Micah. Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Micah. Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β"

Transcript

1 Micah Chapter 1 1 και εγενετο λογοσ κυριου προσ µιχαιαν τον του µωρασθι εν ηµεραισ ιωαθαµ και αχαζ και εζεκιου β ασιλεων ιουδα υπερ ων ειδεν περι σαµαρειασ και περι ιερουσαληµ 2 ακουσατε λαοι λογουσ και προσε χετω η γη και παντεσ οι εν αυτη και εσται κυριοσ εν υµιν εισ µαρτυριον κυριοσ εξ οικου αγιου αυτου 3 διοτι ιδου κυριοσ εκπορευεται εκ του τοπου αυτου και καταβησεται και επιβησεται επι τα υψη τησ γ ησ 4 και σαλευθησεται τα ορη υποκατωθεν αυτου και αι κοιλαδεσ τακησονται ωσ κηροσ απο προσωπ ου πυροσ και ωσ υδωρ καταφεροµενον εν καταβασει 5 δια ασεβειαν ιακωβ παντα ταυτα και δια αµαρτ ιαν οικου ισραηλ τισ η ασεβεια του ιακωβ ου σαµαρεια και τισ η αµαρτια οικου ιουδα ουχι ιερουσα ληµ 6 και θησοµαι σαµαρειαν εισ οπωροφυλακιον αγρου και εισ φυτειαν αµπελωνοσ και κατασπασω ε ισ χαοσ τουσ λιθουσ αυτησ και τα θεµελια αυτησ αποκαλυψω 7 και παντα τα γλυπτα αυτησ κατακοψ ουσιν και παντα τα µισθωµατα αυτησ εµπρησουσιν εν πυρι και παντα τα ειδωλα αυτησ θησοµαι εισ αφανισµον διοτι εκ µισθωµατων πορνειασ συνηγαγεν και εκ µισθωµατων πορνειασ συνεστρεψεν 8 ενεκ εν τουτου κοψεται και θρηνησει πορευσεται ανυποδετοσ και γυµνη ποιησεται κοπετον ωσ δρακοντων και πενθοσ ωσ θυγατερων σειρηνων 9 οτι κατεκρατησεν η πληγη αυτησ διοτι ηλθεν εωσ ιουδα και ηψ ατο εωσ πυλησ λαου µου εωσ ιερουσαληµ 10 οι εν γεθ µη µεγαλυνεσθε οι εν ακιµ µη ανοικοδοµειτε εξ ο ικου κατα γελωτα γην καταπασασθε κατα γελωτα υµων 11 κατοικουσα καλωσ τασ πολεισ αυτησ ουκ ε ξηλθεν κατοικουσα σεννααν κοψασθαι οικον εχοµενον αυτησ ληµψεται εξ υµων πληγην οδυνησ 12 τισ ηρξατο εισ αγαθα κατοικουση οδυνασ οτι κατεβη κακα παρα κυριου επι πυλασ ιερουσαληµ 13 ψοφοσ αρµατων και ιππευοντων κατοικουσα λαχισ αρχηγοσ αµαρτιασ αυτη εστιν τη θυγατρι σιων οτι εν σο ι ευρεθησαν ασεβειαι του ισραηλ 14 δια τουτο δωσεισ εξαποστελλοµενουσ εωσ κληρονοµιασ γεθ οικου σ µαταιουσ εισ κενα εγενετο τοισ βασιλευσιν του ισραηλ 15 εωσ τουσ κληρονοµουσ αγαγω σοι κατοικ ουσα λαχισ κληρονοµια εωσ οδολλαµ ηξει η δοξα τησ θυγατροσ ισραηλ 16 ξυρησαι και κειραι επι τα τ εκνα τα τρυφερα σου εµπλατυνον την χηρειαν σου ωσ αετοσ οτι ηχµαλωτευθησαν απο σου Chapter 2 1 εγενοντο λογιζοµενοι κοπουσ και εργαζοµενοι κακα εν ταισ κοιταισ αυτων και αµα τη ηµερα συνετε λουν αυτα διοτι ουκ ηραν προσ τον θεον τασ χειρασ αυτων 2 και επεθυµουν αγρουσ και διηρπαζον ορ φανουσ και οικουσ κατεδυναστευον και διηρπαζον ανδρα και τον οικον αυτου ανδρα και την κληρο νοµιαν αυτου 3 δια τουτο ταδε λεγει κυριοσ ιδου εγω λογιζοµαι επι την φυλην ταυτην κακα εξ ων ου µ η αρητε τουσ τραχηλουσ υµων και ου µη πορευθητε ορθοι εξαιφνησ οτι καιροσ πονηροσ εστιν 4 εν τη ηµερα εκεινη ληµφθησεται εφ υµασ παραβολη και θρηνηθησεται θρηνοσ εν µελει λεγων ταλαιπωρι α εταλαιπωρησαµεν µερισ λαου µου κατεµετρηθη εν σχοινιω και ουκ ην ο κωλυσων αυτον του αποσ τρεψαι οι αγροι ηµων διεµερισθησαν 5 δια τουτο ουκ εσται σοι βαλλων σχοινιον εν κληρω εν εκκλησι α κυριου 6 µη κλαιετε δακρυσιν µηδε δακρυετωσαν επι τουτοισ ου γαρ απωσεται ονειδη 7 ο λεγων οικοσ ιακωβ παρωργισεν πνευµα κυριου ει ταυτα τα επιτηδευµατα αυτου εστιν ουχ οι λογοι αυτου εισιν κα λοι µετ αυτου και ορθοι πεπορευνται 8 και εµπροσθεν ο λαοσ µου εισ εχθραν αντεστη κατεναντι τησ ειρηνησ αυτου την δοραν αυτου εξεδειραν του αφελεσθαι ελπιδα συντριµµον πολεµου 9 δια τουτο ηγο υµενοι λαου µου απορριφησονται εκ των οικιων τρυφησ αυτων δια τα πονηρα επιτηδευµατα αυτων ε ξωσθησαν εγγισατε ορεσιν αιωνιοισ 10 αναστηθι και πορευου οτι ουκ εστιν σοι αυτη η αναπαυσισ ενε κεν ακαθαρσιασ διεφθαρητε φθορα 11 κατεδιωχθητε ουδενοσ διωκοντοσ πνευµα εστησεν ψευδοσ εσταλ αξεν σοι εισ οινον και µεθυσµα και εσται εκ τησ σταγονοσ του λαου τουτου 12 συναγοµενοσ συναχθη σεται ιακωβ συν πασιν εκδεχοµενοσ εκδεξοµαι τουσ καταλοιπουσ του ισραηλ επι το αυτο θησοµαι τ ην αποστροφην αυτων ωσ προβατα εν θλιψει ωσ ποιµνιον εν µεσω κοιτησ αυτων εξαλουνται εξ ανθρ ωπων 13 δια τησ διακοπησ προ προσωπου αυτων διεκοψαν και διηλθον πυλην και εξηλθον δι αυτησ κ αι εξηλθεν ο βασιλευσ αυτων προ προσωπου αυτων ο δε κυριοσ ηγησεται αυτων Chapter 3 1 και ερει ακουσατε δη ταυτα αι αρχαι οικου ιακωβ και οι καταλοιποι οικου ισραηλ ουχ υµιν εστιν το υ γνωναι το κριµα 2 οι µισουντεσ τα καλα και ζητουντεσ τα πονηρα αρπαζοντεσ τα δερµατα αυτων απ αυτων και τασ σαρκασ αυτων απο των οστεων αυτων 3 ον τροπον κατεφαγον τασ σαρκασ του λαου µου και τα δερµατα αυτων απο των οστεων αυτων εξεδειραν και τα οστεα αυτων συνεθλασαν και εµε λισαν ωσ σαρκασ εισ λεβητα και ωσ κρεα εισ χυτραν 4 ουτωσ κεκραξονται προσ κυριον και ουκ εισακ ουσεται αυτων και αποστρεψει το προσωπον αυτου απ αυτων εν τω καιρω εκεινω ανθ ων επονηρευ

2 σαντο εν τοισ επιτηδευµασιν αυτων επ αυτουσ 5 ταδε λεγει κυριοσ επι τουσ προφητασ τουσ πλανωντ ασ τον λαον µου τουσ δακνοντασ εν τοισ οδουσιν αυτων και κηρυσσοντασ επ αυτον ειρηνην και ο υκ εδοθη εισ το στοµα αυτων ηγειραν επ αυτον πολεµον 6 δια τουτο νυξ υµιν εσται εξ ορασεωσ και σ κοτια υµιν εσται εκ µαντειασ και δυσεται ο ηλιοσ επι τουσ προφητασ και συσκοτασει επ αυτουσ η ηµερα 7 και καταισχυνθησονται οι ορωντεσ τα ενυπνια και καταγελασθησονται οι µαντεισ και καταλ αλησουσιν κατ αυτων παντεσ αυτοι διοτι ουκ εσται ο εισακουων αυτων 8 εαν µη εγω εµπλησω ισχυν εν πνευµατι κυριου και κριµατοσ και δυναστειασ του απαγγειλαι τω ιακωβ ασεβειασ αυτου και τω ισ ραηλ αµαρτιασ αυτου 9 ακουσατε δη ταυτα οι ηγουµενοι οικου ιακωβ και οι καταλοιποι οικου ισραηλ οι βδελυσσοµενοι κριµα και παντα τα ορθα διαστρεφοντεσ 10 οι οικοδοµουντεσ σιων εν αιµασιν και ιε ρουσαληµ εν αδικιαισ 11 οι ηγουµενοι αυτησ µετα δωρων εκρινον και οι ιερεισ αυτησ µετα µισθου απε κρινοντο και οι προφηται αυτησ µετα αργυριου εµαντευοντο και επι τον κυριον επανεπαυοντο λεγοντ εσ ουχι κυριοσ εν ηµιν εστιν ου µη επελθη εφ ηµασ κακα 12 δια τουτο δι υµασ σιων ωσ αγροσ αροτρ ιαθησεται και ιερουσαληµ ωσ οπωροφυλακιον εσται και το οροσ του οικου ωσ αλσοσ δρυµου Chapter 4 1 και εσται επ εσχατων των ηµερων εµφανεσ το οροσ του κυριου ετοιµον επι τασ κορυφασ των ορεων και µετεωρισθησεται υπερανω των βουνων και σπευσουσιν προσ αυτο λαοι 2 και πορευσονται εθνη π ολλα και ερουσιν δευτε αναβωµεν εισ το οροσ κυριου και εισ τον οικον του θεου ιακωβ και δειξουσι ν ηµιν την οδον αυτου και πορευσοµεθα εν ταισ τριβοισ αυτου οτι εκ σιων εξελευσεται νοµοσ και λο γοσ κυριου εξ ιερουσαληµ 3 και κρινει ανα µεσον λαων πολλων και εξελεγξει εθνη ισχυρα εωσ εισ γην µακραν και κατακοψουσιν τασ ροµφαιασ αυτων εισ αροτρα και τα δορατα αυτων εισ δρεπανα και ο υκετι µη ανταρη εθνοσ επ εθνοσ ροµφαιαν και ουκετι µη µαθωσιν πολεµειν 4 και αναπαυσεται εκαστ οσ υποκατω αµπελου αυτου και εκαστοσ υποκατω συκησ αυτου και ουκ εσται ο εκφοβων διοτι το στ οµα κυριου παντοκρατοροσ ελαλησεν ταυτα 5 οτι παντεσ οι λαοι πορευσονται εκαστοσ την οδον αυτο υ ηµεισ δε πορευσοµεθα εν ονοµατι κυριου θεου ηµων εισ τον αιωνα και επεκεινα 6 εν τη ηµερα εκεινη λεγει κυριοσ συναξω την συντετριµµενην και την εξωσµενην εισδεξοµαι και ουσ απωσαµην 7 και θησ οµαι την συντετριµµενην εισ υπολειµµα και την απωσµενην εισ εθνοσ ισχυρον και βασιλευσει κυριο σ επ αυτουσ εν ορει σιων απο του νυν και εωσ εισ τον αιωνα 8 και συ πυργοσ ποιµνιου αυχµωδησ θυγ ατερ σιων επι σε ηξει και εισελευσεται η αρχη η πρωτη βασιλεια εκ βαβυλωνοσ τη θυγατρι ιερουσαλ ηµ 9 και νυν ινα τι εγνωσ κακα µη βασιλευσ ουκ ην σοι η η βουλη σου απωλετο οτι κατεκρατησαν σο υ ωδινεσ ωσ τικτουσησ 10 ωδινε και ανδριζου και εγγιζε θυγατερ σιων ωσ τικτουσα διοτι νυν εξελευση εκ πολεωσ και κατασκηνωσεισ εν πεδιω και ηξεισ εωσ βαβυλωνοσ εκειθεν ρυσεται σε και εκειθεν λυτ ρωσεται σε κυριοσ ο θεοσ σου εκ χειροσ εχθρων σου 11 και νυν επισυνηχθη επι σε εθνη πολλα οι λεγον τεσ επιχαρουµεθα και εποψονται επι σιων οι οφθαλµοι ηµων 12 αυτοι δε ουκ εγνωσαν τον λογισµον κυρ ιου και ου συνηκαν την βουλην αυτου οτι συνηγαγεν αυτουσ ωσ δραγµατα αλωνοσ 13 αναστηθι και α λοα αυτουσ θυγατερ σιων οτι τα κερατα σου θησοµαι σιδηρα και τασ οπλασ σου θησοµαι χαλκασ κ αι κατατηξεισ εν αυτοισ εθνη και λεπτυνεισ λαουσ πολλουσ και αναθησεισ τω κυριω το πληθοσ αυτ ων και την ισχυν αυτων τω κυριω πασησ τησ γησ 14 νυν εµφραχθησεται θυγατηρ εφραιµ εν φραγµω συ νοχην εταξεν εφ ηµασ εν ραβδω παταξουσιν επι σιαγονα τασ φυλασ του ισραηλ Chapter 5 1 και συ βηθλεεµ οικοσ του εφραθα ολιγοστοσ ει του ειναι εν χιλιασιν ιουδα εκ σου µοι εξελευσεται τ ου ειναι εισ αρχοντα εν τω ισραηλ και αι εξοδοι αυτου απ αρχησ εξ ηµερων αιωνοσ 2 δια τουτο δωσε ι αυτουσ εωσ καιρου τικτουσησ τεξεται και οι επιλοιποι των αδελφων αυτων επιστρεψουσιν επι τουσ υιουσ ισραηλ 3 και στησεται και οψεται και ποιµανει το ποιµνιον αυτου εν ισχυι κυριου και εν τη δοξ η του ονοµατοσ κυριου του θεου αυτων υπαρξουσιν διοτι νυν µεγαλυνθησεται εωσ ακρων τησ γησ 4 κ αι εσται αυτη ειρηνη οταν ασσυριοσ επελθη επι την γην υµων και οταν επιβη επι την χωραν υµων κα ι επεγερθησονται επ αυτον επτα ποιµενεσ και οκτω δηγµατα ανθρωπων 5 και ποιµανουσιν τον ασσου ρ εν ροµφαια και την γην του νεβρωδ εν τη ταφρω αυτησ και ρυσεται εκ του ασσουρ οταν επελθη επι την γην υµων και οταν επιβη επι τα ορια υµων 6 και εσται το υπολειµµα του ιακωβ εν τοισ εθνεσιν εν µ εσω λαων πολλων ωσ δροσοσ παρα κυριου πιπτουσα και ωσ αρνεσ επι αγρωστιν οπωσ µη συναχθη µ ηδεισ µηδε υποστη εν υιοισ ανθρωπων 7 και εσται το υπολειµµα του ιακωβ εν τοισ εθνεσιν εν µεσω λα ων πολλων ωσ λεων εν κτηνεσιν εν τω δρυµω και ωσ σκυµνοσ εν ποιµνιοισ προβατων ον τροπον οταν διελθη και διαστειλασ αρπαση και µη η ο εξαιρουµενοσ 8 υψωθησεται η χειρ σου επι τουσ θλιβοντασ σε και παντεσ οι εχθροι σου εξολεθρευθησονται 9 και εσται εν εκεινη τη ηµερα λεγει κυριοσ εξολεθρευ σω τουσ ιππουσ σου εκ µεσου σου και απολω τα αρµατα σου 10 και εξολεθρευσω τασ πολεισ τησ γησ σ ου και εξαρω παντα τα οχυρωµατα σου 11 και εξαρω τα φαρµακα σου εκ των χειρων σου και αποφθεγγ οµενοι ουκ εσονται εν σοι 12 και εξολεθρευσω τα γλυπτα σου και τασ στηλασ σου εκ µεσου σου και ου

3 κετι µη προσκυνησησ τοισ εργοισ των χειρων σου 13 και εκκοψω τα αλση σου εκ µεσου σου και αφανι ω τασ πολεισ σου 14 και ποιησω εν οργη και εν θυµω εκδικησιν εν τοισ εθνεσιν ανθ ων ουκ εισηκουσ αν Chapter 6 1 ακουσατε δη λογον κυριου κυριοσ ειπεν αναστηθι κριθητι προσ τα ορη και ακουσατωσαν οι βουνοι φωνην σου 2 ακουσατε βουνοι την κρισιν του κυριου και αι φαραγγεσ θεµελια τησ γησ οτι κρισισ τω κ υριω προσ τον λαον αυτου και µετα του ισραηλ διελεγχθησεται 3 λαοσ µου τι εποιησα σοι η τι ελυπησ α σε η τι παρηνωχλησα σοι αποκριθητι µοι 4 διοτι ανηγαγον σε εκ γησ αιγυπτου και εξ οικου δουλειασ ελυτρωσαµην σε και εξαπεστειλα προ προσωπου σου τον µωυσην και ααρων και µαριαµ 5 λαοσ µου µ νησθητι δη τι εβουλευσατο κατα σου βαλακ βασιλευσ µωαβ και τι απεκριθη αυτω βαλααµ υιοσ του βεωρ απο των σχοινων εωσ του γαλγαλ οπωσ γνωσθη η δικαιοσυνη του κυριου 6 εν τινι καταλαβω τον κυριον αντιληµψοµαι θεου µου υψιστου ει καταληµψοµαι αυτον εν ολοκαυτωµασιν εν µοσχοισ ενια υσιοισ 7 ει προσδεξεται κυριοσ εν χιλιασιν κριων η εν µυριασιν χειµαρρων πιονων ει δω πρωτοτοκα µο υ ασεβειασ καρπον κοιλιασ µου υπερ αµαρτιασ ψυχησ µου 8 ει ανηγγελη σοι ανθρωπε τι καλον η τι κυ ριοσ εκζητει παρα σου αλλ η του ποιειν κριµα και αγαπαν ελεον και ετοιµον ειναι του πορευεσθαι µετα κυριου θεου σου 9 φωνη κυριου τη πολει επικληθησεται και σωσει φοβουµενουσ το ονοµα αυτου ακουε φυλη και τισ κοσµησει πολιν 10 µη πυρ και οικοσ ανοµου θησαυριζων θησαυρουσ ανοµουσ και µετα υβρεωσ αδικια 11 ει δικαιωθησεται εν ζυγω ανοµοσ και εν µαρσιππω σταθµια δολου 12 εξ ων τον πλ ουτον αυτων ασεβειασ επλησαν και οι κατοικουντεσ αυτην ελαλουν ψευδη και η γλωσσα αυτων υψ ωθη εν τω στοµατι αυτων 13 και εγω αρξοµαι του παταξαι σε αφανιω σε επι ταισ αµαρτιαισ σου 14 συ φα γεσαι και ου µη εµπλησθησ και σκοτασει εν σοι και εκνευσει και ου µη διασωθησ και οσοι εαν διασ ωθωσιν εισ ροµφαιαν παραδοθησονται 15 συ σπερεισ και ου µη αµησησ συ πιεσεισ ελαιαν και ου µη α λειψη ελαιον και οινον και ου µη πιητε και αφανισθησεται νοµιµα λαου µου 16 και εφυλαξασ τα δικαι ωµατα ζαµβρι και παντα τα εργα οικου αχααβ και επορευθητε εν ταισ βουλαισ αυτων οπωσ παραδω σε εισ αφανισµον και τουσ κατοικουντασ αυτην εισ συρισµον και ονειδη λαων ληµψεσθε Chapter 7 1 οιµµοι οτι εγενοµην ωσ συναγων καλαµην εν αµητω και ωσ επιφυλλιδα εν τρυγητω ουχ υπαρχοντοσ βοτρυοσ του φαγειν τα πρωτογονα οιµµοι ψυχη 2 οτι απολωλεν ευλαβησ απο τησ γησ και κατορθων εν ανθρωποισ ουχ υπαρχει παντεσ εισ αιµατα δικαζονται εκαστοσ τον πλησιον αυτου εκθλιβουσιν εκθλ ιβη 3 επι το κακον τασ χειρασ αυτων ετοιµαζουσιν ο αρχων αιτει και ο κριτησ ειρηνικουσ λογουσ ελα λησεν καταθυµιον ψυχησ αυτου εστιν και εξελουµαι 4 τα αγαθα αυτων ωσ σησ εκτρωγων και βαδιζων επι κανονοσ εν ηµερα σκοπιασ ουαι ουαι αι εκδικησεισ σου ηκασιν νυν εσονται κλαυθµοι αυτων 5 µη καταπιστευετε εν φιλοισ και µη ελπιζετε επι ηγουµενοισ απο τησ συγκοιτου σου φυλαξαι του αναθεσ θαι τι αυτη 6 διοτι υιοσ ατιµαζει πατερα θυγατηρ επαναστησεται επι την µητερα αυτησ νυµφη επι την πενθεραν αυτησ εχθροι ανδροσ παντεσ οι ανδρεσ οι εν τω οικω αυτου 7 εγω δε επι τον κυριον επιβλεψο µαι υποµενω επι τω θεω τω σωτηρι µου εισακουσεται µου ο θεοσ µου 8 µη επιχαιρε µοι η εχθρα µου οτι πεπτωκα και αναστησοµαι διοτι εαν καθισω εν τω σκοτει κυριοσ φωτιει µοι 9 οργην κυριου υποισω οτι ηµαρτον αυτω εωσ του δικαιωσαι αυτον την δικην µου και ποιησει το κριµα µου και εξαξει µε εισ το φωσ οψοµαι την δικαιοσυνην αυτου 10 και οψεται η εχθρα µου και περιβαλειται αισχυνην η λεγουσα προσ µε που κυριοσ ο θεοσ σου οι οφθαλµοι µου εποψονται αυτην νυν εσται εισ καταπατηµα ωσ πηλ οσ εν ταισ οδοισ 11 ηµερασ αλοιφησ πλινθου εξαλειψισ σου η ηµερα εκεινη και αποτριψεται νοµιµα σ ου 12 η ηµερα εκεινη και αι πολεισ σου ηξουσιν εισ οµαλισµον και εισ διαµερισµον ασσυριων και αι π ολεισ σου αι οχυραι εισ διαµερισµον απο τυρου εωσ του ποταµου συριασ ηµερα υδατοσ και θορυβο υ 13 και εσται η γη εισ αφανισµον συν τοισ κατοικουσιν αυτην εκ καρπων επιτηδευµατων αυτων 14 ποιµ αινε λαον σου εν ραβδω σου προβατα κληρονοµιασ σου κατασκηνουντασ καθ εαυτουσ δρυµον εν µεσω του καρµηλου νεµησονται την βασανιτιν και την γαλααδιτιν καθωσ αι ηµεραι του αιωνοσ 15 και κατα τασ ηµερασ εξοδιασ σου εξ αιγυπτου οψεσθε θαυµαστα 16 οψονται εθνη και καταισχυνθησοντα ι εκ πασησ τησ ισχυοσ αυτων επιθησουσιν χειρασ επι το στοµα αυτων τα ωτα αυτων αποκωφωθησον ται 17 λειξουσιν χουν ωσ οφεισ συροντεσ γην συγχυθησονται εν συγκλεισµω αυτων επι τω κυριω θεω η µων εκστησονται και φοβηθησονται απο σου 18 τισ θεοσ ωσπερ συ εξαιρων αδικιασ και υπερβαινων α σεβειασ τοισ καταλοιποισ τησ κληρονοµιασ αυτου και ου συνεσχεν εισ µαρτυριον οργην αυτου οτι θ ελητησ ελεουσ εστιν 19 αυτοσ επιστρεψει και οικτιρησει ηµασ καταδυσει τασ αδικιασ ηµων και απορρ ιφησονται εισ τα βαθη τησ θαλασσησ πασασ τασ αµαρτιασ ηµων 20 δωσεισ αληθειαν τω ιακωβ ελεον τω αβρααµ καθοτι ωµοσασ τοισ πατρασιν ηµων κατα τασ ηµερασ τασ εµπροσθεν

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν

1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 1INCIPIT LIBER ACTUUM APOSTOLORUM Πραξεις Αποστολων 1 1 τον μεν πρωτον λογον εποιησαμην περι παντων ω ϑεοϕιλε ων ηρξατο ο ιησους ποιειν τε κα ι διδασκειν 2 αχρι ης ημερας εντειλαμενος τοις αποστολοις δια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1

Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν σαλός, προφητείες, σελ. 1 Άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν Σαλός (6ος αιώνας μ.χ) Ευκαιρήσαντός ποτέ του Επιφανίου επί το αυτό και του Οσίου Ανδρέου, έλαβεν αυτόν εις τον οίκον αυτού, ποιήσαι εν αναπαύσει καν μίαν εβδομάδα και ανεθήναι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΗΛ. ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς τέκνοις ὑμῶν διηγήσασθε, καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις αὐτῶν, καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν.

ΙΩΗΛ. ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς τέκνοις ὑμῶν διηγήσασθε, καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν τοῖς τέκνοις αὐτῶν, καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν. ΙΩΗΛ ΙΩΗΛ 1 Ιωηλ. 1,1 Ιωηλ. 1,1 Ιωηλ. 1,2 Ιωηλ. 1,2 Ιωηλ. 1,3 Ιωηλ. 1,3 Ιωηλ. 1,4 Ιωηλ. 1,4 Ιωηλ. 1,5 Ιωηλ. 1,5 Ιωηλ. 1,6 Ιωηλ. 1,6 Ιωηλ. 1,7 Ιωηλ. 1,7 Ιωηλ. 1,8 Ιωηλ. 1,8 Ιωηλ. 1,9 Ιωηλ. 1,9 Ιωηλ. 1,10

Διαβάστε περισσότερα

Β Βασ. 1,1 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαοὺλ καὶ Δαυὶδ ἀνέστρεψε τύπτων τὸν Ἀμαλήκ, καὶ ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν Σεκελὰκ ἡμέρας δύο.

Β Βασ. 1,1 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαοὺλ καὶ Δαυὶδ ἀνέστρεψε τύπτων τὸν Ἀμαλήκ, καὶ ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν Σεκελὰκ ἡμέρας δύο. επιστροφή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β (Μασ. Σαμουήλ Β ) Β ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ 1 Β Βασ. 1,1 Καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Σαοὺλ καὶ Δαυὶδ ἀνέστρεψε τύπτων τὸν Ἀμαλήκ, καὶ ἐκάθισε Δαυὶδ ἐν Σεκελὰκ ἡμέρας δύο. Β Βασ. 1,1 Μετά τον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ Πρεσβυτέρων προτίθεται ἐν μέσῳ τετράπους καὶ ἐπάνω αὐτοῦ ἡ εἰκὼν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Δεσποίνης

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο χορός Αμήν. Ο Ιερεύς Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύ ριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Μετανοίας γ' (3). Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ Βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ.

Διαβάστε περισσότερα

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures

σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures σωτηρια γραφη - Salvation Scriptures ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:2 εις τας οποιας περιεπατησατε ποτε κατα το πολιτευμα του κοσμου τουτου, κατα τον αρχοντα της εξουσιας του αερος, του πνευματος το οποιον ενεργει την

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES

Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES Chapter 7. PLUSES AND MINUSES CREATING OR IMPROVING RHETORICAL FIGURES With one of the most beautiful poetic parts of Scripture before him, the Greek translator of the book of Isaiah was faced with a challenging

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ -69- Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Θ ΩΡΑΣ Δι εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν, Κύριε Ἰη - σοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐλέησον καὶ σῶ σον ἡμᾶς. Ἀμήν. Δόξα Σοι, ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα Σοι, Ἁγία Τριάς, δόξα Σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα. Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ {ανθρωπος γάρ γ~η [εστι πάσχουσα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 1 ΛΕΞΙΛΟΓΙΑ Πρόλογος Λεξιλογίων 138 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΛΗΜΗ 139 ΚΩ ΙΚΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ 183 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ 185 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὰ ἔτη ἀπὸ Χριστοῦ 879-880 συγκληθείσης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ Ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. Ψαλμός ΡΜΒ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου

Διαβάστε περισσότερα

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Θεὸς Κύριος, καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Δείτε την απόδοση Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ καθ ᾧ ἑορτάζομεν τὴν θεόσωμον ταφὴν καὶ τὴν εἰς ᾅδου κάθοδον τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ Ο ΟΡΘΡΟΣ (Τελεῖται συνήθως τῇ Μ. Παρασκευῇ ἑσπέρας ἐνιαχοῦ ὅμως τελεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα

Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Η Μεγάλη Εβδομάδα στη Λευκάδα Του Γιάννη Ζαμπέλη Πρώτη δημοσίευση: εβδομαδιαία εφημερίδα «Τα Νέα της Λευκάδας» (Πάσχα 2005) Εισαγωγικό σημείωμα α μέρους Η εβδομάδα πριν το Πάσχα ονομάστηκε Μεγάλη από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Πάπισσα Ιωάννα. Ροΐδης Εμμανουήλ

Η Πάπισσα Ιωάννα. Ροΐδης Εμμανουήλ Η Πάπισσα Ιωάννα Ροΐδης Εμμανουήλ A «Il y a bien de la difference entre rire de la religion, et rire de ceux qui la profanent par leurs opinions extravagantes». (Pascal, lettre XI). Aπό του μέσου άρχονται

Διαβάστε περισσότερα