ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ»"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ» 1

2 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΥΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 10/5/2010, ο κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, απέστειλε προς γνωμοδότηση στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.), το Σχέδιο Νόμου «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη». Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Κ.Ε. συνέστησε Επιτροπή Εργασίας αποτελούμενη από την κα Σοφία Δροσοπούλου και τους κ.κ. Γεώργιο Τσατήρη, Νικόλαο Σκορίνη, Βασίλειο Ξενάκη, Ιωάννη Πούπκο και Νικόλαο Λιόλιο. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εργασίας ορίστηκε ο κ. Ν. Λιόλιος. Στις εργασίες της Επιτροπής Εργασίας μετείχαν ως εμπειρογνώμονες η κα Αθηνά Μανίκα και οι κ.κ. Δημήτριος Κιούκιας και Γαβριήλ Αμίτσης. Από πλευράς Ο.Κ.Ε. μετείχε η επιστημονική συνεργάτις Δρ. Όλγα Αγγελοπούλου, η οποία είχε τον επιστημονικό συντονισμό της Ομάδας. Ερευνητική στήριξη παρείχε από πλευράς Ο.Κ.Ε. η κα Δήμητρα Λαμπροπούλου, Οικονομολόγος. Η Επιτροπή Εργασίας ολοκλήρωσε τις εργασίες της σε τρεις (3) συνεδριάσεις, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή διαμόρφωσε την εισήγησή της προς την Ολομέλεια στη συνεδρίαση της 7 ης Ιουνίου Η Ολομέλεια της Ο.Κ.Ε., στην οποία εισηγητής ήταν ο κ. Γ. Τσατήρης, αφού ολοκλήρωσε τη συζήτηση για το θέμα στη συνεδρίαση της 4 ης Φεβρουαρίου 2011, διατύπωσε την υπ αριθ. 242 Γνώμη της. 2

3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα Γνώμη αποτελείται από τέσσερα Κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο Α γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των διατάξεων του Σχεδίου Νόμου. Το Κεφάλαιο Β που είναι η Εισαγωγή αφορά στη λειτουργία και τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ) και του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΑΕΚΧ). Παρατηρείται ότι ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης αποτελεί τη σύμβαση για τα κοινωνικά δικαιώματα που έχει δημιουργηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης ( ). Η υιοθέτησή του συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), διευρύνοντας το πεδίο παρέμβασης του Συμβουλίου και στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης τέθηκε προς υπογραφή στις 3 Μαΐου 1996 και μέχρι σήμερα έχει υπογραφεί από αρκετά Συμβαλλόμενα στο Χάρτη Μέρη. Οι ουσιαστικές μεταβολές που επιφέρει ο Αναθεωρημένος Χάρτης σε σύγκριση με τον Χάρτη του 1961 εντοπίζονται σε τρία επίπεδα: (α) τροποποίηση ορισμένων από τα δικαιώματα που κατοχυρώνει ο Χάρτης του 1961, (β) κατοχύρωση νέων δικαιωμάτων, (γ) εισαγωγή νέας γενικής ρήτρας για την απαγόρευση των διακρίσεων ως προς την απόλαυση των προστατευόμενων δικαιωμάτων. Στο Κεφάλαιο Γ παρουσιάζεται η Γενική Αξιολόγηση του Αναθεωρημένου Χάρτη από πλευράς ΟΚΕ. Η κύρωση του Αναθεωρημένου Χάρτη συνιστά ένα βήμα κοινωνικής προόδου και χαιρετίζεται από την ΟΚΕ. Ωστόσο, η ΟΚΕ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της σχετικά με την επίτευξη της κοινωνικής προόδου στην παρούσα οικονομική και πολιτική συγκυρία. Ο προβληματισμός αυτός της ΟΚΕ οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η χώρα έχει ενταχθεί στο «μηχανισμό στήριξης» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 3

4 και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού η Χώρα έχει αναλάβει δεσμεύσεις με τις οποίες περιορίζονται τα κοινωνικά δικαιώματα π.χ. την αναθεώρηση του κατώτατου μισθού και τη πρόβλεψη «υποκατώτατου» (sub minima) μισθού. Οι ρυθμίσεις αυτές εμφανώς αντιφάσκουν όχι μόνο με τον ΕΚΧ αλλά και με τον ΑΕΚΧ καθώς και με το «κοινωνικό κεκτημένο» που από ετών διασφάλιζε η εθνική μας νομοθεσία στο πλαίσιο του Συντάγματος. Παράλληλα, η ΟΚΕ εκφράζει και τον προβληματισμό της σχετικά με την εξέλιξη του ίδιου του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, το οποίο φαίνεται ότι εισέρχεται σε μία φάση ανατροπής του. Έως σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κοινωνική διάσταση της ΕΕ έχει σε έναν βαθμό βρει την έκφρασή της και σε επίπεδο πολιτικών και σε επίπεδο θεσμικό. Τη δεδομένη ωστόσο χρονική στιγμή η Ευρώπη δημιουργεί έναν μηχανισμό στήριξης που περιορίζει σημαντικά τα κοινωνικά δικαιώματα που η ίδια προστατεύει. Διαγράφεται, επομένως, μία «πορεία προς τα κάτω», που υπαγορεύεται από τις δημοσιονομικές επιταγές του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Περαιτέρω η ΟΚΕ σημειώνει ότι παρά την οικονομική κρίση, που πλήττει τη Χώρα και την ευρύτερη οικονομική κρίση, που πλήττει και άλλες χώρες της Ε.Ε., η λειτουργία του ΑΕΚΧ μπορεί να συμβάλλει στη προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων σε μια χρονική στιγμή διακινδύνευσης του κοινωνικού κράτους. Παράλληλα, η ΟΚΕ σημειώνει την ανάγκη εφαρμογής ενός πιο αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου εφαρμογής του Χάρτη, ο οποίος δεν θα εξαντλείται στη διατύπωση συστάσεων, αλλά θα εξασφαλίζει το σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων που προστατεύονται. Τέλος, η ΟΚΕ υπογραμμίζει ότι πρέπει να εξετάζεται η συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με τον ΕΚΧ (που είναι ένας μηχανισμός υπερνομοθετικής ισχύος) και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (το αρμόδιο όργανο για το σύστημα ελέγχου του ΑΕΚΧ). Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προσέγγισης του επιδιωκόμενου από τον Χάρτη επιπέδου προστασίας. 4

5 Το Κεφάλαιο Δ περιλαμβάνει την κατ άρθρον αξιολόγηση. Η ΟΚΕ επισημαίνει ότι τα κατώτατα όρια αμοιβών δεν πρέπει να καθορίζονται νομοθετικά όταν μπορούν να καθοριστούν μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Επιπλέον προτείνεται η κύρωση (α) του άρθρου 6 που αναφέρεται στο δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων με τη διατύπωση επιφυλάξεων στις παρ. 3 και 4, που αναφέρονται σε εκούσια διαιτησία και σε συλλογική δράση εργαζομένων και εργοδοτών αντίστοιχα, (β) του άρθρου 24 που αναφέρεται στην αιτιολογημένη απόλυση και (γ) του άρθρου 27 παρ. 3 του Χάρτη που αφορά στην υποχρέωση των συμβαλλόμενων κρατών να διασφαλίζουν ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν αποτελούν βάσιμο λόγο για λήξη της απασχόλησης. 5

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Με το υπό κρίση σχέδιο νόμου κυρώνεται εν μέρει και αποκτά ισχύ ανώτερη του τυπικού νόμου (κατ εφαρμογή του άρθρου 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος) ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης του Συμβουλίου της Ευρώπης (εφεξής ΑΕΚΧ), ο οποίος υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 3 Μαΐου Συγκεκριμένα, από το σύνολο των διατάξεων του κειμένου ΑΕΚΧ κυρώνονται Άρθρα 1, 2, άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και 3, άρθρα 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, άρθρο 19 παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11, άρθρα 20, 21, 22, 23, 25, 26, άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 2, άρθρα 28, 29, 30. Ο ΑΕΚΧ, που υποβάλλεται για κύρωση με αυτό το Σχέδιο Νόμου, περιλαμβάνει ένα Προοίμιο, έξι Μέρη και ένα Παράρτημα. Το Προοίμιο υπογραμμίζει τη θέληση των κυβερνήσεων των Κρατών- Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης να εξασφαλίσουν στους πληθυσμούς τους τα κοινωνικά δικαιώματα που προβλέπονται από τον Χάρτη. Το Μέρος Ι περιλαμβάνει τριάντα ένα (31) σημεία, στα οποία γίνεται μνεία στα κοινωνικά δικαιώματα που προστατεύονται από τον ΑΕΚΧ. Το Μέρος ΙΙ περιέχει τριάντα ένα (31) άρθρα, με τα οποία εξασφαλίζεται η άσκηση των δικαιωμάτων που αντιστοιχούν σε αυτά. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 Το δικαίωμα στην εργασία Άρθρο 2 Το δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας Άρθρο 3 Το δικαίωμα σε ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας Άρθρο 4 Το δικαίωμα σε δίκαιη αμοιβή Άρθρο 5 Το δικαίωμα στο συνδικαλισμό Άρθρο 6 Το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις 6

7 Άρθρο 7 Το δικαίωμα των παιδιών και των νεαρών ατόμων στην προστασία Άρθρο 8 Το δικαίωμα των εργαζομένων γυναικών στην προστασία της μητρότητας Άρθρο 9 Το δικαίωμα στον επαγγελματικό προσανατολισμό Άρθρο 10 Το δικαίωμα στην επαγγελματική κατάρτιση Άρθρο 11 Το δικαίωμα στην προστασία της υγείας Άρθρο 12 Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση Άρθρο 13 Το δικαίωμα σε κοινωνική και ιατρική βοήθεια Άρθρο 14 - Το δικαίωμα στην απόλαυση των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας Άρθρο 15 - Το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ανεξαρτησία, την κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας Άρθρο 16 - Το δικαίωμα της οικογένειας σε κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία Άρθρο 17 - Το δικαίωμα των παιδιών και των νεαρών ατόμων σε κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία Άρθρο 18 - Το δικαίωμα στην άσκηση ενός κερδοφόρου επαγγέλματος στο έδαφος άλλων Μερών Άρθρο 19 - Το δικαίωμα των μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών τους στην προστασία και τη βοήθεια Άρθρο 20 - Το δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση σε θέματα απασχόλησης και επαγγέλματος χωρίς διάκριση που να βασίζεται στο φύλο Άρθρο 21 - Το δικαίωμα στην ενημέρωση και τη διαβούλευση Άρθρο 22 Το δικαίωμα στη συμμετοχή στον καθορισμό και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος Άρθρο 23 Το δικαίωμα των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινωνική προστασία Άρθρο 24 Το δικαίωμα στην προστασία σε περιπτώσεις λύσης της εργασιακής σχέσης 7

8 Άρθρο 25 Το δικαίωμα των εργαζομένων στην προστασία των διεκδικήσεών τους στην περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη τους Άρθρο 26 Το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια κατά την εργασία Άρθρο 27 Το δικαίωμα των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις στην ισότητα ευκαιριών και την ίση μεταχείριση Άρθρο 28 Το δικαίωμα των εκπροσώπων των εργαζομένων στην προστασία μέσα στην επιχείρηση και στις διευκολύνσεις που τους παρέχονται Άρθρο 29 Το δικαίωμα στην ενημέρωση και τη διαβούλευση σε διαδικασίες ομαδικών απολύσεων Άρθρο 30 Το δικαίωμα στην προστασία από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό Άρθρο 31 Το δικαίωμα στη στέγαση. Ακολουθούν οι λοιπές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου και, συγκεκριμένα: Στο Μέρος ΙΙΙ ρυθμίζεται ο αριθμός των ρυθμίσεων του ΑΕΚΧ που κάθε συμβαλλόμενο κράτος δεσμεύεται να εφαρμόσει, η υποχρέωση γνωστοποίησης των άρθρων αυτών καθώς και η υποχρέωση να υπάρχει σύστημα επιθεώρησης εργασίας (άρθρο Α), καθώς και η σχέση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη με το Πρόσθετο Πρωτόκολλο του 1988 (άρθρο Β). Το Μέρος ΙV αναφέρεται στο έλεγχο της εφαρμογής των νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ΑΕΚΧ (όμοιο με εκείνο για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, τον οποίο έχει κυρώσει η Ελλάδα, άρθρο Γ). Κάθε κράτος που δεν δεσμεύεται από το εν λόγω Πρωτόκολλο μπορεί να αποδεχτεί τον έλεγχο των υποχρεώσεών του, βάσει του Χάρτη, είτε με την κατάθεση του εγγράφου επικύρωσης του παρόντος Χάρτη είτε μεταγενέστερα (άρθρο Δ). Στο Μέρος V, το άρθρο Ε αναφέρεται στη ρήτρα μη διάκρισης κατά την απόλαυση των δικαιωμάτων του Χάρτη. Αντίστοιχα τα άρθρα Ε, ΣΤ, Ζ και Η αναφέρονται σε θέματα εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη σε περιπτώσεις πολέμου ή δημόσιου κινδύνου, σε περιπτώσεις που περιορίζεται η εφαρμογή του για λόγους δημοσίου συμφέροντος, εθνικής 8

9 ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή των χρηστών ηθών και στις σχέσεις Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και εσωτερικού δικαίου ή διεθνών συμφωνιών. Στο άρθρο Θ αναφέρεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 1-31 πρέπει να εφαρμόζονται μέσω νόμων ή κανονισμών, συμφωνιών ανάμεσα σε εργοδότες ή οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, συνδυασμού των μεθόδων αυτών και άλλων κατάλληλων μέσων. Το άρθρο Ι κάνει αναφορά σε διαδικαστικά θέματα που αφορούν τις εκάστοτε τροποποιήσεις του Χάρτη. Στο Μέρος VI γίνεται αναφορά στα θέματα υπογραφής, επικύρωσης, έναρξης ισχύος, εδαφικής εφαρμογής, καταγγελίας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, καθώς επίσης και στις γνωστοποιήσεις στις οποίες προβαίνει ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου και το Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Στο άρθρο Ν αναφέρεται ότι το παράρτημα στο Χάρτη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. Τέλος, στο Παράρτημα δίνονται ερμηνευτικές διευκρινίσεις πάνω σε ορισμένα άρθρα του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. 9

10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η λειτουργία και η σημασία του ΕΚΧ και του ΑΕΚΧ 1. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΕΚΧ) Το «Συμβούλιο της Ευρώπης» είναι ένας διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε το 1949 με σκοπό να προωθήσει τη στενότερη συνεργασία των αρχικά 10- μελών του, την οικονομική και κοινωνική πρόοδό τους και να προασπίσει τις αρχές της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Αποτελείται σήμερα από 47 κράτη-μέλη και στο ενεργητικό του περιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το 1961 υιοθέτησε τον «Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη» (ΕΚΧ) με σκοπό να προωθήσει και τα «κοινωνικά δικαιώματα», που θα συμπλήρωναν τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα της Σύμβασης. Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (European Social Charter) αποτελεί τη σύμβαση για τα κοινωνικά δικαιώματα που έχει δημιουργηθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Υπογράφθηκε στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 και τέθηκε σε ισχύ στις 26 Φεβρουαρίου 1965 (30 ημέρες δηλαδή μετά την επικύρωσή του από το πέμπτο Συμβαλλόμενο Κράτος). Η υιοθέτησή του συμπληρώνει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (Ε.Σ.Δ.Α.), διευρύνοντας το πεδίο παρέμβασης του Συμβουλίου και στα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το κείμενο του Χάρτη διακρίνεται σε επτά ενότητες: το Προοίμιο, τα Μέρη I εως V και το Παράρτημα (σύμφωνα με το άρθρο 38 αποτελεί οργανικό τμήμα του Χάρτη). Στο Προοίμιο αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα συνεργασίας των Συμβαλλομένων Κρατών στον κοινωνικό τομέα και επισημαίνεται η σκοπιμότητα προστασίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων που δεν εξασφαλίζεται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Αξίζει να τονιστεί μάλιστα, η απόφαση των Κρατών "να καταβάλλουν από κοινού κάθε 10

11 προσπάθεια για να βελτιώσουν το επίπεδο διαβίωσης και να προωθήσουν την κοινωνική ευημερία του αγροτικού και αστικού πληθυσμού τους με τους κατάλληλους θεσμούς και τις αντίστοιχες δράσεις". Το Μέρος Ι περιέχει 19 συγκεκριμένες αρχές και δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τα Συμβαλλόμενα Κράτη ως αντικειμενικοί στόχοι της πολιτικής τους. Οι αρχές καλύπτουν το σύνολο των παρεμβάσεων στους τομείς της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής προστασίας. Το Μέρος II (που θεωρείται και το πιο σημαντικό τμήμα του Χάρτη) εξειδικεύει ουσιαστικά τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα Συμβαλλόμενα Κράτη από την αναγνώριση των αρχών του Μέρους I. Περιέχει 19 άρθρα που αντιστοιχούν σε κάθε αρχή του προηγούμενου Μέρους. Το Μέρος III αναφέρεται στις δεσμεύσεις των Κρατών που επικυρώνουν το Χάρτη. Εδώ εισάγεται μάλιστα μια ιδιαίτερη διάκριση μεταξύ των δικαιωμάτων του Χάρτη που συνδέεται μάλλον με την βαρύτητά τους. Συγκεκριμένα κάθε Κράτος καλείται να δεσμευθεί από έξι από τα εννέα βασικά άρθρα του Μέρους ΙΙ του ΕΚΧ που συγκροτούν το σκληρό πυρήνα των προστατευομένων κοινωνικών δικαιωμάτων 1. Τα δικαιώματα αυτά θεωρούνται θεμελιώδη για την εφαρμογή του Χάρτη, καθώς ουσιαστικά συμπυκνώνουν την ουσία της κοινωνικής προστασίας των πολιτών, την οποία τα κράτη που δεσμεύονται από τον ΑΕΚΧ οφείλουν να παρέχουν στους πολίτες τους, σε μια δέσμη μέτρων πολιτικής σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική πρόνοια. Επιπλέον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρ. γ του άρθ. Α (Μέρος ΙΙΙ) οι Χώρες που θα δεσμευτούν από τον ΑΕΚΧ πρέπει να δεσμευτούν από ένα πρόσθετο αριθμό άρθρων ή αριθμημένων παραγράφων του Μέρους ΙΙ που θα επιλέξουν με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός των άρθρων ή των αριθμημένων παραγράφων δε θα είναι μικρότερος από 16 άρθρα ή εξήντα τρεις αριθμημένες παραγράφους. Πέραν αυτών προβλέπεται δυνατότητα για 1 Άρθ. 1 το δικαίωμα στην εργασία, άρθ. 5 το δικαίωμα στο συνδικαλισμό, άρθ. 6 το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, άρθ. 7 το δικαίωμα των παιδιών και των νεαρών ατόμων στη προστασία, άρθ. 12 το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, άρθ. 13 το δικαίωμα στη κοινωνική και ιατρική βοήθεια, άρθ. 16 το δικαίωμα της οικογένειας σε κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία, άρθ. 19 το δικαίωμα των μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών τους στη προστασία και τη βοήθεια, άρθ. 20 το δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση σε θέματα απασχόλησης και επαγγέλματος χωρίς διάκριση που να βασίζεται στο φύλο. 11

12 τη μεταγενέστερη δέσμευση με σχετική γνωστοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Μέρος IV αναφέρεται στο σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής του Χάρτη. Σε αντίθεση με την Ε.Σ.Δ.Α., το σύστημα που επιλέχθηκε δεν έχει κανονιστικό χαρακτήρα, αλλά περιορίζεται στον έλεγχο των εκθέσεων που υποβάλλονται από τα Συμβαλλόμενα Κράτη. Για τον έλεγχο της εφαρμογής των προστατευόμενων κοινωνικών δικαιωμάτων προβλέπεται η «Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων», η οποία εξετάζει εάν οι εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές εναρμονίζονται με τις διατάξεις του ΕΚΧ. Τα κράτη που έχουν κυρώσει τον ΕΚΧ υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις προόδου εναρμόνισης, οι οποίες εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή και οδηγούν στην έκδοση «συμπερασμάτων». Εάν ένα κράτος-μέλος έχει αποτύχει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του ΕΚΧ, η «Επιτροπή Υπουργών» αναλαμβάνει να εκδώσει σχετικές «συστάσεις». Αρωγός σ αυτή τη διαδικασία είναι μια η Διοικούσα Επιτροπή, που απαρτίζεται από εκπροσώπους των κυβερνήσεων των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων (εργοδοτών και συνδικάτων), οι οποίοι από κοινού λειτουργούν ως παρατηρητές 2. Το Μέρος V έχει τεχνικό χαρακτήρα και περιέχει εκτός των άλλων διατάξεις για την εδαφική εφαρμογή, την επικύρωση, τις τροποποιήσεις και την καταγγελία του Χάρτη στο σύνολο ή σε σχέση με συγκεκριμένα άρθρα του. Στο Παράρτημα εξειδικεύεται η έκταση του Χάρτη αναφορικά με τα προστατευόμενα πρόσωπα (στο προσωπικό πεδίο εφαρμογής του υπάγονται και οι πρόσφυγες της Σύμβασης της Γενεύης Ο.Η.Ε., 1951) και εισάγονται ερμηνευτικές ρήτρες συγκεκριμένων δικαιωμάτων του Χάρτη. 2 Στα πλαίσια της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων προβλέπεται μια διαδικασία ακρόασης και «αναφέρεσθαι», με την υποβολή «παραπόνων». Δικαιούχοι αυτού του δικαιώματος είναι οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς κοινωνικοί εταίροι (ETUC, Business Europe- πρώην UNICE, ΟΕ-Διεθνής Οργανισμός Εργοδοτών), μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που έχουν διαπιστευτεί κατόπιν επιλογής στο Συμβούλιο της Ευρώπης, συνδικάτα και εργοδοτικές οργανώσεις εθνικού επιπέδου και, κατα την κρίση των επι μέρους κρατών, εθνικές ΜΚΟ. Η διαδικασία οδηγείται τελικά στην απόρριψη ή έγκριση των «παραπόνων», στην τελευταία δε περίπτωση επιλαμβάνεται η Επιτροπή Υπουργών, εκδίδοντας σχετική σύσταση συμμόρφωσης προς τις επιταγές του ΕΚΧ, κατά το τμήμα που αναφέρεται στο οικείο αίτημα («παράπονο»). Τέτοιου είδους παράπονα έχουν εκφραστεί κατα καιρούς από διάφορους φορείς και μια δειγματοληπτική παράθεσή τους θα ενδιέφερε, από την άποψη της φόρμας και του είδους των φορέων που ενεπλάκησαν. 12

13 2. Ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΑΕΚΧ) Ο Αναθεωρημένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης τέθηκε προς υπογραφή στις 3 Μαΐου 1996 και μέχρι σήμερα έχει υπογραφεί από αρκετά Συμβαλλόμενα στο Χάρτη Μέρη. Ο Αναθεωρημένος Χάρτης πρέπει να ειδωθεί ως στοιχείο που προσδιορίζει το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος, δηλαδή την πολιτική δέσμευση προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων. Προσεγγίζοντας τον Αναθεωρημένο Χάρτη υπό αυτήν τη διάστασή του, προκύπτει ότι σε έναν βαθμό αυτός περιέχει προβλέψεις που ήδη ανήκουν στο ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο. Έτσι, για τις χώρες μέλη της ΕΕ, έως σήμερα το παράγωγο ευρωπαϊκό δίκαιο έχει ενδυναμώσει τις πολιτικές προώθησης της κοινωνικής συνοχής - που στην ουσία αντανακλούν το ευρωπαϊκό κοινωνικό κράτος - στο μέτρο πάντως που αυτό εναρμονίζεται με την ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δραστηριοτήτων (άρ. 2 ΣυνθΕΚ). Στο πλαίσιο αυτό, δικαιώματα όπως η διαβούλευση, ο διάλογος και η ενημέρωση των εργαζομένων από τους εργοδότες βρίσκουν έρεισμα και στον ΑΕΚΧ και στο κοινοτικό δίκαιο. Ταυτόχρονα, βέβαια πολλά από τα δικαιώματα του Χάρτη είναι κατοχυρωμένα και στο ελληνικό Σύνταγμα (άρθρα 4 έως 25). Από την άλλη πλευρά ο Αναθεωρημένος Χάρτης στο τυπικό επίπεδο, ως κατάλογος κοινωνικών δικαιωμάτων, περιέχει για πρώτη φορά νέες προβλέψεις κοινωνικής προστασίας με τη μορφή δικαιωμάτων - και όχι μόνον ως πολιτικές - και δη εξειδικευμένων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινωνική προστασία και το δικαίωμα στην προστασία από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Παράλληλα μέσω της πρόβλεψης ενός πλήρους καταλόγου κοινωνικών δικαιωμάτων κωδικοποιούνται ορισμένες βασικές αξίες, που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε κοινωνικό κράτος (π.χ. ικανοποιητικές αμοιβές και αξιοπρεπής ζωή μέσω συνταξιοδότησης, επιδότηση ανεργίας, άδειες με αποδοχές, προστασία μητρότητας και εγκύου εργαζομένης, προνοιακά επιδόματα απόρων). Υπ αυτήν την έννοια ο Αναθεωρημένος Χάρτης: 13

14 προβλέπει δικαιώματα που χαρακτηρίζουν ένα ενεργητικό κοινωνικό κράτος (δικαιωμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, υγιεινής και ασφάλειας, ισότητας αμοιβών, ίση μεταχείριση εργαζομένων, δράσεων για τους ανέργους, κοινωνικά αποκλεισμένους, διαβιούντες κάτω από το ανεκτό επίπεδο διαβίωσης), επιβεβαιώνει τον πάγιο διαβουλευτικό χαρακτήρα μίας ευρωπαϊκής οικονομικής δημοκρατίας π.χ. τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για μια σειρά όρων εργασίας, αλλά και για τις αποφάσεις-σχεδιασμούς της επιχείρησης, επιβεβαιώνει την «πολυπολιτισμικότητα» του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, με μια σειρά δικαιωμάτων που αφορούν τους μετανάστες, αλλά και τους υπηκόους άλλων χωρών-μελών της ΕΕ, επιβεβαιώνει τη συνύπαρξη κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων, μέσω της αρχής της ισότητας των φύλων στην απασχόληση, της αρχής της ισότητας εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις, αλλά και τη ρήτρα μη διάκρισης ως προς την απόλαυση των δικαιωμάτων που κατοχυρώνει Οι ουσιαστικές μεταβολές που επιφέρει ο Αναθεωρημένος Χάρτης σε σύγκριση με τον Χάρτη του 1961 εντοπίζονται σε τρία επίπεδα: (α) Ο ΑΕΚΧ τροποποιεί ορισμένα δικαιώματα που περιλαμβάνονταν στο Χάρτη του Οι σχετικές παρεμβάσεις τυποποιούνται στις ακόλουθες διατάξεις: o άρθρο 2 (δικαίωμα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας) παρ.3, 4, 6, 7 o o o o o άρθρο 3 (δικαίωμα σε ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας) άρθρο 7 (δικαίωμα των παιδιών και των νεαρών ατόμων στην προστασία) παρ.2, 4, 7 άρθρο 8 (δικαίωμα των εργαζομένων γυναικών στην προστασία της μητρότητας) παρ.1 και 2 άρθρο 10 (δικαίωμα στην επαγγελματική κατάρτιση) παρ.5 άρθρο 11 (δικαίωμα στην προστασία της υγείας) παρ.3 14

15 o o o o άρθρο 12 (δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση) παρ.2 άρθρο15 (δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην ανεξαρτησία, την κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας) άρθρο 17 (δικαίωμα των παιδιών και των νεαρών ατόμων σε κοινωνική, νομική και οικονομική προστασία) άρθρο 19 (δικαίωμα των μεταναστών εργαζομένων και των οικογενειών τους στην προστασία και τη βοήθεια) παρ.6 και 11. (β) Ο Αναθεωρημένος Χάρτης εισάγει ορισμένα νέα δικαιώματα που δεν περιλαμβάνονταν στο Χάρτη του 1961: Άρθρο 20 Το δικαίωμα σε ίσες ευκαιρίες και ίση μεταχείριση σε θέματα απασχόλησης και επαγγέλματος χωρίς διάκριση που να βασίζεται στο φύλο Άρθρο 21 Το δικαίωμα στην ενημέρωση και τη διαβούλευση Άρθρο 22 Το δικαίωμα στη συμμετοχή στον καθορισμό και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του εργασιακού περιβάλλοντος Άρθρο 23 Το δικαίωμα των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινωνική προστασία Άρθρο 24 Το δικαίωμα στην προστασία σε περιπτώσεις λύσης της εργασιακής σχέσης Άρθρο 25 Το δικαίωμα των εργαζομένων στην προστασία των διεκδικήσεών τους στην περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη τους Άρθρο 26 Το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια κατά την εργασία Άρθρο 27 Το δικαίωμα των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις στην ισότητα ευκαιριών και την ίση μεταχείριση Άρθρο 28 Το δικαίωμα των εκπροσώπων των εργαζομένων στην προστασία μέσα στην επιχείρηση και στις διευκολύνσεις που τους παρέχονται Άρθρο 29 Το δικαίωμα στην ενημέρωση και τη διαβούλευση σε διαδικασίες ομαδικών απολύσεων Άρθρο 30 Το δικαίωμα στην προστασία από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό 15

16 Άρθρο 31 Το δικαίωμα στη στέγαση (βλ. ανωτέρω Συνοπτική Παρουσίαση, σελ. 2). (γ) Ο ΑΕΚΧ εισάγει στο άρθρο Ε του Μέρους V μία νέα γενική ρήτρα για την απαγόρευση των διακρίσεων, εμπνευσμένη από το Προοίμιο του Χάρτη. Η συγκεκριμένη ρύθμιση επιβεβαιώνει τη νομολογία της Επιτροπής Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων που εφαρμόζει αυτή την αρχή σε όλες τις διατάξεις του Χάρτη. Η απόλαυση των δικαιωμάτων που εγγυάται ο Χάρτης πρέπει να διασφαλίζεται χωρίς καμία διάκριση λόγω «φυλής, χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικότητας ή κοινωνικής προέλευσης, υγείας, σχέσης με εθνική μειονότητα, καταγωγής ή άλλης κατάστασης». Το Παράρτημα του Χάρτη, ωστόσο, προβλέπει ότι διαφορετική μεταχείριση βασισμένη σε μια αντικειμενική και λογική αιτιολογία, όπως η ηλικία ή τα προσόντα, δεν θεωρείται αθέμιτη διάκριση. Έτσι ενώ κατά κανόνα η εθνικότητα δεν μπορεί να είναι λόγος διαφορετικής μεταχείρισης, η απαίτηση συγκεκριμένης υπηκοότητας θα μπορούσε να είναι θεμιτή, σε συγκεκριμένες συνθήκες, όπως για παράδειγμα για την πρόσληψη σε ορισμένες θέσεις του δημόσιου τομέα. 16

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Η ΟΚΕ θεωρεί ότι η κύρωση του Αναθεωρημένου Χάρτη, και μάλιστα τη δεδομένη χρονική στιγμή, συνιστά ζήτημα με κεφαλαιώδη σημασία για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στη χώρα μας. Έως σήμερα η Ελλάδα απείχε από την κύρωση του Αναθεωρημένου Χάρτη. Είχε ωστόσο κυρώσει - αν και με μεγάλη καθυστέρηση - τον Χάρτη του 1961 με το νόμο 1426/84. Καταρχάς, η ΟΚΕ παρατηρεί ότι η νομοθετική κύρωση του Χάρτη του 1961 δεν σημαίνει άνευ άλλου, ότι η χώρα μας έχει ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του. Έτσι λ.χ. δικαιώματα, όπως αυτό στην κοινωνική αντίληψη (άρθρο 13) μπορούν να τύχουν ακόμα καλύτερης προστασίας από την εσωτερική νομοθεσία. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, κατά τη διάρκεια εφαρμογής των ρυθμίσεων του Χάρτη στην Ελλάδα σημειώθηκαν αρκετές εξελίξεις στην κοινωνική νομοθεσία που οδήγησαν στην ενίσχυση των προστατευόμενων από το Χάρτη δικαιωμάτων. Ακόμα και εάν οι βελτιώσεις δεν είχαν ως αιτία τις προβλέψεις του Χάρτη, υπήρξαν παρεμβάσεις καλύτερης συμμόρφωσης της Ελλάδας στις επιταγές του Χάρτη του Με το υπό κρίση σχέδιο νόμου η Ελλάδα αποφασίζει να κυρώσει και τον Αναθεωρημένο Χάρτη του Η κύρωση του Αναθεωρημένου Χάρτη συνιστά ένα βήμα κοινωνικής προόδου και χαιρετίζεται από την ΟΚΕ. Ωστόσο, η ΟΚΕ εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της σχετικά με την ουσιαστική συμβολή της νέας αυτής νομοθετικής παρέμβασης στην προάσπιση των προβλεπόμενων δικαιωμάτων στην πράξη, ενόψει της παρούσας οικονομικής και πολιτικής συγκυρίας. Ο προβληματισμός αυτός της ΟΚΕ οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η χώρα έχει ενταχθεί στο «μηχανισμό στήριξης» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. 17

18 Στο πλαίσιο αυτού του μηχανισμού, η Χώρα έχει αναλάβει δεσμεύσεις για την αναθεώρηση της νομοθεσίας της: α) για την προστασία της απασχόλησης, β) την αναθεώρηση του κατώτατου μισθού και τη πρόβλεψη «υποκατώτατου» (sub minima) μισθού, τη διασφάλιση διατήρησης των κατωτάτων μισθών αμετάβλητων σε ονομαστική αξία για τρία χρόνια, γ) την υιοθέτηση νομοθεσίας για σύστημα διαπραγματεύσεων των μισθών στον ιδιωτικό τομέα που θα περιλαμβάνουν και τοπικές συμφωνίες απασχόλησης με στόχο την αύξηση των μισθών σε κατώτερο των κλαδικών συμβάσεων επίπεδο, δ) την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος. Οι ρυθμίσεις αυτές εμφανώς αντιφάσκουν όχι μόνο με τον ΕΚΧ αλλά και με τον ΑΕΚΧ καθώς και με το «κοινωνικό κεκτημένο» που από ετών διασφάλιζε η εθνική μας νομοθεσία στο πλαίσιο του Συντάγματος. Με αυτό το δεδομένο, η ΟΚΕ εκφράζει την ανησυχία της για την συμβολή του Αναθεωρημένου Κοινωνικού Χάρτη στην ενίσχυση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Ούτως ή άλλως, παρά τη σημασία που έχουν τα υπερεθνικά κείμενα η απλή τους κύρωση δεν εξασφαλίζει άνευ άλλου τη βελτίωση του επιπέδου κοινωνικής προστασίας σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτή εξαρτάται από την αποτελεσματική εφαρμογή και εξειδίκευση -με εθνικά νομοθετικά μέτρα- των σχετικά αόριστων διατάξεών του. Από αυτήν την άποψη δεν είναι ακριβής και η αναφορά της Αιτιολογικής Έκθεσης «η κύρωση του Αναθεωρημένου Χάρτη βελτιώνει αδιαμφισβήτητα, το επίπεδο της παρεχόμενης προστασίας στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής». Η κοινωνική προστασία στη χώρα μας, όπως είχε έως τώρα διαμορφωθεί ήδη παρουσίαζε κενά προστασίας και ανάγκες βελτίωσης 3. Υπό τις συνθήκες κρίσης, λόγω των οποίων εισήχθη η χώρα στον «μηχανισμό ενίσχυσης» το επίπεδο προστασίας είναι βέβαιο ότι δύσκολα θα βελτιωθεί. Παράλληλα, η ΟΚΕ εκφράζει και τον προβληματισμό της σχετικά με την εξέλιξη του ίδιου του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, το οποίο φαίνεται ότι εισέρχεται σε μία φάση ανατροπής του. Έως σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν καταβληθεί προσπάθειες για την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης 3 Βλ. τις θέσεις και της προτάσεις της ΟΚΕ, που περιέχονται στην Εθνική Κοινωνική Αναπτυξιακή Συμφωνία, 19 Μαρτίου 2009, σελ. 54 επ., 59 επ., 63 επ., 67 επ. 18

19 της ΕΕ, η οποία σε ένα βαθμό βρήκε την έκφρασή της και σε επίπεδο πολιτικών και σε επίπεδο θεσμικό. Έτσι υπήρξαν πρωτοβουλίες στον κοινωνικό τομέα που λειτούργησαν ως ατμομηχανή κοινωνικής νομοθεσίας και πολιτικής δράσης, με τη θέσπιση σχετικού παραγώγου δικαίου της ΕΕ και με την εφαρμογή σημαντικών πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής προστασίας (όπως η ανοιχτή μέθοδος συντονισμού για την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία). Παράλληλα η ΕΕ επέτυχε μόλις από το τέλος του 2009 να περιλάβει στο πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο και, συγκεκριμένα, στη Συνθήκη της Λισσαβώνας, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιέχει υπό τον Τίτλο ΙV «Αλληλεγγύη» εγγυήσεις για τα κοινωνικά δικαιώματα (π.χ. προστασία από αδικαιολόγητη απόλυση, κοινωνική ασφάλιση, κοινωνική αρωγή, υγεία). Στην ίδια περίπου χρονική στιγμή, όμως, η Ευρώπη δημιουργεί ένα «μηχανισμό στήριξης» που περιορίζει σημαντικά τα κοινωνικά δικαιώματα που η ίδια προστατεύει. Διαγράφεται, επομένως, μία «πορεία προς τα κάτω», που υπαγορεύεται από τις δημοσιονομικές επιταγές του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Ωστόσο, παρά τα δεδομένα αυτά και παρά την κρίση που πλήττει τη χώρα και την Ευρώπη, δεν αποκλείεται η λειτουργία του ΑΕΚΧ να συμβάλλει στην προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων σε μια χρονική στιγμή περιορισμού του κοινωνικού κράτους, 4 ενδεχομένως ως μέσου να επιδιωχθεί και να ζητηθεί η συμμόρφωση της χώρας σε ορισμένα επίπεδα προστασίας. Με αυτό το δεδομένο, η ΟΚΕ σημειώνει την ανάγκη εφαρμογής ενός πιο αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου εφαρμογής του Χάρτη, ο οποίος δεν θα εξαντλείται στη διατύπωση συστάσεων, αλλά θα εξασφαλίζει το σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων που προστατεύονται. Παράλληλα, η χώρα θα πρέπει να προετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων του Χάρτη, εξειδικεύοντας τον τρόπο υλοποίησής τους. Η ΟΚΕ θα μπορούσε να συμβάλλει σε έναν διάλογο σχετικά με την ανάπτυξη ενός τέτοιου σχεδίου. Τέλος, σημειώνεται ότι κριτήριο για την κύρωση των διατάξεων του ΑΕΚΧ δεν μπορεί να είναι η συμβατότητά τους με το εθνικό δίκαιο (σχετική 4 Αντίστοιχη παρατήρηση έκανε και η Ελληνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις Παρατηρήσεις και προτάσεις σχετικά με το Σχέδιο νόμου «Κύρωση Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη». 19

20 αναφορά γίνεται στην Αιτιολογική Έκθεση), αλλά -αντίστροφα- πρέπει να εξετάζεται η συμβατότητα της εθνικής νομοθεσίας με τον ΕΚΧ (που είναι ένας μηχανισμός υπερνομοθετικής ισχύος) και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (το αρμόδιο όργανο για το σύστημα ελέγχου του ΑΕΚΧ). Στο πλαίσιο αυτό, η χώρα μας πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προσέγγισης του επιδιωκόμενου από τον Χάρτη επιπέδου προστασίας. 20

21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Άρθρο 4 Στο άρθ. 4, τελευταίο εδάφιο, αναφέρεται ότι η επίτευξη της δίκαιης αμοιβής όπως προσδιορίζεται στις παρ. 1 έως 5 μπορεί να γίνει και από «θεσπισμένους δια νόμου μηχανισμούς προσδιορισμού των μισθών». Η ΟΚΕ επισημαίνει ότι τα κατώτατα όρια αμοιβών δεν πρέπει να καθορίζονται νομοθετικά όταν μπορούν να καθοριστούν μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Άρθρο 6 Το άρθρο 6 αναφέρεται στο δικαίωμα συλλογικών διαπραγματεύσεων και ανήκει στα εξαιρούμενα από την νομοθετική κύρωση. Η διάταξη αυτή του Χάρτη αφορά στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων ρυθμίζεται με επάρκεια και αποτελεσματικότητα σύμφωνα με το άρθ. 22 παρ. 2 και 3 Συντ. και σε συνδυασμό με τον ν. 1876/90 και τον ν. 2738/99. Μπορεί συνεπώς να κυρωθεί και το άρθρο αυτό, με τη διατύπωση επιφυλάξεων στις παρ. 3 και 4, που αναφέρονται σε εκούσια διαιτησία και σε συλλογική δράση εργαζομένων και εργοδοτών αντίστοιχα, δεδομένου ότι στην Ελλάδα η διαιτησία προβλέπεται και με στοιχεία υποχρεωτικότητας, ενώ απαγορεύεται η ανταπεργία. Άρθρο 23 Με το άρθρο αυτό κατοχυρώνεται το δικαίωμα των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινωνική προστασία. Επ αφορμή αυτού του άρθρου, που κυρώνεται από την Ελλάδα, η ΟΚΕ επισημαίνει ότι πρόκειται για μία διάταξη που προβλέπει ένα νέο 21

22 δικαίωμα που ως τέτοιο δεν κατοχυρώνεται σε άλλο νομικό κείμενο. Υπό αυτήν την έννοια, η χώρα αναλαμβάνει νέα δέσμευση για την υλοποίηση περισσότερων και πιο ειδικών εγγυήσεων. Έτσι λ.χ. η Ελλάδα δεσμεύεται για «α. τη διασφάλιση ικανοποιητικών πόρων που θα τους δίνουν τη δυνατότητα να διάγουν έναν αξιοπρεπή βίο και να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στη δημόσια, κοινωνική και πολιτιστική ζωή» (άρθρο 23). Ανάλογα με τα όσα σημειώθηκαν στη Γενική Αξιολόγηση, η ΟΚΕ θεωρεί ότι η ρύθμιση αυτή είναι αναμφισβήτητα θετική, εκφράζει όμως την ανησυχία της για τη δυνατότητα ουσιαστικής προστασίας του δικαιώματος στην πράξη. Άρθρο 24 Το άρθρο 24 αναφέρεται στην αιτιολογημένη απόλυση, που επίσης εξαιρείται της κυρώσεως. Δεν υφίσταται κώλυμα για την κύρωση του άρθρου αυτού, στο βαθμό που η αιτιολογία της απολύσεως συμπίπτει με τα όσα επιβάλλει η εφαρμογή του άρθ. 281 ΑΚ με το οποίο ελέγχεται η καλόπιστη και σύμφωνα με τον οικονομικό και κοινωνικό σκοπό του δικαιώματος καταγγελία της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη. Οι λόγοι καταγγελίας που αναφέρονται στη περ. α του άρθ. 24 σχετίζονται με τους λόγους που αίρουν τον καταχρηστικό χαρακτήρα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας. Άρθρο 27 παρ. 3 Η διάταξη του Χάρτη αφορά στην υποχρέωση των συμβαλλόμενων κρατών να διασφαλίζουν ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις δεν αποτελούν βάσιμο λόγο για λήξη της απασχόλησης. Η διάταξη αυτή μπορεί να περιληφθεί στα προς κύρωση άρθρα του ΑΕΚΧ αφού το περιεχόμενό της ήδη καλύπτεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την απαγόρευση των κάθε είδους διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων με βάση την αρχή της ισότητας και την αρχή της ίσης μεταχείρισης όπως αυτή έχει διαπλαστεί από τη θεωρία και τη νομολογία και όπως ουσιαστικά 22

23 στηρίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις. Άρθρο 30 Με το άρθρο αυτό προστατεύεται το δικαίωμα στην προστασία από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Προβλέπει τα εξής: «Με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος στην προστασία από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, τα Μέρη αναλαμβάνουν: α. να λαμβάνουν μέτρα μέσα στο πλαίσιο μιας συνολικής και συντονισμένης προσέγγισης για την προώθηση της αποτελεσματικής πρόσβασης των ατόμων, καθώς και των οικογενειών τους, που ζουν ή κινδυνεύουν να βρεθούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού ή φτώχειας, κυρίως, στην απασχόληση, τη στέγαση, την κατάρτιση, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την κοινωνική και ιατρική βοήθεια β. να αναθεωρούν αυτά τα μέτρα με σκοπό την προσαρμογή τους, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο». Ανάλογα με τα όσα παρατηρήθηκαν στο άρθρο 23, η ΟΚΕ θεωρεί ότι η ρύθμιση αυτή είναι αναμφισβήτητα θετική, εκφράζει όμως την ανησυχία της για τη δυνατότητα ουσιαστικής προστασίας του δικαιώματος στην πράξη. 23

24 Στην Ολομέλεια της 4 ης Φεβρουαρίου 2011 παρέστησαν τα κάτωθι Μέλη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πολυζωγόπουλος Χρήστος ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ Λιόλιος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Α ΟΜΑΔΑ Β ΟΜΑΔΑ Γ ΟΜΑΔΑ Αντζινάς Νικόλαος Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Λέντζος Δημήτριος Β Αντιπρόεδρος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ντουντούμης Γεώργιος Εκπρόσωπος Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. σε αναπλήρωση του Ασημακόπουλου Δημητρίου Προέδρου Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Σκορίνης Νικόλαος Γενικός Γραμματέας Δ.Σ. Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Ζούλοβιτς Μαργαρίτα Εκπρόσωπος Ε.Σ.Ε.Ε. Τσατήρης Γεώργιος Ένωση Ελληνικών Τραπεζών Βουλγαράκης Δημήτριος Γ.Σ.Ε.Ε. Γκουτζαμάνης Κωνσταντίνος Γ.Σ.Ε.Ε. Κολεβέντης Φώτης Γ.Σ.Ε.Ε. σε αναπλήρωση του Πουπάκη Κώστα Γ.Σ.Ε.Ε. Κουτσιμπογιώργος Γεώργιος Γ.Σ.Ε.Ε. Λαναρά Ζωή Γ.Σ.Ε.Ε. Πολίτης Δημήτρης Γ.Σ.Ε.Ε. Ταυρής Φίλιππος Γ.Σ.Ε.Ε. Τούσης Αθανάσιος Γ.Σ.Ε.Ε. Ηλιόπουλος Ηλίας Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Αλεξανδράκης Νικόλαος Εκπρόσωπος ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Καφύρας Χαράλαμπος Μέλος Γ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. σε αναπλήρωση του Καραμίχα Τζανέτου Προέδρου Δ.Σ. ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Γωνιωτάκης Γεώργιος Πρόεδρος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. Κουκουλάκης Ζαχαρίας Μέλος Δ.Σ. ΓΕ.Σ.Α.Σ.Ε. Σωτηρακόπουλος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. Π.Ι.Σ. Δροσοπούλου Σοφία Σύμβουλος Δ.Σ.Α. Τσεμπερλίδης Νικόλαος Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΕ.Π.ΚΑ. Γιαννακόπουλος Βασίλειος Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Σωτηρίου Ιωάννης Εκπρόσωπος Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Παπανίκος Γρηγόριος 24

25 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. Για κάθε πληροφορία σχετικά με το έργο και τη λειτουργία της Ο.Κ.Ε. είναι στη διάθεσή σας το Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων της Επιτροπής, υπό τη διεύθυνση της Δρος Μάρθας Θεοδώρου. Τηλ.: , Fax: , 25

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο

Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο Σύμβαση για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια, 1962 Νο. 118 1 Υιοθετήθηκε την 28η Ιουνίου 1962 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 46η σύνοδό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική κρίση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Η σημασία κύρωσης από την Ελλάδα του Αναθεωρημένου

Οικονομική κρίση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Η σημασία κύρωσης από την Ελλάδα του Αναθεωρημένου Οικονομική κρίση και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Η σημασία κύρωσης από την Ελλάδα του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη Γεώργιος Μανίκας, Προπτυχιακός φοιτήτης, Νοµική Σχολή, Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

«Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη»

«Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Κύρωση του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (ΕΚΧ), διεθνής σύμβαση για την προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (Σχέδιο Νόμου)

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (Σχέδιο Νόμου) ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις (Σχέδιο Νόμου) Αθήνα, 1η Φεβρουαρίου 2007 Διαδικασία Στις 18/1/2007, ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2012-2013 Στην Αθήνα, σήμερα 14 Μαΐου 2013, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Γεώργιος Καββαθάς Πρόεδρος και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Το κείµενο Σε αντιστοιχία µε την ΕΣΔΑ, η οποία κατοχυρώνει τα ατοµικά και πολιτικά δικαιώµατα, ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης κατοχυρώνει τα κοινωνικά δικαιώµατα. Το κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης

Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Αθήνα, 09/03/2011 ΑΡΘΡΟ της Αικ. Ζαφείρη Καμπίτση Επιτ. Γεν. Διευθυντού ΟΑΕΕ Τ. Προέδρου Δ.Σ ΤΑΠΟΤΕ ΘΕΜΑ : Εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα της γυναίκας εν μέσω οικονομικής κρίσης Ι. Είναι γνωστό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατοχύρωση των Ελαχίστων Ορίων στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας.

Η Κατοχύρωση των Ελαχίστων Ορίων στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας. 1 Η Κατοχύρωση των Ελαχίστων Ορίων στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας. 1. Οι εγγυήσεις ελαχίστων ορίων από το Διεθνές Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλειας 1.1 Οι στρατηγικές κοινωνικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας

Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη. i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Η κατοχύρωση της αρχής της ισότητας στην ελληνική έννομη τάξη Α) Η αρχή της ισότητας στο ελληνικό Σύνταγμα i) Το γενικό συνταγματικό πλαίσιο της αρχής της ισότητας Το Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975 κατοχυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Στις 3 Οκτωβρίου 2008, ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, απέστειλε προς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ (ΕΛΛΑΔΑ) Τα ευρήματα της έρευνας στην Ελλάδα μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Επίπεδο επίγνωσης σχετικά με τη νομοθεσία για ενημέρωση και διαβούλευση Ως προκαταρκτική παρατήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86)

Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) ΝΟΜΟΣ: 1672/86 Κύρωση της 149/77 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού» (ΦΕΚ 203/Α/24-12-86) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ : 8-9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΘΕΜΑ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Σκοπός του σεμιναρίου που διεξήχθη στο κεντρικό κτίριο του Ε.Κ.Κ.Α., στις 8-9 Ιουλίου, ώρες 17:00-20:00, ήταν η πληροφόρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 9 Απριλίου 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο.Σ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο.Σ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Ο.Σ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Δικαιώματα - Υποχρεώσεις ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση 4: Καμπάνια ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματα των φτωχών και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων στην υγεία, την παιδεία και την εργασία.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Απώτερος στόχος η ίση μεταχείριση και η καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε διεθνές (διακρατικό) επίπεδο.

Απώτερος στόχος η ίση μεταχείριση και η καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε διεθνές (διακρατικό) επίπεδο. Διεθνής Διάσταση Δά Εργατικών Σχέσεων Ορέστης Μέσσιος Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων Α Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σκοπός: Η θέσπιση νομοθετικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 ΚΑΙ 2007 Στην Aθήνα, σήµερα την 12 η Απριλίου 2006, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: α) Οδυσσέας Κυριακόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ)

Εργασιακά Θέματα. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Εργασιακά Θέματα Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) Μάϊος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης Συνοπτική παρουσίαση... 3 2. Γενικά... 5 3. Νόμιμος Τρόπος Σύστασης Ε.Π.Α.... 5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 1 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΤΕΙ Στην Αθήνα σήµερα, 28 Ιουνίου 2006, οι υπογράφοντες αφενός. Νικολάου, Γενικός ιευθυντής, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις (Σχέδιο Νόμου)

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις (Σχέδιο Νόμου) ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις (Σχέδιο Νόμου) Αθήνα, 1η Φεβρουαρίου 2007 Διαδικασία Στις 3 Ιανουαρίου 2007, ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧ/Ν «ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) αποφάσισε να γνωμοδοτήσει επί του ν/σ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

[όπως κυρώθηκε με το Ν. 1426 της 20/21 Μαρτίου 1984 : Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΦΕΚ 32, τ. Α )] Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

[όπως κυρώθηκε με το Ν. 1426 της 20/21 Μαρτίου 1984 : Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΦΕΚ 32, τ. Α )] Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 1 Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Τορίνο στις 18 Οκτωβρίου 1961 Έναρξη ισχύος : 26 Φεβρουαρίου 1965 σύμφωνα με το άρθρο 35 Κείμενο : Σειρά Ευρωπαϊκών Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/ )) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Νόμος: 1817/1988 Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ' αριθμ. 160 «για τις στατιστικές της εργασίας». (ΦΕΚ 252/Α/15-11-88)) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5. Τ

Σελίδα 1 από 5. Τ Σελίδα 1 από 5 ΔΕΟ 10 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΙ Α & Α1 & Β ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ 1. Τι είναι κράτος; Κράτος: είναι η διαρκής σε νομικό πρόσωπο οργάνωση λαού

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014»

Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» Εργασιακά Θέματα «Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Το νέο καθεστώς της Μεσολάβησης Διαιτησίας μετά τον Ν. 4303/2014 Συνοπτική παρουσίαση 3 2. Εισαγωγή. 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙI Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας : 101 82 - Αθήνα TELEFAX : Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920 1 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΣΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1920 Παρατηρήσεις και προτάσεις επί του ΣχΝ «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009. Πρακτικό Συμφωνίας ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 9.12.2009 Πρακτικό Συμφωνίας Μεταξύ της Διοίκησης του ΟΛΠ και των Εκπροσώπων των εργαζομένων (ΟΜΥΛΕ, Ένωση Λιμενεργατών) πραγματοποιήθηκαν από 10/11/2009 έως 8/12/2009 10 συναντήσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας.

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ.. Ρυθµίσεις Εργασιακών θεµάτων για τις ανάγκες εφαρµογής προγράµµατος σταθερότητας της Ελληνικής Οικονοµίας. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Tις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD)

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 11.10.2016 2015/0278(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων προς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ Ο.Κ.Ε. ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Στις 11.1.2010, η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κυρία Τίνα Μπιρµπίλη,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το Σύνταγμα της Ελλάδας του 1975/86/01 στο δεύτερο μέρος του περιλαμβάνει τις διατάξεις τις σχετικές με τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Ο κατάλογος των δικαιωμάτων αυτών αποτελεί τη βασική κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ.

Σχετ: Το από ηλεκτρονικό μήνυμά σας (αρ. πρωτ. εισερχ. 1399/ ). Θέμα: Σ/Ν περί ενσωμάτωσης Οδηγίας 2004/113/ΕΚ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ανάπτυξης Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτριο Σκιαδά Πλατεία Κάνιγγος 101 81 Αθήνα Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2008 Αρ. Πρωτ.:1429 Σχετ: Το από 4.11.2008 ηλεκτρονικό μήνυμά

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ

2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ 2η ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Στην 2 η Ενότητα Η ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - αναφέρουμε τους ισχύοντες εργασιακούς νόμους που αφορούν στους μετανάστες που ζουν στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέο πλαίσιο για συλλογικές διαπραγματεύσεις 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τι είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις; Διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων εργοδοτών και εργαζομένων που στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0207 EL 05.10.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρµογής της αρχής της ίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ )

Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/ ) ΝΟΜΟΣ: 1556/85 Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων. (ΦΕΚ 100/Α/28-5-85) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κυρώνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Πρακτικό 15/2011

ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Πρακτικό 15/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε) Πρακτικό 15/2011 Σήμερα, την 1 η Αυγούστου 2011, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ» Α' - ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Η σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης στη χώρα μας νοείται και επιτρέπεται μόνο μεταξύ ετερόφυλων ζευγαριών. Ως αποτέλεσμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε./ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε./ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε./24.05.04 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤ ΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΩΝ 2004 ΚΑΙ 2005 Στην Αθήνα, σήμερα την 24η Μαΐου 2004, οι υπογράφοντες την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2014 Στην Αθήνα, σήμερα 26 Μαρτίου 2014, οι υπογράφοντες την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφενός: α) Δημήτριος Δασκαλόπουλος, Πρόεδρος ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/

ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/ ΝΟΜΟΣ: 2148/1993 ΦΕΚ: Α 96/16.06.1993 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΦΩΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΙΚΑΙΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2003-2004 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΑ: Η Αρχή της φορολογικής ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Αθήνα, 10 Μαΐου 2007

ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Αθήνα, 10 Μαΐου 2007 ΓΝΩΜΗ της Ο.Κ.Ε. Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α ) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/1976 περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων οχημάτων αστικής ευθύνης (ΦΕΚ 331 Α ) και άλλες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Α. Μέσω του έργου QualityRights, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, έχει επικεντρωθεί στο να

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ...4 ΙΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩ ΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:...5 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΤΩΝ...5 ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1

Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143 )1 Σύμβαση για τους Μετανάστες Εργάτες (Συμπληρωματικές Διατάξεις), 1975 (Νο. 143) 1 Υιοθετήθηκε στις 24 Ιουνίου 1975 από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά την 60η σύνοδό της Έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ελτίο Τύπου 11-07-2008 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΟ Ο ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ (ACTA) B7-0618/2010 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα