμοι που θεωρούν, από άγνοια, τους υγροτόπους ως εμπόδια στην ανάπτυξη, όπως αυτοί ερμηνεύουν τον όρο. Θεωρούμε ότι ο καλύτερος τρόπος εορτασμού των ημερών περιβάλλοντος είναι δημόσιες συζητήσεις για τις λύσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων στον κάθε δήμο ή νομό της χώρας. Ιορδάνης Καμπάς Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Στις Ιουνίου 2001 διοργανώθηκε στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας, τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α'βάθμιας και Β'θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής και τη Βαλκανική Περιβαλλοντική Ένωση (ΒΕΝΑ), διεθνές συνέδριο με θέμα "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Βιώσιμη Ανάπτυξη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη", υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο συνέδριο πήραν μέρος επιστήμονες από τις Βαλκανικές χώρες και συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης και στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Ειδικότερα, οι εισηγήσεις έθιξαν τη συμβολή της τοπικής κοινωνίας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη, τη διασυνοριακή ρύπανση μεταξύ των χωρών των Βαλκανίων, τις τάσεις και προοπτικές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον 21ο αιώνα, την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία της Ελλάδας και άλλων βαλκανικών χωρών. Βασιλεία Αρτεμιάδου Ε3 ΑΜΦΙΒΙΟΝ

15 Στους αμμόλοφους του Ευρώτα Στα πλαίσια του έργου LIFE-ΦΥΣΗ, που εκπόνησε στις εκβολές του Ευρώτα ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας-ΑΡΧΕΛΩΝ, σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, περιλαμβανόταν δράσεις, όπως η κατασκευή υποδομών ενημέρωσης των επισκεπτών της περιοχής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη της Περιβαλλοντικής Αγωγής, μέσα από τη δημιουργία του Περιβαλλοντικού Επιστημονικού Σταθμού Ευρώτα, στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ταξιαρχών που παραχώρησε ο Δήμος Σκάλας Λακωνίας. Ο Περιβαλλοντικός Σταθμός Ευρώτα έχει σκοπό να προβάλλει τη σπουδαιότητα της περιοχής των εκβολών του ποταμού και να παρέχει πληροφορίες για τους υγρότοπους, τις θίνες και τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η λειτουργία του άρχισε τον Φεβρουάριο του Κατά τη σχολική περίοδο συμμετείχαν στις δράσεις του μαθητές και συνοδοί τους. Επιπλέον, άτομα συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε ο Σταθμός στους Δήμους της περιοχής κατά την προηγούμενη θερινή περίοδο. Εκτός από τον εκθεσιακό χώρο, οι μαθητές, αλλά και άλλες ομάδες επισκεπτών, έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν το "Μονοπάτι της Φύσης" στις θίνες των εκβολών του Ευρώτα. Το "Μονοπάτι της Φύσης", το πρώτο οργανωμένο μονοπάτι θινών στη Μεσόγειο, ήρθε να ενισχύσει τη λειτουργία του Περιβαλλοντικού Σταθμού προσελκύοντας στον Ευρώτα σχολεία όλης της χώρας. Πρόκειται για ξύλινο μονοπάτι γνωριμίας με τις παραθαλάσσιες θίνες. Οι λευκές θίνες και οι δράσεις αποκατάστασής τους, τα "άγνωστα" φυτά της άμμου με τα ονόματά τους, τα μικρά τέλματα και τα ποταμάκια, οι θαλάσσιες χελώνες, η βίδρα και τα μεταναστευτικά πουλιά, αποτελούν μερικές από τις θεματικές ενότητες που αναδεικνύει το μονοπάτι. Το "Μονοπάτι της Φύσης", μήκους μέτρων, κατασκευάσθηκε με τη συνεργασία του Δήμου Έλους σε δημοτική έκταση στην παραλία της Κυανής Ακτής, ανατολικά της εκβολής του ποταμού. Τα εγκαίνιά του έγιναν τον περασμένο Δεκέμβριο και από τότε το επισκέφθηκαν 530 μαθητές και συνοδοί τους. Η κατασκευή του μονοπατιού συμπληρώνει τη δράση αποκατάστασης των θινών, η οποία είχε αρχίσει πιλοτικά το 1998 σε επιλεγμένα σημεία της παραλίας των εκβολών του Ευρώτα. Η τοπική αυτοδιοίκηση αντιλαμβανόμενη την καταστροφή των θινών από τις παρεμβάσεις των δύο τελευταίων δεκαετιών και διαπιστώνοντας παράλληλα την επιτυχία της πιλοτικής δράσης, συνεργάστηκε στενά στη διεύρυνσή της. Το φθινόπωρο του 2000 η δράση επεκτάθηκε στα πιο υποβαθμισμένα σημεία ως εφαρμογή του Διαχει- Φωτ. Κ. Τενεκετζής ριστικού Σχεδίου που εκπόνησε ο ΑΡΧΕΛΩΝ στην παράλια ζώνη των εκβολών του Ευρώτα. Έτσι, σε 16 σημεία παρέμβασης αναπτύχθηκαν 128 αναπλαστικοί αμμοφράχτες, συνολικού μήκους 680 μέτρων, καθώς και ξύλινοι διάδρομοι για τη διέλευση των επισκεπτών, συνολικού μήκους μέτρων συμπεριλαμβανομένου του "Μονοπατιού της Φύσης". Η επιτυχία του έργου αντικατοπτρίζεται στην αλλαγή της στάσης της τοπικής κοινωνίας έναντι των θινών. Η πλειονότητα των κατοίκων σταμάτησε πλέον να θεωρεί τις θίνες πεδίο διέλευσης οχημάτων, αμμοληψιών, ρίψης σκουπιδιών, καταπάτησης για οικοδόμηση ή αγροτική χρήση και συμμετέχει ενεργά στη διατήρηση και προστασία αυτού του πολύτιμου κεφαλαίου της φύσης στη Λακωνία. Κώστας Τενεκετζής, ΑΡΧΕΛΩΝ ΑΜΦΙΒΙΟΝ

16 The CAFE society Νέο πρόγραμμα για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα Τα περισσότερα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης ξεκινούν από τα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου οι βιομηχανίες, τα αυτοκίνητα και οι κεντρικές θερμάνσεις κτηρίων, αποτελούν κύριες πηγές ρύπων. Σε αρκετές πόλεις της Δυτικής Ευρώπης, η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα βελτιώνεται. Αν και έως τώρα η ατμοσφαιρική ρύπανση θεωρούνταν το κόστος για την εκβιομηχάνιση και την οικονομική ευημερία της κάθε χώρας, προσπάθειες των τελευταίων δεκαετιών έδειξαν ότι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα όχι μόνο είναι εφικτή, αλλά αποτελεί από τους πιο επιτυχημένους τομείς στην ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον. Τα αποτελέσματα από το πρόσφατο πρόγραμμα Auto Oil II έδειξαν τη μεγάλη σοβαρότητα δύο ρύπων, των αιωρούμενων σωματιδίων και του όζοντος, οι οποίοι θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητες για το νέο πρόγραμμα CAFE (Clean Air For Europe). Τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν δηλητηριώδεις επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου, το δε όζον αποτελεί, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, ουσιώδες φίλτρο εναντίον της υπεριώδους ακτινοβολίας και, στα κατώτερα στρώματα, πηγή αρνητικών επιδράσεων στην υγεία. Το πρόγραμμα CAFE θα κληθεί να αντιμετωπίσει τα παραπάνω θέματα ορίζοντας συγκεκριμένους σκοπούς. Ένας από αυτούς είναι η αναθεώρηση των σταθεροτύπων για την ποιότητα του αέρα, καθώς και των ορίων εκπομπών, ώστε να μπορούν να αντανακλούν την πληρέστερη διαθέσιμη επιστημονική πληροφορία. Ένας άλλος, είναι η θέσπιση κοινών επί μέρους σκοπών και ενδεικτών, που θα βασίζονται στη λήψη μέτρων για τις πηγές ατμοσφαιρικών ρύπων και θα θα αναφέρονται στο πού μπορεί να γίνει μείωση των εκπομπών με τρόπους χωρίς υψηλό κόστος. Τέλος, θα πρέπει να τεθούν κριτήρια αξιολόγησης με τα οποία θα μπορεί να εκτιμηθεί η πρόοδος στον τομέα αυτόν. Αναδημοσίευση από το περιοδικό "Environment for Europeans" Α Μ Φ Ι Β Ι Ο Ν Τεύχος 38 Διμηνιαία έκδοση του EkBY ISSN Ταχυδρομική διεύθυνση: Mουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων 14ο χλμ Θεσσαλονίκης - Mηχαvιώvας, θέρμη, τηλ. (031) , , Φαξ: (031) Υπεύθυνη Έκδοσης: Mαpία Κατσακιώρη Συντακτική E im p e ^: Βασιλεία Αρτεμιάδου, Ηλίας Δημητριάδης, MopiQ Κατσακιώρη, θάλεια Λαζαρίδου, Σπύρος Ντάφης, Μαρία Παπαγεωργίου, Δημήτρης Παπαδήμος Φωτογραφία εξωφύλλου: Φωτ. αρχείο EKBY / Α. Χαντζαρίδου Φωτοστοιχειοθεσία - Επιμέλεια έκδοσης: ANIMA GRAPHICS Υιοί A. Υφαντή ΟΈ., Φραγκίνη 9, Θεσσαλονίκη Κείμενα και φ ωτογραφίες που αποστέλλονται για δημοσίευση στο περιοδικό δεν επιστρέφονται. Eπιτpέπεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγω γή ή η μετάδοση με οποιοδήποτε οπτικοακουστικό μέσο του περιεχομένου του ΑΜΦΙΒΙΟΝ μόνο εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή. Ρ ύ α ΑΜΦΙΒΙΟΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα

Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Η επίδραση των Κοινοτικών Οδηγιών για τη Φύση στην προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα Ελένη Τρύφων Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Πόσο επίκαιρο είναι το ερώτημα; Η Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς

Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Προστατευόμενες Περιοχές: Διαχείριση- Φορείς Παπαδημητρίου Δότη Δρ. Βιολόγος Το χρονικό των Προστατευόμενων Περιοχών Ινδία, 2000 χρόνια πριν: Περιοχές ελεύθερες με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167

ΑΔΑ: ΒΕΤ9Β-ΣΧΠ. ΑΔΑ: ΑΘΗΝΑ 26 / 2 / 2013 Αρ. Πρωτ. 599/26167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ & ΝΟΜ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Δεστούνη 2 και Αχαρνών 381 - Αθήνα ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον

Υπενθύμιση. Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Υπενθύμιση Παγκόσμιες ημέρες αφιερωμένες στο περιβάλλον Φεβρουάριος 2: Ημέρα Υγροτόπων Στις 2 Φεβρουαρίου 1977 υπογράφτηκε η Σύμβαση για τους Υγροτόπους στην πόλη Ramsar του Ιράν. Στη Συνθήκη αυτή περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ

Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ για έναν ζωντανό πλανήτη Ιόλη Χριστοπούλου, WWF Ελλάς Αθήνα, 14 εκεµβρίου 2006 Χρηµατοδότηση Natura 2000 ΤΕΧΝΙΚΟΣ Ο ΗΓΟΣ Εισαγωγή οµή & περιεχόµενο Παράδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 1999 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗΣ (Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου) Υπεύθυνη σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή ζώνη του Ε.Δ. Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ενότητα 7: Στρατηγική ΜΠΕ Καθηγητής Α. Κούγκολος Δρ Στ. Τσιτσιφλή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κράτος μέλος: Ελλάδα. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2012) XXX σχέδιο ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κράτος μέλος: Ελλάδα που συνοδεύει το έγγραφο ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες

ανάμεσα στους ποικίλους χρήστες Εμπόριο Ναυσιπλοΐα Αλιεία Ιχθυοκαλλιέργειες Αναψυχή Κατοικία Βιομηχανίες 4/3/2009 Ενημερωτική Ημερίδα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» Η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιας ζώνης & Το παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ: ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ, ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ Στην Μύρινα σήμερα Νοεμβρίου 2011 και στο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Περιεχόμενα 1.Αναφορά στο θεσμικό πλαίσιο των υδάτων 2.Εθνικές πολιτικές : Εθνικό πρόγραμμα, Σχέδια Διαχείρισης λεκανών απορροής

Διαβάστε περισσότερα

Σπέτσες 20/7/2012. Ο Διαχειριστής του Μουσείου Μπουμπουλίνας αφού έλαβε υπόψη :

Σπέτσες 20/7/2012. Ο Διαχειριστής του Μουσείου Μπουμπουλίνας αφού έλαβε υπόψη : Σπέτσες 20/7/2012 MOΥΣΕΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΣΠΕΤΣΕΣ Τ.Κ 18050 τηλ.22980-72416 Fax 22980-72077 e-mail Bouboulina@aig.forthnet.gr www.bouboulinamuseum-spetses.gr Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος σύναψη συμφωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία

Ελληνικοί Βιότοποι. Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Τάξη Οδηγίες Μάθημα Ε Δημοτικού Πώς συμπληρώνουμε τα φύλλα εργασίας Γεωγραφία Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να γνωρίσουμε και να καταγράψουμε τους ελληνικούς βιότοπους και να εντοπίσουμε τα ζώα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής

Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Παναχαϊκό Όρος Ολοκληρωμένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχής Κωνσταντίνος Γ. Κωνσταντακόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων»

«Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» «Η Οδηγία Πλαίσιο Κοινοτικής Δράσης στον τομέα πολιτικής υδάτων» (ΟΔΗΓΙΑ 2000/60/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ

Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ - ΜΑΛΕΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ 3-4-5/12/2015 Συνεργασία για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και τη διεθνή Αναγνώριση: Απόθεμα Βιόσφαιρας ΠΑΡΝΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά

Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία. Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά Νέοι τόποι Περιπέτεια Φύση Παράδοση Ιστορία Πολιτισμός Ζωή Μνημεία Ασφάλεια Χαρά 1 2 Η Εγνατία Οδός δίνει άλλες διαστάσεις και ευκαιρίες στην επισκεψιμότητα. Η δυνατότητα του επισκέπτη να διασχίσει όλη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης

Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αρχές αειφορίας και διαχείρισης Βιολογία της Διατήρησης Ενότητα 8: Προστατευόμενες φυσικές περιοχές, το παράδειγμα του Εθνικού Θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών 2012 Είναι αποδεκτό σε παγκόσμιο επίπεδο ότι οι κλασσικές πρακτικές διαχείρισης της αλιείας, όπως

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος

Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000. Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Διαχείριση περιοχών Δικτύου Natura 2000 Μαρίνα Ξενοφώντος Λειτουργός Περιβάλλοντος Τμήμα Περιβάλλοντος Το Δίκτυο Natura 2000 Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Οικολογικών Περιοχών το οποίο δημιουργήθηκε το 1992 με την

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ

Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα. Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών για τα δάση: Ο Δικτυακός τόπος για τη Φύση και τη Βιοποικιλότητα Λένα Χατζηιορδάνου, ΕΚΒΥ Το πρόβλημα Οι πληροφορίες που μπορεί να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος

Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης. Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων βασίζεται στην αντίληψη ότι το νερό είναι ταυτόχρονα: Αναπόσπαστο τμήμα του οικοσυστήματος Φυσικός πόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη

Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη www.kpe-thess.gr www.facebook.com/kpethess Εκπαιδεύοντας για μια Βιώσιμη Πόλη ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου Χ. Αθανασίου - Ε. Παπαδημητρίου - Ν. Ριφάκη - Γ. Σλαυκίδης Π. Τσολακίδου - Γ. Υφαντής

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.»

«Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Απορριμμάτων. Αποτελέσματα του έργου ENERGY WASTE.» Mε ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 3 η και τελευταία Hμερίδα του έργου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+ (LIFE09 ENV/GR/000307), με τίτλο: «Εναλλακτικές Μορφές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Θεματικές Ομάδες Εργασίας

ΘΕΜΑ: Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Θεματικές Ομάδες Εργασίας ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ Τι είναι βιοποικιλότητα και γιατί είναι σημαντική Η βιοποικιλότητα αναφέρεται στην ποικιλία των μορφών της ζωής, δηλαδή στα διάφορα φυτά, τα

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Θράκης Πρόταση για τον προσδιορισμό των όρων και των ορίων των περιοχών προστασίας στους υγροβιοτόπους Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης Γ. Ανδρέου, Ι. Δάφνης,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ

Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών πληθυσμών στη διαχείριση των υγροτόπων: Οι κατευθυντήριες γραμμές της Σύμβασης Ραμσάρ Δρ. Μαρία Κάπαρη Ειδική επιστήμονας ΕΚΠΑΑ 2 ο Διεθνές Συνέδριο AQUA 2006 Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση

Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Προς Αθήνα 13 Μαϊου 2010 τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ιωάννη Ραγκούση Βασ.Σοφίας 15, 10674 Αθήνα Θέμα : ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" : Σχέση με το χωροταξικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη)

514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) 514 Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Κοζάνη) Το Τμήμα Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε στα πλαίσια της Ενέργειας "Διεύρυνση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης" του

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011

Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τις Περιφέρειες από την 1 η Ιουλίου 2011 Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 30881 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Όπως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο:

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Τριήμερου Σεμιναρίου Εκπαιδευτικών του Εθνικού Δικτύου Π.Ε «Τουρισμός και Περιβάλλον» στην περιοχή του ΚΠΕ Βεύης- Μελίτης με τίτλο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΥΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 36 Βεύη, 20-2-2014 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ

Κοινή λογική για τους ΦΔ ΠΠ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Αγαπητοί εργαζόμενοι στους ΦΔ, το ζητούμενο είναι η διατήρηση της βιοπικοικλότητας ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2010 ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΒΗΣ Κοινή λογική

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας & Υδατοκαλλιεργειών Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών ΗΜΕΡΙΔΑ Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015 "Μέθοδοι και πλαίσια λήψης αποφάσεων για μια πολιτική με άξονα τη

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά)

Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΚΤΩΝ (ΣΕΠΟΧ) Συνάντηση: ΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (επαγγελματικά & θεσμικά) ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ ΕΦ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Επιμέλεια παρουσίασης: Ιωάννα Υφαντίδου Υπεύθυνη Τμήματος Ενημέρωσης και Γραφείου Τύπου ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο υγροβιότοπος των λιμνών Κορώνειας Βόλβης, είναι ένας από τους σημαντικότερους

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 89 Τροποποίηση του υπ αριθμ. 185/2007 (ΦΕΚ 221A ) Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο)

698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) 698 Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθο) Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος «Οικολογίας & Περιβάλλοντος» με έδρα τη Ζάκυνθο καλύπτει το γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΨΟΦ-ΝΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Κείμενο του ενημερωτικού εντύπου [ΕΓΝΑΤΙΑ - κείμενο εντύπου.doc] ΑΝΚΟ σελ 1/5 ΕΓΝΑΤΙΑ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Η Εγνατία οδός είναι ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό για την ανάπτυξη του τόπου. Ένας αυτοκινητόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1»

Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Ημερίδα με θέμα «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 185, ΜΕΤΡΟ 5.1» Στόχοι Υλοποίηση των έργων της Π185 Στέλεχος Μονάδας Β ΕΥΔ «Ψηφιακή Σύγκλιση» Η. Αλεξανδρής Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 27.7.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ. 146352/1208 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝ. ΠΕΡΙΒ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΥΦ-ΓΘ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα