Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Tronic 8000T. Bojler za toplu vodu ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje"

Transcript

1 V Bojler za toplu vodu Tronic 8000T ES 035/050/080/100/120/ SRB, CG - Upustvo za instalaciju, upotrebu i održavanje (2016/04) SRB, CG

2 2 Indeks SRB, CG Indeks 1 Objašnjenje simbola i sigurnosna uputstva Objašnjenje simbola Bezbednosne mere Tehničke karakteristike i dimenzije Namenska upotreba Pregled tipova Opis uređaja Zaštita od korozije Dodatna oprema (uključena u sadržaj pakovanja uređaja) Specifikacija Dimenzije Komponente Električna šema Održavanje i popravka Redovno održavanje Provera funkcionalnosti Magnezijumska anoda Redovno čišćenje U slučaju dužeg perioda mirovanja - neaktivnosti (više od 3 meseca) Sigurnosni termostat Obavljene su sve aktivnosti koje su potrebne nakon svakog rada na održavanju Problemi Problem/Uzrok/Rešenje Poruke na displeju Regulator Transport Propisi o transportu, skladištenju i reciklaži 7 5 Instalacija (samo za ovlašćene instalatere) Važne Informacije Biranje mesta za instalaciju Zidna montaža Priključak za vodu Električno povezivanje Pokretanje Rukovanje Uključivanje/isključivanje uređaja Regulacija temperature Displej Pražnjenje uređaja Zaštita životne okoline/uklanjanje otpada Održavanje Informacije za korisnika Čišćenje Provera sigurnosnog ventila Sigurnosni ventil (2016/04) Tronic 8000T

3 SRB, CG 1 Objašnjenje simbola i sigurnosna uputstva 1.1 Objašnjenje simbola Uputstva za upozorenje Definisane su sledeće reči upozorenja koje se mogu koristiti u dokumentu: PAŻNJA znači da mogu nastati materijalne štete. OPREZ znači da mogu nastati lake do srednje telesne povrede. UPOZORENJE znači da mogu nastati teške do smrtne telesne povrede. OPASNOST znači da mogu nastati teške telesne povrede i telesne povrede opasne po život. Važne informacije Drugi simboli Simbol Uputstva za upozorenje u tekstu označavaju se upozoravajućim trouglom. Osim toga, reči upozorenja označavaju vrstu i stepen opasnosti koja se javlja ukoliko se ne poštuju mere za sprečavanje opasnosti. Važne informacije, za koje ne postoje opasnosti od povreda ili materijalnih šteta, označene su sledećom oznakom. Značenje Korak u postupku rukovanja Unakrsna referenca na druga mesta u dokumentu Spisak/stavke spiska Spisak/stavke spiska (2. nivo) tab Bezbednosne mere Instalacija Instalaciju sme da obavi samo ovlašćeni servis. Prilikom instalacije uređaja i električne dodatne opreme, neophodno je pridržavati se standarda IEC Uređaj mora da se instalira u prostoriji u kojoj ne postoji opasnost od zamrzavanja. Prvo izvršite hidrauličko povezivanje uređaja i napunite ga vodom, a zatim povežite električno napajanje. Za vreme instalacije, odvojite uređaj sa električnog napajanja. Objašnjenje simbola i sigurnosna uputstva 3 Instalacija i modifikacija Samo ovlašćenom servisu dozvolite da instalira ovaj uređaj. Nikad ne zatvarajte odvod sigurnosnog ventila. Za vreme zagrevanja, na odvodu sigurnosnog ventila može isticati voda. Održavanje Samo ovlašćeni serviseri smeju da servisiraju ovaj uređaj. Odvojite uređaj sa električnog napajanja pre započinjanja bilo kakvih radova na održavanju uređaja. Kupci su odgovorni za bezbednost i usklađivanje radnih uslova uređaja, kao i za njegovo održavanje. Koristite samo originalne rezervne delove. Da bi se obezbedila usklađenost sa svim sigurnosnim zahtevima, neispravne električne kablove sme da zameni samo ovlašćeni servis. Davanje uputstva korisniku (za instalatera) Uputite korisnika u rad uređaja i objasnite mu kako da rukuje njime. Kupac je odgovoran za obavljanje redovnog održavanja i servisiranja. Uređaj mora da se servisira jednom godišnje. Obavestite kupce da ne smeju da vrše nikakve modifikacije ili popravke. Bezbednost električnih uređaja za kućnu upotrebu i slične namene Da bi se izbegle opasnosti od električnih uređaja, u skladu sa EN važi sledeće: Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzoričkim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno znanja i iskustva ako su pod nadzorom ili ako su podučena o bezbednoj upotrebi uređaja i opasnostima koje se pri tom mogu javiti. Deca ne smeju da se igraju sa ovim uređajem. Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smeju da obavljaju deca bez nadzora. Ukoliko je oštećen kabl za priključivanje na električnu mrežu, neophodno je da ga Tronic 8000T (2016/04)

4 4 Tehničke karakteristike i dimenzije SRB, CG zameni proizvođač ili njegova servisna služba ili slično kvalifikovano lice da bi se izbegle opasnosti. 2 Tehničke karakteristike i dimenzije 2.1 Namenska upotreba Ovaj uređaj je predviđen za grejanje i akumuliranje potrošne tople vode (DHW). Pridržavajte se svih propisa i standarda za pijaću vodu koji važe u vašoj zemlji. Ovaj uređaj koristite samo u zatvorenim sistemima. Korišćenje ovog uređaja za bilo koju drugu namenu smatraće se nepravilnim. Bosch ne prihvata odgovornost za bilo kakve štete koje su nastale zbog takve upotrebe. Karakteristike vode Jedinica Tvrdoća vode, min. ppm grain/us gallon dh 120 7,2 6,7 ph, min. maks. 6,5 9,5 Condutivdade, min. max. μs/cm tab. 2 Karakteristike vode 2.2 Pregled tipova ES W BO H1 X E D W V B ES W BO H1 X E D W R B ES W BO H1 X E D W R B ES W BO H1 X E D W R B ES W BO H1 X E D W R B ES W BO H1 X E D W R B tab. 3 [ES] Bojler za toplu vodu [035] Kapacitet (litar) [5] Verzija [1200W] Snaga [BO] Marka [H1] Konstrukcija [X] Standardni prečnik [E] Elektronika [D] Displej [V] Vertikalna instalacija [W] Zidna montaža [R] Obostrano [B] Priključci na dnu 2.3 Opis uređaja Bojler od emajliranog čelika u skladu sa evropskim propisima Bojler je projektovan i izrađen da izdrži visoke pritiske Spoljašnji materijal: čelični lim i/ili plastika Jednostavno rukovanje Izolacioni materijal: poliuretan bez CFC-a (freona) Zaštita od korozije: magnezijumska anoda. 2.4 Zaštita od korozije Unutrašnjost bojlera je obložena homogenim emajlom, koji je potpuno neutralan u pogledu kompatibilnosti i kontakta sa pijaćom vodom. Ova obloga je neutralna u pogledu upotrebe sa pijaćom vodom. Magnezijumska anoda obezbeđuje dodatnu zaštitu od korozije. 2.5 Dodatna oprema (uključena u sadržaj pakovanja uređaja) V sl. 1 [1] Zavrtnji (2x) 1) [2] Tiplovi (2x) 1) [3] Sigurnosni ventil (8 bara) [4] Izolovani zavrtanjski spojevi za odvajanje (2x) 1) [5] Odvodna cev 1) ) dostupan u nekim modelima (zavisno od tržišta) (2016/04) Tronic 8000T

5 SRB, CG Tehničke karakteristike i dimenzije Specifikacija Ovaj uređaj zadovoljava zahteve navedene u evropskim direktivama 2014/35/EC i 2014/30/EC. Tehničke karakteristike Jedinica ES 035 ES 050 ES 080 ES 100 ES 120 ES 150 Opšte karakteristike Kapacitet l Težina (prazan) kg 15,7 19,2 22,5 25,8 29,3 35,0 Težina kada je pun kg 49,7 66,2 98,5 120,8 144,3 177,0 Podaci za vodu Maks. dozvoljeni pritisak bar 8 Priključci za vodu inči 1/2 Električne karakteristike Nominalna snaga W Vreme zagrevanja ( T= 50 C) 1) 1č 40 1č 44 2č 14 2č 46 3č 21 3č 27 min min min min min min Napon Vac 230 Frekvencija Hz 50 Monofazna električna struja A 5,2 6,9 8,7 8,7 8,7 10,4 Električni kabl (sa utikačem) HO5VV - F 3 x 1,5 mm 2 Klasa zaštite I Tip zaštite IPX4 Temperatura vode Temperaturni opsezi C 8-70 C tab. 4 Tehničke karakteristike 1) Vertikalna instalacija Tronic 8000T (2016/04)

6 6 Tehničke karakteristike i dimenzije SRB, CG 2.7 Dimenzije A B 185 min. 220 max C ØG1/2'' Ø V sl. 2 Dimenzije u mm (vertikalna instalacija) >250 >500 D Model A B C D ES ES ES ES ES ES tab V sl. 3 Dimenzije u mm (horizontalna instalacija) (2016/04) Tronic 8000T

7 SRB, CG 2.8 Komponente Regulator 7 4 Transport Pazite da uređaj ne padne. Izvadite uređaj iz pakovanja neposredno pre instalacije. 4.1 Propisi o transportu, skladištenju i reciklaži Oprema treba da se čuva u prostorijama zaštićenim od mraza. Kada je to primenljivo, pridržavati se direktive EU 2002/ 96/EC za odvojeno sakupljanje i odlaganje električne i elektronske opreme. 8 4 sl. 4 Delovi uređaja [1] Rezervoar [2] Izolacioni materijal - poliuretan [3] Grejač [4] Izlazni priključak za toplu vodu, ½, muški [5] Priključak za dovod hladne vode, ½, muški [6] Magnezijumska anoda [7] Sigurnosni i kontrolni termostat [8] Galvanski izolator 2.9 Električna šema V 5 Instalacija (samo za ovlašćene instalatere) Instalaciju, priključivanje na struju i puštanje u rad sme da vrši samo servis sa dozvolom za obavljanje takve delatnosti pribavljenom od lokalnih nadležnih organa. 5.1 Važne Informacije OPREZ: Pazite da uređaj ne padne. Izvadite uređaj iz pakovanja neposredno pre instalacije. Ako je primenljivo, pridržavajte se standarda IEC za instalaciju uređaja i/ ili električne dodatne opreme. Izaberite zid koji je može da izdrži težinu punog bojlera, pogledajte str. 5. OPREZ: Oštećenje grejača! Prvo povežite sve priključke za vodu i napunite uređaj. Priključite uređaj na električnu utičnicu sa provodnikom za uzemljenje. sl. 5 Šema električnog kola V 3 Regulator Instalacija električnih uređaja mora da ispunjava zahteve važećih nacionalnih propisa 5.2 Biranje mesta za instalaciju OPREZ: Izaberite zid koji je može da izdrži težinu punog bojlera, pogledajte str. 5. Napomene u vezi sa mestom za instalaciju Pridržavajte se zahteva koji važe u vašoj zemlji Nikad ne instalirajte uređaj iznad izvora toplote. Tronic 8000T (2016/04)

8 8 Instalacija (samo za ovlašćene instalatere) SRB, CG Nikad ne instalirajte uređaj u prostorijama u kojima ambijentalna temperatura može pasti ispod 0 C. Instalirajte uređaj u blizini najčešće korišćene slavine da bi se gubici energije i vremena čekanja sveli na najmanju meru. Instalirajte uređaj u prostoriji tako da ima dovoljno prostora za zamenu magnezijumske anode i obavljanje potrebnih radova održavanja. Zone zaštite 1 i 2 Ne instalirati u zonama zaštite 1 i 2 (sl. 6). Instalirajte uređaj izvan zona zaštite na rastojanju većem od 60 cm, npr. od kupatila. OPREZ: Uverite se da je uređaj povezan na DB tablu (razvodnu tablu) sa kablom za uzemljenje. Vertikalna instalacija >220 mm <300 mm 60 cm 60 cm sl. 7 Vertikalna instalacija V cm TT sl. 6 Zone zaštite 5.3 Zidna montaža OPREZ: Padanje uređaja! Upotrebite naglavke i kuke (u skladu sa tipom zida) koji će nositi uređaj sa punim bojlerom (2016/04) Tronic 8000T

9 SRB, CG Horizontalna instalacija PAŻNJA: Obezbedite da je topla voda pozicionirana u gornjem delu uređaja. Instalacija (samo za ovlašćene instalatere) 9 Preporučuje se: da se izvrši ispiranje sistema pre instaliranja uređaja; prisustvo peska može dovesti do smanjenog protoka, pa čak i do potpunog zapušenja. Odredite cevi za toplu i hladnu vodu da biste izbegli eventualnu zamenu (sl. 9). D V sl. 9 sl. 8 Horizontalna instalacija V [1] Priključak za dovod vode (na desnoj strani) [2] Izlazni priključak za toplu vodu (na levoj strani) Koristite odgovarajući pribor za izvođenje hidrauličkog povezivanja uređaja. Model D ES ES ES ES ES tab Priključak za vodu OPREZ: Oštećenje na priključcima uređaja usled kontaktne korozije! Koristite galvanske izolatore u priključcima za vodu. Ovo će sprečiti galvanske struje između metala hidrauličkih spojeva, odnosno njihovu koroziju. PAŻNJA: Materijalna šteta! U područjima u kojima voda sadrži čestice ili sedimente, instalirajte filter na priključku za dovod vode sl. 10 Priključak za vodu [1] Galvanski izolator [2] Izlazni priključak za toplu vodu [3] Sigurnosni ventil [4] Priključak za pražnjenje [5] Ventil za zatvaranje dovoda [6] Redukcioni ventil [7] Nepovratni ventil [8] Povezivanje na vodovodnu mrežu V Tronic 8000T (2016/04)

10 10 Rukovanje SRB, CG U slučaju zamrzavanja: Isključite uređaj. Ispraznite uređaj ( pog. 6.3). Sigurnosni ventil Da bi se izbegli problemi do kojih dolazi usled naglih promena pritiska, preporučujemo da se na uređaju instalira nepovratni ventil (sl. 10, [7]). OPASNOST: Instalirajte sigurnosni ventil na priključku uređaja za dovod vode (sl. 10). PAŻNJA: NEMOJTE NIKADA DA ZATVARATE ODVOD SIGURNOSNOG VENTILA. Nikad ne instalirajte bilo kakvu dodatnu opremu između sigurnosnog ventila i priključka uređaja za dovod hladne vode (na desnoj strani). OPREZ: Električna zaštita! Uređaj treba priključiti na poseban priključak na DB tabli (razvodnoj tabli) sa uređajem za zaštitu od diferencijalne struje jačine 30 ma i uzemljenjem. Električno povezivanje mora da se izvede u skladu sa važećim nacionalnim propisima za električne instalacije. Priključite uređaj na utičnicu sa provodnikom za uzemljenje. 5.6 Pokretanje Proverite da li je uređaj pravilno montiran i instaliran. Otvorite ventile za dovod vode. Otvorite sve slavine za toplu vodu da biste uklonili sav vazduh iz priključaka. Proverite učvršćenost svih spojeva i pobrinite se da uređaj bude potpuno napunjen. Uključite uređaj u struju. Informišite kupca o uređaju i načinu rukovanja. Ako je pritisak na priključku za dovod hladne vode veći od 80% maksimalnog pritiska uređaja, tj. 6,4 bara: Instalirajte redukcioni ventil (sl. 10). Sigurnosni ventil će reagovati svaki put kada pritisak vode u uređaju prekorači 8 bara ( 0,5 bara). Neophodno je obezbediti opremu za odvod ispuštene vode. 6 Rukovanje Električno povezivanje OPASNOST: Električno pražnjenje! Pre radova na električnim komponentama, prvo isključite struju (na osiguraču, glavnom prekidaču i sl.). Svi uređaji za podešavanje, kontrolu i sigurnosni mehanizmi bili su podvrgnuti strogim fabričkim testovima i spremni su za rad. sl. 11 Upravljački elementi [1] Prekidač za uključivanje/isključivanje [2] Indikator rada [3] Povećanje temperature [4] Smanjenje temperature [5] Displej V OPREZ: Prvo pokretanje uređaja mora da obavi ovlašćeni serviser koji će korisniku pružiti sve informacije koje su neophodne za rad i rukovanje uređajem (2016/04) Tronic 8000T

11 SRB, CG 6.1 Uključivanje/isključivanje uređaja Uključivanje Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje. Zaštita životne okoline/uklanjanje otpada 11 Otvorite sigurnosni ventil (sl. 12). Sačekajte da se uređaj potpuno isprazni. Isključivanje Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje. 6.2 Regulacija temperature Čim voda dostigne izabrani nivo temperature, uređaj prekida zagrevanje (indikator (sl. 11, [2]) se gasi). Kada temperatura vode padne ispod željene vrednosti, uređaj ponovo pokreće ciklus zagrevanja (indikator se ponovo pali) sve dok se ne dostigne izabrana temperatura. Pritiskajte dugmad za povećanje/smanjenje dok ne dođete do željene temperature. Izlazna temperatura vode može da se podešava između 8 C i 70 C Displej Podešena vrednost je niža od 60 C Na displeju se uvek prikazuje temperatura vode u bojleru. Podešena vrednost je jednaka ili veća od 60 C Na displeju se prikazuje temperatura vode u bojleru. Na displeju se prikazuje CO kada uređaj detektuje da je razlika u temperaturi između podešene vrednosti i stvarne temperature vode u bojleru veća od 15 C. 6.3 Pražnjenje uređaja Isključite uređaj iz struje. Kada se temperatura izabere, izabrana vrednost se prikazuje oko 4 sekunde. Nakon ovog perioda, na displeju se prikazuje trenutna temperatura vode u bojleru. OPASNOST: Opasnost od opekotina Otvorite slavinu za toplu vodu i proverite temperaturu vode u uređaju pre otvaranja sigurnosnog ventila. Sačekajte da se temperatura vode smanji da biste izbegli opekotine ili druge štete. Isključite ventil za zatvaranje vode i otvorite slavinu za toplu vodu. sl V Ručno aktiviranje sigurnosnog ventila 7 Zaštita životne okoline/uklanjanje otpada Zaštita životne sredine je jedan od osnovnih principa grupe Bosch. Kvalitet proizvoda, ekonomičnost i zaštita životne sredine su za nas ciljevi od iste važnosti. Preduzeće se strogo pridržava propisa o zaštiti životne sredine. Radi zaštite životne okoline, mi pod uzimanjem u obzir ekonomskih parametara koristimo najbolju tehniku i materijale. Pakovanje Kod pakovanja učestvujemo u sistemima za ponovno korišćenje, specifičnim za dotičnu zemlju, koji obezbeđuju optimalno recikliranje. Svi upotrebljeni materijali za pakovanje nisu štetni za životnu sredinu i mogu se ponovo koristiti. Dotrajali električni i elektronski uređaji Električni ili elektronski uređaji koji više nisu upotrebljivi moraju odvojeno da se sakupe i proslede na dalju ekološku obradu (Evropska direktiva o dotrajalim električnim i elektronskim uređajima). Za odlaganje dotrajalih električnih ili elektronskih uređaja koristite sisteme za vraćanje i sisteme sakupljanja koji su organizovani u Vašoj zemlji. Tronic 8000T (2016/04)

12 12 Održavanje SRB, CG 8 Održavanje Održavanje sme da obavi isključivo ovlašćeni tehničar. 8.1 Informacije za korisnika Čišćenje Nikad ne koristite sredstva za čišćenje koja su abrazivna, korozivna ili sadrže rastvarače. Koristite mekanu krpu za čišćenje spoljšanje površine uređaja. 8.2 Provera sigurnosnog ventila Proverite da li je tokom zagrevanja dolazilo do ispuštanja vode na odvodu sigurnosnog ventila. Nikad ne zatvarajte odvod sigurnosnog ventila Sigurnosni ventil Ručno otvorite sigurnosni ventil bar jednom mesečno (sl. 12). UPOZORENJE: Pobrinite se da ispuštanje vode ne dovede do telesnih povreda ili materijalnih šteta Održavanje i popravka Korisnik je dužan da redovno poziva tehničku pomoć ili ovlašćenog servisera radi obavljanja redovnog održavanja. 8.3 Redovno održavanje UPOZORENJE: Pre obavljanja bilo kakvih radova na održavanju: Potpuno isključite električnu struju. Isključite ventil za zatvaranje vode ( sl. 10). OPREZ: Oštećenje emajla! Emajliranu unutrašnju površinu uređaja nikada ne čistite sredstvima za otklanjanje kamenca. Magnezijumska anoda obezbeđuje zaštitu od korozije. Za zaštitu emajla nisu potrebni drugi proizvodi Magnezijumska anoda U ovom uređaju se instalira magnezijumska anoda koja predstavlja zaštitu od korozije. UPOZORENJE: Uređaj ne sme da se uključuje bez instalirane magnezijumske anode. UPOZORENJE: Magnezijumska anoda treba da se proverava jednom godišnje i da se po potrebi zameni. Ukoliko se tako ne učini, garancija se poništava. Fabrička garancija ne pokriva uređaj bez ove vrste zaštite. Isključite glavni prekidač za električno napajanje uređaja. Pre nego što počnete, proverite da li je uređaj isključen iz struje. Potpuno ispraznite uređaj ( odeljak 6.3). Skinite poklopac uređaja. Otkačite kablove za povezivanje termostata. Odvrtnite navrtku za pričvršćivanje prirubnice (sl. 13, [2]). Uklonite prirubnicu iz unutrašnjosti uređaja (sl. 13, [1]). Proverite magnezijumsku anodu (sl. 13, [3]) i zamenite je ako je neophodno. Koristite samo originalne rezervne delove. Rezervne delove naručite u skladu sa katalogom delova za uređaj. Prilikom radova na održavanju, demontirane spojne elemente zamenite novim Provera funkcionalnosti Proverite da li su sve komponente u dobrom stanju (2016/04) Tronic 8000T

13 SRB, CG Održavanje Sigurnosni termostat Ovaj uređaj raspolaže automatskih sigurnosnim termostatom. Ukoliko iz nekog razloga temperatura vode u uređaju prekorači bezbednosnu granicu, ovaj prekidač će reagovati i isključiti električno napajanje uređaja, čime se sprečavaju eventualne nesreće. 1 2 sl. 13 Pristup i identifikacija unutrašnjih komponenata [1] Zavrtanj za pričvršćivanje [2] Prirubnica [3] Magnezijumska anoda V OPASNOST: Ponovno uključivanje uređaja sme da obavi samo ovlašćeni serviser! Ručno resetovanje ili ponovno uključivanje sme da se izvrši samo nakon identifikacije i otklanjanja uzroka koji je doveo do ove akcije. Za ponovno uključivanje uređaja: Odvrnite i skinite poklopac uređaja (sl. 14, [1]). Snažno pritisnite dugme (sl. 14, [2]) Redovno čišćenje OPASNOST: Opasnost od opekotina! Tokom procesa redovnog čišćenja, topla voda može dovesti do teških opekotina. Ovu operaciju obavljajte van perioda upotrebe. Zatvorite sve slavine za toplu vodu. Upozorite sve stanare na opasnost od opekotina. Postavite termostat u maksimalan položaj. Sačekajte da se indikator ugasi. Otvorite sve slavine za toplu vodu, počev od one koja je najbliža uređaju i redom do najudaljenije slavine, a zatim iz bojlera ispuštajte toplu vodu najmanje 3 minuta. Zatvorite sve slavine za toplu vodu i vratite termostat u uobičajeni radni položaj V sl. 14 Dugme za resetovanje 8.5 Obavljene su sve aktivnosti koje su potrebne nakon svakog rada na održavanju Ponovo pričvrstite i proverite učvršćenost svih priključka za vodu. Uključite uređaj U slučaju dužeg perioda mirovanja - neaktivnosti (više od 3 meseca) Nakon dužeg perioda neaktivnosti (duže od 3 meseca) potrebno je da promenite vodu u uređaju. Isključite uređaj iz struje. Potpuno ispraznite uređaj. Punite uređaj dok iz svih slavina za toplu vodu ne prestane da izlazi topla voda. Uključite uređaj u struju. Tronic 8000T (2016/04)

14 14 Problemi SRB, CG 9 Problemi 9.1 Problem/Uzrok/Rešenje OPASNOST: Montažu, održavanje i popravke smeju da vrše isključivo ovlašćeni tehničari. Na sledećem dijagramu navedena su neka rešenja za moguće probleme / traženje kvarova (ovo smeju da obavljaju samo ovlašćeni serviseri). Problem Uzrok Rešenje Hladna voda X Veoma topla voda Nedovoljan kapacitet Neprekidno curenje iz sigurnosnog ventila Voda u boji rđe Voda neprijatnog mirisa Šumovi u uređaju Prenapon instalacije ili glavnog prekidača (prekoračenje kapaciteta). X X Nepravilna regulacija temperature preko termostata. Proverite da li je uređaj povezan na poseban električni priključak za napajanje uređaja odgovarajućom strujom. Podesite termostat. X Reagovao je limiter temperature termostata. Zamenite ili ponovo instalirajte termostat. X Grejač je oštećen. Zamenite grejač. X Termostat ne radi pravilno Zamenite ili ponovo instalirajte X X X Kamenac u uređaju i/ili na sigurnosnoj grupi. Otklonite kamenac iz uređaja. Ako je potrebno, zamenite sigurnosnu grupu. X X X Pritisak hidrauličkog sistema. Proverite pritisak u sistemu. Ako je potrebno, instalirajte ventil za smanjenje pritiska. X X Kapacitet hidrauličnog sistema. Proverite cevne instalacije. X Korozija uređaja. Ispraznite uređaj i proverite da li u unutrašnjosti ima korozije. Zamenite magnezijumsku anodu. X Razvoj bakterija. Ispraznite i očistite uređaj. Izvršite dezinfekciju uređaja. X tab. 7 Uzređaj nije pravilno dimenzionisan za datu potrošnju. Zamenite ga drugim, u skladu sa predviđenom potrošnjom (2016/04) Tronic 8000T

15 SRB, CG Problemi Poruke na displeju Displej Uzrok Rešenje E1 Kvar senzora temperature (u prekidu). Isključite uređaj. Pozovite ovlašćenog servisera. E2 Kratak spoj senzora. Isključite uređaj. Pozovite ovlašćenog servisera. tab. 8 Tronic 8000T (2016/04)

16

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L

PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L PRSKALICA - LELA 5 L / 10 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU. 1 Prskalica je pogodna za rasprsivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Prskalica je namenjena za kućnu upotrebu,

Διαβάστε περισσότερα

RUKOVANJE I MONTAŽA. Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24

RUKOVANJE I MONTAŽA. Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24 RUKOVANJE I MONTAŽA Hidraulički upravljani protočni bojler» PHB 13» PHB 18» PHB 21» PHB 24 SADRŽAJ POSEBNE INFORMACIJE SADRŽAJ 1. Opšte informacije... 3 1.1 Bezbednosna uputstva... 3 1.2 Ostali simboli

Διαβάστε περισσότερα

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L

PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L PRSKALICA - LELA 12 L / LELA16 L UPUTSTVO ZA UPOTREBU 1 Prskalica je pogodna za raspršivanje materija kao sto su : insekticidi, fungicidi i sredstva za tretiranje semena. Uredjaj je namenjen za kućnu,

Διαβάστε περισσότερα

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE

LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE LANCI & ELEMENTI ZA KAČENJE 0 4 0 1 Lanci za vešanje tereta prema standardu MSZ EN 818-2 Lanci su izuzetno pogodni za obavljanje zahtevnih operacija prenošenja tereta. Opseg radne temperature se kreće

Διαβάστε περισσότερα

RUKOVANJE I MONTAŽA. Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24

RUKOVANJE I MONTAŽA. Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24 RUKOVANJE I MONTAŽA Elektronski upravljani protočni bojler» PEG 13» PEG 18» PEG 21» PEG 24 SADRŽAJ POSEBNE INFORMACIJE SADRŽAJ 1. Opšte informacije... 2 1.1 Bezbednosna uputstva... 2 1.2 Ostali simboli

Διαβάστε περισσότερα

Regulacioni termostati

Regulacioni termostati Regulacioni termostati model: KT - 165, 90/15 opseg regulacije temperature: 0 90, T85 dužina osovine: 15 mm, opciono 18 i 23 mm dužina kapilare: L= 650 mm 16(4)A 250V - 6(1)A400V promena opsega regulacije

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY

SADRŽAJ. Bojleri. Toplotne pumpe i rezervoari vode. Tehničke informacije. Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY BOJLERI SADRŽAJ 6 Bojleri 11 14 15 20 26 Malolitražni bojleri Srednjelitražni bojleri TG serija GB serija SIMPLICITY 32 Toplotne pumpe i rezervoari vode 34 36 Rezervoari vode Toplotne pumpe 44 Tehničke

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje

HR, BiH - Uputstvo za instaliranje SRB, MNE - Uputstvo za instaliranje NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI SPREMNICI VODE S JEDNIM IZMJENJIVAČEM TOPLINE:/ INDIREKTNO ZAGREVANI AKUMULACIONI BOJLERI SA JEDNIM IZMENJIVAČEM TOPLOTE: Acu Heat AH UNO 200/300/500/800/0/1500/2000 NEIZRAVNO ZAGRIJAVANI

Διαβάστε περισσότερα

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju RAČUN OSTATAKA 1 1 Prsten celih brojeva Z := N + {} N + = {, 3, 2, 1,, 1, 2, 3,...} Osnovni primer. (Z, +,,,, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: sabiranje (S1) asocijativnost x + (y + z) = (x + y)

Διαβάστε περισσότερα

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA

STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Katedra za elektroniku Elementi elektronike Laboratorijske vežbe Vežba br. 2 STATIČKE KARAKTERISTIKE DIODA I TRANZISTORA Datum: Vreme: Studenti: 1. grupa 2. grupa Dežurni: Ocena: Elementi elektronike -

Διαβάστε περισσότερα

IZVODI ZADACI (I deo)

IZVODI ZADACI (I deo) IZVODI ZADACI (I deo) Najpre da se podsetimo tablice i osnovnih pravila:. C`=0. `=. ( )`= 4. ( n )`=n n-. (a )`=a lna 6. (e )`=e 7. (log a )`= 8. (ln)`= ` ln a (>0) 9. = ( 0) 0. `= (>0) (ovde je >0 i a

Διαβάστε περισσότερα

Snimanje karakteristika dioda

Snimanje karakteristika dioda FIZIČKA ELEKTRONIKA Laboratorijske vežbe Snimanje karakteristika dioda VAŽNA NAPOMENA: ZA VREME POSTAVLJANJA VEŽBE (SASTAVLJANJA ELEKTRIČNE ŠEME) I PRIKLJUČIVANJA MERNIH INSTRUMENATA MAKETA MORA BITI ODVOJENA

Διαβάστε περισσότερα

Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima

Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR Gasni kondenzacioni kotao. Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima 6 720 641 607-000.1TD Gasni kondenzacioni kotao Bosch Condens 5000 W ZBR 65-2 ZBR 98-2 Uputstvo za instalaciju i održavanje namenjeno stručnim licima RS 2 Sadržaj Sadržaj 1 Objašnjenje simbola i sigurnosna

Διαβάστε περισσότερα

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49

Logamatic SC20. el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 el Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης 2 hr Upute za instaliranje i rukovanje 27 sl Navodila za namestitev in uporabo 49 7747006071-00.1 SD Logamatic SC20 7 747 008 478 (02/2007) Περιεχόµενα Περιεχόµενα 1 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D}

radni nerecenzirani materijal za predavanja R(f) = {f(x) x D} Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Neka su D i K bilo koja dva neprazna skupa. Postupak f koji svakom elementu x D pridružuje točno jedan element y K zovemo funkcija

Διαβάστε περισσότερα

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA

ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA **** IVANA SRAGA **** 1992.-2011. ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE POTPUNO RIJEŠENI ZADACI PO ŽUTOJ ZBIRCI INTERNA SKRIPTA CENTRA ZA PODUKU α M.I.M.-Sraga - 1992.-2011.

Διαβάστε περισσότερα

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD

35(7+2'1,3525$&8195$7,/$GLPHQ]LRQLVDQMHYUDWLOD Predmet: Mašinski elementi Proraþun vratila strana 1 Dimenzionisati vratilo elektromotora sledecih karakteristika: ominalna snaga P 3kW Broj obrtaja n 14 min 1 Shema opterecenja: Faktor neravnomernosti

Διαβάστε περισσότερα

NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM

NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM NISKOTLAČNI MEĐUSPREMNICI/ BOJLERI POD NISKIM PRITISKOM Acu Tank 200/300/400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank UNO 400/500/800/1000/1500/2000 Acu Tank DUO 400/500/800/1000/1500/2000 HR, BiH - Uputstvo za

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter

USB Charger. Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter USB Charger Battery charger/power supply via 12 or 24V cigarette lighter Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 1.2A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

Za korisnika. Upute za uporabu VED. Električni protočni grijač vode

Za korisnika. Upute za uporabu VED. Električni protočni grijač vode VED HR, SRB, SI Za korisnika Upute za uporabu VED Električni protočni grijač vode HR Sadržaj Sadržaj 1 Napomene uz dokumentaciju... 3 1.1 Čuvanje dokumentacije... 3 1.2 Upotrijebljeni simboli... 3 1.3

Διαβάστε περισσότερα

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15 Matrice - osnovni pojmovi (Matrice i determinante) 2 / 15 (Matrice i determinante) 2 / 15 Matrice - osnovni pojmovi Matrica reda

Διαβάστε περισσότερα

Upute za rukovanje i instaliranje VED-E /5 exclusiv

Upute za rukovanje i instaliranje VED-E /5 exclusiv Za korisnika i stručni servis Upute za rukovanje i instaliranje VEDE /5 exclusiv HR Električni protočni grijači VEDE 18 VEDE 21 VEDE 24 VEDE 27 Sadrzaj Strana 01 Općenito... 3 1.1 Napomene uz dokumentaciju...

Διαβάστε περισσότερα

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE

DIMENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE TEORIJA ETONSKIH KONSTRUKCIJA T- DIENZIONISANJE PRAVOUGAONIH POPREČNIH PRESEKA NAPREGNUTIH NA PRAVO SLOŽENO SAVIJANJE 3.5 f "2" η y 2 D G N z d y A "" 0 Z a a G - tačka presek koja određje položaj sistemne

Διαβάστε περισσότερα

TOP TABLE LARDER. Instruction booklet ФРИЖИДЕР. Упатство за користење FRIŽIDER. Uputstvo za upotrebu. Ψυγείο. Οδηγίες Χρήσης L141

TOP TABLE LARDER. Instruction booklet ФРИЖИДЕР. Упатство за користење FRIŽIDER. Uputstvo za upotrebu. Ψυγείο. Οδηγίες Χρήσης L141 TOP TABLE LARDER Instruction booklet ФРИЖИДЕР Упатство за користење FRIŽIDER Uputstvo za upotrebu Ψυγείο Οδηγίες Χρήσης L141 Index BEFORE USING YOUR FRIDGE... 2 General warnings... 2 Old and out-of-order

Διαβάστε περισσότερα

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UPOTREBU TOPLOVODNOG KALORIFERA Dragi Korisniče: Hvala sto ste izabrali KF Seriju toplovodnih kalorifera, inovativne, moderne, visokog kvaliteta i visoke efektivnosti, proizvod koji

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

radni nerecenzirani materijal za predavanja

radni nerecenzirani materijal za predavanja Matematika 1 Funkcije radni nerecenzirani materijal za predavanja Definicija 1. Kažemo da je funkcija f : a, b R u točki x 0 a, b postiže lokalni minimum ako postoji okolina O(x 0 ) broja x 0 takva da je

Διαβάστε περισσότερα

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011. Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika Monotonost i ekstremi Katica Jurasić Rijeka, 2011. Ishodi učenja - predavanja Na kraju ovog predavanja moći ćete:,

Διαβάστε περισσότερα

TABLE-TOP REFRIGERATOR. Instruction Booklet FRIŽIDER. Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА

TABLE-TOP REFRIGERATOR. Instruction Booklet FRIŽIDER. Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА TABLE-TOP REFRIGERATOR Instruction Booklet FRIŽIDER Uputstva za upotrebu ЛАДИЛНИК ПРИРАЧНИК ЗА УПОТРЕБА ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ ΚΑΙ ΨΥΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΡΟΦΗ Οδηγίες Χρήσης R 140 R140S Index BEFORE USING THE APPLIANCE...

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC)

MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) MOTORNI TRIMERI BC-900 (S) / BC-1250 ( S,XC ) / BC-1900 (S, XC) UPUTSTVO ZA UPOTREBU PROČITAJTE OVO UPUTSTVO PAŽLJIVO 1 Hvala na poverenju pri kupovini našeg Villager motornog trimera. Motorni trimeri

Διαβάστε περισσότερα

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58

FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL. Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 FAVORIT55500WO FAVORIT55500MO HR EL HU SL Upute za uporabu 2 Οδηγίες Χρήσης 20 Használati útmutató 39 Navodila za uporabo 58 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS

Διαβάστε περισσότερα

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa?

I.13. Koliki je napon između neke tačke A čiji je potencijal 5 V i referentne tačke u odnosu na koju se taj potencijal računa? TET I.1. Šta je Kulonova sila? elektrostatička sila magnetna sila c) gravitaciona sila I.. Šta je elektrostatička sila? sila kojom međusobno eluju naelektrisanja u mirovanju sila kojom eluju naelektrisanja

Διαβάστε περισσότερα

ESF6511LOX ESF6511LOW

ESF6511LOX ESF6511LOW ESF6511LOX ESF6511LOW...... HR PERILICA POSUĐA UPUTE ZA UPORABU 2 EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 16 HU MOSOGATÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 33 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 48 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ

Διαβάστε περισσότερα

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A. 3 Infimum i supremum Definicija. Neka je A R. Kažemo da je M R supremum skupa A ako je (i) M gornja meda skupa A, tj. a M a A. (ii) M najmanja gornja meda skupa A, tj. ( ε > 0)( a A) takav da je a > M

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V

H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V H07V-u Instalacijski vodič 450/750 V Vodič: Cu klase Izolacija: PVC H07V-U HD. S, IEC 7-5, VDE 08- P JUS N.C.00 450/750 V 500 V Minimalna temperatura polaganja +5 C Radna temperatura -40 C +70 C Maksimalna

Διαβάστε περισσότερα

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić

OSNOVI ELEKTRONIKE. Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić OSNOVI ELEKTRONIKE Vežbe (2 časa nedeljno): mr Goran Savić savic@el.etf.rs http://tnt.etf.rs/~si1oe Termin za konsultacije: četvrtak u 12h, kabinet 102 Referentni smerovi i polariteti 1. Odrediti vrednosti

Διαβάστε περισσότερα

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I POSTAVLJA NJE C EVI, PROFILA I OSTALIH PROIZVODA OD PLASTIČ N IH M ASA d.o.o Radnicka bb 32240 LU ČANI SRBIJA TR: 205-68352-90; MB: 17533606; PIB: 103195754; E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija

Kućni audio sistem CMT-SBT40D. Uputstvo za upotrebu. Početni koraci. Reprodukcija diska. Slušanje radija Kućni audio sistem Uputstvo za upotrebu Početni koraci Reprodukcija diska Slušanje radija Slušanje datoteke koja se nalazi na USB uređaju Slušanje muzike sa opcionalnih audio komponenti Slušanje muzike

Διαβάστε περισσότερα

Sistemi veštačke inteligencije primer 1

Sistemi veštačke inteligencije primer 1 Sistemi veštačke inteligencije primer 1 1. Na jeziku predikatskog računa formalizovati rečenice: a) Miloš je slikar. b) Sava nije slikar. c) Svi slikari su umetnici. Uz pomoć metode rezolucije dokazati

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P

HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT IM0P HR Upute za uporabu 2 Perilica posuđa EL Οδηγίες Χρήσης 23 Πλυντήριο πιάτων HU Használati útmutató 46 Mosogatógép FAVORIT 66602 IM0P 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4

Διαβάστε περισσότερα

Model: NB80. Uputstvo za upotrebu.

Model: NB80. Uputstvo za upotrebu. SR Model: NB80 Uputstvo za upotrebu www.rossmax.com Uvod SR Hvala Vam što ste kupili NB80 inhalator. Uz odgovarajuću brigu i upotrebu, inhalator će Vam omogućiti dugogodišnja pouzdana lečenja. Ovaj uređaj

Διαβάστε περισσότερα

Elektromehanički releji

Elektromehanički releji Elektromehanički releji Elektromehanički releji Industrijski ubodni pomoćni releji Opis: Releji opšte namjene - novi releji se odlikuju modernim dizajnom, visokom pouzdanosti i funkcionalnosti. Moderna

Διαβάστε περισσότερα

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB

HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB HR Upute za uporabu 2 Ploča za kuhanje EL Οδηγίες Χρήσης 18 Εστίες HU Használati útmutató 36 Főzőlap HK365407XB 2 SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE... 4 3. OPIS PROIZVODA...

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép HR Upute za uporabu 2 GR Οδηγίες Χρήσης 19 HU Használati útmutató 37 Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép ZDTS102 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Upravljačka ploča _ 3 Programi pranja 5 Uporaba

Διαβάστε περισσότερα

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji

Jul 2007 ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU. Inteligentna rešenja u niskogradnji Jul 7 Sistem PVCU kanalizacije Proizvodni program ZA KANALIZACIONE I DRENAŽNE SISTEME, ZA KOMUNALNU I INDUSTRIJSKU NAMENU Inteligentna rešenja u niskogradnji Sistem PVCU kanalizacije Sadržaj Sadržaj PVC

Διαβάστε περισσότερα

Ψυγείο. Εγχειρίδιο Χρήστη. Hladnjak. Chłodziarka. Frigorífico EL HR PL PT. Korisnički priručnik. Instrukcja użytkowania. Manual do Utilizador

Ψυγείο. Εγχειρίδιο Χρήστη. Hladnjak. Chłodziarka. Frigorífico EL HR PL PT. Korisnički priručnik. Instrukcja użytkowania. Manual do Utilizador Ψυγείο Εγχειρίδιο Χρήστη Hladnjak Korisnički priručnik Chłodziarka Instrukcja użytkowania Frigorífico Manual do Utilizador BU 1150 HCA BU 1152 HCA BU 1152 A++ EWWERQWEW EL HR PL PT Παρακαλούμε διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije

KAZALO. Električne grijalice vode. Toplinske crpke i spremnici. Tehničke informacije ZAGRIJAVANJE VODE KAZALO 4 Električne grijalice vode 11 14 15 20 26 Malolitražne grijalice vode Srednjelitražne grijalice vode TG modeli GB modeli SIMPLICITY 32 Toplinske crpke i spremnici 34 36 Spremnici

Διαβάστε περισσότερα

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo

PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI. Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo PEĆ NA PELET LUCA UPUTSTVO ZA MONTAŽU, RUKOVANJE I ODRŽAVANJE PEĆI Pelet gorivo od drvne biomase biogorivo 1 Uređaji za grejanje (u ovom uputstvu se nazivaju "peći") firme ALFA PLAM (u ovom uputstvu pod

Διαβάστε περισσότερα

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V?

Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? Zadatak 1. U kojim od spojeva ispod je iznos pada napona na otporniku R=100 Ω približno 0V? a) b) c) d) e) Odgovor: a), c), d) Objašnjenje: [1] Ohmov zakon: U R =I R; ako je U R 0 (za neki realni, ne ekstremno

Διαβάστε περισσότερα

Agregat za struju / SRB

Agregat za struju / SRB HERON HERON DGI 10 SP (8896216) Agregat za struju / SRB Prevod originalnog Priručnika za upotrebu Garancija i servisiranje Uvod Poštovani Kupče! Hvala Vam, što ste kupili agregat za struju marke Heron!

Διαβάστε περισσότερα

Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I.

Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I. Ciao S 20 C.S.I. Ciao S 24 C.S.I. Ciao S 24 R.S.I. HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE LT MONTAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Διαβάστε περισσότερα

EWT 1276ELW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52

EWT 1276ELW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 EWT 1276ELW HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. SIGURNOSNE INFORMACIJE... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Διαβάστε περισσότερα

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k. 1 3 Skupovi brojeva 3.1 Skup prirodnih brojeva - N N = {1, 2, 3,...} Aksiom matematičke indukcije Neka je N skup prirodnih brojeva i M podskup od N. Ako za M vrijede svojstva: 1) 1 M 2) n M (n + 1) M,

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRIČNI BOJLERI TOPLA VODA I GRIJANJE I OBNOVLJIVA ENERGIJA

ELEKTRIČNI BOJLERI TOPLA VODA I GRIJANJE I OBNOVLJIVA ENERGIJA ELEKTRIČNI BOJLERI TOPLA VODA I GRIJANJE I OBNOVLJIVA ENERGIJA 80 GODINA RASTA POTAKNUTI INOVACIJAMA Aristonov prioritet već 50 godina jest omogućivanje maksimalne udobnosti u kućanstvima naših klijenata.

Διαβάστε περισσότερα

RXDC extend / Hypersphere

RXDC extend / Hypersphere RXDC extend / Hypersphere Intra-oralni rendgen za dijagnostička snimanja u stomatologiji 36 SADRŽAJ: 1. Opšte mere opreza... 38 1.1. Opis simbola koji se koriste... 38 1.2. Svrha i korišćenje opreme...

Διαβάστε περισσότερα

Για την προστασία του περιβάλλοντος

Για την προστασία του περιβάλλοντος SL RO PL HR EL Σας ευχαριστούµε που επιλέξατε ένα πλυντήριο Candy, είµαστε σίγουροι ότι τώρα έχετε ένα πολύτιµο συνεργάτη που θα σας επιτρέπει να πλένετε χωρίς άγχος τη καθηµερινή µπουγάδα ακόµα και τον

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép

Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép HR Upute za uporabu 2 GR Οδηγίες Χρήσης 18 HU Használati útmutató 36 Perilica posuđa Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép ZDIS102 Sadržaj Informacije o sigurnosti 2 Upravljačka ploča _ 3 Programi pranja 4 Uporaba

Διαβάστε περισσότερα

CIAO e 24 C.S.I. CIAO e 28 C.S.I. CIAO e 24 C.A.I. CIAO e 28 C.A.I.

CIAO e 24 C.S.I. CIAO e 28 C.S.I. CIAO e 24 C.A.I. CIAO e 28 C.A.I. CIAO e 24 C.S.I. CIAO e 28 C.S.I. CIAO e 24 C.A.I. CIAO e 28 C.A.I. HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB PRIRUČNIK ZA MONTAŽU I KORIŠĆENJE SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE LT MONTAVIMO IR NAUDOJIMO

Διαβάστε περισσότερα

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I.

MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. MYNUTE GREEN E C.S.I.-R.S.I. HR PRIRUČNIK ZA INSTALATERE I KORISNIKE SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽERA I KORISNIKA SK NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE LT MONTUOTOJO IR NAUDOTOJO VADOVAS EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

MAIN 24 Fi MAIN 24 i TEHNIČKO UPUTSTVO. Izdanje 1. Važi od Uvoznik:

MAIN 24 Fi MAIN 24 i TEHNIČKO UPUTSTVO. Izdanje 1. Važi od Uvoznik: TEHNIČKO UPUTSTVO ZA SERVISERA I INSTALATERA MAIN 24 Fi MAIN 24 i Izdanje 1. Važi od 23.04.2007. Uvoznik: D.O.O ZA TRGOVINU, EXPORT-IMPORT, POEDNIŠTVO I USLUGE 24000 Subotica, Put Jovana Mikića 56. Tel/Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica

Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Uležišteni ventili (PN 6) VL 2 prolazni ventil, prirubnica VL 3 troputni ventil, prirubnica Opis VL 2 VL 3 Ventili VL 2 i VL 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

mreži kućne instalacije grejanja (radijatorsko ili vazdušno) ili pripreme potrošne tople vode. Toplotna

mreži kućne instalacije grejanja (radijatorsko ili vazdušno) ili pripreme potrošne tople vode. Toplotna Kompak tne toplotne p o d s t a n i ce T oplotna podstanica pred- stavlja, pored toplotnog izvora i toplifikacione mreže, treći osnovni element sistema daljinskog grejanja. Namenjena je za regulisanu predaju

Διαβάστε περισσότερα

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na

Ovo nam govori da funkcija nije ni parna ni neparna, odnosno da nije simetrična ni u odnosu na y osu ni u odnosu na . Ispitati tok i skicirati grafik funkcij = Oblast dfinisanosti (domn) Ova funkcija j svuda dfinisana, jr nma razlomka a funkcija j dfinisana za svako iz skupa R. Dakl (, ). Ovo nam odmah govori da funkcija

Διαβάστε περισσότερα

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota:

ASIMPTOTE FUNKCIJA. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački. Postoje tri vrste asimptota: ASIMPTOTE FUNKCIJA Naš savet je da najpre dobro proučite granične vrednosti funkcija Neki profesori vole da asimptote funkcija ispituju kao ponašanje funkcije na krajevima oblasti definisanosti, pa kako

Διαβάστε περισσότερα

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB

TP5000 Si Range. Instrukcije za instalaciju i korišćenje. Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije SRB TP5000 Si Range Elektronski 5/2 dnevni programibilni sobni termostat Kablovi, baterija i RF verzije Sertifikaciona oznaka SRB Instrukcije za instalaciju i korišćenje SRB Indeks sadržaja Instrukcije za

Διαβάστε περισσότερα

Zašto Vaillant? Jer struja može biti korisna alternativa.

Zašto Vaillant? Jer struja može biti korisna alternativa. Električni uređaji Zašto Vaillant? Jer struja može biti korisna alternativa. eloblock VER VES VED minived VEN VEK Onaj dobar osjećaj da činimo pravu stvar. Zašto električni uređaji? Jednostavnije ne može

Διαβάστε περισσότερα

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica

Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Tehnički podaci Ventili sa dosjedom (PN 16) VF 2 prolazni ventil, prirubnica VF 3 troputni ventil, prirubnica Opis VF 2 VF 3 Ventili VF 2 i VF 3 pružaju kvalitetno, isplativo rješenje za većinu primjena

Διαβάστε περισσότερα

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu. ALKENI Acikliči ezasićei ugljovodoici koji imaju jedu dvostruku vezu. 2 4 2 2 2 (etile) viil grupa 3 6 2 3 2 2 prope (propile) alil grupa 4 8 2 2 3 3 3 2 3 3 1-bute 2-bute 2-metilprope 5 10 2 2 2 2 3 2

Διαβάστε περισσότερα

LCD TV / LED LCD TV KORISNIČKO UPUTSTVO

LCD TV / LED LCD TV KORISNIČKO UPUTSTVO BOSANSKI KORISNIČKO UPUTSTVO LCD TV / LED LCD TV Molimo, pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete rukovati svojim TV-om. Zadržite uputstvo za buduću upotrebu. www.lg.com kupuje se posebno

Διαβάστε περισσότερα

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB

BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE. Vertikalni bojler VB. Horizontalni bojler - HB BOJLERI I AKUMULATORI TOPLE VODE Vertikalni bojler VB Horizontalni bojler - HB Vertikalni akumulator tople vode ATV-V Horizontalni akumulator tople vode ATV-H BOJLERI AKUMULATORI TOPLE VODE BOJLER HORIZONTALNI

Διαβάστε περισσότερα

COMBI REFRIGERATOR. Instruction booklet КОМБИНИРАН ФРИЖИДЕР-ЗАМРЗНУВАЧ УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ KOMBINOVANI FRIZIDER-ZAMRZIVAC. Uputstvo za rukovanje

COMBI REFRIGERATOR. Instruction booklet КОМБИНИРАН ФРИЖИДЕР-ЗАМРЗНУВАЧ УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ KOMBINOVANI FRIZIDER-ZAMRZIVAC. Uputstvo za rukovanje COMBI REFRIGERATOR Instruction booklet КОМБИНИРАН ФРИЖИДЕР-ЗАМРЗНУВАЧ УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ KOMBINOVANI FRIZIDER-ZAMRZIVAC Uputstvo za rukovanje ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗ Ψυγείο-κατάψυξη CF 330 NS

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35

Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA. Kazalo IDCA G35 Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 GR Ελληνικά,17 PT Português,33 Kazalo Važne informacije, 2-3 Postavljanje, 4 Gdje postaviti sušilicu rublja Prozračivanje Električni priključak Uvodne informacije

Διαβάστε περισσότερα

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS

SADRŽAJ MISLIMO NA VAS BRIGA O KUPCIMA I SERVIS EC4201AOW HR Zamrzivač škrinja Upute za uporabu 2 EL Οριζόντιος καταψύκτης Οδηγίες Χρήσης 16 HU Fagyasztóláda Használati útmutató 31 NO Fryseboks Bruksanvisning 46 PL Zamrażarka skrzyniowa Instrukcja obsługi

Διαβάστε περισσότερα

5 Sistemi linearnih jednačina. a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2.

5 Sistemi linearnih jednačina. a 11 x 1 + a 12 x a 1n x n = b 1 a 21 x 1 + a 22 x a 2n x n = b 2. 5 Sistemi linearnih jednačina 47 5 Sistemi linearnih jednačina U opštem slučaju, pod sistemom linearnih jednačina podrazumevamo sistem od m jednačina sa n nepoznatih x 1 + a 12 x 2 + + a 1n x n = b 1 a

Διαβάστε περισσότερα

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min

( ) π. I slučaj-štap sa zglobovima na krajevima F. Opšte rešenje diferencijalne jednačine (1): min Kritična sia izvijanja Kritična sia je ona najmanja vrednost sie pritisa pri ojoj nastupa gubita stabinosti, odnosno, pri ojoj štap iz stabine pravoinijse forme ravnoteže preazi u nestabinu rivoinijsu

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci iz trigonometrije za seminar

Zadaci iz trigonometrije za seminar Zadaci iz trigonometrije za seminar FON: 1. Vrednost izraza sin 1 cos 6 jednaka je: ; B) 1 ; V) 1 1 + 1 ; G) ; D). 16. Broj rexea jednaqine sin x cos x + cos x = sin x + sin x na intervalu π ), π je: ;

Διαβάστε περισσότερα

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova Biserka Draščić Ban Pomorski fakultet u Rijeci 17. veljače 2011. Grafičko prikazivanje atributivnih nizova Atributivni nizovi prikazuju se grafički

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL 75 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski,1 DE Deutsch,33 IDCL 75 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

VODIČ ZA POJEKTOVANJE

VODIČ ZA POJEKTOVANJE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE VODIČ ZA POJEKTOVANJE Sistem Danfoss EvoFlat stanica Budite lider u projektovanju energetski efikasnih sistema Bezbedno i udobno Danfoss decentralizovani sistemi obezbeđuju

Διαβάστε περισσότερα

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H

Upute za uporabu. Kazalo SUŠILICA RUBLJA IDCL G5 B H Upute za uporabu SUŠILICA RUBLJA HR Hrvatski, 1 IT Italino, 33 IDCL G5 B H www.indesit.com GR! Ovaj vas simbol podsjeća da morate pročitati ovu knjižicu s uputama.! Ovu knjižicu držite pri ruci kako biste

Διαβάστε περισσότερα

Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de spălat vase Pomivalni stroj

Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de spălat vase Pomivalni stroj HR Upute za uporabu 2 EN User manual 1 EL Οδηγίες Χρήσης 26 HU Használati útmutató 0 RO Manual de utilizare 53 SL Navodila za uporabo 65 Perilica posuđa Dishwasher Πλυντήριο πιάτων Mosogatógép Maşină de

Διαβάστε περισσότερα

MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU UPUTSTVO ZA UPOTREBU

MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU UPUTSTVO ZA UPOTREBU MAGNET THERAPY HX-M7, HX-M9 & HX-M11 APARATI ZA MAGNETO-TERAPIJU Uputstvo za upotrebu Page 1 SADRŽAJ UVOD MAGNETO-TERAPIJA APARAT HX-M7 APARAT HX-M9 APARAT HX-M11 FREKVENCIJA REŽIM RADA MAGNETNA PROSTIRKA/TRAKA/SOLENOID

Διαβάστε περισσότερα

Upute za instalaciju i pokretanje solarne stanice - BramacSolar P W R1 / BramacSolar P W R2

Upute za instalaciju i pokretanje solarne stanice - BramacSolar P W R1 / BramacSolar P W R2 Upute za instalaciju i pokretanje solarne stanice - BramacSolar P W R1 / BramacSolar P W R2 Bramac pokrovni sistemi d.o.o. Dobruška vas 45, 8275 Škocjan Sadržaj 1 Općenito...3 1.1 O uputama...3 1.2 O proizvodu...3

Διαβάστε περισσότερα

Otvorene mreže. Zadatak 1

Otvorene mreže. Zadatak 1 Otvorene mreže Zadatak Na slici je data otvorena mreža u kojoj je rocesor centralni server. Prosečan intenzitet ulaznog toka rocesa u sistem iznosi X rocesa/sec. Posle rocesorske obrade, roces u % slučajeva

Διαβάστε περισσότερα

EWT 1276EOW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52

EWT 1276EOW. HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 EWT 1276EOW HR Perilica rublja Upute za uporabu 2 EL Πλυντήριο ρούχων Οδηγίες Χρήσης 26 HU Mosógép Használati útmutató 52 2 www.electrolux.com SADRŽAJ 1. INFORMACIJE O SIGURNOSTI... 3 2. SIGURNOSNE UPUTE...

Διαβάστε περισσότερα

EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE

EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE **** MLADEN SRAGA **** 0. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE EKSPONENCIJALNE i LOGARITAMSKE FUNKCIJE α LOGARITMI Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: Mladen Sraga

Διαβάστε περισσότερα

Elementi energetske elektronike

Elementi energetske elektronike ELEKTRIČNE MAŠINE Elemen energeske elekronke Uvod Čme se bav energeska elekronka? Energeska elekronka se bav konverzjom (prevaranjem) razlčh oblka elekrčne energje. Uvod Gde se kors? Elemen energeske elekronke

Διαβάστε περισσότερα

1 T 3015 EN. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme.

1 T 3015 EN. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme. Samostalni regulator serije 42 Regulator protoka tip 42-36 Aplikacija Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme. Ventili su nominalne veličine DN 15 do 250 1). Nominalni pritisak

Διαβάστε περισσότερα

Zamrzivač škrinja Οριζόντιος καταψύκτης Ladă frigorifică Zamrzovalna skrinja

Zamrzivač škrinja Οριζόντιος καταψύκτης Ladă frigorifică Zamrzovalna skrinja HR Upute za uporabu 2 EL Οδηγίες Χρήσης 11 RO Manual de utilizare 22 SL Navodila za uporabo 32 Zamrzivač škrinja Οριζόντιος καταψύκτης Ladă frigorifică Zamrzovalna skrinja ZFC41400WA Sadržaj Sigurnosne

Διαβάστε περισσότερα

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51)

KORISNIČKE UPUTE. Midea klima uređaji. (uz daljinski upravljač R51) KORISNIČKE UPUTE Midea klima uređaji (uz daljinski upravljač R51) www.frigo-kor.hr SPECIFIKACIJA DALJINSKOG UPRAVLJAČA Model R51D/E,R51D/CE,R51/E,R51/ BGE, 51/CBGE Nominalni napon 3.0V (Alkalne suhe baterije

Διαβάστε περισσότερα

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push.

SVETSKI NOVITET EN ZVSHK 1) DVGW 2) Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. REMS Multi-Push. Električna jedinica za ispiranje i proveru pritiska kompresorom bez ulja. SVETSKI NOVITET REMS Multi-Push EN 806-4 ZVSHK 1) DVGW 2) for Professionals Samo jedan uređaj sa više od 10 automatskih programa

Διαβάστε περισσότερα

Unipolarni tranzistori - MOSFET

Unipolarni tranzistori - MOSFET nipolarni tranzistori - MOSFET ZT.. Prijenosna karakteristika MOSFET-a u području zasićenja prikazana je na slici. oboaćeni ili osiromašeni i obrazložiti. b olika je struja u točki, [m] 0,5 0,5,5, [V]

Διαβάστε περισσότερα

Upute za montažu i održavanje

Upute za montažu i održavanje Upute za montažu i održavanje Plinski kondenzacijski kotao Logano plus GB32 Za instalatere Molimo pažljivo pročitajte prije montaže i radova održavanja. 7 747 006 540-2/2006 HR Sadržaj Sigurnost..................................................

Διαβάστε περισσότερα

USB Charger. Battery charger/power supply via power socket ( V)

USB Charger. Battery charger/power supply via power socket ( V) USB Charger Battery charger/power supply via power socket (100-240V) Compact charger for devices chargeable via USB For example ipod, iphone, MP3 player, etc. Output voltage: 5V; up to 0.7A; short-circuit

Διαβάστε περισσότερα

VDEO100 Tester Nova ETest serija za pouzdano testiranje instalacija

VDEO100 Tester Nova ETest serija za pouzdano testiranje instalacija VDEO100 Tester Nova ETest serija za pouzdano testiranje instalacija Greenlee instrumenti za ispitivanje od profesionalaca za profesionalce Greenlee - Klauke partnerska kompanija, je specijalista na polju

Διαβάστε περισσότερα

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića

Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće (zadaci) Beleške dr Bobana Marinkovića Verovatnoća i Statistika I deo Teorija verovatnoće zadaci Beleške dr Bobana Marinkovića Iz skupa, 2,, 00} bira se na slučajan način 5 brojeva Odrediti skup elementarnih dogadjaja ako se brojevi biraju

Διαβάστε περισσότερα

Odvod dimnih plinova CERACLASS ZW 11/18/24-2 DH AE HR ( ) JS

Odvod dimnih plinova CERACLASS ZW 11/18/24-2 DH AE HR ( ) JS Odvod dimnih plinova CERACLASS ZW 11/18/24-2 DH AE 6 720 608 692 HR (2007.04) JS Sadržaj Sadržaj 1 Upute za siguran rad i simboli 3 1.1 Upute za siguran rad 3 1.2 Objašnjenje simbola 3 2 Primjena 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα