ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLIA N Á V R H"

Transcript

1 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E - ROZÁLI N Á V R H (určené na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/ 040 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan rchitektonická kancelária, Letná Košice Tf.: hlavný riešiteľ: ing. arch. Ján Sekan autorizovaný architekt SK reg. č. 009 Odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPD: Ing. arch. Vladimír Debnár Spracované v: máj 206

2 თ厷თ厷თ厷 თ厷 თ厷თ厷 თ厷თ厷 თ厷 თ厷 თ厷ᙗ咷 თ厷c é ä j თ厷 თ厷 B თ厷V თ厷 Č თ厷თ厷 თ厷თ厷თ厷 თ厷 ᘗ唷 ᘗ唷 ᙗ咷 თ厷თ厷თ厷თ厷თ厷 თ厷თ厷 თ厷 თ厷 თ厷 თ厷 c d (KUN) თ厷 თ厷თ厷თ厷 თ厷3 c c j f ᘗ唷 თ厷 ú თ厷 თ厷თ厷თ厷 თ厷4 gთ厷 თ厷 თ厷 თ厷 თ厷თ厷თ厷 თ厷თ厷 d ž ᘗ唷თ厷 თ厷 თ厷თ厷თ厷 თ厷თ厷 é თ厷 თ厷თ厷თ厷თ厷 თ厷 dň თ厷 თ厷 თ厷 თ厷თ厷 თ厷 თ厷თ厷 თ厷თ厷თ厷თ厷

3 თ劷 é ú j თ厷თ厷თ厷 Ꮷ呷 M თ厷 K š Ꮷ呷 თ厷 თ厷 თ厷 თ厷თ厷 Ꮷ呷 d Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 d Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷Ꮷ呷Ꮷ呷Kთ厷Ꮷ呷Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷თ厷 K š Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷Ꮷ呷თ厷Ꮷ呷Ꮷ呷Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 K თ厷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷Ꮷ呷 Ꮷ呷Ꮷ呷Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 f Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 K š Ꮷ呷 Ꮷ呷៧嗷 Ꮷ呷 d d ť Ꮷ呷Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 K š Ꮷ呷 Ꮷ呷 ៧嗷 თ厷 თ厷ť Ꮷ呷 Ꮷ呷Ꮷ呷 d Ꮷ呷 თ厷 თ厷Ꮷ呷 ៧嗷Ꮷ呷 Ꮷ呷თ厷 Ꮷ呷 თ厷თ厷៧嗷៧嗷 თ厷 š თ厷 Ꮷ呷 თ厷 თ厷Ꮷ呷 ៧嗷ៗ噧 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷თ厷თ厷៧嗷 d Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 K šᏧ呷Ꮷ呷 ៧嗷 თ厷 Ꮷ呷Ꮷ呷 K šᏧ呷Ꮷ呷៧嗷 M E K š Ꮷ呷 ៧嗷 თ厷 Ꮷ呷Ꮷ呷 თ厷 K šᏧ呷Ꮷ呷៧嗷 Ꮷ呷 d d d Ꮷ呷 d Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 თ厷თ厷 თ厷Ꮷ呷 é d Ꮷ呷Ꮷ呷Z M d dთ厷 M d d თ厷 Ꮷ呷თ厷 თ厷 d Ꮷ呷 d d თ厷 თ厷 www თ厷 თ厷 თ厷 š თ厷 Ꮷ呷 თ厷 თ厷Ꮷ呷 ៧嗷ៗ噧 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷თ厷თ厷៧嗷 Ꮷ呷ô d თ厷თ厷 Ꮷ呷Ꮷ呷Z თ厷თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 - d é Ꮷ呷 ô៧嗷 თ厷თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 ť Ꮷ呷Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 თ厷 თ厷 თ厷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 d dᏧ呷šᏧ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 ď Ꮷ呷თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 é.. Zá l é ú j Ꮷ呷თ厷 თ厷 Ꮷ呷 é Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 é š Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 š Ꮷ呷Ꮷ呷Z Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 თ厷 d Ꮷ呷 d Ꮷ呷 d d š é Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 d é თ厷 Ꮷ呷თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 f š Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷თ厷 Ꮷ呷 d d Ꮷ呷š Ꮷ呷Ꮷ呷Z d d š é dň d é Ꮷ呷 ៧嗷 d Ꮷ呷Ꮷ呷Z š Ꮷ呷თ厷 თ厷 Ꮷ呷 d š თ厷 d Ꮷ呷 თ厷 თ厷Ꮷ呷თ厷 თ厷 თ厷 Ꮷ呷 თ厷 d Ꮷ呷 თ厷 თ厷Ꮷ呷თ厷 თ厷 თ厷 2. R š úთ劷 თ劷 éთ劷თ劷 თ劷lá თ劷 თ劷თ劷 თ劷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 d š é Ꮷ呷 ៧嗷 ៧嗷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 d é d d Ꮷ呷 é თ厷თ厷 Ꮷ呷Ꮷ呷 თ厷 é Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 é თ厷 თ厷Ꮷ呷 Ꮷ呷თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Z თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 é Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 Z თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 dᏧ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 šთ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 dᏧ呷 d Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 KᏧ呷-Ꮷ呷 თ厷თ厷თ厷Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 d ៧嗷 Ꮷ呷 თ厷 Z თ厷 é Ꮷ呷 თ厷Ꮷ呷 Ꮷ呷 é Ꮷ呷 Ꮷ呷 d Ꮷ呷 d Z თ厷 Ꮷ呷 თ厷 თ厷 d Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 KᏧ呷-Ꮷ呷 ៧嗷 Ꮷ呷 é თ厷 Ꮷ呷 თ厷 K š Ꮷ呷 Ꮷ呷៧嗷 თ厷 თ厷თ厷თ厷Ꮷ呷ៗ噧 Ꮷ呷 თ厷თ厷თ厷თ厷ៗ噧 თ厷Ꮷ呷 თ厷თ厷Ꮷ呷Ꮷ呷ៗ噧თ厷 ៧嗷თ厷 თ厷ť៧嗷Ꮷ呷 თ厷თ厷თ厷თ厷 ៧嗷თ厷 თ厷ť៧嗷Ꮷ呷 თ厷თ厷თ厷თ厷 ៧嗷თ厷 თ厷ť៧嗷Ꮷ呷 თ厷თ厷Ꮷ呷៧嗷ៗ噧თ厷Ꮷ呷 თ厷თ厷Ꮷ呷Ꮷ呷Ꮷ呷 თ厷თ厷Ꮷ呷Ꮷ呷Ꮷ呷 თ厷თ厷თ厷თ厷 Ꮷ呷 თ厷 თ厷 š é Ꮷ呷 ៧嗷 ៧嗷 ៧嗷Ꮷ呷 თ厷 K š Ꮷ呷 Ꮷ呷Ꮷ呷 თ厷 თ厷 თ厷 თ厷ť Ꮷ呷 Ꮷ呷თ厷 Ꮷ呷 é Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 თ厷 თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 šთ厷 Ꮷ呷 Z თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 ៧嗷 é თ厷 თ厷 თ厷-თ厷თ厷ៗ噧 თ厷 Ꮷ呷Ꮷ呷 Ꮷ呷 d K Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 თ厷ť Z თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷თ厷 Ꮷ呷 šთ厷 თ厷 თ厷თ厷თ厷Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷f Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷თ厷 Ꮷ呷 d Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Mთ厷Ꮷ呷Ꮷ呷៧嗷ៗ噧თ厷თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷Ꮷ呷៧嗷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 თ厷 d Ꮷ呷 ៧嗷 d é Ꮷ呷Ꮷ呷 Ꮷ呷 d თ厷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 é ៧嗷 თ厷 é Ꮷ呷 K š Ꮷ呷 - M Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 dd é Ꮷ呷 თ厷 d Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 é თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 ď Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 d d é d é Ꮷ呷 თ厷 d თ厷 Ꮷ呷 თ厷ť MᏧ呷Ꮷ呷 Ꮷ呷 Z თ厷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 d d Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷 d ៗ噧 ៧嗷Ꮷ呷 ៧嗷 Ꮷ呷 თ厷 Ꮷ呷ៗ噧 თ厷 Ꮷ呷Ꮷ呷Ꮷ呷 š ៗ噧 Ꮷ呷 თ厷 თ厷 Ꮷ呷Ꮷ呷 Ꮷ呷 Ꮷ呷 ៗ噧 თ厷 fᏧ呷 თ厷 ňთ厷 ៗ噧 თ厷 თ厷 é d Ꮷ呷 d Ꮷ呷 d Ꮷ呷 Ꮷ呷 თ厷თ厷 თ厷 თ厷 თ厷ť თ厷 dň თ厷 თ厷 თ厷თ厷თ厷 თ厷თ厷თ厷თ厷თ厷თ厷თ厷თ厷

4 Prípustná doplnková funkčná náplň: domáce pracovisko bez neg. vplyvu na bývanie, obchod, sluţby Neprípustná funkčná náplň: Poľnohosp. výroba, chov úţitkových zvierat, výroba a sluţby negatívne pôsobiace na funkciu bývania priestorová regulácia: KZO=0,4, KZ=0,5, max. podlaţnosť: 2NP Iné: Pred povoľovaním stavieb v lokalite vyţiadať podmienky obvodného Banského úradu. Povinnosť vykonať účelový geologický prieskum s cieľom zistenia základových pomerov kvôli potencionálne nestabilnému územiu. 2.4 Vyhodnotenie limitov vyuţitia územia druh limitu ochranné pásmo letiska KSC: chránené loţiskové územie, dobývací priestor: ÚSES, chránené časti prírody, ochrana pamiatok stredné radónové riziko vyhodnotenie limitovaná výška stavieb na 2 NP Dopravným úradom návrhom sa obmedzí vyťaţiteľnosť suroviny len v nepatrnej miere, ÚPN HS pripúšťa výstavbu v danom území nezasahujú do územia protiradónové opatrenia na úrovni jednotlivých domov pôdny fond kanalizácia DN300 v Zvolenskej vodovod DN50 vo Zvolenskej, t.j. z vdj Dolný Bankov, v súlade poţiadavkou VVS a.s. STL plynovod D50 trafostanica Zvolenská Zvolenská ul. MO4,5/30 zastávka MHD Baňa Bankov predbeţný súhlas vydaný v ÚPN HS pre navrhovanú kapacitu nepredstavuje limit pre navrhovanú kapacitu nepredstavuje limit, jeho zlý stav však vyţaduje rekonštrukciu, kapacita vodojemu nepredstavuje limit pre navrhovanú kapacitu nepredstavuje limit pre navrhovanú kapacitu nepredstavuje limit pre navrhovanú kapacitu potrebné rekonštruovať na min. MO6,5/30 + chodník,50 m nepresahuje limit dostupnosti na MHD, je v dosahu 400 m 2.5 Urbanistická koncepcia funkčného a priestorového riešenia Územie neprejazdné, usporiadané okolo obytnej ulice s otočkou. Obytná ulica je vypojená cca kolmo zo Zvolenskej a je trasovaná tak, aby po celej dĺţke mala rovnaký sklon 8,5%. Celé riešené územie je určené pre bývanie v radových rodinných domoch, bez včlenenia občianskej a inej vybavenosti do domoradia. Usporiadanie domov je kolmé na vrstevnice, čiţe vo vzťahu k uličnej čiare vytvára pílovitú zástavbu. Domy sú dvojpodlaţné bez podpivničenia, vzájomne sú spojené krytým parkovacím miestom, nad ktorým je obytná terasa. Vzhľad budov nad i pod komunikáciou je jednotného dizajnu so šikmou pultovou strechou. 2.6 Začlenenie do okolitej zástavby Okolitú zástavbu predstavuje niekoľko baníckych domčekov, ktoré predpokladáme, kvôli ich fyzickému stavu budú onedlho asanované. Dbať na súlad s okolitou zástavbou teda potrebné nie je. 2. Určenie pozemkov, ktoré sa nezaraďujú medzi stavebné Územný plán HS Košice určuje celé RÚ ako funkčnú plochu málopodlaţnej bytovej zástavby, všetky pozemky v RÚ je moţné zaradiť medzi stavebné 2.8 Zastavovacie podmienky jednotlivých stavieb regulačný celok RC-I a RC-IB: Rodinné domy radové, dvojpodlaţné, bez suterénu, nadväzujúce na seba krytými státiami na auto so strešnými terasami, strecha pultová, terasa neprestrešená, v predzáhradke ešte jedno nekryté parkovacie miesto, domy pribliţne kolmé na vrstevnice, šikmé voči uličnej čiare, pílovitá zástavba. Všetky domy prístupné z ulice, stavebná čiara je 3,0 m od uličnej čiary. Šírka zástavby 0,80 m. Hĺbka zástavby je ľubovoľná, budova sa však smie priblíţiť k pozemkovej hranici paralelnej s prístupovou komunikáciou na max. 2,0 m. Technické vybavenie územia v telese komunikácie, verejná zeleň sa navrhuje pozdĺţ prístupovej komunikácii na jej neobostavanom úseku. Zastaviteľnosť pozemku budovami je 40%, budovami a vodonepriepustnými spevnenými plochami je 50% (asfalt, betón, zámková dlaţba...) Index podlaţných plôch (IPP) je pre RC-I 0,60, koeficient zastavanosti objektami (KZO) je 0,396 a koeficient zelene (KZ) je 0,45. Jedná sa o celkové koeficienty za územie, pre pozemky jednotlivých RD môţu byť odlišné. Oplotenie medzi pozemkami za domami pletivové do výšky max 50 cm, podmurovka max 30 cm nad úroveň vyššie poloţeného pozemku. Ploty predzáhradiek do ulice ţiadne. Územný plán zóny Rozália návrh na prerokovanie Str. 3 Tlač dňa: :58:00

5 2.9 Chránené časti krajiny regulačný celok RC-II: prístupová komunikácia na neobostavanom úseku kategórie MO 6,0/30 s jednostranným chodníkom 2,0 m. Na obostavanom úseku MOU 4/30 s ukľudňujúcimi prvkami obytná ulica s celkovou šírkou koridoru,5 m. Integrované objekty zberu odpadov a merania elektriky a plynu na pozemkoch jednotlivých RD môţu byť aj zdruţené pre susediace objekty regulačný celok RC-III: rekonštrukcia Zvolenskej na úseku Stará Spišská RC-II z kategórie MO 4,5/30 na kategóriu MO6,0/30 s jednostranným chodníkom 2, 0 m. Nie sú prítomné 2.0 Etapizácia uskutočnenia návrhu Navrhuje sa výstavba v jednej etape 2. Pozemky verejnoprospešných stavieb, asanácií Verejnoprospešné stavby sa nenavrhujú 2.2 Záväzná časť regulatívy funkčného vyuţívania a priestorového usporiadania funkčné vyuţitie určené: bývanie čisté v rodinných domoch funkčné vyuţitie doplnkové: domáce pracovisko bez negatívneho vplyvu na bývanie, obchod, sluţby funkčné vyuţitie zakázané: akékoľvek funkcie nezlučiteľné s bývaním regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia šírka dopravného priestoru obytnej ulice prístupová komunikácia kategória,5 m, samotná komunikácia kategória MOU 5,0/30 s prvkami ukľudnenia a jazdnými pruhmi 2,5m + obratisko tvaru T, funkčná trieda C3. Samotný dizajn ukľudnujúcich prvkov je predmetom projektu stavby MO 6,0/30 + jednostranný chodník 2, 0 m na juţnej strane komunikácie Odstavovanie automobilov na kaţdom pozemku zabezpečiť dve miesta podľa STN rekonštrukcia Zvolenskej zásobovanie pitnou vodou hydranty odkanalizovanie splaškov MO 6,0/30 + jednostranný chodník 2, 0 m na západnej strane komunikácie z rekonštruovaného vodovodu DN00 vo Zvolenskej ul. napojiť zásobovanie 2 b.j. uličným vodovodom DN00 ktorý je napojený z vodojemu Dolný Bankov cez vodovod Bane Bankov (nie je v správe VVS) 2x na prístupovej komunikácii a 2x na rekonštruovanom úseku Zvolenskej do rekonštruovanej kanalizácie DN300 vo Zvolenskej s napojením na verejnú kanalizáciu DN300 na Starej Spišskej odkanalizovanie zráţkových vôd z komunikácií do uličnej kanalizácie, z pozemkov domov - vsakovať na vlastnom pozemku, 2-vyuţiť ako úţitkovú vodu zásobovanie plynom zásobovanie el. energiou Verejné osvetlenie regulatívy umiestnenia stavieb stavebná čiara: 3,0 m od uličnej čiary navrhovaným STL plynovodom D50 z napojovacieho bodu na hraniciach pozemkov 8080 a 808/ z napojovacieho bodu TF Zvolenská zemným káblom NYY- J4x50 Umiestniť tak, aby bola voľná šírka chodníka,5m+0,25m výška zástavby a podlaţnosť: 2 NP, najviac však 9,0 m od rastlého terénu šírka zástavby: 0,80 m v smere kolmom na parceláciu výška zástavby: 8,50 m, s komínmi, anténami a pod. 9,50 m tabuľka koeficientov za jednotlivé pozemky a za celý regulačný celok I: regulačný celok č. plocha (m2) KZ KZO IPP IZ Územný plán zóny Rozália návrh na prerokovanie Str. 4 Tlač dňa: :58:00

6 RC-I 354,6 0,49 0,369 0,630 0,58 RC-I 2 254,8 0,584 0,54 0,8 0,46 RC-I 3 264,09 0,563 0,496 0,846 0,43 RC-I 4 283,0 0,524 0,462 0,8 0,46 RC-I 5 323,33 0,460 0,405 0,69 0,540 RC-I 6 59,8 0,25 0,6 0,385 0,43 RC-IB 303,6 0,49 0,49 0,03 0,509 RC-IB 8 259,9 0,54 0,490 0,82 0,426 RC-IB 9 254,94 0,586 0,500 0,83 0,44 RC-IB 0 249,90 0,59 0,50 0,854 0,403 RC-IB 245,02 0,609 0,520 0,8 0,39 RC-IB 2 539,4 0,2 0,236 0,396 0,23 celý RC 392,99 0,45 0,396 0,60 0,543 KZ koeficient zastavanosti KZO koeficient zastavanosti objektami IPP index podlažných plôch IZ index zelene regulatívy začlenenia do okolitej zástavby nestanovujú sa určenie stavieb, na ktoré sa nevyţaduje rozhodnutie o umiestnení stavebný objekt regulačný celok parcelné čísla SO 0 Hrubé terénne úpravy a oporné múry RC-I, II, III 05/, 083, 0, 09, 08, 8080 SO 02 Dom typu (č. aţ 6) RC-I 05/, 0, 09, 08, 083 SO 02B Dom typu B (č. -2) RC-IB 05/, 083 SO 03 Prístupová komunikácia a obytná ulica RC-II 8080, 083, 08, 09, 0, 05/ SO 04 Distribučné NN rozvody RC-I, II 8080, 083, 08, 09, 0, 05/ SO 05 Verejné osvetlenie RC-I, II 8080, 083, 08, 09, 0, 05/ SO 06 Vodovod RC-I, II 8080, 083, 08, 09, 0, 05/ SO 0 Kanalizácia RC-I, II 8080, 083, 08, 09, 0, 05/ SO 08 Plynofikácia RC-I, II 8080, 083, 08, 09, 0, 05/ SO 09 Oplotenie RC-I, II 8080, 083, 08, 09, 0, 05/ SO 0 Terénne a sadové úpravy RC-I, II 8080, 083, 08, 09, 0, 05/ SO Telekomunikácie RC-I, II 8080, 083, 08, 09, 0, 05/ SO 2 Obnova Zvolenskej cesty RC-III 8080 poţiadavky na delenie a sceľovanie pozemkov je vhodné sceliť pozemky pre komunikáciu. Pozemky pre stavbu domov treba preparcelovať. pozemky pre verejnoprospešné stavby a vykonanie asanácií pozemok pre verejnoprospešnú stavbu VPS ohraničený v zmysle schémy záväznej časti, zoznam parcelných čísel pre VPS reg. KN-C (k.ú. Severné mesto, okres Košice I): 05/, 0, 09, 08, 083, 8080 asanácie ţiadne zoznam verejnoprospešných stavieb VPS prístupová komunikácia a obytná ulica vrátane technickej infraštruktúry schéma záväznej časti a verejnoprospešných stavieb viď textová časť Územný plán zóny Rozália návrh na prerokovanie Str. 5 Tlač dňa: :58:00

7 REGULČᘗ号ᘗ号 ᘗ号ELᘗ号ᘗ号 z y d ý d z y d ý d z y ú ᘗ号 ú z y ú ᘗ号 ú ᘗ号EREᘗ号ᘗ号ᘗ号ᘗ号Rᘗ号ᘗ号ᘗ号Eᘇ唧ᘗ号ᘗ号 ᘗ号Tᘗ号Bᘗ号 ᘗ号 ú ᘇ匧 E ÁL ᘗ号Bᘗ号TRᘇ唧ᘗ号TEĽ ᘇ唧Eᘗ号Tᘗ号 ᘗ号ᘗ号ᘇ唧Iᘗ号E ᘗ号ᘗ号Rᘇ唧ᘗ号ᘗ号Eᘗ号ᘇ唧 ᘗ号ᘗ号ᘗ号B Iᘗ号Gᘇ唧 Rᘗ号Hᘇ唧 ᘗ号Lᘇ唧Iᘇ唧ᘇ唧R ᘇ唧EBᘗ号ᘇ唧R HLᘗ号ᘗ号Ý RIEᘇ唧ITEĽ Iᘗ号Gᘇ唧 Rᘗ号Hᘇ唧 ᘗ号ᘇ唧ᘗ号 ᘗ号Eᘗ号ᘗ号 HÉM Á ä EJ Č ᘇ匧 ᘇ唧 ᘇ唧 ᘇ唧ᘇ唧ᘗ号

8 360 m n. m. OP LETISK BC-M-23 STREDNÉ RDÓNOVÉ RIZIKO NÍZKE RDÓNOVÉ RIZIKO 63 IP- SVHOVÉ DEFORMÁCIE - POTENCIÁLNE DN 500 DN 200 STRÉ BNSKÉ DIEL - ODKLISKO DŽĎOVÁ KNLIZÁCI DN 400 BC-R(M)-4 DN 200 DN 200 DN 200 RS 000 2x3000 l/min 400 m DN 200; 0,3 MPa TS IP-3 DN m n. m. OP LETISK I. DN 400 DN m n. m. 0 NÍZKE RDÓNOVÉ RIZIKO STREDNÉ RDÓNOVÉ RIZIKO 400 m III. 8 l.s- OP HELIPORTU DN ,00 320,00 35,00 DN 200 DN 300 BC-M- DN 200 DN m n. m. OP LETISK 400 m³ 20,0 m.n.m m 259,8 m.n.m. DN ,00 305,00 DN 00/050 9 LEGEND: 400 m HRNIC KTSTRÁLNEHO ÚZEMI SEVERNÉ MESTO HRNIC RIEŠENÉHO ÚZEMI DOBÝVCÍ PRIESTOR - KOŠICE - MEGNEZIT CHRÁNENÉ LOŽISKOVÉ ÚZEMIE - KOŠICE -MGNEZIT OCHRNNÉ PÁSM VŠTKÉHO DRUHU ZBERNÉ KOMUNIKÁCIE B- ZBERNÉ KOMUNIKÁCIE B-2 PRÍSTUPOVÉ KOM. OSTTNÉ KOMUNIKÁCIE UTOBUSOVÁ ZSTÁVK MHD DOCHÁDZKOVÁ VZDILENOSŤ OD ZSTÁVKY MHD TS 2x kv VONKJŠIE EL. VEDENIE S OP 5 m OD VONK. VEDENI 2x kv VONKJŠIE EL. VEDENIE S OP 0 m OD VONK. VEDENI kv KÁBLOVÉ EL. VEDENIE TRFOSTNIC DISTRIBUČNÉ NN ELEKTRICKÉ VEDENIE - VZDUŠNÉ VODOVOD - NVRHOVNÉ ZÁSOBOVCIE POTRUBIE VODOVODNÝ RD PITNEJ VODY KNLIZÁCI SPLŠKOVÁ STREDNOTLKÝ PLYNOVOD PN 0,3 MPa; DN 200 REGULČNÁ STNIC RS NEMCOVEJ / DRS - RS 000 BC-R(M)-4 - MESTSKÉ BIOCENTRUM REGIONÁLNEHO VÝZNMU BC-M- - BIOCENTRUM MIESTNEHO VÝZNMU - SÍDLISKO WTSONOV BC-M-23 - BIOCENTRUM MIESTNEHO VÝZNMU - BNKOV ČERVENÝ KRÍŽ IP- - INTERKČNÝ PRVOK - BŇ BNKOV IP-3 - INTERKČNÝ PRVOK - WTSONOV ULIC I. - BIOKORIDOR REGIO. VÝZNMU - BOT. ZÁHR. - KOMENSKÉHO PRK III. - BIOKORIDOR REGIO. VÝZNMU - BOT. ZÁHR. CINTORÍN ROZÁLI -0, 63 - BIOKORIDORY MIESTNEHO VÝZNMU ÚPN-Z KOŠICE - ROZÁLI OBSTRÁVTEĽ MESTO KOŠICE OPRÁVNENÁ OSOB ING. RCH. VLDIMÍR DEBNÁR HLVNÝ RIEŠITEĽ ING. RCH. JÁN SEKN ŠIRŠIE VZŤHY M :5 000 MÁJ 206 VÝKRES 0

9 / /3 596/ / /2 582/ LEGEND: 53 HRNIC RIEŠENÉHO ÚZEMI KTSTRÁLNY PODKLD 809/2 466/2 VRSTEVNICE OCHRNNÉ PÁSM 466/ PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCI - NÁVRH 465 PEŠIE CHODNÍKY - NÁVRH 42/ /3 0/2 0/ 6955/ 04/28 04/6 04/9 8304/2 330 m n. m. OP VODOROVNEJ PLOCHY LETISK 04/24 04/26 04/29 836/23 09/ 04/ 04/2 04/20 04/25 09/4 836/0 05/2 04/2 04/23 09/2 09/ / C3, MO 6/ /2 0 C3, MOU 5/30 5,00 2,00 50, /2 09/3 094/ / 09/ 095/, ,00 2, , /2 2,00 2,00 2,00 5,00 50 C3, MO 6/30 4, /5 090/ /4 090/ / 463 GRÁŽOVÝ PRÍSTREŠOK MOŽNÉ PRKOVCIE STÁTIE N POZEMKU 58 NVRHOVNÁ 46/2 PRCELÁCI 469 VSTUPY DO OBJEKTOV RD 580/2 46/ NVRHOVNÉ OPLOTENIE POZEMKOV 808/ / / 52/2 53/ 54/2 53/2 54/ 088/2 54/3 088/ 560/ / / 5 808/3 56/ /24 VEREJNÁ ZELEŇ 468 SÚKROMNÁ ZELEŇ / ČÍSL POZEMKOV 46 NVRHOVNÉ OBJEKTY RODINNÝCH DOMOV SPEVNENÉ PLOCHY TERSY /2 458/2 568/ 458/ /2 458/3 50/ 808/ / / / / 562/ /6 836/ / / 836/2 33/2 25/ /3 25/ 28/3 836/2 42/ 4/2 4/ 45/ 45/2 454/2 8060/ /9 550/2 099/ 550/ 558 2/ 25/2 6953/5 8304/ 098/ 099/2 ÚPN-Z KOŠICE - ROZÁLI 6955/2 6953/4 6953/ /6 806/ 806/2 806/3 806/4 808/ 836/8 OBSTRÁVTEĽ MESTO KOŠICE VÝKRES OPRÁVNENÁ OSOB ING. RCH. VLDIMÍR DEBNÁR 02 HLVNÝ RIEŠITEĽ ING. RCH. JÁN SEKN KOMPLEXNÝ URBNISTICKÝ NÁVRH DOPRV M : 000 MÁJ 206

10 0/ / 04/28 STRÁ SPIŠSKÁ CEST 6955/ 6964/6 04/6 04/9 8304/2 330 m n. m. OP VODOROVNEJ PLOCHY LETISK 04/24 04/26 04/29 836/23 02 JESTV. VODOVOD DN 50 09/ 8060/3 04/ 04/2 04/20 04/25 09/4 836/0 05/2 04/2 04/23 09/2 09/3 H2 HDPE - DN /2 04/ / / / ZVOLENSKÁ ULIC PVC - DN / HDPE - DN / / / / PVC - DN /3 2 09/ 836/9 H /5 090/ 550/2 550/ 099/ / / TS 088/2 808/ 808/2 808/3 088/ / / 54/ 56/2 560/ / / 54/ / 53/ / 58 52/2 580/ / / / 562/ 400 2/ / / 565/2 25/3 OCHRNNÉ PÁSMO 466/ 2x kv VONK. EL. VEDENIE S O. P. 5 m 465 2x kv VONK. EL. VEDENIE S O. P. 0 m 808/ /3 TRFOSTNIC / 4/2 DISTRIBUČNÉ NN ELEKTRICKÉ VEDENIE - VZDUŠNÉ 46 DISTRIBUČNÉ NN ROZVODY 463 SVIETIDLÁ VEREJNÉHO OSVETLENI NVRHOVNÝ 46/2 VODOVOD DN JESTVUJÚC KNLIZÁCI SPLŠKOVÁ 46/ NVRHOVNÁ KNLIZÁCI SPLŠKOVÁ 565/ NVRHOVNÝ 459 PLYNOVOD / / / 458/ /3 466/2 458/ EL. ROZVODY 56 PLYNOVOD VODOVOD DN 00 KNLIZÁCI DN / / ULOŽENIE SIETÍ TI - PRIEČNY REZ KOMUNIKÁCIOU M :00 836/24 836/6 836/ /2 JESTVUJÚCI STL PLYNOVOD D 50 HRNIC POZEMKU BEZPEČ. ODSTUP 500 2% / LEGEND: 500 TS 8084 JESTV. STL PLYNOVOD D 63 HRNIC RIEŠENÉHO ÚZEMI KTSTRÁLNY PODKLD VRSTEVNICE 6500 VOZOVK 836/ 809/2 VEREJNÉ OSVETLENIE JESTVUJÚCI VODOVOD DN 50 JESTVUJÚCI STL PLYNOVOD 2% 836/2 836/25 33/ /2 836/2 BEZPEČ. ODSTUP 500 HRNIC POZEMKU 4/ 45/ 45/2 454/2 6953/5 8304/ 098/ 099/2 ÚPN-Z KOŠICE - ROZÁLI 6955/2 6953/4 6953/ /6 806/ 806/2 806/3 806/4 808/ 836/8 OBSTRÁVTEĽ MESTO KOŠICE OPRÁVNENÁ OSOB ING. RCH. VLDIMÍR DEBNÁR HLVNÝ RIEŠITEĽ ING. RCH. JÁN SEKN NÁVRH TECHNICKEJ INFRŠTRUKTÚRY M : 000 MÁJ 206 VÝKRES 03

11 / /3 596/ /2 00 0/ 6955/ 04/28 04/6 04/9 8304/2 330 m n. m. OP VODOROVNEJ PLOCHY LETISK 04/24 04/26 04/29 836/23 09/ 04/ 04/2 04/20 04/25 09/4 836/0 05/2 04/2 04/23 09/2 09/3 2,00 I. 50 6, /5 3,00,50 3, /2 8 4,40 III / 9 2,00 05/ /2 8,80 č. plocha [m²] KZ KZO IPP 548 IZ 354,6 m 2 0,49 0,369 0,630 0, ,8 m 2 0,584 0,54 0,8 0,46 dom zastav. plocha plocha objektu RD podlažné plochy 3 264,09 m 2 0,563 0,496 0,846 0,43 48,3 m 2 3,2 m 2 3,54 m ,0 m 2 0,524 0,462 0,8 0,46 B 49,32 m 2 2,4 m 2 23,52 m ,33 m 2 0, /2 0,405 0,69 0,540 Σ* 88,3 m 2 55,6 m 2 26,4 m ,8 m 2 0,25 0,6 0,385 0,43 303,6 m Σ* 0,49 0,49 0,03 0,509 - súčet plôch všetkých domov v regulovanom celku 582/ 8 259,9 m 2 0,54 0,490 0,82 0, ,94 m 2 0,586 0,500 0,83 0, ,90 m 2 0,59 0,50 0,854 0, ,02 m ,609 0,520 0,8 0, ,4 m 2 0,2 0,236 0,396 0, Σ 392,99 m 2 0,45 0, / 0,60 0,543 2, / 094/ II. 09/2 B /3 09/ I /5 090/ / / KZ - koeficient zastavanosti - zahŕňa aj spev. plochy KZO - koeficient zastavanosti objektami 58 IPP - index podlažných plôch IZ - index zelene 580/2 088/2 808/ 808/2 808/3 088/ / / 54/ 56/2 560/ / 54/3 5 52/ 53/ /2 560/ / /2 836/6 836/8 562/ / / / /5 568/ 565/2 25/ LEGEND: I. II. III. 808/2 564 PLOCH URČENÁ K VÝSTVBE PRI ZCHOVNÍ KZ 466/ MXIMÁLN PLOCH ZSTVNOSTI OBJEKTMI /2 PRÍPUSTNÁ PLOCH 2. NP 46/ 565/ 25/ MXIMÁLN HĹBK ZÁSTVBY 463 VSTUPY N POZEMKY / 46/ / 53 HRNIC RIEŠENÉHO ÚZEMI VEREJNÁ ZELEŇ 809/2 REGULOVNÝ CELOK ZÁVÄZNÁ STVEBNÁ ČIR FIXNÝ BOD OSDENI STVBY NVRHOVNÁ PRCELÁCI 458/ / / /3 466/2 468 NVRHOVNÉ OPLOTENIE POZEMKOV 458/2 836/25 836/2 33/ /3 42/ 4/2 4/ 45/ 45/2 454/2 8060/3 836/9 550/2 099/ 550/ 558 2/ 25/2 6953/5 8304/ 098/ 099/2 ÚPN-Z KOŠICE - ROZÁLI 6955/2 6953/4 6953/ /6 806/ 806/2 806/3 806/4 808/ 836/8 OBSTRÁVTEĽ MESTO KOŠICE VÝKRES OPRÁVNENÁ OSOB ING. RCH. VLDIMÍR DEBNÁR 04 HLVNÝ RIEŠITEĽ ING. RCH. JÁN SEKN REGULČNÝ VÝKRES M : 000 MÁJ 206

12 / /3 596/ / /2 582/ LEGEND: 53 HRNIC RIEŠENÉHO ÚZEMI KTSTRÁLNY PODKLD 809/2 466/2 NVRHOVNÉ OBJEKTY RODINNÝCH DOMOV VSTUPY DO OBJEKTOV RD 466/ NVRHOVNÉ OPLOTENIE POZEMKOV 465 ČÍSL POZEMKOV 42/ /3 0/2 0/ 04/9 04/20 04/ 04/24 04/2 04/ / / / JEDNODUCHÝ ÚKRYT BUDOVNÝ 468 SVOJPOMOCNE + KPCIT / / 42/ 4/2 4/ 45/ 04/28 04/6 8304/2 04/25 04/26 04/2 05/2 04/29 836/ / 808/3 808/ / 5 56/ / 52/2 53/ 54/2 53/2 54/ / /2 50/ 5 568/ 808/2 565/2 565/ /2 458/ 458/3 836/25 836/2 836/2 45/2 454/2 6955/ 09/ 09/4 836/0 09/2 09/ /2 095/ 094/ /3 094/ 09/ /3 09/ 090/5 090/ 090/4 090/ /2 088/ /3 560/ / 836/24 562/ /6 836/ /2 836/5 25/ /4 836/ 30 25/ /3 33/2 8060/3 836/9 550/2 099/ 550/ 558 2/ 25/2 6953/5 8304/ 098/ 099/2 ÚPN-Z KOŠICE - ROZÁLI 6955/2 6953/4 6953/ /6 806/ 806/2 806/3 806/4 808/ 836/8 OBSTRÁVTEĽ MESTO KOŠICE VÝKRES OPRÁVNENÁ OSOB ING. RCH. VLDIMÍR DEBNÁR 05 HLVNÝ RIEŠITEĽ ING. RCH. JÁN SEKN DOLOŽK CIVILNEJ OCHRNY M : 000 MÁJ 206

13 2 500 OPORNÝ MÚR REZ 2 DOM B +-0, ,25 CEST 290,5 DOM +-0, , OPORNÝ MÚR OPORNÝ MÚR REZ DOM B +-0, ,53 CEST 290,36 DOM +-0, ,00 00 OPORNÝ MÚR LEGEND: RSTLÝ TERÉN 290,00 UPRVENÝ TERÉN REZ REZ / C3, MOU 5/ m 08 2 m 5 m 0,5 m 2,00 2, C3, MO 6/30 PÔDORYSNÁ SCHÉM M : 000 ÚPN-Z KOŠICE - ROZÁLI OBSTRÁVTEĽ MESTO KOŠICE OPRÁVNENÁ OSOB ING. RCH. VLDIMÍR DEBNÁR HLVNÝ RIEŠITEĽ ING. RCH. JÁN SEKN PRIEČNE REZY M :500 MÁJ 206 VÝKRES 06

Ing. Vladimír Butko primátor mesta

Ing. Vladimír Butko primátor mesta Ing. arch. Peter Ţalman,CSc, autorizovaný architekt Jamnického 3, 841 05 Bratislava URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA, IBV Pekné pole IV, Lokalita zástavby rodinných domov Čistopis M e s t s k é z a s t u p i

Διαβάστε περισσότερα

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014

Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 Obstarávateľ Obec Hviezdoslavov ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HVIEZDOSLAVOV ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2014 ktorým sa mení a dopĺňa Územný plán obce Hviezdoslavov (spracovateľ: ÚPn s.r.o. Bratislava), schválený uznesením

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská

Územný plán zóny. vymedzené územie s označením G. Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Územný plán zóny vymedzené územie s označením G Demänovská Dolina chatová osada ICHR Repiská Návrh 10/2015 Obsah územného plánu zóny spracovaný podľa 13 Vyhlášky 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch

Διαβάστε περισσότερα

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO

JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO Team Group, s. r. o., Dorastenecká 46, 831 07 Bratislava ` URBANISTICKÁ ŠTÚDIA LOKALITY JABLOŇOVÁ LESNÁ ULICA BERNOLÁKOVO A/ TEXTOVÁ ČASŤ B/ GRAFICKÁ ČASŤ 1 Lokalizácia 2 Širšie vzťahy 1 : 2880 3 Komplexný

Διαβάστε περισσότερα

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011

Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Mesto MALACKY ÚZEMNÝ PLÁN OBCE MESTA MALACKY ZMENY A DOPLNKY 2011 Malacky, september 2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce mesta Malacky zmeny a doplnky 2011 - čistopis Obstarávateľ: Spracovateľ: Hlavný

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU URBANISTICKÁ ŠTÚDIA OBYTNEJ ZÓNY ŠENKVICE ZA ŠKOLOU Obstarávateľ TRINITY WORLD s.r.o. v súčinnosti s Obcou Šenkvice Spracovateľ Ing.arch. Peter Vaškovič, Autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov

Διαβάστε περισσότερα

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013

VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 Obstarávateľ Obec Vrakúň ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VRAKÚŇ ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2013 ktorými sa mení a dopĺňa Územný plán sídelného útvaru Vrakúň (spracovateľ: STAVOPROJEKT Nitra) v znení neskorších zmien a doplnkov,

Διαβάστε περισσότερα

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop

Start. Vstup r. O = 2*π*r S = π*r*r. Vystup O, S. Stop. Start. Vstup P, C V = P*C*1,19. Vystup V. Stop 1) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet obvodu kruhu. O=2xπxr ; S=πxrxr Vstup r O = 2*π*r S = π*r*r Vystup O, S 2) Vytvorte algoritmus (vývojový diagram) na výpočet celkovej ceny výrobku s

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ % & $ % & $ & # " ' $ ( $ ) * ) * +, -. / # $ $ ( $ " $ $ $ % $ $ ' ƒ " " ' %. " 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; ; < = : ; > : 0? @ 8? 4 A 1 4 B 3 C 8? D C B? E F 4 5 8 3 G @ H I@ A 1 4 D G 8 5 1 @ J C

Διαβάστε περισσότερα

) * +, -. + / - 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 : ; < 8 = 8 9 >? @ A 4 5 6 7 8 9 6 ; = B? @ : C B B D 9 E : F 9 C 6 < G 8 B A F A > < C 6 < B H 8 9 I 8 9 E ) * +, -. + / J - 0 1 2 3 J K 3 L M N L O / 1 L 3 O 2,

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu:

Územný plán zóny. Košice - SLIVNÍK... Textová časť :: návrh na prerokovanie. Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Územný plán zóny Košice - SLIVNÍK... :: návrh na prerokovanie Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Branislav Ivan

Διαβάστε περισσότερα

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR)

SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK (dokumentácia pre ÚR) ARCHiZA, spol. s.r.o. Ing. arch. Martin Záhorský, autorizovaný stavebný inžinier, Hurbanova 7, 901 03 Pezinok, 0905 947 496, IČO: 46 540 539 SVETLOTECHNICKÝ POSUDOK VPLYVU HALY NA SUSEDNÝ NEZASTAVANÝ POZEMOK

Διαβάστε περισσότερα

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava

Priamkové plochy. Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy Priamkové plochy Ak každým bodom plochy Φ prechádza aspoň jedna priamka, ktorá (celá) na nej leží potom plocha Φ je priamková. Santiago Calatrava Priamkové plochy rozdeľujeme na: Rozvinuteľné

Διαβάστε περισσότερα

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, Trnava Tel.: 033/ , Mobil.: 0905/ E mail: URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Ateliér DV, s.r.o. Hornopotočná 20, 917 00 Trnava Tel.: 033/5354 507, Mobil.: 0905/662650 E mail: atelierdv@stonline.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA TRNAVA ZÁTVOR II - OBČIANSKA VYBAVENOSŤ PRI PIEŠŤANSKEJ CESTE

Διαβάστε περισσότερα

Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " #

Z L L L N b d g 5 *  # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / / + 3 / / / / + * 4 / / 1  5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3  # Z L L L N b d g 5 * " # $ % $ ' $ % % % ) * + *, - %. / 0 1 2 / + 3 / / 1 2 3 / / + * 4 / / 1 " 5 % / 6, 7 # * $ 8 2. / / % 1 9 ; < ; = ; ; >? 8 3 " # $ % $ ' $ % ) * % @ + * 1 A B C D E D F 9 O O D H

Διαβάστε περισσότερα

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém

C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C. Kontaktný fasádny zatepľovací systém C.1. Tepelná izolácia penový polystyrén C.2. Tepelná izolácia minerálne dosky alebo lamely C.3. Tepelná izolácia extrudovaný polystyrén C.4. Tepelná izolácia penový

Διαβάστε περισσότερα

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009

Prechod z 2D do 3D. Martin Florek 3. marca 2009 Počítačová grafika 2 Prechod z 2D do 3D Martin Florek florek@sccg.sk FMFI UK 3. marca 2009 Prechod z 2D do 3D Čo to znamená? Ako zobraziť? Súradnicové systémy Čo to znamená? Ako zobraziť? tretia súradnica

Διαβάστε περισσότερα

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA

A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh verejného, dopravného a technického vybavenia územia Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia November 2010 OBYTNÝ SÚBOR SUCHÉ MIESTO II. návrh

Διαβάστε περισσότερα

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 B. RIEŠENIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 5 OBSAH : strana A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 3 A.1. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi 3 A.2. Hlavné ciele a úlohy 3 A.3. Vyhodnotenie doterajšieho územného plánovania v zóne 5 A.4. Údaje o súlade riešenia so

Διαβάστε περισσότερα

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Obec Báč Obecný úrad, Báč 124, PSČ 930 30 IČO: 00305251, DIČ: 2021151726 Tel: 031/5598239, Fax: 031/5509924 Email: urad@obecbac.sk, Web: www.obecbac.sk Č.j.: 280/2014/UR V Báči dňa 15.04.2015 V E R E J

Διαβάστε περισσότερα

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER

URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STUPAVA NOVÝ MAJER Obsah dokumentácie TEXTOVÁ ČASŤ ÚVOD... 2 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE... 2 2. ZÁMER OBJEDNÁVATEĽA... 2 3. SÚČASNÝ STAV RIEŠENÉHO ÚZEMIA... 3 3.1. ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE...

Διαβάστε περισσότερα

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012

Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 Názov dokumentácie: Územný plán obce Bernolákovo Zmeny a doplnky č. 1/2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2012 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT

Διαβάστε περισσότερα

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ

NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestskej rady v Žiline Číslo materiálu: /2016 K bodu programu NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY ŽILINA, IBV HÁJIK - BRADOVÁ Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný:

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Architektonický ateliér, Námestie A. Hlinku 27, Ružomberok ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LOKCA Zmeny a doplnky č. 2 N Á V R H Obstarávateľ: OBEC LOKCA Hlavný riešiteľ ING. ARCH. DÁVID GOČ, AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT SKA

Διαβάστε περισσότερα

Ekvačná a kvantifikačná logika

Ekvačná a kvantifikačná logika a kvantifikačná 3. prednáška (6. 10. 004) Prehľad 1 1 (dokončenie) ekvačných tabliel Formula A je ekvačne dokázateľná z množiny axióm T (T i A) práve vtedy, keď existuje uzavreté tablo pre cieľ A ekvačných

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ALŽBETIN OSTROV - KOMÁRNO A TEXTOVÁ ČASŤ DIELO SPOLUFINANCOVANÉ EURÓPSKOU ÚNIOU OPERAČNÝ PROGRAM ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA OPATRENIE Č.3.3 R.Č.: 2004-OPZI-33-NR-0015 OBJEDNÁVATEĽ : MESTO

Διαβάστε περισσότερα

Im{z} 3π 4 π 4. Re{z}

Im{z} 3π 4 π 4. Re{z} ! #"!$%& '(!*),+- /. '( 0 213. $ 1546!.17! & 8 + 8 9:17!; < = >+ 8?A@CBEDF HG

Διαβάστε περισσότερα

2?nom. Bacc. 2 nom. acc. S <u. >nom. 7acc. acc >nom < <

2?nom. Bacc. 2 nom. acc. S <u. >nom. 7acc. acc >nom < < K+P K+P PK+ K+P - _+ l Š N K - - a\ Q4 Q + hz - I 4 - _+.P k - G H... /.4 h i j j - 4 _Q &\\ \\ ` J K aa\ `- c -+ _Q K J K -. P.. F H H - H - _+ 4 K4 \\ F &&. P H.4 Q+ 4 G H J + I K/4 &&& && F : ( -+..

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti príloha č. 7 k vyhláške č. 428/2010 Názov prevádzkovateľa verejného : Spravbytkomfort a.s. Prešov Adresa: IČO: Volgogradská 88, 080 01 Prešov 31718523

Διαβάστε περισσότερα

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3

Obsah: 1. Údaje o dokumentácii, obstarávateľovi a spracovateľovi (str. 3) 2. Zmeny a doplnky záväznej textovej časti (str. 31) a. Záväzná časť (str. 3 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BERNOLÁKOVO ZMENY A DOPLNKY Č. 1/2014 Upravené podľa výsledkov pripomienkového konania v auguste 2014 ktorými sa mení a dopĺňa ÚPN - SÚ Bernolákovo (spracovateľ: STAVOPROJEKT a. s. Bratislava,

Διαβάστε περισσότερα

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva

OBSAH. Prílohy: - Kópia z katastrálnej mapy - List vlastníctva OBSAH SPRIEVODNÁ SPRÁVA... 2 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA... 2 Spracovatelia projektovej dokumentácie:... 2 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE... 2 Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej umiestnenie...

Διαβάστε περισσότερα

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE

PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE C Verejná anonymná architektonická súťaž PRESTAVBA A REVITALIZÁCIA KOMPLEXU ELEKTRÁRNÍ V ŽILINE AUTOR: endorfine, s.r.o. SÚŤAŽNÝ KOLEKTÍV: Ing. arch. Tomáš Dupkala, Ing. arch. Pavol Ružbarský, Ing. arch.

Διαβάστε περισσότερα

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm

PRIEMER DROTU d = 0,4-6,3 mm PRUŽINY PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY VIAC AKO 200 RUHOV SKRUTNÝCH PRUŽÍN PRIEMER ROTU d = 0,4-6,3 mm èíslo 3.0 22.8.2008 8:28:57 22.8.2008 8:28:58 PRUŽINY SKRUTNÉ PRUŽINY TECHNICKÉ PARAMETRE h d L S Legenda

Διαβάστε περισσότερα

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE VEĽKÁ PAKA A/ ZÁKLADNÉ ÚDAJE B/ RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBSTARÁVATEĽ: OBEC VEĽKÁ PAKA Máj, 2003 Dokumentácia návrhu územného plánu obce Veľká Paka pozostáva z textovej časti a grafickej

Διαβάστε περισσότερα

ᖧ劇Ć ᖧ劇 ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 Ι. ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇 ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇ᖧ劇

Διαβάστε περισσότερα

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0.

Pilota600mmrez1. N Rd = N Rd = M Rd = V Ed = N Rd = M y M Rd = M y. M Rd = N 0. Bc. Martin Vozár Návrh výstuže do pilót Diplomová práca 8x24.00 kr. 50.0 Pilota600mmrez1 Typ prvku: nosník Prostředí: X0 Beton:C20/25 f ck = 20.0 MPa; f ct = 2.2 MPa; E cm = 30000.0 MPa Ocelpodélná:B500

Διαβάστε περισσότερα

㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗

㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗 㦇刧 㪗則 㥷剧 㦗劇 㧷劧 㧷劧㨷勇 㰗南 㱗卷 㬗厗 㫧厷 㭷受㨷勇㱗卷 㳗号 㲗吗 㰗南 㱗卷 㬗厗 㰗南㱷吷 㯷呗㱗卷 㮷呷㯷呗 㯷呗㰧咗 㮗咷 㮷呷㮗咷㯷呗 㰗南㬗厗㱧哗 㬗厗 㮗咷 㬗厗 㲗吗 㫧厷 㯷呗 㱧哗㫇哷㮷呷㬗厗㮗咷㯷呗 㥗刷 㱷剗 㮗剷 㫷劗 㮗剷㯷劷㥗刷 㮷勗 㯇勷 㱇北㯷劷㮷勗㯷劷 㫷劗 㱇北㱇北㤷南㮗剷 㱇北㯷劷㰇卷㯷劷 㮷勗㯷劷㱗厗 㯷劷㰇卷㯷劷 㮷勗㯷劷㱗厗㤗叇

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2

Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Architektonický ateliér, Nám. Andreja Hlinku 27, RUŽOMBEROK Územný plán obce LIKAVKA ZMENY A DOPLNKY č. 2 Máj 2016 Stupeň dokumentácie: Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Likavka návrh Objednávateľ

Διαβάστε περισσότερα

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit StarTrack. Myšlienky s budúcnosťou. Baumit StarTrack Myšlienky s budúcnosťou. Lepiaca kotva je špeciálny systém kotvenia tepelnoizolačných systémov Baumit. Lepiace kotvy sú súčasťou tepelnoizolačných systémov Baumit open (ETA-09/0256), Baumit

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A

1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. písomná práca z matematiky Skupina A 1. Vypočítajte : a) 84º 56 + 32º 38 = b) 140º 53º 24 = c) 55º 12 : 2 = 2. Vypočítajte zvyšné uhly na obrázku : β γ α = 35 12 δ a b 3. Znázornite na číselnej osi

Διαβάστε περισσότερα

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B

1. písomná práca z matematiky Skupina A. 1. písomná práca z matematiky Skupina B . písoá pác z tetik Skpi A. Zjedodšte výz : ) z 8 ) c). Doplňte, pltil ovosť : ) ). Vpočítjte : ) ) c). Vpočítjte : ) ( ) ) v v v c). Upvte výz ovete spávosť výsledk pe : 6. Zostojte tojholík ABC, k c

Διαβάστε περισσότερα

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA

Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica. Zákazka: 4/2009 Dátum: Október autorizovaný architekt SKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BADÍN TEXTOVÁ ČASŤ OBJEDNÁVATEĽ : OBEC BADÍN Poverený obstarávaním: Ing. arch. Pavol Bugár Zhotoviteľ : Sládkovičova č. 74, Banská Bystrica Ing. arch. Anton Supuka autorizovaný architekt

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1

Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 Územný plán mesta Turčianske Teplice Čistopis riešenia A/ Textová časť: V Žiline 05/2007 Územný plán mesta Turčianske Teplice čistopis riešenia 1 OBSAH strana SPRIEVODNÁ SPRÁVA 4 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

YQ U PROFIL, U PROFIL

YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U PROFIL, U PROFIL YQ U Profil s integrovanou tepelnou izoláciou Minimalizácia tepelných mostov Jednoduché stratené debnenie monolitických konštrukcií Jednoduchá a rýchla montáž Výrobok Pórobetón značky

Διαβάστε περισσότερα

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou

M6: Model Hydraulický systém dvoch zásobníkov kvapaliny s interakciou M6: Model Hydraulický ytém dvoch záobníkov kvapaliny interakciou Úlohy:. Zotavte matematický popi modelu Hydraulický ytém. Vytvorte imulačný model v jazyku: a. Matlab b. imulink 3. Linearizujte nelineárny

Διαβάστε περισσότερα

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH)

SLOVENSKO maloobchodný cenník (bez DPH) Hofatex UD strecha / stena - exteriér Podkrytinová izolácia vhodná aj na zaklopenie drevených rámových konštrukcií; pero a drážka EN 13171, EN 622 22 580 2500 1,45 5,7 100 145,00 3,19 829 hustota cca.

Διαβάστε περισσότερα

Trapézové profily Lindab Coverline

Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily Lindab Coverline Trapézové profily - produktová rada Rova Trapéz T-8 krycia šírka 1 135 mm Pozink 7,10 8,52 8,20 9,84 Polyester 25 μm 7,80 9,36 10,30 12,36 Trapéz T-12 krycia šírka 1

Διαβάστε περισσότερα

Výpočet. grafický návrh

Výpočet. grafický návrh Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena odobných bodov echodníc a kužncových obúkov Píoha. Výočet aaetov a afcký návh ostuu vtýčena... Vtýčene kajnej echodnce č. Vstuné údaje: = 00 ; = 8 ; o = 8 S ohľado

Διαβάστε περισσότερα

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda GP - CS lv EN Pevnosť v tlaku 6 N/mm² EN Prídržnosť Baumit Prednástrek / Vorspritzer Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Prednástrek / Vorspritzer 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Prednástrek / Vorspritzer 2. Typ, číslo výrobnej dávky

Διαβάστε περισσότερα

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA

KRÁSNA INŽINIERSKE SIETE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Stavba : IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA Investor: OBČIANSKE ZDRUŽENIE IBV ZÁHUMNIE KRÁSNA, OPÁTSKÁ č 18 040 18 KOŠICE - KRÁSNA Miesto stavby: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE KRÁSNA Stupeň PD: DUR DOKUMENTÁCIA PRE ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Διαβάστε περισσότερα

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory

Akumulátory. Membránové akumulátory Vakové akumulátory Piestové akumulátory www.eurofluid.sk 20-1 Membránové akumulátory... -3 Vakové akumulátory... -4 Piestové akumulátory... -5 Bezpečnostné a uzatváracie bloky, príslušenstvo... -7 Hydromotory 20 www.eurofluid.sk -2 www.eurofluid.sk

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού περιμετρικά

Διαβάστε περισσότερα

㯷剧 㬗則 㱇劇 㯇勧 㯷剧 㱇劇 㰧匧 㬗則 㫇升 㮷卧 㯷剧 㥇刧 㬗則 㯷剧 㱇劇 㫧劧 㯷剧 㱇劇 㰷勇 㬗則 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㱧匇 㰧匧 㬗則 㱧匇 㫧劧 㰧匧 㮷卧 㧇厗 㯷剧 㯷剧 㲗厷 㮷卧 㬗則 㫧劧 㰷勇 㫗受 㰷勇 㬗則 㫇升 㯇勧 㰷勇 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㳇号 㬗則 㰷勇 㱇劇 㯷剧 㯇勧 㯷剧 㯇勧 㬗則 7 㧷吗 㯷剧 㬗則 㰷勇 㯷剧 㫇升 㯧吷

Διαβάστε περισσότερα

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis

H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis A T E L I É R ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE URBANIZMUS ARCHITEKTÚRA PROJEKTY DESIGN ÚZEMNÝ PLÁN MESTA H A N D L O V Á ZMENY A DOPLNKY č. 3 Čistopis DIEL A TEXTOVÁ ČASŤ L Marec 2013 DIEL A AGS ATELIÉR 1/39 ÚZEMNOPLÁNOVACIA

Διαβάστε περισσότερα

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ

ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ ZÁMUTOV SPRÁVA O HODNOTENÍ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ING. ARCH. JOZEF BEDNÁR MÁJ 2014 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE I. Základné údaje o obstarávateľovi 1. Označenie: Obec Zámutov, štatutárny zástupca starosta

Διαβάστε περισσότερα

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ

DIEL A - TEXTOVÁ ČASŤ DIEL A AGS ATELIÉR Prievidza, ENVICONSULT Žilina 1/159 ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA PRIEVIDZA AKTUALIZÁCIA 2006 ZMENY A DOPLNKY ČÍSLO 10 ( DESAŤ ) ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ

Διαβάστε περισσότερα

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ

OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ: OBEC PLIEŠOVCE ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PLIEŠOVCE TEXTOVÁ ČASŤ REPROBAN s.r.o. - Ing. arch. Alexander Bánovský, autorizovaný architekt a kolektív december 2013 OBSAH: A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE......4 A.1.

Διαβάστε περισσότερα

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA

LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA Post & Co Vermietungs OG Haidingergasse 1 1030 Wien LOGISTICKÉ CENTRUM POŠTY - DISTRIBÚCIA OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI vypracované podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné

Διαβάστε περισσότερα

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom...

difúzne otvorené drevovláknité izolačné dosky - ochrana nie len pred chladom... (TYP M) izolačná doska určená na vonkajšiu fasádu (spoj P+D) ρ = 230 kg/m3 λ d = 0,046 W/kg.K 590 1300 40 56 42,95 10,09 590 1300 60 38 29,15 15,14 590 1300 80 28 21,48 20,18 590 1300 100 22 16,87 25,23

Διαβάστε περισσότερα

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ M A T E M A T I K A M A T E M A T I K A PRACOVNÝ ZOŠIT II. ROČNÍK Mgr. Agnesa Balážová Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava PRACOVNÝ LIST 1 Urč typ kvadratickej rovnice : 1. x 2 3x = 0... 2. 3x 2 = - 2... 3. -4x

Διαβάστε περισσότερα

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť.

Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín. Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Kontrolné otázky na kvíz z jednotiek fyzikálnych veličín Upozornenie: Umiestnenie správnej a nesprávnych odpovedí sa môže v teste meniť. Ktoré fyzikálne jednotky zodpovedajú sústave SI: a) Dĺžka, čas,

Διαβάστε περισσότερα

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA 1 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM ÚZEMNÝ PLÁN MESTA SPRACOVATEĽ FAKULTA ARCHITEKTÚRY STU BRATISLAVA HZ 040/1993 PC ARCH STU OBSTARÁVATEĽ MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1998 TENTO ÚZEMNÝ PLÁN BOL SCHVÁLENÝ V MESTSKOM

Διαβάστε περισσότερα

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby:

Obec Ľubotice Starosta obce. V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Obec Ľubotice Starosta obce Prot. č.: B/11921/2011 Tu V Prešove dňa: 26. 8. 2011 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby: Výstavba splaškovej

Διαβάστε περισσότερα

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003

Rozsah akreditácie 1/5. Príloha zo dňa k osvedčeniu o akreditácii č. K-003 Rozsah akreditácie 1/5 Názov akreditovaného subjektu: U. S. Steel Košice, s.r.o. Oddelenie Metrológia a, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice Rozsah akreditácie Oddelenia Metrológia a : Laboratórium

Διαβάστε περισσότερα

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s.

stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/ Nitra a.s. stp STAVOPROJEKT NITRA a.s., 942 22 NITRA, ŠTÚROVA 22, Tel+fax : 037/6511140 Nitra a.s. SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ VEĽKÉ ZÁLUŽIE, BÁB, JAROK, LEHOTA, RUMANOVÁ (mikroregionu) 1.Územný plán obce Báb ZMENY

Διαβάστε περισσότερα

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3

ZADANIE 1_ ÚLOHA 3_Všeobecná rovinná silová sústava ZADANIE 1 _ ÚLOHA 3 ZDNIE _ ÚLOH 3_Všeobecná rovinná silová sústv ZDNIE _ ÚLOH 3 ÚLOH 3.: Vypočítjte veľkosti rekcií vo väzbách nosník zťženého podľ obrázku 3.. Veľkosti známych síl, momentov dĺžkové rozmery sú uvedené v

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

AerobTec Altis Micro

AerobTec Altis Micro AerobTec Altis Micro Záznamový / súťažný výškomer s telemetriou Výrobca: AerobTec, s.r.o. Pionierska 15 831 02 Bratislava www.aerobtec.com info@aerobtec.com Obsah 1.Vlastnosti... 3 2.Úvod... 3 3.Princíp

Διαβάστε περισσότερα

Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté

Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté Physique des réacteurs à eau lourde ou légère en cycle thorium : étude par simulation des performances de conversion et de sûreté Alexis Nuttin To cite this version: Alexis Nuttin. Physique des réacteurs

Διαβάστε περισσότερα

ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient)

ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient) ACI sécurité informatique KAA (Key Authentification Ambient) Samuel Galice, Veronique Legrand, Frédéric Le Mouël, Marine Minier, Stéphane Ubéda, Michel Morvan, Sylvain Sené, Laurent Guihéry, Agnès Rabagny,

Διαβάστε περισσότερα

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení

Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Výpočet lineárneho stratového súčiniteľa tepelného mosta vzťahujúceho sa k vonkajším rozmerom: Ψ e podľa STN EN ISO 10211 Návrh vzduchotesnosti pre detaily napojení Objednávateľ: Ing. Natália Voltmannová

Διαβάστε περισσότερα

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava

ROŽŇAVA Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA. Textová časť. Novodvorská 10A, Bratislava Č I S T O P I S NÁVRH ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ROŽŇAVA Textová časť Objednávateľ : Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01Rožňava Zhotoviteľ : ZELINA Architektonická kancelária, spol. s r.o. Novodvorská 10A,

Διαβάστε περισσότερα

HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, Bratislava Tel. č.: 02 /

HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, Bratislava Tel. č.: 02 / HAVLÍK, proj. kancelária Št. Králika 4, 841 08 Bratislava Tel. č.: 02 / 6477 8035 Š T Ú D I A Z M E N A 05. 2016 SPRIEVODNÁ SPRÁVA Stavba : REVITALIZÁCIA ŠPORTOVÉHO AREÁLU K. ADLERA Miesto stavby : Karola

Διαβάστε περισσότερα

㥗刧 㧷劇㨷剧 㪗匧㩇則㧷劇 㦗咧 㩇刧 㧧哇㥗吗㦗咧 㥗吗 㨗哧 㤷唇 㩇刧 㩗唧 㨗哧㪗啇㩇刧 㩗唧 㥗吗㨗哧 㩗唧 㩇刧 㩗唧 㦧啧㥗吗 㦗咧 㦗咧 㮷卧 㰷厇㰷厇 㰧厧 㯷叇 㥗刧 㰗叧 㰇吇 㲧吧 㯷叇㳗呇 㰗叧 㫷呧㯷叇 㰇吇㮷卧 㯇咇 㯗咧㥗刧 㰗叧 㰷厇 㯗咧㫷呧 㰧厧 㰗劷 㮧剷㮧

㥗刧 㧷劇㨷剧 㪗匧㩇則㧷劇 㦗咧 㩇刧 㧧哇㥗吗㦗咧 㥗吗 㨗哧 㤷唇 㩇刧 㩗唧 㨗哧㪗啇㩇刧 㩗唧 㥗吗㨗哧 㩗唧 㩇刧 㩗唧 㦧啧㥗吗 㦗咧 㦗咧 㮷卧 㰷厇㰷厇 㰧厧 㯷叇 㥗刧 㰗叧 㰇吇 㲧吧 㯷叇㳗呇 㰗叧 㫷呧㯷叇 㰇吇㮷卧 㯇咇 㯗咧㥗刧 㰗叧 㰷厇 㯗咧㫷呧 㰧厧 㰗劷 㮧剷㮧 㥗刧 㩇則㥗刧 㥗刧㨷剧㩇則 㧷劇㨷剧 㧗劧㧷劇㧗劧 㨷剧 㧷劇㨷剧 㩇則㥷勇㨷剧㨷剧 㤧勧 㨷剧㥷勇㨷剧 㩇則㥷勇㩷匇㧷劇 㥷勇 㥷勇㨷剧㥷勇㥗刧 㪗匧 㪧升 㪗匧㧗劧 㪗匧 㩇則㪗匧㧗劧㥗刧 㥗刧㨷剧 㩇則㥗刧㩷匇㧗劧 㨷剧 㩇刧 㰧則 㰧則 㮧剷 㲗劗 㰗劷 㯷勗 㯷勗㯷勗㯷勗㯷勗㳇匷 㲗劗㰧則 㰗劷㯷勗 㯷勗 㯷勗㮗南 㮇卷 㮧剷 㮷厗 㯇厷 㳇匷 㰷受 㯷勗 㮗南㯷勗㮗南㮧剷 㮗南㮧剷㯷勗㳗号

Διαβάστε περισσότερα

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA

Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ing. arch. Štefan Krušinský autorizovaný architekt 1006 AA Ateliér: Dom stavbárov blok A, Závodská cesta 4, 010 01 Žilina Pošta: Nám. Fullu 1665/4, 010 08 Žilina tel.: mob.:0903-512152, e-mail.: stefan@krusinsky.sk,

Διαβάστε περισσότερα

+ z, όπου I x, I y, I z είναι οι ροπές αδράνειας

+ z, όπου I x, I y, I z είναι οι ροπές αδράνειας r Έστω κβαντικός περιστροφέας ολικής στροφορμής J, που περιγράφεται από Jx J y J τη Χαμιλτονιανή H = z, όπου I x, I y, I z είναι οι ροπές αδράνειας I x I y I z του περιστροφέα ως προς τους άξονες x,y,z,

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Couplage dans les applications interactives de grande taille

Couplage dans les applications interactives de grande taille Couplage dans les applications interactives de grande taille Jean-Denis Lesage To cite this version: Jean-Denis Lesage. Couplage dans les applications interactives de grande taille. Réseaux et télécommunications

Διαβάστε περισσότερα

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa

η = 1,0-(f ck -50)/200 pre 50 < f ck 90 MPa 1.4.1. Návrh priečneho rezu a pozĺžnej výstuže prierezu ateriálové charakteristiky: - betón: napr. C 0/5 f ck [Pa]; f ctm [Pa]; fck f α [Pa]; γ cc C pričom: α cc 1,00; γ C 1,50; η 1,0 pre f ck 50 Pa η

Διαβάστε περισσότερα

㨇北 㧷勗㧷勗 㧇則 㧷勗 㩇劇㬗呷㰷吗 㯇号 㬗呷㮷哗㮷哗㳇厗㯇号㭗吷㯗哷㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㦗則 㧗剧㩇劇 㨷劧㯗哷㬗呷㭗吷㯗哷 㰷吗 㰷吗 㯗哷㱇呗 㰷吗 㯗哷㭗吷㰗咗㬷啷㬗呷㰷吗 㬗呷㬗呷㯗哷 㯇号㭗吷㰷吗㬗呷㰷吗㱇呗㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㱇呗 㰗咗 㰷吗 㭗吷㱇呗 㯇号㭗吷㱇呗 㯗哷 㰗咗

㨇北 㧷勗㧷勗 㧇則 㧷勗 㩇劇㬗呷㰷吗 㯇号 㬗呷㮷哗㮷哗㳇厗㯇号㭗吷㯗哷㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㦗則 㧗剧㩇劇 㨷劧㯗哷㬗呷㭗吷㯗哷 㰷吗 㰷吗 㯗哷㱇呗 㰷吗 㯗哷㭗吷㰗咗㬷啷㬗呷㰷吗 㬗呷㬗呷㯗哷 㯇号㭗吷㰷吗㬗呷㰷吗㱇呗㬗呷㦧刧㰗咗 㱇呗 㱇呗 㰗咗 㰷吗 㭗吷㱇呗 㯇号㭗吷㱇呗 㯗哷 㰗咗 㨷刧 㧇則 㤗剧㨷刧 㤷劇 㤗剧㩇劧 㩇劧㧷勗 㤷劇 㨷刧 㥗勷 㨇北㤗剧 㥇匷 㨇北 㧇則㤗剧㩇劧 㥗勷 㥗勷㨷刧 㩇劧㥗勷㩷南 㤗剧㨷刧 㨷刧 㧇則 㤗剧㨷刧 㤷劇 㤗剧㩇劧㧷勗㥗勷 㨇北㤗剧 㧷勗㥇匷 㨇北 㧇則㤗剧㥗勷 㥗勷㨷刧 㩇劧㥗勷㩷南 㤗剧㨷刧㩷南 㦧刧 㦗則 㧗剧 㩇劇 㨷劧㨷劧 㤧勇 㨷劧 㨷劧 㩇劇 㦧刧㩇劇 㦷勷 㨷劧㩇劇㦗則㦧刧 㦧刧 㧗剧 㧗剧㦗則㨷劧 㨗北 㩇劇 㦧刧

Διαβάστε περισσότερα

ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA

ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA ŠPORTOVÉ CENTRUM DÚBRAVKA Š T Ú D I A ZOZNAM PRÍLOH: SPRIEVODNÁ SPRÁVA VÝKRESY: 1. SITUÁCIA 2. KOORDINAČNÁ SITUÁCIA 3. 01 PREVÁDZKOVÁ BUDOVA 4. 04 HOSPODÁRSKA BUDOVA 5. 06 KRYTÉ

Διαβάστε περισσότερα

Územný plán obce Makov Návrh

Územný plán obce Makov Návrh Ing. arch. Peter Krajč autorizovaný architekt Námestie Gen. M. R. Štefánika 5, 010 01 Ţilina Ateliér: AUT, Ţitná 13, 010 01 Ţilina, tel.: 041/7001053, MT: 0903669131 Územný plán obce Makov Návrh TEXTOVÁ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 60 ΟΜΑΔΑ Α: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 60 ΟΜΑΔΑ Α: Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 0-ΓΕΝΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 60 ΟΜΑΔΑ Α: ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 60.10 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ 60.10.01 Χλύβδινοι ιστοί οδοφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra

Kontaktná adresa: Hospodárska 7, Nitra Ing. Zlatica Muchová, PhD. Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre http://fzki.uniag.sk Kontaktná

Διαβάστε περισσότερα

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom.

alu OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA DREVENÉ OKNÁ A DVERE Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. DREVENÉ OKNÁ A DVERE m i r a d o r 783 OKNÁ, ZA KTORÝMI BÝVA POHODA EXTERIÉROVÁ Profil Mirador Alu 783 Drevohliníkové okno s priznaným okenným krídlom. Je najviac používané drevohliníkové okno, ktoré je

Διαβάστε περισσότερα

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov:

Všeobecne. Odvod spalín v zvislej rovine. Plynové kondenzačné kotly. Zoradenie čistiacich otvorov: Poznámky Všeobecne Vykurovacie kotly Junkers sú odskúšané a schválené v súlade so smernicami o plynových zariadeniach ES (90/396/EHS, 92/42/EHS, 72/23/EHS, 89/336/EHS) a EN677. Príslušenstvo na spaliny

Διαβάστε περισσότερα

YTONG U-profil. YTONG U-profil

YTONG U-profil. YTONG U-profil Odpadá potreba zhotovovať debnenie Rýchla a jednoduchá montáž Nízka objemová hmotnosť Ideálna tepelná izolácia železobetónového jadra Minimalizovanie možnosti vzniku tepelných mostov Výborná požiarna odolnosť

Διαβάστε περισσότερα

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851

MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/ /Vi V Trenčíne, dňa MsÚ 2016/3851 Strana 1 z 18 Rozhodnutia USaŽP 2016/1901/78259-03/Vi MESTO TRENČÍN Mierové námestie č. 2, 911 64 Trenčín ÚSaŽP 2016/1901/78259-03/Vi V Trenčíne, dňa 20.6.2016 MsÚ 2016/3851 STAVEBNÉ POVOLENIE VEREJNÁ

Διαβάστε περισσότερα

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu

Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Zadaci sa prethodnih prijemnih ispita iz matematike na Beogradskom univerzitetu Trigonometrijske jednačine i nejednačine. Zadaci koji se rade bez upotrebe trigonometrijskih formula. 00. FF cos x sin x

Διαβάστε περισσότερα

㧷則 㧷則 㬷剧 㯗劇 㰷劧 㳇勇 㮧勧 㭇匇 㰷劧 㳇勇 㭇匇 㤧匷 㰷劧 㰷劧 㳗南 㯗劇 㲗卷 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㮧勧 㯗劇 㮧勧 㳧厷 㯗劇 㮧勧 㰷劧 㰷劧 㲗卷 㯗劇 㭇匇 㭇匇 㱗受 㯗劇 㬷剧 㮧勧 㫗号 㫗号 㭇匇 㫗号 㥗吧 㯗劇 㰷劧 㳧厷 㮧勧 㯗劇 㫧厗 㰷劧 㭇匇 㥗吧 㡧呗 㱗受 㱗受 㰷劧 㮧勧 㰷劧 㫷呷 㭇匇 㫷呷 㲗卷 㰷劧 㫷呷 㱗受 㰷劧 㮧勧

Διαβάστε περισσότερα

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Realizácia optických sietí: Banskobystrický kraj Klaster HU-03 (projektová dokumentácia) Obce: Klenovec, Hnúšťa, Poproč, Krokava, Potok, Ratkovská Suchá,

Διαβάστε περισσότερα

.. ntsets ofa.. d ffeom.. orp ism.. na s.. m ooth.. man iod period I n open square. n t s e t s ofa \quad d ffeom \quad orp ism \quad na s \quad m o

.. ntsets ofa.. d ffeom.. orp ism.. na s.. m ooth.. man iod period I n open square. n t s e t s ofa \quad d ffeom \quad orp ism \quad na s \quad m o G G - - -- - W - - - R S - q k RS ˆ W q q k M G W R S L [ RS - q k M S 4 R q k S [ RS [ M L ˆ L [M O S 4] L ˆ ˆ L ˆ [ M ˆ S 4 ] ˆ - O - ˆ q k ˆ RS q k q k M - j [ RS ] [ M - j - L ˆ ˆ ˆ O ˆ [ RS ] [ M

Διαβάστε περισσότερα

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany

APLIKAČNÁ PRÍRUČKA. ... naše výrobky chránia všade! prepäťové ochrany prepäťové ochrany APLIKAČNÁ PRÍRUČKA ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE PREPÄŤOVÝCH OCHRÁN KIWA NOVÉ PREPÄŤOVÉ OCHRANY SÉRIE POm I 25kA, PO II G Spoločnosť KIWA vyvíja a vyrába prepäťové ochrany (SPD = Surge Protective

Διαβάστε περισσότερα

Li % % % % % % % % % % 3d 4s V V V V d V V V n O V V V O V n O V n O % % X X % % % 10 10 cm Li Li Li LiMO 2 Li 1 x MO 2 + xl + 1 + xe C + xl + 1 + xe Li x C LiMO 2 +C Li x C + Li 1 x MO 2

Διαβάστε περισσότερα

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis

Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence MRI in Multiple Sclerosis Daniel García-Lorenzo To cite this version: Daniel García-Lorenzo. Robust Segmentation of Focal Lesions on Multi-Sequence

Διαβάστε περισσότερα

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

200% Atrieda 4/2011. www.elite.danfoss.sk. nárast počtu bodov za tento výrobok MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Atrieda 4/2011 ROČNÍK 9 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Súťažte o skvelé ceny! Zdvojnásobte tento mesiac svoju šancu setmi Danfoss RAE! Zapojte sa do veľkej súťaže inštalatérov Danfoss a vyhrajte atraktívne

Διαβάστε περισσότερα

Srednjenaponski izolatori

Srednjenaponski izolatori Srednjenaponski izolatori Linijski potporni izolatori tip R-ET Komercijalni naziv LPI 24 N ET 1) LPI 24 L ET/5 1)2) LPI 24 L ET/6 1)2) LPI 38 L ET 1) Oznaka prema IEC 720 R 12,5 ET 125 N R 12,5 ET 125

Διαβάστε περισσότερα

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

P Ò±,. Ï ± ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ. Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ. ² μ Ê ². Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï P15-2012-75.. Ò±,. Ï ± ˆ Œ ˆŸ ˆ, š Œ ˆ ˆŒˆ Š ƒ ˆŸ ˆ ˆ, Œ ƒ Œ ˆˆ γ-š Œˆ ƒ ƒˆ 23 ŒÔ ² μ Ê ² Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ò±.., Ï ±. P15-2012-75 ˆ ³ Ö μ Ì μ É, μ Ñ ³ ÒÌ μ É Ì ³ Î ±μ μ μ É μ Íμ Ö ÕÐ

Διαβάστε περισσότερα

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa I. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI 1. Názov (meno) Mgr. Juraj Kavacký 2. Identifikačné číslo Fyzická osoba 3. Sídlo Segnerova 9, 841 01 Bratislava 4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Διαβάστε περισσότερα