Νέα Επένδυση! CHALLENGES IN PACKAGING OFFICIAL NEWS REPORT OCTOBER Αυτόµατη Ροµποτική Γραµµή, AutoCON.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νέα Επένδυση! CHALLENGES IN PACKAGING OFFICIAL NEWS REPORT OCTOBER 2014. Αυτόµατη Ροµποτική Γραµµή, AutoCON."

Transcript

1 CHALLENGES IN PACKAGING OFFICIAL NEWS REPORT OCTOBER 2014 Νέα Επένδυση! Αυτόµατη Ροµποτική Γραµµή, AutoCON. Βασικές Οδηγίες Προεκτυπωτικού Σταδίου ΒαθυτυπικήςΤεχνολογίας Εκτύπωσης Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας. Συσκευασίες Μερίδων. Πάχος Υλικών & Barriers.

2 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΛΙΝ ΡΩΝ ΒΑΘΥΤΥΠΙΑΣ 01 Νέα Επένδυση! Παραγωγή Κυλίνδρων Βαθυτυπίας Αυτόµατη Ροµποτική Γραµµή, AutoCON. Με γνώµονα την στρατηγική της επιχείρησης µας για παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, επενδύσαµε σε παραγωγή κυλίνδρων βαθυτυπίας. Το µέγεθος της επένδυσης πλησιάζει τα και η γραµµή είναι σε λειτουργία από το τέλος του Αυγούστου Η νέα µας αυτή επένδυση, αποτελεί ότι πιο σύγχρονο είναι διαθέσιµο στον τοµέα παραγωγής και εγχάραξης κυλίνδρων βαθυτυπίας και αποτελεί ένα ακόµη βήµα καθετοποίησης της εταιρείας µας, δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες µας να λαµβάνουν άµεση εξυπηρέτηση και κορυφαία εκτυπωτικά αποτελέσµατα. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε επιτυχώς σε ειδικά σχεδιασµένη και διαµορφωµένη αίθουσα του νεότερου εργοστασίου µας, στην οδό Σταδίου στο Καλοχώρι Θεσσαλόνικης. Το νέο αυτό βήµα προς την καθετοποίηση των δραστηριοτήτων µας, µας εξασφαλίζει πλήρες in-house έλεγχο της ευαίσθητης διαδικασίας του προεκτυπωτικού αλλά και σαφή βελτίωση σε ευελιξία, ποιότητα εκτύπωσης αλλά και την συνολική µας απόδοση ως παραγωγός υλικών συσκευασίας. Πιο συγκεκριµένα η Αυτόµατη Ροµποτική µας γραµµή AutoCon έχει δυνατότητα παραγωγής 30 κυλίδρων βαθυτυπίας την ηµέρα καλύπτοντας κάθε απαίτηση των πελατών µας σχετικά µε διαστάσεις προϊόντων αλλά και ποιότητα εγχάραξης. Όλη η ροή παραγωγής είναι απόλυτα αυτοµατοποιηµένη µέσω ενός ειδικευµένου λογισµικού και ροµποτικού συστήµατος, περιορίζοντας την ανθρώπινη παρέµβαση στο ελάχιστο. Επίσης αξίζει να σηµειωθεί πως η γραµµή παραγωγής εξασφαλίζει τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και εργονοµίας και σαφώς καλύπτει πλήρως κάθε σχετική απαίτηση της Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας. Επίσης ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή έχει δοθεί για την ελάχιστη δυνατή εκποµπή CO2 στην ατµόσφαιρα, αλλά και για την κατάλληλη διαχείριση των παρα-προϊόντων της επεξεργασίας και παραγωγής κυλίνδρων βαθυτυπίας.

3 02 Συνολικά, η νέα µας αυτή γραµµή παραγωγής περιέχει, µεταξύ άλλων:

4 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΙΟΥ 03 Βασικές Οδηγίες Προεκτυπωτικού Σταδίου Βαθυτυπικής Τεχνολογίας Εκτύπωσης Εύκαµπτων Υλικών Συσκευασίας Η τεχνολογία εκτύπωσης των εύκαµπτων υλικών συσκευασίας έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Με βάση την ποσότητα υλικών συσκευασίας που χρειάζονται κάθε φορά, οι πελάτες µπορούν να διαλέξουν µεταξύ διαφόρων τρόπων για να τυπώσουν τα υλικά συσκευασίας τους, όπως η ψηφιακή εκτύπωση, η Offset, η φλεξογραφία, η βαθυτυπία, κοκ. Οι πιο διαδεδοµένοι και ανταγωνιστικοί τρόποι εκτύπωσης εύκαµπτων υλικών συσκευασίας είναι η φλεξογραφία και η βαθυτυπία. Στην εταιρία µας έχουµε την δυνατότητα να παρέχουµε εύκαµπτα υλικά συσκευασίας τυπωµένα και µε τις δύο αυτές τεχνολογίες. Ένας γενικός κανόνας επιλογής τεχνολογίας εκτύπωσης βασίζεται στην ποσότητα της παραγγελίας. Μικρά έως µεσαία print runs είναι οικονοµικότερο να τυπώνονται στην φλεξογραφία ενώ αντίθετα µεσαία έως µεγάλα στην βαθυτυπία. Στην Α. Χατζόπουλος Α.Ε., παρέχουµε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες παραµένοντας αφοσιωµένοι στην διατήρηση και επέκταση των δυνατοτήτων µας, προκειµένου να ανταποκριθούµε στις διαρκώς διαφοροποιούµενες ανάγκες των πελατών µας. Οπότε για να διασφαλίσουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα σε κάθε βαθυτυπική εκτύπωση, ακολουθούµε τις αυστηρότερες προδιαγραφές ποιοτικού ελέγχου από το προεκτυπωτικό ακόµα στάδιο. Η οµάδα του βαθυτυπικού προεκτυπωτικού µας σταδίου είναι υπεύθυνη, µεταξύ άλλων, για την προσαρµογή του παρεχόµενου εικαστικού σε εκτυπώσιµη µορφή χρησιµοποιώντας λογισµικό αιχµής. Η προεργασία αυτή περιλαµβάνει τον διαχωρισµό χρωµάτων µε βάση συγκρικριµένες προδιαγραφές και την έκδοση και αποστολή ψηφιακού δοκιµίου εκτύπωσης. Έπειτα από την έγκριση του, προχωράµε στην εγχάραξη κυλίνδρων και την τελική παραγωγή. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι κάθε artwork θα τυπωθεί άψογα πετυχαίνοντας το υψηλότερο δυνατό εκτυπωτικό αποτέλεσµα. Συγκεκριµένα, κάποιες από τις βασικές προδιαγραφές που θα πρέπει να καλύπτει κάθε artwork για να εξασφαλίσουµε την καλύτερη δυνατή βαθυτυπική εκτύπωση, είναι: στην εταιρία µας παρέχουµε την δυνατότητα εκτύπωσης έως 10 χρωµάτων ανά artwork. ευανάγνωστα και ότι οι κύλινδροι θα εγχαραχθούν σωστά. Επιπροσθέτως, το κενό µεταξύ των κειµένων θα πρέπει να είναι προβλήµατα κατά την είσοδο του προϊόντος στην αγορά. Λαµβάνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη, όταν φτάνουµε στο ερώτηµα αν τελικά υπάρχουν περιορισµοί στην βαθυτυπική εκτύπωση, η απάντηση είναι ΟΧΙ, δεν υπάρχει κανένας περιορισµός. Υπάρχουν χρυσοί κανόνες για να έχουµε µια εξαιρετική εκτύπωση. Στο επόµενο τεύχος µας, θα ακολουθήσουν οι οδηγίες προεκτυπωτικού σταδίου για την φλεξογραφική εκτύπωση.

5 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΜΕΡΙ ΩΝ 04 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Μ Ε Ρ Ι Ω Ν Σύγχρονες έρευνες δείχνουν ότι η αγορά της συσκευασίας σε Ευρώπη και USA και κατ επέκταση του κλάδου της εύκαµπτης συσκευασίας, αυξάνεται συνεχώς µε ρυθµούς της τάξης του 4-6% ετησίως. Ο ρυθµός ανάπτυξης αυτός, φαίνεται να οφείλεται εκτός των άλλων, και στην ολοένα αυξανόµενη ζήτηση τροφίµων σε συσκευασίες µερίδων, οι οποίες προσφέρουν ευκολία στη χρήση, στη µεταφορά και αποθήκευση, κερδίζοντας έτσι ολοένα και περισσότερο τους καταναλωτές. Οι συσκευασίες µερίδων έχουν ένα ακόµη πλεονέκτηµα. Επιτρέπουν την κατανάλωση της απαραίτητης ποσότητας του τροφίµου (ή τη χρήση συγκεκριµένης ποσότητας καλλυντικού ή απορρυπαντικού), αποφεύγοντας έτσι τη σπατάλη, ενισχύοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό προφίλ των συσκευασιών. Στη Χατζόπουλος έχουµε αναπτύξει µία µεγάλη γκάµα προϊόντων κατάλληλα για συσκευασίες µερίδων, όπως sticks, sachets & pots. Τα υλικά συσκευασίας που προορίζονται για αυτές τις εφαρµογές ενσωµατώνουν πολλές τεχνολογίες, επιτρέποντας τους παραγωγούς να δώσουν µεγάλη προστιθέµενη αξία στα προϊόντα τους και στους καταναλωτές να απολαµβάνουν ευκολία χρήσης. Υλικά για sticks που συνδυάζουν εύκολο άνοιγµα και αντοχές σε aggressive goods, υλικά για sachets µε εφαρµογή laser cut για εύκολο και ευθύ σχίσιµο, και χωρίς laser cut κατάλληλα για διανοµή στον περιοδικό τύπο (magazine distribution), lid films για pots κατάλληλα για περιέκτες από PP, PET, PS, PVC, κλπ, µε κανονική κόλληση ή µε εύκολο άνοιγµα.

6 ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ & BARRIERS 05 OXYGEN ODOURS OUTER LAYER EVOH SEALING LAYER ATMOSPHERE FLAVOUR CO 1 Στόχος των παραγωγών τροφίµων είναι να παρέχουν την καλύτερη ποιότητα στα προϊόντα τους, µε τη µέγιστη δυνατή διάρκεια ζωής στο ράφι. Η εύκαµπτη συσκευασία παίζει σηµαντικό ρόλο σε αυτό, παρέχοντας την απαραίτητη σταθερότητα για το τρόφιµο, και τις απαιτούµενες ιδιότητες φραγµού (barrier properties). Η παραπάνω απαίτηση, σε συνδυασµό µε την τάση για µείωση του αριθµού των στρωµάτων στα πολυστρωµατικά laminates, µειώνοντας έτσι το συνολικό πάχος των υλικών, παράγει µία πολύ δυνατή πρόκληση για τα υλικά, για την οποία η Χατζόπουλος εργάζεται αρκετά χρόνια τώρα. Λύσεις που περιλαµβάνουν την αφαίρεση στρωµάτων υλικών, διατηρώντας τις ιδιότητες φραγµού, είναι ήδη διαθέσιµες για πολλά τµήµατα της αγοράς τροφίµων. Για παράδειγµα, για τις ξηρές σούπες (και γενικά τα αφυδατωµένα τρόφιµα, που συσκευάζονται σε φακελάκια), το triplex PET (ή Paper) + ALU + PE, µπορεί να αντικατασταθεί, από έναν εξαιρετικά υψηλού φραγµού alu-free συνδυασµό, από PET (ή Paper) + OPP white opaque / met. Τρόφιµα σε µορφή σκόνης, που συσκευάζονται σε δοµή PET + ΟΡΡbarrier + ΡΕ µπορούν να παραχθούν σε διπλό υλικό όπως ΡΕΤ + ΡΕ-EVOH. Ο καφές είναι ένα πολύ ευαίσθητο τρόφιµο, οπότε µία δοµή µε αλουµινόφυλλο είναι απαραίτητη. Ωστόσο, οι καφέδες σε κόκκους θα µπορούσαν να συσκευαστούν µε µεγάλη επιτυχία σε ένα διπλό laminate PET + PE-EVOH, επιλέγοντας το σωστό PE (πάχος και συνταγή). Το τµήµα R&D της Χατζόπουλος είναι στη διάθεση των πελατών της για οποιαδήποτε απορία σχετική µε το θέµα. ΠΑΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ BARRIERS

7 Πείτε μας την γνώμη σας για αυτό το τεύχος. κάντε κλίκ εδώ! και πείτε μας για τις εντυπώσεις σας. Ε ΡΑ: 26ης Oκτωβρίου , Θεσσαλονίκη Tηλ.: Fax: ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 1: Aρκαδίου 19, Kαλοχώρι , Θεσσαλονίκη Tηλ.: Fax: EPΓOΣTAΣIO KAΛOXΩPIOY 2: Σταδίου 21, Kαλοχώρι , Θεσσαλονίκη Tηλ.: FAX: ΒΕΛΓΙΟ - ΟΛΛΑΝ ΙΑ: Hatzopoulos Benelux Mr. Manolis Alexandrou Mr. Michael Tzintzoglou Silodam AS, Amsterdam - The Netherlands Tel: +31 (0) Mob:+31 (0) ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ & ΙΡΛΑΝ ΙΑ: Hatzopoulos UK & Ireland Dr. Eleftherios Kassianidis, 14 Dunlin Wharf, Castle Marina, Nottingham, NG7 1TJ, United Kingdom Tel: +44 (0) , Fax: +44 (0) Mob: +44 (0) ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Mr. Christo Varushev, Ul. Dr. Valkovich 16, 4000 Plovdiv, Bulgaria Tel/Fax: Mob: ΣΕΡΒΙΑ: ΙBG d.o.o., Ms Jelena Boskovic, Zanke Stokic 27a, Beograd, Serbia Tel: Fax: ΓΑΛΛΙΑ: Hatzopoulos France Mr Arys Tsobanopoulos 5 Rue Léonard de Vinci, Quesnoy-sur-Deûle Tel : +33 (0) Fax : +33 (0) Mobile : +33 (0)