ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 48. Περίληψη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-7 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 48. Περίληψη"

Transcript

1 Ημερομηνία:26/03/2014 Αρ.Πρωτ.8669 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 48 Περίληψη Έγκριση λογαριασμών εκκαθάρισης της ΔΕΠΑΛ και απαλλαγή του εκκαθαριστή από κάθε ευθύνη. Στην Λιβαδειά, σήμερα 21 Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα στο Παλαιό Δημαρχείο, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων μετά την από 6839/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καλλιαντάση Δημητρίου, η οποία δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 5 του Ν.3852/2010 << Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης >>. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 33 συμβούλων ήταν παρόντες 22 σύμβουλοι δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Σωτηρόπουλος Κωνσταντίνος(απών 1 ο έως 6 ο & 8 ο έως 31 ο Θ.Η.Δ) 1. Γκικόπουλος Σπυρ. 2. Νταντούμη Ιωάννα(απούσα 1 ο έως 3 ο ΕΗΔ & 8 ο έως 31 ο ΘΗΔ) 2. Κακοτρίχης Κωνσταντίνος 3. Ρούτης Κωνσταντίνος 3. Λαμπριτζής Σεραφείμ 4. Τσίνας Βασίλειος 4. Λαζάρου Γεώργιος 5. Καραμπέτσος Επαμεινώνδας 5.Τσιφής Δημήτριος 6. Καλλιαντάσης Δημήτριος 6. Τσεσμετζής Εμμανουήλ 7. Καραμάνης Γεώργιος 7. Νταλιάνη Καλλίνωση Αικ 8. Πολυτάρχου Λουκάς 8. Δελής Παναγιώτης 9. Παλαμίδας Ιωάννης 9.Καρκάνας Αλέξανδρος 10. Αποστολίδης Νικόλαος 10. Παπαλάμπρος Βασίλειος 11. Σταματίου Αργύρης 11. Ζορμπάς Νικόλαος 12. Λουκάς Γεώργιος 13. Αβορίτης Δήμος Θ.Η.Δ.: Θέμα Ημερήσιας Διάταξης 14. Καρράς Ιωάννης Θ.Ε.Η.Δ.: Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης 15. Αποστόλου Ιωάννης 16. Γιούλας Ιωάννης 17. Καραμπέτσος Νικόλαος(απών από 7 ο έως 31 ο ΘΗΔ) 18. Ψυχογιός Παναγιώτης 19. Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 20. Δημητρόπουλος Ιωάννης. 21. Κοτσικώνας Επαμεινώνδας 22. Αρκουμάνης Πέτρος Καθώς επίσης, οι Πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων:

2 1.Σκαπέτης Δημήτριος (Λιβαδειάς), 2.Μπαμπανάσιος Ζαχαρίας (Μαυρονερίου), 3.Γκικόπουλος Αλέξανδρος (Ρωμέϊκου), 4.Δημόπουλος Ιωάννης (Χαιρώνειας), 5.Δούκας Γεώργιος (Παρορίου), 6.Σκούρας Ανδρέας (Προσηλίου), 7.Αγγέλου Επαμεινώνδας (Κυριακίου), 8.Κοντογιάννη Ελένη (Δαυλείας), 9. Γερονικολός Σωτήριος (Λαφυστίου), 10. Γκικόπουλος Νικόλαος (Θουρίου), 11.Γούλα Ελένη (Αγ. Γεωργίου), 12.Λύτρας Παναγιώτης (Αλαλκομενών), 13.Ζώτικας Ιωάννης (Αγ.Τριάδας), 14.Χαρογιάννης Σωτήριος (Κορώνειας), 15.Φλώρος Ιωάννης (Ακοντίου), 16. Σπανογιάννης Ευστάθιος (Πρ. Ηλία),17.Φίλων Χρήστος (Αγ.Άννας),18.Σπυρόπουλος Αθανάσιος (Αγ.Βλασίου),19.Αγγελόπουλος Κων/νος (Ανθοχωρίου), 20.Βρούζας Θωμάς (Βασιλικά). Παρόντος και του προσκληθέντος Δημάρχου κ. Παπαγγελή Νικολάου. Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Εισηγούμενος το 4 ο θέμα ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, εισήγηση του Προϊσταμένου της Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Καλλιαντάση Γεωργίου, καθώς επίσης έδωσε και το λόγο στον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή Εκκαθαριστή κ. Αναγνώστου Ευθύμιο (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ), ο οποίος έκανε σύντομη αναδρομή, σύμφωνα με την έκθεση εκκαθάρισης, την οποία συνέταξε και υπόβαλε σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Με την αριθ. πρωτ. 65/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αποφασίσθηκε η λύση της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού και Ανάπτυξης Λιβαδειάς (Δ.Ε.Π.Α.Λ.), ύστερα από την 375/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 262 παρ. 3 του Ν. 3463/2006,, γιατί διαπιστώθηκε δυσκολία στην λειτουργία της επιχείρησης κυρίως λόγω του μεγάλου χρέους της ύψους περίπου ευρώ μέχρι 31/12/2006. Με την ίδια απόφαση ορίσθηκε ως εκκαθαριστής της ΔΕΠΑΛ η ορκωτός ελεγκτής λογίστρια κ. Μπουρίκου Σταυρούλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 262 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 Με την 37/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε αποδεκτή η παραίτηση της ορκωτής ελέγκτριας κ. Μπουρίκου Σταυρούλας και ορίσθηκε ως νέος εκκαθαριστής ο κ. Αναγνώστου Ευθύμιος με Α.Μ προκειμένου να προβεί στην εκκαθάριση της ΔΕΠΑΛ. Με την από 5/5/2010 επιστολή προς το ηµοτικό Συμβούλιο του ΗΜΟΥ ΛΕΒΑ ΕΩΝ, ο ως άνω εκκαθαριστής γνωστοποίησε την ανταπόκρισή του για διορισµό του ως εκκαθαριστή (ανάληψη καθηκόντων) και καθόρισε τους ειδικότερους όρους της συνεργασίας (όπως αµοιβή εκκαθαριστή, ευθύνες εκκαθαριστή, κ.λπ.). Η επιστολή της αυτή έγινε αποδεκτή από τον ήµαρχο Λεβαδέων κ. ηµήτριο Τσιφή ο οποίος και την προσυπέγραψε την 10/5/2010 και στη συνέχεια ακολούθησαν οι εργασίες εκκαθάρισης της «.Ε.Π.Α.Λ.». Ο εκκαθαριστής με το από 7/2/2013 έγγραφό του προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λεβαδέων, που παρελήφθη με αριθ. πρωτ 3673/ , παρέδωσε την έκθεση εκκαθάρισης της Δ.Ε.Π.Α.Λ. με βάση το άρθρο 262 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει. Η «ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ (.Ε.Π.Α.Λ.)» συστάθηκε στην πόλη της Λιβαδειάς µε την υπ αριθµ. 4745/ απόφαση του Νοµάρχη Βοιωτίας. Η συστατική της πράξη δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 231/τευχ. Β / Είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ικαίου µε ανεξάρτητη διαχείριση, το οποίο ως προς τη διοίκηση και οργάνωση διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 277 έως 284 του Π.. 410/1995. I. Θεσμικό Πλαίσιο που διέπει την λύση και εκκαθαριση Δημοτικής Επιχείρησης Ευθύνη εκκαθαριστών α) Σύμφωνα με το άρθρο 277 του π.δ.410/1995, οι δήμοι και οι κοινότητες μπορούν να συνιστούν δικές τους επιχειρήσεις ή να μετέχουν σε επιχειρήσεις που συνιστούν με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν για συγκεκριμένους στην παραπάνω

3 διάταξη αναφερόμενους σκοπούς. Οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν ν.π.ι.δ., έχουν δική τους προσωπικότητα και δεν ταυτίζονται με το δήμο ή τη κοινότητα που τις συνέστησε. Εν όψει αυτών οι κάθε είδους υποχρεώσεις που δημιουργούνται κατά τη λειτουργία τους, π.χ. οφειλές προς τρίτους, ασφαλιστικά ταμεία, μισθοί προσωπικού κ.λπ. βαρύνουν τη δημοτική επιχείρηση και μόνον, χωρίς αυτές να μπορούν να μεταβιβασθούν και εκπληρωθούν από τους συστήσαντες αυτές Ο.Τ.Α. β) Οι αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις διέπονται, πέραν των ρυθμίσεων του Δ.Κ.Κ., από τις αντίστοιχες διατάξεις της εμπορικής νομοθεσίας, εφόσον ασκούν δε κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις είναι έμποροι (άρθρο 1 Εμπ.Ν) και κηρύσσονται, αν παύσουν τις πληρωμές τους, σε κατάσταση πτώχευσης κατά τις διατάξεις των άρθρων 525 επ. Εμπ.Ν (βλ. σχετ. και Α.Π.50/1996, Ε.Εμπ.Δ.96, 582 και άρθρο 4 παρ.3,6 Υ.Α.25027/1984). Επειδή, η δομή και η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών προσιδιάζει περισσότερο προς τις κεφαλαιουχικού τύπου εταιρίες της εμπορικής νομοθεσίας (ανώνυμες, Ε.Π.Ε.) και όχι προς τις προσωπικές εταιρίες, παρά το αδιαμφισβήτητο προσωπικό στοιχείο που υφίσταται στη πράξη εν όψει της σύνθεσης του συλλογικού οργάνου διοίκησης του Δήμου ή Κοινότητας, πρέπει να γίνει αποδεκτό ότι η κήρυξή τους σε πτώχευση δεν επηρεάζει τους συστήσαντες αυτές Ο.Τ.Α., με την έννοια ότι οι συνέπειες της πτωχευτικής διαδικασίας δεν επεκτείνονται και σ' αυτούς. Έτσι, η ικανοποίηση των αξιώσεων των δανειστών της επιχείρησης θα επιδιωχθεί εις βάρος της πτωχευτικής περιουσίας αυτής και μόνον ή με άλλη διατύπωση, ότι οι αξιώσεις αυτές δεν μπορούν να προβληθούν και κατά του οικείου Ο.Τ.Α. γ) Εν όψει του άρθρου 287 παρ.2 Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 410/95), σύμφωνα με το οποίο για τις δημοτικές επιχειρήσεις των άρθρων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της αστικής και εμπορικής νομοθεσίας και παρά το γεγονός της έλλειψης ρητής νομοθετικής ρύθμισης, είναι δυνατή η θεμελίωση και των παρακάτω ευθυνών της διοίκησης αμιγούς δημοτικής επιχείρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 22α Κ.Ν. 2190/1920 κάθε μέλος διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας ευθύνεται έναντι της εταιρίας για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων για κάθε πταίσμα του. Ιδιαίτερα για τον διευθύνοντα σύμβουλο στοιχειοθετείται υποχρέωση για κάθε επιμέλεια εκ μέρους του. Η ευθύνη αυτή των συμβούλων είναι αλληλέγγυος, εν όψει της ενότητας του διοικητικού συμβουλίου ως εταιρικού οργάνου. Βέβαια, είναι δυνατόν συγκεκριμένος σύμβουλος να αποδείξει ότι δεν υφίσταται πταίσμα του ή δεν συμμετείχε στην πράξη. Οι αξιώσεις της εταιρίας κατά των διοικητών αυτής υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από της τελέσεως της πράξεως εφόσον δε πρόκειται για ζημία από δόλο, σε δεκαετή. Τούτο συνεπάγεται τη δυνατότητα της εταιρίας, να ασκήσει τις αξιώσεις της κατά προηγούμενων διοικήσεων, εφ' όσον αυτές βέβαια δεν έχουν υποκύψει στην ανωτέρω παραγραφή. Στην ενότητα αυτή πρέπει να επισημανθεί το άρθρο 17 ν.δ.3843/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 ν.542/77 και εξακολουθεί να ισχύει και μετά το ν.1867/89, σύμφωνα με το οποίο στοιχειοθετείται προσωπική ευθύνη διευθυντών ή διευθυνόντων συμβούλων ανωνύμων εταιριών για την πληρωμή φόρου που οφείλει η εταιρία κατά τον χρόνο της διαλύσεως ή συγχωνεύσεως αυτής. δ) Τέλος σημειώνουμε, ότι η εκτίμηση για τον τρόπο λύσης μιας δημοτικής επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε αντικειμενική αδυναμία εκπληρώσεως των οφειλών της ανήκει στην ίδια, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη και τους άμεσους ή και έμμεσους σκοπούς δημοσίου ή κοινωφελούς συμφέροντος που αυτή επιδιώκει. Σε κάθε πάντως περίπτωση τη λύση της επιχείρησης, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και αντίστοιχη του γενικού γραμματέα της οικείας περιφέρειας εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης, ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης αυτής, κατά τα ειδικότερα στο άρθρο 4 της Υ.Α.25027/1984 διαλαμβανόμενα. ε) Στο άρθρο 262 του Ν. 3463/2006 (νέος Δ.Κ.Κ.) αναφέρεται : 1. Δημοτική ή κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που

4 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. 2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει. 3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. (Στο άρθρο 260 παρ. 5 του Ν. 3463/2006 αναφέρεται ότι ο Δήμος δεν ευθύνεται για οφειλές ή οποιεσδήποτε υποχρεώσεις έχει αναλάβει η επιχείρηση έναντι τρίτων) στ) Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 ορίζεται ότι: 1. Οι οφειλές προς το ελληνικό δημόσιο και το ΙΚΑ των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων, του π.δ. 410/1995 ή των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις περιφέρειες, οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά ή μη έως και τις απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις και η εξόφλησή τους γίνεται υποχρεωτικά από τους ΟΤΑ που τις έχουν συστήσει. Από τους ίδιους ως άνω ΟΤΑ γίνεται και η εξόφληση οφειλών προς εργαζόμενους. Στις ανωτέρω οφειλές περιλαμβάνονται και όσες προκύπτουν έπειτα από έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων. Με το άρθρο 77 του Ν. 4170/2013 στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 προστίθενται τα εξής: α. Οφειλές που βεβαιώθηκαν ταμειακά στις Δ.Ο.Υ. σε βάρος των αναφερόμενων στην παρούσα παράγραφο επιχειρήσεων: (αα) διαγράφονται με πράξεις της βεβαιούσας εν ευρεία εννοία αρχής και (αβ) βεβαιώνονται σε βάρος του οικείου Ο.Τ.Α. μόνο για τα ποσά των κύριων οφειλών που ορίζονται στα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου, με βάση χρηματικό κατάλογο που συντάσσεται σε βάρος του, για το ποσό της κύριας οφειλής, όπως αυτό προκύπτει από εκδοθείσες πράξεις επιβολής προστίμων ή αποφάσεων καταλογισμού ή φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς και από το φόρο εισοδήματος ή παρακρατούμενους φόρους, έστω και αν τα ανωτέρω έχουν καταστεί απρόσβλητα λόγω απόρριψης τελεσίδικα των προσφυγών που ασκήθηκαν εναντίον τους ή άπρακτης παρόδου της προθεσμίας της προσφυγής. Τυχόν καταβληθέντα ποσά από τις επιχειρήσεις της παρούσας παραγράφου ή από τα συνυπεύθυνα με αυτές πρόσωπα που αφορούν τις βεβαιωμένες οφειλές τους, δεν αναζητούνται και αποσβένουν κατά προτεραιότητα αντίστοιχο μέρος των επιβληθέντων πρόσθετων φόρων και προστίμων, και συνυπολογίζονται κατά τη διαγραφή και επαναβεβαίωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις υποπεριπτώσεις αα και αβ της παρούσας παραγράφου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Είναι πλέον υποχρεωτική η εξόφληση από τον Δήμο των οφειλών των λυθεισών και υπο εκκαθάριση αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων προς το ελληνικό δημόσιο, το ΙΚΑ και τους εργαζομένους. Αντιθέτως εξακολουθεί να είναι δυνητική η εξόφληση των υποχρεώσεων προς τρίτους, η οποία εξακοόυθεί να γίνεται με βάση τις προισχύουσες διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010, που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και την παρ. 15 του άρθρου 10 του Ν. 4071/12. ζ) Στο άρθρο 269 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) αναφέρεται ότι οι υφιστάμενες αμιγείς επιχειρήσεις του άρθρου 277 του Π Δ 410/95 είναι δυνατόν, έως την και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 263 παρ. 2, να μετατραπούν, ως προς τους εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς που επιδιώκουν, χωρίς στάδιο εκκαθάρισης, σε ανώνυμες εταιρίες Ο.Τ.Α. ή σε δημοτικές ή

5 κοινοτικές ανώνυμες εταιρίες, με ανάλογη εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 67 παρ. 2 του κ.ν. 2190/1920. Οι εκκαθαριστές οι οποίοι ορίζονται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 262 καθώς και κατ εφαρμογή του άρθρου αυτού, δεν διώκονται, ποινικώς, δεν υπόκεινται σε προσωπική κράτηση, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε αστική ή άλλη ατομική ευθύνη για χρέη της δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης προς το Δημόσιο ή τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης τούτων ΠΡΟΣΘ. ΝΕΑΣ ΠΑΡ. 13 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 269 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν. 3613/07, ΦΕΚ263 Α/ η) Στο άρθρο 9 της 50891/ (ΦΕΚ 1876 Β/14907) απόφασης του Υπ. Εσωτερικών ορίζεται: 1. Δημοτική ή Κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν α) λήξει χωρίς να παραταθεί η διάρκεια της, β) πτωχεύσει και γ) καταστεί ανενεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών. 2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει. 3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό συμβούλιο. 4. Με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τις αρμοδιότητές του ασκούν οι εκκαθαριστές, εκτός από τις αρμοδιότητες που θα κρατήσει το ίδιο το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Επίσης με τον ορισμό των εκκαθαριστών παύει αυτοδίκαια η εξουσία των ελεγκτών. Οι διοριζόμενοι εκκαθαριστές οφείλουν, μόλις αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να ενεργήσουν απογραφή της περιουσίας της επιχείρησης. 5. Στην εκκαθάριση διεκπεραιώνονται οι εκκρεμείς υποθέσεις, εισπράττονται οι απαιτήσεις, ρευστοποιείται η περιουσία και πληρώνονται τα χρέη της επιχείρησης. Το υπόλοιπο περιέρχεται στο Δήμο ή την Κοινότητα που έχει συστήσει την επιχείρηση. Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, το οποίο επίσης αποφασίζει για την απαλλαγή των εκκαθαριστών, από κάθε ευθύνη. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των εκκαθαριστών καταχωρούνται περιληπτικά στο βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. 6. Το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την τριετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης. Για τη συνέχιση της εκκαθάρισης πέραν της τριετίας απαιτείται σχετική πράξη του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Το στάδιο όμως της εκκαθάρισης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί τη πενταετία. 7. Αν η διάλυση επιχείρησης έγινε λόγω λήξης της διάρκειας ή λόγω πτώχευσης, που όμως ανακλήθηκε ή περατώθηκε με συμβιβασμό, είναι δυνατή η αναβίωση της επιχείρησης με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και πράξη του Γενικού Γραμματέα της II. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΕΠΑΛ 1. ΑπογραφήΙσολογισμός Εναρξης α) Ο κ. Αναγνώστου αναφέρει ότι αναζήτησε τα λογιστικά βιβλία που τηρούσε η ΔΕΠΑΛ και διαπίστωσε ότι είχε στην διάθεσή του μόνο ισοζύγια αναλυτικών λογαριασμών με χρονική ένδειξη «εκέµβριος 2007», ήτοι αφορούσαν την διαχειριστική περίοδο από 1/1 έως 31/12/2007. Σημειώνει ότι η τήρηση λογιστικών βιβλίων από την επιχείρηση είχε σταµατήσει από ενάρξεως του έτους 2007 και υπάρχει σηµαντική αδυναµία ως προς τον εντοπισµό και την ανεύρεση των σχετικών θεωρηµένων από τη.ο.υ. Λιβαδειάς βιβλίων και στοιχείων που τηρούσε η δηµοτική αυτή επιχείρηση, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών των εγγραφών στα βιβλία της επιχείρησης (όπως, τιµολόγια προµηθευτών, αποδείξεις εξόφλησης προµηθευτών κ.λπ.). Τονίζει ιδιαίτερα ότι τα βιβλία αυτά και στοιχεία αποτελούν βασικά και

6 αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για τη διενέργεια των φορολογικών ελέγχων από τα φορολογικά ελεγκτικά όργανα προκειµένου να διεκπεραιωθούν οι φορολογικές τους υποχρεώσεις έναντι του Ελληνικού ηµοσίου, αλλά και για την προσκόµισή τους για ακύρωση στη.ο.υ. όταν συντρέχει η περίπτωση της διακοπής εργασιών. Παρατήρηση 1 η : Τα βιβλία και στοιχεία αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο για οποιοδήποτε έλεγχο και ιδίως για την νομιμοποίηση των δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο αναλάβει τις υποχρεώσεις της ΔΕΠΑΛ προς προμηθευτές,πιστωτές κλπ. Επίσης δεν γίνεται καμμία αναφορά στην νομιμότητα των υποχρεώσεων που καταγράφονται στην έκθεση εκκαθάρισης, όπως π.χ. αν έχουν τηρηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονταν από τον «Κανονισμό ανάθεσης μελετών, ερευνών, έργων και προμηθειών ΔΕΠΑΛ». Οσον αφορά τον παραπάνω κανονισμό στην έκθεση του διαχειριστικού ελέγχου γίνεται σαφής μνεία περί μη τήρησής του. β) Επίσης αναφέρει ότι, δεν ανεβρέθηκε καµία από τις χρησιµοποιούµενες από την επιχείρηση φορολογικές ταµειακές µηχανές για τις συναλλαγές που διενεργούσε και καταχωρούσε στα τηρούµενα βιβλία η επιχείρηση, ούτε βεβαίως και τα ελτία Ηµερήσιας Κίνησης «Ζ». Παρατήρηση 2 η : Η παραπάνω αναφορά του κ. Αναγνώστου σε συνδυασμό με την έκθεση διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2005 και 2006 οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ακολουθούμενη διαδικασία ενείχε σοβαρούς κινδύνους και καθιστά αδύνατο τον έλεγχο για την χρηστή διαχείριση των διαθεσίμων της επιχείρησης γ) Με µοναδικό λοιπόν στοιχείο και µε βάση το ισοζύγιο αυτό, ο κ. Αναγνώστου, συνέταξε, υπέγραψε και υπέβαλε στην Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως και πίνακα διαθέσεως αποτελεσµάτων), οµού µετά των αντίστοιχων ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος τις οποίες υπέβαλε εκπρόθεσµα και µε την καταβολή των σχετικών προστίµων, για τα διαχειριστικά έτη 2007, 2008, 2009 και 2010 (οικονοµικά έτη 2008, 2009, 2010 και 2011), καθόσον τέτοιες καταστάσεις δεν είχαν υποβληθεί. Όπως φαίνεται από τον παρακάτω ισολογισμό χρήσης 2007, η ζημιά του έτους 2007 ήταν ευρώ και οι σωρευμένες ζημιές ανήλθαν στα ευρώ, ενώ η καθαρή θέση ήταν αρνητική ( ευρώ). Οι υποχρεώσεις ανήλθαν στα ευρώ, ήτοι αυξημένες κατά ευρώ (+39,29%) σε σχέση με το Ειδικότερα οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές ήταν ευρώ, προς πιστωτές διάφορους ευρώ, από φόρους τέλη ευρώ, προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ευρώ, ήτοι αύξηση σε σχέση με το ,57%, 96,49%, 40,40% και 32,67% αντίστοιχα. Οι υποχρεώσεις από επιταγές πληρωτέες ήταν ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες ευρώ, ήτοι μείωση 98,26% και 42,65% σε σχέση με το Οι απαιτήσεις ήταν ευρώ και ήταν αυξημένες σε σχέση με το 2006 κατά 479 ευρώ (+0,23%). Όμως οι απαιτήσεις από πελάτες ήταν ευρώ, ήτοι αυξημένες κατά ευρώ (+6,73%) σε σχέση με το Τα χρηματικά διαθέσιμα ήταν ,06 ευρώ, ήτοι αυξημένα κατά 1,72% σε σχέση με το Η γενική ρευστότητα της ΔΕΠΑΛ (Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) ήταν 7,66% το 2007 έναντι 10,49% το 2006 και η ταμειακή ρευστότητα (Διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) ήταν 0,85% το 2007 έναντι 1,16% το Επισημαίνεται ότι ο Ισολογισμός της 31 ης Δεκεμβρίου 2007, όπως ακριβώς ως κατωτέρω συντάχθηκε και καταγράφηκε, αποτελεί επακριβώς και τον Ισολογισμό που συντάχθηκε για την επόμενη χρήση 2008,, επίσης για την χρήση 2009 και για την χρήση Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως καθώς και ο πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων που

7 συντάχθηκαν αντίστοιχα για τις επόμενες ως άνω χρήσεις ήταν μηδενικές καθόσον, όπως αρχικά δηλώθηκε στον κ. Αναγνώστου, ουδεμία πλέον συναλλακτική δραστηριότητα στις χρήσεις αυτές υπήρξε και η επιχείρηση παρέμεινε αδρανής. Στην πορεία όμως διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν και κατά το έτος 2008 κάποιες δοσοληψίες της ΔΕΠΑΛ με τρίτους, πέραν της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της το οποίο συνέχιζε να μισθοδοτεί, με αποτέλεσμα τα παραπάνω δεδομένα κάποιων λογαριασμών να διαφοροποιηθούν και να προκύψουν έτσι νέα υπόλοιπα για τους ως άνω λογαριασμούς. Στον πίνακα παρακάτω εμφανίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του Παρατήρηση: Από τα ποσά των εσόδων και εξόδων του 2008 γεννάται το ερώτημα αν η λογιστικοποίηση των συναλλαγών της επιχείρησης γινόταν κανονικά.

8 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως (αναπόσβ. υπόλοιπο) Χρήση 2007 Ισολογισμός 2007 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Χρήση 2006 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 9.521, ,23 Ι. Κεφάλαιο Χρήση 2007 Χρήση , ,23 1. Καταβλημένο , ,77 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ , ,77 ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός (αναπόσβ. υπόλοιπο) , ,20 IV. Αποθεματικά κεφάλαια ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακρ/σµες 1. Τακτικό Αποθεματικό 2.068, ,39 χρηµ/κές απαιτήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 1.508, , , ,39 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , ,21 V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο , ,69. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως προηγ. Χρήσεων Ι. Αποθέµατα Πρώτες και βοηθητικές ύλες 7.154,31 Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ,38 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,31 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες , ,1 3 0 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , , , ,9 5

9 2. Γραμμάτια εισπρακτέα 450,88 450,88 1. Προμηθευτές , ,87 3. Επιταγές εισπρακτέες 1.803, ,72 2α. Επιταγές πληρωτέες 2.729, ,92 (μεταχρονολογημένες) (μεταχρονολογημένες) 10. Επισφαλείςεπίδικοι πελάτες και 322,82 3. Τράπεζες λογ , ,92 χρεώστες Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 11. Χρεώστες διάφοροι , ,85 4. Προκαταβολές 2.394,53 πελατών 12. Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών κ' 370,00 5. Υποχρεώσεις από , ,99 πιστώσεων ΦόρουςΤέλη , , Ασφαλιστικοί Οργανισμοί , ,3 7 IV. Διαθέσιμα 11. Πιστωτές διάφοροι , ,86 1. Ταμείο , , , , Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.667, , , ,27 Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού , ,9 5 Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα , , , ,59 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,9 8 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,98

10 Κατάσταση Λογ/σμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2007 Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Χρήση 2007 Χρήση 2006 Κύκλος εργασιών , ,36 Μείον Κόστος Πωλήσεων , , 55 Μικτά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως , ,19 25 Πλέον Αλλα έσοδα ,71 εκμεταλλέύσεως Σύνολο , 25 Μείον 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 2. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως Πλέον 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα Μείον 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως ΙΙ. Πλέον (ή μείον) Εκτακτα Αποτελέσματα ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ , , , , 40 14,16 18, , , , , , , , , 28 0, , , , , , ,79 Α. ΕΣΟΔΑ μείον Β. ΕΞΟΔΑ Λ. 24 Λ. 60 Πίνακας: Εσοδα Εξοδα ΔΕΠΑΛ 2008 Αγορές αποθεμάτων για παιδικό σταθμό Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 586, , ,14

11 Λ. 61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων ,26 Λ. 62 Παροχές τρίτων ,96 Λ. 63 ΦόροιΤέλη 321,60 Λ. 64 Διάφορα έξοδα 3.714,99 Λ. 65 Τόκοι και συναφή έξοδα 2, ,33 Ζημιά έτους ,19 Ως βάση για την εκκίνηση της εκκαθάρισης υπήρξαν μεν τα δεδομένα των λογαριασμών όπως εμφανίσθηκαν στον ως άνω παρατιθέμενο ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2007 που, όπως προαναφέρθηκε, αποτελεί και τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2010, αλλά μετά την διαμόρφωσή τους με τις δοσοληψίες που έλαβαν χώρα στο έτος 2008 και που δεν είχαν αρχικά ληφθεί υπόψη.

12 Δ.Ε.Π.Α.Λ. Ισολογισμός Εναρξης Εκκαθάρισης (31/12/2010) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1. Εξοδα ιδρύσεως και πρώτης Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ εγκαταστάσεως 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 9.521,23 Ι. Κεφάλαιο (αναπόσβ. υπόλοιπο) 9.521,23 1. Καταβλημένο ,77 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ,77 ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 6. Έπιπλα και λοιπός ,49 IV. Αποθεματικά κεφάλαια εξοπλισµός (αναπόσβ. υπόλοιπο) ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες 1. Τακτικό Αποθεματικό 2.068,39 µακρ/σµες χρηµ/κές απαιτήσεις 7. Λοιπές µακροπρόθεσµες 1.508, ,39 απαιτήσεις Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) ,50 V. Αποτελέσματα εις νέο. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέµατα Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων ΙΙ. Απαιτήσεις Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο , , ,84 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , ,84 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Πελάτες ,74 1. Προμηθευτές ,34 2. Γραμμάτια εισπρακτέα 450,88 2α. Επιταγές πληρωτέες 2.729,99 (μεταχρονολογημένες) 3. Επιταγές εισπρακτέες 1.607,67 3. Τράπεζες λογ. Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , Χρεώστες διάφοροι ,86 4. Προκαταβολές πελατών 2.394, Λογ/σμοί διαχειρίσεως 370,00 5. Υποχρεώσεις από ,24 προκαταβολών κ' πιστώσεων ΦόρουςΤέλη ,15 6. Ασφαλιστικοί ,41 Οργανισμοί 11. Πιστωτές διάφοροι ,52 IV. Διαθέσιμα ,85 1. Ταμείο ,85 3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 928, ,40 Σύνολο Κυκλοφορούντος ,39

13 13 Ενεργητικού Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα , ,59 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,71 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ,71 Με βάση τον παραπάνω ισολογισμό έναρξης εκκαθάρισης (31/12/2010) ο κ. Αναγνώστου προχώρησε στην διερεύνηση των λογαριασμών και προσπάθησε να καταγράψει άπαντα τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης με στόχο: Την είσπραξη των απαιτήσεων, στον βαθμό που υπήρχε η δυνατότητα Ρευστοποίηση της περιουσίας και Πληρωμή των χρεών, παράλληλα με Τη διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων αυτής και τέλος Τη σύνταξη του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 2. Υποβολή δηλώσεων μεταβολής εργασιών καθώς και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. Δήλωση διακοπής εργασιών Ένα από τα πρώτα µελήµατα µε την ανάληψη των καθηκόντων του κ. Αναγνώστου ήταν και η υποβολή στη.ο.υ. Λιβαδειάς / Τµήµα Μητρώου των προβλεπόµενων από τη φορολογική νοµοθεσία δηλώσεων για τη «µεταβολή εργασιών», αναφορικά µε τη θέση της δηµοτικής επιχείρησης «.Ε.Π.Α.Λ.» υπό καθεστώς εκκαθάρισης. Με την ως άνω υποβολή ελήφθησαν και οι σχετικές «Βεβαιώσεις Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου» που εκδόθηκαν από τη.ο.υ. Επίσης διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποβληθεί οι προβλεπόμενες από την φορολογική νομοθεσία δηλώσεις που αφορούσαν την φορολογία εισοδήματος και το Φ.Π.Α. Για τον σκοπό αυτό Συντάχθηκαν και υποβλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς εκπρόθεσμα δηλώσεις Φ.Π.Α. Στις 27/12/2010 υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς, με ημερομηνία παραλαβής 3/1/2011, το έντυπο Μ4 «Δήλωση Διακοπής Εργασιών» που προβλέπεται από τις διατάξεις της /2627/ΔΜ/ΠΟΛ. 1102/ ΑΥΟΟ. Λήφθηκε από το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης, βεβαίωση περί διαγραφής της ΔΕΠΑΛ από το μητρώο μελών του επιμελητηρίου, ένεκα της εκκαθάρισης 3. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ «ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ» ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Η ανάλυση των λογαριασμών του Ενεργητικού περιλαμβάνεται στην συνημμένη έκθεση εκκαθάρισης του κ. Αναγνώστου. Τα βασικά συμπεράσματα της υπηρεσίας είναι τα παρακάτω: Συμπεράσματα για τους Λογ/σμούς Ενεργητικού της εκκαθάρισης

14 14 1. Τόσο από την έκθεση εκκαθάρισης της Δ.Ε.Π.Α.Λ. του κ. Αναγνώστου όσο και από την έκθεση ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης της Δ.Ε.Π.Α.Λ. για τα έτη , στην οποία παραπέμπει ο κ. Αναγνώστου, προκύπτουν διάφορα προβλήματα στην διαχείριση, όπως π.χ. οι πληρωμές απευθείας από τους υπαλλήλους στα καταστήματα, η «βίαιη» διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης και η μεταφορά «ατάκτως και προχείρως» των διάφορων περιουσιακών στοιχείων κλπ 2. Δεν κατέστη δυνατόν να ρευστοποιηθούν περιουσιακά στοιχεία 3. Δεν κατέστη δυνατόν να εισπραχθεί έστω και μέρος των απαιτήσεων της επιχείρησης, για τις οποίες δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για το ποιες έχουν παραγραφεί ή όχι. 4. Το «Ταμείο» εμφανίζεται καθαρά ως λογιστικό υπόλοιπο αφού κανένα χρηματικό ποσό δεν παραδόθηκε 5. Το σύνολο του Ενεργητικού στον Ισολογισμό λήξης της εκκαθάρισης είναι μηδενικό (0,00) αφού διαγράφηκαν τα ποσά των λογαριασμών σε χρέωση του λογαριασμού «Διαφορές εκκαθάρισης», που ανοίχθηκε και λειτούργησε κατά την διάρκεια της εκκαθάρισης και εξυπηρέτησε αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Β. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Από τον παρατιθέµενο «ισολογισµό έναρξης εκκαθάρισης», προκύπτει ότι οι λογαριασµοί που απαρτίζουν το σύνολο ιδίων κεφαλαίων έχουν αναλυτικά ως εξής: Καταβληµένο κεφάλαιο ,77 Τακτικό αποθεµατικό 2.068,39 Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο ,30 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (αρνητικό) ,14 Με τις πράξεις εκκαθάρισης οι ως άνω λογαριασµοί διαγράφονται µε χρέωση του λογαριασµού «ιαφορές εκκαθάρισης», κατά το ως άνω ποσό του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων, ήτοι κατά ,14 ευρώ. 2. Ο λογαριασµός «Προµηθευτές» του Παθητικού µε συµψηφισµένο υπόλοιπο ,50 ευρώ, απαρτίζεται από τα υπόλοιπα (ήτοι χρεωστικά πιστωτικά υπόλοιπα) που αφορούν τους κάτωθι προµηθευτές: Το σύνολο των χρεωστικών υπολοίπων ποσού ,84 ευρώ εµφανίζεται στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ στο λογαριασµό.ι.5. «Προκαταβολές για αγορές αποθεµάτων. Το σύνολο των πιστωτικών υπολοίπων ποσού ,34 ευρώ που εµφανίζεται στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ στο λογαριασµό ΓΙΙ1 «Προµηθευτές» θα εµφανισθεί και στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ήτοι εξακολουθεί να παραµένει στον ίδιο λογαριασµό και µε το ίδιο ποσό, καθόσον δεν υπάρχει προϊόν εκκαθάρισης για να εξοφληθούν οι εν λόγω προµηθευτές. Παρατηρήσεις για τον λογ/σμό «Προμηθευτές» 1. Εχουν καταγραφεί οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές χωρίς καμμία περαιτέρω ανάλυση, διευκρίνιση ή περαιτέρω στοιχεία και με μόνη παρατήρηση για μερικές από αυτές «επταετία και άνω». Βέβαια ο κ. Αναγνώστου αναφέρει ότι στηρίχθηκε στα ισοζύγια λογαριασμών του 2007, αφού υπήρξε σημαντική αδυναμία στον εντοπισμό και την ανεύρεση βιβλίων και στοιχείων.

15 15 2. Δεν γίνεται, όπως κατά την αποψή μας θα έπρεπε, καμμία αναφορά στις παραγραφείσες υποχρεώσεις προς προμηθευτές. Δεν γίνεται καν παραπομπή ή επίκληση του άρθρου 250 του Αστικού Κώδικα για την πενταετή παραγραφή των αξιώσεων. Στις παρατηρήσεις του εκκαθαριστή δίπλα στις υποχρεώσεις ανά προμηθευτή υπάρχει η ένδειξη «επταετία και άνω» και για συνολικό ποσό ,16 ευρώ, χωρίς καμμία περαιτέρω διευκρίνιση και παρατήρηση. Με την ένδειξη αυτή υποδηλώνει πιθανή παραγραφή; Σε προμηθευτές και για συνολικές υποχρεώσεις ,95 ευρώ δεν υπάρχει καμμία παρατήρηση. Αυτό σημαίνει ότι για αυτές τις υποχρεώσεις δεν υπάρχει θέμα παραγραφής ή ότι αυτή έχει ανασταλεί ή διακοπεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις; 3. Στην έκθεση εκκαθάρισης (σελ. 6) αναφέρεται ότι το 2008 έγιναν δαπάνες 586,85 ευρώ για αγορές αποθεμάτων, ,26 ευρώ για αμοιβές και έξοδα τρίτων, ,96 ευρώ για παροχές τρίτων και 3.714,99 ευρώ για διάφορα έξοδα. Συνεπώς οι υποχρεώσεις των ,95 ευρώ, για τις οποίες δεν γίνεται καμμία παρατήρηση, δεν αφορούν υποχρεώσεις που έχουν την γέννησή τους από το 2008 και εντεύθεν. 4. Δεν έχουμε εικόνα για το ποιες υποχρεώσεις προς προμηθευτές, που έχουν την γέννησή τους πρίν το 2008, έχει συντρέξει νόμιμος λόγος αναστολής ή διακοπής της παραγραφής. 5. Λαμβανομένης υπόψη της «Εκθεσης διαχειριστικού ελέγχου για το » που και ο κ. Αναγνώστου επικαλείται ορισμένα στοιχεία της, μπορεί κάποιος να βεβαιώσει για το ποιες από αυτές τις υποχρεώσεις τηρήθηκε ο «Κανονισμός Προμηθειών» της Επιχείρησης; Μπορεί να μας πεί με αφορμή τα αναφερόμενα στην «Εκθεση Ελέγχου » που και ο ίδιος μνημονεύει στην έκθεση εκκαθάρισης ότι «αρκετές πληρωμές γίνονται απ ευθείας από τους υπαλλήλους στα καταστήματα παρά τον ισχύοντα κανονισμό», ποιοι προμηθευτές και ποια ποσά πληρώθηκαν με αυτό τον τρόπο; 6. Κατά την άποψη μας οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές θα έπρεπε: Να είχαν καταγραφεί κατά τιμολόγιο και ημερομηνία έκδοσης αυτού Σε χωριστή κατάσταση να καταγράφονται οι υποχρεώσεις οι οποίες έχουν παραγραφεί Να υπάρχει κατάσταση για όσους προμηθευτές έχουν ασκήσει ένδικα μέσα 3. Ο λογαριασµός «Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων» Ο λογαριασµός «Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων» του Παθητικού θα εµφανισθεί στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ µε συνολικό υπόλοιπο οφειλής που ανέρχεται πλέον σε ποσό ,29 ευρώ και θα περιλαµβάνει τις οφειλές προς τις τράπεζες που έχουν αναλυτικά ανά τράπεζα και κατά λογαριασµό ως κάτωθι: Τράπεζα Αρ. Ποσό Λογαριασµού οφειλής ALPHA BANK (Υποκ/µα Λειβαδιάς) ,02 ALPHA BANK (Υποκ/µα Λειβαδιάς) ,15 ALPHA BANK (Υποκ/µα Λειβαδιάς) ,79 ALPHA BANK (Υποκ/µα Λειβαδιάς) ,63 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Υποκ/µα Λειβαδιάς) ,70 Σύνολο δανειακών οφειλών κατά την λήξη της εκκαθάρισης ,29

16 16 4. Ο λογαριασµός «Υποχρεώσεις από φόρους τέλη» του Παθητικού µε υπόλοιπο ,24 ευρώ, αφορά τις ληξιπρόθεσµες οφειλές από φόρους τέλη προς το Ελληνικό ηµόσιο που εµφανίζονται στα βιβλία της επιχείρησης και συνεπώς στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ Όσον αφορά τις παραπάνω αναλυτικά αναφερόµενες υποχρεώσεις της δηµοτικής επιχείρησης προς το Ελληνικό ηµόσιο, προφανώς η.ο.υ. Λιβαδειάς έχει λάβει υπόψη το ποσό που της κατέθεσε ο τότε ήµος Λεβαδέων µε το Χ.Ε.Π. 110/ ποσού ,07ευρώ, έναντι των οφειλών της.ε.π.α.λ. προς το Ελληνικό ηµόσιο Μετέπειτα όµως και πέραν όµως των ανωτέρω αναφεροµένων, εκδόθηκε από το ΚΕ.Π.Υ.Ο. µε ηµεροµηνία 31/10/2011 το ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΟΣ Ν. 3986/2001 µε συνολικό ποσό οφειλής 3.300,00 ευρώ. Συνεπώς ο λογαριασµός «Υποχρεώσεις από φόρους τέλη» του Παθητικού πρέπει στη λήξη της εκκαθάρισης να περιλαµβάνει µόνο το ως άνω βεβαιωµένο µέχρι την 4/10/2011 από τη.ο.υ. Λιβαδειάς ποσό ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το Ελληνικό ηµόσιο ποσού ,25 ευρώ πλέον του ποσού 3.300,00 ευρώ που βεβαιώθηκε στη συνέχεια και για τούτο θα εµφανισθεί στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ µε το συνολικό ποσό αυτό των ,25 ευρώ, καθόσον δεν υπάρχει προϊόν εκκαθάρισης για να εξοφληθούν οι εν λόγω οφειλές. Επίσης, η µείωση (χρέωση) της αρχικής οφειλής ποσού ,24 ευρώ µε βάση το υπόλοιπο του λογαριασµού «Υποχρεώσεις από φόρους τέλη» κατά την έναρξη εκκαθάρισης κατά το ποσό της διαφοράς ( , ,25 =) ,99 ευρώ έγινε µε πίστωση του λογαριασµού «ιαφορές εκκαθάρισης» κατά ,99. ευρώ. Παρατηρήσεις: 1) Με τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 είναι πλέον υποχρεωτική η εξόφληση από τους δήμους των οφειλών των λυθεισών και υπο εκκαθάριση αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων προς το ελληνικό δημόσιο, το ΙΚΑ και τους εργαζομένους. 2) Ο Δήμος Λεβαδέων με την 164/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/10 που προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 3938/2011 και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.5 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και την παρ. 15 του άρθρου 10 του Ν. 4071/12 (ΦΕΚ 85/ τεύχος Α ), έκανε προς το Υπουργείο Εσωτερικών αίτημα συμψηφισμού των βασικών οφειλών, χωρίς τις προσαυξήσεις και πρόστιμα, της ΔΕΠΑΛ προς το Ελληνικό Δημόσιο με τα έσοδα του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Οφειλές Ελληνικού Δημοσίουπαρακρατηθέντες ΚΑΠ), ύψους ,93 ευρώ. ( , ) σύμφωνα με την 10010/ βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς. 3) Συνεπώς οι «Υποχρεώσεις από φόρους τέλη» του Παθητικού ανέρχονται στα ,93 ευρώ και τις έχει αναλάβει ο Δήμος 5. Ο λογαριασµός «Ασφαλιστικοί Οργανισµοί» του Παθητικού µε υπόλοιπο ,41 ευρώ, αφορά τις ληξιπρόθεσµες οφειλές από εισφορές στα Ασφαλιστικά ταµεία που έχουν αναλυτικά ως εξής: Οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α ,94 Οφειλόµενες εισφορές στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. 919,4

17 ,41 Ι. Ι.Κ.Α. Υποβλήθηκε στο Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Οργανική Μονάδα 026 Λιβαδειάς) «Οριστική ιακοπή Εργασιών» της επιχείρησης.ε.π.α.λ. (µε Α.Μ.Ε ), σύµφωνα και µε την από 19/7/2011 «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΗ» της ως άνω Υπηρεσίας. Με τον από 7/10/2011 «ΠΙΝΑΚΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΗ» που µας παρα δόθηκε, το Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. (Υποκ/µα Λιβαδειάς) µας πληροφορεί ότι στην Υπηρεσία του έχουν βεβαιωθεί από ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές ως κάτωθι: Περίοδος Βεβαίωση Κύρια Πρόσθετα οφειλής Από Έως Αρ. Ηµεροµηνία Εισφορά Τέλη Σύνολο 1/3/ /10/ /2/ , , ,43 1/10/ /5/ /8/ , , ,05 1/6/ /8/ /11/ , , ,22 1/4/ /10/ /3/ ,74 0, ,74 1/3/ /3/ /6/ ,00 0,00 300,00 1/1/ /4/ /8/ ,01 723, ,36 1/12/ /12/ /8/ ,00 0,00 150,00 1/7/ /10/ /8/ ,91 0,00 704,91 1/8/ /12/ /8/ , , ,22 Σύνολο , , ,93 Συνεπώς με βάση τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα στο σύνολο των οφειλομένων ληξιπρόθεσμων εισφορών της Δ.Ε.Π.Α.Λ. προς το Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. (Υποκ/μα Λιβαδειάς) κατά την 7/10/2011 ανέρχεται στο ποσό των ,93 ευρώ. Ως εκ τούτου, προκειµένου να γίνει εµφάνιση στον Ισολογισµό λήξης εκκαθάρισης, της πραγµατικού ποσού οφειλής προς το Ι.Κ.Α. έτσι όπως ως άνω καταγράφεται, θα πρέπει να προσαρµοσθεί το ποσό της οφειλής αυτής από ,94 ευρώ σε ,93 ευρώ µε πίστωση του λογαριασµού «ιαφορές εκκαθάρισης» κατά ποσό της διαφοράς ( , ,93 =) ,01 ευρώ. Όσον αφορά τις παραπάνω αναλυτικά αναφερόµενες υποχρεώσεις της δηµοτικής επιχείρησης προς το Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Α.Μ., προφανώς το τοπικό Υποκατάστηµα Λιβαδειάς έχει λάβει υπόψη το ποσό που του κατέθεσε η Ταµειακή Υπηρεσία του τότε ήµου Λεβαδέων µε το Χ.Ε.Π. 111/ ποσού ,27 ευρώ στο Γραφείο Παρακαταθηκών Λιβαδειάς, υπέρ Ι.Κ.Α. Τ.Ε.Α.Μ., έναντι των οφειλών της.ε.π.α.λ. προς το ασφαλιστικό αυτό ταµείο (όπως σχετικά και πιο κάτω στην παράγραφο ΙΙΙ.2. της παρούσας Έκθεσης γίνεται εκτενέστερη αναφορά). Παρατηρήσεις Ιστορικό οφειλών ΔΕΠΑΛ στο Ι.Κ.Α. 1) Ο Δήμος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3649/2008 και μέσα στις προθεσμίες του νόμου εξέδωσε το χρηματικό ένταλμα 111/ ποσού ,27 ευρώ προκειμένου να εξοφλήσει τις βασικές οφειλές, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα, της Δ.Ε.Π.Α.Λ. προς το Ι.Κ.Α. που είχαν την γέννησή τους μέχρι ) Το Ι.Κ.Α. αρνήθηκε να εισπράξει τα παραπάνω ποσά με την αιτιολογία ότι έπρεπε πρώτα να εισπράξει τις τρέχουσες εισφορές ,75 ευρώ, δηλαδή δεν εισέπραξε

18 ,27 ευρώ δίδοντας προτεραιότητα στο ποσό των ,75 ευρώ, για το οποίο ο Δήμος σύμφωνα με τον νόμο δεν ήταν υπόχρεος. 3) Μπροστά στο αδιέξοδο ο Δήμος παρακατάθεσε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ του Ι.Κ.Α.ΕΤΑΜ (Υποκατάστημα Λιβαδειάς) το ποσό των ,27 ευρώ με το 32767/ γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης για οφειλές της ΔΕΠΑΛ που έχουν την γέννησή τους μέχρι 3/3/2008. Ο Δήμος δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει το ανωτέρω ποσό και για τον σκοπό αυτό συνήψε δάνειο με το Τ.Π. & Δανείων 4) Προκειμένου να προχωρήσει η εκκαθάριση των δημοτικών επιχειρήσεων, σε ερώτηση του εγκατεστημένου εκκαθαριστή κ. Αναγνώστου, δόθηκε η απάντηση από το Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ (Υποκατάστημα Λιβαδειάς) ότι στις 20/7/2011 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΠΑΛ (ΑΜΕ ) ανέρχονταν στα ,65 ευρώ ( ,51 ευρώ κύριες εισφορές προσαυξημένες κατά ,34 ευρώ) 5) Κατόπιν των ανωτέρω ο Δήμος Λεβαδέων απέστειλε το υπ αριθμ / έγγραφο του Δημάρχου προς τον διευθυντή των οικονομικών υπηρεσιών του ΙΚΑ κύριο Παπαχρήστο και ταυτόγχρονα ο Δήμαρχος συνάντησε τον υποδιοικητή κ. Σαρηβουγιούκα Ιωάννη, ο οποίος υποσχέθηκε να δεί και να αντιμετωπίσει το θέμα. 6) Tο Ι.Κ.Α. ΕΤΑΜ (Υποκατάστημα Λιβαδειάς) εισέπραξε τα ποσά που είχαν παρακατεθεί στο Τ.Π. και Δανείων στις 19/8/2011 (δηλ. περίπου 30 μήνες μετά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος), γεγονός που σημαίνει ότι αποδέχθηκε το αίτημά μας, αφού τα γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης ανέφεραν ότι τα ποσά αφορούν οφειλές που έχουν την γέννησή τους μέχρι 3/3/2008 χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3649/ ) Ο Δήμος Λεβαδέων προκειμένου να συμψηφίσει τις οφειλές του προς τα ασφαλιστικά ταμεία με τις οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 ζήτησε με το 19739/ έγγραφό του προς το ΙΚΑΕΤΑΜ (υποκατάστημα Λιβαδειάς) να του γνωρίσει ποιες είναι οι βασικές του ληξιπρόθεσμες οφειλές του μέχρι 31/12/2011 προκειμένου να εφαρμόσει τον νόμο. To IKA με το 4493/ έγγραφό του μας απάντησε, μεταξύ των άλλων, ότι η υπο εκκαθάριση ΔΕΠΑΛ οφείλει βασικές οφειλές ,44 ευρώ κύριες εισφορές και ,88 ευρώ πρόσθετα τέλη. 8) Από τα παραπάνω κατέστη σαφές ότι το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ενώ εισέπραξε τα ποσά του γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης και συνεπώς αποδέχθηκε τους νόμιμους όρους του, στην συνέχεια στα βιβλία του κατένειμε τα ποσά σε κύριες εισφορές και πρόσθετα τέλη. 9) Με τις παραπάνω ενέργειες, ο Δήμος Λεβαδέων, εστερείτο της δυνατότητας να εξοφλήσει ή να ρυθμίσει τις οφειλές των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τον Ν. 4071/ ) Επειδή ο Δήμος δεν μπορούσε να αποδεχθεί, ότι για τις οφειλές της υπο εκκαθάριση ΔΕΠΑΛ, που είχαν την γέννησή τους μέχρι 3/3/2008 είχε οποιαδήποτε υποχρέωση προς το ΙΚΑΕΤΑΜ γιατί είχε εξοφλήσει αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3649/2008, απέστειλε στις 22/4/2013 νέο έγγραφο προς τον διοικητή του Ι.Κ.Α. κ. Σπυρόπουλο, με τον οποίο στην συνέχεια υπήρξε συνάντηση του κ. Δημάρχου και του διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλλιαντάση, κατά την οποία έγινε αποδεκτή η άποψη του Δήμου. 11) Στην συνέχεια το ΙΚΑ υποκατάστημα Λιβαδειάς με το αριθ. πρωτοκ. 3427/ έγγραφό του βεβαίωσε ότι το σύνολο των βασικών οφειλών του Δήμου Λεβαδέων για την

19 19 λυθείσα και υπο εκκαθάριση αμιγή δημοτική επιχείρηση «Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Λιβαδειάς (ΔΕΠΑΛ)» ανέρχεται στο ποσό των ,52 ευρώ 12) Ο Δήμος με το αριθ. πρωτ / έγγραφό του προς το Υπουργείο Εσωτερικών διαβίβασε την 128/ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία διατύπωνε το αίτημα συμψηφισμού των οφειλών του (κύριες εισφορές) προς το Ι.Κ.Α. με τα έσοδα του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (παρακρατηθέντες Κ.Α.Π.) Συμπέρασμα 1) Η υποχρέωση προς το Ι.Κ.Α. των ,93 ευρώ δεν υφίσταται. 2) Η υποχρέωση που ανέρχεται στα ,52 ευρώ, έχει ήδη αναληφθεί ήδη από τον Δήμο και συμψηφισθεί με τα έσοδα του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (παρακρατηθέντες Κ.Α.Π.) ΙΙ. Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. Με βάση τα βιβλία της.ε.π.α.λ. οι οφειλόµενες εισφορές στο Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. ανέχονται σε 919,47 ευρώ. Με την από 21/7/2011 επιστολή µου προς το Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ. την οποία απέστειλα στο Fax µε αριθµό , γνωστοποίησα ότι ενεργώ ως διορισµένος εκκαθαριστής της.ε.π.α.λ. και ζήτησα τη διαγραφή της επιχείρησης από το µητρώο που τηρεί η Υπηρεσία του ως άνω ταµείου. Ουδεµία σχετική απάντηση έλαβα. Συνεπώς, µε βάση τα ανωτέρω, το σύνολο των ως άνω οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταµεία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ( , ,47 =) ,40 ευρώ και εµφανίζεται στο παθητικό του ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ στο λογαριασµό Γ6 «Ασφαλιστικοί Οργανισµοί», καθόσον δεν υπάρχει προϊόν εκκαθάρισης για να εξοφληθούν οι εν λόγω οφειλές. Παρατήρηση: Με βάση τα παραπάνω αναφερθέντα οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται σε ,99 ευρώ 6. Ο λογαριασµός «Επιταγές πληρωτέες» του Παθητικού µε υπόλοιπο 2.729,99 ευρώ,αφορά την επιταγή πληρωτέα της Τράπεζας Πειραιώς µε Νο , όπως αναφέρεται στα βιβλία της επιχείρησης. Πέραν τούτου ουδεµία άλλη επιπλέον πληροφόρηση αφενός µεν για τον δικαιούχο αυτής αλλά και ως προς την πληρωµή της έχουµε. Να σηµειώσουµε δε επίσης ότι ουδεµία πληροφορία έχουµε για το τι απέγιναν στη συνέχεια τα µπλοκ των επιταγών γενικότερα που είχε η επιχείρηση στην κατοχή της µε τα αχρησιµοποίητα ενδεχοµένως φύλλα. Η υποχρέωση αυτή παραµένει ως έχει και εµφανίζεται στον οικείο λογαριασµό στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ. 7. Ο λογαριασµός «προκαταβολές πελατών» ποσού 2.394,53 ευρώ,αφορά τα πιστωτικά υπόλοιπα των πελατών Τα ως άνω οφειλόµενα ποσά συνόλου 2.394,53 ευρώ εµφανίζονται στον οικείο λογαριασµό στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ.

20 20 8. Ο λογαριασμός «Πιστωτές διάφοροι» του Παθητικού με υπόλοιπο ,86 ευρώ Παρατηρήσεις για τον λογ/σμό «Πιστωτές διάφοροι» Α. Για την Εκθεση εκκαθάρισης 1. Εχουν καταγραφεί οι υποχρεώσεις προς πιστωτές διάφορους χωρίς καμμία περαιτέρω ανάλυση, διευκρίνιση ή περαιτέρω στοιχεία και με μόνη παρατήρηση για μερικές από αυτές «Δικαστική απόφαση», «επταετία και άνω» και «στο έτος 2007». Βέβαια ο κ. Αναγνώστου αναφέρει ότι στηρίχθηκε στα ισοζύγια λογαριασμών του 2007, αφού υπήρξε σημαντική αδυναμία στον εντοπισμό και την ανεύρεση βιβλίων και στοιχείων. 2. Δεν γίνεται, όπως κατά την αποψή μας θα έπρεπε, καμμία αναφορά στις παραγραφείσες υποχρεώσεις προς διάφορους πιστωτές. Δεν γίνεται καν παραπομπή ή επίκληση του άρθρου 250 του Αστικού Κώδικα για την πενταετή παραγραφή των αξιώσεων. Στις παρατηρήσεις του εκκαθαριστή δίπλα στις υποχρεώσεις ανά πιστωτή υπάρχουν οι ενδείξεις «επταετία και άνω» για συνολικό ποσό ,67 ευρώ και «στο έτος 2007» για συνολικό ποσό ,52 ευρώ χωρίς καμμία περαιτέρω διευκρίνιση και παρατήρηση. Με τις ενδείξεις αυτές υποδηλώνει πιθανή παραγραφή; Σε πιστωτές και για συνολικές υποχρεώσεις ,20 ευρώ δεν υπάρχει καμμία παρατήρηση, για ,10 ευρώ υπάρχει η ένδειξη «δικαστική απόφαση», για ,12 ευρώ υπάρχει η ένδειξη «ως κατάσταση». Αυτό σημαίνει ότι για αυτές τις υποχρεώσεις δεν υπάρχει θέμα παραγραφής ή ότι αυτή έχει ανασταλεί ή διακοπεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις; 3. Στην έκθεση εκκαθάρισης (σελ. 6) αναφέρεται ότι το 2008 έγιναν δαπάνες 586,85 ευρώ για αγορές αποθεμάτων, ,26 ευρώ για αμοιβές και έξοδα τρίτων, ,96 ευρώ για παροχές τρίτων και 3.714,99 ευρώ για διάφορα έξοδα. Συνεπώς οι υποχρεώσεις των ,95 ευρώ, για τις οποίες δεν γίνεται καμμία παρατήρηση, δεν αφορούν υποχρεώσεις που έχουν την γέννησή τους από το 2008 και εντεύθεν. 4. Κατά την άποψη μας οι υποχρεώσεις προς διάφορους πιστωτές θα έπρεπε: Να είχαν καταγραφεί κατά τιμολόγιο και ημερομηνία έκδοσης αυτού Σε χωριστή κατάσταση να καταγράφονται οι υποχρεώσεις οι οποίες έχουν παραγραφεί Β. Σημερινή κατάσταση 1. Από το συνολικό ποσό των ,86 ευρώ που καταγράφεται στην έκθεση εκκαθάρισης ως υποχρεώσεις προς διάφορους πιστωτές: Τα ,49 ευρώ έχουν ήδη πληρωθεί και αφορούν κυρίως τις αποδοχές των πρώην εργαζομένων στην ΔΕΠΑΛ Για το υπόλοιπο ποσό των ,22 ευρώ, που η υπηρεσία μας δεν έχει παραστατικά καθώς και τις σχετικές αποφάσεις ή άλλα στοιχεία που να νομιμοποιούν τις δαπάνες α) Για συνολικό ποσό 5.824,41 ευρώ δεν έχουν εκδοθεί Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης β) Για συνολικό ποσό 2.780,33 ευρώ δεν υφίσταται οφειλή γ) Για συνολικό ποσό ,67 ευρώ υπάρχει η παρατήρηση «επταετία και άνω», που υπονοεί ότι αυτές οι υποχρεώσεις έχουν παραγραφεί δ) Για συνολικό ποσό ,21 ευρώ υπάρχει η παρατήρηση «Στο έτος 2007». Για το ποσό αυτό οι βασικές μας παρατηρήσεις είναι ότι κατ αρχήν έχει παραγραφεί και δεν υπάρχουν σχετικά δικαιολογητικά, αποφάσεις κλπ που να νομιμοποιούν τις δαπάνες ε) Για συνολικό ποσό ,60 ευρώ δεν υπάρχει καμμία παρατήρηση ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

21 21 Οι υποχρεώσεις προς πιστωτές διάφορους, ανεξαρτήτως αν επιβαρύνουν τα αποτελέσματα του Δήμου ή της ΔΕΠΑΛ, ανέρχονται στα ,48 ευρώ. Εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο ασκήσει την δυνητική του ευχέρεια να αναλάβει τις υποχρεώσεις, πρέπει να διερευνηθεί ποιες από αυτές έχουν παραγραφεί και ποιες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 9. Ο λογαριασµός «ιαφορές Εκκαθάρισης» µε χρεωστικό υπόλοιπο ,08 ευρώ, όπως εµφανίζεται κατωτέρω στον ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ, ανοίχθηκε και λειτούργησε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης και εξυπηρέτησε αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Αναλυτικά η κίνηση του λογαριασµού «ιαφορές Εκκαθάρισης» είχε ως εξής: Α. Χρεώσεις µε πιστώσεις των κάτωθι λογαριασµών: Ενεργητικό Β.4. «Λοιπά έξοδα 9.521,23 εγκαταστάσεως» Ενεργητικό Γ.ΙΙ.6. «Έπιπλα και λοιπός ,49 εξοπλισµός» Ενεργητικό Γ.ΙΙΙ.7. «Λοιπές 1.508,01 µακροπρόθεσµες απαιτήσεις» Ενεργητικό.Ι.5. «Προκαταβολές για ,84 αγορές αποθεµάτων» Ενεργητικό.ΙΙ.1. «Πελάτες» ,7 4 Ενεργητικό.ΙΙ.2. «Γραµµάτια εισπρακτέα» 450,88 Ενεργητικό.ΙΙ.3α. «Επιταγές εισπρακτέες» 1.607,67 Ενεργητικό.ΙΙ.11. «Χρεώστες διάφοροι» ,86 Ενεργητικό.ΙΙ.12. «Λογ/σµοί διαχειρίσεως 370,00 προκαταβολών και πιστώσεων» Ενεργητικό.ΙV.1. «Ταµείο» ,85 Ενεργητικό Ε.2. «Έσοδα χρήσεως ,59 εισπρακτέα» Παθητικό Α. «Σύνολο ιδίων κεφαλαίων» , 14 Παθητικό Γ.ΙΙ.3. «Τράπεζες ,98 λ/βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων» Παθητικό Γ.ΙΙ.11. «Πιστωτές διάφοροι» ,80 Β. Πιστώσεις µε χρεώσεις των κάτωθι λογαριασµών: Ενεργητικό.ΙV.2. «Καταθέσεις όψεως» 815,08 Παθητικό Γ.ΙΙ.5. «Υποχρεώσεις από φόρους τέλη» ,99 Παθητικό Γ.ΙΙ.6. «Ασφαλιστικοί Οργανισµοί» ,01 Σύνολα , ,0 8 Υπόλοιπο ως ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΗΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ (χρεωστικό) ,00

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2013-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 83. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2013-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 83. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2013-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 83 Περίληψη Λήψη απόφασης υποβολής αίτησης για ένταξη πράξης στα πλαίσια του χρηματοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2012-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 249. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2012-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 249. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2012-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 249 Περίληψη Έγκριση 2 ου Α.Π.Ε. και Τακτοποιητικού για το έργο : «ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-7 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 69. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-7 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 69. Περίληψη Ημερομηνία:26/03/2014 Αρ.Πρωτ.8704 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 2014-7 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 69 Περίληψη Υποβολή αιτήματος για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 41. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 41. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 02/02/2015 Αρ. Πρωτ. 1985 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-3 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 41 Περίληψη Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-13 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 214

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-13 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 214 Ημερομηνία: 28/05/2015 Αρ. Πρωτ. 13801 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-13 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 214 Περίληψη Έγκριση γενομένων δαπανών που

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 10/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 27 ης Αυγούστου 2012. Αριθμός Απόφασης 255/2012 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 447. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 447. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 30/11/2015 Αρ.Πρωτ. 32786 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-28ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 447 Περίληψη Περί εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης. Ημερομηνία: 28/05/2015 Αρ. Πρωτ. 13752 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-13 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 183 Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 351/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 351/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 10454/4.12.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 121. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 121. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-9 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 121 Περίληψη Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από δημοτικούς καταλόγους. Λιβαδειά σήμερα 06 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 12-2012 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 29. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 29. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 02/02/2015 Αρ. Πρωτ. 1972 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-3 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 29 Περίληψη Υποβολή αιτήματος για την έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης

Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης Κ.Δ.Ε.Τ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ» Προς το Δηµοτικό Συµβούλιο Αλεξανδρούπολη, 18 Αυγούστου 2014 Του Δήµου Αλεξανδρούπολης Θέµα: ΕΚΘΕΣΗ των Εκκαθαριστών επί του τελικού Ισολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 293. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 293. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22930 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 293 Περίληψη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 173. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 173. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 173 Περίληψη Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ξυλείας. Λιβαδειά σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2203/19.3.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 2/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 178 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 178 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-11ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 178 Περίληψη Ημερομηνία 19/4/2016 Αρ. Πρωτ. 8778 Αναρτητέα Προγραμματισμός εορταστικών εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝ.Ε.Κ.Ι Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κεφαλονιάς και Ιθάκης που είχε συσταθεί το 1998 και μετατραπεί σε Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ανήκει στις εταιρείες του άρθρου 198 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 200 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 200 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-13ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 200 Περίληψη Ημερομηνία 30/5/2016 Αρ. Πρωτ. 11378 Αναρτητέα Έκλογή τακτικού μέλους της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 10/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 25 ης Ιουνίου 2013 Αριθμός Απόφασης 198/2013 Θέμα 2 ο : Έγκριση των ισολογισμών εκκαθάρισης της κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239 Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Θεοδοσίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Μαρία Πετρίδου του Χρήστου, Μέλος 3. Θεοδόσιος Αποστολίδης του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 196 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 196 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-12ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 196 Περίληψη Επιλογή των Υδρονομέων που θα προσληφθούν για την αρδευτική περίοδο 2016 Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της αριθμ. 35/29-07-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θερμαϊκού Αρ. Απόφ. 357/2014 Περίληψη: Εισηγητική έκθεση Β Τριμήνου 2014 για την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία 21/12/2015 Αρ.Πρωτ Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

Ημερομηνία 21/12/2015 Αρ.Πρωτ Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Ημερομηνία 21/12/2015 Αρ.Πρωτ. 35014 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-31ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 486 Περίληψη Επιστροφή ποσών προνοιακών επιδομάτων

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Αριθ. Αποφ. 96/2016 Από το Πρακτικό της 21 ης /2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας ΘΕΜΑ 1 ο : «Έγκριση Ισολογισμού Απολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 18η του μηνός Ιουλίου, του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 108 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 108 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2016-9ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 108 Περίληψη Ημερομηνία 16/03/2016 Αρ. Πρωτ. 6103 Αναρτητέα Αίτημα του Συλλόγου Ελικωνίων Επαρχίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 302. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 302. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 02/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22979 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 302 Περίληψη Έγκριση 2ου ΑΠΕ για την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Λ4691ΩΓ-3ΞΙ. Αθήνα 16/10/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε33 / 781

ΑΔΑ: Β43Λ4691ΩΓ-3ΞΙ. Αθήνα 16/10/2012. Αριθμ. Πρωτ. Ε33 / 781 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 259. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 259. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 3/07/05 Αρ Πρωτ 073 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ05-9 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 59 Περίληψη Έγκριση της Έκθεσης Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 169. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 169. Περίληψη Ημερομηνία 30/04/2015 Αρ. Πρωτ. 10885 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 169 Περίληψη Υλοποίηση Προγράμματος Δακοκτονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 449. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 449. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 30/12/2015 Αρ.Πρωτ. 35588 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-29ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 449 Περίληψη Έγκριση Απολογισμού Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2002-2003 ΔΕΟ 25 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 01/01/02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1487/29-1-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1487/29-1-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 69 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την ορθή επανάληψη της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 20. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :62/2013 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης (δήλωσε κώλυμα) 2. Β. Παπαδόπουλος 3. Λ. Ακριβόπουλος (δήλωσε κώλυμα) 4. Γ. Μελιόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 24/2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 411 / 2015. Π ε ρ ί λ η ψ η Υποβολή στο Δ.Σ. της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων & Ισολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 6ΧΝΟΩΡΜ-ΕΚΤ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 18ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24379/22-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24379/22-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 752 Από το πρακτικό 42 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τον προέλεγχο του

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΛΙΜΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α. Η.Π.ΑΛ Α.Ε ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 25 & ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 12 ΑΛΙΜΟΣ 174 55 ΤΗΛ: 210-9850311, 210-9850313 FAX: 210 9850827 Άλιμος, 10-1-2017 Aρ.

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 7 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 71. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 71. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-7 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 71 Περίληψη Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του ν.π.ι.δ. με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας 65 και Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 433 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-27ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 433 Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2-27ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 4 Περίληψη Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Διαφόρων Εργαλειών. Λιβαδειά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 23 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 148. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 148. Περίληψη Ημερομηνία 07/04/2015 Αρ. Πρωτ. 8533 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-9 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 148 Περίληψη Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/16-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-14 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 188 Περίληψη

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-14 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 188 Περίληψη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά 5 6-5 Αριθ. Πρωτ.: 777 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.5- ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 88 Περίληψη α)παραγραφή παραστατικών λόγω παρέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία 19/02/2015 Αρ. Πρωτ. 3851 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-5 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 45 Περίληψη Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/09/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/09/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 30/09/2015 Στην Αθήνα σήμερα, 30/09/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 το απόγευμα, στα γραφεία της υπό εκκαθάρισης εταιρείας «ΠΑΝ. ΒΛ. ΤΖΕΜΟΣ Χρηματιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά: ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Με δ.τ. «ΑΛ. ΤΕΡ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 093978606 και Α.Μ.Α.Ε.69438/80/β/10/6 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 123354220000 Alaverasksiaae.clonode.com ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 65 85100-ΡΟΔΟΣ Τηλ. Λογιστηρίου 22410-22594

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 62Υ9ΩΡΜ-3Ρ1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Απόσπασμα από το υπ αριθ. 10ο / 24-4 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ.

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ>

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail:voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 40 o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Διαχειριστικός Έλεγχος των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74446 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Συνεδρίαση της 11-12-2012. Νικόλαος Μαυρίκας, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ αριθ. 615/2012 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σύνθεση : Συνεδρίαση της 11-12-2012 Πρόεδρος : Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 229. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-14 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 229. Περίληψη Ημερομηνία: 23/6/25 Αρ.Πρωτ. 7363 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.25-4 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 229 Περίληψη Μεταβίβαση Εξοπλισμού Διαχείρισης Στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Η τροποποίηση έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Καθαρά αποτελέσματα χρήσης ,91. Μείον ζημιές προηγούμενων χρήσεων -284.

Η τροποποίηση έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Καθαρά αποτελέσματα χρήσης ,91. Μείον ζημιές προηγούμενων χρήσεων -284. ΘΕΜΑ 1 ο Προτείνετε η έγκριση τροποποίησης διάθεσης των αποτελεσμάτων του ισολογισμού 2014 και η έγκριση του ισολογισμού, που οφείλεται στις τελευταίες διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα