NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST"

Transcript

1 SK NÁVOD NA MONTÁŽ A INŠTALÁCIU PRE ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY A AKUMULAČNÉ ZÁSOBNÍKY ZÁRUČNÝ LIST OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S JEDNÝM VYMENNIKOM: ЕV (Х)S 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000 OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM TÚV S DVOMI VYMENNÍKMI: ЕV (Х/Х)S2 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000 AKUMULAČNÉ NÁDOBY POD VYSOKÝM TLAKOM: ЕV 200; 300; 500; 800; 1000; 1500; 2000 AKUMULAČNÉ NÁDOBY POD NÍZKYM TLAKOM: V 200, 300, 500, 800, 1000; 1500, 2000 Distribútor výrobkov firmy TESY Ltd. 1 PS-MOS, s.r.o. Lúčna 2, Šaľa Slovenská republika Tel. fax: (0)

2 Obsah 1 ÚČEL A VYUŽITIE POPIS A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY Zásobníkové ohrievače vody EVS, EVS Akumulačné ohrievače na TÚV EV 200, 300, 500, 800, 1000, 1500, Akumulačné nádrže pre vykurovací systém V 200, 300, 500, 800, 1000, 1500, INŠTALÁCIA A UVEDENIE ZARIADENIA DO PREVÁDZKY Inštalácia Pripojenie ohrievača TÚV do vodovodnej siete Pripojenie akumulačnej nádrže pre vykurovací systém, príklad Pripojenie akumulačnej nádrže vody na TÚV, príklad OCHRANА PROTI KORÓZII - Horčíková anóda UVEDENIE DO PREVÁDZKY DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA Pokyny v súvislosti s ochranou životného prostredia Záručný list

3 Vážený zákazník, Ďakujeme Vám za nákup nášho výrobku. Dúfame, že nové zariadenie zlepší pohodlie Vášho domova. Tento technický popis a návod na použitie si kladie za cieľ oboznámiť Vás s výrobkom a podmienkami správnej inštalácie a so správnou prevádzkou. Návod je určený aj pre autorizovaných servisných technikov, ktorí budú inštalovať jednotku, prípadne vybavovať reklamácie. Dodržiavanie pokynov v tomto návode je v záujme kupujúceho a je jednou zo záručných podmienok uvedených v záručnom liste. Tento návod je neoddeliteľnou súčasťou ohrievača. Musí byť uchovávaný a musí sprevádzať zariadenie v prípade zmeny užívateľa alebo opätovné inštalácie. Prečítajte si pozorne prosím návod. Pomôže Vám zaistiť bezpečnú inštaláciu, prevádzku a údržbu. Inštaláciu zariadenia hradí kupujúci a musí byť vykonaná autorizovaným montážnym pracovníkom v súlade s týmto návodom. 1 ÚČEL A VYUŽITIE Zariadenie je určené na poskytovanie teplej úžitkovej vody odberateľom, majúci vodovodnú sieť s tlakom až 0,7 MPa (7 bar). Zariadenie je určené pre použitie v uzavretých temperovaných miestnostiach (už od 4 C), ale nie je určené na prevádzku vo vonkajšom prostredí. Zariadenia sú vyrábané pre nepriamy ohrev (dohrev) TÚV s kombináciou solárnymi kolektormi, elektrickou energiou alebo rôznymi typmi kotlov. 2 POPIS A TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA Zásobníkové ohrievače sú vyrábané pre nepriamy ohrev TÚV s maximálnym využitím solárneho systému. V závislosti od modelu ohrievača TÚV môžu byť bez výmenníka tepla (viď obr. č. 3, 4, 5), s jedným (viď obr. č. 2), alebo dvoma výmenníkmi tepla (viď obr. č. 1). Možnosti pripojenia sú nasledovné: T - na ohrievači je inštalovaný ukazovateľ meranie teploty TÚV. TS1, TS2, TS3 - k dispozícii sú otvory pre snímače teploty TÚV pre správnu reguláciu teplonosnej kvapaliny solárneho systému. EE (HE) - do zariadenia možno inštalovať elektrické vykurovacie teleso - hrdlo označené EE (HE). R nasledovný výstup je určený pre možnosť cirkulácie TÚV. Zariadenie je vybavené dvoma prírubami. Jedna z nich je umiestnená v hornej časti zariadenia (FU) a v nej je umiestnený anódová ochrana, ktorá upravuje elektrický potenciál a znižuje nebezpečenstvo prehrdzavenie nádoby. Druhá príruba je bočne umiestnená a slúži na kontrolu a čistenie nádrže na vodu s označením (FB). UPOZORNENIE! Elektrické vykurovacie teleso musí byť schválené výrobcom ohrievača. V opačnom prípade záruka zaniká a výrobca nie je zodpovedný za prevádzku alebo poškodenie zariadenia. UPOZORNENIE! Ohrievač je zakázané inštalovať do elektrickej siete, ak sú v blízkosti horľavé kvapaliny. UPOZORNENIE! Odporúčame inštalovať na výstup teplej vody z ohrievača zmiešavací ventil TÚV. Pri veľmi slnečných dňoch môže teplota TÚV v ohrievači dosiahnuť 90 C. Táto teplota môže spôsobiť obarenie. Zmiešavací ventil reguluje teplotu výstupnej vody. UPOZORNENIE! Odporúčame z dôvodu možnosti tvorby baktérií zvyšovať periodicky (cca 1x týždenne) teplotu TÚV minimálne na 70 C alebo pravidelne dezinfikovať ohrievač. 3

4 4 TECHNICKÉ VLASTNOSTI ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY 4.1 Zásobníkové ohrievače vody EVS, EVS2 Technické údaje Jednotk y EVS EVS2 Menovitý objem l Hmotnosť kg Plocha výmenníka S1 spodný m 2 0,96 1,45-0,75 1,21 2,25 Plocha výmenníka S2 horný m ,7 0,54 0,85 1,06 Objem výmenníku S1 l 5,8 8,8-4,6 7,4 13,7 Objem výmenníku S2 l /73 3,3 5,2 6,4 Výkon výmenníku S1 v okamžitom režime 60/80 C 70/90 C kw 32/40 40/53-23/30 34/46 61/73 Výkon výmenníku S2 v okamžitom 1500/ kw - - režime 60/80 C 70/90 C /20 25/33 35/47 Kontinuálny prietok teplej vody Δ T 768/ 882/ 558/ 792/ 1500/ l/h - 35 C (S1) Kontinuálny prietok teplej vody Δ T 318/ 594/ 785/ l/h C (S2) Maximálne množstvo vody MIX 45 C (S1) l Maximálne množstvo vody MIX 45 C (S2) l Teplotné straty Δ T 45 K kwh/24h 2,5 2,7 2,9 2,5 2,7 2,9 Maximálna prevádzková teplota T C Maximálna pracovný tlak pre nádrže na vodu bar Maximálny pracovný tlak pre výmenníka bar NL faktor S1 4,3 8,1 19 4, NL faktor S ,4 3 Minimálny čas ohrevu 80-15/60 (S1) min Minimálny čas ohrevu 80-15/60 (S2) min Obr. č. 1 Zásobníky vody s 2 výmenníkmi 4 Obr. č. 2 Zásobníky vody s 1 výmenníkom

5 Rozmery EVS 200 EVS 300 EVS 500 EVS2 200 EVS2 300 EVS2 500 a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] f [mm] g [mm] h [mm] i [mm] j [mm] k [mm] l [mm] m [mm] n [mm] Ø C [mm] Ø D [mm] Vysvetlivky: Označenie Popis FB Príruba pre servis - FU Horná príruba s anódovým chráničom - V Spodná ochrana anódy - R Vstup cirkulácie DN ¾ TS1 Teplotné čidlo 1 DN ½ TS2 Teplotné čidlo 2 DN ½ TS3 Teplotné čidlo 3 DN ½ EE (HE) Elektrické vykurovacie teleso DN ½ T Teplomer DN ½ TR Termostat DN ½ CW (1) Vstup studenej vody DN 1 IS2 (M) Vstup výmenníku 2 DN 1 OS2 (E) Výstup výmenníku 2 DN 1 IS2 (MS) Vstup výmenníku 1 DN 1 OS1 (ES) Výstup výmenníku 1 DN 1 HW (H) Výstup teplej vody DN 1 AV Odvzdušňovací ventil DN ¾ 4.2 Akumulačné ohrievače na TÚV EV 200, 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000 Technické údaje Jednotky EV 200 EV 300 EV 500 EV 800 EV EV EV Menovitý objem l Hmotnosť kg Hrúbka izolácie Maximálna prevádzková teplota T C Maximálna pracovný tlak bar Menovitý pracovný tlak bar Otvory na teplotné čidlá počet

6 Obr. č. 3 ЕV 200, 300,500 Obr. č. 4 ЕV 800, 1000 Obr. č. 5 ЕV 1500, 2000 Rozmery EV 200 EV 300 EV 500 EV 800 EV 1000 EV 1500 EV 2000 a [mm] b [mm] c [mm] ,5 983, d [mm] e [mm] f [mm] g [mm] h [mm] i [mm] j [mm] k [mm] l [mm] Ø C [mm] Ø D [mm] Vysvetlivky: Označenie Popis EV 200, 300, 500 EV 800, 1000 EV 1500, 2000 FB Príruba pre servis FU Horná príruba s anódovým chráničom V Spodná ochrana anódy R Vstup cirkulácie DN ¾ DN ¾ DN 1 ½ TS1 Teplotné čidlo 1 DN ½ DN ½ DN ½ TS2 Teplotné čidlo 2 DN ½ DN ½ DN ½ TS3 Teplotné čidlo 3 DN ½ DN ½ DN ½ EE (HE) Elektrické vykurovacie teleso DN 1 ½ DN 1 ½ DN 1 ½ T Teplomer DN ½ DN ½ DN ½ TR Termostat DN ½ DN ½ DN ½ L Vstup zdroja tepla - - DN 2 CW Vstup studenej vody DN 1 DN 1 ½ DN 2 HW Výstup teplej vody DN 1 DN 1 ½ DN 2 AV Odvzdušňovací ventil DN ¾ DN ¾ DN ¾ 6

7 4.3 Akumulačné nádrže pre vykurovací systém V 200, 300, 500, 800, 1000, 1500, 2000 Technické údaje Jednotky V 200 V 300 V 500 V 800 V 1000 V 1500 V 2000 Menovitý objem l Hmotnosť kg 39,3 58,7 99, Hrúbka izolácie mm Maximálna prevádzková teplota T C Maximálna pracovný tlak bar Menovitý pracovný tlak bar Otvory na teplotné čidlá počet Obr. č. 6 V 200, 300,500 O br. č. 7 V 800, 1000 Obr. č. 8 V 1500, 2000 Rozmery V 200 V 300 V 500 V 800 V 1000 V 1500 V 2000 a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] e [mm] f [mm] g[mm] Ø C [mm] Ø D [mm]

8 5 INŠTALÁCIA A UVEDENIE ZARIADENIA DO PREVÁDZKY UPOZORNENIE! Všetky inštalačné činnosti musia byť vykonávané autorizovaným montážnym pracovníkom. Obr. č. 9 Obr. č Inštalácia Ohrievače TÚV sú balené individuálne na prepravnej palete pre ľahšie manipuláciu a dopravu. Demontáž palety - Dodržujte nasledujúce poradie podľa hore uvedeného obrázku č. 9: 1. Umiestnite zariadenie vo vodorovnej polohy, podložte zariadenie tak, aby bolo chránené pred poškodením. Odskrutkujte tri skrutky, s ktorými je paleta spojená. 2. Namontujte nastaviteľné nôžky na mieste skrutiek (Pokiaľ nastaviteľné nožičky sú zložiteľné, namontujte nožičky dodržaním nasledujúceho poradia (obr. č. 10): o Postavte zariadenie a vyrovnajte nožičkami do kolmej polohy: * Umiestnite časť č.1 na skrutku č.2, ktorá je odskrutkovaná z palety * Umiestnite podložku č.3, ktorá je odstránená z palety * Naskrutkujte a utiahnite dobre matice č.4 UPOZORNENIE: Aby sa predišlo škodám užívateľovi v prípade poruchy vodovodnej siete, musí byť inštalované zariadenia v priestoroch vybavených hydroizoláciou, (alebo) odvodnením do kanalizácie. 5.2 Pripojenie ohrievača TÚV do vodovodnej siete Pre modely s jedným výmenníkom - obr. č. 11 Pre modely s dvoma výmenníkmi - obr. č. 12 Pre modely bez výmenníka tepla - pripojenie na vodovodnej siete je ako pre ohrievače vody s jedným alebo s dvoma výmenníkmi tepla Vysvetlivky: 1 - vstupná rúrka, 2 - poistný ventil; 3 - redukčný ventil (pri tlaku vo vodovodnom potrubí nad 0,7 MPa); 4 - spätný ventil; 5 - výstup do kanalizácie; 6 - výstupný hadice od poistného ventilu; 7 - expanzná nádoba (odporúča sa); 8 - vypúšťací ventil Pri pripojení ohrievača TÚV na vodovodnú sieť musíte brať ohľad na označovacie farebné krúžky a štítky s príslušnými znakmi: - Modrý krúžok a nápis "CW (I)" - vstup studenej vody - Červený krúžok nápis "HW (H)" - výstup teplej vody - Čierny krúžok a nápis "R" - cirkulácia 8

9 UPOZORNENIE! Poistný ventil, ktorý je dodávaný s ohrievačom TÚV, je povinnosťou inštalovať a vradiť do systému. Poistný ventil musí byť inštalovaný na vstupe studenej vody, v súlade s šípkou na jeho tele, označujúce smer vstupnej vody. Nie je prípustná inštalácie ďalších armatúr medzi ventilom a zariadením. UPOZORNENIE! Prítomnosť iných (starých) spätne-poistných ventilov môže spôsobiť poškodenie zariadenia a musí byť odstránené. Za predpokladu, že sa nebude používať cirkulačná spojku (označenú s písmenom "R"), spojky na teplotné snímače (označené písmenami TS1, TS2, TS3), spojka pre pripojenie vykurovacieho telesa (označená písmenami "EE (HE)") a spojka pre termostat (označená písmenami "TR"), je nutné aby koncovky boli vodotesne uzavreté pred naplnením nádrže s vodou. Pri modeloch bez výmenníka tepla - otvor je označený "AV" a je určený pre pripojenie zariadenia na odvzdušnenie. Naplnenie ohrievača vodou sa vykonáva otvorením kohútika na teplú vodu najvzdialenejšie zmiešavacie batérie a kohútika pre prívod studenej vody z vodovodnej siete k nemu. Po naplnení z vodovodnej siete musí prúdiť nepretržitý prúd vody, potom môžete uzavrieť kohútik zmiešavacie batérie. Vyprázdňovanie nádrže na TÚV môže byť vykonané takto: vopred zatvorte uzatvárací kohút na vstupe studenej vody. Otvorte kohútik na teplú vodu najvzdialenejšie zmiešavacie batérie. Otvorte kohút (8) na vyprázdňovanie TÚV z ohrievača. Ak kohút (8) nie je do zariadenia inštalovaný, ohrievač môže byť vyprázdnený takto: - Pri modeloch vybavených poistným ventilom s páčkou - zdvihnite páčku a voda bude vytekať cez drenážne otvor ventilu - Pri modeloch vybavených ventilom bez páčky - ohrievač môže byť vyprázdnený priamo z jeho vstupného potrubia, keď vopred je odpojený z vodovodnej siete. V prípade, že tlak vo vodovodnej sieti je väčší ako 0,7 MPa (7 bar), je povinnosťou namontovať redukčné ventily, inak nebude ohrievač správne pracovať. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za problémy, ktoré vyplývajú z nesprávneho prevádzky zariadenia. Pod drenážny otvor poistného ventilu by mala byť umiestnená hadica (trubka) pre pripojenie do kanalizácie alebo do špeciálneho vypúšťacieho systému. Potrubie musí mať dostatočný sklon na odtok vody. Oba konce musia byť otvorené do atmosféry a musia byť chránené proti zamrznutiu. Obr. č. 11 Pripojenie ohrievača TÚV do vodovodnej siete s 1 výmenníkom 9

10 Obr. č. 12 Pripojenie ohrievača TÚV do vodovodnej siete s 2 výmenníkmi UPOZORNENIE! Pripojenie zariadenia na prenos tepla (výmenníkov), musí byť inštalované len autorizovaným (kvalifikovaným) montážnym pracovníkom, podľa príslušného projektu pre inštalovaný vykurovací systém. Pripojenie výmenníkov tepla ohrievača TÚV sa vykonáva tak, že k farebne označeným a popísaným vývodom sa pripojí príslušný vstup (výstup) tepla: IS1 (MS) - Vstup výmenníka 1 IS2 (M) - Vstup výmenníka 2 OS1 (ES) - Výstup výmenníka 1 OS2 (E) - Výstup výmenníka 2 Pri plnení systému s pracovnou kvapalinou je nutné odstrániť vzduch. Preto sa uistite pred uvedením do prevádzky, že systém je hermeticky uzavretý a toto nebráni jeho správnej prevádzky. Maximálna teplota prietoku je 80 C. 5.3 Pripojenie akumulačnej nádrže pre vykurovací systém, príklad Akumulačné nádrže pre vykurovacie systémy sú určené na akumuláciu tepla, jeho delením do vrstiev s rozdielnymi teplotami a jeho následnou distribúciou do vykurovacích systémov v závislosti od účelu. Ako príklad je zobrazený plán napájania nízkoteplotného vykurovania z nižších vrstiev akumulačnej nádrže a vysokoteplotného t.j. z horných vrstiev, kde je teplota teplonosnej látky vyššia. Zásobovanie teplom akumulačnej nádrže sa vykonáva od vysokoteplotného kotla, pripojeného k horným vrstvám a napájanie od solárneho systému v spodných vrstvách. UPOZORNENIE! Akumulačná nádrž je súčasť vykurovacieho systému, ktorá musí byť navrhnutá odborným projektantom! Je povinná montáž poistného ventilu sa zodpovedajúcim prietokom pre vypúšťanie! Maximálny tlak akumulačnej nádrže sú 4 bary. 10

11 5.4 Pripojenie akumulačnej nádrže vody na TÚV, príklad Akumulačné nádrže na TÚV sú určené pre akumuláciu teplej úžitkovej vody s jej následné využitie v čase potreby. Príklad pripojenia zásobníka vody s objemom 1500 a 2000 l je znázornený na obrázku č. 14, a zásobníka vody s objemom l - na obrázku č. 13. UPOZORNENIE! Pripojenie akumulačnej nádrže do vodovodnej siete je nutné vykonávať v súlade s nižšie uvedenými obrázkami! o solárny panel o akumulačná nádrž TÚV o ohrievač s jedným výmenníkom o kotol TÚV o studená voda o Obr. č. 13 Pripojenie akumulačného ohrievača na TÚV EV Obr. č. 14 Pripojenie akumulačného ohrievača na TÚV EV

12 6 OCHRANА PROTI KORÓZII - Horčíková anóda Horčíkový anódový chránič dodatočné chráni vnútorný povrch nádoby na vodu pred koróziou. Horčíkový anódový chránič sa časom opotrebuje a musia sa vykonávať pravidelné výmeny. Pre dlhodobú a bezpečnú prevádzku Vášho ohrievača, výrobca odporúča pravidelné hodnotenie stavu horčíkovej anódy autorizovaným technikom a to v prípade potreby jej výmenu, to môže byť vykonané v priebehu pravidelnej údržby zariadení. Pre výmenu kontaktujte autorizovanou servisnou osobu. 7 UVEDENIE DO PREVÁDZKY Pred prvým uvedením do prevádzky, sa uistite, či ohrievač TÚV je správne inštalovaný a naplnený vodou. Všetky nastavenia pre prevádzku - vykonáva autorizovaná osoba. 8 DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Používanie zariadenia na iné účely, než je určené týmto návodom, je zakázané. Pred uvedením ohrievača do prevádzky sa uistite, že nádrž na TÚV je naplnená vodou. Inštalácia a servis zariadenia musí byť vykonávaná autorizovanou osobou v súlade s pokynmi výrobcu. Ohrievač musí byť inštalovaný len v priestoroch s bežnou požiarnou odolnosťou. Musí byť zaistený odvod odpadovej vody. Priestor musí byť chránený proti poklesu teploty pod 4 C. Pripojenie ohrievača TÚV k vodovodnej sieti ak systémom (výmenníkom) prenosu tepla musí byť vykonávané iba autorizovanou osobou. Ak existuje predpoklad, že teplota môže klesnúť pod 0 C, musí byť ohrievač vody vyprázdnený prostredníctvom poistného ventilu. V prevádzke (v režime ohrevu) je nevyhnutné, aby voda voľne (hadicou) kvapkala z poistného ventilu. Musí zostať otvorený do atmosféry. Pre bezpečnú prevádzku ohrievača, pravidelne čistite a kontrolujte poistný ventil, či funguje správne (nie je blokovaný), a v regiónoch s vysoko vápenitú vodou je nutné čistiť usadeniny vápenca. Toto nie je súčasťou záručného servisu a údržby. Ak pri zdvíhaní (otváraní) páčky poistného ventilu - je nádrž na vodu plná a z drenážneho otvoru nebude vytekať voda. Je to ukazovateľ poruchy a prevádzka zariadenia musí byť zastavená. Toto zariadenie nesmú obsluhovať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo ľudia s nedostatkom skúseností a znalostí tohto zariadenia, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo poučení v súlade s návodom na obsluhu zariadenia, osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutné dodržiavať preventívnu údržbu, výmenu horčíkovej anódy a odstraňovanie usadeného vápenca i po záručnej dobe zariadenia. 9 PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA Počas bežnej prevádzky ohrievača TÚV (vplyvom vysokej teploty) sa vytvárajú usadeniny vápenca (tzn. Vodný kameň). Preto výrobca tohto zariadenia odporúča preventívne údržbu Vášho ohrievača TÚV každé dva roky autorizovanou servisnou firmou (osobou). Táto údržba by mala zahŕňať čistenie a kontrolu horčíkovej anódy, ktorú v prípade potreby nahradí novou. Každá preventívna údržba uvedeného typu musí byť zapísaná do záručného listu a musí byť uvedený dátum vykonania údržby, názov firmy vykonávajúce údržbu, meno osoby, ktorá vykonala činnosť, podpis. Nesplnením tejto požiadavky zaniká záruka Vášho ohrievača. UPOZORNENIE! Výrobca nenesie zodpovednosť za všetky následky vyplývajúce z nedodržiavania týchto pokynov. 12

13 Distribútor výrobkov firmy TESY Ltd. PS-MOS, s.r.o. Lúčna 2, Šaľa Slovenská republika Tel. fax: (0)

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU Kombinované ohrievače a zásobníky vody pre zvislú montáž ZÁSOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY OKC 80 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKC 160 OKC 160/1

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU OHRIEVAČE VODY STACIONÁRNE ELEKTRICKÉ OKCE 100 S/2,2 kw OKCE 200 S/3-6 kw OKCE 300 S/1 MPa OKCE 125 S/2,2 kw OKCE 250 S/2,2 kw OKCE 400 S/1 MPa OKCE 160 S/2,2 kw OKCE 250

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Kombinované Elektrické OKC 80 OKCE 50 OKC 100 OKC 100/1 m 2 OKCE 80 OKC 125 OKC 125/1 m 2 OKCE 100 OKC 160 OKC 160/1 m 2 OKCE

Διαβάστε περισσότερα

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi

Hoval Modul-plus Ohrievač vody. Popis produktu. Hoval ohrievač vody Modul-plus. Ovládací panel s termostatmi Ohrievač vody Popis produktu Hoval ohrievač vody Ohrievač teplej vody z nerezu Plášť vykurovacej vody z ocele Tepelný výmenník vo forme modulových buniek z ocele pre tepelné výkony až 0 000 l/h à 60 C

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY

ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY ELEKTRICKÝ PRÙTOKOVÝ OHؾVAÈ VODY ELEKTRICKÝ PRIETOKOVÝ OHRIEVAČ VODY 3,5 4,4 5,5 Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zaøízení, zajišující dlouhodobou a nezávadnou funkci.

Διαβάστε περισσότερα

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM

ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM Návod na obsluhu a inštaláciu ZÁSOBNÍKOVÉ OHRIEVAČE VODY S NEPRIAMYM OHREVOM UBS 80 M UBS 100 UBS 100 V UBS 100 M UBS 100 Q UBS 125 UBS 125 V UBS 125 M UBS 125 Q UBS 160 UBS 160 V UBS 160 M UBS 160 Q UBS

Διαβάστε περισσότερα

Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL

Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Nepriamo vyhrievaný teplovodný zásobník STORACELL pre pripojenie k plynovému kotlu Junkers $ % $! &! 4 ST 120-2 E... ST 160-2 E... 6 720 613 998 SK

Διαβάστε περισσότερα

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru

Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu AVDS na paru Údajový list Redukčné ventily (PN 25) AVD na vodu na paru Popis Základné údaje AVD DN 15-50 k VS 0,4 25 m 3 /h PN 25 Rozsah nastavenia: 1 5 bar/3 12 bar Teplota: - cirkul. voda/voda s glykolom do 30 %:

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Zásobník TÚV $ % $! &! 4 Logalux WU 120 W WU 160 W Pre odborné zaobchádzanie Pred montážou si prosím pozorne prečítajte! 6 720 642 856 (04/2010) Obsah Obsah 1 Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25)

Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Údajový list Regulátor tlaku prepúšťaním AVA (PN 25) Popis AVA je priamočinný regulátor tlaku prepúšťaním, vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor je spravidla zatvorený

Διαβάστε περισσότερα

Nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody STORACELL

Nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody STORACELL Nepriamo ohrievaný zásobník teplej vody STORACELL ST 50-5 Obj. č. 7 719 001 550 SO 200 1 Obj. č. 7 719 001 169 ST 80 5 Obj. č. 7 719 001 551 SK 130 3 ZB Obj. č. 7 719 000 958 ST 75 Obj. č. 7 719 001 406

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

Tlaková nádrž pre Solárne Systémy. Návod na použitie

Tlaková nádrž pre Solárne Systémy. Návod na použitie Tlaková nádrž pre Solárne Systémy Návod na použitie Obsah 1. Charakteristika 2. Do pozornosti 3. Technické údaje 4. Inštalácia a prepojenia 5. Používanie 6. Údržba 7. Závady a ich odstránenie 1.Charakteristika

Διαβάστε περισσότερα

Solárny kombinovaný zásobník STORACELL

Solárny kombinovaný zásobník STORACELL Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Solárny kombinovaný zásobník STORACELL 6 720 610 983-00.2J SP 750 solar 6 720 613 952 (2007/03) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostné upozornenia a vysvetlenie

Διαβάστε περισσότερα

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk SLUŽBY s. r. o.

Staromlynská 29, Bratislava tel: , fax: http: //www.ecssluzby.sk   SLUŽBY s. r. o. SLUŽBY s. r. o. Staromlynská 9, 81 06 Bratislava tel: 0 456 431 49 7, fax: 0 45 596 06 http: //www.ecssluzby.sk e-mail: ecs@ecssluzby.sk Asynchrónne elektromotory TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA. Nominálne výkony

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

Zásobníkové ohrievače vody 2013 vydanie január 2013

Zásobníkové ohrievače vody 2013 vydanie január 2013 vydanie január 2013 Zásobníkové ohrievače vody 2013 Záruka: rokov na vnútornú smaltovanú nádrž, 2 roky na ostatné súčasti. Na malé elektrické ohrievače (kompletný výrobok) 2 roky. Európsky zväz výrobcov

Διαβάστε περισσότερα

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV

CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV CENNÍK VYBRANÝCH VÝROBKOV platný od 1. 4. 2015 POISTNÉ VENTILY 311 Poistný ventil. Vypúšťací pretlak 20 %. Uzatvárací rozdiel 20 %. PN 10 Prevádzková teplota 5 110 C Nastavenia: 2,5-3 - 3,5-4 - 5-6 - 7-8

Διαβάστε περισσότερα

Zostavy solárnych panelov

Zostavy solárnych panelov Zostavy solárnych panelov Návod na použitie a upozornenia Vážený zákazník, Blahoželáme vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku spoločnosti Immergas, ktorý vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie.

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ

Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Solárne systémy Plynové kondenzačné kotly condens Lev KKZ Lev Heliotwin KKZ Stacionárne kondenzačné kotly Kompaktné jednotky na vykurovanie a ohrev teplej vody v zabudovanom zásobníku. Vysokoúčinné, úsporné

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

vrz HAKL PM-TB Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality

vrz HAKL PM-TB Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality vrz19052016 HKL PM-TB Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu SK Nemecký certifikát kvality Popis výrobku: Elektrický prietokový ohrievač vody HKL PM-TB zohrieva vodu okamžite po

Διαβάστε περισσότερα

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU ZÁVESNÝCH PLYNOVÝCH ZÁSOBNÍKOVÝCH OHRIEVAČOV VODY S ODVODOM SPALÍN DO KOMÍNA PRÍSLUŠENSTVO OHRIEVAČOV VODY prerušovač ťahu poistný ventil so spätným ventilom zoznam servisných

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Kompaktná kondenzačná vykurovacia centrála 6720613308-00 Logamax plus GB152-16T 120 Logamax plus GB152-24T 150 Logamax plus GB152-24T 83S Logamax plus GB152-24T 170SR Pre odborných

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol Logamax plus GB022-24K Pre odborných pracovníkov Pred vykonaním montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte 724 7900 (2009/0 9 ) SK 2 3 3 4

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Kombinovaný zásobník Logalux P750 S Pre odborných pracovníkov Pred vykonaním montáže a údržby si prosím pozorne prečítajte. 6 720 643 369 (03/2001) SK Predslov UPOZORNENIE PRE

Διαβάστε περισσότερα

vrz HAKL MK-2 Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality

vrz HAKL MK-2 Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality vrz11032016 HAKL MK-2 Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu SK Nemecký certifikát kvality Popis výrobku: Elektrický prietokový ohrievač vody HAKL MK-2 zohrieva vodu okamžite po

Διαβάστε περισσότερα

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník)

Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Nová generácia tepelných čerpadiel Gorenje Informácie o výrobku Názov modelu: Aerogor ECO prevodník 10 A Typ: vzduch na vodu (DC prevodník) Vykurovací systém s tepelným čerpadlom vzduch - voda (Aerogor

Διαβάστε περισσότερα

Príručka pokynov a upozornení. Inštalatér Užívateľ Technik. UB INOX Solar ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM

Príručka pokynov a upozornení. Inštalatér Užívateľ Technik. UB INOX Solar ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM SK Príručka pokynov a upozornení Inštalatér Užívateľ Technik UB INOX Solar 200-2 ANTIKOROVÝ ZÁSOBNÍK TÚV SO ZABUDOVANÝM SOLÁRNYM OKRUHOM Vážený zákazník, gratulujeme Vám, že ste si zvolil vysoko kvalitný

Διαβάστε περισσότερα

Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE

Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE Preklad pôvodného návodu na použitie NÁVOD NA POUŽITIE POPIS ČASTÍ 1- tlačidlom RESET 2- indikátor zastavenia chodu na sucho 3- napäťový indikátor 4- svorky pripojenia motora 5- nastavovacia skrutka prevádzkového

Διαβάστε περισσότερα

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA

V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000, V5010 Kombi-3-plus REGULAČNÉ VENTILY S MOŽNOSŤOU UZAVRETIA A VYPUSTENIA V5000 Kombi-3-plus Červený V5010 Kombi-3-plus Modrý OBSAH ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU Stručný prehľad... 2 Konštrukcia... 2 Materiál...

Διαβάστε περισσότερα

OHRIEVAČE VODY OHREV VODY I VYKUROVANIE I OBNOVITELNÉ ZDROJE

OHRIEVAČE VODY OHREV VODY I VYKUROVANIE I OBNOVITELNÉ ZDROJE OHRIEVAČE VODY 2015 OHREV VODY I VYKUROVANIE I OBNOVITELNÉ ZDROJE 80 ROKOV RASTU NA ZÁKLADE INOVÁCÍÍ V roku 1930 založil Aristide Merloni spoločnosť Industrie Merloni v regióne Marche v Taliansku a začal

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK

CERAPURACU-Smart. Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody ZWSB 30-4 A. Návod na inštaláciu a údržbu (2011/12) SK Návod na inštaláciu a údržbu Plynový kondenzačný kotol so zabudovaným zásobníkom teplej vody CERAPURACU-Smart 6 720 647 458-00-1O ZWSB 30-4 A 6 720 647 439 (2011/12) SK Obsah Obsah 1 Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Solárny modul SM2/SM2-2

Solárny modul SM2/SM2-2 Návod na montáž a obsluhu Solárny modul SM2/SM2-2 s blokovaním kotla solárnym zariadením WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3062222_201607 Zmeny

Διαβάστε περισσότερα

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO

Lev. Návod na obsluhu a inštaláciu kotla. Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) 24 KKV 28 KKV 28 KKO Lev Návod na obsluhu a inštaláciu kotla 24 KKV 28 KKV 28 KKO Závesný kondenzačný kotol Výkon 5-27,9 kw / 5,7-31,7 kw Ohrev teplej vody (24 / 28 KKV) SK verzia 0020041820_01 Protherm Lev 24 KKV, 28 KKV,

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod Popis zariadenia. Dokumentácia k výrobku.... Príslušné dokumenty.... Vysvetlenie symbolov.... Ochranné funkcie zariadenia....

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku (PN 25) AVP montáž do spiatočky a montáž do prívodu, meniteľné nastavenie Popis AVP(-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku, vyvinutý predovšetkým pre

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu

Regulátor prietoku (PN16) AVQ montáž do spiatočky a montáž do prívodu Údajový list Regulátor prietoku (PN16) montáž do spiatočky a montáž do prívodu Popis je priamočinný regulátor prietoku vyvinutý predovšetkým pre systémy centrálneho zásobovania teplom. Regulátor sa zatvára

Διαβάστε περισσότερα

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42

Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ21 25 KKZ42 Návod na inštaláciu TIGER CONDENS 25 KKZ2 25 KKZ42 OBSAH ÚVOD Návod...3. Dokumentácia k výrobku...3.2 Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 2 Popis zariadenia...3 2. Ochranné funkcie zariadenia...3

Διαβάστε περισσότερα

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV

condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS 12 KKO 25 KKO 30 KKO 25 KKV condens Návod na inštaláciu PANTHER CONDENS KKO 5 KKO 30 KKO 5 KKV OBSAH ÚVOD Návod... 3. Dokumentácia k výrobku...3. Príslušné dokumenty...3.3 Vysvetlenie symbolov...3 Popis zariadenia... 3. Ochranné

Διαβάστε περισσότερα

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU DOMÁCE VODNÉ TEPELNÉ ČERPADLO SPLIT - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 SLOVENČINA DHWHPU26G ON/OFF Pred použitím vášho domáceho tepelného vodného čerpadla si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte

Διαβάστε περισσότερα

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám.

Cenník tepelných čerpadiel. Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. Cenník tepelných čerpadiel Prečo Vaillant? Naša planéta v sebe skrýva nepredstaviteľnú energiu, ktorá teraz môže slúžiť i Vám. platný od 1. 2. 2014 Označovanie výrobkov Vaillant VUW VU VUI VKK VSC MAG

Διαβάστε περισσότερα

Tento rok teda spoločnosť oslavuje úctyhodných 55 rokov výroby ohrievačov vody v Poprade.

Tento rok teda spoločnosť oslavuje úctyhodných 55 rokov výroby ohrievačov vody v Poprade. Zásobníkové ohrievače vody 2016 1 2 V roku 1961 priniesla spoločnosť Tatramat na trh prvé ohrievače vody. Pre smerovanie matejovského podniku to bola historická zmena. Jej pamätník Michal Skokan si na

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Plynový závesný kondenzačný kotol CGB-75 CGB-100 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802, fax +421 2 4820 0822, www.wolfsr.sk Art.-Nr.

Διαβάστε περισσότερα

Soline EV. Návod na použitie a upozornenia

Soline EV. Návod na použitie a upozornenia Soline EV SK Návod na použitie a upozornenia OBSAH 1 VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA 2 BALENIE 3 TECHNICKÉ VLASTNOSTI A ROZMERY 3.1 POPIS... 5 3.2 ROZMERY... 5 3.3 TECHNICKÉ ÚDAJE... 5 3.4 STRATY HYDRAULICKÝM ODPOROM...

Διαβάστε περισσότερα

vrz HAKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality

vrz HAKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu Nemecký certifikát kvality vrz05022016 HKL PM-B Elektrický prietokový ohrievač vody Návod na montáž a obsluhu SK Nemecký certifikát kvality SK Popis výrobku: Elektrický prietokový ohrievač vody PM-B je slovenský výrobok. Svojím

Διαβάστε περισσότερα

Calypso Pohon pre krídlové brány

Calypso Pohon pre krídlové brány Calypso Pohon pre krídlové brány Strana 1 z 7 CALYPSO DOLEŽITÉ UPOZORNENIA V2 ELETTRONICA si vyhradzuje právo upravovať produkt bez predchádzajúceho upozornenia. Taktiež spoločnosť odmieta zodpovednosť

Διαβάστε περισσότερα

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika

CERAPURSMART. Plynový závesný kondenzačný kotol ZSB 14-3 C... ZSB 22-3C... ZWB 24-3 C... Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Návod na inštaláciu a údržbu pre servisného technika Plynový závesný kondenzačný kotol CERAPURSMART 6 70 63 085-00.O ZSB 4-3 C... ZSB - 3C... ZWB 4-3 C... 6 70 65 77 (0/04) SK Obsah Obsah Vysvetlenie symbolov

Διαβάστε περισσότερα

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, tel , fax ,

Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, Bratislava, tel , fax , Montážny návod Plynový závesný kotol CGB-35 kondenzačný kotol CGB-50 kondenzačný kotol CGB-K40-35 kombinovaný kotol Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava, tel. +421 2 4820 0802,

Διαβάστε περισσότερα

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU PLYNOVÝ OHRIEVAČ VODY - NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU SK 1 GWH --NNBWCU G20 2013 s reguláciou Pred použitím plynového ohrievača vody si prosím pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce

Διαβάστε περισσότερα

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu

Ventilová sada VOS Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu Ventilová sada VOS SD30 TBVC BPV AV TBVC SD30 AV BPV Inštrukcie pre montáž, obsluhu a údržbu SK VOS VOS, sada ventilov on/off -cestný kombinovaný regulačný a vyvažovací ventil so servopohonom, uzatváracím

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový kondenzačný kotol 6 720 619 605-00.1O Logamax plus GB172-14 GB172-20 GB172-24 GB172-24K Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Rozloženie tepla. Energetická koncepcia z jedného zdroja

Rozloženie tepla. Energetická koncepcia z jedného zdroja ETA akumulačná nádoba a hydraulické moduly XXXXXXXXXX Rozloženie tepla. Energetická koncepcia z jedného zdroja 1 Dokonalosť je naša vášeň. www.eta.co.at VYKUROVACÍ SYSTÉM Optimálne všetko spoločne Či malý

Διαβάστε περισσότερα

Váš Vaillant predajca:

Váš Vaillant predajca: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 45, 909 01 Skalica Tel: +421 34 6966 101 Fax: +421 34 6966 111 Vaillant Centrá: Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Bratislava, Gagarinova 7/B Prešov, Vajanského

Διαβάστε περισσότερα

OHRIEVAČE VODY A VYKUROVANIE

OHRIEVAČE VODY A VYKUROVANIE OHRIEVAČE VOY A VYKUROVANIE História firmy Vitajte vo svete ohrievačov vody EÍZ EÍZ je popredný špecialista v oblasti distribúcie, predaja a servisu ohrievačov vody. Firmu založil Miroslav Elíz v roku

Διαβάστε περισσότερα

Stacionárne kondenzačné kotly LEV

Stacionárne kondenzačné kotly LEV Stacionárne kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: Z - kotol s ohrevom TV v stavanom zásobníku Spôsob odvodu spalín: K kondenzačný

Διαβάστε περισσότερα

KLIMATIZÁCIA - VODNÉ SYSTÉMY. Kazetové fancoily. Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18. Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw)

KLIMATIZÁCIA - VODNÉ SYSTÉMY. Kazetové fancoily. Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18. Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw) KLIMATIZÁCIA VODNÉ SYSTÉMY Kazetové fancoily Technický návod COLORADO K OG 9, 12, 18 Vnútorné jednotky Chladiaci výkon (kw) Vykurovací výkon (kw) K 9 OG 2T 2,2 3,3 K 12 OG 2T 3,5 4,6 K 18 OG 2T 5 5,9 K

Διαβάστε περισσότερα

Šikmý redukčný ventil

Šikmý redukčný ventil RIT Šikmý redukčný ventil séria 33 ISO 9 FM ISO 9 No. 3 Funkcia Redukčné ventily sú inštalované vo vodovodnom systéme obytných budov kvôli redukcii a stabilizácii vstupného tlaku z verejnej vodovodnej

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu Návod na montáž a údržbu Plynový závesný kondenzačný kotol 6 720 615 600-001.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25 T40 S Pre odborných pracovníkov Pred montážou a údržbou si prosím dôkladne prečítajte

Διαβάστε περισσότερα

CONDENSING. HERCULES Solar 26. Stacionárny kondenzačný kotol so zabudovaným solárnym systémom

CONDENSING. HERCULES Solar 26. Stacionárny kondenzačný kotol so zabudovaným solárnym systémom CONDENSING HERCULES Solar 26 Stacionárny kondenzačný kotol so zabudovaným solárnym systémom POHODLIE & TECHNOLÓGIA Stacionárny kondenzačný kotol so zabudovaným solárnym systémom Dlhoročné skúsenosti spoločnosti

Διαβάστε περισσότερα

Návod na použitie a upozornenia 24 2 ERP * SLO*

Návod na použitie a upozornenia 24 2 ERP * SLO* Návod na použitie a upozornenia SK AVIO 24 2 ERP *1.038455SLO* Vážený zákazník, Blahoprajeme vám k zakúpeniu vysoko kvalitného výrobku firmy Immergas, ktorý vám na dlhú dobu zaistí spokojnosť a bezpečie.

Διαβάστε περισσότερα

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív

Obsah 1. Logano G221 A Hlavné části kotla Pripojovacie rozmery Technické údaje Typy používaných palív 2 Obsah 1. Logano G221 A..... 4 1.1. Hlavné části kotla.... 4 1.2. Pripojovacie rozmery.... 5 1.3. Technické údaje.. 6 1.4. Typy používaných palív.. 7 1.5. Inštalácia... 7 1.6. Pripojenie k elektrickej

Διαβάστε περισσότερα

Návod na obsluhu GHSD 8

Návod na obsluhu GHSD 8 Vždy na Vašej strane Návod na obsluhu GHSD 8 FES2... B M SK Obsah Obsah 1 Bezpečnosť... 3 1.1 Výstražné upozornenia vzťahujúce sa na činnosť... 3 1.2 Použitie podľa určenia... 3 1.3 Všeobecné bezpečnostné

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

Odťahy spalín - všeobecne

Odťahy spalín - všeobecne Poznámky - všeobecne Príslušenstvo na spaliny je súčasťou osvedčenia CE. Z tohto dôvodu môže byť použité len originálne príslušenstvo na spaliny. Povrchová teplota na potrubí spalín sa nachádza pod 85

Διαβάστε περισσότερα

Závesné kondenzačné kotly LEV

Závesné kondenzačné kotly LEV Závesné kondenzačné kotly LEV Spôsob rozlišovania a označovania závesných plynových kotlov: LEV XX XXX Spôsob využitia: O - kotol bez ohrevu teplej vody (TV) V - kotol s ohrevom TV prietokovým spôsobom

Διαβάστε περισσότερα

Kaskádový modul KM/KM-2

Kaskádový modul KM/KM-2 Návod na montáž a obsluhu Kaskádový modul KM/KM-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3064890_201607 Zmeny vyhradené SK Obsah Bezpečnostné pokyny...

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie

Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) AVPQ montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie AVPQ-F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Údajový list Regulátor rozdielového tlaku a prietoku (PN 16) montáž do spiatočky, meniteľné nastavenie -F montáž do spiatočky, pevné nastavenie Popis (-F) je priamočinný regulátor rozdielového tlaku a

Διαβάστε περισσότερα

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov

MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov MaxxFlow Meranie vysokých prietokov sypkých materiálov Použitie: MaxxFlow je špeciálne vyvinutý pre meranie množstva sypkých materiálov s veľkým prietokom. Na základe jeho kompletne otvoreného prierezu

Διαβάστε περισσότερα

Flamco. Výrobky pre solárne systémy. Your reliable partner FLEXCON SOLAR FLEXCON V-B PRESCOR SOLAR FLEXVENT TOP SOLAR FLAMCOVENT SOLAR V DUO SOLAR

Flamco. Výrobky pre solárne systémy. Your reliable partner FLEXCON SOLAR FLEXCON V-B PRESCOR SOLAR FLEXVENT TOP SOLAR FLAMCOVENT SOLAR V DUO SOLAR VÝROKY PRE SOLÁRNE SYSTÉMY Your reliable partner Flamco Výrobky pre solárne systémy FLEXCON SOLR FLEXCON V- PRESCOR SOLR FLEXVENT TOP SOLR FLMCOVENT SOLR V DUO SOLR VYDNIE SK 2010 Solárne produkty od Flamco:

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

GE Oil & Gas. Regulátor so vzduchovým filtrom. série 78. Masoneilan* Návod na použitie. Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument

GE Oil & Gas. Regulátor so vzduchovým filtrom. série 78. Masoneilan* Návod na použitie. Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument GE Oil & Gas Regulátor so vzduchovým filtrom série 78 Masoneilan* Návod na použitie Klasifikácia údajov GE: Verejný dokument TENTO DOKUMENT OBSAHUJE OKREM POKYNOV POTREBNÝCH NA BEŽNÚ PREVÁDZKU A ÚDRŽBU

Διαβάστε περισσότερα

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie

Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8. Návod na použitie Inteligentný elektronický Solárny regulátor pre ohrev TUV SR868C8 Návod na použitie 1, Zobrazovacia jednotka display: Číslo Tlačítko na panely Popis tlačítka 1 Zelená kontrolka Kontrolka siete 2 Zapnuté/

Διαβάστε περισσότερα

Remeha Calenta inovátor komfortu. Remeha Calenta 15s/25s/28c/35s/35c PRODUKTOVÝ LIST

Remeha Calenta inovátor komfortu. Remeha Calenta 15s/25s/28c/35s/35c PRODUKTOVÝ LIST PRODUKTOVÝ LIST Remeha 15s/25s/28c/35s/35c Remeha inovátor komfortu Nový rad kondenzačných kotlov s unikátnym výmenníkom, s prípravou aj bez prípravy teplej vody, so vstavaným trojcestným ventilom. Remeha

Διαβάστε περισσότερα

Filtre a filtračná technika

Filtre a filtračná technika Filtre a filtračná technika -1 Filtre... -3 Filtračné zariadenia... -14 Filtre Hydromotory a filtračná technika 2015 www.eurofluid.sk -2 Filtre a filtračná technika -3 Sacie filtre do nádrže typu SF 340

Διαβάστε περισσότερα

Modul zmiešavača MM/MM-2

Modul zmiešavača MM/MM-2 ávod na montáž a obsluhu Modul zmiešavača /-2 WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49-8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.-r.: 3061889_201607 SK Obsah Bezpečnostné pokyny... 4 ormy a predpisy...

Διαβάστε περισσότερα

kondenzačné kotly systémy regulácie solárna technika tepelné čerpadlá vzduchotechnika kotly na tuhé palivo elektrokotly vykurovacie telesá

kondenzačné kotly systémy regulácie solárna technika tepelné čerpadlá vzduchotechnika kotly na tuhé palivo elektrokotly vykurovacie telesá Kvalitná vykurovacia technológia vyžaduje profesionálnu inštaláciu a údržbu. Spoločnosť Robert Bosch, spol. s r.o., Divízia Termotechnika Buderus preto dodáva kompletný program výhradne cez odborných kúrenárov.

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie

Obsah: strana strana Pokyny a upozornenie pre užívate a pohonu MOBY Dôležité informácie Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Inštalácia 2 2.1 Predbežná kontrola 2 2.2 Obmedzenie pre použitie 2 2.3 Montáž 3 2.3.1 Upevnenie zadnej konzoly 3 2.3.2 Upevnenie prednej konzoly 5 2.3.3 Otváranie brány

Διαβάστε περισσότερα

Káblový snímač teploty

Káblový snímač teploty 1 831 1847P01 Káblový snímač teploty QAP... Použitie Káblové snímače teploty sa používajú vo vykurovacích, vetracích a klimatizačných zariadeniach na snímanie teploty miestnosti. S daným príslušenstvom

Διαβάστε περισσότερα

Prietokový ohrievač vody DSX plne elektronicky riadený Prevádzkové a inštalačné pokyny.

Prietokový ohrievač vody DSX plne elektronicky riadený Prevádzkové a inštalačné pokyny. Prietokový ohrievač vody DSX plne elektronicky riadený Prevádzkové a inštalačné pokyny.... hospodárne teplá voda. 1 Prehľad Pri objednávke uveďte prosím typ prístroja a sériové číslo. Kryt 11 82503 12

Διαβάστε περισσότερα

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA

KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA KÖBER s.r.o. NÁSTENNÉ KONDENZAČNÉ KOTLE MOTAN POPIS KOTLA MKDENS 36 Typ: C13SPV36MEF MKDENS 25 Typ: C14SPV25MEF 0087 0480 Dodávateľ: ProAut s.r.o., Školská 30, 911 05 Trenčín IČO: 36341002 IČDPH: Sk2021919603

Διαβάστε περισσότερα

MonoControl CS pre plynovú nádrž

MonoControl CS pre plynovú nádrž MonoControl CS pre plynovú nádrž Návod na použitie Návod na montáž Je nutné mať počas jazdy vo vozidle! Strana 2 Strana 6 MonoControl CS pre plynovú nádrž Obsah Použité symboly... 2 Účel použitia... 2

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a údržbu

Návod na montáž a údržbu 6 720 612 747 10/2008 SK Pre odborných pracovníkov Návod na montáž a údržbu Plynový nástenný kotol Logamax U052-24/28K Logamax U052-24/28 6 720 612 229-00.1O Pred začatím montáže a údržby si prosím pozorne

Διαβάστε περισσότερα

Návod na montáž a obsluhu

Návod na montáž a obsluhu Návod na montáž a obsluhu Plynový kondenzačný kotol MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Tento montážny návod uložte u prevádzkovateľa! Ak nebudú dodržané pokyny v tomto návode, záruka sa neposkytuje.

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á

TECHNICKÝ CENNÍK 2015 / 10. Od októbra 2015 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! rokov Z Á R U K A A V N Á P R E D Ĺ Ž E N Á A V N Á O T N A R A G rokov Z Á R U K A P R E D Ĺ Ž E N Á Od októbra 215 novinka možnosť predĺženej záruky na nové kondenzačné kotly! TECHNICKÝ CENNÍK 215 / 1 Platný od 1. októbra 215 do odvolania alebo

Διαβάστε περισσότερα

Elektrické objemové ohřívače vody Elektrické objemové ohrievače vody

Elektrické objemové ohřívače vody Elektrické objemové ohrievače vody ELEKTRICKÉ OBJEMOVÉ OHŘÍVAČE VODY Elektrické objemové ohřívače vody ----------------------------------- Elektrické objemové ohrievače vody KONGO, KONGO fit, KONGO mini NORD 2000 NORD 2400 NÁVOD PRO MONTÁŽ

Διαβάστε περισσότερα

SOLÁRNE SYSTÉMY IMMERGAS. solárne kolektory a zostavy

SOLÁRNE SYSTÉMY IMMERGAS. solárne kolektory a zostavy SOLÁRNE SYSTÉMY IMMERGAS solárne kolektory a zostavy PRINCÍP ČINNOSTI Ako to funguje? Solárnú energiu aktívne absorbujú a spracovávajú solárné kolektory. Sú to samostatne stojace panely, ktoré môžu byť

Διαβάστε περισσότερα

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element

Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010. Plynové kondenzačné kotly. Logano plus GB402. Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw. Teplo je náš element Podklady pre projektovanie vydanie 10/2010 Logano plus GB402 Plynové kondenzačné kotly Rozsah výkonu od 320 kw do 620 kw Teplo je náš element Obsah Obsah 1 Plynový kondenzačný kotol s hliníkovým výmenníkom

Διαβάστε περισσότερα

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV

Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV Multifunkčný termostatický cirkulačný ventil MTCV Úvod Obrázok 1 Základná verzia A Obrázok * Samočinná verzia s funkciou automatickej dezinfekcie B * teplomer je len ako dodatočné príslušenstvo Obrázok

Διαβάστε περισσότερα