ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ιανουάριος 2009 Το Επικαιροποιημένο Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 1466/97. Το πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παγκόσμια Οικονομία Μακροοικονομικές Υποθέσεις Κυκλικές Εξελίξεις και Τρέχουσες Προοπτικές Η Ελληνική Οικονομία το Η Ελληνική Οικονομία το Μεσοπρόθεσμο σενάριο ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η Στρατηγική Οικονομικής Πολιτικής Δημοσιονομικές Εξελίξεις το Δημοσιονομικές προοπτικές για το Έσοδα Δαπάνες Τρέχουσες δημοσιονομικές εξελίξεις της γενικής κυβέρνησης και μεσοπρόθεσμος στόχος Διαρθρωτικά Ελλείμματα Δημοσιονομική Κατεύθυνση Εξελίξεις στο Δημόσιο Χρέος ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ Εναλλακτικό σενάριο ανάλυσης ευαισθησίας των Δημοσιονομικών Προβλέψεων Σύγκριση με το επικαιροποιημένο ΠΣΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Στρατηγική Εξελίξεις στην πλευρά των δαπανών Εξελίξεις στην πλευρά των εσόδων Ποιότητα των Δημοσιονομικών Στατιστικών ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Εισαγωγή Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση Μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας Αύξηση της απασχόλησης και ενίσχυση της παραγωγικότητας ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε στα μέσα του 2007 και εντάθηκε από το φθινόπωρο του 2008 έχει σημαντικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο για τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο και για την πραγματική οικονομία. Αναπόφευκτα, οι επιπτώσεις από την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση γίνονται αισθητές και στην Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, και στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2008, η Ελληνική κυβέρνηση έθεσε έγκαιρα σε εφαρμογή ένα συνολικό σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας με στόχο τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των μικρομεσαίων) και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα. Επιπλέον, η Ελληνική κυβέρνηση υιοθέτησε νομοθετική ρύθμιση για την αύξηση του θεσμοθετημένου ορίου εγγύησης καταθέσεων από ευρώ σε ευρώ για μία περίοδο τουλάχιστον τριών ετών, ενώ επιβεβαίωσε την πολιτική της δέσμευση για την προστασία του συνόλου των καταθέσεων σε όλες τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η κυβέρνηση προχώρησε στη θεσμοθέτηση δέσμης μέτρων για την προστασία των δανειοληπτών, ειδικότερα όσον αφορά τις προϋποθέσεις διεξαγωγής πλειστηριασμών. Πέρα από τη διαφύλαξη της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος, την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας της χρηματοπιστωτικής αγοράς και την ενίσχυση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, η οικονομική πολιτική της Ελληνικής κυβέρνησης στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Πρώτον, στη συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής με στόχο τη μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών στο πλαίσιο του Αναθεωρημένου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής στην παρούσα δυσμενή συγκυρία, η διατήρηση του ρυθμού αύξησης της απασχόλησης μέσω στοχευμένων μέτρων αποτελεί βασική προτεραιότητα. Παράλληλα, η κρίση δεν οδηγεί σε αναβολή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, καθώς η κυβέρνηση αναγνωρίζει τη σημασία τους για την ενίσχυση των αντιστάσεων της Ελληνικής οικονομίας ώστε να είναι σε καλύτερη θέση να εκμεταλλευθεί την ανάκαμψη. Για το λόγο αυτό, ο δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της δυνητικής 3

4 ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο τόσο της Στρατηγικής της Λισσαβόνας όσο και του Σχεδίου Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τη μείωση του διοικητικού βάρους, τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την αύξηση της αποτελεσματικότητας του δημοσίου τομέα και την ενίσχυση της καινοτομίας. Επιπρόσθετα, μεγάλη βαρύτητα δίνεται στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, και των δομών κατάρτισης, επανακατάρτισης και δια βίου μάθησης, καθώς και στον επαναπροσδιορισμό των πολιτικών για την απασχόληση με περισσότερη έμφαση στις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Με βάση την παραπάνω στρατηγική και παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η Ελληνική κυβέρνηση προβλέπει ότι ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος θα ξεπεράσει το 1% για το 2009, με σταδιακή επιτάχυνση εντός του χρονικού ορίζοντα του Προγράμματος. Το υπόλοιπο του προγράμματος διαμορφώνεται ως εξής. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις, καθώς επίσης και οι προβλέψεις με βάση το μεσοπρόθεσμο σενάριο. Η γενικότερη στρατηγική και οι στόχοι για το ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης και το χρέος παρουσιάζονται στο τρίτο κεφάλαιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία ανάλυση ευαισθησίας και συγκρίνεται η παρούσα επικαιροποίηση του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Π.Σ.Α.) με την προηγούμενη. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εξελίξεις όσον αφορά την ποιότητα των δημόσιων οικονομικών. Τέλος, η μακροχρόνια βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και η συνέπεια του επικαιροποιημένου Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων εξετάζονται στα κεφάλαια 6 και 7 αντίστοιχα. 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2.1 Παγκόσμια Οικονομία Μακροοικονομικές Υποθέσεις Ήδη από τα μέσα του 2007, η διεθνής οικονομική δραστηριότητα παραμένει σε πτωτική πορεία. Η χρηματοοικονομική κρίση, με αφετηρία την αγορά ενυπόθηκων δανείων των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις σχετικά υψηλές τιμές πετρελαίου, εμπορευμάτων και τροφίμων 4

5 έως και τα μέσα Ιουλίου 2008, είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικής αβεβαιότητας στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Η κλιμακούμενη κρίση στις χρηματοπιστωτικές αγορές προκάλεσε διεθνώς σημαντικά προβλήματα φερεγγυότητας σε πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και περιορισμό της ρευστότητας στη διατραπεζική αγορά. Το αποτέλεσμα ήταν η σημαντική μείωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και η αυξανόμενη αβεβαιότητα. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2008, τα προβλήματα αυτά προκάλεσαν την πρωτοφανή αντίδραση Ευρώπης και Αμερικής, ώστε να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κρίσης, καθώς και να διασφαλιστεί η σταθερότητα του διεθνούς χρηματοοικονομικού συστήματος. Επιπλέον, οι Κεντρικές Τράπεζες συντονισμένα σε διεθνές επίπεδο χαλάρωσαν τη νομισματική πολιτικής τους. Ωστόσο, το οικονομικό και επιχειρηματικό κλίμα εξακολουθεί να είναι δυσμενές, ενώ έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα αποτελέσματα της αρνητικής επίδρασης της χρηματοοικονομικής κρίσης στην πραγματική οικονομία. Οι αναδυόμενες οικονομίες, αν και παρουσιάζουν γενικά μεγαλύτερες αντιστάσεις, έχουν επίσης πληγεί από τις αρνητικές οικονομικές εξελίξεις, με αποτέλεσμα η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα να σημειώνει σημαντική πτώση. Από κάθε άποψη, το συνολικό μέγεθος και η διάρκεια των δυσμενών οικονομικών εξελίξεων δεν είναι δυνατό ακόμη να προσδιοριστούν επακριβώς. Σύμφωνα με την ενδιάμεση πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 19ης Ιανουαρίου, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας θα μειωθεί από 5% το 2007, στο 3,3% το 2008 και μόλις στο 0,5% το Η ανάκαμψη αναμένεται κατά το 2010, μέσω της ανάκτησης της εμπιστοσύνης στις χρηματοοικονομικές αγορές και την αυξημένη δημοσιονομική επέκταση, κυρίως στις ΗΠΑ, που θα στηρίξουν τον πραγματικό τομέα. Η οικονομική κατάσταση στην ΕΕ παραμένει εξίσου αβέβαιη, αν και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η σταθερή οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς και οι συντονισμένες δράσεις για τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης έχουν αυξήσει την ανθεκτικότητα και την ευελιξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κρίσης. Το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί σχεδόν κατά 2% το 2009, τόσο στην Ε.Ε. όσο και στη ζώνη του ευρώ, ασκώντας πίεση στην αγορά εργασίας, ενώ σταδιακή ανάκαμψη προβλέπεται από το Στο πλαίσιο αυτό, οι προσωρινές, έγκαιρες, στοχευμένες και συντονισμένες δημοσιονομικές δράσεις, σύμφωνα με το Σχέδιο Οικονομικής Ανάκαμψης της Επιτροπής, που έχουν στόχο την μείωση των πιστωτικών περιορισμών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά όσο και την ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης που έχουν ανακοινωθεί, αναμένεται να αρχίσουν να έχουν 5

6 αποτελέσματα κατά τους προσεχείς μήνες. Κυκλικοί και διαρθρωτικοί παράγοντες αναμένεται να συμβάλουν στην σημαντική επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. το 2009 και κατά το μεγαλύτερο μέρος του Από την άλλη πλευρά, οι πληθωριστικές πιέσεις εξασθενούν, κυρίως λόγω της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και της μείωσης των τιμών του πετρελαίου και των εμπορευμάτων, οι οποίες είχαν εκτοξευθεί το πρώτο εξάμηνο του Συνολικά, οι προοπτικές για την εξέλιξη του πληθωρισμού στην Ε.Ε. βασίζονται στη συγκράτηση των μισθών και τη μείωση των πληθωριστικών προσδοκιών με την εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή να είναι συμβατή με το μεσοπρόθεσμο στόχο για σταθερότητα των τιμών. Στο πλαίσιο αυτό, η πιθανή υποτίμηση του ευρώ θα μπορούσε επίσης να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική δραστηριότητα. Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης βασίζεται στις κοινές υποθέσεις της ενδιάμεσης πρόβλεψης Ιανουαρίου 2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον. Οι υποθέσεις αυτές αντανακλούν μία σημαντική επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και της κατάστασης της αγοράς, καταλήγοντας σε ένα δυσμενές και ιδιαίτερα ευμετάβλητο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον. 2.2 Κυκλικές Εξελίξεις και Τρέχουσες Προοπτικές Η Ελληνική Οικονομία το 2007 Κατά τη διάρκεια του 2007, η ελληνική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται με ρυθμούς κοντά στη μακροπρόθεσμη τάση, καταγράφοντας ρυθμό αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ 4%, από 4,5% το 2006, υψηλότερο κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ευρωζώνης. Η ισχυρή οικονομική ανάπτυξη ήταν αποτέλεσμα κυρίως της υψηλής εγχώριας ζήτησης, η οποία συνέβαλλε 4,6 ποσοστιαίες μονάδες στο ρυθμό ανάπτυξης. Το εξωτερικό ισοζύγιο είχε αρνητική συμβολή 1,62 ποσοστιαίες μονάδες στο ρυθμό ανάπτυξης, δεδομένου ότι ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών ήταν υψηλότερος κατά 3,6 ποσοστιαίες μονάδες από την αντίστοιχη αύξηση των εξαγωγών. Η τελική ζήτηση συνέβαλε 6,41 ποσοστιαίες μονάδες στο συνολικό ρυθμό ανάπτυξης, ενώ η συμβολή των εξαγωγών υπηρεσιών ήταν 1,6 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα ιστορικά δεδομένα. 6

7 Επιπλέον, η αύξηση των επενδύσεων, αν και ελαφρώς μειωμένη, παρέμεινε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Οι συνολικές επενδύσεις σε σταθερές τιμές αυξήθηκαν κατά 4,9% και οι επενδύσεις σε εξοπλισμό κατά 9,1%, ενώ, σε τρέχουσες τιμές, οι επενδύσεις ανήλθαν στο 22,5% του ΑΕΠ. Από την οπτική γωνία της σχέσης αποταμίευσης επενδύσεων, η υψηλή αύξηση των επενδύσεων και η αύξηση της εγχώριας ζήτησης συνέβαλαν στην αύξηση της διαφοράς αποταμίευσης-επενδύσεων, η οποία αντανακλάται επίσης στο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο έφθασε το 14% του ΑΕΠ το Ο ρυθμός ανάπτυξης των αγορών εξαγωγικών προϊόντων μειώθηκε στο 5,7% από 8,7% το 2006 και, κατά συνέπεια, η ανοδική τάση του προηγούμενου έτους στο ρυθμό αύξησης των εξαγωγών αγαθών αντιστράφηκε κατά το Ωστόσο, οι εξαγωγές υπηρεσιών, σε σταθερές τιμές, αυξήθηκαν σημαντικά κατά 12,7%, συνεισφέροντας 1,6 ποσοστιαίες μονάδες στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Από την άλλη πλευρά, παρά τη σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των εισαγωγών αγαθών σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με το 2006, ο ρυθμός αυτός παρέμεινε στο 6,7%, ενώ και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 6,8%. Συνολικά, οι εξελίξεις στον εξωτερικό τομέα της οικονομίας καθορίστηκαν κυρίως από τις αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου, την υψηλή ενεργειακή εξάρτηση της οικονομίας, την ανατίμηση του ευρώ, τη χαμηλότερη ανάπτυξη πολλών ευρωπαϊκών χωρών που δέχονται πάνω από το ήμισυ των ελληνικών εξαγωγών, την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τη διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης των επενδύσεων και τις σημαντικές εισαγωγές μηχανημάτων και εξοπλισμού. Στον εγχώριο τομέα, το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 4,2% και, κατά συνέπεια, η ιδιωτική κατανάλωση σε σταθερές τιμές αυξήθηκε κατά 3,0%. Η πιστωτική επέκταση προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της υψηλής εγχώριας ζήτησης σε συνδυασμό με τα επενδυτικά κίνητρα. Οι υψηλοί ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ οδήγησαν σε επιτάχυνση της διαδικασίας πραγματικής σύγκλισης, όπως προκύπτει από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης). 7

8 Πηγή: Eurostat (οι τιμές για το 2008 είναι προβλέψεις) Η διατήρηση του ρυθμού αύξησης της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας ενίσχυσε τη συνεχιζόμενη μείωση του ποσοστού ανεργίας στο 8,0% από 8,6% το 2006, καθώς και την αύξηση της συνολικής απασχόλησης κατά 1,3%. Η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε κατά 2,7%, έναντι μέσης αύξησης της παραγωγικότητας στην ευρωζώνη κατά 1,1%. Ο πληθωρισμός, με βάση τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ μειώθηκε στο 2,9% από 3,2% το 2006, παρά την άνοδο του πετρελαίου και των τιμών των βασικών εμπορευμάτων από τα μέσα του Ο αποπληθωριστής ιδιωτικής κατανάλωσης επιβραδύνθηκε επίσης στο 3,2% από 3,5% το Η Ελληνική Οικονομία το 2008 Οι δυσμενείς διεθνείς οικονομικές συνθήκες από τον Αύγουστο του 2007 επηρέασαν και την Ελληνική οικονομία. Οι οικονομικές εξελίξεις το 2008 προσδιορίστηκαν κυρίως από δύο παράγοντες: από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου και των εμπορευμάτων μέχρι τον Ιούλιο του 2008 και από τις επιπτώσεις της κλιμακούμενης οικονομικής κρίσης, η οποία επηρέασε τις μακροοικονομικές μεταβλητές κυρίως κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Ωστόσο, η επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ φαίνεται περιορισμένη σε σύγκριση με τις προοπτικές σε διεθνές επίπεδο. 8

9 Κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του 2008, η αύξηση του ΑΕΠ παρέμεινε ισχυρή, αν και σε πτωτική πορεία, και πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,6% κατά το δεύτερο τρίμηνο και κατά 3,1% το τρίτο τρίμηνο, με το μέσο ρυθμό ανάπτυξης της ευρωζώνης να διαμορφώνεται στο 1,4% και 0,8% αντίστοιχα. Οι εξελίξεις για την εγχώρια ζήτηση και τις εξαγωγές ήταν σχετικά πιο ευνοϊκές, αν και η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας είναι εμφανής. Όσον αφορά στις επενδύσεις, κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν σημαντικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του Η επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των επενδύσεων αντανακλά τη σημαντική επιβράδυνση της ιδιωτικής κατασκευαστικής δραστηριότητας και, συνεπώς, μια πιθανή διόρθωση στην αγορά στέγης. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται επίσης από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2008 υπάρχει μια σημαντική πτώση άνω του 20% στις κατασκευαστικές άδειες. Ωστόσο, κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα του έτους, οι πιστώσεις προς τις εγχώριες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά διατήρησαν ρυθμό αύξησης κοντά στο 20%, αν και ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τα νοικοκυριά ήταν κάπως χαμηλότερος. Οι εν λόγω εξελίξεις σηματοδοτούν χαμηλότερη ζήτηση δανείων, λόγω της αύξησης των επιτοκίων για στεγαστικά δάνεια, καθώς και πιο αυστηρούς κανόνες από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την έγκριση των δανείων. Οι εξελίξεις όσον αφορά στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα αντικατοπτρίζουν την αύξηση της συνολικής ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης μέχρι τα μέσα του 2008, που τόνωσε τη συνολική τελική ζήτηση, ενώ, από το τρίτο τρίμηνο του έτους και μετά, ο ρυθμός αύξησης της ιδιωτικής και δημόσιας κατανάλωσης μειώθηκε. Η μείωση αυτή σε ένα βαθμό οφείλεται στην επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των λιανικών πωλήσεων. Οι δείκτες οικονομικού κλίματος και οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών δείχνουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η οποία φαίνεται να εντείνεται από το δεύτερο τρίμηνο του έτους και, ιδιαίτερα, στο μεταποιητικό τομέα. Στον εξωτερικό τομέα, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν απότομη πτώση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2008, σηματοδοτώντας επιδείνωση στις εισαγωγές αγαθών. Οι εξελίξεις στις εισαγωγές αγαθών αποδίδονται στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγομένων, ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, από την άλλη πλευρά, διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα κατά τα δύο πρώτα τρίμηνα, κυρίως εξαιτίας του υψηλού ρυθμού αύξησης των εξαγωγών υπηρεσιών. Ωστόσο, 9

10 κατά το τρίτο τρίμηνο η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών περιορίστηκε. Συνολικά, κατά το τρίτο τρίμηνο, το έλλειμμα του εξωτερικού τομέα, σε εθνικολογιστική βάση μειώθηκε, συμβάλλοντας θετικά στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ. Όσον αφορά τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, η αύξηση της απασχόλησης παραμένει θετική, αναδεικνύοντας μια σχετικά «ανθεκτική» αγορά εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σε 7,2% κατά το δεύτερο και το τρίτο τρίμηνο του 2008 από 8,3% το πρώτο τρίμηνο (στοιχεία Έρευνας Εργατικού Δυναμικού). Υπό το πρίσμα της επιδείνωσης των οικονομικών προοπτικών, η οποία αρχίζει να γίνεται εμφανής κυρίως από το τρίτο τρίμηνο του 2008, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ για το 2008 εκτιμάται σε 3,0%. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν αναθεώρηση προς τα κάτω του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, κατά 1,0 εκατοστιαία μονάδα σε σύγκριση με τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στην περυσινή επικαιροποίηση του Π.Σ.Α.. Η επιβράδυνση στο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ προέρχεται από το χαμηλότερο ρυθμό αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης (2,3% σε σταθερές τιμές), και από την έντονη κάμψη στις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά 8,9%, αντανακλώντας τη σημαντική μείωση κατά 15,0% στη συνολική κατασκευαστική δραστηριότητα και κατά 25,0% στις επενδύσεις κατοικιών. Οι συνολικές επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ αναμένεται να μειωθούν στο 19,9% από 22,5% το Ωστόσο, οι επενδύσεις της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι αυξήθηκαν σε πραγματικές όρους κατά 4,0%, οδηγώντας σε τόνωση της ζήτησης και ενισχύοντας την προοπτική της οικονομικής ανάκαμψης. Από μια πιο θετική οπτική γωνία, αν και μια μικρή μείωση στο σύνολο των εξαγωγών θα ήταν αναμενόμενη, κυρίως λόγω του περιορισμού των εξαγωγών υπηρεσιών (κυρίως στον τουρισμό και στις υπηρεσίες μεταφορών), το περιεχόμενο των εξαγωγών αγαθών, καθώς και η γεωγραφική εξειδίκευση των εμπορικών ροών προς χώρες με υψηλότερη ανάπτυξη, αναμένεται να περιορίσει ενδεχόμενες αρνητικές πιέσεις στις εξαγωγές. Έτσι, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι αυξήθηκαν το 2008 κατά 3,9%, αντικατοπτρίζοντας αύξηση κατά 7,7% των εξαγωγών υπηρεσιών και μείωση κατά 1,1% των εξαγωγών αγαθών. Οι εξελίξεις αυτές υποδηλώνουν μια συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,93 ποσοστιαίες μονάδες. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών από την άλλη πλευρά, εκτιμάται ότι έχουν επιδεινωθεί ραγδαία, με ρυθμό αύξησης 0,4%, κυρίως λόγω της σημαντικής μείωσης των εισαγωγών αγαθών κατά 2,3%. Οι εξελίξεις αυτές οφείλονται στη μείωση των καταναλωτικών δαπανών, καθώς και στη χαλάρωση των πιέσεων στις τιμές του πετρελαίου. Το εξωτερικό ισοζύγιο αναμένεται να συμβάλει κατά 0,79 ποσοστιαίες μονάδες στην 10

11 αύξηση του ΑΕΠ, ενώ η τελική εγχώρια ζήτηση κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες, συνεισφορά που βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο και αντανακλά την αρνητική συμβολή των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου κατά 2,18 ποσοστιαίες μονάδες. Το πραγματικό κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος εκτιμάται ότι επιταχύνθηκε ελαφρά κατά 0,9% σε σύγκριση με ρυθμό 3,5% το 2007, σηματοδοτώντας με τον τρόπο αυτό βελτίωση συνολικά της ανταγωνιστικότητας της χώρας, ενώ προβλέπεται επίσης, συγκράτηση των ονομαστικών μισθών. Η απασχόληση εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 1,0% και το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται στο 7,5%, σε εθνικολογιστική βάση, καταγράφοντας μια αθροιστική μείωση κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα κατά την περίοδο Παρά τη θετική επίδραση της μείωσης των τιμών του πετρελαίου και των εμπορευμάτων από τον Ιούλιο του 2008, καθώς και τον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας, τόσο ο αποπληθωριστής του ΑΕΠ ως μέτρο του πληθωρισμού όσο και ο αποπληθωριστής της ιδιωτικής κατανάλωσης εκτιμώνται το 2008 στο 4,3% και στο 4,2% αντίστοιχα, έναντι 2,9 % και 3,2% το Αυτό οφείλεται σε ένα αποτέλεσμα συγκριτικής βάσης από έκρηξη των τιμών του πετρελαίου και των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων του έτους. Το ποσοστό πληθωρισμού (μετρούμενο από το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή Δ.Κ.Τ.) παρέμεινε σε σταθερά υψηλά επίπεδα (4,6% για την περίοδο Ιανουάριου- Σεπτεμβρίου), ωστόσο, η τάση αυτή φαίνεται να έχει αντιστραφεί, καθώς ο ρυθμός 11

12 μεταβολής του Δ.Τ.Κ. μειώθηκε στο 3,9% τον Οκτώβριο του 2008 και στο 2,9% το Νοέμβριο, ενώ περαιτέρω μείωση στο 2,0% σημειώθηκε το Δεκέμβριο του Ο πυρήνας του Δ.Τ.Κ. επίσης παρουσίασε επιβράδυνση στο 3,4% το Δεκέμβριο του 2008, διατηρώντας μια μάλλον σταθερή τάση σε όλη τη διάρκεια του έτους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι γίνεται μία παραδοχή για ακαμψία των τιμών κατά την εξέταση της συνολικής επίδρασης στον Δ.Τ.Κ από τη μείωση στον πληθωρισμό λόγω των καυσίμων. Από την άλλη πλευρά, η υποτίμηση του ευρώ από τον Αύγουστο του 2008, εάν διατηρηθεί, θα μπορούσε να περιορίσει την ενδεχόμενη αντιπληθωριστική επίδραση της μείωσης των τιμών των βασικών εμπορευμάτων. 2.3 Μεσοπρόθεσμο σενάριο Το βασικό σενάριο του προγράμματος της περιόδου αντικατοπτρίζει τις μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα. Στηρίζεται στις υποθέσεις της βραχυπρόθεσμης συγκράτησης των διεθνών τιμών του πετρελαίου και των εμπορευμάτων, στη σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στη μείωση των συναλλαγών του διεθνούς εμπορίου μέχρι το τέλος του Το πραγματικό ΑΕΠ θα επηρεαστεί σημαντικά από την παγκόσμια οικονομική ύφεση σημειώνοντας μέσο ρυθμό αύξησης 1,67% κατά τη διάρκεια των επόμενων τριών ετών, συγκρινόμενο με το μέσο ρυθμό αύξησης 4,07% της περιόδου Σε ετήσια βάση, η αύξηση του ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί στο 1,1% το 2009, ανακάμπτοντας στο 1,6% το 2010 και στο 2,3% το 2011, ακολουθώντας και την προβλεπόμενη παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη. Μέσα στο πλαίσιο της ρευστότητας και αβεβαιότητας που παρουσιάζει η παγκόσμια οικονομία, η καταναλωτική και επιχειρηματική εμπιστοσύνη αναμένεται να αποκατασταθεί σταδιακά οδηγώντας και στην ανάκαμψη της αύξησης του ΑΕΠ, έστω και με βραδύτερο ρυθμό. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη χρονική υστέρηση των θετικών επιδράσεων που θα έχει το Σχέδιο Στήριξης των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων στην πραγματική οικονομία, καθώς και στη σταδιακή επίδραση της ανάκαμψης των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Το 2009, οι ρυθμοί αύξησης των βασικών μακροοικονομικών μεταβλητών του ΑΕΠ αναμένεται να παραμείνουν σε πτωτική πορεία, ενώ κατά τη διάρκεια του 2010 η τάση αυτή θα αντιστραφεί. Η εγχώρια ζήτηση αναμένεται να επηρεαστεί τόσο από το χαμηλότερο 12

13 ρυθμό αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης όσο και των επενδύσεων. Η πρόβλεψη για το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών είναι ότι θα αντισταθμίσει σε ένα βαθμό τις εξελίξεις στην εγχώρια ζήτηση και θα ενισχύσει το ρυθμό ανάπτυξης τουλάχιστον μέχρι τις αρχές του Η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να διατηρηθεί στο 1,9% το 2009 και στο 2,0% κατά μέσο όρο την περίοδο Η αποταμίευση του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να αυξηθεί από το 2009 και έπειτα, λόγω τόσο της αυξημένης αβεβαιότητας σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές όσο και λόγω της εξέλιξης των επιτοκίων. Οι ευνοϊκές εξελίξεις στην αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων πληθωριστικών πιέσεων καθώς και της «ανθεκτικότητας» της αγοράς εργασίας (όπως αυτή φαίνεται από τη μείωση του ποσοστού ανεργίας), αναμένεται να ενισχύσει το ρυθμό αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης. Οι εξελίξεις στην εγχώρια ζήτηση περιλαμβάνουν και μικρότερη αύξηση της δημόσιας κατανάλωσης κατά μέσο όρο στο 1,8% για την περίοδο , ενώ οι επενδύσεις σε εξοπλισμό παραμένουν σταθερές το 2009 και αναμένεται να αυξηθούν κατά 4,0% στη διάρκεια των δύο επόμενων ετών. Η εξέλιξη των επενδύσεων στις κατασκευές αντανακλούν κυρίως την αναμενόμενη διόρθωση στην αγορά κατοικιών, η οποία άρχισε το 2008 και αναμένεται να συνεχιστεί το 2009, ανακάμπτοντας σταδιακά προς το τέλος της περιόδου που καλύπτει το πρόγραμμα. Η καθυστέρηση στη διαδικασία ανάκαμψης στην αγορά κατοικιών σηματοδοτεί τόσο την επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης για στεγαστικά δάνεια, όσο και την υψηλή αβεβαιότητα όσον αναφορά την ανάληψη αποφάσεων για νέες επενδύσεις στις κατοικίες από την πλευρά των κατασκευαστών. Η συνολική εικόνα των επενδύσεων βελτιώνεται αν ληφθεί υπόψη ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις εκτός κατοικιών, θα αυξηθούν κατά μέσο όρο 4,2% την περίοδο , κυρίως μέσω της ενίσχυσης της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (π.χ., με κίνητρα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), της επιτάχυνσης των έργων που υλοποιούνται μέσω του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, καθώς και των έργων εκείνων που στηρίζονται στις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα και στον Επενδυτικό Νόμο. Η σημαντικότητα του Επενδυτικού Νόμου τεκμηριώνεται αν ληφθεί υπόψη ότι έχουν ήδη εγκριθεί προγράμματα, τα οποία αντιστοιχούν σε επενδύσεις ύψους 9,8 δις. ευρώ και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επηρεάσει την εξέλιξη των μισθολογικών αυξήσεων, οδηγώντας σε χαμηλότερο ονομαστικό κόστος εργασίας, σε αντιστοιχία με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας. Τα μέτρα οικονομικής πολιτικής και οι 13

14 διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας αναμένεται να αποδώσουν και να μειώσουν τις επιπτώσεις από τη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας στην ανεργία. Το ποσοστό ανεργίας θα σταθεροποιηθεί στο 7,9% την περίοδο , με σταδιακή μείωση από το 2010 και έπειτα. Η αύξηση της απασχόλησης εκτιμάται ότι θα επιταχυνθεί σταδιακά, με μέσο όρο αύξησης 0,5%. Από την άλλη πλευρά, ο εξωτερικός τομέας και ειδικότερα ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών αγαθών αναμένεται να επηρεαστούν από τις εξελίξεις στην εσωτερική ζήτηση. Οι εισαγωγές αγαθών θα μειωθούν κατά 3,5% το 2009, και αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,8% το 2010 και 2,4% το 2011, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών θα διατηρήσουν μέσο ρυθμό αύξησης 3,4% την περίοδο Από το 2010, η πορεία των εισαγωγών θα επηρεαστεί και από την κίνηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται να διατηρήσουν την τάση τους, αυξάνοντας κατά μέσο όρο 2,4% την περίοδο , αντικατοπτρίζοντας τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας λόγω των εξελίξεων στο μοναδιαίο κόστος εργασίας και τον περιορισμό στις πληθωριστικές πιέσεις, καθώς και τις προσδοκίες για την ισοτιμία του ευρώ. Επιπλέον, η γεωγραφική εξειδίκευση των εξαγωγών προς χώρες με υψηλό ρυθμό ανάπτυξης θα έχει ως αποτέλεσμα μια συγκρατημένη μείωση των εξαγωγών αγαθών το 2009, οι οποίες όμως αναμένεται να ανακάμψουν στη συνέχεια, σημειώνοντας θετικό μέσο ρυθμό αύξησης μεσοπρόθεσμα. Η αύξηση των εισπράξεων από μεταφορές και τουρισμό θα περιοριστεί σε σχέση με την περίοδο , λόγω των αρνητικών εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία. Συνεπώς, συνολικά οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα αυξηθούν μεσοπρόθεσμα κατά μέσο όρο 2,4%. Η σχετική εξέλιξη των τιμών των εξαγόμενων και των τιμών των εισαγόμενων προϊόντων αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των πραγματικών όρων εμπορίου, μετριάζοντας σε ένα βαθμό τις ανισορροπίες στον εξωτερικό τομέα λόγω των εξελίξεων στην ανταγωνιστικότητα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο πληθωρισμός, όπως μετριέται τόσο από τον αποπληθωριστή του ΑΕΠ όσο και από τον αποπληθωριστή ιδιωτικής κατανάλωσης θα επιβραδυνθεί με μέσους ρυθμούς αύξησης 2,6% και 2,5% αντιστοίχως. Η συγκράτηση του ρυθμού αύξησης του αποπληθωριστή ιδιωτικής κατανάλωσης ενισχύεται από το χαμηλότερο ονομαστικό μοναδιαίο κόστος εργασίας, το οποίο σταδιακά περιορίζεται σε ρυθμό αύξησης μόλις 1,8% το 2011 από 5,1% το Οι εξελίξεις στις τιμές διαμορφώνονται από την επιβράδυνση της τρέχουσας οικονομικής δραστηριότητας και τη συγκράτηση του 14

15 εισαγόμενου πληθωρισμού, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό και την σχέση αλληλεπίδρασης των τιμών και των μισθών. Για το μεσοπρόθεσμο σενάριο υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι, στους οποίους περιλαμβάνονται η μεγάλη αβεβαιότητα που υπάρχει για τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, η υστέρηση όσον αφορά τα αποτελέσματα των δημοσιονομικών μέτρων που ελήφθησαν από πολλές χώρες, καθώς και οι αμφιβολίες όσον αφορά το πραγματικό μέγεθος της αρνητικών επιπτώσεων της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην εγχώρια πραγματική οικονομική δραστηριότητα. 3 ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΚΑΙ ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 3.1 Η Στρατηγική Οικονομικής Πολιτικής Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει σημαντικά βήματα για την προώθηση των απαραίτητων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα έχει δώσει έμφαση στη δημοσιονομική εξυγίανση. Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης βασίζεται σε δύο πυλώνες: την περαιτέρω βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, παρέχοντας ταυτόχρονα ένα «δίκτυ προστασίας» στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και την προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την αύξηση του αναπτυξιακού δυναμικού της οικονομίας. Ωστόσο, η δυσμενής οικονομική συγκυρία έχει επηρεάσει αρνητικά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού του Λόγω της σοβαρής οικονομικής ύφεσης σε παγκόσμιο επίπεδο, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης εμφανίζει μια απόκλιση από την εκτίμηση του προϋπολογισμού, φτάνοντας το 3,7% του ΑΕΠ για το Επιπλέον, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να παραμείνει πάνω από το όριο του 3% του ΑΕΠ για το 2009 και για το 2010, καθώς οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες αναμένεται να συνεχιστούν τα επόμενα έτη, ενώ η ανάκαμψη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο έτος του ορίζοντα του προγράμματος. Επιπρόσθετα, λόγω της σοβαρότητας της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία επιδρά αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα, η οικονομική συγκυρία για το 2009 χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα. Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι οικονομικές συνθήκες δεν αναμένεται να βελτιωθούν πριν το τέλος του 2010, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ε.Ε. Με βάση τις πρόσφατες ενδιάμεσες 15

16 προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι αρνητικές διαταραχές από την παγκόσμια ύφεση αναμένεται να συνεχίσουν να επηρεάζουν την οικονομία για όλο το 2009 και για το μεγαλύτερο μέρος του Παρά τη σοβαρή οικονομική ύφεση, η ελληνική κυβέρνηση διατηρεί τη δέσμευσή της για δημοσιονομική προσαρμογή και για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, θωρακίζοντας ταυτόχρονα την πραγματική οικονομία. Επιπλέον, η κυβέρνηση θεωρεί πρωταρχική προτεραιότητα την προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Κατά συνέπεια, η δημοσιονομική προσαρμογή συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά με κάποιο βαθμό ευελιξίας, όπως προβλέπεται από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στόχος είναι η συνέχιση της δημοσιονομικής προσαρμογής χωρίς να υπονομευθούν οι αναπτυξιακές προοπτικές της οικονομίας αλλά και με τη δημιουργία ενός «μηχανισμού προστασίας» κατά της φτώχειας για τις ομάδες του πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες στη διεθνή κρίση, επιτρέποντας έτσι την απρόσκοπτη δράση των αυτόματων σταθεροποιητών. 3.2 Δημοσιονομικές Εξελίξεις το 2008 Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για το 2009, που παρουσιάστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του περασμένου έτους, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης για το 2008 είχε εκτιμηθεί στο 2,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ. Με βάση όμως τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης για το 2008 υπολογίζεται σε 3,7% του ΑΕΠ. Η συγκεκριμένη απόκλιση από τον στόχο του κρατικού προϋπολογισμού οφείλεται κυρίως σε υστέρηση εσόδων και σε μικρότερο βαθμό σε υπερβάσεις των δαπανών. Ανάμεσα στους παράγοντες που συντέλεσαν στην υστέρηση των εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό κατά 2 δις περιλαμβάνονται. Πρώτον, η επίδραση στα φορολογικά έσοδα από την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Δεύτερον, το γεγονός ότι η συγκρότηση του μηχανισμού για το νέο φόρο ακίνητης περιουσίας ήταν δυσκολότερη από ό,τι αναμενόταν αρχικά. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν οργανωτικά προβλήματα και καθυστερήσεις, αν και το σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει ομαλά από το τρέχον έτος. Τρίτον, η ανταπόκριση του επιχειρηματικού κόσμου στο πρόγραμμα που προώθησε η κυβέρνηση για την περαίωση φορολογικών εκκρεμοτήτων δεν ήταν η αναμενόμενη, κυρίως λόγω της περιορισμένης ρευστότητας στην αγορά εξαιτίας της διεθνούς κρίσης, όσο και λόγω των μικρών προθεσμιών για υποβολή των αιτήσεων (οι οποίες, πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι έχουν παραταθεί μέσα στο 2009). Τέλος, οι μηχανισμοί είσπραξης εσόδων παρουσίασαν προβλήματα και σημαντικές 16

17 καθυστερήσεις, ιδιαίτερα κατά τους τελευταίους δύο μήνες του έτους. Οι διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν αυτή την περίοδο επηρέασαν αρνητικά την κίνηση στη Χριστουγεννιάτικη αγορά και οδήγησαν για πρώτη φορά σε αρνητικό ρυθμό αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο. Επίσης, αύξηση παρατηρήθηκε στις επιστροφές φόρου κατά 453 εκ., κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της επιστροφής ΦΠΑ, με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. Παρακάτω, παρουσιάζεται μια πιο λεπτομερής ανάλυση της υστέρησης των εσόδων: Έσοδα ύψους 600 εκ. από το νέο φόρο ακίνητης περιουσίας που αναμένονταν αρχικά να εισπραχθούν μέσα στο 2008, θα εισπραχθούν το 2009 (η καθυστέρηση αναφέρεται κυρίως στο φόρο των νοικοκυριών). Από έσοδα ύψους 850 εκ. που αναμένονταν από την περαίωση φορολογικών εκκρεμοτήτων, εισπράχθηκαν τελικά περίπου 530 εκ. (κυρίως λόγω περιορισμένης ρευστότητας στην οικονομία). Το σύστημα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στο πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο υιοθετήθηκε το 2008, δεν απέφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, παρουσιάζοντας μια υστέρηση εσόδων της τάξης των 100 εκ. Τα έσοδα από τα τέλη ταξινόμησης υπολείπονταν κατά 80 εκ. των προβλέψεων του προϋπολογισμού λόγω της σημαντικής μείωσης που σημειώθηκε στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων. Ως αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης, υπήρξαν υστερήσεις στα φορολογικά έσοδα, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, που υπολογίζονται σε περίπου 900 εκ. Αναφορικά με τις δαπάνες, οι υπερβάσεις που σημειώθηκαν είναι αποτέλεσμα της δράσης των αυτόματων σταθεροποιητών κατά τη διάρκεια της σοβαρής διεθνούς ύφεσης. Συγκεκριμένα, οι υπερβάσεις αφορούν κυρίως δαπάνες με στόχο τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής, όπως συντάξεις, χρηματοδότηση των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης και επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης. 3.3 Δημοσιονομικές προοπτικές για το Έσοδα Λαμβάνοντας υπόψη τη χαμηλότερη φορολογική βάση για το 2008 και τις εξελίξεις στην είσπραξη φορολογικών εσόδων τους τελευταίους μήνες του 2008 η κυβέρνηση έχει 17

18 προχωρήσει σε περισσότερο συντηρητικές προβλέψεις όσον αφορά τα έσοδα για το Συγκεκριμένα, τα έσοδα αναμένεται να είναι χαμηλότερα κατά 2,5 δις περίπου σε σύγκριση με την εκτίμηση του Προϋπολογισμού για το Η υστέρηση αυτή αναλύεται ως εξής: Περίπου 600 εκατ. από άμεσους φόρους (κυρίως φόροι που αφορούν στα νομικά πρόσωπα και οφείλονται σε χαμηλότερα επίπεδα κερδών για το 2008). 1,6 δις από έμμεση φορολογία ως αποτέλεσμα της επιβράδυνσης της ανάπτυξης. 220 εκατ. λιγότερα από ότι είχαν αρχικά εκτιμηθεί από περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων καθώς και ληξιπρόθεσμων οφειλών ως αποτέλεσμα του περιορισμού της ρευστότητας στην αγορά. Οι επιστροφές φόρων θα είναι υψηλότερες κατά περίπου 400 εκατ. προκειμένου να εξασφαλιστεί η ικανοποιητική ρευστότητα στην αγορά (επιτάχυνση της επιστροφής ΦΠΑ). Η εφαρμογή του Προϋπολογισμού του 2009 θα στηριχθεί σε έσοδα όπως ο φόρος ακίνητης περιουσίας του 2008 στα νοικοκυριά (ο οποίος θα εισπραχθεί όπως αναφέρθηκε ήδη το 2009), μέρος των εσόδων από την περαίωση και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που μεταφέρονται στο 2009 όπως επίσης και έσοδα από το φορολογικό πακέτο το οποίο νομοθετήθηκε τον Σεπτέμβριο του Επιπρόσθετα, το τρέχον έτος η απόδοση των υπηρεσιών είσπραξης εσόδων θα παρακολουθείται στενά και θα αξιολογείται με βάση συγκεκριμένους στόχους, δείκτες, συγκρίσεις και διασταυρώσεις, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός «έγκαιρης προειδοποίησης». Αυτό το σύστημα θα επιτρέψει στις φορολογικές αρχές να εντοπίσουν ενδεχόμενες υστερήσεις έγκαιρα, έτσι ώστε να αναληφθούν οι απαραίτητες δράσεις. Η διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων θα συνεχιστεί, παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν είναι ευνοϊκή, και αναμένεται να αποδώσει τουλάχιστον 1 δις Δαπάνες Όσον αφορά τις πρωτογενείς δαπάνες, θα εφαρμοσθούν συγκεκριμένοι κανόνες προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προβλέψεις της παρούσας Επικαιροποίησης του Προγράμματος. Συγκεκριμένα: 18

19 Οι νέες προσλήψεις θα είναι περιορισμένες και σε κάθε περίπτωση θα είναι λιγότερες από τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που συνταξιοδοτούνται. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων στην γενική κυβέρνηση, αν και ο κανόνας δεν θα εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλους του τομείς: σε συγκεκριμένους τομείς όπως η υγεία και η εκπαίδευση ο αριθμός των νεοπροσλαμβανόμενων θα μπορεί να είναι μεγαλύτερος από αυτούς που συνταξιοδοτούνται χωρίς να καταστρατηγείται ο γενικός κανόνας. Η Διυπουργική Επιτροπή για την Οικονομία θα πρέπει να δίνει την τελική έγκριση για οποιαδήποτε απόφαση προσλήψεων λαμβάνεται σε χαμηλότερα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης. Επιπρόσθετα η μισθολογική πολιτική θα είναι συνετή, με τις αυξήσεις των μισθών να καλύπτουν τον πληθωρισμό χωρίς να υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών ή να οδηγούν σε απώλειες ανταγωνιστικότητας. Επίσης, οι προσπάθειες ενοποίησης υπηρεσιών και οργανισμών θα ενταθούν, ενώ την όλη διαδικασία θα επιτηρεί η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Το σύστημα των αποδοχών των διοικήσεων των δημοσίων φορέων θα αναθεωρηθεί με στόχο τη μείωση δαπανών μέσω της στενής παρακολούθησης και της επιβολής ανώτατων ορίων. Θα δημιουργηθεί μία κεντρική υπηρεσία για όλες τις πληρωμές μισθών, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, έτσι ώστε να δοθεί μια καθαρή εικόνα όλων των συνολικών απολαβών των δημοσίων υπαλλήλων. Ο Νόμος 3697 / 2008 για τις δαπάνες των φορέων της γενικής κυβέρνησης θα εφαρμοστεί πλήρως, και με όλες τις νόμιμες συνέπειες που αναφέρονται στον Νόμο (συμπεριλαμβανομένης της διακοπής χρηματοδότησης σε όσους οργανισμούς δεν συμμορφώνονται και της επιβολής προστίμων). Αυτός ο νόμος αναμένεται να περιορίσει τις δαπάνες της γενικής κυβέρνησης καθώς μία νέα Διυπουργική Επιτροπή θα εποπτεύει τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και τα νοσοκομεία. Όλοι αυτοί οι οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν προϋπολογισμούς και ένα τριετές επιχειρησιακό σχέδιο με συγκεκριμένους στόχους καθώς επίσης και ισολογισμούς με βάση τα Δ.Χ.Π (για τα νοσοκομεία), ενώ η τυποποίηση και ο εκσυγχρονισμός των λογιστικών τους συστημάτων είναι επίσης υποχρεωτική. 19

20 Όλες οι ελαστικές δαπάνες θα παρακολουθούνται στενά, αυστηρά σε μηνιαία βάση, ενώ συγκεκριμένοι κανόνες θα αρχίσουν εφαρμόζονται μέσα στο έτος (περιλαμβανομένης της δυνατότητας ομοιόμορφων μειώσεων). Εξοικονόμηση δαπανών επίσης θα προκύψει από την χρήση νέων μεθόδων (όπως χρηματοδοτική μίσθωση - leasing) για τις δημόσιες προμήθειες διαρκών αγαθών όπως Η/Υ και σχετικού εξοπλισμού καθώς επίσης και αυτοκινήτων. Ένα ολοκληρωμένο σύστημα δημοσίων προμηθειών για οργανισμούς που επιτηρούνται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει σχεδιαστεί και θα εφαρμοσθεί από αυτό το έτος. Το νέο σύστημα αυξάνει την διαφάνεια και προωθεί τον ανταγωνισμό, ενώ περιορίζει την απώλεια πόρων μέσω της συγκέντρωσης και ομαδοποίησης των αναγκών των νοσοκομείων προκειμένου να προετοιμάζονται ολοκληρωμένες διαδικασίες δημοσίων προμηθειών. Εξοικονομήσεις στις δαπάνες των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης αναμένονται επίσης από τη χρήση νέων τεχνολογιών και γραμμωτού κωδικού (bar code) σε φαρμακευτικά προϊόντα, με δεδομένο ότι θα είναι δυνατή η διασταύρωση και ο έλεγχος στη συνταγογράφηση. Ειδική έμφαση θα δοθεί στον έλεγχο του τρόπου σύνταξης των φαρμακευτικών συνταγών. Προς αυτή την κατεύθυνση πιλοτικά έργα έχουν ήδη ξεκινήσει. Θα συνεχιστούν οι προσπάθειες βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ), μέσω της Ειδικής Γραμματείας, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών και των δανειακών αναγκών τους. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ το οποίο ανακοινώθηκε τον Αύγουστο του 2008 θα εφαρμοστεί εντός του σχετικού χρονοδιαγράμματος. Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αναμόρφωση, ενώ υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα για τον εξορθολογισμό της εξυπηρέτησης του χρέους του Οργανισμού, τη σταδιακή εξυγίανση του προϋπολογισμού του ΟΣΕ και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του. Επίσης, το σχέδιο αναδιάρθρωσης συμπεριλαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας και την προώθηση της διαφάνειας. Μια από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η αλλαγή στον τρόπο προετοιμασίας, εφαρμογής και εποπτείας του κρατικού προϋπολογισμού με την υιοθέτηση του προϋπολογισμού προγραμμάτων. Η προετοιμασία ενός προϋπολογισμού 20

21 με αυτή τη μορφή θα τον κάνει περισσότερο εύληπτο, με ξεκάθαρη παρουσίαση των κυβερνητικών πολιτικών και προτεραιοτήτων. Την ίδια στιγμή θα επιτρέψει τον έλεγχο του κόστους κάθε προγράμματος και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των επιμέρους δράσεων. Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι ένα από τα κύρια αντικείμενα της διαρθρωτικής αυτής μεταρρύθμισης είναι η καθιέρωση ενός τριετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Στην εφαρμογή του νέου συστήματος, ο προϋπολογισμός κάθε Υπουργείου/οργανισμού θα είναι ενδεικτικός για τα προγράμματα τα οποία κάθε Υπουργός δεσμεύεται να υλοποιήσει με τους διαθέσιμους πόρους. Η πλήρης εφαρμογή του προϋπολογισμού προγραμμάτων έχει ορισθεί για το Σημαντικά βήματα έχουν ήδη γίνει προς αυτή την κατεύθυνση, με πιλοτικά προσχέδια του προϋπολογισμού προγραμμάτων να συνοδεύουν ήδη τις τρέχουσες εκδόσεις του Προϋπολογισμού. Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προϋπολογισμού προγραμμάτων, προγραμματίζεται επίσης μια αναδιάρθρωση του λογιστικού συστήματος της Κεντρικής Κυβέρνησης. Οι κύριες πτυχές αυτής της αναδιάρθρωσης αφορούν: την καθιέρωση σύγχρονων λογιστικών προτύπων, την ανάπτυξη ενός αναμορφωμένου συστήματος λογαριασμών, και την εισαγωγή σύγχρονων λογιστικών καταστάσεων που θα αποτυπώνουν την χρηματοοικονομική κατάσταση, την απόδοση και τις χρηματοροές. Τα πρώτα βήματα για τη δημιουργία του νέου λογιστικού συστήματος έχουν ήδη γίνει. Το σχέδιο είναι βασισμένο σε πρότυπα που αναπτύχθηκαν για τον ιδιωτικό τομέα, με τις απαραίτητες τροποποιήσεις ώστε να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης. Το ζητούμενο είναι, μέσα από αυτό το σχέδιο, να γίνει εφικτή η σύνταξη αξιόπιστων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για όλους τους φορείς της γενικής κυβέρνησης. Ωστόσο, και λαμβάνοντας υπόψη την χρονική υστέρηση ώστε να αποδώσουν όλα τα διαρθρωτικά μέτρα για τις δαπάνες, οι δαπάνες για το 2009 θα είναι υψηλότερες κατά 900 εκατ. σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις που έχουν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του Αυτό το ποσό θα καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των Ταμείων Κοινωνικής Ασφάλισης και την αναγκαία προσαρμογή στο σύστημα αμοιβών του προσωπικού στην Υγεία προκειμένου να υπάρχει συμμόρφωση με σχετική Κοινοτική Οδηγία. 21

22 3.4 Τρέχουσες δημοσιονομικές εξελίξεις της γενικής κυβέρνησης και μεσοπρόθεσμος στόχος. Οι αβεβαιότητες για τις οικονομίες της Ε.Ε. αλλά και της Ελλάδας διατηρούνται για το 2009 με το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης να παραμένει σταθερό στο 3,7% του ΑΕΠ. Οι λόγοι για αυτή την απόκλιση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης από τον στόχο του προϋπολογισμού του 2009 παρουσιάζονται αναλυτικά στην ενότητα 3.3. Ο κυριότερος λόγος είναι η απρόβλεπτα μεγάλη οικονομική επιβράδυνση σε διεθνές επίπεδο η οποία οδήγησε σε σημαντικά χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για την Ελλάδα (σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις) και ο οποίος με την σειρά του οδήγησε σε υστέρηση εσόδων και σε κάποια υπέρβαση δαπανών. Ωστόσο, η κυβέρνηση παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για εφαρμογή συνετής δημοσιονομικής πολιτικής, αποσκοπώντας στην μείωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στο 3,2% το 2010 και στο 2,6% το Οι συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί στόχοι είναι εφικτοί, καθώς οι αρνητικές επιδράσεις των εξωτερικών διαταραχών της χρηματοπιστωτικής κρίσης αναμένονται σταδιακά να υποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια. Ο Πίνακας 3.1 παρουσιάζει τις δημοσιονομικές προοπτικές της γενικής κυβέρνησης. Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα αυξάνονται ελαφρά από το 39,9% του ΑΕΠ το 2007 στο 40% του ΑΕΠ το Τα διαρθρωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής συνεχίζουν να έχουν αποτελέσμα καθώς επίσης και η αύξηση των ειδικών φόρων στα καύσιμα. Έτσι, το 2009, τα συνολικά έσοδα αυξάνονται στο 41% του ΑΕΠ, και επιπλέον στο 41,1% το 2010 και στο 41,2% το Πίνακας 3.1: Δημοσιονομικές Προοπτικές της Γενικής Κυβέρνησης Κωδικός ESA 2007 δις ευρώ Καθαρές Δανειακές ανάγκες ανά υποτομέα (EDP B.9) 2009 Ως % του ΑΕΠ 1. Γενική Κυβέρνηση S Κεντρική κυβέρνηση S ΟΤΑ S Κοινωνική Ασφάλιση S Γενική Κυβέρνηση (S13) 5. Συνολικά έσοδα TR Συνολικές δαπάνες TE Καθαρές δανειακές ανάγκες EDP B Τόκοι EDP D

23 9. Πρωτογενές αποτέλεσμα Έκτακτα μέτρα και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες/έσοδα Επιλεγμένα στοιχεία Εσόδων 11. Σύνολο φόρων α. Έμμεσοι φόροι D β. Άμεσοι φόροι D γ. Φόρος κεφαλαίου D Εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης D Εισόδημα από περιουσία D Λοιποί Συνολικά έσοδα TR Φορολογικό Βάρος Επιλεγμένα στοιχεία Δαπανών 17. Αμοιβές εργαζομένων +Ενδιάμεση κατανάλωση D.1+P α. Αμοιβές εργαζομένων D β. Ενδιάμεση κατανάλωση P Κοινωνικές μεταβιβάσεις D.6311, 18 α. Κοινωνικές μεταβιβάσεις σε είδος D.63121, D β. Κοινωνικές μεταβιβάσεις εκτός από αυτές σε είδος 19. Τόκοι D EDP D Επιδοτήσεις D Ακαθ, επενδύσεις παγίου κεφαλαίου P Λοιπές , Συνολικές δαπάνες TE Δημόσια κατανάλωση ( τρέχουσες τιμές) P Όσον αφορά τις δαπάνες της γενικής κυβέρνησης, παρά τη σημαντική επιβράδυνσή τους, παρατηρείται μια περιορισμένη αύξηση μίας ποσοστιαίας μονάδας από το επίπεδο του 43,7% του ΑΕΠ το 2008 στο επίπεδο του 44,7% του ΑΕΠ το Στη συνέχεια, οι συνολικές δαπάνες μειώνονται στο 44,3% του ΑΕΠ το 2010 και περαιτέρω στο 43,8% το 2011, παρέχοντας την απαραίτητη ποιοτική διάσταση στην δημοσιονομική προσαρμογή ώστε να μειωθεί το έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ το Η συγκεκριμένη μείωση των δημοσίων δαπανών είναι σύμφωνη με τις επιταγές του Αναθεωρημένου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης το οποίο απαιτεί δημοσιονομική προσαρμογή σε διαρθρωτικούς όρους, κυρίως στην πλευρά των δαπανών. 23

24 3.5 Διαρθρωτικά Ελλείμματα Δημοσιονομική Κατεύθυνση Ο ρυθμός μεταβολής του δυνητικού προϊόντος, εξαιτίας της επιβράδυνσης, εκτιμάται ότι θα παραμένει σε πτωτική τάση, από 3,6% το 2007, σε 3,2% το 2008 και 2,8% το 2009, για να προσεγγίσει το 2,4% το 2010 και το 2011 (βλέπε Πίνακα 3.2). Με βάση αυτή την εκτίμηση, το κυκλικά προσαρμοσμένο έλλειμμα χωρίς προσωρινά μέτρα θα φθάσει το 4,2% του ΑΕΠ το 2009, παρουσιάζοντας πτώση από το 4,8% το Για τα αμέσως επόμενα χρόνια το διαρθρωτικό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί στο 2,8% το 2010 και στο 2,2% το Αυτή η βελτίωση σε διαρθρωτικούς όρους, παρά την αρνητική οικονομική συγκυρία, είναι σημαντική, φθάνοντας το 0,6% του ΑΕΠ το 2009, το 1,4% του το 2010 και 0,6% του ΑΕΠ το Αξίζει να αναφερθεί ότι η επίδραση της σημαντικής οικονομικής επιβράδυνσης γίνεται εμφανής στην εκτίμηση του παραγωγικού κενού της οικονομίας, το οποίο παίρνει αρνητικές τιμές το 2009 (-0.1%), ενώ μειώνεται περαιτέρω στο -0.9% και -1% το 2010 και 2011 αντίστοιχα. Αυτή η δυσμενής εξέλιξη δείχνει ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται την τρέχουσα περίοδο σε «δύσκολη συγκυρία» ( bad times ). Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μεταβολή του παραγωγικού κενού, το οποίο κινείται ταχύτατα προς αρνητικές τιμές παρά το γεγονός ότι είχε θετική τιμή το Η συγκεκριμένη εξέλιξη καταδεικνύει το μέγεθος της τρέχουσας οικονομικής επιβράδυνσης, καθώς η Ελληνική οικονομία για πολλά χρόνια χαρακτηριζόταν από θετικό παραγωγικό κενό. Πίνακας 3.2: Κυκλικά Προσαρμοσμένο Έλλειμμα Κωδικός % ΑΕΠ ESA Μεταβολή ΑΕΠ, σταθ, τιμές (%) Καθαρές Δανειακές Ανάγκες Γεν, Κυβέρνησης EDP B Τόκοι EDP D Έκτακτα μέτρα και μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες / έσοδα Ρυθμός μεταβολής Δυνητικού ΑΕΠ (%) Συμβολή: - Εργασίας Κεφαλαίου Συνολική παραγωγικότητα συντελεστών παραγωγής Παραγωγικό κενό Κυκλική συνιστώσα Κυκλικά προσαρμοσμένο έλλειμμα Κυκλικά προσαρμοσμένο πρωτογενές ισοζύγιο Διαρθρωτικό ισοζύγιο (8-4)

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία

Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Μακροοικονομικές προβλέψεις για την κυπριακή οικονομία Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας έχουν αναθεωρηθεί σημαντικά προς τα κάτω τόσο για το 2012 όσο και για το

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2010 Βελτίωση δεικτών ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας του Ομίλου παρά τη δυσμενή συγκυρία Καθαρά κέρδη 105εκ. 1 το εννεάμηνο του 2010, μειωμένα κατά 62% έναντι της αντίστοιχης

Διαβάστε περισσότερα

Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό

Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό Φθινοπωρινές Οικονομικές Προβλέψεις 2014: Αργή ανάκαμψη με πολύ χαμηλό πληθωρισμό Οι φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ισχνή οικονομική ανάπτυξη για το υπόλοιπο του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινές προβλέψεις : από την ύφεση προς τη βραδεία ανάκαμψη

Εαρινές προβλέψεις : από την ύφεση προς τη βραδεία ανάκαμψη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εαρινές προβλέψεις 2012-13: από την ύφεση προς τη βραδεία ανάκαμψη Bρυξέλλες, 11 Μαΐου 2012 Ως επακόλουθο της συρρίκνωσης της παραγωγής τους τελευταίους μήνες του 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 8 η Μελετη «Εξελιξεις και Τασεις της Αγορας» Το βασικό συμπέρασμα: Η επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων μετά την ανακήρυξη του δημοψηφίσματος στο τέλος του Ιουνίου διέκοψε την ασθενική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι τρέχουσες οικονομικές προοπτικές είναι ιδιαίτερα αβέβαιες, καθώς εξαρτώνται κρίσιμα από αποφάσεις πολιτικής οι οποίες πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Eυρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11553/16 ECOFIN 743 UEM 283 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Πορτογαλία να λάβει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 12.10.2015. για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.10.2015 C(2015) 6892 final ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος της ΙΣΠΑΝΙΑΣ EL EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12.10.2015 για το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 907 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πολωνία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν

SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν SEE & Egypt Economic Review, Απρίλιος 2013 Οι Προβλέψεις μας για το 2013: Η ύφεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση & τα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα Κυριαρχούν Περίληψη στα Ελληνικά Κύπρος Σε βαθειά ύφεση αναμένουμε να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 7 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 7η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Οκτώβριο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Υποθέσεις εργασίας Οι μακροοικονομικές προβλέψεις για την Κύπρο βασίζονται στις κοινές υποθέσεις εργασίας του Ευρωσυστήματος για μεγέθη που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένο Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης

Επικαιροποιημένο Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Επικαιροποιημένο Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης Περιλαμβάνει Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Αθήνα, Ιανουάριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2016 (OR. en) 10796/16 ECOFIN 678 UEM 264 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία

6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 520 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Πορτογαλία να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία κρίνεται αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 276 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σουηδίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά.

'Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Ολα τα σκληρά νέα μέτρα για την διάσωση της οικονομίας, και τα ποσά που θα εξοικονομηθούν από αυτά. Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει σχεδόν τις διαδικασίες που

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11552/16 ECOFIN 742 UEM 282 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Ισπανία να λάβει

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Τ Η Σ Κ Υ Π Ρ Ο Υ ΜΑΚρΟΟιΚΟνΟΜιΚΕΣ ΠρΟβλΕψΕιΣ για ΤΗν ΚυΠριΑΚΗ ΟιΚΟνΟΜιΑ IΟΥΝΙΟΣ 2011 6. Μακροοικονομικές Προβλέψεις για την Κυπριακή Οικονομία Δύο φορές το χρόνο το Ευρωσύστημα ετοιμάζει και δημοσιεύει τις προβλέψεις του

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση και προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία

Κρίση και προοπτικές ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της ΕΚΤ κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών:

Δεκέμβριος Το Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: ΕΠΙΙΚΑΙΙΡΟΠΟΙΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2006--2009 Δεκέμβριος 2006 Το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Οικονομία και Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής

Ελληνική Οικονομία και Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής Ελληνική Οικονομία και Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής Φίλιππος Σαχινίδης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα δύο ελλείμματα της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας της Ελλάδας

τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο πρόγραµµα σταθερότητας της Ελλάδας ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ THΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,12 Απριλίου 2005 (14.04) (OR. en) 7990/05 UEM 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέµα : Γενικής Γραµµατείας τις αντιπροσωπείες Γνώµη του Συµβουλίου σχετικά µε το επικαιροποιηµένο

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ

Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Μακροοικονοµικές προβολές εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος για τη ζώνη του ευρώ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.5.2012 COM(2012) 301 final Σύσταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 518 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία ειδοποιείται η Ισπανία να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος η οποία κρίνεται αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 294 final Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από την Ισπανία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

Ελάφρυνση χρέους, φόροι, μειώσεις συντάξεων - Τα ηχηρά μηνύματα που στέλνει το ΔΝΤ για την Ελλάδα

Ελάφρυνση χρέους, φόροι, μειώσεις συντάξεων - Τα ηχηρά μηνύματα που στέλνει το ΔΝΤ για την Ελλάδα ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ECON ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Σας ενημερώνει και σας υπενθυμίζει Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ Ελάφρυνση χρέους, φόροι, μειώσεις συντάξεων - Τα ηχηρά μηνύματα που στέλνει το ΔΝΤ για την Ελλάδα Στην ανακοίνωσή του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Επικαιροποιημένο Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης. Περιλαμβάνει Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ΣΧΕΔΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Επικαιροποιημένο Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης. Περιλαμβάνει Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Επικαιροποιημένο Ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας & Ανάπτυξης Περιλαμβάνει Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων ΣΧΕΔΙΟ Αθήνα, Ιανουάριος 2010 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 14 Οκτωβρίου 2013 14 Οκτωβρίου 2013 Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Γραµµατοσειρά: Calibri, 14 pt, Έντονα, Πλάγια, Ελληνικά Οι προβλέψεις του ΚΕΠΕ για τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Οκτώβριος 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Οκτώβριος 212 Οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας στοχεύουν στην αποτύπωση των αντιλήψεων των επιχειρηματιών και καταναλωτών για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που ήταν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές

Οικονομικές εξελίξεις και προοπτικές ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 1 Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou,

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας

Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης Ο οδικός χάρτης για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας Περιεχόμενα Το πλαίσιο της πολιτικής μας Μακροοικονομικό περιβάλλον και προβλέψεις Μεσοπρόθεσμες δημοσιονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή

Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Συμβουλευτική Οικονομική Επιτροπή Γραπτή δήλωση του Αθανάσιου Ορφανίδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη συνάντηση της Συμβουλευτικής Οικονομικής Επιτροπής Λευκωσία, 2 Απριλίου 2009 Εξακολουθούμε,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 1. Διεθνείς οικονομικές εξελίξεις Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αβεβαιότητα, με προοπτική μεσοπρόθεσμα, την επιβράδυνση της οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Οκτώβριος 212 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Η θέσπιση αυστηρότερων κριτηρίων για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11554/16 ECOFIN 744 UEM 284 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΩΤΗΡΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΪΌΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) Η μελέτη έχει ως στόχο να εκτιμήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωµα για τις Πρόσφατες Οικονοµικές και Νοµισµατικές Εξελίξεις

Σηµείωµα για τις Πρόσφατες Οικονοµικές και Νοµισµατικές Εξελίξεις Σηµείωµα για τις Πρόσφατες Οικονοµικές και Νοµισµατικές Εξελίξεις Εισαγωγή Στη συνεδρία της Επιτροπής Νοµισµατικής Επιτροπής της 6ης Μαρτίου, 2003, τονίστηκε εµφαντικά η ετοιµότητα της Επιτροπής για στενή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους

ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ. 1. Σύνθεση του δημόσιου χρέους ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Οι παράγοντες που εγγυώνται την περαιτέρω ταχεία αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι δύο: από τη μία πλευρά η επιτυχία της δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησης που

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Θετικές Ενδείξεις 2013

Προϋπολογισμός Θετικές Ενδείξεις 2013 Προϋπολογισμός 2014 Θετικές Ενδείξεις 2013 1 ον. Η ύφεση επιβραδύνεται και αναθεωρούνται, επί τα βελτίω, οι αρχικές εκτιμήσεις. Εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 4%, έναντι πρόβλεψης για 4,5% στον περυσινό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εμπειρογνώμονες της κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών

με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Ιπ/βπ/140410 ΟΜΙΛΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΕΕ ΣΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΟΤ ΣΕΕ με θέμα: Οικονομική κρίση και κρίση απασχόλησης στον τομέα των κατασκευών Αθήνα, 16 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2010 2 Κυρίες και Κύριοι, Υίλες και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1. Ο στόχος για το 2003 αναφέρεται σε πληθωρισμό 3,1% και ανάπτυξη 4,15%. Είναι εφικτά τα νούμερα δεδομένου ότι πρόσφατα το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Μακροοικονομικές & Δημοσιονομικές Εξελίξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Μακροοικονομικές & Δημοσιονομικές Εξελίξεις ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αισιοδοξία για την αύξηση του ΑΕΠ το 217, περισσότερα τα ερωτηματικά για την επίτευξη του στόχου για μεγέθυνση κατά 1,8%. Η αύξηση του ΑΕΠ κατά,8% το Β τρίμηνο του 217

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης

Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Δομή του δημοσίου χρέους στην Ελλάδα Σύνθεση και διάρκεια λήξης Στην Ελλάδα η μη ρεαλιστική πρόβλεψη του ταμειακού ελλείμματος κατά το έτος 2009, εξαιτίας της υπερεκτίμησης των εσόδων και της αύξησης των

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 277 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Γραφείου ΟΕΥ Λουμπλιάνας Σεπτέμβριος 2017 Επιμέλεια: Σπυρίδων Λιόντος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α Trnovski Pristan 14, 1000, Ljubljana Τηλ.: +386 1 2811258, Φαξ: +386 1 2811114, E-mail: ecocom-ljubljana@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή Η 6η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ 16 Μαΐου 211 Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων Σύγκριση συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων για την Κύπρο και τη ζώνη του ευρώ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 211 Η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

8556/10 AB/γπ 1 DG G 1

8556/10 AB/γπ 1 DG G 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2010 (30.04) (OR. en) 8556/10 UEM 117 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 401 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017

Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2017 Καθαρά Κέρδη 37εκ. το Α τρίμηνο 2017, εκ των οποίων 29εκ. από τις διεθνείς δραστηριότητες Οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξημένα κατά 9,6% σε ετήσια βάση Νέα μη εξυπηρετούμενα

Διαβάστε περισσότερα

14238/12 IKS/nm DG G1A

14238/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) 14238/12 ECOFIN 804 UEM 284 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ προκειμένου να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ και τη ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 901 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί από την ΙΣΠΑΝΙΑ, τη ΓΑΛΛΙΑ, τη ΜΑΛΤΑ, τις ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ 1 Οι εμπειρογνώμονες του Ευρωσυστήματος κατάρτισαν προβολές για τις μακροοικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ με βάση

Διαβάστε περισσότερα