Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό"

Transcript

1 el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου

2 Στοιχεία έκδοσης ZARGES GmbH Zargesstraße Weilheim, Germany Τηλ.: / Φαξ: / Internet: Μάρτιος 2016

3 Πίνακας περιεχομένων 1 Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Δομή υποδείξεων προειδοποίησης Ασφάλεια Προσωπικό Πληροφορίες για το πρωτόκολλο ελέγχου Διαδικασία σε περίπτωση ενεργοποίησης της διάταξης ανάσχεσης Τοποθέτηση σφραγίδων Σφράγιση στον ανυψωτικό μηχανισμό Σφράγιση του πίνακα ελέγχου Τοποθέτηση πλακετών ελέγχου Γενικά βήματα ελέγχου Έλεγχος σφραγίσεων Έλεγχος πλακετών ελέγχου Βήματα ελέγχου εξαρτημάτων Επισκόπηση συσκευών Έλεγχος της διάταξης ανάσχεσης Έλεγχος των φρένων του ανυψωτικού μηχανισμού και του βάρους φυγόκεντρου της διάταξης ανάσχεσης Συμπεριφορά σε περίπτωση κατάβασης κινδύνου

4 Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες 1 Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες Αυτό το πρόγραμμα ελέγχου χρησιμεύει στον τακτικό έλεγχο του ανελκυστήρα μικρών φορτίων και ισχύει μόνο εφόσον τηρείται το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης. Πρέπει να συνοδεύει σε κάθε ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Ανελκυστήρες μικρών φορτίων με εξαρτήματα Tractel Greifzug (πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης με την ίδια ή παλαιότερη ημερομηνία έκδοσης από την αναθεώρηση της 01 Ιουλίου 2015) πρέπει άμεσα και πριν από περαιτέρω χρήση να εφοδιαστούν με το παρόν πρόγραμμα ελέγχου και με σφραγίσεις. Τα βήματα ελέγχου που παρουσιάζονται στο παρόν πρόγραμμα ελέγχου πρέπει να εκτελούνται και να πρωτοκολλούνται τουλάχιστον μία φορά ανά ημερομηνία χρήσης του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται πάντα πριν από την πρώτη χρήση του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Οι οδηγίες χρήσης και το παρόν πρόγραμμα ελέγχου πρέπει να τηρούνται χωρίς εξαιρέσεις. Τα πρωτόκολλα ελέγχου πρέπει να συμπληρώνονται χωρίς παραλείψεις, πλήρως και υπεύθυνα. Ελλείψεις πρέπει να αναφέρονται άμεσα στον υπεύθυνο και στον κατασκευαστή του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το δελτίο συντήρησης (TBA6000) που συνοδεύει τις οδηγίες χρήσης. Κάθε κατάβαση κινδύνου (ορισμός, βλέπε πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης) πρέπει να καταγράφεται ξεχωριστά στο πρόγραμμα ελέγχου και να αναφέρεται στον κατασκευαστή του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί το δελτίο συντήρησης που συνοδεύει τις οδηγίες χρήσης. Ο ανελκυστήρας μικρών φορτίων πρέπει να τεθεί εκτός, πρέπει να ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό. Οι πλακέτες ελέγχου που συνοδεύουν το παρόν έγγραφο πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα με την τεκμηρίωση με την ημερομηνία της πρώτης θέσης σε λειτουργία, την ημερομηνία της τελευταίας συντήρησης από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο προσωπικό και την ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου από έναν εμπειρογνώμονα. Οι πλακέτες ελέγχου πρέπει να τοποθετηθούν πριν από τη λειτουργία στο ειδικά προβλεπόμενο σημείο πάνω στον ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Οι σφραγίδες που συνοδεύουν το παρόν έγγραφο (κωδικός είδους 61875) πρέπει τοποθετηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες στο παρόν πρόγραμμα ελέγχου από ένα άτομο που έχει εξουσιοδοτηθεί από τον υπεύθυνο και εκπαιδευτεί από την ZARGES. 1.1 Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Σύμβολο X X Επεξήγηση "Σημαντική υπόδειξη" Πληροφορίες για την αποφυγή υλικών ζημιών, την κατανόηση ή τη βελτιστοποίηση διαδικασιών εργασίας Σύμβολο για μια ενέργεια. Τηρείτε τη σειρά όταν υπάρχουν περισσότερα βήματα ενεργειών. 1.2 Δομή υποδείξεων προειδοποίησης 2 Ασφάλεια Λέξη επισήμανσης Είδος, πηγή και συνέπεια του κινδύνου ffμέτρα για την αποφυγή του κινδύνου. Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένου ελέγχου της διάταξης ανάσχεσης και του ανυψωτικού μηχανισμού υπάρχει κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου λόγω πτώσης! Η διάταξη ανάσχεσης και ο ανυψωτικός μηχανισμός του ανελκυστήρα μικρών φορτίων πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικά. Για τον έλεγχο της λειτουργικότητας πρέπει να εκτελούνται και να πρωτοκολλούνται όλα τα βήματα εργασίας που παρουσιάζονται στο παρόν πρόγραμμα ελέγχου καθημερινά πριν από την πρώτη χρήση του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Αν ένας από τους ελέγχου έχει αρνητικό αποτέλεσμα, τότε ο ανελκυστήρας μικρών φορτίων πρέπει να τεθεί εκτός. Μια αντίστοιχη πινακίδα πρέπει να τοποθετηθεί στον γενικό διακόπτη του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. 4

5 Απαραίτητα βήματα ελέγχου: Κεφάλαιο 7 «Γενικά βήματα ελέγχου» στη σελίδα 7 Κεφάλαιο 8 «Βήματα ελέγχου εξαρτημάτων» στη σελίδα 8 Πληροφορίες για το πρωτόκολλο ελέγχου Σε περίπτωση μη ενδεδειγμένης συντήρησης της διάταξης ανάσχεσης και του ανυψωτικού μηχανισμού υπάρχει κίνδυνος σοβαρών τραυματισμών ή θανάτου λόγω πτώσης! Για να μην υπάρχουν αποκλίσεις από τα διαστήματα ελέγχου που προβλέπονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή του ανυψωτικού μηχανισμού και της διάταξης ανάσχεσης, απαιτείται ετήσιος έλεγχος και συντήρηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή από εξουσιοδοτημένο και ειδικά εκπαιδευμένο για αυτές τις εργασίες άτομο. Αν από μια συντήρηση έχει παρέλθει πάνω από ένα έτος, τότε απαιτείται άμεση συντήρηση πριν από τη χρήση του ανελκυστήρα μικρών φορτίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Επίσης οι τροχοί κίνησης και πίεσης της διάταξης ανάσχεσης (Tractel Greifzug) πρέπει να αντικαθίστανται κατά την ετήσια συντήρηση με καινούργιους εργοστασιακούς τροχούς με χαραγμένη ημερομηνία κατασκευής. Οι ανυψωτικοί μηχανισμοί και οι διατάξεις ανάσχεσης πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή, ωστόσο το αργότερο μετά από 10 έτη ή 250 ώρες (όποιο επέλθει νωρίτερα) σε μια γενική συντήρηση από τον κατασκευαστή ή μια εξουσιοδοτημένη από τον κατασκευαστή τεχνική εταιρεία. Αν διαπιστωθούν ελλείψεις στους ανυψωτικούς μηχανισμούς ή στις διατάξεις ανάσχεσης (όπως π.χ. θόρυβοι, παραμορφώσεις κ.λπ.), ο ανελκυστήρας μικρών φορτίων πρέπει να τεθεί άμεσα εκτός χωρίς να κινηθεί περαιτέρω. Τα εξαρτήματα πρέπει να ελεγχθούν άμεσα από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή των εξαρτημάτων για τις εργασίες αυτές προσωπικό. 2.1 Προσωπικό Τα βήματα ελέγχου αυτού του προγράμματος ελέγχου επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από έναν εξειδικευμένο χειριστή ανελκυστήρων μικρών φορτίων και παρουσία ενός δεύτερου εξειδικευμένου ατόμου (περισσότερες πληροφορίες, βλέπε πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης). Τα άτομα στον σταθμό αιολικής ενέργειας πρέπει να μπορούν ανά πάσα στιγμή να πραγματοποιήσουν μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Η συντήρηση, επισκευή και πρώτη θέση σε λειτουργία του ανελκυστήρα μικρών φορτίων και άλλες εργασίες στον ανελκυστήρα μικρών φορτίων επιτρέπεται να εκτελούνται αποκλειστικά από προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί από την ZARGES και που έχει εξουσιοδοτηθεί για τις εργασίες αυτές. Οι εργασίες στον ανυψωτικό μηχανισμό και στη διάταξη ανάσχεσης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από προσωπικό, το οποίο έχει λάβει επίσημη εκπαίδευση από τον κατασκευαστή των εξαρτημάτων. Η συντήρηση και επισκευή του ανυψωτικού μηχανισμού και της διάταξης ανάσχεσης επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από τον ίδιο τον κατασκευαστή των εξαρτημάτων ή από εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστή προσωπικό. Η γενική συντήρηση επιτρέπεται να εκτελείται μόνο από τον ίδιο τον κατασκευαστή ή από εξειδικευμένο από τον κατασκευαστή των εξαρτημάτων προσωπικό (βλέπε πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή του ανυψωτικού μηχανισμού και της διάταξης ανάσχεσης). Ο χειρισμός ενός ανελκυστήρα μικρών φορτίων ZARGES επιτρέπεται να γίνεται μόνο από προσωπικό, το οποίο έχει λάβει σχετική εκπαίδευση στα πλαίσια μιας εκπαίδευσης χειριστών για τον χειρισμό και τη συμπεριφορά σε περίπτωση κινδύνου. Η συμμετοχή των εξουσιοδοτημένων και εκπαιδευμένων χειριστών σε αυτές τις εκπαιδεύσεις πρέπει να επιβεβαιώνεται με αντίστοιχα πιστοποιητικά. Το πιστοποιητικό πρέπει να ανανεώνεται κάθε 2 έτη. 3 Πληροφορίες για το πρωτόκολλο ελέγχου Τα αποτελέσματα των βημάτων ελέγχου πρέπει να καταγράφονται στο πρωτόκολλο ελέγχου. Τα πρωτόκολλο ελέγχου βρίσκεται στο παράρτημα αυτού του εγγράφου. Συμπληρώστε τον αριθμό σταθμού αιολικής ενέργειας, τον αριθμό σειράς ανελκυστήρα μικρών φορτίων, τον τύπο της διάταξης ανάσχεσης και τον τύπο του ανυψωτικού μηχανισμού στο ειδικό πεδίο του πρωτοκόλλου ελέγχου. Συμπληρώστε την ημερομηνία του ελέγχου. Σημειώνοντας με σταυρό τα αντίστοιχα πεδία επιβεβαιώστε ότι ελέγχθηκαν οι "σφραγίδες" και οι "πλακέτες" και ότι εκτελέστηκαν όλοι οι έλεγχοι στη "διάταξη ανάσχεσης" και στον "ανυψωτικό μηχανισμό". Αν ένας από τους ελέγχους έχει αρνητικό αποτέλεσμα και ένα εξάρτημα δεν είναι λειτουργικό, σημειώστε με σταυρό το πεδίο "Εκτός ". Αν όλοι οι έλεγχοι ολοκληρωθούν με επιτυχία και όλα τα εξαρτήματα είναι λειτουργικά, σημειώστε με σταυρό το πεδίο "Σε ετοιμότητα ". Σημειώστε με σταυρό το πεδίο "Περίπτωση ανάσχεσης", αν έχει σημειωθεί ένα συμβάν ανάσχεσης. Σημειώστε με σταυρό το πεδίο "Κατάβαση κινδύνου", αν έχει σημειωθεί μια κατάβαση κινδύνου. Συμπληρώστε την εταιρεία και το όνομα του ελεγκτή με κεφαλαίους χαρακτήρες. Συμπληρώστε την υπογραφή του ελεγκτή. Συμπληρώστε πιθανές ιδιαιτερότητες στο πεδίο "Παρατηρήσεις". 5

6 Διαδικασία σε περίπτωση ενεργοποίησης της διάταξης ανάσχεσης 4 Διαδικασία σε περίπτωση ενεργοποίησης της διάταξης ανάσχεσης Ειδικά σε μεγάλα ύψη πύργων (ύψος άξονα >80 m) η διάταξη ανάσχεσης μπορεί να ενεργοποιηθεί, όταν: η κίνηση λόγω ελαστικότητας του συρματόσχοινου ανάρτησης κατά την έναρξη ή διακοπή της διαδρομής (διαδρομές Stop-and-Go) στο συρματόσχοινο ασφαλείας αναγνωριστεί εσφαλμένα ως διαδρομή με υπερβολική ταχύτητα. Σε αυτήν την περίπτωση η διάταξη ανάσχεσης μπορεί να τεθεί ξανά σε λειτουργία. Για τον σκοπό αυτό: Ανοίξτε τη διάταξη ανάσχεσης με το χέρι ή με σύντομη κίνηση προς τα πάνω με τη βοήθεια του χειροστρόφαλου και του μοχλού εξαέρωσης φρένου. Καταγράψτε την περίπτωση ανάσχεσης στο πρόγραμμα ελέγχου. Όταν η κίνηση προς τα πάνω δεν είναι δυνατή (π.χ. λόγω θραύσης των μέσων ανάρτησης φορτίων, έλλειψης πρόσφυσης, ελαττωματικού συρματόσχοινου ανάρτησης ή παρόμοιων αιτιών βλάβης) ή όταν ενεργοποιείται εκ νέου η διάταξη ανάσχεσης: Στείλτε τη διάταξη ανάσχεσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή (βλέπε πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του ανελκυστήρα μικρών φορτίων και της διάταξης ανάσχεσης) για έλεγχο στον κατασκευαστή. Μην θέτετε τον ανελκυστήρα μικρών φορτίων ξανά σε λειτουργία, αν δεν αντιμετωπιστεί τεκμηριωμένα η αιτία της βλάβης. Σημειώστε με σταυρό το πεδίο "Περίπτωση ανάσχεσης" στο πρόγραμμα ελέγχου, τεκμηριώστε την ξεχωριστά και ενημερώστε τον υπεύθυνο και τον κατασκευαστή του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. 5 Τοποθέτηση σφραγίδων 5.1 Σφράγιση στον ανυψωτικό μηχανισμό Καθαρίστε την επιφάνεια γύρω από το άνοιγμα της ρύθμισης υπερφόρτωσης με οινόπνευμα (ή παρόμοια ουσία). Τοποθετήστε τη σφραγίδα πάνω από το άνοιγμα της ρύθμισης υπερφόρτωσης. 5.2 Σφράγιση του πίνακα ελέγχου Καθαρίστε την επιφάνεια με οινόπνευμα (ή παρόμοια ουσία). Τοποθετήστε τη σφραγίδα στον πίνακα ελέγχου. 6

7 Τοποθέτηση πλακετών ελέγχου 6 Τοποθέτηση πλακετών ελέγχου Οι ανελκυστήρες μικρών φορτίων ZARGES πρέπει να επισημαίνονται με πλακέτες ελέγχου κατά την επόμενη ετήσια συντήρηση, ωστόσο το αργότερο έως και τον Απρίλιο του Οι πλακέτες ελέγχου πρέπει να επισημανθούν κατά την πρώτη τοποθέτηση από έναν εμπειρογνώμονα σύμφωνα με την υπάρχουσα τεκμηρίωση: Ημερομηνία της πρώτης θέσης σε λειτουργία Ημερομηνία της τελευταίας συντήρησης Ημερομηνία του τελευταίου ελέγχου Ημερομηνία της επόμενης συντήρησης (δείχνει προς τα πάνω) Τοποθετήστε τις πλακέτες ελέγχου στο προβλεπόμενο σημείο πάνω την ταινία πλακετών ελέγχου (κωδικός είδους ) (βλέπε εικόνα). Τοποθετήστε την ταινία πλακετών ελέγχου στο προβλεπόμενο σημείο δίπλα από την πινακίδα τύπου στον ανελκυστήρα μικρών φορτίων. 7 Γενικά βήματα ελέγχου 7.1 Έλεγχος σφραγίσεων Πριν από κάθε χρήση από τον χειριστή βεβαιωθείτε ότι: η σφραγίδα πάνω από το άνοιγμα της ρύθμισης υπερφόρτωσης υπάρχει και δεν είναι σπασμένη (βλέπε κεφάλαιο 5). η σφραγίδα στον πίνακα ελέγχου υπάρχει και δεν είναι σπασμένη (βλέπε κεφάλαιο 5). Αν η σφραγίδα δεν υπάρχει ή είναι σπασμένη: Θέστε τον ανελκυστήρα μικρών φορτίων αμέσως εκτός. Τοποθετήστε μια αντίστοιχη πινακίδα στον γενικό διακόπτη του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Αναθέστε τον έλεγχο και την επισκευή του αντίστοιχου εξαρτήματος στον κατασκευαστή ή σε ένα εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο για το μέτρο αυτό άτομο. Οι έλεγχοι και τα αποτελέσματα πρέπει να καταγραφούν αμέσως μετά τον έλεγχο στο πρωτόκολλο ελέγχου. Μετά την εκτέλεση του ελέγχου σημειώστε έναν σταυρό στο πεδίο "Σφραγίδες". Αν ο έλεγχος έχει αρνητικό αποτέλεσμα, σημειώστε έναν σταυρό στο πεδίο "Εκτός ". Συμπληρώστε πιθανές ιδιαιτερότητες στο πεδίο "Παρατηρήσεις". 7.2 Έλεγχος πλακετών ελέγχου Πριν από κάθε χρήση από τον χειριστή βεβαιωθείτε ότι: στην πλακέτα αναγράφεται η ημερομηνία της πρώτης θέσης σε λειτουργία. στην πλακέτα αναγράφεται η ημερομηνία της επόμενης συντήρησης και ότι η ημερομηνία δεν είναι εκπρόθεσμη. Τηρήστε τους εθνικούς κανονισμούς και ενδεχ. βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία του ελέγχου από τον εμπειρογνώμονα αναγράφεται στην πλακέτα και ότι η ημερομηνία δεν είναι εκπρόθεσμη. Σε περίπτωση σφαλμάτων, βλαβών, ζημιών, απουσίας ή λήξης πλακετών ελέγχου και λοιπών ελλείψεων:. Θέστε τον ανελκυστήρα μικρών φορτίων αμέσως εκτός. X X X X Τοποθετήστε μια αντίστοιχη πινακίδα στον γενικό διακόπτη του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. X Φροντίστε να εκτελεστεί αμέσως ο εκπρόθεσμος έλεγχος από τον εμπειρογνώμονα. X Πρωτοκολλήστε ξεχωριστά το συμβάν, γνωστοποιήστε το στον κατασκευαστή και στον υπεύθυνο και αναθέστε τον έλεγχο σε ένα εξουσιοδοτημένο και εκπαιδευμένο από την ZARGES άτομο Οι έλεγχοι και τα αποτελέσματα πρέπει να καταγραφούν αμέσως μετά τον έλεγχο στο πρωτόκολλο ελέγχου. Μετά την εκτέλεση του ελέγχου σημειώστε έναν σταυρό στο πεδίο "Πλακέτες". Αν ο έλεγχος έχει αρνητικό αποτέλεσμα, σημειώστε έναν σταυρό στο πεδίο "Εκτός ". Συμπληρώστε πιθανές ιδιαιτερότητες στο πεδίο "Παρατηρήσεις". 7

8 Βήματα ελέγχου εξαρτημάτων 8 Βήματα ελέγχου εξαρτημάτων 8.1 Επισκόπηση συσκευών Χειροκίνητος μοχλός 2 Πλήκτρο στάσης έκτακτης ανάγκης 3 Παράθυρο παρατήρησης 4 Βάρος φυγόκεντρου 5 Πώμα 6 Διάταξη ανάσχεσης 7 Ανυψωτικός μηχανισμός 8 Άνοιγμα της εξαέρωσης φρένου 9 Άνοιγμα της ρύθμισης υπερφόρτωσης Έλεγχος της διάταξης ανάσχεσης Πριν από κάθε χρήση του ανελκυστήρα μικρών φορτίων να βεβαιώνεστε ότι η διάταξη ανάσχεσης (6) ενεργοποιείται σωστά, δηλαδή ότι σφίγγει το συρματόσχοινο ασφαλείας. Για τον σκοπό αυτό εκτελέστε με τη σειρά τα παρακάτω βήματα: Με οπτικό έλεγχο βεβαιωθείτε ότι η διάταξη ανάσχεσης (6) είναι σωστά στερεωμένη στον ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Ρυθμίστε τον χειροκίνητο μοχλό (1) στη θέση A. Η διάταξη ανάσχεσης (6) είναι ανοιχτή. Πατήστε το πλήκτρο στάσης έκτακτης ανάγκης (2). Βεβαιωθείτε ότι ο χειροκίνητος μοχλός (1) ρυθμίζεται στη θέση B. Βεβαιωθείτε ότι το συρματόσχοινο ασφαλείας δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα πάνω. Η διάταξη ανάσχεσης (6) είναι κλειστή. A B B Ανοίξτε το φρένο του ανυψωτικού μηχανισμού με τη βοήθεια του μοχλού εξαέρωσης φρένου (10), μέχρι αν αναρτηθεί ο ανελκυστήρας με το πλήρες βάρος του στη διάταξη ανάσχεσης. Ο ανελκυστήρας πρέπει να συγκρατηθεί από τη διάταξη ανάσχεσης. Με τον χειροτροχό (11) οδηγήστε προς τα πάνω, μέχρι να είναι δυνατό το άνοιγμα της διάταξης ανάσχεσης Ρυθμίστε τον χειροκίνητο μοχλό (1) στη θέση A. Η διάταξη ανάσχεσης (6) είναι ανοιχτή. Τραβήξτε το συρματόσχοινο ασφαλείας απότομα προς τα πάνω. Βεβαιωθείτε ότι ο χειροκίνητος μοχλός (1) ρυθμίζεται στη θέση B. Βεβαιωθείτε ότι το συρματόσχοινο ασφαλείας δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα πάνω. Η διάταξη ανάσχεσης (6) είναι κλειστή. A B B 8

9 Βήματα ελέγχου εξαρτημάτων Η διάταξη ανάσχεσης (6) δεν κλείνει και το συρματόσχοινο ασφαλείας μπορεί να τραβηχτεί προς τα πάνω: Θέστε τον ανελκυστήρα μικρών φορτίων αμέσως εκτός. Τοποθετήστε μια αντίστοιχη πινακίδα στον γενικό διακόπτη του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Ενημερώστε τον υπεύθυνο του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Αναθέστε τον έλεγχο και την επισκευή της διάταξης ανάσχεσης (6) σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. Οι έλεγχοι και τα αποτελέσματα πρέπει να καταγραφούν αμέσως μετά τον έλεγχο στο πρωτόκολλο ελέγχου. Μετά την εκτέλεση του ελέγχου σημειώστε έναν σταυρό στο πεδίο "Ενεργοποίηση". Αν ο έλεγχος έχει αρνητικό αποτέλεσμα, σημειώστε έναν σταυρό στο πεδίο "Εκτός ". Συμπληρώστε πιθανές ιδιαιτερότητες στο πεδίο "Παρατηρήσεις". 8.3 Έλεγχος των φρένων του ανυψωτικού μηχανισμού και του βάρους φυγόκεντρου της διάταξης ανάσχεσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Σοβαρός τραυματισμός ή θάνατος από πτώση λόγω μη του φρένου. Πατήστε το πλήκτρο στάσης έκτακτης ανάγκης. Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος προς τον ανυψωτικό μηχανισμό μέσω του γενικού διακόπτη. Θέστε τον ανελκυστήρα μικρών φορτίων αμέσως εκτός. Τοποθετήστε μια αντίστοιχη πινακίδα στον γενικό διακόπτη του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Ενημερώστε τον υπεύθυνο του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Αναθέστε τον έλεγχο και την επισκευή του ανυψωτικού μηχανισμού και της διάταξης ανάσχεσης σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού από πτώση αντικειμένων. Απαγορεύεται η παραμονή κάτω από αιωρούμενα φορτία. Αποκλείστε την περιοχή κινδύνου. Πριν από κάθε χρήση του ανελκυστήρα μικρών φορτίων βεβαιωθείτε ότι το βάρος φυγόκεντρου (4) περιστρέφεται κατά την κίνηση, το φρένο επεμβαίνει και συγκρατεί τον ανελκυστήρα μικρών φορτίων από το συρματόσχοινο ανάρτησης. Για τον σκοπό αυτό εκτελέστε με τη σειρά τα παρακάτω βήματα: Με οπτικό έλεγχο βεβαιωθείτε ότι ο ανυψωτικός μηχανισμός (7) είναι σωστά στερεωμένος στον ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Βεβαιωθείτε ότι το πώμα (5) εφαρμόζει σωστά στον 2. κινητήρα. 1. Ρυθμίστε τον χειροκίνητο μοχλό (1) στη θέση A. Η διάταξη ανάσχεσης (6) είναι ανοιχτή. Οδηγήστε τον ανελκυστήρα μικρών φορτίων περ. 2 μέτρα προς τα πάνω. Βλέποντας μέσα από το παράθυρο παρατήρησης βεβαιωθείτε ότι το βάρος φυγόκεντρου (4) περιστρέφεται κατά την κίνηση. Γενικά το βάρος φυγόκεντρου (4) πρέπει να παρατηρείται σε κάθε διαδρομή μέσα από το προβλεπόμενο παράθυρο παρατήρησης. 1. 9

10 Βήματα ελέγχου εξαρτημάτων Το βάρος φυγόκεντρου (4) δεν περιστρέφεται: Διακόψτε αμέσως την κίνηση. Πατήστε αμέσως το πλήκτρο στάσης έκτακτης ανάγκης (2). Ο χειροκίνητος μοχλός (1) μεταπηδά από τη θέση A στη θέση B. Η διάταξη ανάσχεσης (6) κλείνει και η κίνηση διακόπτεται. Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος προς τον ανυψωτικό μηχανισμό (7) μέσω του γενικού διακόπτη. Θέστε τον ανελκυστήρα μικρών φορτίων αμέσως εκτός. Τοποθετήστε μια αντίστοιχη πινακίδα στον γενικό διακόπτη του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Ενημερώστε τον υπεύθυνο του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Αναθέστε τον έλεγχο και την επισκευή της διάταξης ανάσχεσης (6) σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. A B Διακόψτε την κίνηση. Το φρένο επεμβαίνει και συγκρατεί τον ανελκυστήρα μικρών φορτίων από το συρματόσχοινο ανάρτησης. Οδηγήστε τον ανελκυστήρα μικρών φορτίων προς τα κάτω. Διακόψτε την κίνηση. Το φρένο επεμβαίνει και συγκρατεί τον ανελκυστήρα μικρών φορτίων από το συρματόσχοινο ανάρτησης. 2. Το φρένο δεν επεμβαίνει και δεν συγκρατεί τον ανελκυστήρα μικρών φορτίων από το συρματόσχοινο ανάρτησης: Πατήστε αμέσως το πλήκτρο στάσης έκτακτης ανάγκης (2). Ο χειροκίνητος μοχλός (1) μεταπηδά από τη θέση A στη θέση B. Η διάταξη ανάσχεσης (6) κλείνει και η κίνηση διακόπτεται. Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος προς τον ανυψωτικό μηχανισμό (7) μέσω του γενικού διακόπτη. Θέστε τον ανελκυστήρα μικρών φορτίων αμέσως εκτός. Τοποθετήστε μια αντίστοιχη πινακίδα στον γενικό διακόπτη του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Ενημερώστε τον υπεύθυνο του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. Αναθέστε τον έλεγχο και την επισκευή του ανυψωτικού μηχανισμού (7) σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό. A 1. B Οι έλεγχοι και τα αποτελέσματα πρέπει να καταγραφούν αμέσως μετά τον έλεγχο στο πρωτόκολλο ελέγχου. Μετά την εκτέλεση του ελέγχου σημειώστε σταυρούς στα πεδία "Μηχανισμός κίνησης" και "Φρένο κινητήρα" και "Βάρος φυγόκεντρου". Αν ο έλεγχος έχει αρνητικό αποτέλεσμα, σημειώστε έναν σταυρό στο πεδίο "Εκτός ". Αν όλοι οι έλεγχοι ολοκληρωθούν με επιτυχία, σημειώστε με σταυρό το πεδίο "Σε ετοιμότητα ". Συμπληρώστε πιθανές ιδιαιτερότητες στο πεδίο "Παρατηρήσεις". 10

11 9 Συμπεριφορά σε περίπτωση κατάβασης κινδύνου Συμπεριφορά σε περίπτωση κατάβασης κινδύνου ΚΙΝΔΥΝΟΣ Κίνδυνος πτώσης! Η κατάβαση του ανυψωτικού μηχανισμού επιτρέπεται στη χειροκίνητη λειτουργία μόνο σε περίπτωση κινδύνου. Μην εκτελείτε κατάβαση κινδύνου σε περίπτωση υπερφόρτωσης. Μετά από κάθε κατάβαση κινδύνου αναθέστε τον έλεγχο του ανυψωτικού μηχανισμού στην Tractel Greifzug GmbH ή σε ένα συνεργείο ανυψωτικών μηχανισμών που έχει εξουσιοδοτηθεί από την Tractel Greifzug GmbH. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα που παρουσιάζουν ζημιές ή φθορές. Εξαιρέσεις: Κατάβαση κινδύνου μέσω του οριοδιακόπτη κινδύνου. Κατάβαση κινδύνου για απόσταση μικρότερη των 20 cm. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος σύνθλιψης. Η κατάβαση κινδύνου αντί της ηλεκτρικής κατάβασης απαγορεύεται και συνεπάγεται αυξημένη φθορά στο φρένο φυγόκεντρου και πιθανή βλάβη του φρένου. Παρατηρήστε προσεκτικά τη διαδρομή κίνησης, καθώς οι ηλεκτρικές λειτουργίες ασφαλείας δεν είναι ενεργές. Κάτω από τον ανελκυστήρα μικρών φορτίων δεν επιτρέπεται να βρίσκονται άτομα στην περιοχή της διαδρομής και πάνω στην σκάλα. Η κατάβαση κινδύνου πρέπει να διακοπεί μετά από περ. 30 m ανοδικής κίνησης για τουλάχιστον 5 λεπτά. Κάθε διαδρομή μέσω κατάβασης κινδύνου πρέπει να καταγράφεται στο πρωτόκολλο ελέγχου. Μετά από μια κατάβαση κινδύνου σημειώστε με σταυρό το πεδίο "Κατάβαση κινδύνου" και το πεδίο "Εκτός. Στείλτε τον ανυψωτικό μηχανισμό για έλεγχο στον κατασκευαστή. Ενημερώστε τον υπεύθυνο και τον κατασκευαστή του ανελκυστήρα μικρών φορτίων. 11

12 Αρ. σταθμού αιολικής ενέργειας Αρ. σειράς ανελκυστήρα μικρών φορτίων Τύπος διάταξης ανάσχεσης Τύπος ανυψωτικού μηχανισμού Καθημερινό πρωτόκολλο ελέγχου Έλεγχος Συμβάν Ημερομηνία Σφραγίδα Πλακέτες Διάταξη ανάσχεσης Περίπτωση ανάσχεσης Ενεργοποίηση Βάρος φυγόκεντρου Ανυψωτικός μηχανισμός Μηχανισμός Φρένο κινητήρα κίνησης Σε ετοιμότητα Κατάβαση κινδύνου Εκτός Εταιρεία / Όνομα του ελεγκτή (κεφαλαίοι χαρακτήρες) Υπογραφή ελεγκτή Παρατηρήσεις

13 Αρ. σταθμού αιολικής ενέργειας Αρ. σειράς ανελκυστήρα μικρών φορτίων Τύπος διάταξης ανάσχεσης Τύπος ανυψωτικού μηχανισμού Καθημερινό πρωτόκολλο ελέγχου Έλεγχος Συμβάν Ημερομηνία Σφραγίδα Πλακέτες Διάταξη ανάσχεσης Περίπτωση ανάσχεσης Ενεργοποίηση Βάρος φυγόκεντρου Ανυψωτικός μηχανισμός Μηχανισμός Φρένο κινητήρα κίνησης Σε ετοιμότητα Κατάβαση κινδύνου Εκτός Εταιρεία / Όνομα του ελεγκτή (κεφαλαίοι χαρακτήρες) Υπογραφή ελεγκτή Παρατηρήσεις

14 Αρ. σταθμού αιολικής ενέργειας Αρ. σειράς ανελκυστήρα μικρών φορτίων Τύπος διάταξης ανάσχεσης Τύπος ανυψωτικού μηχανισμού Καθημερινό πρωτόκολλο ελέγχου Έλεγχος Συμβάν Ημερομηνία Σφραγίδα Πλακέτες Διάταξη ανάσχεσης Περίπτωση ανάσχεσης Ενεργοποίηση Βάρος φυγόκεντρου Ανυψωτικός μηχανισμός Μηχανισμός Φρένο κινητήρα κίνησης Σε ετοιμότητα Κατάβαση κινδύνου Εκτός Εταιρεία / Όνομα του ελεγκτή (κεφαλαίοι χαρακτήρες) Υπογραφή ελεγκτή Παρατηρήσεις

15 Αρ. σταθμού αιολικής ενέργειας Αρ. σειράς ανελκυστήρα μικρών φορτίων Τύπος διάταξης ανάσχεσης Τύπος ανυψωτικού μηχανισμού Καθημερινό πρωτόκολλο ελέγχου Έλεγχος Συμβάν Ημερομηνία Σφραγίδα Πλακέτες Διάταξη ανάσχεσης Περίπτωση ανάσχεσης Ενεργοποίηση Βάρος φυγόκεντρου Ανυψωτικός μηχανισμός Μηχανισμός Φρένο κινητήρα κίνησης Σε ετοιμότητα Κατάβαση κινδύνου Εκτός Εταιρεία / Όνομα του ελεγκτή (κεφαλαίοι χαρακτήρες) Υπογραφή ελεγκτή Παρατηρήσεις

16 Αρ. σταθμού αιολικής ενέργειας Αρ. σειράς ανελκυστήρα μικρών φορτίων Τύπος διάταξης ανάσχεσης Τύπος ανυψωτικού μηχανισμού Καθημερινό πρωτόκολλο ελέγχου Έλεγχος Συμβάν Ημερομηνία Σφραγίδα Πλακέτες Διάταξη ανάσχεσης Περίπτωση ανάσχεσης Ενεργοποίηση Βάρος φυγόκεντρου Ανυψωτικός μηχανισμός Μηχανισμός Φρένο κινητήρα κίνησης Σε ετοιμότητα Κατάβαση κινδύνου Εκτός Εταιρεία / Όνομα του ελεγκτή (κεφαλαίοι χαρακτήρες) Υπογραφή ελεγκτή Παρατηρήσεις

17 Αρ. σταθμού αιολικής ενέργειας Αρ. σειράς ανελκυστήρα μικρών φορτίων Τύπος διάταξης ανάσχεσης Τύπος ανυψωτικού μηχανισμού Καθημερινό πρωτόκολλο ελέγχου Έλεγχος Συμβάν Ημερομηνία Σφραγίδα Πλακέτες Διάταξη ανάσχεσης Περίπτωση ανάσχεσης Ενεργοποίηση Βάρος φυγόκεντρου Ανυψωτικός μηχανισμός Μηχανισμός Φρένο κινητήρα κίνησης Σε ετοιμότητα Κατάβαση κινδύνου Εκτός Εταιρεία / Όνομα του ελεγκτή (κεφαλαίοι χαρακτήρες) Υπογραφή ελεγκτή Παρατηρήσεις

18 Αρ. σταθμού αιολικής ενέργειας Αρ. σειράς ανελκυστήρα μικρών φορτίων Τύπος διάταξης ανάσχεσης Τύπος ανυψωτικού μηχανισμού Καθημερινό πρωτόκολλο ελέγχου Έλεγχος Συμβάν Ημερομηνία Σφραγίδα Πλακέτες Διάταξη ανάσχεσης Περίπτωση ανάσχεσης Ενεργοποίηση Βάρος φυγόκεντρου Ανυψωτικός μηχανισμός Μηχανισμός Φρένο κινητήρα κίνησης Σε ετοιμότητα Κατάβαση κινδύνου Εκτός Εταιρεία / Όνομα του ελεγκτή (κεφαλαίοι χαρακτήρες) Υπογραφή ελεγκτή Παρατηρήσεις

19 Αρ. σταθμού αιολικής ενέργειας Αρ. σειράς ανελκυστήρα μικρών φορτίων Τύπος διάταξης ανάσχεσης Τύπος ανυψωτικού μηχανισμού Καθημερινό πρωτόκολλο ελέγχου Έλεγχος Συμβάν Ημερομηνία Σφραγίδα Πλακέτες Διάταξη ανάσχεσης Περίπτωση ανάσχεσης Ενεργοποίηση Βάρος φυγόκεντρου Ανυψωτικός μηχανισμός Μηχανισμός Φρένο κινητήρα κίνησης Σε ετοιμότητα Κατάβαση κινδύνου Εκτός Εταιρεία / Όνομα του ελεγκτή (κεφαλαίοι χαρακτήρες) Υπογραφή ελεγκτή Παρατηρήσεις

20 ZARGES GmbH Zargesstraße Weilheim, Germany Τηλ.: / Φαξ: / Internet: Μάρτιος 2016

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5

Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Μικροί ηλεκτρικοί στρεπτικοί μηχανισμοί κίνησης 2SG5 Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 05.13 Με την επιφύλαξη τροποποιήσεων! Περιεχόμενα Πρόσθετες οδηγίες λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5

Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Μηχανισμοί πρόωσης 2SB5 Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Έκδοση 03.13 Με επιφύλαξη αλλαγών! Περιεχόμενα Συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας SIPOS 5 Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Βασικά... 3 1.1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης FM456 FM457. Πλακέτα λειτουργίας. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM456 FM457 Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 615 286 03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα

Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Γρασαδόροι πεπιεσμένου αέρα Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 1.2 Δομή και περιγραφή λειτουργίας 1.3 Τεχνικά στοιχεία 1.4 Πεδίο χρήσης 2. Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO

Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου. Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Γενικές υποδείξεις επισκευής και ελέγχου Ασφαλής επισκευή και έλεγχος των συσκευών WABCO Έκδοση 2 Το παρόν έντυπο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR

ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ. 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης (2010/08) GR ΣΕΤ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 8 719 002 168 0 1 3 2 4 6720607703-00.1V 1 Ακροφύσιο αερίου 2 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 3 Κάλυμμα 4 Δαχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 607 616 (2010/08) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Eπεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE 6302 7070 07/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου Logano G215 WS µε καυστήρα Logatop LE ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ GD ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Manufactured under license of Daewoo International Corporation, Korea ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3 2. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 5 4. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη ασφαλείας ELGUIDE Σύστημα ρύθμισης θέσης ιμάντα

Υπόδειξη ασφαλείας ELGUIDE Σύστημα ρύθμισης θέσης ιμάντα Υπόδειξη ασφαλείας ELGUIDE Σύστημα ρύθμισης θέσης ιμάντα EL 1. Τεκμηρίωση 2 2. Ενδεδειγμένη χρήση 2 3. Συστήματα προστασίας 3 4. Αδιάλειπτη τροφοδοσία ρεύματος 3 5. Ομάδες χρηστών 3 6. Εξήγηση συμβόλων

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΦΩΤΗΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΜΒΑ Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας ΚΙΝΔΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης. Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Μονάδα Κατοικίας Ανοικτής Συνομιλίας 1280.. Περιγραφή συσκευής Η μονάδα κατοικίας ανοικτής συνομιλίας ανήκει στο σύστημα επικοινωνίας εισόδου Gira και αποτελείται από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4

ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Sambo Hellas www.sambo.gr Email: info@sambo.gr ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 5W SB-AT34/D4 Έκδοση 1.0 1. Μέρη και Λειτουργίες 1 13 7 8 9 2 3 4 5 6 13 Sambo Hellas 10 12 Μπροστά όψη

Διαβάστε περισσότερα

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά

HDM 330 HDM 500 Ελληνικά HDM 330 HDM 500 Ελληνικά 1 Στοιχεία για την τεχνική τεκμηρίωση 1.1 Σχετικά με την παρούσα τεκμηρίωση Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία διαβάστε την παρούσα τεκμηρίωση. Αποτελεί προϋπόθεση για ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 448. Πλακέτα αναφοράς βλαβών. Για το χρήστη. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Οδηγίες χρήσης Πλακέτα αναφοράς βλαβών Πλακέτα λειτουργίας FM 448 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 649 341 (2001/03) GR Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται όσον αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 0405GN Περιμετρικός οπτικός έλεγχος. Είναι απαραίτητο πριν οδηγήσουμε το αστικό λεωφορείο να κάνουμε ένα οπτικό έλεγχο γύρω από το όχημα.αυτός ο

Διαβάστε περισσότερα

1ZSE el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UC Εγχειρίδιο χρήστη

1ZSE el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UC Εγχειρίδιο χρήστη 1ZSE 5492-155 el, Αναθ. 4 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UC Εγχειρίδιο χρήστη Πρωτότυπες οδηγίες Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται να είναι γενικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4

Μονάδες ελικοειδών συμπιεστών Grasso SSP1. Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Βιβλίο συντήρησης (Αρχική γλώσσα, Γερμανικά) P_252515_4 Πνευματικά δικαιώματα Με την επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η ανατύπωση ή η διάδοση κανενός τμήματος με κανέναν τρόπο (εκτύπωση,

Διαβάστε περισσότερα

Γρασαδόρος χειρομοχλού

Γρασαδόρος χειρομοχλού Γρασαδόρος χειρομοχλού Σύμφωνα με την οδηγία DIN 1283-H-500 Βιομηχανικός γρασαδόρος ELITE K9 Βιομηχανικός γρασαδόρος 1 και 2 Στάνταρ γρασαδόρος Οδηγίες Χρήσης Περιεχόμενα: 1. Γενικά στοιχεία 1.1 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας CERTIZON C25 C50 C100 C200 C300 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με

Διαβάστε περισσότερα

MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω

MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω MEDUMAT Transport Αναπνευστήρας Συνοπτικές οδηγίες χρήσης για συσκευές από την έκδοση λογισμικού 6.3 και άνω Σε αυτές τις σύντομες οδηγίες χρήσης συνοψίζονται τα σημαντικότερα σημεία σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l A 405

Οδηγίες Χρήσης. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l. Αρ.είδους Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l A 405 Οδηγίες Χρήσης Αρ.είδους 27 070 Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 75 l Αρ.είδους 27 070 890 Συλλέκτης παλιών λαδιών(λαδιέρα) 95 l 04 573 A 405 Περιεχόμενα 1. Γενικά στοιχεία 2 1.1. Προορισμός σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση)

Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση) Σειρά εκτυπωτών HP Designjet L65500 Λίστα ελέγχου προετοιμασίας χώρου εγκατάστασης (δεύτερη έκδοση) Νομικές σημειώσεις 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1.

1 Σύμβολα. 3 Κατάλληλη χρήση. 4 Προβλεπόμενη λανθασμένη χρήση. 2 Ασφάλεια και κίνδυνοι. 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Σύμβολα 1.1 Υποδείξεις προειδοποίησης Οι υποδείξεις προειδοποίησης διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με το είδος του κινδύνου με τις εξής λέξεις

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS Τεχνική Προδιαγραφή για ABB MS Περιεχόμενα 1. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms132... 2 2. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms116... 4 3. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος

Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος Για τους Χρήστες του RICOH Smart Device Connector: Διαμόρφωση του Μηχανήματος ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Για όλους τους χρήστες Εισαγωγή... 3 Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...3 Εμπορικά σήματα...4

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828

Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Οδηγίες Χρήσης R-826/R-827/R-828 Περιγραφή Συσκευών R-826/R-827/R-828 1. ΦΤΕΡΩΤΗ 2. ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 3. ΚΛΙΠ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ 4. ΒΑΣΗ 5. ΠΙΣΩ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Ταχυκίνητα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτων και πιστοποιούνται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΟΛΛΟΥ. Λειτουργία χειροκίνητων ρολλών

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΟΛΛΟΥ. Λειτουργία χειροκίνητων ρολλών ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΟΛΛΟΥ Λειτουργία χειροκίνητων ρολλών Τα χειροκίνητα ρολά λειτουργούν με την βοήθεια των ελατηρίων που βρίσκονται στον άξονα του ρολού. Για να ανεβάσουμε το ρολό το πιάνουμε από το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR

Οδηγίες χρήσης. Logamatic Πίνακας ελέγχου. Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή (2011/09) GR Οδηγίες χρήσης Πίνακας ελέγχου 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Πίνακας ελέγχου για λέβητα στερεών καυσίμων με κυκλοφορητή 6 720 803 804 (2011/09) GR Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και

Διαβάστε περισσότερα

Σήμανση στη συσκευή. Για την ασφάλειά σας

Σήμανση στη συσκευή. Για την ασφάλειά σας ALC 2 F Σήμανση στη συσκευή Προσοχή! Ακτινοβολία λέιζερ. Μην κυττάζετε στην ακτίνα. Μέγιστη απόδοση εξόδου < 1 mw, Μήκος κύματος 630 650 nm, Προϊόν της κατηγορίας λέιζερ 2 (βάσει DIN EN 60825-1:2001-11)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Σχέδιο. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Σχέδιο Βρυξέλλες, C ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) αριθ. /2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για τη διαρκή αξιοπλοΐα

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη

1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4. Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη 1ZSE 5492-156 el, Αναθ. 4 Συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΥΦ), τύπος UBB Εγχειρίδιο χρήστη Πρωτότυπες οδηγίες Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο προορίζονται να είναι γενικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005)

«ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005) «ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ» (Κ.Υ.Α. Αρ.οικ.Φ.9.2./29362/1957/ΦΕΚ.1797Β`/ 21-12-2005) Φροντίζουμε για εσάς... Η εταιρεία μας έπειτα από εκτενή μελέτη για την σωστή αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Metron Αυτοματισμοί. αρπάγης. Οδηγίες εγκατάστασης

Metron Αυτοματισμοί. αρπάγης. Οδηγίες εγκατάστασης Metron Αυτοματισμοί Οδηγίες εγκατάστασεις αρπάγης Οδηγίες εγκατάστασης Περιεχόμενα 3-4 4 4 5 5 7-11 8 9-10 11 13-14 14 1. Οδηγίες ασφαλείας 1.1 Οδηγίες ασφαλείας 1.2 Προφυλάξεις Γενικά 1.4 Περιγραφή Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ EASY TOUCH ET-661 Περιεχόμενα Πλήκτρα και Λυχνία Ελέγχου...2 Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση / Pairing Λειτουργία...3 Ενδεικτική Λυχνία...4 Δημιουργία συνεργασίας με κινητό τηλέφωνο...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419,

ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92 419, E ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΤΥΠΟΥ BUS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΕΔΡΑ: ΚΑΒΑΛΑΣ 3 & ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ: 63 Ο ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΤΕΛ.: 210 27 91 067, 210 27 92 419, FAX: 210 27 92

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 154 08/001 GR Για τον ειδικό Οδηγίες συναρµολόγησης Σετ υποστήριξης θέρµανσης ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση Βιβλιογραφικά στοιχεία Η συσκευή συµµορφώνεται µε τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου

Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου Οδηγίες χρήσης Λέβητας συμπύκνωσης πετρελαίου COB COB-CS Λέβητας θέρμανσης Λέβητας με μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN

ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ CHEMPARK DORMAGEN Οδηγίες ασφαλείας Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας πριν από την είσοδό σας στο CHEMPARK και λάβετέ τις υπόψη κατά την παραμονή σας! Σας ευχαριστούμε! 1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ FA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Εγκατάσταση Λειτουργία Συντήρηση CE & TUV Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν από τη συναρμολόγηση,εγκατάσταση ή τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006

ΤΙΤΛΟΣ: ΦΡΕΝΟΜΕΤΡΟ ΚΩ ΙΚΟΣ/ΕΚ ΟΣΗ: O 1005 /1 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ : ΜΟΣΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ : 03/02/2006 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 6 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη µέτρηση των δυνάµεων και του συντελεστή πεδήσεως ενός ελεγχόµενου οχήµατος. Οι µετρήσεις αυτές πραγµατοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης

Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης Bραχίονα στερέωσης της μονάδας σκληρού δίσκου Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZCD1 7020229 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ESC Plus

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ESC Plus 1. ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ : Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει τις οδηγίες για τη χρήση και τη συντήρηση των πινάκων ESC Plus και πρέπει να φυλαχθεί προσεκτικά μετά την ανάγνωση για τις μελλοντικές αναφορές. Πριν από την

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Πίνακας ρυθμίσεων R1 Πίνακας ρυθμίσεων R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΠΟΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΥΛΟΥ Συντάκτες: Καθηγητής Γεώργιος Μαντάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Τεχνολογίας Ξύλου Κων/νος Νινίκας Μέλος Ε.Τ.Π., Τεχνολόγος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

E-CLICK. Οδηγίες χρήσης MDS AXIS. Μελετήστε τις προσεκτικά πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία! Φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση

E-CLICK. Οδηγίες χρήσης MDS AXIS. Μελετήστε τις προσεκτικά πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία! Φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση Οδηγίες χρήσης AXIS MDS Μελετήστε τις προσεκτικά πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία! Φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση Οι παρούσες οδηγίες λειτουργίας και συναρμολόγησης αποτελούν μέρος του μηχανήματος.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομες οδηγίες χρήσης

Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύντομες οδηγίες χρήσης Σύστημα ρύθμισης R1 Σύστημα ρύθμισης R2/R3 Μονάδα χειρισμού BM Wolf GmbH Ταχ. θυρίδα 1380 84048 Mainburg Τηλ. 08751/74-0 Φαξ 08751/741600 Ηλεκτρονική τοποθεσία: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΑΧΥΚΙΝΗΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ RSD 0 Περιεχόμενα Προσοχή... 3 Γενικές προειδοποιήσεις... 4 Τεχνική Περιγραφή... 5 Πιστοποιημένα χαρακτηριστικά κατασκευής της ΚΟΛΛΙΑΣ Ε.Π.Ε... 6 Λειτουργία βιομηχανικών ταχυπορτών...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό

Οδηγίες σέρβις. Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS. Για τον τεχνικό Οδηγίες σέρβις Πλακέτα λειτουργίας SM10 Πλακέτα ηλιακού για EMS Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από την έναρξη λειτουργίας και την εκτέλεση εργασιών σέρβις 7 747 006 140 12/2006 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com

τεχνικοί όροι www.centrosolar.com τεχνικοί όροι Γενικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στο εξειδικευμένο προσωπικό μίας εταιρίας εγκαταστάσεων. Εδώ θα βρείτε όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Συμπιεστής Νεφελοποιητής

Συμπιεστής Νεφελοποιητής ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Συμπιεστής Νεφελοποιητής Τηλ.: 210 29.23.783 Website: http://anorthosis.com.gr ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής για χρονικό διάστημα

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ

σχολή οδηγών ΣΑΒΡΑΜΗΣ Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Περιμετρικός έλεγχος εξετάζουμε για: 1) την καλή κατάσταση των επιφανειών του αυτοκινήτου από τυχαία χτυπήματα (πχ. ένα χτύπημα σε μια επιφάνεια του οχήματος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC

Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200. Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC Ηλεκτρομηχανικό μοτέρ για ανοιγόμενες πόρτες. 900PS-200 Εγχειρίδιο Χρήσης MADE IN ECC TO ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΕΧΕΙ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά από εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

Register your product and get support at AE2330. EL Εγχειρίδιο χρήσης

Register your product and get support at AE2330. EL Εγχειρίδιο χρήσης Register your product and get support at AE2330 EL Εγχειρίδιο χρήσης 1 a b c f e d 2 3 + _ + + _ + _ + + _ Ελληνικά 1 Σημαντικό Ασφάλεια Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας a Διαβάστε αυτές τις οδηγίες. b Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου 6 720 615 361-01.1SL Χαλύβδινος λέβητας Logano SK645 / SK745 Για το χρήστη Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 616 640-11/2007 GR

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: UTF-673 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΣΤΗΛΗ Σας ευχαριστούμε για την προτίμηση σας στο προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση. Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ 0 Τα Βιομηχανικά Ρολά είναι ηλεκτρικά κινούμενες διατάξεις, που προορίζονται για την κάλυψη ανοιγμάτωνκαι πιστοποιούνται βάσει του Ευρωπαϊκού Προτύπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Βιβλίο χρήσης για το χρήστη ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα GR INOA GREEN ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τον

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας S 500 / S 1000

Οδηγίες χρήσης. Οζονιστήρας S 500 / S 1000 Οδηγίες χρήσης Οζονιστήρας S 500 / S 1000 Εισαγωγή Σας συγχαίρουμε για την αγορά ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας της Sander και είμαστε πεπεισμένοι ότι θα μείνετε πολύ ικανοποιημένοι με αυτή τη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα