Ασφάλιση Περιουσίας 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ασφάλιση Περιουσίας 2012"

Transcript

1 Ασφάλιση Περιουσίας 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 53

2 Σύνοψη βασικών σημείων Κατά τη διάρκεια του 2012, 36 (2011: 37) ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στον κλάδο πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσης και εμφάνισαν παραγωγή 550 (2011: 578) εκατομμυρίων στους τρεις κλάδους οι οποίοι απαρτίζουν την ασφάλιση περιουσίας (πυρκαϊά και στοιχεία της φύσης, λοιπές ζημίες αγαθών - όπου περιλαμβάνονται και οι τεχνικές ασφαλίσεις - και διάφορες χρηματικές απώλειες). Κατά το 1 ο εξάμηνο του 2013, η παραγωγή ασφαλίστρων των προηγούμενων κλάδων αυξήθηκε κατά 1,7% σε σχέση με το 1 ο εξάμηνο του Πρέπει να αναφερθεί ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέβαλαν συνολικά 146 (2011: 159) εκατομμύρια σε αποζημιώσεις σχετικά με τις ανωτέρω ασφαλίσεις το 2012, μειωμένες κατά 8,0% σε σχέση με το Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΕΕ επί των ασφαλίσεων περιουσίας (πλην των τεχνικών ασφαλίσεων) μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της, ο δείκτης ζημιών για τους κλάδους περιουσίας εκτιμάται ότι έφτασε το 32,7% για το 2012, αυξημένος από το 27,8% το Ο δείκτης ζημιών των λοιπών κλάδων κατά Ζημιών για το 2012 (δηλαδή πλην της ασφάλισης αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) εκτιμάται στο 27,5% και είναι μικρότερος από αυτόν των κλάδων περιουσίας. Όταν γίνεται κατάτμηση των δεικτών ζημιών της ασφάλισης περιουσίας ανά είδος κάλυψης, οι κατοικίες εμφανίζουν αρκετά χαμηλότερη τιμή δείκτη από τους λοιπούς κινδύνους, 8,4% (2011: 8,9%) έναντι 57,6% (2011: 45,9%). 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 74,6% 65,2% 57,6% 52,5% 48,2% 45,9% 23,6% Δείκτης ζημιών λοιπών κινδύνων Μέσος δείκτης ζημιών λοιπών κινδύνων Ο δείκτης των εκκρεμών αποζημιώσεων ως προς την παραγωγή ασφαλίστρων έφτασε το 57,6% το 2012, αυξημένος από 46,9% το Σε αυτό το δείκτη, οι ασφαλίσεις περιουσίας είναι ελαφρά χαμηλότερα σε σχέση με το 59,1% των λοιπών κλάδων κατά Ζημιών για το Τέλος, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις ως προς τις επελθούσες αποζημιώσεις έφτασαν το 164,2% το 2012, ελαφρώς αυξημένες από το 162,0% το Για τους λοιπούς κλάδους κατά Ζημιών, η τιμή ήταν 204,6% το ΕΑΕΕ Σελίδα 2

3 Περιεχόμενα Σύνοψη βασικών σημείων... 2 Περιεχόμενα... 3 Γραφήματα... 4 Πίνακες... 4 Εισαγωγή Η ασφάλιση περιουσίας στην Ελλάδα Η έρευνα της Ε.Α.Ε.Ε Χρηματοοικονομικοί δείκτες Συνολική εξέταση του κλάδου Χρηματοοικονομικοί δείκτες ανά κάλυψη...13 Παραρτήματα Παράρτημα 1: Κατάλογος συμμετεχόντων List of participants Appendix 2: Executive summary ΕΑΕΕ Σελίδα 3

4 Γραφήματα Γράφημα 1: Ασφαλιστικές επιχειρήσεις στον κλάδο πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως... 6 Γράφημα 2: Παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο περιουσίας (εκατ. )... 7 Γράφημα 3: Μηνιαία παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου περιουσίας (εκατ. )... 8 Γράφημα 4: Μερίδια αγοράς επί του συνόλου του κλάδου πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως Γράφημα 5: Καταβολές αποζημιώσεων κλάδου (εκατ. )... 9 Γράφημα 6: Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων Γράφημα 7: Κατανομή αποζημιώσεων (αναλογία χρήσης) Γράφημα 8: Δείκτης ζημιών...13 Γράφημα 9: Δείκτης ζημιών ανά είδος κάλυψης...14 Πίνακες Πίνακας 1: Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου περιουσίας... 7 Πίνακας 2: Αποτελέσματα έρευνας ΕΑΕΕ Πίνακας 3: Χρηματοοικονομικοί δείκτες...12 Πίνακας 4: Εξέλιξη χρηματοοικονομικών δεικτών...13 Πίνακας 5: Δείκτες ανά κάλυψη Πίνακας 6: Εξέλιξη δεικτών ανά κάλυψη...15 Πίνακας 7: Κατάλογος συμμετεχόντων (List of participants)...16 ΕΑΕΕ Σελίδα 4

5 Εισαγωγή Η Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής της ΕΑΕΕ κατέγραψε, μελέτησε και παρουσιάζει στην παρούσα έκδοση τα στατιστικά στοιχεία των ασφαλίσεων περιουσίας. Η καθοδήγηση της μελέτης έγινε από την επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη ανταποκρίθηκαν σε ενιαίο ερωτηματολόγιο το οποίο ζητούσε πληροφόρηση σχετικά με τα στοιχεία του κλάδου (παραγωγή ασφαλίστρων, αποζημιώσεις κτλ.) τα οποία αφορούσαν στο οικονομικό έτος Συνολικά, συλλέχθηκαν 25 απαντήσεις από ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη οι οποίες συγκέντρωσαν μερίδιο 93,8% του κλάδου πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσης το Στο πρώτο κεφάλαιο της έκδοσης παρουσιάζονται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του κλάδου όπως αυτά καταγράφηκαν λογιστικά στο τέλος του Στο δεύτερο κεφάλαιο καταγράφονται τα συγκεντρωτικά μεγέθη που προέκυψαν από την έρευνα της ΕΑΕΕ σχετικά με τον κλάδο ασφάλισης περιουσίας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σχετικοί αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τα ανωτέρω μεγέθη. Στα παραρτήματα περιέχεται ο κατάλογος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνας και η σύνοψη βασικών σημείων στα Αγγλικά (executive summary). ΕΑΕΕ Σελίδα 5

6 Η ασφάλιση περιουσίας στην Ελλάδα 1. Η ασφάλιση περιουσίας στην Ελλάδα Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα επί της παραγωγής ασφαλίστρων 1 για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης, από τις 71 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα το 2012, οι 47 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών, οι 13 αποκλειστικά στις ασφαλίσεις Ζωής και 11 μικτές (Ζωής και Ζημιών). Κατά τη διάρκεια του 2012, 36 (2011: 37) ασφαλιστικές επιχειρήσεις δραστηριοποιήθηκαν στον κλάδο της πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσης (κλάδος 17), 37 (2011: 36) στον κλάδο λοιπών ζημιών αγαθών όπου περιλαμβάνονται και οι τεχνικές ασφαλίσεις - (κλάδος 18) και 28 (2011: 28) στον κλάδο διαφόρων χρηματικών απωλειών (κλάδος 25). Από τις 36 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες εμφάνισαν δραστηριότητα στον κλάδο πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, 29 (2011: 29) είχαν τη μορφή της Ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρίας και 7 (2011: 7) του Υποκαταστήματος αλλοδαπής ασφαλιστικής επιχείρησης. Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται η εξέλιξη του αριθμού των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες ήταν ενεργές στον κλάδο την τελευταία πενταετία. Γράφημα 1: Ασφαλιστικές επιχειρήσεις στον κλάδο πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εποπτικής Αρχής, η παραγωγή ασφαλίστρων από πρωτασφαλιστικές εργασίες (εγγραμμένα ασφάλιστρα και δικαιώματα συμβολαίων) για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (Ζωής και κατά Ζημιών), έφτασαν τα 4,4 δισ. το 2012, μειωμένα κατά 11,6% σε σχέση με το Από αυτά, τα 2,5 δισ. αφορούσαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών (μείωση 12,3%) ενώ τα 1,9 δισ. στις ασφαλίσεις Ζωής (μείωση 10,6%). Η παραγωγή ασφαλίστρων των κλάδων περιουσίας (οι οποίοι περιλαμβάνουν τους κλάδους πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπές ζημίες αγαθών και διαφόρων 1 Η πλήρης σχετική έκδοση της Υπηρεσίας Μελετών και Στατιστικής για την παραγωγή ασφαλίστρων για το σύνολο των κλάδων έτους 2012 είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: ΕΑΕΕ Σελίδα 6

7 Η ασφάλιση περιουσίας στην Ελλάδα χρηματικών απωλειών) έφτασε τα 550 (2011: 578) εκατ. (22,3% του συνόλου των ασφαλίσεων κατά Ζημιών), καταγράφοντας μείωση κατά 4,8%. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΕΑΕΕ σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων για το 1 ο εξάμηνο του 2013, στην οποία συμμετείχαν ασφαλιστικές επιχειρήσεις που άθροιζαν μερίδιο αγοράς 94,6%, οι ασφαλίσεις περιουσίας συγκέντρωσαν 298,5 εκατ. σε πρωτασφαλιστική παραγωγή (25,6% του συνόλου των ασφαλίσεων κατά Ζημιών) 2. Σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2012 η παραγωγή αυτή είναι αυξημένη κατά 1,7%. Γράφημα 2: Παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο περιουσίας (εκατ. ) ,1 22,8 23,0 146,3 141,8 139,6 29,1 114,0 26,7 126, ,8 454,9 460,6 434,6 396,8 22,8 72, , * 17.Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 18.Λοιπές ζημίες αγαθών 25.Διάφορες χρηματικές απώλειες *Αναφέρεται στο εξάμηνο του 2013, σε μερίδιο αγοράς 94,6%. Πίνακας 1: Παραγωγή ασφαλίστρων 3 κλάδου περιουσίας Κλάδος (εκατ. ) * 17.Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 436,8 454,9 460,6 434,6 396,8 202,9 18.Λοιπές ζημίες αγαθών 146,3 141,8 139,6 114,0 126,2 72,8 25.Διάφορες χρηματικές απώλειες 22,07 22,8 23,0 29,1 26,7 22,8 Σύνολο 605,19 619,5 623,1 577,7 549,7 298,5 *Αναφέρεται στο εξάμηνο του 2013, σε μερίδιο αγοράς 94,6%. Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα της ΕΑΕΕ σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων, η οποία καταγράφει την εξέλιξη της παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εκπροσωπούν το 94,6% της αγοράς, η χρονική κατανομή της αθροιστικής παραγωγής του κλάδου περιουσίας φαίνεται στο παρακάτω γράφημα. Κατά τη διάρκεια του 2 Η πλήρης μελέτη της ΕΑΕΕ σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων για το 1 ο εξάμηνο 2013 είναι διαθέσιμη από την ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΑΕΕ στο σύνδεσμο: 3 Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος συμβολαίου ΕΑΕΕ Σελίδα 7

8 Η ασφάλιση περιουσίας στην Ελλάδα μελετώμενου χρονικού διαστήματος, η παραγωγή ασφαλίστρων εμφάνιζε κορύφωση τον Ιανουάριο και το Δεκέμβριο, ενώ εμφάνιζε κατώτατο τον Αύγουστο. Γράφημα 3: Μηνιαία παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου περιουσίας (εκατ. ) Εκατομμύρια Σημείωση: Τα στοιχεία του παραπάνω γραφήματος αφορούν στο άθροισμα των κλάδων πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών κλάδων ζημιών και διαφόρων χρηματικών απωλειών σε μερίδιο αγοράς 94,6%. Η κατανομή της παραγωγής ασφαλίστρων ανά ασφαλιστική επιχείρηση δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μεριδίων αγοράς σε λίγες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά, από τις 36 επιχειρήσεις που άσκησαν τον κλάδο πυρκαϊάς κατά το 2012, οι 5 πρώτες είχαν μερίδιο αγοράς 56,2% (από 58,5% το 2011) και οι 10 πρώτες 81,1% (από 82,8% το 2011). ΕΑΕΕ Σελίδα 8

9 Η ασφάλιση περιουσίας στην Ελλάδα Γράφημα 4: Μερίδια αγοράς επί του συνόλου του κλάδου πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως ,4% 14,5% πρώτες 5 24,9% 56,2% Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της εποπτικής αρχής, οι αποζημιώσεις οι οποίες καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τους κλάδους περιουσίας έφτασαν το 2012 τα 146,1 εκατομμύρια 4, μειωμένες κατά 8,0% σε σχέση με το 2011 (158,8 εκατ. ). Γράφημα 5: Καταβολές αποζημιώσεων κλάδου (εκατ. ) 250 5, ,2 68, ,6 3,2 38,6 4,1 51,8 6,7 40,8 138,0 152, ,9 103,0 98, Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως 18.Λοιπές ζημίες αγαθών 25.Διάφορες χρηματικές απώλειες 4 Η πλήρης σχετική έκδοση της Υπηρεσίας Μελετών και Στατιστικής για τις αποζημιώσεις για το σύνολο των κλάδων έτους 2012 είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: ΕΑΕΕ Σελίδα 9

10 Η έρευνα της Ε.Α.Ε.Ε. 2. Η έρευνα της Ε.Α.Ε.Ε. Η ΕΑΕΕ διεξήγαγε για πέμπτη συνεχή χρονιά έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών με ερωτηματολόγιο, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των ασφαλίσεων περιουσίας (πλην των τεχνικών ασφαλίσεων) με σκοπό την επεξεργασία τους και την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. Τα ζητούμενα στοιχεία ήταν η παραγωγή ασφαλίστρων, τα αποθέματα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων (αρχής και τέλους έτους), οι πληρωθείσες αποζημιώσεις καθώς και τα αποθέματα εκκρεμών αποζημιώσεων (αρχής και τέλους έτους) και αφορούσαν μόνο σε πρωτασφαλίσεις (πριν την αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων) ενώ τα στοιχεία των αποθεμάτων περιελάμβαναν κάθε σχετικό είδος υπολογιζόμενων αποθεμάτων από την ασφαλιστική επιχείρηση (κινδύνων σε ισχύ, πραγματοποιηθέντα αλλά μη αναφερθέντα 5 κ.α.). Ο μόνος διαχωρισμός στο σύνολο των ασφαλισμένων κινδύνων αφορά τις κατοικίες. Οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι κίνδυνοι ομαδοποιούνται στην κατηγορία «Λοιποί κίνδυνοι». Στα παρεχόμενα στοιχεία περιλαμβάνονται οι εξής λογιστικοί κλάδοι (άρθρο 13 του Ν.Δ. 400/1970 όπως ισχύει): 8. πυρκαϊά και στοιχεία της φύσης (κλάδος 17), 9. λοιπές ζημίες αγαθών (εξαιρουμένων των τεχνικών ασφαλίσεων) (κλάδος 18) και 16. διάφορες χρηματικές απώλειες (κλάδος 25). Πίνακας 2: Αποτελέσματα έρευνας ΕΑΕΕ 2012 Κατοικίες ( ) Λοιποί κίνδυνοι ( ) Σύνολο ( ) Παραγωγή ασφαλίστρων , , ,79 ΑΜΔΑ 6 (αρχής έτους) , , ,77 ΑΜΔΑ (τέλους έτους) , , ,13 Δεδουλευμένα ασφάλιστρα , , ,43 Πληρωθείσες Ζημίες , , ,64 Αποθέματα εκκρεμών ζημιών (αρχής έτους) , , ,39 Αποθέματα εκκρεμών ζημιών (τέλους έτους) , , ,38 Επελθούσες αποζημιώσεις (αναλογία χρήσης) , , ,64 Αριθμός συμμετεχόντων στην έρευνα 25 Αθροιστικό μερίδιο αγοράς των ανωτέρω 93,8% Πηγή: Στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών ΕΑΕΕ 5 IBNR 6 Απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων ΕΑΕΕ Σελίδα 10

11 Η έρευνα της Ε.Α.Ε.Ε. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα βασικά στοιχεία του κλάδου έτσι όπως καταγράφονται από την έρευνα της ΕΑΕΕ για το έτος 2012 με βάση τις αθροιστικές απαντήσεις των 25 ασφαλιστικών επιχειρήσεων 7 - μελών που ανταποκρίθηκαν στο ερωτηματολόγιο της ΕΑΕΕ, οι οποίες κατείχαν μερίδιο αγοράς 93,8% του κλάδου πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως το Σύμφωνα με τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών, η παραγωγή ασφαλίστρων μοιράζεται κατά 51,1% για τις κατοικίες και 48,9% για τους λοιπούς κινδύνους. Από την προηγούμενη έρευνα φαίνεται ότι η αντίστοιχη αναλογία για το 2011 ήταν 50,9% για τις κατοικίες και 49,1% για τους λοιπούς κινδύνους. Για το 2012, η αναλογία των επελθουσών αποζημιώσεων (αναλογία χρήσης) ήταν 12,9% για τις κατοικίες και 87,1% για τους λοιπούς κινδύνους. Οι αντίστοιχες τιμές για το 2011 ήταν 15,8% και 84,2%. Γράφημα 6: Κατανομή παραγωγής ασφαλίστρων ,9% Κατοικίες 51,1% Λοιποί κίνδυνοι Γράφημα 7: Κατανομή αποζημιώσεων (αναλογία χρήσης) ,9% 87,1% Κατοικίες Λοιποί κίνδυνοι 7 Τα ονόματα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων οι οποίες απάντησαν στο ερωτηματολόγιο περιέχονται στο 1 ο παράρτημα. ΕΑΕΕ Σελίδα 11

12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες 3. Χρηματοοικονομικοί δείκτες 3.1 Συνολική εξέταση του κλάδου Από τα συγκεντρωμένα στοιχεία του κλάδου, όπως καταγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι δυνατόν να υπολογιστούν αριθμοδείκτες οι οποίοι επιτρέπουν την ετήσια παρακολούθηση της λειτουργικής συμπεριφοράς του κλάδου αλλά και τη σύγκρισή της με αυτή άλλων κλάδων 8. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, η οικονομική λειτουργία του κλάδου συγκρίνεται με αυτή των λοιπών κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζημιών (δηλαδή όλων των κλάδων κατά Ζημιών πλην της κλάδου αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) και εμφανίζονται στον πίνακα 3. Πίνακας 3: Χρηματοοικονομικοί δείκτες Ασφάλιση περιουσίας Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών Δείκτης ζημιών 32,7% 27,8% 27,5% Εκκρεμείς αποζημιώσεις (τέλους έτους) / Παραγωγή ασφαλίστρων 57,6% 46,9% 59,1% Εκκρεμείς αποζημιώσεις (τέλους έτους) / Πραγματοποιηθείσες ζημίες 9 (αναλογία έτους) 164,2% 162,0% 204,6% Πηγή: Στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων μελών ΕΑΕΕ, στοιχεία ασφαλιστικής αγοράς για λοιπούς κλάδους Κατά το 2012, ο δείκτης ζημιών (υπολογισμένος με βάση τις πραγματοποιηθείσες ζημίες και τη δεδουλευμένη παραγωγή ασφαλίστρων) ήταν υψηλότερος στην ασφάλιση περιουσίας σε σχέση με τους λοιπούς κλάδους κατά Ζημιών (δηλαδή εκτός της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων), 32,7% έναντι 27,5%. Το 2011, ο δείκτης ζημιών ήταν μικρότερος σε σχέση με αυτόν του 2012 (27,8%). Η ασφάλιση περιουσίας εμφανίζει παρόμοιο ποσοστό εκκρεμών αποζημιώσεων (τέλους έτους) ως προς την παραγωγή ασφαλίστρων (57,6%) σε σχέση με τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης κατά Ζημιών (59,1%). Επίσης, η τιμή του δείκτη αυξήθηκε σε σχέση με το 2011 (46,9%). Τέλος, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις ως προς τις πληρωθείσες αποζημιώσεις έφτασαν το 164,2% το 2012, μένοντας σχετικά σταθερές σε σχέση με το Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη των λοιπών κλάδων κατά Ζημιών για το 2012 (204,6%), η τιμή της ασφάλισης περιουσίας είναι αρκετά μικρότερη. 8 Όπως προκύπτουν από σχετικές εκδόσεις της Υπηρεσίας Μελετών και Στατιστικής «Επισκόπηση με Αριθμοδείκτες» για το σύνολο των κλάδων, διαθέσιμες από την ιστοσελίδα της ΕΑΕΕ: / Εκδόσεις Έντυπα. 9 Incurred losses ΕΑΕΕ Σελίδα 12

13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες Γράφημα 8: Δείκτης ζημιών 50% 45% 40% 39,9% 43,6% 35% 30% 25% 20% 31,4% 17,5% 27,8% 32,2% 32,7% 15% Δείκτης ζημιών ασφαλίσεων περιουσίας Μέσος δείκτης ζημιών ασφαλίσεων περιουσίας Πίνακας 4: Εξέλιξη χρηματοοικονομικών δεικτών Δείκτης ζημιών 32,2% 27,8% 17,5% 43,6% 39,9% 31,4% Εκκρεμείς αποζημιώσεις (τέλους έτους) / Παραγωγή ασφαλίστρων Εκκρεμείς αποζημιώσεις (τέλους έτους) / Επελθούσες αποζημιώσεις (αναλογία έτους) 57,6% 46,9% 37,8% 44,7% 47,3% 37,2% 164,2% 162,0% 222,3% 107,1% 119,7% 124,2% 3.2 Χρηματοοικονομικοί δείκτες ανά κάλυψη Οι δείκτες αξιολόγησης της λειτουργίας του κλάδου περιουσίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. Ο δείκτης ζημιών είναι χαμηλότερος για τις κατοικίες (8,4%) από τους λοιπούς κινδύνους (57,6%). Επίσης, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις είναι χαμηλότερες ως ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων και των αποζημιώσεων (αναλογία χρήσης) για τις κατοικίες σε σχέση με τους λοιπούς κινδύνους. ΕΑΕΕ Σελίδα 13

14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες Πίνακας 5: Δείκτες ανά κάλυψη 2011 Κατοικίες Λοιποί κίνδυνοι Σύνολο Δείκτης ζημιών 8,4% 57,6% 32,7% Εκκρεμείς αποζημιώσεις (τέλους έτους) / Παραγωγή ασφαλίστρων Εκκρεμείς αποζημιώσεις (τέλους έτους) / Επελθούσες αποζημιώσεις (αναλογία έτους) 12,2% 105,1% 57,6% 137,1% 168,2% 164,2% Στο επόμενο γράφημα παρατίθεται η εξέλιξη των δεικτών ζημιών ανά είδος κάλυψης. Οι δείκτες ζημιών κατοικιών είναι αρκετά χαμηλότεροι από τους αντίστοιχους για τους λοιπούς κινδύνους. Ο δείκτης ζημιών κατοικιών κινείται όλη τη διάρκεια της μελετώμενης περιόδου πολύ κοντά στο μέσο δείκτη ζημιών κατοικιών ενώ ο αντίστοιχος των λοιπών κινδύνων εμφανίζει αρκετά εντονότερη διακύμανση. Γράφημα 9: Δείκτης ζημιών ανά είδος κάλυψης 90% 80% 74,6% 70% 65,2% 60% 50% 40% 48,2% 45,9% 57,6% 52,5% Μέσος δείκτης 30% 23,6% 20% 10% 0% 14,2% Μέσος δείκτης 11,0% 12,5% 11,5% 10,3% 8,9% 8,4% Δείκτης ζημιών κατοικιών Δείκτης ζημιών λοιπών κινδύνων Μέσος δείκτης ζημιών κατοικιών Μέσος δείκτης ζημιών λοιπών κινδύνων ΕΑΕΕ Σελίδα 14

15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες Πίνακας 6: Εξέλιξη δεικτών ανά κάλυψη Κατοικίες Λοιποί κίνδυνοι Κατοικίες Λοιποί κίνδυνοι Λοιποί κίνδυνοι Κατοικίες Κατοικίες Λοιποί κίνδυνοι Δείκτης ζημιών 8,4% 57,6% 8,9% 45,9% 10,3% 23,6% 11,5% 74,6% Εκκρεμείς αποζημιώσεις (τέλους έτους) / Παραγωγή ασφαλίστρων 12,2% 105,1% 10,9% 84,2% 11,4% 60,2% 10,0% 79,2% Εκκρεμείς αποζημιώσεις (τέλους έτους) / Επελθούσες αποζημιώσεις (αναλογία έτους) 137,1% 168,2% 121,4% 169,6% 114,2% 262,3% 90,9% 109,6% ΕΑΕΕ Σελίδα 15

16 Παραρτήματα Παράρτημα 1: Κατάλογος συμμετεχόντων List of participants Η Επιτροπή Περιουσίας, Αντασφαλίσεων, Μεταφορών και Σκαφών της ΕΑΕΕ επιθυμεί να ευχαριστήσει τις παρακάτω ασφαλιστικές επιχειρήσεις μέλη που ανταποκρίθηκαν στο σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο υποστήριξε το μελετητικό έργο της παρούσας έκδοσης. HAIC s Property, Reinsurance, Cargo and Hull committee wishes to thank the following insurance enterprises members for their response to the questionnaire that supported the undertaken study. Πίνακας 7: Κατάλογος συμμετεχόντων (List of participants) 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 2. ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε. 3. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Γ.Α. 4. ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε 5. ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 6. ΕΥΡΩΠΑ Ι ΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 7. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. 8. ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ Ε.Ε.Α. ΖΗΜΙΩΝ 9. ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ - NP INSURANCE Α.Ε.Α.Ε. 10. ΣΙΔΕΡΗΣ Γ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Α.Ε.Γ.Α. 11. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. 12. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε. 13. ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε. 14. AIG EUROPE LTD 15. AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 16. CREDIT AGRICOLE INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. 17. ERB EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α. 18. ERGO Α.Α.Ε.Ζ 19. GENERALI HELLAS A.A.E. 20. GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε 21. HDI - GERLING INDUSTRIE VERSICHERUNG A.G. 22. INTERASCO Α.Ε.Γ.Α. 23. INTERLIFE ΑΑΕΓΑ 24. INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α 25. PRIME INSURANCE LTD ΕΑΕΕ

17 Appendix 2: Executive summary During 2012, 36 (2011: 37) insurance enterprises were active in the insurance branch of fire and natural forces and produced 550 (2011: 578) million in premium in the three insurance branches that make up property insurance (fire and natural forces, other damages to property -including engineering insurance- miscellaneous financial losses). During the 1 st semester of 2013, property s premium increased by 1.7% in relation to the 1 st semester of It should be noted that the insurance enterprises paid claims amounting at 146 (2011: 159) million for the above insurance branches during 2012, a decrease of 8.0%. According to HAIC s research in property insurance (excluding engineering insurance) amongst its insurance enterprises-members, loss ratio for property insurance was estimated at 32.7% for 2012, increased from 27.8% in Loss ratio for other Non-life insurance (except for motor vehicle third party liability) was estimated at 27.5% which is lower than the one in property insurance. When the loss ratio is studied by type of insurance cover, home insurance loss ratio is much lower than the one for non-home insurance covers, 8.4% against 57.6%. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 74,6% 65,2% 57,6% 52,5% 48,2% 45,9% 23,6% Loss ratio of property insurance (other than home) Loss ratio of property insurance (other than home) The ratio of outstanding claims on premium reached 57.6% in 2012, increased from 46.9% in In this figure, property insurance ratio is slightly lower than the value for other Nonlife insurance which was 40.5% in Finally, outstanding claims to incurred claims for the year stood at 164.2% in 2012, slightly increased from 162.0% in For the other Non-life insurance, the corresponding value was 204.6% in HAIC

18

19 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 52. Ασφάλιση αυτοκινήτου 2012 Νοέμβριος Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής 2012 Νοέμβριος Παραγωγή ασφαλίστρων Εννεαμήνου 2013 Νοέμβριος Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2012 Οκτώβριος Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2012 Σεπτέμβριος 2013

20 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 47. Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2013 Σεπτέμβριος Αποζημιώσεις 2012 Αύγουστος Γενική αστική ευθύνη 2012 Ιούλιος GeneraLCivilLiability2012gr.pdf 44. Ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων 2012 Ιούλιος Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 Ιούνιος 2013

21 E.A.E.E. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής H.A.I.C. Research and Statistics Department Ιωάννης Φασόης, M.A Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, M.Sc., M.Res

22 Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ

Ασφάλιση Περιουσίας 2010

Ασφάλιση Περιουσίας 2010 Ασφάλιση Περιουσίας 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 24 Σύνοψη βασικών σημείων Κατά τη διάρκεια του 2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 22 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009

Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009 Ασφάλιση Νομικής Προστασίας 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 10 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2010

Νομική Προστασία 2010 Νομική Προστασία 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 21 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2012

Νομική Προστασία 2012 Νομική Προστασία 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 48 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Ιούνιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 86 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014

Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Ασφάλιση Νομικής προστασίας 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 79 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Νομικής

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2011

Νομική Προστασία 2011 Νομική Προστασία 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 37 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2011

Νομική Προστασία 2011 Νομική Προστασία 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 37 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Νομική Προστασία 2013

Νομική Προστασία 2013 Νομική Προστασία 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 62 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2013 Οικονομικές Μελέτες 46 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις έτους 2011

Αποζημιώσεις έτους 2011 Αποζημιώσεις έτους 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 31 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 18 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2009

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2009 Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2010 Οικονομικές Μελέτες 12 Σύνοψη βασικών σημείων Ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αστική Ευθύνη 2011

Γενική Αστική Ευθύνη 2011 Γενική Αστική Ευθύνη 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 32 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 27 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Δεκέμβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 77 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2014, ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2012

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2012 Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 54 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 17 Σύνοψη βασικών σημείων Το πλήθος των ασφαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων 2013

Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων 2013 Ασφάλιση μεταφερομένων εμπορευμάτων 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 64 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2011

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2011 Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 36 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Γενική αστική ευθύνη 2012

Γενική αστική ευθύνη 2012 Γενική αστική ευθύνη 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 45 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012

Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 Ετήσια Παραγωγή Ασφαλίστρων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούλιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 44 Σύνοψη βασικών σημείων Σύμφωνα με την έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων Ασφάλιση μεταφερόμενων εμπορευμάτων 2014-2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 82 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η ασφάλιση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2016

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2016 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Σεπτέμβριος 2017 Οικονομικές Μελέτες 96 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2016, ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξάμηνο 2012

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξάμηνο 2012 Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξάμηνο 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Αύγουστος 2012 Οικονομικές Μελέτες 33 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιανουάριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 41 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων πρώτου εξαμήνου 2011

Παραγωγή Ασφαλίστρων πρώτου εξαμήνου 2011 Παραγωγή Ασφαλίστρων πρώτου εξαμήνου 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 20 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015

Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015 Ασφάλιση Γενικής αστικής ευθύνης 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Αύγουστος 2016 Οικονομικές Μελέτες 87 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2015, ο κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010

Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010 Ασφάλιση Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάϊος 2011 Οικονομικές Μελέτες 16 Σύνοψη βασικών σημείων Η παραγωγή του

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2013 Οικονομικές Μελέτες 43 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2013

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2013 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 59 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Φεβρουάριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 56 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2014 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 58 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων

Παραγωγή ασφαλίστρων Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 50 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων A τρίμηνο 2012

Παραγωγή ασφαλίστρων A τρίμηνο 2012 Παραγωγή ασφαλίστρων A τρίμηνο 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 29 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2010

Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2010 Ασφάλιση Πληρωμάτων Πλοίων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 14 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 65 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 69 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2014 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 63 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Απρίλιος 2015 Οικονομικές Μελέτες 71 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων εννεαμήνου 2011

Παραγωγή Ασφαλίστρων εννεαμήνου 2011 Παραγωγή Ασφαλίστρων εννεαμήνου 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 23 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3. / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement

Αποζημιώσεις Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3.  / Εκδόσεις και Έντυπα. with English supplement Αποζημιώσεις 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος Πινάκων...

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2011

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2011 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 28 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η παραγωγή ασφαλίστρων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Αύγουστος 2015 Οικονομικές Μελέτες 72 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2017

Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2017 Παραγωγή ασφαλίστρων Α τριμήνου 2017 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2017 Οικονομικές Μελέτες 94 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2012

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2012 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Νοέμβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 51 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 75 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009

Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 Παραγωγή Ασφαλίστρων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 78 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2011

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2011 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2012 Οικονομικές Μελέτες 30 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από έρευνα την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2014-2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 83 Σύνοψη Βασικών Σημείων Συνολικά 999 συμβόλαια αναφορικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις ασφαλισμένες ζημιές του σεισμού με επίκεντρο στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014)

Έρευνα για τις ασφαλισμένες ζημιές του σεισμού με επίκεντρο στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014) Έρευνα για τις ασφαλισμένες ζημιές του σεισμού με επίκεντρο στην Κεφαλονιά (Ιανουάριος 2014) with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάρτιος 2014 Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2016

Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2016 Ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Νοέμβριος 2017 Οικονομικές Μελέτες 99 Σύνοψη Βασικών Σημείων Συνολικά 966 συμβόλαια αναφορικά με την ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάρτιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 80 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2014, οι κλάδοι ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2015

Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2015 Ασφάλιση σκαφών αναψυχής 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2016 Οικονομικές Μελέτες 84 Σύνοψη Βασικών Σημείων Κατά την διάρκεια του 2015, οι κλάδοι ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Ιουνίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 201142/570 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 542 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Μαρτίου 2016

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Μαρτίου 2016 Υπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 199368/384 Αριθμ. Φακ.: 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 450 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 27 Μαΐου 2016 Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013

Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013 Η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης Ξενοδόχων στην Ελλάδα 2009-2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2010

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2010 Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Απρίλιος 2011 Οικονομικές Μελέτες 15 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από έρευνα την

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων δωδεκαμήνου 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Φεβρουάριος 2017 Οικονομικές Μελέτες 93 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Σκαφών αναψυχής 2013

Ασφάλιση Σκαφών αναψυχής 2013 Ασφάλιση Σκαφών αναψυχής 2013 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2014 Οικονομικές Μελέτες 61 Σύνοψη βασικών σημείων Η ΕΑΕΕ πραγματοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 24 Νοεμβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 24 Νοεμβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 202665/724 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 616 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2012 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Οκτώβριος 2013 Οικονομικές Μελέτες 49 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Α εξαμήνου 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Σεπτέμβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 88 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2008

Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2008 Ασφαλίσεις Μεταφερομένων Εμπορευμάτων 2008 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων εννεαμήνου 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Νοέμβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 90 Σύνοψη βασικών σημείων Η Ε.Α.Ε.Ε. πραγματοποιεί μηνιαία έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2009

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2009 Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Ιούνιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 6 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2007

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 2007 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ( ποσά σε ευρώ ) ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΖΩΗΣ ΚΑΤΆ ΖΗΜΙΩΝ 2007 2.526.607.391,02 2.689.791.035,79 5.216.398.426,81 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 48,44% 51,56% 100,00%

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014

Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-2014 Φυσικές καταστροφές και ταραχές στην Ελλάδα 1993-214 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Ιανουάριος 215 Οικονομικές Μελέτες 68 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009

Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 Ασφαλίσεις Πληρωμάτων Πλοίων 2009 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Μάιος 2010 Οικονομικές Μελέτες 4 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ Α/Α ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2008-30.06.2008 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008 ΕΠΙ Υ ΑΠΟ ΠΡΩΤΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΣΥN. ΜΕΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΤΟΥΣ 2007 Α/Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2015

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2015 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Δεκέμβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 92 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Ιουλίου 2017

Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Ιουλίου 2017 Υπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Aριθμ. Πρωτ.: 207798/435 Αριθμ. Φακ.: 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 848 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2010 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2011 Οικονομικές Μελέτες 19 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 10 Ιουλίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Μαΐου 2017

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 10 Ιουλίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Μαΐου 2017 Aριθμ. Πρωτ.: 206707/329 Αριθμ. Φακ.: 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 794 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 10 Ιουλίου 2017 Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Μαΐου 2017 Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 195409/745 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 218 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

napaywy4 Aucpahimpwv ava ~ha60 aacp&aluq< l~pwrou T~IV~VOU 2013

napaywy4 Aucpahimpwv ava ~ha60 aacp&aluq< l~pwrou T~IV~VOU 2013 ETKYKAIOI APIOM. 21 21 1 YlT' oqj1v ~EVIKWV AIEU~UVTWV Kal npoima~bvwv napaywy4 Aucpahimpwv ava ~ha60 aacp&aluq< l~pwrou T~IV~VOU 2013 H pem~q ano~~h~i TO ano~ih~upa ip~uvac; nou npaypa~onoiqu~ q E.A.E.E.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2015 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2016 Οικονομικές Μελέτες 89 Σύνοψη βασικών σημείων Μετά από τη μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2013 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014

Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Οικονομικά αποτελέσματα ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Οκτώβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 74 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Νοέμβριος 2014 Οικονομικές Μελέτες 66 Σύνοψη βασικών σημείων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40

Αριθμοδείκτες Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών. Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής. Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 40 Αριθμοδείκτες 2011 Επισκόπηση της Ασφαλιστικής Αγοράς με τη χρήση Δεικτών with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Δεκέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Ζωής Μάιος 2017 Οικονομικές Μελέτες 95. Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής. with English supplement

Ασφαλίσεις Ζωής Μάιος 2017 Οικονομικές Μελέτες 95. Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής.  with English supplement Ασφαλίσεις Ζωής 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Μάιος 2017 Οικονομικές Μελέτες 95 Σύνοψη Βασικών Σημείων Οι ασφαλίσεις Ζωής αποτελούν ένα από τους μεγαλύτερους τομείς

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2014

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2014 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2014 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Νοέμβριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 76 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών,

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Νοεμβρίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Αυγούστου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 201897/657 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 588 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Oκτωβρίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016

Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016 Οικονομικά στοιχεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2016 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr Οκτώβριος 2017 Οικονομικές Μελέτες 97 Η παρούσα έκθεση υπόκειται σε προστασία της νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Απριλίου 2017

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου Απριλίου 2017 Υπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Aριθμ. Πρωτ.: 206184/264 Αριθμ. Φακ.: 082 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 763 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 9 Ιουνίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΝΟΡΜΟΣ Αγαπητή/ε συνάδελφε, απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της αίτησης, είναι να έχεις εξοφλήσει τουλάχιστον την υποχρεωτική συνεταιριστική σου

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Απριλίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Ιουνίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 199818/435 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 484 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2014 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Οκτωβρίου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 18 Απριλίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016

Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 18 Απριλίου Παραγωγή Ασφαλίστρων ανά κλάδο ασφάλισης Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 Yπ όψιν Γενικών Διευθυντών και Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Αριθμ. Πρωτ.: 198544/299 Αριθμ. Φακ.: 082 EΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 397 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 18 Απριλίου 2016

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Αυγούστου 2015

Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Αυγούστου 2015 Παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου Αυγούστου 2015 Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αντασφάλιση είναι η μεταφορά του συνόλου ή μέρους της ασφάλισης, από μια ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες σε μια άλλη, αντασφαλιστική.

Αντασφάλιση είναι η μεταφορά του συνόλου ή μέρους της ασφάλισης, από μια ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες σε μια άλλη, αντασφαλιστική. ΓΕΝΙΚΕΣ Τι είναι Ασφάλιση; Ασφάλιση με βάση την νομική έννοια, είναι κοινωνία όμοιων κινδύνων η οποία παρέχει στα μέλη της με αντάλλαγμα (ασφάλιστρο ή εισφορά) αυτόνομη αξίωση για κάλυψη οικονομικής ανάγκης.

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013

Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Επισκόπηση με αριθμοδείκτες 2013 Υπηρεσία Μελετών & Στατιστικής with English supplement www.eaee.gr -Εκδόσεις & Έντυπα Φεβρουάριος 2015 Οικονομικές Μελέτες 70 Σύνοψη Βασικών Σημείων Η μελέτη των χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα