Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που"

Transcript

1 Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό και την Ανάλυση της αγοράς λιανικής για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες (Αγορές υπ. αρ. 4 και 6 της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Μαρούσι, Μάρτιος 2007

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ/ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο διάστηµα µεταξύ 14 εκεµβρίου 2006 και 26 Ιανουαρίου 2007, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε δηµόσια διαβούλευση για τον ορισµό και την ανάλυση της λιανικής εθνικής αγοράς για τις δηµόσια διαθέσιµες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες (Αγορές υπ. αρ. 4 και 6 της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Στη δηµόσια διαβούλευση συµµετείχε ένας (1) τηλεπικοινωνιακός πάροχος, συγκεκριµένα ο ΟΤΕ. Το παρόν αποτελεί µια σύνοψη της απάντησης τoυ συµµετέχοντος στο Κείµενο της ιαβούλευσης σχετικά µε τον ορισµό και την ανάλυση αγοράς. Τέλος, το Μέρος 4 περιλαµβάνει την απάντηση του παρόχου. 3

4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ Ερωτήσεις Σχετικά µε τον Ορισµό Αγοράς Ο συµµετέχων δεν συµφωνεί µε το συµπέρασµα της ΕΕΤΤ ότι οι υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ανήκουν σε διακριτές σχετικές αγορές προϊόντων. Τα επιχειρήµατα που παρουσιάζει ο συµµετέχων για να υποστηρίξει τη θέση του είναι τα παρακάτω: 1. Ο ρυθµός της αύξησης των νοικοκυριών δεν συνεπάγεται και µια ισόποση αύξηση στις συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας, αλλά µείωση. 2. Τα τελευταία έτη παρατηρείται τάση σύγκλισης των προϊόντων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τόσο από πλευράς ανάπτυξης δικτύων όσο και συσκευών, ενώ στο προσεχές µέλλον αναµένεται τεχνολογική σύγκλιση των τεχνολογιών WiFi, 3G και WiMax. Αυτή η σύγκλιση θα οδηγήσει στη θεώρηση ότι η κινητή τηλεφωνία είναι στενό υποκατάστατο των υπηρεσιών που προσφέρει η σταθερή τηλεφωνία. 3. Η τιµή είναι η πρώτη προτεραιότητα των καταναλωτών κατά τη διαδικασία επιλογής τύπου (σταθερής ή κινητής) σύνδεσης. Παρά το γεγονός ότι η εµπορική πολιτική των εταιριών κινητής δεν είναι άµεσα συγκρίσιµη µε αυτή των εταιριών σταθερής, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ήδη παρουσιάζουν προσφορές µε τις οποίες η υποκατάσταση µε την σταθερή τηλεφωνία γίνεται τιµολογιακά πραγµατικότητα. 4. Ο ρυθµός αύξησης του εξερχόµενου όγκου κλήσεων από κινητό για όλες τις κατηγορίες κλήσεων είναι πολύ µεγαλύτερος από τον ρυθµό µεταβολής από σταθερό, που µάλιστα σε ορισµένες κατηγορίες παρουσιάζει και µείωση. Ειδικότερα, οι εξερχόµενες κλήσεις από κινητά προς διεθνείς προορισµούς αυξάνουν συνεχώς το µερίδιο τους ως ποσοστό του συνόλου καταλήγοντας στο τελευταίο εξάµηνο του 2005 να αντιπροσωπεύουν περί το 50% του συνόλου των κλήσεων που εκκινούν από σταθερό τηλέφωνο 5. Η τιµολογιακή διαφορά για τις διεθνείς κλήσεις που εκκινούν από κινητό και από σταθερό δεν είναι τέτοια ώστε να αποτρέπει την χρήση κινητού έναντι σταθερού τηλεφώνου για την πραγµατοποίηση διεθνών κλήσεων. Η ΕΕΤΤ δε συµφωνεί µε την άποψη του συµµετέχοντος ότι οι διεθνείς κλήσεις που εκκινούν από κινητό ανήκουν στην ίδια σχετική αγορά προϊόντων µε τις διεθνείς κλήσεις που παρέχονται σε σταθερή θέση. Αν και µπορεί να υπάρχει ένα τµήµα πελατών για τους οποίους είναι περιοσσότερο πιθανή η υποκατάσταση κινητού σταθερού, το τµήµα αυτό δεν είναι πιθανό να είναι επαρκώς µεγάλο ώστε να καθιστά µη κερδοφόρα µια µικρή αλλά σηµαντική και µη παροδική αύξηση τιµών ενός υποθετικού µονοπωλιακού παρόχου σταθερών διεθνών κλήσεων. Κατά την άποψη της ΕΕΤΤ, ο άµεσος τιµολογιακός περιορισµός από την υποκατάσταση σταθερού κινητού δεν είναι επαρκώς δυνατός για να δικαιολογήσει την ένταξη των διεθνών κλήσεων από κινητό στην ίδια σχετική αγορά µε τις διεθνείς κλήσεις από σταθερό. Τα στοιχεία που παρέχονται από τον συµµετέχοντα δεν αντικρούουν το συµπέρασµα της ΕΕΤΤ. Οι παρατηρήσεις αναφορικά µε την αύξηση της διείσδυσης της κινητής σε σύγκριση µε της σταθερή (σηµείο1) ή η αύξηση του όγκου της κινητής διεθνούς κίνησης σε σχέση µε τον όγκο της σταθερής διεθνούς κίνησης (σηµείο 4), δεν παρέχουν συγκεκριµένες αποδείξεις ότι οι 4

5 συνδροµητές υποκατθιστούν τις σταθερές µε κινητές κλήσεις από το σπίτι. Τα στοιχεία αυτό περισσότερο αποδεικνύουν τη συνολική αύξηση της ζήτησης κινητών υπηρεσιών γενικότερα, µε περιορισµένη υποκατάσταση κινητού-σταθερού για τις διεθνείς κλήσεις. Επίσης, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι οποιαδήποτε επίπτωση της τεχνολογικής σύγκλισης των τεχνολογιών WiFi, 3G και WiMax (σηµείο 2) δεν είναι πιθανό να είναι τόσο ισχυρή κατά τη διάρκεια της παρούσας εξέτασης, ώστε να δικαιολογεί µια ενοποιηµένη αγορά για διεθνείς κλήσεις από σταθερό και κινητό. Τέλος, η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι είναι συνήθως φθηνότερη η κλήση από σταθερό, µε την πιθανή εξαίρεση πελατών µε συγκεκριµένο προφίλ και συγκεκριµένα τιµολογικά πακέτα (σηµεία 3 και 5). Η ΕΕΤΤ θεωρεί ότι δεν είναι πιθανόν ένας επαρκής αριθµός πελατών σταθερής επί του παρόντος και µελλοντικά να υποκαταστήσει µε κινητές τις σταθερές διεθνείς κλήσεις σε περίπτωση αύξησης των τιµών των τελευταίων έως και 10% άνω της ανταγωνιστικής τιµής. Οι κλήσεις από κινητά δεν αποτελούν τµήµα της ίδιας σχετικής αγοράς προϊόντων µε τις διεθνείς κλήσεις από σταθερή θέση. Επιπλέον, ο συµµετέχων διαφωνεί µε το συµπέρασµα της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη µη διάκριση οικιακών και µη-οικιακών πελατών. Ο συµµετέχων θεωρεί ότι οι υπηρεσίες λιανικών κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς και µη-οικιακούς πελάτες δεν είναι λειτουργικά υποκατάστατες διότι οι υπηρεσίες έχουν διακριτά: φυσικά χαρακτηριστικά (οριζόντια και κάθετα), τρόπο διάθεσης, τόπο διάθεσης και συνθήκες παροχής, ανάλογα µε την κατηγορία πελατών στην οποία απευθύνονται Ο συµµετέχων υποστηρίζει ότι οι πάροχοι δραστηριοποιούνται στην αγορά των µη οικιακών πελατών εγκαθιστώντας υποδοµή στις περιοχές όπου η συγκέντρωση των µη-οικιακών πελατών είναι υψηλή, όπως η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, όπου οι πάροχοι έχουν επιλέξει να προχωρήσουν σε συνεγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα οι εναλλακτικοί πάροχοι παρέχουν αποκλειστικά στις περιοχές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε µη-οικιακούς πελάτες υπηρεσίες µέσω συνδέσεων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης (ΣΑΠ). Επιπλεόν, ο συµµετέχων υποστηρίζει ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι παρέχουν τιµολογιακά πακέτα µε σηµαντικές εκπτώσεις σε µη οικιακούς χρήστες µέσω της υπηρεσίας επιλογής/ προεπιλογής φορέα και στις περιπτώσεις που παρέχουν υπηρεσίας µέσω υποδοµών πρόσβασης χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες (π.χ. ΙΡ) µε σκόπο να επιτύχουν χαµηλότερες τιµές. Αυτές οι διαφορές οφείλονται στο µεγάλο όγκο κίνησης που επιτυγχάνουν οι µη οικιακοί πελάτες. Ο ΟΤΕ διακρίνει έµµεσα µέσω των εκπτωτικών πακέτων που προσφέρει- µεταξύ οικιακών και µη οικιακών πελατών λαµβάνοντας υπόψη ότι ένας µη οικιακός πελάτης πραγµατοποιεί πιο πολλές διεθνείς κλήσεις Σχετικά µε το θέµα διάκρισης οικιακών και µη οικιακών πελατών, ο συµµετέχων προσθέτει ότι οι συνθήκες παροχής είναι διαφορετικές δεδοµένου ότι το µαρκετινγκ και οι πωλήσεις ενός παρόχου διαφέρουν ανάλογα µε τον τύπο του πελάτη και επιπροσθέτως αναφέρει ότι η ΕΕΤΤ θα έπερεπε να µελετήσει δεξιοδικά τις διαφορές σχετικά µε τις οικονοµίες κλίµακας και σκοπού για την παροχή υπηρεσιών σε οικιακούς και µη-οικιακούς πελάτες, συλλέγοντας στοιχεία από όλους τους παρόχους προκειµένου να βγάλει τα σχετικά συµπεράσµατα. Για να θεωρηθούν αντικειµενικά τα κριτήρια µέσω των οποίων οι πάροχοι κατηγοριοποιούν τους πελάτες σε οικιακούς ή µη-οικιακούς, η ΕΕΤΤ θα έπρεπε να έχει προβεί σε περιγραφή αντικειµενικών κριτηρίων, έτσι ώστε όλοι οι πάροχοι συµπεριλαµβανοµένου και του ΟΤΕ, να ακολουθούσαν τις εγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές και να παρείχαν τα απαιτούµενα στοιχεία. 5

6 Η ΕΕΤΤ δε συµφωνεί µε τα συµπεράσµατα του συµµετέχοντος. Ο ΟΤΕ σηµειώνει ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι παρέχουν διεθνείς κλήσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όχι µόνο µέσω επιλογής φορέα και προ-επιλογής φορέα, αλλά όλο και περισσότερο µέσω των δικών τους συνδέσεων. Οι συνδέσεις αυτές µπορεί να βασίζονται σε ΑΠΤΒ ή σταθερή ασύρµατη υποδοµή. Οι εναλλακτικοί µπορεί επίσης να προσφέρουν κλήσεις VOIP µέσω συνδέσεων DSL (voiceover-broadband calls). Αν και υπάρχει παροχή κλήσεων µέσω ιδιόκτητης υποδοµής πρόσβασης, αυτή είναι περιορισµένη τόσο επί του παρόντος όσο και µελλοντικά. Η σηµαντικότερη πτυχή του ανταγωνισµού εξακολουθεί να βασίζεται στε εναλλακτικούς χωρίς τη δική τους υποδοµή άµεσης πρόσβασης και εξακολουθεί να βασίζεται σε επιλογή φορέα / προ-επιλογή φορέα και διασύνδεση. Ο συµµετέχων φαίνεται να υπονοεί ότι η παροχή διεθνών κλήσεων σε οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες αποτελεί διαφορετικές αγορές προϊόντων. Η ΕΕΤΤ στην ανάλυση αγοράς δεν µπόρεσε να αποδείξει ότι υπάρχουν σαφή όρια που θα διέκριναν αυτές τις χωριστές σχετικές αγορές προϊόντων. Αντίθετα, θα ήταν ακριβέστερο να διαπιστωθεί ότι υπάρχει µια αλυσίδα υποκατάστασης που συνδέει τα τιµολογιακά πακέτα που προσφέρονται στα διάφορα τµήµατα της αγοράς των οικιακών και µη οικιακών πελατών. Η ΕΕΤΤ δεν µπόρεσε να εντοπίσει ένα σαφές κενό σε αυτή την αλυσίδα υποκατάστασης ούτε οποιοδήποτε άλλο κριτήριο που θα δικαιολογούσε ξεκάθαρα τον ορισµό δύο χωριστών σχετικών αγορών προϊόντων. Ο συµµετέχων φαίνεται να προτείνει ότι οι χωριστές αγορές για τους οικιακούς και µη οικιακούς πελάτες θα µπορούσαν να καθοριστούν εάν µόνο η EETT καθόριζε τα κριτήρια που θα διευκόλυναν την ταξινόµηση των πελατών ως οικιακούς και µη οικιακούς. Η EETT δεν συµφωνεί µε αυτήν την άποψη. Μια επίσηµη κατηγοριοποίηση των πελατών δεν θα έθετε υπό αµφισβήτηση τις αποδείξεις για µια αλυσίδα υποκατάστασης που υπάρχει από τους πελάτες χαµηλού όγκου µέχρι τους πελάτες υψηλού όγκου. Αν και συµφωνεί µε το συµπέρασµα της ΕΕΤΤ σχετικά µε το εύρος της γεωγραφικής αγοράς, ο συµµετέχων διαφωνεί µε το σχετικό αιτιολογικό. Σύµφωνα µε τον συµµετέχων η παροχή µίας υπηρεσίας µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής γίνεται προκειµένου αυτές να είναι προσιτές σε όλους τους χρήστες αλλά και για λόγους αποτελεσµατικότερης πληροφόρησης τους. Όµως, η ανάλυση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς θα έπρεπε να περιλαµβάνει µία µελέτη της ανάπτυξης του ανταγωνισµού στην Ελληνική Επικράτεια, ο οποίος στη συγκεκριµένη περίπτωση έχει αναπτυχθεί το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας τόσο εξαιτίας της υπηρεσίας Επιλογής/ Προεπιλογής Φορέα, όσο και της παροχής διεθνών κλήσεων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Η ΕΕΤΤ επιβεβαιώνει την άποψή της ότι η σχετική γεωγραφική αγορά είναι εθνική. Μια σχετική γεωγραφική αγορά ορίζεται λαµβάνοντας υπόψη το εάν οι ανταγωνιστές έρχονται αντιµέτωποι µε παρόµοιες συνθήκες ανταγωνισµού (αντί τη διαφορετική πληθυσµιακή πυκνότητα, η οποία µε τη σειρά της καθορίζει τον αριθµό των δυνητικών πελατών). Είναι προφανές ότι οι υφιστάµενες συνθήκες ανταγωνισµού είναι ίδιες, κυρίως γιατί ο ΟΤΕ προσφέρει τις υπηρεσίες διεθνών κλήσεων σε εθνική βάση µε ενιαίους όρους και προϋποθέσεις. 6

7 Παροµοίως, οι εναλλακτικοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε βάση την επιλογή και προ-επιλογή φορέα σε εθνική κλίµακα µε ενιαίους όρους και προϋποθέσεις. Η ΕΕΤΤ συµφωνεί µε το συµµετέχοντα ότι είναι κυρίως η διαθεσιµότητα της επιλογής φορέα και προ-επιλογής που οδηγεί τη λιανική αγορά διεθνών κλήσεων προς τον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Η ΕΕΤΤ σηµειώνει ότι η Επιλογή/Προ-Επιλογή φορέα επηρεάζει τις ανταγωνιστικές συνθήκες για τις διεθνείς κλήσεις περισσότερο από ό,τι συµβαίνει µε τις εθνικές κλήσεις. Για τις διεθνείς κλήσεις, τµήµα της αλυσίδας (µεταφορά και τερµατισµός) βρίσκεται σε άλλες χώρες. Ορισµένοι εναλλακτικοί πάροχοι δύναται να διασυνδεθούν µε µεγάλους διεθνείς παρόχους, οι οποίοι έχουν δικό τους διεθνές δίκτυο κορµού, καθώς και συµφωνίες διεθνούς διαβίβασης και τελικού τερµατισµού που είναι τουλάχιστον εξίσου καλές µε αυτές του εθνικού κοινοποιηµένου φορέα, δεδοµένου του συχνά µεγαλύτερου όγκου διεθνών κλήσεων. Αυτό διασφαλίζει χαµηλότερο κόστος για ορισµένες οδεύσεις και τους επιτρέπει να προσφέρουν καλύτερες λιανικές τιµές από τον κοινοποιηµένο φορέα. Η επίδραση της Επιλογής / Προ-Επιλογής φορέα είναι εποµένως πιο σηµαντική στις εξερχόµενες διεθνείς κλήσεις παρά στις εθνικές κλήσεις. Ζητήµατα Ανάλυσης αγοράς Ο συµµετέχων συµφωνεί µε το συµπέρασµα της ΕΕΤΤ ότι η αγορά των διεθνών κλήσεων χαρακτηρίζεται από ανταγωνιστικές συνθήκες γιατί η αποτελεσµατική ρύθµιση των χονδρικών αγορών συνεπάγεται χαµηλά εµπόδια εισόδου στη λιανική αγορά. Συνεπώς, ο συµµετέχων συµφωνεί µε την πλήρη άρση των έως τώρα υφιστάµενων µέτρων και τον περιορισµό του ρόλου της ΕΕΤΤ στην παρακολούθηση της εφαρµογής του ικαίου του Ανταγωνισµού (ex post ρυθµιστική προσέγγιση). 3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ Κατόπιν εξέτασης των σχολίων του συµµετέχοντος στο κείµενο της διαβούλευσής της, η ΕΕΤΤ προτείνει όπως εξακολουθήσουν να ισχύουν οι προτάσεις που είχε υποβάλει στο ως άνω κείµενο διαβούλευσης. 7

8 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΟΥ/ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΣΤΗ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α. Γενικές Παρατηρήσεις Ο ΟΤΕ καλωσορίζει την πρωτοβουλία της ΕΕΤΤ να αποσύρει τα µέτρα για τις αγορές 4, 6 όπως είχαν καθοριστεί ύστερα από τη διαβούλευση που είχε διεξάγει στις 27/7 28/8/06 και να επαναλάβει την σχετική διαβούλευση µε βάση επικαιροποιηµένα στοιχεία, αναγκαιότητα που είχε επισηµάνει και η εταιρία µας. Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι η ΕΕΤΤ ορθώς προχωράει στην άρση των υφισταµένων ρυθµιστικών υποχρεώσεων για τον ΟΤΕ για τις αγορές αυτές, εξακολουθεί όµως να αντιµετωπίζει την δυναµική των αγορών διεθνών κλήσεων στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση µε µια ιδιαίτερα απλουστευµένη προσέγγιση. Συγκεκριµένα, το κείµενο αγνοεί συστηµατικά σηµαντικούς παράγοντες που µεταβάλουν συνολικά την δυναµική δοµή όλων των αγορών κλήσεων στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο. Οι παράγοντες αυτοί µπορούν να αντισταθµίσουν την όποια δεσπόζουσα θέση µπορεί να προκύψει εντός των αγορών αυτών και των συνδεδεµένων µε αυτές αγορών, συνεπώς και είτε την αναγκαιότητα επιβολής ρυθµιστικών µέτρων είτε το εύρος των ρυθµιστικών µέτρων που θα πρέπει να επιβληθούν σε αυτές. Αν και η απλουστευµένη προσέγγιση που έχει ακολουθήσει η ΕΕΤΤ δεν µεταβάλει το τελικό συµπέρασµα του κειµένου της διαβούλευσης, ότι δηλαδή οι αγορές διεθνών κλήσεων στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο χαρακτηρίζονται από επαρκή ανταγωνισµό και συνεπώς δεν απαιτείται η επιβολή ρυθµιστικών µέτρων, ωστόσο σε προσεχείς αντίστοιχες διαβουλεύσεις η ΕΕΤΤ θα πρέπει να λάβει υπόψη τους σηµαντικούς αυτούς παράγοντες, οι οποίοι αναλύονται κατωτέρω. Β. Απαντήσεις στις Ερωτήσεις της ηµόσιας ιαβούλευσης Οι απαντήσεις της εταιρείας µας στις ερωτήσεις της ηµόσιας ιαβούλευσης έχουν ως εξής: Β1. Ερωτήσεις ιαβούλευσης σχετικά µε τον Ορισµό Αγοράς 8

9 Ε1: Συµφωνείτε µε τα συµπεράσµατα της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη σχετική αγορά για διεθνείς φωνητικές κλήσεις στην Ελλάδα; Υποκατάσταση σταθερής τηλεφωνίας µε κινητή Ο ΟΤΕ όπως έχει ήδη επισηµάνει σε προηγούµενη διαβούλευση θεωρεί ότι η κινητή τηλεφωνία εισέρχεται δυναµικά στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας ανατρέποντας τις δοµές των υπαρχουσών αγορών και υποδεικνύοντας την επιτακτική ανάγκη για αναθεώρηση των παρόντων ορίων τους και την προσαρµογή τους στα νέα δεδοµένα. Συγκεκριµένα, παρατηρείται σταδιακή µετάβαση ενός τµήµατος της αγοράς σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης στην αγορά κινητής τηλεφωνίας, εγκαταλείποντας εξ ολοκλήρου τις υπηρεσίες του σταθερού δικτύου. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι ο αριθµός της αύξησης των νοικοκυριών δεν συνεπάγεται και µια ισόποση αύξηση στις συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας, αλλά µείωση. Συνεπώς υπάρχει στην πραγµατικότητα µία µείωση του συνόλου των σταθερών συνδέσεων, η οποία οφείλεται στην πλήρη υποκατάσταση της σταθερής γραµµής από κινητό τηλέφωνο για συγκεκριµένες οµάδες χρηστών, π.χ. φοιτητές, εξοχικές κατοικίες, νέα νοικοκυριά. Οι συγκεκριµένες οµάδες χρηστών που επιλέγουν κινητή τηλεφωνία αντί σταθερής, χρησιµοποιούν το κινητό τηλέφωνο ως υποκατάστατο απολαµβάνοντας το πρόσθετο στοιχείο της κινητικότητας που παρέχει η κινητή τηλεφωνία σε σχέση µε την σταθερή, στερούµενοι όµως άλλων σηµαντικών υπηρεσιών όπως πρόσβαση στο internet, οι οποίες δεν είναι διαθέσιµες τουλάχιστον µε την ίδια ευκολία όπως στην σταθερή τηλεφωνία. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη ότι τα τελευταία έτη παρατηρείται τάση σύγκλισης των προϊόντων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, τόσο από πλευράς ανάπτυξης δικτύων όσο και συσκευών, όπως και ανάπτυξη των 3G κινητών δικτύων, καθώς και ότι στο προσεχές µέλλον αναµένεται τεχνολογική σύγκλιση των τεχνολογιών WiFi, 3G και WiMax, η κινητή τηλεφωνία µπορεί να θεωρηθεί στενό υποκατάστατο των υπηρεσιών που προσφέρει η σταθερή τηλεφωνία. Αναφορικά µε τη σύγκριση σταθερού κινητού ως προς τα τιµολόγια και την εξέλιξη όγκου κίνησης όπως ορθά είχε αναφερθεί σε κείµενο προηγούµενης διαβούλευσης, οι καταναλωτές 9

10 έχουν κατά τη διαδικασία επιλογής σύνδεσης ως πρώτη προτεραιότητα την τιµή, δεύτερη τη ποιότητα της παρεχόµενης υπηρεσίας και στη συνέχεια την ευκολία επικοινωνίας. Αν και η κινητή πρόσβαση πωλείται είτε ως µέρος µιας δέσµης υπηρεσιών πρόσβασης και κλήσεων είτε ως προπληρωµένη υπηρεσία που δεν περιλαµβάνει ένα περιοδικό τέλος χρέωσης καθιστώντας δύσκολη την συγκρισιµότητά της µε αυτή της σταθερής, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ήδη παρουσιάζουν προσφορές µε τις οποίες η υποκατάσταση µε την σταθερή τηλεφωνία γίνεται τιµολογιακά πραγµατικότητα. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά: Vodafone: και στο σπίτι σταθερά µε Vodafone ( ΤΙΜ: Επιλογή ΤΙΜ προς Σταθερά ( Cosmote: «Cosmote προς Σταθερά» ( Επιπλέον, παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη του όγκου των κλήσεων που εκκινούν από σταθερό και από κινητό τηλέφωνο, βλέπουµε ότι ο ρυθµός αύξησης του εξερχόµενου όγκου κλήσεων από κινητό για όλες τις κατηγορίες κλήσεων είναι πολύ µεγαλύτερος από τον ρυθµό µεταβολής από σταθερό, που µάλιστα σε ορισµένες κατηγορίες παρουσιάζει και µείωση. Ωστόσο πρέπει να υπάρξει περαιτέρω διαχωρισµός µεταξύ του όγκου των κλήσεων και των τιµολογίων τους. Από τα διαθέσιµα στοιχεία για τις τοπικές και υπεραστικές κλήσεις που ξεκινούν από κινητά δεν είναι δυνατή η σύγκριση του όγκου των κλήσεων και των τιµολογίων. Όµως, όσον αφορά στις διεθνείς κλήσεις η σύγκριση είναι εφικτή. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΕΤΤ οι εξερχόµενες κλήσεις από κινητά προς διεθνείς προορισµούς αυξάνουν συνεχώς το µερίδιο τους ως ποσοστό του συνόλου καταλήγοντας στο τελευταίο εξάµηνο του 2005 να αντιπροσωπεύουν περί το 50% του συνόλου των κλήσεων που εκκινούν από σταθερό τηλέφωνο (σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΕΤΤ όπως παρουσιάζονται στο προηγούµενο κείµενο της ηµόσιας ιαβούλευσης που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ 27/7 28/8/06). Θεωρώντας ότι το µεγαλύτερο µέρος των κατόχων σταθερού τηλεφώνου διαθέτουν και κινητό τηλέφωνο είναι πιθανό ότι ένας τελικός χρήστης ο οποίος επιθυµεί να πραγµατοποιήσει µία 10

11 διεθνή κλήση να έχει την δυνατότητα να επιλέξει από ποια πρόσβαση θα πραγµατοποιήσει την κλήση αυτή. Συνεπώς είναι απαραίτητο να συγκριθούν τα τιµολόγια για διεθνείς κλήσεις που εκκινούν από κινητό και από σταθερό (Πίνακας 1 και 2). Πίνακας 1: Τιµές ΟΤΕ για διεθνείς κλήσεις Ζώνη Χρέωση ανά δευτερόλεπτο Ώρες Αιχµής Ώρες Μη-Αιχµής Σε σταθερή γραµµή Σε κινητή γραµµή Σε σταθερή γραµµή Σε κινητή γραµµή Ε.Ε. 0, , , , Αλβανία 0, , , , Ζώνη Ι 0, , Ζώνη ΙΙ 0, , Ζώνη ΙΙΙ 0, , Ζώνη ΙV 0, , Ζώνη V 0, , Ζώνη VI 0, , Πίνακας 2: Τιµές COSMOΤΕ για διεθνείς κλήσεις Ζώνη Χρέωση ανά δευτερόλεπτο Ώρες Αιχµής Ώρες Μη-Αιχµής Ζώνη Ι 0,0065 0,0065 Ζώνη ΙΙ 0,0073 0,0073 Ζώνη ΙΙΙ 0,0133 0,0121 Ζώνη ΙV 0,019 0,0178 Ζώνη V 0,0248 0,0238 Ζώνη VI 0,0395 0,0365 Η σύγκριση αυτή καταδεικνύει ότι η δυνατότητα υποκατάστασης είναι εφικτή καθώς η µεταξύ τους τιµολογιακή διαφορά δεν είναι τέτοια ώστε να αποτρέπει την χρήση κινητού έναντι σταθερού τηλεφώνου για την πραγµατοποίηση διεθνών κλήσεων. ιάκριση οικιακών και µη-οικιακών πελατών 11

12 Η Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε τις Σχετικές Αγορές προτείνει κατ αρχήν τη διάκριση µεταξύ οικιακών και µη-οικιακών πελατών βασιζόµενη στις διαφοροποιήσεις των όρων παροχής των υπηρεσιών αυτών, καθώς και στη δυνατότητα εκµετάλλευσης µεγαλύτερων οικονοµιών κλίµακας και σκοπού εκ µέρους των παρόχων στοχεύοντας σε πελάτες µε υψηλότερες δαπάνες ανά σύνδεση πρόσβασης. Βασιζόµενοι σε αυτή την καταρχήν τοποθέτηση πρέπει να εξετάσουµε τις αγορές για τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ειδικότερα για κλήσεις προς διεθνείς προορισµούς που παρέχονται σε οικιακούς και σε µη-οικιακούς χρήστες ως προς την υποκατάσταση τόσο από πλευράς ζήτησης όσο και από πλευράς προσφοράς. Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι οι υπηρεσίες λιανικών κλήσεων που παρέχονται σε οικιακούς και µηοικιακούς πελάτες δεν είναι λειτουργικά υποκατάστατες διότι οι υπηρεσίες έχουν διακριτά: φυσικά χαρακτηριστικά (οριζόντια και κάθετα), τρόπο διάθεσης, τόπο διάθεσης και συνθήκες παροχής, ανάλογα µε την κατηγορία πελατών στην οποία απευθύνονται. Οι πάροχοι δραστηριοποιούνται στην αγορά των µη οικιακών πελατών εγκαθιστώντας υποδοµή στις περιοχές όπου η συγκέντρωση των µη-οικιακών πελατών είναι υψηλή. Όπως αποδεικνύεται από τα αστικά κέντρα του ΟΤΕ της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, οι πάροχοι έχουν επιλέξει να προχωρήσουν σε συνεγκαταστάσεις εκεί, όχι γιατί τα κόστη που απαιτούνται για την εγκατάσταση πρόσθετων συνδέσεων µεταξύ ήδη εγκατεστηµένων δικτύων είναι χαµηλότερα, αλλά γιατί µπορούν να προσεγγίσουν µε σηµαντικά εκπτωτικά τιµολόγια µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων µε υψηλότερες δαπάνες ανά σύνδεση πρόσβασης. Επιπρόσθετα οι εναλλακτικοί πάροχοι παρέχουν σε επιχειρήσεις υπηρεσίες µέσω συνδέσεων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης (ΣΑΠ). Με βάση δηµόσια διαθέσιµα στοιχεία της Forthnet και Tellas οι συνδέσεις αυτές αριθµούσαν γύρω στις 600 το 2004 (την πλειονότητα των οποίων προσφέρει η Forthnet) και αφορούσαν αποκλειστικά στις περιοχές της Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε µη-οικιακούς πελάτες. 12

13 Οι εναλλακτικοί πάροχοι παρέχουν τιµολογιακά πακέτα µε σηµαντικές εκπτώσεις σε µη οικιακούς χρήστες µέσω της υπηρεσίας επιλογής/ προεπιλογής φορέα. Σε περίπτωση που παρέχουν υπηρεσίες µέσω υποδοµών πρόσβασης την οποία οι ίδιοι µπορούν να ελέγξουν (π.χ. µέσω ΣΑΠ, ή αδεσµοποιηµένου τοπικού βρόχου ή µισθωµένης γραµµής) χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες (π.χ ΙΡ) για την δροµολόγηση των κλήσεων, επιτυγχάνοντας ακόµη περισσότερο διαφοροποιηµένες τιµολογιακά υπηρεσίες. Ο βασικός παράγοντας για τις διαφοροποιήσεις αυτές είναι ο µεγάλος όγκος της κίνησης τον οποίο επιτυγχάνουν κατά κανόνα οι µη-οικιακοί πελάτες. Οι συνθήκες παροχής υπηρεσιών σε οικιακούς και µη-οικιακούς πελάτες διαφοροποιούνται σηµαντικά δεδοµένου ότι τόσο ο τοµέας των πωλήσεων όσο και το µάρκετινγκ όλων των παρόχων προσεγγίζουν µε διαφορετική στρατηγική κάθε επιµέρους κατηγορία πελατών (π.χ. διαφορετική παραποµπή στην ιστοσελίδα των παρόχων, διαφορετικά διαφηµιστικά φυλλάδια, ώρες και όρους εξυπηρέτησης κ.ά.). Με βάση τα παραπάνω θεωρούµε ότι η ΕΕΤΤ θα έπρεπε να έχει µελετήσει διεξοδικά τις διαφορές σχετικά µε τις οικονοµίες κλίµακας και σκοπού για την παροχή υπηρεσιών σε οικιακούς και µη-οικιακούς πελάτες, συλλέγοντας στοιχεία από όλους τους παρόχους προκειµένου να βγάλει τα σχετικά συµπεράσµατα. Ήδη ο ΟΤΕ, όπως αναφέρε το κείµενο της διαβούλευσης που είχε διεξάγει η ΕΕΤΤ στις 27/7/06-28/8/06, έχει διαθέσει κάποια στοιχεία σχετικά µε την διαφοροποίηση οικιακών και µη-οικιακών πελατών, ενώ στα πλαίσια του κοστολογικού του ελέγχου έκανε κάποιες προσεγγίσεις κατηγοριοποιώντας τους πελάτες τους βάσει των «εξ ιδίοις» χαρακτηρισµό τους. Για να θεωρηθούν αντικειµενικά τα κριτήρια µέσω των οποίων οι πάροχοι κατηγοριοποιούν τους πελάτες σε οικιακούς ή µη-οικιακούς, η ΕΕΤΤ θα έπρεπε να έχει προβεί σε περιγραφή αντικειµενικών κριτηρίων, έτσι ώστε όλοι οι πάροχοι συµπεριλαµβανοµένου και του ΟΤΕ να ακολουθούσαν τις εγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές και να παρείχαν τα απαιτούµενα στοιχεία. Τέλος, ο ΟΤΕ διακρίνει τους πελάτες τους σε οικιακούς και µη-οικιακούς ως προς τα τιµολόγια έµµεσα, από την διαφοροποίηση των εκπτώσεων που προσφέρει στα εκπτωτικά πακέτα που διαθέτει, όπου ο πελάτης µπορεί να επωφεληθεί µε βάση τις κατηγορίες των κλήσεων που 13

14 πραγµατοποιεί καθώς και τον όγκο της κίνησης για κάθε κατηγορία. Π.χ. ένας µη οικιακός πελάτες πραγµατοποιεί περισσότερες διεθνείς κλήσεις συνεπώς θα ενδιαφερθεί από τα πακέτα εκπτώσεων που προσφέρουν εκπτώσεις για τις κλήσεις προς διεθνείς προορισµούς. Συµπερασµατικά ο ΟΤΕ θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορετικές δυναµικές προσφοράς όσον αφορά την παροχή συνδέσεων λιανικής πρόσβασης σε οικιακούς χρήστες και σε µη-οικιακούς χρήστες, οι οποίες θα έπρεπε να είχαν αποτυπωθεί από την ρυθµιστική αρχή, η οποία είναι ο φορέας που έχει την δυνατότητα να συλλέξει στοιχεία από όλους τους παρόχους και να προχωρήσει σε βαθύτερη µελέτη. Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι εάν είχε πραγµατοποιηθεί µία τέτοια ενδελεχής µελέτη θα είχαν προκύψει αρκετά στοιχεία που στοιχειοθετούν επαρκώς ότι οι σχετικές αγορές µεταξύ οικιακών και µη οικιακών πελατών είναι διακριτές. Ε2: Συµφωνείτε µε το εύρος της σχετικής γεωγραφικής αγοράς είναι η Ελληνική Επικράτεια; Ο ΟΤΕ συµφωνεί ότι η σχετική γεωγραφική αγορά για την παροχή λιανικών κλήσεων είναι εθνική στο εύρος της και συνίσταται σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Θα θέλαµε όµως να επισηµάνουµε ότι δεν συµφωνούµε µε το αιτιολογικό µε το οποίο η ΕΕΤΤ καταλήγει στο παραπάνω συµπέρασµα. Η παροχή µιας υπηρεσίας µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής αποτελεί πάγια πρακτική του ΟΤΕ για το σύνολο των παρεχόµενων υπηρεσιών του, προκειµένου αυτές να είναι προσιτές σε όλους τους χρήστες αλλά και για λόγους αποτελεσµατικότερης πληροφόρησης τους. Ακριβώς την ίδια πολιτική ακολουθούν και οι πάροχοι που δραστηριοποιούνται στις σχετικές αγορές. Όµως, η ανάλυση της σχετικής γεωγραφικής αγοράς θα έπρεπε να περιλαµβάνει µία µελέτη της ανάπτυξης του ανταγωνισµού στην Ελληνική Επικράτεια. Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι ο ανταγωνισµός έχει αναπτυχθεί στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, καθώς τόσο οι εναλλακτικοί πάροχοι µέσω της δυνατότητας της 14

15 υπηρεσίας Επιλογής/ Προεπιλογής Φορέα, όσο και οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, παρέχουν υπηρεσίες διεθνών κλήσεων στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. Β2. Ερωτήσεις ιαβούλευσης σχετικά µε την Ανάλυση Αγοράς και Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις Ε3: Συµφωνείτε µε την ανάλυση την αγοράς της ΕΕΤΤ; Ο ΟΤΕ όπως και στην προηγούµενη διαβούλευση υποστηρίζει ότι η αγορά των διεθνών κλήσεων δρα υπό ανταγωνιστικές συνθήκες. Λαµβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει αποτελεσµατική ρύθµιση των χονδρικών αγορών διασύνδεσης (επιλογή, προεπιλογή, συλλογή, τερµατισµός και διαβίβαση κλήσεων) και µισθωµένων γραµµών στο υπάρχον δίκτυο, τα εµπόδια εισόδου στη λιανική αγορά υπηρεσιών που αφορούν στις απαιτούµενες τεχνολογίες και υποδοµές, κρίνονται χαµηλά και η ένταση δηλαδή του δυνητικού/ τεχνολογικού ανταγωνισµού είναι µεγάλη. Με την επιβολή ρυθµιστικών µέτρων στις αγορές αυτές σε επίπεδο χονδρικής, οι συνδροµητές του δικτύου πρόσβασης του ΟΤΕ είναι προσβάσιµοι από τους διάφορους εναλλακτικούς παρόχους, ενώ το κόστος που χρειάζεται να αναληφθεί από την πλευρά των διαφόρων παρόχων για την απόκτηση των τεχνολογιών που απαιτούνται για την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών τοπικών/ εθνικών και διεθνών κλήσεων µπορεί να µετριαστεί αφού οι πάροχοι δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν άκρο-προς-άκρο ιδιόκτητες υποδοµές. Συνεπώς οι πάροχοι µπορούν να κάνουν χρήση του υπάρχοντος δικτύου του ΟΤΕ, χωρίς να είναι αναγκαίο να προβούν οι ίδιοι σε επιπλέον πολυδάπανες επενδύσεις. Σχετική µε την παραπάνω διαπίστωση είναι και η παρατήρηση ότι, σε σύγκριση µε το κόστος εισόδου στην αγορά πρόσβασης, το κόστος εισόδου στην αγορά υπηρεσιών, δεδοµένης της εξασφάλισης της πρόσβασης, είναι µικρότερο. Τόσο οι χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις µιας τέτοιας εισόδου είναι χαµηλότερες, όσο και το κόστος αλλαγής παρόχου για τους καταναλωτές (οι οποίοι µπορούν να προ- επιλέξουν, χωρίς πρόσθετες επενδύσεις για τους ίδιους, έναν 15

16 εναλλακτικό πάροχο για τµήµα των τηλεφωνικών υπηρεσιών, π.χ. διεθνείς κλήσεις, και έναν άλλο πάροχο για κλήσεις προς κινητά). Χαρακτηριστικά, είναι γεγονός ότι οι υπάρχουσες ρυθµίσεις απλοποιούν την διαδικασία Προεπιλογής Φορέα καθιστώντας την µετάβαση από έναν πάροχο σε έναν άλλο πολύ εύκολη. Έτσι το αρχικό κόστος που θα πρέπει να υποστεί κάποιος αν θελήσει να αλλάξει πάροχο είναι πολύ µικρό έως µηδενικό και επιπλέον δεν υπάρχουν µακροπρόθεσµα δεσµευτικά συµβόλαια ή οποιεσδήποτε άλλου τύπου δεσµεύσεις που να καθιστούν την αλλαγή παρόχου χρονοβόρα η δαπανηρή. Από έρευνα του ΟΤΕ, παρατηρείται µία σχετικά αυξανόµενη τάση των νοικοκυριών να επιλέγουν κάποιον άλλο πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών θεωρώντας ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι προσφέρουν καλύτερες τιµές/ εκπτώσεις σε σύγκριση µε αυτές του ΟΤΕ, καθώς και καλύτερες προσφορές/ εκπτώσεις για διεθνείς κλήσεις, κλήσεις προς κινητά καθώς και υπεραστικές κλήσεις. Στο γεγονός αυτό σηµαντικό ρόλο παίζει το γεγονός ότι η Προεπιλογή Φορέα γίνεται πλέον πάρα πολύ εύκολα, εκµηδενίζοντας τον όποιο τύπο φραγµού στην εναλλαγή («switching cost»). Με δεδοµένες τις ανωτέρω διαπιστώσεις, εφόσον υπάρχει ρύθµιση που επιτρέπει χρήση του δικτύου, κρίνεται ότι το σηµαντικότερο µέρος του κόστους εισόδου αφορά δαπάνες διαφήµισης και προώθησης. Για την αγορά διεθνών κλήσεων θεωρούµε ότι ο ανταγωνισµός έχει ήδη αναπτυχθεί και αναµένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω, καθώς οι υπάρχοντες πάροχοι θα εδραιώνονται περαιτέρω και πιθανώς νέοι θα εισέρχονται, αλλά όχι µε δραστικές αλλαγές όπως αυτές που σηµειώθηκαν κατά την αρχική είσοδο εναλλακτικών παρόχων στην αγορά. Η παράµετρος που κατά πάσα πιθανότητα θα επηρεαστεί περισσότερο θα είναι η τιµολόγηση, αφού είναι ήδη εµφανείς οι πιέσεις για χαµηλότερες χρεώσεις µεταξύ των παρόχων. Μια τέτοια εξέλιξη θα επηρεάσει µειωτικά και το µέγεθος της αγοράς σε έσοδα, ενώ αναµένεται µια σχετική επέκταση των µειώσεων που οφείλονται σε υποκατάσταση των διεθνών κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο µε κλήσεις από κινητά, ή γενικότερα µε επικοινωνία µέσω Internet (π.χ. µέσω υπηρεσιών τύπου SKYPE). Αξιοσηµείωτη είναι εδώ η ραγδαία µείωση του µεριδίου του ΟΤΕ λόγω του έντονου δυνητικού ανταγωνισµού, ο οποίος σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΕΤΤ µειώθηκε µέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια από 95,30% το α εξάµηνο του 2002 σε 38,92% το α εξάµηνο του 16

17 2006, δηλαδή παρατηρήθηκε πτώση της τάξης του 60%. Το µερίδιο του ΟΤΕ περιορίζεται σε ακόµα µικρότερο ποσοστό εάν συµπεριληφθεί και ο όγκος κίνησης που εκκινεί από κινητό προς διεθνείς προορισµούς, περίπου στο 29% (για τον υπολογισµό θεωρήσαµε ότι η κίνηση από κινητά δίκτυα προς διεθνείς προορισµούς παραµένει ίση µε αυτή του β εξαµήνου του 2005, όπως παρουσιάζεται στο κείµενο της ηµόσιας ιαβούλευσης της 27/7/06-28/8/06 καθώς η ΕΕΤΤ δεν παραθέτει στοιχεία για την κίνηση αυτή για το 2006). Ο ΟΤΕ θεωρεί ότι η δραστική αυτή µείωση του µεριδίου του στην σχετική αγορά των κλήσεων προς διεθνείς προορισµούς είναι καταφανής απόδειξη ότι η αγορά υπόκειται σε ανταγωνισµό και ο ΟΤΕ δεν διαθέτει σε καµία περίπτωση Σηµαντική Ισχύ στην αγορά αυτή. Συµπερασµατικά, ο ΟΤΕ συµφωνεί στα κύρια σηµεία της ανάλυσης της αγοράς, όµως θέλει να τονίσει ότι δεν υπάρχουν πλέον «πολύ υψηλά µερίδια» όπως αναφέρει η ΕΕΤΤ στο σχετικό κείµενο. Τα µερίδια του ΟΤΕ συνεχώς βαίνουν µειούµενα και περιορίζονται πια όχι µόνο από τους εναλλακτικούς παρόχους σταθερής τηλεφωνίας αλλά και από τους παρόχους της κινητής, οι οποίοι εµφανίζουν διαρκή ανοδική πορεία στα µερίδια τους στην αγορά διεθνών κλήσεων. Ε4: Συµφωνείτε µε την άποψη ότι οι υφιστάµενες ρυθµιστικές υποχρεώσεις του ΟΤΕ (υποχρεώσεις ελέγχου τιµών και λοιπά σχετικά µέτρα) αναφορικά µε την αγορά υπηρεσιών διεθνούς τηλεφωνίας να αρθούν; Συνοψίζοντας, στην αγορά «ηµοσίως ιαθεσίµων ιεθνών Τηλεφωνικών Υπηρεσιών που Παρέχονται σε Σταθερή Θέση» το µερίδιο του ΟΤΕ ακολουθεί µια συνεχόµενη σηµαντικά πτωτική πορεία. Αντίθετα, το µερίδιο των εναλλακτικών σε όρους κίνησης αυξάνεται µε πολύ γρήγορους ρυθµούς. Ο δυνητικός / τεχνολογικός ανταγωνισµός κρίνεται ως ισχυρός (µε ρύθµιση χονδρικής διασύνδεσης) καθώς παρατηρείται: - Ραγδαία πτώση µεριδίων ΟΤΕ - Αυξηµένος ανταγωνισµός από χρονοκάρτες µε πολύ χαµηλές χρεώσεις - Συνεχόµενες µειώσεις στις τιµές 17

18 - Επίγνωση κόστους από καταναλωτές - Μερική υποκατάσταση από κινητή τηλεφωνία - Ρύθµιση χονδρικής εκκίνησης που εκµηδενίζει τα εµπόδια εισόδου Καθώς κανένας πάροχος δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι έχει σηµαντική δύναµη στην συγκεκριµένη αγορά και οι συνθήκες είναι ισχυρά ανταγωνιστικές, συµφωνούµε στην αναγκαιότητα της πλήρους άρσης των έως τώρα υφιστάµενων µέτρων και τον περιορισµό του ρόλο της ΕΕΤΤ στην παρακολούθηση της εφαρµογής του ικαίου του Ανταγωνισµού (ex post ρυθµιστική προσέγγιση). 18

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και Εθνική Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με την αγορά λιανικής για τις δημόσια διαθέσιμες υπηρεσίες διεθνών κλήσεων που παρέχονται σε σταθερή θέση για οικιακούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Απρίλιος 2008 Α. Εισαγωγή Η εταιρεία µας χαιρετίζει τη διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς Χονδρικής Παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς Χονδρικής Παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς Χονδρικής Παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους Σεπτέµβριος 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά µε τον ορισµό της αγοράς τερµατισµού κλήσεων σε κινητά δίκτυα και την ανάλυση του επιπέδου του ανταγωνισµού στην εν λόγω αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στη Αγορά Λιανικής Πρόσβασης στο ηµόσιο Σταθερό Τηλεφωνικό δίκτυο µέσω Συνδέσεων Υψηλής Χωρητικότητας (Primary

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ, στη συνεδρίασή της, της 3-4-2006, έλαβε την απόφαση Α.Π. 381/2/3-4-2006, σχετική µε την τιµολογιακή πολιτική που υπέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΤΕ Στην συνεδρίαση της 3-4-2006, η Ολοµέλεια της ΕΕΤΤ έλαβε την υπ αριθ. 381/2/3-4-2006 Απόφαση όσον αφορά την υποβληθείσα από τον ΟΤΕ τιµολογιακή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον ορισµό της Αγοράς των Υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης Σεπτεµβρίος 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΜΕΡΟΣ 1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ GSM- Gateways ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2003 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΑ ΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τις Αγορές ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων:

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τις Αγορές ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων: Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τις Αγορές ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων: α) Εκκίνησης κλήσεων στο δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση (αγορά υπ. αρ. 8, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ME ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΟΤΗΣΗΣ 8 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 9 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Αύγουστος 2009 Περιεχόμενα Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 3 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων 5 Εξέλιξη Συνδέσεων ΑΠΤΒ (LLU) και ΑΡΥΣ 7 Εκτίμηση Βραχυχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ 1 Εισαγωγή Τι είναι η ΑΠΤΒ; 1.1 Η Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΑΠΤΒ) είναι η δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/029 ΑΠΟΦΑΣΗ «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων:

ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων: ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων: α) Εκκίνησης κλήσεων στο δηµόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση (αγορά υπ. αρ. 8, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων

Πίνακας Περιεχοµένων ηµόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τις αγορές ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων (αγορές υπ. αρ. 8, 9, 10, Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Διαβάστε περισσότερα

(ΑΓΟΡΑ 7 ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 4 Αυγούστου 2008

(ΑΓΟΡΑ 7 ΣΥΣΤΑΣΗΣ Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 4 Αυγούστου 2008 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στην

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΕΚ 13/Α/ ]

[ΦΕΚ 13/Α/ ] Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 26.11.2010 διεξαχθείσας Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11/02/2003

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11/02/2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11/02/2003 C(2003)497. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11/02/2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάρτιος 25 1 Αδειοδότηση Το πλαίσιο αδειοδότησης που εισήχθηκε από την ΕΕΤΤ το 21, έχει οδηγήσει στην εισαγωγή νέων παρόχων στην Ελληνική Αγορά Τηλεπικοινωνιών, όπως αναδεικνύεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων (αγορές υπ. αρ. 8,9 και 10, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής)

Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων (αγορές υπ. αρ. 8,9 και 10, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού των Αγορών ιασύνδεσης ηµόσιων Σταθερών ικτύων (αγορές υπ. αρ. 8,9 και 10, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Σύνοψη...4 2. Εισαγωγή...8 3. Ορισµοί Σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας.

Με το παρόν σας αποστέλλουµε και έντυπα τα σχόλια της εταιρίας µας στην εν λόγω δηµόσια διαβούλευση της Επιτροπή σας. Αθήνα, 30/05/2008 Σελ.: 10 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κώδικα εοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Αύγουστος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με την λιανική αγορά μισθωμένων γραμμών (αγορά υπ αρ. 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Αύγουστος 2006 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέµβριος, 2006 Μαρούσι

Σεπτέµβριος, 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά µε τις αγορές δηµοσίως διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση (αγορές υπ. αρ. 3,4,5 και 6, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για

Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, στο τέλος του β εξαμήνου 2008 Επιβεβαιώνεται το μέσο σενάριο εξέλιξης του Παρατηρητηρίου για Ορατή η ευρυζωνική σύγκλιση με την ΕΕ στο τέλος του 2010 Στο βασικό και μέσο πακέτο ευρυζωνικής πρόσβασης συγκεντρώνεται τουλάχιστον το 64,5% των ενεργών συνδέσεων Στο 13,43% η διείσδυση της ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας

Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Η Ελληνική περιφέρεια στο επίκεντρο των έργων ανάπτυξης υποδομών και υπηρεσιών Ευρυζωνικότητας Γιώργος Μουζακίτης Strategic Marketing Manager Forthnet A.E. Η Ευρυζωνικότητα στη περιφέρεια σήμερα Δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι

Δεκέμβριος 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. του Σχεδίου Μέτρων για την αγορά Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση μέσω συνδέσεων υψηλής χωρητικότητας (Primary Rate Access ISDN) και Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στις αγορές λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό

Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στις αγορές λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στις αγορές λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση (αγορά υπ αρ. 1 και 2 της Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 11.10.2014 L 295/79 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz

Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Παρατηρήσεις της Forthnet Α.Ε. στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη χορήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Σε απάντηση των ερωτήσεων που τίθενται στην δημόσια διαβούλευση «ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 30-12-2004 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 339/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 334/45/2004

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(ξ) O Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 1. Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενα... 2 2. Εισαγωγή... 3 3. Ζητήµατα Μεριζόµενης Πρόσβασης... 4 3.1. Εισαγωγή... 4 3.2. Ζητήµατα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Σεπτέµβριος 2006,

Μαρούσι, Σεπτέµβριος 2006, Αποτελέσµατα της ηµόσιας ιαβούλευσης για τον Ορισµό, Ανάλυση και τις Ρυθµιστικές Υποχρεώσεις στις αγορές δηµοσίως διαθέσιµων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε

Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε Θέσεις ΕΕΤΤ αναφορικά µε τις απαντήσεις παρόχων στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης αναφορικά µε τη «ηµοπρασία για την επιλογή παρόχου/ παρόχων καθολικής υπηρεσίας - Τεύχος Προκήρυξης» Σχόλια στη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με τις χονδρικές Αγορές Μισθωμένων Γραμμών (αγορές υπ αρ. 13, 14, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ Ιούνιος, 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ, Νοέμβριος

ΕΕΤΤ, Νοέμβριος Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις στις αγορές: Χονδρικής

Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις στις αγορές: Χονδρικής Αποτελέσματα της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις στις αγορές: Χονδρικής εκκίνησης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/ ])

Ν.3431/2006 [ΦΕΚ 13/Α/ ]) Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την

Διαβάστε περισσότερα

Ξεπέρασαν τις οι Χρήστες Υπηρεσιών Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου (ΑΠΤΒ)

Ξεπέρασαν τις οι Χρήστες Υπηρεσιών Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου (ΑΠΤΒ) 12 Ιουλίου 2007 Ξεπέρασαν τις 100.000 οι Χρήστες Υπηρεσιών Αδεσμοποίητου Τοπικού Βρόχου (ΑΠΤΒ) Ξεπέρασαν τις 100.000 οι Τοπικοί Βρόχοι που διέθεσαν οι πάροχοι στους καταναλωτές για την παροχή τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2006 Μαρούσι. Πίνακας Περιεχομένων

Σεπτέμβριος 2006 Μαρούσι. Πίνακας Περιεχομένων Κοινοποίηση προς την ΕΕ Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με τις αγορές λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση (αγορές υπ. αρ. 1 και 2, της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα

8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα 8 η Εξαμηνιαία Αναφορά για την Ευρυζωνικότητα Φεβρουάριος 2009 Περιεχόμενα Η Ευρυζωνική Ανάπτυξη στην Ελλάδα 3 Εγχώρια Ευρυζωνική Κάλυψη 4 Εξέλιξη Λιανικού Κόστους Πρόσβασης 6 Εξέλιξη Ευρυζωνικών Συνδέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με τη διερεύνηση χορήγησης δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2,6 GHz Απρίλιος 2009 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή...3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων

Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές. Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Κινητή ευρυζωνικότητα: Αγορά, πόροι & εφαρμογές Ιωάννα Αλεξοπούλου Προϊσταμένη Τμ. Δημοσίων Σχέσεων Mobility Everywhere: The Touch n Go era! 26 Φεβρουαρίου 2015 Agenda Σύντομο προφίλ Η αγορά κινητής ευρυζωνικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στους Καταναλωτές ΜΑΪΟΣ 2008 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΠ.: 657/ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση των αρχών και μεθοδολογιών κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Β ΤΡΙΜΗΝΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΣ 28 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 6 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 9 5.

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-12-2016 ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Απορρύθµιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα µέσω γραµµών πρόσβασης: (α) PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 26-03-2009 ΑΡΙΘ. 516/063 ΑΠΟΦΑΣΗ Αναθεώρηση του συντελεστή retail-minus ΧΕΠ βάσει των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ όπως αναφέρονται στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2200/Φ.960/17-02-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΦΟΡΗΤΟΤΗΤΑ Γενικά Σύμφωνα με την απόφαση 353 (πρακτικό 32/2012) του Συμβουλίου του ΤΕΙ Σερρών, το Τ.Ε.Ι. Σερρών προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews

Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews Συνέντευξη για το ΙnBusinessNews 1) Έχετε ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μελέτης για τη δημιουργία δικτύου NGA γεγονός το οποίο πιθανόν να προσελκύσει τεράστιες επενδύσεις και να αναπτύξει έναν ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος, 2006 Μαρούσι

Ιούλιος, 2006 Μαρούσι Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον ορισμό, την ανάλυση, και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις αναφορικά με τις αγορές λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση (αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης

Ανάλυση Αγορών ΑΑ3-4-5-6: Έγγραφο Κοινοποίησης ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι

Ιούνιος, 2006 Μαρούσι ηµόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την λιανική αγορά µισθωµένων γραµµών (αγορά υπ. αρ. 7, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Ιούνιος,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. τηλεοµ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση CY/2011/1168:

Αρ. τηλεοµ.: Απόφαση της Επιτροπής σχετικά µε την υπόθεση CY/2011/1168: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31/01/2011 C(2011)671 SG-Greffe (2011) D/1659 Γραφείο Επιτρόπου Ρυθµίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη: κ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Μαρούσι, 16-10-2006 ΑΡΙΘ.: 407/4 ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ CONN-X VOICE Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Ιούλιος, 2006 Μαρούσι

Ιούλιος, 2006 Μαρούσι Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον ορισμό, την ανάλυση, και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις αναφορικά με τις αγορές δημοσίως διαθέσιμων τοπικών, εθνικών και διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες

Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ αναφορικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Γενικών Αδειών σε σχέση με τις ρυθμιζόμενες υπηρεσίες περιαγωγής φωνητικών κλήσεων, σύντομων μηνυμάτων (SMS)

Διαβάστε περισσότερα

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος

MARKETING. Δρ. Γ.Μαλινδρέτος Το μικροπεριβάλλον της επιχείρησης Ενώ το μακροπεριβάλλον απαρτίζεται από ευρύτερες δυνάμεις περιφερειακά της εταιρείας (πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και τεχνολογικές), το μικροπεριβάλλον αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Νοέµβριος, 2005 Μαρούσι

Νοέµβριος, 2005 Μαρούσι Αναθεωρηµένο κείµενο ορισµού της αγοράς χονδρικής παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Νοέµβριος, 2005 Μαρούσι Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ

Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 ΣΥΝΟΨΗ OECD Communications Outlook 2005 Summary in Greek Προοπτικές του τοµέα των επικοινωνιών του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά ΣΥΝΟΨΗ Μετά τη χρηµατιστηριακή κατάρρευση (φούσκα) των εταιρειών του ιαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

1 Εισαγωγή Κανονιστικές υποχρεώσεις...5

1 Εισαγωγή Κανονιστικές υποχρεώσεις...5 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης (αγορά υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ A ΕΞΑΜΗΝΟ 27 ΙΟΥΛΙΟΣ 27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)... 1 5. Φυσική

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή

Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ. στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή Σχόλια και απαντήσεις ΟΤΕ στη ηµόσια ιαβούλευση ΕΕΤΤ αναφορικά µε τη χορήγηση Αδειών ή ικαιωµάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων Σταθερής Ασύρµατης Πρόσβασης στην ζώνη συχνοτήτων 3,5 GHz Α. Γενικά Όπως αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ... 2.1. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΙΡΕΤΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007

Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά µε την Προσφορά Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2007 Μάρτιος 2007 VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Σελ. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2014 C(2014) 10121 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Προς: κ. Πόλυ Μιχαηλίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ: Συνέντευξη Τύπου Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

ΕΕΤΤ: Συνέντευξη Τύπου Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ: Έργο, LLU, νέα εποχή Συνέντευξη Τύπου Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων www.eett.gr 9 Μαΐου 2007 ΕΕΤΤ 1. Σκοπός της συνέντευξης τύπου 2. Αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Τμήμα:

ΠΡΟΣ : Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Τμήμα: ΠΡΟΣ : Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Τμήμα: Περιστέρι 11/04/2008 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 133 ΘΕΜΑ :Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ Απ. 366/48/8-12-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ & ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος, 2008 Μαρούσι

Φεβρουάριος, 2008 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Σχεδίου Μέτρων και ιεξαγωγή Εθνικής ηµόσιας ιαβούλευσης, σύµφωνα µε τα Άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο (άρθρα 16 και 17 του ν. 3431/2006) αναφορικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2015 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Συντάκτης: Περσεφόνη Αποστολέλλη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σύνοψη... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 30-11-2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 837/2 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.696/115/11-7- 2013 «Τροποποίηση και Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού της Φορητότητας Αριθμών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ, Απρίλιος

ΕΕΤΤ, Απρίλιος Διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης της ΕΕΤΤ [σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α/10.04.2012), και το άρθρο 6 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ, όπως τροποποιηθείσα, ισχύει], αναφορικά με τον 3ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 09/6/2006 ΑΡΙΘ.: 523/17125 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Γ. Γεωργιάδης Τηλ. 210 611 8101 e-mail:ggeorgiadis@ote.gr ΠΡΟΣ : Την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για τον ορισµό της αγοράς χονδρικής παροχής Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 11 Μαρτίου, 2005 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων Θέματα Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β. Συνεγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Άρθρο Προτείνονται οι ακόλουθες προσθήκες : Παρ Παρ.3 γ Παρ.4 β...

Πίνακας Περιεχοµένων. 1 Εισαγωγή Άρθρο Προτείνονται οι ακόλουθες προσθήκες : Παρ Παρ.3 γ Παρ.4 β... Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη ηµόσια ιαβούλευση σχετικά µε τον καθορισµό και την εξειδίκευση της έννοιας, των κριτηρίων και του περιεχοµένου του ευλόγου του αιτήµατος στο πλαίσιο της καθολικής

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Διαβούλευση 18/2015. Εισηγητικό Έγγραφο

Δημόσια Διαβούλευση 18/2015. Εισηγητικό Έγγραφο Δημόσια Διαβούλευση 18/2015 Εισηγητικό Έγγραφο Περί της Προώθησης Μεμονωμένων Λιανικών Προϊόντων Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην κυπριακή αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών ΓΕΡΗΕΤ Λευκωσία, 30 Απριλίου 2015 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών.

Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Θέμα : Δημόσια Διαβούλευση για την Ανάδειξη Επιχειρηματικού Σχήματος εκμετάλλευσης αξιοποίησης (Διαχειριστή) των Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών. Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των έργων των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Ανάπτυξη νέων προϊόντων Τμηματοποίηση της αγοράς ΚΑΝΑΛΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τιμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 6/4/2017 ΑΠ.: 806/04 ΑΠΟΦΑΣΗ Ενσωμάτωση του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας και του τέλους στη συνδρομητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 7/6/2017 ΑΠ.: 813/03 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ.: 806/04/6-4- 2017 «Ενσωμάτωση του τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, του τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Δεκέμβριος, 2006 Μαρούσι

Δεκέμβριος, 2006 Μαρούσι Κοινοποίηση προς την Ε.Ε. του Σχεδίου Μέτρων για την χονδρική εθνική αγορά διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητής τηλεφωνίας (αγορά υπ. αρ. 17, της Σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και Διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα