ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 Καθ. Γεώργιος Ζαλίδης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ q Μεταφοράς τεχνογνωσίας q Παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών q Διαβούλευση και κατάρτιση Προς v Φορείς Περιφερειακής πολιτικής v Φορείς και στελέχη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, v Ευρύ κοινό ΙΔΡΥΣΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

2 ΣΤΟΧΟΣ Στόχος του Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος είναι ηυποστήριξη των δομών της αυτοδιοίκησης και της δημόσιας διοίκησης και σε θέματα σχεδιασμού και υλοποίησης περιβαλλοντικών δράσεων και πολιτικών, ηανάπτυξη δράσεων παρακολούθησης φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων, μεταφοράς τεχνογνωσίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε θέματα διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος. ΟΡΓΑΝΩΣΗ Περιβαλλοντικά Δεδομένα Περιβαλλοντική Πληροφορία Ανάπτυξη Περιβαλλοντικών Δεικτών Διάδοση Περιβαλλοντικής Πληροφορίας ΤΜΗΜΑ 1. Συλλογή, Ανάλυση και Επεξεργασία Οργάνωση Δικτύου Παρακολούθησης ΤΜΗΜΑ 2. Σχεδιασμ ού και Υλοποίηση ς Προγραμμά των Προτάσεις Έργων-Προγραμμάτων Υλοποίηση Προγραμμάτων ΤΜΗΜΑ 3. Περιβαλλοντ ικής Ευαισθητοπο ίησης & Διαβούλευσης Ανάπτυξη Δικτύου Συνεργατών

3 ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Α. Καταγραφή, αρχειοθέτηση και αξιολόγηση πληροφοριών και καθώς και ανάπτυξη δικτύου πηγών Β. Προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας σχετικά με την παρακολούθηση και τη διαχείριση των φυσικών πόρων και την τομεακή ανάπτυξη με παράλληλη υποστήριξη φορέων και οργανισμών Δ. Υποστήριξη δικτύου συνεργασιών και συμμετοχή σε συνεργασίες Γ. Περιβαλλοντική εκπαίδευση, επικοινωνία και διαβούλευση

4 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣΕΡΓΑΣΙΩΝ Υλοποίηση έργων και δράσεων για την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος. Εκπόνηση σχεδίου επικαιροποίησης της καταγραφής των αρδευτικών γεωτρήσεων και προσδιορισμού τόσο του προβλήματος όσο και των κατάλληλων προς ανάληψη μέτρων στη λίμνη Κορώνεια STAKEHOLDERS LINKING FRAMEWORK FOR FLOOD MANAGEMENT (EU Civil Protection Financial Instrument) 2. Παρακολούθηση υδάτινων σωμάτων Επιχειρησιακή παρακολούθηση ποτάμιων συστημάτων στο Ελληνικό τμήμα της διασυνοριακής λεκάνης απορροής του ποταμού Στρυμόνα Τακτικές αναλύσεις δειγμάτων νερού από 32 θέσεις στις λεκάνες απορροής των ποταμών Αξιού και Στρυμόνα για τη Δ/νση Υδάτων ΠΚΜ

5 Έκτακτες δειγματοληψίες και αναλύσεις από 37 θέσεις, στο πλαίσιο καταγγελιών, και έκτακτων έλεγχων ποιοτικής κατάστασης αρδευτικών γεωτρήσεων που διενεργεί Δ/νσης Υδάτων ΠΚΜ Έκτακτες δειγματοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων νερού της ΠΑΜΘ Αναλύσεις δειγμάτων του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Αναλύσεις δειγμάτων του Φορέα Διαχείρισης Βόλβης-Κορώνειας Αναλύσεις δειγμάτων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση Σερρών στο πλαίσιο αξιολόγησης της ποιότητας αρδευτικών υδάτων 3. Κόμβος τηλεμετρικής παρακολούθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης q Επιχειρησιακή λειτουργία τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης επιφανειακών και υπογείων υδάτων της Δ/νσης Υδάτων ΠΚΜ (διενέργεια συστηματικών ελέγχων ακρίβειας και σωστής λειτουργίας των σταθμών τηλεμετρίας, βαθμονόμηση αισθητήρων, αποσφαλμάτωση και ανάλυση παρακολούθησης). q Επιχειρησιακή λειτουργία τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης μετεωρολογικών σταθμών λεκάνης απορροής Στρυμόνα. q Παρακολούθηση λειτουργίας τηλεμετρικού δικτύου επιφανειακών και υπογείων υδάτων της Δ/νσης Υδάτων ΠΑΜΘ στη λεκάνη απορροής του ποταμού Νέστου. q Υποστήριξη λειτουργίας τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης υδάτινων σωμάτων και μετεωρολογικών σταθμών της ΝΑΘ στη λεκάνη απορροής της Μυγδονίας Ιστόγραμμασυχνοτήτων Απόλυτησυχνότητα Ιστόγραμμασυχνοτήτων συχνοτήτων Θηκογράμματακατανομής Διάγραμμαδιασποράςετήσιων μηνιαίων Μήνας Αύξων αριθμός ανάμήνα Ετήσια Διάγραμμαδιασποράςετήσιων ημέρας δεδομένα Θηκόγραμμαθμός ετήσιων Ελεούσα Θερμοκρασί ανερού (oc) Αύξων αριθμός ημέρας Θηκογράμματακατανομής ανάμήνα Θηκόγραμμα ετήσιων ετήσιων Απόλυτησυχνότητα Μήνας

6 4. Παρακολούθηση ποιότητας πόσιμου νερού σε επίπεδο δήμων (Δήμος Μίκρας και Δήμος Λαγκαδά) Δοκιμαστική και ελεγκτική Παρακολούθηση Φυσικοχημικών Παραμέτρων Δοκιμαστική και ελεγκτική Παρακολούθηση Μικροβιολογικών Παραμέτρων Ελεγκτική Παρακολούθηση Οργανικών Παραμέτρων Ελεγκτική Παρακολούθηση Βαρέων Μετάλλων 5. On-line υποστήριξη αγροτικού πληθυσμού q Διαχείριση διαδικτυακού κόμβου υποστήριξης αγροτών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Ορθολογική διαχείριση νερού στη λεκάνη απορροής του ποταμού Στρυμόνα με τη χρήση δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της ΠΚΜ. Τηλεμετρικά δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών της περιοχής Νιγρίτας εισάγονται σε διαδικτυακή βάση (www.balcenv.gr) και χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της αρδευτικής δόσης με βάση την εξατμισοδιαπνοή, τα χαρακτηριστικά και της απαιτήσεις της καλλιέργειας. Οι αγρότες της περιοχής μπορούν να ενημερώνονται on-line για την απαιτούμενη αρδευτική δόση σε πραγματικό χρόνο

7 6. Ανάπτυξη διαπεριφερειακών και διακρατικών συνεργασιών και δράσεων για το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη. q q q q Επιστημονική υποστήριξη των φορέων δημόσιας διοίκησης, σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο (υλοποίηση δράσεων, συναντήσεων και διαπραγματεύσεων για τη διαχείριση διασυνοριακών υδάτων και την εφαρμογή Κοινοτικών Οδηγιών) Ανάπτυξη πρωτοβουλιών διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας μέσω της σύνταξης και υποβολής προτάσεων Οργάνωση διεθνούς ημερίδας με θέμα «Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση των Υδάτων» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού Οργάνωση στοχευμένων συναντήσεων εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης, κοινωνικών εταίρων και εξειδικευμένων επιστημόνων από Ελλάδα και Εξωτερικό για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. 7. Βελτίωση υποδομών και οργάνωσης Διαπίστευση εργαστηρίου Οργάνωση και Προετοιμασία Εργαστηρίου για Διαπίστευση. Συγγραφή Οδηγιών Εργασίας για τις Υπό Διαπίστευση Μεθόδους (αναλύσεις βαρέων Μετάλλων και Δειγματοληψία) Εκπαίδευση του Προσωπικού για την λειτουργία του προτύπου ISO 17025: Επιτυχής Προαξιολόγηση του Εργαστηρίου από αξιολογητή του ΕΣΥΔ. Συμμετοχή του Εργαστηρίου στο Διεργαστηριακό Σχήμα Δοκιμών. Εργαστηριακές Αναλύσεις για τον Υπολογισμό Ορθότητας, Επαναληψιμότητας, Αναπαραγωγιμότητας, Τυπικής Αβεβαιότητας και Διευρυμένης Τυπικής Αβεβαιότητας των υπό Διαπίστευση Αναλύσεων. Εσωτερικές Επιθεωρήσεις για την λειτουργία του προτύπου ISO 17025: Εφαρμογή του προτύπου ISO 17025: 2005 στη καθημερινή λειτουργία του Εργαστηρίου.

8 ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ-ΕΡΓΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ q Ενίσχυση υποδομών ολοκλήρωση εγκαταστάσεων (Gateway, Decision Room, παρατηρητήριο) q Τήρηση διαδικασίας διαπίστευσης q Συνέχιση δράσεων επιστημονικής υποστήριξης Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (ΠΚΜ, ΠΑΜΘ, ΝΑΘ) σε θέματα περιβάλλοντος (τηλεμετρία, παρακολούθηση υδατικών πόρων) q Ανανέωση συνεργασίας με Δήμο Μίκρας q Συμβατοποίηση συνεργασίας με δήμο Λαγκαδά και δήμο Εχεδώρου q Οργάνωση δράσεων υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου FLINKMAN ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2010 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ q Επικείμενη συνεργασία με ΔΕΗ q Συμμετοχή στην υλοποίηση έργου Παρατηρητηρίου Θερμαϊκού q Κεφαλαιοποίηση συνεργασιών και προτάσεων έργων q ΣυνδιοργάνωσηΗμερίδαςγιατοΝερό (22 Μαρτίου 2010) q Διερεύνηση θεσμικής αναθεώρησης του Κέντρου για την αναβάθμιση του ρόλου του και αξιοποίηση της δυναμικής του.