Λογισμικό AMABUS. Εγχειρίδιο λειτουργίας. και λαβή πολλαπλών λειτουργιών. πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Λογισμικό AMABUS. Εγχειρίδιο λειτουργίας. και λαβή πολλαπλών λειτουργιών. πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT"

Transcript

1 Εγχειρίδι λειτυργίας az Λγισμικό AMABUS και λαβή πλλαπλών λειτυργιών πνευματικές σπαρτικές μηχανές AD-P και AVANT MG5255 BAG Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ εγχειρίδι αυτό για μελλντική χρήση!

2 Δεν πρέπει να θεωρήσετε άβλ και υπερβλικό, να διαβάσετε τις δηγίες χρήσης και να τις ακλυθήσετε. Διότι δεν αρκεί να ακύσετε από άλλυς και να δείτε ότι κάπι μηχάνημα είναι καλό, με βάση αυτό να τ αγράσετε και να νμίσετε ότι θα λειτυργύν όλα από μόνα τυς. Όπις τ κάνει αυτό δεν θα πρκαλέσει μόν στν ίδι ζημίες, αλλά θα υππέσει και στ σφάλμα, να ρίξει την ευθύνη τυχόν απτυχίας στ μηχάνημα αντί στν εαυτό τυ. Για να είστε σίγυρι για την επιτυχία, πρέπει να εμβαθύνετε στ πνεύμα τυ αντικειμένυ, με άλλα λόγια, να ενημερωθείτε για τν σκπό κάθε διάταξης στ μηχάνημα και να εξασκηθείτε στν χειρισμό. Τότε μόν θα είστε ικανπιημένι και με τ μηχάνημα αλλά και με τν εαυτό σας. Η επίτευξή αυτύ είναι σκπός αυτών των δηγιών χρήσης. Λειψία-Plagwitz AMABUS BAG

3 Στιχεία αναγνώρισης Στιχεία αναγνώρισης Εισάγετε εδώ τα στιχεία αναγνώρισης τυ μηχανήματς. Τα στιχεία αναγνώρισης θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπυ. Αρ. αναγνώρισης μηχανήματς: (δεκαψήφις) Τύπς: AMABUS Έτς κατασκευής: Βασικό βάρς kg: Επιτρεπόμεν συνλικό βάρς kg: Μέγιστ βάρς φόρτωσης kg: Διεύθυνση κατασκευαστή AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach (ταχ. θυρίδα) 51 D Hasbergen Τηλ.: + 49 (0) Παραγγελία ανταλλακτικών Λίστες ανταλλακτικών με ελεύθερη πρόσβαση θα βρείτε στη διαδικτυακή πύλη ανταλλακτικών στη διεύθυνση Για παραγγελίες απευθυνθείτε στν δικό σας έμπρ της AMAZONE. Τυπικά στιχεία των δηγιών χειρισμύ Αριθμός εγγράφυ: MG5255 Ημερμηνία σύνταξης τυ εγγράφυ: Copyright AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG, 2015 Επιφυλασσόμαστε όλων των δικαιωμάτων μας. Η επανατύπωση, ακόμη και η τμηματική, επιτρέπεται μόν με την έγκριση της εταιρείας AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG. AMABUS BAG

4 Πρόλγς Πρόλγς Αγαπητέ Πελάτη, Επιλέξατε ένα από τα πιτικά πρϊόντα μας από την μεγάλη γκάμα πρϊόντων της AMAZONEN-WERKE, H. DREYER GmbH & Co. KG. Σας ευχαριστύμε για την εμπιστσύνη σας. Παρακαλύμε να βεβαιώνεστε κατά την παραλαβή τυ μηχανήματς, εάν υπάρχυν ζημιές από τη μεταφρά ή εάν λείπυν εξαρτήματα! Βεβαιωθείτε με βάση τ δελτί απστλής για την πληρότητα τυ μηχανήματς πυ παραλάβατε, καθώς και για τν ειδικό εξπλισμό πυ τ συνδεύει. Δικαίωμα απζημίωσης έχετε μόν εάν δηλώσετε αμέσως τις ενστάσεις σας! Διαβάστε και ακλυθήστε τις δηγίες χειρισμύ πριν θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία, και ειδικά τις δηγίες ασφαλείας. Αφύ διαβάσετε πρσεκτικά τις δηγίες θα μπρείτε να εκμεταλλευτείτε πλήρως τα πλενεκτήματα τυ νέυ σας μηχανήματς. Παρακαλύμε να βεβαιωθείτε, ότι όλι ι χειριστές τυ μηχανήματς έχυν διαβάσει αυτές τις δηγίες, πριν αρχίσετε να χρησιμπιείτε τ μηχάνημα. Σε περίπτωση ερωτήσεων ή πρβλημάτων, ανατρέξτε στ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας ή καλέστε τν πλησιέστερ συνεργάτη σέρβις. Σε περίπτωση ερωτήσεων ή πρβλημάτων, ανατρέξτε στ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας ή απλά καλέστε μας. Η τακτική συντήρηση και η έγκαιρη αντικατάσταση φθαρμένων ή χαλασμένων εξαρτημάτων αυξάνει την διάρκεια ζωής τυ μηχανήματός σας. Αξιλόγηση από τυς χρήστες Αγαπητή αναγνώστρια, Αγαπητέ αναγνώστη, ι δηγίες χειρισμύ ανανεώννται τακτικά. Με τις δικές σας πρτάσεις μπρείτε να συμβάλλετε, στην δημιυργία ενός εγχειριδίυ δηγιών χειρισμύ περισσότερ φιλικύ πρς τ χρήστη. AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach (ταχ. θυρίδα) 51 D Hasbergen Τηλ.: + 49 (0) AMABUS BAG

5 Πίνακας περιεχμένων 1 Οδηγίες πρς τν χρήστη Σκπός τυ εγγράφυ Τπλγικά στιχεία στις δηγίες χειρισμύ Χρησιμπιύμενες απεικνίσεις Γενικές δηγίες ασφαλείας Απεικόνιση συμβόλων ασφαλείας Περιγραφή πρϊόντς Καταχωρήσεις στ AMATRON Έκδση λγισμικύ Δμή τυ λγισμικύ Θέση σε λειτυργία Τ κύρι μενύ Μενύ Στιχεία μηχανήματς Ρυθμός δημιυργίας διαδρόμων (στιχεία μηχανήματς ) Σπαρμένη και άσπαρτη διαδρμή τυ περιδικύ συστήματς διαδρόμων (στιχεία μηχανήματς ) Βαθμνόμηση αισθητήρα διαδρμής (στιχεία μηχανήματς ) Μείωση της πσότητας διασπράς κατά τη δημιυργία ενός διαδρόμυ Δημιυργία παραγγελίας Εξωτερική παραγγελία Δκιμαστική μέτρηση Βαθμνόμηση σπαρτικών μηχανών με απμακρυσμένη ρύθμιση πσότητας σπόρων Βαθμνόμηση σπαρτικών μηχανών με ηλεκτρική πλήρη δσλγία Απστράγγιση με ηλεκτρική δσλγία Μενύ Εγκατάσταση Χρήση στ χωράφι Πρσαρμγή νμαστικών πστήτων Πρεπιλγή για υδραυλικές λειτυργίες Ένδειξη Μενύ εργασιών Λειτυργίες στ μενύ εργασιών^ Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Γραμμχαράκτες (Avant) Κλείδωμα πλευρικύ τρχύ κίνησης Ενεργπίηση τμημάτων ράμπας (Avant με ηλεκτρική πλήρη δσλγία) Ηλεκτρική πλήρης δσλγία Πίεση υνιύ και πίεση σβάρνας Αναδίπλωση μηχανήματς (Avant 03-2) Βάθς εργασίας περιστρφικύ καλλιεργητή Ανύψωση υνιύ Φωτισμός μπρστινής δεξαμενής (Avant) Διαδικασία κατά τη χρήση Αντιστίχιση πλήκτρων μενύ εργασιών AD-P με κιβώτι μετάδσης Αντιστίχιση πλήκτρων μενύ εργασιών AD-P με πλήρη δσλγία Αντιστίχιση για λαβή πλλαπλών λειτυργιών AD-P Αντιστίχιση πλήκτρων μενύ εργασιών Avant με κιβώτι μετάδσης Αντιστίχιση πλήκτρων μενύ εργασιών Avant με πλήρη δσλγία Λαβή πλλαπλών λειτυργιών Τπθέτηση Λειτυργία Αντιστίχιση πλήκτρων: AMABUS BAG

6 Πίνακας περιεχμένων 7 Συντήρηση και καθαρισμός Βαθμνόμηση κιβωτίυ μετάδσης Μενύ βήθειας Βλάβη Σήμα συναγερμύ Αδυναμία λειτυργίας τυ αισθητήρα διαδρμής AMABUS BAG

7 Οδηγίες πρς τν χρήστη 1 Οδηγίες πρς τν χρήστη Τ Κεφάλαι "Οδηγίες πρς τν χρήστη" παρέχει πληρφρίες σχετικές με την χρήση τυ εγχειριδίυ. 1.1 Σκπός τυ εγγράφυ Τ παρόν εγχειρίδι δηγιών χειρισμύ περιγράφει τ χειρισμό και τη συντήρηση τυ μηχανήματς. δίνει σημαντικές πληρφρίες για έναν ασφαλή και απτελεσματικό χειρισμό τυ μηχανήματς. είναι μέρς τυ μηχανήματς και πρέπει πάνττε να φυλάσσεται κντά στ μηχάνημα ή στ τρακτέρ. πρέπει να φυλάσσεται για μελλντική χρήση. 1.2 Τπλγικά στιχεία στις δηγίες χειρισμύ Όλα τα στιχεία κατεύθυνσης πυ δίννται στ παρόν εγχειρίδι, δίννται πάντα σε σχέση με την κατεύθυνση πρείας. 1.3 Χρησιμπιύμενες απεικνίσεις Εντλές χειρισμύ και απτελέσματα Οι ενέργειες πυ πρέπει να εκτελέσει χειριστής, δίννται μέσα στ έγγραφ ως αριθμημένες εντλές χειρισμύ. Τηρείτε πάντα τη σειρά των εντλών χειρισμύ πυ σας δίννται. Τ απτέλεσμα της κάθε εντλής χειρισμύ, όπυ απαιτείται, είναι σημειωμέν με ένα βέλς. Παράδειγμα: 1. Εντλή χειρισμύ 1 Απόκριση τυ μηχανήματς στην δηγία για ενέργεια 1 2. Εντλή χειρισμύ 2 Απαριθμήσεις Απαριθμήσεις χωρίς υπχρεωτική σειρά παρυσιάζνται ως λίστα με σημεία απαρίθμησης. Παράδειγμα: Σημεί 1 Σημεί 2 Αριθμί θέσης σε εικόνες Οι αριθμί εντός παρενθέσεων παραπέμπυν σε αριθμύς θέσεων σε εικόνες. Τ πρώτ ψηφί παραπέμπει στην εικόνα, τ δεύτερ ψηφί παραπέμπει στν αριθμό θέσης μέσα στην εικόνα. Παράδειγμα (εικ. 3/6) Εικόνα 3 Θέση 6 AMABUS BAG

8 Γενικές δηγίες ασφαλείας 2 Γενικές δηγίες ασφαλείας Η γνώση των βασικών δηγιών ασφαλείας και των καννισμών ασφαλείας, απτελεί βασική πρϋπόθεση για τν ασφαλή χειρισμό και την απρόσκπτη λειτυργία τυ μηχανήματς. Τ εγχειρίδι λειτυργίας πρέπει να τ φυλάσσετε πάνττε στν τόπ χρήσης τυ μηχανήματς! πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή πρσβάσιμ στυς χειριστές και τ πρσωπικό συντήρησης! 2.1 Απεικόνιση συμβόλων ασφαλείας Οι δηγίες ασφαλείας σημαίννται με τ τρίγων σύμβλ ασφαλείας και τν σχετικό χαρακτηρισμό πριν από αυτήν. Οι χαρακτηρισμί (ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ) περιγράφυν τη βαρύτητα τυ ενδεχόμενυ κινδύνυ και έχυν την εξής σημασία: ΚΙΝΔΥΝΟΣ Επισημαίνει άμεσ και υψηλό κίνδυν, πίς μπρεί να επιφέρει θάνατ ή βαρύτατυς τραυματισμύς (ακρωτηριασμύς ή μόνιμες αναπηρίες), σε περίπτωση πυ δεν τν απφύγετε. Μη τήρηση των δηγιών αυτών ενδέχεται υπό συνθήκες να επιφέρει θάνατ ή βαρύτατυς τραυματισμύς. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Επισημαίνει ενδεχόμεν κίνδυν μεσαίας βαρύτητας, πίς μπρεί να πρκαλέσει θάνατ ή (βαρύτατυς) τραυματισμύς, εάν δεν απφευχθεί. Μη τήρηση των δηγιών αυτών ενδέχεται υπό συνθήκες να επιφέρει θάνατ ή βαρύτατυς τραυματισμύς. ΠΡΟΣΟΧΗ Επισημαίνει κίνδυν με μικρό ενδεχόμεν, να πρκαλέσει ελαφρείς ή βαρύτερυς τραυματισμύς ή καταστρφή υλικύ, εάν δεν απφευχθεί. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Επισημαίνει την υπχρέωση συγκεκριμένης συμπεριφράς ή ενέργειας, πρκειμένυ να γίνεται σωστός χειρισμός τυ μηχανήματς. Μη τήρηση των δηγιών αυτών μπρεί να δηγήσει σε βλάβες στ μηχάνημα ή στν περιβάλλντα χώρ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Επισημαίνει πρακτικές συμβυλές και ιδιαίτερα χρήσιμες πληρφρίες. Οι δηγίες αυτές σας βηθύν, να χρησιμπιείτε όλες τις λειτυργίες τυ μηχανήματός σας με τν βέλτιστ τρόπ. 8 AMABUS BAG

9 Περιγραφή πρϊόντς 3 Περιγραφή πρϊόντς Κύρι μενύ (Εικ. 1) Τ κύρι μενύ απτελείται από περισσότερα υπμενύ στα πία πρέπει πριν από την εργασία να καταχωρύνται στιχεία, να εντπίζνται ή να καταχωρύνται ρυθμίσεις. Με τ λγισμικό AMABUS και τ τερματικό χειρισμύ AMATRON 3 ελέγχετε, χειρίζεστε και επιτηρείτε με ευκλία τα μηχανήματα AMAZONE. Αυτό τ εγχειρίδι λειτυργίας παρυσιάζει τν χειρισμό των σπαρτικών μηχανών AD-P και AVANT με τ AMATRON 3. Ο χειρισμός της σπαρτικής μηχανής με τ AMATRON 3 διαφέρει ανάλγα με τν τύπ και τν εξπλισμό της μηχανής. Μενύ εργασιών (Εικ. 2) Στ μενύ εργασιών φαίννται κατά την εργασία όλα τα απαραίτητα στιχεία διασπράς. Μέσω τυ μενύ εργασιών γίνεται χειρισμός τυ μηχανήματς κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Εικ. 1 Εικ. 2 AMABUS BAG

10 Περιγραφή πρϊόντς 3.1 Καταχωρήσεις στ AMATRON 3 Παράδειγμα: Για τν χειρισμό τυ AMATRON 3 εμφανίζνται σε αυτό τ εγχειρίδι λειτυργίας τα πεδία λειτυργιών, για να ενημερώνεστε ότι πρέπει να πατήσετε τ πλήκτρ πυ αντιστιχεί στ πεδί λειτυργιών. Πεδί λειτυργιών : Περιγραφή στ εγχειρίδι λειτυργίας: Εκτελέστε τη λειτυργία A. Ενέργεια: Εικ. 3 Ο χειριστής πατάει τ πλήκτρ (Εικ. 3/1) πυ έχει εκχωρηθεί στ πεδί λειτυργιών, για να εκτελέσει τη λειτυργία A. 3.2 Έκδση λγισμικύ Τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας ισχύει από την έκδση λγισμικύ: Μηχάνημα: Έκδση MHX: AMABUS BAG

11 Περιγραφή πρϊόντς 3.3 Δμή τυ λγισμικύ Κύρι μενύ Μενύ εργασιών Μενύ Παραγγελία Καταχώρηση: Όνμα Σημείωση Επιλγή (kg/ha ή K/m2) Είδς σπόρων Έναρξη/συνέχιση παραγγελίας Διαγραφή στιχείων ημέρας Ένδειξη: Αριθμός παραγγελίας Όνμα της παραγγελίας Σημείωση Ονμαστική πσότητα Είδς σπόρων Βαθμνμημένη θέση κιβωτίυ μετάδσης Ήδη επεξεργασμένη επιφάνεια Ήδη πραγματπιημένες ώρες Μέσς όρς ωρών/ha Ρυθμός διανμής σπόρων Στιχεία ταξιδιύ Επιφάνεια/ώρες/πσότητες Μενύ Βαθμνόμηση μηχανήματς) Επιθυμητή πσότητα σπράς (kg/ha ή K/m 2 ) Θέση κιβωτίυ μετάδσης για δκιμαστική μέτρηση Συλλεγμένη πσότητα σπόρων από τη δκιμαστική μέτρηση Μόν σε περίπτωση ηλεκτρικής δσλγίας: Αναμενόμενη ταχύτητα εργασίας Γεμίστε τις κυψέλες των δσιμετρικών τρχών πριν από τη δκιμαστική μέτρηση Μενύ Εγκατάσταση Καταχώρηση: Διάγνωση Καταχώρηση Διάγνωση Έξδς Εισαγωγή πρσμιωμένης ταχύτητας Βασικά στιχεία Επιλγή Τύπς μηχανήματς Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Σύστημα ρύθμισης πσότητας σπόρων Δσιμετρικά συστήματα Βαθμνόμηση κιβωτίυ μετάδσης (μόν μηχανήματα με κιβώτι μετάδσης) Γραμμχαράκτης Επιτήρηση περιστρφικύ καλλιεργητή Αισθητήρας στάθμης πλήρωσης Επιτήρηση δσιμετρικών τρχών Ένδειξη: Χρόνς ειδπίησης Άξνας σπράς/δσιμετρικός τρφδότης Χρόνς ειδπίησης Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Χρόνς συναγερμύ ενδιάμεσυ άξνα σπράς (σπαρτική μηχανή με έκκεντρυς τρχύς) Διάρκεια λειτυργίας αρχικός δσιμετρικός τρφδότης (μόν σε πλήρη τρφδσία) Πλάτς εργασίας (m) Σύστημα σήμανσης αρχικής φύτευσης Συναγερμός Αριθμός στρφών ανεμιστήρα Ανύψωση υνιύ Βάθς εργασίας Περιστρφικός καλλιεργητής Μενύ Στιχεία μηχανήματς Καταχώρηση: Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Απόσταση διαστήματς Μεγαλύτερη/μικρότερη πσότητα σπόρων (%) Τιμή βαθμνόμησης (παλμί 100 m) Απστράγγιση AMABUS BAG

12 Θέση σε λειτυργία 4 Θέση σε λειτυργία 4.1 Τ κύρι μενύ Μενύ Παραγγελία (βλέπε σελίδα 22) Εισαγωγή των στιχείων για νέα παραγγελία. Πριν από την έναρξη της εργασίας, αρχίστε μια παραγγελία. Απθηκεύνται τα δεδμένα έως και 20 επεξεργασμένων παραγγελιών Μενύ Βαθμνόμηση δρίλων (βλέπε σελίδα 23) Εικ. 4 Εκτελέστε τη δκιμαστική μέτρηση πριν από την έναρξη της σπράς. Μενύ Στιχεία μηχανήματς (βλέπε σελίδα 13) Εισαγωγή στιχείων σχετικών με τ μηχάνημα ή άλλων στιχείων. Μενύ Εγκατάσταση (βλέπε σελίδα 28) Εισαγωγή βασικών ρυθμίσεων Μενύ απστράγγισης μόν με ηλεκτρική δσλγία (βλέπε σελίδα 27) 12 AMABUS BAG

13 Θέση σε λειτυργία 4.2 Μενύ Στιχεία μηχανήματς Στ κύρι μενύ επιλέξτε Στιχεία μηχανήματς! Σελίδα ένα (Εικ. 5) Εισαγωγή τυ επιθυμητύ ρυθμύ διαδρόμων (βλέπε σελίδα 15). Εισαγωγή των περιδικών διαδρόμων (βλέπε σελίδα 15). Εισαγωγή τυ βήματς πσότητας σε % (Για πσστιαία μεταβλή της νμαστικής πσότητας κατά την εργασία με και ). Εικ. 5 Βαθμνόμηση αισθητήρα διαδρμής (βλέπε κεφ ). AMABUS BAG

14 Θέση σε λειτυργία Σελίδα δύ (Εικ. 6) εφαρμγή τρέχντς αριθμύ στρφών ανεμιστήρα (σ.α.λ.) ως αριθμύ στρφών, πυ θέλετε να επιτηρείται. εισαγωγή αριθμύ στρφών ανεμιστήρα (σ.α.λ.), πίς θέλετε να επιτηρείται. εισαγωγή της τρέχυσας στάθμης πλήρωσης (kg) στ δχεί Εικ. 6 εισαγωγή της συμπληρωμένης πσότητας (kg) εισαγωγή της υπλειπόμενης πσότητας (kg) στ δχεί σπόρων, στην πία θέλετε να ενεργπιείται βραχίνας στάθμης πλήρωσης. Τ AMATRON 3 εκπέμπει σήμα συναγερμύ, όταν επιτευχθεί η θεωρητική υπλγισμένη υπλειπόμενη πσότητα ή αισθητήρας στάθμης πλήρωσης (πραιρετικά) δεν καλύπτεται πλέν με σπόρυς. Σελίδα τρία (Εικ. 7) Εισαγωγή της μείωσης πσότητας σπόρων (σε %) κατά τη δημιυργία ενός διαδρόμυ (βλέπε σελίδα 21). Απαιτείται μόν σε μηχανήματα χωρίς επιστρφή των σπόρων στ δχεί. Εισαγωγή τυ συντελεστή ρύθμιση για τυς δσιμετρικύς κινητήρες. Εικ. 7 Πρεπιλεγμένη τιμή: 1 Υπάρχει αισθητήρας διαδρμής στ τρακτέρ (ναι/όχι). Παλμί μέσω πρίζας σημάτων τρακτέρ 14 AMABUS BAG

15 Θέση σε λειτυργία Ρυθμός δημιυργίας διαδρόμων (στιχεία μηχανήματς ) Χρησιμπιήστε τν αριθμό τυ ρυθμύ διαδρόμων από τυς ακόλυθυς πίνακες. Μνό Ρυθμός δημιυργίας διαδρόμων Παράδειγμα μνύ συστήματς δημιυργίας διαδρόμων, στάνταρ διάδρμς Μετρητής διαδρόμων: Εικ. 8 Μετρητής διαδρόμων Μνό Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Η θέση 15 δεν δημιυργεί διαδρόμυς AMABUS BAG

16 Θέση σε λειτυργία Διπλό Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Παράδειγμα διπλύ συστήματς δημιυργίας διαδρόμων, απαιτύνται 2 σπρδιανμείς Μετρητής διαδρόμων αριστερά: Μετρητής διαδρόμων δεξιά: Εικ. 9 Διπλό Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Μετρητής διαδρόμων 18 αριστερά 18 δεξιά 19 αριστερά 19 δεξιά 24 αριστερά 24 δεξιά 25 αριστερά 25 δεξιά 27 αριστερά 27 δεξιά 28 αριστερά 28 δεξιά 29 αριστερά 29 δεξιά 30 αριστερά 30 δεξιά 31 αριστερά 31 δεξιά 33 αριστερά 33 δεξιά 34 αριστερά 34 δεξιά 36 αριστερά 36 δεξιά AMABUS BAG

17 Θέση σε λειτυργία Διπλό Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Μετρητής διαδρόμων 37 αριστερά 37 δεξιά 38 αριστερά 38 δεξιά 39 αριστερά 39 δεξιά 40 αριστερά 40 δεξιά 41 αριστερά 41 δεξιά 42 αριστερά 42 δεξιά 43 αριστερά 43 δεξιά 44 αριστερά 44 δεξιά Σπαρμένη και άσπαρτη διαδρμή τυ περιδικύ συστήματς διαδρόμων (στιχεία μηχανήματς ) Εισαγωγή της σπαρμένης διαδρμής (m) με ενεργπιημέν τ περιδικύ συστήματς διαδρόμων. Εισαγωγή της άσπαρτης διαδρμής (m) με ενεργπιημέν τ περιδικό σύστημα διαδρόμων. Εικ. 10 AMABUS BAG

18 Θέση σε λειτυργία Βαθμνόμηση αισθητήρα διαδρμής (στιχεία μηχανήματς ) Για τη ρύθμιση της πσότητας διασπράς και για την καταγραφή της επεξεργασμένης επιφάνειας ή/και τν πρσδιρισμό της ταχύτητας κίνησης, τ AMATRON 3 χρειάζεται τυς παλμύς τυ τρχύ κίνησης της σπαρτικής μηχανής σε μια διαδρμή μέτρησης 100 m. Η τιμή παλμί/100 m είναι αριθμός των παλμών, πυ λαμβάνει τ AMATRON 3 κατά την πρεία μέτρησης από τν τρχό κίνησης της σπαρτικής μηχανής. Η πρόσφυση τυ τρχύ κίνησης της σπαρτικής μηχανής μπρεί να αλλάξει σε κάπι άλλ έδαφς (π.χ. από βαρύ σε ελαφρύ έδαφς) και συνεπώς να μεταβληθεί και η τιμή παλμί/100 m. Πρέπει να πρσδιρίσετε την τιμή Παλμί/100 m: πριν από την πρώτη χρήση, σε διαφρετικά εδάφη (πρόσφυση τρχών), σε περίπτωση απόκλισης ανάμεσα στην πρσδιρισμένη κατά τη δκιμαστική μέτρηση πσότητα σπόρων και στην πσότητα στ χωράφι, σε περίπτωση απόκλισης ανάμεσα στην εικνιζόμενη και στην πραγματικά επεξεργασμένη επιφάνεια. Η υπλγισμένη τιμή Παλμί/100 m μπρεί να καταχωρηθεί για χειρκίνητη καταχώρηση στη μετέπειτα εργασία στ ίδι χωράφι στν πίνακα (Εικ. 13) Η τιμή βαθμνόμησης Παλμί/100 m δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη από 250, διαφρετικά δεν λειτυργεί σύμφωνα με τις πρδιαγραφές τ AMATRON 3. Για την εισαγωγή Παλμί/100m υπάρχυν 2 δυνατότητες: η τιμή είναι γνωστή (βλέπε Εικ. 13) και καταχωρείται χειρκίνητα στ AMATRON 3. η τιμή είναι άγνωστη και υπλγίζεται με διάνυση μιας διαδρμής μέτρησης 100 m. Εικ AMABUS BAG

19 Θέση σε λειτυργία Υπλγίστε την τιμή βαθμνόμησης διανύντας μια διαδρμή μέτρησης: 1. Μετρήστε στ χωράφι μια διαδρμή ακριβώς 100 m. 2. Σημειώστε τ αρχικό και τ τελικό σημεί της διαδρμής μέτρησης (Εικ. 7). 3. Αρχίστε τη βαθμνόμηση. 4. Διανύστε με ακρίβεια τη διαδρμή μέτρησης από τ αρχικό σημεί μέχρι τ τελικό σημεί. Κατά την εκκίνηση μετρητής τίθεται στ 0. Στην θόνη εμφανίζνται ι παλμί πυ υπλγίζνται συνεχώς. 5. Σταματήστε μετά από 100 m. Στην θόνη εμφανίζεται τώρα αριθμός των υπλγισμένων παλμών. Εικ. 12 ή 6. Εφαρμόστε την τιμή Παλμί/100 m. Ακυρώστε την τιμή Παλμί/100 m. Εάν κινείστε στ χωράφι με τετρακίνηση, πρέπει να είναι επίσης ενεργπιημένη η τετρακίνηση στη βαθμνόμηση αισθητήρα διαδρμής. AMABUS BAG

20 Θέση σε λειτυργία Η τιμή βαθμνόμησης "Παλμί/100m" εξαρτάται από τν τύπ της σπαρτικής μηχανής και από τ έδαφς! AD-P03 Super AD-P AD-P03 Special από χωρίς με χωρίς με AD-P02 Profi Πλήρης δσλγία Πλήρης δσλγία Τιμή βαθμνόμησης "παλμί/100m" RP-AD- P02 Profi Πνευματικί τρχφόρι φρτωτήρες Συνδεόμενες σπαρτικές μηχανές θεωρητική τιμή <03/ θεωρητική τιμή 03/ / θεωρητική τιμή >06/ Τ πεδί 1 Τ πεδί 2 Η τιμή βαθμνόμησης "Παλμί/100m" εξαρτάται από τν τύπ της σπαρτικής μηχανής και από τ έδαφς! FPS 04 PSKW/ PSPW από AVANT FRS 04 PSKW/ PSPW από FPS 03 Avant από FRS 03 Avant από χωρίς με χωρίς με χωρίς με χωρίς με Πλήρης δσλγία Πλήρης δσλγία Πλήρης δσλγία Πλήρης δσλγία Τιμή βαθμνόμησης "παλμί/100 m" θεωρητική τιμή Τ πεδί 1 Τ πεδί 2 Εικ AMABUS BAG

21 Θέση σε λειτυργία Μείωση της πσότητας διασπράς κατά τη δημιυργία ενός διαδρόμυ Χρησιμπιήστε την τιμή της πσστιαίας μείωσης της πσότητας διασπράς από τν ακόλυθ πίνακα. Πλάτς εργασίας 3,0 m 4,0 m 4,5 m 6,0 m Αριθμός υνιών σπράς Αριθμός εύκαμπτων σωλήνων διαδρόμων Πσστιαία μείωση της πσότητας διασπράς % % % % % % % % % % % % % % Εικ. 14 Σε μηχανήματα με επιστρφή πσότητας σπόρων: ρυθμίστε μείωση πσότητας σπόρων 0 %. AMABUS BAG

22 Θέση σε λειτυργία 4.3 Δημιυργία παραγγελίας Στ κύρι μενύ επιλέξτε Παραγγελία! Όταν ανίξει τ μενύ παραγγελιών, εμφανίζεται η παραγγελία πυ έχετε αρχίσει (τελευταία επεξεργασμένη). Μπρύν να απθηκευτύν μέχρι 20 παραγγελίες (αρ. παραγγελίας 1-20). Για τη δημιυργία μιας νέας παραγγελίας επιλέξτε έναν αριθμό παραγγελίας (Εικ. 15/1). Καταχωρήστε όνμα Καταχωρήστε μια σημείωση Διαγράφνται όλα τα δεδμένα για αυτή την παραγγελία. Εικ. 15 Αρχίστε την παραγγελία, για να απθηκευτύν τα δεδμένα σε αυτή την παραγγελία. Καταχωρήστε την νμαστική πσότητα. Καταχωρήστε είδς σπόρων, βάρς 1000 σπόρων και ένδειξη πσότητας Διαγραφή στιχείων ημέρας Επεξεργασμένη επιφάνεια (ha/ημέρα) Εφαρμσμένη πσότητα λιπάσματς (πσότητα/ημέρα) Χρόνς εργασίας (ώρες/ημέρα) Με τ μπρείτε να ανίγετε ήδη απθηκευμένες παραγγελίες και να τις αρχίζετε ξανά με τ. 22 AMABUS BAG

23 Θέση σε λειτυργία Πατημέν πλήκτρ Shift (Εικ. 16): φυλλμέτρηση στην παραγγελία πρς τα εμπρός φυλλμέτρηση στην παραγγελία πρς τα πίσω Εικ Εξωτερική παραγγελία Μέσω ενός υπλγιστή PDA υπάρχει η δυνατότητα μεταφράς και έναρξης μιας εξωτερικής παραγγελίας στ AMATRON 3. Αυτή η παραγγελία λαμβάνει πάντα τν αριθμό παραγγελίας 21. Η μεταφρά δεδμένων πραγματπιείται από τις σειριακές θύρες. Τερματίστε την εξωτερική παραγγελία. Καταχωρήστε τ είδς των σπόρων. Εικ. 17 Καταχωρήστε την νμαστική πσότητα. 4.4 Δκιμαστική μέτρηση Με τη δκιμαστική μέτρηση ελέγχεται, αν κατά τη μετέπειτα σπρά εξέρχεται η επιθυμητή πσότητα σπράς. Πρέπει να πραγματπιείται πάντα δκιμαστική μέτρηση σε περίπτωση αλλαγής είδυς σπόρων, σε περίπτωση ίδιυ είδυς σπόρων, όμως με διαφρετικό μέγεθς, μρφή, ειδικό βάρς και τρόπ απλύμανσης των κόκκων, κατά την αλλαγή από καννικό τρχό σπράς σε λεπτό τρχό σπράς και αντίστρφα, σε περίπτωση απκλίσεων μεταξύ της δκιμαστικής μέτρησης και της πραγματικής πσότητας σπράς. Για την εκτέλεση της δκιμαστικής μέτρησης βλέπε επίσης εγχειρίδι λειτυργίας σπαρτικής μηχανής. AMABUS BAG

24 Θέση σε λειτυργία Βαθμνόμηση σπαρτικών μηχανών με απμακρυσμένη ρύθμιση πσότητας σπόρων 1. Γεμίστε τ δχεί σπόρων με επαρκή πσότητα σπόρων. 2. Τπθετήστε τ δχεί συλλγής κάτω από τη δσιμετρική (-ές) μνάδα (-ες) και ανίξτε τη βάνα (-ες) εγχυτήρα. 3. Ελέγξτε/καταχωρήστε την επιθυμητή πσότητα σπράς. Αυτή η τιμή μπρεί να καταχωρηθεί και στ μενύ Παραγγελία (βλέπε σελίδα 22). Εικ Ρυθμίστε τν μχλό τυ κιβωτίυ μετάδσης στ Θέση κιβωτίυ 50: Σπρά με καννικύς τρχύς σπράς Θέση κιβωτίυ 15: Σπρά με λεπτύς τρχύς σπράς Η θέση τυ κιβωτίυ, πυ εμφανίζεται στ AMATRON 3, πρέπει να συμφωνεί με αυτή πυ εμφανίζεται στην κλίμακα. Διαφρετικά πρέπει να βαθμνμηθεί τ κιβώτι (βλέπε σελίδα 49)! 5. Κλείστε τα παράθυρα ελέγχυ των δσιμετρικών τρφδτών. 6. Περιστρέψτε τν πλευρικό τρχό κίνησης με τν δκιμαστικό στρόφαλ αριστερά ή δεξιά μέχρι να γεμίσυν όλι ι θάλαμι των δσιμετρικών τρχών με σπόρυς και να τρέξει μια μιόμρφη ρή σπόρων στη (στις) λεκάνη (-ες) βαθμνόμησης. (βλέπε επίσης εγχειρίδι λειτυργίας σπαρτικής μηχανής.) 7. Αδειάστε τ δχεί συλλγής. 24 AMABUS BAG

25 Θέση σε λειτυργία 8. Πατήστε και ακλυθήστε τις δηγίες στην θόνη: 9. Περιστρέψτε τν τρχό κίνησης με τη μανιβέλα μέχρι να ακυστεί ήχς, βλέπε επίσης εγχειρίδι λειτυργίας σπαρτικής μηχανής. Πρόσθετες περιστρφές μετά τ ηχητικό σήμα λαμβάννται υπόψη από τ AMATRON 3 στν υπλγισμό. 10. Για τν τερματισμό της διαδικασίας βαθμνόμησης μετά τ άκυσμα τυ ηχητικύ σήματς, πατήστε τ πλήκτρ. 11. Ζυγίστε την πσότητα των σπόρων πυ έχει συλλεχθεί στη (στις) λεκάνη (-ες) βαθμνόμησης (λάβετε υπόψη τ βάρς τυ δχείυ) και καταχωρήστε τ βάρς (kg) στ τερματικό. Η ζυγαριά πυ χρησιμπιείτε πρέπει να ζυγίζει με ακρίβεια. Οι ανακρίβειες μπρύν να πρκαλέσυν απκλίσεις στην πραγματική πσότητα σπράς! Τ AMATRON 3 υπλγίζει και ρυθμίζει την απαραίτητη θέση τυ κιβωτίυ σύμφωνα με τα καταχωρημένα στιχεία από τη δκιμαστική μέτρηση. Επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμνόμησης για έλεγχ της σωστής ρύθμισης Βαθμνόμηση σπαρτικών μηχανών με ηλεκτρική πλήρη δσλγία 1. Γεμίστε τ δχεί σπόρων με επαρκή πσότητα σπόρων. 2. Τπθετήστε τ δχεί συλλγής, όπως περιγράφεται στις δηγίες χρήσης της σπαρτικής μηχανής, κάτω από τη δσιμετρική (-ές) μνάδα (-ες) και ανίξτε τη βάνα (-ες) εγχυτήρα. 3. Ελέγξτε/καταχωρήστε την επιθυμητή πσότητα σπράς. Αυτή η τιμή μπρεί να καταχωρηθεί και στ μενύ Παραγγελία (βλέπε σελίδα 22). Εικ. 19 AMABUS BAG

26 Θέση σε λειτυργία 4. καταχωρήστε την αναμενόμενη ταχύτητα εργασίας (km/h). 5. ρυθμίστε τν συντελεστή βαθμνόμησης (συντελεστής βαθμνόμησης) πριν από την πρώτη βαθμνόμησης στ 1.00 ή σε μια εμπειρική τιμή. 6. Γεμίστε μία φρά τις κυψέλες των δσιμετρικών τρχών. Ο χρόνς πλήρωσης είναι ρυθμιζόμενς και αντιστιχεί στη διάρκεια λειτυργίας τυ αρχικύ δσιμετρικύ τρφδότη. 7. Ελέγξτε εάν είναι ρυθμισμέν τ σωστό είδς σπόρων. 8. Κλείστε τα παράθυρα ελέγχυ των δσιμετρικών τρφδτών. 9. Αδειάστε τ δχεί συλλγής. 10. Πατήστε και ακλυθήστε τις δηγίες στην θόνη: 11. Για τν τερματισμό της διαδικασίας βαθμνόμησης μετά τ άκυσμα τυ ηχητικύ σήματς, πατήστε. 12. Ζυγίστε την πσότητα των σπόρων πυ έχει συλλεχθεί στη (στις) λεκάνη (-ες) βαθμνόμησης (λάβετε υπόψη τ βάρς τυ δχείυ) και καταχωρήστε τ βάρς (kg) στ τερματικό. Η ζυγαριά πυ χρησιμπιείτε πρέπει να ζυγίζει με ακρίβεια. Οι ανακρίβειες μπρύν να πρκαλέσυν απκλίσεις στην πραγματική πσότητα σπράς! Τ AMATRON 3 υπλγίζει και ρυθμίζει την απαραίτητη θέση τυ κιβωτίυ σύμφωνα με τα καταχωρημένα στιχεία από τη δκιμαστική μέτρηση. Επαναλάβετε τη διαδικασία βαθμνόμησης για έλεγχ της σωστής ρύθμισης. 26 AMABUS BAG

27 Θέση σε λειτυργία 4.5 Απστράγγιση με ηλεκτρική δσλγία Επιλέξτε "Απστράγγιση" στ κύρι μενύ! 1. Σταματήστε τ μηχάνημα. 2. Απενεργπιήστε τν ανεμιστήρα. 3. Σε διαιρύμεν δχεί: Επιλέξτε τ δχεί. Απστράγγιση: 1. Μηχάνημα σταματημέν 2. Ανεμιστήρας σταματημένς 3. Δχεί επιλεγμέν μπρστινό μισό τμήμα δχείυ. πίσω μισό τμήμα δχείυ. 4. Ασφαλίστε τ τρακτέρ και τ μηχάνημα έναντι ακύσιας κύλισης. 5. Ανίξτε τ κλαπέτ τυ μπεκ. 6. Στερεώστε τη σακύλα υπδχής ή τη λεκάνη κάτω από τ άνιγμα τυ δχείυ. Εικ Επιβεβαιώστε. 8. Αρχίστε την απστράγγιση, κρατήστε πατημέν τ πλήκτρ μέχρι να λκληρωθεί η απστράγγιση ή να γεμίσει τ δχεί. Η απστράγγιση σε εξέλιξη εμφανίζεται στ τερματικό. 9. Μετά τ άδειασμα, κλείστε τ κλαπέτ τυ μπεκ. Απστράγγιση: 1. Μηχάνημα σταματημέν 2. Ανεμιστήρας σταματημένς 3. Δχεί επιλεγμέν 4. Δσιμετρικό κλαπέτ ανιχτό και δχεί τπθετημέν 5. Κρατήστε πατημέν τ πλήκτρ F1 Εικ. 21 AMABUS BAG

28 Θέση σε λειτυργία 4.6 Μενύ Εγκατάσταση με! Επιλέξτε στ κύρι μενύ Εγκατάσταση και επιβεβαιώστε Οι ρυθμίσεις στ μενύ Εγκατάσταση είναι εργασίες τυ συνεργείυ και επιτρέπεται να πραγματπιύνται μόν από εξειδικευμέν πρσωπικό! Σελίδα 1 (Εικ. 22) Εισαγωγή υπλγιστή διάγνωσης (Μόν για σέρβις). Έξδς υπλγιστή διάγνωσης (Μόν για σέρβις). Εισάγετε την πρσμιωμένη ταχύτητα (επιτρέπει τη συνέχιση της διασπράς παρά τν ελαττωματικό αισθητήρα διαδρμής, βλέπε σελίδα 51). Εικ. 22 Εισάγετε τα βασικά στιχεία (βλέπε σελίδα 29). Σελίδα 2 εγκατάστασης (Εικ. 23) τυ μενύ Επαναφρά υπλγιστή μηχανήματς στις εργστασιακές ρυθμίσεις. Χάννται όλα τα καταχωρημένα και συγκεντρωμένα στιχεία, π.χ. παραγγελίες, στιχεία μηχανήματς, τιμές βαθμνόμησης και δεδμένα εγκατάστασης. Εικ AMABUS BAG

29 Θέση σε λειτυργία Σελίδα 1 (Εικ. 24) Βασικά στιχεία Επιλγή τύπυ μηχανήματς Επιλγή συστήματς δημιυργίας διαδρόμων Εργλάβς 1 FG Μνός διάδρμς χειρισμός από έναν κινητήρα διαδρόμων 2 FG Διπλός διάδρμς, χειρισμός από δύ κινητήρες διαδρόμων Απθηκεύεται η πι πρόσφατα πρβαλόμενη τιμή. Εικ. 24 Διαμόρφωση ρύθμισης πσότητας σπόρων. Επιλγή ρύθμισης πσότητας σπόρων: Συμπλέκτης Vario χωρίς απμακρυσμένη ρύθμιση Συμπλέκτης Vario με απμακρυσμένη ρύθμιση Πλήρης δσλγία (ηλεκτρικός κινητήρας δσιμετρικύ τρφδότη). Καταχωρήστε τν αριθμό των δσλγιών. Εικ. 25 Βαθμνμήστε τ κιβώτι μετάδσης (βλέπε σελίδα 49) AMABUS BAG

30 Θέση σε λειτυργία Σελίδα 2 (Εικ. 26) Βασικά στιχεία Αριθμός των αισθητήρων γραμμχαρακτών ένας (ένας αισθητήρας γραμμχαρακτών για την καταγραφή της θέσης των γραμμχαρακτών) κανένας (δεν υπάρχει αισθητήρας γραμμχαρακτών για την καταγραφή της θέσης των γραμμχαρακτών). Εικ. 26 Επιλέξτε επιτήρηση περιστρφικύ καλλιεργητήόχι (δεν υπάρχει αισθητήρας στρφών) Μηχάνημα σταθερό: 2 δύ αισθητήρες Μηχάνημα αναδιπλύμεν: 3/1 τρεις αισθητήρες, ι αισθητήρες δεν είναι ενσωματωμένι στ κιβώτι μετάδσης 3/20 τρεις αισθητήρες, ι αισθητήρες είναι ενσωματωμένι στ κιβώτι μετάδσης Μια λανθασμένη καταχώρηση της επιτήρησης τυ περιστρφικύ καλλιεργητή μπρεί να πρκαλέσει ζημιές στν άξνα καρντάν! Αισθητήρας στάθμης πλήρωσης στ δχεί σπόρων ναι όχι Επιτήρηση των δσιμετρικών τρχών 1 2 όχι 30 AMABUS BAG

31 Θέση σε λειτυργία Σελίδα 3 (Εικ. 27) Βασικά στιχεία Εισαγωγή τυ χρόνυ συναγερμύ των δσιμετρικών τρχών. Εισαγωγή τυ χρόνυ συναγερμύ τυ συστήματς δημιυργίας διαδρόμων. Εισαγωγή τυ χρόνυ συναγερμύ τυ ενδιάμεσυ άξνα σπράς (εφικτή μόν σε σπαρτικές μηχανές με έκκεντρυς τρχύς). Εικ. 27 Εισαγωγή της διάρκειας λειτυργίας (δευτερόλεπτα) τυ αρχικύ δσιμετρικύ τρφδότη. Σελίδα 4 (Εικ. 28) Βασικά στιχεία Εισαγωγή τυ πλάτυς εργασίας (m) Επιλγή της σήμανσης αρχικής φύτευσης: καμία υδραυλ. ελεγχόμενη ηλεκτρ. ελεγχόμενη Εικ. 28 Ενεργπίηση συναγερμύ σε περίπτωση απόκλισης τυ αριθμύ στρφών τυ ανεμιστήρα από την νμαστική τιμή (σε %). AMABUS BAG

32 Θέση σε λειτυργία Σελίδα 5 (Εικ. 29) Βασικά στιχεία Υπάρχει ανύψωση υνιύ ναι όχι. Ρύθμιση βάθυς περιστρφικύ καλλιεργητή υπάρχει ναι όχι. Εικ AMABUS BAG

33 Χρήση στ χωράφι 5 Χρήση στ χωράφι ΠΡΟΣΟΧΗ Κατά τη διαδρμή πρς τ χωράφι και σε δημόσιυς δρόμυς πρέπει να διατηρείτε πάντα απενεργπιημέν τ AMATRON 3! Κίνδυνς ατυχήματς από λανθασμέν χειρισμό! 5.1 Πρσαρμγή νμαστικών πστήτων Πριν από την έναρξη της σπράς πρέπει να έχετε καταχωρήσει τα εξής: Στιχεία μηχανήματς (βλέπε σελίδα 13) Στιχεία παραγγελίας (βλέπε σελίδα 22) Στιχεία της δκιμαστικής μέτρησης (βλέπε σελίδα 23) Πατώντας ένα πλήκτρ μπρείτε να ρυθμίσετε την πσότητα σπράς κατά την εργασία Με κάθε πάτημα πλήκτρυ αυξάνεται η πσότητα σπράς κατά τ βήμα πσότητας (σελίδα 14) εκατέρωθεν (π.χ.: +10 %). Επαναφέρετε την πσότητα σπράς εκατέρωθεν στ 100 %. Με κάθε πάτημα πλήκτρυ μειώνεται η πσότητα σπράς κατά τ βήμα πσότητας (σελίδα 14) εκατέρωθεν (π.χ.:-10 %). Εικ. 30 Η τρππιημένη νμαστική τιμή εμφανίζεται στ μενύ εργασιών σε kg/ha και επί τις εκατό (Εικ. 30). 5.2 Πρεπιλγή για υδραυλικές λειτυργίες 1. Μέσω ενός πλήκτρυ λειτυργίας πρεπιλέξτε μια υδραυλική λειτυργία. 2. Ενεργπιήστε τη συσκευή ελέγχυ τρακτέρ. Η πρεπιλεγμένη υδραυλική λειτυργία εκτελείται. Οι πρεπιλεγμένες υδραυλικές λειτυργίες (Εικ. 31/1) εμφανίζνται στ μενύ εργασιών. Εικ. 31 Επιλγές πυ είναι απενεργπιημένες στ μενύ εγκατάστασης, δεν ανήκυν στ εξπλισμό τυ μηχανήματς (πραιρετικί εξπλισμί) δεν εμφανίζνται στ μενύ εργασιών (τα πεδία λειτυργιών δεν είναι κατειλημμένα). AMABUS BAG

34 Χρήση στ χωράφι 5.3 Ένδειξη Μενύ εργασιών Ταχύτητα κίνησης- Απόσταση μέχρι συμπλήρωση- Αριθμός στρφών ανεμιστήρα- Επεξεργασμένη επιφάνεια- 1. Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων ενεργό 2. Σύστημα περιδικής δημιυργίας διαδρόμων ενεργό 3. Μετρητής διαδρόμων 4. Ρυθμός δημιυργίας διαδρόμων/ διακπή συνέχισης διαδρόμυ Πρεπιλγή πίεσης υνιύ /γραμμχαράκτη (AD-P) - Δσλγία: Ηλεκτρική πλήρης δσλγία, ένδειξη αριθμύ στρφών δσιμετρικύ τρφδότη Δσιμετρικός τρφδότης αριστερά Συμπλέκτης Vario με ένδειξη θέσης κιβωτίυ μετάδσης Ένας δσιμετρικός τρφδότης/ Δσιμετρικός τρφδότης δεξιά Ονμαστική πσότητα σε % kg/ha Γραμμχαράκτης ενεργός - Γραμμχαράκτης όχι ενεργός Τρόπι λειτυργίας: 1. Τ μηχάνημα δεν λαμβάνει παλμύς από τν αισθητήρα διαδρμής. 2. Τ μηχάνημα λαμβάνει παλμύς από τν αισθητήρα διαδρμής. 3. Τ μηχάνημα λαμβάνει παλμύς από τν αισθητήρα διαδρμής. Δ ρ ί λ ι α ν υ ψ ω μ έ ν ι Ο δσιμετρικός τρφδότης δεν λειτυργεί. Ο δσιμετρικός τρφδότης λειτυργεί, τ μηχάνημα είναι σε θέση εργασίας, καμία ένδειξη στυς διαδρόμυς. Ο δσιμετρικός τρφδότης δεν λειτυργεί, τ μηχάνημα είναι ανασηκωμέν. Υδραυλικές πρεπιλεγμέν ες λειτυργίες: Ανύψωση υνιύ Πρεπιλγή βάθυς εργασίας KG Πλευρικός τρχός κίνησης κλείδωμα Πίεση υνιύ σπράς (Avant) Τρέχυσα παραγγελία Ανιχτή σελίδα στ μενύ εργασιών 34 AMABUS BAG

35 Χρήση στ χωράφι 5.4 Λειτυργίες στ μενύ εργασιών^ Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Αύξηση τιμής μετρητή διαδρόμων Αύξηση τιμής μετρητή διαδρόμων Ο μετρητής διαδρόμων ενεργπιείται κατά την ανύψωση τυ μηχανήματς. Εικ. 32/... (1) Ένδειξη ενεργπιημένυ συστήματς διαδρόμων (2) Ένδειξη τρέχντς αριθμύ διαδρόμων (3) Ένδειξη απενεργπιημένης αύξησης τιμής μετρητή διαδρόμων (4) Ένδειξη ενεργπιημένης περιδικής δημιυργίας διαδρόμων Εικ. 32 Απενεργπίηση αύξησης τιμής τυ μετρητή διαδρόμων. 1. Διακπή μετρητή διαδρόμων. Κατά την ανύψωση τυ μηχανήματς δεν αυξάνεται η τιμή τυ μετρητή διαδρόμων. 2. Ακύρωση διακπής μετρητή διαδρόμων. Κατά την ανύψωση τυ μηχανήματς συνεχίζεται η αύξηση τιμής τυ μετρητή διαδρόμων. Ενεργπίηση ή απενεργπίηση συστήματς περιδικών διαδρόμων AMABUS BAG

36 Χρήση στ χωράφι Γραμμχαράκτες (Avant) Κατά την ανύψωση/βύθιση τυ μηχανήματς ενεργπιύνται αυτόματα εναλλάξ ι γραμμχαράκτες. Επιλγή λειτυργίας γραμμχαρακτών Ο ενεργός γραμμχαράκτης αλλάζει αυτόματα στ κεφαλάρι. Ένδειξη αριστερύ γραμμχαράκτη σε χρήση, δεξιύ γραμμχαράκτη όχι σε χρήση (Εικ. 33) Εικ Κλείδωμα πλευρικύ τρχύ κίνησης Κλείδωμα κατεβάσματς πλευρικύ τρχύ κίνησης Εκτέλεση μόν επεξεργασίας εδάφυς, όχι σπράς. Μηχανήματα χωρίς πλήρη δσλγία: Για βαθμνόμηση τυ μηχανήματς. 1. Πρεπιλγή κλειδώματς τυ πλευρικύ τρχύ κίνησης (Εικ. 34). Κατά τ κατέβασμα τυ μηχανήματς διατηρείται επάνω πλευρικός τρχός κίνησης. Εικ Ακύρωση πρεπιλγής. 36 AMABUS BAG

37 Χρήση στ χωράφι Ενεργπίηση τμημάτων ράμπας (Avant με ηλεκτρική πλήρη δσλγία) Τμήμα ράμπας αριστερά ενεργπίηση και απενεργπίηση Τμήμα ράμπας δεξιά ενεργπίηση και απενεργπίηση Για σπρά σε μισό πλάτς εργασίας μπρείτε να απενεργπιείτε ένα τμήμα ράμπας. Εικ. 35: Ένδειξη απενεργπιημένυ αριστερύ τμήματς ράμπας Εικ. 35 AMABUS BAG

38 Χρήση στ χωράφι Ηλεκτρική πλήρης δσλγία Έναρξη/διακπή λειτυργίας αρχικής τρφδσίας Στην αρχή της σπράς: Κατά την εκκίνηση από στάση ενεργπιήστε την αρχική τρφδσία για τη διασπρά επαρκύς πσότητας σπόρων στα πρώτα μέτρα. Για πλήρωση των τρχών σπράς πριν από τη βαθμνόμηση. 1. Έναρξη αρχικής τρφδσίας. Η αρχική τρφδσία τρφδτεί τα υνιά για την καταχωρημένη διάρκεια με σπόρυς (Εικ. 36). Εικ. 36 Ηλεκτρική πλήρης δσλγία: χειρισμός δσιμετρικύ τρφδότη Για να απτρέψετε μια ακύσια εκκίνηση τυ δσιμετρικύ τρφδότη, μπρείτε να τν απενεργπιήσετε. Αυτό μπρεί να είναι χρήσιμ, διότι ακόμη και ελάχιστες περιστρφές στν πλευρικό τρχό κίνησης ενεργπιύν τν δσιμετρικό τρφδότη. Ένδειξη απενεργπιημένυ δσιμετρικύ τρφδότη (Εικ. 37). Εικ AMABUS BAG

39 Χρήση στ χωράφι Πίεση υνιύ και πίεση σβάρνας Ρύθμιση αυξημένης/μειωμένης πίεσης υνιύ και πίεσης σβάρνας Η υδραυλική σύνδεση για αυτή τη λειτυργία επισημαίνεται με κίτριν χρώμα στ Avant και με πράσιν στ AD-P. 1. Πρεπιλγή πίεσης υνιύ/πίεσης σβάρνας (Εικ. 38). 2. Ενεργπιήστε τη συσκευή ελέγχυ τρακτέρ. ρυθμίστε αυξημένη πίεση. ρυθμίστε μειωμένη πίεση. Εικ. 38 AMABUS BAG

40 Χρήση στ χωράφι Αναδίπλωση μηχανήματς (Avant 03-2) Άνιγμα/κλείσιμ μηχανήματς Η υδραυλική σύνδεση για αυτή τη λειτυργία επισημαίνεται με πράσιν χρώμα. Κλείσιμ μηχανήματς: 1. Ανυψώστε τ μηχάνημα. 2. Πρεπιλέξτε αναδίπλωση μηχανήματς. 3. Ενεργπιήστε τη συσκευή ελέγχυ τρακτέρ. Τ μηχάνημα κλείνει. Η ασφάλεια μεταφράς πρέπει να ασφαλίσει και στις δύ πλευρές. Άνιγμα μηχανήματς: 1. Ανυψώστε τ μηχάνημα. 2. Πρεπιλέξτε αναδίπλωση μηχανήματς. 3. Τραβήξτε τα σχινιά της ασφάλειας μεταφράς. Ασφάλεια μεταφράς απασφαλισμένη 4. Ενεργπιήστε τη συσκευή ελέγχυ τρακτέρ. Τ μηχάνημα ανίγει. 5. Για τη χρήση, διατηρήστε τη συσκευή ελέγχυ σε θέση αιώρησης. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για να φέρετε τ μηχάνημα από τη θέση μεταφράς στη θέση εργασίας και αντίστρφα, πρσέξτε πωσδήπτε τ εγχειρίδι λειτυργίας τυ μηχανήματς! 40 AMABUS BAG

41 Χρήση στ χωράφι Βάθς εργασίας περιστρφικύ καλλιεργητή Ρύθμιση βάθυς εργασίας περιστρφικύ καλλιεργητή Η υδραυλική σύνδεση για αυτή τη λειτυργία επισημαίνεται με κίτριν χρώμα. Τ μηχάνημα βρίσκεται σε θέση εργασίας: 1. Πρεπιλέξτε τ βάθς εργασίας τυ περιστρφικύ καλλιεργητή. 2. Ενεργπιήστε τη συσκευή ελέγχυ τρακτέρ. Ρυθμίστε τ επιθυμητό βάθς εργασίας. Εικ Ανύψωση υνιύ Ανύψωση/χαμήλωμα υνιών Η υδραυλική σύνδεση για αυτή τη λειτυργία επισημαίνεται με πράσιν χρώμα. Τ μηχάνημα βρίσκεται σε θέση εργασίας: 1. Πρεπιλέξτε ανύψωση υνιών. 2. Ενεργπιήστε τη συσκευή ελέγχυ τρακτέρ. Ανυψώστε/χαμηλώστε τα υνιά. Εικ Φωτισμός μπρστινής δεξαμενής (Avant) Ενεργπίηση και απενεργπίηση φωτισμύ AMABUS BAG

42 Χρήση στ χωράφι 5.5 Διαδικασία κατά τη χρήση 1. Ενεργπιήστε τ AMATRON Επιλέξτε την επιθυμητή καταχώρηση στ κύρι μενύ και ελέγξτε τις ρυθμίσεις. 3. Αρχίστε την παραγγελία 4. Επιλέξτε τ μενύ εργασιών. 5. Ρυθμίστε τν γραμμχαράκτη για την πρώτη διέλευση από τ χωράφι. 6. Ρυθμίστε τν μετρητή διαδρόμων για την πρώτη διέλευση από τ χωράφι. Μηχανήματα με ηλεκτρική πλήρη δσλγία: Μόλις κατεβεί πλευρικός τρχός κίνησης σε θέση εργασίας, αρχίζει η αυτόματη αρχική τρφδσία και φρντίζει για επαρκή τρφδσία στα πρώτα μέτρα. Τερματίστε πρόωρα την αρχική τρφδσία. 7. Αρχίστε με τη σπρά. Κατά την σπρά εμφανίζεται στ AMATRON 3 τ μενύ εργασιών. Από εδώ πρέπει να πραγματπιύνται όλες ι ρυθμίσεις πυ απαιτύνται για τη σπρά. 8. Τα δεδμένα απθηκεύνται στην παραγγελία πυ έχει αρχίσει. Μετά τη χρήση: 1. Ελέγξτε τα στιχεία της παραγγελίας (εφόσν επιθυμείτε). 2. Φέρτε τ μηχάνημα σε θέση μεταφράς. 3. Απενεργπιήστε τ AMATRON AMABUS BAG

43 Χρήση στ χωράφι Αντιστίχιση πλήκτρων μενύ εργασιών AD-P με κιβώτι μετάδσης Σελίδα 1: Περιγραφή των πεδίων λειτυργιών: Βλέπε κεφάλαι Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Ανύψωση υνιύ Βάθς εργασίας περιστρφικύ καλλιεργητή Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Αντιστίχιση πλήκτρων μενύ εργασιών AD-P με πλήρη δσλγία Σελίδα 1: Περιγραφή των πεδίων λειτυργιών: Βλέπε κεφάλαι Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Κλείδωμα πλευρικύ τρχύ κίνησης Ηλεκτρική πλήρης δσλγία Πλήκτρ Shift πατημέν: Περιγραφή των πεδίων λειτυργιών: Βλέπε κεφάλαι Ανύψωση υνιύ Βάθς εργασίας περιστρφικύ καλλιεργητή AMABUS BAG

44 Χρήση στ χωράφι Αντιστίχιση για λαβή πλλαπλών λειτυργιών AD-P 44 AMABUS BAG

45 Χρήση στ χωράφι Αντιστίχιση πλήκτρων μενύ εργασιών Avant με κιβώτι μετάδσης Σελίδα 1: Περιγραφή των πεδίων λειτυργιών: Βλέπε κεφάλαι Γραμμχαράκτες (Avant) Πίεση υνιύ και πίεση σβάρνας Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Σελίδα 2: Περιγραφή των πεδίων λειτυργιών: Βλέπε κεφάλαι Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Φωτισμός μπρστινής δεξαμενής (Avant) Βάθς εργασίας περιστρφικύ καλλιεργητή Ανύψωση υνιύ Αναδίπλωση μηχανήματς (Avant 03-2) Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων AMABUS BAG

46 Χρήση στ χωράφι Αντιστίχιση πλήκτρων μενύ εργασιών Avant με πλήρη δσλγία Σελίδα 1: Περιγραφή των πεδίων λειτυργιών: Βλέπε κεφάλαι Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Γραμμχαράκτες (Avant) Πίεση υνιύ και πίεση σβάρνας Ηλεκτρική πλήρης δσλγία Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Σελίδα 2: Περιγραφή των πεδίων λειτυργιών: Βλέπε κεφάλαι Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Φωτισμός μπρστινής δεξαμενής (Avant) Βάθς εργασίας περιστρφικύ καλλιεργητή Ανύψωση υνιύ Αναδίπλωση μηχανήματς (Avant 03-2) Σύστημα δημιυργίας διαδρόμων Αντιστίχιση για λαβή πλλαπλών λειτυργιών 46 AMABUS BAG

47 Λαβή πλλαπλών λειτυργιών 6 Λαβή πλλαπλών λειτυργιών 6.1 Τπθέτηση Η λαβή πλλαπλών λειτυργιών (Εικ. 41/1) στερεώνεται με 4 βίδες στην καμπίνα τυ τρακτέρ σε σημεί ευνϊκό για λαβή. Για τη σύνδεση, συνδέστε τ φις τυ βασικύ εξπλισμύ στην 9πλική υπδχή Sub-D της λαβής πλλαπλών λειτυργιών (Εικ. 41/2). Συνδέστε τ φις (Εικ. 41/3) της λαβής πλλαπλών λειτυργιών στη μεσαία υπδχή Sub-D τυ AMATRON Λειτυργία Εικ. 41 Η λαβή πλλαπλών λειτυργιών λειτυργεί μόν στ μενύ εργασιών τυ AMATRON 3. Επιτρέπει τυφλό χειρισμό τυ AMATRON 3 κατά τη χρήση στ χωράφι. Για τν χειρισμό τυ AMATRON 3 η λαβή πλλαπλών λειτυργιών (Εικ. 42) διαθέτει 8 πλήκτρα (1-8). Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα να τρππιηθεί μέσω τυ διακόπτη (Εικ. 43/2) η αντιστίχιση των πλήκτρων με 3 διαφρετικύς τρόπυς. Ο διακόπτης βρίσκεται καννικά στη μεσαία θέση (Εικ. 43/A) και μπρεί να μετακινηθεί πρς τα επάνω (Εικ. 43/B) ή πρς τα κάτω (Εικ. 43/C). Η θέση τυ διακόπτη εμφανίζεται με ένα LED (Εικ. 43/1). LED κίτριν LED κόκκιν LED πράσιν Εικ. 42 Εικ. 43 AMABUS BAG

48 Λαβή πλλαπλών λειτυργιών 6.3 Αντιστίχιση πλήκτρων: AD-P AD-P AVANT AVANT Συμπλέκτης Vario Πλήρης δσλγία Συμπλέκτης Vario Πλήρης δσλγία Ενεργπίηση τμήματς ράμπας αριστερά Απενεργπίηση τμήματς ράμπας αριστερά Ενεργπίηση τμήματς ράμπας δεξιά Απενεργπίηση τμήματς ράμπας δεξιά 8 1 Σύστημα περιδικών διαδρόμων Σύστημα περιδικών διαδρόμων 2 3 Έναρξη αρχικής τρφδσίας Απενεργπίηση ή ενεργπίηση μετρητή διαδρόμων (πλήκτρ Stop) Έναρξη αρχικής τρφδσίας Απενεργπίηση ή ενεργπίηση μετρητή διαδρόμων (πλήκτρ Stop) 4 Πσότητα 100 % Πσότητα 100 % 5 Αύξηση τιμής διαδρόμυ (+1) Αύξηση τιμής διαδρόμυ (+1) 6 Μείωση τιμής διαδρόμυ (-1) Μείωση τιμής διαδρόμυ (-1) 7 - Πσότητα [%] - Πσότητα [%] 8 + Πσότητα [%] + Πσότητα [%] 1 2 Ενεργπίηση και απενεργπίηση φώτων 3 Ενεργπίηση χειρισμύ υδραυλικής βαλβίδας για χειρισμό των γραμμχαρακτών 4 Ενεργπίηση χειρισμύ υδραυλικής βαλβίδας για χειρισμό της πίεσης υνιών AMABUS BAG

49 Συντήρηση και καθαρισμός 7 Συντήρηση και καθαρισμός 7.1 Βαθμνόμηση κιβωτίυ μετάδσης Δεν απαιτείται σε μηχανήματα με πλήρη δσλγία! Οι σπαρτικές μηχανές πυ είναι εξπλισμένες με κιβώτι μετάδσης πρέπει να βαθμνμύνται, πριν από την πρώτη χρήση, εάν τ AMATRON 3 δεν έχει παραδθεί από τ εργστάσι μαζί με τ μηχάνημα, αλλά έχει εγκατασταθεί εκ των υστέρων. σε περίπτωση απκλίσεων ανάμεσα στην ένδειξη στ τερματικό και στην κλίμακα τυ κιβωτίυ μετάδσης. Σελίδα 1 Βασικά στιχεία στ μενύ εγκατάστασης (Εικ. 24) Βαθμνμήστε τ κιβώτι μετάδσης. μετακινήστε τν μχλό τυ κιβωτίυ πρς την τιμή της κλίμακας 0, μέχρι να ανάψει τ LED στν ηλεκτρκινητήρα μετακινήστε τ κιβώτι σε μια τιμή κλίμακας μεγαλύτερη από 80 Εικ. 44 επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις και καταχωρήστε την τιμή της κλίμακας, η πία εμφανίζεται από τν μχλό τυ κιβωτίυ στην κλίμακα, στ παράθυρ τυ μενύ πυ ανίγει. Διαβάζετε την τιμή της κλίμακας πάντα από μπρστά ώστε να μην διαβάσετε λάθς! Μετακινήστε τ κιβώτι, μετά τη διαδικασία βαθμνόμησης, σε μια άλλη τιμή κλίμακας. Η πρβαλλόμενη τιμή θα πρέπει να αντιστιχεί στην τιμή της κλίμακας. AMABUS BAG

50 Μενύ βήθειας 8 Μενύ βήθειας Ανίξτε τ μενύ βήθειας (Εικ. 45) από τ κύρι μενύ: Μενύ βήθειας: Βήθεια για τν χειρισμό Βήθεια για μηνύματα σφαλμάτων Βήθεια κατά τη δημιυργία διαδρόμων Εικ AMABUS BAG

51 Βλάβη 9 Βλάβη 9.1 Σήμα συναγερμύ Μη κρίσιμ σήμα συναγερμύ: Τ μήνυμα σφάλματς (Εικ. 46) εμφανίζεται στην κάτω περιχή της θόνης και ακύγεται τρεις φρές ένα ηχητικό σήμα. Απκαταστήστε τ σφάλμα, εφόσν είναι δυνατό. Παράδειγμα: Στάθμη πλήρωσης πλύ χαμηλή. Αντιμετώπιση: Συμπληρώστε σπόρυς. Κρίσιμ σήμα συναγερμύ: Τ μήνυμα συναγερμύ (Εικ. 47) εμφανίζεται στη μεσαία περιχή της θόνης και ακύγεται ένα ηχητικό σήμα. 1. Διαβάστε τ μήνυμα συναγερμύ στην θόνη. Εικ Ανίξτε τ κείμεν βήθειας. 3. Επιβεβαιώστε τ μήνυμα συναγερμύ. Εικ. 47 AMABUS BAG

52 Βλάβη 9.2 Αδυναμία λειτυργίας τυ αισθητήρα διαδρμής Σε περίπτωση αδυναμίας λειτυργίας τυ αισθητήρα διαδρμής (παλμί/100 m), πυ είναι στερεωμέν στ κιβώτι ή, στην πλήρη δσλγία, στν πλευρικό τρχό κίνησης, μπρείτε να συνεχίσετε την εργασία καταχωρώντας μια πρσμιωμένη ταχύτητα εργασίας. Η αδυναμία λειτυργίας τυ αισθητήρα διαδρμής εμφανίζεται με την ένδειξη "Δρίλι ανυψωμένι". Για να απφύγετε λανθασμένες σπρές, πρέπει να αντικαταστήσετε τν ελαττωμτικό αισθητήρα. Εάν είναι σύντμα διαθέσιμς κάπις αισθητήρας, μπρείτε να συνεχίσετε την εργασία, ακλυθώντας την εξής διαδικασία: 1. Απσυνδέστε τ καλώδι σήματς από τν βασικό εξπλισμό τυ τρακτέρ. 2. Πατήστε από τ κύρι μενύ. 3. Επιβεβαιώστε την αλλαγή τυ μενύ. 4. Καταχωρήστε την πρσμιωμένη ταχύτητα. 5. Κατά τη συνέχιση της διασπράς, τηρήστε την καταχωρημένη πρσμιωμένη ταχύτητα. Εικ. 48 Μόλις καταχωρηθύν παλμί στν αισθητήρα διαδρμής, υπλγιστής μεταβαίνει στην πραγματική ταχύτητα από τν αισθητήρα διαδρμής. 52 AMABUS BAG

53 Σημειώσεις AMABUS BAG

54 H. DREYER GmbH & Co. KG Postfach 51 Τηλ.: + 49 (0) D Hasbergen-Gaste Germany Παραρτήματα εργστασίυ: D Hude D Leipzig F Forbach; Αντιπρσωπείες της εταιρείας στην Αγγλία και τη Γαλλία Εργστάσι παραγωγής λιπασματδιανμέων, γεωργικών ψεκαστήρων, σπαρτικών μηχανών και μηχανημάτων για δήμυς

Υπολογιστής οχήματος AMATRON + ZA-M

Υπολογιστής οχήματος AMATRON + ZA-M Οδηγίες χειρισμύ az Υπλγιστής χήματς AMATRON + ZA-M MG 2391 BAG0063.0 03.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής

Οδηγίες λειτουργίας AMASET + Κυτίο μεταγωγής Οδηγίες λειτυργίας az AMASET + Κυτί μεταγωγής MG3794 BAG0007.4 08.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας

Εγχειρίδιο λειτουργίας Εγχειρίδι λειτυργίας AMAz Λγισμικό ISOBUS για ψεκαστικά Λαβή πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Πίνακας χειρισμύ τμημάτων ράμπας AMACLICK MG5488 BAG0104.7 10.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό ISOBUS για

Λογισμικό ISOBUS για Εγχειρίδι λειτυργίας az Λγισμικό ISOBUS για ZA-V MG5462 BAG0134.7 11.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε τ εγχειρίδι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Οδηγίες λειτυργίας AMAZONE Υπλγιστής χήματς AMABUS για ψεκαστικά Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMAPILOT Χειριστήρι πλλαπλών λειτυργιών AMATRON 3 Κυτί χειρισμύ υπδιαιρέσεων πλάτυς AMACLICK MG4531 BAG0117.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMASPRAY + Υπολογιστής οχήματος για ψεκαστικά Οδηγίες λειτυργίας az AMASPRAY + Υπλγιστής χήματς για ψεκαστικά MG2264 BAG0017.6 01.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού

az AMATRON 3 Εγχειρίδιο λειτουργίας Τερματικό χειρισμού Εγχειρίδι λειτυργίας az AMATRON 3 Τερματικό χειρισμύ MG4822 BAG0094.6 02.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τ παρόν εγχειρίδι λειτυργίας πριν θέσετε τη μηχανή για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M

ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M 1500 Λιπασματδιανμέας MG2826 BAG0038.2 09.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτυργίας az UX 3200 Super UX 4200 Super UX 5200 Super UX 6200 Super Ψεκαστικό πρσάρτησης MG3413 BAG0054.8 09.15 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMADOS E+S. Υπολογιστής οχήματος

Οδηγίες λειτουργίας AMADOS E+S. Υπολογιστής οχήματος Οδηγίες λειτουργίας az AMADOS E+S Υπολογιστής οχήματος MG3966 BAG0083.1 09.10 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία!

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. ZA-M Profis Hydro. Λιπασματοδιανομέας με υδραυλικό μηχανισμό κίνησης

Οδηγίες χειρισμού. ZA-M Profis Hydro. Λιπασματοδιανομέας με υδραυλικό μηχανισμό κίνησης Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M Profis Hydro Λιπασματδιανμέας με υδραυλικό μηχανισμό κίνησης MG3558 BAG0040.7 09.13 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για

Διαβάστε περισσότερα

E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H

E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H Οδηγίες χειρισμύ az E +S 300 E +S H 300 E +S 750 E +S H 750 Διανμέας πλλαπλών χρήσεων MG3959 BAG0084.6 09.15 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. UG 2200 Super UG 3000 Super. UG 2200 Special UG 3000 Special. Φερόμενο ψεκαστικό

Οδηγίες χειρισμού. UG 2200 Super UG 3000 Super. UG 2200 Special UG 3000 Special. Φερόμενο ψεκαστικό Οδηγίες χειρισμύ AMAz UG 2200 Super UG 3000 Super UG 2200 Special UG 3000 Special Φερόμεν ψεκαστικό MG4788 BAG0021.12 11.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. KE 253 Special KE 303 Special. Σβωλοκόπτης

Οδηγίες χειρισμού. KE 253 Special KE 303 Special. Σβωλοκόπτης Οδηγίες χειρισμύ az KE 253 Special KE 303 Special Σβωλκόπτης MG 2488 BAG0011.3 02.08 Τυπωμέν στη Γερμανία Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδι χειρισμύ AMAZONE Catros 2503 Special Catros + 2503 Special Catros 3003 Special Catros + 3003 Special Catros 3503 Special Catros + 3503 Special Catros 4003 Special Catros + 4003 Special Δισκκαλλιεργητής

Διαβάστε περισσότερα

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF Οδηγίες χειρισμύ az UF 901 UF 1201 UF 1501 UF 1801 Φερόμεν ψεκαστικό MG2015 BAG0012.1 09.07 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF

UF 901 UF 1201 UF 1501 UF Οδηγίες χειρισμύ az UF 901 UF 1201 UF 1501 UF 1801 Φερόμεν ψεκαστικό MG3178 BAG0012.9 11.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Λιπασματοδιανομέας

Οδηγίες χειρισμού ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M Λιπασματοδιανομέας Οδηγίες χειρισμύ az ZA-M 900 ZA-M 1200 ZA-M 1500 Λιπασματδιανμέας MG 1816 BAG0038.0 11.06 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία!

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού. Special Super Special

Εγχειρίδιο χειρισμού. Special Super Special Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 i Εγχειρίδι χειρισμύ az Καλλιεργητής εδάφυς Cenius Cenius 3002 Cenius 3502 Cenius 4002 i Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 i Special Super Special MG5183 BAG0080.7

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστής οχήματος AMALOG+

Υπολογιστής οχήματος AMALOG+ Υπολογιστής οχήματος AMALOG+ MG4507 BAH0017.2 08.10 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία! Φυλάξτε το εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδι χειρισμύ az 3001 3501 4001 Catros / Catros + 4001-2 5001-2 6001-2 Δισκκαλλιεργητής Kompakt 4002-2 5002-2 6002-2 MG3586 BAG0053.13 01.17 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδι χειρισμύ az Καλλιεργητής Cenius 4003-2 Super Cenius 4003-2 Special MG5977 BAG0161.1 05.17 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα πρώτη φρά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT

Τεχνικό εγχειρίδιο. Χαλύβδινος λέβητας βιομάζας σειρά BMT THERM LEV Τεχνικό εγχειρίδι Χαλύβδινς λέβητας βιμάζας σειρά BMT ΨΣας ευχαριστύμε για την επιστσύνη πυ δείχνετε στα πριόντα μας. ΨΓια την απτελεσματική χρήση τυ λέβητα βιμάζας σειράς ΒΜΤ σας συνιστύμε να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού UF 901 UF Φερόμενο ψεκαστικό

Οδηγίες χειρισμού UF 901 UF Φερόμενο ψεκαστικό Οδηγίες χειρισμύ az UF 901 UF 1201 Φερόμεν ψεκαστικό MG 1733 BAG0012.0 07.05 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε τ μηχάνημα για πρώτη φρά σε λειτυργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 13 Διάγνωση Δυσλειτυργιών και βλαβών σύγχρνυ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδι χειρισμύ az Καλλιεργητής εδάφυς Cenius Cenius 3003 Cenius 3503 Cenius 4003 Special Super MG5414 BAG0144.2 05.16 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρύσες δηγίες χειρισμύ πρτύ θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS XP 25/2 CE - GAS XP 40/2 CE - GAS XP 60/2 CE 07106_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ GAS XP25/2CE GAS XP40/2CE GAS XP60/2CE Θερμική ισχύς

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό AMABUS και Χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών ZA-M

Λογισμικό AMABUS και Χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών ZA-M Οδηγίες χειρισμού az Λογισμικό AMABUS και Χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών ZA-M MG4786 BAG0116.0 12.12 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν

Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Α ΧΗΜΕΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 04 Ιαν 2011 Επιµέλεια: Μπεντρός Χαλατζιάν Θ Ε Μ Α 1 Α. Για τις ερωτήσεις A1 A3 να γράψετε στην κόλλα σας τν αριθµό της ερώτησης και δίπλα τ γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. AMAz AMACO. Μετρητής εκταρίων

Οδηγίες λειτουργίας. AMAz AMACO. Μετρητής εκταρίων Οδηγίες λειτουργίας AMAz AMACO Μετρητής εκταρίων MG2268 BAG0028.0 04.06 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη φορά σε λειτουργία! Φυλάξτε

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris Balios 18/12/2012

Dimitris Balios 18/12/2012 18/12/2012 Κστλόγηση εξατμικευμένης και συνεχύς Δρ. Δημήτρης Μπάλις Συστήματα κστλόγησης ανάλγα με τη μρφή της παραγωγικής διαδικασίας Κστλόγηση συνεχύς Κστλόγηση εξατμικευμένης ή κστλόγηση κατά φάση ή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Cenius 3001 σπέσιαλ / σούπερ. Εκσκαφέας

Οδηγίες λειτουργίας. Cenius 3001 σπέσιαλ / σούπερ. Εκσκαφέας Οδηγίες λειτυργίας az Cenius 3001 σπέσιαλ / σύπερ Εκσκαφέας MG1411 BAG 0008.0 03.05 Τυπώθηκε στη Γερµανία Διαβάστε πρσεκτικά αυτές τις δηγίες λειτυργίας πριν από την πρώτη χρήση! Φυλάξτε τις δηγίες λειτυργίας

Διαβάστε περισσότερα

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να

2 ο υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ. Δυνατότητες της Τεχνολογίας και του Αυτοματισμού στην ανατολή του 21ου α ιώ να Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 2 υ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜ ΑΤΙΣΜ ΟΥ Δυνατότητες της Τεχνλγίας και τυ Αυτματισμύ στην ανατλή τυ 21υ α ιώ να 2 & 3 Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Υ 1 9 9 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Ε I.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMADOS + Υπολογιστής οχήματος για λιπασματοδιανομείς ZA-M

Οδηγίες λειτουργίας AMADOS + Υπολογιστής οχήματος για λιπασματοδιανομείς ZA-M Οδηγίες λειτουργίας az AMADOS + Υπολογιστής οχήματος για λιπασματοδιανομείς ZA-M MG3225 BAG0058.2 05.09 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/02/2014 ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: // ΘΕΜΑ ( μνάδες) T κύκλωμα τυ παρακάτω σχήματς λαμβάνει ως εισόδυς τις εξόδυς των αισθητήρων Α και Β. Η έξδς τυ αισθητήρα Α είναι ημιτνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: GAS P 190/2 CE - GAS P 250/2 CE GAS P 250/2CE 071025_1H 01 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Μντέλ Θερμική ισχύς min 1º στ./min 2º στ. - max 2º στ.* Θερμική

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE. Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE. Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά MG2995 BAG0037.1 12.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE. Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά

Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE. Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά Οδηγίες λειτουργίας AMAZONE Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για ψεκαστικά MG3630 BAG0037.6 10.12 Printed in Germany el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρτούμενη σπαρτική μηχανή D9-30 Super

Προσαρτούμενη σπαρτική μηχανή D9-30 Super AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG Προσαρτούμενη σπαρτική μηχανή D9-30 Super Τήρηση ποσότητας και εγκάρσια κατανομή Άρθρο δοκιμής DLG 5724F Σύντομη περιγραφή Κατασκευαστής και δηλών AMAZONEN-WERKE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Πρόσθια δεξαμενή σε συνδυασμό με EDX FRS 204 FPS 204

Οδηγίες λειτουργίας. Πρόσθια δεξαμενή σε συνδυασμό με EDX FRS 204 FPS 204 Οδηγίες λειτουργίας az Πρόσθια δεξαμενή σε συνδυασμό με EDX FRS 204 FPS 204 MG4382 BAH0057-1 10.14 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία!

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ Παγκόσμι χωριό γνώσης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 3 ΜΑΘΗΜΑ Σκπός Σκπός της ενότητας είναι ρισμός της παραγώγυ και τυ ρυθμύ μεταβλής καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 22/06/2012 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ /6/ ΘΕΜΑ (3 μνάδες) (α) Η αντίσταση ενός D λευκόχρυσυ μετρήθηκε στη θερμκρασία πήξης τυ νερύ και βρέθηκε 8 Ω, ενώ στη συνέχεια μετρήθηκε σε θερμκρασία θ και βρέθηκε 448 Ω Να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού Προσθετική σπαρτική AD-P 303 Special AD-P 353 Special AD-P 403 Special

Οδηγίες χειρισμού Προσθετική σπαρτική AD-P 303 Special AD-P 353 Special AD-P 403 Special Οδηγίες χειρισμού az Προσθετική σπαρτική AD-P 303 Special AD-P 353 Special AD-P 403 Special MG3383 BAH0018-3 08.09 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ , (1) R1 R 2.0 V IN R 1 R 2 B R L 1 L

ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 02/02/2017 ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ , (1) R1 R 2.0 V IN R 1 R 2 B R L 1 L ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Λ ΜΠΙΣΔΟΥΝΗΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: //7 ΘΕΜΑ ( μνάδες) Οι τιμές των αντιστάσεων και τυ κυκλώματς τυ

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) 220 Ηλεκτρλόγων ηχανικών και ηχανικών Υπλγιστών (Βόλς) http://www.inf.uth.gr/ Γενικά Τ Πρπτυχιακό Πρόγραμμα Σπυδών (Π.Π.Σ.) τυ Τμήματς έχει σχεδιαστεί, έτσι ώστε να παρέχει γνώσεις σε όλ τ φάσμα των τεχνλγιών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και κρατήστε το πρόχειρο για μελλοντική αναφορά. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών

Οδηγίες Λειτουργίας. Ιστοσελίδα εφαρμογών Οδηγίες Λειτουργίας Ιστοσελίδα εφαρμογών ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Τρόπος ανάγνωσης του παρόντος εγχειριδίου...2 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στα εγχειρίδια... 2 Αποποίηση ευθυνών... 3 Σημειώσεις... 3 Τι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ

SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ SUUNTO SPARTAN TRAINER WRIST HR 1.11 ΟΔΗΓΌΣ ΧΡΉΣΗΣ 2017-10-27 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 4 2. Οδηγίες λειτυργίας... 6 2.1. Κυμπιά...7 2.2. Οπτικός αισθητήρας καρδιακύ παλμύ...8 2.3. Οθόνες...8 2.4. Εικνίδια... 9 2.5.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1ο. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στ τετράδιό σας τν αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα τ γράμμα πυ αντιστιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Αν δείκτης διάθλασης ενός πτικύ υλικύ μέσυ είναι n= 4 3 ακτινβλία

Διαβάστε περισσότερα

AMAZONE Οδηγίες λειτουργίας Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για τους λιπασματοδιανομείς ZA-M και ZG-B

AMAZONE Οδηγίες λειτουργίας Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για τους λιπασματοδιανομείς ZA-M και ZG-B AMAZONE Οδηγίες λειτουργίας Υπολογιστής οχήματος AMATRON + για τους λιπασματοδιανομείς ZA-M και ZG-B MG 1935 DB 564.9 (GR) 06.06 Printed in Germany Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία διαβάστε και τηρήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Polaroids)

ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Polaroids) ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 69 94677 ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ (Plarids) Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 69 94677 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 69 94677 4. Πόλωση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία

Ειδικές εφαρμογές: Χρήση ειδικού τύπου τάπας στις ανατινάξεις σε λατομεία Ειδικές εφαρμγές: Χρήση ειδικύ τύπυ τάπας στις ανατινάξεις σε λατμεία Στ 4 Διεθνές Συνέδρι Explosives and Blasting της EFEE τ 2007 παρυσιάστηκαν, από τυς P. Moser, Ι. Vargek, τα απτελέσματα ενός ερευνητικύ

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2009 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς.

ΑΠΑΝΤΉΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2009 Επιμέλεια: Νεκτάριος Πρωτοπαπάς. ΑΑΝΤΉΣΕΙΣ ΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤAΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 009 Επιμέλεια: Νεκτάρις ρωτπαπάς 1. Σωστή απάντηση είναι η γ. ΘΕΜΑ 1. Σωστή απάντηση είναι η α. Σχόλι: Σε μια απλή αρμνική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Σπαρτικές μηχανές

Οδηγίες χειρισμού. Σπαρτικές μηχανές Οδηγίες χειρισμού az Σπαρτικές μηχανές D9-25 Special D9-30 Special D9-30 Super D9-40 Super MG3882 BAH0007.3 08.10 el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2. ΟΡΙΟ & ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 2.1. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 5 Ο ΜΑΘΗΜΑ 2.1.1. Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών Τ σύνλ των πραγματικών αριθμών, είναι γνωστό και με τα στιχεία τυ δυλέψαμε όλες τις πρηγύμενες τάζεις.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη για τον "RICOH Printer"

Οδηγός Χρήστη για τον RICOH Printer series Οδηγός Χρήστη για τον "RICOH Printer" Επισκόπηση Έκδοση για Windows Έκδοση για Mac Αντιμετώπιση προβλημάτων ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πώς θα διαβάσετε το εγχειρίδιο... 2 1. Επισκόπηση Εισαγωγή στο «RICOH

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

γραπτή εξέταση στο µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ η εξεταστική περίδς από 6/0/ έως 06// γραπτή εξέταση στ µάθηµα ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Γ Λυκείυ Τµήµα: Βαθµός: Ονµατεπώνυµ: Καθηγητές: ΑΤΡΕΙ ΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Στις παρακάτω ερωτήσεις να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού Σπαρτικές μηχανές D9 2500/3000 Special D9 3000/3500/4000 Super

Οδηγίες χειρισμού Σπαρτικές μηχανές D9 2500/3000 Special D9 3000/3500/4000 Super Οδηγίες χειρισμού az Σπαρτικές μηχανές D9 2500/3000 Special D9 3000/3500/4000 Super MG4076 BAH0041-3 08.14 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη φορά σε λειτουργία!

Διαβάστε περισσότερα

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό

Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό el Αρ. TP-TG-EL Ανελκυστήρας μικρών φορτίων ZARGES με ανυψωτικό μηχανισμό με ατέρμον συρματόσχοινο και διάταξη ανάσχεσης της TRACTEL Greifzug Καθημερινό πρόγραμμα ελέγχου με πρωτόκολλο ελέγχου Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570,

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3570, 25.1.2002 120 Κ.Δ.Π. 33/2002 Αριθμός 33 ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 95(1) ΤΥ 2000) Ι ΠΕΡΙ ΦΡΥ ΠΡΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΓΕΝΙΚΙ) ΚΑΝΝΙΣΜΙ ΤΥ 2001.7 ' :: ΐ:;ί ; ί "-'- [ Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 8 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ (Πρώτη Φάση) Κυριακή, 15 Δεκεμβρίυ, 013 Ώρα: 10:00-13:00 ΘΕΜΑ 1 : (Μνάδες 15) Πρτεινόμενες Λύσεις Η πόρτα μάζας Μ = 3m και πλάτυς μπρεί να περιστρέφεται χρίς τριβές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Cirrus Special 3001 / 4001 / 6001

Οδηγίες χειρισμού. Cirrus Special 3001 / 4001 / 6001 Οδηγίες χειρισμού az Cirrus Special 3001 / 4001 / 6001 MG 1748 BAH0009.1 12.06 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά σε λειτουργία!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ Ασκήσεις Πράξης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΙ Καθηγητές: Δ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ & Δ. ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Επιστημνικός Συνεργάτης: Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

/2006 GR

/2006 GR 7746800095 12/2006 GR (el) Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου Logamax plus GB022-24/24K Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από τη θέση σε λειτουργία Σημαντικές γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Συνδεόμενες σπαρτικές μηχανές. AD-P 303 Super AD-P 403 Super

Οδηγίες χειρισμού. Συνδεόμενες σπαρτικές μηχανές. AD-P 303 Super AD-P 403 Super Οδηγίες χειρισμού az Συνδεόμενες σπαρτικές μηχανές AD-P 303 Super AD-P 403 Super MG5254 BAG0061-2 10.14 ιαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη φορά σε λειτουργία!

Διαβάστε περισσότερα

KG KG KG

KG KG KG Οδηγίες λειτουργίας az Μηχάνημα κατεργασίας εδάφους Περιστροφικός καλλιεργητής KG 4001-2 KG 5001-2 KG 6001-2 MG4958 BAH0060-3 02.14 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας προτού θέσετε το

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 UX 4200 UX Ψεκαστικό προσάρτησης

Οδηγίες λειτουργίας UX 3200 UX 4200 UX Ψεκαστικό προσάρτησης Οδηγίες λειτουργίας az UX 3200 UX 4200 UX 5200 Ψεκαστικό προσάρτησης MG3105 BAG0054.0 11.07 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα για πρώτη φορά

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. Προσθετική σπαρτική. AD Super

Οδηγίες χειρισμού. Προσθετική σπαρτική. AD Super Οδηγίες χειρισμού az Προσθετική σπαρτική AD - 253 Special AD - 303 Super AD - 303 Special AD - 353 Super AD - 403 Super MG3282 BAH0008-4 06.09 Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~

«ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW><ANo ΛΟ ΓΙ~ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΣΦΑΛΙfιΑ ΧΡΗΣΗ{ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ» HW>

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ. Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμοδυναμικός νόμος, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα

ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ. Έννοιες που πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμοδυναμικός νόμος, ενθαλπία, θερμοχωρητικότητα ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ Έννιες πυ πρέπει να γνωρίζετε: Α θερμδυναμικός νόμς ενθαλπία θερμχωρητικότητα Θέμα ασκήσεως. Πρσδιρισμός θερμχωρητικότητας θερμιδμέτρυ. Πρσδιρισμός θερμότητς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ.. ΟΜΑΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 5 ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΝΑΛΑΜΠΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.. Πορεία εργασίας: 1. Λειτουργήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ. Συστήµατα Αυτοµάτου Ελέγχου ΙΙ. Ασκήσεις Πράξης. . Καλλιγερόπουλος Σ. Βασιλειάδου. Χειµερινό εξάµηνο 2008/09 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Αυτµατισµύ Συστήµατα Αυτµάτυ Ελέγχυ ΙΙ Ασκήσεις Πράξης. Καλλιγερόπυλς Σ. Βασιλειάδυ Χειµερινό εξάµην 8/9 Ασκήσεις Μόνιµα Σφάλµατα & Κριτήρια ευστάθειας Άσκηση.. ίνεται σύστηµα µε συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών:

Ατομικάενεργειακάδιαγράμματα: Θεώρημα μεταβολών: Προσέγγιση Born- Openheimer: Θεωρία μοριακών τροχιακών: τμικάενεργειακάδιαγράμματα: Χωρικές διαστάσεις ενεργειακές απστάσεις χρνική κλίμακα Καταστάσεις ydg Θεώρημα μεταβλών: Εφαρμγή σε πρόβλημα της ατμικής Πρσέγγιση on- Opnhm: Εφαρμγή στ Η Θεωρία μριακών τρχιακών:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8. 1.1 Πρόλογος...8. 1.2 Η έννοια και η σημασία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης... 9 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 8 1.1 Πρόλγς...8 1.2 Η έννια και η σημασία της χρηματικνμικής ανάλυσης... 9 1.2.1 Ο ρόλς τυ Χρηματικνμικύ Υπεύθυνυ... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΑΣ ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑ Τ ξέρατε ότι... με έναν αφυγραντήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΙΔΩΛΩΝ ΘΕΩΡΙΑ & ΑΣΚΗΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αγαπητί μαθητές και μαθήτριες, Τα σας πρτείνυν για άλλη μια χρνιά, ένα λκληρωμέν επαναληπτικό υλικό στη Φυσική Θετικής-Τεχνλγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ MAXWELL ΘΕΩΡΙΑ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού. KE 3000 Super KE 4000 Super. Σβωλοκόπτης

Οδηγίες χειρισμού. KE 3000 Super KE 4000 Super. Σβωλοκόπτης Οδηγίες χειρισμού az KE 3000 Super KE 4000 Super Σβωλοκόπτης MG3576 BAG0068.2 10.08 el Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού θέσετε το μηχάνημα πρώτη φορά σε λειτουργία! Φυλάξτε το

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χειρισμού

Εγχειρίδιο χειρισμού Εγχειρίδιο χειρισμού az Catros 3001, 3501, 4001 Catros 4001-2, 5001-2, 6001-2 Δισκοκαλλιεργητής Kompakt MG 2538 BAG0053.1 05.08 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις παρούσες οδηγίες χειρισμού προτού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισμού Διανομέας λεπτόκοκκου κοκκώδους υλικού πνευματικός Διανομέας λεπτόκοκκου κοκκώδους υλικού μηχανικός Για το ED 02

Οδηγίες χειρισμού Διανομέας λεπτόκοκκου κοκκώδους υλικού πνευματικός Διανομέας λεπτόκοκκου κοκκώδους υλικού μηχανικός Για το ED 02 Οδηγίες χειρισμού az Διανομέας λεπτόκοκκου κοκκώδους υλικού πνευματικός Διανομέας λεπτόκοκκου κοκκώδους υλικού μηχανικός Για το ED 02 MG4196 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Διαβάστε και τηρήστε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Ι ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ Ι. ΙΚΑΙΟΣ ΤΣΕΡΚΕΖΟΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ . ΒΑΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. Έχετε στην διάθεση σας ( Πίνακας ) στιχεία από

Διαβάστε περισσότερα

ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΦΘΙΝΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 www.piras.weebly.c ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση

Π.Μ.Σ Ηλεκτρονική Μάθηση Πανεπιστήμι Πειραιώς Διδακτική της Τεχνλγίας και Ψηφιακών Συστημάτων Π.Μ.Σ Ηλεκτρνική Μάθηση Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Αξιλόγηση Πργραμμάτων Δια Βίυ Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ενηλίκων από Απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση

/2001 GR Για το χρήστη. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού. Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση 6304 5398 04/2001 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM 443 Πλακέτα ηλιακού Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Στοιχεία έκδοσης Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

TOSHIBA OWNER S MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

TOSHIBA OWNER S MANUAL AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) TOSHIBA OWNER S MANUAL ENGLISH ESPANOL FRANQAIS ITALIANO DEUTSCH PORTUGUES POLSKI CESKY pycck m HRVATSKI MAGYAR TORKQE NEDERLANDS ΕΛΛΗΝΙΚ SVENSKA SUOMI NORSK DANSK r o m A na Bt^rAPCKM AIR CONDITIONER

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Απλές περιπτώσεις Εφαρµόζουµε τις ιδιότητες των ορίων. Ουσιαστικά κάνουµε αντικατάσταση. lim 3x 4x+ 8 = = =

ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Απλές περιπτώσεις Εφαρµόζουµε τις ιδιότητες των ορίων. Ουσιαστικά κάνουµε αντικατάσταση. lim 3x 4x+ 8 = = = ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να βρείτε τα παρακάτω όρια: α ( 4 8) + 6 + 8 Απλές περιπτώσεις Εφαρµόζυµε τις ιδιότητες των ρίων Ουσιαστικά κάνυµε αντικατάσταση α 4+ 8 = 4 + 8= + 4+ 8= 9 8 8 = = 4 + 6 = + 6= Αν f( )

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ

ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ ΜΙΝΙ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΛΙΑ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ (για κλιματιστικά έως 24.000 Btu) H mini αντλία με ηλεκτρμαγνητικό έμβλ, τύπυ "MERCURY" της MICRODAM έχει διαιρύμεν μικρό δχεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο

Έλληνες 2200/2250. Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων. Εγχειρίδιο Έλληνες 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Εγχειρίδιο Safescan 2200/2250 Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Επαγγελματικοί Μετρητές Χαρτονομισμάτων Σας ευχαριστούμε για την αγορά των

Διαβάστε περισσότερα