ΔΝΣΤΠΟ 8 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΝΣΤΠΟ 8 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ"

Transcript

1 ΔΝΣΤΠΟ 8 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ Αρ. Γηαγωληζκού: BOCOC2011 / 002 «Προκήζεηα Ραδηολοσθιηδίωλ / Ραδηοθαρκάθωλ θαη άιιωλ σιηθώλ απαραηηήηωλ γηα ηης αλάγθες ηες Πσρεληθής Ιαηρηθής ηοσ Ογθοιογηθού Κέληροσ ηες Σράπεδας Kύπροσ» Αρ. Γηαγωληζκού: BOCOC2011 / 002 Package Outline of Specifications The s must quote prices for all items for all groups in «ΔΝΣΤΠΟ 10 &10A» and specify which of the Optional items they can provide. The Bank of Cyprus Oncology Center reserves the right to purchase items from the Optional groups (radionuclides or cold kits etc.) from diferrent tenderes, on the basis of availability and cost. Supply and transportation conditions The production and transportation of all the radioactive materials and reagent kits must follow all the International and European Regulations for medically used radiopharmaceuticals. The requirements for keeping the above radiopharmaceuticals, such as temperature, humidity and other conditions must be provided by the manufacturers. Any accessories, tubing or special apparatus needed for the administration of these radiopharmaceuticals to patients, must be indicated and described clearly, and must be supplied in the proper quantities, together with the radiopaharmaceuticals. The transportation of the radiopharmaceuticals must be made by properly trained personnel Name: Date: Signature: 1

2 GROUP I : Radiopharmaceuticals (radionuclides and Cold Kits) needed for the uninterrupted operation of Nuclear Medicine- Required Items ΕΝΟΤΗΤΑ A1 : ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΑ/ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ (required) The s must specify if they can provide the Technetium Generators and other Radionuclides needed and included in this group. The tenderers must indicate both the cost per Unit / application and the cost for each individual radionuclide in Eληππν 10, based on the expected consumption per year. Delivery will be made once per week for all the items ordered for that week, and the weekly shipping costs must be indicated separately in Δληππν 11. It is expected that if any items of this group are ordered together with other items of another group, from the same for a given week, then shipping costs will be charged only once for that week and will be the same as the standard weekly shipping charge quoted in Δληππν 10 of this Tender. No. 1 2 The tenderers must indicate if they can provide Technetium 99m Sterile Generators with minimum activity of 12 GBq, or higher. (if the company does not provide 12 GBq generators, indicate the closest activity above 12 GBq. (Provide available generator activities and price for each generator of different activity in Δληππν 10). Also provide the total cost for 48 such generators in Δληππν 10. (anticipated number of generators needed per year) The tenderers must indicate if they can provide Sodium Iodide (I 131 ) Therapy Capsules. Please indicate available activities in capsule form and provide minimum and maximum activities. Provide corresponding cost in Δληππν 10. Expected consumption: 130 capsules per year, 100 of which will be of 3700 MBq (100 mci) activity, and the rest will be 5550 Mbq (150 mci) activity. Item provided by Reference to 2

3 3 3.1 The tenderers must indicate if they can provide I-131 sodium iodide in liquid form in vials, for whole body diagnostic tests. Please indicate available activities and provide minimum and maximum activities. Provide corresponding cost in Δληππν The tenderers must indicate if they can provide I-131 sodium iodide in capsules with activities e.g 3 mci, 5mCi, 10 mci. Please indicate available activities and provide the corresponding cost in Δληππν 10. Estimated number of whole body scans (approximately 3 mci I-131 each) = 100 patients per year The s must indicate if they can provide. Gallium (Ga 67 ) Citrate Injection ( MBq ). Estimated number = 5 studies per year The s must indicate if they can provide Iodine (I 131 ) Diagnostic MIBG, and indicate cost in Δληππν 10. Expected consumption: 3 patients/year The s must indicate if they can provide Iodine (I 123 ) Diagnostic MIBG, and indicate cost in Δληππν 10. Expected consumption: 2 patients/year The s must indicate if they can provide Iodine (I 131 ) Therapy MIBG. Estimated number : 2 studies per year (please indicate price in Δληππν 10) The tenderers must indicate if they can provide Indium (In 111 ) Octreoscan (122 MBq each). Expected consumption : 5 patients per year ( indicate cost in Δληππν 10) Number of items provided by this 3

4 ΕΝΟΤΗΤΑ A2 : ΡΑΔΙΟΝΟΥΚΛΙΔΙΑ/ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ (Required) ( Για Θεραπεία και Διάγνωση) The s must specify if they can provide the Radionuclides listed below for therapy applications and diagnostic tests. The tenderers must indicate both the cost per Unit / application and the cost for each individual radionuclide in Eληππν 10. The expected consumption is limited from one to five per year. Delivery should be made for the week ordered, and the shipping costs must be indicated separately in Δληππν 10. It is expected that if any items of this group are ordered together with other items of another group, from the same for a given week, then shipping cost will be charged only once for that week and will be the same as the standard weekly shipping charge quoted in Δληππν 10 of this Tender. The Bank of Cyprus Oncology Center reserves the right to purchase different radionuclides included in this group (Δλόηεηα) from different suppliers, on the basis of costs, relying on the prices given by the suppliers in their proposal for this Tender. See also attached Δηδηθνί όξνη γηα Δλόηεηα A and Δλόηεηα B No. 1 The tenderers must indicate if they can provide Strontium-89 for Palliation Therapy. (4-5 mci per patient, ie MBq) (Indicate cost for one patient in Δληππν 10) Item provided by Reference to The tenderers must indicate if they can 2 provide Samarium-153 for Palliation Therapy (1-1.5 mci per Kg of patient weight, ie 75, 100, and 150 mci units. Indicate cost for one patient treatment per year treatment in Δληππν 10) 3 The tenderers must indicate if they can provide Rhenium (35 40 mci per patient, ie approx MBq per treatment. (Indicate cost for one patient treatment per year in Δληππν 10) 4 The tenderers must indicate if they can provide injectable Chromium-51 EDTA. (please indicate cost for one patient treatment per year in Δληππν 10) Number of items provided by this 4

5 ΔΝΟΣΗΣΑ B1 : ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΗΜΑΝΗ ΜΔ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΟ ΣΔΥΝΗΣΙΟ (COLD KITS) (required) The s must specify if they can provide the cold Kits needed with the materials for labeling with radioactive technetium. The tenderers must indicate the cost per Unit / application in Δληππν 10, based on the expected consumption per year. Delivery for all items ordered from the same for a given week, ( radionuclides, cold kits etc), should be made once per week. The weekly shipping costs should be indicated separately in Δληππν 10. See also attached Δηδηθνί όξνη γηα Δλόηεηα A and Δλόηεηα B No. 1 The s must specify if they can provide Technetium Agent for Pulmonary Perfusion Scintigraphy (ΜΑΑ) and indicate cost for 2 kits per year in Δληππν 10 Item provided by 2 The s must specify if they can provide the following kits, in the quantities indicated: Technetium Agent for Dynamic Kidney Scintigraphy (DTPA) (2 Kits per year) 3 The s must specify if they can provide Technetium Agent for Dynamic Kidney Scintigraphy 3.1 MAG3 (2 Kits per year) 3.2 EC 4 The s must specify if they can provide Technetium Agent for Bone Scintigraphy 4.1 MDP 4.2 HDP ( 15 Kits per year ) 5 The s must specify if they can provide Technetium Agent for Bone Marrow Scintigraphy 6 ( 1 kit per year) The s must specify if they can provide Technetium HSA Agent for Scintigraphy (2 kits/year) 5

6 ΔΝΟΣΗΣΑ B 1: ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΗΜΑΝΗ ΜΔ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΟ ΣΔΥΝΗΣΙΟ (COLT KITS ) continued. No. Item provided by 7 The s must specify if they can provide Technetium Agent for Tumor Scintigraphy 7,1 depreotide : 1 kit (5 vials) per year 7,2 CEA 8 The s must specify if they can provide Technetium Agent for Deep Vein Thrombosis ( 2 kits /year ) 9 The s must specify if they can provide Technetium Agent for RBC Labelling stannous ( 2 kits per year) 6

7 GROUP II : OPTIONAL ITEMS : The items in GROUP II, Eλόηεηες Α3, Β2, Γ1, Γ2, θαη Γ3, are optional. Although for these items no expected consumption is indicated, however the tenderers must still provide the cost per unit in Δλησπο 11A, and these prices will remain fixed until the end of this tender. The Bank of Cyprus Oncology Center will rely on the prices offered, to order some of the optional items within two years from the announcement of this Tender. In particular, some of the items of Group Γ 1 will be needed within the first half of next year. For this reason, the s must indicate prices for all the optional items, and these prices will be binding for the s. The BOCOC reserves the right to order all such optional items from one or more manufacturers based on the price offered by each one. ΔΝΟΣΗΣΑ Α 3 : OPTIONAL ITEMS The s must specify if they can provide the following optional Radionuclides and other items needed. The tenderers must indicate both the cost per Unit / application and the cost for each individual optional radionuclide in Δλησπο 10A. Although for items labeled as optional, no expected consumption is indicated, the s must still provide the cost per unit in Δληππν 10A. It is expected that, if any items of this group are ordered together with other items of another group, from the same for a given week, then shipping cost will be charged only once for that week at the standard rate and will not be increased. No. The s must indicate if they can provide the following optional items, and provide the cost per unit in Δληππν 10Α: Item provided by (Page & 1.1 Indium (In 111 ) Chloride Injection 1.2 Indium (In 111 ) Myoscint 1.3 Other Radionuclides for Palliation Therapy, e.g. 1.3α. Y90 1.3β Erbium 1.4 Selenium-75 for Imaging 1.5 Iodine 123 DATSCAN 1.6 Iodine 123 IBZM 1.7 Sodium Iodine Other Labelled B emitters used for radionuclide Therapy e.g. 1.8α. Y90 Zevalin 1.8β. Y90 for labeling 1.9 Thallium Chloride (Tl 201 ) Injection (111 MBq-1.8 GBq). Number of items provided by this 7

8 ΔΝΟΣΗΣΑ B2 : OPTIONAL ITEMS: ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΗΜΑΝΗ ΜΔ ΡΑΓΙΔΝΔΡΓΟ ΣΔΥΝΗΣΙΟ (COLT KITS ) The s must specify if they can provide the optional cold Kits needed with the materials for labeling with radioactive technetium. The tenderers must indicate cost per Unit / application for these optional items in Δληππν 10Α. For items labeled as optional, no expected consumption is indicated. Delivery for all items ordered each week ( radionuclides, cold kits etc), should be made once per week. The s must indicate the shipping costs for these optional items in Δληππν 10A, so this cost can be considered in case one of these optional items has to be ordered separately from other items during a given week. No. 1 The s must specify if they can provide Technetium Agent for Hepatobiliary Scintigraphy (IDA) Item provided by 2 The s must specify if they can provide Technetium Agent for Kidney Scintigraphy (DMSA) 3 The s must specify if they can provide Technetium Agent for Brain Scintigraphy ( HM - PAO ) 4 The s must specify if they can provide Technetium Agent for Liver Scintigraphy - sulphur Colloid 5 The s must specify if they can provide Technetium Pyrophosphate Agent for Scintigraphy 6 The s must specify if they can provide Technetium Agent for Infection and Inflammation 6.1 leucoscan 6.2 Infecton 6.3 Scintimun 7 The s must specify if they can provide Technetium Agent for Lymphoscintigraphy 7.1 nanocolloid 7.2 antimony colloid 8 The s must specify if they can provide Technetium Agent for Myocardial Perfusion Scintigraphy 8.1 Myoview 8.2 MIBI Number of items provided by this 8

9 ΔΝΟΣΗΣΑ Γ : ΤΛΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ (ACCESSORIES ) Γ1. Σα είδε ηες οκάδας Γ1, εθόζολ παραγγειζούλ ζα πρέπεη λα παραδοζούλ κία θορά θαζ όιε ηε δηάρθεηα ηες ζύκβαζες, θαηα ηε δηάρθεηα ηοσ The s must specify if they can provide the following, and provide the cost in Δλησπο 10A: No See also attached Δηδηθνί όξνη γηα Δλόηεηα Γ Supply computer software and hardware system that is used for keeping records of the radionuclides used and records of the quality assurance of the daily, quarterly and annual quality assurance of the dose calibrator and other instrumentation used in Nuclear Medicine. The offer must be either one of the following two hardware and software systems, with two network users capability, namely : PINESTAR system from GE Healthcare or TRIAD system from Mallinkrodt. The system provided must come with an appropriate printer connected to the computer provided and three years full warranty, An Uninterruptible Power Supply (UPS) with sufficient capacity to support the necessary equipment in case of power failure, and guarantee against loss of information, must be included in the price. Injection Stand (e.g. Capintec Catalog 06, , p.68, Biodex ,p.18 ) or equivalent (provide copy of appropriate catalog page, with image, dimensions of the item offered, etc) Two Standard shielded Pedal Bins approximately litre, 6 mm thick lead (e.g. gammacare 2841/6, Britec 6BT-SPB6,p.19) or equivalent ( provide copy of catalog page, with image, dimensions of the item offered, etc) 4 One Large, approximately 40 litre shielded Pedal Bin, 6 mm thick lead (e.g. Britec 6BT-LPB6,p.19) or equivalent. (provide copy of catalog page, with image, dimensions of the item offered, etc). Item provided by 9

10 No. 5 Group Γ 1 continued Sharps Container Shield for beta and gamma radiation (e.g.biodex , p.20) or equivalent Item provided by (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 6 Lead or Tungsten Syringe Shields with release of the syringe at the press of a button (Capintec, catalog , Biodex , Britec 1BT-AL01,p.7) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). A) 6 X 1cc B) 6 X 2cc C) 6 X 5cc D) 2 X 10cc Acrylate Beta syringe Shields 1, 2, 5 and 10cc (for 7 beta radiation) (Britec IBT-BS01-BS10, p.8) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Α) 2 X 1cc Β) 2 X 2cc C) 2 X 5cc D) 2 X 10cc Tungsten vial shield (Gamacare GC2848, Britec 8 2BT-TVST, p.10) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 9 Medium size Syringe Carrier (6 mm lead) with handle for gamma emitters (e.g.gammacare GC 2845, Britec 4BT-MCBF6, p.12) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 10

11 No. Group Γ 1 continued Item provided by (Page and 10 Acrylate Syringe Carrier for beta emitters, able to accept a loaded 10 ml syringe in acrylate syringe shield, fitted with a capped needle. (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Mobile leaded dispensing trolley 3mm lead, (Britec 11 SBT-MSDU3, p.17) or equivalent. (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 12 Mobile leaded trolley for therapy, 6 mm lead (Britec SBT-MSDU6,p.17) ) or equivalent. (Provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 13 Lead-shielded trolley (6mm) for moving/storing large volume waste with lockable lid (Britec 6BT- PERAMB6, p.20) or equivalent. (Provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 14 Portable contamination/radiation monitors with thin plastic scintillation detector for α-,β- and γ-radiation and carrying case (www.flukebiomedical.com) a) Model ASM 990-Advanced Survey meter, and b) Model 451B-DE-SI-RYR ion chamber Survey meter with beta guide Personal pocket radiation monitor with 15 semiconductor detector, for gamma radiation 20 KeV and above, with audible alarm (Capintec PDM 117,p.130,) or equivalent. (Provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 11

12 No. 16 Group Γ 1 continued Dose calibrator with molybdenum breakthrough set and extra dipper Choice between Item provided by a) Britec 10VDC-404 or b) equivalent Capintec CRC-15R, The system provided must come with an appropriate printer connected to the system provided and three years full warranty, 17 Easy mover *transfer of patients from table to table (Biodex , p.99) or equivalent. (Provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Number of items provided by this 12

13 ΔΝΟΣΗΣΑ Γ : ΤΛΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ (ACCESSORIES ) Γ2. Σα είδε ηες οκάδας Γ2, εθόζολ παραγγειζούλ, ζα πρεπεη λα παραδοζούλ κία θορά θαζ όιε ηε δηάρθεηα ηες ζύκβαζες, θαηα ηε δηάρθεηα ηοσ Δηδηθά ηα είδε 6, 7, 8, θαη 9 ζα παραγγειζούλ κηα θορα, περί ηο ηέιος ηοσ έηοσς 2012 ή αρτές ηοσ Γ2 ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ The s must specify if they can provide the following, and provide the cost in Δλησπο 10A See also attached Δηδηθνί όξνη γηα Δλόηεηα Γ No. 1 2 LEUKOKIT (single use kit for the isotopic labelling procedure of autologous Leucocytes) Disposable ΜIBG Therapy dilution set (Amersham Code no.n 60), or Mallinkrott etc. 3 Disposable ΜIBG Therapy vial connector set (Amersham Code No.N 61)or Mallincrott etc 4 MIBG Therapy needle guide (Amersham Code No.N 63) or Mallinkrott etc. Item provided by 5 Technetium elution Vials, if such vials do not come with each delivered generator 6 Rectangular flood Source (Co 57 ) for dual headed γ-camera, supplied in a stable, easy to handle, lead-lined roller case for safe transport and storage (740 MBq).(Capintec C-Thru Co-57 Flood Source, p.38 7 Mixture of reference sources for dose calibrator calibration (combination of Co-57, Cs137 and Ba133) and source decay schedule for at least one year (Capintec , p.33) Co 57 pen marking source (gammacare GC ,Biodex p.88 ) Radioactive ruler flexible from Co-57, 9 approx.100 κci (Biodex ,Capintec 0975-FR57, p.35) Decontamination liquid (Capintec RAD CON, p.66, Britec Radiacwash spray.p.46,biodex ,p.146) 13

14 Γ2 ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ No. 11 Decontamination towelettes (Biodex p.147) Item provided by Reference to Disposable coverall, medium and large size (Biodex , p.150) Wipe tests smears (Biodex , p.149) Complete decontamination kit (Capintec p.67, Biodex p.147) Minor spill emergency kit (Capintec p.67) 16 Absorbent paper roll (Biodex , p.151) 17 Lead vinyl rolls or lead foil (Britec 3LVSI,Capintec ,p.62) 18 Tc99m-Radiopharmaceutical quality control kits (Britec ,110,220, 440, ,950,980,550 and780 p.42, Biodex Tec Control chromatography systems, p.91) Number of items provided by this 14

15 ΔΝΟΣΗΣΑ Γ : ΤΛΙΚΑ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ (ACCESSORIES ) Γ3. OPTIONAL ITEMS / ACCESSORIES Σα είδε ηες οκάδας Γ3 ζα παραγγειζούλ κόλο εάλ τρεηαζζούλ, θαη εθόζολ παραγγειζούλ, ζα πρέπεη λα παραδοζούλ εληός ηαθηού δηαζηήκαηος κεηά ηελ παραγγειία. No. Γ3 ΓΔΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ - OPTIONAL ITEMS / ACCESSORIES The s must indicate if they can provide the following items and provide the cost in Δλησπο 10A High handle step stool, (Britec 16BT- 1 HHSS1-p.48, Biotex ) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Mobile leaded screen (Britec VLS-201) 2 about 120cmW x 160cm H(lead cm H and the rest leaded window,p.28) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Acrylic beta shield about 40 cm H x 35 cm 3 W (Capintec , p.43) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 4 Radioaerosol administration system (Britec, p.58) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 5 Radioaerosol system lead shield (britec p.58) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 6 Disposable Radioaerosol sets with approximately 68 cm extended tube length(britec p.58) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Item provided by 15

16 No. Γ 3 Continued _ Optional items 7 Nuclear Medicine injection/resting chair with footrests (Britec 19BT-ICNF, p.61, Biodex , p. 19) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Item provided by 8 Cardiac stress system with full adjustments to the back rest, leg section and ergometer (Britec 21CST-101B, p.65) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Anthropomorhic 3-D Brain Phantom (Biodex , p.88, Britec 22Jb005 p.78, Capintec p.139) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Neck phantom (Biodex p.94) or 10 equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). 11 Cost of Mobile Thyroid uptake system with 2 x2 NaI(Tl) detector, 1024 channels and Well Counter with 2 lead shielding (Biodex p.70-71, Capintec p.90) or equivalent (provide copy of catalog page, with image and dimensions of the item offered, etc). Number of items provided by this 16

17 ΔΝΟΣΗΣΑ Γ ΔΝΟΣΗΣΑ Γ. ΠΔΡΑΙΣΔΡΩ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 1 Operations 1,1 The s should include in their proposal a complete description of the items offered, particularly the components of computer hardware and software and the dose calibrator included in their offer. Item provided by (Page & 2 Warranty 2.1 The warranty period for any hardware offered (Dose calibrator, computer system etc.,) must start on the date of successful completion of the acceptance test as agreed on by the and the Oncology Center. 2.2 The warranty period must last a minimum of 36 months The warranty must cover all the accessories, software upgrades, labour, and all associated parts and costs, (prorata warranty is not accepted), with a commitment for uptime to at least 97%, calculated on 300 days per year during warranty. 2.5 During the warranty period, the tenderer must replace components as needed for 100% proper function, and shall sign a commitment that the system as a whole be fully functional during the above periods, with downtime not to exceed 3% The s must indicate that, during the warranty period, in case their service engineer cannot repair the equipment within two days from the time the problem was reported, they undertake to ship the equipment to the manufacturer and have it repaired and returned without undue delay Name: Date: Signature: 17

18 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΙ ΔΝΟΣΗΣΔ A θαη Β A1 θαη B1 Characteristics specifications terms Ο πξνζθνξνδόηεο πξέπεη λα θαηέρεη Άδεηα Δηζαγωγής Ραδηοθαρκάθωλ από ηε Τπεξεζία Αθηηλνπξνζηαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο από Ινλίδνπζα Αθηηλνβνιία Νόκνπο ηνπ 2002 θαη Reply Response offer Reference ΠΑΡΑΓΟΗ: Σα ξαδηνλνπθιίδηα ηεο ελόηεηαο Α θαη ηα είδε ηεο Δλόηεηαο Β, ζα παξαδίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο εβδνκαδηαίεο παξαγγειίεο θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκάηνο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ (ΟΚΣΚ ) (Bank of Cyprus Oncology Center_ BOCOC ). A2 θαη B2 A3 θαη B3 Σα ξαδηνλνπθιίδηα ηεο ελόηεηαο Α θαη ηα είδε ηεο ΔΝΌΣΗΣΑ Β, ζα πξέπεη λα θζάλνπλ ζην αεξνδξόκην Λάξλαθαο θαη λα παξαδίδνληαη ζηo ηκεκα Ππξεληθήο Ιαηξηθήο ηνπ OKTK, θάζε Παξαζθεή ή άββαην απόγεπκα ηεο εβδνκάδνο πνπ έγηλε ε παξαγγειία (ή ην αξγόηεξν Κπξηαθή βξάδπ κέρξη ηηο 08:00κκ). Οη ελεξγόηεηεο (activities) πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ θαηάινγν είλαη νη απαηηνύκελεο θαηα ηελ εκέξα ρξήζεο εληόο ηεο εβδνκάδνο πνπ αθνινπζεί, θαη απηέο ζα ιακβάλεη ππόςε ε ελδηαθεξόκελε ππεξεζία γηα ζθνπνύο αμηνιόγεζεο ηεο νκάδαο Α (ξαδηνλνπθιίδηα) θαη ζύγθξηζεο ησλ ηηκώλ. Δπίζεο, νη ηηκέο ησλ εηδώλ ηεο Δλόηεηαο Β, ζα ιακβάλνληαη ππόςε από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο. Η εκέξα βαζκνλόκεζεο ηνπ θάζε ξαδηνλνπθιηδίνπ πξέπεη λα παξνπζηαζηεί κε ηελ πξνζθνξά ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ : ην ζεξκό εξγαζήξην ηνύ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπ ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ ζηε Λεσθόξν Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, Λεπθσζία Γηα θάζε είδνο ηεο νκάδαο Α θαη ηεο νκάδαο Β, ν πξνζθνξνδόηεο ζα πξέπεη λα ππνβάιεη MA (manufacturing authorization) License of tracer (License of colt kit, αληίζηνηρα) από κία από ηηο Δπξσπατθέο ρώξεο. Με ηελ παξνπζίαζε ηεο ΜΑ άδεηαο δελ ρξεηάδεηαη ε Δγγξαθή ηνπ ξαδηνλνπθιηδίνπ/ξαδηνθαξκάθνπ ή ηνπ ζθεπάζκαηνο ζηε Κύπξν. A4 ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ : Όια ηα πην θάησ απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζηε πξνζθνξά) 1, Όια ηα πξντόληα πνπ ζα πξνζθεξζνύλ πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηα κνλνγξάκκαηα ηεο Δπξσπατθήο (EP) ή Βξεηαληθήο (BP) ή Ακεξηθάληθεο ( USP) θαξκαθνπνηίαο. 18

19 θαη Β4 A5 θαη Β5 2. Πξντόληα πνπ ζεσξνύληαη θάξκαθα ζύκθσλα κε ηηο πξόλνηεο ηνπ Πεξί Φαξκάθσλ Αλζξώπηλεο Υξήζεο «Έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο, πξνκήζεηαο θαη ηηκώλ» Νόκνπ 70(Ι) ηνπ ζα ιακβάλνληαη ππόςε όηαλ: Κπθινθνξνύλ ζηε Κύπξν ή άιιε ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 3. Γηα πξντόληα πνπ ζα πξνζθεξζνύλ θαη δελ θπθινθνξνύλ ζηε Κύπξν πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθό θαξκαθεπηηθνύ πξντόληνο ( CoPP ) ή ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό ειεύζεξεο θπθινθνξίαο ( FSC ) ή αληίγξαθν ηεο ηζρύνπζαο άδεηαο θπθινθνξίαο πνπ λα απνδεηθλύνπλ όηη ην πξντόλ θπθινθνξεί ζε ηνπιάρηζην κία από ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλαβάζκηζε ηνπ πξντόληνο Δάλ, θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο, ππάξμεη νπνηαδήπνηε αλαβάζκηζε ηνπ πξντόληνο, ηόηε ν επηηπρώλ πξνζθνξνδόηεο, ζα είλαη ππόρξενο λα ην αληηθαηαζηήζεη κε ην λέν, ζηελ ίδηα ηηκή. Ννείηαη όηη ζα ππάξμεη αμηνιόγεζε ηνπ λένπ πξντόληνο κε δείγκαηα, πνπ ζα ππνβιεζνύλ. Αλ ν πξνζθνξνδόηεο πξνκεζεύεη ηα πξντόληα από εξγνζηάζην παξαζθεπήο ζηε Κύπξν πξέπεη λα έρεη άδεηα παξαζθεπήο Φαξκαθεπηηθώλ Πξντόλησλ θαη πηζηνπνηεηηθό GMP ( θαλόλεο νξζήο παξαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο) από ηηο Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. A6 θαη Β6 Αλ ν πξνζθνξνδόηεο πξνκεζεύεη ηα πξντόληα από εξγνζηάζην παξαζθεπήο άιιεο Δπξσπατθήο ρώξαο πξέπεη λα έρεη άδεηα παξαζθεπήο Φαξκαθεπηηθώλ Πξντόλησλ θαη πηζηνπνηεηηθό GMP ( θαλόλεο νξζήο παξαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο) από ηηο Φαξκαθεπηηθέο Τπεξεζίεο ηεο αληίζηνηρεο ρώξαο θξάηνπο κέινπο. Αλ ν πξνκεζεπηήο εηζάγεη ηα πξντόληα θαη ε ρώξα θαηαζθεπήο δελ είλαη ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό GMP ( θαλόλεο νξζήο παξαζθεπαζηηθήο πξαθηηθήο) πνπ εθδόζεθε από ρώξα θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία επηζεώξεζε θαη πηζηνπνίεζε ηηο εγθαηαζηάζεηο. Αλ ν πξνκεζεπηήο εηζάγεη ηα πξντόληα από ρώξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιιε, πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο κεηαθνξά ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 19

20 Characteristics specifications terms ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΟΣΗΣΑ Γ Reply Response - offer Reference Γ1 ΠΑΡΑΓΟΗ: Σα είδε ηεο νκάδαο Γ1, εθόζνλ παξαγγειζνύλ, ζα παξαδνζνύλ κία θνξά θαηα ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο (εληόο ηνπ 2012), θαη ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Σκήκάηνο Ππξεληθήο Ιαηξηθήο ηνπ Ογθνινγηθνύ Κέληξνπηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ. Σα είδε ηεο νκάδαο Γ2, εθόζνλ παξαγγειζνύλ, ζα πξέπεη λα παξαδνζνύλ κία θνξά θαζ όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο (εληόο ηνπ 2012 ). Δμαίξεζε απνηεινύλ ηα είδε 6, 7, 8, θαη 9 πνπ, εθόζνλ παξαγγειζνύλ, ζα πξέπεη λα παξαγγειζνύλ πεξί ην ηέινο ηνπ ΝΑΙ Γ2 Γ3 ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ ζην Σκήκα Ππξεληθήο Ιαηξηθήο ηνπ Oγθνινγηθνύ Κέληξνπ ηεο Σξάπεδαο Κύπξνπ ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΑ: Όια ηα πην θάησ απαηηνύκελα πηζηνπνηεηηθά πξέπεη λα επηζπλάπηνληαη ζηε πξνζθνξά ήκαλζε CE ζρεηηθό πηζηνπνηεηηθό λα επηζπλάπηεηαη ) The trade reference numbers quoted are only to indicate the physical dimensions and to show an overall idea of what is wanted. ΝΑΙ. I. Britec 2003/2004 edition, II.Capintec catalog 06 and III.Nuclear Medicine Supplies and Accesorries, Biodex ΙV. Gammacare V. Fluke Biomedical, Γ4 Γ5 Σα Δίδε 2, 3 θαη 4 ηεο ελόηεηαο Γ2 πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή θαη ζα θαηαθπξσζνύλ ζαλ έλα είδνο Σα Δίδε 4, 5 θαη 6 ηεο ελνηεηαο Γ3 πξέπεη λα πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην θαηαζθεπαζηή θαη ζα θαηαθπξσζνύλ ζαλ έλα είδνο NAI ΗΜΔΙΩΔΙ: 1. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε απάληεζε ζε όια ηα ζεκεία ηνπ Πίλαθα. ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη απαληεζεί νπνηνδήπνηε ζεκείν, ε απάληεζε ζεσξείηαη αξλεηηθή. 2. ηε ηήιε «ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ» ή «ΑΠΑΙΣΗΔΙ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ», πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη αληίζηνηρνη ηερληθνί όξνη, ππνρξεώζεηο ή επεμεγήζεηο γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα δνζνύλ αληίζηνηρεο απαληήζεηο. 3. Αλ ζηε ζηήιε «ΑΠΑΙΣΗΗ» έρεη ζπκπιεξσζεί ε ιέμε «ΝΑΙ», πνπ ζεκαίλεη όηη ε αληίζηνηρε πξνδηαγξαθή είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν ή έλαο αξηζκόο πνπ ζεκαίλεη ππνρξεσηηθό αξηζκεηηθό κέγεζνο ηεο πξνδηαγξαθήο θαη απαηηεί ζπκκόξθσζε, ζεσξνύληαη σο απαξάβαηνη όξνη θαη νη Πξνζθνξέο πνπ δελ θαιύπηνπλ ηέηνηεο απαηηήζεηο απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 4. ηε ζηήιε «ΑΠΑΝΣΗΗ» ζεκεηώλεηαη ε απάληεζε ηνπ Πξνζθέξνληα πνπ είηε είλαη ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ πνπ πξνζθέξεη είηε έρεη ηε κνξθή ΝΑΙ/ΟΥΙ εάλ ε αληίζηνηρε 20

21 πξνδηαγξαθή πιεξνύηαη ή όρη από ηελ Πξνζθνξά ή έλα αξηζκεηηθό κέγεζνο πνπ δειώλεη ηελ πνζόηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ζηελ Πξνζθνξά. 5. ηε ζηήιε «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζε Παξάξηεκα ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη αξηζκεκέλα Σερληθά Φπιιάδηα θαηαζθεπαζηώλ, ή αλαιπηηθέο ηερληθέο πεξηγξαθέο ησλ πξνζθεξόκελσλ πξντόλησλ, πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ Πξνζθέξνληα ηεθκεξηώλνπλ ηα δεινύκελα ζηνλ Πίλαθα ηνηρα. Οη παξαπνκπέο πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλεο (π.ρ. Σερληθό Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4, θ.ι.π.), ελώ αληίζηνηρα ζην ηερληθό θπιιάδην ή ηελ αλαθνξά ζα ππνγξακκίδεηαη ην ζεκείν ηεθκεξίσζεο θαη ζα ζεκεηώλεηαη ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ Πίλαθα ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ην δεηνύκελν ραξαθηεξηζηηθό. 21

ΕΝΤΥΠΟ 10 A ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΝΤΥΠΟ 10 A ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟ 0 A ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Προς: ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Θέμα: Προμήθεια Ραδιονουκλιδίων / Ραδιοφαρμάκων και άλλων υλικών απαραιτήτων για τις ανάγκες της Πυρηνικής Ιατρικής του Ογκολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΠΟ 10 A ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΕΝΣΤΠΟ 10 A ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΝΣΤΠΟ 10 A ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Προς: ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Θέμα: Προκήζεηα Ραδηολοσθιηδίωλ / Ραδηοθαρκάθωλ θαη άιιωλ σιηθώλ απαραηηήηωλ γηα ηης αλάγθες ηες Πσρεληθής Θαηρηθής ηοσ Ογθοιογηθού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ 8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΥΠΟ 8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αρ. Διαγωνισμού: BOCOC2014 / 024 «Προμήθεια Ραδιονουκλιδίων / Ραδιοφαρμάκων και άλλων υλικών απαραιτήτων για τις ανάγκες της Πυρηνικής Ιατρικής του Ογκολογικού Κέντρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΠΟ 10 A ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΕΝΣΤΠΟ 10 A ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΝΣΤΠΟ 0 A ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Προς: ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Θέμα: Προκήζεηα Ραδηολοσθιηδίωλ / Ραδηοθαρκάθωλ θαη άιιωλ σιηθώλ απαραηηήηωλ γηα ηης αλάγθες ηες Πσρεληθής Θαηρηθής ηοσ Ογθοιογηθού

Διαβάστε περισσότερα

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016

Section 1: Listening and responding. Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Presenter: Niki Farfara MGTAV VCE Seminar 7 August 2016 Section 1: Listening and responding Section 1: Listening and Responding/ Aκουστική εξέταση Στο πρώτο μέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Thin Film Chip Resistors

Thin Film Chip Resistors FEATURES PRECISE TOLERANCE AND TEMPERATURE COEFFICIENT EIA STANDARD CASE SIZES (0201 ~ 2512) LOW NOISE, THIN FILM (NiCr) CONSTRUCTION REFLOW SOLDERABLE (Pb FREE TERMINATION FINISH) Type Size EIA PowerRating

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Π2014/002

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Π2014/002 ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes

Paper Reference. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing. Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Centre No. Candidate No. Paper Reference(s) 1776/04 Edexcel GCSE Modern Greek Paper 4 Writing Thursday 21 May 2009 Afternoon Time: 1 hour 15 minutes Materials required for examination Nil Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme

Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme Math 6 SL Probability Distributions Practice Test Mark Scheme. (a) Note: Award A for vertical line to right of mean, A for shading to right of their vertical line. AA N (b) evidence of recognizing symmetry

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

2 Composition. Invertible Mappings

2 Composition. Invertible Mappings Arkansas Tech University MATH 4033: Elementary Modern Algebra Dr. Marcel B. Finan Composition. Invertible Mappings In this section we discuss two procedures for creating new mappings from old ones, namely,

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS

CHAPTER 25 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS CHAPTER 5 SOLVING EQUATIONS BY ITERATIVE METHODS EXERCISE 104 Page 8 1. Find the positive root of the equation x + 3x 5 = 0, correct to 3 significant figures, using the method of bisection. Let f(x) =

Διαβάστε περισσότερα

Homework 3 Solutions

Homework 3 Solutions Homework 3 Solutions Igor Yanovsky (Math 151A TA) Problem 1: Compute the absolute error and relative error in approximations of p by p. (Use calculator!) a) p π, p 22/7; b) p π, p 3.141. Solution: For

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 :

SEN TRONIC AG 3-2 7 0 0 7 A 3 57 3 3 AB 93 :, C,! D 0 7 % 0 7 3 3 93 : 3 A 5 93 : # 3-270 07A35733 AB93:,C,!D 07% 0733 93: 3A593:!"#$%% &%&''()*%'+,-. &%&''(/*%'+0. 1*23 '4# 54/%6%7%53 *323 %7 77# %%3#% 8908/"/*55 :1$;/ = 7?@ > 7= 7 %! "$!"#$%&#%'(%%)*#$%&#%'(%#++#,-."/-0-1222"/-0-1

Διαβάστε περισσότερα

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1)

Nuclear Physics 5. Name: Date: 8 (1) Name: Date: Nuclear Physics 5. A sample of radioactive carbon-4 decays into a stable isotope of nitrogen. As the carbon-4 decays, the rate at which the amount of nitrogen is produced A. decreases linearly

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Ventilated Distribution Transformers

Ventilated Distribution Transformers General Purpose Energy efficient dry-type transformers 600 Volt Class, isolation type, single and three phase, 1 through 00. Indoor and outdoor models available. Accessories and Optional Styles trostatic

Διαβάστε περισσότερα

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example:

UDZ Swirl diffuser. Product facts. Quick-selection. Swirl diffuser UDZ. Product code example: UDZ Swirl diffuser Swirl diffuser UDZ, which is intended for installation in a ventilation duct, can be used in premises with a large volume, for example factory premises, storage areas, superstores, halls,

Διαβάστε περισσότερα

CYTA Cloud Server Set Up Instructions

CYTA Cloud Server Set Up Instructions CYTA Cloud Server Set Up Instructions ΕΛΛΗΝΙΚΑ ENGLISH Initial Set-up Cloud Server To proceed with the initial setup of your Cloud Server first login to the Cyta CloudMarketPlace on https://cloudmarketplace.cyta.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις Φαρμακευτικού τμήματος Γ.Ν. Χανίων για ένταξη στο ΕΣΠΑ. 7 η ΥΠΕ Κρήτης Έργα ehealth Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Προτάσεις Φαρμακευτικού τμήματος Γ.Ν. Χανίων για ένταξη στο ΕΣΠΑ. 7 η ΥΠΕ Κρήτης Έργα ehealth Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Προτάσεις Φαρμακευτικού τμήματος Γ.Ν. Χανίων για ένταξη στο ΕΣΠΑ 7 η ΥΠΕ Κρήτης Έργα ehealth Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Φαρμακευτικό Τμήμα Γ.Ν. Χανίων Λ. Τζίμης, Ε. Ρηνάκη, Μ. Πετρόγγονας Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC

1000 VDC 1250 VDC 125 VAC 250 VAC J K 125 VAC, 250 VAC Metallized Polyester Film Capacitor Type: ECQE(F) Non-inductive construction using metallized Polyester film with flame retardant epoxy resin coating Features Self-healing property Excellent electrical

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα NP-Completeness (2)

Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα NP-Completeness (2) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα NP-Completeness (2) Ιωάννης Τόλλης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών NP-Completeness (2) x 1 x 1 x 2 x 2 x 3 x 3 x 4 x 4 12 22 32 11 13 21

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 6/5/2006 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Ολοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα είναι μικρότεροι το 1000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Διάρκεια: 3,5 ώρες Καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ VEHICLE AND ON-VEHICLE EQUIPMENTS FAIR From: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor [mailto:dtati@otenet.gr] Sent: Tuesday, April 12, 2011 1:17 PM To: Turkish Embassy - Office Of Commercial Counsellor Subject: FAIR ANNOUNCEMENT AND

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά.

Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Διαστημικό εστιατόριο του (Μ)ΑστροΈκτορα Στο εστιατόριο «ToDokimasesPrinToBgaleisStonKosmo?» έξω από τους δακτυλίους του Κρόνου, οι παραγγελίες γίνονται ηλεκτρονικά. Μόλις μια παρέα πελατών κάτσει σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your

Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your Πώς μπορεί κανείς να έχει έναν διερμηνέα κατά την επίσκεψή του στον Οικογενειακό του Γιατρό στο Ίσλινγκτον Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Σε όλα τα Ιατρεία Οικογενειακού

Διαβάστε περισσότερα

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors

Surface Mount Aluminum Electrolytic Capacitors FEATURES CYLINDRICAL V-CHIP CONSTRUCTION LOW COST, GENERAL PURPOSE, 2000 HOURS AT 85 O C NEW EXPANDED CV RANGE (up to 6800µF) ANTI-SOLVENT (2 MINUTES) DESIGNED FOR AUTOMATIC MOUNTING AND REFLOW SOLDERING

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων. Χειμερινό Εξάμηνο Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ. Επερωτήσεις SQL ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ342: Βάσεις Δεδομένων Χειμερινό Εξάμηνο 2013 Φροντιστήριο 10 ΛΥΣΕΙΣ Επερωτήσεις SQL Άσκηση 1 Για το ακόλουθο σχήμα Suppliers(sid, sname, address) Parts(pid, pname,

Διαβάστε περισσότερα

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση

Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Αναερόβια Φυσική Κατάσταση Γιάννης Κουτεντάκης, BSc, MA. PhD Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Περιεχόµενο Μαθήµατος Ορισµός της αναερόβιας φυσικής κατάστασης Σχέσης µε µηχανισµούς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ ΣΕ Φ/Β ΠΑΡΚΟ 80KWp ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater.

Smaller. 6.3 to 100 After 1 minute's application of rated voltage at 20 C, leakage current is. not more than 0.03CV or 4 (µa), whichever is greater. Low Impedance, For Switching Power Supplies Low impedance and high reliability withstanding 5000 hours load life at +05 C (3000 / 2000 hours for smaller case sizes as specified below). Capacitance ranges

Διαβάστε περισσότερα

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ENTERPRISE EUROPE NETWORK HELLAS ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ BUSINESS CO-OPERATION DATABASE FORM Παρακαλούµε να συµπληρώσετε ΟΛΑ τα ζητούµενα πεδία έτσι ώστε να µπορέσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE)

EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING. Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) EPL 603 TOPICS IN SOFTWARE ENGINEERING Lab 5: Component Adaptation Environment (COPE) Performing Static Analysis 1 Class Name: The fully qualified name of the specific class Type: The type of the class

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

Calculating the propagation delay of coaxial cable

Calculating the propagation delay of coaxial cable Your source for quality GNSS Networking Solutions and Design Services! Page 1 of 5 Calculating the propagation delay of coaxial cable The delay of a cable or velocity factor is determined by the dielectric

Διαβάστε περισσότερα

/ Economic Line / Σελίδα Page

/ Economic Line / Σελίδα Page Η εταιρία Ν. Ζουμπούλης VIOBRASS δραστηριοποιείται από το 1972 στον σχεδιασμό και κατασκευή ειδών κιγκαλερίας. Παράγει κουρτνόβεργες, πόμολα επίπλων, χερούλια θυρών και εξωθύρων, κρεμάστρες και καλόγερους.

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΠΟ 11 A ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΕΝΣΤΠΟ 11 A ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΝΣΤΠΟ A ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Ππορ: ΟΓΚΟΛΟΓΘΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΤΠΡΟΤ Θέκα: Παξνρή, εγθαηάζηαζε, δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε θαη ζπληήξεζε ελόο Πολςηομικού Αξονικού Σομογπάθος επξείαο δηακέηξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Dimensional Data - All tolerances (± 0.01) inches. 5.33 x 6.60.21" x.26" (Typ. 2) 11.68 x 12.95.46" x.51" (Typ. 2)

Dimensional Data - All tolerances (± 0.01) inches. 5.33 x 6.60.21 x.26 (Typ. 2) 11.68 x 12.95.46 x.51 (Typ. 2) 0-700 Volts, 100 Amps Bussmann BH-0 Series Dimensional Data - All tolerances (± 0.25) mm (± 0.01) inches B 54.23 2.135" 71.42 2.812" Catalog Symbol: BH-0 Series Base: Light-weight, high temperature thermoplastic

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών

Ψηφιακή Οικονομία. Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ψηφιακή Οικονομία Διάλεξη 11η: Markets and Strategic Interaction in Networks Mαρίνα Μπιτσάκη Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Course Outline Part II: Mathematical Tools

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 24/3/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Όλοι οι αριθμοί που αναφέρονται σε όλα τα ερωτήματα μικρότεροι του 10000 εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διατύπωση του προβλήματος. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM

Special edition of the Technical Chamber of Greece on Video Conference Services on the Internet, 2000 NUTWBCAM NUTWBCAM A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το NutWBCam είναι ένα RealVideo πρόγραµµα που σας δίνει τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Διπλωµατική Εργασία Της Φοιτήτριας του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY 21 ος ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δεύτερος Γύρος - 30 Μαρτίου 2011 Διάρκεια Διαγωνισμού: 3 ώρες Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις Μέγιστο Βάρος (20 Μονάδες) Δίνεται ένα σύνολο από N σφαιρίδια τα οποία δεν έχουν όλα το ίδιο βάρος μεταξύ τους και ένα κουτί που αντέχει μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ-ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2030

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony

Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Business Telephony Create a Management Account for Business Telephony Ελληνικά Ι English 1/7 Δημιουργία Λογαριασμού Διαχείρισης Επιχειρηματικής Τηλεφωνίας μέσω της ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Number All 397 Women 323 (81%) Men 74 (19%) Age(years) 39,1 (17-74) 38,9 (17-74) 40,5 (18-61) Maximum known weight(kg) 145,4 (92,0-292,0) 138,9 (92,0-202,0) 174,1 (126,0-292,0) Body mass index (kg/m 2

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικές λειτουργίες

Συντακτικές λειτουργίες 2 Συντακτικές λειτουργίες (Syntactic functions) A. Πτώσεις και συντακτικές λειτουργίες (Cases and syntactic functions) The subject can be identified by asking ποιος (who) or τι (what) the sentence is about.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- -----------------

Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. ------------------ ----------------------------- ----------------- Inverse trigonometric functions & General Solution of Trigonometric Equations. 1. Sin ( ) = a) b) c) d) Ans b. Solution : Method 1. Ans a: 17 > 1 a) is rejected. w.k.t Sin ( sin ) = d is rejected. If sin

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΔΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΛΛΗΣ SCHOOLTIME E-BOOKS www.scooltime.gr [- 2 -] The Project Gutenberg EBook of Iliad, by Homer This ebook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859. Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο: Παζραιίδεο Αζαλάζηνο ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ Εςπωπαϊϊκή Εταιιπείία,, ο θεσμόρ καιι η ανάπτςξη τηρ. Όλνκα πνπδάζηξηαο: Γξεγνξία αββίδνπ Α.Δ.Μ:7859 Δπηβιέπνλ Καζεγεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

Passport number (or) διαβατηρίου (ή)

Passport number (or) διαβατηρίου (ή) APPLICATION FOR DEMATERIALIZED SECURITIES SYSTEM (S.A.T.) ACCOUNT WITH THE ATHENS EXCHANGE ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΛΩΝ ΤΙΤΛΩΝ (Σ.Α.Τ.) ΜΕ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Please type Latin Characters.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ :ΤΥΠΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΕΥΘΥΜΙΑ ΟΥ ΣΩΣΑΝΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1 ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 Θέσεις, ιορθώσεις, αρατηρήσεις επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 2011 23.6.2011 1. Ανηικείμενο Πεδίο Εθαπμογήρ Τν παξφλ πξφηππν πεξηγξάθεη απαηηήζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία ή/θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT

1. Αφετηρία από στάση χωρίς κριτή (self start όπου πινακίδα εκκίνησης) 5 λεπτά µετά την αφετηρία σας από το TC1B KALO LIVADI OUT Date: 21 October 2016 Time: 14:00 hrs Subject: BULLETIN No 3 Document No: 1.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Φροντιστήριο 9: Transactions - part 1 Δημήτρης Πλεξουσάκης Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών Tutorial on Undo, Redo and Undo/Redo

Διαβάστε περισσότερα

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1.

GAUGE BLOCKS. Grade 0 Tolerance for the variation in length. Limit deviation of length. ± 0.25μm. 0.14μm ±0.80μm. ± 1.90μm. ± 0.40μm. ± 1. GAUGE BLOCKS Accuracy according to ISO650 Nominal length (mm) Limit deviation of length Grade 0 Tolerance for the variation in length Grade Grade Grade Grade 2 Limit deviations of Tolerance for the Limit

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ο Κ Ι Μ Ω Ν Αριθμός έκθεζης δοκιμών / Test report number Σειριακός αριθμός οργάνοσ / Instrument serial No T Πελάηης / Customer TOTAL Q Επγαζηήπια Διακπιβώζεων A.E. Κοπγιαλενίος 20, Τ.Κ. 11526 Αθήνα 20 Korgialeniou

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PERMIT APPLICATION WITHIN PORT AREA 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ COMPANY DETAILS Ονομα εταιρείας / Company name Περίοδος άδειας: Start End Τίτλος έργου / Project title Permit duration Αριθμός εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2517291414* GREEK 0543/02 Paper 2 Reading and Directed Writing May/June 2013 1 hour 30 minutes

Διαβάστε περισσότερα

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG

DuPont Suva. DuPont. Thermodynamic Properties of. Refrigerant (R-410A) Technical Information. refrigerants T-410A ENG Technical Information T-410A ENG DuPont Suva refrigerants Thermodynamic Properties of DuPont Suva 410A Refrigerant (R-410A) The DuPont Oval Logo, The miracles of science, and Suva, are trademarks or registered

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΤΝΑΜΙΚΗ ΙΣΟΔΛΙΓΑ ΓΙΑ ΣΟ ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΚΡΑΣΗΗ ΓΡΔΒΔΝΧΝ ΜΔ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ PHP MYSQL Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Υξήζηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy

Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Για Επίσημη Χρήση A/A. Αίτηση για Εκχώρηση Άδειας Χρήσης Δικτυακού Ονόματος με κατάληξη.cy A1. Στοιχεία Καταχωρουμένου Όνομα Προσώπου: Αρ. Ταυτότητας: Διεύθυνση: Αρ. Τηλεφώνου: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ IDENTITY Τσουμάνης ΑΒΕΕ DESIGN 02 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η Τσουμάνης ΑΒΕΕ ιδρύεται το 1983, με αντικείμενο την επίπλωση καταστημάτων. Μέσα στις δύο πρώτες δεκαετίες εξελίσσεται σε μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα, ικανή να προσφέρει ολοκληρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ SAINT CATHERINE S GREEK SCHOOL ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ WELCOME TO ST. CATHERINE S GREEK SCHOOL! WEEKDAY GREEK SCHOOL - REGISTRATION FORM SCHOOL YEAR 2016-2017 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

Group 30. Contents.

Group 30. Contents. Group 30 Contents Pump type Page Pump type Page Pump type Page 30A(C)...X002H 4 30A(C)...X013H 5 30A(C)...X068H 6 30A(C)...X068HU 7 30A(C)...X136H 8 30A(C)...X136Y 9 30A(C)...X146H 10 30A(C)...X160H 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3)

(1) Describe the process by which mercury atoms become excited in a fluorescent tube (3) Q1. (a) A fluorescent tube is filled with mercury vapour at low pressure. In order to emit electromagnetic radiation the mercury atoms must first be excited. (i) What is meant by an excited atom? (1) (ii)

Διαβάστε περισσότερα