Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος"

Transcript

1 1 Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλος Μάρτιος 2016 Ετήσια Έκθεση Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ.

2 2 Στην παρούσα ετήσια έκθεση παρατίθενται συγκεντρωτικά στοιχεία για το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης (ΠΤΠΕ) για το ακαδημαϊκό έτος Τα στοιχεία αφορούν τη λειτουργία, τις υποδομές, το προσωπικό και τους φοιτητές του Τμήματος, καθώς και το έργο παράγεται σε αυτό και παρατίθενται στους πίνακες του Παραρτήματος 1. Στο Παράρτημα 2 παρατίθενται οι δημοσιεύσεις του Τμήματος για το έτος Ετήσια Έκθεση Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ.

3 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος * Α Θ*** Καθηγητές Σύνολο 6 Από εξέλιξη 1 Νέες προσλήψεις 0 Συνταξιοδοτήσεις 0 Παραιτήσεις 0 Αναπληρωτές Καθηγητές Σύνολο 7 Από εξέλιξη 0 Νέες προσλήψεις 0 Συνταξιοδοτήσεις 0 Παραιτήσεις 0 Επίκουροι Καθηγητές Σύνολο 10 Από εξέλιξη 1 Νέες προσλήψεις 0 Συνταξιοδοτήσεις 0 Παραιτήσεις 0 Λέκτορες Σύνολο 2 Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις 0 Παραιτήσεις 0 Μέλη ΕΕΔΙΠ Σύνολο 2 Διδάσκοντες επί συμβάσει** Σύνολο 1 Τεχνικό προσωπικό Σύνολο εργαστηρίων 1 Διοικητικό προσωπικό Σύνολο 2 *Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Αναφέρεται σε αριθμό συμβάσεων όχι διδασκόντων (π.χ. αν ένας διδάσκων έχει δύο συμβάσεις, χειμερινή και εαρινή, τότε μετρώνται δύο συμβάσεις). *** Α: Άρρενες, Θ: Θήλεις, Σημείωση (ΟΜΕΑ): Δεν έχει γίνει συστηματική καταγραφή ανά φύλο. Αναλύονται ανά φύλο τα στοιχεία του τελευταίου ακαδημαϊκού έτους Ετήσια Έκθεση Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. Μάρτιος 2016

4 4 Πίνακας 2. Εξέλιξη του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών του Τμήματος σε όλα τα έτη σδών * Προπτυχιακοί* 699 Μεταπτυχιακοί (ΜΔΕ) 71 Διδακτορικοί 52 *Σημείωση (ΟΜΕΑ): Πρόκειται για τον αριθμό φοιτητών στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Σε αυτόν δεν περιλαμβάνονται όσοι έχουν αποφοιτήσει, ούτε όμως και οι νέες εγγραφές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Ο αριθμός στις αρχές του επόμενου ακαδημαϊκού έτους (π.χ., τον Οκτώβριο) είναι αυξημένος όσο οι νέες εγγραφές, δηλαδή περί κατά 150 άτομα. Η υποτίμηση αυτή στον αριθμό φοιτητών αφορά μόνο τους προπτυχιακούς. Πίνακας 3. Εξέλιξη του αριθμού των νέο-εισερχομένων προπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Εισαχθέντες με: * Εισαγωγικές εξετάσεις 136 Μετεγγραφές (εισροές προς το Τμήμα) 38 Μετεγγραφές (εκροές προς άλλα Τμήματα)** 22 Κατατακτήριες εξετάσεις (Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ) 18 Άλλες κατηγορίες 32 Σύνολο ** 202 Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Προσοχή: ο αριθμός των εκροών πρέπει να αφαιρεθεί κατά τον υπολογισμό του Συνόλου. Ετήσια Έκθεση Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. Μάρτιος 2016

5 5 Πίνακας 4. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σδών (ΠΜΣ) * Τίτλος ΠΜΣ: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» Κανονική διάρκεια σδών (μήνες): 24 Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α: εκτός τμήματος + β: από τμήμα) ** 60 Εκτός ΠΤΠΕ 40 (πρώην φοιτητές/τριες ΠΤΠΕ) Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντων Αλλοδαποί φοιτητές (εκτός προγραμμάτων ανταλλαγών) Συνολικός Aναστολών Φοίτησης: 5 * Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. ** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Ετήσια Έκθεση Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. Μάρτιος 2016

6 6 Πίνακας 5. Εξέλιξη του αριθμού των θέσεων και των αποφοίτων* του Προγράμματος Διδακτορικών Σδών Συνολικός αριθμός Αιτήσεων (α: εκτός τμήματος + β: από ΠΤΠΕ) 3 0 Συνολικός αριθμός προσφερόμενων θέσεων Συνολικός αριθμός εγγραφέντων υποψηφίων ** Απόφοιτοι 6 Μέση διάρκεια σδών αποφοίτων * Απόφοιτοι = Διδακτόρων ανακηρύχθηκαν στο έτος αφορά η στήλη. ** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Ετήσια Έκθεση Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. Μάρτιος 2016

7 7 Πίνακας 6. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σδών Έτος Αποφοίτησης Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντω ν Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο σύνολο των αποφοίτων) * * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Επεξηγήση: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 26 (=15%)]. Σημείωση (ΟΜΕΑ): Οι αριθμοί για την κατανομή βαθμών εκφράζουν ποσοστά.

8 8 Πίνακας 7. Εξέλιξη του αριθμού των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σδών και διάρκεια σδών Στον πίνακα αυτόν θα αποτυπωθούν τα εξελικτικά στοιχεία 7 συνολικά ετών: του έτους στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης και των 6 προηγούμενων ετών. Προσαρμόστε τις χρονολογίες ανάλογα. Έτος αποφοίτησης Α π ο φ ο ι τ ή σ α ν τ ε ς Δ ι ά ρ κ ε ι α Σ π ο υ δ ώ ν ( σ ε έ τ η ) Κ 1 Κ+1 Κ+2 Κ+3 Κ+4 Κ+5 Κ+6 2 Σύνολο αποφοιτησάντων Δεν έχουν αποφοιτήσει (καθυστερούντες ) * *Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Σύνολο 1 Ό Κ = Κανονική διάρκεια σδών (σε έτη) στο Τμήμα (π.χ. αν η κανονική διάρκεια σδών είναι 4 έτη, τότε Κ=4 έτη, Κ+1=5 έτη, Κ+2=6 έτη,..., Κ+6=10 έτη). 2 Σημείωση (ΟμΕΑ): Η στήλη «Κ+6» (του προτύ) αντικαταστάθηκε με «Κ+6» για συμβατότητα με φόρμα καταγραφής παρελθόντων στοιχείων. Η στήλη K+6 και πλέον αντικαταστάθηκε με «Σύνολο αποφοιτησάντων», ώστε να αναγράφεται το σύνολο των αποφοιτησάντων. 3 Σημείωση (ΟμΕΑ): Αναγράφεται το σύνολο όσων έχουν υπερβεί την κανονική διάρκεια σδών (δηλ., 4 έτη)

9 Πίνακας 8. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σδών* 9 Έτος Αποφοίτησης Τρέχον έτος** Σύνολο Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντ ων Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)*** Μη ενταχθέντες συνέχεια σδών * Σημείωση (ΟΜΕΑ Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία στο Τμήμα για παρακολούθηση της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων. ** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. *** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σδών, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

10 Πίνακας 9. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Προπτυχιακών Σδών * Σύνολο Φοιτητές του Τμήματος φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Εσωτερικού Εξωτερικού Εσωτερικού Εξωτερικού Εξωτερικού Εσωτερικού Ευρ.** 3 Άλλα Ευρ.** 1 Άλλα Ευρ.** 1 Άλλα 1 Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων δίδαξαν στο Τμήμα Εξωτερικού Εσωτερικού Ευρ.** Άλλα Σύνολο 5 * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.

11 11 Πίνακας 10. Επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σδών* Έτος Αποφοίτησης Τρέχον έτος** Σύνολο Συνολικός αριθμός αποφοιτησάντ ων ΠΜΣ Χρονικό διάστημα επαγγελματικής ένταξης μετά την αποφοίτηση (σε μήνες)*** Μη ενταχθέντες συνέχεια σδών * Σημείωση (ΟΜΕΑ Δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία στο Τμήμα για παρακολούθηση της επαγγελματικής ένταξης των αποφοίτων. ** Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. *** Οι στήλες συμπληρώνονται με το πλήθος των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σδών, των οποίων η επαγγελματική ένταξη πραγματοποιήθηκε εντός του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος μετά την αποφοίτησή τους.

12 Πίνακας 11. Συμμετοχή σε Διαπανεπιστημιακά ή Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σδών * Σύνολο Φοιτητές του Τμήματος φοίτησαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Εσωτερικού Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα Επισκέπτες φοιτητές άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων στο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος δίδαξαν σε άλλο Α.Ε.Ι. ή σε άλλο Τμήμα Μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού άλλων Α.Ε.Ι. ή Τμημάτων δίδαξαν στο Τμήμα Εσωτερικού Εξωτερικού Ευρ.** 1 Άλλα Εσωτερικού 9 Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα Εσωτερικού 2 Εξωτερικού Ευρ.** Άλλα Σύνολο 12 * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. ** Ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγών.

13 Πίνακας 12.1 Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σδών (Ακαδημ. έτος ) 1 13 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Ζητήματα Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας (2014- Εικαστική Παιδαγωγική (2014- Εισαγωγή στην Κοινωνική Παιδαγωγική και βασικές παιδαγωγικές έννοιες (2014- Η ανάπτυξη του λόγου στο παιδί (2014- Κωδικός Μαθήματος Πιστ. Μονάδες ECTS ΙΠ ΚΤ ΠΔ ΓΛ Ψηφιακά Μέσα (2014- ΘΠ Κοινωνική ψυχολογία Ι (2014- ΙΠ ΚΤ ΙΥΓΛ ΨΧ Κατηγορία μαθήματος 3 (Y) Υποβάθρου Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Σε ποιο εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) 3 1o, 2o 3 1o, 2o 3 1o, 2o Προαπαιτούμενα μαθήματα 4 Ιστότοπος 5 Σελίδα Οδηγού Σδών 6 3 1o, 2o o, 2o, 3o, 4o 3 1o, 2o o, 2o o, 2o 3 1o, 2o, 3o, 4o Εισαγωγή στη Θεωρία Λογοτεχνίας (2014- Εισαγωγή στις βασικές αρχές του σύγχρονου χορού (2014- Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία ( eisagogi-stin-paidiki-logotexnia koinoniki-psyxologia-i και 34

14 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Μαθήματος Πιστ. Μονάδες ECTS Κατηγορία μαθήματος 3 Υποβάθρου Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Σε ποιο εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Προαπαιτούμενα μαθήματα 4 10 Αναπτυξιακή ψυχολογία (2014- ΨΧ o, 2o Η διαπολιτισμική διάσταση στην προσχολική εκπαίδευση ΠΔ ( o, 3o Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων νηπιαγωγείου ΠΑ ( o, 2o Ένταξη και αναπηρία: Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις ΠΔ (2014-3o, 4o, 5o 14 Εκπαιδευτική Ψυχολογία ( ΨΧ o, 4o, 5o ekpaideytiki-psyxologia 15 Ιταλικά ΙΙΙ (2014- ΞΓ (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα 3 3o 16 Γαλλικά ΙΙΙ (2014- ΞΓ (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα 3 3o 17 Γερμανικά ΙΙΙ (2014- ΞΓ (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα 3 3o 18 Αγγλικά ΙΙΙ (2014- ΞΓ (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα 3 3o 19 Μουσεία και εκπαίδευση ΚΤ o (2014- moyseia-kai-ekpaideysi Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΒΠ o, 4o, 5o 49 Ιστότοπος 5 14 Σελίδα Οδηγού Σδών 6

15 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) (2014- Οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος Ι ΠΔ (2014- Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (2014- Κωδικός Μαθήματος Πιστ. Μονάδες ECTS ΠΑ Ιταλικά ΙV (2014- ΞΓ Γαλλικά ΙV (2014- ΞΓ Γερμανικά ΙV (2014- ΞΓ Αγγλικά ΙV (2014- ΞΓ ΘΠ ΒΠ ΚΤ ΚΤ Κατηγορία μαθήματος 3 (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα (ΞΓ) Ξένη Γλώσσα Υποβάθρου Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Σε ποιο εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Προαπαιτούμενα μαθήματα 4 Ιστότοπος 5 15 Σελίδα Οδηγού Σδών 6 3 3o, 4o o, 4o o 3 4o 3 4o 3 4o 3 4o 3 4o 3 5o Aνάπτυξη μαθηματικής σκέψης στις μικρές ηλικίες και διδακτική πράξη (2014- Μεθοδολογία Έρευνας (2014- Κούκλες και Κουκλοθέατρο (2014- Εισαγωγή στη Μουσική Παιδαγωγική ( methodologia-ereynas 3 5o 44 86

16 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα - Τα δικαιώματα του παιδιού (2014- Πολυτροπικά κείμενα: Ανάλυση, κατανόηση και παραγωγή (2014- Ψηφιακό παιχνίδι: Σχεδιασμός και ανάπτυξη (2014- Θέματα Γλωσσολογίας και Νεοελληνικής Γλώσσας (2014- Εικαστικές τέχνες και νέες τεχνολογίες (2014- Διδακτική της ιστορίας και μουσεία: Παιδική ηλικία και ιστορική κατανόηση (2014- Κινητικές δραστηριότητες και παιδαγωγικές αρχές του δημιουργικού χορού (2014- Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον: Διδακτικές προσεγγίσεις για Κωδικός Μαθήματος Πιστ. Μονάδες ECTS ΠΔ ΓΛ ΘΠ ΓΛ ΚΤ ΚΤ ΚΤ ΙΠ Κατηγορία μαθήματος 3 (YΕ) Υποβάθρου Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα 3 5o Σε ποιο εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Προαπαιτούμενα μαθήματα 4 Ιστότοπος 5 16 Σελίδα Οδηγού Σδών 6 3 5o o o o o 3 5o o - 39

17 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Μαθήματος Πιστ. Μονάδες ECTS Κατηγορία μαθήματος 3 Υποβάθρου Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Σε ποιο εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Προαπαιτούμενα μαθήματα 4 παιδιά προσχολικής ηλικίας (2014- κατ' 39 Εφαρμογές στην Αγωγή Υγείας ΨΧ (2014-6o 40 Αντιρατσιστική Εκπαίδευση ΠΔ ( o 41 Σδές Φύλου και Λογοτεχνία ΙΠ ( o 42 Μαθηματικά και Λογοτεχνία ΘΠ ( o 43 Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική ΓΛ εκπαίδευση ( o Δίγλωσση ανάπτυξη και δίγλωσση εκπαίδευση (2014- ΓΛ o Τέχνη και Πολιτισμός στην ΤΣ001 2 Εκπαίδευση ( o 46 Ειδικά θέματα της διδακτικής των εικαστικών τεχνών (2014- ΚΤ o 47 Διδακτική της Κεραμικής Τέχνης ΚΤ ( o 48 Παιδική ηλικία και αντικείμενα ΙΠ o Ιστότοπος 5 17 Σελίδα Οδηγού Σδών 6

18 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) (2014- Ζωγραφική-Χαρακτική: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο (2014- Κινητική και δημιουργική έκφραση στην προσχολική εκπαίδευση (2014- Μάθηση με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (2014- Διδακτική των φυσικών επιστημών (2014- Νεότερη ελληνική ιστορία: κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις (2014- Αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας: Υποκειμενικότητα και εξουσία (2014- Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ: Η ομάδα (2014- Κωδικός Μαθήματος Πιστ. Μονάδες ECTS ΚΤ ΚΤ ΘΠ ΘΠ ΙΠ ΠΔ ΨΧ Κατηγορία μαθήματος 3 (YΕ) κατ' (YΕ) κατ' (YΕ) κατ' Υποβάθρου Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα 3 6o Σε ποιο εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Προαπαιτούμενα μαθήματα 4 Ιστότοπος 5 18 Σελίδα Οδηγού Σδών 6 3 6o o o o o o koinoniki-psyxologia-ii-i-omada και 34

19 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Μαθήματος Πιστ. Μονάδες ECTS Κατηγορία μαθήματος 3 Υποβάθρου Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Σε ποιο εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Προαπαιτούμενα μαθήματα Ψυχολογία παιδικού σχεδίου ΨΧ ( o Σύγχρονα ρεύματα για τη ΨΧ μελέτη του φύλου ( o 58 Οικονομικά της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικός ΠΔ προγραμματισμός ( o 59 Η εκπαιδευτική διαχείριση της προκλητικής συμπεριφοράς των ΕΑ παιδιών με ειδικές ανάγκες 3 6o 40 ( Λογοτεχνία, λόγος και ΓΛ ιδεολογία ( o 61 Σύγχρονες εφαρμογές της Μουσειακής Εκπαίδευσης ΒΠ ( o 62 Συνθέτοντας με τα παιδιά: Θεωρία και πράξη της ΚΤ o synthetontas-me-ta-paidia-theoria-kai-praksitis-dimioyrgikis-moysikis-paidagogikis δημιουργικής μουσικής παιδαγωγικής ( Η Συμβουλευτική Ψυχολογία ΨΧ o στην Εκπαίδευση (2014- i-symboyleytiki-psyxologia-stin-ekpaideysi 64 Η εκπαίδευση στον ΠΔ o Ιστότοπος 5 19 Σελίδα Οδηγού Σδών 6

20 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Μαθήματος Πιστ. Μονάδες ECTS Κατηγορία μαθήματος 3 Υποβάθρου Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Σε ποιο εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Προαπαιτούμενα μαθήματα 4 Κινηματογράφο ( Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική ΓΛ εκπαίδευση ( o Γλυπτική-Κατασκευές: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο ΚΤ ( o 67 Διδακτική των εικαστικών τεχνών στην προσχολική ΚΤ εκπαίδευση ( o 68 Κοινωνιολογία της παιδικής ΠΔ ηλικίας ( o Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση (2014- ΠΔ o 70 Διοίκηση εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική (2014- ΠΔ o Δημιουργικότητα και μέσα ΠΑ έκφρασης ( o Η διαδικασία της αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση ΠΔ ( o Πρακτική Άσκηση και Σεμινάριο ΠΔ o 26 Ιστότοπος 5 20 Σελίδα Οδηγού Σδών 6

21 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Μαθήματος Πιστ. Μονάδες ECTS ΨΧ ΠΔ Κατηγορία μαθήματος 3 Υποβάθρου Επιστ. Περιοχής (ΕΠ) Γενικών Γνώσεων (ΓΓ) Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ) Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα 3 8o Σε ποιο εξάμηνο σδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Προαπαιτούμενα μαθήματα 4 Ιστότοπος 5 Πρακτικής Άσκησης ( Εφαρμογές σχολικής ψυχολογίας ( Εφαρμοσμένη προσχολική παιδαγωγική ( efarmoges-ekpaideytikis-psyxologias 21 Σελίδα Οδηγού Σδών 6 3 8o 30 1 Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά ορίζεται στο Πρόγραμμα Σδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, 3 ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 3 Χρησιμοποιείστε τις ακόλουθες συντομογραφίες : Υ = Ε = κατ επιλογήν από πίνακα μαθημάτων ΕΕ = Μάθημα ελεύθερης επιλογής Π = Προαιρετικό Αν το Τμήμα κατηγοριοποιεί τα μαθήματα με διαφορετικό τρόπο, εξηγήστε. 4 Σημειώστε τον/τους κωδικούς αριθμούς του/των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 5 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 6 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σδών (αν υπάρχει), ό περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 7 Συμπληρώστε όλα τα μαθήματα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σδών. Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

22 22 A/A Πίνακας Μαθήματα Προγράμματος Προπτυχιακών Σδών (Ακαδημ. έτος Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Zητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας ( ) (2014- Εικαστική παιδαγωγική (2014- Εισαγωγή στην κοινωνική παιδαγωγική ή/και Βασικές παιδαγωγικές έννοιες (2014- Η ανάπτυξη του λόγου στο παιδί ( ) Κωδικός Μαθήματος ΙΠ0201 ΚΤ0101 ΠΔ Ψηφιακά μέσα ΘΠ Εισαγωγή στη Θεωρία Λογοτεχνίας (2014- Εισαγωγή στις βασικές αρχές του σύγχρονου Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Σακκής Δημήτριος Μαγουλιώτης Απόστολος Πανταζής Bασίλειος Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα Φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις Φοιτητών πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Αναπληρωτής Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π), Ασκήσεις (Α) Ναι Όχι Όχι Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Όχι ΓΛ0615 Μότσιου Ελένη Λέκτορας Διαλέξεις Καρασαββίδης Ηλίας Επίκουρος Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4 ΙΠ1021 Σηφάκη Ευγενία Λέκτορας Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Ναι 12 ΚΤ1410 Τσουβαλά Μαρία Επίκουρος Πρακτικό (Π) Όχι Όχι Όχι Ναι 21

23 A/A 8 9 Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) χορού (2014- Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία (2014- Κοινωνική ψυχολογία Ι ( ) Κωδικός Μαθήματος ΙΥΓΛ0307 ΨΧ0700 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Ελένη Κονταξή (Η διδάσκουσα Αν. Καθηγήτρια Τ. Τσιλιμένη βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια) Αμπακούμκιν Γεώργιος Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα Φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις Φοιτητών πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 23 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4 ΕΔΙΠ Διαλέξεις (Δ) Όχι Όχι Ναι Ναι 48 Επίκουρος Διαλέξεις (Δ) Ναι Αναπτυξιακή ψυχολογία (2014- ΨΧ9040 Μπονώτη Φωτεινή Αναπληρωτής Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Όχι Ναι Η διαπολιτισμική διάσταση στην προσχολική εκπαίδευση (2014- ΠΔ1320 Μάγος Κωσταντίνος Επίκουρος Διαλέξεις (Δ) Ναι Όχι Όχι Ναι Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων νηπιαγωγείου (2014- ΠΑ0103 Μιχαλοπούλου Αικατερίνη Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι

24 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Ένταξη και Αναπηρία: παιδαγωγικές προσεγγίσεις (2014- Εκπαιδευτική Ψυχολογία (2014- Κωδικός Μαθήματος ΠΔ1360 ΨΧ Ιταλικά ΙΙΙ (2014- ΞΓ Γαλλικά ΙΙΙ (2014- ΞΓ Γερμανικά ΙΙΙ (2014- ΞΓ Αγγλικά ΙΙΙ (2014- ΞΓ Μουσεία και εκπαίδευση (2014- Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (2014- Οργάνωση του ελληνικού ΚΤ1102 ΒΠ0405 ΠΔ1395 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Στρογγυλός Βασίλειος Δερμιτζάκη Ειρήνη Ευδωρίδου Ελισσάβετ Κάκαρη Διαμάντω Παλασάκη Βασιλική Τσουτσουλοπού λου Μαρίνα Νικονάνου Κλεονίκη Πεχτελίδης Ιωάννης Λαΐνας Αθανάσιος Επίκουρος Αναπληρωτής Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Ασκήσεις (Α) Ασκήσεις (Α) Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Ναι Ναι Όχι Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα 374 Φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις 388 Φοιτητών πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Ε.Ε.Π. Όχι Ναι Ναι Ε.Ε.Π. Όχι Όχι Όχι Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ασκήσεις (Α) 255 Ναι Ναι Ναι Ε.Ε.Π. Όχι Όχι Όχι Επίκουρος Επίκουρος Αναπληρωτής Ασκήσεις (Α) 24 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4 Ναι Ναι Ναι Ναι 45 Διαλέξεις (Δ) Όχι Ναι Όχι Ναι 22 Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Ναι 13

25 A/A 36 Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) εκπαιδευτικού συστήματος Ι (2014- Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (2014- Κωδικός Μαθήματος 40 Ιταλικά ΙV (2014- ΞΓ Γαλλικά ΙV (2014- ΞΓ Γερμανικά ΙV (2014- Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) ΠΑ0200 Κακανά Δόμνα ΞΓ Αγγλικά ΙV (2014- ΞΓ Aνάπτυξη μαθηματικής σκέψης στις μικρές ηλικίες και διδακτική πράξη (2014- Μεθοδολογία Έρευνας (2014- Κούκλες και κουκλοθέατρο (2014- Ευδωρίδου Ελισσάβετ Κάκαρη Διαμάντω Παλασάκη Βασιλική Τσουτσουλοπού λου Μαρίνα Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π) Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα Φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις Φοιτητών πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 25 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4 Ναι Ναι Ναι Ναι 43 Ε.Ε.Π. Όχι Ναι Ναι Ε.Ε.Π. Όχι Όχι Όχι Ε.Ε.Π. ΘΠ0403 Χρονάκη Άννα ΒΠ0800 ΚΤ1350 Τσέλιου Ελευθερία Μαγουλιώτης Απόστολος Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Ναι Ε.Ε.Π. Όχι Όχι Όχι Επίκουρος Αναπληρωτής Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π), Ασκήσεις (Α) Ασκήσεις (Α) Εργαστήριο (Ε), Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Όχι Ναι 24 Όχι Όχι Όχι

26 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πρακτικό (Π), Ασκήσεις (Α) Εισαγωγή στη μουσική Κανελλόλος Αναπληρωτής παιδαγωγική (2014- ΚΤ1320 Εργαστήριο (Ε), Παναγιώτης Ασκήσεις (Α) Εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα-τα δικαιώματα του παιδιού (2014- Πολυτροπικά κείμενα: Ανάλυση, κατανόηση και παραγωγή (2014- Ψηφιακό παιχνίδι: Σχεδιασμός και ανάπτυξη (2014- Θέματα Γλωσσολογίας και Νεοελληνικής Γλώσσας (2014- Εικαστικές τέχνες και νέες τεχνολογίες (2014- ΠΔ1220 ΓΛ0620 ΘΠ0250 ΓΛ0120 ΚΤ0114 Πανταζής Bασίλειος Παπαδοπούλου Μαρία Καρασαββίδης Ηλίας Αναπληρωτής Επίκουρος Πρακτικό (Π) Εργαστήριο (Ε) Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα Φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις Φοιτητών πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Ναι Ναι Όχι Ναι Ναι Όχι Μότσιου Ελένη Λέκτορας Διαλέξεις (Δ) 57 Αραπάκη Πολυξένη Επίκουρος Εργαστήριο (Ε) Όχι Ναι Όχι Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4

27 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Διδακτική της ιστορίας και μουσεία: Παιδική ηλικία και ιστορική κατανόηση (2014- Κινητικές δραστηριότητες και παιδαγωγικές αρχές του δημιουργικού χορού (2014- Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον: Διδακτικές προσεγγίσεις για παιδιά προσχολικής ηλικίας (2014- Εφαρμογές στην Αγωγή Υγείας (2014- Αντιρατσιστική Εκπαίδευση (2014- Σδές φύλου και λογοτεχνία (2014- Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) ΚΤ1121 Νάκου Ειρήνη ΚΤ0320 ΙΠ1000 ΨΧ0120 ΠΔ1230 Τσουβαλά Μαρία Σακκής Δημήτριος Μπονώτη Φωτεινή Ρούσση Χριστίνα Πανταζής Bασίλειος Επίκουρος Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Εργαστήριο (Ε), Ασκήσεις (Α) Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π), Ασκήσεις (Α) Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα Φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις Φοιτητών πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Ναι Ναι Ναι Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4 Όχι Όχι Όχι Ναι 25 Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Αναπληρωτής Αναπληρωτής ΙΠ1051 Σηφάκη Ευγενία Λέκτορας Διαλέξεις (Δ) Ναι Όχι Όχι Ναι Μαθηματικά και ΘΠ0310 Χρονάκη Άννα Διαλέξεις (Δ) Όχι Όχι Ναι Ναι

28 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Λογοτεχνία (2014- Εκπαιδευτικό υλικό για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση (2014- Δίγλωσση ανάπτυξη και δίγλωσση εκπαίδευση (2014- Τέχνη και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση (2014- Ειδικά θέματα της διδακτικής των εικαστικών τεχνών (2014- Διδακτική της Κεραμικής Τέχνης (2014- Παιδική ηλικία και αντικείμενα (2014- Κωδικός Μαθήματος ΓΛ0630 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Κονταξή Ελένη Παπαδοπούλου Μαρία ΕΔΙΠ ΓΛ0640 Μότσιου Ελένη Λέκτορας ΤΣ001 ΚΤ1330 ΚΤ1370 Κανελλόλος Παναγιώτης Αραπάκη Πολυξένη Αραπάκη Πολυξένη Αναπληρωτής Επίκουρος Επίκουρος ΙΠ1011 Νάκου Ειρήνη Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα Φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις Φοιτητών πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 28 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4 Εργαστήριο (Ε) Εργαστήριο (Ε) Εργαστήριο (Ε), Ασκήσεις (Α) Όχι Ναι Όχι Όχι Όχι Όχι

29 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Ζωγραφική-Χαρακτική: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο (2014- Κινητική και δημιουργική έκφραση στην προσχολική εκπαίδευση (2014- Μάθηση με τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας (2014- Διδακτική των φυσικών επιστημών (2014- Νεότερη ελληνική ιστορία: κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις (2014- Αναπαραστάσεις της παιδικής ηλικίας: Κωδικός Μαθήματος ΚΤ0107 ΚΤ0305 ΘΠ0811 ΘΠ0307 ΙΠ0203 ΠΔ1300 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Μαγουλιώτης Απόστολος Τσουβαλά Μαρία Καρασαββίδης Ηλίας Χρηστίδου Βασιλεία Σακκής Δημήτριος Πεχτελίδης Ιωάννης Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα Φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις Φοιτητών πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 29 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Ναι 26 Επίκουρος Επίκουρος Πρακτικό (Π) Όχι Όχι Όχι Ναι 25 Εργαστήριο (Ε) Ναι 14 Πρακτικό (Π) Όχι Ναι Όχι Ναι 29 Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Επίκουρος Διαλέξεις (Δ) Διαλέξεις (Δ)

30 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Κωδικός Μαθήματος Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα Φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις Φοιτητών πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 30 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4 Υποκειμενικότητα και εξουσία ( Κοινωνική ψυχολογία Αμπακούμκιν Επίκουρος ΙΙ: Η ομάδα (2014- ΨΧ0702 Γεώργιος Ψυχολογία παιδικού Μπονώτη Αναπληρωτής ΨΧ0205 σχεδίου (2014- Φωτεινή Ασκήσεις (Α) Ναι Ναι Όχι Σύγχρονα ρεύματα για Συμβασιούχος τη μελέτη του φύλου ΨΧ9050 Κοσμά Υβόν Π.Δ. 407 ( Οικονομικά της 82 εκπαίδευσης και Λαΐνας Αναπληρωτής εκπαιδευτικός ΠΔ1430 Αθανάσιος προγραμματισμός Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Ναι 9 (2014- Η εκπαιδευτική διαχείριση της 83 προκλητικής Στρογγυλός Επίκουρος ΕΑ0101 συμπεριφοράς των Βασίλειος Πρακτικό (Π) παιδιών με ειδικές ανάγκες ( Λογοτεχνία, λόγος και ιδεολογία (2014- ΓΛ0311 Σηφάκη Ευγενία Λέκτορας Διαλέξεις (Δ) Όχι Όχι Όχι Σύγχρονες εφαρμογές ΒΠ0921 Νάκου Ειρήνη

31 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) της Μουσειακής Εκπαίδευσης (2014- Συνθέτοντας με τα παιδιά: Θεωρία και πράξη της δημιουργικής μουσικής παιδαγωγικής (2014- Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση (2014- Η εκπαίδευση στον Κινηματογράφο (2014- Γλυπτική-Κατασκευές: Θεωρία και πράξη στο νηπιαγωγείο (2014- Διδακτική των εικαστικών τεχνών στην προσχολική εκπαίδευση (2014- Κωδικός Μαθήματος ΚΤ1340 ΨΧ0610 ΠΔ0410 ΚΤ0102 ΚΤ1380 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Κανελλόλος Παναγιώτης Δερμιτζάκη Ειρήνη Μάγος Κωσταντίνος Μαγουλιώτης Απόστολος Αραπάκη Πολυξένη Αναπληρωτής Αναπληρωτής Επίκουρος Μαγουλιώτης Απόστολος Επίκουρος Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα Φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις Φοιτητών πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 31 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Ναι Όχι Όχι Όχι

32 A/A Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας (2014- Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και μάθηση (2014- Διοίκηση εκπαίδευσης και εκπαιδευτική πολιτική (2014- Δημιουργικότητα και μέσα έκφρασης (2014- Η διαδικασία της αξιολόγησης στην προσχολική εκπαίδευση (2014- Πρακτική Άσκηση και Σεμινάριο Πρακτικής Άσκησης (2014- Κωδικός Μαθήματος ΠΔ1290 ΠΔ1380 ΠΔ1420 ΠΑ0401 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Πεχτελίδης Ιωάννης Στρογγυλός Βασίλειος Λαΐνας Αθανάσιος Μιχαλοπούλου Αικατερίνη Επίκουρος Επίκουρος Αναπληρωτής Αναπληρωτής Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα Φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις Φοιτητών πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 32 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 4 Διαλέξεις (Δ) Ναι Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι Διαλέξεις (Δ) Ναι Ναι Ναι ΠΔ1270 Κακανά Δόμνα Όχι Ναι Ναι ΠΔ1210 Κακανά Δόμνα Φροντιστήριο (Φ), Εργαστήριο (Ε), Πρακτικό (Π)

33 A/A 98 Μαθήματα 2 Προγράμματος Σδών (ανά εξάμηνο) Εφαρμογές σχολικής ψυχολογίας (2014- Εφαρμοσμένη σχολική παιδαγωγική (2014- Κωδικός Μαθήματος ΨΧ9010 ΠΔ1280 Υπεύθυνος Διδάσκων και Συνεργάτες (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Δερμιτζάκη Ειρήνη Μιχαλοπούλου Αικατερίνη Αναπληρωτής Φροντιστήριο (Φ) Εργαστηριο (Ε) & αντίστοιχες ώρες/εβδ. Ασκήσεις (Α) Διαλέξεις (Δ) Εργαστήριο (Ε) Πρακτικό (Π) Πολλαπλή Βιβλιογραφία (ΝΑΙ/ΟΧΙ) Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 3 ) φοιτητών ενεγράφησαν στο μάθημα Φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις Φοιτητών πέρασε επιτυχώς στην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 33 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. 2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά ορίζεται στο Πρόγραμμα Σδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, 3 ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, συστήματα προβολής, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων. 4 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι αυτό το μάθημα. Επίσης, επισυνάψτε ένα δείγμα του ερωτηματολογίου χρησιμοποιήθηκε και περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρός αξιολόγησης της διδασκαλίας, προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ. το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε, αφήστε το πεδίο κενό.

34 Πίνακας 13.1 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σδών (Ακαδημ. έτος Τίτλος ΠΜΣ: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» 34 α.α. ΜΑΘΗΜΑ Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικά μοντέλα (2014- Μεθοδολογία έρευνας Ι (2014- Ψυχολογία της μάθησης (2014- Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ (2014- Κωδικός Μαθήματος Α3 Α1 Α2 Β4 Ιστότοπος 3 ntent/917-sygxrones-paidagogikes = ntent/920-methodologia-ereynasii-y Σελίδα Οδηγο ύ Σδ ών 4 Υπεύθυνος Διδάσκων (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Δόμνα Κακανά Αμπακούμκιν Γεώργιος Μπονώτη Φωτεινή Τσέλιου Ελευθερία, κατ'επιλογήν (Ε) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Υποχρεωτι κό Υποχρεωτι κό Υποχρεωτι κό Υποχρεωτι κό Φρονιτστήριο (Φ) Ασκήσεις (Α) Διαλέξεις (Δ), Φροντιστή ριο (Φ), Ασκήσεις (Α) Διαλέξεις (Δ) Διαλέξεις (Δ), Εργαστήριο (Ε), Ασκήσεις (Α) Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε; 5 (Εαρ.-Χειμ.) φοιτητώνπ ου ενεγράφησαν στο μάθημα φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις φοιτητώνπ ου πέρασε επιτυχώςστ ην κανονική ή επαναληπτική εξέταση Χειμερινό Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 6 Χειμερινό ΝΑΙ/18 Χειμερινό ΝΑΙ/18 Εαρινό ΝΑΙ/18 1 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός ΠΜΣ συμπληρώνεται ένας πίνακας για κάθε ΠΜΣ. 2 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά ορίζεται στο Πρόγραμμα Σδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, 3 ου κ.ο.κ. εξαμήνου), όπως ακριβώς στον Πίνακα 7.0 Σημείωση (ΟΜΕΑ): Επιπλέον των αναγραφόμενων μαθημάτων, προσφέρονται και κύκλοι σεμιναρίων. 3 Σημειώστε την ηλεκτρονική διεύθυνση του μαθήματος, αν υπάρχει. 4 Σημειώστε τη σελίδα του Οδηγού Σδών (αν υπάρχει), ό περιγράφονται οι στόχοι, η ύλη και ο τρόπος διδασκαλίας και εξέτασης του μαθήματος. 5 Σημειώστε με την υποδεικνυόμενη συντομογραφία σε ποιο από τα δύο εξάμηνα (ή και στα δύο) της Εσωτερικής Αξιολόγησης διδάχθηκε το συγκεκριμένο μάθημα. 6 Αν η απάντηση είναι θετική, σημειώστε τον αριθμό των φοιτητών συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια γι αυτό το μάθημα. Αν το μάθημα ΔΕΝ αξιολογήθηκε. Αφήστε το πεδίο κενό. Επίσης, περιγράψτε στην Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης τα κριτήρια και τους τρός αξιολόγησης της διδασκαλίας (προσθέστε στοιχεία της απόδοσης των φοιτητών, στοιχεία δείχνουν τον βαθμό ικανοποίησης των φοιτητών, με βάση π.χ το ερωτηματολόγιο κατά την αποφοίτηση ή τα αποτελέσματα αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές ή άλλα δεδομένα αποδεικνύουν την επιτυχία του μαθήματος, καθώς και τυχόν δυσκολίες) Σημείωση (ΟΜΕΑ): Τα μαθήματα του ΠΜΣ αξιολογούνται στο σύνολό τους κάθε εξάμηνο με σχετικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο χορηγείται σε όλους/ες τους/ις φοιτητές/ήτριες σε μια από τις τελευταίες συνεδρίες του κάθε μαθήματος.

35 α.α. ΜΑΘΗΜΑ Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (2014- Θεωρίες σχεδιασμού και αξιολόγησης παιδαγωγικού υλικού και παιδαγωγικού παιχνιδιού (2014- Σχεδιασμός και αξιολόγηση έντυ παιδαγωγικού υλικού (2014- Διεπιστημονική προσέγγιση και διδακτική αξιοποίηση έντυ παιδαγωγικού υλικού (2014- Σχεδιασμός και αξιολόγηση ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού (2014- Διεπιστημονική προσέγγιση και διδακτική αξιοποίηση ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού (2014- Κωδικός Μαθήματος Β5 Β6 ΓΑ7 ΓΑ8 ΓΒ9 ΓΒ1 0 Ιστότοπος 3 /SEAB166/ ntent/929-diepistimonikiproseggisi-kai-didaktiki-aksiopoiisientypoy-paidagogikoy-ylikoy-ye _2011_NEW.pdf Σελίδα Οδηγο ύ Σδ ών 4 Υπεύθυνος Διδάσκων (ονοματεπώνυμο και βαθμίδα) Παπαδοπούλου Μαρία Νάκου Ειρήνη Μαγουλιώτης Απόστολος Νικονάνου Κλεονίκη Χρονάκη Άννα Χρονάκη Άννα, κατ'επιλογήν (Ε) Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) Υποχρεωτι κό Υποχρεωτι κό (YΕ) Υποχρεωτι κό κατ' (YΕ) Υποχρεωτι κό κατ' (YΕ) Υποχρεωτι κό κατ' (YΕ) Υποχρεωτι κό κατ' Φρονιτστήριο (Φ) Ασκήσεις (Α) Διαλέξεις (Δ), Πρακτικό (Π), Ασκήσεις (Α) Διαλέξεις (Δ), Ασκήσεις (Α) Διαλέξεις (Δ), Εργαστήριο (Ε), Ασκήσεις (Α) Διαλέξεις (Δ), Ασκήσεις (Α) Σε ποιο εξάμηνο διδάχθηκε; 5 (Εαρ.-Χειμ.) φοιτητώνπ ου ενεγράφησαν στο μάθημα φοιτητών συμμετείχαν στις εξετάσεις φοιτητώνπ ου πέρασε επιτυχώςστ ην κανονική ή επαναληπτική εξέταση 35 Αξιολογήθηκε από τους Φοιτητές; 6 Εαρινό ΝΑΙ/16 Εαρινό Χειμερινό Χειμερινό Χειμερινό

36 Πίνακας 13.2 Μαθήματα Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σδών (Ακαδημ. έτος Τίτλος ΠΜΣ: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» α.α Μάθημα 1 Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου ή άσκησης 2 ; Διδακτ. Μονάδες Πρόσθετη Βιβλιογραφία 3 (Ναι/Όχι) Σε ποιο εξάμηνο των σδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα 4 Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) 1 Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και διδακτικά μοντέλα (2014- Α Όχι 7.5 Όχι 1ο - Ναι Ναι 2 Μεθοδολογία έρευνας Ι (2014- Α Ναι 7.5 Ναι 1ο - Ναι Όχι 3 Ψυχολογία της μάθησης (2014- Α Όχι 7.5 Ναι 1ο - Ναι Όχι 4 Μεθοδολογία έρευνας ΙΙ (2014- Β Ναι 7.5 Ναι 2ο - Ναι Όχι 5 Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις (2014- Β Ναι 7.5 Ναι 2ο - Ναι Όχι Θεωρίες σχεδιασμού και 6 αξιολόγησης παιδαγωγικού υλικού και παιδαγωγικού παιχνιδιού ( Β Όχι 7.5 Ναι 2ο - Ναι Όχι 7 Σχεδιασμός και αξιολόγηση έντυ παιδαγωγικού υλικού (2014- ΓΑ Ναι 11.5 Ναι 3ο - Ναι Ναι Διεπιστημονική προσέγγιση και 8 διδακτική αξιοποίηση έντυ παιδαγωγικού υλικού (2014- ΓΑ Ναι 11.5 Ναι 3ο - Ναι Ναι Σχεδιασμός και αξιολόγηση 9 ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού (2014- ΓΒ Όχι 11.5 Όχι 3ο - Όχι Όχι Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 5 ) 1 Καταγράψτε τα μαθήματα με τη σειρά ορίζεται στο Πρόγραμμα Σδών (δηλ. 1 ου, 2 ου, 3 ου κ.ο.κ. εξαμήνου) 2 Σε περίπτωση θετικής απάντησης, σημειώστε των αριθμό των ωρών εργαστηρίου. 3 Πέραν των δωρεάν διανεμομένων συγγραμμάτων. 4 Σημειώστε τον αύξοντα αριθμό του ή των προαπαιτούμενων μαθημάτων, αν υπάρχουν. 5 Υπάρχουν επαρκή εκπαιδευτικά μέσα, όπως χώροι διδασκαλίας, υπολογιστές, εκπαιδευτικά λογισμικά; Αν η απάντηση είναι αρνητική, δώστε σύντομη αναφορά των ελλείψεων.

37 α.α Μάθημα 1 Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου ή άσκησης 2 ; Διδακτ. Μονάδες Πρόσθετη Βιβλιογραφία 3 (Ναι/Όχι) Σε ποιο εξάμηνο των σδών αντιστοιχεί; (1 ο, 2 ο κλπ.) Τυχόν προαπαιτούμενα μαθήματα 4 Χρήση εκπαιδ. μέσων (Ναι/Όχι) Διεπιστημονική προσέγγιση και 10 διδακτική αξιοποίηση ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού (2014- ΓΒ Όχι 11.5 Όχι 3ο - Όχι Όχι 11 Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας Δ ο 37 Επάρκεια Εκπαιδευτικών Μέσων (Ναι/Όχι 5 )

38 38 Πίνακας 14. Κατανομή βαθμολογίας και μέσος βαθμός πτυχίου των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σδών (ΜΔΕ) Τίτλος ΠΜΣ: «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» Κατανομή Βαθμών (αριθμός φοιτητών και % επί του συνόλου των αποφοιτησάντων) Συνολικός αριθμός Έτος Αποφοίτησης αποφοιτησάντων Μέσος όρος Βαθμολογίας (στο σύνολο των απόφοιτων) * ,58 * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Επεξηγήσεις: Σημειώστε σε κάθε στήλη τον αριθμό των φοιτητών έλαβαν την αντίστοιχη βαθμολογία και το ποσοστό αυτοί εκπροσωπούν επί του συνολικού αριθμού των αποφοιτησάντων το συγκεκριμένο έτος [π.χ. 6 (=5%)]. Προσοχή! Το άθροισμα κάθε έτους πρέπει να συμφωνεί με το άθροισμα των αποφοιτησάντων δώσατε για το αντίστοιχο έτος στον Πίνακα 4. Σημείωση (ΟΜΕΑ): Οι αριθμοί για την κατανομή βαθμών εκφράζουν ποσοστά.

39 39 Πίνακας 15. Επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Κ 2014* Σύνολο * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Σημείωση (ΟΜΕΑ): Η παρούσα καταγραφή περιλαμβάνει το έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, αλλά και άλλων διδασκόντων, όπως επίσης και μελών ΕΕΔΙΠ. Η αύξηση στους αριθμούς δημοσιεύσεων και αναγνώρισης έργου προκύπτει έτσι είναι μικρότερη του 5%. Σημείωση (ΟΜΕΑ): Οι στήλες δεν είναι ενιαίες ανάμεσα στο νεότερο πρότυπο της ΑΔΙΠ, στο παλαιότερο πρότυπο, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση στοιχείων από την Ετήσια Έκθεση του και μετά. Στον παρόντα πίνακα έχουν συγκεντρωθεί τα στοιχεία με βάση το πιο πρόσφατο πρότυπο. Έτσι, κάποιες στήλες μένουν κενές, όπως η Ζ («Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος»), για την οποία δεν έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία συστηματικά (δεν περιέχεται στο πληροφοριακό σύστημα), αν και υπάρχει σχετικό έργο από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Επεξηγήσεις: Α = Βιβλία/μονογραφίες Β = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές Γ = Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά χωρίς κριτές Δ = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές Ε = Εργασίες σε πρακτικά συνεδρίων χωρίς κριτές ΣΤ = Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους Ζ = Συλλογικοί τόμοι στους οποίους επιστημονικός εκδότης είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος ( όχι) Η = Άλλες εργασίες Θ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (με κριτές) δεν εκδίδουν πρακτικά Ι = Βιβλιοκρισίες συντάχθηκαν από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Κ = Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια (χωρίς κριτές) δεν εκδίδουν πρακτικά

40 40 Πίνακας 16. Αναγνώριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι 2014* Σύνολο * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης. Σημείωση (ΟΜΕΑ): Η παρούσα καταγραφή περιλαμβάνει το έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, αλλά και άλλων διδασκόντων, όπως επίσης και μελών ΕΕΔΙΠ. Η αύξηση στους αριθμούς δημοσιεύσεων και αναγνώρισης έργου προκύπτει έτσι είναι μικρότερη του 5%. Σημείωση (ΟΜΕΑ): Οι στήλες δεν είναι ενιαίες ανάμεσα στο πρότυπο της ΑΔΙΠ και στο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιήθηκε για τη συγκέντρωση στοιχείων από την Ετήσια Έκθεση του και μετά, το οποίο περιέχει περισσότερες στήλες. Στον παρόντα πίνακα έχουν συγκεντρωθεί τα στοιχεία με βάση τη δομή του πληροφοριακού συστήματος. Έτσι, δεν υπάρχουν στοιχεία για κάποιες στήλες σε παλαιότερα έτη (πριν το 2010), όπως για την Η («Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά»), αν και υπάρχει σχετική δρατησριότητα από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Επίσης, η κατηγορία ΣΤ αναφέρεται σε προσκλήσεις για διαλέξεις σε διεθνή συνέδρια. Επεξηγήσεις: Α = Ετεροαναφορές Β = Αναφορές του ειδικού/επιστημονικού τύ Γ = Βιβλιοκρισίες τρίτων για δημοσιεύσεις μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ = Συμμετοχές σε επιτροπές επιστημονικών συνεδρίων Ε = Συμμετοχές σε συντακτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών ΣΤ = Προσκλήσεις για διαλέξεις Ζ = Διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η = Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά Θ = Βραβεία Ι = Τιμητικοί τίτλοι

41 41 Πίνακας 17. Διεθνής Ερευνητική/Ακαδημαϊκή Παρουσία Τμήματος * Σύνολο συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα Ως συντονιστές Ως συνεργάτες (partners) 5 6 μελών ΔΕΠ με χρηματοδότηση από διεθνείς φορείς ή διεθνή προγράμματα έρευνας 8 μελών ΔΕΠ με διοικητικές θέσεις σε διεθνείς ακαδημαϊκούς/ερευνητικούς οργανισμούς ή επιστημονικές εταιρείες Σημείωση: Τα σκιασμένα πεδία δεν συμπληρώνονται. * Πρόκειται για το ακαδημαϊκό έτος (δύο συνεχόμενα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στο οποίο αναφέρεται η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.

42 12. Παραρτήματα 42 Στην Ενότητα αυτή το Τμήμα μπορεί, αν το επιθυμεί, να παραθέσει οποιαδήποτε στοιχεία θεωρεί ότι θα είναι χρήσιμα στην Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης και τα οποία ενδεχομένως δεν καλύπτονται επαρκώς στο κυρίως σώμα της Έκθεσης. Σε κάθε περίπτωση, στα Παραρτήματα αναμένεται οπωσδήποτε να περιληφθεί ο Οδηγός Σδών του Τμήματος και πλήρης κατάλογος των επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών του Τμήματος κατά την τελευταία πενταετία. Ετήσια Έκθεση Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. Μάρτιος 2016

43 43 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Δημοσιεύσεις του Τμήματος, Α. Ελληνικές 1. Βαλετόλος, Φ. & Ε. Μότσιου (2014). Φόβος και έκπληξη: ορισμός και περιγραφή. 11th International Conference on Greek Linguistics (Rhodes, September 2013): Selected Papers, pp Βλαστάρης, Κ. & Τσιλιμένη, Τ. (2014), Μια καινοτομία στην προσέγγιση του παιδικού παιχνιδιού: «το αλφαβητάρια με τον ήλιο». Στα πρακτικά του Πανελλήνιου Συνέδριου με Διεθνή Συμμετοχή, «Αναστοχασμοί για την παιδική ηλικία», σ Διαθέσιμο στο ynedriou.pdf 3. Γονιτσιώτη, Χ., Χρηστίδου, Β., & Χατζηνικήτα, Β. (2014). Ανάγνωση και παραγωγή εικόνων φυσικών επιστημών από παιδιά προσχολικής εκπαίδευσης: δραστηριότητες ανάπτυξης οπτικού γραμματισμού. Στο Π. Καριώτογλου και Π. Παπαδοπούλου (Επιμ.), Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον στην Προσχολική Εκπαίδευση: Αναζητήσεις και Προτάσεις (σσ ). Αθήνα: Gutenberg. 4. Δημητρίου, Α., Χρηστίδου, Β., & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Παραγωγή πολυτροπικών κειμένων στο πλαίσιο ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης απέναντι στο θόρυβο. Στο Μ. Τζεκάκη και Μ. Κανατσούλη (Επιμ.), Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: Ανα-στοχασμοί για την Παιδική Ηλικία (σελ ). Θεσσαλονίκη: ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ. 5. Κωτσαλίδου, Ε., Μαγουλιώτης, Α. & Ζωγράφος, Θ. (2014). Καλλιτεχνικά Μαθηματικά. neospaidagogos.gr/ periodiko, 3, Κωτσαλίδου, Δ., Μαγουλιώτης, Α., Τριανταφυλλίδης, Τρ., & Μιχαλοπούλου, Κ. (2014) Ανάπτυξη μαθηματικών δεξιοτήτων στην πρωτοσχολική ηλικία μέσα από εικαστικές δραστηριότητες, Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝΕΔΙΜ «Τα μαθηματικά στο σχολείο και στην καθημερινή ζωή», Μάγος, Κ. (2014). Μαθαίνοντας τον «άλλο». Κριτική παρουσίαση του βιβλίου της Α. Μουντάκη «Το κορίτσι του Πέτρου». The books journal, 45, Μάγος, Κ. (2014). «Στο σχολείο ξεχνώ τη φυλακή». Ένα εργαστήρι αφήγησης και γραφής με ανήλικους μετανάστες κρατούμενους. Αθήνα: Καλειδοσκόπιο. 9. Μαγουλιώτης, Α. (2014) Εικαστική Παιδαγωγική. Αθήνα: Συμμετρία.σ Μότσιου, Ε. (2014). Ιδιωτισμοί στον παιδικό λόγο: στοιχεία από την πρώιμη παραγωγή. (Πρακτικά του πανελλήνιου συνεδρίου «Ανα-στοχασμοί για την παιδική ηλικία», Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με την Παιδαγωγική Σχολή και το Παιδαγωγικό Τμήμα 15 Σημείωση (ΟμΕΑ): Η παρούσα καταγραφή βασίστηκε σε στοιχεία έδωσαν μέλη ΔΕΠ και άλλοι διδάσκοντες του Τμήματος στο ΠΣΑΤ. Το πληροφοριακό σύστημα δεν διαθέτει δυνατότητα μορφοποίησης χαρακτήρων (π.χ., πλάγια). Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. Νοέμβριος 2013

44 44 Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 31/10-1/11/2014). 11. Μότσιου, Ε. (2014). Εισαγωγή στην ανάπτυξη της γλώσσας. University Studio Press: Θεσσαλονίκη. 12. Μουσείο Μηλεών Πηλίου (2014). «Κένταυρος Χείρωνας». Εκπαιδευτικό υλικό για χρήση των μαθητών Δημοτικού Σχολείου και επισκεπτών του Μουσείου (Σχεδιασμός και συγγραφή υλικού: Κώστας Μάγος & Γεράσιμος Τσιμπλούλης). 13. Μπάρκας, Ν., Αναστασίου, Δ., Χρηστίδου, Β., & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Ανάπτυξη εκπαιδευτικής ιστοσελίδας για την ευαισθητοποίηση των παιδιών στις συνέπειες του θορύβου Μπάρκας, Ν., Δημητρίου, Α., Χρηστίδου, Β., & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Πρόγραμμα ΕΥΑΙΣΘΟ : η αναπλαισίωση εννοιών της ακουστικής με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για παιδιά. Στο Γ. Παπαδέλης (Επιμ.), Πρακτικά Συνεδρίου. 7o Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2014 (σσ ). Θεσσαλονίκη: Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.) - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 15. Μπόζιακα, Φ., Μάγος, Κ. (2014) Ζητήματα εκπαίδευσης μεταναστών σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. Στο Π. Γεωργογιάννης (Επιμ.), Πρακτικά του 17ου Διεθνούς Συνεδρίου του Κέντρου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και του Ελεύθερου Πανεπιστημίου Πολιτών με θέμα: «Εκπαίδευση και ετερότητα» (σ ). Πάτρα: Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πολιτών. 16. Νταλούκα, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Πρώιμες αντιλήψεις παιδιών προσχολικής ηλικίας για την αναγνωσιμότητα των κειμένων με βάση τυπογραφικούς δείκτες. HYΦEN: βήμα για την τυπογραφία, Χ (16), Παγκουρέλια, Ε. & Παπαδοπούλου, Μ. (2014). Χρησιμότητα και αποτελεσματικότητα συνδυασμού ερευνητικών μεθόδων στην ιδεολογική ανάλυση σχολικών εγχειριδίων: Μεθοδολογία και Πρακτικές. Στο Μ. Πουρκός (Εισαγωγή & επιμέλεια). Δυνατότητες και Όρια της Μείξης των Μεθοδολογιών στην Κοινωνική και Εκπαιδευτική Έρευνα: Διευρύνοντας τις Προοπτικές στον Ερευνητικό Σχεδιασμό, Μέρος V. Κεφάλαιο 18. Αθήνα: Ίων. 18. Πανταζής, Β. (2013) Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ο EACH-ΧΑΡΤΗΣ. Στο: Χαρίτος, Β. (Επιμ.). Σχολείο για το παιδί νοσηλεύεται, Πανταζής, Β. (2013) Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ο EACH-ΧΑΡΤΗΣ. Ημερίδα: Σχολείο για το παιδί νοσηλεύεται, (Η εισήγηση με αρκετές διαφοροποιήσεις δημοσιεύθηκε στο συλλογικό τόμο: Σχολείο για το παιδί νοσηλεύεται). 20. Πανταζής, Β. & Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2013) Κοινωνικοπαιδαγωγικά ζητήματα ευπαθών κοινωνικών ομάδων: Η περίπτωση των παιδιών προσφύγων. Socio Pedagogical issues of vulnerable social groups: The case of refugee minors. (11-14 Απριλίου 2013) Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή, με θέμα: «Παιδική Ηλικία: Κοινωνιολογικές, Πολιτισμικές, Ιστορικές και Παιδαγωγικές Διαστάσεις». Conference in Athens with international participation (11-14 of April 2013), in collaboration with national and international research organizations, on the topic: Childhood: Sociological, Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, Π.Τ.Π.Ε., Π.Θ. Νοέμβριος 2013

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ :.. Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον ας # 1 Συνολικός αριθμός μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα

Ετήσια Απογραφική Έκθεση Τμήμα Μονάδα ιασφάλισης Ποιότητας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ετήσια Απογραφική Έκθεση 2010-2011 Τμήμα Θεσσαλονίκη, Ημερομηνία Πίνακας Περιεχομένων Εισαγωγικό Κείμενο 1 1. Συγκριτικός σχολιασμός απογραφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων 2102 4 2 6 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ 2103 3 ΟΧΙ 5 Υ ΝΑΙ 1 Ο - ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κωδικός Μαθήματος Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 1 Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2015-16 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Βόλος Μάρτιος 2017 2 Στην παρούσα ετήσια έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων Στοιχεία και δείκτες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Απογραφική Έκθεση 2013-14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών

Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Σελίδα 1 από 47. Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Πίνακας 1.1. Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Έτος τελευταίας Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Έτος προηγούμενης Αναμόρφωσης Προγράμματος Σπουδών Αιτιολογία Εφαρμογή του ECTS (Ναι/Όχι)

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΦΙΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τα Ψαχνά Ευβοίας αποτελεί την συνέχεια του

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ

Διδακτ. Μονάδες ECTS. Περιλ/νονται. Κατηγορία. εργ/ρίου ή άσκησης; ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ,5 Υ ΝΑΙ 1 ΝΑΙ ΝΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΔΩΝ α.α Μάθημα 1 Μουσειολογία Ι 2 Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις (28/11/2013) στην

Τροποποιήσεις (28/11/2013) στην Τροποποισεις (28/11/2013) Έκθεση Εσωτερικς Αξιολόγησης Πανεπιστμιο Θεσσαλίας Σχολ Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμμα Προσχολικς Εκπαίδευσης Ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 Βόλος Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25

Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση σελ. 1 / 25 Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών Απογραφική έκθεση 2011 2012 σελ. 1 / 25 Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010 2011 2009 2010 2008 2009 2007 2008 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.ΔΙ.Π. TE&TYΠαν/μιου Πελοποννήσου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων- ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)*

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. έτος (Τ)* Α.ΔΙ.Π. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Στοιχεία και Δείκτες της Λειτουργίας των Τμημάτων ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικ ός πίνακ ας ΙΔΡΥΜΑ: Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Α. Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Παράρτημα 2. Επιτομή στοιχείων του: (αναλυτικά η εξέλιξη των στοιχείων για τα ακαδημαϊκά έτη 2008/2009 2012/2013 παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος του παρόντος Παραρτήματος ανά τμήμα όπως λειτουργούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 1 Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: 0 Σχετικός πίνακας Ακαδημαϊκό έτος 2010 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.ΔΙ.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 σελ. 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Πίνακες της Α.Ι.Π. Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας των Τμημάτων Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ α.α Μάθημα 1 Ωρες διδασκαλίας ανά Περιλαμβάνονται ώρες εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Φλώρινα, 2016 ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.ΔΙ.Π ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ LOGO ΜΑΡΤΙΟΣ 2014_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ποιοι οι λόγοι της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.ΔΙ.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη

Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 80 12.4 Παράρτημα Δ Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2011. ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Αριθµός προσφερόµενων

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

11. Πίνακες. Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό)

11. Πίνακες. Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό) . Πίνακες Οι πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται σε οριζόντια διάταξη σελίδας. (Το υπόλοιπο της σελίδας είναι εσκεμμένα κενό) ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΠΡΟΣΦΕΡOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘYΝΣΕΩΝ: Ενιαίο Πτυχίο προσδιοριζόμενο από δύο κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιλαμβάνονται. ώρες εργαστηρίου. ιδακτ. Μονάδες ECTS. εβδομάδα. άσκησης; 3 3 Υ ΝΑΙ 3 3 Υ ΝΑΙ

Περιλαμβάνονται. ώρες εργαστηρίου. ιδακτ. Μονάδες ECTS. εβδομάδα. άσκησης; 3 3 Υ ΝΑΙ 3 3 Υ ΝΑΙ Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών Φιλοσοφική Σχολή Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πίνακας 1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Τ ας

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Τ ας ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ:ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ :ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: Αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων: Σχετικ ός πίνακ Ακαδημαϊκό έτος Τρέχον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜOΣ ΠΡΟΣΦΕΡOΜΕΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘYΝΣΕΩΝ: Ενιαίο Πτυχίο προσδιοριζόμενο από δύο κατευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Θεσμικό Πλαίσιο Διαμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών [α] Προεργασία προετοιμασία Προσχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία και Εκπαίδευση» Ε= Κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: ΔΥΟ (2) Αριθμός μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων:

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-10 Υ= Υποχρεωτικό Ε= Κατ επιλογήν υποχρεωτικό Επεξηγήσεις συμβόλων/αρχικών γραμμάτων: Κ= ενότητα μαθημάτων «Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Σχετικός πίνακας ΙΔΡΥΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Αριθμός προσφερόμενων κατευθύνσεων: 2 Αριθμός μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος

ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος ΠΙΝΑΚΑΣ αντιστοιχίσεων μαθημάτων Παλαιού και Νέου Προγράμματος Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Σπουδών A εξαμήνου ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Ιούλιος 2016 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους

πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πρόγραμμα σπουδών ακαδ 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση πτυχίου οι φοιτητές/ τριες υποχρεούνται να συγκεντρώσουν από την ενότητα της Παιδαγωγικής: 15 Διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016 2017 1 1. Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 21 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ AKA Δ. ETOYΣ... 3 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-16 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-1 Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές ότι οι Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές (εισακτέοι από το ακ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ. Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος, τηλ.: 24210-74803, 74804, 74753 e-mail: g- ece@uth.gr. Σηλ: 2421074753 Βόλος 14-6-2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ. Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος, τηλ.: 24210-74803, 74804, 74753 e-mail: g- ece@uth.gr. Σηλ: 2421074753 Βόλος 14-6-2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣ ΗΜΩΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙ ΚΟ Σ ΜΗΜΑ ΠΡΟΧΟΛΙ ΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος, τηλ.: 24210-74803, 74804, 74753 e-mail: g- ece@uth.gr Πληροφορίες: ουμπενιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΔΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΔΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΔΕ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σεπτέμβριος 2017 ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 2018 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑIΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΑΡΗΣ 2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΔΟΣΗ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2017-2018 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση πτυχίου οι φοιτητές/ τριες υποχρεούνται

Διαβάστε περισσότερα

Εικαστική Γλώσσα και Αγωγή (κατόπιν συνεννόησης στο e- mail της κ. Λέτσιου Ισόγειο 05

Εικαστική Γλώσσα και Αγωγή (κατόπιν συνεννόησης στο e- mail της κ. Λέτσιου Ισόγειο 05 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 (6/6-23/6/2017) ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΛΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ http://www.ecedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευση Τμήμα Επιστημών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014-2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΡΙΤΗ 1-9-2015 08:15-11:00 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Σπουδών 2014-15 Ισχύει για τους φοιτητές/τριες που εισήχθησαν στο τμήμα το Ακαδ. Έτος 2014-15 (πρωτοετείς). Οι φοιτητές/τριες προηγουμένων ετών ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 1 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2015 2016 1 1. Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟ ΙΔΡΜΑ ΔΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTION OF WESTERN MACEDONIA ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ-GR 50100 I KILA, GR 50101 KOZANI-GREECE http://www.teiwm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΕΚΔΟΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2013 2014 1 1. Ενότητα Παιδαγωγικής Για απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 1 ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 ΕΚΔΟΣΗ: 1 2/9/2013 3/9/2013 4/9/2013 5/9/2013 6/9/2013 509. Θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΡΟΦΟΥ Σ ΧΟΡΟΥ ΑΓΓΛΙΚΑ ΙΙΙ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας

154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας 154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθήνας Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής ηλικίας. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική Έκθεση Ακαδημαϊκών Μονάδων ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος: 2014 2015 Τόπος: Κοζάνη Φεβρουάριος 2016 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΛΥΓΕΡΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ Σ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016 08:15-11:00 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 5-9-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΜΟ.ΔΙ.Π ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ετήσια Απογραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 160 Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι η παιδαγωγική κατάρτιση ατόμων, που θα ασχοληθούν με την εκπαίδευση και αγωγή παιδιών προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

12.4 Παράρτηµα

12.4 Παράρτηµα 12.4 Παράρτηµα Επικαιροποίηση πινάκων δεικτών αξιολόγησης για τα ακαδηµαϊκά έτη 2008-2011. - 157 - ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ: Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΤΜΗΜΑ : Στατιστικής και Αναλογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ακαδημαϊκό έτος: 2013 2014 Τόπος: Κοζάνη Δεκέμβριος 2014 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΛΥΓΕΡΗΣ, 50100, ΚΟΖΑΝΗ Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο

Νέες προσλήψεις 1 Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Συνταξιοδοτήσεις Παραιτήσεις 1 Σύνολο Καθηγητές Αναπληρωτές Καθηγητές Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Σύνολο 17 0 16 0 15 0 15 0 13 0 13 0 Από εξέλιξη 1 1 2 Νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS ΥΑ0007 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Υποχρεωτικό Επιστήμη ΥΔ0001 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό ΥΒ0003 Η Ιστορία και η Διδακτικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 201-201 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ Ετήσια Έκθεση Τμήματος Ακαδημαϊκό έτος 2013-14 Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣMΑ 4.1.1 Δείκτες αξιολόγησης ακαδημαϊκών μονάδων Β Εξάμηνο 2010: Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4: Δημιουργία αρχειακού

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Όργανα του Π.Μ.Σ. Προσωπικό. Εισαγωγή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Όργανα του Π.Μ.Σ Συντονιστική Επιτροπή Η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με τον Ν. 3685/2008 (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. Έκθεση Αυτοαξιολογησης του Π.Θ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.Ι. ΤΜΗΜΑ ΑΕΙ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ* ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ (2013-2014) 100 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΟΥΝΤΩΝ (ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ

Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ Μ Ο. Δ Ι. Π. Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Κ Ρ Η Τ Η Σ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο για τα Μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη

Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού: γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη Δευτέρα 8/6/15 11.00-13.00 12.00-14.00 10.00-11.00 9.00-12.00 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΈΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16 θα ξεκινήσουν την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελίδα1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012-13 Σελίδα2 ΕΠΙΤΟΜΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΡΥΜΑ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0-03 Α' Εξάμηνο Α/Α ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ: ΣΥΝΕΔΡΙΑ.06.0). Ιστορία της Τέχνης Θεωρητικό μάθημασυνδιδασκαλία. Ιστορία των Αισθητικών Θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2013-14 Επεξηγήσεις συµβόλων/αρχικών γραµµάτων: Υ= Υποχρεωτικό Κ= ενότητα µαθηµάτων «Φιλοσοφική, κοινωνιολογική και ιστορική προσέγγιση της Εκπαίδευσης» Ε= Κατ επιλογήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Τηλ.: 2610969700-03 Telefax: 2610 969780 E-mail: secptde@upatras.gr ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ Σ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΔΕΥΤΕΡΑ 4/9 ΤΡΙΤΗ 5/9 ΤΕΤΑΡΤΗ 6/9 ΠΕΜΠΤΗ 7/9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/9 ΚΛΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 11:00-15:30 Προφορικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας Ακαδ. Έτους 2010 2011 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΟΥΣΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2015 09:00-10:30 ΜΟΡΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 3-6-2015 09:00-10:00 ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ ΕΠΙΚ. ΠΤΔΕ ΚΑΙΛΑ ΜΑΡΙΑ & ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣ. ΑΝΑΠΛ. ΑΝΑΠΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ημερομηνία Ώρα Μάθημα Εξάμηνο Τρόπος εξέτασης ΔΕΥΤΕΡΑ 2/9 ΤΡΙΤΗ 3/9 9:00-12:00 Υ107 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ 201 2015, 2015 201, 201-2017 Α

Διαβάστε περισσότερα

Χειμερινό εξάμηνο 2017/ Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

Χειμερινό εξάμηνο 2017/ Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής Μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στους φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας Χειμερινό εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα