Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες. Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U. Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες. Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U. Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων"

Transcript

1 Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων COACH4U Προσαρμογή της Εκπαίδευσης στα Πλαίσια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πακέτο Εργασίας 4: «Προσαρμογή των εκπαιδευτικών εργαλείων στο πλαίσιο εκπαίδευσης ενηλίκων» Συντάκτης: ADESEMA Ημερομηνία: Ιανουάριος 2015 Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτείτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει την άποψη του συγγραφέως, και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.

2 I. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ...3 ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.4 Ανάγκες των εκπαιδευόμενων σχετικά με την εκπαίδευση.. 4 Ανάγκες των εκπαιδευτών σχετικά με την εκπαίδευση.6 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Κύριες πτυχές ηγετικών δεξιοτήτων ώστε να προσαρμοστούν στην εκπαίδευση ενηλίκων Θέματα για σεμινάρια 9 3.3Χαρακτηριστικάεκπαίδευσηςενηλίκων...10 Προσαρμογή μεθόδων και εργαλείων εκπαίδευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων.11 Εκπαιδευτικά εργαλεία για εκπαιδευτές: Εξέλιξη της τεχνολογία και σύγχρονες τάσεις...13 ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΝΗΛΙΚΩΝ.16 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Οι προκλήσεις που έρχονται ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΕΤΑΙΡΟΙ..22

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Αυτή η έκθεση συμπεριλαμβάνει τα αποτελέσματα της εργασίας που έκαναν οι εταίροι στο πρόγραμμα «Η προσαρμογή των Εργαλείων Εκπαίδευσης στο Πλαίσιο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων» στα πλαίσια του προγράμματος, Εκπαιδευτικές Δεξιότητες για Επαγγελματίες Εκπαιδευτές Ενηλίκων (Coach4U). Αυτή η έκθεση στοχεύει στο να δώσει μια γενική εικόνα της εργασίας που έχει γίνει μέχρι τώρα (Ιανουάριος 2014-Αύγουστος 2014) στο πρόγραμμα Coach4U ώστε να προσαρμόσει τις εκπαιδευτικές δεξιότητες στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων. Για να τοποθετηθεί αυτή η προσαρμογή σε αυτά τα πλαίσια, αυτή η έκθεση συγκεντρώνει τα κύρια στοιχεία της έρευνας: - Την ανάγκη ανάλυσης εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων στα κράτη-εταίρους σχετικά με την εφαρμογή ηγετικών δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων και - Την ανάλυση των καλύτερων πρακτικών σχετικά με την εκπαίδευση. Ο σκοπός αυτής της φάσης του προγράμματος είναι να εξεταστεί η έρευνα που έχει γίνει, και μέσα από τη χρήση των δεξιοτήτων, γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης των εκπαιδευτών στα κράτη-εταίρους, να συμβουλέψει ως προς την προσαρμογή των προσεγγίσεων, των πλαισίων, των μεθοδολογιών, της συνεχούς ενημέρωσης και των μέτρων επιρροής των ηγετικών ικανοτήτων στα πλαίσια εκπαίδευσης ενηλίκων. Τρία καινοτομικά σεμινάρια, τα οποία βασίζονται σε αυτή την έκθεση καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των γενικών εκθέσεων του ΠΕ2 και ΠΕ3, θα συσταθούν ώστε να τύχουν εξέλιξης στο επόμενο βήμα του προγράμματος.

4 2. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 2.1 Ανάγκες των εκπαιδευομένων σχετικά με τις δεξιότητες ανάπτυξης Σε αυτό το πρόγραμμα οι ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων σχετικά με τις εκπαιδευτικές δεξιότητες που είναι ανάγκη να κατέχουν και αναμένεται να κατέχουν οι εκπαιδευτές έχουν ερευνηθεί και αναλυθεί. Χαρακτηριστικά Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε 279 εκπαιδευομένους σε όλα τα κράτη-εταίρους έδειξαν: Ότι οι εκπαιδευόμενοι πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξει υποστήριξη από ένα εκπαιδευτή ή διαδικασίες εκπαίδευσης οι οποίες θα τους υποστηρίξουν κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εκμάθησης, Ότι υπάρχουν περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερης υποστήριξης από το δάσκαλοεκπαιδευτή και αυτές είναι η μάθηση για εκμάθηση και η δημιουργικότητα και Η ανάγκη οι εκπαιδευτικές ικανότητες να είναι διαθέσιμες στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων για να συμπεριλάβουν συναισθηματική ανάπτυξη, ώθηση και αυτογνωσία, δημιουργικότητα, τοποθέτηση στόχων και πραγματοποίηση τους, διαχείριση χρόνου, επίλυση προβλημάτων και αντιμετώπιση άγχους. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι ερωτήθηκαν επίσης (επιπρόσθετα στα ερωτηματολόγια), και σχετικά με τη σχέση τους με τους δασκάλους/εκπαιδευτές είπαν: Η σχέση πρέπει να είναι αρκετά ειλικρινής ώστε να βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο να γίνει πιο ανεξάρτητος, πιο δημιουργικός και να αναπτύξει τη δυναμική του και να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητες του, Αυτό αποτελεί μια άμεση σχέση που σημαίνει ύπαρξη σωστής ισορροπίας τυπικής και άτυπης σχέσης. Σχετικά με την τυπική σχέση, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτές πρέπει να επιτρέψουν τη διεξαγωγή ανοικτών συζητήσεων, ώστε να είναι σε θέση να μιλούν ανοικτά χωρίς να κρίνονται και Οι σχέσεις που βασίζονται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στον αμοιβαίο σεβασμό και στην ειλικρίνεια προτιμούνται.

5 Οι άλλες απαντήσεις που δόθηκαν έδειξαν ότι υπάρχουν τρεις τύποι ρόλων που ένας εκπαιδευτής πρέπει να λάβει υπόψη: 1. Υποστηρικτικός ρόλος: ως εταίροι ή διαμεσολαβητές. 2. Καθοδηγητικός ρόλος: παροχή συμβουλών. 3. Ρόλος παροχής πληροφοριών: ως παροχέας γνώσης.

6 Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι αναμένουν οι καθηγητές/εκπαιδευτές τους να έχουν να τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Συναίσθηση, εστίαση στην κατανόηση των προβλημάτων των εκπαιδευομένων. Ελαστικότητα σκέψης και δράσης. Καλές δεξιότητες επικοινωνίας. Υποστήριξη Η έρευνα που έχει γίνει έδειξε ότι η υποστήριξη που εκπαιδευόμενοι αναφέρουν ότι απαιτούν από τους εκπαιδευτές και δασκάλους για να τους βοηθήσουν να μάθουν συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα: Κοινωνικές δεξιότητες: - Τεχνικές διαχείρισης άγχους - δημιουργικότητα - δεξιότητες επικοινωνίας - αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση - επίλυση προβλημάτων με ένα δημιουργικό και καινοτομικό τρόπο - Λήψη αποφάσεων Σχετικά με την εκπαίδευση και την εκμάθηση: - Διαχείριση χρόνου όσον αφορά το χρόνο μελέτης - Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, πώς να αναπτύξετε τη δυναμικότητα των μαθητών - Υποστήριξη επαγγελματικής ανάπτυξης Στην εκπαίδευση ενηλίκων ο κύριος στόχος είναι η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευομένων. Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι αναμένουν ότι οι δάσκαλοι/εκπαιδευτές τους θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τη δυναμικότητα τους ώστε να τους υποστηρίξουν στην αγορά εργασίας ή στην ανάπτυξη τους. Η παραπάνω έρευνα δείχνει ξεκάθαρη συσχέτιση μεταξύ του ρόλου ενός εκπαιδευτή και του πιθανού ρόλου ενός εκπαιδευτή ενηλίκων πχ ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτή ενηλίκων (coach): να είναι ειλικρινής, ευέλικτος, να παρακολουθεί τους εκπαιδευόμενους. Οι εκπαιδευτικές ικανότητες θα πρέπει να αποτελούν ένα σχετικό και αποτελεσματικό εργαλείο που πρέπει ενσωματωθεί στην εκπαίδευση ενηλίκων, αφού βασίζεται στην αυτογνωσία του ατόμου, εστιάζοντας στις δυναμικές και στην τοποθέτηση στόχων και στην τήρηση τους.

7 2.2 Ανάγκες των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαίδευση Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που δίνονται στους εκπαιδευτές ενηλίκων για να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους σε σχέση με τις δεξιότητες ανάπτυξης (136 σε όλα τα κράτη-εταίρους) έδειξαν ότι οι εκπαιδευτές θεωρούν ότι έχουν ένα καλό επίπεδο ικανοτήτων όσον αφορά τις δεξιότητες ανάπτυξης, αλλά θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε κάποια από τα χαρακτηριστικά δεξιοτήτων της ηγετικής μεθόδου, όπως στην προώθηση της δημιουργικότητας, στην αύξηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας προς τους εκπαιδευομένους, καθώς και κατανόηση των διαφορετικών μεθόδων εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές επέδειξαν ένα υψηλό επίπεδο συμμετοχής στην αλληλεπίδραση και στην εστίαση στο άλλο άτομο, αλλά η έρευνα έδειξε ότι οι ίδιοι ένιωθαν πως χρειαζόταν να μεγιστοποιήσουν τις ικανότητες και την δυναμική των εκπαιδευτών στη διαδικασία εκμάθησης. Για το σκοπό αυτό, οι εκπαιδευτές μπορούν να επωφεληθούν από την εκμάθηση σχετικά με τις εκπαιδευτικές μεθόδους εκπαίδευσης, τεχνικές και εργαλεία ώστε να τις υποστηρίξουν για καλύτερη αλληλεπίδραση με τους εκπαιδευόμενους και πιθανά για να λάβουν καλύτερα αποτελέσματα εκμάθησης. Οι συνεντεύξεις που λήφθηκαν από τους εκπαιδευτές ενημέρωσαν το πρόγραμμα σχετικά με τη γνώμη τους αναφορικά με τις σχέσεις με τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, με τις τεχνικές και τις μεθόδους που είναι χρήσιμες για βελτίωση της προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων και των διαπροσωπικών δεξιοτήτων που οι εκπαιδευτές θέλουν να βελτιώσουν, να αναπτύξουν. Σχετικά με τις σχέσεις με τους εκπαιδευόμενους, οι εκπαιδευτές θεωρούν πως μια καλή και αποτελεσματική σχέση εστιάζεις στη σημαντικότητα της καλής επικοινωνίας και συνεργασίας με τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Αυτό συνδυάζεται με τη στάση ενός επαγγελματία εκπαιδευτή με εκπαιδευτικές ικανότητες. Όσον αφορά την υποστήριξη της προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων, οι εκπαιδευτές προτείνουν αρκετούς τρόπους για να δώσουν κίνητρα στους εκπαιδευομένους για να τους επιτραπεί να σκεφτούν τους εαυτούς τους και να ανεξαρτητοποιηθούν, να προσωποποιήσουν όλα όσα μαθαίνουν, να διευκολύνουν την συμμετοχή τους και τη δημιουργικότητα τους, να βασίσουν την μάθηση τους στις εμπειρίες της ζωής τους, να μάθουν ο ένας από τον άλλο, κτλ. Γενικά μιλώντας, οι εκπαιδευτές θεώρησαν ότι ενθαρρύνοντας την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, θα τους έδιναν χώρο να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους και τις δυνατότητες τους, επιτρέποντας τους έχουν περισσότερα κίνητρα όσον αφορά την μάθηση τους. Στα πλαίσια των χρήσιμων τεχνικών και μεθόδων της προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευομένων, οι εκπαιδευτές επισήμαναν κάποιες τεχνικές οι οποίες μοιάζουν με τις τεχνικές που χρησιμοποιεί ένας επαγγελματίας εκπαιδευτής με δεξιότητες ανάπτυξης όπως:

8 Ειλικρινείς και συγκριτικές ερωτήσεις, Την Μέθοδο του Σωκράτη; Εργαλεία αυτοανάλυσης για να γνωρίσουμε τα δικά μας πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, ώστε να ενδυναμώσουμε και να αυξήσουμε την εμπιστοσύνη και την αυτοεκτίμηση μας,

9 Καταιγισμός ιδεών, δυναμική ομάδας, ομαδικά παιχνίδια Νοητικοί χάρτες, πληροφορίες με γραφικά, διαγράμματα, παιχνίδια ρόλων, προβολή βίντεο, περιπτωσιολογικές μελέτες, Χρήση νέων τεχνικών για ενθάρρυνση δημιουργικότητας και Προσωπική ώθηση, προσωπική έκφραση που τους προκαλεί να σκεφτούν Η εξατομικευμένη προσέγγιση θεωρείτε επίσης ως γενική τεχνική που θα εφαρμοστεί. Ωστόσο, οι εκπαιδευτές ανέφεραν ότι θα επωφελούνταν από την εξέλιξη και την βελτίωση των παρακάτω δεξιοτήτων (πάντα σε σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων): Δεξιότητες επικοινωνίας: αυτοπεποίθηση, ενεργής ακρόαση. Δεξιότητες ανάπτυξης: διαπραγμάτευση, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων. Δεξιότητες που σχετίζονται με τη σχέση: συναισθηματική νοημοσύνη, συναίσθηση, υπομονή, ανοικτό πνεύμα, ώθηση-κίνητρα. Δεξιότητες ανάπτυξης: μοντέλα και τεχνικές, προβληματισμός, δημιουργικότητα, πρόκληση αλλαγών σε συμπεριφορές, αύξηση αυτογνωσίας και προσωπική ανάπτυξη, ρόλος διαμεσολαβητή. Οι εκπαιδευτές μπορούν να δουν την αξία της εκπαίδευσης ως συμπληρωματικό χαρακτηριστικό στη σύνθεση της εκπαίδευσης ενηλίκων. Οι εκπαιδευτές θέλουν να ξέρουν πως θα ενθαρρύνουν τους εκπαιδευόμενους να διερευνήσουν τις εσωτερικές τους δυνάμεις και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνάμεις ώστε να επωφεληθούν της κατάστασης τους. Ως εκ τούτου η εκπαίδευση με δεξιότητες ανάπτυξης μπορεί να αποβεί ως υποστηρικτική λειτουργία σε αυτή την περιοχή εκπαίδευσης.

10 3. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 3.1 Κύριες πτυχές των ηγετικών δεξιοτήτων ώστε να προσαρμοστούν στην εκπαίδευση ενηλίκων Έμπειροι εκπαιδευτές ερωτήθηκαν σε τέσσερα από τα κράτη εταίρους. Οι εκπαιδευτές προσδιόρισαν τα κύρια οφέλη που παρέχει η εκπαίδευση με δεξιότητες ανάπτυξης στους εκπαιδευτές: Την ικανότητα να ξεπεράσει διανοητικά εμπόδια τα οποία επηρεάζουν την απόδοση, Να θέσουν και να επιδιώξουν ουσιαστικούς στόχους και Να βρουν τη δική τους κατεύθυνση και νόημα στη ζωή και αποκτήσουν νέες συμπεριφορές Η εκπαίδευση ενισχύει την αυτογνωσία, την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμηση, ώστε να συμβάλει στην ανακάλυψη των ταλέντων, αξιών, δυναμικότητας του ατόμου. Οι εκπαιδευτές συζήτησαν τους κύριους παράγοντες που καθιστούν την εκπαίδευση αποτελεσματική, και μπορεί να συνοψιστούν ως ακολούθως: Η σχέση στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και χωρίς επίκριση. Δίνεται ώθηση στον πελάτη να αλλάξει. Σκιαγράφηση ενός «συμβολαίου» που να βασίζεται σε μια συζήτηση σχετικά με τις ανάγκες και τις προσδοκίες, προσδιορίζοντας τους κανόνες και τον δεοντολογικό κώδικα. Οι εκπαιδευτές που χρησιμοποιούν δεξιότητες ανάπτυξης ανώνυμα ανέφεραν ότι οι εκπαιδευτές μπορούν να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους ενήλικες εκπαιδευομένους εάν μάθουν να χρησιμοποιούν και αυτοί τις εκπαιδευτικές τους δεξιότητες. Αυτού του είδους η εκπαίδευση συναντάται αρχικά στον τομέα της εκπαίδευσης (φυσικής αγωγής) όπου και υπάρχει πραγματική σύνδεση. Στην εκπαίδευση ενηλίκων ένας εκπαιδευτής πρέπει να δώσει χώρο στους εκπαιδευόμενους να αναπτυχθούν, και ο δάσκαλος πρέπει να τηρήσει μια ειλικρινή, γεμάτη σεβασμό, και ανοικτόμυαλη στάση. Οι εκπαιδευτές μπορούν να κάνουν τη διαφορά έχοντας πίστη στις δυνατότητες του εκπαιδευομένου και δείχνοντας σεβασμό στην ατομικότητα τους. Ανέφεραν ότι αυτή η στροφή στην συμπεριφορά τους προς το όφελος του εκπαιδευομένου κάνει τη διαφορά όσον αφορά την ενδυνάμωση του εκπαιδευόμενου. Οι δεξιότητες και οι δυνατότητες που οι εκπαιδευτές συστήνουν για τους εκπαιδευτές είναι:

11 Δεξιότητες Επικοινωνίας: ακρόαση και επίδοση ανατροφοδότησης, σιωπή.

12 Δεξιότητες που σχετίζονται με τη σχέση: ικανότητα εδραίωσης επικοινωνίας, εμπιστοσύνης, ανάπτυξης συναίσθησης, ορθής παρατήρησης χωρίς κριτική, διαπροσωπικής συναισθηματικής νοημοσύνης, και ρόλου διαμεσολαβητή Συγκεκριμένες δεξιότητες εκπαίδευσης: Ικανότητα υποβολής δυναμικών ερωτήσεων, εδραίωσης στόχων και κατασκευής σχεδίου δράσης, κατανόησης του ρόλου του διαμεσολαβητή, γνώση και συναίσθηση, εξέλιξη των δυνατοτήτων, υιοθέτηση μια προσέγγισης που εστιάζει στη λύση, εργασία πάνω στα πιστεύω και προσωπικές αξίες Τέσσερεις εκπαιδευτές από την Κύπρο, Πολωνία, Σουηδία και Ισπανία, συζήτησαν τις απόψεις τους σχετικά με το πώς η εκπαίδευση μπορεί να ωφελήσει τους εκπαιδευτές εάν γίνει μέσω Skype τον Ιούνιο του Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν είναι πολύ σημαντικά σχετικά με το πώς η προσαρμογή των δεξιοτήτων εκπαίδευσης μπορεί να εφαρμοστεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε αυτή τη διαδικασία προσαρμογής λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω: Η κατάρτιση θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές να βελτιώσουν τις κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες τους, οπότε πρέπει να τις δουλέψουν ή να τις βελτιώσουν ώστε να χρησιμοποιήσουν τεχνικές κατάρτισης στην καθημερινή τους εργασία με τους ενήλικες εκπαιδευόμενους. Με την κατανόηση της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτές μπορεί να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουν τους εκπαιδευόμενους. Ως εκπαιδευτές θα αναπτυχθούν επαγγελματικά και προσωπικά, ενώ θα ενδυναμωθούν και θα ενθαρρυνθούν. Είναι συνετό να δημιουργήσουμε μια υποστηρικτική, με σεβασμό, και χωρίς επίκριση ατμόσφαιρα, χρησιμοποιώντας υποστηρικτικά λόγια, και εστιάζοντας στις δυνατότητες, στα επιθυμητά αποτελέσματα και όχι τόσο στα προβλήματα. 3.2 Θέματα για σεμινάρια Η παραπάνω έρευνα και ανάλυση αντικατοπτρίζεται στα προτεινόμενα θέματα για τους τρεις οκτάωρους πιλοτικούς κύκλους μαθημάτων που συμπεριλαμβάνουν τα ακόλουθα: a) Προσωπικές δεξιότητες, που εστιάζουν στην επικοινωνία και στη δημιουργία μιας καλής ατμόσφαιρας, ενεργούς ακρόασης, επικοινωνίας και συναίσθησης. b) Μεθοδολογία σκεπτικό εκπαίδευσης, θεμέλια, πώς να ενδυναμώσετε τους εκπαιδευομένους στη διαδικασία εκμάθησης τους, πώς να γίνεται διαμεσολαβητής, πώς να θέσετε δυναμικές ερωτήσεις c) Χειραφέτηση, αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση: πώς να περάσετε αυτές τις αξίες στους εκπαιδευόμενους. Συμφωνήθηκε ότι πρέπει να προστεθούν μίνι συνεδρίες κατάρτισης που θα

13 εποπτεύονται και όπου οι εκπαιδευτές θα «δοκιμάσουν» τις νέες δεξιότητες ανάπτυξης εκπαίδευσης, θα παρακολουθούν στενά τη διαδικασία, θα συζητούν και θα λαμβάνουν ανατροφοδότηση μετά. 3.3 Χαρακτηριστικά Εκπαίδευσης ενηλίκων Είναι αναγκαίο να αναθεωρήσουμε τα χαρακτηριστικά εκπαίδευσης ενηλίκων ώστε να προσαρμόσουμε καλύτερα της μεθόδους ανάπτυξης και τα εργαλεία στην εκπαίδευση ενηλίκων. Η εκπαίδευση ενηλίκων ποικίλει τόσο που δεν μπορεί να περιγραφεί με συντομία, ωστόσο οι δραστηριότητες που αποτελούν μέρος τους πλαισίου εκπαίδευσης ενηλίκων συμπεριλαμβάνουν: Εργασία σε μικρές ομάδες, Ατομική εργασία και εργασία σε ζευγάρια, Παρουσιάσεις εκπαιδευτών, Πληροφορίες εκπαιδευτή-εκπαιδευομένου, υποστήριξη, συμβουλή και καθοδήγηση Τα εργαλεία εκπαίδευσης τα οποία θα προσαρμοστούν πρέπει να είναι αυτά που χαρακτηρίζουν την εκπαίδευση ενηλίκων, με άλλα λόγια: Εργαλεία τα όποια με τον καιρό θα επηρεάσουν την εμπειρία των εκπαιδευομένων, Εργαλεία τα οποία θα προσαρμοστούν στα πλαίσια της εκπαίδευσης ώστε να αποτελούν μέρος ενός μαθήματος για μερικά λεπτά, Εργαλεία εκπαίδευσης ομάδας, καθώς και ατομικά εργαλεία μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος, Εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία εάν καλυφθούν σε κάποια μαθήματα και διδαχθούν για κάποια λεπτά στο μάθημα Εργαλεία με τη χρήση των οποίων ένας εκπαιδευτής μπορεί να νιώθει άνετα να χρησιμοποιήσει εάν δεν είναι επαρκώς εξειδικευμένο εκπαιδευτή. Οι εκπαιδευτές μπορεί να βοηθηθούν περισσότερο εάν χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία εκπαίδευσης ομάδας παρά τα ατομικά. Πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαφορά μεταξύ της επαγγελματικής σχέσης μεταξύ δασκάλου και μαθητή και μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Στην εκπαίδευση η σχέση εμφανίζεται πιο ισότιμη Iκαι δεν εξαρτάται απαραίτητα από την μετάδοση της διδακτέας γνώσης αλλά δίνει ώθηση τον εκπαιδευόμενο ώστε να αποφασίσει μόνος του σχετικά με την μάθηση του. Στην εκπαίδευση ενηλίκων η κύρια εστίαση είναι αυτή της μετάδοσης γνώσης και της καθοδήγησης του εκπαιδευομένου σχετικά με την μάθηση. Η προσαρμογή της εκπαίδευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων πρέπει πάντα να εξαρτάται από τις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Για να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευόμενοι να χρησιμοποιούν την εκπαίδευση, θα ήταν αναγκαίο να τους διδάξει τα οφέλη της εκπαίδευσης.

14 3.4 Προσαρμογή μεθόδων και εργαλείων της εκπαιδευτικής καθοδήγησης στην εκπαίδευση ενηλίκων Οι διαφορετικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση μπορεί να προσαρμοστούν και στην εκπαίδευση ενηλίκων, αφού η μεθοδολογία της εκπαίδευσης και η μεθοδολογία της εκπαίδευσης ενηλίκων βασίζονται στις ίδιες αρχές: και οι δύο επικεντρώνονται στον μαθητή, είναι και οι δύο αυτοκατευθυνόμενες και βασίζονται στο βαθύ σεβασμό προς το άτομο και τη δυναμικότητα του. Επίσης αναφέρεται ότι οι προσεγγίσεις εκπαίδευσης είναι σημαντικές στην εκπαίδευση ενηλίκων, αφού η εκπαίδευση ενθαρρύνει τον προσωπικό προβληματισμό, την αυτοσυνείδηση, την εσωτερική ώθηση, η οποία είναι σημαντική ώστε να στηρίξει τους ενήλικες να μάθουν και να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Η εκπαίδευση εστιάζει στην εσωτερική δυναμική του ατόμου, και στην εργασία μέσω δημιουργικότητας. Οι μέθοδοι εκπαίδευσης μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν σε όλα τα εκπαιδευτικά πλαίσια και θέματα, και μπορεί να εφαρμοστούν είτε σε ατομικό επίπεδο είτε σε ομάδες. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτές να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις μεθόδους εκπαίδευσης ώστε να κατανοήσουν την έννοια της εκπαίδευσης, τη στάση του εκπαιδευτή, και να κάνουν μια άσκηση προσωπικού προβληματισμού, και να εξελιχθούν με βάση τις δικές τους δυνάμεις. Όσον αφορά στις μεθόδους ενημέρωσης που χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση για αξιολόγηση της προόδου του εκπαιδευτή, κάποιες από αυτές τις μεθόδους χρησιμοποιούνται ήδη στην εκπαίδευση ενηλίκων όπως για παράδειγμα η αυτόαξιολόγηση και η αξιολόγηση των κριτηρίων των μαθημάτων για έλεγχο της επίτευξης των στόχων του εκπαιδευομένου, καθώς και επίδοση ανατροφοδότησης. Οι βασικές δεξιότητες ανάπτυξης είναι καθολικές και μπορούν να εφαρμοστούν σε ευρεία κλίμακα, οπότε χρειάζεται να εστιάσουμε σε αυτές τια βασικές δεξιότητες ανάπτυξης και όχι τόσο σε πιο συγκεκριμένα, πιο «εξελιγμένα» εργαλεία τα οποία θα μας πάρει περισσότερο χρόνο να μάθουμε και μπορεί να είναι σχετικά μόνο σε κάποια πλαίσια αλλά όχι σε άλλα. Τα εργαλεία ανάπτυξης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθούν απευθείας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Σε επίπεδο ομάδας πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα: Θεατρική μέθοδος, προσομοίωση, παιχνίδι ρόλων Πρόκληση Υγιής αναμέτρηση των εκπαιδευομένων Διεξαγωγή εργαστηρίων ως μέθοδος ανάπτυξης δυναμικότητας.

15 Κάποιες από τις βασικές δεξιότητες ανάπτυξης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στις καθημερινές αλληλεπιδράσεις με τους εκπαιδευόμενους είναι: Δυναμικές ερωτήσεις Τοποθέτηση στόχων Εργασία πάνω σε διαφορετικές απόψεις Ανατροφοδότηση Προσοχή σε προφορική επικοινωνία εκπαιδευόμενων Οι ενήλικες εκπαιδευτές που ενσωματώνουν τις δεξιότητες ανάπτυξης στο εκπαιδευτικό πλαίσιο πρέπει να προσέξουν τη συμπεριφορά τους ώστε αυτή να αποτελεί σχέση που να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και στην ειλικρίνεια προς τον εκπαιδευόμενο, αντιμετωπίζοντας τον ως άτομο με δυναμική, ικανό να φτάσει τους στόχους του. Οι εκπαιδευτές πρέπει να αποτελούν έμπνευση για τους εκπαιδευόμενους που εργάζονται πάνω στη δημιουργικότητα, στη δυναμική τους κτλ. Οι εκπαιδευτές πρέπει να έχουν δεξιότητες επικοινωνίας και να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, προσφέροντας χρόνο για διάλογο πάνω σε ενδιαφέροντα, αξίες και ταλέντα. Κάποιες φορές ο εκπαιδευτής μπορεί να νιώσει πως πιέζεται από την ανάγκη να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διδακτέα ύλη, μια συγκεκριμένη ύλη εξετάσεων κτλ και αυτό μπορεί να επηρεάσει το χρόνο που έχει στη διάθεση του για να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους του, κάνοντας χρήση συγκεκριμένων εργαλείων ανάπτυξης για προσωπικό προβληματισμό, συζήτηση και σχετικά με το πώς αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να ενισχύσουν την μάθηση τους. Επιπροσθέτως, πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαδικασία τεχνικής/εργαλείου και στην κατανόηση της λογικής πίσω από αυτά ώστε οι εκπαιδευτές να κατανοήσουν πως και γιατί δουλεύει έτσι αυτό και έπειτα θα μπορούν να το προσαρμόσουν οι ίδιοι με βάση της ανάγκες τους. Με αυτό τον τρόπο, θα τους επιτρέψει να χρησιμοποιήσουν στοιχεία από αυτά τα εργαλεία όπου εφαρμόζεται και μπορεί να προσαρμοστούν χωρίς την ύπαρξη της ανάγκης διενέργειας δραστηριοτήτων που δαπανούν χρόνο. Συγκρίνοντας τις δεξιότητες που πρέπει οι εκπαιδευτές να βελτιώσουν με τις δεξιότητες που οι εκπαιδευτές θεωρούν πως οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι πρέπει να μάθουν, υπάρχουν παράλληλες που πρέπει να ληφθούν υπόψη ώστε να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν σεμινάρια στα πλαίσια του προγράμματος Coach4U:

16 ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ Δεξιότητες Επικοινωνίας: αυτοπεποίθηση, ενεργής ακρόαση Δεξιότητες Σχέσης: συναισθηματική νοημοσύνη, συναίσθηση, ανοικτό πνεύμα, ώθηση Ηγετικές δεξιότητες: διαπραγμάτευση, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων. Ειδικές δεξιότητες ανάπτυξης: μοντέλα και τεχνικές, προβληματισμός, δημιουργικότητα, πρόκληση αλλαγών σε συμπεριφορές, αυτογνωσία και προσωπική ανάπτυξη, ρόλος διαμεσολαβητή. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ Δεξιότητες Επικοινωνίας: ακρόαση, ανατροφοδότηση, ησυχία Δεξιότητες Σχέσης: ικανότητα θέσπισης μια αρμονικής σχέσης, θέσπιση εμπιστοσύνης, ανάπτυξη συναίσθησης, σαφής παρακολούθηση χωρίς κριτική, διαπροσωπική συναισθηματική νοημοσύνη και ρόλος διαμεσολαβητή. Ειδικές δεξιότητες ανάπτυξης Ικανότητα να θέτετε δυναμικές ερωτήσεις, να θέτετε στόχους, και να δημιουργείτε σχέδιο δράσης, να κατανοείτε το ρόλο του διαμεσολαβητή, να έχετε γνώση και συναίσθηση, να χτίζετε στη δυναμικότητα σας, να υιοθετείτε μια προσέγγιση που να εστιάζει στη λύση, εργασία πάνω στα πιστεύω και τις προσωπικές αξίες. Οι εκπαιδευτές έχουν στο μυαλό τους το ρόλο του ηγέτη στη διαδικασία εκπαίδευσης οπότε θεωρούν πως χρειάζονται ηγετικές δεξιότητες. Αντιθέτως, οι εκπαιδευτές δε θεωρούν πως αυτού του είδους οι δεξιότητες είναι αναγκαίες για τους εκπαιδευτές ώστε να προσαρμόσουν αυτού του είδους την εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων. 3.5 Εκπαιδευτικά εργαλεία για εκπαιδευτές: Εξέλιξη της τεχνολογίας και τελευταίες τάσεις Η εκπαίδευση αποτελεί κάτι παραπάνω από απλά ένα παιχνίδι ερωτήσεων και απαντήσεων. Το να είστε σε θέσει να ακούτε προσεκτικά και να μπορείτε να θέσετε τις σωστές ερωτήσεις είναι σημαντικό για κάθε παραγωγική εκπαιδευτική σχέση, ωστόσο ένας ικανός εκπαιδευτής γνωρίζει πώς να δώσει χώρο σε κάποιον να κοιτάξει με διαφορετικό μάτι την κατάσταση της/του. Εκτός από αυτό, υπάρχουν πολλά εργαλεία και τεχνικές για να δημιουργηθεί μια εικόνα για κάποιον, να προσδιοριστούν οι στόχοι κάποιου, και να βρεθούν νέες λύσεις, ή/και να ξεπεραστούν εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια. Ακολουθούν κάποιες τεχνικές που χρησιμοποιούνται συχνά για να καθοδηγηθούν οι πελάτες ώστε να αποκτήσουν περισσότερη αυτονομία και αποτελεσματικότητα:

17 Εκπαιδευτικό μοντέλο GROW Το εκπαιδευτικό μοντέλο GROW βοηθά στη δόμηση των συνεδρίων του. Το εκπαιδευτικό μοντέλο GROW αποτελεί ένα αποδεδειγμένο μοντέλο το οποίο οδηγεί και καταλήγει σε τέσσερα στάδια. Αποτελεί ένα χειροπιαστό τρόπο εξέλιξης: από τον προβληματισμό στην καθημερινότητα του ατόμου, στον προσδιορισμό ενός στόχου, στην έρευνα επιλογών και στην μεγιστοποίηση κινήτρων για να επιτευχθεί η αλλαγή. Στόχοι Ε.Μ.Ε.Σ.Ε. (S.M.A.R.T.) : ΕΙΔΙΚΟΙ, ΜΕΤΡΗΣΙΜΟΙ, ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΟΙ, ΣΧΕΤΙΚΟΙ, ΕΓΚΑΙΡΟΙ Οι στόχοι SMART προσφέρουν δομή και ευθύνη στους στόχους. Αντί αόριστων ψηφισμάτων, οι στόχοι SMART δημιουργούν επαληθεύσιμες τροχιές προς ένα δεδομένο στόχο, με σαφή ορόσημα και με εκτίμηση σκοπιμότητας. Ο κάθε στόχος, είτε αποτελεί ένα ενδιάμεσο βήμα ενός μεγαλύτερου σχεδίου, είτε αποτελεί στόχο αυτό καθεαυτό, μπορεί να γίνει SMART και να αυξήσει τις πιθανότητες να πραγματοποιηθεί. Τοποθέτηση στόχου S.M.A.R.T.: Ειδικός Τι ακριβώς θέλετε να καταφέρετε; Όσο πιο ειδική είναι η περιγραφή σας, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχετε να καταφέρετε ακριβώς το στόχο S.M.A.R.T. ξεκαθαρίζοντας τη διαφορά μεταξύ του «θέλω να γίνω εκατομμυριούχος» και «θέλω να κερδίζω τον μήνα για τα επόμενα 10 χρόνια μέσα από τη δημιουργία ενός νέου προϊόντος λογισμικού». Τοποθέτηση στόχου S.M.A.R.T: Μετρήσιμος Μετρήσιμος στόχος σημαίνει ότι προσδιορίζετε ακριβώς αυτά που θα δείτε, θα ακούσετε και θα νιώσετε όταν φτάσετε στο στόχο σας. Σημαίνει τη διάσπαση του στόχου σας σε μετρήσιμα κομμάτια. Προσδιορίζοντας τις φυσικές διαστάσεις του στόχου ή σκοπού που έχετε θέση καθιστά αυτόν πιο σαφή και ευκολότερη την επίτευξη του. Τοποθέτηση στόχου S.M.A.R.T: Επιτεύξιμος Είναι ο στόχος σας επιτεύξιμος; Αυτό σημαίνει να ερευνήσετε εάν ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί από εσάς. Ζυγίζετε την προσπάθεια, το χρόνο και το κόστος που θα έχει ο στόχος σας για εσάς ενάντια στα κέρδη και άλλες υποχρεώσεις και προτεραιότητες που έχετε θέσει στη ζωή σας. Τοποθέτηση στόχου S.M.A.R.T: Σχετικός Είναι η επίτευξη του στόχου σας σχετική με εσάς; Θέλετε πραγματικά να διαχειριστείτε μια πολυεθνική, να γίνεται διάσημος, να αποκτήσετε τρία παιδιά και να είστε ένας πολυάσχολος άνθρωπος; Αποφασίζετε για τον εαυτό σας εάν είστε φτιαγμένος για αυτό, είτε εάν η ομάδα σας έχει εύρος ζώνης.

18 Εάν σας λείπουν κάποιες δεξιότητες, μπορείτε να σχεδιάσετε καταρτίσεις. Εάν σας λείπουν κάποια ειδικά μέσα, μπορείτε να αναζητήσετε τρόπους επίτευξης τους. Τοποθέτηση στόχου S.M.A.R.T: Έγκαιρα Ο χρόνος είναι χρήμα! Κάντε ένα ενδεικτικό πλάνο για όλα όσα κάνετε. Όλοι γνωρίζουν πως τα χρονοδιαγράμματα είναι αυτά που βοηθούν τους ανθρώπους να δράσουν. Οπότε τοποθετήστε προθεσμίες, για εσάς και την ομάδα σας, και τηρήστε τα. Κρατήστε τα χρονοδιαγράμματα σας ρεαλιστικά και ευέλικτα, και με αυτό τον τρόπο μπορείτε να κρατήσετε το ηθικό σας σε ψηλά επίπεδα. Το να είστε αυστηροί όσον αφορά την έγκαιρη πτυχή της τοποθέτησης του στόχου σας μπορεί να μετατρέψει την πορεία προς την επίτευξη του στόχου σας σε αγώνα δρόμου ενάντια στο χρόνο πράγμα που δε θα συμβάλει στη επίτευξη των όσων επιθυμείτε. SMART+ στόχοι Άλλο ένα στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό όταν θέτετε στόχους SMART, είναι να τους διαμορφώνεται με ΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ. Να θυμάστε ότι όταν δίνεται έμφαση σε κάτι τότε αυτό εξελίσσεται. Οπότε όταν δίνετε έμφαση σε κάτι ή ΟΧΙ η σκέψη σας βρίσκεται πάντα πάνω σε αυτό το πράγμα. Και τότε αυτό θα εξελιχθεί. Οπότε μη χρονοτριβείτε, αλλά μπείτε σε μια καθημερινή ρουτίνα. Η τοποθέτηση στόχωνsmart στην πορεία εκπαίδευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις πτυχές της ζωής. Από την αρχή μιας επιχείρησης στη βελτίωση των υφισταμένων διαδικασιών, από την εύρεση του τέλειου συντρόφου μέχρι την παραμονή μαζί του. Επιφέρει σαφήνεια στα σχέδια σας και σας δίνει ενέργεια για να φτάσετε τους στόχους σας. Επιπρόσθετα στην υποστήριξη ενός στόχου, τον οποίο δεν μπορείτε να ελέγξετε όσον αφορά την απόδοση του, οι στόχοι πρέπει να είναι επίσης SMART αλλά και ΞΕΚΑΘΑΡΟΣ: θετικός, κατανοητικός, σχετικός, ηθικός καθώς και ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ προκλητικός, νομικός, περιβαλλοντικά ασφαλής, κατάλληλος και εγγεγραμμένος.

19 4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 4.1 Υποστήριξη της διατύπωσης των τριών σεμιναρίων για εκπαιδευτές ενηλίκων για να προσαρμόσουν τα εργαλεία ανάπτυξης και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα μαθήματα τους, συστήνονται τα ακόλουθα: - Να αξιολογήσει τους συμμετέχοντες ανάλογα με το επίπεδο γνώσεις σχετικά με την εκπαίδευση. Με βάση αυτό τα τρία σεμινάρια πρέπει να αξιολογηθούν επίσης σε τρία επίπεδα. - Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου πρέπει να συμπεριλαμβάνουν χρόνο για να εφαρμοστούν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τα εργαλεία που έχουν διδαχτεί, αλλά είναι αναγκαίο και το θεωρητικό υπόβαθρο. 4.2 Η δομή των σεμιναρίων που προτείνονται με βάση τα αποτελέσματα που έχουν μέχρι τώρα επιτευχθεί στο πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα. Στα δεξιά του πίνακα βρίσκεται η συμβολή που έχει γίνει από τη βάση των προτεινόμενων σεμιναρίων (στα αριστερά). ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1 Τίτλος Μεθοδολογία εκπαίδευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων Στόχοι Παρουσιάστε την μεθοδολογία εκπαίδευσης στους ενήλικες εκπαιδευτές, καθώς και στα κύρια εργαλεία τους (αυτά που μπορεί να μεταφερθούν σε αυτό το πλαίσιο). Διάρκεια Περιεχόμε νο Να παρουσιάσουν στους εκπαιδευτές πώς να χρησιμοποιούν τα προσαρμοσμένα εργαλεία ανάπτυξης. 8 ώρες Εισαγωγή στην εκπαίδευση (οφέλη). Μεθοδολογία εκπαίδευσης. Μη καθοδηγητικό στυλ. Ικανότητα σχεδίασης και τοποθέτησης στόχων. Χρήση δυναμικών ερωτήσεων. Αναζήτηση δυναμικότητας και ταλέντου στους εκπαιδευόμενους. Ικανότητα διαχείρισης ευθύνης. Μεγιστοποίηση δυναμικής και ταλέντου. Συμβολή Εμβαθύνετε στην κατανόηση του τι είναι η εκπαίδευση, τι είναι η καθοδήγηση και επίσης επιτρέψτε στους εκπαιδευτές να αυξήσουν την αυτογνωσία εξερευνώντας τα πιστεύω τους, τις απόψεις τους και τον τύπο εργασίας τους. - Η συμπεριφορά εκπαίδευσης ενός δασκάλου που πρέπει να χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους επίλυσης προβλημάτων - Παρουσίαση στα άτομα ενός νέου τρόπου δράσης και σκέψης - Δίνει ανατροφοδότηση σε εκπαιδευόμενους δίνοντας μια θετική ενίσχυση - Δίνει την ευκαιρία να πειραματιστεί δημιουργικά - Τοποθέτηση στόχων - Κύρια επιτεύγματα του εκπαιδευτή - Χρησιμοποίηση μεταφορών - the role of intuition

20 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2 Τίτλος Πώς να βελτιώσετε την επικοινωνία και τη σχέση με τους εκπαιδευόμενους στην εκπαίδευση ενήλικων: προετοιμασία για τη χρήση της εκπαίδευσης στην εκπαίδευση ενηλίκων. Στόχοι Να προετοιμάσει τους ενήλικες εκπαιδευτές να εφαρμόσουν την μεθοδολογία εκπαίδευσης. Πώς να εφαρμόσετε τις απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες ιδίως αυτές που σχετίζονται με την επικοινωνία. Συμβολή Ενημέρωση σχετικά με το στυλ επικοινωνίας του δασκάλου και να το προσαρμόσει στους εκπαιδευόμενους. Η ανάγκη για σαφή και άμεση επικοινωνία πρέπει να υπογραμμιστεί. Διάρκεια Περιεχόμε να Πώς να εδραιώσετε την καλή σχέση με τους εκπαιδευόμενους. 8 ώρες Κοινωνικές δεξιότητες: - ακρόαση - η χρήση της γλώσσας και της σιωπής - συναίσθηση - Πώς να δημιουργήσετε μια καλή σχέση: - ταπεινότητα - επικοινωνία - εδραίωση μιας καλής ατμόσφαιρας - Χτίσιμο μιας κατάστασης εμπιστοσύνης στην τάξη. - Ανάπτυξη ειλικρινείας στην επικοινωνία με τους εκπαιδευόμενους. - Έκφραση συναισθημάτων. - Χρήση των εργαλείων επικοινωνίας (ως ειλικρινείς ερωτήσεις, ως παράφραση). - Διάσπαση φραγμάτων στην επικοινωνία. - Γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας. - Χτίσιμο συνεργασίας. - Κατανόηση συναισθημάτων εκπαιδευομένων. - Παρουσίαση ενεργούς ακρόασης και γνώσης και συναίσθησης. - Η δύναμη της σιωπής.