RATIO & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Σ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ 1976)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "RATIO & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Σ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ 1976)"

Transcript

1 RATIO & ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Δ.Σ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ 1976) Ευδοκία Πουλακίδα Ελένη Οικονόμου Ειρηάννα Σκλαβουνάκη 12/1/2010 1

2 ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ VS ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΟ ΔΙΚΑΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ του. Απεριόριστη ευθύνη Ο ναυτικός οφειλέτης του οφειλέτη. Οοφειλέτης απολαμβάνειτο ευθύνεται με όλη την ευεργέτημα του περιουσία του. περιορισμού της ευθύνης 12/1/2010 2

3 Ιστορική ανασκόπηση Σύμβαση commenda (Μεσαίωνας-13 ος αιώνας) 2 συμβαλλόμενοι : commendator - tractator. O commendator είναι ο κεφαλαιούχος, που μετέχει στην επιχείρηση ενός άλλου που ασκεί κατά κανόνα ναυτική εμπορία (tractator), εισφέροντας χρήματα, εμπορεύματα ή ακόμα και το πλοίο. Ο commendator εκθέτει στον επιχειρηματικό κίνδυνο μόνο το τμήμα της περιουσίας που εμπιστεύθηκε στον tractator. Η συνεργασία είναι αφανής. Καλλιεργείται η ιδέα της αυτόνομης περιουσιακής ενότητας. Όλο αυτό έγινε εξ αιτίας του κινδύνου της θαλάσσιας αποστολής. Επιχείρηση ιδιαίτερου κινδύνου. 12/1/2010 3

4 Συστήματα περιορισμού της ευθύνης 1.Αυτούσια παραχώρηση πλοίου προς ικανοποίηση απαιτήσεων των δανειστών από οποιαδήποτε αιτία. 2.Προσφορά χρηματικού ποσού που είναι ίσο με την αξία του πλοίου. 3.Προσφορά χρηματικού ποσού υπολογιζόμενο με βάση την κατά τόνο ολική χωρητικότητα του πλοίου. 4.Εναλλακτικά : είτε παραχώρηση πλοίου είτε προσφορά ορισμένου χρηματικού ποσού. 5.Σύστημα πραγματοπαγούς ευθύνης του πλοιοκτήτη Γερμανία (1861) α) Δεν ευθύνεται για τη ζημία ο κύριος του πράγματος αλλά το ίδιο το πράγμα. β) Ο πλοιοκτήτης δεν ευθύνεται προσωπικά αλλά μόνο με το πλοίο και το ναύλο. γ) Η περιουσιακή αυτονόμηση αφορούσε κάθε πλοίο ξεχωριστά. δ)δογματικά ήταν η πιο συνεπής με την αρχή του περιορισμού της ευθύνης. Αν και οι Δ.Σ. προτιμούν την περιορισμένη προσωπική 12/1/2010 ευθύνη του πλοιοκτήτη. 4

5 Κ.Ι.Ν.Δ. (5 ος τίτλος «περί ευθύνης του πλοιοκτήτη» αρ ») Αρ.84 : γενικός κανόνας για ευθύνη του πλοιοκτήτη Αρ.85 : παραχώρηση πλοίου, από την εκμετάλλευση του οποίου προέκυψε η υποχρέωση για την οποία ζητείται ο περιορισμός. Παραχωρείται και ο μικτός ναύλος, που αφορά στο ταξίδι, στο οποίο συνέβη η ζημία. Παραχωρούνται και οι τυχόν αξιώσεις πλοιοκτήτη εναντίον τρίτων προσώπων για ζημίες που αυτά προκάλεσαν στο πλοίο του. Δεν παραχωρείται το ασφάλισμα, εκτός όμως για απαιτήσεις από ατυχήματα σε πρόσωπα. Αρ.86: προσφορά χρηματικού ποσού ίσο με 3/10 αξίας του πλοίου κατά την αρχή του ταξιδιού. Κι εδώ παραχωρείται ο μικτός ναύλος. Σε περίπτωση ατυχήματος σε πρόσωπα προσφέρονται και άλλα 3/10 Αρ. 105 παρ.4 : Δικαίωμα περιορισμού ευθύνης έχει και ο πλοιοκτήτης και ο εφοπλιστής. Παράδοξο: ο εφοπλιστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του ακόμα και με παραχώρηση του πλοίου που δεν του ανήκει. 12/1/2010 5

6 Αρ.106 παρ.3 : δικαίωμα πλοιοκτήτη να παρέμβει και να αντικαταστήσει την παραχώρηση του πλοίου του, προσφέροντας τα ποσά που προβλέπονται στο αρ.86 Αρ.87 : αποκλεισμός περιορισμού ευθύνης για α. δικαιοπραξίες ή αδικοπραξίες του ίδιου του θαλάσσιου επιχειρηματία, β. συμβάσεις που καταρτίζει ο πλοίαρχος με έγκριση ή συναίνεση θαλάσσιου επιχειρηματία, γ. συμβάσεις ναυτολογήσεως πλοιάρχου ή μελών πληρώματος. 12/1/2010 6

7 Πρόδρομοι Δ.Σ. Λονδίνου Δ.Σ. Βρυξελλών 1924 Έγινε αποδεκτή από 15 κράτη Τέθηκε σε ισχύ το 1931 Δεν είχε κυρωθεί από σημαντικές ναυτικές και εμπορικές δυνάμεις, όπως Η.Π.Α., Μ. Βρετανία. Προβλέπει περιορισμό της ευθύνης είτε με α. χρηματικό ποσό ίσο με αξία πλοίου και ναύλου είτε β. χρηματικό ποσό κατά τόνο ολικής χωρητικότητας του πλοίου. Προβλέπει διάκριση δανειστών ανάλογα με τη φύση της απαίτησής τους και αντίστοιχα δημιουργία ξεχωριστού κεφαλαίου για ικανοποίηση αξιώσεων από απώλεια ζωής και σωματικές βλάβες. 12/1/2010 7

8 Πρόδρομοι Δ.Σ. Λονδίνου Δ.Σ. Βρυξελλών 1957 Καταβολή χρηματικού ποσού κατά τόνο ολικής χωρητικότητας του πλοίου Επικράτηση ποσοτικού περιορισμού της ευθύνης Ουσιώδης διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του περιορισμού Μέτρο υπολογισμού για καθαρή χωρητικότητα πλοίου ήταν το φράγκο poincarè, που αντικαταστάθηκε από Ε.Τ.Δ. του Δ.Ν.Τ. Τίθεται νέα βάση για το κάθε πότε ανανεώνεται η ευθύνη του πλοιοκτήτη. Από το «συντομευμένο ταξίδι» (1924) τώρα επιλέγεται ως κριτήριο το «ίδιο περιστατικό» Καλύπτει περισσότερες απαιτήσεις Καλύπτει ζημιές και επί πλοίου και εκτός πλοίου Γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία. Κυρώθηκε από πολλά κράτη. Όχι όμως από Ελλάδα 12/1/2010 8

9 Δ.Σ.ΛΟΝΔΙΝΟΥ 1976 H.N.S.: Διεθνής Σύμβαση για τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών 12/1/2010 9

10 Διεθνής Σύμβαση του Λονδίνου Δικαιολογητική βάση υπάρξεως του θεσμού του περιορισμού της ευθύνης. Αποδεκτό είναι πλέον το επιχείρημα της ασφαλισιμότητας (δυνατότητα ασφάλισης της αστικής ευθύνης του εκμεταλλευόμενου του πλοίου). Πλέον ο πλοιοκτήτης ευθύνεται ως το όριο που είναι δεκτικό ασφάλισης με εύλογο ασφάλιστρο. 12/1/

11 Χαρακτηριστικά της Δ.Σ. Λονδίνου 1.Κυρώθηκε με το νόμο 1923/ Μετατοπίζει το κέντρο βάρους από το πρόσωπο του πλοιοκτήτη σχετικά με την ευθύνη του στις ναυτικές απαιτήσεις 3. Αυξάνεται ο αριθμός των απαιτήσεων που υπόκεινται σε περιορισμό 4. Διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που δικαιούνται να περιορίσουν την ευθύνη τους 5. Αναγνωρίζεται δικαίωμα περιορισμού ευθύνης θαλάσσιου επιχειρηματία και για ζημίες από δική του υπαιτιότητα εκτός του αρ.4 6. Δικαίωμα περιορισμού αναγνωρίζεται και σε πρόσωπα για τα οποία ευθύνεται ο πλοιοκτήτης ή ο θαλάσσιος αρωγός 7. Αλλαγή θεωρητικής βάσης περιορισμού της ευθύνης : Έννοια της θαλάσσιας περιουσίας Θεωρία των κινδύνων 12/1/

12 Πεδίο εφαρμογής Δ.Σ. Λονδίνου Θετική διατύπωση : αρ.15 1,εδ.α Αρνητική διατύπωση : αρ.15 5 Αρ.15 : Δυνατότητα ειδικού περιορισμού της Σύμβασης από τα κράτη - μέλη Αρ.15 1,εδ.β. : Η Ελλάδα δεν έκανε χρήση αυτής της δυνατότητας επιφυλάσσει την ίδια μεταχείριση σε κάθε οφειλέτη. Αρ.15 3 : δυνατότητα κρατών μελών να καθιερώσουν διαφορετικό σύστημα περιορισμού της ευθύνης για απαιτήσεις από εθνικές σχέσεις. Η Ελλάδα δεν έκανε χρήση αυτής της δυνατότητας. Και στις εθνικές σχέσεις ισχύει η Δ.Σ.Λονδίνου. 12/1/

13 Συμπληρωματική εφαρμογή Κ.Ι.Ν.Δ. στη Δ.Σ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ Αρ.28 Συντάγματος : Δ.Σ.Λ. : αναπόσπαστο τμήμα εσωτερικού δικαίου. Έτσι αχρηστεύονται διατάξεις του Κ.Ι.Ν.Δ. Ισχύουν όμως ακόμα διατάξεις του εθνικού δικαίου συμπληρώνοντας τη Σύμβαση, όπως: Α. νόμιμος λόγος ευθύνης προσώπων που δικαιούνται να περιορίσουν την ευθύνη τους (αρ.84 και Κ.Ι.Ν.Δ.) Β. Στις περιπτώσεις του αρ.15,παρ.5, που δεν καλύπτονται από Σύμβαση (αερόστρωμνα σκάφη -5 ος τίτλος του Κ.Ι.Ν.Δ., πλωτές εξέδρες ούτε Δ.Σ.Λ. ούτε Κ.Ι.Ν.Δ.) Ορισμένες διατάξεις της Συμβάσεως παραπέμπουν ευθέως σε εθνικό δίκαιο, όπως : Α. αρ.10 3 Δ.Σ.Λ.: κανόνες διαδικασίας για περιορισμό ευθύνης χωρίς σύσταση κεφαλαίου εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία κράτους μέλους στο οποίο έχει εγερθεί η αγωγή (Ελλάδα : αρ.90 επόμ. Κ.Ι.Ν.Δ.) Β. αρ.14 Δ.Σ.Λ.: κανόνες διαδικασίας με σύσταση κεφαλαίου, διανομή κεφαλαίου εφαρμόζεται η εθνική νομοθεσία κράτους-μέλους στο οποίο έχει συσταθεί το κεφάλαιο (Ελλάδα : αρ.90 επόμ. Κ.Ι.Ν.Δ.) 12/1/

14 Γενικά: Διεύρυνση του κύκλου των προσώπων που δικαιούνται να επικαλεσθούν περιορισμό της ευθύνης τους Νέα φιλοσοφία Σύμβασης : επέκταση του δικαιώματος του περιορισμού της ευθύνης σε όλα τα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν από κοινού τους θαλάσσιους κινδύνους ΚΙΝΔ : παρέχει δικαίωμα περιορισμού ευθύνης μόνο στον πλοιοκτήτη (άρ.85) και στον εφοπλιστή (άρ.105 τελ. ) 12/1/

15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ, βάσει του αρ.1, τα πρόσωπα που δικαιούνται σύμφωνα με τη Σύμβαση του Λονδίνου του 1976 να περιορίσουν την ευθύνη τους, είναι : 1) Ο πλοιοκτήτης θαλασσοπλοούντος πλοίου (αρ.1 1 προσδιορισμός του όρου σε άρ.1 2 ) 2) Πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες επιθαλάσσιας αρωγής (άρ.1 1 προσδιορισμός του όρου σε άρ.1 3 συνδ. με άρ.2 1 περ. δ,ε,στ) 3) Οποιαδήποτε πρόσωπα για πράξεις, παραλείψεις και πταίσματα γενικώς, για τα οποία ευθύνεται ο πλοιοκτήτης ή ο θαλάσσιος αρωγός (άρ.1 4) 4) Ο ασφαλιστής ευθύνης για απαιτήσεις που υπόκεινται σε περιορισμό σύμφωνα με τους κανόνες της Σύμβασης αυτής στην ίδια έκταση με τον ασφαλισμένο (άρ.1 6 ) ΚαινοτομίαΣύμβασης! 12/1/

16 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ: 1. «Ο πλοιοκτήτης» :Προσδιορισμός του περιεχομένου του όρου στο άρ.1 2 i) Ο πλοιοκτήτης με την έννοια που του αποδίδεται κατά το ελληνικό δίκαιο ii) Ο ιδιοκτήτης θαλασσοπλοούντος πλοίου ο κύριος του πλοίου (Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου θεμελιώνεται στο άρ ΚΙΝΔ) iii) Ο ναυλωτής θαλασσοπλοούντος πλοίου αφορά σε κάθε μορφή ναύλωσης (κατά ταξίδι, χρονοναύλωση κλπ.) Ως προς τη μερική ναύλωση ; Οι προτιμήσεις κλίνουν στο να επιτρέπεται ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΡΙΚΟ ΝΑΥΛΩΤΗ να περιορίσει την ευθύνη του σα να επρόκειτο για ολική ναύλωση Διατηρείται έτσι η δυνατότητα περιορισμού της ευθύνης μεγαλύτερη ανταπόκριση και προς το σκοπό της Σύμβασης iv) Ο εφοπλιστής θαλασσοπλοούντος πλοίου v) Ο διαχειριστής θαλασσοπλοούντος πλοίου 12/1/

17 2. Πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες επιθαλάσσιας αρωγής : Προσδιορισμός του περιεχομένου του όρου στο άρ.1 3 : Το πρόσωπο εκείνο που παρέχει υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με «επιχειρήσεις» θαλάσσιας αρωγής. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρ.2 1 περ. δ,ε,στ Ο όρος«επιχειρήσεις» εδώ σημαίνει εργασίες αρωγής ή διασώσεως από κάθε πρόσωπο και όχι τις επιχειρήσεις φορείς που παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. Βάσει των διατάξεων του άρ.2 1 περ. δ,ε,στ, πρόκειται για επιχειρήσεις που μεριμνούν για απομάκρυνση ναυαγίων και φορτίου και για εξουδετέρωση επιβλαβών συνεπειών του πλοίου και του φορτίου, για επιχειρήσεις δηλ. ναυαγιαιρέσεως, καθώς επίσης και για τα μέτρα προς αποτροπή ή μείωση της ζημίας τα οποία λήφθηκαν όχι από τον ίδιο το θαλάσσιο αρωγό αλλά από πρόσωπα για τα οποία ο κύριος υπεύθυνος θα μπορούσε να περιορίσει την ευθύνη του. 3. Αρ Οποιοδήποτε πρόσωπο για πράξεις, παραλείψεις και πταίσματα γενικώς, των οποίων ευθύνεται ο πλοιοκτήτης ή ο θαλάσσιος αρωγός 12/1/

18 Προϋποθέσεις του δικαιώματος του περιορισμού της ευθύνης για τα πρόσωπα αυτά : i) Σχέση παροχής εξαρτημένης εργασίας (π.χ. πλοίαρχος, μέλη πληρώματος πλοίου, εργάτες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην ξηρά κλπ.) ή ανεξάρτητων υπηρεσιών μεταξύ, αφενός του πλοιοκτήτη ή του θαλάσσιου αρωγού και, αφετέρου, των προσώπων που αυτοί χρησιμοποιούν. ii) Ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του θαλάσσιου αρωγού για τις υπαίτιες πράξεις ή παραλείψεις των προσώπων που αυτοί χρησιμοποιούν 4. Άρ.1 6 Ο ασφαλιστής ευθύνης για απαιτήσεις που υπόκεινται σε περιορισμό σύμφωνα με τους κανόνες της Σύμβασης αυτής. Δικαίωμα περιορισμού της ευθύνης του ασφαλιστή στην ίδια έκταση με τον ασφαλισμένο Προϋπόθεση : Η εθνική νομοθεσία του κράτους - μέλους όπου εφαρμόζεται η Σύμβαση πρέπει να αναγνωρίζει ευθεία αγωγή του ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή της αστικής ευθύνης, πράγμα το οποίο συμβαίνει επί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης. 12/1/

19 Συμπεριφορά που αποκλείει το δικαίωμα του περιορισμού της ευθύνης Άρ. 4 Επαναφέρει τον περιορισμό της ευθύνης ως κανόνα και τον αποκλεισμό της ως εξαίρεση Προϋποθέσεις αποκλεισμού του δικαιώματος α) Απώλεια β) Ως αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης προσώπου που υπέχει ευθύνη γ) i) Με πρόθεση πρόκλησης (άμεσος δόλος) της απώλειας ή ii) επίδειξη αδιαφορίας με γνώση ότι θα επακολουθήσει πιθανά η απώλεια αυτή (ενσυνείδητη αμέλεια) Το βάρος της επικλήσεως και αποδείξεως τηςυπαίτιαςσυμπεριφοράς του άρ.4 ο ζημιωθείς ενάγων Κανόνας : ο περιορισμός της ευθύνης (δυσχερής η διαπίστωση και απόδειξη της συνδρομής του πταίσματος από τον ζημιωθέντα) Φιλοσοφία του νέου συστήματος περιορισμού της ευθύνης όρια περιορισμού σχεδόν αδιάσπαστα εύνοια θαλάσσιου επιχειρηματία 12/1/

20 Απαιτήσεις που υπόκεινται σε περιορισμό (Αρ. 2) Γενικά: Μετάθεση του κέντρου βάρους πλέον από τα πρόσωπα σε απαιτήσεις Αντικείμενο περιορισμού της ευθύνης : Οι απαιτήσεις Απαιτήσεις που προέρχονται από οποιαδήποτε βάση ευθύνης Δίκαιο της Συμβάσεως για τον περιορισμό της ευθύνης ΕΝΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δυνατότητα παραίτησης του υπεύθυνου οφειλέτη από το δικαίωμα περιορισμού της ευθύνης του ΠΡΟΣΟΧΗ! : Απαγόρευση επέκτασης του δικαιώματος του περιορισμού με συμφωνία των μερών σε άλλες περιπτώσεις εκτός από τις προβλεπόμενες στο άρ.2 Περιορισμός μόνο με διάταξη νόμου Προστασία δανειστών 12/1/

21 Οι κατ ιδίαν απαιτήσεις που υπόκεινται σε περιορισμό 1) Αρ. 2 1 περ.α Απαιτήσεις για απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες και απαιτήσεις για περιουσιακές ζημίες α. Απαιτήσεις για προσωπικές ζημίες (απώλεια ζωής ή σωματικές βλάβες) π.χ. επιβάτες πλοίου, φορτωτές, στοιβαστές κλπ. ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ : Άρ.3 περ. α, β β. Απαιτήσεις για περιουσιακές ζημίες (απώλεια ή ζημία σε πράγματα) γ. Απαιτήσεις για κάθε άλλη απώλεια που προήλθε ως συνέπεια των προηγούμενων περιπτώσεων Απαιτήσεις για περαιτέρω ζημίες που είναι επακόλουθο ζημιών σε πρόσωπα (π.χ. ο θάνατος επακολουθεί τραυματισμό, οι περιουσιακές ζημίες που ακολουθούν το θάνατο ή έναν τραυματισμό), καθώς και περιουσιακών ζημιών (π.χ. οι απαιτήσεις για αποκατάσταση διαφυγόντος κέρδους κλπ.) 12/1/

22 Προϋποθέσεις : (απαιτούνται διαζευκτικώς) i)η ζημία από την οποία γεννήθηκε η απαίτηση να συνέβη ΕΠΙ του πλοίου ή ii)η ζημία να τελεί σε άμεση σχέση με την εκμετάλλευση τουπλοίουήμετις επιχειρήσεις θαλάσσιας αρωγής 2) Αρ. 2 1 περ.β Απαιτήσεις για ζημίες από καθυστέρηση επί θαλάσσιας μεταφοράς φορτίου, επιβατών ή των αποσκευών τους Η νομικήβάσητης ευθύνης θαλάσσιου μεταφορέα για ζημιές από καθυστέρηση, προσδιορίζεται στο ελληνικό δίκαιο ανάλογα με το είδος της μεταφοράς : Α. Μεταφορά πραγμάτων δια θαλάσσης πραγματοποιείται με : i) Σύμβαση ναύλωσης : άρ ΚΙΝΔ - Ευθύνη του εκναυλωτή για κάθε ζημία από «υπαίτια χρονοτριβή» που πραγματοποιείται «κατά τον απόπλουν, διαρκούντος του πλου είτε κατά την εκφόρτωση» Υπάρχει επομένως πεδίο για περιορισμό της ευθύνης ii) Σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων : Κανόνες Χάγης-Βίσμπυ - Δεν προβλέπουν ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα για ζημία από καθυστέρηση Δεν υπάρχει πεδίο για περιορισμό της ευθύνης 12/1/

23 Β. Σύμβαση μεταφοράς επιβατών i) Εθνική : άρ.180 ΚΙΝΔ προβλέπει ορισμένα δικαιώματα του επιβάτη σε περίπτωση επιβραδύνσεως του πλου αλλά και δικαίωμα προς αποζημίωση για παρατεινόμενη επιβράδυνση Υπάρχει πεδίο για περιορισμό ευθύνης ii) Διεθνής : Δ.Σ. Αθηνών δεν προβλέπει ευθύνη του μεταφορέα για ζημία από καθυστέρηση δεν υπάρχει πεδίο για περιορισμό της ευθύνης από καθυστέρηση 3. Άρ.2 1 περ.γ Οι απαιτήσεις να παράγονται από παράβαση δικαιωμάτων που δεν έχουν συμβατική βάση Στο ελληνικό δίκαιο : Θεμελίωση ευθύνης σε 914 Α.Κ. Πεδίογια περιορισμό ευθύνης Μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανισθεί περίπτωση εφαρμογής του 12/1/

24 4. Άρ. 2 1 περ.δ οποιαδήποτε πράγματα ακόμα και πράγματα που περιλαμβάνονται στο φορτίο 5. Άρ.2 1 περ.ε περ.ε ( περ.δ) : Εδώ καλύπτονται απαιτήσεις από ενέργειες -που αφορούν ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ το φορτίο - όταν το πλοίο ΔΕΝ αντιμετώπισε κίνδυνο Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, από τις ενέργειες των περ. δ καιε παράγεται ευθύνη από το ν. 2881/2001 για «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» από τα αρ. 197 και ΚΔΝΔ Τίθεται πεδίο για περιορισμό της ευθύνης 12/1/

25 6. Άρ.2 1 περ.στ Περιορισμένο πεδίο εφαρμογής Στο ελληνικό δίκαιο η ευθύνη εδώ θεμελιώνεται στους θεσμούς της διοίκησης αλλοτρίων (730 επόμ. Α.Κ.) και του αδικαιολόγητου πλουτισμού (904 επόμ. Α.Κ.) Άρ.2 2 εδ.α - Αναγωγή και υποκατάσταση Άρ.5 Συμψηφισμός αντίθετων απαιτήσεων 12/1/

26 Απαιτήσεις που εξαιρούνται από τον περιορισμό (Άρ.3) 1. Απαιτήσεις του άρ.2 2 εδ.β («βάσει σύμβασης») σε συνδυασμό με άρ.2 1 περ.δ,ε,στ («βάσει σύμβασης») 2. Άρ. 3 περ.α Απαιτήσεις για επιθαλάσσια αρωγή (π.χ. η αμοιβήτουαρωγού) Απαιτήσεις για συνεισφορά σε γενική αβαρία Αβαρία: Ζημία ή έκτακτη δαπάνη του φορτίου, του πλοίου ή και των δύο που προκαλείται με πράξη του πλοιάρχου ή κατ εντολή του με σκοπό και αποτέλεσμα να διασωθεί το πλοίο και το υπόλοιπο φορτίο από θαλάσσιο κίνδυνο που τα απειλεί ήδη (βλ. και 219 Κ.Ι.Ν.Δ.) 3. Άρ.3 περ.β Απαιτήσεις για ζημίες από πετρελαϊκή ρύπανση εξαιρούνται γιατί υπόκεινται σε περιορισμό της ευθύνης με βάση την ειδική Σύμβαση του 1969 «για την αστική ευθύνη για ζημία από ρύπανση πετρελαίου» 12/1/

27 4. Άρ. 3 περ. γ και δ Απαιτήσεις για ζημίες από πυρηνική ενέργεια Η Ελλάδα δεν έχει κυρώσει τη Δ.Σ. του 1971 για τη μεταφορά πυρηνικού υλικού και δεν διαθέτει ειδικές σχετικές εθνικές διατάξεις επικρατεί η άποψη ότι δεν χωρεί περιορισμός της ευθύνης (η μεταφορά πυρηνικού υλικού συνεπάγεται σοβαρότατους κινδύνους) 5. Άρ.3 περ.ε Προϋποθέσεις (απαιτούνται διαζευκτικώς) : α) Η νομοθεσία, η οποία διέπει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ πλοιοκτήτη ή θαλάσσιου αρωγού και των υπαλλήλων τους να μην επιτρέπει τον περιορισμό της ευθύνης του εργοδότη σχετικά με τις απαιτήσεις αυτές ή β) Η νομοθεσία να επιτρέπει να περιορίσουν την ευθύνη τους αλλά με υψηλότεραόριαπεριορισμούαπό αυτά που προβλέπει το άρ. 6 της Σύμβασης OΧΙ για απαιτήσεις ανεξάρτητων επαγγελματιών Συναφής διάταξη του ελληνικού δικαίου : άρ ΚΙΝΔ 12/1/

28 Καθορισμός των ορίων της ευθύνης Βάση του υπολογισμού : Η ολική χωρητικότητα του πλοίου (σε αντίθεση με την πραγματική αξία του πλοίου των προηγούμενων ΔΣ) Ο αριθμός των μονάδων ολικής χωρητικότητας πολλαπλασιάζεται με ορισμένο αριθμό νομισματικών μονάδων έναν αριθμό που ποικίλλει ανάλογα με τις μονάδες χωρητικότητας του πλοίου και την κατηγορία των απαιτήσεων. Παλαιότερα μονάδα υπολογισμού : το χρυσό φράγκo (poincaré) Για όσα κράτη μέλη συμμετέχουν στο ΔΝΤ -η Ελλάδα συμμετέχει- το χρυσό φράγκο έχει αντικατασταθεί με το Ειδικό Τραβηκτικό Δικαίωμα (SDR) το οποίο μετατρέπεται στο εκάστοτε εθνικό νόμισμα την ημερομηνία που καθορίζεται στη Σύμβαση.(αρ.8 παρ.1) 12/1/

29 Η έκταση του περιορισμού της ευθύνης Τα όρια της ευθύνης ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ (αρ.6 1) Καθορίζονται με βάση: α)την ολική χωρητικότητα του πλοίου β)το είδος της περιοριζόμενης απαίτησης Απαιτήσεις από απώλεια ζωής και από σωματικές βλάβες προσώπων που βρίσκονται στο πλοίο εκτός επιβατών ΕΤΔ για πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι 500 κόρους -501 ΕΤΔ επιπλέον για κάθε κόρο από 501 έως κόρους -333 ΕΤΔ επιπλέον για κάθε κόρο από έως κόρους -250 ΕΤΔ επιπλέον για κάθε κόρο από έως κόρους -167 ΕΤΔ επιπλέον για κάθε κόρο πάνω από κόρους 12/1/

30 Απαιτήσεις από οποιαδήποτε άλλη ζημία ΕΤΔ για πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι 500 κόρους -167 ΕΤΔ επιπλέον για κάθε κόρο από 501 έως κόρους -125 ΕΤΔ επιπλέον για κάθε κόρο από έως κόρους -83 ΕΤΔ επιπλέον για κάθε κόρο πάνω από κόρους Απαιτήσεις που στρέφονται κατά του θαλάσσιου αρωγού εφόσον τις υπηρεσίες : α)δεν τις παρέχει από πλοίο πχ. ομάδα διασώσεως που διαθέτει ελικόπτερα β)τις παρέχει αποκλειστικά πάνω στο πλοίο για το οποίο ή σε σχέση με το οποίο προσήλθε να τις παράσχει Τα όρια του περιορισμού της ευθύνης ορίζονται με βάση μια σταθερή, πλασματική χωρητικότητα αυτή των 1500 κόρων (αρ.6 παρ. 4). 12/1/

31 ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΙΑ (αρ.7) Καθορίζονται με βάση τον αριθμό των επιβατών που επιτρέπεται να μεταφέρει το πλοίο σύμφωνα με το πιστοποιητικό του. Απαιτήσεις από απώλεια ζωής και σωματικές βλάβες επιβατών (έννοια επιβάτη αρ.7 2) - Το όριο ευθύνης είναι ΕΤΔ επί τον αριθμό των επιβατών που επιτρέπεται να μεταφέρει το πλοίο. Σε καμία περίπτωση το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ΕΤΔ. Πρωτόκολλο 1996 (σε ισχύ από Μάιο 2004) Η Ελλάδα δεν το έχει κυρώσει. Αυξάνονται τα προβλεπόμενα στην ΔΣ του 1976 ποσά. Προβλέπεται αναπροσαρμογή των ορίων μέσω μιας διαδικασίας «σιωπηρής αποδοχής» από τα συμβαλλόμενα κράτη. 12/1/

32 Καινοτομία της Συμβάσεως η ομαδοποίηση των απαιτήσεων κατά συγκεκριμένο περιστατικό(αρ.9) Τα όρια του περιορισμού ισχύουν για τις απαιτήσεις που γεννώνται από το ίδιο περιστατικό. Στη διάρκεια ενός ταξιδιού μπορούν να συμβούν περισσότερα περιστατικά και η ευθύνη ανανεώνεται αντίστοιχα κάθε φορά. Αντιμετωπίζεται αυτοτελώς για κάθε περιστατικό. Σε αντίθεση με το παλαιότερο σύστημα όπου ο περιορισμός της ευθύνης λειτουργούσε κατά ταξίδι. 12/1/

33 ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρ.10 και 12 ΔΣ 1976,αρ ΚΙΝΔ Απλούστερος τρόπος περιορισμού της ευθύνης Προτιμάται για μια απαίτηση ή για περισσότερες με μέγεθος γνωστό και αναμφισβήτητο Διατίθεται στους δανειστές όλη η περιουσία μέχρι το ανώτατο όριο περιορισμού της ευθύνης ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Αρ ΔΣ 1976, αρ.90 επ. ΚΙΝΔ, π.δ. 666/1982 για «ίδρυση, διαχείριση και κατανομή κεφαλαίου περιορισμού της αστικής ευθύνης του πλοιοκτήτη για ζημίες από ρύπανση από πετρέλαιο» Πολύπλοκη, δαπανηρή, χρονοβόρα διαδικασία Προτιμάται για περισσότερες απαιτήσεις Συστήνεται κεφάλαιο περιορισμού στο ύψος του συνολικού ποσού των απαιτήσεων που συνιστά αυτοτελές τμήμα της περιουσίας του οφειλέτη στο οποίο συγκεντρώνεται η οφειλή (πραγματοπαγής περιορισμός της ευθύνης) 12/1/

34 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Δήλωση περιορισμού της ευθύνης (90 Κ.Ι.Ν.Δ) Γραμ. Μονομ. Πρωτοδ. του τόπου εγέρσεως της αγωγής Σύνταξη εκθέσεως Διορίζεται εισηγητής δικαστής και εκκαθαριστής (92 Κ.Ι.Ν.Δ.) Σύσταση κεφαλαίου (άρ.11) με δημόσια κατάθεση του χρηματικού ποσού με παροχή ασφάλειας που κατατίθεται δημοσίως και για την επάρκειά της αποφασίζει το Μονομ. Πρωτοδ. Εισηγητής δικαστής ελέγχει τη νόμιμη σύσταση του κεφαλαίου (αρ.8 π.δ. 666/1982) Εκκαθαριστής καλεί τους δανειστές να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους σε ορισμένη προθεσμία (93 Κ.Ι.Ν.Δ.) προβαίνει σε επαλήθευση των απαιτήσεων που αναγγέλθηκαν (96-99 Κ.Ι.Ν.Δ.) Εισηγητής δικαστής : καταρτίζει πίνακα κατατάξεως Περάτωση διαδικασίας με διαπίστωση του παθητικού, του σχετικού με το περιστατικό που παρήγαγε την ευθύνη Δε γίνεται διανομή αφού δεν υπάρχουν κατατεθειμένα χρήματα Εισηγητής δικαστής : καταρτίζει πίνακα διανομής Δημιουργία 3 κατηγοριών απαιτήσεων με διαφορετική μεταχείριση βάσει άρ.6 1,7 Διανομή κεφαλαίου με καταβολή του ποσού που αναλογεί σε κάθε δανειστή απόσβεση της σχετικής απαίτησης (άρ.26 π.δ.666/1982) Δικαίωμα υποκατάστασης (αρ ) 12/1/

35 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Συλλογική διαδικασία επαληθεύσεως των απαιτήσεων Ημιτελής αφού δεν επέρχεται ικανοποίηση Μη αναστολή των ατομικών διώξεων του δανειστή απόκτηση ξεχωριστού εκτελεστού τίτλου Κάθε δανειστής επιδιώκει ατομικώς την ικανοποίηση της απαίτησής του ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Συλλογική διαδικασία που καταλήγει στην απόσβεση της απαίτησης κάθε δανειστή Απαγόρευση ή αρση των ατομικών διώξεων του οφειλέτη (άρ.13) Αποκλειστικό δικαίωμα των δανειστών για συμμετοχή στην εκκαθάριση του κεφαλαίου επί ίσοις όροις Αποδέσμευση κάθε πλοίου ή περιουσιακού στοιχείου που είχε κατασχεθεί ή ασφάλειας που είχε παρασχεθεί (άρ. 13 2) 12/1/

36 Δ.Σ.ΛΟΝΔΙΝΟΥ 1976 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Δ.Σ.ΑΘΗΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΑΓΗΣ- ΒΙΣΜΠΥ ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 1) Θεσμός χρονικά προγενέστερος 1) Θεσμός που εμφανίσθηκε με την ανάπτυξη της τακτικής θαλάσσιας μεταφοράς 2) Προνόμιο κάθε προσώπου που σχετίζεται με την εκμετάλλευση του πλοίου 3) Αφορά στις σχέσεις του υπεύθυνου προσώπου με οποιοδήποτε πρόσωπο για απαιτήσεις από ζημία που συνδέονται με την εκμετάλλευση του πλοίου ανεξάρτητα από τη βάση της ευθύνης 4) Αφορά τη ζημία που πηγάζει από το ίδιο περιστατικό 5)Ενεργοποιείται σε δεύτερο επίπεδο και επικουρικώς, ιδίως όταν λαμβάνει χώρα ναυτικό ατύχημα 2) Προνόμιο ΜΟΝΟ του μεταφορέα 3) Αφορά στις σχέσεις του μεταφορέα με κάθε αντισυμβαλλόμενό του επιβάτη ή φορτωτή ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ 4) Αφορά μόνο τη ζημία που προκαλείται κατά την εκτέλεση της σύμβασης μεταφοράς 5) Ενεργοποιείται για μεμονωμένες αξιώσεις ή περιορισμένο αριθμό αξιώσεων 6) Καλύπτει μόνο ναυτικές απαιτήσεις 6) Απαντάται στα περισσότερα είδη μεταφοράς (π.χ. και σε αεροπορική μεταφ.επιβατών/εμπορευμ., σιδηροδρομική, οδική) Παρατήρηση : Το ποσό του συνολικού περιορισμού μπορεί να είναι τελικά μικρότερο από το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν από τα ατομικά όρια αποζημίωσης - Συμφέρον του υπεύθυνου προσώπου να επιλέξει το συνολικό περιορισμό. 12/1/

37 12/1/

38 Βιβλιογραφία 1) Α. Κιάντου - Παμπούκη : Ναυτικό Δίκαιο Τόμος Β Ο περιορισμός της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις- Έκδοση ) Λία Ι. Αθανασίου : Η προβληματική του συνολικού περιορισμού της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις - Έκδοση ) Κ.Ι.Ν.Δ. 12/1/

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ / ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Διάταξη Έναρξη ισχύος Αφορά Ορίζει Όρια Ασφάλισης Απόφαση ΥΕΝ 3131.1/03/1999

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΘΑΝΑΣΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗ- ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ- ΕΦΟΠΛΙΣΤΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ = φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται

Διαβάστε περισσότερα

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ

«Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ «Περιορισμός της ευθύνης, κεφάλαιο περιορισμού και σχέση με άλλες συμβάσεις» ΚΟΤΣΩΝΗ ΝΙΚΗ ΚΟΤΣΑΦΤΗ ΣΩΖΙΑ Η ιδέα του περιορισμού της ευθύνης υπήρχε ήδη από τα αρχαία χρόνια. Απαντάται: α. στο ρωμαϊκό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς;

Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς; Αστική ευθύνη για ρύπανση από πετρέλαιο. Ποιος ευθύνεται & πώς; Λ.Ι.Αθανασίου Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Αθηνών Δ.Ν. Δικηγόρος 2 η Επιμορφωτική Συνάντηση Ναυτιλίας 11.5.2016 Ίδρυμα Αικ. Λασκαρίδη L.I. Athanassiou

Διαβάστε περισσότερα

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης

Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης Ναυτικό Δίκαιο Ευθύνη του θαλάσσιου μεταφορέα στη Διεθνή και εθνική μεταφορά προσώπων(δ.σ.αθηνών 1974) Καπετάνος Βασίλης Κυριαζή Ηλιάννα Κυριαζής Δημήτρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1)Ιστορική αναδρομή : -αφορμή ατύχημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Ναυτικό Δίκαιο... 1 1.1. Έννοια, διακρίσεις, ρύθμιση... 1 1.2. Έθιμα, συνήθειες... 1 1.3. Ιστορικά... 1 2. Επισκόπηση του ΚΙΝΔ... 2 2.1. Γενικά... 2 2.2. Τα κεφάλαια του

Διαβάστε περισσότερα

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1

Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 Κλειδώστε την επιτυχία σας στο ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! Οι απαντήσεις μόνο από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα! 1 SOS ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Με την καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Η ευθύνη από ναυτικές απαιτήσεις και ο περιορισμός της στο ναυτικό δίκαιο» Διπλωματική Εργασία για το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων

Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Αναλυτικός Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1... 6 1. Ο περιορισμός της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις κατά τη ΔΣ του Λονδίνου 1976... 6 Εισαγωγικά...6 2. Πεδίο εφαρμογής της Διεθνούς Συμβάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(206)0260 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 200 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Εξωσυμβατική ευθύνη Δημοσίου 12/4/2016 Ευθύνη του Δημοσίου Έννοια ευθύνης του Δημοσίου υποχρέωση του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, να αποζημιώσουν τρίτα πρόσωπα για ζημίες που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

5. Διάγραμμα μελέτης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

5. Διάγραμμα μελέτης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ ΕΚΔΟΣΗΣ... IX ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β ΕΚΔΟΣΗΣ... XI ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α ΕΚΔΟΣΗΣ... XIII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XXIX ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Ιστορικές απαρχές των αεροπορικών μεταφορών... 1 2. Η αεροπορική μεταφορά σε σχέση με τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Άρθρα του ν.4072/2012 για Προσωπικές Εταιρίες: Α) Τα άρθρα 249-270 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ο.Ε Β) Τα άρθρα 271-282 περιλαμβάνουν ρυθμίσεις της Ε.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

" ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974.

 ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ , 1974. " ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ", 1974. Τα Κράτη-Μέλη της Σύµβασης αυτής. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την επιθυµία να καθορίσουν µε συµφωνία ορισµένους κανόνες σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Λοιπές Κατηγορίες Ασφάλισης Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Παραγωγή ασφαλίστρων κλάδων ζημιών έτους 2010 (Ποσά σε ευρώ) Ασφάλιστρα

Διαβάστε περισσότερα

Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης

Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης Ποινική ευθύνη λόγω θαλάσσιας ρύπανσης Isalos.net Ερευνητική Ομάδα «Επιλέγω Ναυτιλία» Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη Επιμορφωτικές συναντήσεις ναυτιλίας 11 Μαΐου 2016 Διεθνές πλαίσιο προστασίας του θαλάσσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ. Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία

ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ. Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία ΝΑΥΛΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΝΑΥΛΩΤΗ Επιμέλεια: Λάγκα Σοφία Μάλλιου Ίρις Σταυρακάκη Μαρία ΝΑΥΛΩΣΗ (stricto sensu) Ορισμός Είναι η σύμβαση με την οποία, ο ένας από τους συμβαλλόμενους ο εκναυλωτής, αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών

Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών Του Συνεργάτη μας Ηλία Κοντάκου, Δικηγόρου, υπ. Διδάκτορoς Παν/μίου Αθηνών ΕΝΟΧΗ Α. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΧΗΣ Έννοια. Ενοχή είναι η νομική σχέση μεταξύ δύο προσώπων, του οφειλέτη αφ ενός και του δανειστή

Διαβάστε περισσότερα

Η αστική ευθύνη του πλοιοκτήτη για ζημίες από ρύπανση (ιδίως πετρέλαιο) Κανέλλος Κλαμαρής Ρεγγίνα Φρέντζου Ιωάννα Χαχλαδάκη Ιωάννα Χούση

Η αστική ευθύνη του πλοιοκτήτη για ζημίες από ρύπανση (ιδίως πετρέλαιο) Κανέλλος Κλαμαρής Ρεγγίνα Φρέντζου Ιωάννα Χαχλαδάκη Ιωάννα Χούση Η αστική ευθύνη του πλοιοκτήτη για ζημίες από (ιδίως πετρέλαιο) Κανέλλος Κλαμαρής Ρεγγίνα Φρέντζου Ιωάννα Χαχλαδάκη Ιωάννα Χούση Ιστορική αναδρομή στο θεσμό του περιορισμού της ευθύνης του πλοιοκτήτη Ελευθέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών

Λογιστική Εταιρειών. Περί εταιρειών Λογιστική Εταιρειών Περί εταιρειών Εταιρείες Εταιρική επιχείρηση δημιουργείται όταν συμπράττουν δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη κοινού αποτελέσματος. Το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 9755/98 LIMITE JUSTCIV59 ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Προεδρίας ΡΩΜΗΙ

PUBLIC ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 9755/98 LIMITE JUSTCIV59 ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Προεδρίας ΡΩΜΗΙ ConseilUE EΥΡΩΠΑÏΚΗΕΝΩΣΗ ΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες,15Ιουλίου1998(20.07) (OR.D) 9755/98 PUBLIC LIMITE JUSTCIV59 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Προεδρίας Θέμα: Σύμβαση"ΡώμηΙ" ΡΩΜΗΙ Στόχοςτουπαρόντοςεγγράφουείναιναπροσφέρειμιαόσοτοδυνατόνσαφέστερηκαισυνεκτικότερηβάσηγιατις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3168, Κ.Δ.Π. 210/97. Αριθμός 210 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 του 1989)

Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3168, Κ.Δ.Π. 210/97. Αριθμός 210 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 του 1989) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3168,18.7.97 2089 Κ.Δ.Π. 210/97 Αριθμός 210 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 του 1989) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανάλυση βασικών λογαριασμών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων Σελ. 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Ανάλυση βασικών λογαριασμών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων Σελ. 12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ Σελ. IX ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΚΡΩΝΥΜΙΩΝ Σελ. XI ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Εισαγωγή Σελ. 3 1.2 Ναυτιλιακή επιχείρηση Σελ. 3 1.3 Πλοίο Σελ. 4 1.3.1 Κατηγορίες πλοίων Σελ. 5 1.3.2 Χαρακτηριστικά πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών»

«Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» «Βασικές Αρχές Ασφάλισης Ζημιών» Δρ Βαγγέλης Τσουκάτος 1 Τι είναι Ασφάλιση Ζημιών Ασφάλιση ζημιών είναι: η ασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ή ενεργητικού, η ασφάλιση κινδύνων που απειλούν την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη

Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE. Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Αστική Ευθύνη Προϊόντων Ελίνα Παπασπυροπούλου HDI Global SE Money Show 2016, Θεσσαλονίκη Το 2012 καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές εταιρίες στην Ε.Ε. αποζημιώσεις αστικής ευθύνης 14 δισ. EUR (Insurance

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης

2.3. Η σημασία της ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης για. τον ζημιούμενο Εκούσια και υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΓενΕισ) αρ. 1. Η αστική ευθύνη γενικά... 1-7 1.1. Η δέσμευση του προσώπου από τις πράξεις του... 1 1.2. Δικαιολογία της δεσμεύσεως του προσώπου... 2-3 1.3. Δέσμευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα

Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Ζαμπυρίνης Μιχάλης Γκούμα Κατερίνα Η λειτουργία της εμπράγματης ασφάλειας Ο οφειλέτης η περιουσία του οποίου δεν επαρκεί για την ικανοποίηση όλων των δανειστών του μπορεί να ικανοποιήσει όποιον από τους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έρευνες που γίνονται με στοιχεία από δικαστήρια ναυτικών ατυχημάτων, δείχνουν πως το 80% περίπου των ναυτικών ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Έννοια, σκοπός, ρύθμιση του Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.1. Έννοια πτωχεύσεως... 1 1.2. Έννοια Πτωχευτικού Δικαίου... 1 1.3. Αναγκαιότητα και σκοπός του ΠτωχΔ... 2 1.4. Ρύθμιση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A-ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A-ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ A-ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Α. Πρόλογος...1 Ι. Εισαγωγή στο Γενικό Μέρος...4 ΙΙ. Κεφάλαιο πρώτο: Οι ιστορικές εκφάνσεις ύπαρξης του δικαιώματος περί περιορισμού της ευθύνης του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή...7

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP insurance ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μάρτιος 09 Σελίδα 1 από 7 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΗ; 3 ΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ; 3 ΟΡΙΣΜΟΙ 3 ΟΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ 4 ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare / Νομική Προστασία Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare / Νομική Προστασία ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175 & τον Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων

Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής Εργαζομένων Ιούλιος 2017 Η ευθύνη του εργοδότη κατά το Ν. 551/1915 Η ευθύνη του εργοδότη κατά τη νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΙΝΕ - ΓΣΕΕ www.inegsee.gr info@inegsee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.8.2013 COM(2013) 595 final 2013/0285 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να υπογράψουν και/ή να επικυρώσουν, προς το συμφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Νόμος 3588/2007, ΦΕΚ Α 153/10.7.2007) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ Ι. Γενική διάταξη Άρθρο 1. Σκοπός της πτώχευσης... 1 ΙΙ. Προϋποθέσεις και διαδικασία κήρυξης Άρθρο 2. Υποκειμενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

ΤΕΥΧΟΣ Ε ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ Λ. Αθηνών 72, 18547, Ν. Φάληρο ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό ΔΕΕΔ-9 Σύμβαση : Παροχή Υπηρεσιών: Μελέτη, Επίβλεψη, Αδειοδότηση Δομικών Έργων σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλιση Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης

Ασφάλιση Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Ασφάλιση Περιουσίας & Αστικής Ευθύνης Ερωτήσεις Απαντήσεις Προηγούμενων Εξεταστικών Περιόδων 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.09.15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Εναλλακτική 1: ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Σύμφωνα με τους Όρους Ασφαλιστηρίου Αστικής Ευθύνης από Σκάφη Αναψυχής (02.01.15) Cl.Y175

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ.

Διοικητικό Δίκαιο. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος. Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Αστική ευθύνη του δημοσίου 1 ο μέρος Αν. Καθηγήτρια Ευγ. Β. Πρεβεδούρου Νομική Σχολή Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» Αθήνα, 8-10-2012 Με άρθρο στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013

ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ. Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013 ΣΧΕΔΙΟ Αποστολή με fax & e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101 83 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Σκαφών Προς Όλους τους Συνεργάτες Αθήνα, 14 Μαρτίου 2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2017 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ Αγαπητοί Συνεργάτες, Η εταιρεία μας, ανταποκρινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Κοινοποίηση. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Προς. Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. και Ανταγωνιστικότητας. Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη. Κοινοποίηση. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Προς Τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Μ. Χρυσοχοΐδη Κοινοποίηση Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κα Λ. Κατσέλη Θέμα: Παρατηρήσεις Θέσεις Γ.Σ.Ε.Ε. στο ΣχΝ «Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ GREEN LINE Ευθύνη για το περιβάλλον Περιβάλλον & Ασφάλιση: οι νέες προκλήσεις Περιβάλλον & Ασφάλιση: οι νέες προκλήσεις Το νέο πανευρωπαϊκό πλαίσιο απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

3.1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 1 ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ Στα ασφαλιστήρια συμβόλαια, που υποχρεούται να συνάψει ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις. 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare

Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής. Mare Προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής Mare ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2 3 01 Ασφαλίσεις Σκαφών Ο κλάδος ασφάλισης σκαφών περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές από το νόμο καλύψεις αστικής ευθύνης καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών

Διεύθυνση Προμηθειών ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Διεύθυνση Προμηθειών ΤΜΗΜΑ:ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τηλ.: 210 4550192 Fax: 210 4550187 Πειραιάς 23 Μαρτίου 2009 Διακήρυξη-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την ναύλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2011 (OR. en) 8663/11 Διοργανικός φάκελος: 2003/0132 (NLE) MAR 56 JUSTCIV 92

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2011 (OR. en) 8663/11 Διοργανικός φάκελος: 2003/0132 (NLE) MAR 56 JUSTCIV 92 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2011 (OR. en) 8663/11 Διοργανικός φάκελος: 2003/0132 (NLE) MAR 56 JUSTCIV 92 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων

ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων Εργασιακά Θέματα ίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτικής εργαζομένων «Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης 3 1.1 Γενικά 6 1.2 Δικαιούχοι 6 α) Ιδιωτικοί

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη σε ενιαίο κείμενο μετά την από 17.11.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Δίκαιο είναι το σύνολο των ετερόνομων κανόνων που ρυθμίζουν με τρόπο υποχρεωτικό την κοινωνική συμβίωση των ανθρώπων. 1.1.Χαρακτηριστικά του Δικαίου Ετερόνομοι κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0135 (NLE) 13806/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: MAR 138 ENV 678 JUSTCIV 259 TRANS 356 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.)

ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) Έννοια και χαρακτηριστικά της Ο.Ε. Σύσταση της Ο.Ε., διατυπώσεις Αντικείμενο της λογιστικής εισφοράς, βασικές λογιστικές εγγραφές, σύσταση της Ο.Ε. Η λογιστική παρακολούθηση της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο-

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4129, 22/6/2007. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινοτήτας με τίτλο- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 149, 11.06.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» - 1 - Οι δημόσιοι υπάλληλοι περαιτέρω οφείλουν να

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου

Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου μέρος Α Εισαγωγή στη ιοικητική Κινδύνων κεφάλαιο 1 Ο Κίνδυνος και η ιοικητική του Κινδύνου 1.1 Κίνδυνος... 23 1.1.1 ιάφορες Έννοιες του Κινδύνου... 23 1.1.2 Ο Κίνδυνος Κοστίζει... 25 1.2 1.1.3 Άμεσες και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ -208 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΛΘΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΕΙΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ, ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ Η ΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥΣ, 1974. ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ της Σύµβασης των Αθηνών σχετικά µε τη Θαλάσσια Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

8429/11 ΧΦ/δχ 1 DG C I C

8429/11 ΧΦ/δχ 1 DG C I C ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8429/11 Διοργανικός φάκελος: 2003/0132 (NLE) MAR 50 JUSTCIV 73 ΕΚΘΕΣΗ της: ΕΜΑ προς: το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8338/11

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΣΚΑΦΩΝ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗ HULL, LIABILITY & ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ «Αρθρογραφία» ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ Του Νίκου Κλήμη Στη χώρα μας, με τα αμέτρητα νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης

Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης Ιστορική διαδρομή της ασφάλισης Η ιδέα της ιδιωτικής ασφάλισης δεν είναι νέα. Ανάγεται στους αρχαίους χρόνους, με ισχυρές ενδείξεις ότι τα πρώτα ψήγματα ασφάλισης εμφανίστηκαν στη Μεσοποταμία. Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 161 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Προτάσεις για το κείμενο τροποποιήσεων του κώδικα της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας του 2006 που έχουν υποβληθεί στον γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου, Έρευνας και Ενέργειας 18 Απριλίου 2001 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2000/0326(COD) ΣΧΕ ΙΟ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιοµηχανίας, Εξωτερικού Εµπορίου,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών

Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Το εμπορικό δίκαιο διακρίνεται σε: Δίκαιο των προσωπικών εταιρειών Δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιρειών Προσωπικές εταιρείες: οι εταιρείες στις οποίες λαμβάνεται υπόψη το προσωπικό στοιχείο, τα πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 12/01/ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 414/2354 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο θεσμός της υπερασφάλισης στο ιδιωτικό ασφαλιστικό δίκαιο, με ιδιαίτερη αναφορά στη θαλάσσια ασφάλιση Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2016 COM(2016) 167 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/20/ΕΚ σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 621 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24 13 Φεβρουαρίου 2009 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3743 Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1996 σχετικά με την τροπο ποίηση της Σύμβασης για τον περιορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Βαρελά Αγγελική Βλαχέα Ράνια

Βαρελά Αγγελική Βλαχέα Ράνια Βαρελά Αγγελική Βλαχέα Ράνια Πλοία υπό την Ελληνική Σημαία Νηολόγηση Α. Κατά το άρθρο 5 ΚΔΝΔ 1 Αναγνωρίζονται ως ελληνικά τα πλοία που ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει το 50% σε έλληνες υπηκόους ή σε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 11: Ραδιοτηλεόραση και προστασία της προσωπικότητας. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ.

Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 11: Ραδιοτηλεόραση και προστασία της προσωπικότητας. Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Δίκαιο Μ.Μ.Ε. Μάθημα 11: Ραδιοτηλεόραση και προστασία της προσωπικότητας Επικ. Καθηγητής Παναγιώτης Μαντζούφας Τμήμα Νομικής Α.Π.Θ. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ:

ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΣ: - ΚΟΙΝ/ΣΗ: ΑΝΑΡΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αθήνα, 24 6 2015 Αριθμ. Πρωτ. : 68293 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Τμήμα Θεσμικών Ρυθμίσεων & ΓΕΜΗ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ).

Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). Γενικοί και Ειδικοί Όροι Κάλυψης Νοµικής Προστασίας (Ολοκληρωµένης ). ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑ ΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΕΙ ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο ασφαλισµένος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: «Μονοβάπορες Εταιρίες»

Παρουσίαση: «Μονοβάπορες Εταιρίες» Παρουσίαση: «Μονοβάπορες Εταιρίες» Έφη Παλαιολόγου Δημήτρης Σκουτέλης Μάθημα: Ναυτικό Δίκαιο Επικ. Καθ. Λία Αθανασίου Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΟΒΑΠΟΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΝΟΜΙΚΑ: Το νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συντομογραφίες...15 Ελληνικές...15 Ξενόγλωσσες...18 Εισαγωγή: Το φυσικό περιβάλλον ως ρυθμιστικό αντικείμενο του αστικού δικαίου: μια γενική θεώρηση 1. Ο παραπληρωματικός χαρακτήρας του αστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ναυτικός Κώδικάς Ρόδου: Ο ναυτικός κώδικας της Ρόδου ή Ροδιακός νόμος ή Νόμος της Ρόδου υπολογίζεται ότι έγινε αποδεκτός

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η.

Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 4064616-4191521 -4191178-4191878 Ρ3χ: 210 4191561/3 Θ-ΙΤΟΪΙ: άρη5@γβπ.αγ; ά^εοφγεη.απ ά6ρ@νθη.αγ: άίή5@ν6η. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2012 ΔΝΠΑ 3 - ΔΟΣ 3 - ΚΕΕΠ/ΔΕΠ-ΔΚΕΟ Αρ. Πρωτ.:3139.Α.7 Αρ. Σχεδίου: 415 Ταχ. Δ/νση: Ακτή

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΠΛΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της ασφάλισης οι δικαιούχοι λαμβάνουν το κεφάλαιο.

- ΑΠΛΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της ασφάλισης οι δικαιούχοι λαμβάνουν το κεφάλαιο. - ΑΠΛΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά την διάρκεια της ασφάλισης οι δικαιούχοι λαμβάνουν το κεφάλαιο. - ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Ο ασφαλιζόμενος για ένα χρονικό διάστημα αποταμιεύει χρήματα μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Ναυτικού Δικαίου

Σημειώσεις Ναυτικού Δικαίου Σημειώσεις Ναυτικού Δικαίου Πίνακας Περιεχομένων 1. Ορισμός-Διακρίσεις Πηγές 1.1. Ορισμός 1.2. Διακρίσεις 1.2.1. Δημόσιο Ναυτικό Δίκαιο 1.2.2. Ιδιωτικό Ναυτικό Δίκαιο 1.2.3. Επιμέρους Διακρίσεις 2. Πλοίο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4072/2012 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ν.4072/2012 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ν.4072/2012 ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΝΟΜΟΣ 4072/2012 (α) Στις 10 Απριλίου 2012 ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος Νέα Εταιρική Μορφή Σήματα Μεσίτης Ακινήτων Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...V Συντομογραφίες...XV Βιβλιογραφία (επιλογή)... XIX 1. Προκαταρκτικά στα άρθρα 18-64 του ΕμπΝ Ι. Ένταξη στο ιδιωτικό εταιρικό δίκαιο...1 1. Το αστικό δίκαιο ως βάση ρυθμίσεως...1

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Επιχειρήσεων

Ασφάλειες Επιχειρήσεων Ασφάλειες Επιχειρήσεων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι επιχειρήσεις καλούνται διαρκώς να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των συνεχώς μεταβαλλόμενων συνθηκών της σύγχρονης αγοράς Οι ανάγκες των επιχειρηματιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Περιεχόμενα Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ... 4 Α1) Κλάδος Αυτοκινήτων... 4 Α2) Κλάδος Περιουσίας... 4 Α3) Κλάδος Μεταφορών... 4 Α4) Κλάδος Γενικής Αστικής Ευθύνης... 5 A5) Κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής. Οικογένεια Προϊόντων Πυξίδα

Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής. Οικογένεια Προϊόντων Πυξίδα Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής Οικογένεια Προϊόντων Πυξίδα Αντικείμενο Ασφάλισης 2 Ως σκάφη αναψυχής, θεωρούνται τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναψυχή των ιδιοκτητών τους, αλλά και εκείνα τα οποία

Διαβάστε περισσότερα