ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑS-ΤΟΡ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑS-ΤΟΡ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΙΟ ΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΑS-ΤΟΡ Για τον διαχωρισμό ελαφρών υγρών (λαδιών, πετρελαίου, βενζίνης, κλπ) από τα υγρά απόβλητα των σταθμών αυτοκινήτων κατά το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 858-1/2. ΕΝΥΑ ENGINEERING Λ. ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 45, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: , FAX: ,

2 Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 858-1/2 European Standard Συστήματα ελαιοδιαχωριστών για τον διαχωρισμό ελαφρών υγρών (λάδια, πετρέλαιο, βενζίνη). Εφαρμογή στα υγρά απόβλητα των σταθμών αυτοκινήτων. ( To Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 858-1/2 εγκρίθηκε το CEN (COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION) το έτος Οι χώρες μέλη του CEN δεσμεύονται από τους κανονισμούς του CEN και οι οποίοι ορίζουν την εφαρμογή του Προτύπου ως Εθνικό Πρότυπο χωρίς μεταβολές. Κάθε παλαιότερο αντίστοιχο εθνικό πρότυπο που έρχεται σε αντίθεση με το ΕΝ 858 θα πρέπει να αποσυρθεί έως το Δεκέμβριο 2003). Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ ορίζει τους όρους, τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την δοκιμή και την σήμανση CE για τα συστήματα ελαιοδιαχωριστών που χρησιμοποιούνται στο διαχωρισμό ελαφρών υγρών (υδρογονάνθρακες ορυκτής προέλευσης). Βασικοί Ορισμοί του ευρωπαϊκού πρότυπου ΕΝ 858-1/2 Παράγραφος 3 του ΕΝ 858-1: Ορίζονται οι βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται σε όλο το πρότυπο. Αναφέρονται οι κυριότερες: Light liquid: Ελαφρύ (επιπλέων) υγρό. Το υγρό με πυκνότητα όχι μεγαλύτερη, των 0,95 g/cm 3, το οποίο είναι πραγματικά ή πρακτικά αδιάλυτο και δεν είναι δυνατή η σαπωνοποίησή του. Separator system: Σύστημα (ελαιο)διαχωριστή. Διάταξη αποτελούμενη από ένα (ελαιο)διαχωριστή κλάσης Ι ή κλάσης ΙΙ, ένα λασποσυλλέκτη και ένα σημείο δειγματοληψίας Sludge trap: Λασποσυλλέκτης. Τμήμα του συστήματος ελαιοδιαχωριστή, όπου καθιζάνουν τα βαρύτερα υλικά, όπως π.χ. λάσπη και άμμος. Μπορεί να είναι είτε ξεχωριστή μονάδα, είτε δομημένη με τον ελαιοδιαχωριστή, σαν συνδυασμένο σύστημα. Separator (class I, class II): Ελαιοδιαχωριστής (κλάσης Ι, κλάσης ΙΙ). Τμήμα του συστήματος ελαιοδιαχωριστή, το οποίο διαχωρίζει και συγκρατεί το ελαφρύ υγρό από το υγρό απόβλητο.

3 Separating zone: Ζώνη διαχωρισμού. Η ζώνη του (ελαιο)διαχωριστή, εντός της οποίας τα ελαφριά (επιπλέοντα) υγρά διαχωρίζονται από τα υγρά απόβλητα (η διαφορά του όγκου του (ελαιο)διαχωριστή με τον την χωρητικότητα αποθήκευσης ελαφρών). Storage capacity for light liquids: Χωρητικότητα Αποθήκευσης των ελαφρών υγρών. Ο όγκος του διαχωρισμένου ελαφρού υγρού, ο οποίος μπορεί να συγκρατηθεί στον ελαιοδιαχωριστή, χωρίς το αποθηκευμένο ελαφρύ (επιπλέων) υγρό να εισέλθει στην είσοδο ή έξοδο του ελαιοδιαχωριστή (θα πρέπει να συμπίπτει με τον όγκο ελαιών στον οποίο κλείνει το φλοτέρ ασφάλειας). Nominal size (NS): Ονομαστικό μέγεθος (NS). Ένας αδιάστατος αριθμός, ισοδύναμος με τη μέγιστη παροχή εξόδου του ελαιοδιαχωριστή, σε λίτρα/δευτερόλεπτο, όταν αυτός δοκιμάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΕΝ 858-1: Κατηγοριοποίηση, προδιαγραφές σχεδιασμού και απαιτήσεις σήμανσης κατά CE. Παράγραφος 4 ΕΝ 858-1: Ορίζονται οι 2 τάξεις (ελαιο)διαχωριστών Ι και ΙΙ και τα αντίστοιχα όρια εκροής σε υδρογονάνθρακες HC, καθώς και οι βασικές τεχνικές ελαιοδιαχωρισμού ως εξής: Κλάση (class) Μέγιστη συγκέντρωση εκροής σε HC (mg/l) I 5 Τυπική τεχνική διαχωρισμού Ελαιοδιαχωριστής με φίλτρο συσσωμάτωσης (coalescence filter) II 100 Ελαιοδιαχωριστής Βαρύτητας Παράγραφος 6.3 ΕΝ 858-1: Ορίζονται διάφορες κατασκευαστικές λεπτομέρειες των ελαιοδιαχωριστών όπως, προσβάσεις, διατομές σωληνώσεων, ενώσεις, ανθρωποθυρίδες κλπ. Παράγραφος 6.4 του ΕΝ 858-1: Ορίζονται οι απαιτήσεις για τις στατικές αντοχές των ελαιοδιαχωριστών, ανάλογα με το υλικό κατασκευής. Παράγραφος 6.5 του ΕΝ 858-1: Ορίζονται οι λειτουργικές απαιτήσεις και ο τρόπος διαστασιολόγησης των ελαιοδιαχωριστών. To ονομαστικό μέγεθος (NS nominal size) και η κλάση εκροής (I ή II) του κάθε προκατασκευασμένου ελαιοδιαχωριστή, καθορίζεται στις δοκιμές που πραγματοποιούνται από αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς, κατά τις απαιτήσεις του EN Ανάλογα με την απόδοση και τα αποτελέσματα των δοκιμών αυτών -και μόνο από αυτά - ορίζεται το ονομαστικό μέγεθος (NS nominal

4 size) και η εξυπηρετούμενη παροχή για κάθε προκατασκευασμένο ελαιοδιαχωριστή. Για προκατασκευασμένους ελαιοδιαχωριστές με φλοτέρ ασφαλείας, ορίζεται ως ελάχιστος απαιτούμενος όγκος αποθήκευσης ελαιωδών 10 φορές μεγαλύτερος από την ονομαστική παροχή (NS) αυτού. Για ελαιοδιαχωριστές χωρίς φλοτέρ ασφαλείας, ο ελάχιστος απαιτούμενος όγκος αποθήκευσης ελαιωδών ορίζεται 15 φορές μεγαλύτερος από την ονομαστική παροχή. Σημειώνεται ότι στην ορίζεται ότι για παροχές έως 150 l/sec, επιτρέπονται μόνο προκατασκευασμένοι ελαιοδιαχωριστές. Επιτόπου (in-situ) κατασκευές επιτρέπονται για μεγαλύτερες παροχές ενώ η έγκριση αυτών γίνεται από τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες. Παράγραφος 6.6 του ΕΝ 858-1: Ορίζονται τα στοιχεία που θα πρέπει να αναγράφονται στην πινακίδα που φέρει ο προκατασκευασμένος ελαιοδιαχωριστής, όπως και την σήμανση CE (συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 858). Παράγραφοι 8 και 9 και παραρτήματα του ΕΝ 858-1: Ορίζονται οι δοκιμές στις οποίες θα πρέπει να υποβληθεί κάθε προκατασκευασμένος ελαιοδιαχωριστής προκειμένου να καθοριστεί τo ονομαστικό μέγεθος (NS nominal size) και η κλάση εκροής (I ή II). Οι δοκιμές αυτές πραγματοποιούνται από αρμόδιους πιστοποιημένους φορείς. ΕΝ 858-2: Υπολογισμός ονομαστικού μεγέθους NS (παροχή), λειτουργία και συντήρηση. Στο δεύτερο μέρος του προτύπου ΕΝ 858, (ΕΝ 858-2), δίνονται οδηγίες για τον υπολογισμό του αναμενόμενου υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου των υγρών απόβλητων, ανάλογα με την προέλευση τους. Για την κατηγοριοποίηση των υγρών απόβλητων που περιέχουν υδρογονάνθρακες και τον υπολογισμό της παροχής, το ΕΝ θέτει 3 βασικά κριτήρια: o o o την περιεκτικότητα σε καθιζάνοντα στερεά (λάσπη) (σε mg/l), την περιεκτικότητα σε ελαφρά (επιπλέοντα) υγρά (σε mg/l) την παροχή εισόδου (σε l/sec). Παράγραφος 4.1 του ΕΝ 858-2: Ορίζονται τρεις κατηγορίες περιπτώσεων όπου βρίσκουν εφαρμογή τα συστήματα ελαιοδιαχωριστών. Οι κατηγορίες αυτές είναι: Κατηγορία Α) Υγρά απόβλητα από βιομηχανικές διεργασίες, πλύση οχημάτων, καθαρισμό εξαρτημάτων που καλύπτονται από λάδια, σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων κλπ.

5 Κατηγορία Β) Απορροές ομβρίων επιβαρημένων με ελαιώδη από αδιαπέρατες επιφάνειες πχ. χώρους στάθμευσης οχημάτων, δρόμους, αλάνες εργοστασίων κλπ. Κατηγορία Γ) Κατακράτηση ελαφρών υγρών από πιθανή διαρροή και προστασία του περιβάλλοντος χώρου πχ. εφαρμογές σε αυτοκινητόδρομους όπου κινούνται βυτιοφόρο οχήματα. Παράγραφος του ΕΝ 858-2: Ορίζονται τα βασικά μέρη που αποτελούν κάθε σύστημα ελαιοδιαχωριστή, τα οποία λαμβάνουν τους εξής κωδικούς χαρακτηρισμούς: Περιγραφή Λασποσυλλέκτης Ελαιοδιαχωριστής κλάσης Ι: HC<5mg/lt Ελαιοδιαχωριστής κλάσης ΙI: HC<100mg/lt Σημείο Δειγματοληψίας Κωδικός S I II P Εάν ο ελαιοδιαχωριστής φέρει διάταξη bypass, τότε αυτή επισημαίνεται με το γράμμα b (bypass) στην κλάση του ελαιοδιαχωριστή (π.χ. ΙΙ b). Παράγραφος 4.3 του ΕΝ 858-2: Υπολογισμός υδραυλικού φορτίου (παροχή) και διαστασιολόγηση (ελαιο)διαχωριστή: Παράγραφος του ΕΝ 858-2: Δίνονται οδηγίες για τον υπολογισμό της παροχής εισόδου για τα υγρά απόβλητα των πλυντηρίων αυτοκινήτων. Λαμβάνονται υπόψη κάποια συμπληρωματικά κριτήρια όπως πυκνότητα των ελαιωδών, παρουσία απορρυπαντικών, όμβρια ύδατα, μέθοδος πλύσης (π.χ. χειρονακτικό πλύσιμο, πλυστική μηχανή υψηλής πίεσης, τούνελ με πολλαπλά ακροφύσια κλπ). Με βάση τα κριτήρια αυτά, υπολογίζεται η παροχή εισόδου των υγρών απόβλητων και επιλέγεται ο κατάλληλος προκατασκευασμένος ελαιοδιαχωριστής, με ονομαστικό μέγεθος NS που έχει πιστοποιηθεί για την παροχή αυτή. Για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης παροχής σε lt/sec και του ονομαστικού μεγέθους NS, χρησιμοποιείται η παρακάτω σχέση: NS = (f Q + Q ) f x S r d όπου, NS: ονομαστικό μέγεθος ελαιοδιαχωριστή (lt/sec), Q r : μέγιστη παροχή ομβρίων (lt/sec), Q s : μέγιστη συνολική παροχή υγρών αποβλήτων (lt/sec),

6 f x : συντελεστής «παρεμπόδισης» επιπλευσης / διαχωρισμού, εξαρτάται από τη φύση του αποβλήτου (π.χ αν περιέχει απορρυπαντικές ουσίες, κλπ), f d : συντελεστής πυκνότητας του επιπλέοντος υγρού, Παράγραφος του ΕΝ 858-2: Δίνονται οι τιμές των συντελεστών της παραπάνω σχέσης, όπως ισχύουν για τα υγρά απόβλητα των πλυντηρίων αυτοκινήτων και ανάλογα με την διάταξη και κλάση του συστήματος ελαιοδιαχωριστή (πίνακες 2 & 3 και πίνακας Β.2 του παραρτήματος Β του ΕΝ 858-2): f x = 2, για διάταξη S-I-P, f d = 1 (για diesel, βενζίνη, κηροζίνη) και, f d = 1,5 για λάδια λίπανσης (κινητήρων), για διάταξη S-II-P, f d = 1 (για diesel, βενζίνη, κηροζίνη) και f d = 2 για λάδια λίπανσης (κινητήρων), για διάταξη S-ΙΙ-I-P, f d = 1(για diesel, βενζίνη, κηροζίνη) και f d = 1 για λάδια λίπανσης (κινητήρων). Ερμηνεύοντας τα παραπάνω, διαφαίνεται η απαίτηση μικρότερου ονομαστικού μεγέθους ελαιοδιαχωριστή προκειμένου για ελαιοδιαχωριστές με φίλτρα συσσωμάτωσης (coalescence). Παράγραφος του ΕΝ 858-2: Δίνονται οι τιμές των παραμέτρων της παραπάνω σχέσης, όπως ισχύουν για τα υγρά απόβλητα των πλυντηρίων αυτοκινήτων: Q s1 = 0 lt/sec (δεν εφαρμόζεται) Q s2 (αυτόματο πλυντήριο τύπου τούνελ) = 2lt/sec, Q s3 (πλυστική συσκευή υψηλής πίεσης) = 2lt/sec + 1 lt/sec για κάθε επιπλέον συσκευή μηχανή. Για συνδυασμένη χρήση και των δύο μεθόδων (πλύση σε αυτόματο πλυντήριο τύπου τούνελ και πλυστική συσκευή υψηλής πίεσης π.χ. για πρόπλυση) ισχύει: Q s3 = 1 lt/sec και κατά συνέπεια Q s = 3 lt/sec. Τελικώς προκύπτει το ονομαστικό μέγεθος NS του συστήματος ελαιοδιαχωριστή, το οποίο λαμβάνει τις παρακάτω τιμές: για πλύση σε αυτόματο πλυντήριο τύπου τούνελ ή σε πλυστική μηχανή υψηλής πίεσης: NS = 4 lt/sec (2 x 2 lt/sec), για πλύση με συνδυασμό πλυντηρίου τούνελ και πλυστικής μηχανής υψηλής πίεσης: NS = 6 lt/sec (2 x 3 lt/sec).

7 Παράγραφος 4.4 του ΕΝ 858-2: Αναφέρεται στο αναμενόμενο φορτίο καθιζάνοντων στερεών / λάσπης αναλόγως της εφαρμογής καθώς στον απαιτούμενο ελάχιστο όγκο όπου καθιζάνει η λάσπη. Κάθε σύστημα ελαιοδιαχωριστή πρέπει να φέρει αυτόνομο ή ενσωματωμένο θάλαμο λάσπης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα 5 της 4.4 Ο απαιτούμενος όγκος λασποσυλλέκτη προκύπτει ως εξής: για την κατηγορία χαμηλής περιεκτικότητας λάσπης: 100 x NS (lt) για την κατηγορία μεσαίας περιεκτικότητας λάσπης: 200 x NS (lt) για την κατηγορία υψηλής περιεκτικότητας λάσπης: 300 x NS (lt) Από άποψη περιεκτικότητας λάσπης, ισχύουν τα εξής: τα πρατήρια καυσίμων εντάσσονται στην κατηγορία μεσαίας περιεκτικότητας λάσπης (1000mg/lt). Τα πλυντήρια αυτοκινήτων εντάσσονται στην κατηγορία μεσαίας περιεκτικότητας λάσπης (1000mg/lt) προκειμένου για πλύσιμο χειρονακτικό ή τμηματικό (μερικό) και για χώρους πλυσίματος λεωφορείων και πούλμαν. Τα πλυντήρια αυτοκινήτων εντάσσονται στην κατηγορία υψηλής περιεκτικότητας λάσπης (4000mg/lt) προκειμένου για πλύσιμο με πλυστική συσκευή ή για αυτόματο πλυντήριο. Ο ελάχιστος όγκος λασποσυλλέκτη για όλες τις εφαρμογές που εντάσσονται στην κατηγορία μεσαίας περιεκτικότητας λάσπης είναι 600 lt. Για τα μηχανικά πλυντήρια αυτοκινήτων ισχύει ελάχιστος όγκος λασποσυλλέκτη 1200 lt (300 x 4) προκειμένου για πλύσιμο με πλυστική συσκευή ενώ ΜΟΝΟ για τα αυτόματα πλυντήρια τύπου τούνελ ισχύει ελάχιστος όγκος λασποσυλλέκτη 5000 lt. Παράγραφος 6 του ΕΝ 858-2: Περιγράφεται ο τρόπος περιοδικής συντήρησης και ελέγχου του ελαιοδιαχωριστή. Το διαμέρισμα λάσπης συνιστάται να εκκενώνεται όταν φθάσει στο 50% του όγκου του, ενώ ο διαχωριστής στο 80% της χωρητικότητας αποθήκευσης. Το παράρτημα Β του ΕΝ δίνει πληροφορίες για τους πιθανούς συνδυασμούς των βασικών μερών των συστημάτων ελαιοδιαχωριστών ανάλογα με την εφαρμογή, τα όρια εκροής και τον τελικό αποδέκτη (δημόσιο δίκτυο ομβρίων ή επιφανειακή διάθεση). Ιδιαίτερη αναφορά για τους χώρους πλύσης αυτοκινήτων γίνεται στην υπ αριθμό 6 εφαρμογή (Vehicle wash).

8 Σημείωση συντάκτη: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί μια ελεύθερη μεν, πιστή δε απόδοση και ερμηνεία της αγγλικής έκδοσης του ΕΝ &2. Η σύνταξη του κρίθηκε απαραίτητη για να καλύψει την απουσία αντίστοιχης ελληνική έκδοσης του ΕΝ 858 από τον αρμόδιο ελληνικό φορέα, τον ΕΛΟΤ. Η χρήση του κειμένου είναι ελεύθερη από κάθε ενδιαφερόμενο με την προϋπόθεση να γίνεται αναφορά στον συντάκτη και να μην γίνεται αλλοίωση του πρωτοτύπου. Κάθε παρατήρηση για βελτίωση είναι καλοδεχούμενη. Θεσσαλονίκη, 18 Νοεμβρίου 2008 Ο συντάκτης, Ανδρέας Κ. Παρίσης Ο Ανδρέας Παρίσης είναι μέλος Τ.Ε.Ε., Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ) και Bachelor s Degree in Mechanical Engineering (University of Rochester, NY).

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U Οι σωλήνες TERRALIFE PVC χρησιμοποιούνται για υπόγεια μεταφορά ομβρίων ή λυμάτων στην αποχέτευση. Παράγονται σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ 476 στις σειρές 41και 51,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2446 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθ. 52891 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις δραστη ριότητες «Συνεργεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 EL L 94/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.4.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 333/2011 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση κριτηρίων προσδιορισμού των περιπτώσεων στις οποίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ. ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η HELLENIC STANDARD. Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140. 2004-03-04 ICS: 29.020 91.140.50 ΕΛΟΤ HD 384 Έκδοση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Requirements for electrical installations Κλάση τιµολόγησης: 25 ΕΛΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar"

ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY. Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar ΣXEΔIO TEXNIKOY KANONIΣMOY "Eσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar" για την αντικατάσταση της Δ3/Α/11346/30-06-2003 ΚΥΑ «Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΤΕΟ ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ/02/00/01-09-2012 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΤΕΟ Έκδοση: 02 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 01-09-2012 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28643 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2036 22 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 46537 Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1994L0020 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/20/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 30ής Μαΐου 1994 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ

Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων. Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ Νόμος 3661 - Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων Σχέδιο Κανονισμού για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των κτιρίων - ΚΕΝΑΚ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...4 2. ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας

Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Λέβητας Pellet Εγχειρίδιο Χρήσης Εγκατάστασης & Λειτουργίας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Οδηγίες εγκατάστασης... 6 Καμινάδα - εισαγωγή... 6 Κατάληξη καμινάδας (καπέλο)... 7 Χώρος εγκατάστασης (Λεβητοστάσιο)...

Διαβάστε περισσότερα

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων.

α) Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθµισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών µέτρων. Ν. 1650/86 (ΦΕΚ - 160 Α') : Για την προστασία του περιβάλλοντος [Αρχή Τροποποίησης] (Με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3010/02, ΦΕΚ-91 Α ορίζεται ότι : «Όπου στο Ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51125 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3438 24 Δεκεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 59845 Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΜΟΕ) (ΟΜΟΕ - ΣΑΟ) Οκτώβριος 2010 Ομάδα εργασίας: "" Κασάπη Εύα, Π.Μ. Προϊσταμένη ΔΜΕΟ/ε/ΓΓΔΕ/ΥΠΥΜΕΔΙ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 4 : Κύριες Αστικές Οδοί (ΟΜΟΕ - ΚΑΟ) Μελέτη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 54 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51 Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμέ νη προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης

Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης Παράρτημα Ι: Αναλυτικοί κανόνες και πρότυπα για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της Δημόσιας Διοίκησης 1. Γενικές αρχές Οι Διαδικτυακοί Τόποι των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ)

Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Οδηγίες Μελετών Οδικών Εργων (ΟΜΟΕ) Τεύχος 3 : Χαράξεις (ΟΜΟΕ - Χ) Μελέτη: ΑΝΑΔΟΧΟΙ:

Διαβάστε περισσότερα

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014

Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014 Σήμα NATRUE: απαιτήσεις για φυσικά και βιολογικά καλλυντικά 1 Έκδοση 3.0 28.10.2014 Τα αναθεωρημένα, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκδοση (Έκδοση 2.9), σημεία του κειμένου, επισημαίνονται με κίτρινο χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 71/88 Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων. (ΦΕΚ 32/Α/17-2-88) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 παράγραφος 4 του Ν.. 8/1973 «Περί Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα