ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co»"

Transcript

1 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «WEISS HELLAS Co» Νικολακόπουλος Κωνσταντίνος Καβάλα, 2014

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αξιολόγησης της επιχειρηματικής απόδοσης της εταιρείας WEISS HELLAS Co. που από το 1986 δραστηριοποιείται στην παραγωγή μεταλλικών συστημάτων ψευδοροφής - ειδικών κατασκευών οροφής, καθώς και φωτιστικών σωμάτων υψηλών προδιαγραφών. Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της εργασίας θα αποτελέσει η αξιολόγηση της επιχειρηματικής της απόδοσης την τελευταία εξαετία (από το 2007 έως το 2012), με βάσει τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της (ισολογισμοί, καταστάσεις λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως και πίνακες διάθεσης αποτελεσμάτων) και θα επιχειρηθεί η κριτική ανάλυση και αποτίμηση των σχετικών της αποτελεσμάτων. Λέξεις κλειδιά: Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αριθμοδείκτες ρευστότητας, αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας, κερδοφορίας και κεφαλαιακής διάρθρωσης 2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ανάλυση Τάσης Ανάλυση Κοινού Μεγέθους ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ανάλυση Τάσης Ανάλυση Κοινού Μεγέθους ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

4 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ H WEISS HELLAS Co. ειδικεύεται από το 1986, στην παραγωγή μεταλλικών συστημάτων ψευδοροφής - ειδικών κατασκευών οροφής, καθώς και φωτιστικών σωμάτων υψηλών προδιαγραφών. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, η τεχνική απόδοση και η προσαρμοστικότητα των προϊόντων της, στοχεύουν στο να ικανοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο τις σύγχρονες κατασκευαστικές απαιτήσεις. Όλα τα προϊόντα της WEISS HELLAS Co. κατασκευάζονται υπό τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και ποιότητας και φέρουν πιστοποιητικά TUV - CE- ISO9001- WHEEL MARK -ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Διατίθενται εκτός από την Ελλάδα σε πολλές χώρες στην Κεντρική Ευρώπη, το ανατολικό μπλοκ, τα αραβικά εμιράτα και τις Η.Π.Α. Δέσμευση της εταιρείας είναι η διατήρηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων της και η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Σαν κομμάτι αυτής της δέσμευσης, η WEISS HELLAS Co. παρέχει στους πελάτες της: τεχνικές συμβουλές, τεχνολογική εκτίμηση, εκτίμηση κόστους σε πρώιμο στάδιο, τεχνική και σχεδιαστική υποστήριξη. Το σύνολο των πελατών της αποδέχεται ότι η εταιρεία εγγυάται, πως η παράδοση και η εγκατάσταση των προϊόντων γίνεται στην προκαθορισμένη ημερομηνία και εντός του προϋπολογισμού. Η ικανότητα ανάπτυξης λύσεων σε όλα τα θέματα που αφορούν τα προϊόντα της βασίζεται στα υψηλά standards, στην τεχνολογική ικανότητα καθώς και στις καινοτομίες που εφαρμόζονται, γι αυτό και έχει κερδίσει το στοίχημα της σταθερής προτίμησης των πελατών της. [ 4

5 2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2.1. ΓΕΝΙΚΑ Η χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων είναι μια διαδικασία που συνδέεται άμεσα με την κυκλοφορία των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και συμβάλλει στο να κάνει αφενός αποτελεσματικότερη τη χρήση τους στη λήψη οικονομικών αποφάσεων και αφετέρου οικονομικότερη την παραγωγή και την κυκλοφορία τους [Κάντζος, Κ. (2002), «Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», Εκδόσεις INTERBOOKS]. Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρηθεί η αξιολόγηση της επιχειρηματικής απόδοσης της WEISS HELLAS Co., χρησιμοποιώντας σαν πηγή πληροφοριών της χρηματοοικονομικής ανάλυσης τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τα έτη 2007 έως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Τα στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης, ήτοι τα στοιχεία ισολογισμού (ενεργητικό και παθητικό) της εταιρείας την εξαετία παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες 1.1 και 1.2 του Παραρτήματος Ανάλυση Τάσης Η ανάλυση τάσης των στοιχείων κατάστασης οικονομικής θέσης της εταιρείας τα έτη 2007 έως 2012, ως μεταβολή σε σχέση με το έτος βάσης 2007 (ή οποιοδήποτε κατά περίπτωση επόμενο έτος βάσης) παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.1 και 2.2 του Παραρτήματος. Από τα σχετικά στοιχεία είναι φανερή η διαχρονική αύξηση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας, το οποίο το 2012 καταλήγει να είναι διπλάσιο σε σχέση με 5

6 το έτος Στις επιμέρους κατηγορίες του ενεργητικού, παρατηρούμε τη διαχρονική αύξηση τόσο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού, όσο και του κυκλοφορούντος ενεργητικού, με μεγαλύτερη όμως τάση «διόγκωσης» των παγίων στοιχείων (αύξηση 239,81% το 2012 ως προς το 2007) σε σχέση με τα κυκλοφορούντα στοιχεία της εταιρείας (αύξηση 180,90% το 2012 ως προς το 2007). Πιο συγκεκριμένα, στα πάγια, η εταιρεία, έχει αυξήσει τις επενδύσεις της σε γήπεδα, οικόπεδα, κτίρια και έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό, ενώ έχει παράλληλα μειώσει τις επενδύσεις σε μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις και μεταφορικά μέσα. Όσον αφορά στο κυκλοφορούν ενεργητικό, είναι προφανές από τους σχετικούς πίνακες ότι, τα ρευστά διαθέσιμά της έχουν μειωθεί το 2012 σε σχέση με το 2007 (παρουσιάζοντας φυσικά ποικίλες διακυμάνσεις τα ενδιάμεσα έτη). Αντίθετη πορεία ωστόσο παρατηρούμε στα αποθέματα και στις απαιτήσεις, από τα οποία, τα μεν πρώτα, αυξήθηκαν κατά 225,82% το 2012 σε σχέση με το 2007 και τα δεύτερα, κατά 281,10% το 2012, επίσης, σε σχέση με το Αναφορικά με το παθητικό της εταιρείας, το σημαντικότερο στοιχείο που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι η σχεδόν σταθερή και πολύ σημαντική αύξηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της. Από τα στοιχεία των πινάκων παρατηρούμε ότι, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της αυξήθηκαν κατά 518,75 % το 2011 και κατά 412,75% το 2012 σε σχέση με το 2007, ποσοστά αρκετά υψηλά, ιδιαίτερα όταν αφορούν υποχρεώσεις. Αύξηση φυσικά καταγράφουν και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της, αλλά αυτή περιορίζεται στα δύο τελευταία έτη, με ποσοστά 325,96% το 2011 και 179,17% το 2012 σε σχέση με το Τέλος, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν διαχρονικά τα υπό εξέταση έτη, με μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να σημειώνουν τα αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας (242,84% το 2012 σε σχέση με το 2007) Ανάλυση Κοινού Μεγέθους Η ανάλυση κοινού μεγέθους των στοιχείων κατάστασης οικονομικής θέσης της εταιρείας WEISS HELLAS Co. πραγματοποιήθηκε εκφράζοντας τα επιμέρους στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της ως ποσοστό του συνόλου του 6

7 ενεργητικού (παθητικού) της. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 3.1 και 3.2. του Παραρτήματος. Από τα σχετικά αποτελέσματα παρατηρούμε αρχικά ότι, αν εξαιρέσουμε τα έτη 2008 και 2012, το μεγαλύτερο μέρος της «περιουσίας» της εταιρείας, αποτελούν τα κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού της και πιο συγκεκριμένα οι απαιτήσεις της (ποσοστό 41,14% επί του συνόλου του ενεργητικού της, το 2012). Τα αποθέματά της θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ελάχιστα, ίσως λόγο και της φύσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας, ενώ πολύ μικρό ποσοστό του ενεργητικού της αποτελούν και τα διαθέσιμα. Όσον αφορά στο παθητικό, εκτός από τα έτη 2008 και 2010, η εταιρεία διέθετε ίδια κεφάλαια σε μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τα δανεικά της κεφάλαια (υποχρεώσεις). Μάλιστα αν εξετάσουμε πιο ενδελεχώς τα σχετικά στοιχεία θα παρατηρήσουμε ότι από το σύνολο των υποχρεώσεων της Εταιρείας, το μεγαλύτερο ποσοστό αντιστοιχεί σε μακροπρόθεσμες, κάθε φορά, υποχρεώσεις ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Τα στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων (αποτελέσματα χρήσης) της εταιρείας την εξαετία παρουσιάζονται αναλυτικά στους Πίνακες 1.3 και 1.4 του Παραρτήματος, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί ανάλυση τάσης και κοινού μεγέθους για τα στοιχεία της κατάστασης λογαριασμού των αποτελεσμάτων χρήσης Ανάλυση Τάσης Όπως και για τα στοιχεία κατάστασης οικονομικής θέσης, έτσι και τα στοιχεία κατάστασης συνολικών εσόδων, η ανάλυση τάσης έχει πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας ως έτος βάσης το 2007 (ή οποιοδήποτε κατά περίπτωση επόμενο έτος). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αποτυπώνονται στον Πίνακα 2.3. του Παραρτήματος. Ένα πρώτο συμπέρασμα που προκύπτει από την «ανάγνωση» των σχετικών στοιχείων είναι ότι το 2012, μετά το 2010 υπήρξε η καλύτερη χρονιά της εταιρείας, από άποψη 7

8 τζίρου, μικτών και καθαρών κερδών χρήσης. Το γεγονός αυτό είναι αξιοσημείωτο δεδομένης της οικονομικής κρίσης, η οποία αποτελεί τροχοπέδη στην κερδοφόρα δυναμική πολλών εταιρειών Ανάλυση Κοινού Μεγέθους Για την ανάλυση κοινού μεγέθους των στοιχείων κατάστασης συνολικών εσόδων χρησιμοποιήθηκε σαν τιμή βάσης ο κύκλος εργασιών (πωλήσεις) της επιχείρησης. Τα αποτελέσματα των σχετικών υπολογισμών παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3 του Παραρτήματος και από αυτά εξάγεται το συμπέρασμα ότι: το κόστος πωληθέντων, με εξαίρεση το 2010, αποτελεί μεγάλο ποσοστό επί των πωλήσεων της εταιρείας, περιορίζοντας, εξαιτίας αυτού, το μικτό της αποτέλεσμα και διατηρώντας τα καθαρά της κέρδη σε χαμηλά ποσοστά της τάξης του 10% ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Όπως είναι γνωστό, με τους αριθμοδείκτες προσδιορίζεται η σχέση μεταξύ βασικών επιχειρηματικών μεγεθών, διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση και επεξηγούνται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτή. Με το σύστημα των αριθμοδεικτών προσδιορίζεται επίσης, ο βαθμός αποδόσεως των διαφόρων δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης, με σκοπό την ορθολογικότερη εκμετάλλευση των μέσων δράσεών της. Για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης θα εστιάσουμε σε μια σειρά αριθμοδεικτών που αφορούν στην ρευστότητα, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, την κερδοφορία και την κεφαλαιακή διάρθρωση της WEISS HELLAS Co. και οι οποίοι έχουν υπολογιστεί και παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. του Παραρτήματος Αριθμοδείκτες Ρευστότητας Οι αριθμοδείκτες που θα εξετάσουμε στην ενότητα αυτή είναι: 1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας 2. Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας 8

9 1. Αριθμοδείκτης Γενικής Ρευστότητας Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Όριο μεγαλύτερο από τη μονάδα Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ο δείκτης αυτός αντανακλά την τρέχουσα ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στην πληρωμή των καθημερινών απαιτητών υποχρεώσεων της. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερη είναι η θέση της επιχείρησης από πλευράς ρευστότητας. Από τα στοιχεία του Πίνακα 4. προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος δείκτης για όλα τα υπό εξέταση έτη βρίσκεται πάνω από τη μονάδα, με καλύτερες επιδόσεις το 2007 (τιμή 4,08) και το 2010 (τιμή 3,35). Την χαμηλότερη τιμή του καταγράφει το 2012 (τιμή 1,79). Και σε αυτή όμως την περίπτωση ο δείκτης είναι υψηλότερος της μονάδας και η επιχείρηση είναι φανερό ότι έχει διαμορφώσει ένα υψηλό «περιθώριο ασφάλειας» (safety margin) των βραχυπρόθεσμων δανειστών, γεγονός που απομακρύνει τον κίνδυνο ενδεχόμενης αδυναμίας ανταπόκρισης στις τρέχουσες υποχρεώσεις, όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. 2. Αριθμοδείκτης Ειδικής Ρευστότητας (Κυκλοφορούν Ενεργητικό-Αποθέματα) / Όριο μεγαλύτερο ή ίσο της μονάδας Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Ο δείκτης αυτός συσχετίζει τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του ενεργητικού με τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Στον αριθμητή αποκλείεται ο υπολογισμός των αποθεμάτων, καθώς αυτά δεν είναι εύκολο να ρευστοποιηθούν άμεσα και χωρίς ζημία. Οι επιχειρήσεις που έχουν υψηλό δείκτη ειδικής ρευστότητας, σπάνια έχουν την ανάγκη δανεισμού. Επομένως, όσο πιο υψηλός είναι ο δείκτης αυτός τόσο αντανακλάται σε αυτόν η καλύτερη βραχυπρόθεσμη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Οι τιμές του συγκεκριμένου δείκτη, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Πίνακα 4 είναι αντίστοιχες με αυτές του δείκτη γενικής ρευστότητας. Αυτό φυσικά είναι αναμενόμενο, διότι, όπως επισημάναμε και στην ανάλυση κοινού μεγέθους των στοιχείων κατάστασης οικονομικής θέσης της εταιρεία, τα αποθέματα αποτελούν ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού της, καθώς και του 9

10 κυκλοφορούντος ενεργητικού της (μέσο ποσοστό των αποθεμάτων την εξαετία , 2% επί του κυκλοφορούντος ενεργητικού). Ως εκ τούτου επιβεβαιώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει μια ικανοποιητική ρευστότητα, η οποία αν και έχει μειωθεί το 2012 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, εντούτοις, της διασφαλίζει ότι προς το παρών δεν θα έχει ανάγκη επιπλέον δανεισμού Αριθμοδείκτες Αποτελεσματικότητας Οι αριθμοδείκτες αποτελεσματικότητας που θα μελετήσουμε στην ενότητα αυτή είναι: 1. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού 2. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού (ημέρες) 3. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων 4. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (ημέρες) 5. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων 6. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων (ημέρες) 7. Αριθμοδείκτης Μέσης Διάρκειας Πληρωμής Υποχρεώσεων (ημέρες) 8. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων 1. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού Καθαρές Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης δείχνει αν υπάρχει ή όχι υπερεπένδυση κεφαλαίων στην επιχείρηση σε σχέση με το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιεί. Ένας υψηλός αριθμοδείκτης σημαίνει ότι η επιχείρηση χρησιμοποιεί εντατικά τα περιουσιακά της στοιχεία προκειμένου να πραγματοποιεί τις πωλήσεις της. Αντίθετα, ένας χαμηλός αριθμοδείκτης αποτελεί ένδειξη όχι εντατικής χρησιμοποιήσεως των περιουσιακών της στοιχείων, οπότε θα πρέπει να αυξήσει το βαθμό χρησιμοποιήσεως αυτών ή να προβεί σε ρευστοποίηση μέρους των περιουσιακών της στοιχείων. Όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του συγκεκριμένου δείκτη, οι καθαρές πωλήσεις, με εξαίρεση το έτος 2011, κατά μέσο όρο, είναι λίγο παραπάνω από το 40% του συνόλου του ενεργητικού της. Με άλλα λόγια κάθε επένδυση ενός ευρώ στο 10

11 ενεργητικό της εταιρίας δημιουργεί έσοδα σαράντα λεπτών. Η απόδοση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί χαμηλή. 2. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ενεργητικού (ημέρες) 365 / (Καθαρές Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού) Η μορφή αυτή του δείκτη είναι σημαντική καθώς αποτυπώνει το σε πόσες ημέρες η επιχείρηση ανακυκλώνει, αξιοποιεί και μετατρέπει το σύνολο του ενεργητικού σε πωλήσεις. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερος είναι, σε σχέση πάντα και με την φύση της επιχείρησης. Οι τιμές του εν λόγω δείκτη είναι αξιοσημείωτα υψηλές την υπό εξέταση εξαετία. Ακόμα και το 2012 που ο δείκτης καταγράφει την χαμηλότερη τιμή του (762 μέρες) φαίνεται ότι η επιχείρηση χρειάζεται τουλάχιστον δύο χρόνια για να μπορέσει να μετατρέψει το σύνολο του ενεργητικού της σε πωλήσεις. Χειρότερη επίδοση σημειώνεται το 2011 που ο δείκτης έχει τιμή 4.436,48 ημερών, δηλ. μέση περίοδος ανακύκλωσης του ενεργητικού της δώδεκα ετών (!). 3. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων Κόστος Πωληθέντων / Μ.Ο. Αποθεμάτων Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει πόσες φορές ανανεώθηκαν τα αποθέματα της επιχείρησης σε σχέση με τις πωλήσεις της, μέσα στη χρήση. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης αυτός, τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση. Όπως προκύπτει από τους σχετικούς υπολογισμούς η τιμή του συγκεκριμένου δείκτη κρίνεται αρκετά ικανοποιητική. Με εξαίρεση το 2011, που ο δείκτης φανερώνει ότι τα αποθέματα ανακυκλώνονταν 3 περίπου φορές στη διάρκεια της χρήσης, τα υπόλοιπα έτη, η αντίστοιχη επίδοση της εταιρείας και η ταχύτητα ανακύκλωσης των αποθεμάτων της ήταν κάτι περισσότερο από 40 (κατά μέσο όρο) φορές, απόδοση που και πάλι θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή. 11

12 4. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Αποθεμάτων (ημέρες) (Μ.Ο. Αποθεμάτων / Κόστος Πωληθέντων) * 365 Ο συγκεκριμένος δείκτης χρησιμοποιείται για να υπολογίσει σε πόσες ημέρες, κατά μέσο όρο τα αποθέματα μετατρέπονται σε πωλήσεις. Δείχνει επομένως, την ικανότητα της επιχείρησης να μεγιστοποιεί την παραγωγική της διαδικασία δηλ. το κύκλωμα πρώτες ύλες, εμπόρευμα, αποθήκη, πώληση. Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης τόσο καλύτερος για την επιχείρηση. Από τα στοιχεία και μόνο του προηγούμενου δείκτη είχαμε την εικόνα της καλής ταχύτητας ανακύκλωσης των αποθεμάτων της επιχείρησης (σε φορές, μέσα στη χρήση). Οι τιμές του συγκεκριμένου δείκτη έρχονται να επιβεβαιώσουν ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη υπεραποθεματοποίησης, αντιθέτως, για τα έτη εκτός του 2011, που η σχετική διάρκεια ανακύκλωσης άγγιξε τις 113 ημέρες, απαιτούνταν το πολύ 10 ημέρες για να μετατραπούν τα αποθέματα σε πωλήσεις. 5. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων Καθαρές Πωλήσεις / Μ.Ο Απαιτήσεων Ο αριθμοδείκτης αυτός αποτυπώνει την ταχύτητα με την οποία «ανακυκλώνονται» οι απαιτήσεις της επιχείρησης μέσα σε ένα έτος, δηλαδή, πόσες φορές κατά μέσο όρο εισπράττονται οι απαιτήσεις αυτές. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο πιο σύντομη είναι η περίοδος που μεσολαβεί για την είσπραξη των απαιτήσεων. Ο συγκεκριμένος δείκτης για την WEISS HELLAS Co., καταδεικνύει την δυσκολία, ίσως λόγω και των οικονομικών συγκυριών, στην είσπραξη των οφειλομένων της. Ιδιαίτερα το 2011, η τιμή του δείκτη (0,23 φορές), φανερώνει ότι η επιχείρηση δεν μπόρεσε να εισπράξει πίσω το σύνολο των απαιτήσεών της, ενώ τα υπόλοιπα έτη τα στοιχεία είναι, συγκριτικά, λίγο καλύτερα (με τιμές του δείκτη από 1,16 έως 1,55 φορές), αν και πάλι δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αρκετά ικανοποιητικά. 6. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Απαιτήσεων (ημέρες) 365/(Καθαρές Πωλήσεις / Μ.Ο Απαιτήσεων) 12

13 Ο συγκεκριμένος δείκτης υπολογίζει πόσες ημέρες απαιτούνται για την είσπραξη των απαιτήσεων της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερη είναι η μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων, τόσο μεγαλύτεροι οι κίνδυνοι για τη δημιουργία επισφαλών απαιτήσεων. Όπως ήταν αναμενόμενο, από τα αποτελέσματα και του προηγούμενου αριθμοδείκτη, το 2011 υπήρξε η χειρότερη χρονιά για τη μέση διάρκεια είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρείας (1.560 ημέρες). Τα υπόλοιπα, πλην αυτού έτη, αντίστοιχα η διάρκεια, υπήρξε υψηλή, με μέσο ύψος αναμονής στους 8 με 9 μήνες. 7. Αριθμοδείκτης Μέσης Διάρκειας Πληρωμής Υποχρεώσεων 365/(Καθαρές Πωλήσεις / Μ.Ο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων) Ο δείκτης αυτός υπολογίζει τον αριθμό των ημερών τους έτους που μεσολαβούν μεταξύ δύο πληρωμών της εταιρείας, που αφορούν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Από τα αποτελέσματα του δείκτη, που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος, είναι φανερό ότι το 2011 υπήρξε έτος δυσκολίας και της εταιρείας για την αποπληρωμή των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της (μέση διάρκεια αποπληρωμής ημέρες). Φυσικά, οφείλεται και στην αντίστοιχη δυσκολία είσπραξης των απαιτήσεών της, που δημιούργησε ευρύτερο πρόβλημα στην αποτελεσματικότητας της. Φυσικά, το γεγονός ότι ο σχετικός δείκτης, για όλα τα υπό εξέταση έτη είναι μικρότερος από τον δείκτη κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων σε ημέρες καταδεικνύει ότι η επιχείρηση έχει το «μειονέκτημα» να εξοφλείται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, από εκείνο στο οποίο πληρώνει τις υποχρεώσεις της. 8. Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρές Πωλήσεις / Μ.Ο Ιδίων Κεφαλαίων Ο δείκτης αυτός δείχνει τις πωλήσεις που πραγματοποιεί η επιχείρηση με κάθε μονάδα ιδίων κεφαλαίων. Όσο μεγαλύτερη τιμή λαμβάνει, τόσο καλύτερη είναι η θέση της επιχείρησης, διότι 13

14 πραγματοποιεί μεγάλες πωλήσεις, με σχετικό μικρό ύψος ιδίων κεφαλαίων, γεγονός το οποίο ενδέχεται να οδηγεί και σε αυξημένα κέρδη. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία του Πίνακα 4 οι τιμές του δείκτη την εξαετία , δεν ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Από το 2007 σημειώθηκε μια διαχρονική μείωση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων της επιχείρησης, σε σχέση με τα χρησιμοποιούμενα ίδια κεφάλαιά της, που κατέληξε το 2011, οι πωλήσεις να αποτελούν το 31% των ιδίων κεφαλαίων της. Απότομη αύξηση σημειώθηκε το 2012, με την τιμή του δείκτη να αγγίζει τις 1,24 φορές, αλλά και πάλι φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης της θέσης και της κερδοφορίας της επιχείρησης Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας, με τους οποίους θα καταπιαστούμε στην ενότητα αυτή είναι: 1. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων (ROE) 2. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού (ROA) 3. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενου Κεφαλαίου (ROCE) 1. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων Κεφαλαίων Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την κερδοφόρα δυναμικότητα μιας επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του κατά πόσο επιτεύχθηκε ο στόχος πραγματοποίησης ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος από τη χρήση των κεφαλαίων των μετόχων. Με άλλα λόγια, μετρά την αποτελεσματικότητα με την οποία τα κεφάλαια των φορέων της επιχείρησης απασχολούνται σε αυτήν. Όπως προκύπτει από τα μελετώμενα στοιχεία του Πίνακα 4 η χρονιά με την μεγαλύτερη αποδοτικότητα των κεφαλαίων των μετόχων της εταιρείας ήταν το 2010 (40,17%), ενώ η χειρότερη, το 2011 (0,75%). Όλα τα υπόλοιπα έτη η τιμή του δείκτη υπήρξε κατά μέσο όρο 11%, ποσοστό όχι και ιδιαίτερα ικανοποιητικό σαν αποτέλεσμα. 14

15 2. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ενεργητικού Καθαρά Κέρδη / Σύνολο Ενεργητικού Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης μετράει την απόδοση των συνολικών περιουσιακών στοιχείων μιας επιχείρησης και επιτρέπει την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της. Ο δείκτης φανερώνει την ικανότητά της να μπορεί να επιζήσει οικονομικά και να προσελκύσει κεφάλαια που προσφέρονται για επένδυση, «ανταμείβοντάς» τα ανάλογα. Λόγω του υψηλού ενεργητικού της εταιρείας και των μικρών σχετικά καθαρών κερδών της, ο αριθμοδείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού της δεν καταγράφει υψηλές τιμές. Ακόμα και το 2011, που υπήρξε η καλύτερη από άποψης αποδοτικότητας ενεργητικού χρονιά της, η τιμή 23,45% που σημειώνεται δεν θεωρείται αρκετή για να προσελκύσει νέα κεφάλαια για επένδυση. 3. Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Απασχολούμενου Κεφαλαίου Καθαρά Κέρδη / Απασχολούμενα Κεφάλαια (Απασχολούμενα Κεφάλαια = Μετοχικό Κεφάλαιο + Αποθεματικά + Ομολογίες + Μακροπρ. Δάνεια) Ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης αποτυπώνει την αποδοτικότητα της επιχείρησης, ανεξάρτητα από τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων της. Επιπλέον παρουσιάζει την ικανότητά της για πραγματοποίηση κερδών και το βαθμό επιτυχίας της διοίκησης στη χρησιμοποίηση των ιδίων και ξένων κεφαλαίων. Επίσης, τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου δείκτη παρουσιάζουν μικρές αποδόσεις, με χειρότερη χρονιά το 2011 (0,29%) και καλύτερη το 2010 (39,47%). Τα παραπάνω θα πρέπει να αποτελέσουν ένδειξη προς τη διοίκηση της επιχείρησης για περαιτέρω προσοχή στην αξιοποίηση των κεφαλαίων της Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας Οι αριθμοδείκτες κερδοφορίας που θα εξετάσουμε είναι: 1. Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους 15

16 2. Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους 1. Αριθμοδείκτης Μικτού Περιθωρίου Κέρδους Μικτά Κέρδη / Καθαρές Πωλήσεις Ο αριθμοδείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους δείχνει την λειτουργική αποτελεσματικότητα μιας επιχείρησης καθώς και την πολιτική τιμών αυτής. Μια επιχείρηση για να θεωρηθεί επιτυχημένη θα πρέπει να έχει ένα υψηλό ποσοστό μικτού κέρδους, που να της επιτρέπει να καλύπτει τα λειτουργικά και άλλα έξοδά της και συγχρόνως να της αφήνει ένα ικανοποιητικό καθαρό κέρδος σε σχέση με τις πωλήσεις και τα ιδία κεφάλαια που απασχολεί. Ο συγκεκριμένος δείκτης παρουσίασε διαχρονική αύξηση, από το 2007 έως το 2010 (από 17,64% σε 57,38%), μειώθηκε σημαντικά το 2011, σε τιμή 23,52% και επέστρεψε σε καλύτερα αποτελέσματα, πάλι, το 2012 (37,26%). Από τα παραπάνω είναι φανερή η προσπάθεια διαμόρφωσης μιας καλής λειτουργικής αποτελεσματικότητας της επιχείρησης, η οποία ωστόσο δεν έχει, ακόμα, διαχρονικά σταθεροποιηθεί. 2. Αριθμοδείκτης Καθαρού Περιθωρίου Κέρδους Καθαρά Κέρδη / Καθαρές Πωλήσεις Ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους δείχνει το ποσοστό του καθαρού κέρδους που μένει στην επιχείρηση μετά την αφαίρεση από τις καθαρές πωλήσεις του κόστους πωληθέντων και των λοιπών εξόδων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης αυτός τόσο πιο επικερδής η επιχείρηση. Από τα στοιχεία του Πίνακα 4 είναι φανερό ότι, με εξαίρεση και πάλι των αποτελεσμάτων του έτους 2011, η επιχείρηση προσπάθησε και αύξησε το καθαρό περιθώριο κέρδους της. Από 11,49% που ήταν το 2007, έφτασε στην πού υψηλή τιμή του 53,06% το 2010 και στην επίσης ικανοποιητική τιμή 28,66% το Τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι η επιχείρηση καρπώνεται ένα υψηλό επίπεδο κερδοφορίας, το οποίο όπως φαίνεται από τον Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων (1.4) του Παραρτήματος χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα τα τελευταία έτη, κατά πλειοψηφία για τις κεφαλαιακές ανάγκες της τα επόμενα έτη. 16

17 Αριθμοδείκτες Κεφαλαιακής Διάρθρωσης Οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης που θα μελετήσουμε είναι: 1. Αριθμοδείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης 2. Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης 3. Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων 1. Αριθμοδείκτης Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης Σύνολο Ενεργητικού / Ίδια Κεφάλαια Ο αριθμοδείκτης αυτός δείχνει το ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού που έχει χρηματοδοτηθεί από τους μετόχους της επιχείρησης. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμοδείκτης συνολικά προς ίδια κεφάλαια, τόσο μεγαλύτερη η Χρηματοοικονομική Μόχλευση και ο «κίνδυνος» για την κερδοφορία της επιχείρησης, καθώς και για τη μακροχρόνια βιωσιμότητά της με αποπληρωμή των υποχρεώσεών της. Με εξαίρεση το 2011, τα έτη από το 2007 έως και το 2012, ο συγκεκριμένος αριθμοδείκτης κατέγραψε τιμές που κατά μέσο όρο άγγιζαν το 2. Αυτό φανερώνει (όπως έχουμε επισημάνει και στην ανάλυση κοινού μεγέθους των στοιχείων της κατάστασης της οικονομικής θέσης της εταιρείας), ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί τα ίδια κεφάλαιά της σε ποσοστό μικρότερο του 50% του συνόλου του ενεργητικούς της και επομένως μπορεί κάποια στιγμή να παρουσιάσει κίνδυνο οικονομικής δυσκολίας εξόφλησης των υποχρεώσεων της. 2. Αριθμοδείκτης Δανειακής Επιβάρυνσης Σύνολο Μακροπρόθεσμων Δανειακών Υποχρεώσεων / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Ο αριθμοδείκτης αυτός παρουσιάζει το σύνολο των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων της επιχείρησης, ως ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων της. Όπως έχουμε ήδη επισημάνει, η επιχείρηση είναι εκτεθειμένη σε υψηλό μακροπρόθεσμο δανεισμό σε σχέση με τα διατιθέμενα ίδια κεφάλαιά της. Αυτό αποτυπώνεται και στις τιμές του συγκεκριμένου δείκτη, που για τα έτη 2007,

18 και 2012 κατέγραψε τιμές πολύ κοντά ή μεγαλύτερες της μονάδας. Το 2008 και 2009 οι τιμές παρουσιάστηκαν σχετικά μειωμένες (0,59 και 0,53 αντίστοιχα) και καλύτερη εικόνα κεφαλαιακής διάρθρωσης παρουσίασε η εταιρεία το 2010, με την τιμή του δείκτη στο 0, Αριθμοδείκτης Κάλυψης Τόκων Κέρδη προ φόρων και τόκων / Ετήσιοι Καταβαλλόμενοι Τόκοι Ο αριθμοδείκτης αυτός φανερώνει τη σχέση μεταξύ των καθαρών κερδών μιας επιχείρησης και των τόκων με τους οποίους αυτή επιβαρύνεται μέσα στη χρήση για τα ξένα κεφάλαια που χρησιμοποιεί. Αποτελεί δηλαδή ένα μέτρο της δανειακής κατάστασής της σε σχέση με τη δυναμικότητά της να επιτυγχάνει κέρδη, καθώς εμφανίζει την ικανότητά της να εξοφλεί τους τόκους των ξένων κεφαλαίων από τα κέρδη της. Από τα στοιχεία του Πίνακα 4 είναι φανερό ότι, με εξαίρεση το 2011, η τιμή του κατέγραψε ικανοποιητικά αποτελέσματα, γεγονός που φανερώνει ότι υπάρχει μια καλή αναλογία κερδών σε σχέση με τους καταβαλλόμενους από την εταιρεία τόκους, με αποτέλεσμα να μην δημιουργείται κίνδυνος στην εξόφληση τους ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Με βάση τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στις προηγούμενες ενότητες (ανάλυση τάσης, κοινού μεγέθους και ανάλυση με χρήση αριθμοδεικτών) μπορούμε να βγάλουμε μια σειρά από αξιοποιήσιμα συμπεράσματα για την επιχειρηματική απόδοση της WEISS HELLAS Co. Συνοπτικά, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής: Η επιχείρηση έχει καταφέρει να διατηρήσει, παρ όλες τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες ένα υψηλό κύκλο εργασιών τα τελευταία έτη, με μοναδική κακή χρονιά το

19 Το κόστος πωληθέντων της έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά η τάση αύξησής του είναι μικρότερη της αντίστοιχης τάσης αύξησης των πωλήσεων, γεγονός που υποδηλώνει βελτίωση της λειτουργικής της αποτελεσματικότητας και έχει ως αποτέλεσμα να σημειώνεται αύξηση της κερδοφορίας της (μικτά και καθαρά κέρδη). Φυσικά δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της εποχής η επιχείρηση εξακολουθεί να παραμένει κερδοφόρα, γεγονός που από μόνο του αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοσή της έχει το υψηλό, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο έτη (2011 και 2012) ποσοστό των υποχρεώσεών της (ξένα κεφάλαια). Οι υποχρεώσεις της αυτές εντείνουν το φαινόμενο της χρηματοοικονομικής μόχλευσης, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος οικονομικής δυσκολίας για την εξόφληση των υποχρεώσεων της επιχείρησης. Όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της τα δεδομένα που προκύπτουν από τους σχετικούς δείκτες δεν είναι ενθαρρυντικά. Ένα πρώτο σημαντικό συμπέρασμα που προέκυψε από την ανάλυσή μας είναι ότι η αποπληρωμή των υποχρεώσεων της εταιρείας γίνεται σε μικρότερο χρόνο από την αντίστοιχη είσπραξης των απαιτήσεών της. Επίσης, οι δείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας ενεργητικού και ιδίων κεφαλαίων καταγράφουν χαμηλές τιμές που χρήζουν πολλών βελτιώσεων. Ωστόσο, θετικό στοιχείο είναι ότι η εταιρεία δεν διατηρεί στις εγκαταστάσεις της για μεγάλα διαστήματα αποθέματα, τα οποία ανακυκλώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Οι δείκτες αποδοτικότητας ROE, ROA και ROCE καταγράφουν μέτριες τιμές, γεγονός που φανερώνει ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιοποίηση των κεφαλαίων της επιχείρησης, καθώς τα κέρδη που αυτά αποφέρουν δεν είναι ικανά για διατήρηση των υπαρχόντων και την προσέλκυση νέων κεφαλαίων. Τέλος, το επίπεδο ρευστότητα της επιχείρησης, όπως αυτή αξιολογείται από τους δείκτες γενικής και ειδικής ρευστότητας, αξιολογείται ως καλό και διασφαλίζει την επιχείρηση από ενδεχόμενη αδυναμία ανταπόκρισής της στις τρέχουσες υποχρεώσεις της, όταν αυτές καταστούν ληξιπρόθεσμες. 19

20 2.6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω αποτελέσματα που προέκυψαν από την χρηματοοικονομική ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων από τις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας WEISS HELLAS Co για τα έτη 2007 έως 2012 οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σε δύο βασικούς άξονες της λειτουργίας της επιχείρησης. Αρχικά θα πρέπει να βελτιωθεί η αποδοτικότητά των κεφαλαίων της, μέσα από τις ενέργειες της διοίκησής της, οι οποίες εκτός των άλλων θα έχουν ως άξονα και την μείωση του λειτουργικού της κόστους. Η προσπάθεια αυτή θα επιφέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα από άποψη κερδοφορίας στην επιχείρηση και θα συμβάλλει στην προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο και το βάρος των δανειακών της υποχρεώσεων. Εξίσου σημαντικό με τα παραπάνω είναι να βελτιωθεί και η αποτελεσματικότητας της, όσον αφορά στις ταχύτητες είσπραξης των απαιτήσεων της, αφενός διότι οι απαιτήσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ενεργητικού της, αφετέρου διότι η μακροχρόνια δυσκολία στον τομέα αυτό μπορεί να πλήξει και τη ρευστότητά της, η οποία προς το παρόν διατηρείται σε ικανοποιητικά επίπεδα. 20

21 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1.1 Ενεργητικό της εταιρείας τα έτη WEISS HELLAS - INTERNA ΑΒΤΕΕ (Ποσά εκφρασμένα σε ) ENEPΓHTIKO Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ίδρυσης & α εγκατάστασης 5.038, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα , , , , , ,23 3. Κτίρια & τεχνικά έργα , , , ,26 0,00 0,00 4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ , , , , , ,41 5. Μεταφορικά Μέσα , , , , , ,87 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός , , , , , ,94 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση , ,90 0,00 0, , ,58 Σύνολο ακινητοποιήσεων , , , , , ,03 ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.556, , , , , ,22 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) , , , , , ,25 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα , , , , , ,00 4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες-Αναλ. Υλικά-Ανταλ. & Είδη συσ/ας , , , , , ,78 5. Εμπορεύματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,78 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες , , , , , ,42 3. Επιταγές εισπρακτέες , , , , , , Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες , , , , , ,19 Μείον Προβλέψεις , , , , , , Χρεώστες διάφοροι , , , , , , , , , , , ,79 IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο , , , , , ,32 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας , , , , , , , , , , , ,39 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) , , , , , ,96 E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. ενεργ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) , , , , , ,21 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λ/σμοί τάξεως , , , , , ,45 21

22 Πίνακας 1.2 Παθητικό της εταιρείας τα έτη ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. IΔIA KEΦAΛAIA Ι. Kεφάλαιο (μετοχικό κλπ.) 1. Καταβλημένο ή μετοχές των 30Ε , , , , , , , , , , , ,00 ΙΙΙ. Διάφορες αναπροσαρμογές - επιχορηγήσεις επενδύσεων 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 2.912, , , , , ,58 3. Επιχ. Επενδ. Παγ. Ενεργητικού , , ,40 0,00 0, , , , , , ,58 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό , , , , , ,86 4. Έκτακτα αποθεματικά , , ,89 0,00 0,00 0,00 5. Αφορ. αποθ. ειδ. διατάξεων νόμων 0,00 0, , , , , , , , , , ,48 V. Αποτελέσματα εις νέο 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο , , , , , ,00 VΙ. Ποσά προορισμ. για αύξηση κεφαλ. WEISS HELLAS - INTERNA ΑΒΤΕΕ (Ποσά εκφρασμένα σε ) 2. Διαθεσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , , , ,06 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Ομολογιακά δάνεια , , , , , ,82 2. Δάνεια τραπεζών , , , ,34 0, ,06 8. Λοιπές υποχρεώσεις , ,68 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,88 ΙΙ. Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές , , , , , ,99 2. Επιταγές πληρωτέες , , , , , ,54 3. Τράπεζες βραχ. Υποχρεώσεις , , ,71 0,00 0, ,62 4. Προκαταβολές πελατών , , , , , ,02 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη , , , , , ,59 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί , ,31 0, , , ,51 7. Μακρ. Υποχρ. Που λήγουν την επόμενη χρήση 0,00 0,00 0, , ,00 0, Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Πιστωτές διάφοροι 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , , , , , ,27 2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα ,09 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) , , , , , ,15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) , , , , , ,21 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λ/σμοί τάξεως , , , , , ,45 22

23 Πίνακας 1.3 Κατάσταση λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας τα έτη WEISS HELLAS - INTERNA ΑΒΤΕΕ (Ποσά εκφρασμένα σε ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) , , , , , ,34 μείον: κόστος πωλήσεων , , , , , ,87 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη) , , , , , ,47 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης , , , , , ,98 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,45 ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητ. Λειτουργίας , , , , , ,65 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως , , , , , ,76 Μερικά αποτελέσματα διαθέσεως , , , , , ,04 Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι 0,00 0,00 0,00 781, ,49 785,66 Μείον: χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα , , , , , ,24 Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως , , , , , ,46 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , , , ,32 301,45 0,00 μείον: 1. έκτακτα και ανόργανα έξοδα , ,60-654,94-66,81-2,94-5,92 2. έκτακτες ζημιές ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. έξοδα προηγούμενων χρήσεων , ,68 0,00 0,00-200,00 4. προβλέψεις εκτακτ. κινδύνων ,00 0, , , , ,96 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα , , , , , ,58 Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων , , , , , ,59 Μείον: οι ενσωματωμ. στο λειτουργ. κόστος , , , , , ,59 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ , , , , , ,58 Πίνακας 1.4. Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρείας τα έτη WEISS HELLAS - INTERNA ΑΒΤΕΕ (Ποσά εκφρασμένα σε ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Καθαρά αποτελέσματα χρήσης , , , , , ,58 ΠΛΕΟΝ: Υπόλοιπο αποτελεσμάτων προηγ. χρήσεων , , , , , ,00 ΜΕΙΟΝ: Διαφορές φορολ. ελέγχου προηγ. χρήσεων 0,00 0, ,41 0,00 0, ,82 ΜΕΙΟΝ: Διαφορά προβλέψεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπόλοιπο κερδών , , , , , ,76 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος Εισοδήματος , , , , , ,40 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ , , , , , ,36 1. Τακτικό αποθεματικό ,48 628, , , , ,36 3. Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0, , ,00 0, ,00 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , , , , , ,36 23

24 Πίνακας 2.1 Ανάλυση τάσης στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας τα έτη , με έτος βάσης το 2007 (ή οποιοδήποτε πιο πρόσφατο, κατά περίπτωση) ENEPΓHTIKO Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ίδρυσης & α εγκατάστασης 75,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 177,09 177,09 100,00 100,00 100,00 100,00 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 349,46 235,18 96,21 100,00 0,00 0,00 4. Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ. 56,87 77,37 85,83 110,89 140,79 100,00 5. Μεταφορικά Μέσα 69,06 96,80 8,24 20,00 60,00 100,00 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 1.123,01 956,03 299,01 168,92 256,80 100,00 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 61,10 192,98 0,00 0,00 102,56 100,00 Σύνολο ακινητοποιήσεων 239,68 254,04 92,21 100,66 112,32 100,00 ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 308,79 488,24 156,52 156,52 100,00 100,00 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 239,81 254,49 92,34 100,77 112,30 100,00 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα 232,80 907,14 104,79 171,56 136,74 100,00 4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες-Αναλ. Υλικά-Ανταλ. & Είδη συσ/ας 223,02 646,63 53,36 57,42 78,04 100,00 5. Εμπορεύματα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,82 721,03 68,05 90,02 94,80 100,00 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 390,27 497,77 82,89 87,28 87,25 100,00 3. Επιταγές εισπρακτέες 67,95 60,99 99,15 114,75 105,82 100, Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες 957,71 549,70 100,00 100,00 100,00 100,00 Μείον Προβλέψεις 74, ,97 432,94 305,74 188,34 100, Χρεώστες διάφοροι 103,57 503,27 692,08 216,51 71,56 100,00 281,10 315,84 118,65 104,09 94,00 100,00 IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 181, , , ,50 789,30 100,00 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 25,27 1,90 12,29 4,26 1,36 100,00 32,12 244,82 226,18 155,06 35,86 100,00 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 180,90 293,25 160,87 124,24 70,80 100,00 E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. ενεργ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 209,27 275,03 128,13 113,03 90,63 100,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ WEISS HELLAS - INTERNA ΑΒΤΕΕ (Ποσοστά %) 4. Λοιποί λ/σμοί τάξεως 97,83 100,00 100,00 101,79 100,00 100,00 24

25 Πίνακας 2.2 Ανάλυση τάσης στοιχείων παθητικού της εταιρείας τα έτη , με έτος βάσης το 2007 (ή οποιοδήποτε πιο πρόσφατο, κατά περίπτωση) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. IΔIA KEΦAΛAIA Ι. Kεφάλαιο (μετοχικό κλπ.) 1. Καταβλημένο ή μετοχές των 30Ε 116,67 116,67 114,81 114,81 114,81 100,00 116,67 116,67 114,81 114,81 114,81 100,00 ΙΙΙ. Διάφορες αναπροσαρμογές - επιχορηγήσεις επενδύσεων 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3. Επιχ. Επενδ. Παγ. Ενεργητικού 0,00 9,46 54,73 100,00 0,00 0,00 100,00 485, , ,91 100,00 100,00 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 162,33 148,82 148,17 111,80 104,91 100,00 4. Έκτακτα αποθεματικά 109,24 109,24 100,00 0,00 0,00 0,00 5. Αφορ. αποθ. ειδ. διατάξεων νόμων 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 242,84 230,39 229,80 110,87 104,52 100,00 V. Αποτελέσματα εις νέο 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο 9.248, , , , ,71 100,00 VΙ. Ποσά προορισμ. για αύξηση κεφαλ. WEISS HELLAS - INTERNA ΑΒΤΕΕ (Ποσοστά %) 2. Διαθεσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 177,16 160,67 163,52 120,66 107,05 100,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Ομολογιακά δάνεια 45,69 64,58 62,10 72,04 81,98 100,00 2. Δάνεια τραπεζών 469,83 555,01 46,65 58,32 0,00 100,00 8. Λοιπές υποχρεώσεις 37,10 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179,17 325,96 59,77 69,97 69,62 100,00 ΙΙ. Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 139,30 206,53 137,98 175,14 94,33 100,00 2. Επιταγές πληρωτέες 435,52 220,50 69,99 80,42 61,12 100,00 3. Τράπεζες βραχ. Υποχρεώσεις 2.922, ,00 39,76 0,00 0,00 100,00 4. Προκαταβολές πελατών 658,57 219, , ,35 106,24 100,00 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 469, ,43 20,54 309,05 131,35 100,00 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 287,72 233,30 0,00 97,98 89,93 100,00 7. Μακρ. Υποχρ. Που λήγουν την επόμενη χρήση 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0, Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0, Πιστωτές διάφοροι 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 412,75 518,75 195,65 225,16 99,94 100,00 2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα 31,94 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 234,29 371,45 91,84 106,59 76,77 100,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 209,27 275,03 128,13 113,03 90,63 100,00 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 4. Λοιποί λ/σμοί τάξεως 97,83 100,00 100,00 101,79 100,00 100,00 25

26 Πίνακας 2.3 Ανάλυση τάσης στοιχείων κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας τα έτη , με έτος βάσης το 2007 (ή οποιοδήποτε πιο πρόσφατο, κατά περίπτωση) WEISS HELLAS - INTERNA ΑΒΤΕΕ (Ποσοστά %) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 238,32 53,78 128,58 117,39 88,45 100,00 μείον: κόστος πωλήσεων 181,53 49,94 66,54 90,48 81,39 100,00 Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (κέρδη) 503,41 71,69 418,25 243,03 121,41 100,00 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 477,18 489,76 373,40 597,08 426,08 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 502,67 83,43 416,99 252,98 129,97 100,00 ΜΕΙΟΝ: Έξοδα διοικητ. Λειτουργίας 185,79 215,20 128,69 193,50 134,70 100,00 3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 490,35 289,42 96,55 173,88 132,58 100,00 Μερικά αποτελέσματα διαθέσεως 594,59-15,40 593,91 293,40 127,87 100,00 Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι 0,00 0,00 0,00 99,41 437,91 100,00 Μείον: χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα 796,30 223,50 112,39 193,29 251,42 100,00 Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 553,72-57,82 674,73 309,61 108,44 100,00 ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα , , , ,28 100,00 0,00 μείον: 1. έκτακτα και ανόργανα έξοδα , , , ,55 49,66 100,00 2. έκτακτες ζημιές 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. έξοδα προηγούμενων χρήσεων 4.265, ,84 0,00 0,00 0,00 100,00 4. προβλέψεις εκτακτ. κινδύνων 238,79 0,00 129, ,91 90,17 100,00 Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 263,82 14,02 768,17 184,43 110,01 100,00 Μείον: Σύνολο αποσβ. παγίων στοιχείων 479,10 203,00 179,60 279,50 184,46 100,00 Μείον: οι ενσωματωμ. στο λειτουργ. κόστος 479,10 203,00 179,60 279,50 184,46 100,00 ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 263,82 14,02 768,17 184,43 110,01 100,00 26

27 Πίνακας 3.1 Ανάλυση κοινού μεγέθους στοιχείων ενεργητικού της εταιρείας τα έτη WEISS HELLAS - INTERNA ΑΒΤΕΕ (Ποσοστά %) ENEPΓHTIKO Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Έξοδα ίδρυσης & α εγκατάστασης 0,11 0, Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα-Οικόπεδα 10,86 8,26 10,02 11,35 14,16 12,83 3. Κτίρια & τεχνικά έργα 32,96 16,88 14,82 17, Μηχ/τα-Τεχν. Εγκ & λοιπ. Μηχ. Εξοπλ. 3,66 3,79 9,03 13,22 20,93 13,48 5. Μεταφορικά Μέσα 0,33 0,35 0,06 0,18 0,67 1,01 6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 0,90 0,59 0,39 0,25 0,48 0,17 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 5,90 14, ,86 20,20 Σύνολο ακινητοποιήσεων 54,62 44,05 34,32 42,47 59,10 47,69 ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,14 0,16 0,11 0,13 0,10 0,09 Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 54,75 44,21 34,43 42,60 59,20 47,78 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπροϊόντα & υπολείμματα 0,24 0,70 0,17 0,32 0,32 0,21 4. Πρώτες & βοηθ. Ύλες-Αναλ. Υλικά-Ανταλ. & Είδη συσ/ας 0,57 1,25 0,22 0,27 0,46 0,53 5. Εμπορεύματα ,80 1,95 0,39 0,59 0,78 0,74 ΙΙ. Απαιτήσεις 1. Πελάτες 28,20 27,37 9,78 11,68 14,56 15,12 3. Επιταγές εισπρακτέες 4,02 2,75 9,58 12,57 14,46 12, Επισφαλείς & επίδικοι πελάτες 8,23 3,59 1,40 1,59 1,98 1,80 Μείον Προβλέψεις - 0,08-1,36-0,73-0,58-0,45-0, Χρεώστες διάφοροι 0,76 2,82 8,32 2,95 1,22 1,54 41,14 35,17 28,36 28,21 31,77 30,63 IV. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 0,79 18,42 34,90 27,85 7,95 0,91 3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 2,41 0,14 1,91 0,75 0,30 19,94 3,20 18,56 36,81 28,61 8,25 20,85 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 45,14 55,68 65,57 57,40 40,80 52,22 E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 3. Λοιποί μεταβατικοί λογ. ενεργ. - 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 27

28 Πίνακας 3.2 Ανάλυση κοινού μεγέθους στοιχείων παθητικού της εταιρείας τα έτη ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. IΔIA KEΦAΛAIA Ι. Kεφάλαιο (μετοχικό κλπ.) 1. Καταβλημένο ή μετοχές των 30Ε 19,75 15,02 31,74 35,98 44,87 35,42 19,75 15,02 31,74 35,98 44,87 35,42 ΙΙΙ. Διάφορες αναπροσαρμογές - επιχορηγήσεις επενδύσεων 2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 0,06 0,05 0,10 0,11 0,14 0,13 3. Επιχ. Επενδ. Παγ. Ενεργητικού 0,00 0,18 2,21 4,59 0,00 0,00 0,06 0,22 2,31 4,70 0,14 0,13 IV. Αποθεματικά κεφάλαια 1. Τακτικό αποθεματικό 3,32 2,32 4,95 4,23 4,96 4,28 4. Έκτακτα αποθεματικά 2,07 1,58 3,10 0,00 0,00 0,00 5. Αφορ. αποθ. ειδ. διατάξεων νόμων 0,00 0,00 0,29 0,32 0,40 0,37 5,39 3,89 8,34 4,56 5,36 4,65 V. Αποτελέσματα εις νέο 1. Υπόλοιπο κερδών χρήσης εις νέο 13,53 7,58 15,99 3,60 3,67 0,31 VΙ. Ποσά προορισμ. για αύξηση κεφαλ. WEISS HELLAS - INTERNA ΑΒΤΕΕ (Ποσοστά %) 2. Διαθεσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 38,73 26,72 58,38 48,83 54,04 45,75 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Mακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Ομολογιακά δάνεια 7,69 8,27 17,06 22,44 31,84 35,20 2. Δάνεια τραπεζών 14,03 12,61 2,28 3,22 0,00 6,25 8. Λοιπές υποχρεώσεις 13,77 28,25 0,00 0,00 0,00 0,00 35,49 49,13 19,34 25,66 31,84 41,45 ΙΙ. Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 4,56 5,14 7,37 10,60 7,12 6,84 2. Επιταγές πληρωτέες 3,74 1,44 0,98 1,28 1,21 1,80 3. Τράπεζες βραχ. Υποχρεώσεις 13,73 13,02 0,31 0,00 0,00 0,98 4. Προκαταβολές πελατών 0,67 0,17 10,73 3,70 0,25 0,21 5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 2,28 4,21 0,16 2,78 1,47 1,02 6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,28 0,17 0,00 0,17 0,20 0,20 7. Μακρ. Υποχρ. Που λήγουν την επόμενη χρήση 0,00 0,00 0,00 3,09 3,86 0, Μερίσματα πληρωτέα 0,00 0,00 0,00 3,87 0,00 0, Πιστωτές διάφοροι 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 25,25 24,15 19,55 25,50 14,12 12,80 2. Έξοδα χρήσης δουλευμένα 0,53 0,00 2,73 0,00 0,00 0,00 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 60,74 73,28 38,89 51,17 45,96 54,25 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 28

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά ΙΑΝΘΟΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ής 06ου 2014 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/07/2013-30/06/2014) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14886/70/Β/87/12 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Χρήσεως Ποσά Χρήσεως 2014 2013 Αξία Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ επί της οικονομικής διαχείρισης του «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 2. Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 2 Ανάλυση και Αξιολόγηση Οικονοµικών Καταστάσεων 1 Εισαγωγή ύο κύριες κατηγορίες ανάλυσης οικονοµικών καταστάσεων Συγκρίσεις µε βάση τα οικονοµικά στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων δύο η περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΦΟΛΟΗ Ι.Κ.Ε. 800499736 - ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΑΜ. Ε. 27908 ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε. Ισολογισμός της 31/12/2013, 1Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 14/06/2013-31/12/2013 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη. Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ Η Τ Ι χρήσεως 2013 χρήσεως 2012 χρήσεως 2013 Αναπόσβεστη Αναπόσβεστη Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις αξία Β. ΕΞΟ Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. Έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΠΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 1. ΕΞΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18,242.52 ### 1. ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ASCOT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 31ης ΔΕΚΣΜΒΡΙΟΥ 2014-20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α Μ Α Ε 28031/01/Β/92/702 Ποσά κλειόμενης

Διαβάστε περισσότερα

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) SPYRMAN ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΚΛΗΡΟΙ ΓΥΨΟΙ ΕΠΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσης 2013 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων

Ισολογισμός ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων Page 1 of 5 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 Ενεργητικό - Παθητικό - Αποτελέσματα χρήσεως - Διάθεση αποτελεσμάτων ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ αξία κτήσεως αποσβέσεις Ποσά σε δραχμές Ποσά κλειομένης χρήσεως 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.

ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε. ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 27η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Α.Μ.Α.Ε.14823/22/Β/87/3 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία.

Η περιουσία της επιχείρησης, από λογιστική άποψη, έχει τρεις διακρίσεις, δηλαδή: α. Το Ενεργητικό. β. Το Παθητικό. γ. Την Καθαρή Περιουσία. Ενεργητικό Παθητικό Καθαρή Περιουσία Η Λογιστική ασχολείται με την περιουσία κάθε επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι παρακολουθεί από την έναρξη μέχρι και τη λήξη της λειτουργίας της το σύνολο των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

4.526,39 4.526,33 ### Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ### ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ Γ.ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ G.S ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53725/01/B/03/57 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

«AELIOS IT CONSULTING P.C >>

«AELIOS IT CONSULTING P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «AELIOS IT CONSULTING P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00

ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Ι+ ΙΙ+ ΙV) 2.122.978,91 1.664.969,00 ΑΝΕΠΑΛ A.E ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 45566/12/Β/00/4 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΦΜ:095774064.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙ ΑΣΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-15η

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΕΜΑΚ ΕΠΕ Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2013 ΕΩΣ 12/31/2013 Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Κτήσεως Αποσβέσεις

Διαβάστε περισσότερα

"Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.»

Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία 1 "Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και με τον διακριτικό τίτλο «Φ.ΑΛΑΒΕΡΑΣ Α.Ε.» Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει, την περιουσίας μιας επιχείρησης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως 31/12

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31/12/2013 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 AQUATIC CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ & ΛΙΜΝΩΝ ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Λ80) 01/01/2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 1. Αποθεματα εναρξης χρησης 1. Πωλησεις 20 Εμπορευματα

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής

3 χρή η ρ μ. Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής Εισαγωγή στην ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών 3 χρή η ρ μ Στην διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση περιλαμβάνονται η κατάρτιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης «κοινού μεγέθους» και ο υπολογισμός διαφόρων

Διαβάστε περισσότερα

"DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)

DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε.  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) "DROP ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΟΣΙΔΗΣ Α.Ε. " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης 2012 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2011

Διαβάστε περισσότερα

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ.

A & M A. E. 0,00 0,00. 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 769.247,68 35.921,25. 12.554,73 5.647,01 7. Μακρυπρ.υποχρ.πληρωτ.στην εποµ. 4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 15.823,56 1.120,37 14.703,19 0,00 (25.000 ονοµαστ. µετοχές των 30,00 Eυρώ ) 5. Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις 1. Τακτικό Αποθεµατικό 5. Μεταφορικά µέσα 5. Αφορολ.Αποθεµ.Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13

73,00 ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 565.837,93 0,00 472.626,02 ΣΥΝΟΛΟ 565.887,82 472.631,13 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΕΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΙΣΤΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΧΡΗΣΗΣ 2012 1.ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014

ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/ /12/2014 ΕΚΘΕΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΩΝ ΕΣΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΣΟΤ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΧΡΗΗ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014-31/12/2014 Κύριοι εταίροι, Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #4: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Αριθμοδείκτες Βιωσιμότητας) Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #2: Ισολογισμός Πέτρος Καλαντώνης Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63

72.830,43 58.755,60 14.074,83 72.830,43 57.466,80 15.363,63 REACTOR Α.Τ.Ε. ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡ/ΚΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΦΜ:099357794 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕMΒΡΙΟΥ 2012 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝ ΟΥ 570 22 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) 43852/62/Β/99/242 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 )

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 7η ΧΡΗΣΗ ( 01/01-31/12/12 ) ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012 ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2011 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ CASE STUDY: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή έχει σκοπό να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

, ,59. ΙV. Διαθέσιμα. 1.Ταμείο 4.085, ,23 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας , , ,

, ,59. ΙV. Διαθέσιμα. 1.Ταμείο 4.085, ,23 3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας , , , LACOMAR A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε 47882/04/Β/00/12(2012) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ 124193399000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 28η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. Δ.Ε.Υ.Α.Ω. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΠΛ. ΔΗΜ. ΛΙΓΔΑ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΤΚ-57018 Α.Φ.Μ. 997652781 Δ.Ο.Υ. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΤΗΛ. 23940-33171 ΦΑΞ 23940-33008 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 12-2012 ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2008-1η ΧΡΗΣΗ (17.1.2007-31.12.2008)

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2008-1η ΧΡΗΣΗ (17.1.2007-31.12.2008) ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΡΙΟΥ 2008-1η ΧΡΗΣΗ (17.1.2007-31.12.2008) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠ/ΣΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑ Α.ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι.Κεφάλαιο-Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

J A N S S E N - C I L A G Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Υ Τ Ι Κ Η Α. Ε. Β. Ε. Ε ΡΑ: ΠΕΥΚΗ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 13504/01 ΑΤ/Β/86/219 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31ης Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ 1998 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 8 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΑΠΠΟΛΩΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Έχουµε την τιµή να σας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ενότητα 2: «ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ» («RATIO ANALYSIS») ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019

Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Σελίδα 1 AΦΟΙ ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ Α.Β.Β.Ε.Ε.Ε. Α.Μ.27911/53/Β/92/019 Ε Κ Θ Ε Σ Η Του ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµάνα και τον Ισολογισµό χρήσεως 1/1/2001-31/12/2001. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων Ενότητα #3: Χρηματοοικονομικοί Αριθμοδείκτες (Εισαγωγή - Αριθμοδείκτες Ρευστότητας) Πέτρος Καλαντώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ Απόσπασμα από το πρακτικό της 12 ης /2012 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη, σήμερα 18η του μηνός Ιουλίου, του έτους

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ>

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Ακαδημαϊκό Έτος 2006 2007 Εξάμηνο 8 ο 3η Διάλεξη: Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Αριθμοδείκτες Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- Πρώτος έλαβε τον λόγω ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της εταιρείας που αφού διαπίστωσε την απαρτία διάβασε τα θέματα της ημερησίας διάταξης. DIN EN ISO 9001:2000 ΠΡΑΚΤΙΚΟ -112- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ICC ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα

Ειδικό Παράρτημα Α. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Ειδικό Παράρτημα Α Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου Α. Ανάλυση κατά κλάδο και τομέα Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+E) 797,255.73 794,946.52 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (A+Γ) 797,255.73 794,946.52 Π & Β ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ - ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΕ 61034/01/Β/06/492(2008) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Τ Η Σ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2 0 1 2. 6η Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 42.664,07 34.663,48 8.000,59 23.114,07 23.079,06 35,01 ΝΕΤCOM Ε.Π.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 - ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΝ/ΣΤΗ ΑΞΙΑ 5.ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος

Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως Είναι λογιστική κατάσταση Δείχνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ.

χρήσης 2001 χρήσης 2000 ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Β. 1.Εξόδα ιδρύσεως & πρώτης εγκ. ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΑΕΡΟΔΡΟΜΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.ΑΕ 25229 / 70 / Β / 91 / 33 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014.

για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2014. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ««NANOTROPIC ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Α.Ρ.Μ.Α.Ε 67243/01ΑΤ/Β/08/532 για τα πεπραγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ. Αρ. Μ.Α.Ε /93/Β/96/05. Αρ. Γ.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν 4308/2014 (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ) ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΛΑΤΟΥ - ΦΑΚΟΥΝΤΟΥ ΛΑΣΣΗ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ Αρ. Μ.Α.Ε. 36552/93/Β/96/05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239. Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 239 Συνεδρίαση της 31ης Μαρτίου 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Αποστολίδης του Θεοδοσίου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος 2. Μαρία Πετρίδου του Χρήστου, Μέλος 3. Θεοδόσιος Αποστολίδης του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΡΑΝΣ A.E.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Αθήνα, 30 Απριλίου 2014 Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την έκθεση

Διαβάστε περισσότερα