Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων."

Transcript

1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την «Επιθεώρηση Δικτύων ΜΤ,X.T. και Υποσταθμών της Περιοχής ΒΕΡΟΙΑΣ. Το μήκος δικτύου και το πλήθος των Υ/Σ που θα επιθεωρηθεί, ορίζεται σε Χίλια πεντακόσια χιλιόμετρα Χ.Τ και Χίλια πεντακόσια χιλιόμετρα Μ.Τ. ( km Χ.Τ. και km Μ.Τ.) 1.2. Οι εργασίες αυτές θα γίνουν με τρόπο και μέσα που να καλύπτεται η ελάχιστη μηνιαία απόδοση όπως προβλέπεται από την σύμβαση. 2. Εργασίες Αναδόχου Οι εργασίες που αναλαμβάνει ο Ανάδοχος είναι οι εξής: 2.1. Επιθεώρηση του δικτύου ΧΤ, ΜΤ όλων των αναχωρήσεων της περιοχής Βεροίας, δια "γυμνού οφθαλμού" (με παράλληλη καταγραφή κατασκευής,είδος μονωτηρα,ειδος αγωγού) με κιάλια καθώς και με χρήση θερμοκάμερας των κατασκευών για τον πλήρη εντοπισμό των θερμών σημείων με βάση τα φύλλα πασσαλώσεως και τα μονογραμμικά λειτουργικά διαγράμματα. Με το κατάλληλο λογισμικό θα γίνει ανάλυση των θερμογραφιων και θα εντοπιστούν τα θερμά σημεία τα οποία θα παραδοθούν στον Τ.Δ της Περιοχής. Η Επιχείρηση, με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, θα παραδώσει στον Ανάδοχο, όλα τα απαιτούμενα αντίγραφα φύλλων πασσαλώσεως και λειτουργικών σχεδίων του ως άνω δικτύου Χ.Τ., ΜΤ και την ειδική βαλίτσα στην οποία περιλαμβάνεται η συσκεύη θερμοκάμερας καθώς και το λογισμικό της χρήσης της σε CD. Η επιθεώρηση θα εκτελείται από πεπειραμένο και ικανό ηλεκτροτεχνίτη, ΣΤ' Ειδικότητας. Στοιχεία που επιθεωρούνται είναι:.. Αποστάσεις ασφαλείας.. Στύλοι.. Τραβέρσες.. Αντηρίδες.. Επίτονοι.. Μονωτήρες και στηρίγματα τους.. Δεματικά.. Αγωγοί.. Καλώδια.. Ηλεκτρικές συνδέσεις (π.χ. συνδετήρες, σφιγκτήρες).. Ασφαλειοαποζεύκτες (Α/Ζ).. Μονοπολικοί ή τριπολικοί αποζεύκτες (ΑΠΖ Ι, ΑΠΖ ΙΙΙ)

2 .. Διακόπτες φορτίου.. Αλεξικέραυνα.. Γέφυρες.. Ακροκιβώτια.. Μετασχηματιστές.. Ασφαλιοκιβώτια.. Γειτνίαση εγκαταστάσεων με δένδρα.. Επεμβάσεις τρίτων.. Αριθμοί Μητρώου Μ/Σ και ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ.. Σήμανση Υ/Σ και Αναχωρήσεων Στην επιθεώρηση συμπεριλαμβάνεται και η επιθεώρηση των Υποσταθμών και στοιχείων ζεύξης προστασίας (π.χ. οπτικός έλεγχος, επιθεώρηση ηλεκτρικών επαφών & συνδέσεων σε Α/Ζ κλπ). Ο Ανάδοχος θα διαπιστώνει και θα καταγράφει τις βλάβες ή ανωμαλίες, που υπάρχουν στα ως άνω στοιχεία και γενικά στις κατασκευές του επιθεωρούμενου δικτύου ΜΤ και επίσης ότι είναι αντίθετο με την τυποποίηση του ΔΕΔΔΗΕ και τον Κανονισμό Εγκατάστασης & Συντήρησης Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΗΕ). Αναφορικά με την τυποποίηση του ΔΕΔΔΗΕ ελέγχεται η συμμόρφωση των ως άνω στοιχείων με το Εγχειρίδιο Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής, την ΟΔ Νο 09 και τις λοιπές Οδηγίες Διανομής της Επιχείρησης και γενικά με τους κανόνες της τέχνης Ειδικά για τους ξύλινους στύλους η επιθεώρηση περιλαμβάνει τις εξής διαπιστώσεις για την κατάσταση των στύλων:..σημαντικός τραυματισμός από κεραυνό ή πυρκαγιά ή όχημα ή δρυοκολάπτη ή άλλο αίτιο (διευκρινίζεται ότι η επιφανειακή απανθράκωση δεν θεωρείται σημαντικός τραυματισμός)...οπτικά φανερή σήψη Καταγραφή των δένδρων, που είναι αναγκαίο να κλαδευτούν για να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας και καταγραφή δένδρων ή κλάδων επισφαλούς αντοχής (π.χ. καμένα από πυρκαγιά δένδρα, ξερά κλαδιά πάνω από γραμμές), τα οποία κρίνεται αναγκαίο να κοπούν για να μη πέσουν πάνω στις γραμμές ή για να μην έρθουν γενικά σε επαφή με τις εγκαταστάσεις που επιθεωρούνται. Στο δελτίο επιθεώρησης θα αναγράφεται το είδος και το πλήθος των δέντρων που χρήζουν κλαδέματος. Οι αποστάσεις ασφαλείας των δέντρων αναφέρονται σε πίνακες που επισυνάπτονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή Συμπλήρωση από τον Ανάδοχο των Δελτίων Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Διανομής (Έντυπα Ι της ΟΔ Νο 09). O Ανάδοχος θα παραδίδει ηλεκτρονικό αρχείο με μια (1) τουλάχιστον ψηφιακή φωτογραφία για κάθε τυποποιημένη κατασκευή του εναερίου δικτύου ΜΤ και κάθε Y/Σ ΜΤ/ΧΤ που επιθεώρησε,τις παρατηρήσεις στην Χ.Τ. καθώς και για κάθε δένδρο που κρίνει αναγκαίο να κλαδευτεί ή να κοπεί. Το όνομα του αρχείου κάθε φωτογραφίας θα σημειώνεται, για την αντίστοιχη κατασκευή ή δένδρο, στη στήλη παρατηρήσεων του «Δελτίου Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Διανομής», που συμπληρώνει ο Ανάδοχος.

3 Στα δελτία επιθεώρησης συμπληρώνονται τα στοιχεία του τμήματος της γραμμής που επιθεωρήθηκε (γραμμή, διακλάδωση, Υ/Σ) με τρόπο που να είναι ευχερής η ταυτοποίηση του υπόψη τμήματος. Έτσι, για κάθε νέα γραμμή, διακλάδωση ή υποδιακλάδωση γραμμής θα συμπληρώνεται νέο Δελτίο ή Δελτία, ανάλογα με το πλήθος των επιθεωρούμενων κατασκευών. Στα Δελτία Επιθεώρησης, στη στήλη «Θέση Περιγραφή στοιχείου», αναγράφονται ο αριθμός στύλου, το όνομα Υ/Σ Διανομής, το είδος της κατασκευής, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Τυποποιημένων Κατασκευών Διανομής και όποια άλλη πληροφορία είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του επιθεωρηθέντος σημείου. Σημειώνονται όλες οι κατασκευές που επιθεωρούνται (πχ. στύλοι ΜΤ, στύλοι Χ.Τ. και Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ) ακόμα και αν δεν υπάρχουν για αυτές παρατηρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση στη στήλη «Βλάβες ή ανωμαλίες» γράφεται η λέξη «ΟΥΔΕΝ». Στο Δελτίο Επιθεώρησης θα σημειώνεται επίσης, το μήκος του δικτύου, σε χιλιόμετρα, στο οποίο αναφέρεται το συγκεκριμένο Δελτίο, όπως προκύπτει από το φύλλο πασσαλώσεως Η χρήση της θερμοκάμερας θα γίνεται για τον έλεχγο όλων των ηλεκτρικών επαφών και ηλεκτρικών συνδέσεων του δικτύου ΜΤ και των Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ που θα συναντά κατά την επιθεώρηση είτε αυτές αναφέρονται στο δίκτυο είτε στους Υποσταθμούς. Αφού επεξεργασθούν τα στοιχεία της θερμοκάμερας στον Η.Υ. θα εκτυπώνεται πλήρης και αναλυτική αναφορά για τις αστοχίες που παρατηρήθηκαν και θα υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα Δελτία Επιθεώρησης. Επίσης θα υποβάλλεται θερμογραφική αναφορά, τόσο υπό μορφή ηλεκτρονικού αρχείου όσο και υπό μορφή έντυπης εκτύπωσης, για κάθε τυποποιημένη κατασκευή που επιθεωρήθηκε με χρήση θερμοκάμερας, είτε αυτή διαπιστώθηκε ότι είναι «υγιής» είτε ότι είναι «προβληματική». Σε περίπτωση εντοπισμού κάποιου προβλήματος θα καταγράφονται οι ανωμαλίες που διαπιστώθηκαν στη στήλη «Βλάβες ή ανωμαλίες» του «Δελτίου Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Διανομής» που συμπληρώνει ο Ανάδοχος, και οι προτεινόμενες ενέργειες στη στήλη «Άμεσες συνέπειες, Επείγον» του ίδιου Δελτίου. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν διαπιστώνεται κάποιο πρόβλημα θα αναγράφεται στη στήλη «Βλάβες ή ανωμαλίες» η λέξη «ΟΥΔΕΝ». Το όνομα του ηλεκτρονικού αρχείου κάθε θερμογραφικής αναφοράς να σημειώνεται στη στήλη παρατηρήσεων του Δελτίου. Οι έντυπες θερμογραφικές αναφορές θα επισυνάπτονται στο υπόψη Δελτίο Κάθε μέρα μετά το τέλος της επιθεώρησης θα επισημειώνεται με διακεκομμένη γραμμή κόκκινου χρώματος, στο λειτουργικό διάγραμμα, το τμήμα του δικτύου που επιθεωρήθηκε Επιθεώρηση όλου του δικτύου, που περιγράφεται στη παραπάνω παράγραφο 2.1, ακόμα και αν δεν περιγράφεται στα φύλλα πασσαλώσεως ή στο λειτουργικό διάγραμμα ή περιγράφεται ελλιπώς ή λανθασμένα. Σε αυτή την περίπτωση ο Ανάδοχος θα αναγράφει στο Δελτίο Επιθεώρησης τα στοιχεία της κάθε κατασκευής και τις παρατηρήσεις της επιθεώρησης με την ανάλογη επισημείωση («ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ», «ΑΛΛΑΓΗ» ή «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ»). Το τμήμα του δικτύου στο οποίο

4 διαπιστώνεται διαφορά, σε σχέση με τα φύλλα πασσαλώσεως ή το λειτουργικό διάγραμμα, θα σημειώνεται στο λειτουργικό διάγραμμα με ιδιαίτερο ευκρινή χρωματισμό Η μεταφορά του προσωπικού του επί τόπου της εργασίας και αντίστροφα, κάθε ημέρα εργασίας Η παράδοση των συμπληρωμένων Δελτίων Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Διανομής, των Ημερήσιων Δελτίων Εργασίας, των ενημερωμένων σχεδίων, φύλλων πασσάλωσης, χαρτών κλπ. στον Τομέα Δικτύου της Περιοχής. 3. Τεχνικοί Όροι Εκτέλεσης των Εργασιών του Εργολάβου. Κατά την επιθεώρηση του δικτύου θα εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην Τεχνική Οδηγία Διανομής Νο Πραγματοποίηση Επιθεώρησης και συμπλήρωση Δελτίου Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Διανομής Κατά την πραγματοποίηση της επιθεώρησης, ο Ανάδοχος συμπληρώνει το Δελτίο Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Διανομής εις διπλούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Οδηγία Διανομής Νο 09 και στην παραπάνω παράγραφο 2. Όλοι οι αριθμοί που αναγράφονται στο Δελτίο είναι απαραίτητο να είναι ΑΚΕΡΑΙΟΙ (Η ακρίβεια δεκαδικού ψηφίου δεν είναι επιθυμητή). 5. Παραλαβή εργασιών εργολάβου Οι εργασίες του Αναδόχου παραλαμβάνονται από τον ΔΕΔΔΗΕ τμηματικά ανά μήνα, χωρίς αίτηση του. Κάθε τμήμα εργασιών ενός μήνα παραλαμβάνεται ένα περίπου μήνα μετά το τέλος του. Κάθε τμηματική παραλαβή είναι προσωρινή και οριστική ταυτόχρονα, για τμήμα στο οποίο αντιστοιχεί και διενεργείται από επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ Η επιτροπή του ΔΕΔΔΗΕ μεταβαίνει με δικό της μεταφορικό μέσο επί τόπου των εργασιών και με την συνδρομή του Αναδόχου ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του ελέγχει δειγματοληπτικά τις εργασίες που θα παραλάβει. Κατά τον έλεγχο αυτό παρευρίσκεται υποχρεωτικά ο Ανάδοχος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του και ο τεχνίτης του, διακόπτοντας την εργασία του όσο διαρκεί ο έλεγχος Ο δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται σε μήκος δικτύου επιλεγόμενο από την Επιτροπή. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την εξέταση του δείγματος θεωρούνται ότι ισχύουν για το σύνολο της αντιπροσωπευόμενης από το δείγμα ποσότητας εργασιών του Αναδόχου Εάν η επιτροπή διαπιστώσει ελλείψεις ή άλλες αποκλίσεις από την σύμβαση, ενεργεί ως εξής:

5 Εάν οι ελλείψεις κλπ. μπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων, τότε η επιτροπή συντάσσει εις τριπλούν φύλλο παρατηρήσεων προς τον Ανάδοχο και ορίζει προθεσμία αποκατάστασης τους απ αυτόν σε όλο το τμήμα της εργολαβίας που αντιπροσωπεύεται από το δείγμα. Το φύλλο αυτό επιδίδεται από τον ΔΕΔΔΗΕ στον Ανάδοχο για ενέργεια. Μετά την αποκατάσταση, ο Ανάδοχος ζητεί εγγράφως πλέον τον επανέλεγχο. Εάν η επιτροπή διαπιστώσει την αποκατάσταση των ελλείψεων κλπ. συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το υπόψη τμήμα των εργασιών. Ο επανέλεγχος γίνεται από την επιτροπή και πάλι δειγματοληπτικά σε νέο δείγμα μεγέθους δυο (2)% έως τρία (3)% Εάν οι ελλείψεις κλπ. δεν μπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων ή εάν η αποκατάσταση αυτή κρίνεται από την Επιτροπή πολύ δυσχερής ή εάν ο Ανάδοχος δεν αποκατέστησε στην προθεσμία που του ορίσθηκε, τις ελλείψεις κλπ. που περιλαμβάνονται στο φύλλο παρατηρήσεων της Επιτροπής, το οποίο του επιδόθηκε, τότε η Επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του υπόψη τμήματος των εργασιών, συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής, στο οποίο όμως εισηγείται ταυτόχρονα την παρακράτηση από τον Ανάδοχο ποσού ίσο με τις προϋπολογιζόμενες δαπάνες αποκατάστασης των ελλείψεων κλπ. από τον ΔΕΔΔΗΕ σε όλο το μήκος του τμήματος που περιλαμβάνεται ή ποσού ίσου με την συμβατική αξία των εργασιών που παρουσιάζουν ελλείψεις κλπ. που δεν μπορούν να αποκατασταθούν εκ των υστέρων ή που η αποκατάσταση τους κρίνεται από την επιτροπή πολύ δυσχερής Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ανακρίβειες ή διαφορές μεταξύ πιστοποιήσεων των εργασιών του Αναδόχου και των τηρουμένων δελτίων, χαρτών και σχεδίων, τότε συντάσσει φύλλο παρατηρήσεων για διόρθωση των ανακριβειών ή σφαλμάτων. Το φύλλο παρατηρήσεων εκδίδεται σε δύο αντίτυπα. Το ένα δίδεται στην Περιοχή και το άλλο στον Ανάδοχο. Μετά τη διόρθωση, η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το αντίστοιχο πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής Εάν οι εργασίες του Αναδόχου έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, η Επιτροπή τις παραλαμβάνει, συντάσσει και υπογράφει πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής από τον ΔΕΔΔΗΕ. Το πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται εις τριπλούν και επιδίδεται ένα αντίτυπο στον Ανάδοχο. Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία στη περίπτωση που σ αυτό δεν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της Επιτροπής το πρωτόκολλο εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση το πρωτόκολλο εγκρίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μήνα. Αν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν εγκριθεί, θεωρείται ότι η έγκριση γίνεται αυτοδικαίως Η Επιτροπή ή προϊστάμενα όργανα δικαιούνται να παρακολουθούν επιτόπου όλες τις εργασίες του συνεργείου οποτεδήποτε και οσονδήποτε συχνά και να δίνουν εντολές ή οδηγίες μέσα στα όρια που επιτρέπουν οι συμβατικοί όροι. Η επιτόπια μετάβαση και επιστροφή των οργάνων αυτών πραγματοποιείται με φροντίδα και δαπάνη του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

6 Συνημμένα:.. Δελτίο Επιθεώρησης και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Διανομής.. Ημερήσιο Δελτίο Εργασίας.. Πρωτόκολλο παραλαβής.. Έντυπο πιστοποίησης εργασιών.. Έντυπο συγκεντρωτικού λογαριασμού.. Οδηγία Διανομής Νο 09.. Πίνακες αποστάσεων δέντρων.. Ειδικοί Όροι.. Κοινή Υπεύθυνη Δήλωση Εργολάβου & Επικεφαλής Συνεργείου Επιθεώρησης.. Τεύχος Ασφαλίσεις.. Σύμβαση εμπιστευτικότητας Με μέριμνα της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας θα δίδονται στον Ανάδοχο και τα παρακάτω:.. Λειτουργικό Σχέδιο ΜΤ,.. Πινακίδες ΜΤ.. Βαλίτσα με την θερμοκάμερα και τα παρελκόμενα.. Πινακίδες Χ.Τ. 1: Φύλλα πασσάλωσης ΜΤ, ΧΤ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η 1. Όγκος και έκταση των εργασιών και πλήθος συνεργείων. 1.1. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την «Επιθεώρηση ικτύων ΜΤ XT και Υποσταθµών της Περιοχής ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ και του Πρακτορείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η - Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΕ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝHΣ A.M.: 03/2015 Κ.Α:30-7333.0031 Προϋπ 69.885,30 Ευρώ ( με Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ε. Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν

Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Έργο: Συντήρηση δωµάτων και στεγών σχολικών συγκροτηµάτων.η. Ε ι δ ι κ ή Σ υ γ γ ρ α φ ή Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ω ν ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ,

ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΡΓΟ : «Διαμορφώσεις μικρής κλίμακας, κατασκευή παρατηρητηρίων και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς, Σκ. Μαριών» ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων. παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΥΠΑΝΣΗΣ (ΜΕΡ) ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 5088 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡ/ΣΜΟΣ: 425.000 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΥΡΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα