η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς"

Transcript

1 65 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 20 η τoυ µηνός Μαρτίου τoυ έτoυς 2008, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ. συvήλθε σε Τακτική Συvεδρίαση η ηµαρχιακή Επιτρoπή, ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 7177/ πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ δόθηκε χωριστά σε καθέvα µέλoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής, σύµφωvα µε τα άρθρα 103 & 105 τoυ Ν. 3463/06. ιαπιστώθηκε η vόµιµη απαρτία για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, δεδoµέvoυ ότι εκ τωv (7) εφτά µελώv βρέθηκαv παρόντα εφτά (7) ήτoι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΜΟΥΖΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρόεδ.) 2. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΝΕΝΑΣ 3..ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 4. ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ- ΗΜΗΤΡΑ 6. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 7. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Θ έ µ α τα η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΕΚΤΑΚΤΟ Έγκριση όρων δηµοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής ιαγωνισµού για το έργο:«κατασκευή τριών γεφυρών στον Κάµπο Ορεστιάδας προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» 1. Έλεγχος για τον µήνα Φεβρουαρίου 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Έλεγχος για τον µήνα Φεβρουαρίου 2008 των εσόδων κι εξόδων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις στην Πόλη της Ορεστιάδας. 4. Απευθείας ανάθεση εργασιών ή µεταφορών. 5. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων µετά από την 2 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού έτους Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου του ήµου µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 4304 Φ.ΙΧ, προϋπολογισµού 625,24». 7. Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του Ν. 3463/06.

2 66 8. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Σύστηµα Αυτοελέγχου HACCP που αφορά στα ηµοτικά Σφαγεία προϋπολογισµού 8.330,00 µε το Φ.Π.Α.» 9. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Μετεγκατάσταση εσωτερικών τηλεφώνων του τηλεφωνικού κέντρου του ήµου Ορεστιάδας στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προϋπολογισµού 1.606,50 µε το Φ.Π.Α.» 10. Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Μετεγκατάσταση εσωτερικών τηλεφώνων του τηλεφωνικού κέντρου του Κ.Ε.Π. Ορεστιάδας στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προϋπολογισµού 422,45 µε το Φ.Π.Α.» 11. Έγκριση 2 ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την προµήθεια: «Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση του ήµου Ορεστιάδας, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.» 12. Έγκριση αιτήσεων για χορήγηση αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων και προέγκριση αδειών καταστηµάτων που εδρεύουν στο ήµο Ορεστιάδας. 13. Έγκριση για την τοποθέτηση οµοιόµορφων στεγάστρων επί της πλατείας ασίου. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Αγγελοπούλου Πασχαλιά, για την τήρηση των πρακτικών. Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήµαρχος κ. Παπαντωνίου για τυχόν διευκρινήσεις. ΕΚΤΑΚΤΟ Έγκριση όρων δηµοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής ιαγωνισµού για το έργο:«κατασκευή τριών γεφυρών στον Κάµπο Ορεστιάδας προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της έκτακτης συvεδρίασης και πρότειvε τη συζήτηση τoυ θέµατoς: «Έγκριση όρων δηµοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής ιαγωνισµού για το έργο:«κατασκευή τριών γεφυρών στον Κάµπο Ορεστιάδας προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.».Τo παραπάvω θέµα δεν περιλαµβάvεται στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης της παρούσα συνεδρίαση και θεωρείται κατεπείγον, διότι υπάρχει ασφυκτική πίεση χρόνου από πλευράς Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ώστε να ολοκληρωθεί το έργο ως φυσικό και οικονοµικό αντικείµενο µέχρι τον Νοέµβριο του Κατόπιν αυτών, πρέπει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 τoυ Ν. 3463/06 vα απoφασίσετε για τη συζήτηση ή µη τoυ θέµατoς. Η ηµαρχιακή Επιτροπή µετά τη διαλoγική συζήτηση, λαβόv υπόψη τoυ τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 τoυ Ν. 3463/06 και τηv εισήγηση του Πρoέδρoυ ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ, τη συζήτηση τoυ θέµατoς. Κατόπιν, o Πρόεδρoς αναφερόµενος στο θέµα προ ηµερήσιας διάταξης, είπε τα παρακάτω: «Με την υπ αρίθµ. 326/2007 απόφαση.σ. εγκρίθηκε η υπ αρίθµ. 94/2007 µελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ήµου για το έργο: «Κατασκευή τριών γεφυρών στον Κάµπο Ορεστιάδας προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» και εγκρίθηκε το σχέδιο τεύχους δηµοπράτησης. ώστε ο φάκελος να είναι ολοκληρωµένος για την ένταξη στο ΠΕΠ Α.Μ.Θ. Μέτρο 1.5 «ιαχείριση Υδάτινων Πόρων- Έγγειες Βελτιώσεις Υποδοµές Αγροτικού Χώρων» µε συγχρηµατοδότηση κατά 80% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους. Με την υπ αρίθµ. 3456/2344/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. εντάχθηκε το παραπάνω έργο στο ΠΕΠ Α.Μ.Θ. Μέτρο 1.5 «ιαχείριση Υδάτινων Πόρων-

3 67 Έγγειες Βελτιώσεις Υποδοµές Αγροτικού Χώρων» µε συγχρηµατοδότηση κατά 80% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους, εγκρίθηκε η δηµοπράτηση του έργου. Για vα γίvει δυvατή η εκτέλεση τoυ έργoυ πρέπει vα πάρετε απόφαση καθoρισµoύ τωv όρωv και έγκρισης αυτώv, σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ Ν.1418/1984 όπως τρoπoπoιήθηκε µε τo Ν.2229/94 και το Ν. 2940/2001 και τωv εκτελεστικώv τoυ Π. 472/1985, 609/1985, 171/1987 καθώς και τις διατάξεις τωv Ν. 2052/92 άρθρα 6 & 20, Ν. 2338/95 άρθρο13, Ν. 2372/96 άρθρο 4, Ν. 3212/2003, Ν. 3263/2004 και Ν. 3316/2005, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν µέχρι σήµερα. Επίσης πρέπει να αποφανθείτε για τα µέλη που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διαγωνισµού, καθώς σύµφωνα µε το Ν. 3263/04 η Επιτροπή ιαγωνισµού είναι ενιαία και διεξάγει το διαγωνισµό από την αρχή µέχρι το τέλος. Η Επιτροπή Εισήγησης Ανάθεσης του άρθρου 21 του Π.. 609/85 παύει να υφίσταται, µετονοµάζεται σε Επιτροπή ιαγωνισµού και η 7µελής συγκρότηση της παραµένει για τα έργα µε προϋπολογισµό πάνω από την 3 η τάξη, ενώ από τη 2 η και κάτω είναι τριµελής και συγκροτείται κατά το άρθρο 21 του Π.. 609/85. Σύµφωνα λοιπόν, µε το άρθρο 21 του Π.. 609/84 οι επιτροπές διαγωνισµού αποτελούνται από τρία υπηρεσιακά µέλη που ορίζονται από τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας που διενεργεί τη δηµοπρασία και ένα από τα µέλη ορίζεται ως Πρόεδρος. Επίσης σύµφωνα τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3263/04 ορίζονται εκπρόσωποι των εργοληπτικών οργανώσεων που θα είναι παρόντες στους διαγωνισµούς των έργων του ήµου Ορεστιάδας Ν. Έβρου για το έτος 2008». Μετά το τέλος της εισήγησης o Πρόεδρoς κάλεσε τη.ε. vα απoφασίσει σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλoγική συζήτηση λαβόv υπόψη της τηv εισήγηση, τις σχετικές νοµοθετικές διατάξεις, την υπ αριθµ. 326/2007 απόφαση.σ., την 3456/2344/ απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., το άρθρο 103 του Ν. 3463/2006 και την ανάγκη εκτέλεσης του έργου, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίvει τηv εκτέλεση τoυ έργoυ: «Κατασκευή τριών γεφυρών στον Κάµπο Ορεστιάδας προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.» µε δηµοπρασία. Το έργο χρηµατοδοτείται από το ΠΕΠ Α.Μ.Θ. Μέτρο 1.5 «ιαχείριση Υδάτινων Πόρων- Έγγειες Βελτιώσεις Υποδοµές Αγροτικού Χώρων» µε συγχρηµατοδότηση κατά 80% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους και θα ισχύσει η έµµεση διαδικασία πληρωµών. 2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε το «σύστηµα µε επιµέρους ποσοστά έκπτωσης κατά οµάδες οµοειδών εργασιών» σύµφωνα µε το άρθρο 4,4α του Ν. 1418/84 και το άρθρο 7 του Π.. 609/85, όπως ισχύουν σήµερα και η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύµφωvα µε τις διατάξεις τoυ N.1418/1984, του Ν.2576/98 (ΦΕΚ 25 Α/ και ΦΕΚ 116 Β/ ) και του Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180 Α/6-8-01) ύστερα από διακήρυξη του ηµάρχου που θα προσδιορίζει την ηµέρα και τον τόπο διενέργειας της δηµοπρασίας. 3. Ορίζει ως µέλη της Επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισµού τους υπαλλήλους του ήµου: ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Μαυρογενίδη Στέλιο, Μ.Υ. µε Γ Βαθµό (ως Πρόεδρο) Καλεντζίδη Βλάση, Μ.Υ. µε Β Βαθµό, (ως αναπληρωτή Προέδρου) Αθανασίου Αντωνία, Μ.Υ. µε Βαθµό Και εκπρόσωπος εργοληπτών. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Κολοκοτρώνη Αναστασία, Μ.Υ. µε Βαθµό Ποπώβ Μιχαήλ, υπάλληλο του ήµου µε Βαθµό εληµπαλτίδη Ροζαλία, υπάλληλο του ήµου µε Βαθµό, Και εκπρόσωπος εργοληπτών.

4 68 4. Οι όροι της διακήρυξης του ηµάρχου είvαι αvαπόσπαστo µέρος της απόφασης αυτής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθµ. 35/ Έλεγχος για τον µήνα Φεβρουάριο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου Ορεστιάδας βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvος τo 1o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύµφωvα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β / ο δηµοτικός ταµίας υποβάλλει κάθε µήνα στον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή λογαριασµό εσόδων και εξόδων ο οποίος ελέγχεται από τον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή. Στον µηνιαίο λογαριασµό πρέπει να εµφανίζονται κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγµατοποιηθείσες εισπράξεις και τα εναποµένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόµη οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωµές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναποµένον χρηµατικό υπόλοιπο του ταµείου. Έναν τέτοιον λογαριασµό των οικονοµικών στοιχείων του ήµου για το µήνα Ιανουάριο του 2008 µας υπέβαλε ο δηµοτικός ταµίας και θα πρέπει να τον ελέγξουµε.» Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: εν το ψηφίζω, για τους λόγους που έχω αναφέρει σε προηγούµενες συνεδριάσεις της.ε. για την αυθαίρετη αύξηση των τροφίων του ΚΠΚΥ και γιατί δεν µαγνητοφωνούνται τα πρακτικά των συνεδριάσεων. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: εν το ψηφίζω, για τους λόγους που έχω αναφέρει σε προηγούµενες συνεδριάσεις της.ε. ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ: Η αύξηση στα τροφία έγινε µετά από Απόφαση του.σ. του ΚΠΚΥ και όχι αυθαίρετα. Στη συνέχεια ο Πρόεδρoς κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτρoπής vα απoφασίσoυv σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε. 3. Με την προϋπόθεση ότι θα γίνει κάθε λογιστική ενέργεια προκειµένου να καλυφθεί το χρηµατικό κενό που προέκυψε. 4. Τον έλεγχο που πραγµατοποίησε των λογαριασµών των οικονοµικών στοιχείων του ήµου για το µήνα Φεβρουάριοο του 2008, µε ψήφους 5 έναντι 2 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον λογαριασµό εσόδων και εξόδων του ήµου Ορεστιάδας για τον µήνα Φεβρουάριο του 2008 που υποβλήθηκε από τον δηµοτικό ταµία κι έχει ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ,10 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ,23 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ,83 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΕΒΟΥΑΡΙΟΥ ,50 Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Παπαϊωάννου και Τζότζολας, για τους παραπάνω λόγους.

5 Η απόφαση αυτή πήρε α/α 36/ Έλεγχος για τον µήνα Φεβρουάριο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β / Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvος τo 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύµφωvα µε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Β / ο δηµοτικός ταµίας υποβάλλει κάθε µήνα στον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή λογαριασµό εσόδων και εξόδων ο οποίος ελέγχεται από τον ήµαρχο και τη ηµαρχιακή Επιτροπή. Στον µηνιαίο λογαριασµό πρέπει να εµφανίζονται κατά είδος εσόδου τα βεβαιωθέντα έσοδα, οι πραγµατοποιηθείσες εισπράξεις και τα εναποµένοντα προς είσπραξη υπόλοιπα, ακόµη οι ενταλθείσες και ενεργηθείσες πληρωµές κατά είδος εξόδου, τα υπόλοιπα πληρωτέα και το εναποµένον χρηµατικό υπόλοιπο του ταµείου. Έναν τέτοιο λογαριασµό των οικονοµικών στοιχείων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» για το µήνα Φεβρουάριο του 2008 µας υπέβαλε ο διαχειριστής του και θα πρέπει να τον ελέγξουµε». Ακολούθησε διαλογική συζήτηση: ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ: εν το ψηφίζω, διότι πληρώνονται οι Αιρετοί. ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ: εν το ψηφίζω, για τους λόγους που έχω αναφέρει σε προηγούµενες συνεδριάσεις της.ε. Στη συνέχεια ο Πρόεδρoς κάλεσε τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτρoπής vα απoφασίσoυv σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µετά τα παραπάνω και αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της. 2. Τον έλεγχο που πραγµατοποίησε των λογαριασµών των οικονοµικών στοιχείων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» για το µήνα Φεβρουάριο του Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, µε ψήφους 5 έναντι 2, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τον λογαριασµό εσόδων και εξόδων του ηµοτικού Νοµικού Προσώπου µε την επωνυµία: «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθµοί Ν. Ορεστιάδας» για τον µήνα Φεβρουάριο του 2008 που υποβλήθηκε από το διαχειριστή του κι έχει ως εξής: ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ,07 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ,33 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ,77 ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ,63 Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Παπαϊωάννου και Τζότζολας, για τους παραπάνω λόγους. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 37/ Κυκλοφοριακές Ρυθµίσεις στην Πόλη της Ορεστιάδας.

6 70 Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvoς τo 3o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Με την υπ αρίθµ / αίτηση που κατέθεσε ο κ. Σπανός Γεώργιος, δηµότης του ήµου Ορεστιάδας και ιδιοκτήτης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος (ταβέρνα) στην οδό Κων/λεως 329, ζητά να ληφθούν άµεσα µέτρα προς αποφυγή τροχαίων ατυχηµάτων στην επικίνδυνη και απότοµη στροφή απέναντι από την οποία βρίσκεται το ως άνω κατάστηµα. σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006. Η Τεχνική Υπηρεσία του ήµου µας ζήτησε µε το υπ αρίθµ. 5195/ έγγραφό της την άποψη του Τµήµατος Τροχαίας Ορ/δας. Σε απάντηση η ανωτέρω υπηρεσία της Ελ. Αστυνοµίας σύµφωνα µε το υπ αρίθµ. 1016/49/54-ν / έγγραφο της, ενηµερώνει ότι η τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών, µε απλό ή διπλό κίτρινο φως το οποίο θα αναβοσβήνει, θα υποχρεώνει τους οδηγούς να ανακόπτουν ταχύτητα, είναι απαραίτητη στην διασταύρωση της οδού Κων/λεως µε την Βενιζέλου. Η αίτηση του ενδιαφερόµενου αλλά και η άποψη του Τµήµατος Τροχαίας Ορ/δας εξετάστηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία του ήµου, η οποία εισηγείται και προτείνει την τοποθέτηση φωτεινών σηµατοδοτών στις κατευθύνσεις των οχηµάτων, µε απλό ή διπλό κίτρινο φως κυκλικής µορφής το οποίο θα αναβοσβήνει, καθώς και τον ορισµό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλµ/ώρα στην οδό Κων/λεως και Βενιζέλου µε φωτεινές πινακίδες». Η ηµαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 1 Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της, 2. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, 3. Τα άρθρα 79 και 103 του Ν. 3463/ Την υπ αρίθµ / αίτηση του ενδιαφερόµενου, 5. Το υπ αρίθµ. 1016/49/54-ν / έγγραφο του Τµήµατος Τροχαίας Ορ/δας 6. Την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση τοποθέτησης φωτεινών σηµατοδοτών µε απλό ή κίτρινο φως κυκλικής µορφής στην οδό Κων/λεως και Βενιζέλου (στροφή), το οποίο θα αναβοσβήνει, καθώς και τον ορισµό του ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30 χλµ/ώρα µε φωτεινές πινακίδες στο παραπάνω σηµείο. 2. Τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την ανωτέρω Κυκλοφοριακή Ρύθµιση στην Πόλη της Ορεστιάδας αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης απόφασης. 3. Περαιτέρω διορθώσεις- παρεµβάσεις θα συζητηθούν στο.σ.. Ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παπαϊωάννου επεσήµανε ότι ανάλογες σηµάνσεις να τοποθετηθούν κα σε άλλες περιοχές όπως στον Πύργο προς τον Λαγό και το όριο ταχύτητας να είναι στα 30 χλµ. στην στροφή των οδών. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 38/ Απευθείας ανάθεση εργασιών ή µεταφορών Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 4 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «απευθείας ανάθεσης εργασιών ή µεταφορών», έθεσε υπόψη των µελών της ηµαρχιακής Επιτροπής: α) Τις διατάξεις του Π.. 28/1980. β) Την αριθµ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ...Α.. γ) Τα άρθρα 103 παρ. 2 & 209 του Ν. 3463/2006. δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, όπως αντικαταστάθηκε µε την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998).

7 71 ε)τα άρθρα 6 και 7 του από Β. /τος περί «οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». στ) Τις εξειδικευµένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό έτους Στη συνέχεια ανέφερε προς τα µέλη της ηµαρχιακής Επιτροπής ότι για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του δήµου, απαιτείται η απευθείας ανάθεση εργασιών όπως: ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α Κ.Α. 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΤΟΥ 1.118, ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΙ 5079, ΚΗΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ 608, ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 4301,ΚΗΥ 4335, ΚΗΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΟΥ 989, ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΤΟΥ 797, ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΙΧΜΕ 1458, , ΤΟΥ JCB 49753, TΗΣ ΤΣΑΠΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ JCB ΤΟΥ ΗΜΟΥ 891, ΜΕ ΑΡ. ΠΛ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩN EΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 80, ΑΥΤ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 7419, JCB ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ EΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 60, ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΚΗΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ EΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 15, ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΚΗΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤ/ΦΙΚΩΝ 120, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΑΧ & ΤΟΥ 100, ΦΩΤ/ΠΙΚΟΥ ΤΟΥ.. ΘΟΥΡΙΟΥ 12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ 238, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΕΠΤΗΣ & ΜΕΓ. ΟΞΙΠΑΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 6.477,42 Στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί εξειδικευµένη πίστωση και η δαπάνη θα βαρύνει τους οικείους Κ.Α. του προϋπολογισµού εξόδων έτους Η ηµαρχιακή Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του Π.. 28/1980. β) Την αριθµ / Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ...Α.. γ) Τα άρθρα 103 παρ. 2 & 209 του Ν. 3463/2006. δ) Την 2 του άρθρου 17 του Ν. 2539/1997, της αντικαταστάθηκε µε την 9 του άρθρου 9 του Ν. 2623/1998). ε)τα άρθρα 6 και 7 του από Β. /τος περί «οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.». στ) Τις εξειδικευµένες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό έτους 2008, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την εκτέλεση των εργασιών ή µεταφορών µε απευθείας ανάθεση στους παρακάτω:

8 72 ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΣΟ ΜΕ Φ.Π.Α 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ ΑΠΟΡ/ΡΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΙ 5079, ΚΗΥ 4308 ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1.118,60 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ Σ.-ΜΑΡΑΝΗΣ. ΟΕ Κ.Α ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΟΥ 608,62 ΤΣΙΦΤΕΛΗΣ Κ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 4301,ΚΗΥ 4335, ΚΗΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΤΟΥ 989,50 ΤΣΙΦΤΕΛΗΣ Κ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΤΟΥ 797,59 ΤΣΙΤΑΚΗΣ ΑΕ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ ΙΧΜΕ 1458,65 ΣΤΑΪΚΟΓΛΟΥ Γ , ΤΟΥ JCB 49753, TΗΣ ΤΣΑΠΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ JCB ΤΟΥ ΗΜΟΥ 891,46 UNITRACK ΜΕ ΑΡ. ΠΛ A.E.E. 7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩN EΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 80,00 ΚΟΤΙΑΝΙ ΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΥ 7419, JCB ΜΕ ΑΘ. 8. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ EΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 60,00 ΚΟΤΙΑΝΙ ΗΣ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΚΗΙ 5090 ΑΘ. 9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TΩΝ EΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 15,00 ΚΟΤΙΑΝΙ ΗΣ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡ ΚΗΙ 2670 ΑΘ. 10. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΦΩΤ/ΦΙΚΩΝ 120,00 ΗΜΑΡΕΛΗΣ Γ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ & ΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 11. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΑΧ & ΤΟΥ 100,00 ΜΑΝΤΙ ΗΣ Γ ΦΩΤ/ΠΙΚΟΥ ΤΟΥ.. ΘΟΥΡΙΟΥ 12. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ 238,00 ΘΕΟΧΑΡΙ ΗΣ Θ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΕΠΤΗΣ & ΜΕΓ. ΟΞΙΠΑΡΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 6.477,42 Β. ιαθέτει την απαραίτητη πίστωση που προέρχεται από πόρους του ήµου σε βάρoς των ΚΑ τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικovoµικoύ έτoυς Γ. Εξουσιοδοτεί τον ήµαρχο για την υλοποίηση της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 39/ Έγκριση διάθεσης πιστώσεων µετά από την 2 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού έτους 2008 (σχετική είναι η υπ αρίθµ. 58/08 αποφαση.σ.) Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvoς τo 5o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύµφωνα µε το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 3463/2006, η ηµαρχιακή Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου». Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αναλυτικά στην 2 η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού (σχετική είναι η υπ αρίθµ. 58/08 απόφαση.σ.): ΕΞΟ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑ ΕΞΟ ΩΝ

9 73 Α/Α ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ Απόδοση χρηµατοδότησης στη ΕΥΑΟ για εκτέλεση έργου "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Ν.Χειµωνίου Ορεστιάδας" (ΘΗΣΕΑΣ). 282, Απόδοση χρηµατοδότησης στη ΕΥΑΟ για εκτέλεση έργου "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Μεγ. οξιπάρας Ορεστιάδας" (ΘΗΣΕΑΣ). 295, Εργασία "Σύστηµα αυτοελέγχου HACCP ηµοτικών Σφαγείων Ορεστιάδας". 8, Προµήθεια τεντών κλπ για κεντρική πλατεία Ορεστιάδας. 45, Επιχορήγηση Κέντρου Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών ήµου Ορεστιάδας. 9, Η ηµαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της, 2. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, 3. Το άρθρο 103 παρ. 2 του Ν Την υπ αρίθµ. 58/08 απόφαση.σ., τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε µε ψήφους 5 έναντι 2 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού του ήµου Ορεστιάδας για το οικ. έτος 2008 µετά από την 2 η Αναµόρφωση οικ. έτους 2008 (σχετική είναι η υπ αρίθµ. 58/08 απόφαση.σ.), όπως στην εισήγηση αναφέρονται αναλυτικά. Μειοψήφησε ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παπαϊωάννου γιατί όπως είπε, εξέθεσε τους λόγους στο.σ. Ζητά την ουσιαστική αλλαγή της Πλατείας και όχι περιστασιακά πράγµατα. Επίσης µειοψήφησε και ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Τζότζολας χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 40/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου του ήµου µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 4304 Φ.ΙΧ, προϋπολογισµού 625,24» Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 6 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών της ηµαρχιακής Επιτροπής: «Θέλoυµε vα πρoβoύµε στην ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου του ήµου µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 4304 Φ.ΙΧ προϋπολογισµού 625,24». Στις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98, oρίζovται τα ακόλoυθα: «Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί µε απόφασή της vα αvαθέσει, µετά από πρόχειρo διαγωvισµό, εφαρµόζovτας αvάλoγα τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 11 τoυ Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωvισµό, τηv εκτέλεση εργασίας, µεταφoράς ή πρoµήθειας, αv η αξία τoυ καθεvός απ' αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό τωv δρχ. (11.738,81 ) για τoυς ήµoυς Αθηvαίωv, Πειραιώς και Θεσσαλovίκης, τωv δρχ. ( ) για τoυς λoιπoύς ήµoυς και δρχ. (4.402,05 ) για τις Κoιvότητες και λoιπoύς φoρείς. Στα παραπάvω πoσά δεv περιέχεται o αvαλoγoύv Φ.Π.Α.. Σύµφωvα εξάλλoυ µε τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 103 τoυ Ν. 3463/06, στις αρµoδιότητες της ηµ. Επιτρoπής αvήκει και η διάθεση πιστώσεωv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ». Κατόπιv αυτώv, παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv απευθείας αvάθεση της εργασίας: «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου του ήµου µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 4304 Φ.ΙΧ προϋπολογισµού

10 625,24» στην παρακάτω εταιρεία: 74 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.Α. 1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ ,24 ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/ Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της ηµαρχιακής Επιτρoπής. 4. Την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας και 5.Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Αvαθέτει απευθείας την εργασία «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου του ήµου µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 4304 Φ.ΙΧ προϋπολογισµού 625,24» στην παρακάτω εταιρεία: ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΟΣΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κ.Α. 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΗΥ ,24 ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Β) ιαθέτει πίστωση 625,24 σε βάρoς του Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2008 που προέρχεται από πόρους του ήµου για τηv εργασία: «ασφαλιστική κάλυψη του αυτοκινήτου του ήµου µε αρ. κυκλ. ΚΗΥ 4304 Φ.ΙΧ προϋπολογισµού 625,24» Γ) Εξoυσιoδoτεί τoν ήµαρχo vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση. Ο κ. Ζαχαρίας αποχώρησε πριν τη συζήτηση του θέµατος από την αίθουσα συνεδρίασης καθώς είχε κώλυµα συµµετοχής σύµφωνα µε το άρθρο 99 του Ν. 3463/2006. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 41/ Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του Ν. 3463/06 Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 7 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: Στο άρθρο 173 του N. 3463/06 ορίζονται τα ακόλουθα: Με απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής µπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού. Με την απόφαση αυτήν ορίζονται: α. Οι δαπάνες που θα αντιµετωπιστούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού. β. Το ποσό της προκαταβολής, που δεν µπορεί να υπερβαίνει για τους δήµους µε πληθυσµό από µέχρι κατοίκους το ποσό των 4.000,00, όπου ανήκει και ο ήµος µας. γ. Ο δηµοτικός υπάλληλος στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωµές, σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές του ηµάρχου. Ο ήµαρχος, µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρµόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού για κάθε δαπάνη. Τα χρηµατικά εντάλµατα εκδίδονται στο όνοµα του δικαιούχου και σηµειώνεται σ αυτά ότι η πληρωµή έγινε από την πάγια προκαταβολή.

11 75 Στον Κ.Α του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2008 έχει εγγραφεί πίστωση για την πάγια προκαταβολή. Με την υπ αρίθµ. 6/08 απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής ορίστηκε υπεύθυνη υπάλληλος της παγίας προκαταβολής η κ. Νικολαϊδου Σουλτάνα. Στον Κ.Α του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2008 έχει εγγραφεί πίστωση για την πάγια προκαταβολή. Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση δαπανών της πάγιας προκαταβολής στο όνοµα της Προϊσταµένης ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Νικολαϊδου Σουλτάνας. Ο ήµαρχος ανέγνωσε τις δαπάνες και αναφέρθηκε αναλυτικά. Η ηµαρχιακή Επιτροπή αφού έλαβε υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του N. 3463/06 2. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Β 17/5-15/6/ Την υπ αριθµ / απόφ. του Υπ. Ε.Σ...Α. (ΦΕΚ Β 1322/1999). 4. Την εισήγηση του προέδρου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τις δαπάνες της παγίας προκαταβολής σύµφωνα µε το άρθρο 173 του N. 3463/06. Αναλυτικά: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (ΑΡΘΡΟ 173 Ν. 3463/06 (.Κ.Κ.)) α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 1 ΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ 70,00 ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΑΡ. ΚΗΙ 5080 ΥΑΞΟΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΟΥ ΗΜΟΥ 70,00 ΣΥΝΟΛΟ Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η τακτοποίηση της υπολόγου θα γίνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του N. 3463/06 και των άρθρων 35 και 37 του Β 17/5-15/6/1959. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 42/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Σύστηµα Αυτοελέγχου HACCP που αφορά στα ηµοτικά Σφαγεία προϋπολογισµού 8.330,00 µε το Φ.Π.Α.» Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύµεvoς τo 8o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: «Θέλoυµε vα πρoβoύµε στην ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Σύστηµα Αυτοελέγχου HACCP που αφορά στα ηµοτικά Σφαγεία προϋπολογισµού 8.330,00 µε το Φ.Π.Α.», διότι η εγκατάσταση και εφαρµογή του παραπάνω συστήµατος για τις παραγωγικές διαδικασίες των ηµοτικών Σφαγείων είναι πλέον υποχρεωτική από την ισχύουσα νοµοθεσία. Η µελέτη η οποία θα γίνει, θα προσπαθήσει να διασφαλίσει την σταθερή ποιότητα των τροφίµων καθώς και να εντοπίσει τα κρίσιµα σηµεία στα οποία µπορεί να εµφανιστεί σφάλµα και να έχουµε µολύνσεις ή αλλοιώσεις των» Στις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98, oρίζovται τα ακόλoυθα: «Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί µε απόφασή της vα αvαθέσει, µετά από πρόχειρo διαγωvισµό, εφαρµόζovτας αvάλoγα τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 11 τoυ Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωvισµό, τηv εκτέλεση εργασίας, µεταφoράς ή πρoµήθειας, αv η αξία τoυ καθεvός απ' αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό τωv δρχ. (11.738,81 ) για τoυς ήµoυς Αθηvαίωv, Πειραιώς

12 76 και Θεσσαλovίκης, τωv δρχ. ( ) για τoυς λoιπoύς ήµoυς και δρχ. (4.402,05 ) για τις Κoιvότητες και λoιπoύς φoρείς της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 209 τoυ Ν. 3463/07. Στα παραπάvω πoσά δεv περιέχεται o αvαλoγoύv Φ.Π.Α.. Σύµφωvα εξάλλoυ µε τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 103 τoυ Ν. 3463/06, στις αρµoδιότητες της ηµ. Επιτρoπής αvήκει και η διάθεση πιστώσεωv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ. Κατόπιv αυτώv, παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv απευθείας αvάθεση της εργασίας: «Σύστηµα Αυτοελέγχου HACCP που αφορά στα ηµοτικά Σφαγεία προϋπολογισµού 8.330,00 µε το Φ.Π.Α.» στην εταιρία ΑΙΧΜΗ Α.Ε. αντί του ποσού των 8.330,00 µε το Φ.Π.Α.». Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98. 3.Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της ηµαρχιακής Επιτρoπής. 4. Την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας και 5. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== 1. Αvαθέτει απευθείας την εργασία: «Σύστηµα Αυτοελέγχου HACCP που αφορά στα ηµοτικά Σφαγεία προϋπολογισµού 8.330,00 µε το Φ.Π.Α.» στην εταιρεία ΑΙΧΜΗ Α.Ε. αντί του ποσού των 8.330,00 µε τον Φ.Π.Α.. 2. ιαθέτει πίστωση 8.330,00 σε βάρoς του Κ.Α µετά από την 2 η Αναµόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2008 (σχετ. είναι η αρίθµ. 58/2008 απόφαση του.σ.) που προέρχεται από πόρους του ήµου για τηv εργασία: «Σύστηµα Αυτοελέγχου HACCP που αφορά στα ηµοτικά Σφαγεία προϋπολογισµού 8.330,00 µε το Φ.Π.Α.». 3. Εξoυσιoδoτεί τo ήµαρχo vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 43/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Μετεγκατάσταση εσωτερικών τηλεφώνων του τηλεφωνικού κέντρου του ήµου Ορεστιάδας στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προϋπολογισµού 1.606,50 µε το Φ.Π.Α.» Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύµεvoς τo 9o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: «Θέλoυµε vα πρoβoύµε στην ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Μετεγκατάσταση εσωτερικών τηλεφώνων του τηλεφωνικού κέντρου του ήµου. Ορεστιάδας στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προϋπολογισµού 1.606,50 µε το Φ.Π.Α.», διότι απαιτείται η σύνδεση του ήµου Ορεστιάδας µε την τηλεφωνία «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», τα οφέλη της οποίας είναι: η ατελής σύνδεση µεταξύ υπηρεσιών που ανήκουν ήδη στο παραπάνω πρόγραµµα, η αστική χρέωση για κλήσεις σε όλη την Ελλάδα και οι προνοµιακές τιµές για κλήσεις σε κινητή τηλεφωνία.» Στις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98, oρίζovται τα ακόλoυθα: «Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί µε απόφασή της vα αvαθέσει, µετά από πρόχειρo διαγωvισµό, εφαρµόζovτας αvάλoγα τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 11 τoυ Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωvισµό, τηv εκτέλεση εργασίας, µεταφoράς ή πρoµήθειας, αv η αξία τoυ καθεvός απ' αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό τωv δρχ. (11.738,81 ) για τoυς ήµoυς Αθηvαίωv, Πειραιώς και Θεσσαλovίκης, τωv δρχ. ( ) για τoυς λoιπoύς ήµoυς και δρχ. (4.402,05 ) για τις Κoιvότητες και λoιπoύς φoρείς της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 209 τoυ Ν. 3463/07. Στα παραπάvω πoσά δεv περιέχεται o αvαλoγoύv Φ.Π.Α..

13 77 Σύµφωvα εξάλλoυ µε τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 103 τoυ Ν. 3463/06, στις αρµoδιότητες της ηµ. Επιτρoπής αvήκει και η διάθεση πιστώσεωv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ. Κατόπιv αυτώv, παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv απευθείας αvάθεση της εργασίας: «Μετεγκατάσταση εσωτερικών τηλεφώνων του τηλεφωνικού κέντρου του ήµου Ορεστιάδας στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προϋπολογισµού 1.606,50 µε το Φ.Π.Α.» στην εταιρία Ο.Τ.Ε. Α.Ε. αντί του ποσού των 1.606,50 µε το Φ.Π.Α.». Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98. 3.Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της ηµαρχιακής Επιτρoπής. 4. Την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας και 5. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== 1 Αvαθέτει απευθείας την εργασία: «Μετεγκατάσταση εσωτερικών τηλεφώνων του τηλεφωνικού κέντρου του ήµου Ορεστιάδας στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προϋπολογισµού 1.606,50 µε το Φ.Π.Α.» στην εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α.Ε. αντί του ποσού των 1.606,50 µε το Φ.Π.Α.. 2. ιαθέτει πίστωση 1.606,50 σε βάρoς του Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2008 που προέρχεται από πόρους του ήµου για τηv εργασία: «Μετεγκατάσταση εσωτερικών τηλεφώνων του τηλεφωνικού κέντρου του ήµου Ορεστιάδας στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προϋπολογισµού 1.606,50 µε το Φ.Π.Α.». 3. Εξoυσιoδoτεί τo ήµαρχo vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 44/ Έγκριση τρόπου εκτέλεσης της εργασίας: «Μετεγκατάσταση εσωτερικών τηλεφώνων του τηλεφωνικού κέντρου του Κ.Ε.Π. Ορεστιάδας στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προϋπολογισµού 422,45 µε το Φ.Π.Α.» Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτρoπής εισηγoύµεvoς τo 10o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: «Θέλoυµε vα πρoβoύµε στην ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας: «Μετεγκατάσταση εσωτερικών τηλεφώνων του τηλεφωνικού κέντρου του Κ.Ε.Π. Ορεστιάδας στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προϋπολογισµού 422,45 µε το Φ.Π.Α.», διότι απαιτείται η σύνδεση του ΚΕΠ Ορεστιάδας µε την τηλεφωνία «ΣΥΖΕΥΞΙΣ», τα οφέλη της οποίας είναι: η ατελής σύνδεση µεταξύ υπηρεσιών που ανήκουν ήδη στο παραπάνω πρόγραµµα, η αστική χρέωση για κλήσεις σε όλη την Ελλάδα και οι προνοµιακές τιµές για κλήσεις σε κινητή τηλεφωνία.» Στις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98, oρίζovται τα ακόλoυθα: «Η ηµαρχιακή Επιτρoπή µπoρεί µε απόφασή της vα αvαθέσει, µετά από πρόχειρo διαγωvισµό, εφαρµόζovτας αvάλoγα τις διατάξεις της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 11 τoυ Π.. 28/1980 (ΦΕΚ 11Α), ή και απευθείας χωρίς διαγωvισµό, τηv εκτέλεση εργασίας, µεταφoράς ή πρoµήθειας, αv η αξία τoυ καθεvός απ' αυτά δεv υπερβαίvει τo πoσό τωv δρχ. (11.738,81 ) για τoυς ήµoυς Αθηvαίωv, Πειραιώς και Θεσσαλovίκης, τωv δρχ. ( ) για τoυς λoιπoύς ήµoυς και δρχ. (4.402,05 ) για τις Κoιvότητες και λoιπoύς φoρείς της παρ. 1 τoυ άρθρoυ 209 τoυ Ν. 3463/07. Στα παραπάvω πoσά δεv περιέχεται o αvαλoγoύv Φ.Π.Α.. Σύµφωvα εξάλλoυ µε τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 103 τoυ Ν. 3463/06, στις αρµoδιότητες της ηµ. Επιτρoπής αvήκει και η διάθεση πιστώσεωv τoυ πρoϋπoλoγισµoύ.

14 78 Κατόπιv αυτώv, παρακαλώ vα ληφθεί απόφαση για τηv απευθείας αvάθεση της εργασίας: «Μετεγκατάσταση εσωτερικών τηλεφώνων του τηλεφωνικού κέντρου του Κ.Ε.Π. Ορεστιάδας στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προϋπολογισµού 422,45 µε το Φ.Π.Α.» στην εταιρία Ο.Τ.Ε. Α.Ε. αντί του ποσού των 422,45 µε το Φ.Π.Α.». Η ηµαρχιακή Επιτρoπή, αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2 τoυ Ν. 3463/ Τις διατάξεις της παρ. 2 τoυ άρθρoυ 17 τoυ Ν. 2539/97, όπως αυτή αvτικαταστάθηκε από τηv παρ. 9 τoυ άρθρoυ 9 τoυ Ν. 2623/98. 3.Τηv εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της ηµαρχιακής Επιτρoπής. 4. Την ανάγκη εκτέλεσης της εργασίας και 5. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ ================== 1. Αvαθέτει απευθείας την εργασία: «Μετεγκατάσταση εσωτερικών τηλεφώνων του τηλεφωνικού κέντρου του Κ.Ε.Π. Ορεστιάδας στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προϋπολογισµού 422,45 µε το Φ.Π.Α.» στην εταιρεία Ο.Τ.Ε. Α.Ε. αντί του ποσού των 422,45 µε το Φ.Π.Α.. 2. ιαθέτει πίστωση 422,45 σε βάρoς του Κ.Α τoυ πρoϋπoλoγισµoύ oικ. έτoυς 2008 που προέρχεται από πόρους του ήµου για τηv εργασία: «Μετεγκατάσταση εσωτερικών τηλεφώνων του τηλεφωνικού κέντρου του Κ.Ε.Π. Ορεστιάδας στο «ΣΥΖΕΥΞΙΣ» προϋπολογισµού 422,45 µε το Φ.Π.Α.». 3. Εξoυσιoδoτεί τo ήµαρχo vα υπoγράψει τη σχετική σύµβαση. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 45/ Έγκριση 2 ου πρακτικού αξιολόγησης προσφορών για την προµήθεια: «Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση του ήµου Ορεστιάδας, προϋπολογισµού ,00 µε Φ.Π.Α.» Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρoς κήρυξε τηv έvαρξη της συvεδρίασης και εισηγούµενη στo 11o θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: «Με τις υπ αρίθµ. 87/07 απόφαση.ε. και 184/2007 απόφαση.σ. εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι διενέργειας ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια: «Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ήµου Ορεστιάδας προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α.». Επίσης, µε την υπ αρίθµ. 17/2008 απόφαση.ε. εγκρίθηκε το Πρακτικό ιενέργειας ιαγωνισµού για την προµήθεια «Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ήµου Ορεστιάδας προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α. και η συνέχιση της διαδικασίας στο επόµενο στάδιο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και για τις τέσσερις (4) εταιρείες: 1) ALTEC A.B.E.E., 2) MICRONET A.E., 3) EXIS I.T. EΠE και 4) ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Με την υπ αρίθµ. 28/2008 απόφαση.ε. εγκρίθηκε το 1 ο Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για την προµήθεια «Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ήµου Ορεστιάδας προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α. και προτάθηκε η συνέχιση της διαδικασίας στο επόµενο στάδιο που είναι η αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και για τις τέσσερις (4) εταιρείες, δηλαδή: 1) ALTEC A.B.E.E., 2) MICRONET A.E., 3) EXIS I.T. EΠE και 4) ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Τέλος, στις 12 Μαρτίου 2008 συνήλθε η επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε µε την υπ αρίθµ. 184/2007 απόφαση.σ., προκειµένου να διενεργήσει και να αξιολογήσει το διαγωνισµό, σύµφωνα µε την υπ αρίθµ / διακήρυξη του ηµάρχου. Κατόπιν αυτών η Επιτροπή προέβη στο άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών των διαγωνιζόµενων εταιριών, οι οποίες είναι οι παρακάτω: 1) ALTEC A.B.E.E.: ,08 µε Φ.Π.Α.

15 79 2) MICRONET A.E.: ,00 µε Φ.Π.Α. 3) EXIS I.T. EΠE: ,08 µε Φ.Π.Α. και 4) ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.: ,05 µε Φ.Π.Α. Σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στη διακήρυξη επικρατέστερη θεωρείται η προσφορά µε το µεγαλύτερο Λ και η βαθµολογία στην τεχνική αξιολόγηση είναι: 1) ALTEC A.B.E.E.: 106,77 2) MICRONET A.E.: 98,50 3) EXIS I.T. EΠE: 112,77 και 4) ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.: 102,25 Σύµφωνα µε τον τύπο και την τεχνική αξιολόγηση η τιµή του ανοιγµένου κόστους για τις διαγωνιζόµενες εταιρίες είναι: 1) ALTEC A.B.E.E.: 95,66 2) MICRONET A.E.: 89,76 3) EXIS I.T. EΠE: 100 4) ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.: 91,76 Καλούµαστε λοιπόν να εγκρίνουµε το πρακτικό αυτό που κατακυρώνει τον διαγωνισµό στην εταιρία EXIS I.T. ΕΠΕ», η οποία προσέφερε τιµή ,08 µε Φ.Π.Α. και βαθµό 100». Κατόπιν αυτών, η ηµαρχιακή Επιτρoπή, µετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφoύ έλαβε υπ' όψη τις υπ αρίθµ. 17/2008 απόφαση.ε., 28/2008 απόφαση.ε., 87/2007 απόφαση.ε., 187/2007 απόφαση.σ. και το από Πρακτικό της Επιτροπής ιαγωνισµού, ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Εγκρίνει το 2 ο Πρακτικό Αξιολόγησης Προσφορών για την προµήθεια «Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση ήµου Ορεστιάδας προϋπολογισµού ,00 µε το Φ.Π.Α. Β) Κατακυρώνει τον διαγωνισµό στην εταιρία EXIS I.T. ΕΠΕ, η οποία προσέφερε τιµή ,08 µε Φ.Π.Α. και βαθµό 100. Γ) Η προµήθεια χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ σύµφωνα µε το υπ αρίθµ /ΚτΠ 453- Β/ έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών και θα βαρύνει τον Κ.Α του προϋπολογισµού οικ. έτους 2008 του ήµου Ορεστιάδας. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 46/ Έγκριση αιτήσεων για χορήγηση αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων και προέγκριση αδειών καταστηµάτων που εδρεύουν στο ήµο Ορεστιάδας Ο Πρόεδρoς της ηµαρχιακής Επιτροπής αvαφερόµεvoς στo 12 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «Έγκριση αιτήσεων για άδεια παράτασης λειτουργίας µουσικών οργάνων, χορήγησης αδειών λειτουργίας µουσικών οργάνων και προέγκριση αδειών καταστηµάτων που εδρεύουν στο ήµο Ορεστιάδας», είπε τα παρακάτω: Σύµφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 για την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το ήµαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου µετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήµατος του ενδιαφερόµενου. Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωµία και

16 80 τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δηµοτικών και κοινοτικών αρχών. Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 περί κανονιστικών αποφάσεων, και την υπ αρίθµ 177/2007 απόφαση του.σ. του ήµου Ορεστιάδας µπορεί η ηµαρχιακή Επιτροπή να παρατείνει το ωράριο λειτουργίας της άδειας µουσικών οργάνων σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος Οι ενδιαφερόµενοι που υπέβαλαν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων και στάλθηκαν οι αντίστοιχες βεβαιώσεις από το Τµήµα Υγείας, όπως η παρ. 4 του άρθρου 80 του Ν. 3463/06 ορίζει, είναι οι παρακάτω: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ O ΟΣ 1. ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 222/ ΚΑΦΕΝΕΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ.. ΘΟΥΡΙΟΥ 2. ΚΥΜΠΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 247/ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ ΟΙΝΟΗΣ 3. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 246/ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑΤΣΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 248/ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 9 5. ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. & ΣΙΑ ΟΕ 245/ ΑΘ. ΠΑΝΤΑΖΙ ΟΥ 111 Ο ενδιαφερόµενος που υπέβαλε αιτήσεις για τη παράταση λειτουργίας άδειας µουσικών οργάνων, σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006 περί κανονιστικών αποφάσεων, και την υπ αρίθµ 177/2007 απόφαση του.σ. του ήµου Ορεστιάδας, είναι οι παρακάτω: Ο ΝΤΟΪΚΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για το κατάστηµά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται στην οδό Εµ. Ρήγα 19 στην Ορεστιάδα. Η ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ-ΓΚΟΥΤΖΙΚΙ ΗΣ-ΤΖΙΑΜΠΑΖΙ ΗΣ Ο.Ε. για το κατάστηµά της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται στην οδό Σκρα 12 στην Ορεστιάδα. Κατόπιv αυτώv, ο Πρόεδρος κάλεσε τη ηµαρχιακή Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλoγική συζήτηση και αφoύ έλαβε υπόψη τηv εισήγηση και στις αvαφερθείσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας µουσικών οργάνων στους παρακάτω: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ O ΟΣ 1. ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΟΥ ΕΛΕΝΗ 222/ ΚΑΦΕΝΕΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΟ.. ΘΟΥΡΙΟΥ 2. ΚΥΜΠΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 247/ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ ΟΙΝΟΗΣ

17 81 3. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 246/ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΙΑΤΣΙ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 248/ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 9 5. ΣΤΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. & ΣΙΑ ΟΕ 245/ ΑΘ. ΠΑΝΤΑΖΙ ΟΥ Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης λειτουργίας µουσικής στους παρακάτω: Ο ΝΤΟΪΚΙ ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για το κατάστηµά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται στην οδό Εµ. Ρήγα 19 στην Ορεστιάδα. Η ΘΕΟ ΩΡΙ ΗΣ-ΓΚΟΥΤΖΙΚΙ ΗΣ-ΤΖΙΑΜΠΑΖΙ ΗΣ Ο.Ε. για το κατάστηµά της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται στην οδό Σκρα 12 στην Ορεστιάδα. 3. Εξoυσιoδoτεί τov κ. ήµαρχo για τηv έκδoση τωv σχετικώv αδειώv. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 47/ Έγκριση για την τοποθέτηση οµοιόµορφων στεγάστρων επί της πλατείας ασίου. Ο Πρόεδρoς εισηγoύµεvoς τo 13o θέµα της ηµερήσιας διάταξης αvέφερε τα εξής: «Σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Ν. 3463/2006, οι δηµοτικές αρχές ρυθµίζουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις στο πλαίσιο της κείµενης νοµοθεσίας µε τις οποίες θέτουν κανόνες α) για την προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, β) για την προστασία της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστηριότητες, γ) για την χρήση των αλσών, των κήπων, των πλατειών κ.λ.π. Όλοι γνωρίζετε ότι ο τρόπος στέγασης των τραπεζοκαθισµάτων που αναπτύσσονται στην πλατεία ασίου προκαλεί οπτική ρύπανση και αίσθηση ακαταστασίας στο κεντρικότερο σηµείο της πόλης, δηµιουργώντας αρνητική εντύπωση στους επισκέπτες. Επίσης, τα στέγαστρα που υπήρχαν αποτελούν απειλή για τη δηµόσια υγεία εξαιτίας κάποιων κατασκευαστικών αβλεψιών αλλά και φθορών που υπήρξαν στην πορεία του χρόνου. Με την υπάρχουσα κατάσταση δεν υπάρχει ευελιξία σε περίπτωση αδειοδότησης καινούργιας επιχείρησης, η οποία θα έχει να αντιµετωπίσει τις ιδιόκτητες υφιστάµενες κατασκευές και επίσης δεν υπάρχει ευελιξία και στην εποχιακή χρήση του χώρου από το ήµο Ορεστιάδας. Με το υπ αρίθµ. 7239/ έγγραφό µας γνωστοποιήσαµε την πρόθεσή µας στους ιδιοκτήτες των καταστηµάτων που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται περιµετρικά της πλατείας ασίου και τους καλέσαµε να µας καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους µέχρι τις Ωστόσο, δεν µας κοινοποιήθηκε κάποιο σχετικό έγγραφο και ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Παπαντωνίου µετέβη στην πλατεία και συζήτησε µε τους καταστηµατάρχες, οι οποίοι δεν έφεραν καµία αντίρρηση. Κατόπιν αυτών προτείνουµε να διαµορφωθούν ασφαλή στέγαστρα σε αρµονική ενιαία µορφή, που θα είναι εύκολη η αφαίρεση και επανατοποθέτηση τους. Η Τεχνική Υπηρεσία θα αναλάβει την σύνταξη µελέτης και την αποστολή όλων των σχετικών δικαιολογητικών για έγκριση στην Ε.Π.Α.Ε.». Η ηµαρχιακή Επιτρoπή αφoύ έλαβε υπόψη της: 1. Τα αvαφερόµεvα στηv παραπάvω εισήγηση τoυ Πρoέδρoυ της, 2. Τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, 3. Τα άρθρα 79 και 103 του Ν. 3463/ Την σχετική εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, µε ψήφους 5 έναντι 2,

18 82 ΑΠΟΦΑΣIΖΕI ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 1. Εισηγείται στο ηµοτικό Συµβούλιο την έγκριση τοποθέτησης στην πλατεία ασίου ασφαλών στεγάστρων σε αρµονική ενιαία µορφή, που θα είναι εύκολη η αφαίρεση και επανατοποθέτηση τους 2. Η Τεχνική Υπηρεσία θα αναλάβει την σύνταξη µελέτης και την αποστολή όλων των σχετικών δικαιολογητικών για έγκριση στην Ε.Π.Α.Ε. 3. Περαιτέρω διορθώσεις- παρεµβάσεις θα συζητηθούν στο.σ.. Μειοψήφησαν οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ. Παπαϊωάννου, διότι όπως είπε δεν ψηφίζει τέτοιου είδους παρεµβάσεις και ο κ. Τζότζολας, διότι όπως είπε δεν έγινε διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους. Η απόφαση αυτή πήρε α/α 48/2008. Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1. ΜΟΥΖΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ 2. ΟΥΡΟΥΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑ ΝΗ- ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΟΤΖΟΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 6.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 33 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 9-03-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 6 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-05-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 12 η τoυ µηvός Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-07-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 14η τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 47 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 4 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 7 η τoυ µηvός

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 11 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 2 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-01-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος της ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος της ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 13-10-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 13 η τoυ µηvός Οκτωβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 02-06-09 Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 2 α τoυ µηvός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 5 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 29 η τoυ µηvός Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 1 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 28 η τoυ µηvός Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Iανουάριο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Iανουάριο 2008 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 25 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 18-02-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 18

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 25 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 13 η τoυ µηvός

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 21 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-12-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 7 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ έτους

Διαβάστε περισσότερα

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005

14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 364 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 07-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 197 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-08-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 199 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 25-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα ημερήσιας διάταξης

Θέματα ημερήσιας διάταξης ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 3 ο /2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 03-02-2004 Σήμερα τηv 03/02/2004 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Έκτακτη συvεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 242 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-10-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 22 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-12-2009 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 15 η τoυ µηvός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959.

1. Έλεγχος για τον µήνα Ιούλιο 2007 των εσόδων κι εξόδων του ήµου. Ορεστιάδας» βάσει των διατάξεων του άρθρου 48 του Β.. 17-5/15-6-1959. 168 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 224 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 8-10-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 8

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 13 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 05-08-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 5η τoυ µηvός Αυγούστου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006

4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 70 4 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 260 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 26-11-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 12 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 03-08-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 3η τoυ µηvός Αυγούστου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 14 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-10-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ µ α τ α η µ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 147 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-07-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 346 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 6-12-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 31-12-2009 Στην Ορεστιάδα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 31 η τoυ µηνός εκεµβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 298 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 1-11-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002

3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 3 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 20-50-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 20

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 91 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. 179 ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 13 Ο /2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 22-07-2008 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 249 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-09-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5 ο /2010 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 30-03-2010 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 30 η τoυ µηvός Μαρτίου τoυ έτoυς

Διαβάστε περισσότερα

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005

16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 407 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 16 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-11-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005

12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 289 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 12 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 29-08-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 71 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 7 Ο /2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 16-04-2007 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006

3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 53 3 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 2-03-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΞΜ-Λ1Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: ΒΟΧΡΩΞΜ-Λ1Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005

15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 378 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 15 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 24-10-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005

17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 435 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 17 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-12-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006

7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 127 7 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 15-05-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου.

Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 138/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 20/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 67/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 10/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Έγκριση πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 28/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10 ης / συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Φαρσάλων.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10 ης / συνεδριάσεως της Δημοτικής Κοινότητας Φαρσάλων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. 12939/14-09-2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10 ης /10-09-2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 29 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 48ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ. 48ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 48ης/ 27-12-2012 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 530/2012 Περίληψη: «Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 166 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 9 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 28-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/18-06-2018

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ή µη του πρακτικού για την «Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ήµου Πολυγύρου»

Έγκριση ή µη του πρακτικού για την «Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας ήµου Πολυγύρου» 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 11/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την ογδόη (8η) Απριλίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΜ-0ΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση

ΑΔΑ: Β4ΜΒΩΞΜ-0ΝΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 6300 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 2373-50738

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΩΞΜ-0Ψ9. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 12/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΔΑ: ΒΕΧ7ΩΞΜ-0Ψ9. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 12/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 12/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή (20η) Μαΐου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 4/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 21 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα: 1

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 22 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ή µη του πρακτικού για το υποέργο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ηµοτικής

Έγκριση ή µη του πρακτικού για το υποέργο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων ηµοτικής 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 6/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την εικοστή εβδόµη (27η) Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 71/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 33/2017 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου Νέα Φιλαδέλφεια 18/9/2017 Αριθ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος του Δήμου Μπογιατζή Άννα, για την τήρηση των πρακτικών. Θ έ μ α τ α η μ ε ρ ή σ ι α ς δ ι ά τ α ξ η ς 149 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 8 Ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 5-06-2006 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 128/2018 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. 1 Α Α: ΒΙΡΤΩΕΤ-0ΤΓ Αριθµός απόφασης 38/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2016 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 9/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος

2. Ενδιαφερόμενος. Ο Δήμαρχος. Μαρκογιαννάκης Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γάζι 18-02 - 2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ. 2022 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΠΡΟΣ Δημοτική Αστυνομία Ταχ.Δ/νση : Γάζι Ταχ.Κώδ. :71414 Τηλέφωνο: 2813-400664 ΚΟΙΝ : Πληρ.: Μπορμπαντωνάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΞΜ-ΛΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου 75 του Ν. 3852/10. Οικονοµικής Επιτροπής ήταν:

ΑΔΑ: Β4Λ3ΩΞΜ-ΛΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου 75 του Ν. 3852/10. Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α35ΩΞΜ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Επιτροπής ήταν:

ΑΔΑ: 4Α35ΩΞΜ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. άρθρο 75 του Ν. 3852/10. Επιτροπής ήταν: 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 88/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλμωπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της συνεδρίασης αρίθμ. 28/2014 της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.8/0 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής ήµου Κατερίνης και προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 34/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 34/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 34/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη πέµπτη (15η) εκεµβρίου 2015 και ώρα 10:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 16/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 193/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 34/2019. Θέµα 3 ο : Τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού ήµου Ηράκλειας 4 ου τριµήνου 2018.

Αριθ. Απόφασης: 34/2019. Θέµα 3 ο : Τριµηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισµού ήµου Ηράκλειας 4 ου τριµήνου 2018. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06/27-03-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.5/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.5/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.5/2012 ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 27/2012 Περίληψη Υποβολή έκθεσης ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 28/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την δεκάτη ενάτη (19η) εκεµβρίου 2013 και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός θέµατος: 1ο. Αριθµός Απόφασης: 146. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών.

Αριθµός θέµατος: 1ο. Αριθµός Απόφασης: 146. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των πρακτικών. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 15/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα την τριακοστή πρώτη (31η) Ιουλίου 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στo ηµoτικό Κατάστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Α: 4Α15ΩΞΕ-Χ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ.Αποφ. 41/2011 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ακύρωση της µε αρ. πρωτ. 3305/07.02.2011 περίληψης προκήρυξης επαναληπτικού διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών.

Αριθ. Απόφασης: 176/2018. Θέµα 14 ο : Έγκριση ή µη των πρακτικών της προµήθειας Αδρανών Υλικών για Επισκευή ηµοτικών Οδών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29/07-12-2018

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36/ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθ. Απόφασης: 153/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ [ Αριθ. Πρωτ. : 9435/30.3.2012 ] Ωραιόκαστρο 11/4/2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 32 ης /2015 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Αριθ. Απόφασης 548/2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης: 11/2019

Αριθ. Απόφασης: 11/2019 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02/07-02-2019

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 0/0-0-05 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03/05 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Έλεγχος Τριµηνιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Αµυνταίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Αµυνταίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Αριθ. Απόφ. 20/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 2/2015 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ήµου Αµυνταίου Θ Ε Μ Α : Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 193 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 193 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 19/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 193 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 18/1/2012 Αριθ. Πρωτ. : 884

Διαβάστε περισσότερα

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005

3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 35 3 ο /2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-02-2005 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 14/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο

Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Ελληνική Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Από το µε αριθµό 23/2016 πρακτικό συνεδρίασης ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ -------------------- Αριθµός απόφασης : 293 / 2016 Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Ι Α Ι Κ Τ Υ Ο Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 43/2017 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 43/2017 έκτακτης Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ν.ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- Ν.ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Νέα Φιλαδέλφεια 16/11/2017 Αριθ. Πρωτ. : 28283 Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 20 ης /2017 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΙ ΑΠΟ 13/04/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΩ10-ΙΓΤ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 33 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1661/2-2-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1661/2-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 37 Από το πρακτικό 2 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα