Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B"

Transcript

1 Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 06/ / EL

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Περιεχόμενα 1 Σημαντικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου Δομή των υποδείξεων ασφαλείας Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αποκλεισμός ευθυνών Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Γενικά Ομάδα αποδεκτών Ενδεδειγμένη χρήση Λειτουργίες ασφαλείας Μεταφορά / αποθήκευση Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Ηλεκτρική σύνδεση Ασφαλής αποσύνδεση Έναρξη χρήσης/λειτουργία Θερμοκρασία συσκευής Γενικές πληροφορίες για το MOVITRAC LTP-B Περιοχές τάσεων εισόδου Ονομασία τύπου Ικανότητα υπερφόρτωσης Λειτουργίες προστασίας Εγκατάσταση Μηχανολογική εγκατάσταση Διαστάσεις Περίβλημα IP20: Συναρμολόγηση και διαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα Ηλεκτρική εγκατάσταση Έναρξη λειτουργίας Διεπαφή χρήστη Απλή έναρξη χρήσης του MOVITRAC LTP-B Λειτουργία Κατάσταση ηλεκτροκινητήρα Σέρβις και κωδικοί σφαλμάτων Διάγνωση σφαλμάτων Ιστορικό σφαλμάτων Κωδικοί σφαλμάτων Τμήμα σέρβις ηλεκτρονικών της SEW Παράμετροι Επισκόπηση παραμέτρων Επεξήγηση των παραμέτρων Λογισμικό Έλεγχος Modbus Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 3

4 Περιεχόμενα 10 Τεχνικά στοιχεία MOVITRAC LTP-B Συμμόρφωση Συνθήκες περιβάλλοντος Ισχύς και ρεύμα Λίστα διευθύνσεων Ευρετήριο Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

5 Σημαντικές υποδείξεις Χρήση του εγχειριδίου 1 1 Σημαντικές υποδείξεις 1.1 Χρήση του εγχειριδίου Αυτό το εγχειρίδιο αποτελεί τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνει σημαντικές υποδεί ξεις για τη λειτουργία και τη συντήρηση. Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτομα που εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης χρήσης και συντήρησης στο προϊόν. Το εγχειρίδιο λειτουργίας θα πρέπει να διατηρείται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το εγχειρίδιο λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE. 1.2 Δομή των υποδείξεων ασφαλείας Η τήρηση των οδηγιών του αντίστοιχου εγχειριδίου λειτουργίας αποτελεί προϋπόθεση για: Την απρόσκοπτη λειτουργία Την κάλυψη των αξιώσεων παροχής εγγύησης Γι αυτό προτού αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας! Το εγχειρίδιο λειτουργίας περιλαμβάνει σημαντικές οδηγίες για τη συντήρηση. Γι αυτό, αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά στη συσκευή Σημασία των λέξεων σήμανσης Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ιεράρχηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης που χρησιμοποιούνται για υποδείξεις ασφαλείας, προειδοποιήσεις σχετικά με την πρόκληση υλικών ζημιών και άλλες υποδείξεις. Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Ενδεχόμενη, επικίνδυνη κατάσταση Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί Ελαφριοί τραυματισμοί ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο περι βάλλον λειτουργίας του ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: Διευκολύνει το χειρισμό του συστή ματος κίνησης. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 5

6 1 Σημαντικές υποδείξεις Δομή των υποδείξεων ασφαλείας Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο Οι υποδείξεις ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέργεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο. Εδώ προβάλλεται η τυπική δομή για μία υπόδειξη ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Εδώ παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για μία υπόδειξη ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο: ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος πτώσης του αιωρούμενου φορτίου. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Μην μένετε κάτω από το αιωρούμενο φορτίο. Ασφαλίστε την περιοχή κινδύνου Δομή των ενσωματωμένων υποδείξεων ασφαλείας Οι ενσωματωμένες υποδείξεις ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού. Εδώ προβάλλεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης υπόδειξης ασφαλείας: ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Είδος κινδύνου και η πηγή του. Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης. Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου. Εδώ παρουσιάζεται ένα παράδειγμα για μία ενσωματωμένη υπόδειξη ασφαλείας: ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη επανεκκίνηση του κινητήρα. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Αποσυνδέστε τον κινητήρα από την ηλεκτρική τάση. Ασφαλίστε τον κινητήρα από την ακούσια επανενεργοποίηση. 6 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

7 Σημαντικές υποδείξεις Αξιώσεις παροχής εγγύησης Αξιώσεις παροχής εγγύησης Προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία και για την κάλυψη πιθανών αξιώσεων εγγύησης είναι η τήρηση των εγχειριδίων του MOVITRAC B. Γι' αυτό, προτού αρχίσετε να εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας! Βεβαιωθείτε ότι τα εγχειρίδια του συστήματος είναι διαθέσιμα σε ευανάγνωστη κατά σταση στους υπεύθυνους της εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και στα άτομα τα οποία εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη. 1.4 Αποκλεισμός ευθυνών Η τήρηση των οδηγιών στα εγχειρίδια του MOVITRAC B είναι βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία του MOVITRAC B και την εξασφάλιση των αναφερόμενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των εγχειριδίων, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. Για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που οφείλονται στη μη τήρηση των εγχειριδίων, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. 1.5 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας 2011 SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη αξιοποίηση, έστω και αποσπασματική. 1.6 Ονόματα προϊόντων και εμπορικά σήματα Οι εμπορικές ονομασίες και τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων δικαιωμάτων. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 7

8 2 Υποδείξεις ασφαλείας Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 2 Υποδείξεις ασφαλείας Οι μετατροπείς MOVITRAC LTP-B δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν λειτουργίες ασφαλείας χωρίς υπερκείμενα συστήματα ασφαλείας. Οι μετατροπείς MOVITRAC LTP-B δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σαν συστήματα ασφαλείας σε εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων. 2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις Οι οδηγίες ασφαλείας που ακολουθούν αφορούν κυρίως τη χρήση των μετατροπέων συχνότητας. Εάν χρησιμοποιείτε συστήματα κίνησης με κινητήρες ή ηλεκτρομειωτήρες, ανατρέξτε επίσης και στις οδηγίες ασφαλείας για κινητήρες και μειωτήρες που περιέχο νται στις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας. Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές υποδείξεις ασφαλείας που περιέχονται στα επί μέρους κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου. 2.2 Γενικά Κατά τη διάρκεια λειτουργίας οι μετατροπείς συχνότητας ενδέχεται, ανάλογα με το βαθμό προστασίας τους, να διαθέτουν ηλεκτροφόρα, γυμνά μέρη. Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί. Όλες οι εργασίες μεταφοράς, αποθήκευσης, τοποθέτησης / συναρμολόγησης, σύνδεσης, έναρξης λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένους τεχνικούς, τηρώντας: τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων λειτουργίας τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες ασφαλείας πάνω στον ηλεκτροκινητήρα/ηλεκτρομειωτήρα όλα τα υπόλοιπα έγγραφα μελέτης του έργου, τις οδηγίες έναρξης χρήσης και τα διαγράμματα συνδεσμολογίας που αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα τις συγκεκριμένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστημα τις εθνικές / περιφερειακές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχημάτων Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς υποβάλλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς. Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών με την ανεπί τρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, με τη μη προβλεπόμενη χρήση, καθώς και με τη λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα τεχνικά εγχειρίδια. 8 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

9 Υποδείξεις ασφαλείας Ομάδα αποδεκτών Ομάδα αποδεκτών Όλες οι μηχανολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από έναν εξειδι κευμένο τεχνικό. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανολογική εγκατάσταση, την διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανολογίας (π.χ. μηχανικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από έναν εξειδι κευμένο ηλεκτρολόγο. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρική εγκατάσταση, την έναρξη χρήσης, τη διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: Εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας (π.χ. ηλεκτρολόγοι) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών. Γνώση των οδηγιών λειτουργίας. Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας και απόρριψης θα πρέπει να διεξάγονται μόνο από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλληλα για τις εργασίες αυτές. 2.4 Ενδεδειγμένη χρήση Οι μετατροπείς συχνότητας αποτελούν εξαρτήματα για τον έλεγχο ασύγχρονων τριφα σικών ηλεκτροκινητήρων. Οι μετατροπείς συχνότητας προορίζονται για την τοποθέτηση σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ή μηχανήματα. Μη συνδέετε καθόλου χωρητικά φορτία στους μετατροπείς συχνότητας. Η λειτουργία με χωρητικά φορτία μπορεί να προκαλέσει υπερβολικές τάσεις και καταστροφή της συσκευής. Εάν οι μετατροπείς συχνότητας χρησιμοποιούνται σε χώρες της ΕΕ / ΕΖΕΣ, τότε ισχύουν τα παρακάτω πρότυπα: Κατά την τοποθέτηση σε μηχανήματα, η έναρξη χρήσης των μετατροπέων συχνότητας (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) απαγορεύεται μέχρι να διασφαλιστεί ότι τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας της 2006/42/ΕΚ (οδηγία περί μηχανημάτων). Θα πρέπει να τηρείται το πρότυπο EN H έναρξη χρήσης (δηλ. η έναρξη της προβλεπόμενης λειτουργίας) επιτρέπεται μόνο εάν τηρηθεί η Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (2004/108/ΕΚ). Οι μετατροπείς συχνότητας ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Οδηγίας Χαμηλής Τάσης 2006/95/ΕΚ. Για τους μετατροπείς εφαρμόζονται τα εναρμονισμένα πρότυπα της σειράς EN / DIN VDE T105 σε συνδυασμό με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN / VDE 0660, Μέρος 500 και EN 60146/VDE Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και τα στοιχεία για τις προϋποθέσεις σύνδεσης θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου και στα εγχειρίδια λειτουργίας και πρέπει να τα τηρείτε. 2.5 Λειτουργίες ασφαλείας Οι μετατροπείς συχνότητας της SEW-EURODRIVE δεν επιτρέπεται να αναλαμβάνουν λειτουργίες ασφαλείας. Για να εξασφαλίσετε την προστασία των μηχανημάτων και των ατόμων χρησιμοποιήστε υπερκείμενα συστήματα ασφαλείας. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 9

10 2 Υποδείξεις ασφαλείας Μεταφορά / αποθήκευση 2.6 Μεταφορά / αποθήκευση Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε τη συσκευή για τυχόν ζημιές που μπορεί να έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε γι' αυτές κατευθείαν την μεταφορική εταιρεία. Μπορεί να μην επιτρέπεται να θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα. 2.7 Εγκατάσταση / συναρμολόγηση Βεβαιωθείτε ότι η συναρμολόγηση και η ψύξη των συσκευών γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς στα αντίστοιχα εγχειρίδια λειτουργίας. Προστατεύστε τη συσκευή MOVITRAC LT από την υπερβολική καταπόνηση. Ειδικά κατά τη μεταφορά βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα δεν παραμορφώνονται και ότι τηρού νται οι αποστάσεις μόνωσης. Θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόκληση μηχανικών ζημιών και η καταστροφή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Δεν επιτρέπονται οι παρακάτω εφαρμογές, εκτός και εάν αναφέρεται ρητά κάτι τέτοιο: Χρήση σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων Χρήση σε περιβάλλοντα με βλαβερές ουσίες: Λάδια Οξέα Αέρια Ατμοί Σκόνη Ακτινοβολία Άλλα βλαβερά περιβάλλοντα Χρήση σε εφαρμογές, στις οποίες εκδηλώνονται μηχανικές καταπονήσεις από ταλαντώσεις και κτυπήματα, που ξεπερνούν τις απαιτήσεις του προτύπου IEC Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

11 Υποδείξεις ασφαλείας Ηλεκτρική σύνδεση Ηλεκτρική σύνδεση Κατά τις εργασίες σε μετατροπείς συχνότητας που είναι υπό τάση θα πρέπει να τηρού νται οι κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων που ισχύουν στη χώρα σας (π.χ. BGV A3 στη Γερμανία). Κατά την εγκατάσταση τηρείτε τις οδηγίες που αφορούν τις διατομές καλωδίων, τις ασφάλειες και τη σύνδεση του αγωγού προστασίας. Περαιτέρω υποδείξεις περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας. Υποδείξεις για την εγκατάσταση σύμφωνα με τις προδιαγραφές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, όπως θωράκιση, γείωση, διάταξη φίλτρων και τοποθέτηση αγωγών, θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο. Η τήρηση των οριακών τιμών που ορίζονται από τη νομοθεσία περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας αποτελεί ευθύνη του κατασκευαστή του μηχανήματος ή της εγκατάστασης. Τηρείτε τα προληπτικά μέτρα και τα προστατευτικά συστήματα σύμφωνα με τις ισχύ ουσες διατάξεις (π.χ. EN ή EN ). Γειώνετε τη συσκευή. 2.9 Ασφαλής αποσύνδεση Η συσκευή πληροί όλες τις απαιτήσεις για την ασφαλή αποσύνδεση αγωγών και ηλε κτρονικών συνδέσεων σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN Για να διασφαλιστεί η ασφαλής αποσύνδεση, πρέπει επίσης και όλα τα συνδεμένα κυκλώματα να πληρούν τις απαιτήσεις για την ασφαλή αποσύνδεση Έναρξη χρήσης/λειτουργία Μην απενεργοποιείτε τα συστήματα επιτήρησης και προστασίας (ούτε και για τη δοκιμαστική λειτουργία). Εάν έχετε αμφιβολίες απενεργοποιήστε το MOVITRAC LT, αμέσως μόλις υπάρξουν αλλαγές κατά την κανονική λειτουργία (π.χ. αύξηση θερμοκρασίας, θόρυβοι, κραδασμοί). Εντοπίστε την αιτία του σφάλματος και αν χρειάζεται απευθυνθείτε στην SEW- EURODRIVE. Αν χρειάζεται, τα συστήματα με ενσωματωμένες συσκευές MOVITRAC LT θα πρέπει να εξοπλίζονται με πρόσθετα συστήματα επιτήρησης και προστασίας, τα οποία να ανταποκρίνονται στους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, π.χ. στους νομικούς κανονισμούς για τον τεχνικό εξοπλισμό, τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων κ.λ.π. Ενδεχομένως θα πρέπει να λάβετε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για εφαρμογές με αυξη μένο ενδεχόμενο κινδύνου. Εάν αλλάξετε τη διαμόρφωση της συσκευής θα πρέπει να ελέγχετε πάντοτε την αποτελεσματικότητα της προστασίας. Οι μη χρησιμοποιούμενες υποδοχές θα πρέπει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να κλεί νονται με τα προστατευτικά πώματα που περιλαμβάνονται στην συσκευασία παρά δοσης. Απαγορεύεται να αγγίζετε τα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα ή τις ηλεκτρικές συνδέσεις αμέσως μετά την αποσύνδεση του MOVITRAC LT από την ηλεκτρική τροφοδοσία, διότι ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να είναι ακόμα υπό τάση. Μετά την απενεργοποίηση θα πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά. Λάβετε υπόψη τα στοιχεία στις αντίστοιχες πινακίδες της συσκευής MOVITRAC LT. Στην κατάσταση ενεργοποίησης παρουσιάζονται επικίνδυνες τάσεις σε όλες τις ηλεκτρικές συνδέσεις, στα συνδεδεμένα καλώδια καθώς και στους ακροδέκτες κινητήρα. Αυτό συμβαίνει επίσης, όταν η συσκευή είναι σε φραγή και ο κινητήρας ακινητοποιημένος. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 11

12 2 Υποδείξεις ασφαλείας Θερμοκρασία συσκευής Αν οι LED κατάστασης και τα άλλα στοιχεία ένδειξης δεν είναι πλέον αναμμένα, αυτό δεν σημαίνει ότι η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί από το ηλεκτρικό δίκτυο και ότι δεν φέρει τάση. Οι εσωτερικές λειτουργίες ασφαλείας ή η μηχανική εμπλοκή της μονάδας μπορεί να επι φέρουν σταμάτημα του κινητήρα. Η εξάλειψη της αιτίας αυτού του προβλήματος ή μια επαναφορά του συστήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ο ηλεκτροκινητήρας να τεθεί πάλι από μόνος του σε λειτουργία. Αν αυτό δεν επιτρέπεται στο συνδεδεμένο μηχάνημα για λόγους ασφαλείας, τότε πριν από την επιδιόρθωση της βλάβης θα πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Σημαντικό Κίνδυνος εγκαυμάτων: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η θερμοκρασία επιφάνειας του MOVITRAC LT και των εξωτερικών εξαρτημάτων (π.χ. της αντίστασης πέδησης) μπορεί να υπερβεί τους 70 C Θερμοκρασία συσκευής Οι μετατροπείς συχνότητας MOVITRAC LTP-B λειτουργούν κατά κανόνα με αντιστάσεις πέδησης. Οι αντιστάσεις πέδησης τοποθετούνται συνήθως στην οροφή του κιβωτίου του ηλεκτρικού πίνακα. Η θερμοκρασία των επιφανειών των αντιστάσεων πέδησης μπορεί να κυμανθεί από 70 C έως 250 C. Σε καμία περίπτωση μην αγγίζετε τις αντιστάσεις πέδησης κατά τη διάρκεια της λειτουρ γίας και κατά τη φάση ψύξης μετά την απενεργοποίηση. 12 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

13 Γενικές πληροφορίες για το MOVITRAC LTP-B Περιοχές τάσεων εισόδου 3 3 Γενικές πληροφορίες για το MOVITRAC LTP-B 3.1 Περιοχές τάσεων εισόδου Ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή ισχύος μπορείτε να συνδέσετε τους ηλεκτροκι νητήρες απευθείας στα παρακάτω ηλεκτρικά δίκτυα: MOVITRAC LTP-B, μέγεθος 2 ( V): 200 V 240 V ± 10 %, μονοφασικό*, Hz ± 5 % MOVITRAC LTP-B, όλα τα μεγέθη ( V): 200 V 240 V ± 10 %, τριφασικό, Hz ± 5 % MOVITRAC LTP-B, όλα τα μεγέθη ( V): 380 V 480 V ± 10 %, τριφασικό, Hz ± 5 % ΥΠΟΔΕΙΞΗ * Προσφέρεται επίσης η δυνατότητα σύνδεσης μονοφασικών συσκευών MOVITRAC LTP-B σε δύο φάσεις τριφασικών ηλεκτρικών δικτύων V. Οι συσκευές που συνδέονται σε ένα τριφασικό ηλεκτρικό δίκτυο έχουν σχεδιαστεί για μια μέγιστη ασυμμετρία ηλεκτρικού δικτύου 3 % μεταξύ των φάσεων. Για τα ηλεκτρικά δίκτυα τροφοδοσίας με ασυμμετρία μεγαλύτερη από 3 % (κυρίως στην Ινδία και σε περιοχές της Ασίας/Ειρηνικού Ωκεανού, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας), η SEW- EURODRIVE προτείνεται τη χρήση πηνίων εισόδου. 3.2 Ονομασία τύπου MC LTP B (60 Hz) 60 Hz Μόνο στην αμερικανική έκδοση Τύπος Τεταρτημόρια 00 = Τυπικό περίβλημα IP20 10 = Περίβλημα IP55 / NEMA 12 4 = 4Q (με τρανζίστορ πέδησης) Τύπος σύνδεσης 1 = Μονοφασικός 3 = Τριφασικός 0 = Κατηγορία ΗΜΣ 0 Καταστολή παρεμβολών στην είσοδο A = Κατηγορία ΗΜΣ C2 B = Κατηγορία ΗΜΣ C1 Τάση ηλεκτρικού δικτύου Συνιστούμενη ισχύς κινητήρα 2 = V 5 = V 0015 = 1,5 kw Έκδοση Τύπος προϊόντος B MC LTP Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 13

14 3 Γενικές πληροφορίες για το MOVITRAC LTP-B Ικανότητα υπερφόρτωσης 3.3 Ικανότητα υπερφόρτωσης Ικανότητα υπερφόρτωσης βάσει του ονομαστικού ρεύματος κινητήρα 60 δευτερόλεπτα 2 δευτερόλεπτα Εργοστασιακή ρύθμιση 150 % 175 % CMP 200 % 250 % 1) Sync % 250 % 1) Μόνο 200 % για μέγεθος 3, 5,5 kw Ικανότητα υπερφόρτωσης βάσει του ονομαστικού ρεύματος κινητήρα MGF2 με LTP-B, 1,5 kw MGF4 με LTP-B, 2,2 kw 300 δευτερόλεπτα 5 δευτερόλεπτα 200 % 300 % Η προσαρμογή της υπερφόρτωσης κινητήρα περιγράφεται με την παράμετρο P1-08 Ονομαστικό ρεύμα κινητήρα. 3.4 Λειτουργίες προστασίας Βραχυκύκλωμα στην έξοδο, φάση-φάση, φάση-γείωση Ισχυρό ρεύμα στην έξοδο Προστασία υπερφόρτωσης Ο μηχανισμός κίνησης αντιμετωπίζει την υπερφόρτωση όπως περιγράφεται στην ενότητα "Ικανότητα υπερφόρτωσης". Σφάλμα υπερβολικής τάσης Ρυθμισμένος στο 123 % της μέγιστης ονομαστικής τάσης του ηλεκτρικού δικτύου. Σφάλμα ελλιπούς τάσης Σφάλμα υπερβολικής θερμοκρασίας Σφάλμα χαμηλής θερμοκρασίας Ο ηλεκτροκινητήρας απενεργοποιείται όταν η θερμοκρασία πέσει κάτω από τους -10 C. Διακοπή φάσης ηλεκτρικού δικτύου Εάν μια φάση ενός τριφασικού ηλεκτρικού δικτύου διακοπεί για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα, τότε ο ηλεκτροκινητήρας που βρίσκεται σε λειτουργία απενεργοποιείται. 14 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

15 Εγκατάσταση Μηχανολογική εγκατάσταση 4 4 Εγκατάσταση 4.1 Μηχανολογική εγκατάσταση Πριν από την εγκατάσταση ελέγξτε προσεκτικά το MOVITRAC LTP-B για τυχόν ζημιές. Αποθηκεύστε το MOVITRAC LTP-B στη συσκευασία του, μέχρι να το χρησιμοποιήσετε. Το μέρος αποθήκευσης πρέπει να είναι καθαρό και στεγνό, με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ -40 C και +60 C. Εγκαταστήστε το MOVITRAC LTP-B επάνω σε μία επίπεδη, κατακόρυφη, άφλεκτη και χωρίς κραδασμούς επιφάνεια, μέσα σε ένα κατάλληλο περίβλημα. Εάν απαιτείται ένας συγκεκριμένος βαθμός προστασίας IP, τότε θα πρέπει να τηρείτε το πρότυπο EN Τα εύφλεκτα υλικά θα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τον ηλεκτροκινητήρα. Αποτρέψτε την εισχώρηση αγώγιμων ή εύφλεκτων ξένων σωμάτων. Κατά τη λειτουργία, η μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 50 C σε μετατροπείς με βαθμό προστασίας IP20 και 40 C σε μετατροπείς με βαθμό προστασίας IP55. Η ελάχιστη επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία είναι -10 C. Λάβετε επίσης υπόψη τα συγκεκριμένα στοιχεία που αναφέρονται στο κεφάλαιο "Συνθήκες περιβάλλοντος" ( σελίδα 103). Η σχετική ατμοσφαιρική υγρασία δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 95 % (δεν επιτρέπεται ο σχηματισμός συμπυκνωμάτων). Οι συσκευές MOVITRAC LTP-B μπορούν να εγκατασταθούν η μία δίπλα στην άλλη. Μ' αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος ελεύθερος χώρος μεταξύ των συσκευών για τον σωστό αερισμό. Εάν το MOVITRAC LTP-B πρόκειται να εγκατασταθεί επάνω από έναν άλλο ηλεκτροκινητήρα ή μια άλλη συσκευή που αποβάλλει θερμότητα, τότε η ελάχιστη κάθετη απόσταση ανέρχεται σε 150 mm. Ο ηλεκτρολογικός πίνακας θα πρέπει να αερίζεται εξωτερικά ή να είναι αρκετά μεγάλος, ώστε να επιτρέπει την αυτόνομη ψύξη (βλέπε κεφάλαιο "Περίβλημα IP20: Συναρμολόγηση και διαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα" ( σελίδα 19)). Η συναρμολόγηση σε ράγα είναι δυνατή μόνο σε μετατροπείς μεγέθους 2 (IP20). 4.2 Διαστάσεις Το MOVITRAC LTP-B διατίθεται σε δύο εκδόσεις περιβλήματος: Περίβλημα IP20 για τη χρήση σε ηλεκτρολογικούς πίνακες IP55 / NEMA 12 K Το περίβλημα IP55 / NEMA 12 K προστατεύεται από την υγρασία και τη σκόνη. Αυτό επιτρέπει τη λειτουργία των μετατροπέων υπό δύσκολες συνθήκες σε εσωτερικούς χώρους. Τα ηλεκτρονικά κυκλώματα των μετατροπέων είναι ίδια. Η μοναδική διαφορά εντοπίζεται στις διαστάσεις του περιβλήματος και το βάρος. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 15

16 4 Εγκατάσταση Διαστάσεις Διαστάσεις του περιβλήματος IP20 B C a c -DC L1/L L2/N L3 b A MOVITRAC LTP-B d + BR U V W Διαστάσεις Μέγεθος 2 Μέγεθος 3 Ύψος (A) mm in 8,66 10,28 Πλάτος (Β) mm in 4,33 5,20 Βάθος (C) mm in 7,28 8,07 Βάρος kg 1,8 3,5 lb 3,97 7,72 a mm 63,0 80,0 in 2,48 3,15 b mm 209,0 247 in 8,23 9,72 c mm 23 25,5 in 0,91 1,01 d mm 7,00 7,75 in 0,28 0,30 Ροπή σύσφιξης για ακροδέκτες ισχύος Nm 1,0 1,0 lb.in 8,85 8,85 Προτεινόμενο μέγεθος βιδών 4 M4 4 M4 16 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

17 Εγκατάσταση Διαστάσεις Διαστάσεις του περιβλήματος IP55 / NEMA 12 (LTP xxx 10) Μεγέθη 2 και 3 B C c a A d b d Διαστάσεις Μέγεθος 2 Μέγεθος 3 Ύψος (A) mm in 10,12 12,20 Πλάτος (Β) mm ,5 in 7,40 8,29 Βάθος (C) mm in 9,41 2,88 Βάρος kg 4,8 6,4 lb 10,5 14,1 a mm ,5 in 6,93 7,78 b mm ,5 in 7,87 9,90 c mm 6 6,5 in 0,24 0,26 d mm 28,5 25,1 in 1,12 0,99 Ροπή σύσφιξης για ακροδέκτες ισχύος Nm 1 lb.in 8,85 Ροπή σύσφιξης για ακροδέκτες ελέγχου Nm 0,8 0,8 lb.in 7,08 7,08 Προτεινόμενο μέγεθος βιδών 4 M5 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 17

18 4 Εγκατάσταση Διαστάσεις Μεγέθη 4 7 A B b C d a Διαστάσεις Μέγεθος 4 Μέγεθος 5 Μέγεθος 6 Μέγεθος 7 Ύψος (A) mm in 17,32 21,26 34,06 50,39 Πλάτος (Β) mm in 6,73 9,25 12,99 12,99 Βάθος (C) mm in 9,25 10,55 13,19 14,37 Βάρος kg 11,5 22, lb 25,35 49,60 110,23 176,37 a mm in 4,33 6,89 7,87 7,87 b mm in 16,65 20,47 33,07 49,41 c mm in 2,40 2,36 5,12 5,12 d mm Ροπή σύσφιξης για ακροδέκτες ισχύος Ροπή σύσφιξης για ακροδέκτες ελέγχου in 0,32 0,32 0,39 0,39 Nm 1,2 1,5 2,5 4,5 8 lb.in 10,6 13,3 22,1 39,8 70,8 Nm 0,8 0,8 0,8 0,8 lb.in 7,08 7,08 7,08 7,08 Προτεινόμενο μέγεθος βιδών 4 M8 4 M10 18 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

19 Εγκατάσταση Περίβλημα IP20: Συναρμολόγηση και διαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα Περίβλημα IP20: Συναρμολόγηση και διαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα Για τις εφαρμογές που απαιτούν έναν υψηλότερο βαθμό προστασίας IP από τον βαθμό IP20, ο μετατροπέας θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα σε έναν ηλεκτρολογικό πίνακα. Ταυτόχρονα θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις παρακάτω οδηγίες: Ο ηλεκτρολογικός πίνακας πρέπει να αποτελείται από ένα θερμοαγώγιμο υλικό, εκτός κι αν αερίζεται εξωτερικά. Εάν χρησιμοποιηθεί ένας ηλεκτρολογικός πίνακας με ανοίγματα αερισμού, τότε αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στην επάνω και κάτω πλευρά του μετατροπέα, ώστε να εξασφαλίζεται μια καλή κυκλοφορία αέρα. Ο αέρας θα πρέπει να εισέρχεται από το κάτω μέρος του μετατροπέα και να απομακρύνεται από το επάνω. Εάν το εξωτερικό περιβάλλον είναι βεβαρημένο με σωματίδια ρύπων (π.χ. σκόνη), τότε πρέπει να τοποθετηθεί ένα κατάλληλο φίλτρο σωματιδίων στα ανοίγματα αερισμού και στο εξωτερικό σύστημα αερισμού. Το φίλτρο θα πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται ανάλογα με τις ανάγκες. Σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία ή συγκέντρωση αλάτων και χημικών θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένας κατάλληλος κλειστός ηλεκτρολογικός πίνακας (χωρίς ανοίγματα αερισμού) Διαστάσεις μεταλλικού ηλεκτρολογικού πίνακα χωρίς ανοίγματα αερισμού Στοιχεία ισχύος Μέγεθος 2 Μέγεθος 2 0,75 kw, 1,5 kw 230 V 0,75 kw, 1,5 kw, 2,2 kw 400 V 2,2 kw 230 V 4,0 kw 400 V Στεγανός ηλεκτρολογικός πίνακας A B C D mm in mm in mm in mm in , , , , , , , ,94 C B D A D Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 19

20 4 Εγκατάσταση Περίβλημα IP20: Συναρμολόγηση και διαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα Διαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα με ανοίγματα αερισμού Μέγεθος 2 Μέγεθος 3 Μέγεθος 4 Στοιχεία ισχύος Όλες οι περι οχές ισχύος Όλες οι περι οχές ισχύος Όλες οι περι οχές ισχύος Ηλεκτρολογικός πίνακας με ανοίγματα αερισμού A B C D mm in mm in mm in mm in , , , , , , , , , , , , Διαστάσεις ηλεκτρολογικού πίνακα με εξωτερικό σύστημα αερισμού Μέγεθος 2 Μέγεθος 3 Μέγεθος 4 Μέγεθος 5 Μέγεθος 6/7 Στοιχεία ισχύος Όλες οι περι οχές ισχύος Όλες οι περι οχές ισχύος Όλες οι περι οχές ισχύος Όλες οι περι οχές ισχύος Όλες οι περι οχές ισχύος Ηλεκτρολογικός πίνακας με εξωτερικό αερισμό (με ανεμιστήρα) A B C D mm in mm in mm in mm in Ροή αέρα , , , ,94 > 45 m 3 /h , , , ,91 > 80 m 3 /h , , , ,87 > 300 m 3 /h , , , ,84 > 900 m 3 /h , , , ,81 > 1000 m 3 /h 20 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

21 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Κατά την εγκατάσταση τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας του κεφα λαίου 2! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Στους ακροδέκτες και στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να υπάρχουν υψηλές τάσεις, ακόμα και 10 λεπτά μετά την αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο. Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του MOVITRAC LTP-B τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την έναρξη των εργασιών στη συσκευή. Η εγκατάσταση των συσκευών MOVITRAC LTP-B επιτρέπεται να γίνεται μόνον από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανονισμούς. Το MOVITRAC LTP-B υπάγεται στο βαθμό προστασίας IP20. Για έναν υψηλότερο βαθμό προστασίας IP θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα κατάλληλο περίβλημα ή η έκδοση IP55 / NEMA 12. Εάν ο μετατροπέας έχει συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο μέσω βυσματικών συνδέ σμων, τότε αυτοί επιτρέπεται να αποσυνδεθούν το νωρίτερο 10 λεπτά μετά την απενεργοποίηση του ηλεκτρικού δικτύου. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές έχουν γειωθεί σωστά. Για το σκοπό αυτό λάβετε υπόψη το σχέδιο συνδεσμολογίας στο κεφάλαιο "Σύνδεση μετατροπέα και ηλεκτροκινητήρα" ( σελίδα 26). Το καλώδιο γείωσης πρέπει να έχει σχεδιαστεί για το μέγιστο ρεύμα διαφυγής ηλε κτρικού δικτύου, το οποίο περιορίζεται κανονικά από τις ασφάλειες ή τον προστατευτικό διακόπτη ηλεκτροκινητήρα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος θανάτου λόγω πτώσης του ανυψωτικού μηχανήματος. Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Το MOVITRAC LTP-B δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί σαν διάταξη ασφαλείας σε εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων. Χρησιμοποιήστε ως διάταξη ασφαλείας τα συστήματα επιτήρησης ή τις μηχανικές διατάξεις προστασίας. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 21

22 4 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Πριν από την εγκατάσταση Η τάση ηλεκτρικού δικτύου, η συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου και ο αριθμός των φάσεων (μία ή τρεις φάσεις) θα πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που αναγράφονται στο MOVITRAC LTP-B. Μεταξύ του ηλεκτρικού δικτύου και του μετατροπέα πρέπει να εγκατασταθεί ένας δια κόπτης απόζευξης ή ένα παρεμφερές εξάρτημα. Οι ακροδέκτες εξόδου U, V και W του MOVITRAC LTP-B δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να συνδεθούν στο ηλεκτρικό δίκτυο. Τα καλώδια πρέπει να προστατεύονται μόνο με τη χρήση αδρανών ασφαλειών υψηλής απόδοσης ή μέσω προστατευτικών διακοπτών ηλεκτροκινητήρα (MCB). Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο κεφάλαιο "Επιτρεπτά ηλεκτρικά δίκτυα τάσης" ( σελίδα 22). Η εγκατάσταση οποιασδήποτε αυτόματης συσκευής ζεύξης μεταξύ του μετατροπέα και του ηλεκτροκινητήρα απαγορεύεται. Εάν οι αγωγοί ελέγχου βρίσκονται κοντά σε αγωγούς ισχύος, τότε θα πρέπει να τηρήσετε μια ελάχιστη απόσταση 100 mm. Οι αγωγοί θα πρέπει να διασταυρώνονται υπό γωνία 90. Η θωράκιση ή η προστασία των καλωδίων ισχύος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας του κεφαλαίου "Σύνδεση μετατροπέα και ηλεκτροκινητήρα" ( σελίδα 26). Σφίγγετε όλους τους ακροδέκτες με την κατάλληλη ροπή. Για τον αγωγό ισχύος προτείνεται η χρήση ενός τετράκλωνου θωρακισμένου καλω δίου με μόνωση από PVC, το οποίο θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. Για τη σύνδεση του καλωδίου ισχύος στο μετατροπέα απαιτούνται περιδεσμικοί συνδετήρες. Ο ακροδέκτης γείωσης κάθε MOVITRAC LTP-B θα πρέπει να συνδεθεί απευθείας στη γραμμή γείωσης (μέσω του φίλτρου, εάν έχει εγκατασταθεί). Οι συνδέσεις γείωσης MOVITRAC LTP-B δεν θα πρέπει να συνδέονται σε βρόχο από τον έναν μετατροπέα στον άλλο ή σε άλλες συσκευές. Η αντίσταση του βρόχου γείωσης πρέπει να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε διατάξεις ασφαλείας. Για την τήρηση των διατάξεων UL θα πρέπει σε όλες τις συνδέσεις γείωσης να χρησιμοποιούνται δακτύλιοι σύσφιξης που έχουν εγκριθεί κατά UL. Βοηθητική κάρτα Επιτρεπτά ηλεκτρικά δίκτυα τάσης Στο περίβλημα IP55, η βοηθητική κάρτα βρίσκεται πίσω από το αφαιρούμενο μπροστινό κάλυμμα. Στο περίβλημα IP20, η βοηθητική κάρτα βρίσκεται σε μια εγκοπή επάνω από την ένδειξη. Συστήματα ηλεκτρικού δικτύου με γειωμένο σημείο αστέρα Το MOVITRAC LTP-B προβλέπεται για λειτουργία σε δίκτυα τάσης TN και TT με απευθείας γειωμένο σημείο αστέρα. Δίκτυα τάσης με γειωμένο εξωτερικό αγωγό Η λειτουργία των μετατροπέων επιτρέπεται μόνον σε δίκτυα τροφοδοσίας με μέγιστη τάση φάσης-γείωσης AC 300 V. 22 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

23 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση 4 Ρελέ ηλεκτρικού δικτύου Ασφάλειες εισόδου Λειτουργία σε δίκτυα IT Χρησιμοποιείτε μόνο ρελέ ηλεκτρικού δικτύου της κατηγορίας χρήσης AC-3 (EN ). Ανάμεσα σε 2 ενεργοποιήσεις ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να υπάρχει ένας ελάχιστος χρόνος 120 δευτερολέπτων. Τύποι ασφαλειών: Τύποι προστασίας καλωδίων της κατηγορίας λειτουργίας gl, gg: Ονομαστική τάση ασφάλειας Ονομαστική τάση ηλεκτρικού δικτύου Το ονομαστικό ρεύμα της ασφάλειας πρέπει, ανάλογα με την καταπόνηση του μετατροπέα, να αντιστοιχεί στο 100 % του ονομαστικού ρεύματος του μετατροπέα. Προστατευτικός διακόπτης αγωγών με τα χαρακτηριστικά B, C: Ονομαστική τάση προστατευτικού διακόπτη αγωγών Ονομαστική τάση δικτύου Τα ονομαστικά ρεύματα του προστατευτικού διακόπτη αγωγών θα πρέπει να κυμαίνονται 10 % πάνω από το ονομαστικό ρεύμα του μετατροπέα. Στο δίκτυο IT μπορούν να λειτουργούν αποκλειστικά συσκευές IP20. Ταυτόχρονα πρέπει να αποσυνδέσετε τη σύνδεση των εξαρτημάτων για την καταστολή της υπερβο λικής τάσης ξεβιδώνοντας τη βίδα VAR και πρέπει να απενεργοποιήσετε το φίλτρο ΗΜΣ ξεβιδώνοντας τη βίδα ΗΜΣ (βλέπε παρακάτω): [1] [2] [1] Βίδα ΗΜΣ [2] Βίδα VAR Η SEW-EURODRIVE προτείνει στα δίκτυα τάσης με μη γειωμένο σημείο αστέρα (δίκτυα IT) να χρησιμοποιηθούν αισθητήρες εποπτείας μόνωσης που λειτουργούν με τη μέθοδο μέτρησης παλμού-κώδικα. Έτσι θα αποφύγετε λανθασμένες διεγέρσεις του αισθητήρα επιτήρησης μόνωσης λόγω των χωρητικοτήτων γείωσης του μετατροπέα. Επιπλέον, οι μετατροπείς με φίλτρο ΗΜΣ έχουν κατά βάση ένα υψηλότερο ρεύμα διαρροής γείωσης. L/L1 N/L2 L3 Εσωτερικό φίλτρο EMV Εσωτερική προστασία υπέρτασης Γείωση ΗΜΣ VAR Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 23

24 4 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Σύνδεση της αντίστασης πέδησης Εγκατάσταση της αντίστασης πέδησης Κόψτε τους αγωγούς στο απαιτούμενο μήκος. Χρησιμοποιήστε 2 σφιχτά στριμμένους αγωγούς ή ένα δίκλωνο θωρακισμένο καλώδιο ισχύος. Η διατομή θα πρέπει να αντιστοιχεί με την ονομαστική ισχύ του μετατροπέα. Προστατέψτε την αντίσταση πέδησης με ένα διμεταλλικό ρελέ κατηγορίας διέγερσης 10 ή 10 Α (σχεδιάγραμμα συνδέσεων). Στις αντιστάσεις πέδησης της σειράς BW..-T μπορείτε, εναλλακτικά προς το διμεταλλικό ρελέ, να συνδέσετε τον ενσωματωμένο διακόπτη θερμοκρασίας με ένα δίκλωνο, θωρακισμένο καλώδιο. Οι αντιστάσεις πέδησης επίπεδης κατασκευής διαθέτουν μία εσωτερική προστασία θερμικής υπερφόρτισης (ασφάλεια τήξης που δεν αντικαθίσταται). Τοποθετήστε τις επίπεδες αντιστάσεις πέδησης με το κατάλληλο προστατευτικό κάλυμμα. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Οι αγωγοί τροφοδοσίας των αντιστάσεων πέδησης έχουν στην ονομαστική λειτουργία υψηλή συνεχή τάση (περίπου DC 900 V). Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του MOVITRAC LTP-B τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την αφαίρεση του καλωδίου τροφοδοσίας. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων. Οι επιφάνειες των αντιστάσεων πέδησης κατά τη φόρτιση με P N φθάνουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Ελαφροί τραυματισμοί. Για αυτό το λόγο επιλέξτε ένα κατάλληλο μέρος τοποθέτησης. Μην αγγίζετε τις αντιστάσεις πέδησης. Τοποθετήστε μια κατάλληλη προστασία επαφής. 24 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

25 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Εγκατάσταση Συνδέσεις κουτιού ακροδεκτών κινητήρα Οι κινητήρες συνδέονται σε συνδεσμολογία αστέρα, τριγώνου, διπλού αστέρα ή αστέρα Nema. Η πινακίδα τύπου του κινητήρα δίνει πληροφορίες σχετικά με την περιοχή τάσης για τον αντίστοιχο τύπο σύνδεσης, η οποία θα πρέπει να συμφωνεί με την τάση λειτουργίας της συσκευής MOVITRAC LTP-B. R13 W2 U2 V2 W2 U1 U2 V1 V2 W1 U1 V1 W1 U V W Χαμηλή τάση Ö U V W Υψηλή τάση Õ R76 T6 T4 T5 W2 U2 V2 T9 T7 T8 U3 V3 W3 T1 T2 T3 U1 V1 W1 T6 T4 T5 W2 U2 V2 T9 U1 T7 V1 T8 W3 U3 V3 T1 T2 T3 W1 L1 L2 L1 Χαμηλή τάση ÕÕ L1 L2 L1 Υψηλή τάση Õ DT / DV T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 U1 V3 T1 T2 T3 V1 W3 W1 T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 T1 T2 T3 U1 V3 V1 W3 W1 U V W Χαμηλή τάση ÕÕ U V W Υψηλή τάση Õ Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 25

26 4 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Σύνδεση μετατροπέα και ηλεκτροκινητήρα ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Η λανθασμένη καλωδίωση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους από υψηλές τάσεις. Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες. Η σειρά σύνδεσης που απεικονίζεται παρακάτω θα πρέπει να τηρηθεί οπωσδήποτε. F11/F12/F13 L1 L2/N όχι μονοφασικό 230 V PE K10 (AC-3) [1] L1 L2 L3 Πρόσθετη δυνατότητα ND.. Πηνίο εισόδου L1' L2' L3' V AC V DC (BMV) V AC (BMK) V AC Μόνο όταν το MC LT είναι η συνδεδεμένη πρόσθετη δυνατότητα ή με συναρμολογημένο προαιρετικό κουτί συνδέσεων Πρόσβαση διαύλου DC "-" F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 [2] K11 (AC-3) K11 (AC-3) +V K11 (AC-3) Τμήμα ισχύος [V+] +V U V W BR [4] K12 (AC-3) [3] GND GND K12 (AC-3) 18 GND BW.. / BW..-T Σύνδεση αντίστασης φρεναρίσματος / Πρόσβαση διαύλου DC "+" * 1 λευκό BG 2 κόκκινο 3 BGE BMK 4 μπλε 5 BMV DT/DV/D: Αποσύνδεση στην πλευρά συνεχούς και εναλλασσομένου ρεύματος κόκκινο λευκό μπλε λευκό 1 2 M BG κόκκινο 3 BGE Τριφασικός 4 μπλε 5 DT/DV/D: Αποσύνδεση από την πλευρά του εναλλασσομένου ρεύματος BW [1] Ρελέ ηλεκτρικού δικτύου μεταξύ δικτύου τροφοδοσίας και μετατροπέα [2] Τροφοδοσία ηλεκτρικού δικτύου του ανορθωτή φρένου, συνδέεται ταυτόχρονα από το K10 [3] Επαφή / ρελέ ελέγχου, αποκτά τάση από την εσωτερική επαφή ρελέ [4] του μετατροπέα και τροφοδοτεί έτσι τον ανορθωτή φρένου [4] Επαφή ρελέ άνευ δυναμικού του μετατροπέα [V+] Εξωτερική τροφοδοσία τάσης για επαφή / ρελέ ελέγχου 26 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

27 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση 4 ΥΠΟΔΕΙΞΗ Όλες οι συσκευές LTP-B με βαθμό προστασίας IP55 έχουν στην κάτω πλευρά του μετατροπέα μία είσοδο για καλώδιο ηλεκτρικού δικτύου και για καλώδιο κινητήρα. Συνδέστε τον ανορθωτή φρένου με ένα ξεχωριστό αγωγό ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Η τροφοδοσία μέσω της τάσης του ηλεκτροκινητήρα απαγορεύεται! Χρησιμοποιείτε πάντοτε την απενεργοποίηση του φρένου στην πλευρά συνεχούς ή εναλλασσόμενου ρεύματος για: Όλες τις εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων Συγκροτήματα μετάδοσης κίνησης που απαιτούν έναν μικρό χρόνο αντίδρασης για την πέδηση Θερμική προστασία κινητήρα (TF/TH) Σύστημα πολλών κινητήρων / ομάδα κινητήρων (μόνο για επαγωγικούς κινητήρες) Σύνδεση τριφα σικών ηλεκτροκινη τήρων με φρένο Οι κινητήρες με εσωτερικό αισθητήρα θερμοκρασίας (TF, TH ή παρόμοιο) μπορούν να συνδεθούν απευθείας στο MOVITRAC LTP-B. Ο μετατροπέας εμφανίζει στη συνέχεια ένα σφάλμα. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας συνδέεται στον ακροδέκτη 1 (+24 V) και τη δυαδική είσοδο 3. Για τη δυνατότητα αναγνώρισης των μηνυμάτων σφάλματος υπερβολικής θερμοκρασίας, η παράμετρος P1-15 πρέπει να ρυθμιστεί σε εξωτερική είσοδο σφάλματος. Το κατώφλι διέγερσης ανέρχεται σε 2,5 kω. Πληροφορίες για το θερμίστορ κινητήρα θα βρείτε στο κεφάλαιο "P1-15 Επιλογή λειτουργίας δυαδικών εισόδων" ( σελίδα 95) και στην παράμετρο P2-33. Το άθροισμα των ρευμάτων των κινητήρων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το ονομαστικό ρεύμα του μετατροπέα. Βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία MOVITRAC LTP-B" ( σελίδα 103). Η ομάδα κινητήρων περιορίζεται σε 5 κινητήρες και οι κινητήρες μιας ομάδας δεν επιτρέπεται να διαφέρουν μεταξύ τους πάνω από 3 μεγέθη. Το μέγιστο μήκος καλωδίου μίας ομάδας περιορίζεται στις τιμές που ισχύουν για τους μεμονωμένους ηλεκτροκινητήρες. Βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία MOVITRAC LTP-B" ( σελίδα 103). Για ομάδες με περισσότερους από 3 κινητήρες, η SEW-EURODRIVE προτείνει τη χρήση ενός στραγγαλιστικού πηνίου εξόδου. Αναλυτικές οδηγίες για το σύστημα πέδησης SEW θα βρείτε στον κατάλογο "Ηλεκτρομειωτήρες", τον οποίο μπορείτε να παραγγείλετε από την SEW-EURODRIVE. Τα συστήματα πέδησης SEW είναι δισκόφρενα με διέγερση συνεχούς ρεύματος, τα οποία ανοίγουν ηλεκτρομαγνητικά και φρενάρουν με τη δύναμη ελατηρίου. Ένας ειδικός ανορθωτής τροφοδοτεί το φρένο με συνεχή τάση. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Για τη λειτουργία μετατροπέα, ο ανορθωτής φρένου πρέπει να διαθέτει ένα ξεχωριστό αγωγό ηλεκτρικού δικτύου. Δεν επιτρέπεται η τροφοδοσία μέσω της τάσης του κινητήρα! Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 27

28 4 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Επισκόπηση ακροδεκτών σήματος Βασικοί ακροδέκτες IP20 και IP VIO DI 1 DI 2 DI V AI 1 / DI 4 0 V AO 1 / DO 1 0 V AI 2 / DI 5 AO 2 / DO 2 PSE+ PSE Το μπλοκ ακροδεκτών σήματος διαθέτει τις παρακάτω συνδέσεις σήματος: Αρ. Σήμα Σύνδεση Περιγραφή ακροδέκτη VIO Τάση αναφοράς +24 V Αναφορά για την ενεργοποίηση του DI1 DI3 (το πολύ 100 ma) 2 DI 1 Δυαδική είσοδος 1 Θετική λογική διάταξη 3 DI 2 Δυαδική είσοδος 2 4 DI 3 Δυαδική είσοδος 3 / επαφή θερμίστορ V Έξοδος τάσης αναφοράς +10 V 6 AI 1 / DI 4 Αναλογική είσοδος (12 bit) Δυαδική είσοδος 4 "Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 30 V "Λογική τιμή 0" περιοχής τάσης εισόδου: DC 0 2 V Συμβατό με αίτημα PLC όταν έχουν συνδεθεί 0 V στον ακροδέκτη 7 ή V Αναφορά για την αναλογική είσοδο (τροφοδοσία δυναμικού +, το πολύ 10mA, το λιγότερο 1 kω) 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma "Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 30 V 7 0 V 0 V Δυναμικό αναφοράς Δυναμικό αναφοράς 0 V (τροφοδοσία δυναμικού -) 8 AO 1 / DO 1 Αναλογική έξοδος (10 bit) Δυαδική έξοδος V, 20 ma αναλογικά 24 V, 20 ma ψηφιακά 9 0 V 0 V Δυναμικό αναφοράς 0 V τάση αναφοράς 10 AI 2 / DI 5 Αναλογική είσοδος 2 (12 bit) Δυαδική είσοδος 5 11 AO 2 / DO 2 Analogausgang 2 (10 Bit) Δυαδική έξοδος V, 0 20 ma, 4 20 ma "Λογική τιμή 1" περιοχής τάσης εισόδου: DC 8 30 V 0 10 V, 20 ma αναλογικά 24 V, 20 ma ψηφιακά Τα +24 V πρέπει να έχουν συνδεθεί με το PSE+ 12 PSE+ Ενεργοποίηση τελικής 13 PSE- βαθμίδας Το GND πρέπει να έχει συνδεθεί με το PSE- Όλες οι δυαδικές είσοδοι ενεργοποιούνται από μια τάση εισόδου στην περιοχή 8 30 V, δηλ. είναι συμβατές με τάση +24 V. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Με την εφαρμογή τάσεων πάνω από 30 V στους ακροδέκτες σήματος ενδέχεται να προκληθούν ζημιές στη μονάδα ελέγχου. Η τάση που εφαρμόζεται στους ακροδέκτες σήματος δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 30 V. ΥΠΟΔΕΙΞΗ Οι ακροδέκτες 7 και 9 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δυναμικό αναφοράς GND όταν το MOVITRAC LTP-B ελέγχεται από ένα PLC. Συνδέστε το +PSE στην τάση +24 V και το -PSE στην τάση 0 V, για να ενεργοποιήσετε την τελική βαθμίδα ισχύος, διαφορετικά ο μετατροπέας προβάλει την ένδειξη "κλειδωμένο". 28 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

29 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση 4 Επισκόπηση ακροδεκτών ρελέ Έξοδος ρελέ 1, δυναμικό αναφοράς Έξοδος ρελέ 1, κανονικά ανοικτή επαφή Έξοδος ρελέ 1, κανονικά κλειστή επαφή Έξοδος ρελέ 2, δυναμικό αναφοράς Έξοδος ρελέ 2, κανονικά ανοικτή επαφή Αρ. Σήμα Περιγραφή ακροδέκτη 14 Έξοδος ρελέ 1 αναφοράς Επαφή ρελέ (AC 250 V / DC 30 5 A) 15 Έξοδος ρελέ 1, κανονικά ανοικτή επαφή 16 Έξοδος ρελέ 1, κανονικά κλειστή επαφή 17 Έξοδος ρελέ 2 αναφοράς 18 Έξοδος ρελέ 2, κανονικά ανοικτή επαφή Υποδοχή επικοινωνίας RJ45 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [1] RS485+ (Modbus) [2] RS485- (Modbus) [3] +24 V [4] RS485+ (ηλεκτρομηχανική ρύθμιση) [5] RS485- (ηλεκτρομηχανική ρύθμιση) [6] 0 V [7] SBus+ (η P1-12 πρέπει να είναι ρυθμισμένη για την επικοινωνία SBus) [8] SBus- (η P1-12 πρέπει να είναι ρυθμισμένη για την επικοινωνία SBus) Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 29

30 4 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Λειτουργία της ασφαλούς απενεργοποίησης Εγκατάσταση σύμφωνα με το UL Με τη λειτουργία της ασφαλούς απενεργοποίησης (Safe Torque Off, λειτουργία STO), η τελική βαθμίδα του ηλεκτροκινητήρα κλειδώνεται πλήρως. Εάν ανάμεσα στο PSE+ και το PSE- έχει εφαρμοστεί τάση 24 V, όπως απεικονίζεται στο σχήμα του κεφαλαίου "Επισκόπηση ακροδεκτών σήματος" ( σελίδα 28), τότε ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί κανονικά. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία εξωτερική τροφοδοσία τάσης 24 V. Εάν αφαιρεθεί η τροφοδοσία τάσης των 24 V, η λειτουργία STO ενεργοποιείται. Με τον τρόπο αυτό η έξοδος του μετατροπέα κλειδώνεται και ο κινητήρας σταματάει. Δεν δημιουργείται ροπή εξόδου από τον μετατροπέα. Ο ηλεκτροκινητήρας μπορεί να εκκινηθεί πάλι, μόνο όταν εφαρμοστεί ξανά τάση 24 V ανάμεσα στο PSE+ και το PSE-. Η λειτουργία STO μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάντα όταν πρέπει να αφαιρεθεί η έξοδος του μετατροπέα για παράδειγμα σε περίπτωση μίας απενεργοποίησης κινδύνου ή κατά τη συντήρηση του μηχανήματος. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λειτουργία STO δεν απενεργοποιεί το ηλεκτρικό ρεύμα που έχει εφαρμοστεί στο μετατροπέα. Απενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του μετατροπέα προτού ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης στα ηλεκτρικά εξαρτήματα του ηλεκτροκινητήρα ή του κινούμενου κινητήρα. Για εγκατάσταση σύμφωνα με το UL προσέξτε τις παρακάτω επισημάνσεις: Οι μετατροπείς μπορούν να τεθούν σε λειτουργία στις παρακάτω θερμοκρασίες περιβάλλοντος: Βαθμός προστασίας Θερμοκρασία περιβάλλοντος IP20-10 C έως 50 C IP55 / NEMA C έως 40 C Χρησιμοποιείτε μόνο χάλκινα καλώδια σύνδεσης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως 75 C. Για τους ακροδέκτες ισχύος του MOVITRAC LTP-B ισχύουν οι ακόλουθες επιτρεπτές ροπές σύσφιξης: Μέγεθος Ροπή σύσφιξης 2 & 3 1 Nm / 8,9 lb.in 4 4 Nm / 35,4 lb.in 5, 6 & 7 8 Nm / 70 lb.in Οι μετατροπείς MOVITRAC LTP-B είναι κατάλληλοι για τη λειτουργία σε δίκτυα τάσης με γειωμένο σημείο αστέρα (δίκτυα TN και TT), τα οποία παρέχουν μέγιστο ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου και μέγιστη τάση σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες. Τα στοιχεία προστασίας στους πίνακες που ακολουθούν περιγράφουν τη μέγιστη επιτρεπόμενη προστασία του αντίστοιχου μετατροπέα. Χρησιμοποιήστε μόνον ασφάλειες τήξης. Χρησιμοποιήστε ως εξωτερική πηγή τροφοδοσίας 24 VDC μόνο ελεγμένες συσκευές με περιορισμένη τάση εξόδου (V max = 30 VDC) και περιορισμένο ρεύμα εξόδου (I 8 A). Η πιστοποίηση UL δεν ισχύει για τη λειτουργία σε ηλεκτρικά δίκτυα με μη γειωμένο σημείο αστέρα (δίκτυα ΙΤ). 30 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

31 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση 4 Συσκευές V MOVITRAC LTP... Συσκευές V Μέγιστο εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης ηλεκτρικού δικτύου Μέγιστη τάση ηλεκτρικού δικτύου Μέγιστη επιτρεπτή ασφάλεια 0004 AC 5000 A AC 240 V AC 15 A / 250 V 0008 AC 5000 A AC 240 V AC 30A / 250 V 0015 AC 5000 A AC 240 V AC 20A / 250 V 0022, 0040 AC 5000 A AC 240 V AC 30 A / 250 V 0055, 0075 AC 5000 A AC 240 V AC 110 A / 250 V 0110 AC 5000 A AC 240 V AC 175 A / 250 V 0150 AC 5000 A AC 240 V AC 225 A / 250 V 0220 AC A AC 240 V AC 350 A / 250 V MOVITRAC LTP... Μέγιστο εναλλασσόμενο ρεύμα βραχυκύκλωσης ηλεκτρικού δικτύου Μέγιστη τάση ηλεκτρικού δικτύου Μέγιστη επιτρεπτή ασφάλεια 0008, 0015 AC 5000 A AC 480 V AC 15 A / 600 V 0022, 0040 AC 5000 A AC 480 V AC 20 A / 600 V 0055, 0075 AC 5000 A AC 480 V AC 60 A / 600 V 0110 AC 5000 A AC 480 V AC 110 A / 600 V 0150 / 0220 AC 5000 A AC 500 V AC 175 A / 600 V 0300 AC 5000 A AC 500 V AC 225 A / 600 V 0370, 0450 AC A AC 500 V AC 350 A / 600 V 0550, 0750 AC A AC 500 V AC 500 A / 600 V Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 31

32 4 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα Η σειρά μετατροπέων συχνότητας MOVITRAC LTP-B προορίζεται για τη χρήση σε μηχανήματα και εγκαταστάσεις. Η σειρά ικανοποιεί το πρότυπο προϊόντων για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ), EN , για ηλεκτροκινητήρες με δυνατότητα μεταβολής στροφών. Για την εγκατάσταση του συστήματος μετάδοσης κίνησης σύμφωνα με τους κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ), θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/108/EK (ΗΜΣ). Αντοχή στις παρεμβολές Εκπομπή παρεμβολών Το MOVITRAC LTP-B ικανοποιεί τις απαιτήσεις σχετικά με την ατρωσία σε παρεμβολές του προτύπου EN για βιομηχανική και ιδιωτική χρήση (ελαφρά βιομηχανία). Το MOVITRAC LTP-B ικανοποιεί τις οριακές τιμές των προτύπων EN και EN αναφορικά με την εκπομπή παρεμβολών και, για το λόγο αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για βιομηχανική όσο και για ιδιωτική χρήση (ελαφρά βιομηχανία). Για τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, οι ηλεκτροκινητήρες θα πρέπει να εγκατασταθούν σύμφωνα με τις οδηγίες σύνδεσης του κεφαλαίου "Εγκατάσταση". Ταυτόχρονα θα πρέπει να φροντίσετε, ώστε οι συνδέσεις γείωσης του συστήματος μετάδοσης κίνησης να γίνονται σωστά. Για την ικανοποίηση των απαιτήσεων σχετικά με την εκπομπή παρεμβολών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια ηλεκτροκινητήρα. Ο παρακάτω πίνακας καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη χρήση του MOVITRAC LTP-B σε εφαρμογές ηλεκτροκινητήρων: Τύπος / ισχύς μετατροπέα 230 V, μονοφασική LTP-B xxxx 2B1-x-xx 230 V / 400 V, τριφασικό LTP-B xxxx 2A3-x-xx LTP-B xxxx 5A3-x-xx Κατηγορία C1 (κατηγορία B) Κατηγορία C2 (κατηγορία Α) Κατηγορία C3 Δεν απαιτείται πρόσθετο φιλτράρισμα Χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο ηλεκτροκινητήρα Χρησιμοποιήστε ένα εξωτερικό φίλτρο τύπου NF LT 5B3 0xx Δεν απαιτείται πρόσθετο φιλτράρισμα Χρησιμοποιήστε ένα θωρακισμένο καλώδιο ηλεκτροκινητήρα 32 Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

33 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση 4 Απενεργοποίηση φίλτρου ΗΜΣ και βαρίστορ (IP20) Οι μετατροπείς IP20 με ενσωματωμένο φίλτρο ΗΜΣ (π.χ. MOVITRAC LTP-B xxxx xaxx 00 ή MOVITRAC LTP-B xxxx xbxx 00) έχουν ένα υψηλότερο ρεύμα διαρροών γείωσης απ' ότι οι συσκευές χωρίς φίλτρο ΗΜΣ. Εάν θέσετε σε λειτουργία περισσότερα από ένα MOVITRAC LTP-B σε μία μονάδα επιτήρησης σφάλματος γείωσης, τότε σε αυτήν τη μονάδα επιτήρησης διεγείρεται ενδεχομένως ένα σφάλμα, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το φίλτρο ΗΜΣ ξεβιδώνοντας τη βίδα ΗΜΣ που βρίσκεται στο πλάι της συσκευής. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. Στους ακροδέκτες και στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να υπάρχουν υψηλές τάσεις, ακόμα και 10 λεπτά μετά την αποσύνδεση από το ηλεκτρικό δίκτυο. Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες. Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του MOVITRAC LTP-B τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από την αφαίρεση της βίδας ΗΜΣ. [1] [2] [1] Βίδα ΗΜΣ [2] Βίδα VAR L1 L2 L3 Γείωση Πηνίο φίλτρου L1 L2 L3 Γείωση Βίδα VAR Βίδα ΗΜΣ Το MOVITRAC LTP-B έχει εξοπλιστεί με εξαρτήματα τα οποία εμποδίζουν τις αιχμές τάσης στην τάση εισόδου. Αυτά τα εξαρτήματα προστατεύουν τα κυκλώματα των αγωγών τροφοδοσίας από αιχμές τάσης, οι οποίες μπορεί να διεγερθούν στο ίδιο ηλεκτρικό δίκτυο από κεραυνό ή άλλες συσκευές. Όταν διεξάγετε έναν έλεγχο υψηλής τάσης για ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο έλεγχος ενδέχεται να αποτύχει εξαιτίας των εξαρτημάτων για τον περιορισμό των αιχμών τάσης. Για τη δυνατότητα διεξαγωγής ελέγχων υψηλής τάσης, ξεβιδώστε και τις δύο βίδες που βρίσκονται στο πλάι της συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο τα εξαρτήματα απενεργοποιούνται. Αφότου διεξάγετε τον έλεγχο υψηλής τάσης, βιδώστε ξανά και τις δύο βίδες και επαναλάβετε τον έλεγχο. Ο έλεγχος θα πρέπει τώρα να αποτύχει. Αυτό σημαίνει ότι το κύκλωμα φέρει πάλι προστασία ενάντια σε αιχμές τάσης. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B 33

34 4 Εγκατάσταση Ηλεκτρική εγκατάσταση Πλάκα διέλευσης καλωδίων Η χρήση ενός κατάλληλου συστήματος στυπειοθλιπτών καλωδίων είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του αντίστοιχου βαθμού προστασίας IP/NEMA. Θα πρέπει να ανοίξετε οπές εισόδου καλωδίων, οι οποίες να ανταποκρίνονται σε αυτό το σύστημα. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα ενδεικτικά μεγέθη: Προτεινόμενα μεγέθη και τύποι οπών για το στυπειοθλίπτη καλωδίων Μέγεθος οπής Αγγλοσαξωνικό σύστημα Μετρικό σύστημα Μεγέθη 2 & 3 25 mm PG16 M25 Μεγέθη οπών για εύκαμπτους σωλήνες ηλεκτρικής εγκατάστασης ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές. Ανοίξτε τις οπές με προσοχή για να μην παραμείνουν σωματίδια στο προϊόν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του UL ο βαθμός προστασίας IP ("τύπος") διασφαλίζεται μόνο όταν τα καλώδια εγκαθιστούνται με θηλυκό βύσμα ή με μούφα (με έγκριση UL) για εύκαμπτο σύστημα σωλήνων ηλεκτρικής εγκατάστασης, το οποίο διαθέτει τον απαιτούμενο βαθμό προστασίας ("τύπος"). Κατά την τοποθέτηση σωλήνων ηλεκτρικής εγκατάστασης, οι οπές εισόδου του σωλήνα θα πρέπει να έχουν τυπικά ανοίγματα για τα απαιτούμενα μεγέθη σύμφωνα με τα στοιχεία NEC. Απαγορεύεται η χρήση για άκαμπτα συστήματα σωλήνων ηλεκτρικής εγκατάστασης Αφαίρεση του καλύμματος ακροδεκτών Μέγεθος οπής Εμπορικό μέγεθος Μετρικό σύστημα Μεγέθη 2 & 3 35 mm 1 in M27 Για να αποκτήσετε πρόσβαση στους ακροδέκτες σύνδεσης πρέπει να αφαιρέσετε το μπροστινό κάλυμμα του ηλεκτροκινητήρα όπως απεικονίζεται στο σχήμα. Η πρόσβαση στους ακροδέκτες σύνδεσης είναι δυνατή εάν ξεβιδώσετε τις 2 βίδες στη μπροστινή πλευρά του προϊόντος όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Services *21223173_214* Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 03/2013 20091931 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες... 7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B * _0115*

Οδηγίες λειτουργίας. Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B * _0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *20265921_0115* Οδηγίες λειτουργίας Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 01/2015 20265921/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

* _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση MOVITRAC B

* _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Διόρθωση MOVITRAC B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22869832_0717* Διόρθωση MOVITRAC B Έκδοση 07/2017 22869832/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 12/2010 16933001 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL.

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Πρόσθετες κάρτες MOVIMOT MLU.1A, MLG.1A, MBG11A, MWA21A. Έκδοση 06/ / EL. Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 09/2010 16923804 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας. Σετ μετατροπής MOVIMOT MM..D για τριφασικό κινητήρα DRS/DRE/DRP. Έκδοση 02/2008 16603001 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 750 Fax +49 7251 751970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2012 20045522 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Τυπικός μετατροπέας MOVITRAC LTP-B * _0916*

Οδηγίες λειτουργίας. Τυπικός μετατροπέας MOVITRAC LTP-B * _0916* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22872248_0916* Οδηγίες λειτουργίας Τυπικός μετατροπέας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 09/2016 22872248/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515*

Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση * _0515* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21302375_0515* Εγχειρίδιο MOVITRAC LTE-B/LTP-B Πρόσθετα εξαρτήματα Αντιστάσεις πέδησης, φίλτρα, πηνία, θωράκιση Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LT Πρόσθετες κάρτες Έκδοση 09/2009 16822218 / EL SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο. Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο Μετατροπέας ηλεκτρικού πίνακα MOVITRAC B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 05/2009 16811399 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL

Oδηγίες ασφαλείας. Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO. Έκδοση 03/2006 11443200 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Μεταφορά ενέργειας και πληροφοριών χωρίς επαφές (επαγωγικά) MOVITRANS και MOVIPRO Έκδοση 03/2006

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας SEWEURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D76642 Bruchsal/Germany Phone

Διαβάστε περισσότερα

Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services. Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια

Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services. Εγχειρίδιο. MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια Drive Technology \ Drive Automation \ System Integration \ Services Εγχειρίδιο MOVITRAC LTP-B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση10/2013 20225946 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα 1 Γενικές οδηγίες...

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες. Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Συνθήκες Έκδοση 06/2007 11469218 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B. Έκδοση 11/ / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTE-B. Έκδοση 11/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC LTE-B Έκδοση 11/2008 16753003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVITRAC LTP-B * _1114*

Διόρθωση MOVITRAC LTP-B * _1114* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *1353573_1114* Διόρθωση SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B+ * _0416*

Οδηγίες λειτουργίας. Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B+ * _0416* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22511245_0416* Οδηγίες λειτουργίας Μετατροπέας συχνότητας MOVITRAC LTE-B+ Έκδοση 04/2016 22511245/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών

Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών Εγχειρίδιο Χρήσης Μετατροπέα Τάσης / Φορτιστή Συσσωρευτών ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το κεφάλαιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας. Διάβασε και κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B. Διόρθωση. Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 07/2008 16658191 / EL Διόρθωση 1 Υποδείξεις 1 Υποδείξεις ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ Αυτά τα συμπληρωματικά

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B Έκδοση 09/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX61B Κάρτα ελέγχου MOVI-PLC DHP11B FA361510 Έκδοση 09/2005 11456809 / EL ιόρθωση SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL

Εγχειρίδιο. MOVITRAC B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές. Έκδοση 06/2007 11468807 / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρμογές Έκδοση 06/007 68807 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές. Έκδοση 01/2005 FA / EL

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές. Έκδοση 01/2005 FA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B/6B Ασφαλής απενεργοποίηση Εφαρµογές FA6000 Έκδοση 0/005 69 / EL Εγχειρίδιο SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D * _0817*

Διόρθωση. Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D * _0817* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23583452_0817* Διόρθωση Αποκεντρωμένα συστήματα κίνησης MOVIMOT MM..D Έκδοση 08/2017 23583452/EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B. Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Έκδοση 05/2009 16811003 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Drvg the world Περιεχόμενα 1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 03/2008 11696818 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVIDRIVE MDX60B / 61B. Έκδοση 03/2008 11696818 / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 03/2008 11696818 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVITRAC LTE-B * _1114*

Διόρθωση MOVITRAC LTE-B * _1114* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *135318_1114* Διόρθωση SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVITRAC MC07B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 12/2011 19396600 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR

Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Powador Mini-Argus Mini-Argus FR Το κουτί σύνδεσης γεννητριών Powador Mini-Argus συνδυάζει προστασία των αγωγών, προστασία από υπέρταση και διακόπτη διαχωρισμού DC σε ένα χωριστό περίβλημα και μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B

*21271186_0115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *21271186_0115* Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LTP-B Έκδοση 01/2015 21271186/EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com

Οδηγίες λειτουργίας. Στραγγαλιστικά πηνία εξόδου HD. Έκδοση 03/2008 1664 5804 / EL. www.sew-eurodrive.com Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT E (Έκδοση B) Έκδοση 01/ / EL

Οδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC LT E (Έκδοση B) Έκδοση 01/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVITRAC LT E (Έκδοση B) Έκδοση 01/2008 11670401 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου * _0717*

Διόρθωση. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου * _0717* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *23559047_0717* Διόρθωση Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές fieldbus, κατανεμητές πεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας MOVITRAC LTX Σερβομονάδα για MOVITRAC LTP-B Έκδοση 09/2011 19352204

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC / -FC Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 07/2011 19300603 / EL SEW-EURODRIVE Driving the

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LT P. Έκδοση 09/2007 11670002 / EL

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC LT P. Έκδοση 09/2007 11670002 / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC LT P Έκδοση 09/2007 11670002 / EL Οδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο λειτουργίας. MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια. Έκδοση 12/ / EL

Εγχειρίδιο λειτουργίας. MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια. Έκδοση 12/ / EL Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες MOVIFIT Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 12/2008 11663618 / EL Εγχειρίδιο λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM16-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM16-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια

Εγχειρίδιο. MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Εγχειρίδιο MOVIDRIVE MDX60B/61B Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 09/2010 17019818 / EL SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC * _1115*

Διόρθωση. Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC * _1115* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *905_5* Διόρθωση Αποκεντρωμένo σύστημα ελέγχου κινητήρα MOVIFIT -FC Έκδοση /05 905/EL Διορθώσεις MOVIFIT -FC Σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομέρειες προϊόντος

Λεπτομέρειες προϊόντος Λεπτομέρειες προϊόντος Χαρακτηριστικά εξοπλισμού και δυνατότητες τοποθέτησης για το SUNNY STRING-MONITOR SSM24-11 Περιεχόμενα Το Sunny String-Monitor SSM24-11 είναι ειδικά σχεδιασμένο για την επιτήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό

Οδηγίες εγκατάστασης. Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225. Παρελκόμενα. Για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης Παρελκόμενα Το set γρήγορης sυνaρμολόγηsης κυκλωμάtων θέρμaνsης KAS 1 γιa GB225 Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 119-2008/02

Διαβάστε περισσότερα

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας

SUNNY CENTRAL. 1 Εισαγωγή. Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας SUNNY CENTRAL Υποδείξεις για τη γειωμένη λειτουργία της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 1 Εισαγωγή Μερικοί κατασκευαστές μονάδων συνιστούν ή/και απαιτούν, κατά τη χρήση των φωτοβολταϊκών μονάδων λεπτής μεμβράνης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B

Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας MOVITRAC B Έκδοση 11/2013 20145942 / EL SEW-EURODRIVE Driving the world Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Έκδοση 0/2005 448806 / EL ιόρθωση Εγκατάσταση Ταξινόµηση αντιστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF

Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Τεχνική Προδιαγραφή για τηλεχειριζόμενους διακόπτες (ρελέ ισχύος) ABB AF Περιεχόμενα 1. Τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος-af... 2 2. Βοηθητικοί τηλεχειριζόμενοι διακόπτες αέρος (βοηθητικά ρελέ)-nf... 4

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης EKMBDXA7V1 Ελληνικά 379 mm 0 C 100 mm 50 mm 50 mm 40 mm 87 mm 300 mm IP X0 50 mm 60 C 365 mm 124 mm Max. 100 mm Min. 1 2 3 1 www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/ Design guide X3M

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP & YXP UPS 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος καθαρού ημιτόνου YXP 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 2.3 Πρόσοψη των 300-600W

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΚΑΘΑΡΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXP 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις LED στην

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση για το εγχειρίδιο

Διόρθωση για το εγχειρίδιο Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Διόρθωση για το εγχειρίδιο MOVIMOT MM..D Λειτουργική ασφάλεια Διεύρυνση των επιτρεπόμενων συνδυασμών συσκευών

Διαβάστε περισσότερα

* _0616* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVIFIT -MC/-FC Λειτουργική ασφάλεια

* _0616* Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες. Εγχειρίδιο. MOVIFIT -MC/-FC Λειτουργική ασφάλεια Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *22513256_0616* Εγχειρίδιο MOVIFIT -MC/-FC Λειτουργική ασφάλεια Έκδοση 06/2016 22513256/EL SEW-EURODRIVE Driving the world

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προειδοποίηση: Προειδοποιητικό σήμα κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 20B ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι προδιαγραφές της συσκευής αναιρούνται.

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 01/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 6B LA360000 Έκδοση 0/2005 43608 / EL ιόρθωση Εγκατάσταση Ταξινόµηση αντιστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 03/ / EL

Oδηγίες λειτουργίας. MOVITRAC B Βασική συσκευή. Έκδοση 03/ / EL Ηλεκτρομειωτήρες \ Βιομηχανικοί μειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων μηχανισμών \ Αυτοματισμοί \ Υπηρεσίες MOVITRAC B Βασική συσκευή Έκδοση 03/2007 11586001 / EL Oδηγίες λειτουργίας SEW-EURODRIVE Driving

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο συστήµατος

Εγχειρίδιο συστήµατος Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDR60A Μονάδα αναγέννησης τροφοδοσίας EA6000 Έκδοση 02/2006 1169809 / EL Εγχειρίδιο συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL

ιόρθωση MOVIDRIVE MDX60B / 61B Έκδοση 06/2005 LA / EL Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες MOVIDRIVE MDX60B / 61B LA360000 Έκδοση 06/2005 11436409 / EL ιόρθωση 1 kva i P f n Hz Τεχνικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL

Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL Εξοπλισμός SUNNY REMOTE CONTROL Οδηγίες συναρμολόγησης SRC20-MO-IEL121010 IMEL-SRC20 Έκδοση 1.0 GR SMA Solar Technology AG 1 Υποδείξεις που αφορούν στο παρόν έγγραφο 1 Υποδείξεις που αφορούν στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR

FM459 Πλακέτα στρατηγικής. Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα ελέγχου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 105 C 6 720 648 484 (2011/04) GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα ελέγχου 105 C FM459 6 720 647 846-01.1T FM459 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 6 720 648 484 (2011/04) GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση MOVIDRIVE MDX60B/61B *17099404_1014* www.sew-eurodrive.com

Διόρθωση MOVIDRIVE MDX60B/61B *17099404_1014* www.sew-eurodrive.com Συστήματα κίνησης \ Αυτόματα συστήματα κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες *17099404_1014* Διόρθωση SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας

Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικές οδηγίες λειτουργίας Φορητή τροφοδοσία ενέργειας Μόνιμα εξαρτήματα MOVITRANS Έκδοση 10/2010 16732200

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτής Θερμοκρασίας

Ελεγκτής Θερμοκρασίας 2 728 Ελεγκτής Θερμοκρασίας Πολυζωνικά συστήματα RRV817 Πολυζωνικός ελεγκτής με δυνατότητα μέχρι και 7 εξόδους ζώνης συνδυάζοντας 2 ελεγκτές RRV817. Χρησιμοποιείται για τον κεντρικό έλεγχο των πολυζωνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16 ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ R-845 Ευχαριστούμε για την αγορά του ανεμιστήρα. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Αγαπητέ

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-1000 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 1000VA/1050VA/1200VA 1500VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz Μπαταρίες

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Ατμοκαθαριστής FA Εγχειρίδιο χρήσης [1] Ατμοκαθαριστής FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας πρέπει να τηρούνται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένου των παρακάτω: Διαβάστε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης. Μετατροπέας συχνότητας VAU 4/4 VAU(w) 7.5/3 VAU 11-22/3. Οδηγίες χρήσης /17

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης. Μετατροπέας συχνότητας VAU 4/4 VAU(w) 7.5/3 VAU 11-22/3.  Οδηγίες χρήσης /17 Οδηγίες χρήσης Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Μετατροπέας συχνότητας VAU 4/4 VAU(w) 7.5/3 VAU 1122/3 28100241501 01/17 1 www.beckerinternational.com Πίνακας περιεχομένων 1. Υποδείξεις ασφαλείας...2 1.1 Χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά ,

EasyPower EP48460P-R1-E ( ) EP48310AP-R1-E ( ) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά , Στοιχεία επικοινωνίας: Alelion Batteries AB Flöjelbergsgatan 14C 43137 Mölndal +46 31866200 support@alelion.com EasyPower EP48460P-R1-E (1002374) EP48310AP-R1-E (1002833) Μπαταρία ιόντων λιθίου Εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο P R O F I B U S. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου PROFIBUS

Συνοπτικό εγχειρίδιο P R O F I B U S. Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση Διεπαφές και διανομείς πεδίου PROFIBUS Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συνοπτικό εγχειρίδιο P R O F I PROCESS FIELD US U S Σύστημα μετάδοσης κίνησης για αποκεντρωμένη εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης.

Διαβάστε περισσότερα

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών

powerpackpoint Οδηγίες χρήσης Σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών HOFFRICHTER GmbH Mettenheimer Strasse 12 / 14 19061 Schwerin Germany Τηλέφωνο: +49 385 39925-0 Φαξ: +49 385 39925-25 E-Mail: info@hoffrichter.de www.hoffrichter.de powerpackpoint powerpackpoint-ell-0310-01

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες λειτουργίας Αναγεννητική μονάδα τροφοδοσίας MOVIDRIVE MDR60A/61B

Οδηγίες λειτουργίας Αναγεννητική μονάδα τροφοδοσίας MOVIDRIVE MDR60A/61B Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Οδηγίες λειτουργίας Αναγεννητική μονάδα τροφοδοσίας MOVIDRIVE MDR60A/61B Έκδοση 06/2011 19300999 / EL SEW-EURODRIVE

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INVERTER SC-IR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Στοιχεία: ΟΘΟΝΗ LCD 1) Λειτουργία φόρτισης Όταν είναι σε χρήση, η LCD οθόνη δείχνει το τρέχον φορτίο: 2) Λειτουργία χρήσης Όταν είναι σε λειτουργία χρήσης, οι ενδείξεις στην οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας

Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες Συμπλήρωμα στις Οδηγίες Λειτουργίας Ασφαλείς κωδικοποιητές Λειτουργική ασφάλεια για σύγχρονους σερβοκινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο κατασκευαστής συνιστά τη σωστή χρήση των συσκευών φωτισμού! Για τον λόγο αυτό να ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS

ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ DC σε AC ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ UPS SIU 150 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν προκειμένου να αποφύγετε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! μόνο είσοδο

Οδηγίες ασφάλειας Προειδοποίηση! Προειδοποίηση! Προσοχή κίνδυνος! μόνο είσοδο 1 Οδηγίες ασφάλειας Λανθασμένη χρήση της συσκευής αυτής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο καταστροφής της ίδιας ή άλλων συσκευών, ακόμα και τραυματισμό ή θάνατο. Προειδοποίηση! Ρεύμα 230V. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ UT 200/201/202 series ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιμοποιείτε το πολύμετρο αμπεροτσιμπίδα μόνο με τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 9. Ηλεκτρικό Σύστημα Συμπιεστών Ανάλογα με την κατασκευή τους και το είδος του εναλλασσόμενου ρεύματος που απαιτούν για τη λειτουργία τους, οι ηλεκτροκινητήρες διακρίνονται σε: Μονοφασικούς. Τριφασικούς.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm BRP069A6 BRP069A6 Προσαρμογέας LAN Dikin Althrm Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Τα πρωτότυπα έγγραφα τεκμηρίωσης έχουν συνταχθεί στα Αγγλικά. Όλες οι υπόλοιπες

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτροκινητήρες εναλλασσοµένου ρεύµατος DR/DT/DV µε αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV

Ηλεκτροκινητήρες εναλλασσοµένου ρεύµατος DR/DT/DV µε αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες CT/CV Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Ηλεκτροκινητήρες εναλλασσοµένου ρεύµατος DR/DT/DV µε αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR

Οδηγίες χρήσης. Πλακέτα λειτουργίας. FM458 Πλακέτα στρατηγικής. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM458 Πλακέτα στρατηγικής Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό 7 747 017 365-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια............................ 3 1.1 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης

Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης Τύπος HA 5421. Οδηγίες χρήσης. Ρυθμιστής διαφορικής πίεσης HAINKE Staubfilter GmbH Τηλέφωνο +49 4408 8077-0 Τέλεφαξ +49 4408 8077-10 Ταχυδρομική θυρίδα 12 48 An der Imbäke 7 email info@hainke.de 27795 Hude 27798 Hude Internet www.hainke.de Οδηγίες χρήσης Ρυθμιστής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200

Τεχνική Προδιαγραφή Ραγοδιακοπτών ΑΒΒ SD200 E200 SD200 E200 Περιεχόμενα 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200...2 2. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) E200...4 1/5 1. Διακόπτες φορτίου ράγας (ραγοδιακόπτες) SD200 Γενικά Οι διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W Εφεδρικό σύστημα monoloc χαμηλής θερμοκρασίας Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600

UPS ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ UPS GP-600 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 500VA/600VA/650VA 800VA/850VA Τάση Εισόδου Τάση Εξόδου Κυματομορφή Εξόδου Συχνότητα Εξόδου 145VAC~290VAC 195VAC~255VAC PWM/DC 50Hz ή 60Hz

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs)

Τεχνική Προδιαγραφή Διακοπτών Διαρροής (RCCBs & RCBOs) (RCCBs & RCBOs) Περιεχόμενα 1. Διακόπτες διαρροής F200... 2 2. Διακόπτες διαρροής FH200... 4 3. Διακόπτες διαρροής με ενσωματωμένα στοιχεία μικροαυτομάτου DS201... 6 4. Ρελέ διαρροής με εξωτερικό τορροειδή

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Προϋποθέσεις τοποθέτησης Προϋποθέσεις τοποθέτησης για SUNNY CENTRAL 250, 250HE Περιεχόμενα Σε αυτό το έγγραφο περιγράφονται οι διαστάσεις, οι ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, οι ποσότητες εισερχόμενου και

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Daikin Altherma Εφεδρικό σύστημα Ελληνικά Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Πληροφορίες για τα έγγραφα τεκμηρίωσης 2 1.1 Πληροφορίες για το παρόν έγγραφο... 2

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD

Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Κριτήρια για την επιλογή ενός RCD Χρήση διακοπτών προστασίας από ρεύματα διαφυγής (RCD) στο SUNNY BOY και SUNNY MINI CENTRAL Περιεχόμενα Κατά την εγκατάσταση των μετατροπέων προκύπτουν συχνά προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS

Τεχνική Προδιαγραφή για θερμομαγνητικούς διακόπτες ABB MS Τεχνική Προδιαγραφή για ABB MS Περιεχόμενα 1. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms132... 2 2. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας κινητήρων-ms116... 4 3. Αυτόματοι θερμομαγνητικοί

Διαβάστε περισσότερα

Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου

Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου Υπόδειξη ασφαλείας ELTENS Σύστημα μέτρησης δύναμης διαδρόμου Σύστημα ρύθμισης δύναμης διαδρόμου EL 1. Τεκμηρίωση 2 2. Ενδεδειγμένη χρήση 2 3. Ομάδες χρηστών 3 4. Εξήγηση συμβόλων 3 5. Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης

Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Τεχνική Προδιαγραφή για Μετασχηματιστές Απομόνωσης & Διατάξεις Επιτήρησης Μόνωσης Περιεχόμενα Προστασία Από Σφάλματα Προς Γη Σε Χώρους Ιατρικής Χρήσης - Γενικά... 2 1. Μετασχηματιστές Απομόνωσης... 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Ελληνικά 9. ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Πριν ξεκινήσετε... 116 2) Περιεχόμενα συσκευασίας... 116 3) Γενικές προφυλάξεις... 116 4) Προφυλάξεις κατά την εγκατάσταση... 116 5) Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα