Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje"

Transcript

1 V Bojler za toplu vodu Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje (2016/04) SRB, CG

2 2 Indeks SRB, CG Indeks 1 Objašnjenje simbola i sigurnosna uputstva Objašnjenje simbola Bezbednosne mere Tehničke karakteristike i dimenzije Namenska upotreba Pregled tipova Opis uređaja Zaštita od korozije Dodatna oprema (uključena u sadržaj pakovanja uređaja) Specifikacija Dimenzije Komponente Električna šema Održavanje i popravka Redovno održavanje Provera funkcionalnosti Magnezijumska anoda Redovno čišćenje U slučaju dužeg perioda mirovanja - neaktivnosti (više od 3 meseca) Sigurnosni termostat Obavljene su sve aktivnosti koje su potrebne nakon svakog rada na održavanju Problemi Problem/Uzrok/Rešenje Poruke na displeju Regulator Transport Propisi o transportu, skladištenju i reciklaži 7 5 Instalacija (samo za ovlašćene instalatere) Važne Informacije Biranje mesta za instalaciju Zidna montaža Priključak za vodu Električno povezivanje Pokretanje Rukovanje Uključivanje/isključivanje uređaja Regulacija temperature Displej Pražnjenje uređaja Zaštita životne okoline/uklanjanje otpada Održavanje Informacije za korisnika Čišćenje Provera sigurnosnog ventila Sigurnosni ventil (2016/04) Tronic 8000T

3 SRB, CG 1 Objašnjenje simbola i sigurnosna uputstva 1.1 Objašnjenje simbola Uputstva za upozorenje Definisane su sledeće reči upozorenja koje se mogu koristiti u dokumentu: PAŻNJA znači da mogu nastati materijalne štete. OPREZ znači da mogu nastati lake do srednje telesne povrede. UPOZORENJE znači da mogu nastati teške do smrtne telesne povrede. OPASNOST znači da mogu nastati teške telesne povrede i telesne povrede opasne po život. Važne informacije Drugi simboli Simbol Uputstva za upozorenje u tekstu označavaju se upozoravajućim trouglom. Osim toga, reči upozorenja označavaju vrstu i stepen opasnosti koja se javlja ukoliko se ne poštuju mere za sprečavanje opasnosti. Važne informacije, za koje ne postoje opasnosti od povreda ili materijalnih šteta, označene su sledećom oznakom. Značenje Korak u postupku rukovanja Unakrsna referenca na druga mesta u dokumentu Spisak/stavke spiska Spisak/stavke spiska (2. nivo) tab Bezbednosne mere Instalacija Instalaciju sme da obavi samo ovlašćeni servis. Prilikom instalacije uređaja i električne dodatne opreme, neophodno je pridržavati se standarda IEC Uređaj mora da se instalira u prostoriji u kojoj ne postoji opasnost od zamrzavanja. Prvo izvršite hidrauličko povezivanje uređaja i napunite ga vodom, a zatim povežite električno napajanje. Za vreme instalacije, odvojite uređaj sa električnog napajanja. Objašnjenje simbola i sigurnosna uputstva 3 Instalacija i modifikacija Samo ovlašćenom servisu dozvolite da instalira ovaj uređaj. Nikad ne zatvarajte odvod sigurnosnog ventila. Za vreme zagrevanja, na odvodu sigurnosnog ventila može isticati voda. Održavanje Samo ovlašćeni serviseri smeju da servisiraju ovaj uređaj. Odvojite uređaj sa električnog napajanja pre započinjanja bilo kakvih radova na održavanju uređaja. Kupci su odgovorni za bezbednost i usklađivanje radnih uslova uređaja, kao i za njegovo održavanje. Koristite samo originalne rezervne delove. Da bi se obezbedila usklađenost sa svim sigurnosnim zahtevima, neispravne električne kablove sme da zameni samo ovlašćeni servis. Davanje uputstva korisniku (za instalatera) Uputite korisnika u rad uređaja i objasnite mu kako da rukuje njime. Kupac je odgovoran za obavljanje redovnog održavanja i servisiranja. Uređaj mora da se servisira jednom godišnje. Obavestite kupce da ne smeju da vrše nikakve modifikacije ili popravke. Bezbednost električnih uređaja za kućnu upotrebu i slične namene Da bi se izbegle opasnosti od električnih uređaja, u skladu sa EN važi sledeće: Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno znanja i iskustva ako su pod nadzorom ili ako su podučena o bezbednoj upotrebi uređaja i opasnostima koje se pri tom mogu javiti. Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju da obavljaju deca bez nadzora. Ukoliko je oštećen kabl za priključivanje na električnu mrežu, neophodno je da ga Tronic 8000T (2016/04)

4 4 Tehničke karakteristike i dimenzije SRB, CG zameni proizvođač ili njegova servisna služba ili slično kvalifikovano lice da bi se izbegle opasnosti. 2 Tehničke karakteristike i dimenzije 2.1 Namenska upotreba Ovaj uređaj je predviđen za grejanje i akumuliranje potrošne tople vode (DHW). Pridržavajte se svih propisa i standarda za pijaću vodu koji važe u vašoj zemlji. Ovaj uređaj koristite samo u zatvorenim sistemima. Korišćenje ovog uređaja za bilo koju drugu namenu smatraće se nepravilnim. Bosch ne prihvata odgovornost za bilo kakve štete koje su nastale zbog takve upotrebe. Karakteristike vode Jedinica Tvrdoća vode, min. ppm grain/us gallon dh 120 7,2 6,7 ph, min. maks. 6,5 9,5 Condutivdade, min. max. μs/cm tab. 2 Karakteristike vode 2.2 Pregled tipova ES W BO H1 X E D W V B ES W BO H1 X E D W R B ES W BO H1 X E D W R B ES W BO H1 X E D W R B ES W BO H1 X E D W R B ES W BO H1 X E D W R B tab. 3 [ES] Bojler za toplu vodu [035] Kapacitet (litar) [5] Verzija [1200W] Snaga [BO] Marka [H1] Konstrukcija [X] Standardni prečnik [E] Elektronika [D] Displej [V] Vertikalna instalacija [W] Zidna montaža [R] Obostrano [B] Priključci na dnu 2.3 Opis uređaja Bojler od emajliranog čelika u skladu sa evropskim propisima Bojler je projektovan i izrađen da izdrži visoke pritiske Spoljašnji materijal: čelični lim i/ili plastika Jednostavno rukovanje Izolacioni materijal: poliuretan bez CFC-a (freona) Zaštita od korozije: magnezijumska anoda. 2.4 Zaštita od korozije Unutrašnjost bojlera je obložena homogenim emajlom, koji je potpuno neutralan u pogledu kompatibilnosti i kontakta sa pijaćom vodom. Ova obloga je neutralna u pogledu upotrebe sa pijaćom vodom. Magnezijumska anoda obezbeđuje dodatnu zaštitu od korozije. 2.5 Dodatna oprema (uključena u sadržaj pakovanja uređaja) V sl. 1 [1] Zavrtnji (2x) 1) [2] Tiplovi (2x) 1) [3] Sigurnosni ventil (8 bara) [4] Izolovani zavrtanjski spojevi za odvajanje (2x) 1) [5] Odvodna cev 1) ) dostupan u nekim modelima (zavisno od tržišta) (2016/04) Tronic 8000T

5 SRB, CG Tehničke karakteristike i dimenzije Specifikacija Ovaj uređaj zadovoljava zahteve navedene u evropskim direktivama 2014/35/EC i 2014/30/EC. Tehničke karakteristike Jedinica ES 035 ES 050 ES 080 ES 100 ES 120 ES 150 Opšte karakteristike Kapacitet l Težina (prazan) kg 15,7 19,2 22,5 25,8 29,3 35,0 Težina kada je pun kg 49,7 66,2 98,5 120,8 144,3 177,0 Podaci za vodu Maks. dozvoljeni pritisak bar 8 Priključci za vodu inči 1/2 Električne karakteristike Nominalna snaga W Vreme zagrevanja ( T= 50 C) 1) 1č 40 1č 44 2č 14 2č 46 3č 21 3č 27 min min min min min min Napon Vac 230 Frekvencija Hz 50 Monofazna električna struja A 5,2 6,9 8,7 8,7 8,7 10,4 Električni kabl (sa utikačem) HO5VV - F 3 x 1,5 mm 2 Klasa zaštite I Tip zaštite IPX4 Temperatura vode Temperaturni opsezi C 8-70 C tab. 4 Tehničke karakteristike 1) Vertikalna instalacija Tronic 8000T (2016/04)

6 6 Tehničke karakteristike i dimenzije SRB, CG 2.7 Dimenzije A B 185 min. 220 max C ØG1/2'' Ø V sl. 2 Dimenzije u mm (vertikalna instalacija) >250 >500 D Model A B C D ES ES ES ES ES ES tab V sl. 3 Dimenzije u mm (horizontalna instalacija) (2016/04) Tronic 8000T

7 SRB, CG 2.8 Komponente Regulator 7 4 Transport Pazite da uređaj ne padne. Izvadite uređaj iz pakovanja neposredno pre instalacije. 4.1 Propisi o transportu, skladištenju i reciklaži Oprema treba da se čuva u prostorijama zaštićenim od mraza. Kada je to primenljivo, pridržavati se direktive EU 2002/ 96/EC za odvojeno sakupljanje i odlaganje električne i elektronske opreme. 8 4 sl. 4 Delovi uređaja [1] Rezervoar [2] Izolacioni materijal - poliuretan [3] Grejač [4] Izlazni priključak za toplu vodu, ½, muški [5] Priključak za dovod hladne vode, ½, muški [6] Magnezijumska anoda [7] Sigurnosni i kontrolni termostat [8] Galvanski izolator 2.9 Električna šema V 5 Instalacija (samo za ovlašćene instalatere) Instalaciju, priključivanje na struju i puštanje u rad sme da vrši samo servis sa dozvolom za obavljanje takve delatnosti pribavljenom od lokalnih nadležnih organa. 5.1 Važne Informacije OPREZ: Pazite da uređaj ne padne. Izvadite uređaj iz pakovanja neposredno pre instalacije. Ako je primenljivo, pridržavajte se standarda IEC za instalaciju uređaja i/ ili električne dodatne opreme. Izaberite zid koji je može da izdrži težinu punog bojlera, pogledajte str. 5. OPREZ: Oštećenje grejača! Prvo povežite sve priključke za vodu i napunite uređaj. Priključite uređaj na električnu utičnicu sa provodnikom za uzemljenje. sl. 5 Šema električnog kola V 3 Regulator Instalacija električnih uređaja mora da ispunjava zahteve važećih nacionalnih propisa 5.2 Biranje mesta za instalaciju OPREZ: Izaberite zid koji je može da izdrži težinu punog bojlera, pogledajte str. 5. Napomene u vezi sa mestom za instalaciju Pridržavajte se zahteva koji važe u vašoj zemlji Nikad ne instalirajte uređaj iznad izvora toplote. Tronic 8000T (2016/04)

8 8 Instalacija (samo za ovlašćene instalatere) SRB, CG Nikad ne instalirajte uređaj u prostorijama u kojima ambijentalna temperatura može pasti ispod 0 C. Instalirajte uređaj u blizini najčešće korišćene slavine da bi se gubici energije i vremena čekanja sveli na najmanju meru. Instalirajte uređaj u prostoriji tako da ima dovoljno prostora za zamenu magnezijumske anode i obavljanje potrebnih radova održavanja. Zone zaštite 1 i 2 Ne instalirati u zonama zaštite 1 i 2 (sl. 6). Instalirajte uređaj izvan zona zaštite na rastojanju većem od 60 cm, npr. od kupatila. OPREZ: Uverite se da je uređaj povezan na DB tablu (razvodnu tablu) sa kablom za uzemljenje. Vertikalna instalacija >220 mm <300 mm 60 cm 60 cm sl. 7 Vertikalna instalacija V cm TT sl. 6 Zone zaštite 5.3 Zidna montaža OPREZ: Padanje uređaja! Upotrebite naglavke i kuke (u skladu sa tipom zida) koji će nositi uređaj sa punim bojlerom (2016/04) Tronic 8000T

9 SRB, CG Horizontalna instalacija PAŻNJA: Obezbedite da je topla voda pozicionirana u gornjem delu uređaja. Instalacija (samo za ovlašćene instalatere) 9 Preporučuje se: da se izvrši ispiranje sistema pre instaliranja uređaja; prisustvo peska može dovesti do smanjenog protoka, pa čak i do potpunog zapušenja. Odredite cevi za toplu i hladnu vodu da biste izbegli eventualnu zamenu (sl. 9). D V sl. 9 sl. 8 Horizontalna instalacija V [1] Priključak za dovod vode (na desnoj strani) [2] Izlazni priključak za toplu vodu (na levoj strani) Koristite odgovarajući pribor za izvođenje hidrauličkog povezivanja uređaja. Model D ES ES ES ES ES tab Priključak za vodu OPREZ: Oštećenje na priključcima uređaja usled kontaktne korozije! Koristite galvanske izolatore u priključcima za vodu. Ovo će sprečiti galvanske struje između metala hidrauličkih spojeva, odnosno njihovu koroziju. PAŻNJA: Materijalna šteta! U područjima u kojima voda sadrži čestice ili sedimente, instalirajte filter na priključku za dovod vode sl. 10 Priključak za vodu [1] Galvanski izolator [2] Izlazni priključak za toplu vodu [3] Sigurnosni ventil [4] Priključak za pražnjenje [5] Ventil za zatvaranje dovoda [6] Redukcioni ventil [7] Nepovratni ventil [8] Povezivanje na vodovodnu mrežu V Tronic 8000T (2016/04)

10 10 Rukovanje SRB, CG U slučaju zamrzavanja: Isključite uređaj. Ispraznite uređaj ( pog. 6.3). Sigurnosni ventil Da bi se izbegli problemi do kojih dolazi usled naglih promena pritiska, preporučujemo da se na uređaju instalira nepovratni ventil (sl. 10, [7]). OPASNOST: Instalirajte sigurnosni ventil na priključku uređaja za dovod vode (sl. 10). PAŻNJA: NEMOJTE NIKADA DA ZATVARATE ODVOD SIGURNOSNOG VENTILA. Nikad ne instalirajte bilo kakvu dodatnu opremu između sigurnosnog ventila i priključka uređaja za dovod hladne vode (na desnoj strani). OPREZ: Električna zaštita! Uređaj treba priključiti na poseban priključak na DB tabli (razvodnoj tabli) sa uređajem za zaštitu od diferencijalne struje jačine 30 ma i uzemljenjem. Električno povezivanje mora da se izvede u skladu sa važećim nacionalnim propisima za električne instalacije. Priključite uređaj na utičnicu sa provodnikom za uzemljenje. 5.6 Pokretanje Proverite da li je uređaj pravilno montiran i instaliran. Otvorite ventile za dovod vode. Otvorite sve slavine za toplu vodu da biste uklonili sav vazduh iz priključaka. Proverite učvršćenost svih spojeva i pobrinite se da uređaj bude potpuno napunjen. Uključite uređaj u struju. Informišite kupca o uređaju i načinu rukovanja. Ako je pritisak na priključku za dovod hladne vode veći od 80% maksimalnog pritiska uređaja, tj. 6,4 bara: Instalirajte redukcioni ventil (sl. 10). Sigurnosni ventil će reagovati svaki put kada pritisak vode u uređaju prekorači 8 bara ( 0,5 bara). Neophodno je obezbediti opremu za odvod ispuštene vode. 6 Rukovanje Električno povezivanje OPASNOST: Električno pražnjenje! Pre radova na električnim komponentama, prvo isključite struju (na osiguraču, glavnom prekidaču i sl.). Svi uređaji za podešavanje, kontrolu i sigurnosni mehanizmi bili su podvrgnuti strogim fabričkim testovima i spremni su za rad. sl. 11 Upravljački elementi [1] Prekidač za uključivanje/isključivanje [2] Indikator rada [3] Povećanje temperature [4] Smanjenje temperature [5] Displej V OPREZ: Prvo pokretanje uređaja mora da obavi ovlašćeni serviser koji će korisniku pružiti sve informacije koje su neophodne za rad i rukovanje uređajem (2016/04) Tronic 8000T

11 SRB, CG 6.1 Uključivanje/isključivanje uređaja Uključivanje Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje. Zaštita životne okoline/uklanjanje otpada 11 Otvorite sigurnosni ventil (sl. 12). Sačekajte da se uređaj potpuno isprazni. Isključivanje Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje. 6.2 Regulacija temperature Čim voda dostigne izabrani nivo temperature, uređaj prekida zagrevanje (indikator (sl. 11, [2]) se gasi). Kada temperatura vode padne ispod željene vrednosti, uređaj ponovo pokreće ciklus zagrevanja (indikator se ponovo pali) sve dok se ne dostigne izabrana temperatura. Pritiskajte dugmad za povećanje/smanjenje dok ne dođete do željene temperature. Izlazna temperatura vode može da se podešava između 8 C i 70 C Displej Podešena vrednost je niža od 60 C Na displeju se uvek prikazuje temperatura vode u bojleru. Podešena vrednost je jednaka ili veća od 60 C Na displeju se prikazuje temperatura vode u bojleru. Na displeju se prikazuje CO kada uređaj detektuje da je razlika u temperaturi između podešene vrednosti i stvarne temperature vode u bojleru veća od 15 C. 6.3 Pražnjenje uređaja Isključite uređaj iz struje. Kada se temperatura izabere, izabrana vrednost se prikazuje oko 4 sekunde. Nakon ovog perioda, na displeju se prikazuje trenutna temperatura vode u bojleru. OPASNOST: Opasnost od opekotina Otvorite slavinu za toplu vodu i proverite temperaturu vode u uređaju pre otvaranja sigurnosnog ventila. Sačekajte da se temperatura vode smanji da biste izbegli opekotine ili druge štete. Isključite ventil za zatvaranje vode i otvorite slavinu za toplu vodu. sl V Ručno aktiviranje sigurnosnog ventila 7 Zaštita životne okoline/uklanjanje otpada Zaštita životne sredine je jedan od osnovnih principa grupe Bosch. Kvalitet proizvoda, ekonomičnost i zaštita životne sredine su za nas ciljevi od iste važnosti. Preduzeće se strogo pridržava propisa o zaštiti životne sredine. Radi zaštite životne okoline, mi pod uzimanjem u obzir ekonomskih parametara koristimo najbolju tehniku i materijale. Pakovanje Kod pakovanja učestvujemo u sistemima za ponovno korišćenje, specifičnim za dotičnu zemlju, koji obezbeđuju optimalno recikliranje. Svi upotrebljeni materijali za pakovanje nisu štetni za životnu sredinu i mogu se ponovo koristiti. Dotrajali električni i elektronski uređaji Električni ili elektronski uređaji koji više nisu upotrebljivi moraju odvojeno da se sakupe i proslede na dalju ekološku obradu (Evropska direktiva o dotrajalim električnim i elektronskim uređajima). Za odlaganje dotrajalih električnih ili elektronskih uređaja koristite sisteme za vraćanje i sisteme sakupljanja koji su organizovani u Vašoj zemlji. Tronic 8000T (2016/04)

12 12 Održavanje SRB, CG 8 Održavanje Održavanje sme da obavi isključivo ovlašćeni tehničar. 8.1 Informacije za korisnika Čišćenje Nikad ne koristite sredstva za čišćenje koja su abrazivna, korozivna ili sadrže rastvarače. Koristite mekanu krpu za čišćenje spoljšanje površine uređaja. 8.2 Provera sigurnosnog ventila Proverite da li je tokom zagrevanja dolazilo do ispuštanja vode na odvodu sigurnosnog ventila. Nikad ne zatvarajte odvod sigurnosnog ventila Sigurnosni ventil Ručno otvorite sigurnosni ventil bar jednom mesečno (sl. 12). UPOZORENJE: Pobrinite se da ispuštanje vode ne dovede do telesnih povreda ili materijalnih šteta Održavanje i popravka Korisnik je dužan da redovno poziva tehničku pomoć ili ovlašćenog servisera radi obavljanja redovnog održavanja. 8.3 Redovno održavanje UPOZORENJE: Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju: Potpuno isključite električnu struju. Isključite ventil za zatvaranje vode ( sl. 10). OPREZ: Oštećenje emajla! Emajliranu unutrašnju površinu uređaja nikada ne čistite sredstvima za otklanjanje kamenca. Magnezijumska anoda obezbeđuje zaštitu od korozije. Za zaštitu emajla nisu potrebni drugi proizvodi Magnezijumska anoda U ovom uređaju se instalira magnezijumska anoda koja predstavlja zaštitu od korozije. UPOZORENJE: Uređaj ne sme da se uključuje bez instalirane magnezijumske anode. UPOZORENJE: Magnezijumska anoda treba da se proverava jednom godišnje i da se po potrebi zameni. Ukoliko se tako ne učini, garancija se poništava. Fabrička garancija ne pokriva uređaj bez ove vrste zaštite. Isključite glavni prekidač za električno napajanje uređaja. Pre nego što počnete, proverite da li je uređaj isključen iz struje. Potpuno ispraznite uređaj ( odeljak 6.3). Skinite poklopac uređaja. Otkačite kablove za povezivanje termostata. Odvrtnite navrtku za pričvršćivanje prirubnice (sl. 13, [2]). Uklonite prirubnicu iz unutrašnjosti uređaja (sl. 13, [1]). Proverite magnezijumsku anodu (sl. 13, [3]) i zamenite je ako je neophodno. Koristite samo originalne rezervne delove. Rezervne delove naručite u skladu sa katalogom delova za uređaj. Prilikom radova na održavanju, demontirane spojne elemente zamenite novim Provera funkcionalnosti Proverite da li su sve komponente u dobrom stanju (2016/04) Tronic 8000T

13 SRB, CG Održavanje Sigurnosni termostat Ovaj uređaj raspolaže automatskih sigurnosnim termostatom. Ukoliko iz nekog razloga temperatura vode u uređaju prekorači bezbednosnu granicu, ovaj prekidač će reagovati i isključiti električno napajanje uređaja, čime se sprečavaju eventualne nesreće. 1 2 sl. 13 Pristup i identifikacija unutrašnjih komponenata [1] Zavrtanj za pričvršćivanje [2] Prirubnica [3] Magnezijumska anoda V OPASNOST: Ponovno uključivanje uređaja sme da obavi samo ovlašćeni serviser! Ručno resetovanje ili ponovno uključivanje sme da se izvrši samo nakon identifikacije i otklanjanja uzroka koji je doveo do ove akcije. Za ponovno uključivanje uređaja: Odvrnite i skinite poklopac uređaja (sl. 14, [1]). Snažno pritisnite dugme (sl. 14, [2]) Redovno čišćenje OPASNOST: Opasnost od opekotina! Tokom procesa redovnog čišćenja, topla voda može dovesti do teških opekotina. Ovu operaciju obavljajte van perioda upotrebe. Zatvorite sve slavine za toplu vodu. Upozorite sve stanare na opasnost od opekotina. Postavite termostat u maksimalan položaj. Sačekajte da se indikator ugasi. Otvorite sve slavine za toplu vodu, počev od one koja je najbliža uređaju i redom do najudaljenije slavine, a zatim iz bojlera ispuštajte toplu vodu najmanje 3 minuta. Zatvorite sve slavine za toplu vodu i vratite termostat u uobičajeni radni položaj V sl. 14 Dugme za resetovanje 8.5 Obavljene su sve aktivnosti koje su potrebne nakon svakog rada na održavanju Ponovo pričvrstite i proverite učvršćenost svih priključka za vodu. Uključite uređaj U slučaju dužeg perioda mirovanja - neaktivnosti (više od 3 meseca) Nakon dužeg perioda neaktivnosti (duže od 3 meseca) potrebno je da promenite vodu u uređaju. Isključite uređaj iz struje. Potpuno ispraznite uređaj. Punite uređaj dok iz svih slavina za toplu vodu ne prestane da izlazi topla voda. Uključite uređaj u struju. Tronic 8000T (2016/04)

14 14 Problemi SRB, CG 9 Problemi 9.1 Problem/Uzrok/Rešenje OPASNOST: Montažu, održavanje i popravke smeju da vrše isključivo ovlašćeni tehničari. Na sledećem dijagramu navedena su neka rešenja za moguće probleme / traženje kvarova (ovo smeju da obavljaju samo ovlašćeni serviseri). Problem Uzrok Rešenje Hladna voda X Veoma topla voda Nedovoljan kapacitet Neprekidno curenje iz sigurnosnog ventila Voda u boji rđe Voda neprijatnog mirisa Šumovi u uređaju Prenapon instalacije ili glavnog prekidača (prekoračenje kapaciteta). X X Nepravilna regulacija temperature preko termostata. Proverite da li je uređaj povezan na poseban električni priključak za napajanje uređaja odgovarajućom strujom. Podesite termostat. X Reagovao je limiter temperature termostata. Zamenite ili ponovo instalirajte termostat. X Grejač je oštećen. Zamenite grejač. X Termostat ne radi pravilno Zamenite ili ponovo instalirajte X X X Kamenac u uređaju i/ili na sigurnosnoj grupi. Otklonite kamenac iz uređaja. Ako je potrebno, zamenite sigurnosnu grupu. X X X Pritisak hidrauličkog sistema. Proverite pritisak u sistemu. Ako je potrebno, instalirajte ventil za smanjenje pritiska. X X Kapacitet hidrauličnog sistema. Proverite cevne instalacije. X Korozija uređaja. Ispraznite uređaj i proverite da li u unutrašnjosti ima korozije. Zamenite magnezijumsku anodu. X Razvoj bakterija. Ispraznite i očistite uređaj. Izvršite dezinfekciju uređaja. X tab. 7 Uzređaj nije pravilno dimenzionisan za datu potrošnju. Zamenite ga drugim, u skladu sa predviđenom potrošnjom (2016/04) Tronic 8000T

15 SRB, CG Problemi Poruke na displeju Displej Uzrok Rešenje E1 Kvar senzora temperature (u prekidu). Isključite uređaj. Pozovite ovlašćenog servisera. E2 Kratak spoj senzora. Isključite uređaj. Pozovite ovlašćenog servisera. tab. 8 Tronic 8000T (2016/04)

16

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

RUKOVANJE I MONTAŽA. Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24

RUKOVANJE I MONTAŽA. Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24 RUKOVANJE I MONTAŽA Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24 SADRŽAJ POSEBNE INFORMACIJE SADRŽAJ 1. Opšte informacije... 3 1.1 Bezbednosna uputstva... 3 1.2 Ostali simboli

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

3.1 Granična vrednost funkcije u tački 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 2 3 Granična vrednost i neprekidnost funkcija 3. Granična vrednost funkcije u tački Neka je funkcija f(x) definisana u tačkama x za koje je 0 < x x 0 < r, ili

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET Goran Stančić SIGNALI I SISTEMI Zbirka zadataka NIŠ, 014. Sadržaj 1 Konvolucija Literatura 11 Indeks pojmova 11 3 4 Sadržaj 1 Konvolucija Zadatak 1. Odrediti konvoluciju

Διαβάστε περισσότερα

RUKOVANJE I MONTAŽA. Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24

RUKOVANJE I MONTAŽA. Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24 RUKOVANJE I MONTAŽA Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24 SADRŽAJ POSEBNE INFORMACIJE SADRŽAJ 1. Opšte informacije... 2 1.1 Bezbednosna uputstva... 2 1.2 Ostali simboli

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA April, 2013 Razni zapisi sistema Skalarni oblik: Vektorski oblik: F = f 1 f n f 1 (x 1,, x n ) = 0 f n (x 1,, x n ) = 0, x = (1) F(x) = 0, (2) x 1 0, 0 = x n 0 Definicije

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C)

PRILOG. Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) PRILOG Tab. 1.a. Dozvoljena trajna opterećenja bakarnih pravougaonih profila u(a) za θ at =35 C i θ=30 C, (θ tdt =65 C) Tab 3. Vrednosti sačinilaca α i β za tipične konstrukcije SN-sabirnica Tab 4. Minimalni

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY BOJLERI SADRŽAJ 6 Bojleri 11 14 15 20 26 Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY 32 Toplotne pumpe i rezervoari vode 34 36 Rezervoari vode Toplotne pumpe 44 Tehničke

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI SPREMNICI VODE S JEDNIM IZMJENJIVAČEM TOPLINE:/ INDIREKTNO ZAGREVANI AKUMULACIONI BOJLERI SA JEDNIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE: Acu Heat AH UNO 200/300/500/800/0/1500/2000 NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI

Διαβάστε περισσότερα

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST

MERE OPREZA VEZANE ZA BEZBEDNOST PRE KORIŠĆ[]ENJA APARATA Kako biste svoj novi aparat iskoristili na najbolji način, pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga da Vam i ubuduće bude od pomoći. Pre korišćenja aparata molimo

Διαβάστε περισσότερα

Srednjenaponski izolatori

Srednjenaponski izolatori Srednjenaponski izolatori Linijski potporni izolatori tip R-ET Komercijalni naziv LPI 24 N ET 1) LPI 24 L ET/5 1)2) LPI 24 L ET/6 1)2) LPI 38 L ET 1) Oznaka prema IEC 720 R 12,5 ET 125 N R 12,5 ET 125

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX

Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX Frižider / Zamrzivač Ψυγειοκαταψύκτης CNA365E20ZX Molimo da prvo pročitate ovo uputstvo za upotrebu! Poštovani kupci, Nadamo se da će vam ovaj proizvod, koji je proizveden u savremenim fabrikama i koji

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C SR Visoko efikasni zidni kondenzacioni gasni kotlovi Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C - 35S - 35S+ - 35C Uputstvo za instalaciju i održavanje 129719-01 Sadržaj 1 Uvod...4 1.1 Korišćeni simboli...4

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301.

Informacioni list. VITOCAL 300-G Oznaka BWC 301.A06 do A17, WWC 301.A06 do A17. VITOCAL 300-G Oznaka BW 301.A06 do A45, WW 301. VIESMANN VITOCAL 300-G Jednostepena i dvostepena toplotna pumpa kao toplotna pumpa zemlja/voda od 5,9 do 85,6 kw kao toplotna pumpa voda/voda od 7,9 do 117,8 kw Informacioni list Br. naruđbe;. i cene:

Διαβάστε περισσότερα

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

41. Jednačine koje se svode na kvadratne . Jednačine koje se svode na kvadrane Simerične recipročne) jednačine Jednačine oblika a n b n c n... c b a nazivamo simerične jednačine, zbog simeričnosi koeficijenaa koeficijeni uz jednaki). k i n k

Διαβάστε περισσότερα

Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima

Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima 6 720 641 607-000.1TD Gasni kondenzacioni kotao Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2 Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima RS 2 Sadržaj Sadržaj 1 Objašnjenje simbola i sigurnosna

Διαβάστε περισσότερα

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C 35S - 35S+ - 35C

Calenta 15S - 15S+ - 25S - 25S+ - 28C 35S - 35S+ - 35C HR Visoko učinkoviti zidni kondenzacijski plinski bojleri Calenta 5S 5S+ 5S 5S+ 8C 35S 35S+ 35C Uputstvo za instalaciju i održavanje 9790 Sadržaj Uvod.... Korišteni simboli.... Uvod.........3.3 3 Dodatne

Διαβάστε περισσότερα

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD Predmet: Mašinski elementi Proraþun vratila strana 1 Dimenzionisati vratilo elektromotora sledecih karakteristika: ominalna snaga P 3kW Broj obrtaja n 14 min 1 Shema opterecenja: Faktor neravnomernosti

Διαβάστε περισσότερα

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1

Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu 3.2.2016. Zavrxni ispit iz Matematiqke analize 1 Prezime i ime: Broj indeksa: 1. Definisati Koxijev niz. Dati primer niza koji nije Koxijev. 2. Dat je red n=1

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM

NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM Acu Tank 200/300/400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank UNO 400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank DUO 400/500/800/1000/1500/2000 HR, BiH - Uputstvo za

Διαβάστε περισσότερα

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA OM V me i preime: nde br: 1.0.01. 0.0.01. SAVJANJE SLAMA TANKOZDNH ŠTAPOVA A. TANKOZDN ŠTAPOV PROZVOLJNOG OTVORENOG POPREČNOG PRESEKA Preposavka: Smičući napon je konsanan po debljini ida (duž pravca upravnog

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

TOP TABLE LARDER. Instruction booklet ФРИЖИДЕР. Упатство за користење FRIŽIDER. Uputstvo za upotrebu. Ψυγείο. Οδηγίες Χρήσης L141

TOP TABLE LARDER. Instruction booklet ФРИЖИДЕР. Упатство за користење FRIŽIDER. Uputstvo za upotrebu. Ψυγείο. Οδηγίες Χρήσης L141 TOP TABLE LARDER Instruction booklet ФРИЖИДЕР Упатство за користење FRIŽIDER Uputstvo za upotrebu Ψυγείο Οδηγίες Χρήσης L141 Index BEFORE USING YOUR FRIDGE... 2 General warnings... 2 Old and out-of-order

Διαβάστε περισσότερα

Za korisnika. Upute za uporabu VED. Električni protočni grijač vode

Za korisnika. Upute za uporabu VED. Električni protočni grijač vode VED HR, SRB, SI Za korisnika Upute za uporabu VED Električni protočni grijač vode HR Sadržaj Sadržaj 1 Napomene uz dokumentaciju... 3 1.1 Čuvanje dokumentacije... 3 1.2 Upotrijebljeni simboli... 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA Dragi Korisniče: Hvala sto ste izabrali KF Seriju toplovodnih kalorifera, inovativne, moderne, visokog kvaliteta i visoke efektivnosti, proizvod koji

Διαβάστε περισσότερα

Upute za rukovanje i instaliranje VED-E /5 exclusiv

Upute za rukovanje i instaliranje VED-E /5 exclusiv Za korisnika i stručni servis Upute za rukovanje i instaliranje VEDE /5 exclusiv HR Električni protočni grijači VEDE 18 VEDE 21 VEDE 24 VEDE 27 Sadrzaj Strana 01 Općenito... 3 1.1 Napomene uz dokumentaciju...

Διαβάστε περισσότερα

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom.

Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. 1 Pravilo 1. Svaki tip entiteta ER modela postaje relaciona šema sa istim imenom. Pravilo 2. Svaki atribut entiteta postaje atribut relacione šeme pod istim imenom. Pravilo 3. Primarni ključ entiteta postaje

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri

Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri Betonske konstrukcije 1 - vežbe 3 - Veliki ekscentricitet -Dodatni primeri 1 1 Zadatak 1b Čisto savijanje - vezano dimenzionisanje Odrediti potrebnu površinu armature za presek poznatih dimenzija, pravougaonog

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

KOTAO NA PELET TERMAL 34 ZA CENTRALNO GREJANJE

KOTAO NA PELET TERMAL 34 ZA CENTRALNO GREJANJE KOTAO NA PELET TERMAL 34 ZA CENTRALNO GREJANJE Uputstvo za ugradnju, upotrebu I održavanje - Pelet goriva od biogoriva drvene biomase - Zahvaljujemo vam što ste kupili kotao Termal 34. Molimo vas da pažljivo

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITOCAL 300-G. za stručnjake

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITOCAL 300-G. za stručnjake Uputstvo za montažu i servisiranje za stručnjake VIESMANN Vitocal 300-G Oznaka BW/BWS 301.A06 do A17, 5,9 do 17,0 kw Oznaka WW 301.A06 do A17, 7,9 do 23,0 kw Toplotna pumpa, jednostepena i dvostepena Oznaka

Διαβάστε περισσότερα

FW 100. Uputstvo za instalaciju i upotrebu. Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom

FW 100. Uputstvo za instalaciju i upotrebu. Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom 6 720 612 481-00.1R Regulator koji vrši regulaciju prema spoljašnjim vremenskim uslovima sa solarnom regulacijom FW 100 za kotao sa Heatronic 3 koji ima priključak za bus-provodnike Uputstvo za instalaciju

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

TABLE-TOP REFRIGERATOR. Instruction Booklet FRIŽIDER. Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА

TABLE-TOP REFRIGERATOR. Instruction Booklet FRIŽIDER. Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА TABLE-TOP REFRIGERATOR Instruction Booklet FRIŽIDER Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης R 140 R140S Index BEFORE USING THE APPLIANCE...

Διαβάστε περισσότερα

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI

III VEŽBA: FURIJEOVI REDOVI III VEŽBA: URIJEOVI REDOVI 3.1. eorijska osnova Posmatrajmo neki vremenski kontinualan signal x(t) na intervalu definisati: t + t t. ada se može X [ k ] = 1 t + t x ( t ) e j 2 π kf t dt, gde je f = 1/.

Διαβάστε περισσότερα

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V Vodič: Cu klase Izolacija: PVC H07V-U HD. S, IEC 7-5, VDE 08- P JUS N.C.00 450/750 V 500 V Minimalna temperatura polaganja +5 C Radna temperatura -40 C +70 C Maksimalna

Διαβάστε περισσότερα

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f

IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f IspitivaƬe funkcija: 1. Oblast definisanosti funkcije (ili domen funkcije) D f 2. Nule i znak funkcije; presek sa y-osom IspitivaƬe

Διαβάστε περισσότερα

ESF6511LOX ESF6511LOW

ESF6511LOX ESF6511LOW ESF6511LOX ESF6511LOW...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 33 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 48 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITODENS 200-W. za stručnjake

VIESMANN. Uputstvo za montažu i servisiranje VITODENS 200-W. za stručnjake Uputstvo za montažu i servisiranje za stručnjake VIESMANN Vitodens 200-W Oznaka B2HA, 45 i 60 kw Gasni kondenzacioni zidni uređaj Model za rad na zemni i tečni gas Napomene o validnosti vidi na poslednjoj

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS

Διαβάστε περισσότερα

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori

MATEMATIKA 2. Grupa 1 Rexea zadataka. Prvi pismeni kolokvijum, Dragan ori MATEMATIKA 2 Prvi pismeni kolokvijum, 14.4.2016 Grupa 1 Rexea zadataka Dragan ori Zadaci i rexea 1. unkcija f : R 2 R definisana je sa xy 2 f(x, y) = x2 + y sin 3 2 x 2, (x, y) (0, 0) + y2 0, (x, y) =

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC)

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO 1 Hvala na poverenju pri kupovini našeg Villager motornog trimera. Motorni trimeri

Διαβάστε περισσότερα

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena:

Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magneti opis i namena Opis: Napon: Snaga: Cena: Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 12 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V DC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 24 V AC 9 Magnet fi 9x22x28x29,5 mm 110 V DC 15 Magnet

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 20 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 41 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji Jul 7 Sistem PVCU kanalizacije Proizvodni program ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU Inteligentna rešenja u niskogradnji Sistem PVCU kanalizacije Sadržaj Sadržaj PVC

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

Knauf zvučna zaštita. Knauf ploče Knauf sistemi Knauf detalji izvođenja. Dipl.inž.arh. Goran Stojiljković Rukovodilac tehnike suve gradnje

Knauf zvučna zaštita. Knauf ploče Knauf sistemi Knauf detalji izvođenja. Dipl.inž.arh. Goran Stojiljković Rukovodilac tehnike suve gradnje Knauf zvučna zaštita Knauf ploče Knauf sistemi Knauf detalji izvođenja Dipl.inž.arh. Goran Stojiljković Rukovodilac tehnike suve gradnje Knauf ploče Gipsana Gipskartonska Gipsano jezgro obostrano ojačano

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

Elektromehanički releji

Elektromehanički releji Elektromehanički releji Elektromehanički releji Industrijski ubodni pomoćni releji Opis: Releji opšte namjene - novi releji se odlikuju modernim dizajnom, visokom pouzdanosti i funkcionalnosti. Moderna

Διαβάστε περισσότερα

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Opis VL 2 VL 3 Ventili VL 2 i VL 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE

SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE 1 SOPSTVENE VREDNOSTI I SOPSTVENI VEKTORI LINEARNOG OPERATORA I KVADRATNE MATRICE Neka je (V, +,, F ) vektorski prostor konačne dimenzije i neka je f : V V linearno preslikavanje. Definicija. (1) Skalar

Διαβάστε περισσότερα

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija Kućni audio sistem Uputstvo za upotrebu Početni koraci Reprodukcija diska Slušanje radija Slušanje datoteke koja se nalazi na USB uređaju Slušanje muzike sa opcionalnih audio komponenti Slušanje muzike

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN SOLARNA TERMIKA. Primeri instalacija. Izabrani primeri instalacije sa uređajem Vitosolic 200, tip SD4

VIESMANN SOLARNA TERMIKA. Primeri instalacija. Izabrani primeri instalacije sa uređajem Vitosolic 200, tip SD4 VIESA SOLARA TERIKA Primeri instalacija Izabrani primeri instalacije sa uređajem Vitosolic 200, tip SD4 4/2014 Sadržaj Sadržaj 1. Zagrevanje potrošne vode pomoću bivalentnog akumulacionog bojlera PTV i

Διαβάστε περισσότερα

Model: NB80. Uputstvo za upotrebu.

Model: NB80. Uputstvo za upotrebu. SR Model: NB80 Uputstvo za upotrebu www.rossmax.com Uvod SR Hvala Vam što ste kupili NB80 inhalator. Uz odgovarajuću brigu i upotrebu, inhalator će Vam omogućiti dugogodišnja pouzdana lečenja. Ovaj uređaj

Διαβάστε περισσότερα

PT MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 63

PT MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 63 FAVORIT 78400 VI HR PERILICA POSUĐA EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ UPUTE ZA UPORABU ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 21 PT MÁQUINA DE LAVAR LOIÇA MANUAL DE INSTRUÇÕES 42 ES LAVAVAJILLAS MANUAL DE INSTRUCCIONES 63 2 SADRŽAJ 4 INFORMACIJE

Διαβάστε περισσότερα

Drugi zakon termodinamike

Drugi zakon termodinamike Drugi zakon termodinamike Uvod Drugi zakon termodinamike nije univerzalni prirodni zakon, ne važi za sve sisteme, naročito ne za neobične sisteme (mikrouslovi, svemirski uslovi). Zasnovan je na zajedničkom

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 4b- Dimenzionisanje rožnjače

Zadatak 4b- Dimenzionisanje rožnjače Zadatak 4b- Dimenzionisanje rožnjače Rožnjača je statičkog sistema kontinualnog nosača raspona L= 5x6,0m. Usvaja se hladnooblikovani šuplji profil pravougaonog poprečnog preseka. Raster rožnjača: λ r 2.5m

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép HR Upute za uporabu 2 GR Οδηγίες Χρήσης 19 HU Használati útmutató 37 Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép ZDTS102 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Upravljačka ploča _ 3 Programi pranja 5 Uporaba

Διαβάστε περισσότερα

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost

Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Riješeni zadaci: Limes funkcije. Neprekidnost Limes funkcije Neka je 0 [a, b] i f : D R, gdje je D = [a, b] ili D = [a, b] \ { 0 }. Kažemo da je es funkcije f u točki 0 jednak L i pišemo f ) = L, ako za

Διαβάστε περισσότερα

VIESMANN. Uputstvo za servisiranje VITOSOL 200-T VITOSOL 300-T. za stručnjake

VIESMANN. Uputstvo za servisiranje VITOSOL 200-T VITOSOL 300-T. za stručnjake Uputstvo za servisiranje za stručnjake VIESMANN Vitosol 200-T Oznaka SP2A Vitosol 300-T Oznaka SP3B Vakuumski cevni kolektor prema principu Heatpipe Napomene o validnosti vidi na poslednjoj strani. VITOSOL

Διαβάστε περισσότερα

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA d.o.o Radnicka bb 32240 LU ČANI SRBIJA TR: 205-68352-90; MB: 17533606; PIB: 103195754; E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu

UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu Tropromajni toplovodni kotao na čvrsto gorivo TKU3 20-50 KW UPUTSTVO za upotrebu i montažu sa merama sigurnosti u radu Servis: Termomont d.o.o. Prhovačka bb 22310 Šimanovci tel. 022 80404, 022 80494 fax

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο. Εγχειρίδιο Χρήστη. Hladnjak. Chłodziarka. Frigorífico EL HR PL PT. Korisnički priručnik. Instrukcja użytkowania. Manual do Utilizador

Ψυγείο. Εγχειρίδιο Χρήστη. Hladnjak. Chłodziarka. Frigorífico EL HR PL PT. Korisnički priručnik. Instrukcja użytkowania. Manual do Utilizador Ψυγείο Εγχειρίδιο Χρήστη Hladnjak Korisnički priručnik Chłodziarka Instrukcja użytkowania Frigorífico Manual do Utilizador BU 1150 HCA BU 1152 HCA BU 1152 A++ EWWERQWEW EL HR PL PT Παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

EN3452JOX HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 36

EN3452JOX HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 36 EN3452JOX HR ZAMRZIVAČ HLADNJAK UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΎΚΤΗΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 18 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 36 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1;

π π ELEKTROTEHNIČKI ODJEL i) f (x) = x 3 x 2 x + 1, a = 1, b = 1; 1. Provjerite da funkcija f definirana na segmentu [a, b] zadovoljava uvjete Rolleova poučka, pa odredite barem jedan c a, b takav da je f '(c) = 0 ako je: a) f () = 1, a = 1, b = 1; b) f () = 4, a =,

Διαβάστε περισσότερα

Sinus M. Korisničko uputstvo Instrukcije za instalaciju i programiranje

Sinus M. Korisničko uputstvo Instrukcije za instalaciju i programiranje Sinus M Frekventni regulatori orisničko uputstvo Instrukcije za instalaciju i programiranje Proizvođač Santerno Carraro Group www.santerno.com Ovlašćeni distributer za srbiju Makedoniju i ih Momentum doo

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V?

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? a) b) c) d) e) Odgovor: a), c), d) Objašnjenje: [1] Ohmov zakon: U R =I R; ako je U R 0 (za neki realni, ne ekstremno

Διαβάστε περισσότερα

EHH6340XOK. HR Ploča za kuhanje Upute za uporabu 2 EL Εστίες Οδηγίες Χρήσης 19 PT Placa Manual de instruções 38

EHH6340XOK. HR Ploča za kuhanje Upute za uporabu 2 EL Εστίες Οδηγίες Χρήσης 19 PT Placa Manual de instruções 38 EHH6340XOK HR Ploča za kuhanje Upute za uporabu 2 EL Εστίες Οδηγίες Χρήσης 19 PT Placa Manual de instruções 38 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) II deo. Miloš Marjanović

RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA POLUPROVODNIČKE KOMPONENTE (IV semestar modul EKM) II deo. Miloš Marjanović Univerzitet u Nišu Elektronski fakultet RAČUNSKE VEŽBE IZ PREDMETA (IV semestar modul EKM) II deo Miloš Marjanović Bipolarni tranzistor kao prekidač BIPOLARNI TRANZISTORI ZADATAK 16. U kolu sa slike bipolarni

Διαβάστε περισσότερα

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med = 96kcal 100g mleko: 49kcal = 250g : E mleko E mleko =

Διαβάστε περισσότερα

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije ZAGRIJAVANJE VODE KAZALO 4 Električne grijalice vode 11 14 15 20 26 Malolitražne grijalice vode Srednjelitražne grijalice vode TG modeli GB modeli SIMPLICITY 32 Toplinske crpke i spremnici 34 36 Spremnici

Διαβάστε περισσότερα

Agregat za struju / SRB

Agregat za struju / SRB HERON HERON DGI 10 SP (8896216) Agregat za struju / SRB Prevod originalnog Priručnika za upotrebu Garancija i servisiranje Uvod Poštovani Kupče! Hvala Vam, što ste kupili agregat za struju marke Heron!

Διαβάστε περισσότερα

Teorija betonskih konstrukcija 1. Vežbe br. 4. GF Beograd

Teorija betonskih konstrukcija 1. Vežbe br. 4. GF Beograd Teorija betonskih konstrukcija 1 Vežbe br. 4 GF Beograd Teorija betonskih konstrukcija 1 1 "T" preseci - VEZANO dimenzionisanje Poznato: statički uticaji (M G,Q ) sračunato kvalitet materijala (f cd, f

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I.

Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I. Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I. HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE LT MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Διαβάστε περισσότερα

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c.

ECL Comfort V a.c. i 24 V a.c. 230 V a.c. i 24 V a.c. Opis i primena Kontroler je projektovan za jednostavnu instalaciju: jedan kabl, jedan konektor. Kontroler ima posebno dizajniran ekran sa pozadinskim osvetlenjem. Prikazi su bazirani

Διαβάστε περισσότερα

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum

Matematka 1 Zadaci za drugi kolokvijum Matematka Zadaci za drugi kolokvijum 8 Limesi funkcija i neprekidnost 8.. Dokazati po definiciji + + = + = ( ) = + ln( ) = + 8.. Odrediti levi i desni es funkcije u datoj tački f() = sgn, = g() =, = h()

Διαβάστε περισσότερα