Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ"

Transcript

1 Ο ΗΓΟΣ ΑΡΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 1

2 1. Περιεχόµενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΕΚΑ ΑΡΧΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ Ο ΗΓΟΎ ΙΑΦΑΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΧΌΛΙΑ Ταυτότητα, Αποστολή και Κυριότητα Άµεση ιαφάνεια (Immediate Transparency) Όνοµα URL ήλωση αποστολής ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΛΊΣΤΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΊ ΈΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΧΌΛΙΑ Σχετικότητα και επιλογή Ακρίβεια Πρόσθετες πληροφορίες Παρουσίαση Πλοήγηση ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΛΊΣΤΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΈΛΕΓΧΟΣ ΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΧΌΛΙΑ Τεχνική διατήρηση Απαρχαίωση ιατήρηση περιεχοµένου Αναζωογόνηση ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΛΊΣΤΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΊ ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΒΆΣΙΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΧΌΛΙΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 2

3 10.4 ΛΊΣΤΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΊ ΈΛΕΓΧΟΙ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΧΌΛΙΑ ιαβουλεύσεις Συµµετοχή χρηστών Συνεισφορά χρήστη ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΛΊΣΤΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΊ ΈΛΕΓΧΟΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΤΙΚΌΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΧΌΛΙΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΛΊΣΤΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΊ ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΧΌΛΙΑ ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΛΊΣΤΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΊ ΈΛΕΓΧΟΙ ΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΧΌΛΙΑ Μεταδεδοµένα Τεχνολογίες Ιστοτόπου Κοινοποίηση Ανακαλυψιµότητα Κατανεµηµένη αναζήτηση ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΛΊΣΤΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΊ ΈΛΕΓΧΟΙ ΙΑΧΕΙΡΊΣΙΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΧΌΛΙΑ ικαιώµατα κατόχων περιεχοµένου ικαιώµατα ιδιοκτητών Ιστοτόπων Προστασία ιδιοκτητών Ιστοτόπων ενάντια στην προσφυγή στο δικαστήριο Ιδιωτικότητα τελικών χρηστών ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΛΊΣΤΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΊ ΈΛΕΓΧΟΙ ΙΑΤΗΡΉΣΙΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΧΌΛΙΑ ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 3

4 16.3 ΚΡΙΤΉΡΙΑ ΛΊΣΤΑ ΕΛΈΓΧΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΊ ΈΛΕΓΧΟΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Σηµειώσεις ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ MINERVA ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 4

5 2. Πρόλογος Από το 2002, το Πρόγραµµα Minerva υποστηρίζει τα Υπουργεία Πολιτισµού της Ευρώπης, που εργάζονται µαζί ως Οµάδα Εθνικών Εκπροσώπων (ΟΕΕ), στην οικοδόµηση µιας Κοινωνίας της Πληροφορίας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, η οποία αντικατοπτρίζει τον πλούτο της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής δηµιουργίας και κληρονοµιάς. Με την υποστήριξη της ΟΕΕ και της Βελγικής Προεδρίας, στο ψήφισµα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πολιτισµός και Κοινωνία της Γνώσης», οι Υπουργοί Πολιτισµού των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οι εκπρόσωποι αυτών δήλωσαν ότι: "Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο πολιτισµός συµβάλλει στην προώθηση του αµοιβαίου σεβασµού και στην κατανόηση των διαφορετικών ιδεών και ταυτοτήτων, και ότι µια τέτοια αµοιβαία κατανόηση µπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω µέσω της βελτιωµένης πρόσβασης στην πληροφορία των έργων ψηφιοποίησης. [...] Ενθάρρυνση των «πρωτοβουλιών ποιότητας» στους πολιτιστικούς δικτυακούς κόµβους». Μια κοινή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη βελτίωση της ποιότητας του on-line πολιτιστικού περιεχοµένου ξεκίνησε µε τη δηµοσίευση του εγγράφου «Πλαίσιο Ποιότητας των Βρυξελλών» το Αυτό το πλαίσιο: προτείνει την ολοκλήρωση - ενσωµάτωση της ποιότητας στην υποστήριξη των εθνικών πολιτιστικών προγραµµάτων και έργων ψηφιοποίησης προωθεί την παραγωγή πρακτικών εγγράφων οδηγιών για τους πολιτιστικούς οργανισµούς και ενθαρρύνει την εφαρµογή των δέκα «Αρχών Ποιότητας» για τους πολιτιστικούς διαδικτυακούς κόµβους. Αυτή η εργασία αναγνωρίστηκε στο έγγραφο η «Χάρτα της Πάρµας», που παρουσιάζεται το 2003 στην Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων του Συµβουλίου των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς η Κοινωνία της Πληροφορίας βασίζεται στη γνώση, οι πολιτιστικοί δικτυακοί κόµβοι έχουν πολλά να προσφέρουν σε όλους τους πολίτες. Η διαθεσιµότητα δικτυακών κόµβων υψηλής ποιότητας ενθαρρύνει τους Ευρωπαίους πολίτες να ανακαλύψουν, να εξερευνήσουν και να ωφεληθούν από το οnline υλικό που αναπαριστά τη µοναδική ποικιλοµορφία του Ευρωπαϊκού Πολιτισµού. Εκτός από την κατεύθυνση που παρέχεται από το Πλαίσιο Ποιότητας των Βρυξελλών, το παρόν έγγραφο έχει ωφεληθεί επίσης από την εµπειρία σε επίπεδο κράτους µέλους και από τις συνεισφορές των µικρών και µεγαλύτερων πολιτιστικών οργανισµών στην Ευρώπη. Προορίζεται για όλους τους πολιτιστικούς οργανισµούς που υλοποιούν ή συντηρούν ένα δικτυακό κόµβο, ο οποίος παρουσιάζει τα τεκµήρια και/ή τις πρωτοβουλίες τους στο ιαδίκτυο. Οι πολιτιστικοί οργανισµοί που έχουν την ευθύνη της διατήρησης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονοµιάς, όπως αυτοί που ορίστηκαν στο Εγχειρίδιο του Minerva ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 5

6 «Improving quality for European citizens», διαδραµατίζουν έναν σηµαντικό ρόλο για λογαριασµό του κοινού. Είναι σηµαντικό η ποιότητα τέτοιων οn-line προσφορών να είναι υψηλή, προκειµένου να δοθεί η καλύτερη δυνατή υπηρεσία στους Ευρωπαίους πολίτες. Το πρόγραµµα Minerva λειτουργεί για να υποστηρίξει τους πολιτιστικούς οργανισµούς σε όλη την Ευρώπη, καθώς αυτοί διατηρούν και συντηρούν ένα µερίδιο της κοινής κληρονοµιάς όλων. Οι Αρχές Ποιότητας του Minerva καθορίστηκαν και δηµοσιεύτηκαν ως ένας σηµαντικός τρόπος να διαδοθεί και να επιβληθεί η ποιότητα για τους πολιτιστικούς διαδικτυακούς κόµβους. Αυτός ο οδηγός εκδόθηκε καθώς η Οµάδα Εθνικών Εκπροσώπων καλωσόρισε νέα κράτη-µέλη από την Ανατολική Ευρώπη, εννέα νέες γλώσσες και θαυµάσια πολιτιστικά τεκµήρια που εµπλουτίζουν την Ευρωπαϊκή Κοινωνίας της Πληροφορίας. Επιπλέον ο οδηγός υπογραµµίζει τη σηµασία της ποιότητας για την υποστήριξη και τη συµβολή σε µια Κοινωνία της Πληροφορίας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Henry INGBERG Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου της Γαλλικής Κοινότητας του Βελγίου (Υπεύθυνος Οργανισµός της Οµάδας Εργασίας για την Ποιότητα του ικτύου Αριστείας Minerva) ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 6

7 3. Συντελεστές Κριτήρια για τις έκα Αρχές Ποιότητας του Minerva Οµάδα Εργασίας 5 του Minerva Προσδιορισµός Αναγκών Χρήστη, περιεχόµενο και Κριτήρια ποιότητας για Πολιτιστικές ιαδικτυακές Εφαρµογές Οργανωτής της δράσης Henry INGBERG, General Secretary of the Ministry of the French Community, BELGIUM Συντονιστής Isabelle DUJACQUIER, Ministry of the French Community, BELGIUM Ελληνική έκδοση Σοφία Ζ. Καραγιωργούδη, Καζαντζή Αθανασία, Μιχάλης Βαρδάκης Μηχανικοί Η/Υ & Πληροφορικής, Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων, Πανεπιστήµιο Πατρών Επιµέλεια κειµένων Eelco BRUINSMA, expert of Ministry of Education, Culture, Science, THE NETHERLANDS Ciaran CLISSMAN, expert of the Presidency of EU, IRELAND David DAWSON, The Council for Museums, Archives and Libraries, UNITED KINGDOM Isabelle DUJACQUIER, Ministry of the French Community, BELGIUM Pierluigi FELICIATI, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ITALY Fedora FILIPPI, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ITALY Muriel FOULONNEAU, University of Illinois, U.S.A. Antonella FRESA, Minerva Project, ITALY Monika HAGEDORN-SAUPE, S.M.B. Institut für Museumskunde - Staatliche Museen zu Berlin Stiftung Preussischer Kulturbesitz, GERMANY Cary KARP, Museum Network Information Center Europe, SWEDEN Annette KELLY, The Library Council, IRELAND Stefan RHODE-ENSLIN, S.M.B. Institut für Museumskunde - Staatliche Museen zu Berlin Stiftung Preussischer Kulturbesitz, GERMANY Marius SNYDERS, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-De Hoftoren, THE NETHERLANDS Gert VAN TITTELBOOM, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, BELGIUM ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 7

8 4. Ευχαριστίες Αξίζει ένα µεγάλο ευχαριστώ στα ακόλουθα άτοµα για την πολύτιµη συνεισφορά τους: Rossella CAFFO, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ITALY Jean-Pierre DALBERA, Ministère de la Culture et de la Communication, FRANCE Patricia MANSON, European Commission Bernard SMITH, European Commission Pier Giacomo SOLA, Amitié, ITALY Léon ZAKS, Ministry of the French Community, BELGIUM ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 8

9 5. Εισαγωγή Αυτό το έγγραφο παρέχει µια λεπτοµερή περιγραφή των δέκα «Αρχών Ποιότητας» που δηµοσιεύτηκαν από το ίκτυο Αριστείας Minerva. Οι δέκα αρχές είναι σύντοµες και παρέχουν λίγες οδηγίες ως προς τον τρόπο µε τον οποίο πρόκειται να εφαρµοστούν ή πώς να αξιολογήσουν εάν ένας Ιστότοπος συµµορφώνεται ή όχι µε αυτές. Αυτό το έγγραφο στοχεύει να παρέχει πληροφορία υποστήριξης για κάθε µια από τις δέκα αρχές. Για κάθε µια από τις δέκα αρχές, το παρόν έγγραφο παρέχει: - Σχολιασµό, που δίνει βασικές πληροφορίες και εξηγεί τα κίνητρα για την ύπαρξη της αρχής. - Ένα σύνολο κριτηρίων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να αξιολογήσουν εάν ένας δικτυακός κόµβος συµµορφώνεται ή όχι µε την αρχή. - Έναν πίνακα στοιχείων ελέγχου, που βασίζονται στα κριτήρια και τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην αξιολόγηση ενός δικτυακού κόµβου. - Ένα σύνολο πρακτικών ελέγχων και ερωτήσεων που ο κάτοχος ενός δικτυακού κόµβου µπορεί να χρησιµοποιήσει για να αποκτήσει περαιτέρω γνώση για τη συµβατότητα του δικτυακού κόµβου του. Οι δέκα αρχές στοχεύουν στους πολιτιστικούς δικτυακούς κόµβους αυτούς που αναφέρονται σε µουσεία, βιβλιοθήκες, αρχεία και άλλα πολιτιστικά ιδρύµατα. Εντούτοις, οι αρχές είναι αρκετά γενικές και µπορούν να εφαρµοστούν σχεδόν σε οποιοδήποτε δικτυακό κόµβο. Το παρόν έγγραφο προσθέτει πολιτιστική έµφαση στις αρχές, όπου αυτό είναι αρµόζον και προσθέτει σε αξία. ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 9

10 6. Οι δέκα Αρχές Ποιότητας Το πλήρες κείµενο των δέκα αρχών ποιότητας είναι το παρακάτω: Ένας ποιοτικός πολιτιστικός δικτυακός κόµβος προωθεί την ποικιλοµορφία της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονοµιάς παρέχοντας πρόσβαση στο ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόµενο σε όλους τους πολίτες. Συνεπώς ένας δικτυακός κόµβος που διανέµει πολιτιστικό περιεχόµενο πρέπει να ακολουθεί τις παρακάτω αρχές: Ο δικτυακός κόµβος πρέπει να προωθεί τη διαφάνεια (transparent), δηλαδή να δηλώνει µε σαφήνεια την ταυτότητα και τους στόχους του, καθώς επίσης και την ταυτότητα του οργανισµού που έχει την ευθύνη της διαχείρισής του. Ο δικτυακός κόµβος πρέπει να συλλέγει, να ψηφιοποιεί, να τεκµηριώνει, να παρουσιάζει και να επικυρώνει το περιεχόµενό του µε σκοπό τη δηµιουργία ενός αποδοτικού (effective) δικτυακού κόµβου για τους χρήστες. Ο δικτυακός κόµβος πρέπει να υλοποιεί τις οδηγίες της πολιτικής για ποιότητα υπηρεσιών προκειµένου να διασφαλιστεί ότι αυτός διατηρείται (maintained) και ενηµερώνεται σε ένα κατάλληλο επίπεδο. Ο δικτυακός κόµβος πρέπει να είναι προσβάσιµος(accessible) από όλους τους χρήστες, ανεξάρτητα της τεχνολογίας που χρησιµοποιούν ή των ικανοτήτων τους, συµπεριλαµβανοµένων της πλοήγησης, του περιεχοµένου και των στοιχείων αλληλεπίδρασης. Αυτό σηµαίνει ότι οι χρήστες πρέπει να µπορούν να εκτελούν όλες τις ενέργειες, να προσπελαύνουν το περιεχόµενο και να χρησιµοποιούν όλες τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το δικτυακό κόµβο, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους, την τεχνολογία που χρησιµοποιούν ή το περιβάλλον στο οποίο εργάζονται. Ο σχεδιασµός του δικτυακού κόµβου πρέπει να είναι ανθρωποκεντρικός (usercentred). Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες των χρηστών και να εξασφαλίζει τη σχετικότητα του περιεχοµένου και την ευκολία χρήσης µέσω της αξιολόγησης και της ανατροφοδότησης. Ο δικτυακός κόµβος πρέπει να είναι αλληλεπιδραστικός (responsive), δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν µε αυτόν και να λάβουν µια κατάλληλη απάντηση. Όπου απαιτείται, ο δικτυακός κόµβος πρέπει να ενθαρρύνει την υποβολή ερωτήσεων, την ανταλλαγή πληροφοριών καθώς και τη συζήτηση των χρηστών µεταξύ τους και µε τους υπευθύνους του δικτυακού κόµβου. Ο δικτυακός κόµβος πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση της σπουδαιότητας της πολυγλωσσίας (multilinguality), παρέχοντας ένα κατώτατο επίπεδο πρόσβασης σε περισσότερες από µία γλώσσες. Αυτό σηµαίνει ότι ο δικτυακός κόµβος θα πρέπει να παρέχει σε περισσότερες από µία γλώσσες, τουλάχιστον µια εισαγωγή και έναν οδηγό των περιεχοµένων του. ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 10

11 Ο δικτυακός κόµβος πρέπει να είναι διαλειτουργικός (interoperable) και να αποτελεί µέρος των πολιτιστικών δικτύων προκειµένου να επιτρέπει τον εύκολο εντοπισµό του περιεχοµένου του και των υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανάγκες των χρηστών. Ο δικτυακός κόµβος πρέπει να σέβεται νοµικά ζητήµατα (managed) όπως το IPR (Προστασία Πνευµατικών ικαιωµάτων) και την ιδιωτικότητα καθώς και να δηλώνει σαφώς τους όρους και τις διατάξεις βάσει των οποίων µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο δικτυακός κόµβος και το περιεχόµενό του. Ο δικτυακός κόµβος πρέπει να υιοθετεί καλές στρατηγικές και πρότυπα προκειµένου να διασφαλιστεί η µακροπρόθεσµη διατήρηση (preserved) αυτού και του περιεχοµένου του. ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός Χρήση του οδηγού Κάθε δικτυακός κόµβος πρέπει να αποτιµηθεί ως προς κάθε µια από τις αρχές. Η σηµαντικότητα της κάθε αρχής ποικίλλει ανάλογα µε τα στάδια του κύκλου ζωής του έργου µερικές είναι πιο σηµαντικές κατά τη διάρκεια του προγραµµατισµού του έργου, άλλες όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί, κ.λ.π.. Συµβουλευτείτε τον Πίνακα Προτεραιότητας των Αρχών (ενότητα 12) για λεπτοµέρειες. Για κάθε αρχή: 1. ιαβάστε τα σχόλια και σηµειώστε πως η κάθε αρχή βρίσκει εφαρµογή στον δικτυακό σας τόπο. 2. Εξετάστε το σύνολο των κριτηρίων ρυθµίζοντας τα έτσι ώστε να καλύπτουν τις δικές σας απαιτήσεις. 3. Συµπληρώστε τη λίστα ελέγχου 4. Πραγµατοποιήστε τους ελέγχους και απαντήστε στις ερωτήσεις. 5. Επανεξετάστε το δικτυακό κόµβο και αναγνωρίστε τα βήµατα που πρέπει να γίνουν για τη βελτίωση της ποιότητάς του. 6. ώστε προτεραιότητα σε αυτά τα βήµατα και υλοποιήστε τα. ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 11

12 7. ιαφανής 7.1 Εισαγωγή Αυτή η ενότητα εξετάζει την πρώτη αρχή, η οποία είναι: «Ο δικτυακός κόµβος πρέπει να προωθεί τη διαφάνεια (transparent), δηλαδή να δηλώνει µε σαφήνεια την ταυτότητα και τους στόχους του, καθώς επίσης και την ταυτότητα του οργανισµού που έχει την ευθύνη της διαχείρισής του». 7.2 Σχόλια Ταυτότητα, Αποστολή και Κυριότητα Η αρχή της διαφάνειας υπαγορεύει ότι ένας δικτυακός κόµβος υψηλής ποιότητας πρέπει να: - Είναι σαφώς προσδιορίσιµος - Έχει έναν προφανή σκοπό ή µια αποστολή - Είναι εύκολο στο χρήστη να τον συγκρίνει µε τις δικές του πληροφοριακές ανάγκες. Η διαφάνεια είναι µια θεµελιώδης ιδιότητα οποιουδήποτε Ιστοτόπου υψηλής ποιότητας. Υπάρχουν εκατοµµύρια Ιστοτόπων και επίσης µια καλή µηχανή αναζήτησης οδηγεί τον τελικό χρήστη σε χιλιάδες πιθανούς Ιστοτόπους. Παραδείγµατος χάριν, η έρευνα για τον «Italian Cultural Website» παράγει σχεδόν αποτελέσµατα. Έτσι, όταν φθάνουν οι χρήστες στον Ιστότοπο, πρέπει αµέσως να βεβαιωθούν ότι: - Πρόκειται για τον τύπο Ιστοτόπου που ψάχνουν στην πραγµατικότητα - Ο Ιστότοπος µπορεί να περιέχει τις πληροφορίες που ο χρήστης ψάχνει - Ο Ιστότοπος ανήκει σε έναν οργανισµό του πολιτιστικού τοµέα Η διαφάνεια στοχεύει στη µείωση της αβεβαιότητας και της σύγχυσης ένας διαφανής δικτυακός κόµβος είναι συνολικά σαφής ως προς την εστίασή του, το ρόλο του και το περιεχόµενό του. Οι χρήστες πρέπει να µάθουν, το συντοµότερο δυνατόν, - τι θα βρουν στον δικτυακός κόµβο, - εάν ο δικτυακός κόµβος θα ικανοποιήσει τις ανάγκες του σε πληροφορίες Άµεση ιαφάνεια (Immediate Transparency) «Το συντοµότερο δυνατόν» είναι ένα σηµαντικό µέρος αυτής της απαίτησης οι χρήστες δεν πρέπει να πλοηγούνται στο δικτυακό κόµβο πριν να ανακαλύψουν, τι αυτός πραγµατεύεται, ποιος έχει την κυριότητα του δικτυακού κόµβου και εάν ο δικτυακός ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 12

13 κόµβος είναι στην πραγµατικότητα αυτό που ψάχνουν. Αυτό σηµαίνει ότι οι κρίσιµες πληροφορίες της ταυτότητας και του προφίλ του Ιστοτόπου πρέπει να είναι διαθέσιµες στους χρήστες στην αρχική σελίδα του Ιστοτόπου ή στη χειρότερη περίπτωση µετά από ένα κλικ. Για να επιτευχθεί αυτό, ένας Ιστότοπος πρέπει να έχει στην πρώτη σελίδα: - ένα όνοµα που δίνει πληροφορίες για τον Ιστότοπο. - µια δήλωση της αποστολής ή µια περίληψη του Ιστοτόπου Όνοµα Το όνοµα του Ιστοτόπου πρέπει να δίνει µια σαφή ένδειξη για το τι πραγµατεύεται ο Ιστότοπος. Κατά συνέπεια το «Notre Dame Cathedral» είναι προτιµότερο από «Dream de Sully's», ή το «Μουσείο Βατικανού» από τους «θησαυρούς του Pontiffs». Έτσι ενώ τα επινοητικά ονόµατα είναι ένα έγκυρο στοιχείο των εµπορικών στρατηγικών, η διαφάνεια µπορεί να υποφέρει URL Συνήθως, το URL δεν είναι επαρκές για χρήση και ως όνοµα του Ιστοτόπου. Ενώ ένα URL όπως «notredame.fr» αναµένεται να είναι ο Ιστότοπος «Notre Dame Cathedral, είναι καλύτερα να προτιµηθεί ένα ρητό όνοµα. Επιπλέον, µερικά URLs απεικονίζουν οργανώσεις ή τµήµατα, παρά το περιεχόµενο και αυτό µπορεί να µειώσει την άµεση διαφάνεια ήλωση αποστολής Ανεξάρτητα από το όνοµα του Ιστοτόπου, µια συνοπτική δήλωση αποστολής για τον Ιστότοπο πρέπει να τίθεται στη διάθεση του χρήστη το συντοµότερο δυνατόν. Αυτή η δήλωση πρέπει να είναι διαθέσιµη σε όσο το δυνατό περισσότερες γλώσσες και να µην ξεπερνά τις πενήντα λέξεις σε µέγεθος. Ο σκοπός της είναι η παροχή πληροφορίας και όχι η ψυχαγωγία ή το µάρκετινγκ. Πρέπει να αναφέρει: - το θέµα του Ιστοτόπου - το σηµαντικότερο περιεχόµενο στον Ιστότοπο - τον οργανισµό που είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του Ιστοτόπου και - (προαιρετικά) το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Εάν, για λόγους σχεδιασµού, η πρώτη σελίδα του Ιστοτόπου είναι µια εισαγωγική οθόνη µε animation, όµορφες εικόνες ή άλλο µη-κειµενικό υλικό, αυτές οι πληροφορίες δήλωσης ταυτότητας και αποστολής πρέπει να είναι διαθέσιµες µετά από ένα κλικ. Εντούτοις, µια τέτοια µη-ενηµερωτική αρχική σελίδα ασκεί αρνητική επίδραση στη διαφάνεια του Ιστοτόπου και πρέπει να αποφεύγεται, εκτός αν αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Σε περίπτωση που χρησιµοποιείται µια τέτοια αρχική σελίδα, πρέπει να ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 13

14 είναι δυνατό να παρακαµφθεί η µπροστινή σελίδα, παραδείγµατος χάριν µε το κουµπί «skip intro». 7.3 Κριτήρια Προκειµένου να θεωρηθεί ένας δικτυακός κόµβος διαφανής, πρέπει να ικανοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια. Ο βαθµός διαφάνειας απεικονίζει τον αριθµό αυτών των κριτηρίων που ικανοποιούνται. Κατά συνέπεια ένας Ιστότοπος µπορεί να είναι «75% διαφανής» εάν δεν ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια. Μερικά από τα κριτήρια επικαλύπτονται από τις Αρχές Ποιότητας. Παραδείγµατος χάριν, αν το προφίλ του Ιστοτόπου διατίθεται σε πολλές γλώσσες, αυτό αυξάνει τη διαφάνεια του Ιστοτόπου για ένα διεθνές ακροατήριο αλλά επιδρά και στην πολυγλωσσία του Ιστοτόπου. - Το όνοµα του Ιστοτόπου πρέπει να απεικονίζεται µε σαφήνεια. - Το όνοµα του Ιστοτόπου πρέπει να αποκαλύπτει τη φύση και το σκοπό του Ιστοτόπου, το περιεχόµενο και τον ιδιοκτήτη του, όσο το δυνατόν περισσότερο. - Το URL του Ιστοτόπου πρέπει να παρέχει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για τη φύση του Ιστοτόπου. - Η αρχική σελίδα του Ιστοτόπου πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής: - Το όνοµα του Ιστοτόπου - Τη δήλωση της αποστολής του - Το όνοµα του οργανισµού που είναι υπεύθυνος για τον Ιστότοπο. - Η αρχική σελίδα του Ιστοτόπου πρέπει να είναι η πρώτη σελίδα που ο χρήστης βλέπει όταν επισκέπτεται τον Ιστότοπο (π.χ. index.html). 7.4 Λίστα ελέγχου Αυτή η ενότητα παρουσιάζει µια λίστα ελέγχου για την αξιολόγηση ενός Ιστοτόπου. Το όνοµα του Ιστοτόπου εµφανίζεται στη γραµµή τίτλου του φυλλοµετρητή Το ενεργό τµήµα του Ιστοτόπου εµφανίζεται στη γραµµή τίτλου του φυλλοµετρητή. Το όνοµα του Ιστοτόπου εµφανίζεται σε ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο µέρος στην αρχική σελίδα. Το όνοµα του Ιστοτόπου δείχνει το σκοπό και τη φύση αυτού. Το URL του Ιστοτόπου είναι ενδεικτικό του σκοπού αυτού. Υπάρχει δήλωση αποστολής. Η δήλωση αποστολής εµφανίζεται στην πρώτη σελίδα. Η δήλωση αποστολής διατίθεται σε πολλές γλώσσες. Η εναλλαγή των γλωσσών στη δήλωση αποστολής είναι εύκολη Το όνοµα του οργανισµού είναι ιδιαίτερα εµφανές. ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 14

15 Κάθε animation ή γραφικό µπορεί να παρακαµφθεί. 7.5 Πρακτικοί έλεγχοι Αυτή η ενότητα προτείνει µερικούς απλούς ελέγχους που πρέπει να γίνουν µε σκοπό να διαπιστωθεί το κατά πόσο ο Ιστότοπος συµµορφώνεται µε την αρχή της διαφάνειας. 1. Εµφανίζεται το όνοµα του Ιστοτόπου στη γραµµή τίτλου του φυλλοµετρητή; 2. Εµφανίζεται το ενεργό τµήµα του Ιστοτόπου (π.χ. Εκθέσεις, ήλωση Αποστολής ) επίσης στη γραµµή τίτλου, προκειµένου να διευκολυνθεί η πλοήγηση; 3. Είναι το όνοµα το Ιστοτόπου το πιο εµφανές κείµενο στην αρχική σελίδα; 4. Το URL είναι αντιπροσωπευτικό της φύσης του Ιστοτόπου; 5. Η δήλωση αποστολής του Ιστοτόπου εµφανίζεται σε προεξέχουσα θέση στην αρχική σελίδα; 6. Η δήλωση αποστολής αναφέρει ξεκάθαρα τους σκοπούς, τη φύση, τον ιδιοκτήτη και το περιεχόµενο του Ιστοτόπου; 7. Υπάρχει η δήλωση αποστολής σε πολλές γλώσσες; 8. Είναι εύκολη και σαφής η εναλλαγή από τη µια γλώσσα στην άλλη; 9. Η αρχική σελίδα αναφέρει τον οργανισµό που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη και την κατασκευή του Ιστοτόπου; 10. Αν χρησιµοποιείται animation ή µια άλλη µη-ενηµερωτική σελίδα σαν πρώτη σελίδα του Ιστοτόπου, µπορεί αυτή να παρακαµφθεί εύκολα; ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 15

16 8. Αποδοτικός 8.1 Εισαγωγή Αυτή η ενότητα εξετάζει τη δεύτερη αρχή, η οποία είναι: «Ο δικτυακός κόµβος πρέπει να συλλέγει, να ψηφιοποιεί, να τεκµηριώνει, να παρουσιάζει και να επικυρώνει το περιεχόµενό του µε σκοπό τη δηµιουργία ενός αποδοτικού (effective) δικτυακού κόµβου για τους χρήστες». 8.2 Σχόλια Ο πυρήνας της αρχής της αποδοτικότητας είναι το περιεχόµενο - ένας υψηλής ποιότητας Ιστότοπος πρέπει να έχει περιεχόµενο που είναι: - κατάλληλα επιλεγµένο και σχετικό, - έγκυρο και σωστό, - συνοδευόµενο από σωστά σχόλια και πρόσθετες πληροφορίες και - καλά-παρουσιασµένο. Ένα δεύτερο κρίσιµο στοιχείο ενός αποδοτικού Ιστοτόπου είναι η ευκολία µε την οποία οι χρήστες µπορούν να πλοηγηθούν στο υλικό που παρουσιάζεται Σχετικότητα και επιλογή Οι πολιτιστικοί Ιστότοποι παράγονται από πολιτιστικούς οργανισµούς που έχουν, ως σηµαντικό προτέρηµα, τον πολύ µεγάλο όγκο πολιτιστικού περιεχοµένου. Αυτό το περιεχόµενο µπορεί να είναι βιβλία, εικόνες, αγάλµατα, κτήρια, ιστορικές περιοχές ή να λάβει άλλες µορφές. Σε πολλές περιπτώσεις, τα συνολικά τεκµήρια ενός πολιτιστικού οργανισµού δεν µπορούν να τοποθετηθούν σε έναν Ιστότοπο, απλά επειδή υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Αυτό σηµαίνει ότι η επιλογή είναι κρίσιµη. Οποιοδήποτε πρόγραµµα ή πρωτοβουλία που δηµιουργούν έναν πολιτιστικό Ιστότοπο πρέπει να θέσει κριτήρια επιλογής που επιτρέπουν την επιλογή του περιεχοµένου που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί και να δηµοσιευτεί on-line. Τα κριτήρια ποικίλουν από πρόγραµµα σε πρόγραµµα, από οργανισµό σε οργανισµό. Καλά παραδείγµατα αποτελούν: απαίτηση χρηστών επιλογή των δηµοφιλέστερων αντικειµένων, προσδοκώµενο κοινό επιλογή των αντικειµένων που πιθανώς θα είναι ιδιαίτερα σηµαντικά για το επιλεγµένο ακροατήριο διατήρηση επιλογή των ευαίσθητων αντικειµένων και περιορισµός της πρόσβασης στα πρωτότυπα, θέµα του έργου επιλογή των αντικειµένων που ταιριάζουν στο θέµα του έργου, ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 16

17 συνεργασία µε άλλους οργανισµούς επιλογή αντικειµένων που ταιριάζουν στο θέµα µιας συνεργατικής έκθεσης ή ενός έργου που περιλαµβάνει άλλους οργανισµούς. Ένα καλά επιλεγµένο σύνολο On-line αντικειµένων ενισχύει πολύ την αξία ενός πολιτιστικού Ιστοτόπου στο συγκεκριµένο φορέα. Η παρουσίαση του περιεχοµένου που ο τελικός χρήστης ψάχνει, αυξάνει την αποτελεσµατικότητα του χρήστη. Φυσικά, αυτό απαιτεί την κατανόηση του τι ψάχνει ο χρήστης κάποια έρευνα σε αυτήν την περιοχή µπορεί να είναι σηµαντική πριν αρχίσουν οι τεχνικές πτυχές του έργου Ακρίβεια Ανεξάρτητα από τα αντικείµενα που επιλέγονται και παρουσιάζονται σε έναν πολιτιστικό Ιστότοπο, είναι σηµαντική η ευθύνη του πολιτιστικού οργανισµού να εξασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και το περιεχόµενο που παρέχονται είναι απόλυτα σωστά. Οι πολιτιστικοί Ιστότοποι ασκούν σηµαντική εκπαιδευτική και ερευνητική επίδραση και είναι σηµαντικοί πόροι για αυτές τις περιοχές τα λάθη υπονοµεύουν πολύ την αξία οποιουδήποτε πολιτιστικού Ιστοτόπου. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι το περιεχόµενο και οποιοδήποτε συνοδευτικό κείµενο αναθεωρούνται από τους εµπειρογνώµονες πριν από τη δηµοσίευσή τους. Συχνά, το τεχνικό προσωπικό που συµµετέχει στην ψηφιοποίηση και τη δηµοσίευση στο ιαδίκτυο δεν µπορεί να έχει την απαιτούµενη συγκεκριµένη πείρα. Μπορεί να σηµειωθεί, εντούτοις, ότι σε περίπτωση που το υλικό δεν είναι 100% σωστό, αυτό µπορεί να επισηµανθεί και να γίνει εµφανές στο χρήστη, από το να µην επιδειχθεί Πρόσθετες πληροφορίες Ενώ ο πυρήνας πολλών πολιτιστικών Ιστοτόπων αποτελείται από τα µοναδικά πολιτιστικά αντικείµενα που παρουσιάζει, ο Ιστότοπος θα κερδίσει πολλούς τελικούς χρήστες, εάν όλα τα αντικείµενα υποστηρίζονται από πρόσθετες πληροφορίες. Τέτοιες πληροφορίες µπορούν να καλύψουν την προέλευση των αντικειµένων, των ιστορικών γεγονότων ή των ατόµων που σχετίζονται µε το αντικείµενο, των συνδέσεων προς σχετικά αντικείµενα στον ίδιο και σε άλλους πολιτιστικούς οργανισµούς, των λογοτεχνικών αναφορών στα αντικείµενα, κ.λ.π. Μια γυµνή εικόνα, ανεξάρτητη από το αντικείµενο που αναπαριστά, έχει περιορισµένη αξία για τον τελικό χρήστη. Οι πρόσθετες πληροφορίες αυξάνουν την αξία του περιεχοµένου και της αποδοτικότητας του Ιστοτόπου. Οι πολιτιστικοί Ιστότοποι πρέπει να εξετάσουν τη χρήση καθιερωµένων προτύπων µεταδεδοµένων, όπως το Dublin Core, ως πλαίσιο για πρόσθετη πληροφορία. Αυτό το θέµα συζητείται περαιτέρω κάτω από την αρχή της διαλειτουργικότητας. ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 17

18 Όσο είναι εφικτό, οι ετικέτες και οι πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να είναι πολύγλωσσες. Αυτό αυξάνει το ακροατήριο για το οποίο ο Ιστότοπος είναι αποτελεσµατικός Παρουσίαση Η συνολική ευχρηστία και η αίσθηση οποιουδήποτε Ιστοτόπου, συµπεριλαµβανοµένων των πολιτιστικών Ιστοτόπων, ασκούν σηµαντική επίδραση στην αποδοτικότητα του Ιστοτόπου. Αυτή η περιοχή περιλαµβάνει την πλοήγηση, την επιλογή χρωµάτων, την παρουσίαση των εικόνων, κ.λ.π. Ένα µεγάλο µέρος αυτού είναι αρκετά υποκειµενικής φύσης. Εντούτοις, τα ακόλουθα πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους τους πολιτιστικούς Ιστοτόπους: - Όλες οι εικόνες πρέπει να ονοµάζονται σαφώς, µε έναν τίτλο πρόσθετα σε οποιοδήποτε κείµενο ALT που συνδέεται µε την εικόνα. - Η σχέση µεταξύ των εικόνων (ή των τρισδιάστατων παρουσιάσεων ή άλλων ψηφιακών χειροποίητων αντικειµένων) και των πρόσθετων πληροφοριών πρέπει να είναι σαφής. εν πρέπει να υπάρχει καµία σύγχυση ως προς το για ποια εικόνα ισχύει µια συγκεκριµένη περιγραφή. Αυτό ισχύει εξίσου για τις πολύγλωσσες πληροφορίες. - Όλοι οι σύνδεσµοι πρέπει να λειτουργούν σωστά και ο κάθε σύνδεσµος πρέπει να οδηγεί στο σηµείο που αναµένει ο χρήστης. - Οι εικόνες πρέπει να παρουσιάζονται σε κατάλληλη ανάλυση. Για το πολιτιστικό περιεχόµενο, η υψηλή ανάλυση είναι συχνά σηµαντική έτσι ώστε να επιτρέπεται κατάλληλη µελέτη. Για αυτό πρέπει να εφαρµοστούν κατάλληλες τεχνικές λύσεις, που να λαµβάνουν υπόψη την Προστασία των Πνευµατικών ικαιωµάτων (IPR). - Οι µεγάλες εικόνες θα πρέπει να παρουσιάζονται ως χαµηλής ανάλυσης µικρογραφίες, µε την επιλογή της φόρτωσης µεγαλύτερων εικόνων Πλοήγηση Η δυνατότητα να βρεθεί κάποιος σε έναν Ιστότοπο και να προσεγγίσει τις πληροφορίες που καλύπτουν τις απαιτήσεις κάποιου είναι κεντρική στην αποτελεσµατικότητα οποιουδήποτε Ιστοτόπου, πολιτιστικού ή άλλου. Ενώ το θέµα της πλοήγησης ενός Ιστοτόπου είναι πάρα πολύ µεγάλο για να καλυφθεί µε οποιεσδήποτε λεπτοµέρειες εδώ, τα ακόλουθα µπορούν να ληφθούν υπόψη: - Ο χρήστης πρέπει πάντα να ξέρει που βρίσκεται µέσα στον Ιστότοπο, σε σχέση µε τα άλλα µέρη του Ιστοτόπου. Αυτό επιτυγχάνεται χαρακτηριστικά µε τους µηχανισµούς όπως το crumbtrail (>>είστε εδώ >> Ιστότοπος >> Περιεχόµενο >> Κατηγορία >> Σελίδα >> ή κάτι παρόµοιο). ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 18

19 - Ο χρήστης πρέπει πάντα να είναι σε θέση να επιστρέψει στη σελίδα που επισκέφτηκε πρόσφατα. Αυτό πρέπει ιδανικά να γίνεται µε τη χρήση του κουµπιού «πίσω» του φυλλοµετρητή. Η χρήση των τεχνολογιών που παρακωλύουν αυτό πρέπει να αποφευχθεί ει δυνατόν. - Για τις µεγάλες σελίδες, θα πρέπει να εξεταστούν οι επιλογές των «page jumps». Τα «page jumps» φέρνουν το χρήστη σε ένα συγκεκριµένο τµήµα µέσα σε µια σελίδα, χωρίς την ανάγκη της κύλισης προς τα κάτω. - Ο χρήστης πρέπει πάντα να είναι σε θέση να επιστρέψει στην αρχική σελίδα του Ιστοτόπου. Αυτό µπορεί να δίνεται ως λειτουργία ενός «crumbtrail» ή µπορεί να υλοποιείται παρέχοντας την επιλογή πατήµατος ενός κουµπιού µε όνοµα «Αρχική» ή κάτι παρόµοιο. - Μια περίληψη της δοµής του Ιστοτόπου, µε συνδέσµους προς τα κύρια τµήµατα, µπορεί να απλοποιήσει την εύρεση των πληροφοριών που αναζητούν οι χρήστες. Ένας χάρτης Ιστοτόπου µπορεί να παρασχεθεί. - Σε έναν Ιστότοπο πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης. Αυτό το εργαλείο αναζήτησης πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περιεκτικό, προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η πιθανότητα ότι ο χρήστης θα βρει αυτό που επιθυµεί. Πρέπει να εξεταστούν το στοιχείο META της HTML και η απλή ευρετηρίαση κειµένων. 8.3 Κριτήρια Προκειµένου να θεωρηθεί ένας δικτυακός κόµβος αποδοτικός, πρέπει να ικανοποιούνται τα ακόλουθα κριτήρια. Ο βαθµός της αποδοτικότητας απεικονίζει τον αριθµό αυτών των κριτηρίων που ικανοποιούνται. Κατά συνέπεια ένας Ιστότοπος µπορεί να είναι «75% αποδοτικός» εάν δεν ικανοποιούνται όλα τα κριτήρια. Μερικά από τα κριτήρια επικαλύπτονται από τις Αρχές Ποιότητας. Παραδείγµατος χάριν, η χρήση των προτύπων µεταδεδοµένων είναι σχετική µε την αρχή της διαλειτουργικότητας, ενώ η παρουσίαση και η πλοήγηση είναι θεµελιώδους σηµασίας για την ανθρωπο-κεντρική αρχή. Τα Κριτήρια για την αποδοτικότητα περιλαµβάνουν: - Οι ανάγκες των χρηστών έχουν σκιαγραφηθεί βάσει έρευνας στην οποία συµµετείχαν οµάδες χρηστών - Τα κριτήρια επιλογής του περιεχοµένου απεικονίζουν τις απαιτήσεις του προσδοκώµενου κοινού. - Όλα τα αντικείµενα προσδιορίζονται σωστά - Όλα τα αντικείµενα συνδέονται µε το σωστό πρόσθετο υλικό - Όλο το πρόσθετο υλικό είναι εντελώς σωστό - Τα αντικείµενα και το πρόσθετο υλικό έχουν αναθεωρηθεί από τους εµπειρογνώµονες στον τοµέα του πολιτισµού - Οι πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να δοµηθούν σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα µεταδεδοµένων ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 19

20 - Οι ετικέτες των αντικειµένων και οι πρόσθετες πληροφορίες είναι πολύγλωσσες - Όλοι οι σύνδεσµοι λειτουργούν όπως αναµένεται - Οι εικόνες παρουσιάζονται σε µια κατάλληλη ανάλυση - Όπου είναι απαραίτητο, χρησιµοποιούνται µικρογραφίες. - Οι υψηλής ευκρίνειας εικόνες είναι επίσης διαθέσιµες (ζήτηµα Προστασίας Πνευµατικών ικαιωµάτων) Πρόσθετα Κριτήρια για την πλοήγηση είναι τα εξής (χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε αυτά): - ιαθεσιµότητα Crumbtrail - Το κουµπί «Πίσω» του φυλλοµετρητή λειτουργεί όπως αναµένεται - Χρήση «page jumps», εάν είναι απαραίτητο - Η αρχική σελίδα είναι πάντα προσιτή - ιαθεσιµότητα χάρτη Ιστοτόπου - υνατότητα αναζήτησης Ιστοτόπων 8.4 Λίστα ελέγχου Αυτή η ενότητα παρουσιάζει µια λίστα ελέγχου για την αξιολόγηση ενός Ιστοτόπου. Οι ανάγκες των χρηστών έχουν σκιαγραφηθεί βάσει έρευνας στην οποία συµµετείχαν οµάδες χρηστών. Τα κριτήρια επιλογής του περιεχοµένου αντανακλούν τις ανάγκες των χρηστών. Όλα τα αντικείµενα έχουν µια σωστή περιγραφή. Όλα τα αντικείµενα συνδέονται µε το σωστό υποστηρικτικό υλικό. Οι πρόσθετες πληροφορίες είναι σωστές και ακριβείς. Τα αντικείµενα και το υλικό υποστήριξης έχουν ελεγχθεί από ειδικούς. Οι πληροφορίες υποστήριξης συµµορφώνονται µε τα διεθνή πρότυπα µεταδεδοµένων. Οι περιγραφές των αντικειµένων και οι πληροφορίες υποστήριξης παρέχονται σε πολλές γλώσσες. Όλοι οι σύνδεσµοι λειτουργούν όπως αναµένεται. Οι εικόνες παρουσιάζονται σε κατάλληλη ανάλυση. Όπου είναι απαραίτητο χρησιµοποιούνται µικρογραφίες. Οι υψηλής ανάλυσης εικόνες είναι διαθέσιµες (ζήτηµα IPR) Είναι διαθέσιµος µηχανισµός crumbtrail Το κουµπί «Πίσω» του φυλλοµετρητή λειτουργεί όπως αναµένεται. Χρησιµοποιούνται page jumps όπου είναι απαραίτητο. Η αρχική σελίδα είναι πάντα προσβάσιµη. Υπάρχει χάρτης του Ιστοτόπου. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης. ιαφανής - αποδοτικός - συντηρήσιµος - προσβάσιµος - ανθρωποκεντρικός - 20

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι:

Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν τον δικτυακό κόµβο «καλή πρακτική», σε σχέση µε τις επιλεγµένες περιοχές είναι: Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης http://www.emst.gr/ Μουσείο protocol@emst.culture.gr Τα κύρια χαρακτηριστικά που καθιστούν

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη. Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/

Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη. Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/ Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας - Λίλιαν Βουδούρη Όνοµα κόµβου URL Τοµέας Στοιχεία επικοινωνίας Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας http://www.mmb.org.gr/ Βιβλιοθήκη library@megaron.gr Τα κύρια

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη

Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η Διακήρυξη της IFLA για την Πολυπολιτισμική Βιβλιοθήκη Η πολυπολιτισµική βιβλιοθήκη - µια πύλη σε µία πολιτιστικά ποικιλόµορφη κοινωνία ανοιχτή στο διάλογο Translation in Greek: Antonia Arahova Librarian

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών

Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Συστήματα πανταχού παρόντος υπολογιστή σε περιβάλλοντα υβριδικών βιβλιοθηκών Βερονίκης Σπύρος Τμήμα Αρχειονομίας- Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο spver@ionio.gr Stoica Adrian Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Έρευνα για την προσβασιμότητα των τυφλών και των ατόμων με περιορισμένη όραση στους Δικτυακούς Τόπους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Γαρουφάλλου Εμμανουήλ Κολοβού Ευαγγελία Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Η πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε μαθητή, με ή χωρίς αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σε μία κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οδηγός Αυτοαξιολόγησης EFQM Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EFQM ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ EFQM ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ... 4 3. Η ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού

Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Ανάλυση Απαιτήσεων Απαιτήσεις Λογισµικού Μάρα Νικολαϊδου Δραστηριότητες Διαδικασιών Παραγωγής Λογισµικού Καθορισµός απαιτήσεων και εξαγωγή προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας

Ηλεκτρονικά Καταστήµατα. Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ηλεκτρονικά Καταστήµατα Νικόλαος Πρωτόγερος Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Ορισµός Τα Ηλεκτρονικά Καταστήµατα αποτελούν το ψηφιακό αντίστοιχο µιας επιχείρησης στο Internet που παρουσιάζει την ίδια και τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός της AEGEE

Σύντομος οδηγός της AEGEE Σύντομος οδηγός της AEGEE EUROPEAN STUDENTS FORUM AEGEE-Europe, European Students Forum Rue du Noyer / Notelaarsstraat 55 1000 Bruxelles Belgium - Belgique Τα περισσότερα οπτικά υλικά που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr

Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr Δικτυακά Πολυμέσα ΙΙ Διάλεξη #1 η : Οργάνωση & στόχοι μαθήματος, καλές αρχές σχεδιασμού στο web, τα μεγαλύτερα λάθη στον web σχεδιασμό Γαβαλάς Δαμιανός dgavalas@aegean.gr 1 Στόχοι μαθήματος Κατανόηση της

Διαβάστε περισσότερα

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015

«DARIAH-ΑΤΤΙΚΗ Ανάπτυξη της ελληνικής ερευνητικής υποδομής για τις ανθρωπιστικές επιστήμες ΔΥΑΣ» Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015 Αξιότιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Η διαφήμιση με μία μόνο λέξη χαρακτηρίζεται και ως «υπόσχεση», καθώς δίνει μια υπόσχεση στον υποψήφιο αγοραστή, για το προϊόν που διαφημίζει και αναφέρεται στην επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση

Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας Ιόνιο Πανεπιστήµιο Το µάθηµα Ηλεκτρονική ηµοσίευση Σαράντος Καπιδάκης Επικοινωνία Σαράντος Καπιδάκης Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής ηµοσίευσης sarantos@ionio.gr

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web)

Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ υνητικές Κοινότητες: Κοινωνιο-ψυχολογικές Προσεγγίσεις και Τεχνικές Εφαρµογές Εισαγωγικά Θέµατα WWW (World Wide Web) Oι Αρχές της «Καθολικής Πρόσβασης και Ευχρηστίας» και

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Για να αναζητήσετε Μαθησιακά Αντικείμενα στο Φωτόδεντρο χρησιμοποιείστε το πεδίο εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες

Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες Σχεδιασµός βασισµένος σε συνιστώσες 1 Ενδεικτικά περιεχόµενα του κεφαλαίου Ποια είναι τα "άτοµα", από τα οποία κατασκευάζονται οι υπηρεσίες; Πώς οργανώνουµε τις συνιστώσες σε ένα αρµονικό σύνολο; Τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης

WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools. Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης WebDance: Web dance for all using advanced e-learning tools Χορός στο διαδίκτυο µε τη χρήση προηγµένων εργαλείων ηλεκτρονικής εκµάθησης Ευαγγελία Καβακλή Το ερευνητικό πρόγραµµα WebDance υλοποιείται µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία

Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία Μοντέλο Παροχής Υπηρεσιών Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μονάδα Προσβασιμότητας για

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων

Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων Χάρτη των εθελοντών Ευρωπαικη χαρτα για τα δικαιωµατα και τισ ευθυνεσ των εθελοντων YFJ_VolunteeringCharter_EL.indd 1 16/09/12 12:37 Editorial team Editor in Chief Giuseppe Porcaro Copy Editor Thomas Spragg

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Ανίχνευση απαιτήσεων χρηστών για υπηρεσίες ψηφιακών βιβλιοθηκών μέσα από ποιοτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις Άγγελος Μητρέλης 1, Λεωνίδας Παπαχριστόπουλος 1, Γιάννης Τσάκωνας 1,2, Χρήστος Παπαθεοδώρου

Διαβάστε περισσότερα

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd)

...στις µέρες µας, όσο ποτέ άλλοτε, οι χώρες καταναλώνουν χρόνο και χρήµα στη µέτρηση της απόδοσης του δηµόσιου τοµέα...(oecd) Κατηγορία Καλύτερης Εφαρµογής 4-delta: ηµιουργία & ιαχείριση ιαδικασιών Αξιολόγησης στο ηµόσιο τοµέα Χονδρογιάννης Θεόδωρος Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αλεξόπουλος Χαράλαµπος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός

Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Εγγραφή της etwinning συνεργασίας σας: αναλυτικός οδηγός Γενική Επισκόπηση σελίδα 2 Βήµα 1: Εύρεση ενός συνεργάτη σελίδα 3 1) Αυτόµατη αναζήτηση σελίδα 3 2) Προχωρηµένη αναζήτηση σελίδα 4 3) Αναζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. 1 2 3 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. Το ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου, ενώ προτρέπει τους φορείς περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης

Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Οδηγίες για αξιολόγηση στο πλαίσιο ομότιμης συνεργατικής μάθησης Τι είναι το PeLe; Το PeLe είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την αξιολόγηση στο πλαίσιο της ομότιμης συνεργατικής μάθησης και

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών Οδηγός χρήσης για εταιρείες και άλλους οργανισµούς Το Ευρωπαϊκό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών θέτει αναγνωρισµένα διεθνή στάνταρ για τη µέτρηση και σύγκριση γλωσσικών ικανοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ Open Discovery Space «Ανοιχτές Εκπαιδευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση»

Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ. INFO KIT Μέρος 2. Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» Το YOUTHPASS στην ΕΕΥ Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση» INFO KIT Μέρος 2 Μάης 2011 1. Η ΕΕΥ ως εμπειρία μάθησης Η συμμετοχή ως εθελοντής ΕΕΥ είναι μια πολύτιμη προσωπική, κοινωνική και πολιτισμική εμπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ)

Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί 1. Α) Στην ιστορία. Σωστό το ) Σωστό το Γ) Α/Α Τύπος Εκφώνηση Απαντήσεις Το λογισµικό Άτλαντας CENTENNIA µπορεί να χρησιµοποιηθεί Α) Στην ιστορία. Α) Β) Γ) ) Απλή Β) Στη µελέτη περιβάλλοντος. Γ) Στις φυσικές επιστήµες. ) Σε όλα τα παραπάνω. Είστε

Διαβάστε περισσότερα

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001;

ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει. στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Οι βασικές Αρχές της Ποιότητας: Πως εφαρμόζεται το ISO 9001; ISO 9001:2015 - Τι αλλάζει στο νέο Πρότυπο; Τι είναι το ISO 9001; Το πρότυπο ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, που θέτει τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

LibSolution ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Έκδοση 2 Γενικά Το µηχανογραφικό σύστηµα LibSolution αναπτύχθηκε µε στόχο να υποστηρίξει και να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και σχετικές υπηρεσίες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 351 ΟΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΩΣ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ Τζουμάκας Βασίλης Καθηγητής Πληροφορικής στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου vtzoum@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ «ΜΕΝΤΟΡΑΣ» ΕΠΙΠΕΔΟ 5, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ EQF Πρόγραμμα LLP LDV TOI 12 AT 0015 Συντονιστής προγράμματος: Schulungszentrum Fhnsdrf Εταίροι: University f Gthenburg Municipality f Tjörns

Διαβάστε περισσότερα

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0

FAQ. της OTEplus. Έκδοση 1.0 FAQ Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρµας κατά την διαδικασία nline αξιολόγησης υποψηφίων της OTEplus Έκδοση 1.0 Αθήνα, εκέµβριος 2013 1 FAQ - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ

Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ Οδηγίες Χρήσης Πλατφόρμας Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (Moodle) του Τμήματος ΔΕΤ -Για τους Φοιτητές- Έκδοση 1.2 Οκτώβριος 2015 Υπεύθυνος Σύνταξης: Χρήστος Λάζαρης (lazaris@aueb.gr) Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web?

Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? Η HTML 5 θα αλλάξει το Web? (ή αλλιώς, έρχεται το τέλος των plugins?) Αλέξανδρος Καράκος Εργαστήριο Προγραµµατισµού και Επεξεργασίας Πληροφοριών Internet 2... Είναι ένα ξεχωριστό µέσο δηµοσίευσης πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης

Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου. Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης Δρ. Εμμανουήλ Γαρουφάλλου e-mail: garoufallou@yahoo.co.uk Δρ. Αλέξανδρος Κουλούρης e-mail: koulouris.a@gmail.com 3 ο Συνέδριο Βιβλιοθηκών Τέχνης Αθήνα, 5-6 Φεβρουαρίου 2010 Διαδραματίζουν ένα σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ

ΓΕΝΙΚ Ι Ο Κ Ο Ε ΠΙ Π Τ Ι Ε Τ Λ Ε ΕΙΟ Ι Ο Ε Θ Ε Ν Θ ΙΚ Ι Η Κ Σ Η Α Μ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Σεμινάριο ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ -ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ Θέμα: «Τεχνικές Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημητρίου Σωτήρης 6417

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Δημητρίου Σωτήρης 6417 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δημητρίου Σωτήρης 6417 Παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού Τεχνολογίες Σχεδιασμός Υλοποίηση Αξιολόγηση Προοπτικές Ένα παιχνίδι διάχυτου υπολογισμού είναι ένα παιχνίδι που έχει ένα ή περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Οδηγίες κατάθεσης εργασίας στο σύστημα διαχείρισης αποθετηρίου DSpace 2 Κατάθεση εργασίας στο σύστημαdspace 1. Είσοδος στο σύστημα 1. Ανοίγουμε ένα γνωστό φυλλομετρητή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE

Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Παρουσίαση Παρεχόμενων Υπηρεσιών Πληροφορικής της DBS AE Βασικές Παρεχόμενες Υπηρεσίες Α. Διαδικασία Μετάπτωσης Δεδομένων Β. Μεθοδολογία Ψηφιοποίησης Εγγράφων Γ. Οργάνωση και Τεκμηρίωση Υλικού Δ. Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων

econtentplus Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων econtentplus «Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA, στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού» Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΑΘΗΝΑ 1999 Οµάδα σύνταξης Συντονιστής: Γεώργιος Κιούσης,

Διαβάστε περισσότερα

enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145

enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 enotita-b3 11/9/2006 11:42 #ϊ ΑΪ>& 145 Θ- ΚΕΦΑΛΑΊ 7 Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό 146 ΚΕΦΑΛΑΊ 8 Επεξεργασία Δεδομένων και Υπολογιστικά Φύλλα 151 ΚΕΦΑΛΑΊ 9 Γραφήματα και Παρουσιάσεις 159 enotita-b3

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για τη ιαµόρφωση και ιάδοση Προτύπων και ιαδικασιών Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ιαδικτυακών Κόµβων των Πολιτιστικών Οργανισµών

Μελέτη για τη ιαµόρφωση και ιάδοση Προτύπων και ιαδικασιών Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ιαδικτυακών Κόµβων των Πολιτιστικών Οργανισµών Μελέτη για τη ιαµόρφωση και ιάδοση Προτύπων και ιαδικασιών Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ιαδικτυακών Κόµβων των Πολιτιστικών Οργανισµών Ο ΗΓΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου

Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή. Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή Νικόλαος Αβούρης Eκδόσεις ΔΙΑΥΛΟΣ, Αθήνα 2000 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα Εγχειριδίου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1Ορισμοί και αντικείμενο μελέτης 1.2Επισκόπηση πεδίου 1.2.1 Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ MODULE: ΠΕΛΑΤΕΣ VERSION CMS 4.0 ΕΚ ΟΣΗ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟΥ 4.0.1-2009 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µαζί µε την πλατφόρµα ηλεκτρονικού επιχειρείν altab2x

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ

1. Εισαγωγή. 2. Η φιλοσοφία της ΒΚΠ Οι ψηφιακές συλλογές της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών: Εργαλεία συνεργασίας για τη συστηματική ανάδειξη του ελληνικού επιστημονικού και πολιτιστικού αποθέματος Κατερίνα Συνέλλη,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προσβασιμότητα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Προσβασιμότητα Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Άννα Κεφάλα 1 Χρηματοδότηση Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass 2.1 Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρµας Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα ιαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Καθηγητή. 1. Εισαγωγή. Σελίδα 1 από 27

Εγχειρίδιο Καθηγητή. 1. Εισαγωγή. Σελίδα 1 από 27 Εγχειρίδιο Καθηγητή 1. Εισαγωγή Η Πλατφόρµα e-class είναι ένα ολοκληρωµένο σύστηµα δηµιουργίας και διαχείρισης µαθηµάτων, βασισµένο σε τεχνολογίες του Παγκόσµιου Ιστού (WWW). Επιτρέπει στο δάσκαλο (καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Εισηγήτρια: Γκαβέλα Σταματία Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΕΕ ΤΠΔΠ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Θέμα εισήγησης: «ΕΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση

Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χρήση Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση Ηλεκτρονική Μάθηση Χαράλαµπος Βρασίδας www.cardet.org www.unic.ac.cy info@cardet.org Ανασκόπηση Σύγχρονες τάσεις Στοιχεία από ΕΕ Προκλήσεις Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα